Page 1

tema

BYGG OG BU

2017 Torsdag 16. mars

13

Bygg og bu Side 13-28

Foto: irene mĂŚland haraldsen


14

2017

TORSDAG 7. SEPTEMBER

Kopierte det gamle huset Då ekteparet Liv (58) og Jørn (56) Haugland skulle renovera hytteparadiset sitt valde dei å behalda den opphavlege stilen både inne og ute. IRENE MÆLAND HARALDSEN

Kloss i elva midt i Vikedal sentrum ligg ei lita jorda ut. Når alt var klart la me på eit lag singel og raudmåla stove med blåfarga ytterdør og eit vakker støypte golv. Nå er alt nytt og huset er isolert, seier ornamentert bislag. Frå terrassen, som dekkjer heile han nøgd. baksida av eigedomen, går ei trapp ned mot brygga der båten ligg trygt festa til bryggepålane og fiske- Opphaveleg stil garna heng til tørk under halvtaket i vern mot vêr Då alternativet om å riva og byggja nytt ikkje og vind. Eit praktisk utekjøkken med vask og nød- kunne realiserast, gjekk dei inn for å bevara den vendig utstyr er hendig å ha når dagens fangst frå opphavlege stilen både utvendig og innvendig då fjorden eller elva skal gjerast klar for gryta, og oppe huset skulle restaurerast. Utvendig er både form på terrassen står grillen klar til bruk. Eit lite uthus og farge identisk med den gamle stova og inne er har også fått plass på den vesle tomta som strekkjer stilen tett opp til originalen. Taket i stova har fått seg like ut til elva, og tener både som oppbevaring synlege bjelkar, veggene er kledde med furupanel, av utstyr og som snekkarbod for far i huset. solide furuplankar er lagt på golvet og trappa opp — Her har me alt me treng og her trivst me, seier til andre etasje er nesten like bratt som den gamle. ekteparet Liv og Jørn Haugland frå Bryne som dreg Kjøkenskapa har søster til Liv laga og den gamle til Vikedal så snart dei har ei ledig stund. vedomnen i stova er innkjøpt og restaurert av den — Me er her stort sett kvar helg nevenyttige mannen i huset. og i ferien. Eg arva huset frå far Kledningen utvendig er lik den og etter totalrenoveringa kan originale og dei vakre ornamenta Massen som bestod av me også bruka det også om vini bislaget er kopiert ned til minste sandjord måtte eg bera teren, seier Liv Haugland som er detalj. ut i bøtter vaksen opp på garden tvers over — Me teikna av ornamenta og JØRN HAUGLAND, HYTTEEIGAR gata. lagde nye etter originalen. Dei vart måla kvite slik dei var før Totalrenovert i tida. Også fargen på huset er lik. Den vesle stova, med ei grunnflate på rundt 45 Den har alltid vore raud med ei blå inngangsdør. kvadrat, var ein gong i tida eit husmannshus som Slik ville me også ha det på det nye huset, seier dei. stod nede ved sjøen i Vikedal. Etter mange år vart Ved inngangsdøra står ei solid steinsøyle hogbustaden flytta litt lenger opp i sentrum til garden gen i granitt som har fått nytt liv som pidestall for der Liv Haugland vaks opp. sommarblomar, og på kvar side av smijernsporten — Det var truleg på oldefar min si tid at hus- inn til hagen har to andre granittsøyler fått plass. mannshuset blei flytta heim til garden. Etter mange — Granittsteinane er frå det gamle steinverket i år på garden blei det så flytta over vegen og ned Vikedal, og dei stod her på garden, fortel Liv, glad til elva. Der har det stått så lenge eg kan hugsa, for å ha eit levande minne etter gamle dagar på fortel ho. eigedomen. I dag er det slekta som har overteke heimegarden, men huset ved elva er det Liv som har hand om. Ferieidyll Ho og familien har nytta staden som fritidsbustad i Hytteferie ved elvekanten på «Nystuen» i Vikedal snart 30 år, og så snart temperaturen kraup oppover består ikkje berre av late dagar på terrassen eller om våren sette dei kursen til Vikedal. Om vinte- hyttekos ved peisen. Naturen ligg tett på og innbyr ren fann kuldegradene vegen gjennom dei uisolerte til ei rekkje aktivitetar både til fjells og til sjøs. Og veggene og gjorde huset ueigna til å bu i. For 15 år skulle sommardagane bli for varme er vegen kort sidan starta dei prosessen med å renovera hytta slik til ein avkjølande dukkert i det friske elvevatnet at dei kunne få ein stad å bruka året rundt. Dei søk- like utanfor stovedøra. te om løyve til å riva gamlehuset og setja opp nytt — Her er det så djupt at ein kan stupa, seier Jørn på grunnmurane, men ikkje alt gjekk etter planen. Haugland og peikar ned mot brygga og badeplas— Kommunen sa ja til riving, men fylket sa nei. sen ved elva. Då måtte me setja i gang med å reparera, fortel — Barnebarna elskar å bada her. Vatnet er ei ekteparet som måtte byta ut det meste for å få huset blanding av ferskt og salt fordi sjøvatnet kjem bebueleg. heilt opp til fossen lenger oppe i elva. Det er også Delar av grunnmuren måtte bytast ut, veggene mogeleg å fiska frå bryggja, forklarar han og er fekk ny kledning, vindauga vart byta ut og mottete glad for at arbeidet med hytteprosjektet nå er så reisverk erstatta med friskt tømmer. godt som ferdig. — Nå manglar me berre ein støryskjerm ut mot — Grunnmuren var på veg ut i elva så den måtte forsterkast og bytast. Etter at muren var på plass og hovudvegen. Og så blir det kanskje eit lite overhuset var restaurert utvendig, starta me å grava oss ned bygg der også, seier kona i huset og smiler. innvendig for å få det høgare under taket. Massen som — Det har vore mykje arbeid, men i dag tregar bestod av sandjord, måtte eg bera ut i bøtter, fortel man- me ikkje på at det blei restaurering i staden for nen i huset som har stått for mesteparten av restaure- nybygg slik planen først var, seier ekteparet på ringsarbeidet for eigen maskin, med unntak av litt hjelp «Nystuen» i Vikedal. frå ein snikkar og gode vener. — Det var litt tungvint, men einaste måten å få

Det gamle husmannshuset er totalrenovert og blitt til ei koseleg hytte ved elva i Vikedal

På den 300 kvadratmeter store eigedomen er det også blitt plass til ein liten verkstad der Jørn Haugland har god plass til verktøy.

Granittsøyle hoggen på det tidlegare steinverket i Vikedal har fått nytt liv osm pidestall.


2017

TORSDAG 7. SEPTEMBER

15

Idyllisk plass ved Vikedalselva. Ved brygga ligg båten klar til bruk.

Frå terrassen har Jørn og LIv Haugland fantastisk utsikt over elva i Vikedal.

l sentrum.

FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Den opphavelege stilen i hytta til ekteparet Haugland er bevart også innvendig.

På brygga heng fiskegarnet trygt under tak.

Kledning og vindauge på uthuset er i same stil som huset.


16

tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

Ginungagap

Arkitekttegnet hus

Ginungagap

Har du lyst å få tegnet ditt eget hus, eller er du interessert i tilsvarende hus? Se bergesag.no for flere hus.

Ta gjerne kontakt med: Nils Skålnes 982 29 309 nilss@bergesag.no Ronny Gundersen 982 29 386 ronnyg@bergesag.no

Berg senteret Longhammarvegen 36 Haugesund

Haukelivegen 676 Ølensvåg

bergesag.no bergesag


tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

17

Utbjoa Armering & Sveis A/S

Armering og sveising for alt og alle

Me kan armering, og veit kva som krevs i byggebransjen

Ferdigbetong

Transport og pumping 24 30 mobile og stasjonære betonganlegg i Norge

Betongvarer

ig-rør og kummer, kabelkanaler og trekkekummer Murblokker, kantstein og belegg

Elementer

For alle typer bygg, samt sikkerhet i tunneler

Adresse Utbjoa Industriområdet 5584 Bjoa

Epost terjkr2@start.no Telefon 53 76 97 61 Nettside armeringogsveis.no

Terje Kristiansen Daglig leder

Tlf. 53 77 52 00 mail@olenbetong.no www.olenbetong.no

HAUSTTILBOD TIL LANDBRUK OG FRITID PROFF HØGTRYKKSVASKAR

SOLSIKKEFRØ

NILFISK MC 2C-150/650 XT

25 KG

KIKKERT 10X42 BK7

STREKKMETALL Priser oppgitt eks. mva

LØSE PLATER 3,5 mm

Ergonomisk og kompakt design. Automatisk start/stopp. Intern kjemiinjektor med sugeslange og doseringsventil. Integrert avtagbar rengjøringsmiddeltank. Justerbart kjørehåndtak. XT modell: Slangetrommel med 15m slange og 4-i-1 lanse.

379,-

6956,6956-

1499,HODELYKT

(8695,-)

HÄRKILA

100x200 cm 100x240 cm 120x200 cm 120x240 cm

677,819,819,979,-

VAKUUM MASKIN VR100 BRECOM

HALSBAND OG KRYBBEENDAR

÷20%

FRÅ DELAVAL

÷20%

HAUSTRABATT

10 KG

995,-

FK BUTIKKEN ETNE Tlf. 53 77 11 30

OPE: Man-fre: 8–18 Lør: 9–15

(399,-)

990,(1098,-)

adsign.no

HUMMERTEINE

299,299-


18

tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

Treigt sal i Ølen - full gass Reidar Vik i Eiendomsmegler Vest. FOTO: EIENDOMSMEGLER VEST

Jan Erik Østbø i Eiendomsmegler1. FOTO: EIENDOMSMEGLER1

Det tar no lengre tid enn før å selje bustad i Ølen og Ølensvåg. Men i Skjold er det full gass.

TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Talet på heilt utan arbeid i Vindafjord har auka markant det siste året, og no byrjar det å merkast også på bustadmarknaden. Utvalet for dei som vil kjøpe eigedommar, både einebustadar og leilegheiter, er stort i distriktet. På den største marknadsportalen, finn.no låg det tidleg denne veke ute 52 brukte bustadar for sal i Granna-distriktet, dei fleste brukte einebustadar i Ølen og Ølensvåg. I Vindafjord totalt låg det 35 brukte bustadar, 20 av desse i Ølen og Ølensvåg, samt nokre nye prosjekt, ute for sal. — Omløpshastigheita for bustadar har gått noko opp, og det har nok samanheng med aktiviteten i området elles, seier eigedomsmeklar Jan Erik Østbø i Eiendomsmegler 1 i Haugesund. Han får støtte frå salsleiar Reidar Vik i Eiendomsmegler Vest sitt Haugesund-kontor. — Samanlikna med topptidene er det ei klar endring, seier dagleg leiar Reidar Vik.

Stabile prisar Men begge legg til grunn at sjølv om eigedomane ligg lengre ute for sal, så held prisane seg. — Sjølv om det kan to månader lengre å selje ein bustad enn før, betyr ikkje det at ikkje eigedommen er verdt prisantydninga. Både kjøpar og seljar er nok innstilte på at ting tar litt lenger tid. Men me ser at når er det interesse får ein gjerne ein avtale som er på rundt 50.000-100.000 kroner under stipulert pris. Samstundes, om det er eit par interesserte, går eigedommen gjerne for 50.000-100.000 over takst. Slike summar kan gjerne kjennast høge i kvardagen, men er det snakk om å investere i ein familiebustad kjenner nok dei fleste på at det ikkje gjer så stor skilnad når ein skal kjøpe eller selje hus, seier Østbø. Reidar Vik stadfestar at prisutviklinga er flat i området. — Det gjeld i grunnen for heile Haugalandet, seier han. Østbø held fram Skjold som eit område som utmerkar seg positivt i marknaden. — Der ser me at det er meir interesse frå nabokommunane Tysvær og Haugesund, og det visar igjen på prisane. Det er nok den best fungerande eigedomsmarknaden me har lokalt no, seier han. At det har kome nye tomter og bustadar på Vikaneset meiner han påverkar bruktmarknaden

Både kjøpar og seljar er nok innstilte på at ting tar litt lenger tid.

JAN ERIK ØSTBØ, EIGEDOMSMEKLAR

Gartnerihagen 10 er ein av bustadane som ligg ute for sal i Ølen. 

positivt, i form av at fleire ser på brukt bustad som eit godt alternativ målt mot kor mykje bustad ein får for pengane i forhold til å kjøpe noko heilt nytt.

Etne som før Etne-marknaden er som før, slår både Eiendomegler 1 og Eiendomsegler Vest sine representantar fast. Her er det nå 17 brukte bustadseigedomar for sal. Fire av desse i Skånevik. — Der er kjøparane klare på kor dei vil bu, og slår til når det rette huset er ledig til dømes på Enge eller på Kambe. Og prisane er stabilt høge, slår han Austbø. At det no er lagt ut eit stort bustadfelt på Fitja meiner han berre slår positivt ut på prisane på brukte bustadar, i alle fall sett frå ein seljars ståstad.

— Kjøper du ei tomt til 700.000 kroner betyr det at du har brukt om lag fem millionar totalt på å skaffe deg ein familiebustad. Fleire vel då å sjå nærare på 10-15 år gamle bustadar som typisk går for mellom tre og fire millionar. Dette er også ein mekanisme som faktisk dreg opp prisane på brukte bustadar, peiker han på. Også Vik kan slå fast at dei rette eigedommane blir selde raskt, og at det kjenneteiknar Etne-marknaden. Han legg til at det er god rift om fritidsbustadar. — Særleg dei som ligg mot sjø er det stor interesse for, seier han. Han trur auka interesse her har samanheng med at det i samband med at den norske krona har svekka seg markant mot euro det siste året, gjer det meir interessant for folk å handle fritidseigedomar i Noreg.


tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

19

Høgare verdi på eigedomar

i Skjold

Sjoarvegen 1, midt i Etne sentrum, er blant eigedomane som er selde i første halvår 2017.  FOTO: GUNHILD AKSDAL

Det har vore ein solid auke i kjøpesummen på eigedomar i Noreg første halvår. Både Etne og Vindafjord bidrar godt til dette. YNGVE JOHNSEN, EN-TO-TEKST

Gjennomsnittsverdien på dei knapt 38.000 tinglyste omsetningane i Noreg i første halvår, var på 3,67 millionar kroner. Dette er 330.000 kroner meir enn kva som var tilfelle i første halvår 2016. Det gjev dermed ein auke på heile ti prosent.

Verdien i Etne Tabellane frå Statistisk sentralbyrå fortel at det i Etne kommune var 20 tinglyste omsetningar av fast eigedom og bustadar i burettslag i første halvår. Dette er sju færre enn året før, sjølv om det nytt av året er at bustadar i burettslag òg er med i statistikken. I Vindafjord kommune kan ein skilte med 63 omsetningar, noko som er tolv fleire enn på same tid i fjor. Gjennomsnittsverdien i Etne landa på 2,08 millionar kroner, noko som er heile 390.000 kroner meir enn på same tid året før. Det er opp så mykje som 23 prosent. Snittet i Vindafjord kommune blei på 2,16 millionar kroner, som er 200.000 kroner og dryge ti prosent opp frå same periode i 2016.

Ingen prisstatistikk

FOTO: EIENDOMSMEGLER1

SSB presiserer og understrekar at statistikken ikkje skal sjåast på som prisstatistikk. — Samansettinga av dei omsette eigedomane varierer over tid med omsyn til storleik, standard og plassering. Endringar i gjennomsnittleg kjøpesum for éin eigedomstype frå eitt år til det neste gjev derfor ikkje eit rett bilde av prisutviklinga, slår byrået fast. Dess fleire selte eigedomar, dess meir «hald» vil det vere i snittprisane. — Forutan vanleg fritt sal og tvangsauksjon inngår òg gåveoverføring, ekspropriasjon, skifteoppgjer, uskiftebevilling og anna heimelsoverføring, skriv SSB på nettsidene sine. Omsetning av aksjebustad inngår ikkje i statistikken.

Mest i fylket

Brukte bustadar til sals i Grannar-distriktet Kommune

Einebustad

Leilegheit

Tomannsbustad

Vindafjord

21

8

4

Etne

11

5

1

Bustader til sals pr 5.september 2017

Kjelde: finn.no

I heile Noreg blei det tinglyst 39.181 eigedomar i første halvår, som er 1.629 fleire enn året før - ein vekst på 4,3 prosent. I Rogaland blei det omsett 3.676 eigedomar i første halvår. Dette er 202 fleire enn i første halvår i fjor. I Hordaland gjekk det 3.994 eigedomar under hammaren, og dette er ein nedgang på 91. Gjennomsnittsverdien i Rogaland var på 3,37 millionar kroner per omsetning. Det er opp 130.000 kroner frå same tid i fjor, som gjev ein auke på fire prosent. I Hordaland var snittet på 3,53 millionar kroner, som berre er opp 40.000, eller éin prosent. Høgaste snittverdi i Rogaland hadde Randaberg kommune med 4,41 millionar kroner. Mens Bergen kommune er høgast på fylkeslista i Hordaland med 4,16 millionar kroner i snitt per eigedom.


20

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

tema

BYGG OG BU

DET FREMTIDEN BRINGER. Fiberbredbånd fra Altibox er fremtidens motorvei for kommunikasjon og underholdning og gir deg uslåelig kapasitet og hastighet – nå og i årene som kommer. Vi har hatt de mest fornøyde kundene innen tv og bredbånd hele 7 år på rad* og i 2017 lanserer vi markedets mest moderne tv-løsning som gir deg din underholdning hvor og når du vil. Les mer om Altibox og bestill fiber på haugnett.no *Kilde: EPSI 2016

EKTE FIBER HELT HJEM

LEVERES AV


tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

Kampanje Kampanje! 1099 DEWALT DCD734C2 XR DRILL

HALV PRIS

på utvalgte Parkett og Laminat gulv Så lenge lageret rekker.

Kompakt og effektiv XR 14,4V drill med to hastigheter, 16 posisjoners moment, 13 mm chuck. Kraftig LED-lys. Leveres i koffert med 2x1,3Ah Lithium batterier og 30 min. lader.

Kampanje DEWALT DCD734C2 XR DRILL

Kompakt og effektiv XR 14,4V drill med to hastigheter, 16 posisjoners moment, 13mm chuck. Kraftig LED-lys. Leveres i koffert med 2x1,3Ah Lithium batterier og 30 minutters lader

45

Din lokale faghandel

Stort Tilbodstorg!

Kampanje

11

Kampanje

90

INFRA STØP B20

Til støpearbeider ute og inne. 25 kg INFRA STØP B20

Til støpearbeider ute og inne. 25 kg

Din lokale faghandel

89 KR 97,58 PR M²

28X120 IMPREGNERT 28X120 IMPREGNERT TERRASSEBORD TERRASSEBORD

Pris prpr lm.lm. Trykkimpregnert furu. StrStr 28x120 mm.mm. 8,2 8,2 lm prlmm² Pris Trykkimpregnert furu. 28x120 pr m²

INFRA PLAN AVRETTNINGSMASSE

Sementbasert og fiberarmert, selvutjevnende avrettingsINFRA PLAN masse til innendørs bruk. 20 kg AVRETTNINGSMASSE Sementbasert og fiberarmert, selvutjevnende avrettingsmasse til innendørs bruk. 20 kg

Din lokale faghandel

Din lokale faghandel

Coop Byggmix Ølen mandag-fredag 8-20 lørdag 9-16 DET ER IKKE BARE TILBUDENE DU KAN SPARE PENGER PÅ! NÅR DU ER MEDLEM, SPARER DU PENGER PÅ ALT DU HANDLER HOS OSS – FORDI DU FÅR KJØPEUTBYTTE

21


22

tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

Eg er mest overraska over at så mange unge er blant kjøparane

VIDAR MILJETEIG

Ved foten til Tinghaugen i Vats har fem av seks leilegheiter gått unna i rekordfart. Dei fleste kjøparane er unge. JON EDVARDSEN

Her ved Tinghaugen i Nedre Vats er seks leilegheiter på gang. Driftsleiar Vidar Miljeteig og prosjektleiar Anders Molland i Nordbohus Haugaland

Fekk napp litt i utkanten Tinghaugen i Nedre Vats med utsikt over Åmsosen og Vatsfjorden, er eit mindre bustadfelt på ein haug vest for Vindafjordhallen. Fire av ni tomter er selde så langt. To hus på haugen er godt i gang, og på ei flate framfor haugen er ei stor betongplate som det snart blir reist ein større bygning med seks leilegheiter på.

Har smitteeffekt — Jo, vi kan kalle det vellukka med responsen vi fekk på leilegheitene. Når vi først kom i gang, har leilegheitene gått unna, seier Vidar Miljeteig, driftsleiar i Nordbohus Haugaland. Det er ei oppfatning prosjektleiar Anders Molland i same selskap deler. — Dei første tre gjekk ganske raskt og no er det éin ledig

igjen. Når først to-tre har kjøpt, så blir det meir snakk folk imellom, og så hiv fleire seg på, seier Molland. Han synest det er kjekt at det kan skje noko litt unna kjernane i tettstadene i distriktet. Nærmaste store bustadfelt er Kårhusfeltet ved Vindafjordtunet. — Det skjer litt i Nedre Vats med Hatteland og AF Decom. Vi reserverte denne tomta for å sjekke marknaden, og no er vi i gang, seier Miljeteig.

Unge kjøparar Tømrarar skal etter planen vere på plass denne veka, og tidleg på vårparten kan eigarane flytte inn. Fleirtalet er unge som kjøper sin første bustad. — Eg er mest overraska over at så mange unge er blant kjøparane. Eg hadde venta litt eldre slik ein ser fleire andre

plassar, seier Miljeteig. — Det er unge som nettopp er ferdig med læretida si. I staden for å leige, vil dei tidleg inn på eigedomsmarknaden. Det kan vere lurt, seier kollegaen. Prislappen er i utgangspunktet ikkje så skremmande med knappe 1,79 millionar for dei minste og nærmare 2,16 millionar for dei største. Dei minste er 70 kvadrat i midten i kvar etasje, og dei største på godt over 80 på sidene. — Eg trur dei har ein passeleg storleik, ikkje for store og heller ikkje eit krypinn. Nærmar du deg 90 kvadratmeter, så er det veldig bra, meiner Molland. Toppleilegheitene i andre etasje vart selde ut først.

Har treft marknader Vats er ikkje akkurat verdas navle, men for unge på jakt


tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

23

Her er utsikta oppe på sjølve Tinghaugen der to bustader er under oppføring. Utsikt til Åmsosen og Vatsfjorden.

Slik ser bustaden med seks leilegheiter ut. 

er positivt overraska over responsen på leilegheitene. 

etter eit mindre husvære å kjøpe, har leilegheitene slått godt an. Det er kort veg til skule, barnehage og Vindafjordhallen. — Vi har treft ein marknad med denne seksmannbustaden, og det er gledeleg, seier Miljeteig. Slik var det også for det nye bustadfeltet på Veldefeltet i Øvre Vats som vart selt ut i raskt tempo for ei tid tilbake, med ei godt vaksen kjøpargruppe i fleirtal, og som flytta frå eit hus dei eigde. For eitt år sidan var Garvik Tomteutvikling AS overraska over kor lett det var å finne kjøparar for seks leilegheiter i rekkje i Nedre Vats. Det var renoverte tidlegare trygdeleilegheiter som Karmøy-selskapet kjøpte av Vindafjord kommune. Også der var det ei ung kjøpargruppe som fekk

FOTO: JON EDVARDSEN

ILLUSTRASJON: NORDBOHUS

Slik kan ei ferdig stove sjå ut.

ein bustad på nærmare 60 kvadratmeter til rundt 1,2 millionar kroner.

Finne eit behov Nordbohus har også testa marknaden i Ølmedal i Imsland med ein planlagt tomannsbustad. Men så langt har dei ikkje fått kjøparar der. I ein periode har det gått tråare på byggjefronten, og ifølgje Miljeteig dabba det av frå midten av 2015. Det vara i eitt år før det igjen starta å kome litt meir inn i ordrebøkene. — Sjølv om vi selde litt meir i fjor, er det ein forseinka effekt før det slår ut. Det var eit tøft år i fjor, men no merkar vi at det skjer meir og det blir gradvis betre for nye einebustader, seier Miljeteig.

Det nærmaste nye på beddinga er eit større prosjekt i Sveio med ni leilegheiter og kjellarparkering, pluss at dei har fått oppdrag i Sauda med einebustader. Ei større utbygging av det som går under namnet Gartnerihagen i Ølen sentrum ved fotballstadion, vart lansert for fleire år sidan, men prosjektet står stille. — Det har blitt bygt ein del leilegheiter i Ølen, både ved fjorden i sentrum og på Roa. I Gartnerihagen må vi vente på det rette konseptet. Vi må treffe eit behov som ikkje andre fyller. Vi har idear, seier Molland. Også ved Tinghaugen var det ein test av marknaden, og som slo godt an.


24

tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

Etne Betong kan tilby: •) Struktur blokker for støttemur •) Ferdige blokker for muring i sjø •) Tilbehør til all forskaling/støping •) Ferdig betong med renne-/pumpebil Kontakt oss for pristilbod! Me leverer også flytebrygger i mange varianter

Fornøyde k unde r e r vår b e s t e r e f e r a ns e

www.etnebetong.no

5574 Skj ol d • TLF 97 5 51 7 7 0 • WWW. HA A KU LL- ERSLA ND. NO

Tongane 71, 5590 Etne. Tlf. 53 75 67 12 post@etnebetong.no

helgevold.com

52 76 60 00 / kontakt@helgevold.com

Drømmer du om

SMARTHUS?

filterdk.no

For bedriFTer og folk flest! For bedriFTer og folk flest! Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 fagfolk. Gjennom vår kjedemodell er vi tilgjengelige for det meste av Norges befolkning. Styrken ligger i samholdet. Den samlede kompetansen Varme & Bad består av 200 rørleggerbedrifter og mer enn 1500 fagfolk. Gjennom vår kjedemodell er vi er bred og mangfoldig. Og vi er fleksible. Det betyr at du kan bruke oss til hva det måtte være, enten du tilgjengelige for det meste av Norges befolkning. Styrken ligger i samholdet. Den samlede kompetansen bare skal renovere badet eller skal i gang med et større byggeprosjekt der alt inngår. er bred og mangfoldig. Og vi er fleksible. Det betyr at du kan bruke oss til hva det måtte være, enten du bare skal renovere badet eller skal i gang med et større byggeprosjekt der alt inngår. Og bare så det er sagt; vi er også toneangivende innen alternative oppvarmingsløsninger. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet. Og bare så det er sagt; vi er også toneangivende innen alternative oppvarmingsløsninger. For deg handler det om trygghet og tillit. For oss handler det om fagstolthet.

Skal du bygge nytt hus er det viktig å tenke på de gode og langsiktige løsningene. Et smarthus gir deg mulighet til å styre både lyd, lys, varme og låsemekanismer ved bruk av mobiltelefon. Det gir deg med andre ord en enklere og mer komfortabel hverdag.

Kontakt oss for mer informasjon om Smarthus.

Rørleggeren Navn Navnesen AS Rørleggeren Navn Navnesen AS

Gateveien 1 • 0000 Poststed • 00 00 00 00 • nettadresse.no • man-fre 10-17 lør 10-14 VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE FOR PRIVAT-• OG BEDRIFTSMARKEDET Gateveien 1 • 0000 Poststed •RØRLEGGERKJEDE 00 00 00 00 • nettadresse.no man-fre 10-17 lør 10-14 Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

5574 Skjold • Tlf. 52 76 22 18 • post@rorharaldseid.no

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET Tilbudene varer fra xx.xx - xx.xx. Vi tar forbehold mot trykkfeil og endringer. Noen varer er bestillingsvarer, frakt kan komme i tillegg.

elektro - telecom - automasjon

VARME & BAD - NORGES ENESTE LANDSDEKKENDE RØRLEGGERKJEDE FOR PRIVAT- OG BEDRIFTSMARKEDET

TOSH

IB

DAISEA I

÷5

KAI 8

000,-

HØSTTILBUD PÅ TOSHIBAS TOPPMODELL

TOSHIBA DAISEIKAI 8 25, 6500 W Nå kun kr 22 990,- (Veil. pris kr. 27 990,-) TOSHIBA DAISEIKAI 8 35, 7100 W Nå kun kr 24 990,- (Veil. pris kr. 29 990,-) Pris inkl. montasje (toshibavarmepumper.no/montasje)

Kontakt oss i dag! Kampanjen t.o.m. 30.09.17. Tlf. 53 77 00 00 / post@energikomfort.no / energikomfort.no


2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

Der

Ølen

kunnskapen

gror

99

90

È D I K OR 9,9 2 r k s i r p . d 3 grenet. Or

POTTEROSE Før kr. 99,-

LØVFELLENDE BUSKER OG TRÆR

FOR

30% STAUDER 32

29

90

BÆRBUSKER

ROSEBUKETT

30% ROSER 50%

2 100 FOR

tema

HAGE- opptil MØBLER

70%

RHODODENDRON

Hageland Ølen Tlf: 53 76 80 26 ÅPNINGSTIDER: MAN - FRE 9 - 19 // LØRDAG 9 - 16 // HUSK SØNDAGSÅPENT 12 - 18

50%

25


26

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

tema

BYGG OG BU

Julie Rolland Jacobsen, Hogne Heggebø og vesle Sverre (2) kosar seg på leikeplassen i det nye nabolaget. Minstemann Sigurd (6 veker) ligg i vogna og søv. — Her på leikeplassen trivest me godt, og det er nesten litt komisk for velforeininga har nettopp kjøpt brukte leikeapparat frå Vikedal, og desse klatrestativa har eg klatra på då eg var liten, seier Heggebø.  FOTO: GRETHE HOPLAND RAVN

Perfekt mellom besteforeldre og skitrekk

Ekteparet Hogne Heggebø (31) og Julie Rolland Jacobsen (31) sirkla seg inn på kartet, og fann draumetomta før dei skaffa seg jobbar. Nærleiken til både skibakkar og besteforeldre var viktigast.


tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

GRETHE HOPLAND RAVN

Hogne Heggebø frå Vikedal og kona Julie Rolland Jacobsen frå Lindås er begge legar, og hadde turnustida si på Narvik sjukehus. Her treivst dei så godt at dei blei verande i til saman fire år, fram til ho gjekk ut i barselpermisjon med Sverre (2). Men då var tida komen for forandring. — Me kunne ikkje begge jobba turnus på eit sjukehus, med eit lite barn og hundrevis av mil til næraste besteforelder. Så me bestemte oss for å flytta nærare heimstaden til ein av oss. Og sidan me begge er utruleg glade i å gå på ski, sirkla me oss rundt Vikedal som ikkje ligg så langt frå Røldal, seier Jacobsen, og legg til at flate Lindås ikkje var eit alternativ. Så starta jakta på tomt, og i Etne fann dei draumetomta på Osnes. Ti mål i landlege omgjevnadar, og eit heilt nytt byggefelt tvers over vegen. — Det er to år sidan me kjøpte tomta, og då hadde me ikkje fått jobbar ein gong. Men me har vore heldige for begge fekk etterkvart faste jobbar, og til jul flyttar me inn i nytt hus. Sjølv om me ikkje har flytta enno, har me likevel fått veldig god kontakt med mange av familiane som bur i byggefeltet, seier Heggebø og legg til at miljøet ser ut til å vera svært godt blant innbyggjarane i Tordisrinden, som byggefeltet heiter, med ei god ånd for fellesskap.

Teikna utkastet sjølv Hogne Heggebø har investert mykje tid på planleggingsfasen, og reknar ut at han har brukt tre år på å forma draumebustaden. For å få det akkurat slik han ville, skisserte han opp teikningane i samarbeid med faren, Gisle Heggebø, som jobba i Omega areal. Sivilarkitekt Anne Britt Torsnes frå Stord, ferdigstilte teikningane og oppdraget blei sendt ut på anbod, der Kalstveit og Vik kom med det beste tilbodet. No står huset halvferdig, og ekteparet kan knapt venta til dei får betre plass, landleg uteområde og eit kjekt nabolag. Huset som har ei grunnflate på 140 kvadratmeter og rommar to og ein halv etasje, har litt av kvart å by på. — Me har tenkt livsløpstandard på huset, og har planlagt det slik at ein kan bli gamal i andre etasje, som er hovudetasjen. Her har me alt me treng, seier Heggebø.

Høgteknologisk I denne etasjen finn ein mellom anna både kjøkken og stove, og i stova er det store vindauge frå golv til langt opp på veggen, og i taket er det vindauge som opnar og lukkar seg etter behov, via ein sensor som måler temperatur. Overstig rommet ein viss temperatur, opnar vindaugo seg. Vindaugo er også utstyrt med regnsensor, så om det skulle koma nokre regndråpar, lukkar dei seg av seg sjølv. På varme dagar er det ikkje sikkert at temperaturen i rommet går ned sjølv om vindaugo opnar seg, men då vil sensorstyrte persienner sørgja for skugge. På kjøkenet har ekteparet plassert kokeplatene rett framfor eit stort kjøkkenvindauge, og ein kan lura på kor dei har tenkt å plassera ventilatoren. — Eg kjøpte koketoppen i Italia. Den er utstyrt med ei vifte mellom kokeplatene som sug både damp og røyk ned i

Det er to år sidan me kjøpte tomta, og då hadde me ikkje fått jobbar ein gong.

HOGNE HEGGEBØ

Baksida av huset, med inngangsparti og garasje

sjølve koketoppen. Eg gler meg til å laga mat, mens eg nyt utsikta over Osvågen, seier Heggebø.

100 år gamal skifer Frå stova skal det også gå ei vindeltrapp opp til loftstova, også denne er kjøpt i Italia. Lampane til huset er kjøpte i USA, Canada og Tyskland ,og på taket over heile huset ligg Alta-skifer som er over 100 år gamal. Denne skiferen er frå ei løe i Stryn, og Heggebø har brukt det siste året på å vaska kvar einaste skiferstein grundig. Langs alle fire veggene både på huset og den doble garasjen, er det bygd eit flatt overbygg, og her vil ekteparet planta sedum-plantar. Dette er ein type staudar, ein plantetype som er svært tørkesterke. Dei følgjer årstidene, blomstrar om sommaren og blir brune om vinteren. Ikkje blir dei meir enn 2-3 centimeter høge heller, så ein treng ikkje halda dei ved like. I taket i stova skal ekteparet ha spiler av osp. — Eg har kjøpt inn 3.000 løpemeter med osp frå Austlandet, og har brukt sommaren til å pussa og lakka desse, fortel Heggebø.

Framsida av huset

Spiskammers og sjakt Rosina i pølsa for Jacobsen er eit spiskammers som ligg vegg i vegg med kjøkenet. — Spiskammerset er eg svært glad for å ha fått med. Fleire gonger var det på nippet til å ryka frå teikningane, men me fekk det med til slutt. Her vil eg ha hyller frå golv til tak, og her får me plass til både kjøkkenmaskinar, tørrlager og utstyr, seier ho. Ein annan spennande vri i hovudetasjen med stove, kjøken og spiskammers, samt to soverom og bad, er ei skittentøysjakt frå både badet og klesrommet (walk-in-closet) som ligg vegg i vegg med hovudsoverommet. Sjakta går rett ned i vaskerommet i underetasjen. I overetasjen blir det eit gjesterom kombinert med eit hobbyrom, der Jacobsen mellom anna vil ha symaskinen sin. Og i kjellaren blir det grovgarderobe, stor bod, vaskerom og på sikt tre store soverom og ei kjellarstove. For familien på fire er dette draumehuset, og med tida håpar dei på å få bygd seg eit uthus der dei kan ha høns og kalkun. Delar av den ti mål store tomta blir også lånt bort til beitedyr som sørgjer for kontroll på vegetasjonen. Men første mål på vegen er å flytta inn før jul.

Slike vindauge får ekteparet i taket i både stova og på kjøkkenet. Desse vindaugo er høgteknologiske og opnar/ lukkar seg sjølv ved hjelp av temperatursensor og regnsensor.

Teikning av den italienske vindeltrappa som går frå stova opp til loftstova.

Utsikt frå kjøkkenvindauga. Framfor vindauga kjem dei til å få koketopp som sug røyk og damp ned i ei vifte i sjølve koketoppen. Dermed kan dei nyta utsikten, utan ventilator.

27


28

tema

2017 TORSDAG 7. SEPTEMBER

BYGG OG BU

VI OPPFYLLER HUSDRØMMER Bygg og Bu

Logooversikt Avdelingslogoen finst i positiv eller negativ form, samt einsfarget eller normal. Den einsfarga versjonen skal kun

Logooversikt brukast på trykk når det kun er tillatt ein farge.

Avdelingslogoen finst i positiv eller negativ form, samt einsfarget eller normal. Den einsfarga versjonen skal kun brukast på trykk når det kun er tillatt ein farge.

Positiv

Normal

Negativ

Haukelivegen 353, 5574 Skjold +47 52 76 72 00 kv@kalstveit-vik.no

kalstveit-vik.no

Einsfarga

Einsfarga

Negativ

Normal

Positiv

Mesterhus sine arkitektteikna hus blir bygde av lokale handverkarar med Mesterbrev. Husa er baserte på skreddarsaum som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, ombygg, påbygg eller rehabilitering. Vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og solid handverk. Vi oppfyller husdraumen, og vi gjer det med tryggleik og faste rammer. Vil tilbyr mange hus, men berre eit løfte. Det blir som avtalt.

BYGGMEISTER OG TAKSTINGENIØR Piper og ovner monteres og repareres

halandogkarlson.no

Kontakt Knut Sigve Lillemo tlf. 406 25 350 knutsigve@lillemo-fyringsmeister.no www.lillemo-fyringsmeister.no

post@halandogkarlson.no + 47 52 44 55

Som Byggmeister og takstingeniør med over 40 års erfaring er eg godt rusta til å hjelpa deg med det meste når det gjeld bustaden din. TEKNISKE TENESTAR

Når du trenger

Alle typer elektrisk installasjonsarbeid utføres

NYBYGG • TILBYGG REPARASJON

• Byggjesøknader • Teikningar • Berekningar ol. • Energirådgjeving • Energimerking • Uavhengig kontroll • Termografering

Geir Harald Skeie Tel: 900 26 145 • gehara-s@online.no

TAKST • Verdivurdering • Verdi og lånetakst • Tilstandsrapport • Overtakting TA KONTAKT FOR EIN HYGGELIG PRAT! BYGGMEISTER

Lars Olav Bergsvåg

Lager i Vikedal Tor O. Solheim Tlf. 982 66 924 Skjoldastraumen Tlf. 52 77 92 39 - Mob. 982 66 930

5590 Etne, tlf. 53 75 65 27 mob. 415 66 055 www.bergsvag.com

11. og 18. september

Visning! Velkomen til visning i einebustad i på Roastrand, måndag 11. og nr. 21 måndag 18. september kl 17-19.

For meir informasjon ring Morten Helland 458 65 508

mor ten@minbit.no minbit.no

Roa Tomteselskap AS

20 leiligheiter

13 einebustader

Bygg og bu 2017 2  
Bygg og bu 2017 2