Page 16

16

GRANtoppen Nr. 8 oktober 2011

Barnas dag i Gran lørdag 15. oktober

Kl. 12.00 Sirkus Osmondo-show, verdens største enmannssirkus med 30 dyr på torget i Gran.

Kl. 13.00 Hils på sirkus Osmondo og hans dyr på Granstunet. Kl. 14.00 Hils på sirkus Osmondo og hans dyr på Smietorget. Hyggelige aktiviteter i begge senterne!

Hjertelig velkommen til barnas dag i Gran! Arrangører:

ranstunet

GranToppen nr 8 - 2011  

GranToppen inviterer til Barnas dag lørdag 15. oktober

GranToppen nr 8 - 2011  

GranToppen inviterer til Barnas dag lørdag 15. oktober

Advertisement