Page 1


koiraa ä t ä j v o i o lla u Äl ä s s i e r a ‐ k a up p n o o t s an au t a lo k a h o k uum a k e l koiral


N y k y ä ä n p a r h a a k s i ta v a k s i o n to d e ttu p u n k i n p o i s to te r ä v ä k ä r k i s i l l ä p i n s e te i l l ä . P i n s e ti t a s e te ta a n m a h d o l l i s i m m a n l ä h e l l e i h o n p i n ta a , p u n k i n j u u r e e n j a v e d e tä ä n p u n k k i i r ti k o h ti s u o r a a n y l ös päi n. P u n k i n p o i s to s s a k u i te n k i n k a i k k e i n tä r k e i n tä o n p o i s ta a p u n k k i m a h d o l l i s i m m a n n o p e a s ti !


Koirat ovat päteviä piilottamaan kipunsa !


Kun olet tarkkaan harkittuasi tehnyt päätöksen, että haluat juuri cane corson, älä hätiköi vaan harkitse mistä pennun otat. Ota selvää eri kasvattajista ja haastattele heitä. Varmista, että kasvattaja on perehtynyt rotuun ja, että pentu on saanut mahdollisimman hyvän alun elämälleen. Se, että tulevan pentusi vanhemmat ovat tai eivät ole menestyneet näyttelyissä tai kokeissa ei välttämättä ole tae laadusta tai sen puutteesta. Mikäli harkitset pennun tuontia ulkomailta, muista myös tällöin ottaa selvää kasvattajasta ja hänen koiristaan. Mikäli haluat ja tarvitset neuvoja tai lisätietoja, yhdistyksen toimihenkilöt ovat käytettävissä. Terveisin Cane Corso Club Finland ry ­ cc.club.finland@gmail.com


Profile for Riia Maria

LeafGee  

LeafGee  

Advertisement