Page 1

Skumringsrelæer

Teknik/projektering Skumringsrelæ - begreber, placering, indstilling og belastning Begreber Ved opstart efter netudfald vil controller straks tænde belysningen. Transientbeskyttelse beskytter elektronikken mod ødelæggelse ved kortvarige spændingsspidser. Temperaturkompensering betyder, at skumringsrelæet overholder sine specifikationer indenfor de angivne temperaturområder.

Placering For at opnå en optimal udnyttelse af et skumringsrelæ er det vigtigt, at man så vidt muligt placerer det i nord/østlig retning. Herved undgår man direkte sollys og får dermed det bedste målepunkt.

Hysterese fortæller ved hvilket luxniveau relæet slukker i forhold til det indstillede tændniveau.

Belysningsstyrke måles i enheden lux (E) og er et mål for, hvor meget lys der rammer en given flade.

Visse typer er forsynet med negativ hysterese (energibesparende) hvorved belysningen kan slukkes før om morgenen.

Belysningsstyrken kan måles med et luxmeter.

Vær opmærksom på, at ændringer i omgivelserne omkring skumringsrelæet har indflydelse på lysforholdene (lux-indstilling), eksempelvis reflektioner, løvfald, fældning af træer etc.

Sommer

sker en større besparelse, vælges tændniveauer på 10-20 lux. Hvor er skumringsrelæet placeret? • Placeres skumringsrelæets lyssensor mørkt i forhold til det lys, som skal styres, f.eks. under

Indstilling af luxniveau på skumringsrelæet afgøres af: Hvilken form for belysning skal styres? • Reklamebelysning ønskes evt. tændt tidligere (80 lux) pga. øget reklameeffekt • Lyset i telefonboksen skal tænde endnu tidligere (100 lux) for at have lys nok til at kunne læse • På alm. stibelysning (orienteringslys), hvor man samtidig ønR0Valg af luxområde Ved udendørs belysningsstyring vælges et luxområde, som ligger i området 2-200 lux. Servodan tilbyder også lyssensorer med lux-området 3...300 lux, som giver mulighed for at tænde lyset tidligere på dagen.

Vinter

Belastning Ved kobling af lyskilder som glødelamper eller forskellige former for udladningslamper, skal man tage hensyn til kontaktbelastningen. Ved projektering af relæ til kobling af belysningen, skal man lægge vægt på hvilken lyskilde der er tale om, samt hvordan en eventuel startstrøm er og hvordan fasekompensering er udført.

halvtag/i baggårde etc. skal skumringsrelæets tændværdi stilles på et lavere luxniveau (eksempelvis 15-20 lux).

Lux Aften

Morgen

Off Lux on +10% (38,5 lux) Lux on 35 lux

on off

Servodan A/S | Tel +45 7442 4726 | Fax + 45 7442 4035 | info@servodan.dk | www.servodan.dk

Tidhttp://www.servodan.dk/sites/default/files/teknik_og_projektering_-_skumringsrelaeer_001_4  

http://www.servodan.dk/sites/default/files/teknik_og_projektering_-_skumringsrelaeer_001_4.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you