Page 1

Trådløs lysstyring

Teknik/projektering De ti trådløse bud

1. Hvis muligt så installér ikke den trådløse modtager nær jorden. Des nærmere jorden, des kortere er rækkevidden. Det er derfor mobiltelefonselskaber installerer deres antenner på master… 2. Hold en afstand på ca. 50 cm. fra andre sendere (fx elektroniske ballaster, TRONIC transformere...) Hvert apparat der er udstyret med vekselstrøm vil udsende et (tilladt) støjfelt indenfor et bestemt område. Dette kan føre til en indskrænkelse af rækkevidden til den trådløse modtager. 3. Hold en afstand på ca. 10 cm. mellem 2 modtagere. De elektroniske kredsløb på modtageren (fx dimmer) kan indskrænke rækkevidden hos en anden modtager.

5. Hold en afstand på ca. 30 cm. mellem sender og modtager. Hvis afstanden er mindre end 30 cm. kan senderen overstyre modtageren. Signalet fra senderen vil sandsynligvis blive forstyrret.

Trådløse produkter er simple – speciel teknisk viden er ikke nødvendig for at installere eller betjene produkterne.

7. Monter sender og modtager i samme retning (horisontal eller vertikal). Ens monterede antenner optimerer rækkevidden mellem sender og modtager.

Disse bud er baseret på generel trådløse kommunikation og kan også overføres til andre trådløse systemer (fx bilradio, mobiltelefon, netforbindelser m.v.)

8. Monter ikke sender eller modtager bag metalflader eller ledende overflader. Ledende overflader (fx metalpaneler, antistatiske gulve) er nærmest uigennemtrængelig for signalerne.

Uopmærksomhed vedr. et eller flere af de 1-10 bud, vil udelukkende resultere i en forringelse af signal mellem sender og modtager, hvilket i de fleste trådløse systemer ikke er umiddelbart synligt.

9. Skift monteringssted af sender og/eller modtager, hvis der ikke er tilfredsstillende signal. Selv et par centimeter kan forbedre modtagersignalet.

Skulle der opstå modtagelsesproblemer, venligst tjek at alle 1-10 bud er overholdt.

10. Antennen må ikke forkortes, forlænges eller afisoleres. Denne er tilpasset bølgelængden på signalet. Ændringer på antennen vil altid resultere i et forringet signal. Hvis afisolerede metaldele kommer i direkte kontakt med antennen er dennes funktion lig nul. Derudover kan en afisoleret antenne i kontakt med andre strømledende dele føre til risiko for stød ved berøring.

Vi har udarbejdet en liste af ”trådløse bud”, som kan være en hjælp til dig når du benytter trådløs lysstyring.

Vi håber hermed at have bidraget med nogle værdifulde tips, til en succesfuld montering af et trådløs lysstyringsystem.

55

4. Hold ca. 3 m. afstand til andre trådløse netværk. Signaler fra andre trådløse netværk med andre frekvenser (fx DECT telefon, babyalarmer, mobil trådløst udstyr…) kan indskrænke rækkevidden.

6. Hold en afstand på ca. 30 cm. fra store metalflader (fx Metaldøre, aluminiumspersienner). Metalfladerne kan absorbere signalerne og give uønskede refleksioner. Dette kan mindske rækkevidden.

RF sender distance Materialer Gennemtrængning

RF sender distance - 41-301

» Træ, gips og glas uden overflade folie Distance 30-100 m

Distance 30-100 m

Sensor PIR 360° 30 m

Sensor PIR 360° 30 m

100 m

100 m

90-100 %

» Mursten, MDF- og spånplader

65-95 %

» Beton armering

10-80 %

» Metal, aluminium paneler m.m.

0-10 %

20 cm væg 60 cm væg Lav dæmpning

Metal

høj dæmpning

“Skjult” modtager Radio skygge (dødt område)

R0

Modtager

Modtager

Synlig modtager

Servodan A/S | Tel +45 7442 4726 | Fax + 45 7442 4035 | info@servodan.dk | www.servodan.dk

55

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/teknik_og_projektering_-_tradlos_lysstyring_001  

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/teknik_og_projektering_-_tradlos_lysstyring_001.pdf

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/teknik_og_projektering_-_tradlos_lysstyring_001  

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/teknik_og_projektering_-_tradlos_lysstyring_001.pdf

Advertisement