Page 1

Kjøper du heilårsabonnement på Grannar nå, er du med i trekning* av weekend-opphald for to i Bergen! *

Trekning skjer 11. oktober

To heldige vinnarar får eit weekend-opphald i perioden 19. oktober til 22. desember på eit av Radisson Blu hotellene i Bergen for to personar i dobbeltrom, 2-rettars middag og 2 billettar til Dagfinn Lyngbø sitt show «Stereo» på Ole Bull Scene.

– litt på nett, alt på papir!

Bestill heilårsabonnement på Grannar til deg sjølv eller gi det i gåve til nokon du er glad i, på tlf. 53 77 11 00 eller abonnement@grannar.no


Kjøper du heilårsabonnement på Grannar nå, er du med i trekning* av weekend-opphald for to i Bergen! *

Trekning skjer 11. oktober

To heldige vinnarar får eit weekend-opphald i perioden 19. oktober til 22. desember på eit av Radisson Blu hotellene i Bergen for to personar i dobbeltrom, 2-rettars middag og 2 billettar til Dagfinn Lyngbø sitt show «Stereo» på Ole Bull Scene.

– litt på nett, alt på papir!

Bestill heilårsabonnement på Grannar til deg sjølv eller gi det i gåve til nokon du er glad i, på tlf. 53 77 11 00 eller abonnement@grannar.no


Kjøper du heilårsabonnement på Grannar nå, er du med i trekning* av weekend-opphald for to i Bergen! *

Trekning skjer 11. oktober

To heldige vinnarar får eit weekend-opphald i perioden 19. oktober til 22. desember på eit av Radisson Blu hotellene i Bergen for to personar i dobbeltrom, 2-rettars middag og 2 billettar til Dagfinn Lyngbø sitt show «Stereo» på Ole Bull Scene.

– litt på nett, alt på papir!

Bestill heilårsabonnement på Grannar til deg sjølv eller gi det i gåve til nokon du er glad i, på tlf. 53 77 11 00 eller abonnement@grannar.no

abonnementskampanje2012  

Grannar abonnementskampanje hausten 2012 med pdf abonnement på kjøpet