Page 1

36

business magazine on innovation, leadership, strategy and vision

Wat levert

Over de relevantie van corporate branding

Renaat Van Cauwenberge is werkzaam bij GRAMMA n.v. als senior advisor op vlak van identiteitsontwikkeling & corporate branding en is lid van het managementteam.

het op? U kent ze wel, de lijstjes met de tien sterkste merken, de tien ondernemingen met de beste reputatie, de tien meest gewilde werkgevers. Het eerste lijstje gaat nog over de brand, maar de twee andere wijzen op de groeiende belangstelling voor ‘the company behind the brand’. In deze bijdrage leest u de vier belangrijkste voordelen van een sterk organisatiemerk.

Executive 1. Goodwill creëren summary

Een goede reputatie versterkt de goodwill tegenover een onderneming en daardoor tegenover haar producten of diensten. Die reputatie kan betrekking hebben op de kwaliteit van producten en diensten, maar ook op het maatschappelijk gedrag van de onderneming. Steeds meer mensen kopen bij voorkeur van bedrijven die ze geloofwaardig vinden, die volgens hen iets positiefs bijdragen aan de wereld en die daardoor een maatschappelijke legitimiteit verwerven. Het is dus nodig daar aandacht voor te hebben. We moeten wel beseffen dat je met corporate branding de reputatie kunt beïnvloeden, maar niet volledig beheersen. Ze kan immers niet alle elementen controleren die de reputatie bepalen.

Een sterk organisatiemerk kan op meerdere vlakken voordelen opleveren: • het versterkt de goodwill tegenover een onderneming én haar producten; • het maakt product branding effectiever; • het helpt om de onderneming een reputatie te bezorgen als aantrekkelijke werkgever; • het vergroot de motivatie en de 2. Producten ondersteunen identificatie van de medewerkers. De geloofwaardigheid van een onderneming straalt af op haar producten, tenminste als de consument de

www.cxonet.be

band tussen onderneming en producten kent. Corporate branding ondersteunt de product branding en maakt ze effectiever, met name wanneer de corporate branding kenmerken bevat die ook voor het product belangrijk zijn. De associaties die de onderneming oproept via haar product branding moeten passen in het plaatje van de corporate branding. De verkoop van Nivea-producten, die worden gepositioneerd als zuiver en eerlijk, zal voordeel halen uit een corporate branding waarin de aandacht wordt gevestigd op milieuvriendelijke productieprocessen.

3. De medewerkers motiveren We leven graag in de overtuiging dat wat we dagelijks doen, goed of tenminste niet slecht is. We werken graag in een omgeving die ons talent en onze inspanningen waardeert, die openstaat voor onze ideeën, die bekommerd is om ons welzijn, en die dat o.a. uitdrukt in een goed loon, goede voorwaarden en welwillendheid in de arbeidsrelaties. Dat is onze ‘interne’ ervaring als werknemer. Al die elementen kunnen ook deel gaan uitmaken van de (externe) reputatie, en dan worden we een tweede keer gesterkt in de overtuiging dat we ‘goed zitten’. Een goede externe reputatie van de onderneming verhoogt ons welbevinden als werknemer, vergroot onze identificatie met het bedrijf en stimuleert ons tot inzet. We voelen ons goed bij de corporate brand die wordt uitgedragen en hebben de neiging hem door ons gedrag te bevestigen.

4. Goede krachten aantrekken Veel jongeren die de arbeidsmarkt betreden, wensen hun talenten te ontplooien in een werkkring die ethisch handelt en zich maatschappelijk verantwoord gedraagt. Anderen zullen vooral kijken naar aspecten die minder ethisch georiënteerd zijn: ontplooiingskansen, goede arbeidsrelaties, een goed loon. Het ene is niet tegengesteld aan het andere, en op beide niveaus kan corporate branding een positief beeld van de onderneming in de hand werken. Zo krijgt de organisatie een reputatie als aantrekkelijke werkgever, waardoor zij gemakkelijker waardevolle werknemers kan rekruteren. Zij heeft ook meer kans om werknemers aan te trekken die zichzelf in de bedrijfscultuur en de corporate identity herkennen en die er graag aan zullen meewerken. Employment branding is een succesvol nevenproduct van corporate branding voor ondernemingen die in de war on talent het laken naar zich toe willen trekken.

august - september 2011

CXO 2 Wat levert het op?  

U kent ze wel, de lijstjes met de tien sterkste merken, de tien ondernemingen met de beste reputatie, de tien meest gewilde werkgevers. Het...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you