Page 1

356

Ireneusz Piekarski

Bruno Schulz, ekslibris Maksymiliana Bruno Schulz, szkic ekslibrisu Stanisława Weingartena z Katalogu Biblioteki Goldsteina (Ex libris eroticis), 1920 Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza Stanisława Weingartena, około 1925 w Warszawie

Małgorzata Kitowska-Łysiak słownikowe hasło Ekslibrisy rozpoczęła od podkreślenia kwestii oczywistej. Pisała: Archetypiczny motyw Księgi, węzłowy w prozie Schulza, odgrywa też ważną rolę w jego dorobku plastycznym. Wiele prac artysty nie tylko w sposób symboliczny, jak na przykład Xięga bałwochwalcza, ale także konkretny, bezpośredni wiąże się z  rozmaitymi drukami. Należą do nich projekty okładek, ilustracje, rysunki wklejane do woluminów obok dedykacji, wreszcie identyfikacyjne znaki książkowe – ekslibrisy.15

Czy ponad oczywistym i marginalizującym Schulzowskie księgoznaki metonimicznym porządkiem przyległości i  przynależności 15

  M. Kitowska-Łysiak, hasło: Ekslibrisy, w: Słownik schulzowski, s. 98.


Księga wejścia. Przyczynek do opisu dwóch Schulzowskich ekslibrisów…

357

można je również poetycko i nobilitująco usytuować razem z Księgą na metaforycznej osi podobieństwa i równoważności wyboru? Czy „ekslibris” w odniesieniu do analizowanych tu grafik znaczy wyłącznie [znak] „z księgi” (księgoznak), czy można w nim również, arbitralnie wyciszając konsonantyczny wygłos, usłyszeć „ekslibri” (libri praeteriti): „byłe książki”, „eksksiążki”? A  czy przez ekstrapolację tego sensu na Schulzowską filozofię słowa otrzymamy tym samym przybliżone choćby równanie: ekslibris (ex-libri) ≈ ex-Liber (dawna Księga)?

Bruno Schulz, ekslibris Stanisława Weingartena, 1920. Własność prywatna

Przed i po. Bruno Schulz. Fragment  

Fragment książki „Przed i po. Bruno Schulz". Więcej informacji: https://www.granice.pl/ksiazka/przed-i-po-bruno-schulz/6045194

Przed i po. Bruno Schulz. Fragment  

Fragment książki „Przed i po. Bruno Schulz". Więcej informacji: https://www.granice.pl/ksiazka/przed-i-po-bruno-schulz/6045194

Advertisement