Næringsliv - Grannar og Tysvær Bygdeblad 2019

Page 1

NÆRINGSLIV TORSDAG 7. FEBRUAR 2019

BOKN • TYSVÆR • VINDAFJORD • ETNE

Godt rusta for framtida

Full fart med nål og tråd

Camp i vekst

SIDE 2–3

SIDE 16–17

SIDE 12–13

Ein grønare skipsfart Side 6-8


NÆRINGSLIV

2019

Me er små og grøne et er framleis slik at dei fleste på jorda ikkje har postD adresser på Haugalandet. Men i kampen for eit reinare miljø er det mange av dei andre som har mykje å lære av oss. Sjølv i tøff konkurranse i næringslivet tør me der mange andre vegrar seg. Det handlar om å stille krav til utvikling med ein grøn tråd. Det å ha ein tydeleg og truverdig miljøprofil.

et viser seg nemleg at det å ha ein slik profil også kan D gi økonomisk gevinst. Det finn strategiplanleggerane i Westcon, Equinor, Haugaland Næringspark og andre

verksemder rimeleg fort ut når dei legg planar for framtida. Dei ser ein gevinst allereie i kortsiktige prosjekt, men endå større gevinstar i framtida. Derfor riggar dei seg. Dei tør å sjå på vind, gass og solenergi. Dei tør utvikle det dei driv med i dag til å tilfredstille eventuelle miljøkrav, som kjem. Og ikkje minst, dei tør å stå opp for miljøsaka. Også fordi tidene endrar seg og det kjem krav om ein grønare profil. Då kjem det stadig tilbakekommande spørsmålet: –Har det noko å seie om me er grøne, når det framleis er så lita vilje der ute i den store verda? Svaret er ja.

kkje minst fordi stadig fleire ser til Noreg, og det me driv Iå gjere, med her. Me er leiande innan fleire felt som har med energi og me er langt framme med grøn teknologisk satsing innan mat, spesielt havbruk. I vårt land er det også stadig fleire unge som tar «grøn» utdanning, noko som vil gi dei ein svært høg kompetanse innan miljøsatsing, som igjen vil gi dei store fordelar i jakta på toppjobbar verda rundt. Dette er eit næringsbilag frå Tysvær Bygdeblad og Grannar som me håper speglar litt av alt det spennande som skjer på Haugalandet om dagen. Om det som har vore, det som skjer akkurat nå, og ikkje minst om alt det ein håper skjer i framtida. e bur i ein region av landet som har vist seg å kunne M takle både med- og motgang på ein suveren måte. Som har leiarar og gründerar som tør satse der andre berre ser

motgang. Me har eit næringsliv som både klarar seg aleine, men også i saman. Gode relasjonar er bygd over kommunegrensa, og viser at ein strek på eit kart ikkje er nokon som helst hindring. Samarbeidet mellom våre to aviser er også eit godt eksempel på det. Me ser næringsområdet frå Haugesund til Etnefjella som ein marknad. Vår marknad. Det er der framtida skal skapast, blant dei små, men viktige verksemdene. Dei som tør, som vil vere grøne, og som har ein svær viktig posisjon for alt liv i våre kommunar.

Arne Frøkedal Redaktør - Grannar

Næring og Industri, opplag 10.000 Layout Grannar

2

Torsdag 7. februar 2019

Dei har blitt eit synleg bilete i entreprenørbransjen. Med sine blå bilar og sin store B har dei «tatt» Haugalandet med eit smell. Nå er dei snart på flyttefot. ALF-EINAR KVALAVÅG — Det har gått rett veg for oss, og me har klart å bygge ei verksemd som står godt rusta for framtida. Me er registrert i Tysvær, men held til på Karmøy. Men det er ikkje lenge før me har oppe eit nybygg i Næringsparken på Gismarvik, og då får me samla alt under eit tak. Treng vel ikkje seie at det er noko me gleder oss stort til, smiler Kai Peder Birkeland. Det har gått nokre år siden me møtte på alltid like smilande Birkeland. Då hadde han fått seg ein stor jobb i Førre. Utbyggar var Utvik og dei ønska ei byggeklar tomt. — Ja, det hugsar eg godt. Me møtte på ei myr som var 12 meter djup. Det blei ei utfordring, men me klarte det og. Då hadde eg eit lite kontor heime i huset i Førre, men i dag har me vakse oss store, og er eit selskap med 49 tilsette og ei omsetting på over 100 millionar kroner, seier Birkeland.

Kamp På Haugalandet har det vore mange spennande og store prosjekt dei siste åra. Veg og næringsareal har vore i sentrum for mange, og lange anbodsrundar. — Det blir ofte ein kamp mellom oss, Risa og Vassbakk & Stol. Marginane kan vere små, så anbodsrundane, er blitt ein svært viktig del av det å drive verksemda. Eg har dyktige medarbeidarar som kjenner strukturen vår, og som veit kva jobbar me er best på. — Korleis finn ein fram til desse jobbane? – Me er mykje og leitar på Doffin. Kan vel seie det slik at mesteparten av det me driv på med har eit utspring frå den nettportalen. Men så er det kanskje ikkje like godt kjent at me også tar på oss småjobbar. Me kan ta ut 300.000 kubikk stein på ei næringstomt på Raglamyr, men også stille med ein mann, og ein minigravar, heime hos folk. Me skal ha det spennet i tilbodet vårt, seier Birkeland. Arbeidsfeltet er blitt heile Haugalandet og vel så det. — Om ein inkluderer Bømlo og Stord så stemmer det. Me har til nå valt å ikkje reise bort på større anlegg, men jobbar i nærområdet vårt. Dette året skal me også ha eit fokus på vårt eige prosjekt i næringsparken. — Korleis ser 2019 ut? — Det ser veldig bra ut. Me har ei ordrereserve på omlag 65 millionar kroner, og me reknar på fleire spennande prosjekt. Men som sagt det er ein kamp.

«Team Birkeland»

Alf-Einar Kvalavåg Redaktør - Tysvær Bygdeblad

TYSVÆR BYGDEBLAD Postboks 13, 5575 Aksdal Besøksadresse: Aksdal Senter Tlf.: 52 77 77 75 post@tysver-bygdeblad.no

Ingen jobb

GRANNAR Postboks 84, 5590 Etne Besøksadresse: Etne Senter Tlf.: 52 77 11 00 post@grannar.no

Organisasjonen til Birkeland er bygd opp som eit fotballag. — Det liknar i alle fall. Laget blir ikkje betre enn det svakaste leddet, og me er avhengig av at forsvar og angrep speler saman. Derfor jobbar alle med det same målet. Eit godt eksempel har me her i tomta, seier Birkeland og peikar rundt seg. — Om han nede i grøfta treng hjelp, kjem han som sit i gravemaskinen til å hoppe ut og hjelpe. Det nyttar ikkje å sitte der og vente på at noko skjer. Slik er det gjennom alle linjene våre, og eg er sjølv svært mykje ute hos dei tilsette. Faktisk har eg berre seks-sju timar på kontoret i veka, og då er det stort sett anbod me brukar tid på. — Betyr det at sjefen sjølv er å finne i ein gravemaskin? — Heilt rett. På Raglamyr grov me ut det som skal bli Kolombus sin nye store terminal. Då køyrte eg både gravemaskin og dumper i vekevis. Det er slik eg er. Eg vil vere der det skjer. Og skjer det noko uønska eller at ting blir vanskeleg. Ja, då tar me det der og da. Eg liker handling og ikkje at vanskeleg ting skal få plass i «laget», seier Kai Peder Birkeland. Og han set pris på dei tilsette. For ikkje lang tid sidan tok han med seg heile gjengen på messe på Austlandet, med hotellovernattingar og middag inkludert. — Det kostar pengar, men du verden så mykje me får igjen for


b for liten, ingen for stor

Kai Peder Birkeland ser lyst på framtida. Verksemda har allereie mange oppdrag klare for 2019. FOTO: ALF-EINAR KVALAVÅG

slikt. I ein konkurranseutsatt bransje som me er i, kan detaljer avgjere om det er suksess og fiasko.

Framtida Me treff på Kai Peder Birkeland på ein byggeplass i Tysvær. Det er iskaldt og dei som jobbar i grøfta har verkeleg ein kamp for å halde seg varme. — Eg er imponert over dei som jobbar ute på slike dagar. Då skal ein halde hovudet kaldt bokstaveleg talt. — Korleis er tilsettingsprofilen i selskapet? — Eg har ungdommar i praksis og ser om det er nokon det er tak i. Kvart år tar me inn fem lærlingar som då har ei læretid på to år. Eg har også tatt inn dei som ikkje likar seg på skulen på grunn av teori, og gitt dei ein sjanse. Dei er lærlingar i fire år. På denne måten har eg fått vere med å forme dei som me då seinare kan tilsette. Rett nok er det nokre av dei som går røyrleggarfag, men me har mange i selskapet som har begynt på denne måten. Eg er litt stolt av dette, for å få fram det beste i ungdommen, er ein svært viktig jobb me må ta oss tid til, seier Birkeland. — Kva med framtida? — Det er mange lause trådar der framme. Rogfast er for mange ein nøkkel. Vidare

utvikling av næringsparkane og vegane på Haugalandet det same. Akkurat nå er det litt dødt når det gjeld kommunale prosjekt, men det kan fort snu. Me må vere på banen, tråle sider etter nye anbodskonkurransar og stå på. I tillegg må me alltid ha ein plan B, ein blå plan B, ler entreprenøren og søker ly for kulda.

Samhald Birkeland ramsar opp både prosjekt som er ferdige og som kjem. Om visjonar og om posisjonen Haugalandet har. — Det me ser er at fleire og fleire verksemder på Haugalandet nå heng tettare saman og gir gode anbod. Det trur eg gjer oss alle betre. Me kan matche dei som kjem utanfrå. Me har eit oppland som går frå Etne i aust til Utsira i vest. Frå Bokn i sør til Stord i nord. Kvifor skal ikkje me lokale vere best her? Me trur at framtida er lys for dei som tør å stå på, som tar ungdommen på alvor, og som ser mulegheiter der andre ser problem. Slik har i alle fall me bygd opp Birkeland Maskinentreprenør med ein stor B. Har lov å vere stolt av det, smiler alltid like sympatiske Kai Peder Birkeland.

Resten: Bustadområdet i Hervik er eit typisk Birkeland-prosjekt.

Kai Peder Birkeland har god kontakt med gravemaskinførar Espen Tvedte og dei tilsette.

NÆRINGSLIV

3


SISTE SJANSE!

SALG ! NÅ

Avsluttes lørdag 9/2

-40% 9 OG PÅ NORDIC OPPSETT 14I TEKSTIL CASA

NORDIC LESS HJØRNESOFA

11.999

NORDIC Less oppsett 14 høyre i tekstil Casa Blå med ben i svart metall 92x289x219, H 81 cm NÅ 11.999,- (før 19.999,-) Nr. 232137 / 232138 Leveres som høyre/venstreoppsett . LIVORNO sofabord i hvitfarget nert eik 130x60, H 45 cm NÅ 3.599,- (før 4.499,-) Nr. 213504

PALMA 3 + 2 SETER

-25%

14.249

PÅ PALMA SERIEN

SPAR

4749

SUNDAY HJØRNESOFA

16.999

SPAR

2000

SUNDAY hjørnesofa med divan i sto Prince salt og pepper med vendbare puter og svarte treben 260x329, D 143, H 85 cm NÅ 12.999, (før 14.999,-) Nr. 222963 Nakkestøtte 49x13 cm NÅ 849, (før 999,-) Nr. 204036 Pall 81x62, H 43 cm NÅ 2.549, (før 2.999,-) Nr. 224035

SKOVBY SPISEBORD

WESTON 3 SETER

7999

8000 SPAR

2000

WESTON 3 seter i Eco hud Lys Brun med mørke brune ben 219x90, H 83 cm NÅ 7.999,- (før 9.999,-) Nr. 218758

PALMA 8000 3 seter Duo puter + 2 seter i Ballet gråbeige med svarte ben 148/213x88, H 82 cm NÅ 14.249,(før 18.998,-) Nr. 219358 LIVORNO sofabord i betong laminat 130x60, H 45 cm NÅ 3.759,- (før 4.699,-) Nr. 213508

12.999

SISTE S J A N S E!

SPAR

SAMSØ SPISEGRUPPE + 6 FLOW SPISETOLER

8199

SPAR

3300

SAMSØ spisegruppe bord og 6 stk. FLOW spisestoler i grønn velur NÅ 8.199,- (før 11.499,-) Nr. 232419 SAMSØ spisebord i hvit og hvitoljet 95x195, H 76 cm NÅ 3.499,- (før 3.999,-) Nr. 208259. Tilleggsplate 90x45 NÅ 799,- (før 899,-) Nr. 208260 FLOW spisestol i grønn velur og ben i hvitpigmentert, lakkert eike ner 50x51, H 77 cm NÅ 999,- (før 1.299,-) Nr. 231802 ODENSE Highboard 120x40H 140 cm i hvitlakkert MDF og hvitoljet eike ner Nå 4.999,- (før 6.999,-) Nr. 173424

SPAR

3000 DALLAS SPISEGRUPPE

SKOVBY SM 78 EMH spisebord inkludert 2 illeggsplater 105x190/290 cm i massiv hvitoljet eik NÅ 16.999,- (før 19.999,-) Nr. 135282 SM 7805 2 stk. ekstra ileggsplatplater 50x109 cm NÅ 2.822,- (før 3.320,-) Nr. 139243 SM 58 spisestol i stål og sto Remix 163 45x54, H 92 cm NÅ 3.128,- (før 3.680,-) Nr. 164521 SM 733 EMH skjenk med 73314 EMH understell i hvitoljet eik og finer 180x47, H 60+20 cm NÅ 11.267,- (før 13.255,-) Nr. 135287 / 135291

DALLAS spisegruppe: bord og 6 stk. stoler NÅ 6.999,- (før 8.999,-) Nr. 226055 DALLAS spisebord i hvitpigmentert og lakkert eik ner 180x90, H 75 cm NÅ 3.199,- (før 3.999,-) Nr. 219628 DALLAS tilleggsplate 90x45 NÅ 639,- (før 799,-) Nr. 202542 DALLAS spisestol i hvitpigmentert og lakkert eik og beige sto 58x45, H 96 cm NÅ 799,- (før 999,-) Nr. 202545

6999

SPAR

2000

BOHUS VIKSE MØBLER HAUGESUND TLF: 52 70 23 60 l BOHUS KARMØY MØBLER BYGNES 4

Torsdag 7. februar 2019


SISTE SJANSE! 8999

Avsluttes lørdag 9/2

SALG ! NÅ SCS 4040 KONTINE NTAL

SPAR

2000

FRA

9999

SPAR

3000

CODI 1000 recliner med regulerbar nakkepute i tekstil Caprice Midnight med svart fot i aluminium Inklusive armbeskyttere 71x88 cm, H 106 cm NÅ 8.999,- (før 10.999,-) Nr. 220123

AMBASSADØR KONTINENTAL

FRA

17.999

SPAR

3500

AMBASSADØR kontinental i sto Anthracite 453 med Softline 2 overmadrass og svarte ben u/gavl Nå også med Softline 3 til samme pris. 150x200 cm 17.999, (pris i andre sto 21.499,-) Nr. 232219 180x200 cm 19.999, (pris i andre sto 24.699,-) Nr. 232228 210x210 cm 29.999, (pris i andre sto 35.499,-) Nr. 232643 FENIX PORTRAIT sengegavl i sto Anthracite 453 150 cm NÅ 4.424, før 5.899,-) Nr. 202668 180 cm NÅ 4.799, (før 6.399,-) Nr. 202582 210 cm NÅ 5.549, (før 7.399,-) Nr. 202687 ADD ON FLOOR nattbord i svart 38x38, H 58 cm NÅ 1.759, (før 2.199,-) Nr. 212785

SIGNATURE COLLECTION SLEEPING 4040 kontinental i sto Lina mørk grå med Ergosone pocket ærer, 7 komfortsoner, 8 cm overmadrass 30 og svarte ben u/ gavl. 150x200 cm NÅ 9.999,- (før 12.999,-) Nr. 224066 180x200 cm NÅ 11.999,- (før 14.999,-) Nr. 224078 Sengegavl 107 m/knapper i sto Lina mørk grå 150 cm NÅ 2.999,- (før 3.999,-) Nr. 224068 180 cm NÅ 3.224,- (før 4.299,-) Nr. 224081 SOFT LINE nattbord 3 sku er i svart mdf/eik 41x40, H 73 cm 1.299,- Nr. 216247 BOULDER bilde 140x70 cm 2.499,- Nr. 221074 CANYON teppe 160x230 cm 2.999,- Nr. 222526 AMY keramikkrukke NÅ 299,- (før 499,-) Nr. 219779

-20% PÅ ET STORT UTVALG TEPPER 200X290

GARDA teppe 200x290 i kunst ber, lofritt NÅ 2.639,(før 3.299,-) Nr. 214719 USAK teppe 200x290 i kunst ber NÅ 1.599,- (før 1.999,-) Nr. 214691 VILA teppe 200x290 i håndvevet tovet ull NÅ 3.199,- (før 3.999,-) Nr. 136129 TANGIR ossteppe 200x290, lofritt NÅ 3.199,- (før 3.999,-) Nr. 214381 RIVAL FRISÈ teppe 200x290 i kunst ber NÅ 1.919,- (før 2.399,-) Nr. 208119

ROCKS TAKLAMPE

FRA

1393

ROCKS lampe 15 cm NÅ 1.393,- (før 1.990,-) Nr. 207965 22 cm NÅ 2.093,- (før 2.990,-) Nr. 201147 28 cm NÅ 2.793,(før3.990,-) Nr. 207966

-40%

SPAR

PÅ ALLE BLOMSTERKRUKKER

597 Alle blomsterkrukker NÅ FRA 48,- (før 79,90). Se utvalg i butikk eller på Bohus.no

TLF: 52 85 03 77 l BOHUS ODDA TLF: 53 69 59 00 Se mer på bohus.no

Følg oss på

NÆRINGSLIV

5


I gang med det grøne skiftet Det grøne skiftet er blitt ein betydeleg del av aktiviteten til Westcon Power & Automation. Det handlar om batteri i skipsfarten, og hydrogen. JON EDVARDSEN

Det grøne skiftet med batteri på ferjer og skip vil berre auke, meiner Bjørnar Tveit, leiar for installasjon hos Westcon Power & Automation.

Det grøne skiftet er i ferd med å ta over som den største marknaden for Westcon Power & Automation (WPA). Og elektroselskapet i Westcon-gruppa får tillit, også for pionerarbeid på feltet. Batteri erstattar ikkje dieselmotorar på skip, men kan føre til eit par titals prosent innsparing på forbruket av drivstoff. For ferjer derimot som går på korte strekningar og kan lade ved kai, blir det stadig fleire som utelukkande går på elektrisitet. Regjeringa arbeider med planar for at kollektivtransporten skal bli fossilfri innan 2025, og det handlar også om ferjer og hurtigbåtar.

Hans Christian Lande (t.v.) og Stian Brun i ferd med å teste styringssystemet for batteripakken

Pioner med hydrogen WPA er også med på Norled si pionerferje som skal gå på minst 50 prosent hydrogen og resten batteri. Det er ein utviklingskontrakt som det var nasjonal konkurranse om å få. Designen står LMG Marine for i den første ferja i sitt slag i verda. Ferja skal inn i sambandet Hjelmeland–Nesvik–Ombo frå 2021. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen seier til Stavanger Aftenblad at den nye kombinasjonen med hydrogen og batteri er revolusjonerande for å få ein utsleppsfri ferjeflåte, også oversjøisk. Den kan dessutan få stor overføringsverdi til annan skipsfart som har eit stykke mellom hamnene. Norled var også i front med å lansere den første batteriferja, MS «Ampere» over Sognefjorden. Blir det ei vellukka drift med hydrogen og batteri, kan det bli eit større tidsskilje for grøn skipsfart.

Rekrutterer fleire Også søsterselskapet Westcon Yards er med på den grøne biten sidan det også er arbeid med struktur, røyr og maskinering involvert når batteripakkane skal inn i båtane i Ølensvåg. Men WPA har også leveransar andre stader der verftet ikkje er involvert. — Vi er på veg opp både i arbeidsmengde og tilgangen på prosjekt, og er difor i tilsettingsmodus. To er nettopp tilsette og vi ønskjer 5-10 til dersom vi får dei rette fagfolka. Det beste for oss er å rekruttere lokalt i køyreavstand. For dei som skal reise i jobb, eksempelvis ut på oljerigg, ser vi på eit større område frå Stavanger til Bergen, seier Bjørnar Tveit, leiar for installasjon hos WPA i Ølensvåg. Dei tar seg av installasjon, medan avdelinga på Husøy på Karmøy står for sal og utvikling av produkta selskapet leverer.

6

Torsdag 7. februar 2019

Supplybåtar med batteri Denne dagen er det personell frå Husøy som skal teste om at alt er i orden med styring og batteripakke WPA leverer og monterer på Solstad Farstad sin supply «Normand Server» som ligg ved kai på Bergsneset. På utsida ligg ein annan forsyningsbåt frå den same reiarlaget, «Normand Fortune», og som er der i same ærend. Seinare kjem «Normand Supporter» for å få eit tilsvarande supplement i energibruken. Formann Anders Sørheim opplyser at dei er i gang med å førebu installasjonen i båt nummer to, der også personell frå Yard er i gang med jobben sin på dekk der battericontaineren skal stå. Kollegaene Hans Christian Lande og Stian Brun er i ferd med å teste og setje i gang hybridsystemet. Ulike system skal snakke det same språket.

System må jobbe saman — Ein må få det opphavlege systemet til å jobbe med det nye. At det gamle skal forstå det nye. Vår jobb er å sjå etter at det fungerer som det skal, forklarer Lande. Det er rimeleg trongt inne i kontrollrommet i containeren der det er synleg fleire vifter som sørgjer for at det ikkje blir for varmt. Kjøling er ein nødvendig del når batteria produserer energi. Dei har nettopp hatt Eidesvik Offshore sin båt «Seven Viking» ved verftet, og der var det ei ombygging for å få batteripakken på plass, og dermed ein større jobb enn med containerløysing. Eidesvik har tidlegare bygt om fire skip til hybrid, og for «Seven Viking»


Westcon Power & Automation har installert Solstad Farstad sin supply «Normand Server» ved kai i Ølensvåg.

Containeren med batteri er plassert mellom styrehuset og dekket. Dieselforbruket kan bli redusert med over 20 prosent.

FOTO: JON EDVARDSEN

Tre forsyningsbåtar frå Solstad Farstad får batteripakke hos Westcon.

Neste side

NÆRINGSLIV

7


Frå forige side

Montering av batteripakken skjer både ved stålarbeid frå Westcon Yard og installasjonen av Westcon Power & Automation der avdelinga på Karmøy leverer produktet, opplyser formann Anders Sørheim i WPA. FOTO: JON EDVARDSEN

betyr batteripakken kanskje 750.000 sparte liter med diesel per år.

Brottsjø i olje — Verftspakken er ein styrke der vi leverer i både i stål og elektronikk, eit containerbasert batteri med både kraft og teknologi. Det gir også arbeid til røyravdelinga sidan det er behov for å bli kvitt varme gjennom kjøling, seier Bjørnar Tveit. Dei har også installasjon ute hos andre av WPA-produkt eller berre installasjon. Å reise verda rundt er inga hindring. Dei har ein langvarig jobb på leiteriggen Transocean Spitsbergen ute på feltet der dei installerer ei eksternt produsert batteriløysing. — For å sikre god sysselsetting til ei kvar tid har bedrifta styrkt seg med meir arbeid utanfor verftet i Ølensvåg. Ved å ha fleire bein å stå på, er ein ikkje så sårbar, seier Tveit. Oljeriggeventyret til Westcon gav store jobbar i elektro og i arbeidet med oljeriggen Scarabeo 8 vart det sagt at WPA drog kabel som kunne gått rundt jorda. Oljenedturen som slo inn over Vestlandet som ein brottsjø i 2014, kom også til Westcon og riggmarknaden blir aldri som den var.

Batteri og styring i ein container blir løfta om bord på supplybåten.

Grønt samarbeid — Vi kjem oss inn i andre marknader og i det marine segmentet vil batteri stå for halvparten av omsetninga i 2019, opplyser Tveit. Dei er engasjert i fleire ferjer i Norled sin regi, og WPA leverer også kraftsystem til to mindre turistskip for reiarlaget The Fjords, utvikla hos Brødrene Aa i Sogn og Fjordane som har bygt hurtigbåtar i ein mannsalder. Tveit trur den grøne skiftet berre vil ta av, og når skipa får mindre utslepp, blir dei meir attraktive i marknaden knytt til olje. — WPA var tidleg ute i bransjen med batteri, ikkje minst på grunn av gode relasjonar til reiarlag som Eidesvik, Solstad og Norled som har gått i den retninga, seier han. Westcon har også fått nybygg som er elektrifisert. Ei ny pendelferje som blir bygt i aluminium for Norled, blir utstyrt ved verftet i Ølensvåg og WPA leverer kraftsystem og batteripakke. Den skal i drift frå 2020 av.

8

Torsdag 7. februar 2019

Mål for Skipsfarten Internasjonal skipsfarten er ikkje del av Paris-avtalen. FN sin sjøfartsorganisasjon har derimot bestemt at internasjonal skipsfart skal redusere totalutsleppa av klimagassar med 50 prosent innan 2050. Regjeringa har forplikta seg til at Noreg totalt sett skal sleppe ut 40 prosent mindre klimagassar innan 2030. Der må også innanriks skipsfart ta sin del av kuttet. Grønt kystfartsprogram får 7 millionar kroner over statsbudsjettet i 2019, og det er eit samarbeid mellom private og offentlege aktørar der målet er null- og lågutslepp på kysten og i fjordar. Enova har fått 3 milliardar kroner i 2019, ein auke på godt over 10 prosent og som skal kome også det grøne skiftet i skipsfarten til gode. Mest offensivt er Statens vegvesen sitt krav om at ferjene skal ha nullutslepp innan 2025.


iversenskogen.no

Pengesilo på tunet eller (Land)Brukskonto hjå oss? Heile regionen er avhengig av at gardbrukarane kan lukkast. Me i Haugesund Sparebank kjenner bøndene sine utfordringar og har gode løysingar for dei fleste formål. Ta kontakt, og la rådgivarane våre i Aksdal, Skjold, Ølen eller Vikedal laga eit skreddarsydd tilbud som passar for deg og ditt bruk. Kontakt: Margareth Alfsvaag (Aksdal): 52 70 51 10 / Rolf Lillehammer (Skjold): 52 70 50 11 / Lars Olav Larsen (Ølen og Vikedal): 52 70 51 42

TELEFON 52705000 HAUGESUND-SPAREBANK.NO

NÆRINGSLIV

9


w ww

Kjøpdin dinbil bilhvor duvil vil Kjøp du Vihar hargode gode Vihvor - -og vare på oglalaoss ossta ta vare påden! den! priser påpåvinterdekk! priser vinterdekk!

Fikse Rengjøring AS Vi fikser renhold!

Aksdal Bil Bil ASVisn Aksdal ASV Aksdalsvegen 178T1 Tele Aksdalsvegen Telefon: 52 52 77 10 Telefon: 77

uu EU-kontroll EU-kontroll Dette får Dette fårdu duhos hosBosch BoschCar CarService Service

EA www.boschc DP Filterteknikk www.bosc DP Filterteknik Etne E1 Frakkagjerdveien Frakkagjerdveie www.boschc www.bosc Tele Telefon: 52 75 40 Telefon: 52 75T Aksdal Bil Bil AS AS Aksdal Finn F Aksdalsvegen Etne Servicesente Aksdalsvegen Etne Servicese Aksdal Bil AS 178 Aksdal Bil AS 1 5437 Telefon: 52- 52 77 10 Etnesjøen 5590 51E5 Telefon: 77 Etnesjøen -178 559 Aksdalsvegen Aksdalsvegen Telefon: 53 53 75Tele 60 Telefon: 75 Telefon: 52 77 10 Telefon: 52 77T Avaldsnes Bilverk Avaldsnes Bilv Visnesveien 107 -F Finnås Auto AS Førd Visnesveien 10 Finnås Auto AS Avaldsnes Bilverk Avaldsnes Bilv Telefon: 52 84 53 5437 Finnås Telefon: 52 84 5437 Finnås Han Visnesveien 107 -H9 Visnesveien 10 Telefon: 53 53 42Tele 51 Telefon: 42T Telefon: 52 84 53 Telefon: 52 84 DPDP Filterteknikk A Filterteknik Frakkagjerdveien 1 Førde Auto AS Førde Auto AS DPFrakkagjerdveie Filterteknikk A Kna DP Filterteknik K Telefon: 52- 5555 75- 555 40 Hanaleite F10 Telefon: 52 75 Hanaleite Frakkagjerdveien 5576 Frakkagjerdveie 5 Telefon: 53 74 73 Telefon: 53 74 Telefon: 52 52 75Tele 40 Telefon: 75 T Etne Servicesente Etne Servicese Etnesjøen -Dekk 5590 Knapphus &E Etnesjøen -Dek 559 Knapphus Etne Servicesente Etne Servicese Stor Telefon: 53 75 60SE5 5576 Øvre-Vats Telefon: 5576 Øvre-Vats Etnesjøen - 53 5590 Etnesjøen - 75 559 Vaba Telefon: 52 76 73 V Telefon: 52 76 Telefon: 53 75 60 Telefon: 53 75 Tele Finnås Auto AS T Finnås Auto AS 5437 Finnås Stord Bilteknikk A 5437 Finnås Stord Bilteknik Finnås Auto AS AS Finnås Auto Telefon: 5310 42Sun Vabakkjen - 51 541 Telefon: 53 42 Vabakkjen 10 -0 S 5437 Finnås 5437 53 Finnås Telefon: 40 32 Telefon: 53 40S Telefon: 53 53 42Svor 51 Telefon: 42 Førde Auto AS Tele Førde Auto AS T Hanaleite - 5555 F Sunnhordland Las Hanaleite - 555 Sunnhordland Førde Auto AS Førde Auto ASB1 Telefon: 53 74 73 Svortland - 5555 5430 Telefon: 53 74 Svortland 543 Hanaleite F Hanaleite Telefon: 53 53 22- 555 34 Telefon: 22 Telefon: 53 74 73 Telefon: 53 74& Knapphus Dekk Knapphus Dek 5576 Øvre-Vats 5576 Øvre-Vats Knapphus Dekk & Knapphus Telefon: 52 52 76Dek 73 Telefon: 76 1 5576 Øvre-Vats 5576 Øvre-Vats Telefon: 52 76 73 Telefon: 52 76A Stord Bilteknikk Stord Bilteknik Vabakkjen 10 10 - 541 Stord Bilteknikk Vabakkjen -A Stord Bilteknik Telefon: 53 40- 32 0 Vabakkjen 10 541 Telefon: 53 40 Vabakkjen 10 Telefon: 53 53 40 32 Telefon: 40 Sunnhordland Las Sunnhordland Svortland - 5430 B Sunnhordland Las Svortland - 543 Sunnhordland Telefon: 53- 53 22 34B9 Svortland 5430 Telefon: Svortland - 22 543 Telefon: 53 22 34 Telefon: 53 22

uu Oljeskift Oljeskift uservice Alt arbeid utført avav godt utdannede uu Full til til alle bilmerker -godt både bensin ogmekanikere diesel u Alt arbeid utført utdannede mekanikere Full service alle bilmerker - både bensin og diesel uu Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uu EU-kontroll Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original EU-kontroll uu Oljeskift uu Diagnostisering avav kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Oljeskift Diagnostisering kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr uu AltAlt arbeid utført av godt utdannede mekanikere arbeid utført av godt utdannede mekanikere u Fornuftige priser u Fornuftige priser uu Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uu Opprettholdelse av nybilgarantien Opprettholdelse av nybilgarantien

Kjøp Kjøpdin dinbil bilhvor hvordu duvil vil Kjøp din bil hvor du vil Kjøp din bil hvor du vil - -og lalaoss tatavare på den! og oss vare på den! - -og oglalaoss osstatavare varepå påden! den!

Vi tilbyr følgende tjenester Daglig renhold Periodisk renhold Oppskuring, boning og polering av golv Vindusvask og byggrenhold Skips og verftsrenhold Renhold av hus, kontorer og næringsbygg Salg av papir, kjemikalier og hygeniske artikler

uu Diagnostisering av av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Diagnostisering kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr

Dette får du Bosch u Dette Fornuftige priser får duhos hos BoschCar CarService Service u Fornuftige priser Spør oss neste gang! Spør oss neste gang!Bosch Car Service Utleiebiler (person/varebil) Dette får du u Opprettholdelse avhos nybilgarantien Utleiebiler (person/varebil) Dette får du hos Bosch Car Service Utleiebiler (person/varebil) u Opprettholdelse av nybilgarantien

uu Full service til til alle bilmerker - både bensin ogog diesel Full service alle bilmerker - både bensin diesel Full service til alle bilmerker - både bensin ogog diesel u EU-kontroll Full service til alle bilmerker - både bensin diesel u EU-kontroll Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! EU-kontroll uu Oljeskift EU-kontroll Oljeskift Oljeskift uu Alt arbeid utført av av godt utdannede mekanikere Oljeskift Alt arbeid utført godt utdannede mekanikere AltBosch arbeid utført av av godt utdannede mekanikere uu Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Alt arbeid utført godt utdannede mekanikere reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original uu Diagnostisering av av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Diagnostisering kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Diagnostisering av av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr uu Fornuftige priser Diagnostisering kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr Fornuftige priser Fornuftige priser uu Opprettholdelse av av nybilgarantien Fornuftige priser Opprettholdelse nybilgarantien Service klima/ac u Opprettholdelse av av nybilgarantien Service klima/ac Service klima/ac u Opprettholdelse nybilgarantien Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang! Spør oss neste gang!

BESTILL SELSKAPSMATEN

Alt innen varm og kald mat:

5576 Øvre Vats - 52 Tlf. 52 76 73 12 - hallgeir@knapphus.no 5576 5576Øvre ØvreVats Vats- -Tlf. Tlf. 5276 7673 7312 12- -hallgeir@knapphus.no hallgeir@knapphus.no

• Konfirmasjon • Bryllup • Tapas

Kjøp Kjøpdin dinbil bilhvor hvordu duvil vil - -og oglalaoss osstatavare varepå påden! den! Dette Dettefår fårduduhos hosBosch BoschCar CarService Service

NÆRINGSLIV

SØNDAGSMIDDAG

uuFull - både bensin ogog diesel Fullservice servicetiltilalle allebilmerker bilmerker - både bensin diesel uuEU-kontroll EU-kontroll BOKN • ETNE • TYSVÆR • VINDAFJORD uuOljeskift Oljeskift uuAltAltarbeid godt utdannede mekanikere arbeidutført utførtavav godt utdannede mekanikere uuBosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original Bosch reservedeler med samme eller tilsvarende kvalitet som original u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u Diagnostisering av kjøretøyelektronikk med avansert Bosch testutstyr u Fornuftige priser u Fornuftige priser u Opprettholdelse av nybilgarantien u Opprettholdelse av nybilgarantien

med dessert Lørdag: Grøt

Tlf. 40 47 31 45 eller gå inn på www.tkcatering.no

Aval A

Kjøp du vil Kjøpdin dinbil bilhvor hvor du vil Ring oss for Ring ossService for Dette får du hos Bosch Car Dette får du hos Bosch Car Service - -og oglalaoss osstatavare varepå påden! den! pristilbud! pristilbud! uu Full service til til alle bilmerker - både bensin ogog diesel Full service alle bilmerker - både bensin diesel

Kontaktadresse Meieriplassen Etne Tlf 47 93 00 90 e-post firmapost@fikse.as

A Aksd A Aksd

T Tele www.bosc www.boschc

Spør oss neste gang! Spør oss neste gang!

DPDF

Avaldsnes Bilverk Avaldsnes Bilv Frak F Visnesveien 107 -T Visnesveien 10 Tele Telefon: 52 52 84 53 Telefon: 84

Etne

www.bo www.b

Aksdal Bil BA Aksdal Aksdalsvege Aksdalsve Telefon: 52 57 Telefon:

Avaldsnes AvaldsneB Visnesveien Visnesvei Telefon: 52 58 Telefon:

DPDP Filtertek Filter Frakkagjerdv Frakkagje Telefon: 52 57 Telefon:

Etne Servic Etne Ser Etnesjøen Etnesjøen Telefon: 53 7 Telefon: 5

Finnås Auto Finnås A 5437 Finnås 5437 Finn Telefon: 53 4 Telefon: 5

Førde Auto Førde Au Hanaleite - 5 Hanaleite Telefon: 53 7 Telefon: 5

Knapphus D Knapphu 5576 Øvre-V 5576 52 Øvr7 Telefon: Telefon: 5

Stord Biltek Stord Bil1 Vabakkjen Vabakkjen Telefon: 53 4 Telefon: 5

Sunnhordla Sunnhord Svortland -5 Svortland Telefon: 53 2 Telefon: 5

Lei av heimekontoret eller pendlarturen?

Medvind har ledige kontorplassar i Sandeid og Ølensvåg!

Kontorløysingar tilpassa ditt behov

Ein livleg arbeidskvardag i eit ekspansivt næringslivsmiljø med 30 andre bedrifter

Eit stort nettverk av bedrifter og sparringspartnarar frå ulike bransjar

Kontakt Morten Helland 45 86 55 08 / morten@medvind24.no / medvind24.no

10

Torsdag 7. februar 2019


XL-BYGG BERGE SAG

VINTERKAMPANJE: 7. – 28. FEBRUAR

ALLE VINDUER FRA GILJE

÷50% på veil. pris

FOCUS MDF VEGGPANEL SKYGGE 2390 HVIT

99,-

pr. plate

44120156

Haukelivegen 676, 5582 Ølensvåg Tlf. 53 77 54 00, xlbygg@bergesag.no Proff: Man–fre: 7-16, Privat: Man–fre: 9–17, lørdag: Stengt

FIBO CRACKED CEMENT F00 BADEROMSPANEL

279,-

m2

47255963

Følg oss på:

xl-bygg.no

NÆRINGSLIV

11


Hervik camping: Ser fram til å endeleg få utvide

Her har Kåre Wold allereie skoga klart. Snart kjem det 40 nye plassar.

Campingplassen ligg fint til ved sjøen. Ikkje langt herfrå kjem nokre av dei nye plassane.

Det har vore ein lang prosess, og det har vore utfordrande og mykje fram og tilbake KÅRE WOLD

Ekteparet Wold legg ikkje skjul på at det har vore ein lang prosess å få gjennomslag for utvidinga av campingplassen. No ser dei fram til å komme i gang.

I snart fem år har Kåre og Else Karin Wold venta på å få bygge ut Hervik camping. No gjenstår berre formalitetar før dei endeleg kan starte på jobben. MONA TERJESEN Dei har drive i 25 år, og sidan 2014 har Kåre Wold kjempa for å få utvide campinga i Tysvær, som i dag har 125 plasser. Planen er 40 plassar til.

Lang prosess Planane blei eigentleg godkjent av politikarane. Hausten 2017 gav kommunestyret Wold grønt lys, men så klaga nokre hyttenaboar på reguleringsplanen. Avgjerda enda til slutt hos Fylkesmannen i Rogaland. — Det har vore ein lang prosess, og det har vore utfordrande og mykje fram og tilbake. Men no har me omsider fått godkjenninga og er klare til å sette i gang. Det einaste som gjenstår er den siste tekniske

12

Torsdag 7. februar 2019

planen, seier Kåre Wold, då me besøkte han og kona Else Karin i heimen deira i Hervik denne veka. — Det har kosta dyrt både i pengar, tid og krefter, og eg veit ikkje om me hadde gjort det igjen om me visste kor mykje me måtte gjennom for å få gjennomslag, kommenterer ho.

Populær plass Mange har eit forhold til Kåre Wold. Campingplasseigaren som blei kåra til «årets campingplassvert» for nokre år sidan. Feriestaden er populær og framstår som svært ryddig, luftig og fin. At dei med vogner trivst der inne er ikkje vanskeleg å

forstå. Og fleire ønsker seg plass. — Ja, det er fleire som ventar. Nokon har til og med vogna klar, og ventar berre på plassen. Det er sjølvsagt trist at det har tatt så lang tid, me kan jo ikkje forvente at folk skal vente i evigheiter. Men eg er sikker på at me fint klarer å få fullt belegg når dei nye plassane kjem. Det er utan tvil etterspurnad, nikkar Kåre, som vidare fortel at gjestane kjem frå heile distriktet.

Lang avstand Planområdet for utvidinga er på omlag 290 dekar, og dekker i hovudsak byggeområdet for campingplassen, nærmiljøanlegg, småbåthamn i sjø og på land, naust, næring

og lager, grønstruktur og veganlegg for køyrande og gåande. Wold ønskjer at plassen skal bli så flott og praktisk som mogleg. Men det er altså ikkje lett å få gjennomslag for planar. Trass i at det er sett av store grøntareal, klaga nokre hyttenaboar. Dei ønska at utbygginga på austsida av Jotraneset skulle bli tatt ut av planen, og at veganlegget over Jotraneset skulle gjerast om til friluftsområde igjen. Årsaka er dei ikkje ønska å sjå over til campingplassen. Då me er på besøk får me ein rundtur på området, og får sjå kor hyttene ligg i forhold til dei kommande plassane. Då me las saka, såg me nok for oss at det var snakk


Hervik camping viser godt igjen i saftbygda. Plassen er viktig med tanke på livet den skaper, særleg på sommarhalvåret.

om øydelegging av utsikt eller liknande. Men avstanden er så stor at ein kan undre seg over grunnlaget for klaga. Uansett har Wold imøtekomme dei så mykje som mogleg, og også tatt vekk plassane nærmast sjøen. — Det blir ikkje heilt som me ønska, men me gjer det beste utav det, og ser fram til å få komme i gang, og ikkje minst bli ferdige, slik at me kan tilby fleire plasser, seier Wold.

Framtidig levebrød Å drive campingplass er ikkje for dei late. Det er meir ein livsstil enn jobb, og i 2006 slutta Wold i stillinga si på Kårstø for å

drive campinga på fulltid. — Eg var 62 år og pensjonerte meg, så starta eg aksjeselskap for å kunne drive vidare her, forklarer 75-åringen. Også kona Else Karin jobba ved sida av, i Posten. I dag står dei begge på for å oppretthalde den flotte campingplassen, og utvikle den vidare. — Planen er at eldstesonen vår skal overta ein dag, og det er viktig for oss at dette kan bli eit levebrød for han, fortel ekteparet, som har to soner og to døtrer.

Glad i å jobbe Campinglivet er i stadig vekst, og no er det mange som føretrekkjer ei husvogn framfor

hytte. Samtidig bruker folk vognene sine meir heile året. — Der har det skjedd ei endring. No treff me folk her i januar også, ikkje berre det varmaste halvåret. Dei har ikkje vatn i vognene, men nytter seg at sanitærhuset. Det er veldig kjekt å sjå at folk bruker plassen heile året. Nokre er naturlegvis fanga i tidsklemma og får ikkje nytta vogna si så mykje, mens med andre er det motsett, seier Else Karin Wold, og legg til at det framleis er ei dame som har plass på campinga, som har vore der sidan starten i 1993. På rundturen vår ser me altså ein bil og to parkert utanfor vognene. Men om eit par månadar er det sesongstart, og Hervik

FLYFOTO: REIDAR NORDMARK

camping vil myldre av små og store gjester. Draumen til Wold er å kunne tilby dei både fleire plasser, større sanitærhus, eit allrom for både vaksne og ungar, der dei kan ha samlingar og sjå tv, eit båthus og større leikeplass. — Velforeininga her er aktiv og kjem ofte med ønsker, og me vil gjerne innfri det me kan. Det blir travelt framover, men det er kjekt. Eg har aldri vore redd for å jobbe, og likar å bli skitten på fingrane, seier Kåre Wold blidt.

NÆRINGSLIV

13


TRENGER DU HJELP INNEN ØKONOMI SPØR:

Effektiv, nøyaktig og lokal

ELEKTRIKER

Vi hjelper dere å finne riktige løsninger

Oppdrag skreddersys s etter kund ens behov!

VI TILBYR: • • • •

Unngå lynkurs i elektrisk kurs

REGNSKAP ØKONOMISK RÅDGIVNING LØNN FAKTURERING

• • • •

KONTORTJENESTER LIGNINGSPAPIRER JORDBRUKSTAKST GENERASJONSSKIFTE

DERE FINNER OSS: Hovedkontor i Aksdal Senter, 2. etasje over SR-bank Avdelingskontor i Haugesund, 2.etasje på Felleskjøpet Avdelingskontor i Sveio på Haukås

Tlf 52 75 40 10

www.toko.no

Av og til er det best å la fagfolk ta utfordringen.

Det er fint å gjøre ting selv, men noen ganger kan det lønne seg å spørre om hjelp. Det koster kanskje mindre enn du tror. Kontakt oss så finner vi en smart løsning sammen.

www.helgevold.com

52 76 60 00

Førreparken Næringsbygg FÅ TYDELIG EKSPONERING I NYTT NÆRINGSBYGG Moderne lokaler i et helt nytt bygg STORD HOTELL - MØTESTADEN

Kurs og konferanse Å møtast fjes til fjes er den beste kommunikasjonsforma for effektiv samhandling og kunnskapsoverføring. Med konferanselokale i ulike storleikar har me fasilitetar og rom for deg og dine inviterte!

Ligger i umiddelbar nærhet til over 50 nye boliger Kan kjøpes eller leies Mulighet for skreddersøm Hele første etasje - cirka 320 kvm BTA Kan deles opp i mindre enheter

Pris leie fra kr 1.200,- per kvm ferdig innredet Pris kjøp fra kr 3.500.000,- som råbygg

Lat oss ta detaljane, slik at du som vår gjest kan fokusera 100 % på innhaldet. Ta kontakt for eit godt tilbod i dag!

STORD-HOTELL.NO

14

Torsdag 7. februar 2019

|

Jarle Torvestad Eiendomssjef Tlf: 977 33 855 E-post: jt@abraeiendom.no

53 40 25 00


7.-16. FEBRUAR

BLI ÉN AV DE FØRSTE SOM KJØRER NYE RAV4 HYBRID BESTILL PRØVEKJØRING PÅ TOYOTA.NO

NYHETER: PANORAMAGLASSTAK / TRÅDLØS LADING AV MOBIL / BAKSPEIL MED KAMERA / OPPVARMET FRONTRUTE / VARME I BAKSETET / FOTSENSORÅPNING AV BAKLUKE *

2WD FRA 402 400,-** PRIVATLEIE FRA 3 800 ,-/MD.**

AWD-i FRA 443 200,-** PRIVATLEIE FRA 4 200 ,-/MD.**

Toyota Haugesund AS toyota-haugesund.no facebook.com/toyotahaugesund

Haugesund

Åpningstider

Salhusvegen 169 Tlf.: 52 70 44 00

Ma.–fr. 08:30–16:30 (to. til 19:00) Lørdag 10:00–14:00

RAV4 2WD 1,95 % LANSERINGSRENTE***

*Avhenger av grad **Inklusive frakt, lev.og reg.omk. ** Privatleie eks.: Startleie/etabl.gebyr 78 590,-. Totalt 215 290,-. 3 års bindingstid, kjørelengde 45 000 km. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: fra 0,45 l/mil, 102 g/km, 2,1 mg/km. *** Gjelder privatleie og kontrakter fra 18.1.19-30.3.19. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

NÆRINGSLIV

15


Symaskinen går dagen

Tråsneller på rekkje og rad.

Anita Teresa Kowalska (45) trossa mora som åtvara henne mot å bli sydame. Med stor interesse for trådsneller, vakre stoff og utstyrt med kreativitet, klarte ikkje Anita å la vera. Nå driv ho butikk av hobbyen sin. GRETHE HOPLAND RAVN Systova til Anita Teresa Kowalska heiter enkelt og greitt «Anita Systove» og her sit 45-åringen frå Polen bøygd over symaskinen seks dagar i veka. Om ikkje det var nok, gjer ho det same om søndagane også, heime i huset sitt på Grønstad. Der har ho nok ein symaskin, og sjølv om avtaleboka er stappande full, syr ho for det meste med glede, ikkje berre plikt. — Eg er heldig for eg har alltid hatt sying som hobby, og eg har alltid likt å sy. Mor mi var sydame i heimbyen min i Polen, og eg fekk av og til hjelpa til. Då eg sa eg også hadde lyst til å bli sydame, rådde mor mi meg frå det. Men det var dette eg ville, og så langt har eg ikkje angra på det, seier Kowalska.

Viktig med kundeservice Sidan mai 2017 har ho sydd for folk på heiltid, og vel så det. Det første året heldt ho til i Etne senter, men i august i fjor flytta ho lenger inn i sentrum. I dag ligg systova i etasjen over Søstrene Lye, i same bygg som Power Etne. — Her trivst eg kjempegodt, men det er ei utfordring med den lange trappa opp i 2. etasje for kundar som er litt dårlege til beins. For å letta på strevet har eg skaffa meg ringeklokke, så no kan kundane berre ringa på når dei kjem, så kjem eg ned å hjelper dei opp trappa, seier ho. Kundeservicen står i høgsete, men det er vel slik det må vera når ein skal driva for seg sjølv. Vegen blir til mens ho går, og varelageret byggjer ho smått om sen opp frå månad til månad. — Ein månad kjøper eg nye stoff og ein annan månad investerer eg i fleire typar glidelåsar. Eg har valt å gjera det på denne måten, for eg har ikkje lyst til å låna pengane eg skal driva butikk for. Eg gjer det av eiga lomme, seier ho.

Kleda blir som nye For kundane er tydelegvis Anita eit kjærkome innslag i handelsstanden, for ho manglar ikkje arbeid. Rundt om kring i systova hennar ligg stoff i alle variantar, ein tunika og ein kjole heng ferdig omsydde til ein kunde som trengde litt «meir plass over magen», og på eit anna stativ heng ein nydeleg kjole som snart skal pryda ei jente på skuleball. Anita fiksar glidelåsar i både arbeidsklede, soveposar, bukser og jakker, ho syr inn, syr ut, legg ned og legg opp kjolar til folk, og det same gjeld bukser og blusar. I tillegg syr ho nye trekk til puter og ho tar også på seg oppdrag som møbeltapetserar. — Det er så mange som legg bort dyre klede berre fordi ein glidelås blir øydelagd, eller ei snor ryk. Og det er faktisk veldig enkelt å ordna, og kleda blir som nye. I tillegg er det mange som treng store storleikar i kleda sine, og for å kjøpa nye klede i såkalla «stor mote» må dei ut av bygda. Fleire og

16

Torsdag 7. februar 2019

Det er ikkje få timar i løpet av ei veke Anita Teresa Kowalska sit over symaskinen. Men ho likar jobben sin, og stortrivest som sydame

fleire kjem i staden til meg med kleda som er blitt for små, og eg legg dei ut. Dermed kan dei brukast likevel, seier Anita.

Mange kundar For kvar månad som har gått sidan Anita starta opp systova si, har kundemassen auka, sjølv om ho flytta frå senteret. — Folk snakkar, og mange av dei som kjem til meg refererer til andre som har vore her før. Det er sjølvsagt utruleg kjekt. Eg merka også at kundemassen auka då eg fekk opp skikkeleg skilt utanfor butikken her. No veit folk meir kor eg er, seier ho. Og kundane hennar kjem frå heile Haugalandet. Frå Etne, Vindafjord, Haugesund og Sauda, til og med frå Stavanger har ho hatt kundar. Og oppdraga har variert. Anita har sydd sofaputer til ein båt, ho

har sydd ballkjole i fire lag som til saman har innehalde 36 meter stoff, ho syr barneklede, soveposar, dåpskjolar, gardiner, for ikkje å snakka om alt som skal ordnast på eller syast om. — Eg har travle dagar ja, men november og desember er dei travlaste. Då jobbar eg gjerne 13-timars dagar, inkludert laurdag og søndag, seier ho og legg til at ho er blitt flinkare til å planleggja no. Måndagar og laurdagar har ho reservert til utelukkande sying, mens ho tar i mot kundar frå tysdag til fredag. Og millionær blir ho nok neppe, men Anita håpar ho med tida kan jobba med overskott på bedrifta si. — Dei seier det tar tre til fem år å etablera ei bedrift med sunn økonomi, og eg har både håp og lyst til at det skal gå bra, seier ho.


lang

Eg har alltid hatt sying som hobby, og er har alltid likt å sy ANITA TERESA KOWALSKA, SYDAME

Her klypper Anita stoff etter mønster.

Anita har til saman fire symaskinar i systova si, og ved denne har ho utsikt over sentrum.

e.

FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Noko av det ho likar å sy, er barneklede.

Nokre kjem – andre går n Anita

Mange mønster og magasin ligg til inspirasjon i systova.

Teresa Kowalska er blant 350 som har registrert nytt føretak i Etne, Vindafjord og Tysvær sidan inngangen til 2017. Tal frå Brønnøysundregisteret viser 75 nyregistreringar i Etne dei siste to åra, 124 i Vindafjord og 151 i Tysvær. n Samstundes har det vore 94 konkursar/tvangsavviklingar i dei tre kommunane på indre Haugalandet; 21 i Etne, 41 i Vindafjord og 32 i Tysvær. Totalt er 323 føretak oppløyste eller sletta frå Brønnøsyndregisteret dei siste to åra; 65 i Etne, 132 i Vindafjord og 126 i Tysvær. n I landet var det ved inngangen til 2019 registrert nær 882.000 aktive verksemder. Dette er ein auke på 0,8 prosent det siste året, viser tal frå SSB. n Den største hovudnæringa er varehandel og reparasjon av motorvogner, med 12 prosent. Størst auke var det innan fagleg, vitskapleg og teknisk tenesteyting, med 1.219 fleire verksemder i løpet av fjoråret. n Dei fleste verksemdene er små. Berre 18 prosent har fem eller fleire tilsette, medan nesten to tredjedelar var utan tilsette. n Ifølgje SSB er 27 prosent av alle nyetablerte føretak framleis aktive etter fem års drift.

Tunika er eit plagg ho ofte syr for folk.

NÆRINGSLIV

17


Et knutepunkt for næring

Velde Asfaltverk under bygging i næringsparken.

Bygging av vei til Gismarvik havn.

Med sin sentrale beliggenhet står Haugaland Næringspark på Gismarvik i Tysvær sentralt i industriutviklingen i regionen.

— Haugaland næringspark er selve juvelen i framtidig næringsutvikling i vår region», sa Egil Severeide da parken ble etablert for 12 år siden. MARIT TVEDT Han var da administrerende direktør Haugesundsregionens Næringsforening. Siden det første spadestikket ble tatt i 2007, har det skjedd en mye. Nyheter om etableringer når ikke alltid fram til publikum, men i dag er cirka 220 dekar solgt eller leid bort til aktiviteter innen bygg, anlegg, transport, utleie, betong, asfalt og basevirksomhet offshore. Fortsatt er det store uutnyttede arealer. Vi ønsker å sette lys på hva som skjer, hvem som får ting til å skje, og hvilke drivkrefter det er som er involvert.

Nytt styre Den 21. januar 2019 ble det i ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Næringspark AS valgt nytt styre med Leif Johan Sevland som styreleder. Hvilke prioriteringer kommer det nye styret til å ha, og hvordan kommer samarbeidet mellom eierne - kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord og Bokn - til å bli?

18

Torsdag 7. februar 2019

Hvor raskt skjer etableringene? Hvordan fordeles utviklingsarbeidet mellom daglig leder i Næringsparken og programadministrasjonen for energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster? Det er rom for mange spørsmål som vi skal forsøke å belyse.

Regionalt samarbeidsprosjekt Regionen er godt utrustet for å utnytte kommersielt de fortrinnene som finnes her, og dette er bakgrunnen for etablering av Energiprogrammet NCEC (Norwegian Clean Energy Cluster) strategiske agenda og fokusområder. I programkomiteen for NCEC sitter næringssjef i Tysvær kommune, Annette Sæther og konsulent Øyvind Olsen. De jobber med å skape utviklingen i Haugaland Næringspark AS, der hovedfokus er å legge grunnlaget for bærekraftig vekst og utvikling gjennom en grønn handlingsplan. Gjennom dette arbeidet skal man

tiltrekke interesse for parken, bidra til etablering av nye bedrifter og skape og sikre arbeidsplasser. Administrerende direktør for parken, Gunnar Stakkestad, har til nå hatt ansvar for det praktiske og administrative arbeidet med parken, blant annet tilrettelegging av etableringer. Den 31. januar 2019 var hans siste arbeidsdag i jobben, men han skal inntil videre hjelpe til i påvente av etterfølger. Karmøy, Haugesund, Tysvær, Vindafjord og Bokn eier parken og samarbeider om utviklingen av den. Høyskolemiljøet i HVL (Høgskolen Vestlandet) deltar med sin kunnskap, og nærmere 60 næringslivsaktører er aktive. Haugaland Næringspark er tilrettelagt for bærekraftig industri og grønne energikilder. En viktig samarbeidspartner er Gassco og Equinor, som det i dag er en god og fruktbar dialog med. Det pågår interessante diskusjoner om hvordan olje- og gassgiganten med sine ressurser kan bidra til en

grønn utvikling av næringsparken.

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet ….

Parken har en beliggenhet som trumfer det meste. Med nærhet til to av landets mest trafikkerte hovedårer E39 og E134, med T-forbindelsen til Karmøy, Rogfast til SørRogaland (ferdig 2023) og oppgradering av veiforbindelse til Bergen og flyplass bare 15 minutter unna, skal det godt gjøres å finne en bedre plassering. Nord-Jæren sliter med tilstrekkelig areal til næringsutvikling. Med fastlandsforbindelsen til Nordfylket vil løsningen på deres plassproblemer ligge opp i dagen. Hallvard Ween, tidligere regiondirektør i NHO Rogaland, uttrykte det slik: — Med de veiløsninger som kommer, blir transportkorridoren gjennom Haugesundregionen den raskeste enten man skal nordover, sørover eller østover. Det vil plassere det enorme industriområdet


gsutvikling i regionen Avfall som ressurs Vi er ved inngangen til en ny tidsregning når det gjelder produksjon og utnyttelse av energi. I Equinor har vi en stor aktør innen energi, som ilandfører naturgass fra feltene i Nordsjøen. Tysvær kommune og Haugalandet må regne med storaktøren Equinor når Haugaland Næringspark skal utvikles videre. Næringsparken har som ambisjon energieffektivisering og utnyttelse av sidestrømmer fra Kårstø gassprosesseringsanlegg. Det betyr at man vil arbeide med metoder for å fange og omforme sidestrømmen, som for eksempel spillvarme og hydrogen fra gassbehandlingsanlegget til grønn og kortreist energi. Hvis man lykkes med dette, vil det ha et betydelig potensial for å skape nye verdier og nye arbeidsplasser, også blant leverandørindustrien i vårt nærområde.

Framtidas energi Equinor er også i gang med å vurdere mulighetene for å utvide virksomheten innen fornybar energi, dette er en strategi som sammenfaller med næringsparkens visjon. Mulighetene for et godt, grønt samarbeid og for ytterligere verdiskapning er med andre ord tilstede.

Spenstige planer Equinor produserer grønn energi i flere land. Offshore vindmøller i Storbritannia og Tyskland gir i dag strøm til over 1 million hjem. Det er inngått avtale med brasilianske myndigheter om bygging av et solenergifelt, som ferdig utbygget skal gi strøm til omtrent 160.000 husholdninger. Fangst og lagring av CO2 har skjedd siden tidlig på 90-tallet, og vil fortsette framover. Når det gjelder muligheten for å utnytte «sovende» ressurser fra Kårstø-anlegget, blir følgende grønne muligheter diskutert:

n Haugsneset, elektrifisering av Sverdrup: Det produ-

LLLUSTRASJONSBILDE

Jeg tror at Haugaland Næringspark vil bidra til å skape vekst på Haugalandet SIGMUND LIER, ORDFØRER I TYSVÆR

Tenke utenfor boksen

på Gismarvik i Tysvær midt i smørøyet for en nasjonal næringsutvikling – strategisk posisjonert i forhold til både vei, båt og fly.

Stolt Ordfører Sigmund Lier i Tysvær ser mange muligheter som vert. — Tysvær er vertskommune for Haugaland Næringspark, og jeg er jeg stolt over det arbeidet som er gjort til nå, og over de mulighetene som den gir for vår region i mange, mange år framover. Vi skal skape ny industri, nye arbeidsplasser, og vi skal være i front når det gjelder det grønne skiftet. Resirkulert energi og sirkulær energi har ligget

seres spillvarme fra varmeveksel-verket. Denne spillvarmen kan brukes til landbasert oppdrett av fisk, og areal er tilgjengelig. n Spillvarme fra Kårstø-anlegget: Kan brukes til algeproduksjon, der algene blir til blant annet til fiskefor, menneskemat, bioplast og kosmetikk. Alger kan også spise bakterier og olje fra utslipp. n Spillvarme til bruk i Aksdal: Varmetapet når spillvarme fraktes, er en utfordring. HVL (Høgskolen Vestlandet) er med på å finne løsninger på dette. n Tilrettelegging for utnyttelse av overskuddsenergi som oppstår mellom aktørene i næringsparken. Bruk av mest mulig moderne renseteknologi. n Avfall som ressurs, brukt som sirkulærøkonomi og gir synergier mellom næringsaktører.

Tysvær-ordfører Sigmund Lier er overtyd om at næringsparken på Gismarvik vil skape vekst på hele Haugalandet.

bak etableringen av energiprogrammet NCEC, og det er gjort en formidabel jobb i utviklingen av programmet. — Jeg ser for meg at parken kan bli et knutepunkt for næringsutvikling i regionen. Når vi får på plass de store industriselskapene, vil de tiltrekke seg lokale leverandører, som har mulighet til å etablere seg næringsparken. Vi har plass til det, sier Lier. Han tror parken vil skape vekst på hele Haugalandet. — Om få år er Rogfast med E39 et faktum. Vi jobber for at det store veikrysset skal ligge på Mjåsund, vegg-i-vegg med næringsparken, med de fordeler dette gir. Både Tysvær, Vindafjord og Sveio har store sjø-nære arealer som passer godt til landbasert fiskeoppdrett, dette kan vi sammen utvikle. Jeg tror at Haugaland Næringspark vil bidra til å skape vekst på Haugalandet, også når det gjelder folketall. Vi politikere er opptatt av å skape det gode liv, der mennesker kan jobbe, bo og leve godt, og jeg tror at ved å utvikle næringsparken, bidrar vi til nettopp dette.

Noen planer er lettere å gjennomføre enn andre. Akkurat nå arbeides det med et prosjekt i næringsprogrammet som kan bli veldig spennende. Man øyner muligheten av å bruke CO2 i drivstoffproduksjon, for eksempel til fly. Biodrivstoff er hovedkomponenten, og CO2 kan medvirke til å øke effekten. Selv om ideen høres sprø ut, kommer man ikke videre i det grønne arbeidet uten å utforske utrolige ideer. Alle store gjennombrudd i historien har handlet om folk som våget å tenke utenfor boksen.

Jordbrukskommunen Tysvær — Et annet scenario som faktisk er utprøvd i Europa, er å utnytte CO2 til bruk i veksthusnæringen, sier Annette Sæther. For jordbruket må også henge med i utviklingen. Man må tenke grønt. Grønn matproduksjon, kortreist og rein, er i støtet som aldri før. Her ligger det muligheter, kanskje innen veksthus, der bruk av spillvarme eller avfall fra eksisterende og kommende industrianlegg kan gi varme og lys. Hvis man lykkes med utviklingen av Haugaland Næringspark, vil det styrke ikke bare eierkommunenes framtid, men hele Haugalandet. På sikt kan parken også ha nasjonal betydning.

NÆRINGSLIV

19


TREFELLING

-Av vanskelege tre, har verktøy og kompetanse. Er ansvarsforsikra. Ness Vedlikehold tlf. 481 27 759

Skjoldastraumen - Tlf: 982 66 930 / 52 77 92 39 Vikedal - Tlf: 982 66 924 E-post - tysver.elektro@gmail.com

DIN TOTALENTREPENØR

Ferdigbetong

Vi kan være totalentreprenører for hele eller for deler av byggeprosjektet ut i fra dine behov FRA START TIL SLUTT

Transport og pumping med erfarne sjåfører. Blandeverk i Suldal, Vindafjord, Stord og Tysvær.

Betongvarer

Vest Stål og Fasade har lang erfaring med å levere komplette stålbygg, vi kan «skreddersy» bygget etter dine ønsker og behov!

ig-rør, kummer, kabelkanaler, lokk og rister. Støttemursblokk, forskalingslokk, kantstein og beleggning. Haugesund tlf 48 95 95 91

Ta kontakt på tlf. 488 49 191 eller besøk nettsiden: www.veststal.no

Elementer

For bygg til bolig, næring og landbruk.

Tlf. 5377 5200 mail@olenbetong.no www.olenbetong.no

STEMNESTADEN ATTRAKTIVT BELIGGENDE I GRINDE

ENEBOLIGER M/CARPORT OG STORE TERRASSER

På Stemnestaden i vakre Grinde kan du nå skaffe deg ditt

eget hus i din egen hage – der ingen bor vegg i vegg.

Se mer på bergesag.no, eller ta turen for å se hvor flott det er blitt! FRA 4 290 000,-

179 m² BRA

4 SOVEROM

KONTAKT | Runar Aarekol | 911 72 820 | runaraa@bergesag.no

ØLENSVÅG: Haukelivegen 676, Ølensvåg HAUGESUND: Berg senteret, Longhammarvegen 36, Haugesund bergesag.no

20

Torsdag 7. februar 2019

#bergesag


VANNGARANTI VANNGARANTI Gratis befaring

• Smørbrød • Koldtbord • Tapas • Kaker

Gratis befaring VANNGARANTI Gratis befaring Værås Brønnboring

Værås Brønnboring • Vann/Energibrønner

•Vann/Energibrønner Horisontalboring i fjell og løsmasser •Værås Brønnboring • Pumpeservice • •Horisontalboring i fjell og løsmasser Vann/Energibrønner Kapasitetsøkning/spyling av brønner • •Pumpeservice Horisontalboring i fjell og løsmasser • •Kapasitetsøkning/spyling av brønner Pumpeservice www.værås.no • tlf. 913 96 667

Graving•Sprengning Transport•Natursteinsmuring Grus•Pukk•Sand

• Kapasitetsøkning/spyling av brønner www.værås.no • tlf. 913 96 667 www.værås.no • tlf. 913 96 667

AKSDAL PÅSMURT AS

Knapphus • 5576 Øvre Vats • Tlf. 908 46 284

Tlf. 909 82 424 - 913 35 282

Etne Betong kan tilby: •) Struktur blokker for støttemur •) Ferdige blokker for muring i sjø •) Tilbehør til all forskaling/støping •) Ferdig betong med renne-/pumpebil

APPEX ER ET KREATIVT TEKNOLOGISELSKAP Med lokal tilstedeværelse og solid kompetanse innen kommunikasjon, utvikling og IT-drift, er vårt mål å gi deg og dine kunder en bedre opplevelse. Kontakt oss i dag og føl forskjellen!

Kontakt oss for pristilbod! Me leverer også flytebrygger i mange varianter

appex.no

www.etnebetong.no

Tongane 71, 5590 Etne. Tlf. 53 75 67 12 post@etnebetong.no

HEILT I SPEKJE

NÆRINGSLIV BOKN • ETNE • TYSVÆR • VINDAFJORD

DISTRIKTES STØRSTE UTVAL I

BILDELER • KAROSSERIDELER • HOVEDLYKTER • EKSOSANLEGG • BAKLYKTER • STØTDEMPERE • BENSINTANKER • Ellers alt i slitedeler

Me sender over heile distriktet.

KJEMPEUTVAL I BRUKTE DELER

Søk på vårt delelager www.kaldheimsbildeler.no

TILHENGARDELER Godkjent oppsamlingsplass for bilvrak. Mottak av vrakpantbilar også laurdagar.

KULTURKVELDEN PRESENTERAR

FREDAG 1. MARS KL. 19.30

SJUR HJELTNES Sjur Hjeltnes er pianist og komikar frå Voss. Heile livet har han drøymt om sitt eige show, og no skjer det. Heilt aleina på scenen, utan noko anna enn eit piano og sin rike og absurde fantasi til hjelp,

Åpningstider: Mand.-fred. 08.00-16.00 • Torsd. 08.00-18.00 • Lørd. 09.00-13.00

5585 SANDEID - Tlf. 52 76 66 50

skal han utforska livet, kjærleiken og universet slik han ser det.

Det blir ein kveld utanom det vanlege, med musikk, tårer, latter og kanskje litt dans.

Pris kr. 395,-

Påmelding innan 25. februar: Tlf: 53 77 14 83 / post@akrafjordtunet.no

NÆRINGSLIV

21


Stålkontroll på tal og bo

Tilbakeblikk. Jarle Tveit har tatt vare på gamle notatbøker, dokument og avisutklipp frå den rikhaldige historia. Blant dess er også ei bildebok som blei laga i samband med kona Marit sin 60-årsdag, her avbilda saman med barnebarnet Mathea.

Historia om Tveit Regnskap starta i 1969, året etter at Jarle Tveit fekk jobb i Etne Rekneskaps lag.

Ei knippe veteranar som alle har jobba over 25 år i Tveit Regnskap. F.v. Haldor Skare, Lars Rune Litlehamar, Rune Gjelsteen Johnsen, Sølvi Lysen Nordtveit og Siv Bente Stople Østbø.

På landet. På Liaheia har Tveit Regnskapskontor AS halde hatt hovudkontoret sidan 1980.

Innføring av moms og urolege bønder gav spire til ei bedrift som har utvikla seg å bli blant landets største i sitt slag. Ingen kunne spå vegen framover då Jarle Tveit (71) starta i det små for snart 50 år sidan. ARNE FRØKEDAL

I dag er det sonen Jone Tveit (46) som eig og leiar konsernet med 215 tilsette og 188 millionar kroner i omsetning. Tveit Regnskap AS har 18 kontor fordelt på 16 kommunar, og har frå starten av sett verdien av ein desentralisert struktur. Familiebedrifta har også vore tru mot staden og bygda der det starta; Liaheia i Skjold, og ser ingen utfordringar med å ekspandera vidare frå eit hovudkontor på eit jorde langt utpå landsbygda. Grunnleggaren Jarle Tveit er ein roleg kar med kunnskap som har gitt resultat. Hans filosofi er å ha god og tett kundekontakt og ei nøktern haldning til det å driva eiga

22

Torsdag 7. februar 2019

bedrift. God kompetanse har vore nøkkelen til suksessen. Han kan sjå attende på 50 år utan raude tal og full kontroll på eiga botnlinje. — Det skulle forresten berre mangla for ei bedrift som oss, som driv med rekneskap og rådgiving. Å gå i pluss er som å ha eit reiskap på linje med ein traktor; det trengst for å kunna utvikla seg. Alle som driv næring må ha margin for å ta tak i det nye som kjem. Dette er eit godt råd me har gitt til kundane i alle år, seier gründeren.

Aktiv pensjonist Han er framleis aktiv på kontoret sjølv om

det snart er 18 år sidan Jone, den mellomste i barneflokkane på tre, overtok som dagleg leiar. I tillegg til å vera styreleiar, jobbar 71-åringen litt med taksering, rådgiving og eigarskifte innafor landbruk. Som delvis pensjonist får han meir tid til å driva med sine store hobbyar; jakt og friluftsliv. Han har lagt bak seg mange fine turar på Hardangervidda og i Etnefjellet mot Sauda. Dessverre må mykje av friluftslivet nå gjennomførast utan kona Marit som fekk Parkinssons sjukdom for nokre år sidan. Dei seinare åra har familien hatt stor glede og brukt mykje tid på den lenge

veglause fjellgarden Hamrabø i Suldal som Jarle kjøpte i 2003. Eigedommen består av rundt 40 hus og har tre stølsplassar, og er blitt den store hobbyen. — Me hadde behov for å engasjera oss i noko då Jone overtok drifta, fortel Jarle Tveit som mottok Suldal kommune sin bygningsvernpris 2018 for arbeidet med Hamrabø.

Ny nisje oppstod Jarle Tveit er fødd og oppvaksen på Lie i Skjold. Foreldra dreiv eit mellomstort mjølkebruk og planen var å bli bonde. Slik gjekk det som kjent ikkje. Han drog til Voss


otnlinje

Desentralisert bedrift. Jarle og Jone Tveit studerer gamle bilde av hovudkontoret, som tidlegare var landhandel, på Liaheia i Skjold.

“ og utdanna seg til agronom, og deretter til Fyresdal i Telemark for å gå på Foldsæ landbruksskule. Etter fire år kom 22-åringem attende som landbruksøkonom med kunnskap om rekneskap og skatt. Han fekk jobb hos Etne Rekneskapskontor med ansvar for 25 lokale bønder der Tore Harboe var styreleiar, og overtok jobben etter vatsbuen Martin Dyrseth. Året etter blei momsen innført i Noreg, og ein ny nisje opna seg for ein kar med hans kompetanse. — Bøndene var redde for dette nye. Banken hadde momskonto der dei sette av pengar for kvart oppgjer, men med momsen kom gardsrekneskapen. Bøndene var

Bøndene var redd for dette nye som kom med momsen

flinke til å styra pengane etter driftskreditten, men dette nye var komplisert og kravde ekstern hjelp, fortel Jarle Tveit.

Tett på bøndene Vindafjord hadde ingen rekneskapskontor og heradsagronom Kanstad tok kontakt med den nyutdanna landbruksøkonomen frå Skjold om å starta opp. Han hadde alt fått nærare hundre interesserte. Jarle Tveit Regnskapskontor var ein realitet. Han har tatt vare på gamle dokument og dagbøker frå starten av verksemda og drar fram minne frå dei første åra. Grunnprisen for dei noteringspliktige var 250 kroner

per rekneskap, pluss éi krone for kvart billag over hundre. Dei rekneskapspliktige måtte betala 350 kroner for eit fullstendig rekneskap. — Å vera rekneskapsførar dreidde ikkje berre seg om tunge og kjedelege tal. Jobben gjorde at eg fekk eit godt og nært forhold til bøndene i distriktet, inkludert private forhold dei hadde behov for å snakka om. Og så måtte eg ta mang ein kamp mot likningssjefen som den gongen la seg opp i det meste og hadde liten tillit blant bøndene. Som då bonden begynte å kjøpa ein traktor ekstra og fekk klar beskjed at han ikkje kunne føra inntektsfråtrekk for

FOTO: ARNE FRØKEDAL

JARLE TVEIT

to traktorar. På eitt år hadde me rundt 40 klagesaker på likningsstyresmaktene. Me vann dei fleste, seier han.

Frå kjellar til butikklokale Rekneskapsbedrifta starta heime i ei lita kjellarstove. Året etter gifta han seg med Marit (f. Berge) frå Ølensvåg som blei ein god støttespelar og kollega i drifta av den

Neste side

NÆRINGSLIV

23


Frå forige side

Mange kontor. Dagleg leiar Jone Tveit ser for seg vidare vekst for Tveit Regnskapskontor AS.

“ vesle verksemda, spesielt med ansvar for personalet. Ho tok etter kvart økonomiutdanning og blei godkjent rekneskapsførar, samstundes som ho var småbarnsmor. Dei hadde kjøpt gard i nærleiken av foreldra han, med eit 30-tals hus og to stover. I den eine hadde Jarle kontor og snart var den andre stova også i bruk. Det enda med at dei måtte innreia reiskapshuset på garden som kontor. — Etter vel ti års drift var verksemda så stor at me hadde behov for endå meir plass. Det var stor auke i kundemassen av bønder og også anna næringsliv blei kundar. Me kjøpte eigedommen på Liaheia der Arne Ersland hadde drive landhandel fram til tidleg på 70-talet. Det var ei god investering og der har me halde på sidan og bygd ut fleire gonger, fortel rekneskapsgründeren. Hans sirleg utfylte dagbok fortel om 17.000 kroner i omsetning det første året, på ei tid då ein ny Opel Record kosta rundt 30.000 og ein vanleg bonde hadde 12.000 – 14.000 kroner i årsinntekt. I 1980 hadde inntekta til firmaet stige 120.000 kroner, medan personalkostnaden på to årsverk var 56.000 kroner i snitt.

Konkurrentane kom Samstundes starta den store ekspansjonen. Fram mot år 2000 hadde Tveit Regnskap kontor i Sauda, Tysvær, Sveio, Fitjar og Suldal, i tillegg til Skjold og Etne. Veksten var både organisk og ved at andre rekneskapskontor kom til Tveit og ville selja, men også fordi bankane overlèt denne marknaden til eit firma som hadde den nødvendige spesialkompetansen. Det første oppkjøpet var Etne Datasentral i 1994. — Vår desentraliserte strategi står ved lag den dag i dag. Me skal vera ute blant kundane og ha lokalt tilsette med god kompetanse. At jobbane ikkje blei borte når me

24

Torsdag 7. februar 2019

Vestlandet er stort, og me har berre eit liten bit av marknaden

JONE TVEIT

overtok andre stader, var årsaka til at konkurrentane kom til oss, seier Jarle Tveit som saman med Marit har tre barn og sju barnebarn. (Side 3) Då sonen Jone overtok som dagleg leiar i 2001 hadde Tveit Regnskap knappe 40 tilsette og rundt 18 millionar i omsetning, og var klar for å gå frå enkeltmannsføretak til aksjeselskap. Der gründeren var nøktern og bygde stein på stein, har neste generasjon hatt ei meir aktiv tilnærming til vekst og utvikling. Sidan starten for 50 år sidan har Tveit Regnskap hatt 23 oppkjøp/overtakingar. 16 av desse har kome med Jone Tveit som dagleg leiar. Blant dei største er KS Rekneskap AS i Rosendal/Husnes og Vangdal Rekneskap i Bergen med høvesvis 20 og 35 tilsette, samt Aasland Rekneskap i Haugesund med 10 tilsette. Seinare har Skjold-bedrifta sikra seg fotfeste i Karmøy, Bergen, Stavanger og Oslo. Dagens sjef beskriv selskapet som sunt, frisk og framoverlena – med ambisjonar. — Vestlandet er stort, og me har berre eit liten bit av marknaden, seier 46-åringen og signaliserer at ekspansjonen ikkje vil stansa.

Meir attraktiv I dag styrer han landets femte største aktør i bransjen, og er det største privateigde. Med ein portefølje på 4.900 kundar – 1.700 i landbruk, gode resultat år etter år (vel 14 millionar kroner før skatt i 2017) og ein solid eigenkapital, er Tveit Regnskap AS i posisjon til å ta nye steg. Jone Tveit presiserer at den store veksten er likt fordelt mellom oppkjøp og ordinær marknadsauke. Han er tilfreds med situasjonen på Haugalandet og Hordaland, og ser på Stavanger/Jæren og Oslo som område der det er

mogeleg å auka kundemassen. — Greier me ti prosent vekst i året, vil det vera supert og legg til: Automatiseringa i bransjen har gitt oss muligheiter. Før brukte me mykje tid på punching av bilag – nå gjer maskinar dette. Bortfallet av denne type rutinearbeid gjer oss meir attraktive som arbeidsgjevar for ungdom, samt muligheiter til ha meir merksemd på auka lønsemd til kundane våre.

Nye produkt Han slår fast at det er mange oppgåver å ta av for selskap innan rekneskap og rådgjeving. Så lenge det finst bedrifter, vil det alltid vera behov for deira tenester. — Det blir stifta nye selskap over ein låg sko og det er lite frykt for risiko der ute. Kundemassen tar sjansar for å få til verdiskaping. Dette er eit spesielt folkeslag som er villige til å stå på for å få ting til å skje, og kjekke å jobba for. Tveit Regnskap har også bygd opp ei stor IT-avdeling i Skjold med åtte tilsette, som køyrer system for eit par tusen kundar. Jone Tveit seier at bedrifter i framtida må rekna med å forhalda seg til IT på eit heilt anna nivå enn i dag, og at det vil vera endå meir behov for eksterne tenester. Selskapet jobbar difor stadig med nye produkt til kundane. Irene Haraldseid har ansvar for ei satsing som leverer kvardagsrådgjeving innafor lønn og HR, som er eit svært krevjande område for bedriftsleiaren. Her er det 20 personar involvert. — For to år sidan blei me også godkjent lærebedrift, med tanke på å rekruttera framtidas medarbeidarar, seier sjefen for 50-årsjubilanten i Skjold. Det ligg an til meir vekst for bedrifta med det godt synlege hovudkontoret like ved E134 på Liaheia.


FIRMAHYTTE . . .

. . . MED PLASS TIL FAMILIE, VENNER OG KOLLEGER! Det er lett å tro at en firmahytte bare representerer utgifter for en bedrift, men snarere tvert imot. For ansatte er en firmahytte et bra frynsegode og for bedriften kan det være en smart investering - ikke bare rent økonomisk, men også en investering i bedriftens synlighet og attraktivitet. Kontakt oss i Berge Sag for mer informasjon og en hyggelig hytteprat!

Følg oss på JARLE TROLAND 982 29 316 jarlet@bergesag.no

ØYVIND BRÅTUN 982 29 341 oyvindb@bergesag.no

RONNY GUNDERSEN 982 29 386 ronnyg@bergesag.no

bergesag.no

CAMILLA L. THORSEN 982 29 338 camillat@bergesag.no

Knapphus Gatekjøkken Tlf. 488 64 122 NÆRINGSLIV

25


BYGGJEPLANAR?

Byggje på?

Treng du arkitekt for å realisera din bustaddraum?

Byggje nytt?

Ta utgangspunkt i eit av våre kataloghus – eller dine heilt egne skisser og idear. Flytt ein vegg, juster eit vindu eller legg til eit rom. Våre arkitektar hjelper deg med å gjera desse ideane til røyndom.

ASFALT

• Vi legger asfalten for deg • Vi utfører også graving og transport • Salg av finsortert mold

Tlf. 92 22 37 48

Pusse opp?

Me kan hjelpa deg gjennom papirmølla fra A til Å. Me tilbyr å vera ditt kontaktpunkt mot myndigheter og andre berørte partar. Ta kontakt for eit møte! Me byggjer det du vil ha!

HUS HYTTE REHAB

Byggjesøknad?

Rigga servicebil for uteoppdrag

• Reparasjon & service på maskiner og utstyr innen landbruk og anlegg. • Air-condition service på maskiner. Norgeshus Kalstveit & Vik AS Haukelivegen 353, 5574 Skjold Telefon: +47 52 76 72 00 E-post: kv@kalstveit-vik.no

NÆRINGSLIV BOKN • ETNE • TYSVÆR • VINDAFJORD

5590 Etne Tlf: 984 31 906 E-post: fredriksamland@hotmail.com

DIN AVFALLSPARTNER PÅ HAUGALANDET La oss i Etne Containerservice hjelpe deg med ditt avfallsprosjekt. Vi tar oppdrag fra Vågsli til Skudenes og alt i mellom, og kan mellom annet tilby.

Riving og sanering

Containerutleie Container til små og store oppdrag. Bedrift og privat. Alt fra korttidsleie til container på fast.

Transport

Avfallsortering og sanering Vi tar oss av avfallet og sortere dette for videre gjennving. Me tar og rive-oppdrag der vi er behjelpelige med alt fra søknad til ferdigattest.

Din avfallspartner på Haugalandet!

Ring for ein hyggelig prat om korleis me kan hjelpe deg.

ETNE CONTAINERSERVICE Telefon: 917 24 665

For bedriFTer bedriFTer og og folk folk flest! flest! For Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 fagfolk. Gjennom vår kjedemodell er vi tilgjengelige for detavmeste av Norges befolkning. Styrken liggerfagfolk. i samholdet. Denvår samlede kompetansen Varme & Bad består 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 Gjennom kjedemodell er vi er bred og mangfoldig. Ogav vi Norges er fleksible. Det betyr at duligger kan bruke oss til hva det måtte være, enten du tilgjengelige for det meste befolkning. Styrken i samholdet. Den samlede kompetansen bare skal badet i gangDet medbetyr et større alt inngår. er bred ogrenovere mangfoldig. Ogeller vi erskal fleksible. at dubyggeprosjekt kan bruke oss der til hva det måtte være, enten du bare skal renovere badet eller skal i gang med et større byggeprosjekt der alt inngår. Og bare så det er sagt; vi er også toneangivende innen alternative oppvarmingsløsninger. For deg handler det om ogogså tillit.toneangivende For oss handlerinnen det om fagstolthet. Og bare så det ertrygghet sagt; vi er alternative oppvarmingsløsninger. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet.

Rørleggeren Navn Navnesen AS Rørleggeren Navn Navnesen AS Gateveien 1 • 0000 Poststed • 00 00 00 00 • nettadresse.no • man-fre 10-17 lør 10-14 Gateveien • 0000 Poststed •RØRLEGGERKJEDE 00 00 00 00 • nettadresse.no • man-fre 10-17 lør 10-14 VARME & BAD - NORGES ENESTE 1LANDSDEKKENDE FOR PRIVATOG BEDRIFTSMARKEDET

5574 Skjold • Tlf. 52 76 22 18 • post@rorharaldseid.no Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

post@bestillcontainer.no www.etne-containerservice.no

26

Torsdag 7. februar 2019

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET


• Pipetrekk • Takrenner • Boligventilasjon

Piper og ovner monteres og repareres Kontakt Knut Sigve Lillemo tlf. 406 25 350 knutsigve@lillemo-fyringsmeister.no www.lillemo-fyringsmeister.no

Tlf. 934 05 881 Din lokale rådgiver Din rådgiver oglokale støttespiller

mur-askeland@haugnett.no

og støttespiller

• Lønn • Lønn • Fakturering • Fakturering • Bokføring • Bokføring • Årsoppgjør • Årsoppgjør • Rådgivning • Rådgivning • •Stiftelse/avvikling av selskap selskap Stiftelse/avvikling av

Bli med oss inn i framtida. Du er ein av dei mange, gode folka som kan ta oss vidare i arbeidet med å skape varige verdiar av fornybare ressursar.

20-12-10 08:05 Side 20-12-10 08:05 Side 1 Ta tlf. 412 412 03783 783 Takontakt kontakt på på tlf. 03 www.tysverregnskap.no www.tysverregnskap.no

C5 tysvær:C5 tysvær inkassobyra C5 tysvær:C5 tysvær inkassobyra

1

Autorisert regnskapsførerselskap Autorisert regnskapsførerselskap

Frakkagjerdvegen 124 Frakkagjerdvegen 124- -5563 5563Førresfjorden Førresfjorden Telefon 52 52 77 77 90 03 783 Telefon 90 10 10 - -Mobiltlf Mobiltlf412 412 03 783 E-post: post@tysverregnskap.no E-post: post@tysverregnskap.no

......................................................................... .. .. .. .. ..

.. .. .

SKL SØKER ETTER

LÆRLINGAR INDUSTRIMEKANIKAR

SIOOLD

aRENa

LOKALER TIL LEIGE

Til SKL avdeling Teknisk drift og vedlikehald søker me lærlingar i industrimekanikarfaget. I tillegg til rett utdanningsbakgrunn (Vg1 og Vg2) legg me vekt på personlege eigenskapar, som at du er ansvarsmedviten, har poitiv innstilling til arbeidet og kan samarbeide med andre. Me tilbyr utfordrande arbeidsoppgåver i eit triveleg miljø i Kvinnherad og Etne. Konkurransedyktige vilkår med gode pensjons- og personalvilkår og eit variert velferdstilbod! Kopi av vitnemål og karakterutskrift må vera vedlagt søknaden.

bryllup, selskap, kurs osv. Kontakt: Siri Nonslid 916 33 811 www.skjoldarena.no

Kontakt Arne Helleland på 975 56 033 /arne.helleland@skl.as eller les meir om stillinga på skl.as/rekruttering Send søknad til jobb@skl.as. Søknadsfrist 22.02.2019 SKL jobbar med fornybar, rein energi. Fordi det er naturleg og berekraftig. Me forvaltar felles naturressursar og gjev energi attende til lokalsamfunnet.

www.skl.as

NÆRINGSLIV

27


Må se forbi kommune- o fylkesgrenser for å lykke — Jeg har hatt lange tanker for næringsparken og regionen. Den er en enorm ressurs for regionen, og framover vil det bli stort behov for nye arealer. MARIT TVEDT Avtroppende sjef i Haugaland Næringspark, Gunnar Stakkestad, er klar i sin tale. Og engasjert. Han har jobbet fram en grønn profil i parken, og har særlig hatt fokus på hvordan bedrifter kan jobbe sammen for å utnytte synergier. Han har hatt totalansvaret for Haugaland Næringspark AS siden 2007, og har favnet et bredt ansvarsområde. Markedsføring, utvikling av parken og administrative og økonomiske oppgaver har han i all hovedsak akslet aleine. — Parken har plass til store investeringer og store aktører. Dette er et faktum vi må ha i bakhodet og våge å satse på. Vi må arbeide sammen og gjøre hverandre gode, ikke kjempe mot hverandre eller klage på hverandre. Tradisjonelle kommune- og fylkesgrenser må vi evne å se forbi, ellers skjer ingenting. Det er kun gjennom å støtte hverandre at denne regionen kan vokse og bli attraktiv for store aktører. Stakkestad forteller at målet er en grønn park med en mest mulig sammenhengende verdikjede. Det betyr at bedriftene skal kunne dra nytte av hverandres aktiviteter. Når et råstoff kommer inn i parken, skal produktet, avfallet eller biproduktet ikke ut av parken igjen før det er optimalt foredlet og avfallet er fritt for energi og forurensning. Da skaper man en komplett verdikjede. Det er allerede flere bedrifter innenfor tømmerfag, transport, anlegg, utleie, betong og basevirksomhet offshore som er på plass i Haugaland Næringspark. Nye etableringer er på vei inn i parken, og andre står i startgropa for å etablere seg.

Velde Produksjon Selskapet Velde Produksjon er i gang med oppstart og oppkjøring av asfaltverket. Til produksjon av ny asfalt gjenvinnes blant annet asfaltrester fra veifresing. Tidligere ble asfaltrester dumpet på fyllinger, men nå er dette ulovlig. Når asfaltverket kommer i gang, blir det jobb til mellom 60 og 70 personer, og i tillegg kommer innleid personell innen transport. Utvidelse av virksomheten er sannsynlig. For å se på kretsløpet: Mange utbyggere i parken vil ha behov for asfalt. Det kan skaffes fra nabotomta, og er et kortreist, gjenvunnet produkt. I asfaltproduksjonen trengs varme, som kan hentes fra industri som avgir spillvann. Altså en ny synergi.

Vassbakk & Stol Vassbakk & Stol ble etablert i 1969. Selskapet har en omsetning på over en milliard kroner, og engasjerer over 600 ansatte. De har aktiviteter innen masseforflytning, grave- og sprengningsarbeid. Selskapets hovedkontor skal flyttes til næringsparken.

Stangelandgruppen Stangelandgruppen har tilhold i Sør-Rogaland. Der er det som kjent lite tilgjengelig ledig areal, og det er en av grunnene til at de etablerer en avdeling

28

Torsdag 7. februar 2019

Administrerende direktør Gunnar Stakkestad ser store muligheter for Haugaland Næringspark.

i nordfylket for sin entreprenørvirksomhet. Det gjenstår kun formelle godkjenninger før tomta kan overtas til sommeren, og sannsynligvis blir det i starten 10-20 arbeidsplasser. En framtidig utvidelse vil bidra til flere ansatte.

Statnett Statnett ønsker å etablere en sentralnettstasjon, eller en trafostasjon tilkoblet sentrale energioverføringslinjer, og dermed sørge for at regionen får en større og sikrere energikapasitet. En høyspentlinje som mates inn i denne trafoen skal settes opp, og sikrer energileveranser til Hydros anlegg på Karmøy, til Nordsjøen (via Haugsneset til Johan Sverdrup) og til Kårstø gassbehandlingsanlegg. Det er i framtida forventet et stort energibehov i næringsparken som blir dekket gjennom denne kapasitetsforbedringen.

Solvind De vil bygge vindmøller i parken, tre stykker i alt. Akkurat nå arbeides det med formelle godkjenninger, og en investeringsbeslutning ventes i løpet av våren. Infrastruktur må på plass, og det første som skjer er at veier og strømkabler bygges fram til tomta der møllene skal installeres. Energien som blir

produsert av møllene, skal mates inn på Haugaland Kraft sitt regionalnett som forsyner Haugalandet med kraft. I byggefasen vil det være behov for arbeidskraft, men når man kommer til driftsfasen, vil man samordne driften med blant annet vindmøllene på Storøy i Karmøy kommune.

Trafikkstasjon for data Haugaland Næringspark framstilles som en av to sannsynlige etableringssteder for datalagring i Rogaland. Denne type virksomhet krever store arealer og mye energi. Dagens datalagringssenter er egentlig en trafikkstasjon som har som oppgave å håndtere store mengder data og sørge for sikkerhet og god hastighet på framføringene. Dette er et interessant prosjekt som vil kreve større energimengder. Foreløpig er beliggenheten ikke avklart, heller ikke størrelsen. Hvis virksomheten blir så stor at den krever et areal på 10-20 mål, så vil det kunne gi 50 arbeidsplasser i driftsfasen.

Birkeland Maskinentreprenør AS Bedriften med 45 ansatte har kjøpt en stor tomt på Gismarvik som de er i ferd med å utvikle, men en god del


og es

Målet er store etableringer og nye jobber

Næringslivssjef i Tysvær kommune, Annette Sæther og Øyvind Olsen. Sammen utvikler de næringsprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster. FOTO: MARIT TVEDT

— Målet er store industrietableringer og nye arbeidsplasser. Det er samfunnsoppdraget vårt, sier næringssjef i Tysvær, Annette Sæter. MARIT TVEDT

FOTO: MARIT TVEDT

sprengningsarbeid gjenstår før etablering kan skje.

Algeproduksjon Per i dag har er det ikke kjent hvem som er aktører i forbindelse med produksjon av alger, men flere selskaper har vist interesse. Så vidt vi kjenner til, pågår det forberedelser for oppstart.

Synergier Etableringene som er nevnt her kan ha gjensidig nytte av hverandre. Og det er nettopp det som er hensikten. Når store bedrifter etableres, gir det ringvirkninger. Derfor er det satt av plass til etablering av mindre bedrifter som skal yte service til de større. — Ennå er utviklingen av parken så vidt startet. Det er nok arealer til mye stor industri, men vi må ikke glemme at utviklingen av et slikt stort område tar tid. Husk at det ikke er lenger enn fem år siden T-forbindelsen ble åpnet, og det er fire år til Rogfast har knyttet sammen nord- og sørfylket. Mange har allerede sin arbeidsplass i parken, og jeg mener bestemt at den er det beste middelet for regionen til å sørge for økonomisk vekst og verdiskapning. For øvrig mener jeg at vi alle har et ansvar for å markedsføre både regionen og næringsparken. Jeg tenker at blir vi store nok, så skaper vi også verdiskapning på nasjonalt nivå, avslutter Gunnar Stakkestad, som nå gir seg som administrerende direktør i parken og går over i ny jobb i Vassbakk & Stol.

— Jeg opplever at vi har et viktig samfunnsoppdrag. En stor del av oppgaven er å gjøre parkens ressurser kjent lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Her har vi plass til areal- og energikrevende industri, og vi jobber for større etableringer som skaper nye arbeidsplasser, sier Annette Sæther, næringssjef i Tysvær kommune og leder av Energiprogrammet NCEC. Annette Sæther og Øyvind Olsen utgjør programadministrasjonen for NCEC. De jobber blant annet for å utvikle og synliggjøre en bærekraftig og grønn næringspark, de løfter fram ringvirkningene som kan følge av etableringene. Fra NCEC forretningsplan henter vi følgende sitat: «Energiprogrammet NCEC skal legge til rette for etablering av ny industri og annen energi- og arealkrevende næringsvirksomhet».

Næringsparken – ressurser i samspill

Selv om fokuset er lokalt, så rettes blikket mot hva som skjer ute i verden. FNs bærekraftmål og knalltøffe miljøkrav i Europa er driverne for framtidig vekst. Stadig økende fokus på CO2problematikk stimulerer til vekst innen fornybar energi. Parken skal være grønn, men fokus på industribygging og arbeidsplasser skal utvikle parken og bringe vekst til Haugalandet. Ringvirkningene for leverandørindustrien vil være formidable hvis det lykkes å få store industriaktører til å etablere seg i parken.

Samarbeid med Equinor Hjørnestensbedriften Equinor er nabo til parken, og har enorme ressurser tilgjengelig. Som det største gassbehandlingsanlegget i Europa vil de ha stor innf lytelse på hvordan energi i framtiden prosesseres, lagres og brukes.

Framtidas krav er at energi skal være fornybar, og selskapet har i tillegg til olje og gass, fokus på vindkraft og solenergi. Equinor er opptatt av å sikre arbeidsplassene, framtidig drift og forlenget levetid på gassbehandlingsanlegget på Kårstø. Arbeidet med utvikling av hydrogen som energi har muligheter til å bli et samarbeidsprosjekt med næringsparken. – Vi har fått til et godt samarbeid med Equinor, de er også opptatt av å møte dagens miljøkrav. I tillegg arbeider vi sammen med HVL (Høgskolen Vestlandet), der studentene har fått oppgaver som omhandler utvikling av parken, forteller Annette Sæther.

Hydrogen Det er stort potensiale i utvikling av hydrogen som energi i framtida. Rikgassen som i dag føres i land til Kårstø inneholder hydrogen, og dette produktet er det mulig å bruke på nye måter. En dag kan man kanskje etablere produksjon av hydrogen på Kårstø eller i næringsparken? – Den 22. februar skal vi arrangere en mindre energikonferanse, der blant andre partnerne og andre interessenter er invitert til å bidra i en såkalt scenarioanalyse for å synliggjøre mulighetene innenfor hydrogensatsing, forteller Sæther.

Energiprogrammet – skape ny industri

– Vi arbeider med å vise næringsparkens attraktivitet, og med å markedsføre landets største ferdig regulerte industriområde, inkludert havnefasiliteter. Det tilrettelegges for utvidet energitilgang, som for eksempel vindkraft. Solvind AS passer svært godt i energimixen vår, avslutter Annette Sæther.

NÆRINGSLIV

29


Til vêrs med dronedraum To brør, nokre droner, ein konkurs og ein god idé. Det blei starten for vekstbedrifta Funtek AS i Skånevik. TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Har du merka at det er lys og liv att i den tidlegare bankfilialen i Skånevik? Det er Funtek AS som har flytta inn. Der handlar det om dronar, synfaring av straumlinjer for nettselskap og om meir vanlege elektro-oppdrag. Bak selskapet står brørne Torstein (36) og Sølve (32). Funtek vart skipa i 2015. Året etter omsette dei for to millionar kroner, i 2017 for fire millionar. I fjor nådde dei seks millionar, og eit resultat på nesten ein halv million kroner. For litt over fire år sidan var det ingenting som tyda på at dei skulle starte verksemd saman. Torstein jobba i eit subseaselskap i Haugesund, Sølve som ROV-operatør i eit subseaselskap med base i Bergen. Mykje klassisk offshore-turnus. Dermed vart det ein god del fritid, ofte til same tid. Då dyrka brørne ei felles interesse for droneflyging. — Me byrja å tenkje på at droneflyging måtte vere ideelt for inspeksjon av straumnett, som jo tradisjonelt vart gjort med helikopter, fortel dei. Dei la aldri vekk den tanken. Og då selskapet som Sølve jobba gjekk konkurs ei kort stund etter at han hadde gått ut i ein 12 månader lang pappa-permisjon, og Torstein på same tid hadde tatt eitt års permisjon for å ta diverse elektrosertifikat, bestemte dei seg for å stifte eit selskap saman. — Me gjekk inn med 150.000 kroner i eigenkapital. Og brukte nesten alt på droneutstyr, flirer dei.

Studerte om kvelden Dei skjønte allereie før dei skipa selskapet, at dei ikkje kunne leve av å fly drone åleine. Til det var teknologien for ny og ukjend, og marknaden for liten. Difor tok dei først fatt som hjelpemenn for Skånevik-verksemda Johansen Rør. Ein periode jobba dei fullt i røyrleggjarverksemda på dagtid, medan dei kursa seg for å sikre naudsynte sertifikat og andre godkjenningar innan elektrofaget om kvelden. Etter kvart byrja dei å ta oppdrag for Funtek AS, og fekk kombinere det med jobben hos Johans Rør. Men frå sommaren 2016 har dei jobba fulltid i si eiga verksemd. — Me skuldar Johansen Rør ei stor takk. Dei var utruleg fleksible, fortel brørne. Sjølv om det var droneflyging som var motivasjonen, så er det frå meir vanleg elektroarbeid dei hentar 90 prosent av omsetnaden sin. I tillegg til ordinære installasjonar i næringsbygg, bustadar og hytter, driv dei mellom anna med brannførebyggjande el-kontroller i landbruket. Men droneflyging blir det truleg berre meir og meir av i tida som kjem.

Brørne Sølve (t.v.) og Torstein Funderud har på bare tre år skapt arbeidsplassar både til seg sjølve og fleire andre med verksemda

Strengaste godkjenning Funtek var blant dei første verksemdene i landet som hadde dronepilotar med RO3-godkjenning, den strengaste godkjenninga ein kan ha som dronepilot. Den gir mellom anna rett til å fly drone utan å ha visuell kontakt. Alt er styrt av datasignal som blir sendt til nettbrett som dei har med seg ut i felten. — Om ein gjer synfaringa med drone blir det både billigare, meir miljøvennleg og me kan levere mykje betre kvalitet på data enn det ein kan med helikopter, fortel dei. At dronar heller ikkje skremmer dyr i same skala som bråkete helikopter gjer, blir det også sett på som ein stor fordel. Eit typisk oppdrag kan vere å fyke ut på kort varsel for å finne årsaka til straumbrot på ei linje, eller så handlar det om årlege eller fem-årlege kontroll av linjene, kor ein sjekkar tilstand på dei. Eit typisk oppdrag kan vere å kontrollere ei kraftlinje, inkludert 2.000 stolpar. Med kamera dokumenterer dei tilstanden på anlegget, og rapporterer inn eventuelle

30

Torsdag 7. februar 2019

Me byrja å tenkje på at droneflyging måtte vere ideelt for inspeksjon av straumnett TORSTEIN OG SØLVE FUNDERUD, FUNTEK AS

skadar til oppdragsgjevaren. Det første oppdraget med synfaring på straumnett, var eit pilotprosjekt saman med tidlegare Skånevik Ølen Kraftlag (SØK). Dei siste åra har dei hatt oppdrag for Etne El-lag, Haugaland Kraft, Hardanger Energi og Kvinnherad Energi, for å nemne noko.

I dag tel Funtek AS tre tilsette og éin lærling som skal ta fagbrev til hausten. No vil dei utvida staben og er på jakt etter fleire serviceteknikarar, og vil også knytte til seg ein eller to nye lærlingar innan elektro-automasjon. — Og me ser helst folk med interesse for å fly dronar, seier Funderud-brørne.


men

Torstein Funderud har sertifikat til å styre dronar uten å ha visuell kontakt med den. Farkosten styrer han ved hjelp av nettbrett. FOTO: FUNTEK

Omega Design Foto: Meister Fotografi

Funtek AS. Det heile starta med droneflyging.

FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Er du klar for nye utfordringar ? Westcon Power & Automation opplev auka oppdragsmengde og søkjer dyktige fagfolk innan:

• ELEKTRO FOR OFFSHORE-OPPDRAG • AUTOMATIKARAR OG INGENIØRAR FOR LANDOPPDRAG

Synfaring av kraftlinjer med drone har blitt teke godt imot av kraftbransjen. FOTO: FUNTEK

Interessert i å søkje jobb? Ta kontakt med: Bjørnar Tveit 474 68 105 Gunvald Mortvedt 982 12 457 sales.wpa@westcon.no Westcon Power & Automation AS er i dag etablert i Ølen, Karmøy og Stord. Selskapet er en del av Westcon Group og driver med engineering og installasjon av elektro- og automatiseringsløsninger, inkludert egenutviklede automasjon og elkraft produkter. Selskapet har opparbeidet bred erfaring innenfor oppgradering av borerigger, olje- og gassinstallasjoner, skipsbygging og skipsreparasjon. I dag er vi rundt 165 fast ansatte.

NÆRINGSLIV

31


KAMPANJE 7.2 - 11.2

LAR ½ L E D O M S NG E UTSTILLI

PRIS

D EIN MENG SANDEFJORD MODULSOFA Tekstil Kuba, lyseblå. Bein V kvitolja, B264 x D85 x L236 cm. kr 39.999 KR 29.999 SPAR KR. 10.000,-

25% RABATT I TEKSTIL KUBA

29.999

SPAR 10.000

20% RABATT i tekstil Mine og Milano. CADIZE BORD Eik heiltre kvitolja, L130 x B65 x H48 cm kr 6.999 KR 5.949,SPAR KR. 1.050,NICE TEPPE Sølvfarga B200 x L290 cm kr 4.099,- KR 3.279,SPAR KR. 820,-

T R U P S N N I S G SAL 10% HØDNEBØ

RABATT HELE SERIEN

GRAYDON 3-seter XL, eco hud cognac KR. 7.999 SPAR 2.000

drømme seg bort i en myk og lekker stol eller sofa i flere størrelser. Denne serien er klassikeren i Hødnebø sitt sortiment. Den leveres i ulike størrelser, fra enkel lenestol til stor 3,5-seter.

SPAR 2.000

4.999

9.999

SPAR 1.000

SPAR 4.000

TROMØYA er en elegant sofaserie av høyeste kvalitet. Her kan man

7.999

6.799

SVANE© NOBEL KONTINENTALSENG

SPAR 1.200

med Svane pure elastec overmadrass. Trekk Crevin Graphite, Bein 12 cm, Champagne. Pris eks. gavl/tilbehvør. 150 x 200 cm Kr. 16.499,- KR 9.999,- SPAR 6.500,-

9.999

SPAR 6.500

RUNDE HVILESTOL

tekstil Mine Ord. 13.999,TILBUD 9.999,SPAR 4.000.-

VIKING HVILESTOL

m/krakk. Stoff Scicilia grey, espresso Kr. 5.999,- KR. 4.999,SPAR KR. 1.000,-

4.999

SPAR 1.000

20% RABATT

BRANDO RECLINER

hud/pvc coffee Ord. 7.999,TILBUD 6.799,SPAR KR. 1.200,Lagervare

25%

PÅ HODEGAVLAR

STRESSLESS DINING SERIEN

25.999

SPAR 17.300

180x200, mineral warm grey, square oak. Ord. 43.299.TILBUD 25.999.SPAR 17.300.Lagervare

LORD RECLINER,

Habitat 711 Steel Ord. 5.999.TILBUD 4.999.Lagervare

OPNINGSTIDER Månd. - torsd. 10.00 - 18.00 Fredag 10.00 - 19.00 Laurdag 10.00 - 15.00

Me har køyreruter til Kvinnherad kvar veke!

ETNE

SVANE ZONIC KONTINENTAL

Tlf. 53 77 09 99 post.etne@møbelringen.no www.mobelringen.no

Følg oss på:


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.