Page 1

2016 Etne og Vindafjord

SOMMAR

magasinet

Gratis 3


Interflora jorunn og joanas

Blomsterverksted

Interflora jorunn og joanas

Blomsterverksted

bare lave priser

SENTERKAFEEN

Velkommen!

ÅPNINGSTIDER: Etne senter: Måndag - Torsdag 10 - 18 Fredag 10 - 19 Laurdag 10 - 15

Rema: Måndag - Fredag 9 - 21 Laurdag 9 - 18

Telefon: 53 75 62 20 Epost: kontor@etnesenter.no

Web: www.etnesenter.no Postadresse: Etnesjøen, 5590 Etne


Innhald 3-5    Gamle Ørevikveg 7       Fisk over disk 10-11         Turistguiden i Ølen

Idyllisk veghistorie side 4-5

»

14-15         Blink skot frå lesarane

18     Tang og tare på menyen

19     Helleristningsbygda Etne 21     Grethes kåseriet 22-23         Sommarkartet 26-28         Portrettet – Monica Nicolaisdatter Haugan

32     Nutar så det rekk

33     Gardavikjo og andre badeplassar 36-37         Pilflettaren i Skjold Verdt å oppleva 40-41         Kryssord – barneside

42     Strikkhopparen frå nord

43     Sommarkalenderen

Utgitt: 2. juni 2016. Opplag: 11.000 Ansvarleg redaktør: Arne Frøkedal Grannar, Postboks 84, 5591 Etne Telefon 53 77 11 00 www.grannar.no

5


«

forige side

Lars B. Skipevåg frå sogelaget og Hanne Eikemo Imsland i grendeutvalet er blant fleire involverte i samband med hundreårsmarkeringa av Imsland bru seinare i år.

Imsland bru slik den framstår i dag, hundre år etter at den blei bygd.

Bli med på vandring langs ein veg for rekreasjon, naturoppleving og historieforteljing - hundre år etter at anleggssluskane rådde grunnen. tekst og foto Arne Frøkedal

Flott utsikt sørover mok Kvaløy.

Eit blodslit dagen lang var gjennomgangsmelodien for arbeidsskarane som tidleg på 1900-talet var i sving like overfor Imslandssjøen. I dag ligg den gamle Ørevikvegen som ei naturperle og dokumenterer eit lite stykke veghistorie over tidlegare riksvegstandard. Imsland bru er det første byggverket du møter på Ørevikvegen frå nord. 1,8 kilometer lang er vegstubben som har status og skilt som turistattraksjon. Elva frå Ølmedalsvatnet har sett sine spor i juvet under brua og ved låg vassføring kjem jettegrytene fram. Vatnet bruste i kvitt då anleggsgjengen rigga til for den tids moderne passasje. Hundre år har snart gått sidan den flotte steinkvelbrua stod ferdig med ei lysopning elleve meter frå elva. Den første vegbreidda var 2,6 meter, men seinare (1954) blei den utvida til 4,6 meter. Prisen då det solide byggverket stod ferdig i 1916 var 4.407,- kroner. Forskotsbetalinga på arbeidsgjengen

6

var 30 øre timen. I Imsland veit folk å setja pris på Ørevikvegen. Vegen som var ein del av ferdselsåra mellom Vikedal og Sauda, var i bruk fram til slutten av 1960-talet. Først var det hesteskyss som var framkomstmiddelet, så kom dei første bilane og seinare lastebilar og bussar. I dag er det bygdefolk, turistar og tilreisande frå distriktet som rår grunnen langs ruta. — Det er ein flott turveg som er mykje i bruk, seier Hanne Eikemo Imsland, leiar i Imsland grendeutval. Den som tar turen langs vegen frå Imslandsjøen og nordover mot Kvaløy oppdagar raskt det historiske opphavet. På ein stabbesten like ved den staslege brua er årstalet 1916 rissa inn. På motsett side står namnet, Imsland bro. — Både grendelaget og sogelaget tenkte det same. Me ville markera hundreårsjubileet på eitt eller anna vis, og jobbar nå me planar for eit arrangement i august. Difor er det alt sett i gang dugnad med litt

kvisting og rydding, og etterkvart blir det også grusing og anna vedlikehald. I tillegg har sogelaget tatt på seg å setja opp infoskilt slik at folk kan lesa litt om historia til vegen, fortel Eikemo Imsland. Sjølv om det er mogeleg å køyra den gamle Ørevikvegen, er ein spasertur absolutt å anbefala. Det blir ei vandring gjennom ei spennande veghistorie, forbi bratte skråningar, kulturlandskap med beitande sauer, vegetasjon og flott utsikt over den sørlege delen av Vindafjorden og over til Ropeidhalvøya. Sykkel duger også. Du passerer sildrande bekkar, kraftige stabbesteinar og skilt som fortel om kva som veks her. Eit stykke inn på strekninga vil du sjå ei gamal renne som endar i ein uthola stein. Dette var drikkekaret til hesten som dominerte vegen i tida etter at den stod ferdig, før den første bilen var komen til Imsland. Som turistveg har den fått fleire bord og benkar som ei koseleg ramme for å rasta og nyta


Foto: Arne Frøkedal

Løypebrua blei fylt igjen med stein og massar i 1960, og blei opphavleg bygd for å løypa tømmer ned til sjøen.

nista og kaffien. Grusvegen er smal og svingar seg naturleg i det delvis bratte landskapet utan moderne skjeringar. Tenk når du ruslar på vegen at her køyrte store bussar og lastebilar like fram til rundt 1970. Eit stykke etter den karakteristiske steinkvelvbrua, dukkar Løypebrua opp. Den blei bygd for å løypa tømmer under vegen ned til sjøen. Under andre verdskrig tok tømmerløypinga slutt og i 1960 blei brua fylt igjen og breidda gjort større. Vegen hadde vore smal her og var utfordrande for dei stadig større køyretøya. Namnet Kvednareinå dukkar opp ikkje langt forbi Imsland bru. Frå gamal av blei dette nytta som ein snarveg for ølmedalsbuen som skulle ned til Imslandssjøen. Kvednareinå fylgde elva nedover på sørsida til Imsland bruk, gjekk over Ørevikvegen og vidare langs elva ned til sjøen. Ølmedal hadde fått ferdig veg frå Vikedal i 1903. Bygginga av vegen mellom Imsland til Ropeid starta

Frå bygginga av den ca. 15 meter lange Imsland bru for over hundre år sidan. Sjølve kvelven blei murt i brotstein fuga med sement, medan resten av brua blei murt som tørrmur.

i 1915. Første spadestikk blei tatt ca. hundre meter nord for Løypebrua. Historia fortel at dei første arbeidarane var ein gjeng frå Hjelmeland som kom på vinteren då frosten hindra dei å utføra vanleg jordarbeid. Overingeniør Jens Laurits Arup Bassøe (1953 – 1946) i Rogaland fylke hadde ansvaret for veganlegget, medan oppsynsmann Otto Olsen leia arbeidslaget. I starten deltok mellom 40 og 50 mann, inkludert ein del bygdefolk. Også langvegsfarande anleggssluskar kom til Imslandssjen, blant anna frå Sverige og Finland. Dei tekniske hjelpemidla fanst ikkje på denne tida. Boring og velting av store steinar blei gjort med handemakt og finurlege metodar. Når vegbanen hadde rett høgde og stabbesteinane var kome på plass, blei slegga flittig brukt for å få ei høveleg tjukt pukklag. Seinare kom hestetransporten med grus som dekke. Asfalt var ukjent på denne tida.

Sju år etter anleggsstart stod den 18 kilometer lange vegen til Ropeid ferdig. Gamle Ørevikveg gjorde nytte for seg som hovudveg i rundt 55 år, men blei overflødig då det blei bygd ny Rv. 46 på oppsida. I 1997 var vegeigar Statens vegvesen ferdig med ei opprusting for 250.000 kroner, og den framstår i dag som ein flott veg for tur, piknik og historisk dokumentasjon. Vindafjord kommune har i dag ansvaret for vedlikehald, men ein porsjon dugnad må til for å feira eit verdig hundreårsjubileum. Vegen er i dag vedsett i vertskommunen. Ørevikvegen er klassifisert som høgt prioritert kulturminne og kulturmiljø i Kommunedelplan for kulturminne og miljø som blei politisk vedtatt i fjor. Verdsett er den også av bygdefolket og andre som har oppdaga vegperla frå tidleg 1900-tal. Kjelder: Imsland, Vikedal og Sandeid sogelag, Boka «Trust og kyllestuv» av Henrik Nygaard, Dreyer, 1978

7


TERRASSEVARMAR

uli j . 1 3 . m . t.o d l e j g a d Tilbo

TAKHENGT

P P U K R A M N E SOM K K I T U B I FK

1499,-

SETT TIL BARN DECOY COMPOUND

10 pund. Inneheld 2 piler, pilekogger, armbeskytter, fingertab og pilhylle.

PERFEKT FOR NYBEGYNNERAR OG BARN

429,-

BIG – PREMIUM SERIE FOR BARN

LEIKESTATIV BIG

Utan rutsjebane.

SJEKK PRISEN!

TRILLEBÅR

Ekstra kraftige dimensjonar. Plasthetter over alle boltar, ny tømmerprofil. Trykkimpregnert. Leverast med to husker, taustige og klatrevegg. Rutsje følger ikkje med. Bredde: 450 cm. Dybde: 200 cm. Høyde: 229cm (Plattformhøyde 150 cm).

PARTIKJØP!

2295,-

PP100 ROSA/GRØN/LILLA/BLÅ/LIME/GUL

1299,1299VIKING ROBOTKLYPPAR

GRASKLYPPAR JOHN DEERE JS63V

MI 422 IMOW

BIOKLYPPAR

HEILGJØDSEL SEKK 15 LITER X 2 STK.

199,-stk.

2 SEKKER

SPAR 99,-

299 299-,(398,-)

9995,-

6995,-

FOR HAGER OPP TIL 500 M2

(11 490,-)

GRØNSKEKVERK

TERRASSEBEIS BUTINOX 3 LITER

5 LITER FK

GRASTRIMMAR

119,(169,-)

STIHL FS 38

1795 1795-,(1990,-)

FK Butikken Etne Tlf. 53 77 11 30 OPNINGSTIDER: Mandag - fredag: 0830-1630 lørdag: 0900-1400 Tilboda gjeld t.o.m. 31. juli, så langt behaldninga rekk. Attehald om trykkfeil og utseld.

8

219,-

BEST PÅ TERRASSE

adsign.no

PIL OG BUE


Liv Anne og Lars Moe syt for at kundar på jakt etter fersk fisk får det dei treng på Fjordkroa i Skånevik.

Han fiskar, ho sel På jakt etter fersk fisk over disk, sa du? Ekteparet Moe i Skånevik kan hjelpe. Tekst og bilde: torstein Nymoen

Sei, lyr, breiflabb og lange er berre noko av det du kan velje mellom i fiskedisken. Fiskekaker, og salta og røykte produkt kan du også kjøpe.

Lars Moe framfor båten han går ut med kvar morgon frå Skånevik.

Det duftar godt frå nysteikte fiskekaker når du stikk hovudet inn på Fjordkroa i Skånevik. I eit hjørne står innehavar Liv Anne Moe i steikos. Slik ho har gjort i fleire år. Det er ni år sidan ho og mannen Lars Moe flytta frå Odda til Skånevik. Då kjøpte dei hus, inkludert pub, kiosk og gatekjøkken. — Me hadde ikkje pubdrift i tankane når me kom hit, men det vart no berre slik, fortel ho. Dei siste åra har ho utvida med sal av fersk fisk. Til glede både for fiskematsvoltne sambygdingar i Skånevik og tilreisande. — I helgene kjem hyttefolket. Då kan disken bli tømt fort, fortel dama bak disken i distriktet sin einaste fiskebutikk. Fisken blir levert av mannen. Lars har hatt fiske som si hovudgeskjeft, og er ein av berre tre personar i Etne kommune som står oppførst på blad B, dei som har fiske registrert som yrke, i fiskarmanntalet. — Eg dreiv eit lite utsal med fersk fisk i samband med fiskemottaket eg driv, men det vart no mest stress å halde på med det i tillegg til fiskinga og mottaket. Dette er ei betre løysing, seier oddingen. Fisken får han i Skåneviksfjorden, Åkrafjorden og i Matrefjorden.

Forutan å levere til kona sitt utsal, leverer han fast til K-fisk på Karmøy, som mellom anna eksporterer fisk til auksjon i Danmark. For tida går mykje i pigghå. — Den er gangbar nok den, men har aldri hatt nokon status i Noreg, slår han fast. Sesongen for torsk er for lengst over, no er det sei det går mest i. Og innimellom kjem det meir eksotisk fisk om bord i den 35 fot store båten han fiskar med. Beryx til dømes, som er mest vanleg i noko varmare farvatn enn i våre fjordar. For kona har ferskfisk-utsalet bidrege til meir omsetning, også om vinteren kor det elles er roleg på Fjordkroa. Men det er om sommaren, når hyttefolket er komen, at det verkeleg blir sving på fiskesalet. — Då kan fiskedisken bli tømt fleire gong om dagen, fortel Liv Anne Moe. Då er det godt at mannen sitt fiskemottak ligg berre eit dugeleg garnhiv unna, i den nedlagte hermetikkfabrikken,. Ho fortel at det er folk i alle aldrar som handlar fisk. — Det er mange unge. Dei likar nok særleg godt at den er ferdig filetert. Fiskebein er det vel ikkje mange som er glade i no, smilar ho. Etterspurnaden går jamt gjennom veka. Med unntak av torsdagar. — Då er det nok komle som står på middagsbordet, ler ho.

9


KJØPE ELLER SELGE BOLIG I SOMMAR? En megler som tar distriktet på alvor! Vår megler Vidar Opheim er oppvokst i Etne og Vindafjord og er spesialist på boligmarkedet generelt og har hatt fokus på Grannar sitt distrikt i 11 år. Med inngående lokalkunnskap om både Etne og Vindafjord er Vidar Opheim en megler de lokale sparebankene kan anbefale. Kontakt Vidar på tlf. 926 62 816 for en uforpliktende verdivudering av din bolig. Besøk våre nettsider www.eiendomsmeglera.no eller vårt kontor i Haugesund.

NEDRE VATS – REKKEHUS 5/6 solgt! Oppusset rekkehus med 2 soverom på Kårhusfeltet

VIKEBYGD/ SJØEIENDOM Herskapelig eiendom med stort anneks. 15 måls tomt. 7 soverom

BRA: 56 M2 ANT. SOV 2 OPPUSSET: 2016 PRISANT. KR. 1 200 000

BRA 221 BYGGÅR 1910 PRISANTYDNING 10 MILL.

RØLDAL – MYKLASTØL Flott hytte med meget kort avstand til skisenteret og Røldalterrassen – 6 soverom. Meget flott og innholdsrik hytte beliggende på det første hyttefeltet etter skitrekket. Fra hytten er det ca. 100 meter til ekspress stolheisen som tar deg rett opp i skibakken. BRA:144 ANT. SOV: 6 BYGGEÅR: 2015 PRISANTYDNING: 3.350.000,-

BOLIG- PROSJEKT- OG NÆRINGSMEGLER PÅ HAUGALANDET www.meglerhuset-rele.no • Tlf. 52 73 15 00

10


STORT UTVALG I HAGEMØBLER! !

om n n i n e m m o k l e V

MONZA HJØRNESOFA M/BORD Varmebeh. Polyrotting. Pulverlakkert alu. Farge sort.

PALL kr. 795,STOL kr. 2.595,-

NÅ 9.995,SPAR 2.000,-

9.995,-

6.995,SPAR 1.000,-

MONZA 3-SETER M/2 STOLER OG BORD.

KORFU VINKELSOFA: CRYSTAL GREY

Varmebeh. Polyrotting. Pulverlakkert alu. 100% polyester stoff.

ben mørke brune M248 x D84 H80

8.995,-

7.999,-

ORLANDO VINKELSOFA 1800 + C90 + 1400. Flash 01 Salt & Pepper 01

5.995,SPAR 1.500,-

BRANDO RELAXER MED INTEGRERT FOTKVILER. Caprice granite. 360 grader sving og gyngefunksjon

SPAR 1.000,-

MALABO SOVESOFA kr. 5.995,-

OCTAVE KONTINENTAL 150 X 200CM.

1350 + D. Surprise Salt & Pepper.

180x200cm

OPNINGSTIDER Mand. - torsd. 10.00-18.00 Fredag 10.00-19.00 Laurdag 10.00-15.00

FASTE KJØRERUTER

Premium Hyperflex overmadrass, sokkel 13 cm

kr. 9.999,- Spar kr. 1.000,-

ETNE Tlf. 53 77 09 99 www.mobelringen.no post.etne@møbelringen.no

11


Klar for turistane Unni Marie Lien fekk så mange spørsmål i rosemålarverkstaden at ho like gjerne kunne starte turistinformasjon. Foto og tekst Jon Edvardsen

I fjor var 60 ulike nasjonalitetar innom Unni Marie Lien.

Butikken og turistinformasjonen til Unni Marie Lien er blitt eit landemerke ved E134. FOTO: Jon Edvardsen

No er den hektiske sesongen med turistar på døra, i gang igjen. — Faktisk er det turistar innom heile året, men det er sjølvsagt flest midt på sommaren. Det har auka på med besøk, det galdt også i fjor, fortel Unni Marie Lien. I fjor var det 3.045 personar innom turistinformasjonen, og medrekna besøk berre til butikken, var det rundt 60 ulike nasjonalitetar som gjekk over dørstokken i 2015. Unni Marie Lien rosemålarverkstad er blitt ein turistattraksjon i seg sjølv der mange stoppar for å ta bilde av huset og dei store trefigurane på utsida, der grisen er den mest beundra. Huset har ei spesiell dragning på fotoapparat, med troll og rosemåling på veggene. Bygningen og turistinformasjonen er eit landemerke alle veit kvar er å finne. — Enkelte trur kanskje det er Vindafjord kommune sin hage, men

12

det er jo greitt at dei spør om lov før dei set seg i møblane mine, seier ho. Hagen er vakker og unik, og med flott utsikt over fjorden, så ho forstår at enkelte går ned der sjølv om at ho gjerne vil at det skal vere privaten. Butikken og huset ligg nesten som på utstilling ved E134 i Ølen med lettvint parkering for dei som tar av.

Men det er også mange frå Polen som gjerne brukar ferien til å besøke landsmenn som er i Noreg. Også fleire vesteuropeiske land er godt representerte, eksempelvis Belgia, Nederland og Italia. — Ein del amerikanarar kjem innom også. Dei leiger gjerne bil og reiser rundt for å besøkje slekt og leite etter røtene sine.

Ho har drive turistinformasjonen offisielt i fem-seks år, og utanom Haugesund, så er det den einaste som er open heile året i regionen. — Det var så mange som kom med spørsmål, og eg måtte skaffe litt materiell som eg kunne gi dei. Så snakka eg med kommunen og fekk eit tilskot for jobben som eg gjer for kommunen og andre, seier Lien. Spørsmålet om ho blir verdsett for jobben, og kampen for å få offentlege midlar, får vere ei anna skål. Absolutt flest besøkande har ho av tyskarar, og nordmenn tar ein andreplass.

Det varierer kor tidkrevjande det er å ta seg av turistane og geleide dei der dei skal. Enkelte har korte spørsmål, medan andre igjen har fleire sider med punkt dei vil avklare. — Der og då kan du bli litt matt, men det gir noko tilbake å kunne hjelpe folk, det set dei pris på. Difor hender det at det vankar blomster eller konfekt. Ein tyskar utan telefon som hadde ei viktig melding han måtte gi, fekk låne mobilen min. Det sette han så pris på at året etter kom han tilbake med ein bukett roser og takka for det, fortel ho. Det mest intrikate ho er borte i, er å

hjelpe folk med å finne ut av korrespondanse for offentlege kollektivtilbod på kryss og tvers. — Ein viktig del av jobben er å finne ut kvar det er mogeleg å finne informasjonen, det er ikkje alt eg veit. Gode kart og brosjyrar eg viktig for turistane. Difor burde turbrosjyren i Vindafjord hatt eit kart, det ville vore ei stor hjelp for dei som kjem utanfrå. Fjell og turløyper er ein del av det vi kan tilby gjestene i området. Gode verktøy er viktig for å hjelpe turistane. Spørsmål om bank, pengar og veksling er ein gjengangar på turistinformasjonen i Ølen, blant anna kvifor det ikkje går an å veksle i butikk. Andre har behov for meir akutt hjelp og er på leiting etter legevakt eller tannlege. — Enkelte lokalt lurer på kvifor eg sender folk ut av kommunen når turistar vil ha tips om turar og utflukter. Vi har passeleg avstand til mange dagsturar, som Langfoss, Trolltunga eller


på Sundfør hos Einar Glette TORSDAG 9. JUNI KL. 19:00 FØLGENDE UTSTYR BLIR VIST: * Slåmaskiner * River * Rundballepresser * Rundballehåndteringsutstyr

på Sundfør hos Einar Glette TORSDAG 9. JUNI KL. 19:00

DET BLIR VISNING AV DE SISTE NYE MODELLER: • Valtra/Claas • Zetor/Deutz Fahr UTSTYR • New FØLGENDE Holland/Case IHBLIR VIST: * Slåmaskiner • Massey Ferguson/Fendt * River • John *Deere Rundballepresser * Rundballehåndteringsutstyr DET BLIR VISNING AV DE SISTE NYE MODELLER: • Valtra/Claas • Zetor/Deutz Fahr • New Holland/Case IH • Massey Ferguson/Fendt • John Deere

Preikestolen. Dei kjem jo tilbake om kvelden, og då må dei kunne ta med seg det regionen har å tilby. Det er til beste for alle. Det er jo begrensa kor mykje dei vil fiske i fjordane våre, meiner Lien. Ho får heile busslastar på døra, men det ho likar best er enkeltbilar, då har dei meir tid og er meir avslappa. — Eg gir ofte tips om litt utradisjonelle reiseruter, til dømes å reise via Bjoa og Vikebygd når dei skal vestover, gamlevegen til Skånevik eller til Låkafossen i Vikedal. Å føreslå Sauda til Røldal har eg også fått takk for i ettertid. Då får dei oppleve meir. Enkelte slår kron og mynt når dei kjem til eit kryss. Dei er ute etter å oppleve noko som ikkje er planlagt. Om sommaren har ho opa dør så å seie kvar dag, og laurdagar spesielt er det ofte vanskeleg å få

stengt om ettermiddagen. Fleire lurer på korleis ho held koken, men det er blitt ein livsstil. — Eg møter mange, det er gjensynsglede, og det er kjekt å kunne gi litt hjelp til dei som er langt heimanfrå. Det var eit par som køyrde frå Kristiansand, og den første opne turistinformasjonen dei kom til, var her. Lien meiner det er vanskeleg å måle kva ein får igjen for ein turistinformasjon. — Ein ting er totalpakken ved å vere eit hjelpsamt samfunn. Dei som er her, legg igjen pengar i distriktet. Nyleg kunne eg setje kryss i taket for besøk frå Malta, det er første gongen, seier ho. Lien er blant dei store i regionen på suvenir, og ho kan vise fram eit gammalt handverk ho tar vare på, rosemåling i stadig nye variantar som turistane får med på kjøpet ved eit besøk på turistinformasjonen.

Visning av utstyr av utstyr for Visning ensilering. for ensilering.

Disse står som demonstrasjonen: Disse står somarrangør arrangør avav demonstrasjonen:

STÅR FOR GRILLINGEN

STÅR FOR GRILLINGEN

13


www.renault.no

Nye Renault MEGANE Vi GARANTERER Distriktets at

du vil elske den! einaste NYE RENAULT CLIOSPORT SPORTTOURER TOUREREtne NYE RENAULT CLIO SØNDAGSÅPNE

30 DAGERS

Vekker lidenskapen i deg “litt mer personlig” butikk på kaien i Etne

NORGESBILLIGSTE BILLIGSTE STASJONSVOGN* buti kk NORGES STASJONSVOGN*

ANGREFRIST

Nye Renault Megane fra kr

262 000,-

RENAULT ZOE

FRA KR. .90,-** Pris levert Haugesund

Kai

Fås med: Head Up display Adaptive Cruise Control R-LINK 2 med 8,7” berøringsskjerm

Åpningstider Mandag30-dagers - Fredag 08-21 angrefrist gjelder uten forbehold, kontakt din nærmeste Z.E forhandler Nye Renault MEGANE – ELEGANTE FORMER OG LEKRE LINJER, ladeløsninger et design som skiller iseg ut. ** EtZOE stort utvalg førerassistentsystemer som gir en tryggere og mindre stressende kjøreopplevelse. For optimal og sikker lading tilbyr Renault to forskjellige inkludert prisen: LIFE Easyav Charge Lørdag 09-20 Megane ZEN: R-LINK 2: Multimediesystem og 7-tommers kapasitiv skjerm,(inkl. navigasjon, Parkeringssensor foran bakINTENS & el. innfellbare sidespeil, Cruise control +hastighetsbegrenser, Trafikkskiltgjenkjenning og ��� kr. ���.9�0,- ZOE INTENS Easy Charge kr. 2��.9�0 Wallbox/hjemmelader 3,6 kw) ogog *ZOE Supercharge varsling for fartsgrense, Automatisk nær-/fjernlys. Nye MEGANE fi nnes også med fl ere utstyrsnivåer. Besøk renault.no for mer informasjon. Forbruk blandet kjøring fra 0,33 l/mil. Utslipp fra 86 g/km. kr. 2��.9�0,(inkl.Wallbox/hjemmelader 11 kw). Installasjon inkluderer sjekk av el.anlegg, trekking av kabler i eksisterende 5Søndag års garanti/100 000 km. Pris inkl. mva. frakt/lev11-20 i Haugesund. INKL. SUPERCHARGE renault.no el. installasjon, inntil 15 m kabellengde og transformator dersom nødvendig samt kabel for lading med Wallbox/hjemmelader. NB: Med forbehold om 3 faser og nok kapasitet på hovedsikringer.

Følg oss på facebook

S

SØNDAG

2t

+ INSTALLASJON*

Bunnpris Etne • Etnesjøveien 5590 Etne • Tlf. 53 75 44 30 • BPEtne@bunnpris.no • bunnpris.no SOMMERÅPENT MANDAG 08.00 - 1630 TORSDAG 08-18 LØRDAG STENGT

Renault ZOE

100% elektrisk kjøreglede

Gjør som Adelen, kjør elektriske ZOE.

RENAULT ZOE

FRA KR. .90,-** Ordinærpris Renault ZOE Intens:

Pris levert Haugesund kr

241 900,-

Sommerkampanjepris Renault ZOE intens fra kun:

kr

216 900,-

For hver solgte ZOE donerer vi kr 900,-til Sykehusklovnene

30-dagers angrefrist gjelder uten forbehold, kontakt din nærmeste Z.E forhandler

Renault ZOE , eneste elbil med wallbox montering inkl. i prisen! I tillegg tilladeløsninger sikker hjemmelading du 1 års gratis lading påCharge Fortum og Statoils ladepunkter. Ladetid m/ 3,6 kW wallbox er ca. 5 t. og 40 minutter og kun For optimal og sikkeroglading tilbyr Renault to forskjellige inkludertfår i prisen: ** ZOE LIFE Easy 100 minutter m/ 11��� kWkr. wallbox (0–80ZOE %). SOMMERKAMPANJE: Zoe2��.9�0 Life m/3,6 kWWallbox/hjemmelader wallbox, nå fra kr 188.900 kr 213 900). Zoe Intens Easy Charge m/ 3,6 kW wallbox, nå fra kr 216.900 (ordinær pris kr ���.9�0,INTENS Easy Charge kr. (inkl. 3,6 kw)(ordinær og *ZOEpris INTENS Supercharge 241 900). Zoe Intens Supercharge m/ 11 kW wallbox, nå fra kr 236.900 (ordinær pris kr 261 900). Renault ZOE har 240 km rekkevidde (NEDC, New European Driving Cycle). Sommerkampanjen kan ikke kombineres med kr. 2��.9�0,- (inkl.Wallbox/hjemmelader 11 kw). Installasjon inkluderer sjekk av el.anlegg, trekking av kabler i eksisterende andre rabatter eller tilbud og gjelder ut juni måned. Les mer om tilbudet og vilkår for montering av wallbox på renault.no  

el. installasjon, inntil 15 m kabellengde og transformator dersom nødvendig samt kabel for lading med Wallbox/hjemmelader. NB: Med forbehold om 3 faser og nok kapasitet på hovedsikringer.

14

SOMMERÅPENT MANDAG 08.00 - 1630 TORSDAG 08-18 LØRDAG STENGT

renault.no


www.renault.no

Vindafjord kommune er rik på naturopplevingar anten du søkjer fjord eller fjell. Som eit Norge i miniatyr kan vi tilby det meste. Langstrakte fjordar med gode høve for fiske og båtliv. Gode gjestehamner for båtfarande. Rikeleg med fjellområde med godt tilrettelagte turstiar og mange fiskevatn. Elvefiske i Vikedal og festivalliv sommaren igjennom. Du er alltid velkomen til Vindafjord.

Vi GARANTERER at du vil elske den! NYERENAULT RENAULTCLIO CLIOSPORT SPORTTOURER TOURER NYE

30 DAGERS

NORGESBILLIGSTE BILLIGSTESTASJONSVOGN* STASJONSVOGN* NORGES

ANGREFRIST Vikebygd

Innbjoa

VERDT Å SJÅ

Sandeid

Vikedal

Rådhuset

TURSTIAR

SOMMAR PÅ BIBLIOTEKET

Imslandssjøen Særmerkt gammalt bygdesenter. Gammal trekyrkje.

Kulturstien på Utbjoa Merka løype gjennom eit av dei rikaste fornminneområda i kommunen. Helleristningar, båtstøer og gravrøyser. Kristornreservatet på Romsa Nord Europas største kristornskog som er verna.

Plassabakeriet i Vikebygd – www.plassabakeriet.no Bakerimuseum og serveringsstad. Vindafjordmuséet i Vikedal – www.haugalandmuseene.no Rik samling på gjenstandar frå arbeids- og kvardagsliv. Museet er forma som eit bygdetun. Stuhaug gardsmuseum i Sandeid Fin samling gamle gjenstandar og gamle restaurerte hus. Nerheimstunet i Ølen held stengt i sommar grunna renovering. Rådhusplassen 1 5580 Ølen - Tlf. 53 65 65 65

«Les i allslags vær» - er bøker på ferie som alle kan låna på følgjande stader i perioden 8. juni til 31. august: Joker i Vikebygd, Grimaas camping og fiske i Vikedal, Søndenåstranden camping i Vikedal og Ølmedal camping i Imsland. Biblioteket er feriestengt i vekene 28, 29 og 30. Besøk oss på Facebook og vindafjord.kommune.no/bibliotek for meir informasjon om ulike tilbod som f. eks lån av e-bøker. God sommar med godt lesestoff! GJESTEHAMNER

2t

Vikedal, Sandeid, Vats, Vikebygd, Bjoa og Ølen har alle gode gjestehamner med godt tilrettelagte tilbod til båtturisten. På friluftsområdet Romsa er der mange godt tilrettelagte kaianlegg www.gjestehavner.no KULTUR OG FESTIVALAR

Det er lagt til rette turstiar og turområde i alle bygdene våre. Meir informasjon kan du få på turistinformasjonen og på servicetorget i Rådhuset, Ølen. TURISTINFORMASJON Finn du hos Unni Marie Lien Rosemalarforretning i Ølen. Tlf. 53 76 86 61 www.rosemaling.com

INKL. SUPERCHARGE

+ INSTALLASJON*

I kommunen er der eit rikt tilbod av arrangement og festivalar sommaren i gjennom. Vindafjord kommune ønskjer alle arrangørar lukke til med sommarprogrammet 2016.

vindafjord.kommune.no

www.renault.no

Nye Renault MEGANE Vi GARANTERER at

du vil elske den! NYERENAULT RENAULTCLIO CLIOSPORT SPORTTOURER TOURER NYE

30 DAGERS

Vekker lidenskapen i deg

NORGESBILLIGSTE BILLIGSTESTASJONSVOGN* STASJONSVOGN* NORGES

ANGREFRIST

Nye Renault Megane fra kr

262 000,-

RENAULT ZOE

FRA KR. .90,-** Pris levert Haugesund

30-dagers angrefrist gjelder uten forbehold, kontakt din nærmeste Z.E forhandler

Fås med: Head Up display Adaptive Cruise Control R-LINK 2 med 8,7” berøringsskjerm

2t

Nye Renault MEGANE – ELEGANTE FORMER OG LEKRE LINJER, ladeløsninger et design som skiller iseg ut. ** EtZOE stort utvalg førerassistentsystemer som gir en tryggere og mindre stressende kjøreopplevelse. For optimal og sikker lading tilbyr Renault to forskjellige inkludert prisen: LIFE Easyav Charge Megane ZEN: R-LINK 2: Multimediesystem og 7-tommers kapasitiv skjerm,(inkl. navigasjon, Parkeringssensor foran bakINTENS & el. innfellbare sidespeil, Cruise control +hastighetsbegrenser, Trafikkskiltgjenkjenning og ��� kr. ���.9�0,- ZOE INTENS Easy Charge kr. 2��.9�0 Wallbox/hjemmelader 3,6 kw) ogog *ZOE Supercharge varsling for fartsgrense, Automatisk nær-/fjernlys. Nye 11 MEGANE finnes også med flsjekk ere utstyrsnivåer. Besøk renault.no for mer informasjon. Forbruk blandet kjøring fra 0,33 l/mil. Utslipp fra 86 g/km. kr. 2��.9�0,(inkl.Wallbox/hjemmelader kw). Installasjon inkluderer av el.anlegg, trekking av kabler i eksisterende 5 års garanti/100 000 km. Pris inkl. mva. frakt/lev i Haugesund. el. installasjon, inntil 15 m kabellengde og transformator dersom nødvendig samt kabel for lading med Wallbox/hjemmelader. renault.no

NB: Med forbehold om 3 faser og nok kapasitet på hovedsikringer.

INKL. SUPERCHARGE

+ INSTALLASJON*

SOMMERÅPENT MANDAG 08.00 - 1630 TORSDAG 08-18 LØRDAG STENGT

15


Ørnenibba er Ølmedal si eiga «Trolltunge» og ligg mellom Breiaskar og Tinden. Turen til fots frå Ølmedal tar ca halvannan time og høver ikkje for dei med høgdeskrekk. Utsikt til Krossfjorden og Grytenuten er ein del av premien for den som tar turen hit. FOTO: Bodil Imsland

16


Fanga det unike Eit bilde som viser det spektakulære i naturen, og eit flott turmål som er relativt ukjent. Bildet frå Ørneneibba overfor Ølmedal i Imsland er plukka ut som vinnarbildet i Grannar sin fotokonkurranse til årets Sommarmagasin. Det kom inn mange og svært gode bidrag frå lesarane, og det var fleire kandidatar som merka seg ut godt ut både teknisk og motivmessig. Dei innkome bilda viser at Etne og Vindafjord er rik på flotte stader og naturperler som er verdt å utforska. Vinnarbildet er tatt av Bodil Imsland (47). Det oppfyller på ein god måte kriteria som konkurransen spurde etter; det unike i naturen vår, løftar fram eit mål for turfolket og har med person som gir bildet

eit perspektiv. Her kjem også den flotte utsikta over gardar, bygd og fjord svært godt fram. Dei mange bidraga til fotokonkurransen viser at det er flust av flinke fotografar blant Grannar-lesarane som har sans for detaljar og gode komposisjonar, henta frå naturen i distriktet. — Bildet er tatt på ein tur nå i vår, og det er sonen, Oskar Marvik på 14 år, som har stilt seg ute på nibba, opplyser fotografen, Bodil Imsland, lærar ved skulen i Imsland og busett på ein av gardane nedafor spissen av nibba. Ho fortel at familien elskar å gå på tur, at ferda går ofte opp i Imslandsfjellet og at fotografering alltid er ein del av utflukta. Sjølv om ho er oppvaksen i Ølmedal, visste ho ikkje om naturskatten Ørnenibba før nyleg. Fatet, ei karakteristisk flyttblokk som

Frå klippene ved Hårland i Etne. Fantastisk utsikt og ikkje minst luftig.

Tur til Dyrskarvatnet, Vikebygd.

FOTO: Lillian Handeland

FOTO: Ida Hermans

ligg i same fjellområde, er bygda sin representant i årets  fjellturopplegg i regi av Vindafjord kommune. For å koma til den spesielle nibba må ein ta av til venstre frå merka løype og fylgja fjelldraget sørover mot nuten Tinden. Grannar vil takka alle som deltok i fotokonkurransen til årets sommarmagasin. Me presenterer her eit utval av bidraga som kom inn og som merka seg ut, og vil også laga eit eige fotoalbum på grannar.no der alle bilda vil ligga. Målet vårt har vore å få fram det flotte og spesielle i naturen i våre to kommunar, og inspirera turfolket til å finna fram til nye og spennande mål. Ha ein god tursommar! Arne Frøkedal redaktør

På ein klar og flott dag gir ein tur Hodlanstadnuten nydeleg utsikt mot Etne og nordvestover. FOTO: Marte Jordal

På veg til Stråtveit i Vats.

FOTO: Ellen Hatteland

Frå Gråhorga, som du når både frå Bjoa og Ølensvåg, har fotografen fanga inn ein rigg i fjorden ved Romsa. Flott utsikt for den som tar turen. FOTO: Lars Toadalen

Vakker solnedgang ved Bjoa båthamn. FOTO: Signy Nygård Mortensen

Dei gamle tyskerbunkersane på Dreganeset i Ølen er spennande å utforska for store og små. FOTO: Elisabeth Markhus

17


Sommarbygda

SKÅNEVIK

... PERLO vår som har eit sentrum for det gode liv - når du ynskjer det!

• Bading på Peparen • Mange gode serveringsplassar/ spesialbutikkar; fiskebutikk, bakeri, strikkebutikk, motebutikk, blomebutikk, gåvebutikkar, sparbutikk. • Korte og lengre turløyper med start fra sentrum («Kardemommebykart» finn du på dei fleste servicestadene). • Overnattingsmulighet på koseleg hotell, bobilcampingplass, gjestebrygger.

Garn og fine mønstre. Kom og bli inspirert!

Strikk

i vei

Kom innom og ta sommarklippen hos oss!

901 49 892

53 22 84 40

Gåver og blomar til alle anledningar.

Overnatting, middag, Caféen Englatrollets Hjertrom

53 77 07 00

18

• Leikeplass, sandvolleyballbane, fotballbinge, park. • Benker der du «berre kan vera» • Godt utgangspunkt med hurtigbåt, ferge eller bil for dagsbesøk til Rosendal, Bergen, Stord. • Serverdigheter som Norsk Motormuseum og Gjestgjevargarden (underhaldning kvar laurdag). • Fleire festivalar året rundt.

Sommarmaten finn du hos oss!

53 75 53 81

...det lokale bakeriet i Skånevik 53 75 51 26


VAMP 3. juni

10. - 11. juni

30. juni - 2. juli

2016 7. - 10. juli

MARCUS & MARTINUS 10. juli Frå Peparen - badeøya midt i sentrum.

Meir informasjon: skaanevik.no

Mote til han og henne!

Fiskeutsalg, gatekjøkken, kro, pub, billiard

Hår, negler, voksing og sminke

53 75 53 29

53 75 51 36

53 75 47 88

Mykje meir enn berre røyr!

Gåver, souvenir, kosmetikk, og helsekost m.m

Sentrum Service 53 77 12 50

53 75 52 50

Sommarbygda med sjel! 19


Langkokte torskepakkar i butare (4 personar) 15 g butare 3 ss olivenolje 1/2 liten grovhakka raudløk 100 g raud paprika i terningar 1 fedd knust kvitløk 2 g safran 1 ss mildt, røykt paprikapulver 700 g torskefilet tangsalt med søl (raudalge) og pepar 10 g rista pistasjnøtter 3 tomatar i skiver spirer Legg butaren i blaut i vatn i minst ein time. Køyr 2 ss olivenolje, raudløk, paprika, kvitløk, safran og paprikapulver til ein jamn pasta i ein food processor. Del fisken i 4 porsjonar, krydre med sølsalt og pepar og gnifiletane inn med krydderpastaen, dryss pistasjnøtter over og rull dei i kvar sitt blad av butare. Legg tomatskivene ieldfast form og legg fiskepakkane oppå. Tilsett resten av olivenolja, tangsalt med søl og pepar. Steik fisken i 155 grader varm steikomn i 30– 40 minutt. Server torsken med eller utan butaren. Dryss på spirer på toppen før servering.

Sukkertarebrød (2 brød) 20 g frisk gjær 1/2 ss sukker 2 dl vatn 2 ss spisskummenfrø 400 g byggmjøl 350 g grov sammalen spelt 1,5 ss salt 20 g sukkertareflak Bland gjær og sukker med fingervarmt vatn. La det stå og kvile i 10 minutt på ein varm stad. Rist spisskummenfrøa i ei steikjepanne og knus dei deretter i ein mortar. Bland byggmjøl, speltmjøl, salt og gjærblandinga til ein mjuk deig i ein bolle. Tilsett spisskummen og sukkertareflak. Elt det godt inn i deigen. Del deigen i to og form dei til brød. La kvile på ein lun stad i cirka ein time. Steik brøda i 210 grader varm omn i 30 minutt. Under steikinga sprøyter du brøda fleire gonger med litt kaldt vatn for å få sprø skorpe.

Lag mat frå blå åker Tang og tare er sunt, berekraftig og visstnok veldig godt. Vågar du prøve deg på litt uvanlege grønsaker – hausta i havåkeren? Kari Hamre, NPK

No er det kome ei tangkokebok i norsk språkdrakt. Boka «Tang & tare. Et hav av mat» er skriven av den tyske kokken Claudia Seifert. Ho er blitt fascinert av alle smaksvariasjonane som finst i tang og tare, men er også opptattav sunnheitsaspektet og den reinsande verknaden som grønsaker frå havet har. Tang og tare er brunalgar og det veks drøssevis av dei i sjøen langs kysten vår. Dette er dei mest veksevillige plantar ein kjenner og gjenveksten er ofte rask. Tare er nemninga på dei store tangartene som finst i ytre del av strandsona. Nokre av dei største algeartene er blant andre fingertare, stortare, sukkertare, draugtare og butare som alle er vanlege i Noreg. Tang finst frå tidevassbeltet og nedover så langt der er lys nok. Blant tangartane har vi havsalat, grisetang, blæretang, sagtang og knapptang. Det har ikkje vore tradisjon i Noreg å bruke algar til menneskeføde. Heller ikkje i dag

20

er tang og tare mykje brukt idet norske kjøkenet. Gourmetkokkar brukar av og til tang som ingrediens, både av dekorative grunnar, men også fordi tang har med seg «den femte smaken», umami , som set ein ekstra spiss på maten. I Europa brukar land som Frankrike, Irland og Skottland tang og tare i større grad, men det er først og fremst Asia som har algar i kosten dagleg. Potensialet er dermed stort for å bruke tang og tare i matlaging her heime på berget. Desse grønsakene frå havet er rikhaldige på vitamin, mineral og protein. Den tyske kokken Claudia Seifert har sett saman 68 enkle oppskrifter, alle med tang og tare som naturlegingrediens. Her er både hovudrettar og smårettar, supper, salatar og dessertar. Tang og tare passar visstnok til både søt, syrleg og krydra mat. Og brukt riktig kan tang løfte smaksopplevinga på heilt vanlege kvardagsrettar, skal vi tru Seifert. Dei fleste oppskriftene til Seifert er basert på tørka tang. Men kokken vonar ho kan inspirere deg til sjølv å gå ifjæra og plukke dei sjøgrønsakene du treng. Dei som bur eit stykke unna kysten, kan kjøpe sjøgrønsaker påinternett eller i spesialbutikkar. Ingen av tang- og taresortane langs kysten vår er giftige, men du bør hauste dei der sjøen er i rørsle, og

eit stykke unna busetnad, båthamner og badeplassar. Sjøgrønsaker kan berre haustast om vinteren, våren og på forsommaren, før sjøtemperaturen blir for høg. Grønsaker frå den blå åkeren kan serverast rå, kokte, bakte, grilla, tørka eller friterte, som salat, som smaksforsterkar eller som erstatning for salt. Steikte sjøgrønsaker blir sprø, medan ferske eller dampa har ein al dente-konsistens Kokken har eksperimentert med klassiske oppskrifter for å gi dei ein ny vri. Oppskriftene er vegetariske eller basert på sjømat, men sjøgrønsaker passar også fint til kjøt. Tang og tare har stor næringsverdi og kan gi hel semessige gevinstar. Sjømatgrønsaker har få kaloriar og karbohydrat, og har lågt feittinnhald. Dei er gjerne rike på protein og inneheld ofte mineral som kalsium, magnesium og kalium. Mange sortar inneheld også aminosyrer, sporstoff og vitamin. Claudia Seifert gir oss informasjon om dei ulike tang- og tareartane, hausting og konservering. Alle sortane som blir brukt i boka hennar finst langs norskekysten og er også tilgjengelege som tørka produkt. (Andre kjelder: miljolare.no, Innovasjon Noreg, Wikipedia)


Kultursjefen i Etne, Nils Halleland, viser nokre av dei mange motiva på Bruteigsteinen. FOTO: Irene Mæland Haraldsen

Bergkunst på Helgaberget på Stødle i Etne.

Bruteigsteinen ligg i søraustre ende av Stordalsvatnet.

ArkivFOTO: Arne Frøkedal

Fortidsminne rissa i stein Ikkje noko annan stad i Hordaland er så rik på helleristningar som Etne kommune. Den enorme Bruteigsteinen på Flåte har heile 68 ulike figurar. tekst Irene Mæland Haraldsen

Helleristning på Bruteigsteinen.

Om lag 5 kilometer frå europavegen ligg den der. Stor og majestetisk med blankskurt overflate som blenkjer når solstrålane bryt skydekket. Med motiv av dyr, menneske, tre, øksar, skip, ringfigurar og skålgroper som er hogd inn med stødig hand ein gong for fleire tusen år sidan då dei første busetjingane slo rot under dei bratte fjellskrentane på Frette. Bruteigsteinen er ein av mange eksempel på helleristningar ein finn i Etne og den har eit særs variert biletfelt med heile 68 ulike figurar. Den store steinblokka er eit av Vestlandets mest interessante helleristningsfelt og var truleg ein kultstad for grøderikdom. På Flåte har jorda vore dyrka heilt attende til bronsealderen (1800-500 f.Kr) og bergkunsten ein finn på Bruteigsteinen vert gjerne kalla jordbruksristningar og har sin bakgrunn i bonden og jordbruket. Den andre hovudgruppa av helleristningar vert kalla veideristningar og har utgangspunkt i jegerane si kulturform i steinalderen. Bergkunsten på Flåte låg skjult i mange år før den igjen vart oppdaga ved ein tilfeldighet. — Det var nokre jentungar på garden Flåte som oppdaga steinen nokre etter krigen. Steinen var dekt av eit lag mose og motiva var skjult, fortel kultursjefen i Etne, Nils Halleland og peikar på eit av dei mange motiva som prydar steinen. — Her ser me eit skip, og her er ein ringfigur, seier han. Ein må sjå godt etter for å oppdaga figurane som nesten går i eitt med overflata. Men kjem tett nok innpå motiva er det mogeleg å sjå bergkunsten som er rissa inn for fleire tusen år sidan. Tidlegare vart mønsteret markert med raudmåling, men det er det nå slutt på.

Ei plattform er bygd i nedre kant av steinen slik at folk trygt kan få beundra helleristningane på nært hald. Etne kan by på heile fem større og mindre helleristningsområde. Helgaberget, det heilage berget, ved Støle er det mest kjente og truleg den best besøkte. Bergflata er dekka av helleristningar og det er registrert 270 skålgroper og 23 ringfigurar på den blankpolerte overflata. Staden har truleg vore ein kultstad seint i steinalderen og jordbruksristningane blei laga for å fremja grøderikdom. Ingen veit med sikkerheit kva funksjon dei mange skålgropene har hatt, men det er truleg at dei kan knytast til ofring eller ritual. Duesteinen på Vinja og Dynjahaugen på Fitja er rik på ringfigurar og har også mange groper. På Fjøsnaneset kan ein sjå bilete av båtar, ringfigurar og fotsolar. Etne kommune jobbar for tida med eit turstiprosjekt der turområda i kommunen skal registrerast på eit kart. Her skal turstiar og ulike turistattraksjonar teiknast inn og gjerast tilgjengeleg via nettet. — Me er nå oppe i rundt 60 ulike stiar som skal koplast opp mot nett. Her vil me leggja inn informasjon om ulike attraksjonar, som mellom anna helleristningane, fortel Halleland. Han ynskjer å gjera dei mange attraksjonane i bygdene lettare tilgjengeleg for folk og håpar endå fleire vil finna vegen til fortidsminna som kommunen er så rik på. — Helleristingane er stadig besøkt av turistar og det er viktig for Etne kommune å formidla den rike kulturhistoria vår. Me har mange flotte besøksmål å visa fram, seier han og nemner også Langfoss, Åkrafjorden og Støleterassen med Stødle kyrkja og historia om Erling Skakke som knyter seg tid staden der.

21


er forhandler av

er forhandlerav av Vi erViforhandler

GODT UTVAL I BRUKTBILAR

Rexton W

Vår nyeste dieselmoto

Rexton W

14% forbedring i drivs Rexton W med EURO 6 utslippst

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en enestående akselerasjon.

Vår nyeste 178HKdieselmotor, v/4000 omdr. 1400 – 2800 iomdr., hv 14% forbedring drivsto enestående akseleras med EURO 6 utslippstan W 2,0 40 lit 178HKRexton v/4000 omdr. 1400 –Rexton 2800 omdr., hvor W 2,2 lit enestående akselerasjon

Vi er forhandlerSSANG av YONG

Rexton W 2,0 liter , fra kr 349.900,Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,-

Rexton W 2,0 lite

demobilarRexton W 2,2 lite Rexton W til kanonpris. Rodius

Vi er forhandler av

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en enestående akselerasjon.

Vi er forhandler av Rodius Vi er forhandler av Rexton W

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard. 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor Nye Rodius er et avansert 1400 – 2800 omdr., hvor motoren gir en enestående bilprodukt som gir deg den akselerasjon.

Første mann Rexton W 2,0 liter fra kr 349.900,til, mølla!! Rexton W 2,2 liter, fra kr 369.900,-

Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi; har en

enestående akselerasjon. 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, og samsvarer med EURO 6 utslippstandard. Rexton W 2,0 liter , fra kr 349.900,178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor Rexton 2,2hvor liter, fra kr 1400 – 2800 W omdr., motoren gir 369.900,en enestående akselerasjon.

Fra kr 439.900,-

Rodius

Rodius avansert Rexton W 2,0Nye liter , fraerkret349.900,bilprodukt som gir deg den Rexton W 2,2ultimate liter, fra kr 369.900,kjøreopplevelse.

Fra kr 439. Rodius

Nye Rodius er et bilprodukt som g ultimate kjøreopp Rodius Premium 155 HK, automat

Rexton W

Rexton W 2,0 liter og , fra kr 349.900,ultimate kjøreopplevelse. 14% forbedring i drivstoffeffektivitet, samsvarer medvare EURO 6 utslippstandard. Rexton 2,2 liter, fra kr 369.900,Rodius Premium 2,0 literW diesel, 178HK v/4000 omdr. 400Nm oppnås innenfor Rexton Womdr., 155 HK, automat 1400 – 2800 hvor motoren girhar enen Vår nyeste dieselmotor, TX220e-XDi;

Nye Rodius er bilprodukt som ultimate kjøreo Rodius Premiu 155 HK, autom

Rodius

Nye Rodius er et avansert bilprodukt som gir deg den ultimate kjøreopplevelse. Rodius Premium vare 2,0 liter diesel, 155 HK, automat

Fra kr 439.900,-

Rodius Premium vare 2,0 liter diesel, 155 HK, automat

Fra kr 439.9 Tivoli

Tivoli er smart, sikker En frisk kompakt SUV et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 die 6-trinns manuell girkas

Fra kr 309.900,-

RodiusFra kr 439.900,-

Nye Rodius er et avansert bilprodukt som gir deg den ultimate kjøreopplevelse. Rodius Premium vare 2,0 liter diesel, 155Rodius HK, automat er et avansert og Nye dynamisk.

Tivoli

Rodius

Tivoli er smart, sikker som gir deg den En frisk kompakt SUV for bilprodukt deg lever Fra som krkjøreopplevelse. 439.900,ultimate et aktivt liv. Rodius Premium vare 2,0 liter diesel, Tivoli HK,HK, automat Tivoli Premium 1,6 diesel,155 115 4-WD,sikker og dynamisk. Tivoli er smart, En frisk kompakt SUV for deg som lever 6-trinns manuell girkasse.Fra kr 439.900,-

Fra kr 309.900,-

et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4-WD, 6-trinns manuell girkasse.

Fra kr 309.900,-

Tivoli

TILTivoli PRØVEKJØRING VELKOMMEN TILVELKOMMEN PRØVEKJØRING

En frisk kompakt SUV for deg som lever Fra kr 309.900,et aktivt liv. Sveio Leitevn 14, 5550 Sveio, Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK,Auto, 4-WD, 6-trinns manuell girkasse.www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Etne Auto, Tongane, Etne Fra kr 309.900,Følg5590 oss på Facebook

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING Tlf. 53 75 62 00

www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

22

Fra kr 309.900,Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

Tivoli er smart, sikker og En frisk kompakt SUV fo et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diese 6-trinns manuell girkass

Etne Auto, Tongan Fra www.etneauto.no, kr 309.900,etnea

Tlf. 53 75 6 Følg oss på Fa

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRIN Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

Følg oss på Facebook

veio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, Etne Auto, Tongane, 5590 Etne VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING w.sveioauto.no, post@sveioauto.no, www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 74 77 77 Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio,Følg oss på Facebook Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

TILTivoli PRØVEKJØRI

Tivoli er smart, sikker og dynamisk. En frisk kompakt SUV for deg som lever et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4-WD, 6-trinns manuell girkasse.

VELKOMMEN TIL PRØVEKJØRING

Tivoli er smart, sikker og dynamisk. En frisk kompakt SUV for deg som lever et aktivt liv. Tivoli Premium 1,6 diesel, 115 HK, 4-WD, 6-trinns manuell girkasse. Tivoli er smart, sikker og dynamisk.

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

Tivoli VELKOMMEN

Sveio Auto, Leitevn 14, 5550 Sveio, www.sveioauto.no, post@sveioauto.no, Tlf. 53 74 77 77 Følg oss på Facebook

www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook Etne Auto, Tongane, 5590 Etne www.etneauto.no, etneauto@etneauto.no Tlf. 53 75 62 00 Følg oss på Facebook

V God kompetanse V God service V Konkurransedyktige prisar V Fullserviceverksted for alle merker V Skadeverkstad alle forsikringsselskap

Etne Auto, Tongane, www.etneauto.no, etneau Tlf. 53 75 62 Følg oss på Fac


Dans gjennom livet

Tekst Grethe Hopland Ravn, illustrasjon birgithe johannessen

Eg har alltid sagt at eg skal dansa inn i alderdomen og for å vera heilt ærleg så er dette noko eg gler meg til. Ikkje det at «starten på slutten» allereie er i gang… for all del(!) Heller ikkje fordi eg skal byrja å dansa når eg startar på overgangsalderen, men eg skal fortsetja å dansa frå no av og fram til mine to stylter ikkje finn balansen lenger. Er det noko eg likar ufatteleg godt, så er det å dansa. Eg elskar å dansa, og har gjort det sidan min pure ungdom. Eg gjekk på turndans frå eg var fire, rytmisk sportsgymnastikk frå eg var sju, og som tenåring oppdaga eg swingen. Eg har ikkje tal på alle timane veninna mi, Kristin brukte på å læra meg swing, og eg er sikker på at dans kan forlengja livet. Høgdepunktet på ungdomsskulen var gymtimane der me lærte både polka, reinlendar, vals og strekkbuksepolka, og eg kan trygt seia at dette var nyttig lærdom til stor glede for eit heilt livsløp. Å gå på dans i tenåra var alltid eit boblande høgdepunkt for både kropp og sjel. Var det noko som toppa det meste, var det varme sommarkveldar, utedans med levande musikk som innbyggjarane i ein radius på minst to kilometer fekk med seg frå terrassen dei sannsynlegvis sat og naut kveldssola frå. Og sjølvsagt var det pakkfullt av folk i alle aldrar frå mange forskjellige bygder, når det blei arrangert utedans. Eg gløymer aldri lukta av opne grillar, pølsefestar, grønt gras, litt sveitte og brune sommarkroppar som svinga seg i dansen, og nokre gonger blei det også fyrt opp store bål som sette ein ekstra spiss på atmosfæren. Om eg svinga meg med ein kamerat, far til ein kamerat eller bestefaren for den del, var det ofte utruleg kjekt. Det heile handla om kor godt

dansepartnarane evna å halda takten mens dei svinga meg rundt på dansegolvet, kor sterke dei var i armane og kor gode dei var til å leia an. Er det ein stad ein ikkje skal snakka om likestilling, så må det vera i dansen, for her er det mannen som skal vera sjef. Og for å vera heilt ærleg, er det vel berre i dansen eg godtar at eg ikkje får gjera som eg vil.

Det var ikkje alltid ein kjente dansepartnarane sine ein gong, men mangt eit venskap har starta med ein feiande polka, ein fengjande reinlendar eller ein stilfull vals. Når eg tenkjer etter er det gjerne heilt ukjende dansepartnarar som har gitt meg dei aller beste opplevingane frå diverse utedansar opp igjennom åra. Eg har alltid sagt at dans gir glede, og eg er skråsikker på at det lyste av meg lang veg der eg dansa så grusen spratt i mang ei sommarnatt i starten på nittitalet. Dette er minne eg framleis tar fram og gler meg over. Eg kunne gjerne tenkt meg å erverva enda fleire slike gode minne frå utedansar i vakre sommarkveldar, med levande musikk og mange glade ansikt i alle aldrar. Saka er berre: Kva skjedde?? Kor blei det av utedansane? Eller innedansane for den del. Ikkje veit eg, men ungdommen går i alle fall ikkje på dans lenger. Eg er evig takknemleg for dansegleda eg fekk oppleva då eg var ung. For ikkje å snakka om gleda over den ekte bygdedansen, med dei ekte spellemennene og den fantastiske stemninga. Denne gleda skal eg ta med meg inn i alderdomen, og når «sola ein gong går ned i vest» skal du ikkje sjå bort frå at eg har danseskoa på.

23


Sandeid

SkĂĽnevik Bluesfestivalen

Etnemarknaden

Vikebygdfestivalen

24


25


Me har ope heile sommaren! Kom innom å sjå om me har noko fint til deg, eller slå deg ned og nyt sommaren med ein kopp kaffi. Velkommen er du uansett. God sommar :)

Opningstider: onsdag og fredag: 11.00-16.00

laurdag:

11.00-15.00 Me tek imot varer i opningstida, elles etter avtale

Tlf. 908 00 712

Du finn oss midt i Etne sentrum

RT

VELKOMMEN TIL VÅ

FABRIKKUTSALG Stort utvalg i skinn av sau, rein, geit, samt lær og andre produkter.

Me held opent i heile sommar! Velkommen! her finn du oss...: I krysset ved Statoil i Ølensvåg tek du mot Utbjoa,

følg vegen i 2 km og du har oss på høgre side, før Ølen Betong.

LIK OSS PÅ FACEBOOK Man-tors 10-16 / Fre 10-17 / Lør 11-14 5 5 8 2 Ø l e n s v å g - t l f . 5 2 7 6 5 0 0 0 - w w w. g r a n b e r g g a r v e r i . n o

Vi leverer

NATURSTEIN

VELKOMMEN TIL SOMMARHANDEL

til alle typer murearbeider

• Handstein/minigraverstein • Lett maskinstein • Stor maskinstein TA KONTAKT FOR EIT GODT TILBUD Vi utfører også murearbeider! Tlf. 53 75 41 00 • Mob. 975 975 55 www.skaanevikstrand-maskinstasjon.no

BLI SOMMARKLAR • Hudpleie • Fotterapi • Hårfjerning

ETNE HUD- og FOTKLINIKK 26

Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim Hudpleiar/off. godkj. fotterapeut Tlf. 480 06 560

Åpningstider: Mandag - fredag 10-18 (8-22) Lørdag: 10-15 (8-20)

www.facebook.com/olensenter


Norges mest fornøyde tv– og bredbåndskunder 6 år på rad. Takk for tilliten. LEVERES AV

27


28


Monica Nicolaisdatter Haugan Alder: 52 Bur: Vikedalsdalen Sivilstatus: Gift, to døtrer på 15 og 20 år Yrke: Lærar i vaksenopplæringa i Vindafjord kommune, formidlar i Vindafjordmuseet og orkesterleiar i Hogganvik landsby SOMMARFAVORITTAR Mat: Brenneslesuppe, tidleg på sommaren Drikke: God kaffi, bur i eit køyresamfunn Musikk: Speler meir enn ho høyrer. Folkemusikk i grenseland mot country TV: Dårleg mottak, og ser lite. Engelsk krim og romantiske seriar, som Downton Abbey

Vindafjordmuseet i Vikedal er ei gjenstandssamling, men museumsformidlar Monica Nicolaisdatter Haugan er opptatt å lage ei ramme med musikk og song og aktivitetar der dei unge er ei viktig målgruppe.

Musikaren på museet Monica Nicolaisdatter Haugan si historie kan like gjerne starte med den russiske revolusjonen. Tilbake til det om ei stund. tekst og foto Jon Edvardsen

Å setje folk i bås er kanskje ein del av lynnet på Vestlandet. Haugan har ikkje den erfaringa, ho har alltid følt seg fri som innflyttar i Vindafjord. — Der kom den ja, Holmenkollåsen. Eg er frå Voksenlia, det er noko anna. Morfaren min kjøpte ei tømmerhytte der, og ingen budde der då, det var villmark. Foreldra mine bygde hus, og vi vaks opp med heile slekta rundt oss, morfar og mormor, tanter og onklar, fettarar og kusiner. Det var berre å gå ut og spenne på seg skia og gå inn i Nordmarka. Vi slapp å gå i kø. Elgtrakket gjekk rett utanfor huset og dei klødde pelsen på hushjørnet, fortel Monica Nicolaisdatter Haugan. For orden skuld; Holmenkollåsen og Voksenåsen er nabolag som i dag i større grad har vakse saman. Vinter og ski var viktig utover 60- og 70-talet, ein sentral del av barndommen og oppveksten. Mest slalåm i bakken, men også å utforske marka på ski. I heile tatt var det å gå tur ein del av folkesjela. — Kanskje Oslo har sett preg på meg ved at eg flytta derifrå. Eg var ein av dei få som flytta ut blant dei eg kjende. Det kan vere bra å forlate det nære og trygge. Sjølv det å ville bli lærar var originalt i eit nabolag med mange advokatar og folk innan shipping. Det var for å bli lærar ho reiste til Vestlandet første gongen. Ski og snø er ikkje så fjernt i ein vestlandsk vårdag med åtte og ei halv grad ute. Haugan inviterer inn på Vindafjordmuseet i Vikedal. Det er helst

museet ho vil snakke om, og museumsformidlaren pensar stadig inn på det sporet. Inne i litt varmare klima fyller forsiktig barokkmusikk rommet. Men favoritten er ikkje å finne i kunstmusikken, avslørar ho. Heller ein artist som alltid gjekk i svart i solidaritet med dei som levde på livets skuggeside. — Ein av favorittane mine er Johnny Cash. Eg har alltid likt country og folkemusikk. Hos han er det eit sosialt engasjement, og han løftar fram dei fattige, og han er opptatt av korleis folk har det. Han kastar eit søkjelys på fengsla blant anna. Eg er opptatt av musikksjangrar som møtest. Mora arbeidde i Amerika i ein periode, og Jim Reeves var i bakgrunnen heile oppveksten. Haugan kom med i eit band på Sinsen då ho var 16 år gammal. Dei spelte berre låtar av Rolling Stones, noko anna var uaktuelt. — Vi hadde litt snuskete jobbar på forskjellige plassar. Eg har alltid likt å spele i band. Du må forhalde deg til andre menneske, gå inn i ein større heilskap. Det er ikkje rart at band går i oppløysing, det er eit krevjande konsept. Å spele i band har vore ein fritidssyssel. Mange i familien var musikalske, og musikken var livsnødvendig, som å puste. Monica Haugan er synonymt med kunst og kultur i Vindafjord, både i arbeid og fritid. Ho har engasjert seg på så mange felt i musikk, kultur og historie, gjerne i ei blanding. Enkelte

ting har nådd lenger ut; spelet om diktarpresten Jens Zetlitz som ho stod i bresjen for, lokalhistorie om Romani-folket, ho gjenoppdaga komponisten Georg Washington Magnus som vart fødd i Hogganvik i Imsland, og ein ukjent opera funnen i Sverige. For tre år sidan gav ho ut boka Sirkelsong, om orkesteret ho har i Hogganvik landsby. Eit musikalsk fellesskap med 25 glade musikantar. — Eg er glad for at vi slutta av Zetlitz-spelet då vi gjorde. Det er best å slutte når det går bra. Eg har roa litt ned på det eg deltar i, trer heller tilbake og lar andre blomstre. Eg ønskjer ikkje å vere eldsjel og bli utbrent, og eg synest ikkje det er flatterande å bli kalla eldsjel. Skiftet av modus har litt med det å passere 50, å bli eldre gir eit anna perspektiv, blir rausare på ein måte, aksepterer lettare at ting er bra nok, meiner ho. — Eg har gått i tog i 8. mars og vi var vel dei einaste som flagga på 1. mai. Men eg er ikkje så på, blir ikkje opprørt over eit søppelbål heller lenger. Ikkje så ambisiøs etter kvart som livet kjem meir innpå ein. Kanskje har vi det så godt i fjordbygdene våre at vi ikkje ser nauda i verda godt nok. Vi må vere villig til å opne dørene og integrere, det er ei viktig sak i dag. Noreg har hatt flaks, men vi kan ikkje lukke oss inne. Då ho var 20 år gammal flytte ho over Langfjella til Bergen for å ta musikklinja på lærarskulen. Ho har vore regionmusikarar i Finnmark og tok

29

»


«

forige side

Monica Haugan har fleire harper, og har også bygt si eiga. Her på museet.

hovudfag i musikk på universitetet i Trondheim. Livet kunne gått i mange andre retningar, planen var først å gå vidare med studiar i komposisjon. Men det var jobb som prosjektleiar i ein nyoppretta kunstskule i Vindafjord som førte til Vestlandet. — Mannen min hadde vore sivilarbeidar i Hogganvik landsby, han kunne få jobb der, og han klarte å overtale meg til å flytte til Vindafjord. Musikkskulen var nedlagt, og det nye var kunstskular, og Vindafjord var først ute i Rogaland. Det var musikk også sjølvsagt, og ikkje berre kunst. Vi var i funkishuset gulosten i Sandeid som seinare vart rive. Der var det eit fantastisk lys. I den første perioden i Hogganvik arbeidde ho på garden, drog opp høymole og fekk jord under neglene. — Det gav ei lukkekjensle å kome frå akademia og få høymola opp med heile rota. Eg såg resultatet av det eg gjorde, og det er ikkje alltid lett å sjå i akademia, seier ho. Hogganvik landsby er ein del av landsbystiftinga Camphill i Noreg. Tenkemåten baserer seg på antroposofien og Rudolf Steiner. Haugan-familien har aldri budd der, og heller aldri blitt ein del av ideologien. — Vi bur utanom, men har sansen for verdiane i landsbystiftinga, måten dei forvaltar naturen og omgåast andre menneske på. Fysisk arbeid er viktig, og likestilt med det åndelege. Tanken om at det mellommenneskelege skal bringe fram det beste i folk. Å meistre noko er viktig for alle, og spesielt for dei som ikkje kan uttrykke det dei treng. Det

30

er eit solidaritetsprosjekt med nettverk over heile verda. Tenk kor flott det er å ha kyr og kunne produsere sin eigen ost, ta tømmer ut av eigen skog og byggje hus. Ho er godt kjent i Sinsen-krysset, der sat ho kvar dag i unge år, og ho måtte gjennom trafikkmaskina då ho tok lappen. I dag er det utenkjeleg at ho ikkje skulle ha blitt kjend med Vestlandet og Vindafjord, og folk ho har møtt, ikkje minst gjennom musikken. — Det er så uforutsigbart på Vestlandet, det er ein ny dag heile tida, naturen er i endring. Det kan vere skya om morgonen, sol seinare på dagen og sprutregn den neste. Lydlandskapet er så forskjellig, vi høyrer dronelyden frå Lokafossen, sauebjøller og ospa som raslar i vinden. Det er fantastisk. Lydlandskapet er i Vikedalsdalen der dei har budd i 16 år, etter først sju år i Ølmedal. Dei har alltid leigd hus, det første kjøpte dei i Vikedal for to-tre år sidan, men det er framleis eit renoveringsprosjekt med udefinert innflyttingsdato. Haugan jaktar ikkje først og fremst etter gods og gull. Alt vi har, også menneske, er berre til låns for ei stund, meiner ho. Blitt vaksen, nesten 30, reiste ho på luffen i Irland med ei harpe under armen. Å plassere harpe og kvinne i same bås, er ein myte, påpeikar ho. Det vanlege var mannlege trubadurar på vandring med harpe i tidlegare tider, det kunne ikkje kvinnene gjere. Det var ei folkemusikkinstrument. — Med harpa under armen følte eg meg trygg

Foto: jon edvardsen

sjølv om eg reiste aleine, det var min inngangsbillett til å kome i kontakt med andre. Harpe er spesiell ved at klangkassa går i eitt med di eiga klangkasse i kroppen. I farten er ho ikkje sikker på om det er seks eller sju harper ho har. Klassisk musikk kom tidleg inn og frå sju år til ho var fjorten lærte ho piano på eit privat musikkinstitutt i Oslo, med stipend sidan mora var eineforsørgjar. Faren døde då ho var fire år gammal, og då ho var 40 gjorde ho namnet hans til mellomnamn med Nicolaisdatter. — At han døde var brutalt og uventa. Det er noko eg tenkjer meir og meir på etter kvart som eg er blitt eldre. Kanskje også fordi eg har sett eldre venner forsvinne. Det gir eit litt anna perspektiv. Faren vart fødd i Shanghai i Kina, og det er derifrå linja går tilbake til den russiske revolusjonen. Bestemora Lydia Klukin kom frå Perm i Ural, og heile familien flytte austover under revolusjonen. Ho arbeidde i den kinesiske hamnebyen då ho møtte farfaren til Haugan, ein norsk sjømann, kaptein, og han segla på Austen mellom Shanghai og Vladivostok. Dei budde også ei tid i Vietnam. — Det er vanleg for jenter med russisk slekt å ta faren sitt namn på denne måten, forklarar Haugan. Sceneskiftet til Ekebergsletta i Oslo er langt. I sommar gledar Haugan seg aller mest til å reise til Norway Cup, tredje året på rad. Som liten var ho sjølv på sletta på søndagsutflukt og rei på ponniar.


2016 Velkommen til

Åkrafjorden Opplevingar som vekkjer sansane

Kvar lørdag i juli & august!

- ein makalaus tur på Åkrafjorden

Husk påmelding dagen før kl. 17:00

Natur & kultur kalender 2016 5. JUNI

12. JUNI

20. / 21. AUGUST

28 . AUGUST

KULTURHISTORISK VANDRING (NORDSIDEMARSJEN)

KLOSTERCRUISE TIL HALSNØY KLOSTER

PÅ VANDRING MED LARSEMANN

KULTURHISTORISK VANDRING (NORDSIDEMARSJEN)

KONSERT MED TOM ROGER AADLAND

Pakkeopplevingar

KONSERT MED STANLEY JACOBSEN

Send di påmelding til booking@aakrafjorden.no Prisar frå kr. pr. person

290,-

Traktorsafari til Eikemo - FjordCruise Adrenalinpakke - Langfoss topptur Villmarksleir - Ridetur til Vikastølen Dagstur til Rullestad m.m.

Firmatur, blåtur, Kick Off, lagbygging, strategisamling, avdelingstur, budsjettmøte, aktivitetsdag, jentetur, guttatur?

Me skreddersyr alt etter behov, og fiksar alt frå transport, mat, aktivitetar til underhaldning og opplevingar!

Ta kontakt for eit uforpliktande tilbud! booking@aakrafjorden.no - Tel +47 959 09 664 For meir informasjon - www.aakrafjorden.no

31


Flotte hus på Vikaneset og i Ølensvåg Alle våre hus har vannbåren varme og varmepumpe, carport med bod og ferdig opparbeidet uteområde. Les mer på hus.omega.no

Enebolig i Vågshagen

Moderne hus sentralt i Ølensvåg

• BYA 110 m² • Tre soverom • To bad • Loftstue kr. 3.300.000,-

Eneboliger på Vikeneset

Innflyttingsklare hus med flott utsikt over Skjoldafjorden

• BYA 113 m² • Tre soverom • To bad • Loftstue kr. 3.500.000,-

Tomter på Vikeneset

NORGES HUSBYGGJAR NORGESLEIANDE STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges lokale håndverkere med Mesterbrev. OPPFYLLER DRAUMAR I av DITT NÆRMILJØ Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg,

ombygg, sine påbyggarkitektteikna eller rehabilitering, hus vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og Mesterhus blir bygde av lokale handverkarar håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og viskreddarsaum gjør det med trygghet og faste NORGES LEDENDE medsolid Mesterbrev. Husa er baserteHUSBYGGER på som vi enkelt rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt. kan tilpasse dine behov.DRØMMER Nybygg, ombygg, påbyggNÆRMILJØ eller rehabilitering. OPPFYLLER I DITT Vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid handverk. Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev. Vi oppfyller og vi gjersom det vimed tryggleik og faste NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT Husene husdraumen, er basert på skreddersøm enkelt kan NÆRMILJØ tilpasse dine behov. Nybygg, rammer. Vil tilbyr mange hus, berre eit håndverkere løfte.dine Detønsker blir Mesterbrev. som Mesterhus sine arkitekttegnede husmen bygges lokale med ombygg, påbygg eller rehabilitering, viavkombinerer medavtalt. fagkunnskap Adresse xx, xxxx sted Husene basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dinedet behov. Nybygg, og soliderhåndverk. Vi oppfyller gjør med trygghet og faste Tlf: xx xx husdrømmen, xx xx. Faks: xx xx xxog xx.viE-post: post@xxxxxxx.no ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og rammer. Vi tilbyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt. solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.

Vi har også flotte tomter til salgs på Vikeneset

Fra kr. 490.000,-

mesterhus.no

Adresse xx, xxxx sted

Haukelivegen 353, 5574 Skjold. Tlf. 52 76 72sted 52 76 Tlf: xx xx00. xx Fax xx. Faks: xx72 xx 01. xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no Adresse xx, xxxx E-post: kv@kalstveit-vik.no Tlf:Heimeside: www.kalstveit-vik.no xx xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no mesterhus.no mesterhus.no

32

Les mer om våre tomter på vikanesetpanorama.no

Arne Gunnar Habbestad arnegh@omega.no tlf.: 982 86 808 Visning etter avtale


33


Fjellturar for alle Andreas Hansen var ein av dei mange som fullførte alle 30 nutane i Etne kommune i 2014. Her frå Heggelinuten. FOTO: Siren Grindheim

«Alle 30» i Etne kommune: Nesestølen Ljusneshovda Hellaug Heimre Sauanuten Håfjellet Skredkollen Nordfjellet Hålandshovda Smørnuten Kyrkjesteinen Leknesnepo Strondahaugane Heggelinuten Juraskarskjerringa Stødlehetto

Veten Hodlestadnuten Bordfjellet Bjørndalsvio Høylandsnuten Lysenuten Steinfjell Paddekjølene Gamleselsbruo Jettegrytenuten Tretteteig Mjelkestølen Simlenuten Vaulavad Ramnanuten Ole Johannes Stople, Elisabeth Hustvedt Lærdal og vesle Markus Lærdal Stople (1) likar seg svært godt på tur i fjellet. Markus har allereie passert 25 fjelltoppar på merittlista si - riktig nok i beresele på mamma eller pappa sitt bryst. FOTO: Grethe Hopland Ravn

Utstikt frå Svartafjell i Ølen. Arkivfoto

«Ut på tur» i Vindafjord kommune: Sætrafjellet i Vikebygd Hovda i Vats Anndalsvatn i Skjold Øktarenuten i Sandeid

Ulvevold i Vikedal Fatet i Imsland Svartafjell i Ølen Bukkanibba i Ølensvåg Kulturstien på Bjoa

Aksla i Vats gir god utsikt vestover.

«Nutafanten» KFUK – KFUM i Vats: Tjort Tordisnuten Bjergafjellet Hovda Brennesteg Vardafjellet

34

Aksla Steinslandsnuten Friarane Krakkanuten Ørnaberget Grånuten

Vesle Markus (1) var berre seks veker første gong han var med på fjelltur. Riktig nok i beresele, men sidan den gong er talet på turar blitt tosifra. Familien frå Sandeid er ein av mange som prioriterer turar i fjellet. Grethe Hopland Ravn

Markus Lærdal Stople stortrivst i bereselen når han er med foreldra på tur oppover fjellet. Han er førebels ikkje så opptatt av tal og høgdemeter, så at han faktisk har over 25 fjelltoppar i tillegg til andre fjellturar på merittlista si, tar han med knusande ro. Då er heller pappa Ole Johannes Stople (29) si kveitebolle av større interesse, eller smokken som mamma Elisabeth Hustvedt Lærdal (24) passar på. — Han likar seg svært godt på tur og dei fleste turane har han sete i beresele, men for ikkje lenge sidan nådde han sin første topp på eigne bein. Det tok sjølvsagt si tid, det var mykje som måtte utforskast langs vegen, seier mamma Elisabeth. Markus sin debut på eigne bein var opp Rossafjellet med sine 100 høgdemeter over havet, i Sveio. Den vesle familien er busett i Haugesund, men både mor og far er oppvaksne i Sandeid. Å komma seg ut og gå på tur er noko alle tre set stor pris på. — Spesielt når vêret er godt er dette ein super måte å stressa ned på, seier Lærdal. Ho fortel også at familien likar godt å nytta seg av Tellturane og det har gått litt sport i å nå over så mange som mogleg. Familien på tre er ikkje åleine om å nytta seg av det fjellet har å by på av både natur, utfordringar og rike opplevingar. I heile Grannar-distriktet

er det lagt opp til mange forskjellige turar, i varierande vanskelegheitsgrad. Telltur kan by på 130 registrerte turar i Sunnhordland og på Haugalandet. Vindafjord kommune kan freista med «Ut på tur» med ni fjelltoppar eller fjellturar i kvar av dei ni bygdene i kommunen. I tillegg legg Vats KFUKKFUM opp til Årets Nutafant, som er ein konkurranse om å notera flest nutar flest gonger i løpet av sesongen. I dette opplegget er det tolv nutar på programmet. I fjor var det Skjalg Duesund frå Vats som blei årets Nutafant, for åttande gong. Han kunne levera inn kort med heile 343 nuteringar i løpet av 2015. I Etne er «Alle 30» i blesten som aldri før. Folk i hopetal brukar fritida si på å nå over 30 nutar mellom 1. oktober og 30. september, og dei som klarar det får ei utmerking, som blir utdelt under stor festivitas seinhaustes. Fire idrettslag samarbeider om arrangementet, Etne IL, Skånevik IL, IF Klypetussen og Fjæra og Rullestad IL. Sjølvsagt handlar dette aller mest om turglede, naturglede og å få brukt kroppen sin. Å gå på tur, treng ikkje vera eit jag etter å nå over alle nutane på lista, men i større grad å få nyta det vakre naturen har å by på. Gode opplevingar og ikkje minst helsegevinst. Til venstre er ei oversikt over dei forskjellige toppane og turane i dei to Grannar-kommunane.


Gardavikjo på Bjoa. Idyll ved Ålfjorden.

Sandvik på Skåneviksstranda. Fint til rekreasjon.

Otertong i Skjoldafjorden. Ypparleg for piknik.

Selma Solheim Gangstø (3), Migle Streimikyte (5) og Victoria Heggebø Sandsgård (4,5) på leit etter krabbe i Gardavikjo. FOTO: Irene Mæland Haraldsen

Utforskar strandkanten Peparen i Skånevik. Perle nær sentrum.

Honsvikjo i Etne. Populær badeplass.

Vedvikjo på Bjoa. Grønt og fint.

Romsa. Båtfolkets mekka. Under: Skjeljarvikjo i Ålfjorden. Langgrunt og flott til leik.

Gardavikjo i Bjoa er eit ynda utfluktsmål både for born og vaksne. Strandområdet ved Ålfjorden er eit av mange friluftsområde som Friluftsrådet Vest har ansvar for. Irene Mæland Haraldsen

Gardavikjo yttarst i Ålfjorden og like sør for Bjoaneset, er største ungane, fortel barnehageassistent Rita Bjørnøy. eit populært friluftsområde og om sommaren yrer det av Denne dagen i mai blir det lite bading, men grillkosen liv i den idylliske badevika nokre få kilometer frå Utbjoa. høyrer med sjølv om vêrgudane ikkje spelar på lag. Den vesle sandstranda innbyr til ein avkjølande dukkert — Nå er det pølse til alle, ropar ho og samlar svoltne på varme sommardagar og frå svaberget kan ein prøva kroppar rundt bordet nede ved stranda. fiskelykka. Benker og bord står klare til å ta imot somÅ vera på tur er moro uansett vêr og vind. margjester som vil ha seg ein pust i bakken eller nyta ei pølse frå grillen. Friluftsrådet Vest, som har ansvar for Gardavikjo, Strandområdet er mykje brukt som utfluktsmål av både har mange friluftsområde å halda ved like i Etne, skulen og barnehagen på Bjoa, og for dei unge bjoabuane Vindafjord og andre stader i regionen. Sommarstid har skal det meir til enn ein liten regndei folk som ser til at badeplasskur for å dempa gleda over å gå på sane i distriktet er reine og fine. krabbejakt i fjøra. Her er det mangt Gras skal klippast, boss fjernast og mykje å utforska. og toaletta vaskast. I tillegg kjem — Sjå kva eg fann, ropar 4 år gamle rydding av tre som har blese ned i Oliwer Sawicka entusiastisk og dreg løpet av hausten og vinteren. opp ein klase med tare frå sjøen. — I desse dagar jobbar me med Fireåringen er på tur saman med klargjering av badeplassane. Me ein gjeng frå barnehagen på Bjoa. set ut benker og lagar grillplassar Dei har tatt turen til Gardavikjo for og driv vanleg tilsyn, fortel dagleg å leita etter krabbe og utforska livet i leiar i Friluftsrådet Vest, Oddvin Lie badeplass i Skjold. Lun og fin stad som strandkanten. Eit par av ungane har er godt besøkt om sommaren. Øvernes. tatt av seg støvlane og står klare til å — I Gardavikjo anla me ny veg i fOTO alle badeplass: Friluftsrådet Vest bløyta tærne i det kalde vatnet. Men fjor og me har elles gjort ein jobb for dei fleste blir det litt kaldt. med vedlikehald på Sandvika ved — Eg synes det er kjekkast å finna Skånevik. Her hadde vinterstorskjell, og så likar eg å bada og vassa. Men i dag er det litt mane øydelagt litt som trong å fiksast opp, seier han. kaldt. Det må bli litt varmare før eg kan bada, seier 4 år Til hausten står to nye prosjekt på vedlikehaldslista. På gamle Victoria Sandsgård og kjenner på vatnet. Otertong ved Skjoldafjorden skal turvegen rustast opp og på Romsa skal grantre hoggsast. Bjoa barnehage trivst godt i Gardavikjo, og både dei vaksne og ungane synest der er kjekt når Ynskjer du å vita kor varmt det er i vatnet før du dei kan pakka sekken og setja kursen mot den idylliske tek deg ein symjetur i sommar, er det berre å logga seg på badeplassen. nettsida til Friluftsrådet Vest. — Dette er den finaste plassen på Bjoa. Her kosar me — Me skal ta badetemperarturen på badeplassane i oss. Me badar, grillar, fiskar og fangar krabbe. Og så har sommar. Dei blir lagt ut på nettsidene våre, fortel Oddvin me hatt tradisjon med å overnatta i hytta her med dei Øvernes.

35


SOMMARFAVORITT: Softis

POSTVEGMARSJEN

med vaffel...

Juli ope: 8-18 (15)

Søndag 5. juni – 28. gong 2016 Lokalmat tilberedt med smak og sjel

Start frå Skånevik Kultur og Idrettshall mellom kl 10.00-11.00 • Turen går over «Gamle Postvegen» til Etne • Transport: Buss frå Etne Skakkesenter kl 09.30 Retur frå Etne til Skånevik: kl 15.00 • Påmelding ved Etne Skakkesenter u/16 år: kr. 50, o/16 år: kr. 100, familie: kr. 250,• Målregistrering og kafè ved Etne Skakkesenter • Premiering: medaljar etter 1., 3. og 5. gong Emaljerte medaljar etter 10. og 15. gong Premie 20. og plakett 25. gong • Løypa er ca 10 km lang

POSTVEGMARSJEN

...din møteplass i sommer

Søndag 6. juni 2010 - 22. gong

Etne www.fuglfonix.no 53 77 14 40 hotel@fuglfonix.no

...det lokale bakeriet i Skånevik Tlf. 53 75 51 26

Start frå Skånevik Idrettshall kl. 10.00 - 11.00 Buss frå Etne kulturhus kl. 09.30 Målregistering og Kafè på Etne kulturhus Sportsgudsteneste på Varleite kl. 12.30. Retur med buss ca. kl. 14.30 og 15.00.

Påmeld.avg. kr. Etne skulekorps spelar ved start og slutt. 70,- / 50,- Familie kr. 200,VELKOMMEN TIL Medaljar for 1., 3., 5., 10. og 15. gong HAUGESUND BILLEDGALLERI i SOMMER Plakett for 20 år. Velkommen til ein fin tur! Info: Ingrid tlf. 53 75 52 78/Olav 932 80 221 SOMMERUTSTILLINGEN 2016 -utvalg fra samlingen vises 4.juni - 7.august PostvegnemndaKontakttelefon: 53 75 55 64/ 481 08 533 (Marit) ynskjer alle velkomne! Galleriet har sommeråpent kl 12-15 hver dag, unntatt mandager. Kaffe og økologisk is/Aviser og tidsskrifter/Galleributikk

Annonsa er sponsa av: Arrangørar: Etne Sogelag, Etne IL, Skånevik IL og IF Klypetussen,

Sjekk øvrige arrangementer på: www.haugesund-billedgalleri.net Erling Skjalgssonsgate 4 v/Byparken, telefon 52744180

Etne kommune me gjere de’ i Etne!

Velkommen til oss!

HEr fiNN du MEir iNforMaSjoN:

Etne kommune ligg sør i Hordaland fylke med tettstadane Etnesjøen og Skånevik og dei mindre grendene rundt Åkrafjorden. Me er om lag 4.000 innbyggjarar. Talet på feriegjester aukar kvart år. Nærleik til sjø og fjell med fiskevatn og turistløyper gjev framifrå høve til avkopling og friluftsaktivitetar året rundt. Kulturlivet er aktivt og dugnadsånda lever hos oss. Her kan du bada, fiska, sjå helleristningar, gå på festivalar og mykje meir. Næringslivet er i utvikling og arbeidsmarknaden er spennande! TurisTinformasjon:

36

fugl fønix Hotel tlf. 53 77 14 40

I

www.etne.kommune.no www.etnefjellet.no www.skaanevik.no www.visithaugalandet.no www.visitsunnhordland.no www.friluftsradetvest.no

Åkrafjordtunet tlf. 53 77 14 80

I

www.aakrafjorden.no www.rullestad.org www.klypetussen.no www.turistforeningen.no www.naturoppleving.no www.skakke.no

skånevik fjordhotell tlf. 53 77 07 00


Bli medlem i

ORiFlAme • Fü 15% rabatt og varene rett hjem til deg!!!

• Workshop (hudpleiekurs) POlen-tuR? Lag og forreninger etc. Selg lettsolgte oriflameprodukter med god fortjeneste!! Eller kun handle vüre gode produkter!!

   

Ta kontakt: Sissel Ă…rak tlf. 970 35 594 mail: sisseleikemo@gmail.com

        

Karmsund folkemuseum Sküregt. 142, tlf. 52 70 93 60 Mandag-fredag: 10-14 Utstillinger om Haugesunds historie, kystkultur og landbruk. Utstillingen Smil til fotografen – foto i 150 ür. Aktiviteter for barn. Museumsbutikk. Enkel kafÊ.

Litt meir personlig!

Dokken friluftsmuseum Hasseløy, tlf. 52 70 93 60/482 65 311 Søndag-fredag: 11-16 Bymiljø fra sildetida 1850-1950. Arbeid og bolig. Aktiviteter for barn. Museumsbutikk. Enkel kafÊ. 20. juni-14. august

ETNE — du finner oss pü kaien

TA TUREN TIL RULLESTAD I SOMMAR

MuseumsgĂĽrden pĂĽ Ă˜rpetveit Ă˜rpetveitsv. 207, tlf. 52 70 93 60 Ă…pent etter avtale. Adkomst fra Biltema. GĂĽrdstun med dyr. Infotavle.

• Flotte utleigehytter • Plass for bubilar/campingvogner • Heimebakst • Middag • Flotte turstiar • Fiske/Bading • Mange kulturminne Skal du arrangere møte, fødselsdagsselskap, $ blĂĽtur e.l #! ! "  !! !  sĂĽ ta kontakt sĂĽ skal me lage eit opplegg for" deg. !!  Bestill feiring av dag hos oss og du treng "$ " ikkje planlegge meir, men berre !&" gle deg til ĂĽ møte gjestene dine.

Haugesund Billedgalleri Erling Skjalgssonsgt. 4, tlf. 52 74 41 82 Tirsdag-søndag: 12-15 Sommerutstillingen 2016: KUNSTSKATTER FRA SAMLINGEN GallerikafÊ og -butikk. Familieaktiviteter.

Valet er enkelt for den som er glad i kultur, fin natur og god service

Hiltahuset, RøvÌr Tlf. 52 71 80 35/52 71 58 00 Mob. 993 52 892 Torsdag: 14-16, Søndag: 14-16, eller etter avtale.

www.rullestad.org • tlf. 913 18 271           

 ! 

Damekler — Herrekler — Undertøy

Mat for alle Mat anledninger for alle anledninger Mat for alle anledninger

Arquebus Krigshistorisk Museum Førresfjorden, tlf. 52 77 01 00 Daglig: 11-17 Okkupasjonsmuseum med utstillinger fra 2. verdenskrig. Spesialutstilling om der Untergang det tyske nederlaget. Enkel kafÊ og butikk med militÌreffekter. Nedstrand bygdemuseum Tlf. 466 68 894/ 908 85 017 Juni-august: Søndag: 15-18 Bruksting og reiskap frü heim og handverk. Legekontor. Nyheit: Tollbua frü 1550. Bokn bygdemuseum Tlf. 52 75 25 00. Juni-7. august: Søndag: 13-16. Tradisjonelt ungdomshus med museumsutstillinger. Vindafjordmuseet Vikedal, Tlf. 97 00 98 34 Museumstun og utstilling frü vervartid, heim og handverk. Tirsdag: 8-15 Torsdag: 8-12 og 18-20. Sommarguide 18. juli-15. august. 482 44 441/ 411 91 992

Du er hjertelig velkommen innom den nye butikken vür i gamle kjøttbutikken i Etne! Me lovar deg god service og ein kopp kaffi. Treng du ü prøva i fred og ro, eller har vanskar med ü komma deg til butikken, sü kjem me gjerne heim til deg med klÌr. Myhre’s klÌr • Etne • Tlf. 926 86 898

Sjekk vĂĽr nettside for aktuelle tilbud. cateringpar tner.no Tlf. 53 77 50 32

www.haugalandmuseene.no Besøk dine egne museer!

Sjekk vĂĽr nettside for aktuelle tilbud. cateringpar tner.no Tlf. 53 77 50 32

37


Med kjærleik til pil

Den gamle siloen er ombygd og inneheld soverom og tenketårn på toppen.

Drude Isene kan kunsten å fletta med pil og driv kurs i pilfletting.

Foto. Irene Mæland Haraldsen

Gjenbruk står sentralt på småbruket og gamle ting får nytt liv både i hus og løe.

Etter sitt første kurs i pilfletting var ho hekta. I dag driv Drude Isene (54) frå Skjold sine eigne pilflettingkurs i tillegg til mange andre oppgåver heime på det vesle småbruket i skogen tekst og foto Irene Mæland Haraldsen

Djupt inne i den frodige skogen ligg småbruket Søre Skogen. Her slo Drude Isene og mannen hennar Martin seg ned for rundt 15 år sidan. Garden er basert på økologisk drift og familien likar å nytta ressursane rundt seg. Hønene får trippa fritt rundt på tunet og traktoren er byta ut med levande hestekrefter. I drivhusa skal frø bli til frodige planter og i kjøkkenhagen står kålen frodig og fin. Eit par kalvar av rasen vestnorsk fjordfe har nett flytta til gards og skal på sikt sørgja for mjølk til smør og ost for familien. Drude Isene har dei siste åra klart å få ei inntekt ut av småbruket, medan hennar sveitsiske ektemann, Martin jobbar som lærar på Tveit vgs, éin times sykkeltur unna. — Garden er eit livsstilsbruk og eg finn glede av å ha ein kjøkkenhage som kan forsyna oss med grønsaker. Me driv økologisk og har høns til eige bruk, fire hestar

38

i bruk til arbeid, riding og kløvturar. Ein flokk spelsau ventar utolmodig på at det skal bli beite i Etnefjella, og tre minigriser hjelper til med jordarbeiding. På garden har me også hund og katt, fortel 54-åringen og viser rundt på det allsidige småbruket. Bruket er på totalt 270 mål med utmark, og har sitt eige fiske- og badevatn og elv som renn gjennom eigedomen. Dei har nok skog til eige bruk og ekteparet tar ut mykje av det dei treng av trevirke når husa på garden skal fiksast eller nybygg setjast opp. — Me brukar hesten til å frakta ut tømmeret og sagar det på Frøland sag her i dalen. Det er flott når ein ikkje treng å reisa lengre vekk, seier ho. Småbruket hadde stått ubebudd i ti år før ho og mannen kjøpte det i 2001. Her har dei reist reiskapshus, bygd på huset, sett opp stall, bygd om siloen

og tetta tak. — Det er spennande å utvikla ein stad og sjå korleis eit småbruk kan spela ei rolle i dagens landbruk, seier ho. I tillegg til gardsdrifta har Drude Isene fleire jern i elden. Tre dagar i veka driv ho arbeidstreningstiltaket Inn-på-tunet, og ho har ofte eit eller anna prosjekt på gang. — Nå held me på med å restaurera eit hus som er flytta frå nærområdet og hit til garden. Det er eit gamalt lafta hus som me har demontert og som Martin har sett opp igjen der det opphaveleg var eit tun på garden. Planen vidare er å restaurera ei smie og ein jordkjellar. I tillegg må me byggja utedo ved gamlehuset på haugen, seier ho. Gamlehuset skal ho nytta til overnattingsgjester i samband med pilflettingskursa ho driv i tillegg til alt det


Verd å oppleva n Vats:

Nesheimstunet - jakt, fiske, natur og servering Stråtveit - gard frå 1300-talet med 14 restaurerte hus Skjervheim gardssmie - ekte gardssmie n Skjold:

Søre Skogen - pilfletting og handverk på økologisk gard n Ølen:

Nerheimstunet - bygdetun frå 1859 Tønnesenhuset - krambumuseum Unni Marie Rosemaling - rosemalar arbeid - turistinfo Løo Hamre - restaurert fjøs frå 1899 Eide Gard - restaurert vestlandstun frå 1800-talet

n Bjoa:

Pil er eit flott materiale å bruka til gjerde.

Kjerringgarden - urteprodukt frå urtehagen Blåbærhagen - økologiske blåbær og gardsutsal Buo - nærbutikk med sjarme Kulturstien på Bjoa Romsa - friluftsområde og øyperle Eikehaugen mølle

n Vikebygd:

Plassbakeriet - bakeri frå 1842 Gamlatunet - bibliotek i stove frå 1840 Bjordalstunet - restaurert kultur gard med gardsmuseum n Vikedal:

Det gamle lafta huset er flytta til Søre Skogen og skal gje overnatting til kursgjester.

Vikedal Bygdemuseum - bygdetun med 1500 gjenstandar Skomakarnibba - smal nibbe ut frå fjellvegg 325 m.o.h. Låkafossen - foss med fritt fall på 30 meter Vikedal gardsmat - spekemat og kjøt laga på gamlemåten Bjørnestigen - husmannsplass frå 1600-talet Opsalsfossen - foss delt i to av holme. Laksetrapper.

n Sandeid:

Stuhaug gardsturisme - museum med hus og antikke gjenstandar andre arbeidet på garden. Til no har gjestene blitt innkvarterte i den ombygde siloen, men når gamlehuset står ferdig kan ho tilby fleire senger til dei som ynskjer å læra seg det gamle flettehandverket. For det er pilfletting som står hennar hjarta nærast. I sesongen held Isene eit par kurs i veka heime på garden, og i helgene tek ho ofte pilbuntane med seg for å halda kurs rundt om i distriktet. Flettekunsten har ført ho langt ut i verda og nyleg drog ho heilt til India for å undervisa på eit universitet for design, der det var masterstudentar som mellom anna fekk bruka norske bjørkerøter og never til å fletta med. Pilfletting har ho lært seg mellom anna gjennom ei fire år lang modulbasert opplæring, men også på mange kurs rundt i Europa. Interessa for faget fekk ho allereie etter første kurset ho deltok på. — I 2001 tok eg i pilmaterialet for første gong, og det vart kjærleik ved første blikk. Eg blir aldri utlært. Pil er eit allsidig og fleksibelt materiale som ein i teorien kan fletta alt mogeleg av. Før i tida vart mellom anna selje, hassel, einer og røter mykje brukt, og eg likar å laga alt frå korger til gjerde og andre ting til utebruk, seier pilkunstnaren i Skjold. Den gamle løa på garden vert nytta som kurslokale og pilarbeida til Isene  er å finna side om side med gamle og velbrukte reiskapar. Ho likar å ta vare på det gamle og ser nytte i det som

andre kastar. — Eg har fått mange gamle ting som eg har i løa. Noko har eg kjøpt på bruktbutikkar og noko har eg bytta til meg. Mykje av pi lmateria let kjøper ho frå Danmark, men ho dyrk a r også ein god del pi l heime på garden. — Det første me planta her på garden var pil, og i dag har eg rundt 3000 pilplanter. Eg dyrkar sjølv om eg importerer, seier ho. Før i tida var fletting i stor grad eit mannsyrke, men på kursa ho held er det få mannfolk å sjå. — Det er helst damer som melder seg på. Kursa er populære og folk kjem frå lokalmiljøet, men også frå Bergen, Stavanger og Trondheim i tillegg til Sunnhordland, for å gå på kurs. Dei blir fascinerte av å jobba med pil, og når dei får til det dei lagar blir me alle nøgde, seier pilflettaren og sosialantropologen i Skjold som held flettetradisjonen i hevd gjennom kurs og bokskriving. — Eg har nett gitt ut ei bok om f lettetradisjonar på Vestlandet saman med Sunnholdland museum. Eg trivst med ein allsidig og variert arbeidskvardag og likar godt kontakten med folk. Det hender turistar stikk innom for å sjå kva me driv med, og eg tek også imot lag og organisasjonar som får omvising på garden, seier den flittige dama med dei kreative ideane.

n Imsland:

Ørevikvegen - gamal restaurert turveg Hogganvik-  tidlegare storgard med båtbyggeri Imslandsjøen - restaurert handelsstad frå 1800-talet med kyrkje n Etne:

Stødle kyrkje - bygd av Erling Skakke rundt 1160 Gjerde kyrkje - (1676) veggdekor og bautastein Grindheim kyrkje - (1728) runestein og steinkross Helleristningar - Duesteinen, Brusteigsteinen, Helgaberg Sæbøtunet - bygdetun og museum Olav Vik stiftinga-  friluftsområde på Osnes

n Åkrafjorden:

Langfoss - foss med fallhøgd på 612 meter Åkrafjordtunet - sal av Åkrafjordpølsa. Eikemo - gard med støl på nordsida av fjorden Steinparkar - samling av stein på Rullestad, Åkrafjordtunet, Langfoss Postvegen - i Rullestadjuvet Kyrping - gamal handelsstad Borgåsen - restar av bygdeborg på Osnes Gamle Åkrafjordvegen - veganlegg gjort ferdig under 2. verdskrig Åkrafjorden oppleving - fjordcruise, traktorsafari, gardsbesøk, fottur Trolljuv bru - strikkhopp Jettegryter - på Rullestad Folgefonna nasjonalpark

n Skånevik:

Skånevik naturoppleving - villmarksleir Milja gard - gardsturisme Postvegen - mellom Etne og Skånevik Norsk Motormuseum - ulike norskproduserte motorar Gjestgjevargarden - bygg frå 1785 Minnesmerke - over skipsforliset med «Folgefonden»

39


Etne og aren 2016:

le nevik

a

e

nevik

de a

ødle kånevik tne æra rindheim kånevik

ette

mne

SOMMARFAVORITT:

Gudstenester i Etne og Skånevik sommaren 2016 JUNI 05. juni 12. juni 19. juni 26. juni 26. juni

kl. kl. kl. kl. kl.

JULI 03. juli 17. juli 17. juli 24. juli 24. juli 31. juli

kl.11.00 kl.11.00 kl.19.00 kl.11.00 kl.17.00 kl.11.00

Etne Skånevik Etne Gjerde Fjæra Etne

AUGUST 07. august 07. august 14. august 21. august 21. august 28. august 28. august

kl.11.00 kl.18.00 kl.11.00 kl.11.00 kl.19.00 kl.11.00 kl.17.00

Stødle Skånevik Etne Fjæra Grindheim Skånevik Frette

11.00 11.00 19.00 11.00 17.00

Nysteikte

KANELSNURRER

...rett frå steinovn

Juli ope: 8-18 (15)

Stødle Skånevik Etne Fjæra Frette

Hjarteleg velkomne!

...det lokale bakeriet i Skånevik Tlf. 53 75 51 26

RIDELEIR i sommarferien 26 - 29. juni (Alder frå 10 år) 3 dagar fulle av hesteliv og flotte aktiviteter. Overnatting. PRIS KR 4250,- inkl alt (rabatt ved 3 felles påmelding) Les meir om dette på fronsdal.no eller facebook. Påmelding/ spørsmål til 907 38 017 eller post@fronsdal.no

Drop-in for Strikkhopp & Zip-line: Lørdager 13-15 og søndager 14-15 Drop-in for Zip-line på ukedager: Tirsdager til fredager mellom 11-16 Kalenderen på Adrenalinpark.no har alltid oppdaterte datoer & klokkeslett. Utenfor våre åpningstider tilbyr vi gruppereservasjoner; ring 908 70 977 / 401 75 345 Strikkhopp Kr. 790,- | Zip-Line Kr. 340,- | Strikkhopp & Zip-Line Kr. 1100,MAI / JUNI Man Tir 23 24 30 31 6 7 13 14 20 21

Ons Tor 25 26 1 2 8 9 15 16 22 23

Fre 27 3 10 17 24

JUNI / JULI Lør Søn 28 29 4 5 11 12 18 19 25 26

Man Tir 27 28 4 5 11 12 18 19 25 26

Ons Tor 29 30 6 7 13 14 20 21 27 28

Fre 1 8 15 22 29

AUGUST Lør Søn 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Man Tir 1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Ons Tor 3 4 10 11 17 18 24 25 31

Fre 5 12 19 26

SEPTEMBER Lør Søn 6 7 13 14 20 21 27 28

Man Tir Ons Tor 1 5 6 7 8 12 13 14 15 19 20 21 22 26 27 28 29

Fre 2 9 16 23 30

Lør Søn 3 4 10 11 17 18 24 25

Sommaropningstider 20. juni til 21. august

ETNE

Onsdag Torsdag

13.00-19.00 10.00-15.00

SKÅNEVIK Måndag

16.00-19.00

Hugs Sommarles-kampanje for born frå 1.6 til 31.8. Meir info på sommarles.no og biblioteka. Velkommen!

Etne bibliotek Tlf. 53 75 80 80

Norsk Motormuseum Skånevik Opningstider:

24. juni - 15. august Tirsdag - fredag: Laurdag: Søndag: Måndag:

40

11.00-16.00 10.00-14.00 14.00-17.00 Stengt


SOMMARFESTIVALVIKEDAL Fredag 8. juli Sommarfest i Vikedal båthamn 21.00 FYK • 22.20 Byting • 24.00 Rotlaus

Laurdag 9. juli 10.00 Fiskefestival og sommarmarknad i Vikedal båthamn Post Salutt Band med lokale talent

Sommarfesten held fram i Vikedal båthamn 20.30 - 01.30 The 7’th Street Band og Pakkers Trio byter på å spele

Søndag 10. juli 10.00 Mosjon 13.00 Norgescup motbakkeløp Kveldsbillett kr 400 Festivalpass kr 600

Båtpass inkl. 1 stk festivalpass kr 600 (vert selt i båthamna)

20 ÅRS JUBILEUM BLUES-ROCK-SOUL

14. - 16. juli 2016 30. juni - 2. juli

LITA FORD

The Kilkennys

NAZARETH

Henning Kvitnes & Claudia Scott

WALTER TROUT

Daniel Kvammen Reidar Larsen m/band

BETH HART

ADMIRAL P

CC COWBOYS Berge & Flaaten

(N)

Myrna

(N)

Joe Rusi (N) Never The Bride (Uk)

Blues Pills (S) Morudes (N) Pat Mcmanus (Uk) Kindred Fever (N) Bb Lyngs Bluesband (N)

Hungry John

(No)

Undergrunnen (N)

Papaslide (No) Team De Roar (N)

Storm Weather Shanty Choir Hear me Roar Kearney`s Dogs Plastic Paddies Elisabeth Kristensen MK`s MArvellous Medicine Tom Roger Aadland Paddies Tore Renberg Nations of the Soul

Tito Lausteen Quartet (N) Tubesnakes (N)

GRANNAR

Hot Shot (N) Hereide & The Bluesgangsters (N)

w w w. s k a a n e v i k b l u e s . c o m

VIKEDAL

KJØP BILLETTER PÅ BILLETTSERVICE.NO

ROOTSFESTIVAL.NO FØLG OSS PÅ FACEBOOK

41


UVÊR

IHUGA

REKKJE

KJENSLEVAR

OMRÅDET

HANDLE

DISTRIKT RAR XX TENKJELEG MENINNNESKE RETNING

XX

SUGE

PRONOMEN MEDHJELPAREN

LUKT

GODT

KRITIKKLAUS

TILLET

LIKE EIGE

SPØKJELSA

STILLE

LUSEEGG ARVEANLEGG

OPPSKRYTTE

SIKKER

PLANTE

OVERLEVERT

MUSE

REINE PREP.

PÅSTANDAR

RØYSER

TILBEHØR

GUDEHEIM

HERD

TETTSTAD

TONE

OMSYNSLØYSE

SIKKER

STOFF

VIA RELIGIØS

XX

DRIV

STRID

KOMMUNEKASSE TAL GREIE

TRE

SKRIBENT

YRE

SKIP

PREP.

GUT SKAL IKKJE SOVAST BORT

KOSTHALD

LAMPENE

ANDLETET SISTEMANN

PLATE

GRUNNSTOFF

TILBEHØR MEINTE

REGNE

KVINNENAMN

SEDIMENTERE PLUSS

TIDL. PARTI

MAGE LAND

GJEVAR

FLATEMÅL

STENGE

ARBEID SKRATTA

PRONOMEN

MANNSNAMN

LUFT

ANDLET STOLTE

SINT

EINING

TONE

FINST

LIKE

KUNSTSKJØNAR

LANDSKAP I SIBIR

STOFFET

FULLBYRDING

LAUSHÅR FINGER

MÅL (ENG.)

MERKE MINERAL

STEL

LAND

FASE

GRIPE

PERIODE

BEIN SURR

VERDSDEL

INVITERE AFRIKANAR

YRKE

LISTIG YTRA

SEIE

FRED

STUDERE

UTILPASSA

REISKAP

ULIKT

KONJ.

HAGEN

AVSLAG LENGDEMÅL

TRESTYKKET

Send teikninga til: Grannar, Pb. 84, 5591 Etne innan torsdag 4. august. Namn............................................................... Adresse........................................... Tlf:........................................... 1. premie: Gåvekort kr. 500,- 2. premie: 10 Flaxlodd 3. premie: 5 Flaxlodd

42


Dumme lover

Layout: G

M AT M O N S E N

Fruktspyd Dumme lover - frisk og fin dessert

Dumme lover

M AT M O N S E N

Fr

-f

Fruktspyd

- frisk og fin dessert

Hjernetrim

Fruktspyd

PUSLEKRYSSORD

N

N

E L

I

N

A N N E

U

S A N D

LØYSING PUSLEKRYSSORD

E

LØYSING HJERNETRIM 4 kuler. Terningen veg to kilo, pyramiden veg tre kilo

Korleis kom anda seg over? Svar: Ho la seg ned på togskjenene Dei to øverste vektene er i likevekt. Kor og vart overkøyrd... mange kuler må det til for at den nederste Y R

A R E

N G

I

V

K

I

Hjernetrim

E

E R L A

N

N

E L

I

N

A N N E

U

S A N D

LØYSING HJERNETRIM 4 kuler. Terningen veg to kilo, pyramiden veg tre kilo

Y R

A R E

N G

V

I

K

I

6 bokstavar: KENNEL DELANE VASANE VIKING 7 bokstavar: Psst....Ei kule vegGRUNNEN eit kilo

N O N

PUSLEKRYSSORD

Gåte

O

N O N

Gjer ferdig teikninga og send den til

2 bokstavar: NY OR YR Nedanfor finn du alle orda som skal vere i kryss- 3 bokstavar: ARE NON ROT Grannar forordløysinga. å vera med på trekning av flotte 4premiar! bokstavar: ANNE ELIN ERLA IRAN SAND 5 bokstavar: ETTER bokstavar: DELANE 2 bokstavar: NY OR YR Ei and6 skulle overKENNEL nokre togskje3 bokstavar: NON ROT Dei to øverste vektene ARE er i likevekt. Kor VASANE ner, men hadde verken lovVIKING til å gå, 4 bokstavar: ELIN ERLA IRAN SAND 7 bokstavar: GRUNNEN mange kuler må det til ANNE for at den nederste hoppa, springa, hinka eller flyga. bokstavar: ETTER vekta også 5skal vere i likevekt? Kjelde: Nettavisen, Reiseliv.

E R L A

O

Sommarstreken PUSLEKRYSSORD

Gåte

E T T E R

E T T E R

LØYSING PUSLEKRYSSORD

PUSLEKRYSSORD

Hjernetrim

Gåte

Hjernetrim

- frisk og fin dessert

OT RLA IRAN SAND

E

E R L A

N

N

E L

I

N

A N N E

U

S A N D

LØYSING HJERNETRIM 4 kuler. Terningen veg to kilo, pyramiden veg tre kilo

Nedanfor finn du alle orda som skal vere i kryssordløysinga. Y R

NY OR YR ARE NON ROT ANNE ELIN ERLA IRAN SAND ETTER KENNEL DELANE VASANE VIKING 7 bokstavar: GRUNNEN I

K

I

N G

Send teikninga til: Grannar, Pb. 84, 5591 Etne innan torsdag 4. august. Hugs fullt namn, adresse og telefonnummer.

V

2 bokstavar: 3 bokstavar: 4 bokstavar: 5 bokstavar: 6 bokstavar:

A R E

NY OR YR ARE NON ROT ANNE ELIN ERLA IRAN SAND ETTER KENNEL DELANE VASANE VIKING 7 bokstavar: GRUNNEN

N O N

2 bokstavar: 3 bokstavar: 4 bokstavar: 5 bokstavar: 6 bokstavar:

Psst....Ei kule veg eit kilo O

Nedanfor finn du alle orda som skal vere i kryssordløysinga.

LØYSING PUSLEKRYSSORD

vekta også skal vere i likevekt?

E T T E R

LANE ING

Barnesida

Layout: GRØSET™

nokon å bruke doen din. • Alle menn over 14 år må bruke minst to timar kvar veke på å trene med pil og boge, • I Italia kan du bli arrestert om du har ifølgje ei gammal engelsk lov. på deg skjørt og er mann. Barnesida Norsk ogiNynorsk Pressekontor • I England er det ulovleg å fiske etter er levert • Alleavhar lov Barneblad til å gå inn hagen din for å laks på søndagar. sjå på han, seier ei engelsk lov. Barnesida er levert av Norsk Barneblad og Nynorsk Presseko • I England er det også ulovleg å nekte • I Liverpool kan du ikkje vere topplaus nokon å bruke doen din. offentleg dersom du ikkje arbeider i ein • Alle menn over 14 år må bruke minst to butikk som sel tropisk fisk. timar kvar veke på å trene med pil og boge,• I London kan ikkje kyr fraktast nokon stad ifølgje ei gammal engelsk lov. om morgonen utan spesialløyve. • I Italia kan du• bli omå gå duinn hari hagen din for å Allearrestert har lov til • I Sverige har du ikkje lov til å måle eit hus på deg er skjørt Frukt alltidogsunn og godseier dessert. Trer lov. sjåerpåmann. han, ei engelsk Fruk leiger, å bearrestert om løyveom frådu staten. fruktbitar eit spyd,åblir det iikkje tillegg Italia kanutan du bli har • I du England er det ulovleg fiske •påI Liverpool kan duetter vere topplaus • Idu du f • I Frankrike er det ulovleg å kalle grisen sin fin bordpynt. på deg skjørt og er mann. offentleg dersom du ikkje arbeider i ein laks på søndagar. fin b for Napoleon. sel tropisk • I England er detbutikk også som ulovleg å nektefisk. • I England er det ulovleg å fiske etter Du terng: • I London kan ikkje kyr fraktast nokon stad• I Frankrike kan du heller ikkje kysse kjænokon å bruke din. laks på søndagar. Du 1/2 frisk ananasdoen i terningar på jarnbanen. om morgonen utan spesialløyve. • Alle menn over 14 år • Irasten England er det også ulovleg å nekte 1/2 1/2 melon i terningar må bruke minst to • I på Sverige harmed du ikkje lovboge, til å måle eit hus • I Tyskland er det ulovleg å bruke maske. timar kvar veke å trene pil og 5 jordbær 1/2 nokon å bruke doen din. Frukt er alltid sunn og god dessert. Trer du engelsk leiger, utan I Tyskland er det også ulovleg å gå tom for 1 kiwieii terningar ifølgje gammal lov.å be om løyve frå staten. ••Alle 5 jo menn over 14 år må bruke minst to du fruktbitar på eit spyd, blir det i tillegg er det ulovleg å kalle grisen sin bensin på Autobahn (motorvegen). 1 ki • Alle har lov til• åI Frankrike gå inn i hagen din for å fin bordpynt. timar kvar veke påulovleg å treneå med pil og før boge, for Napoleon. Slik gjer du: • I Danmark er det starte bilen sjå på han, seier ei engelsk lov. gammal engelsk lov. eit barn • Ipå Frankrike kanputt du fruktheller ikkje kysse kjæ- ifølgje Tre fruktbitane pinnar og Slik du hareisjekka at det ikkje ligg Du terng: • I Liverpool kanrasten du ikkje vere topplaus spyda i høge glas. Detpåserjarnbanen. både moro• Alle har lov til å gå inn i hagen din for å Tre under bilen. 1/2 frisk ananas i terningar offentleg dersom ikkje i einå bruke maske. samt og fint ut. kan også bruka • I Du Tdu yskland erarbeider det ulovleg spyd sjå på han, seierulovleg ei engelsk lov. 1/2 melon i terningar • I Hellas er det med dataspel. butikk som sel fisk. andre typar frukt. Til dømes eple, pærer, • Itropisk Tyskland er det også ulovleg å gå tom for• I Liverpool kan du ikkje vere topplaus sam 5 jordbær (Denne lova bryr ingen seg om lenger ...) • I druer London ikkje kyr fraktast nokon ellerkan andre ting. Bruk fantasien dinstad bensin på Autobahn (motorvegen). 1 kiwi i terningar and offentleg dersom du ikkje arbeider i ein og den frukta•du har.spesialløyve. om morgonen utan Kjelde: Nettavisen, Reiseliv. I Danmark er det ulovleg å starte bilen før drue butikk som sel tropisk fisk. • I Sverige har duduikkje lov til at å måle eit hus Slik gjer du: har sjekka det ikkje ligg eit barn og d • I London kan ikkje kyr fraktast nokon stad re fruktbitane og T putt Frukt er T alltid sunn og på godpinnar dessert. rer fruktbilen. du leiger, utan åunder be om løyve frå staten. spydapå i høge glas. Det moroom morgonen utan spesialløyve. du fruktbitar eit spyd, blir ser detbåde i tillegg I Hellas er det ulovleg medsin dataspel. • I Frankrike er•det ulovleg å kalle grisen samt og fint ut. Du kan også bruka fin bordpynt. (Denne lova bryr ingen seg om lenger ...) • I Sverige har du ikkje lov til å måle eit hus for Napoleon. andre typar frukt. Til dømes eple, pærer, • I Frankrike kan du heller ikkje kysse kjæKjelde: Nettavisen, Reiseliv. du leiger, utan å be om løyve frå staten. Du terng:druer eller andre ting. Bruk fantasien din rasten jarnbanen. • I Frankrike er det ulovleg å kalle grisen sin og den frukta du har. Ei andpåskulle over nokre togskje1/2 frisk ananas i terningar ikevekt. Kor • ner, I Tyskland er det ulovleg å bruke maske. for Napoleon. men hadde verken lov til å gå, 1/2 melon i terningar Ei an at den nederste • hoppa, I Tyskland er det også ulovleg åflyga. gå tom for • I Frankrike kan du heller ikkje kysse kjæ5 jordbær springa, hinka eller Dei to øverste vektene er i likevekt. Kor kt? ner, bensin påkom Autobahn (motorvegen). 1 kiwi imange terningar rasten på jarnbanen. kuler må det til for at den nederste Korleis anda seg over? hopp • I Danmark er det ulovleg å starte bilen før vekta også skal vere i likevekt? • I Tyskland er det ulovleg å bruke maske. Svar: Ho la seg ned på togskjenene Slik gjer du: du har sjekka at det ikkje ligg eit barn Korl kilo • I Tyskland er det også ulovleg å gå tom for og vartbilen. overkøyrd... Tre fruktbitane på pinnar ognokre putt fruktunder Ei and skulle over togskjeSvar: bensin på Autobahn (motorvegen). høgemen glas. Det kule serverken både Dei to øverste vektene er i likevekt. Kor spyda i ner, Psst....Ei veg moroeitlov kilotil å gå, • I Hellas er det ulovleg med dataspel. hadde og va • I Danmark er det starte bilen før mange kuler må ulovleg det til forå at den nederste samt og fint ut. Du kan også bruka (Denne lova bryr ingen seg om lenger ...) hoppa, springa, hinka eller flyga. vekta også skal vereikkje i likevekt? du har sjekka at det ligg eit barn andre typar frukt. Til dømes eple, pærer, om skal vere i kryssKorleis over? din Kjelde: Nettavisen, Reiseliv. druer eller andrekom ting.anda Bruk seg fantasien under bilen. Svar: Ho la seg ned på og den frukta du har. Nedanfor finn du alle orda togskjenene som skal vere i kryss• I Hellas erPsst....Ei det ulovleg med dataspel. kule veg eit kilo og vart overkøyrd... ordløysinga. (Denne lova bryr ingen seg om lenger ...)

43

E n h K S o


Petter Kvalsvik går på sin åttande sesong kor han tilbyr adrenalin-opplevingar ved Trolljuv bru i Åkrafjorden.

FOTO: TORSTEIN NYMOEN

5.000 i strikken på marknadsgrunnlaget, slår han fast. Men i staden har satsinga i Trolljuv blitt ein viktig del av marknadsføringa av Etne kommune som turistmål. Dei siste åra har dei også starta med ei liknande satsing ved Gorsabrua, som ligg plassert over eit 153 meter djupt fossejuv i Kåfjorddalen i Troms. I sesongen reiser Kvalsvik sjølv mellom anlegga i Etne og Kåfjord, og baserer den daglege drifta på lokale hjelparar. Sidan 2012 har dei også hatt tilbod med såkalla zip-line, kor du festa med krokar fyk av garde i om lag 40 kilometer i timen langs fastmonterte liner mellom bergveggene, 105 meter over det flotte juvet. — Det er mange som nyttar zip-line-tilbodet medan dei ventar på tur i strikkhopp-køa, fortel han. Nytt av året er at det er drop-in på zip-lina  i fellesferien.

Trolljuv bru i Åkrafjorden er klar for nytt innrykk av eventyrlystne. Torstein Nymoen

Lengtar du etter eit skikkeleg adrenalin-kick, men vil ikkje bruke tid og pengar på å kurse deg til eit fallskjermhopp? Då kan kanskje strikkhopping eller luftige svev i zip-line-anlegget ved Trolljuv bru på gamlevegen i Åkrafjorden vere noko for deg. — Dette er lågterskel høgadrenalinaktivitet, seier mannen bak Trolljuv Adrenalinpark, tromsøværingen Petter Kvalsvik. Sidan oppstarten i 2009 har det kvar sommar vore luftig aktivitet ved brua. Dei siste åra har dei sendt folk ut i spektakulære strikkhopp om lag 700 gonger per sesong. — Me passerer hopp nummer 5.000 i år, fortel Kvalsvik medan han arbeider med klargjering av anlegga som har vore pakka ned sidan i fjor. Det er om lag 115 meter frå brua og ned til vasskorpa i Åkrafjorden, så ein får ei luftig kjensle. — Det er ca. to sekundar med fritt fall. Men det kjennest som seks sekundar. Mange beskriv kjensla av vektlausheit når strikken skyt dei opp i vêret igjen som den mest overraskande, smiler han. Kvalsvik seier at ingen kjenner seg upåverka når dei tek steget ut frå rampa. Til skilnad frå det mange er vante med å sjå når det gjeld strikkhopp, hopper du med beina først i Trolljuv, du har altså ikkje strikken festa i beina, som er vanleg mange andre plassar.

44

Ein populær aktivitet i Åkrafjorden.

Arkivfoto

— Du får dermed ei heilt anna oppleving, når du ser omgjevnaden slik han er, og ikkje opp-ned. Det er det mange som gjer uttrykk for at dei likar, fortel han. Opphavleg hadde Kvalsvik jobba i årevis med planar om å få til strikkhopp-aktivitet frå den gamle Svinesund-brua, noko som til slutt stranda i byråkratiet hos Statens vegvesen. — Det hadde vore ein sentral plassering med tanke

Trolljuv Adrenalinpark trekkjer ifølgje Kvalsvik besøkjande frå heile landet. — Me har hatt gjester frå Molde og Trysil som har køyrt bil hit eins ærend for å få med seg den unike opplevinga, fortel han. Men hovudmarknaden er sørvestlandet. — I tillegg til profilering via internett, deler vi mellom anna ut brosjyremateriell til hotell frå Bergen til Stavanger, fortel Kvalsvik. — Blir de rike av dette? — Nei, i denne bransjen må du vere idealist, smiler Petter Kvalsvik som driv aktiviteten gjennom verksemda Strikkhopp og sånt AS saman med sambuaren Lise Robertsen.


SOMMAR

kalenderen

JUNI

JULI

Frå 28. mai Strikkhopp og Zip line i Åkrafjorden. Arr. Trolljuv Adrenalinpark 28. mai-5. juni kulturveka i vats Arr. Kulturveka i Vats 2. juni Seniortur Rundtur i Skånevik Arr. Etne Turlag 3. juni Vamp Konsert i Skånevik Arr. House of Blues 4. juni Mosnes-Hjortedalen-rullestad Fellestur. Arr. Etne Turlag 4. juni Vågendagen Ølensvåg 4. juni karoline taraldsøy Arr. Old River Saloon 4. juni planteloppemarked Vindafjordhallen. Arr. Vindafjord hagelag 4. juni «Vikebuen Hageselskap» Sommaravslutning. Arr. Vikebuen 5. juni kulturhistorisk vandring Nordsidemarsjen. Konsert m/Tom Roger Aadland. Arr. Åkrafjorden Oppleving 5. juni Postveg-marsjen Arr. Postvegnemda 5. juni Friluftsgudsteneste på Refsnes, Blikrabygda 7. juni Sumarkonsert på Skakkesenteret. Arr: Skakkekoret 9. juni nærtur på frette Fellestur. Arr. Etne Turlag 9. juni møte Vikebygd Bedehus. Arr. NMS og Lundeneset VGS 10. juni mannaprat Skånevik Arr. House of Blues 11.-12. juni Torgdagar i Skånevik. Arr: Skånevik Kultur- og Idrettshall 11. juni Amerikalinjen Hyllest til Bruce Springsteen Arr. Old River Saloon 12. juni sørnuten Fellestur. Arr. Etne Turlag 12. juni litledalsvatnet rundt på sykkel. Arr. IF Klypetussen 12. juni klostercruise Arr. Åkrafjorden Oppleving 16. juni Postvegen i kvinnherad Fellestur. Arr. Etne Turlag 17.-19.juni Etne Cup Arr: Etne IL Fotball 17. juni quiz Skånevik Arr. House of Blues 18. juni basar Utbjoa bedehus Arr. NMS 18. juni Loppemarked Skånevik Arr: Skånevik Kultur- og Idrettshall 19. juni rullestad-ramnanuten-vaulo-langfoss Arr. Etne Turlag 23. juni stråtveit i vats Fellestur. Arr. Etne Turlag 23.-26. juni skakkelan Arr. Skakkesenteret 25. juni midtsommerfest - torgdag i etne Arr. Etne sentrumsforening 25. juni cir.cus Arr. Old River Saloon 25. juni talentscene Små og store talenter i Skånevik. Arr. House of Blues 25.-26. juni 2-dagarscrossen Arr. NMK Vikedal 26.-29. juni Rideleir frå 10 års alder. Arr: Frønsdal Aktivitetsgard 27. juni -1. juli Camp Hjørnås Arr. Etne Røde Kors 27. - 30. juni Tine Fotballskule på SR-Bank stadion Arr: Ølen IL 30. juni olalia Fellestur. Arr. Etne Turlag 30. juni - 2. juli skånevik bluesfestival Arr. Skånevik Bluesfestival

7. -10. juli 8.-9. juli 10. juli 10. juli 10. juli 10. juli 11.-12. juli 14.-17. juli 16. juli 16. juli

pippifestivalen i Skånevik. Arr: Skånevik teater Sommarfestivalen i Vikedal Arr: Vikedal Bygdahus/Vikedal Båtforening Hestanipen opp 509 Arr: Vindafjord IL Marcus og martinius Konsert i Skånevik. Hodnaspretten Arr: Skånevik IL rullestadvatnet rundt Arr. Fjæra og Rullestad IL kunstutstilling v/Marit Ankrelev. Skånevik Fjordhotel Vikedal Roots Music Festival Arr: Rootsfestivalen vatnet rundt Arr. Etne Event/Etne Oppleving torgdag i etne Arr. Etne sentrumsforening

AUGUST 4. august buerbreen, oddaFellestur. Arr. Etne Turlag 11. august rundtur på tjelmeland Fellestur. Arr. Etne Turlag 11. august forteljefestivalen 2016 Fokus på Ingvar Moe 11. -14 august etnemarknaden 2016 Katastrofe Arr. Old River Saloon 12. august 13. august torgdag i etne Arr. Etne sentrumsforening 13. august rotlaus Arr. Old River Saloon 14. august alvalDsnuten Fellestur. Arr. Etne Turlag fire på ein dag Fjelltur i Vats over fire toppar. 14. august Arr: SK-Vats, 4H og speidaren. 16. august Bygdekino i Skånevik. Arr: Skånevik Kultur- og Idrettshall 20. -21. august på vandring med larsemann m/overnatting. Arr. Åkrafjorden Oppleving 21. august elgershei-dyraskar-seljestad Fellestur. Arr. Etne Turlag 27. august kanotur frå sande til ekremsholmen Fellestur. Arr. Etne Turlag 27. august tur til flor og fjære Tur for alle. Arr. Vats Bygdekvinnelag 28. august kulturhistorisk vandring Nordsidemarsjen Konsert m/Stanley Jacobsen. Arr. Åkrafjorden Oppleving

september 3. september langs åkrafjorden Arr. IF Klypetussen 3. september Loppemarked Arr. Skjold Arena 4. september «Uren Luren Tur» til Bråskott. Arr. Åkrafjorden Oppleving 4. september crashvill Arr. Old River Saloon 10. september overnattingstur til løkjelsvatnhytta Fellestur. Arr. Etne Turlag 13. september Bygdekino i Skånevik. Arr: Skånevik Kultur- og Idrettshall 17. september helgedalsnuten Arr. Etne Turlag 24. september Dansegalla m/contrazt Arr. Skjold Arena 25. september vestlandsmesterskapet rallycross Arr. NMK Vikedal

45


Bli Grannarabonnent i sommar, og les avisa på papir, nett, brett og mobil. Bestill abonnement på www.grannar.no abonnement@grannar.no eller tlf. 53 77 11 00.

Sommartilbod 3 månader kr.

250,-

Her kan du kjøpa lokalavisa Grannar i sommar: AKSDAL: BJOA: ETNE: KNAPPHUS: Sandeid:

46

Meny, Aksdal Senter Bjoa Landhandel Bunnpris Etne Extra, Etne Grannar, Etne Senter Rema 1000 Etne Shell/Etne Service Senter Åkrafjordtunet Coop Marked Knapphus Shell/Knapphus Bensinstasjon Tor`s Kolonial Shell/Sandeid Bensin Coop Marked, Sandeid

SKJOLD: SKÅNEVIK: VIKEDBYGD: VIKEDAL: ØLEN: ØLENSVÅG:

Kiwi Isvik Coop Marked, Isvik Esso/Skjold Servicesenter Larsen Bakeri Spar Skånevik Joker/Vikebygd Landhandel Coop Marked Vikedal Joker/Olav Krokedal Landhandel Extra, Ølen Senter Shell/Ølen Bensin og Storkiosk Kiwi Ølensvåg Statoil Servicesenter Europris Ølensvåg

– på både papir og nett!

Sommarmagasinet 2016  
Sommarmagasinet 2016