__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TEMA / NÆRINGSLIV

NÆRINGSLIV

11

2018

TORSDAG 25. OKTOBER

Side 11-21

Kjersti Lunde Kambe håpar hobbyen ein dag kan bli ein jobb ho kan leva av.

Vil fortelja historier med foto Kjersti Lunde Kambe (45) frir til bedriftene og freistar med historieforteljing i form av foto. Det er deira historie ho ønskjer å framstilla, for foto blir meir og meir viktig for marknadsføringa. GRETHE HOPLAND RAVN

Naturen er ein god arbeidsstad.

Kjersti Lunde Kambe er sjølvlært fotograf.

»


12

2018

TORSDAG 25. OKTOBER

TEMA / NÆRINGSLIV

«

Kjersti Lunde Kambe ved arbeidsplassen sin. Det er her ho utarbeider foto for bedriftene. 

FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN


2018

TEMA / NÆRINGSLIV

TORSDAG 25. OKTOBER

F

otografering har alltid vore ein hobby for Kjersti Lunde Kambe i Sandeid, men for halvanna år sidan bestemte ho seg for å satsa litt ekstra. Då slutta ho i jobben som vernepleiar, etter 23 år i yrket i både Etne, Vindafjord og Tysvær. Då hadde Kambe, som er oppvaksen i Etne, hatt foto som hobby i mange år. Det starta for alvor då eldste sonen som i dag er 19 blei fødd, og interessa utvikla seg i takt med dei tre barna som etter kvar kom til verda. Då ho slutta i jobben som vernepleiar i fjor, hadde ho i lengre tid kombinert fotografering av både folk og bedriftsrelaterte bilete, men no fann ut at ho måtte sikta seg inn på eitt av områda. Dermed stifta ho nettstaden enkeltmannsføretaket ISTORIA, og nettsida istoria.no, og peila seg ut mot bedriftsmarknaden. — Eg er ein sjølvlært fotograf som jobbar med visuell historieforteljing for bedrifter som ønskjer å styrkja merkevara si. Dette er bedrifter som synest det er viktig med det vesle ekstra, og som tek det visuelle uttrykket på alvor. Eg meiner bilete bør nyttast i alle av bedriftene sine kanalar: På nettsider, i sosiale media, i annonsar og på trykk i reklamemagasin og liknande, seier Kambe.

HISTORIEFORTELJING Sjølve namnet Istoria er ikkje tatt tilfeldig ut av lufta. Istoria betyr nemleg historieforteljing både på gresk og fleire andre europeiske språk. Visuelle historier for Kambe er sjølve forteljinga om bedriftene, både små og større historier som bedriftene synest er viktige for si bedrift og som dei vil at kundane deira skal oppfatta og forstå gjennom bileta. Her samarbeider ho tett med bedriftene om kva bilete som skal fortelja nettopp deira historie og kva uttrykk bileta skal ha. Og heile prosessen er eit tett samarbeid mellom kundane og Kambe.

FOTO: KJERSTI LUNDE KAMBE, ISTORIA.NO

PROSESSEN Det heile startar ofte med ein telefonsamtale der dei går gjennom kva mål, visjonar, hensikt, fargar, stil, bodskap og verdiar bedriftene ønskjer å kommunisera ut til målgruppa si. Deretter opprettar dei i ei felles og lukka tavle i programmet Pinetrest, der dei hentar inspirasjon til bileta dei skal skapa. Neste steg er at Kambe utarbeider eit forslag som ho sender over til kunden for gjennomgang, innspel og godkjenning av uttrykk. Så er det klart for fotografering av prosjektet. Eksempelvis er Kambe i dialog med ein sølvsmed frå Rauland i Telemark for tida, der dei skal utarbeida ei visuell historieforteljing til tre kolleksjonar med sølv. Mellom anna heiter den eine kolleksjonen «Nøkken». Og her har Kjersti Lunde Kambe planar om å ta bilete ute i naturen, gjerne ved eit tjern, med ei langhåra vakker, ung, kvinne som ber sølvartiklane på seg. Dette kan bli spennande, flott og mystisk. Når bileta er tatt lastar ho desse opp til eit online webgalleri slik at kundane i ein tidsavgrensa periode får sjå bileta i ro og mak på sin eigen datamaskin, før dei får bileta lasta ned i eit digitalt webgalleri og blir klare for bruk.

FOTO: KJERSTI LUNDE KAMBE, ISTORIA.NO

MEIR ENN TUSEN ORD Bilete er som kjent meir verd enn tusen ord. — Verksemdene som forstår kva kraft det er i å planleggja for bruk av gode bilete har eit stort fortrinn i åra framover fordi visuell kommunikasjon er nødvendig for å skapa identitet og skilja seg ut i mengda, seier Kambe, som legg til at dei fleste bedrifter i dag er på nett. Men det er ikkje alle som har skjønt kor viktig det er å ha gode og innbydande nettsider, og gode bilete på sosiale media. Internett har kome for å bli, og å satsa på gode bilete på nettsidene er viktigare enn nokon gong fordi nettsider i dag er bedriftene sitt utstillingsvindauga til både potensielle og eksisterande kundar. — Når bedriftene planlegg gode, kreative og forteljande bilete som har ein raud tråd og som fortel ei eller fleire historier, vil fleire kundar bli merksame på kva bedrifta står for, kva verdiar den har og kva for varer og tenester den tilbyr. 90 prosent av informasjonen hjernen tar i mot er visuell og menneske oppfattar bilete 60.000 gonger raskare enn tekst. Bilete skapar identitet og får fram bodskapen på ein tydeleg måte, seier ho. Lunde Kambe er framleis i etableringsfasen, men håpar ho om fem år har bygd seg eit studio i hagen, der ho gjerne også kan arrangera kurs for folk.

Askeland Naprapati og Helse i Ølen er ein av kundane til Kjersti Lunde Kambe. FOTO: KJERSTI LUNDE KAMBE, ISTORIA.NO

13


14

2018

TEMA / NÆRINGSLIV

TORSDAG 25. OKTOBER

Kjekt å gJE, KJEKT å FÅ! Kva med ei kortreist og smakfull gåve?

Foto: Haakon Nordvik / Espen Mills

La oss pakka inn ei øsja stolte tradisjonar frå fjord og fjell! Våre spesialitetar er ein super presang å gje, uansett om du vil gleda eit familiemedlem, ein ven, tilsett, kunde eller samarbeidspartnar. Flott gåveøsja er inkludert i prisen.

Ferdigbetong

Betongtransport, telerenne og pumping Over 30 blandeverk

Betongvarer

ig-rør og kummer, kabelkanaler og trekkekummer Murblokker, kantstein og belegningsstein

Elementer

For alle typer bygg, samt sikkerhet i tunneler

Frå kr.

100,-

eks. mva

www.firmagåver.no

Tlf. 53 77 50 32 www.cateringpartner.no post@cateringpartner.no

Tlf. 4888 9900 mail@olenbetong.no www.olenbetong.no


2018

TEMA / NÆRINGSLIV

TORSDAG 25. OKTOBER

Trenger du ny medarbeider? Trengerdu dunye ny medarbeider? Trenger medarbeidere?

Etne - Tlf 483 49 625

LØRDAG 24. NOVEMBER kl. 20-02

Vi har drevet i over 50 år som maskinentreprenør

OPE JULEBORD

Arbeidsområdene har vært: • Vegarbeid for stat og kommune • Vannkraftutbygging • Olje- /gass-installasjoner • Dyrking • Doser arbeid • Kommunalt teknisk arbeid • Knusing med mobilt knuseverk • Tungtransport, terrengtransport • Tunnellasting og transport • Salg av grus, jord og pukk på Knapphus og Etne Vi i NAV Marked Nord-Rogaland hjelper deg med arbeidsViog hjelper med arbeidskraft • Boligtomter og industritomter Vi hjelper med stillinger arbeidskraft til alle typer kraft til alle typer vikariater på Haugalandet. til alle typer

stillinger og vikariater. stillinger Ring gjerneog 907vikariater. 36 415 for mer informasjon.

MED SMAK AV HARDANGER Jule-buffé med dessert kr 690,Bongar kan bestillast på førehand

SØLVSUPER spelar til dans

Påmeld. innan 16. nov. til: tlf 483 49 625 - aslaug@saloon.no

Kontakt oss for tilbud. Timepriser eller fastpris.

Ring for gjerne 36 415. for mer informasjon. Ring gjerne 907 36 415 mer907 informasjon

Våre tjenester er kostnadsfrie. Våre tjenester er kostnadsfrie. Våre tjenester er kostnadsfrie. www.nav.no/rogaland

Laila tlf 416 50 350 • Per Magne tlf 901 11 967 Peder tlf 481 10 092 • www.brodrene-flatebo.no

Sjå meir på facebook

NÆRINGSLIV

Ottar Skjold Maskin as

Knapphus • 5576 Øvre Vats • Tlf. 908 46 284

Graving

Transport

Sprengning Natursteinsmuring

Ledig STILLING

VAKT OG ALARM AS - trygghet i system Vakt og Alarm AS er et firma etablert i 1990 med hovedkontor i Etne. Vi arbeider på to virksomhetsområder, vakttjenester og velferdsteknologi (tjenester og produkter mot omsorgssektoren). I forbindelse med vår nye respons- og samhandlingsløsning innenfor velferdsteknologi har vi behov for flere medarbeidere. Vi søker derfor etter:

Grus • Pukk • Sand

Tekniker i fast 100 % stilling

Nybygg - Rehabilitering - Reparasjon

Ølen Byggservice søker etter

ERFAREN TØMRER • Må beherske norsk

Kontakt oss på telefon 909 84 504 eller send ein epost til oebyggs@online.no

Arbeidsoppgaver • Teknisk support • Service og reparasjoner • Være teknisk ansvarlig i enkelte prosjekt/leveranser • Til stillingen vil det følge vaktordning og noe reisevirksomhet Kvalifikasjoner • Gode kunnskaper innen IKT/nettverk • Relevant erfaring • Gode kunnskaper innen svakstrøm-/Tele- teknikk • Gode engelskkunnskaper vil være en fordel • 20 år og tilfredsstillende vandel Personlige egenskaper • Gode holdninger og høye etiske verdier • Ansvarsbevisst, tillitsskapende og serviceinnstilt • Systematisk og løsningsorientert • Kunne jobbe selvstendig Vi kan tilby deg et allsidig, utfordrende og variert arbeid i et trygt arbeidsmiljø. Lønn etter kvalifikasjoner. Søknad med attester, vitnemål og referanser sendes: jobb@vaktogalarm.no. Frist: 08.11.18. Har du spørsmål, ta kontakt med daglig leder Lillian S. Lien tlf. 53 77 10 00.

® Ledig Stilling Jakob Hatteland Group Management AS søker etter snekker til vårt hovedkontor i Vats. Vi søker deg som har fagbrev som snekker eller relevant erfaring som snekker. Søknadsfrist: 9. november 2018. Se hatteland.com/career for mer info Kontaktperson: Olav Nygård, leder serviceavdelingen Tlf. 9110 16 15. Søknad med CV sendes til: olav.nygard@hatteland.com

15


16

2018

TEMA / NÆRINGSLIV

TORSDAG 25. OKTOBER

Mange nye føretak. Linda Randa har etablert si Multi Service-bedrift og har fått ein god start.

Skaper sin eigen arbeidsplass Mangel på praksisplass hindra ho å koma i mål for å bli helsesekretær. Linda Randa (30) snudde seg om og lagde sin eigen arbeidsplass. ARNE FRØKEDAL

Å

staka ut ein yrkeskarriere kan gi hindringar, men også muligheiter. Linda Randa i Ølen såg for seg ein jobb i helsefaget, men i staden blei ho gründer innan servicefaget. Ho tregar ikkje på kursendringa. — Eigentleg trur eg dette passar betre for meg enn å sitja på eit kontor. Eg likar meg ute, at det skjer ting og å vera i aktivitet, seier jenta bak Linda Multi Service.

han stått på torget i «alle år», men frå 2018 er det barnebarnet i Ølen som har overtatt. Ho har bestilt hundre tre, og skal i tillegg ta ut eit par dusin frå garden i Strand kommune. — Det gler eg meg til, og det blir eit godt supplement til den nyskipa bedrifta, seier Linda som har vore med og seld juletre sidan ho var i 15-årsalderen.

EIN AV MANGE

Å starta enkeltmannsføretak er den enklaste forma for å skapa eigen arbeidsplass. Det krev ingen eigenkapital eller revisor, og etableringa i Brønnøysundsregisteret vil dei fleste greia utan hjelp. — Eg har gjennomført eit kurs via Skatteetaten, elles har eg gjort alt sjølv i etableringa. Dersom eg har lurt på noko, har eg ringt kjente og fått den hjelpa eg trong, eller eg har funne ting ut på eiga hand. Litt hjelp får eg også frå sambuaren, Tom Kvam Seterdalen. Marknadsføringa har skjedd på sosiale medium og jungeltelegrafen, og oppstarten har vore lovande. — Eg var i gang i april og har hatt godt med oppdrag heilt fram til i haust då regnet sette inn og det var slutt på naturlege jobbar ute, seier 30-åringen.

Så langt i år er det registrert rundt 90 nye selskap i Etne og Vindafjord, viser oversikten i Brønnøysundregisteret. Det er neste like mange som i heile fjoråret. Blant dei mange nyoppretta bedriftene er enkeltmannsføretaket til 30-åringen i Ølen. I andre etasjen på Øklandsvegen 57 har Linda Randa installert seg med kontor for å administrera sitt Multi Service-føretak. Her vil ho sitja minst mulig, for det er ute kundane er. Her har ho også sine treningsapparat som trengst for å halda forma oppe til tøffe fysiske tak. For det er mykje musklar og kraft som trengst når forretningsideen er vaktmeistertenester, gartnaroppdrag, oppussing og vedlikehald ute og inne gjennom heile året. — Eg ser for meg å tilby brøyting og måking av snø når vinteren set inn. Eller strøing av glatte vegar. Då må fysikken vera i orden, seier den unge gründeren.

PRAKTISK ARBEID Yrkeserfaring har ho blant anna frå butikk, og gjennom oppveksten lærte ho det meste av gardsarbeid heime hos bestfar Trygve Lauvåsvåg på Jørpeland. — Det praktiske arbeidet eg lærte der, kjem til god nytte nå når eg skal bygga opp mi eiga bedrift, seier Linda. Ho er frå Stavanger, men har dei ti siste åra budd i Vindafjord. Blant arven frå bestefar er også sal av juletre i Hillevåg. Der har

SJØLVLÆRT

KJEKT OG SPENNANDE Den unge etableraren er ikkje redd for å utfordra seg sjølv og er innstilt på å utføra alle typar oppdrag som melder seg, enten det er å pussa opp inne, måla hus, vaskejobbar, rydda skog og kratt, hagearbeid eller planering. I vinter er ho også klar for å ha beredskap og vakter når tida med snø og glatte vegar set inn. Så langt har kundeområdet vore i nærområdet, samt i Sauda, Haugesund og Stord, men ho ser også for seg reisa lengre, til dømes til Stavanger og Jæren, dersom det dreier seg om større oppdrag.


2018

TEMA / NÆRINGSLIV

TORSDAG 25. OKTOBER

17

NYE BEDRIFTER I VINDAFJORD KOMMUNE Selskapsnamn

Kontaktperson

Arianson Stople As Aleksander Åsheim Stople AV DRIFT Andreas Vågen BIOVIND AS Rune Furseth BJBLIKK AS Bjørn Joar Haugland BJØRKHAUG ENTREPENØR AS Raymond Bjørkhaug CHRISTIANSEN AS Anne Karen Strand Eikeland CLARUS AS Thomas Kleiven DAP SOLUTION AS Dymitr Siczewski EINEM HOLDING AS Jonny Einem EJ HARALDSEID HOLDING AS Elisabeth Haftorsen Haraldseid ELG DEKK MGLOSIEK Marta Mglosiek ELLEN MARIE HAGEVIK, ELMA TEKST OG FOTO Ellen Marie Hagevik FRØVIK AS Trond Skogen FYTTIGRISEN AS Andreas Vågen GANGSTØ GARD DA Marte Gangstø/ Svein Kjartan L. Wiland GRANBERGS HUGGERI Øyvind Granberg HALSNES MASKIN Alf Skår Halsnes HASLEMO AS Jørgen Haslemo HAUGALAND PROSJEKTUTVIKLING AS Sigmund Langeland ILSTVEIT ANLEGG OLE NORDTVEIT Ole Nordtveit IMSLAND LANDHANDEL AS Jarle Kvaløy INVENTEQ AS Sigbjørn Matre INVEST PRO AS Daniel Czyrkun JE HARALDSEID HOLDING AS Knut Inge Haraldseid JOSTEIN OG ØYSTEIN VETRHUS ANS Jostein Vetrhus/Øystein Vetrhus K. BJELLAND HOLDING AS Kristoffer Kaldheim Bjelland KI HARALDSEID HOLDING AS Knut Inge Haraldseid KIRKETEIG HOLDING AS Kjell Thomas Kirketeig KVOLL AS Kristian Voll LIAHEIA NÆRINGSPARK AS Alf Inge Dagsland

Investering i andre selskap Bearbeiding og konservering av kjøtt Produksjon og salg av biogass,investeringar Blikkenslagar, snekker, vaktmeister tenester. Utleie maskiner og pesonell Anleggsverksemd, grunnarbeid, røyrleggararbeid, konsulent verksemd Sal av mat, bakervarer og annet Sal av IKT-tenester, utvikling av software og andre produkt Utleige av arbeidskraft Eigedom, bilar Holdingsselskap for investeringer i aksjer, selskapsandeler, fast eigedom Mobil verkstad som yter dekkskifttenester og driv med sal av bildelar

Linda Randa LÆRDAL MASKIN AS Morten Lærdal LØLAND LUNDE Ingrid Løland MJ4 HOLDING AS Mats Ånestad Johannessen NESHEIM EIENDOM AS Lars Terje Nesheim RAGNAROCKER BY DESIGN JANIS SIVERTSEN Janis Sivertsen RAVATN KULTUR Kjell Ravatn RØRHEIM Morten Rørheim SAX DESIGN AS Silje Digernes Lothe SKEIE MASKINUTLEIGE Aleksander Skeie SKJOLD TREVARE AS Sasa Perovic SKJOLDAVIK BRYGGE AS Svein Ove Vestre SMATRE AS Sigbjørn Matre STAKNES TURVOGN AS Per Tore Staknes SVANTESVOLL MASKIN Glenn Tomas Svantesvoll SVEIN CATO BIRKELAND Svein Cato Birkeland TONERA MANTAS JOKSAS Mantas Joksas TRUE BLUE MATRE AS Monica Matre TØRRESDAL-EIENDOM AS Kristian Tørresdal VIKAREN DIN AS Sølvi Bøygard Holthe VIKEDAL KRO OG MOTELL AS Sverre Hustveit VVM VINDAFJORD VASKE OG MALETJENESTER AS Iosif Neacsu XL-BYGG HAUGALANDET AS Mikkel Sandvik

Hagearbeid, malingsarbeid, lett oppussing Anleggsverksemd innanfor grunnarbeid og hage, reparasjon, utleige Sal av ved, utleige med maskinar, sauehald og frukt og bærproduksjon Eiga aksjar i andre selskap Investering i eigedom og annan virksemd, utleige Design og produksjon av møblar, brukskunst, interiør og leikar i tre Musikkformidling, undervisning Sauehald og sal av fôr Frisørsalong Utleige av lift Produksjon og sal av trapper, dører, vindauge og andre treprodukt Utleige av næringseigedom Kjøp, sal og utleige av fast eigedom, rådgivande ingeniørjenester Turvognløyve, samt utlegie av maskinar og reparasjon Graving og transport, grunnarbeid Tømrring, oppføring, reparasjon av hus Laserskrivar toner påfylling Eiga og forvalta aksjer Kjøp, sal og utlegie av fast eigedom Utleige av arbeidskraft Driva servering og overnatting Vaske- og maletenester og andre produkt/jenester Investeringsverksemd, byggevarer

LINDA MULTI SERVICE

FOTO: ARNE FRØKEDAL

Føremål

Tekst og foto til aviser, magasin, bransjenettstader, fagmagasiner etc Utleige, kjøp og sag av fast eiendom Griseoppdrett Husdyrhald med hest og sau, skogavvirke Kjøp og salg av skrote bmw-ar Maskinjenester innan landbruk, bygg og anlegg Lastebiltransport, utleige av arbeidskraft samt kjøp og sal av næring utstyr Eigedomsutvikling og andre produkt/tenester Anleggsverksemd, utleige Omsetning av dageigvarer, bensin, landbruksprodukt, jernvarer og anna Rådgivande ingeniørar/ingeniørtenester Rådgivande ingeniørjenester og utleie av personell. Kjøp og sal av eigedom Holdingsselskap for investeringar i aksjer, selskapsandeler, fast eigedom Landbruk med grasproduksjon, bortleige av jord Investering i andre selskap Holdingsselskap for investeringar i aksjer, selskapsandeler, fast eigedom Kjøp, sal, investering og utleige av fast eigedom Eiga aksjar Oppføring og utleige av fast eigedom

ETNE EKOMMUNE Selskapsnamn

Linda Randa er ikkje redd for utfordringar.

— Starten har vore lovande og betre enn eg trudde, så nå gjeld det å halda motet oppe. Eg er innstilt på å vera fleksibel og jobba seint og tidleg for å tilfredsstila kundane og greia å leva av denne bedrifta. Og så opplever eg jobben som veldig kjekk og spennande ettersom eg aldri veit kor den fører meg, i tillegg til at eg får møta mange nye folk, seier Linda Multi Service sin skapar.

Kontaktperson

ABC GAMLESKULEN AS Nils Osmund Halleland, Etne AKRAFJORDEN NATURE B&B AS Robert Stråbø Melkeraaen ANDERS ANDREASEN Anders Hebnes Andreasen AWSM TAK AS Øystein Opedal BYRAAPARTNER ÅSE BERGE Åse Berge EE FIBER BEDRIFT AS Wenche Irene Strand Drange EE FIBER PRIVAT AS Wenche Irene Strand Drange EE HJELPESELSKAP AS Wenche Irene Strand Drange EE NETT AS Wenche Irene Strand Drange EE ØVRIG AS Wenche Irene Strand Drange EGIL KAMBO Egil Kambo EIKANES KOMPETANSE AS Erling Askeland ELKON NORGE AS Jon Thorvald Håvardsen EØS BYRÅ OG BLOMSTER AS Kjell Grønstad FIKSE RENGJØRING AS Hildegunn Åkra FJELLSTAD HYTTA AS Ole Neraal Strømø FJÆRA GAMLE SKULE AS Robert Stråbø Melkeraaen FLÅTE BEITELAG SA Kristian Nordgård FRISØRBILEN AS Randi Kaldheim GORDON AS Helge Mikal Gordon INAKVA AS Elisabeth Gunleiksrud KONSULENTTJENESTER ETNE AS Rune Lundebø Ness LUNDEBØ AS Rune Lundebø Ness MARIANNE EIKJELAND Marianne Eikjeland MIKKELSEN BRØYTE OG RYDESERVICE Jarle Mikkelsen NIWA INVEST AS Nina Margaret Kaltwasser ORG AS Ole Neraal Strømø ROBLAI HOLDING AS Laila Sørhus SJESPERSEN BYGG AS Steinar Jespersen SKOGLI HABITAT AS Marie Andrea Stenfeldt TARALDSØY EIENDOM AS Per Gunnar Taraldsøy TRB EIGEDOM AS Torstein Børve VALDRA KRAFTVERK AS Egil Kambo VIKA TRANSPORTSERVICE AS Andreas Sævareid Vika WAI PANSANTHIA VARM MAT Wai Pansanthia

Føremål

Forvaltning og utleige av eigen og legid eiendom Driva turisme med utlegie av rom, servering og andre aktivitetar Utleige av personell til anlegg virksomhet Handverkstenester innenfor taktekking Bilhald, drift av gravferdsbil, eventuelt utleige av gravferdsbil Etablering og drift av breidbandsinfrastruktur, marknadsføring og sal Tilby breidbåndstilknytning og og breibandstenester til privatkundar Handel med og investering i fast eiendom, verdipapir og andre formuesobjekt Overføring og distrubusjon av energi Omsetning av elektrisk kraft Gårdsdrift og husdyrhold, samt utleie av fast eiendom Undervisningstenester, konsulenttenester innan leiing, samt treeningsrettleiing Sal og installasjon av elektrobasert materiell og komponenter til offshore, skips- og landbasert næring Gravferdsbyrå, blomster og planter Sal av renhaldsjenester, utleige av personell i reinhaldsbransjen Oppføring og sal av fritidsbustader Eiga og driva fast eiendom Beitelag Frisør og anna hårbehandling i heimen Vaktmeisterjenester samt utleige av verktøy/køyretøy, kjøp og sal av verdipapir Innovasjon og sal av produkt retta mot oppdrettsnæringa Konsulenttenester til industribedrifter Kjøp og sal av verdipapir Home party, klessal Brøyting, rydding av beite og gjedring Investering i aksjar, konsulenttenester innan bedriftsutvikling Handel, sal/kjøp Eigar i tilhøyrande selskap Hus og hyttebygging Jordbruk, permakulture, frøbibliotek, sal av lokale varer, overnating, servering, kurs Utleige av eigedom Investera i, samt drift og utleige av fast eiendom og andre produkt tenester Produksjon av elektrisk energi frå vasskraftverk, og andre tenester Transport Sal av mat, hovudsakleg thailandsk


ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED

18

utførtutført ogfortsatt prisgunstig verkstedsarbeid. utføres med regarantier når bilen har vært hos Alt oss.arbeid og prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid med re- valg av bilve MECA Car utføres Service er et trygt servedeler av originalkvalitet, og selvfølgelig gjelder alle bilens servedeler av originalkvalitet, og selvfølgelig gjelder alle bilens utført og prisgunstig verkstedsarbeid. Alt ET TRYGT VALG AV AV BILVERKSTED ET TRYGT VALG BILVERKSTE garantier fortsatt når bilen har vært hos oss. garantier har vært hosservedeler oss. og valg selvfølg Ring oss i dag ogfortsatt bestillnår tid.bilen Tlf: 52767050 MECA Carav Service er etertrygt valg av bilv MECA Caroriginalkvalitet, Service et trygt av b TEMA / NÆRINGSLIV garantier fortsatt når bilen har vært hos o

2018

utført og prisgunstig verkstedsarbeid. A utført og prisgunstig verkstedsarbeid KALDHEIMS AUTO AS KALDHEIMS AUTO AS servedeler av originalkvalitet, selv Ringi dag oss iog dagbestill og bestill tid.52767050 Tlf: 52767050servedeler av originalkvalitet, og og selvføl Ring oss tid. Tlf: Ring oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050 garantier fortsatt når bilen har vært h garantier fortsatt når bilen har vært hos Kaldheims Auto as KALDHEIMS AUTO AS AUTO AS KALDHEIMS AUTO AS KALDHEIMS AUTO AS DISTRIKTES STØRSTE UTVALKALDHEIMS I Sandeidvegen 363 På tide med og bestill 5276 RingRing oss ioss dagi dag og bestill tid. tid. Tlf: Tlf: 5276705 Kaldheims Auto Kaldheims Auto as as På tide medservice? service? 5585 Sandeid 363 PåSandeidvegen tide med service? 363 PåSandeidvegen tide med service? 5585 Sandeid TORSDAG 25. OKTOBER

BILDELER

Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

Vi tar service og EU-kontroll 5585 Sandeid

• KAROSSERIDELER • HOVEDLYKTER • EKSOSANLEGG • BAKLYKTER • STØTDEMPERE • BENSINTANKER • Ellers alt i slitedeler

Betal det passer for deg! Betal når detnår passer for deg! Opptil mnd. rentefri Opptil 24 mnd.24rentefri nedbetalning. nedbetalning.

på hvilken som helst bil — også bobil og El-bil. www.meca.no

ET TRYGT VALG AV BILVERKSTED

Me sender over MECA Car Service er et valg av bilverksted. Vi står for riktig www.meca.no ET TRYGT VALG AVtrygt BILVERKSTED www.meca.no utført og prisgunstig verkstedsarbeid. arbeid utføres med MECA Car Service er et trygt avAlt bilverksted. Vi står forreriktig heile distriktet. servedeler av originalkvalitet, ogvalg selvfølgelig gjelder alle bilens

VI TILBYR Kaldheims AutoDEKKHOTELL as Kaldheims Auto KJEMPEUTVAL Kaldheims Auto as as

I BRUKTE DELER

utført og ET prisgunstig verkstedsarbeid. Alt arbeid utføres med reTRYGT VALG AV BILVERKSTED garantier fortsatt når bilen har vært hos oss. ET TRYGT AV BILVERKSTED servedeler av VALG originalkvalitet, selvfølgelig gjelder alleVibilens MECA Car Service er etogtrygt valg av bilverksted. står for riktig Betal når det passer for deg! som inneholder Sandeidvegen 363 MECA Car Service erbilen et trygt valg bilverksted. Vi står utføres for riktig Opptil 24 mnd. rentefri garantier fortsatt harverkstedsarbeid. værtav hos oss. Alt arbeid utført og•når prisgunstig med rehjulskift, Ringutført oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050 Alt arbeid utføres med renedbetalning. og prisgunstig verkstedsarbeid. 5585 Sandeid servedeler av originalkvalitet, og selvfølgelig gjelder alle bilens Betal når det passer for deg! 363 •bestill vask tid.når Sandeidvegen 363 servedeler avog originalkvalitet, og selvfølgelig gjelder alle bilensSandeidvegen Betal når det24 passer deg! Opptil mnd. for rentefri garantier fortsatt bilen har vært hos oss. Ring oss i dag Tlf: 52767050 Sandeidvegen 363 5585 Sandeid Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. garantier 5585 fortsatt når bilen har vært hos oss. •Sandeid lagring

990,

5585Ring Sandeid oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050 Ring oss i dag og bestill tid. Tlf: 52767050

www.meca.no

Kaldheims Auto as nedbetalning. Ring oss i dag og bestill tid.

Tlf: 52 76 70 50

www.meca.no www.meca.no www.meca.no

Søk på vårt delelager www.kaldheimsbildeler.no

Kaldheims Auto as Sandeidvegen 363 Kaldheims 5585 Sandeid Kaldheims AutoAuto as as Sandeidvegen 363 as Kaldheims Auto Sandeidvegen 363 5585 Sandeid Kaldheims Auto as Sandeidvegen Godkjent oppsamlingsplass for bilvrak. 5585 Sandeid 363 •) Struktur blokker for støttemur Sandeidvegen 363 as 5585 Sandeid Kaldheims Auto

Etne Betong kan tilby:

5585 Sandeid Mottak av vrakpantbilar også laurdagar. www.meca.no Sandeidvegen 363

5585 Sandeid

www.meca.no

www.meca.no www.meca.no www.meca.no www.meca.no

Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. Betal når det passer for deg! Opptil mnd. for rentefri Betal når det 24 passer deg! nedbetalning. 24 mnd. rentefri BetalOpptil når det passer for deg! nedbetalning. Opptil 24 mnd. rentefri Betal når det passer for deg! nedbetalning. Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning. Betal når det passer for deg! Opptil 24 mnd. rentefri nedbetalning.

•) Ferdige blokker for muring i sjø •) Tilbehør til all forskaling/støping •) Ferdig betong med renne-/pumpebil Kontakt oss for pristilbod! Me leverer også flytebrygger i mange varianter

Åpningstider: Mand.-fred. 08.00-16.00 • Torsd. 08.00-18.00 • Lørd. 09.00-13.00

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 66 50

www.etnebetong.no

Tongane 71, 5590 Etne. Tlf. 53 75 67 12 post@etnebetong.no

1. juli fratrådte vår advokat (H) Roe Lauvås, og vi ønsker lykke til med en velfortjent pensjonisttilværelse. Vår tilstedeværelse og engasjement for Grannar-distriktet blir videre godt ivaretatt og videreutviklet av våre advokater, Ingrid Lauvås og Ove Kahrs Wangensteen. Begge svært godt kjent, og med tett relasjon til Etne. Ta en prat om du skulle ha en utfordring – vi hjelper deg gjerne. www.eurojurishaugesund.no

APPEX MADE THIS! FOTO: OYVINDSATRE.NO

DEI INNANTE


2018

TEMA / NÆRINGSLIV

TORSDAG 25. OKTOBER

Vann stor kontrakt

Dagleg leiar Lillian S. Lien (t.v.) og marknadskoordnator Marianne B. Vassnes i Vakt og Alarm AS skal levere velferdsteknologi for 15 millionar kroner til kommunane Bergen, Kvam og Voss. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Etne-verksemda Vakt og Alarm AS har vunne ein stor kontrakt for leveransar av velferdsteknologi i Norden i år. Sigeren kom som bestilt, etter eit par krevjande år.

V

akt og Alarm AS skal levere om lag 6.500 tryggleiksalarmar til kommunane Bergen, Kvam og Voss. Avtalen er verdt om lag 15 millionar kroner. Med bruk av opsjonar kan den bli endå større. — Dette er ein veldig stor kontrakt i bransjen. Kanskje den største i Skandinavia i år. Men like viktig for oss er det at Bergen blir eit utstillingsvindauge for produkta me sel. Det vil truleg gje oss ein viktig spinn-off-effekt, fortel dagleg leiar Lillian S. Lien, gründer og styreleiar Jan A. Vinje og marknadskoordinator Marianne B. Vassnes i Vakt og Alarm AS.

STOR AUKE TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Marknaden for velferdsteknologi har eksplodert dei siste 4-5 åra, etter kvart som norske kommunar har vedtatt å modernisere pleie- og omsorgstenestene sine. — Me har levert tryggleiksalarmen heilt sidan me starta i 1990, fortel Vinje. I dag leverer dei store delar av spekteret av utstyr og tenester som ein finn under omgrepet velferdsteknologi. Til dømes sensorteknologi til bruk i private heimar og institusjonar og responssentertenester. Kundane er kommunar over heile landet. Mellom anna Lindås kommune, som stadig blir trekt fram som ein føregangskommune innan å ta i bruk velferdsteknologi, er på kundelista. Bedrifta har tidlegare også levert sine tenester til Etne, Vindafjord og andre kommunar på Haugalandet, men i den siste anbodsrunden i regi av det interkommunale innkjøpssamarbeidet på Haugalandet, tapte dei. — Me har nok diverre norgesrekord i andreplassar. Difor er med no meir kritiske til å rekne på anbod enn før, og satsar mest på direktesal-biten, fortel dei tre i leiinga.

SAMARBEIDSPARTNARAR Vakt og Alarm AS er leverandør av velfferdsteknologi for britiske Tunstall. Og dei bruker HT Safe i Hamarøy som samarbeidspartnar i sine leveransar av helsfefagleg alarmmottak. Ved hovudkontoret i Etne er det 10 tilsette. I tillegg har dei en seljar med kontor i Oslo. — Me som jobbar her er flinkast på å synleggjere behovet og sy saman løysingar som kundane skal vere både tente og nøgde med, seier Lien.

Jan A. Vinje lovar at verksemda vil ha adresse i Etne i overskodeleg framtid. — Sjølv om eg er etnebu, og brenn for bygda, så overskuggar ikkje det alle andre vurderingar. Hadde me sett ei stor nytte av å liggje ein annen plass, hadde me vurdert det, presiserer mannen som er hovudaksjonær. Men Vinje held fram ein av dei største fordelar med å vere i Etne: — Tilgang på stabil arbeidskraft!

WESTCON-NEDTUR Dei siste åra har vore økonomiske tøffe for Vakt og Alarm AS. Omsetnaden gjekk ned frå 34 til 24 millionar får 2016 til 2017. Resultat før skatt gjekk ned frå 3,6 millionar til 900.000 kroner same tid. Nedgangen skuldast i første rekke at etterspurnaden etter vektartenester frå Westcon sitt verft i Ølensvåg stupte i takt aktivitetsnedgangen der, spesielt innan riggmarknaden. Vakt og Alarm har levert tenester knytt til adgangskontroll i hovudporten i Ølensvåg og på riggar ved kai i 22 år. Då aktiviteten var som høgast fekk 160 personar løn frå Vakt og Alarm. Totalt utgjorde dei 35 årsverk. I dag leverer selskapet 2,5 årsverk dit. — Westcon har betydd utruleg mykje for oss, det kan me

Bergen blir eit utstillingsvindauge for produkta me sel LILLIAN S. LIEN, DAGLEG LEIAR

ikkje verdsetje høgt nok, seier Vinje. Han viser til at det er kapitalen dei har bygd opp frå den delen av verksemda som har sett Vakt og Alarm i stand til å satse vidare på velferdsteknologi. Og han lovar at Vakt og Alarm skal vere i stand til å bemanne opp vektartenestene den dagen Westcon får større behov att. Også 2018 blir eit moderat økonomisk år, men i 2019 spår leiinga i Vakt og Alarm på ny gode tal, det som eit resultat av Bergen-kontrakten.

19


2018

TEMA / NÆRINGSLIV

TORSDAG 25. OKTOBER

NYTT ILDSTED TIL JUL?

Førjulssalg Spar 7.000,JØTUL F 373 ADVANCE SORT LAKK

NÅ 17.990,VEIL. PRIS 24.990,-

S T O R T U T VA L G • K J E N T E M E R KE VA R E R • G O D E P R I S E R • H Ø Y FA G K U N N S K A P SPAR PENGER - FYR MED VED! Når gradene synker ned på minussiden, er det store fordeler med å fyre i peisen fremfor å skru opp panelovnene. Nå har vi kampanje på flere av våre bestselgere. Kom innom eller ta kontakt så hjelper vi deg å realisere peisdrømmen.

Spar 2.400,-

Spar 4.000,-

Spar 7.000,-

JØTUL F 100 SE SORT LAKK

JØTUL F 162 SORT LAKK

JØTUL F 378 ADVANCE SORT LAKK

NÅ 6.990,-

NÅ 11.690,-

NÅ 19.290,-

VEIL. PRIS 9.390,-

VEIL. PRIS 15.690,-

VEIL. PRIS 26.290,-

Spar 4.000,-

Spar 2.000,-

Spar 2.000,-

SCAN 41-1 SORT LAKK

SCAN 68-14 SORT LAKK

SCAN 68-13 HT SORT LAKK

NÅ 12.990,-

NÅ 19.290,-

NÅ 21.490,-

VEIL. PRIS 16.990,-

VEIL. PRIS 21.290,-

VEIL. PRIS 23.490,-

For befaring ring LEIF GUNNAR GUNDERSEN tlf. 930 02 366

Forhandleren er en del av Ildstedet. Se ildstedet.no. Følg oss på Facebook og Instagram.

Forhandlerlogo Besøksadresse 12, 3456 Stedsnavn Tel xx xx xx xx nettsted.no

Raglamyrveien 14, 5536 Haugesund

KAMPANJEN VARER T.O.M 10.11.2018

20


TEMA / NÆRINGSLIV

GOD AUKE I SKATTEINNBETALINGANE

Det er hittil i år betalt inn 689 milliardar kroner i skatt. Samanlikna med den same perioden i fjor utgjer det ein auke på 42 milliardar. Store delar av dei samla skatteinnbetalingane har gått til staten og folketrygda, som kvar for seg har tatt imot 30 og 38 prosent av det samla beløpet, viser skatterekneskapen ved utgangen av september i år som SSB har publiserrt. Drygt ein femdel har blitt fordelt på kommuneforvaltninga. Desse skattane varierer i mindre grad enn innbetalingane frå petroleumssektoren. Høgare oljeprisar enn i fjor har bidratt til auka skatteinntekter frå petroleumssektoren. Så langt i år er det betalt inn 72 milliardar  i petroleumsskatt, viser skatterekneskapen. (NPK)

2018

TORSDAG 25. OKTOBER

21

ITALIENSK KONSERN TEK OVER NORSK VERFT

Italienske Fincantieri har sikra seg nær 96 prosent av aksjane i Vard-gruppa. Vard, den største verftsgruppa i Noreg, blir no heilt italiensk, melder Sysla. Vard Holdings Limited blir fjerna frå børslista 2. november og handelen med aksjane er stoppa. Det italienske verftskonsernet Fincantieri byrja i 2016 arbeidet med å kjøpa opp heile Vard-gruppa. Italienarane var majoritetseigarar og har sidan kjøpt opp meir av Vard, men prosessen har blitt hindra av småaksjonærar. Småaksjonærane fekk frist på seg til selja resten av aksjane innan 15. oktober. No har Fincantieri sikra seg 95,99 prosent av Vard-aksjane. Vard har hovudkontor i Ålesund, og har fem verft i Noreg. Desse ligg i Aukra, Brattvaag, Brevik, Langsten og Søviknes. Vard har også fleire verft i utlandet. (NPK)

Tømmerprisane i Noreg kan gå mot ny rekord Stor etterspurnad etter trelast gjer at tømmerprisane her i landet held fram med å auka. Landbruksdirektoratet spår at 2018 kan bli eit rekordår.

Jubilerer med god optimisme. 32 år gamle Espen Vestbø overtok for knappe to år sidan som dagleg leiar i Hakull og Ersland AS. FOTO: PRIVAT

30-åring med ambisjonar Haakull & Ersland AS i Skjold feirar 30 år med gode tal og ambisjonar om å styrka posisjonen som eit solid byggmeisterfirma på Haugalandet. ARNE FRØKEDAL

D

et har gått 30 år sidan to byggmestrar slo seg saman og danna Hakull & Ersland AS. Sidan starten har bedrifta som i dag tel 20 tilsette, utført store og mindre byggeprosjekt rundt om på heile Haugalandet — Målsettinga var å kunna satsa meir på større byggeoppdrag, i tillegg til eksisterande oppdrag. Etter nokre år blei det behov for meir kontor og lagerplass, og i 1997 kjøpte me lokala der me i dag held til, seier dagleg leiar Espen Vestbø.

SPESIALISERING Han viser til at ein stabil stab med lang fartstid og solid fagkompetanse gir ein tryggheit for både verksemda i Skjold og kundar, og peikar på at framtida blir minst like spanande for bedrifta som åra som nå ligg bak. Haakull & Ersland AS har spesialisert seg på nærings

Gjennomsnittsprisen for tømmer var i september 426 kroner per kubikkmeter, noko som er 18 prosent høgare enn på same tid i fjor, fortel direktoratet. Trass tørken i sommar, ligg avverkinga hittil i år likevel på same nivå som i fjor. Til saman er det så langt i år teke ut 8,2 millionar kvadratmeter tømmer. Det er heller ikkje problem å få omsett tømmeret. Både her heime og i utlandet er det stor etterspurnad etter norsk tømmer. Det gjer at norske skogeigarar kan gle seg over auka tømmerprisar. Auken er spesielt stor for massevirke. – I skognæringa er vi vande med at prisane varierer med konjunkturane, men sjeldan har vi opplevd ein slik markant prisoppgang som den vi no ser på massevirke, seier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet. For massevirke frå gran og furu er auken på heile 42 og 48 prosent samanlikna med same periode i fjor. Dersom det blir gode driftsforhold resten av året, meiner Landbruksdirektoratet det er god grunn til å rekna med at 2018 blir eit rekordår. Solli meiner dette kan vera eit positivt tilskot til økonomien for bønder som blei ramma av tørke i sommar. (NPK)

- og kontorbygg, rehabilitering og ombygging. Dei har kundar over heile regionen, mange av prosjekta er i haugesundsområdet. Nett nå arbeider dei blant anna med ombygging av Haugesund bibliotek, utbygging på Haugesund toppidrettsgymnas og Ølen brannstasjon. Firmaet har også lang erfaring som ei attraktiv lærebedrift for lærlingar i regionen. Som regel har dei inne éin til to lærlingar, som alle får prøva seg på dei fleste arbeidsoppgåvene på ein byggeplass.

STØRRE OPPDRAG — Framover ynskjer me å styrka posisjonen vår som eit naturleg val som tømmerentreprenør, men også som ei bedrift som kan tilby større hovudentrepriser og totalentrepriser for større prosjekt, seier Vestbø. Med ein solid gjeng med fagutdanna tømrarar i ryggen ser Skjold-bedrifta lyst på dei neste 30 åra i byggebransjen. — Me opplever at våre kundar set pris på vår fagkompetanse, fortel seier sjefen. At dette er ei solid bedrift kjem også fram i rekneskapen. Selskapet har år etter år levert solide tal på botnlinja og stabile driftsinntekter på mellom 30 og 40 millionar. Fjoråret gav 2,5 millionar i resultat før skatt av ei omsetning på 34,5 millionar.

2018 kan bli eit rekordår for både hogst og tømmerprisar her i landet, meiner Landbruksdirektoratet. ARKIVFOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Profile for Grannar

Næringsliv  

Næringsliv i Etne og Vindafjord

Næringsliv  

Næringsliv i Etne og Vindafjord

Profile for grannar
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded