Page 1

Meri-Lappi, Lapin lounaisin seutu, sijaitsee Perämeren pohjukassa,

Suomen läntisellä maarajalla, Kemijoen, Tornionjoen ja Simojoen vierillä. Siellä on Lapin neljästä kaupungista kaksi, Kemi ja Tornio, ja kolme kuntaa, Keminmaa, Simo ja Tervola.

Sea Lapland (Merilappi in Finnish) occupies the most southwesterly region of Lapland, nestled by the shores of the Bothnian Bay and crossed by large rivers at the western border of Finland. Two of Lapland’s four cities, Kemi and Tornio, and three municipalities, Keminmaa, Simo and Tervola, are in Sea Lapland.

ISBN 978-952-5712-5-37

www.mantykustannus.fi 85.22

Meri Lappi


Teksti Text Hannu Sarrala Valokuvat, Photos, Tauno Kohonen Sisällön suunnittelu Content layout

Ruotsi Sweden

Grafiikka Graphics Tommi Kohonen

Kuvankäsittely Vasilis Giannakopoulos

Image processing

Kustantaja Publisher Mantykustannus Oy Paperi Paper MultiArt Silk 150g Paino Print Bookwell Oy

Porvoo 2012

Te r v o l a

Haaparanta

To rn i o Keminmaa

ISBN 978-952-5712-5-37

Kemi

Copyright

Simo

Rapid River ja Mantykustannus Oy

Perämeri Bothnian Bay

Suomi Finland


Teksti Text Hannu Sarrala Valokuvat, Photos, Tauno Kohonen Sisällön suunnittelu Content layout

Ruotsi Sweden

Grafiikka Graphics Tommi Kohonen

Kuvankäsittely Vasilis Giannakopoulos

Image processing

Kustantaja Publisher Mantykustannus Oy Paperi Paper MultiArt Silk 150g Paino Print Bookwell Oy

Porvoo 2012

Te r v o l a

Haaparanta

To rn i o Keminmaa

ISBN 978-952-5712-5-37

Kemi

Copyright

Simo

Rapid River ja Mantykustannus Oy

Perämeri Bothnian Bay

Suomi Finland


Sea Lapland (Merilappi in Finnish) occupies the most

Meri-Lappi, Lapin lounaisin seutu, sijaitsee meren sylissä,

Perämeren pohjukassa, Suomen läntisellä maarajalla, suurten jokien vierillä. Virtojen reunamilla asutus on vuosisatojen aikana kasvanut kohti sisämaata ja pohjoista. Siellä on Lapin neljästä kaupungista kaksi, Kemi ja Tornio, ja kolme kuntaa, Keminmaa, Simo ja Tervola. Meri ja joet ovat seudun leimallisin piirre. Maisemassa vaihtelevat, kaupunkija maaseutuasutus, jylhät vaarat, aapasuot, laajat erämaat, avarat peltoaukeat ja kauan asutut kylät. Meren keskellä lähellä rannikkoa kohoaa saaristo, joka muodostaa perinteistä kalastuselinkeinoa esittelevän Perämeren kansallispuiston. Kemijoki- ja Tornionjokivarsien vanha murre tuo esiin ihmisen ja asutuksen pitkän historian. Vanhaa meänkieltä puhutaan aina kauas Ruotsin puolelle asti. Molemmat ovat nykyisin myös kirjallisuuden merkittävää kieltä. Teollisuus, kauppa, merenkulku, maanviljelys, karjankasvatus ja matkailu ovat alueen tärkeitä elinkeinoja.

SUOMeksi

In english

southwesterly region of Lapland, nestled by the shores of the Bothnian Bay and crossed by large rivers at the western border of Finland. Its population has expanded from the river banks toward the inland and north in the course of centuries. Two of Lapland’s four cities, Kemi and Tornio, and three municipalities, Keminmaa, Simo and Tervola, are in Sea Lapland. The sea and rivers are the most distinctive features of this region. The landscape is very diverse: urban and rural communities, tree-covered hills, string bogs, vast stretches of wilderness, open fields and old villages. From the sea, an archipelago rises near the shoreline. This island group forms the Bothnian Bay National Park in which traditional fishery is being displayed. The long history of the people and their settlements in this region can be heard in the old dialect spoken along the shores of the Kemijoki and Torne Rivers. The old Meänkieli language (lit. “our language”) is spoken on both sides of the Finnish-Swedish border. Both are nowadays used as significant languages of literature as well. Industry, trade, seafaring, agriculture, cattle breeding and tourism are important means of livelihood in Sea Lapland.

6

7


Sea Lapland (Merilappi in Finnish) occupies the most

Meri-Lappi, Lapin lounaisin seutu, sijaitsee meren sylissä,

Perämeren pohjukassa, Suomen läntisellä maarajalla, suurten jokien vierillä. Virtojen reunamilla asutus on vuosisatojen aikana kasvanut kohti sisämaata ja pohjoista. Siellä on Lapin neljästä kaupungista kaksi, Kemi ja Tornio, ja kolme kuntaa, Keminmaa, Simo ja Tervola. Meri ja joet ovat seudun leimallisin piirre. Maisemassa vaihtelevat, kaupunkija maaseutuasutus, jylhät vaarat, aapasuot, laajat erämaat, avarat peltoaukeat ja kauan asutut kylät. Meren keskellä lähellä rannikkoa kohoaa saaristo, joka muodostaa perinteistä kalastuselinkeinoa esittelevän Perämeren kansallispuiston. Kemijoki- ja Tornionjokivarsien vanha murre tuo esiin ihmisen ja asutuksen pitkän historian. Vanhaa meänkieltä puhutaan aina kauas Ruotsin puolelle asti. Molemmat ovat nykyisin myös kirjallisuuden merkittävää kieltä. Teollisuus, kauppa, merenkulku, maanviljelys, karjankasvatus ja matkailu ovat alueen tärkeitä elinkeinoja.

SUOMeksi

In english

southwesterly region of Lapland, nestled by the shores of the Bothnian Bay and crossed by large rivers at the western border of Finland. Its population has expanded from the river banks toward the inland and north in the course of centuries. Two of Lapland’s four cities, Kemi and Tornio, and three municipalities, Keminmaa, Simo and Tervola, are in Sea Lapland. The sea and rivers are the most distinctive features of this region. The landscape is very diverse: urban and rural communities, tree-covered hills, string bogs, vast stretches of wilderness, open fields and old villages. From the sea, an archipelago rises near the shoreline. This island group forms the Bothnian Bay National Park in which traditional fishery is being displayed. The long history of the people and their settlements in this region can be heard in the old dialect spoken along the shores of the Kemijoki and Torne Rivers. The old Meänkieli language (lit. “our language”) is spoken on both sides of the Finnish-Swedish border. Both are nowadays used as significant languages of literature as well. Industry, trade, seafaring, agriculture, cattle breeding and tourism are important means of livelihood in Sea Lapland.

6

7


Kemi

Sis äs at am a G u e s t Ma r i na

Luonto on lähellä Meri-Lapissa. Meri on veneilijöiden ja joet

virkistyskalastajien paratiisi. Matkailijalle on elämys päästä risteilemään vesille. Siian lippoaminen on Kukkolankosken erikoisuus Tornionjoen molemmilla rannoilla. Samalla voi ihailla kosken voimaa.

Nature is always close at hand in Sea Lapland. The sea is

a paradise for sailors, just as the rivers are a paradise for recreational fishermen. A traveller will enjoy the experience of cruising on these waters. The traditional “lippoaminen”, fishing common whitefish with a special type of net at the end of a rod, is a speciality of the Kukkolankoski Rapids on both sides of the Torne River. While at it, one can marvel at the force of the rapids.

8

Tornio

Kukko lanko ski Kukko lanko ski Rapid s

9


Kemi

Sis äs at am a G u e s t Ma r i na

Luonto on lähellä Meri-Lapissa. Meri on veneilijöiden ja joet

virkistyskalastajien paratiisi. Matkailijalle on elämys päästä risteilemään vesille. Siian lippoaminen on Kukkolankosken erikoisuus Tornionjoen molemmilla rannoilla. Samalla voi ihailla kosken voimaa.

Nature is always close at hand in Sea Lapland. The sea is

a paradise for sailors, just as the rivers are a paradise for recreational fishermen. A traveller will enjoy the experience of cruising on these waters. The traditional “lippoaminen”, fishing common whitefish with a special type of net at the end of a rod, is a speciality of the Kukkolankoski Rapids on both sides of the Torne River. While at it, one can marvel at the force of the rapids.

8

Tornio

Kukko lanko ski Kukko lanko ski Rapid s

9


P

erämeri on Pohjanlahden pohjoisin osa. Se on lähes suolaton. Sen rantojen vesiä liikuttavat tuulet, jotka vuoroin paljastavat ja peittävät matalia lahtia. Suurten laivojen reitit kulkevat Kemin Ajoksen ja Tornion Röyttän satamiin. Perämerelle ovat ominaisia saaret ja matalikot, ja aikoinaan purjehtimiseen on rakennettu oma kaljaasityyppinen matalallaki purjehtinut alus, jollainen on entisöity Kemiin. Sellaisilla kuljetettiin kauppatavaraa aina Ruotsiin saakka.

T

he Bothnian Bay is the northernmost part of the Gulf of Bothnia. Its water is extremely low in saline. The waters along its shores are moved by winds which alternately reveal and swallow shallow gulfs. The routes of large ships lead to the Port of Ajos in Kemi and Port of Röyttä in Tornio. Shallows and islands are characteristic of the Bothnian Bay. A special galeas type of ship, which was able to sail through shallows, was designed in this region in the olden days. One of these ships has been restored in Kemi. They were used to transport goods all the way to Sweden.

Per ä meri B othnian Bay

10

11


P

erämeri on Pohjanlahden pohjoisin osa. Se on lähes suolaton. Sen rantojen vesiä liikuttavat tuulet, jotka vuoroin paljastavat ja peittävät matalia lahtia. Suurten laivojen reitit kulkevat Kemin Ajoksen ja Tornion Röyttän satamiin. Perämerelle ovat ominaisia saaret ja matalikot, ja aikoinaan purjehtimiseen on rakennettu oma kaljaasityyppinen matalallaki purjehtinut alus, jollainen on entisöity Kemiin. Sellaisilla kuljetettiin kauppatavaraa aina Ruotsiin saakka.

T

he Bothnian Bay is the northernmost part of the Gulf of Bothnia. Its water is extremely low in saline. The waters along its shores are moved by winds which alternately reveal and swallow shallow gulfs. The routes of large ships lead to the Port of Ajos in Kemi and Port of Röyttä in Tornio. Shallows and islands are characteristic of the Bothnian Bay. A special galeas type of ship, which was able to sail through shallows, was designed in this region in the olden days. One of these ships has been restored in Kemi. They were used to transport goods all the way to Sweden.

Per ä meri B othnian Bay

10

11


Meri-Lapissa kohtaa vanhan ja uuden. Kauppateiden risteys Tornio sai

kaupunkioikeudet Ruotsin kuninkaalta Kustaa ii Adolfilta 1621, sahateollisuuden Kemi Venäjän keisarilta ja Suomen suuriruhtinaalta Aleksanteri ii: lta 1869.Kaupunkimaisema muuttuu. Asukkaille tarjotaan viihtyisyyttä sekä vanhassa puutalomiljöössä että modernissa kerrostaloarkkitehtuurissa molemmissa seudun keskuksissa.

Kemi

T

he present and the past come together in Sea Lapland. Numerous trading routes intersected in Tornio which received its city rights from Gustav II Adolf, King of Sweden, in 1621. Kemi, a centre of saw mill industry, received its rights from Alexander II, Emperor of Russia and Grand Prince of Finland, in 1869. The face of the city undergoes changes. The residents can enjoy both the older surroundings with wooden houses as well as the architecture of modern block houses in both centers of this region.

12

13


Meri-Lapissa kohtaa vanhan ja uuden. Kauppateiden risteys Tornio sai

kaupunkioikeudet Ruotsin kuninkaalta Kustaa ii Adolfilta 1621, sahateollisuuden Kemi Venäjän keisarilta ja Suomen suuriruhtinaalta Aleksanteri ii: lta 1869.Kaupunkimaisema muuttuu. Asukkaille tarjotaan viihtyisyyttä sekä vanhassa puutalomiljöössä että modernissa kerrostaloarkkitehtuurissa molemmissa seudun keskuksissa.

Kemi

T

he present and the past come together in Sea Lapland. Numerous trading routes intersected in Tornio which received its city rights from Gustav II Adolf, King of Sweden, in 1621. Kemi, a centre of saw mill industry, received its rights from Alexander II, Emperor of Russia and Grand Prince of Finland, in 1869. The face of the city undergoes changes. The residents can enjoy both the older surroundings with wooden houses as well as the architecture of modern block houses in both centers of this region.

12

13


Tornio

14

15


Tornio

14

15


Tornio

To rnio n kirkko To rnio Chur ch

Tornio

A l a t orn i on k i r k k o A l a t orn i o Ch u r c h

Meri-Lapin kirkoilla on pitk채 historia keskiajalta 1800-luvulle.

Kemi

Kemin kirkko Kemi Chur ch

Keminmaa

Vanha kirkko Keminmaa Old Chur ch

The churches of Sea Lapland have a long history, from Middle Ages to the 19th century. 16

17


Tornio

To rnio n kirkko To rnio Chur ch

Tornio

A l a t orn i on k i r k k o A l a t orn i o Ch u r c h

Meri-Lapin kirkoilla on pitk채 historia keskiajalta 1800-luvulle.

Kemi

Kemin kirkko Kemi Chur ch

Keminmaa

Vanha kirkko Keminmaa Old Chur ch

The churches of Sea Lapland have a long history, from Middle Ages to the 19th century. 16

17


Keminmaa

Koti seutum useo Kem i nm a a Museum

Kemi

Purje la iv a K a t a riin a Sailin g S h ip K a t a riin a

Meren henki on l채sn채. The spirit of the sea is present.

Haap aranta

Nikk alan sataman museo Nikk ala Museum

18

19


Keminmaa

Koti seutum useo Kem i nm a a Museum

Kemi

Purje la iv a K a t a riin a Sailin g S h ip K a t a riin a

Meren henki on l채sn채. The spirit of the sea is present.

Haap aranta

Nikk alan sataman museo Nikk ala Museum

18

19


Meri-Lappi, Lapin lounaisin seutu, sijaitsee Perämeren pohjukassa,

Suomen läntisellä maarajalla, Kemijoen, Tornionjoen ja Simojoen vierillä. Siellä on Lapin neljästä kaupungista kaksi, Kemi ja Tornio, ja kolme kuntaa, Keminmaa, Simo ja Tervola.

Sea Lapland (Merilappi in Finnish) occupies the most southwesterly region of Lapland, nestled by the shores of the Bothnian Bay and crossed by large rivers at the western border of Finland. Two of Lapland’s four cities, Kemi and Tornio, and three municipalities, Keminmaa, Simo and Tervola, are in Sea Lapland.

ISBN 978-952-5712-5-37

www.mantykustannus.fi 85.22

Meri Lappi

Meri-Lappi - Sea Lapland  

Hannu Sarrala: Meri-Lappi - Sea Lapland Meri-Lappi-kuvateos kertoo kuvin ja tekstein Simon, Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Haaparan...

Advertisement