Page 3

3

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

Kinoprogram Onsdag 12. oktober Kl. 19:00 Johnny English Reborn

Helmax løsning for Maxbo og Rema 1000 Det har i lengre tid vært kjent at Gran Almenning/ Maxbo har kjøpt tomt syd i Gran sentrum, hvor de ønsker å bygge nytt varehus for å flytte virksomheten dit. Tekst og foto: Ole Vidar Lien

Det er kjent at det er inngått en leieavtale mellom Gran Almenning og Rema 1000. - Vi er klare til byggestart 2. januar 2012, under forutsetning av godkjenning av omregulering til detaljhandel, sier almenningsbestyrer Knut Narvestad. - Gran Almenning/Maxbo har solgt byggevarer siden 1992 og omsetningen har passert 50 millioner i året, og vi har for lengst vokst ut av våre nåværende lokaler. Disse lokalene er vanskelige å omstrukturere, så derfor ønsker vi å bygge et moderne byggevarehus med større og bedre vareutvalg, til fordel for både kunder og ansatte, fortsetter han. - Siden vi bygger på dyrket mark, forutsettes det at arealet utnyttes på en samfunnsmessig effektiv måte. Dette oppnår vi ved å legge til 1.500 kvm til en ekstern leietaker, og med 2. etage vil bygget da bli på totalt 4.000 kvm. Sentral avtale - For å kunne realisere dette må vi ha leietakere, og derfor er avtalen med Rema 1000 helt sentral, understreker Narvestad. - Videre ser vi flere fordeler ved å flytte fra Sagatangen til Gran syd. Da slipper vi inngående varetransport gjennom Gran sentrum og tilsvarende transport ut med lastebiler, tilhengere

Søndag 16. oktober

Kl. 14:00 Knerten i knipe

- Vi er avhengig av å kunne konkurrere på like vilkår som andre, og vi vil ikke kunne overleve i våre nåværende lokaler. Og da vi ønsker å bli i Gran sentrum, er løsningen med å flytte sammen med Maxbo helt perfekt. Det vil kunne gi oss en effektiv butikkdrift, bedre parkering og bedre vareutvalg, sier han.

Søndag 16. oktober

Kl. 16:00 Johnny English Reborn

på kartet: F.v. Knut Narvestad og Erlend Karlsen.

og traktorer. Det er fotgjengerløsning med gang- og sykkelvei dit vi skal flytte, og vår tomt har avkjøring fra Rv. 4 i samme rundkjøring som Coop og Kiwi, sier Narvestad. Avgjørende for Rema 1000 - Rema 1000 har eksistert i Gran sentrum i 20 år, sier kjøpmann Erlend Karlsen i Rema. - Vi startet allerede for 10 år siden med planer om utvidelse av butikken. Omsetningen vår har gjennom disse årene økt vesentlig, og vi har forlengst vokst ut av lokalene våre. Sortimentet har økt, så 1000 artikler er i dag ca. 2.500 artikler. Butikken er trang, tungdrevet og krever stadig etterfylling av hyllene, dessuten begynner den å bli nedslitt. Den nye konkurransesituasjonen med to nye butikker betyr ikke nødvendigvis at folk kjøper mer mat, men vi må utvide vareutvalget med «non food» artikler, og vi ønsker i nye lokaler å øke til 4.000 artikler, sier Karlsen.

avtale: Gran Almenning har inngått leieavtale med Rema 1000.

Ute på høring - Planene er ute på høring, og vi opplever at de fleste er positive til disse, sier Erlend Karlsen. - Det som virker noe merkelig, er at Statens Vegvesen ser ut til å ville overstyre politikere og lokale myndigheter. Maxbotomta gir en naturlig grense for Gran sentrum mot syd, og mitt hjertesukk er hvorledes Vegvesenet kan se forskjell på Kiwi og Rema, når avstanden mellom byggene med samme innkjøring vil være ca.50 meter, avslutter Erlend Karlsen.

Søndag 16. oktober

Kl. 18:00 De tre musketerer (3D)

SF-FILM.NO

GranToppen nr 8 - 2011  

GranToppen inviterer til Barnas dag lørdag 15. oktober

GranToppen nr 8 - 2011  

GranToppen inviterer til Barnas dag lørdag 15. oktober

Advertisement