Page 14

GRAN HANDELSSENTER

GRANTOPPEN

Nr. 5 September 2019

Disse personene har vært sentrale i forberedelsene til POP-UP-leiligheten på Granstunet. Bak fra venstre: Silje Nordli (assistent ved senterkontoret på Granstunet), Marit Lindland Ree (fysioterapeut), Knut Raknerud (hjelpemiddeltekniker), Wenche Dyrud Dahl (sykepleier), Katrine Klevengen Bergsli (ergoterapeut). Foran fra venstre: Milda Paukstyte (ergoterapeut), Pål Thorstein Hvattum (hjelpemiddeltekniker), Marianne Heggen (fysioterapeut).

POP-UP LEILIGHET PÅ GRANSTUNET I Stortingsmeldingen «Et aldersvennlig Norge: Leve hele livet- en kvalitetsreform for eldre», oppfordres folk til å forberede egen alderdom, slik at de kan bo hjemme så lenge som mulig. I de nærmeste tiårene vil nemlig en stadig høyere andel av befolkningen være seniorer. Dette vil få flere konsekvenser for samfunnets institusjoner, sektorer og markeder og skape endringer på mange områder. Tekst og foto: Anne Lise Skjaker Gran kommune ønsker at innbyggerne planlegger egen alderdom ved å tilrettelegge egen bolig, investere i sosialt nettverk og opprettholde best mulig funksjonsevne gjennom et aktivt liv. POP-UP LEILIGHET PÅ GRANSTUNET Ergo- og fysioterapitjenesten i Gran kommune vil gi voksne folk inspirasjon til å planlegge hvordan de ved enkle grep kan møte alderdommens utfordringer og muligheter. Nå har de fått med seg flere lokale sponsorer for å innrede en såkalt POP-UP-leilighet på

Granstunet. Senteret på Gran har rundhåndet gitt dem gratis lokaler helt fram til jul, og det er området vis-a-vis Power som er avsatt til formålet. Leiligheten vil stå ferdig innredet til Potetfestivalen starter torsdag 12. september. LÆRDOM OG TIPS FRA ROM TIL ROM I denne leiligheten, som vil bli åpen for alle, vil ergo- og fysioterapeutene vise og fortelle om enkle grep som kan gjøre hjemmet tryggere. Leiligheten er egentlig aktuell for alle som planlegger større oppussingsprosjekter – uavhengig av

alder, sier fysioterapeut Marit Lindland Ree og ergoterapeut Katrine Klevengen Bergsli. Rom for rom kan de besøkende få tips og råd, og de kan ta del i diskusjoner om plassering av møbler, valg av materialer, velferdsteknologi og mye mer. -Siden de fleste ulykker som rammer eldre skjer i bolig eller boligområdet, kan det være mye å hente på å tilrettelegge for pensjonisttilværelsen ved å sikre gode omgivelser å bli gamle i, sier Marit og Katrine.

og disse vil bli annonsert i forkant, sier Marit og Katrine, som er overveldet over den positive

responsen fra lokalt næringsliv når det gjelder sponsing til prosjektet.

RIKHOLDIG PROGRAM UNDER POTETFESTIVALEN Under årets Potetfestival vil det være masse program og aktiviteter i leiligheten. --Vi vil presentere produkter, aktiviteter, tilbud og tjenester som den godt voksne befolkning kan ha nytte av, og frivillige lag og foreninger, næringsliv og kommunale tjenester vil være representert. Også i tida etter Potetfestivalen vil det bli aktiviteter i denne leiligheten,

14

Det har vært hektiske dager, også for håndverkerne, for å få POP-UP-leiligheten klar til publikum under Potetfestivalen.

Profile for Gran Handelssenter

Grantoppen nr 5, september - Den Norske Potetfestivalen 2019  

Velkommen til Potetfestivalen i Gran! Det er 14.gang festivalen arrangeres, og festdagene i sentrum er i år torsdag 12. til søndag 15.septem...

Grantoppen nr 5, september - Den Norske Potetfestivalen 2019  

Velkommen til Potetfestivalen i Gran! Det er 14.gang festivalen arrangeres, og festdagene i sentrum er i år torsdag 12. til søndag 15.septem...

Profile for granhh
Advertisement