Issuu on Google+


Granlund PLUS kokoaa erikoissuunnittelun ja -konsultoinnin palvelumme. Tutustu osaajiimme ja palveluvalikoimaamme. Kerromme mielell채mme lis채채!


Arttu Harjula 050 315 2728 arttu.harjula@granlund.fi

AV- ja esitystekniikka Käyttäjälähtöistä AV-suunnittelua ”AV-suunnittelussa on tärkeintä huomioida esitystekniikan käyttäjät ja heidän tarpeensa. Työssämme korostamme myös tulevien käyttöratkaisujen ennakointia, sillä AV-tekniikka kehittyy hyvin nopeasti.”


Markku Myllys 050 525 2808 markku.myllys@granlund.fi

ICT-järjestelmät Toimivat ICT-järjestelmät ”Kuinka sovittaa tekniset järjestelmät, tietoverkot ja ohjelmistot vastaamaan käyttäjien toiminnallisia vaatimuksia? Autamme löytämään toimivat ja kustannustehokkaat ratkaisut kuhunkin tarpeeseen.”


Jari Innanen 050 563 8233 jari.innanen@granlund.fi

Konesalit Kokonaisvaltaista suunnittelua konesaleihin ”Vastaamme 20 vuoden kokemuksella konesalien suunnittelusta konseptivaiheesta teknisiin järjestelmiin ja erikoistarpeisiin. Ylläpitoa helpottaa konesaleille räätälöity Granlund Manager.”


Anssi Hakarinne 040 766 3339 anssi.hakarinne@granlund.fi

KSL kiinteät sairaalalaitteet Kiinteät sairaalalaitteet tarpeiden mukaan ”KSL-suunnittelumme kattaa kaikki sairaalatilat terveysasemasta yliopistollisiin keskussairaaloihin. Pidämme tärkeänä, että laitteet vastaavat asiakkaan tarpeita ja täyttävät tekniset vaatimukset.”


Matti Urjo 050 525 2242 matti.urjo@granlund.fi

Koestusjärjestelmät Koestusjärjestelmät teollisuuden tarpeisiin ”Teollisuustuotteiden toimiva koestus- ja kuormitusjärjestelmä takaa laitteiden toimivuuden ja pitää takuukustannukset hallinnassa. Vaihtoehto- ja kustannustarkasteluilla varmistamme oikean koestusjärjestelmän valinnan.”


Timo Heikkilä 050 5686 091 timo.heikkila@granlund.fi

Kylmätekniikka Tehokasta kylmäsuunnittelua ”Onnistunut kylmäsuunnittelu takaa urheilutiloissa miellyttävät olosuhteet niin katsojille kuin urheilijoille. Elintarvike- ja lääketeollisuudessa sekä kaupan alalla toimivilla kylmäratkaisuilla taataan tuotteiden korkea laatu ja säilyvyys.”


Risto Ihalainen 050 368 4531 risto.ihalainen@granlund.fi

Palontorjuntatekniikka Turvallista palontorjuntaa ”Palontorjunnan suunnittelussa on tärkeää valita kohteeseen soveltuva sammutuslaitteisto, joka on luotettava ja takaa tilan käyttäjien turvallisuuden. Kokemuksemme kattaa niin sprinkleri-, sumu- ja kaasujärjestelmät kuin erikoisemmat vajaahappi- ja vaahtojärjestelmät.”


Jukka Vasara 0500 675 654 jukka.vasara@granlund.fi

Puhdastilat Puhdastilat erilaisiin tarpeisiin ”Puhdastilasuunnittelu edellyttää tilan hiukkaspitoisuuden ja paineen hallintaa tarpeenmukaisella tavalla. Pitkä osaamisemme takaa jokaiseen käyttötarkoitukseen toimivien puhdastilojen suunnittelun ja toteuttamisen.”


Pasi Poikonen 050 315 2499 pasi.poikonen@granlund.fi

Sähköverkot ja varmennusratkaisut Varmennettua sähkönjakelua ”Kun sähkönsaanti on varmennettava pitkäaikaisesti ja katkoksetta, tarvitaan varmennettua sähkönjakelua. Toteutamme sähkönvarmennuksen varavoima-, UPS- ja CPS-ratkaisut asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin.”


Sanna Forsman 050 352 2751 sanna.forsman@granlund.fi

Valaistus Vaikuttavaa valaistusta ”Onnistunut valaistusratkaisu luo ympäristön, jossa yhdistyvät tilakokemus, tunnelma, toiminnalliset tarpeet ja turvallisuus. Laadimme valaistussuunnitelmat niin rakennusten sisä- ja ulkotiloihin kuin aluevalaistuksien tarpeisiin.”


Markku Leskinen 050 310 0130 markku.leskinen@granlund.fi

Yritys- ja toimitilaturvallisuus Laaja-alaista turvallisuusajattelua �Turvallisuussuunnittelumme perustuu asiakkaan todellisiin riskeihin. Otamme turvallisuuden huomioon kokonaisuutena ja suunnittelemme asiakkaan tarpeita parhaiten vastaavat ratkaisut.�


Kristian Bäckström 050 556 5833 kristian.backstrom@granlund.fi

Erikoislaskennat ja analyysit Monipuoliset erikoislaskennat ja analyysit ”Erikoislaskenta ja vaihtoehtojen simulointi tarjoavat asiakkaalle työkaluja päätöksentekoon. Laadimme mm. energiaan, sisäilmaan ja lämpödynamiikkaan perustuvia laskelmia ja visualisoimme ne havainnolliseen muotoon.”


www.granlund.fi/plus


Granlund Plus