Page 1

49

SALES & MARKETING

BUSINESS MAGAZINE ON INNOVATION, LEADERSHIP, STRATEGY AND VISION

FORM FABRICATES

REEKS: OVER DE RELEVANTIE VAN CORPORATE BRANDING! (4)

FUNCTION De eerste kennismaking met een bedrijf is vaak visueel: de website, een advertentie, de buitenkant en daarna de binnenkant. De eerste indruk zet de toon, en die moet goed zijn. De voornaamste doelstelling van corporate design is, naast acte de présence geven, een geheel van impressies overdragen die aansluiten bij de ambities van het bedrijf. Vormen en kleuren werken op ons gevoel en beïnvloeden ons gedrag. Of het nu gaat om het ontwerp van een beeldmerk, een briefpapier, een brochurelijn of een website. De vormgeving doet iets met ons, oefent invloed uit, zonder dat we ons daar nu heel erg bewust van zijn. Vormen kunnen met elkaar tot een akkoord komen en akkoorden kunnen een muziekstuk worden. In die zin komt design neer op componeren met vorm. Het is een vak met een geheel eigen werkwijze. En… corporate design kent altijd een duidelijke doelstelling. De muze dient hier een communicatieve opdracht. Corporate design is een weloverwogen statement in beeld.

• en bedri f wordt s stematisch herkenbaar gemaakt door haar eigen tekens, vormen en kleuren. Met als doel zich te onderscheiden en een eigen plek te veroveren in de hoofden van mensen. • Het corporate design moet een geheel van ‘persoonlijkheidskenmerken’ overdragen die passen bij het bedrijf.

DESIGN KRISTALLISEERT BETEKENIS

Om op het gebied van corporate design bewuste keuzes te kunnen maken, dient vooraf duidelijk te zijn aan welke eigenschappen een bedrijf herkend wil worden. Dat veronderstelt strategisch inzicht in de vraag wat het bedrijf wil zijn, wat haar doelgroepen en markten zijn en vooral Wat doet corporate design voor een ook wat zij echt waar kan maken. bedrijf? • e eerste doelstelling is acte de Zo zal een oliemaatschappij die zich présence geven. Door een visuele met de bloem verbindt, waar moetaal te ontwikkelen en te laten zien, ten maken dat zij respect heeft voor krijgt het bedrijf de mogelijkheid de natuur. Zo niet werkt de bloem om te vertellen dat ze is en wie ze is. als boemerang. Dan wordt het ge-

JUNE - JULY 2011

CxO_97_06.indd 49

zien als verraad aan een geclaimd beginsel en spot het met iets dat ons lief is. Kan het gevaarlijker? Aan de andere kant, als de oliemaatschappij er wel in slaagt… kan het slimmer? Wie is als eerste klaar voor het tijdperk waarin fossiele brandstoffen een steeds beperktere rol hebben? We weten ondertussen hoe het is afgelopen! Wat is de actuele maatschappelijke betekenis van design? • n de eerste plaats komen mensen binnen onze westerse cultuur steeds zwaarder onder druk te staan door een overdosis informatie. Dus moet er steeds harder worden gevochten om de schaarse aandacht van kijkers, kiezers en klanten. Design heeft daarbij de taak om orde te scheppen in de (visuele) chaos. Bedrijven die dat bieden maken zich zichtbaar, nodigen uit tot herkenning en adaptatie, en onderscheiden zich zo van hun omgeving. • n de tweede plaats wordt de huidige tijdgeest gekenmerkt door massa’s goed geïnformeerde consumenten. Mensen die steeds meer geneigd zijn te kiezen voor directheid en authenticiteit. Dat stelt design voor de uitdaging om – meer dan ooit – tot de essentie te komen. Laten we er vooral geen zweem van mystiek over blazen. Design gaat over de designer en zijn creatieve product, maar vooral over zijn vakmanschap om visuele zeggingskracht te ontwikkelen. En dat maakt design een strategisch issue.

MEER? Op eenvoudig verzoek mail ik u (renaat.vc@gramma.be) het essay ‘Form fabricates function. Over de functie en werking van grafisch design’.

Renaat Van Cauwenberge is werkzaam bij GRAMMA n.v. als senior advisor op vlak van identiteitsontwikkeling & corporate branding en is lid van het managementteam.

EXECUTIVE SUMMARY Corporate design ontwikkelt tekens voor bedrijven om zo een plek te veroveren in de hoofden van klanten. Het zien van de tekens waaraan een bedrijf wordt herkend, activeert de ervaringen die mensen met dat bedrijf hebben opgedaan of geeft een indruk van de ervaringen die ze willen opdoen. Het gaat niet om incidenteel grafisme maar om het spreken van een visuele taal, met een eigen vocabulaire en grammatica, met eigen ritmen en klanken.

WWW.CXONET.BE

28/09/11 15:52

CXO 3 Form fabricates function  
CXO 3 Form fabricates function  

De eerste kennismaking met een bedrijf is vaak visueel: de website, een advertentie, de buitenkant en daarna de binnenkant. De eerste indruk...

Advertisement