Page 1

17. maiprogram 2011 BJOA 07.00 11.15 11.50 12.00 12.45 13.00 14.00

Salutt v/Torgeir Sandsgård Gudsteneste v/Johannes Nedrelid Kranspålegging og tale ved minnesmerket v/Marit Eikehaugen Tog til skulen Opning i gymsalen v/Knut Eggen Matøkt: Lapskaus, kaffe, kaker Kiosk • Loddsal • Aktivitetane opnar Underhaldning Musikk og song v/Tor Magnar Sjo Tale for dagen v/Ingrid Ch Søndenaa Leikar for born og vaksne 15.00 Grendakamp 15.30 Leikar slutt Trekning Premie- og blomsterutdeling 16.00 Takk for i dag! EtnEsjøEn 07.00 salutt 08.00 Flaggheising 09.30 Frukost på Etne kulturhus til kl. 11.00 11.00 Gudsteneste i Gjerde kyrkje 12.00 toget går. Oppstilling frå kl. 11.45 på parkeringsplassen ved «meieriet». Musikklaget spelar ved sjukeheimen og bustadskipinga. 12.45 samling ved ungdomsskulebygget. Musikklaget spelar. Hovudtalar: Harald Baldersheim Program ved 7. klasse Tale av russepresidentane i Ølen og Etne Skulekorpset spelar Utdeling av gåvekort og vandrepokal. 14.00 Leikar for born og vaksne Fotballkamp 16.00 Premiering av konkurransane og avslutning 16.30 Kino: Sammys Eventyr i 3D

GRØNSTAD 14.00 Sal av varmmat Kaffi og kaker Leikar og konkurransar for born og vaksne Vel møtt!

RYGG 14.00 Underhaldning. Sal av suppe, kiosk, leikar og konkurransar for born og vaksne, utlodding m.m. Vel møtt! SANDEID 07.00 Salutt 08.00 Flaggheising 10.30 Barne- og folketoget stiller opp på skulen. Opning v/Nils Erik Eide 11.30 Gudsteneste 12.45 Leikar for barn Salg av middag, grillmat, is, kaffe, kaker m.m 14.00 Tale for dagen v/ Agnes Matre Underhaldningsbidrag 15.00 Aktivitetspostar for barn, leikar for ungdom/vaksne Avslutning

Skjold 07.00 Salutt 07.30 Flaggheising på Haukaberg (Avgang fra parkeringsplassen) 08.00 Flaggheising 09.40 oppmøte og opning v/ 7. klasse 10.00 Toget startar 11.00 kransenedlegging v/Sigbjørn Willy Mortveit 11.30 Gudstjeneste 12.30 kafeen opnar 13.30 Tale for dagen v/Sigmund Hansen 14.00 leikar, natursti og aktiviteter for store og små 15.45 Fotballkamp kunstgressbanen 16.15 Premieutdeling Skånevik 07.00 Salutt 08.00 Flaggheising ved Skånevikspeidarane 10.30 Gudsteneste 12.00 Apell v/ 7. klasse på skuleplassen Oppstilling til barne/folketoget 12.15 Toget går, blomenedlegging ved minnesmerka. Ved omsorgssenteret: Apell ved 7. klasse, Musikklaget spelar. 13.00 Idrettshallen serverer middag fram til kl. 15.00. Skånevik Fjordhotell har buffé. 13.30 Leikar for store og små ved Skånevik kulturog idrettshall. Salg av mat og drikke. 15.00 Samling i idrettshallen. Musikkinnslag, apell v/ 7. klasse Tale for dagen ved ordførar Sigve Sørheim Premieutdeling m.m. 19.00 Skånevik Indremisjon har 17. maifest på bedehuset.

sævareid 14.00 Tog frå Tjelmeland 14.30 Tale for dagen v/Siri Handeland Leikar for små og store. Sal av betasuppe, dravle, pølser, brus og is mm. Velkommen!

SørStranda 14.00 Me møtest på Sørstranda skule 14.30 tale for dagen v/ Lillian Frette Litlehammar Underhaldning v/ Thomas Klungland Sal av betasuppe med alces alces, pølser, is, brus, kaffi og kaker Leikar for born og vaksne 17. mai komitéen ønskjer alle velkommen!

VATS 07.00 10.00 10.45 11.00 11.45 11.30 14.00 14.30 15.30

Salutt Gudsteneste i Vats kyrkje. Kransepålegging Toget startar (i år går toget direkte bort til Vindafjordtunet) Appell v/ Kjell Hatteland Skuleungane syng Sal av middag, kaker m.m i Vindafjordhallen. Tale for dagen v/Ole Johan Vierdal Leikar og moro startar. Premieutdeling og felles avslutning

VIKEBYGD 05.30 Avgang til Trodlanibba frå bedehuset. Gi beskjed om du blir med: 951 95 843 07.00 Flaggheising på Trodlanibba 09.45 Flaggheising i parken v/speidarane 10.00 Gudsteneste v/Johannes Nedrelid 10.45 Kransepålegging v/Steinar Skartland 11.00 Folketog til Bygdahuset 11.30 Kafé og kiosk opnar Skytebanen open 12.00-14.00 12.30 Leikar for born, unge og vaksne 14.30 Avslutningsprogram

Vikedal 07.00 Salutt 08.00 Flaggheising 09.00 Bilkortesje fra båthavna 12.00 Folketog frå Bygdahuset 12.30 kransenedlegging 13.00 Gudsteneste 14.00 Matsalet startar 14.45 Underhaldning 15.00 leikar ute 16.30 Premieutdeling og avslutning Velkomen!

ØLEN 09.45 Oppstilling barnetog v/Ølen skule 10.00 Toget startar - rundt sjøen til omsorgssenteret: Allsong - Ja vi elsker Song v/1.-4. klasse Tale v/elevar frå 10. klasse Allsong - Fagert er landet Toget går vidare til Ølen kyrkje 11.15 Kransenedlegging Ølen kyrkje v/Anne Tone Salte Andersen 11.30 Gudsteneste i Ølen kyrkje 11.00 Ølen Kulturhus opnar. Sal av mat. 12.30 Leikar for barn ved Ølen Kulturhus 14.00 Leikar for dei litt større/vaksne 15.00 Festleg samvær på Ølen Kulturhus Program: Film for dei yngste barna Allsong «Gud signe vårt dyre fedreland» Premieutdeling Tale v/raudrussen Ølen vgs. Tale for dagen: Erika Fatland Underhaldning v/6. klasse Allsong - Ja vi elsker

Ølensvåg 11.15     Kransenedlegging v/kyrkja 11.30     gudsteneste i Ølen kyrkje 12.00    Kafeen opnar 13.00     Folketog frå skulen 13.45     leikar og aktivitetar 15.15     Programinnslag v/ 6. klasse    Tale for dagen v/ Håvard Andreassen 16.00     Premieutdeling, avslutning 19.00     Fest på Vågen bedehus

17. mai program  
17. mai program  

17. mai program i Grannar distriktet 2011