Page 1

Trådløs lysstyring

Eksempel EnOcean system Trådløs lysstyring PIR sensor 41-301 Anvendelsesområde

• • • • •

NYT BILLEDE

Privatboliger Kontorer Mødelokaler Showrooms Restauranter

54

Trådløs bevægelsessensor

dagslys nok. Luxniveauet kan indstilles

For at være sikker på en lang række-

Serien af 360° bevægelsessensorer er

mellem 10-1.000 lux.

vidde, bruges antennen type 76-369,

udvidet med en ny model med indbyg-

som tilsluttes modtageren.

get trådløs EnOcean sender.

COMLUX modtager Til at holde styr på alle de trådløse sig-

COMLUX-softwaren version 2.8 eller

Den nye sensor, med type nr. 41-301,

naler skal du have en COMLUX recei-

højere er nødvendig for at kunne pro-

har et godt dækningsområde op til 140

ver type 76-369. Modulet kobles på bus-

grammere modtageren.

m² (9 m² småbevægelse).

sen som ethvert andet COMLUX Modul. Der er et lille display på modulet, så man

Sammenkobling

Bevægelsessensorerne sender ca. 1

let kan se hvilke "pladser" der er optaget

Uanset om det er tryk eller PIR sen-

gang i minuttet et signal til modtagermo-

eller frie. Modtageren har hele 32 ind-

sor, knyttes de meget let til hinanden

dulet sålænge der er aktivitet.

gange, som hver kan tildeles to tryk - så

så der ikke opstår kommunikations-

man løber ikke tør for pladser lige med

fejl. Man vælger en kanal på modta-

det samme...

geren, trykker på "program" tasten og

41-301 har indbygget lyssensor, så lyset naturligvis kun tændes når der ikke er

senderen er tildelt en adresse. Trådløs rækkevidde Rækkevidden for EnOcean produkterne er god - udendørs op til 300 m, indendørs mellem 10-200 m. Som alt

PIR sensor

Modtager

andet trådløs udstyr kan rækkevidden dog ændres ganske betragteligt, hvis signalet f.eks. skal igennem en stål-

Trådløs signal

betonvæg.

Mere info 41-301 PIR sensor EnOcean 76-369 COMLUX Wireless Interface

54

Servodan A/S | Tel +45 7442 4726 | Fax + 45 7442 4035 | info@servodan.dk | www.servodan.dk

Side 113 Side 125

R0

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/Produkter/eksempel_-_tradlos_-_enocean_-_41-301  

http://www.servodan.dk/sites/default/files/filarkiv/Produkter/eksempel_-_tradlos_-_enocean_-_41-301.pdf

Advertisement