Page 6

06 ½done 1_2015

TAYS valmistautuu 2020-lukuun Sanna Karppinen, teksti

06

TAYS Uudistamisohjelma 2020 on hankkeena yhtä suuri ponnistus kuin Tampereen yliopistollisen sairaalan rakentaminen oli aikoinaan yli 50 vuotta sitten. Mitta­ kaavaltaan yli 300 miljoonan euron hanke­ kokonaisuus on Pirkanmaan suurimpia. Tampereen yliopistollinen

01 Matias Seinin mukaan

sairaala on Pirkanmaan

TAYSin­ uudistushankkeen

tärkein sairaanhoidon yksikkö. Granlund suunnittelee peruskorjausosien ja uudisrakennusten talotekniikan, jonka tavoitteena

tärkein tavoite on tehostaa sai­ raalan toimintaa, jotta potilaita palvellaan tulevaisuudessa en­ tistä paremmin. Taloteknisten ratkaisujen valinnalla on suuri merkitys.

ovat tehokkaat erikoissairaanhoidon palvelut tulevaisuudessa. Uudistustyöt käynnistyivät keväällä 2014 takapihan E-siivestä, ja seuraavaksi olivat vuorossa etupihan uudisrakennukset. Vuoteen 2024 mennessä valmistuvat myös saneerausosat. Hankkeen talotekniikkasuunnittelijat valittiin suunnittelijaryhmän osana. ”Arkkitehtivetoiseen suunnitteluryhmään kuuluu myös sairaalalaite- ja rakennesuunnittelutoimistoja”, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) rakennuttaja­ päällikkö Matias Seini. TAYSin taloteknisestä suunnittelusta vastaavat yhdessä Granlund Tampere Oy ja AX-Suunnittelu. Molemmilla on ”Suunnitteluryhmän ideologisena taustana on, että saamme hankkeeseen kokonaisajattelua, yhteistä vastuunkantamista ja kokonaisuuden hallintaa sekä vältämme turhat rajapinnat”, selittää Matias Seini. ”Ainakin tähän asti Granlundin ja AX-Suunnittelun yhteistyö on sujunut niin kuin odotimme ja yritykset viestivät ja toimivat yhtenäisesti meidän suuntaamme.” Kasvukeskuksessa terveydenhuollon etulinjassa. TAYSin uudistamisohjelman tavoitteena on nostaa alueen sairaalapalvelut tulevaisuuden tasolle, jolloin Tampereella hoidetaan entistä enemmän potilaita paremmilla

Kuva: Työyhteenliittymä Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy

pitkä kokemus terveydenhuoltoalan TATE-suunnittelusta.

½done 1/2015  
½done 1/2015  

1/2done-asiakaslehti