Page 1

H ar du indflydelse på de delm ål,der er for dit ophold på botilbuddet? Afdelingen (n=23)

43%

G ranhøjen (n=75)

52%

39%

0% Ihøjgrad

44%

20%

40%

9%

60% Im indre grad

Inogen grad

Resultaterne af Beboerne har ordet 2012 for

8%

80%

100% Sletikke

Oplever du,at m edarbejderne arbejder frem m od de m ål,der er for dit ophold på botilbuddet? Afdelingen (n=24)

33%

G ranhøjen (n=78)

50%

40%

0% Ihøjgrad

42%

20%

40%

60% Im indre grad

Inogen grad

8%

8%

10%

8%

80%

Omsorgscenteret, bostøtte §85 jf. SEL

100% Sletikke

Får du den viden om dit sygdom sforløb,som du har brug for? Afdelingen (n=25)

G ranhøjen (n=82) 0% Ihøjgrad

40%

48%

29%

38% 20%

40% Inogen grad

8%

22% 60% Im indre grad

Svar og svarprocenter i undersøgelsen

11%

80%

100% Sletikke

Spørgsmålet på forsiden af denne folder drejer sig om beboerens samlede indtryk af afdelingen.

Antal beboere

Antal besvarelser

Svarprocent

30

27

90%

De resterende 16 spørgsmål drejer sig om beboerens ophold på afdelingen. Du kan læse mere om konceptet for brugerundersøgelserne på: www.socialkvalitetsmodel.dk

Hvad er dit samlede indtryk af dit ophold på botilbuddet? 21% 21%

29%

31%

40% 46% Enestående G odt Både godtog dårligt D årligt U acceptabelt

Omsorgscenteret, bostøtte §85

Enestående G odt Både godtog dårligt D årligt U acceptabelt

Hele Granhøjen


Føler du,at botilbuddet er et trygt sted at væ re?

Denne folder indeholder en sammenfatning af resultaterne fra 2012-undersøgelsen blandt beboerne på afdelingen. Indholdet i folderen giver et hurtigt overblik over beboernes besvarelse af spørgeskemaet.

Afdelingen (n=28)

G ranhøjen (n=92)

G ranhøjen (n=92) 0% Ihøjgrad

59%

40% Inogen grad

14%

60% Im indre grad

G ranhøjen (n=90) 0% Ihøjgrad

43%

80%

100% Sletikke

7%

34%

20%

40% Inogen grad

14%

60% Im indre grad

34%

0% Ihøjgrad

Afdelingen (n=28)

7%

80%

G ranhøjen (n=92) 100%

Sletikke

0% Ihøjgrad

32%

61% 20%

28% 40%

Inogen grad

0% Ihøjgrad

60% Im indre grad

8% 80%

100% Sletikke

59%

G ranhøjen (n=91)

20%

0% Ihøjgrad

20%

7%

32% 40%

Inogen grad

12%

60% Im indre grad

0% Ihøjgrad

21%

5% 100%

Sletikke

11%

29% 40%

Inogen grad

27%

43%

G ranhøjen (n=90)

20%

0% Ihøjgrad

20%

60% Im indre grad

9% 80%

6%

7%

13% 60% Im indre grad

9%

80%

100% Sletikke

40%

0% Ihøjgrad

54%

7%

35%

20%

40% Inogen grad

17%

60% Im indre grad

G ranhøjen (n=92) 0% Ihøjgrad

46%

7%

80%

100% Sletikke

39%

38%

7%

42%

20%

40% Inogen grad

7%

13%

60% Im indre grad

7%

80%

100% Sletikke

60% Im indre grad

61%

G ranhøjen (n=91) 100%

Sletikke

0% Ihøjgrad

29%

53% 20%

7%

33% 40%

Inogen grad

60% Im indre grad

9%

5%

80%

100% Sletikke

Kender du de delm ål,der er for dit ophold på botilbuddet?

34% 40%

Inogen grad

40% Inogen grad

Afdelingen (n=28)

50%

48%

100% Sletikke

51%

G ranhøjen (n=94)

Er du tilfreds m ed din kontakt m ed de andre beboere? Afdelingen (n=28)

80%

68%

Afdelingen (n=28)

80%

32%

56% 20%

7%

Får du hjæ lp tilat udvikle eller vedligeholde dine evner og fæ rdigheder?

54%

G ranhøjen (n=94)

60% Im indre grad

Inogen grad

39%

Er du tilfreds m ed de fysiske ram m er? Afdelingen (n=28)

40%

18%

Er du tilfreds m ed den indflydelse du har på din hverdag på botilbuddet?

30%

51%

14%

40%

Afdelingen (n=28)

Er du tilfreds m ed de aktiviteter,som botilbuddet tilbyder dig? Afdelingen (n=27)

100% Sletikke

Lytter m edarbejderne tildine ønsker og behov?

64%

G ranhøjen (n=89)

9%

80%

54%

Er du tilfreds m ed den praktiske hjæ lp og støtte du får? Afdelingen (n=25)

12%

60% Im indre grad

Oplever du,at du forstår m edarbejdernes m åde at udtrykke sig på?

46%

44%

29%

G ranhøjen (n=94)

Føler du dig tryg ved kontakten m ed m edarbejderne? Afdelingen (n=28)

40% Inogen grad

Afdelingen (n=28)

37%

20%

30%

20%

Oplever du,at m edarbejderne forstår din m åde at udtrykke dig på?

33%

45%

32%

49%

0% Ihøjgrad

Kan du kom m e ikontakt m ed m edarbejderne,når du har behov for det? Afdelingen (n=27)

61%

13% 80%

100% Sletikke

Afdelingen (n=22)

41%

G ranhøjen (n=75)

40%

0% Ihøjgrad

45%

9%

39%

20%

40% Inogen grad

60% Im indre grad

11%

5%

11%

80%

100% Sletikke

beboerundersøgelse§85  
beboerundersøgelse§85  

Beboerundersøgelse §85 granhøjen

Advertisement