Page 18

18 ½done 1_2015

olosuhteisiin tutkittiin reaaliaikaisesti. Samalla saatujen ideoiden toteuttamiskelpoisuutta arvioitiin kustannusten ja talotekniikan kannalta. Kun työpajan alussa vaihtoehtoja oli koossa 198, ne saatiin rajattua viiteentoista. Lopputuloksena saatiin joukko ideoita ja laskentatuloksia lopullisen suunnitteluratkaisun valinnan tueksi. ”Optimointityökalu antaa nopeasti yleiskäsityksen eri muuttujien vaikutuksesta, kun osatekijöitä voi helposti rajata pois. Näin pystytään keskittymään paremmin oikeasti merkittäviin muuttujiin”, Vahtero kommentoi. ”Rakennushankkeissa keskitytään usein tuoteteollisuuden kannalta olennaisiin asioihin, kuten ikkunoiden U-arvoihin ja eristysten määrään, vaikka energiatehokkuuden osatekijöinä nämä eivät välttämättä ole kriittisimmät. Siksi merkittävien tekijöiden, kuten esimerkiksi tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ja valaistuksen havainnollistaminen visuaalisen optimointiyökalun avulla on tärkeää”, hän jatkaa. Pasilan Tripla etenee kevään aikana vauhdilla, hankeja ehdotusvaiheen suunnitelmien on tarkoitus valmistua ensi kesään mennessä. Vahtero iloitsee, että energiatehokkuuden osalta on panostettu oikeisiin asioihin. ”Hyviä ratkaisuja tullaan saavuttamaan kohtuullisilla panostuksilla”. 

½done 1/2015  

1/2done-asiakaslehti

½done 1/2015  

1/2done-asiakaslehti