Page 1

un tätä kirjaa lukee yhä uudelleen, tekee itsessään havaintoja, joita ei ollut aikaisemmin ja jotka synnyttävät uusia tunteita ja asenteita. Tämän kirjan tarkoitus on edistää henkisten käsitteiden pohdintaa. Siinä määrin kun pystymme sisäistämään nämä käsitteet, alamme vähitellen nähdä sisäisellä visiollamme meitä ympäröivän henkisen rakenteen paljastumisen – aivan kuin sumu hälvenisi.

K

Tri Michael Laitman

ISBN 978-952-5712-29-2

KABBALAN VALO

Kabbalisti Rav Michael Laitman on filosofian ja kabbala-tiedon tohtori, ontologian professori sekä luonnontieteiden kandidaatti bio-kybernetiikassa. Hän on Bnei Baruchin kabbala- ja tutkimusinstituutin perustaja ja presidentti. Bnei Baruch on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on opettaa ja levittää kabbalan viisautta. Kahdentoista vuoden ajan Laitman oli kabbalisti Baruch Ashlagin harras oppilas. Baruch Ashlag oli Jehuda Ashlagin (Baal HaSulamin) esikoinen ja seuraaja. Baal HaSulam on vuosisatamme suurin kabbalisti ja hänet tunnetaan parhaiten arvovaltaisen ja kattavan selitysteoksen kirjoittajana pyhälle Zoharille. Omaksuttuaan Rav Ashlagin menetelmän tri Laitman omistautui sen levittämiselle.

Tri Michael Laitman

JOHDATUS KÄTKETTYYN VIISAUTEEN


KABBALAN VALO Johdatus kätkettyyn viisauteen

Tekijä

T

ohtori Michael Laitman on vastaanottanut tohtorinarvon filosofiasta ja Kabbalasta Moskovan Filosofisesta Instituutista, Venäjän Tieteellisestä Akatemiasta ja on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Pietarin Polyteknisessä korkeakoulussa erikoisalanaan lääketieteellinen kybernetiikka. Tieteellisen tutkimuksensa lisäksi tri Laitman on perehtynyt syvällisesti kabbalaan jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Hän muutti Neuvostoliitosta Israeliin, jonne hän perusti kansainvälisen kabbala-keskuksen Bnei Baruchin. Hän on julkaissut yli 30 kirjaa kabbalasta ja lukuisia kabbalaa ja tiedettä käsitteleviä julkaisuja, joita on käännetty yli 27 kielelle.

1


Elämän Puu Katso, ennen kuin emanoidut olivat emanoituja ja luodut olivat luotuja, Ylin, yksinkertainen valo täytti koko olemassaolon. Eikä ollut mitään tyhjää tilaa, kuten autiota ilmakehää, sopukkaa tai syvännettä, vaan kaikki oli täynnä yksinkertaista, rajatonta valoa. Eikä ollut mitään osaa, ei alku- eikä loppupäätä, vaan kaikki oli yksinkertaista, sileää valoa, tasapainoista, tasaista ja yhtä, ja sitä kutsuttiin Loputtomaksi Valoksi. Ja kun Hän selkeässä, jakamattomassa tahdossaan sai halun luoda maailman ja emanoida emanaatiot, tuoda valoon Hänen tekojensa täydellisyyden, Hänen nimensä, Hänen nimityksensä, mikä oli syy maailmojen luomiselle, Hän rajoitti itsensä, keskelle, aivan keskipisteeseen, Hän rajoitti valon. Ja valo siirtyi kauas sivuille, keskipisteen ympärille. Jäljelle jäi tyhjä tila, tyhjiö, keskipistettä kiertämään. Ja tuo rajoitus oli joka suunnalta yhtäläinen, ympäröiden tuon tyhjän pisteen, jotta avaruus kiertyisi tasaisesti sen ympärille. Siellä, tuon rajoituksen jälkeen, muodostettuaan tyhjiön sekä avaruuden, aivan tuon loputtoman valon keskelle, muodostui tila, jossa emanoidut ja luodut voisivat sijaita. Silloin Loputtomasta Valosta laskeutui yksi ainut valon säde alas tuohon tilaan. Ja tuon valonsäikeen kautta Hän emanoi, loi ja antoi muodon sekä substanssin kaikille maailmoille. Ennen kuin nämä neljä maailmaa tulivat oleviksi, oli yksi äärettömyys, yksi nimi, ihmeellisessä, kätketyssä ykseydessä, eikä edes Häntä lähinnä olevilla enkeleillä ole voimaa eikä kykyä saavuttaa Loputonta, koska ei ole mieltä joka voisi hahmottaa Hänet, sillä Hänellä ei ole sijaa, ei rajaa, ei nimeä. Ari Suuri 1600-luvun Kabbalisti

2


KABBALAN VALO Johdatus k채tkettyyn viisauteen

Rav Michael Laitman 3


Tri Michael Laitman

K ABBALAN VALO Johdatus kätkettyyn viisauteen Julkaisuoikeudet Suomessa: Mäntykustannus Oy Posiontie 1, 97700 Ranua www.mantykustannus.fi Käännös: Saksankielestä suomentanut: Kaija Holstikko Käännöstyöhön osallistuneet: Zeeva Ehrola Yrsa Atias Antti Karttunen Bnei Baruch Finland Kannensuunnittelu ja sivutaitto: Mainostoimisto Grafu Oy www.grafu.fi Painopaikka: WS Bookwell Oy, Vaajakoski 2010 Kustantaja: Mäntykustannus Oy www.mantykustannus.fi All rights worldwide Laitman Kabbalah Publishers www.kabbalah.info info@kabbalah.info 1057 Steeles Avenue West, Suite 532, Toronto, ON, M2R 3X1, Canada Bnei Baruch USA, 2009 85th street, #51, Brooklyn, New York, 11214, USA No part of this book may be used or reproduced in any manner without written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical articles or reviews.

4


SISÄLTÖ

Lukijalle ...........................................................................6 Johdanto ..........................................................................7 Luku 1. Havainnon menetelmä Kabbalassa ..................13 Luku 2. Kabbalan tarkoitus ...........................................19 Luku 3. Kabbalan jakaminen.........................................22 Luku 4. Täydellisyys ja maailma .................................... 27 Luku 5. Vapaa tahto ...................................................... 32 Luku 6. Kabbalan olemus ja tarkoitus ...........................40 Luku 7. Selityksiä Zohariin ............................................44 Luku 8. Kabbalan kieli................................................... 52 Luku 9. Lisäselityksiä Zohariin ...................................... 57 Luku 10. Johdatuksesta Zohariin ...................................66 Luku 11. Johdatuksesta kymmenen sefiran opintoihin..94 Luku 12. Ehtoja Kabbalan Viisauden paljastamiseksi .100 Luku 13. Peruskäsitteitä ............................................... 104 Luku 14. Usein esitettyjä kysymyksiä .......................... 114

5


LU K IJALLE

K

irja saattanee näyttää alkeita käsittelevältä, mutta sen tarkoitus ei ole antaa aivan perinpohjaista tietoa kabbalasta. Pikemminkin kirja auttaa lukijaa kehittämään lähestymistavan kabbalan käsitteisiin, sen henkiseen merkitykseen ja ymmärrykseen. Lukiessaan kirjaa yhä uudelleen, lukija saa huomata itsessään henkisiä havaintoja, joita hänellä ei ole ollut aikaisemmin ja jotka kehittävät hänessä tunteita ja asenteita. Nämä uudelleen hankitut havainnot ovat kuin antureita, jotka keräävät ympärillä olevan ilmapiirin ’tuntemukset’, jotka ovat kätkettyjä normaaleilta aisteiltamme. Näin ollen, tämä kirja on kohdistettu ihmisille, jotka haluavat edistää henkisten käsitteiden pohdiskelua siinä määrin, että voivat sisäistää nämä käsitteet ja vähitellen nähdä sisäisellä visiollaan ympäröivän henkisen rakenteen paljastumisen – aivan kuin sumun, joka hälvenee. Tätä kirjaa ei ole tarkoitettu tosiasioiden opiskeluun. Se on kirja aloittelijoille, jotka haluavat herättää itsessään mitä syvimmät ja hienovaraisimmat aistimuksensa.

Tri Michael Laitman

6


JOH DA NTO

Avaa minulle hiukan sydäntäsi ja minä avaan sinulle maailman Zohar •

Kuka minä olen ja mikä on olemiseni tarkoitus?

Miten olemme tänne ilmaantuneet, ja minne olemme menossa?

Olemmeko mahdollisesti olleet ennenkin tässä maailmassa?

Miksi ihminen kärsii, ja voidaanko kärsimyksestä päästä?

Kuinka voimme löytää rauhan, tyytyväisyyden ja onnen?

Kuinka saavutamme tyyneyden, täyttymyksen ja ilon?

A

ikojen alusta asti olemme yrittäneet löytää vastauksia näihin askarruttaviin kysymyksiin ja vaikka nämä kysymykset toistuvat sukupolvesta toiseen, emme vieläkään ole löytäneet niihin tyydyttävää vastausta. Luontoa ja kosmosta tutkiessamme huomaamme miten kaikki meitä ympäröivä noudattaa tarkkoja sekä mielekkäitä lakeja. Me pidämme itseämme luomakunnan kruununa, mutta myös jollakin tavalla pois suljettuna luomakunnan järjestyksestä. Näemme esimerkiksi kuinka viisaasti ja loogisesti luonto on luonut kaikki organismit ja kuinka jokainen ruumiin solu toimii täsmällisesti tarkoituksensa täyttäen, mutta emme kykene anta-

7


maan vastausta kysymykseen: ”Mikä tarkoitus koko elävällä organismilla on”? Syyn ja seurauksen ketju läpäisee kaiken ympärillämme, eli toisin sanoen mitään ei ole luotu ilman tarkoitusta. Fyysisten kappaleiden maailmassa pätevät tietyt liikeratoja koskevat lait. Myös kasvien ja eläinten maailmassa vallitsee vastaavanlainen logiikka. Mutta peruskysymys siitä, mitä varten tämä kaikki, eli me ja koko meitä ympäröivä maailma on olemassa, pysyy yhä ilman vastausta. Maailmassa ei liene yhtäkään ihmistä joka ei olisi ainakin kerran elämässään pohtinut tätä kysymystä. Nykytieteen teorioiden mukaan maailmaa hallitsevat muuttumattomat luonnonlait, joihin emme kykene vaikuttamaan. Ainoa tarkoituksemme on viisaasti soveltaa näitä lakeja noin 70 - 120 elinvuotemme ajan, jotta sekä kirjaimellisesti että kuvaannollisesti valmistaisimme tietä tuleville sukupolville. Mutta, kuitenkin: ”Mitä tarkoitusta varten?” “Onko ihminen yksinkertaisempien eliöiden evoluution tulos?” “Onko elämä peräisin toisilta planeetoilta?” On kaksi tapahtumaa - syntymä ja kuolema, ja se mitä niiden välillä tapahtuu, on ainoalaatuista ja sen vuoksi kallisarvoista. Tai jos asiaa katsotaan vastakkaisesta näkökulmasta: elämä ei ole yhtään mitään jos sen jälkeen on loppu, pimeys ja äkkisyvänne. Missä meidän luomisemme kannalta on viisas, kaikki sisälleen sulkeva, looginen Luonto, joka ei luo mitään turhan takia? Vai onko lakeja ja määränpäitä, joita ei vielä ole löydetty? Voimme tutkia mitä jollakin meitä alhaisemmalla kehitysasteella tapahtuu. Ymmärrämme elottoman luonnon, kasvien ja eläinten olemassaolon merkityksen, mutta ihmisten olemassaoloa emme oikein voi käsittää. Ilmeisesti saavutamme tämän ymmärtämyksen vasta joltakin korkeammalta olemassaolon ta-

8


solta. Maailmamme tutkimukset rajoittuvat vain siihen, kuinka se reagoi vaikutukseemme. Voimme tutkia tätä vain nykyiseltä tasoltamme, emme yläpuolella olevalta tasolta. Vaikka tutkimmekin omalta tasoltamme käsin, tutkimme maailmaa vaikuttamalla siihen ja mittaamalla reaktiota tähän ”törmäykseen”. Huomioimme maailmaa viidellä aistillamme: näkö, kuulo, maku, tunto ja haju. Muussa tapauksessa käytämme ehkä instrumentteja, jotka laajentavat rajoitettujen aistiemme herkkyyttä. Se mikä on tutkimuksemme ulkopuolella jää meiltä havaitsematta, eikä sitä ole edes olemassa meidän kannaltamme. Emme myöskään kykene tuntemaan että meiltä puuttuisi jokin aisti, sen enempää kuin kykenemme kaipaamaan kuudetta sormea tai samalla tavalla kuin näköaisti jää synnynnäisesti sokean käsityksen ulkopuolelle. Tästä johtuen ihminen ei milloinkaan tule löytämään luonnon kätkettyjä muotoja hänelle syntymässään annetuilla menetelmillä. Kabbalan mukaan henkinen maailma, jota emme havaitse aisteillamme, - on olemassa. Universumimme on pikkuruinen osa tätä maailmaa sen keskustassa, - ja meidän planeettamme, Maa on sen sisäinen keskipiste. Henkinen maailma koostuu informaatiosta, ajatuksista ja tunteista, jotka vaikuttavat meihin havaittavan luonnon aineellisten lakien ja sattuman välityksellä, se asettaa meidät tiettyihin olosuhteisiin, jotka määräävät käyttäytymisemme. Meillä ei ole määräysvaltaa sen suhteen, milloin ja mihin synnymme, mitä meistä tulee, keitä me tapaamme elämämme aikana ja mitä seurauksia teoillamme tulee olemaan. Missä siis on vapaa tahtomme?

9


Kabbalan mukaan ihmisen saatavilla on neljä tiedon lajia, jotka hänen tulee omaksua: 1) Luominen: Luomakunnan ja maailmojen kehittymisen tutkimus; kuinka Luoja on sen luonut, henkisen ja aineellisen maailman väliset interaktiot (vuorovaikutuksen) lait ja niiden vaikutukset; mikä on ihmisen luomisen tarkoitus. 2) Toiminnallisuus: Ihmisluonnon tutkiminen – hänen yhteytensä henkiseen maailmaan sekä hänen ja henkisen maailman välisten yhteyksien tutkimus; ns. käytännöllinen Kabbala. Vaikutustapa askartelee ihmisen syntymisen ja maailmasta poistumisen kanssa. Mukaan lukien korkeamman maailman reaktiot meidän maailmaamme ja toisiin ihmisolioihin - ihmisen toimintojen aikaansaamina. Se tutkii kunkin yksilön yksilöllistä tietä maailmojen luomisesta lopullisen päämäärän saavuttamiseen. 3) Sielujen vaiheet: Jokaisen sielun olemuksen tutkiminen ja sen inkarnaatiot. Miten ihminen toimii tässä ja sitä seuraavissa elämissä. Miksi tietyn kaltainen sielu ruumiillistuu ja miksi tietynlainen ruumis saa tietynlaisen sielun. ”Sielun inkarnaatiot” on myös kiinnostunut sattuman salaisuudesta ja tutkii ihmiskunnan historiaa määrätyn järjestyksen ja sielujen kiertokulun tuloksena. Seuraten tätä tietä yli 6000 vuotta, tutkii sielun yhteyttä maailmojen järjestelmän yleiseen ohjaamiseen sekä sielun kiertokulkua elämän ja kuoleman välillä. Se myös vahvistaa, mistä tekijöistä tiemme tässä maailmassa johtuu. 4) Opastus: Maailmamme tutkiminen: - luonnon eloton, liikkumaton osa, kasvien ja eläinten sekä niiden luonteen sekä roolin tutkimus; kuinka niitä hallitaan henkisestä maail-

10


masta. Se tutkii korkeampaa ohjausta ja sitä kuinka huomioimme Luontoa, Aikaa ja Tilaa. Korkeampia Voimia, jotka liikuttavat fyysistä kehoa ja tapaa, kuinka ihmisen sisäinen voima ajaa kaikkia eläviä ja elottomia olioita edeltä määrättyyn päämäärään. Onko ihmiselämän suurinta mysteeriä mahdollista tutkia esittämättä kysymystä sen lähteestä? Jokainen inhimillinen olento joutuu pakostakin ja ainakin kerran tämän kysymyksen eteen. Sekä yksilöllisen että kollektiivisen ihmiselämän merkityksen ja mielen etsintä on ihmisen henkisen elämän keskeinen kysymys. Olemme saaneet nähdä kuinka ihmiskunnan uskonnollinen suuntautuminen on syntynyt uudelleen 20. vuosisadan puolenvälin jälkeen. Teknisen kehityksen ja maailman mullistusten synnyttämät filosofiat eivät ole antaneet ihmiselle henkistä tyydytystä. Kabbalan mukaan maailmamme on saanut ottaa vastaan vain yhden vähäisen kipinän kaikista olemassa olevista mielihyvän lajeista. Toisin sanoen: kaikki miellyttävät aistimuksemme, mistä ne tulevatkin, on aiheuttanut niissä oleva kipinä. Koko elämämme ajan etsimme uusia nautinnon kohteita siinä toivossa, että saamme yhä suurempaa iloa; emmekä aavista, että ne ovat vain tyhjiä verhoja. Ihminen voidaan saada oivaltamaan absoluuttisen tyydytyksen ja hengen aineen ylitse kohottamisen tarve kahdella tavalla: (1) Kabbalan tie. (2) Kärsimyksen tie. Ensimmäisellä tiellä tutkitaan Kabbalaa, ja sen aikana ihminen asteittain vapautuu egoismistaan. Toinen tie taas on tavanomaisempi: yhtäkkiä, hyvässä asemassa oleva, tyytyväinen ihminen tuntee äkillistä tyhjyyttä - ja herkkyyden, nautinnon, elämänhalun sekä ilon kipinä katoaa hänen arkipäivästään. Su-

11


kupolvemme tila, jossa materian runsaus herättää meissä henkisen nälän tunteen, saa meidät etsimään täyttymyksen muita lähteitä, - kuitenkin, hyvin usein valitsemme pitkän ja vaivalloisen tien. Vapaa tahtomme on henkisen nousun ja kärsimyksen tien välissä. Voimme vain toivoa, että ihmiset valitsevat ”elämän”, sen sijaan että jäisivät kärsimyksen tielle, - tielle, jolla niin usein olemme menneisyydessä vaeltaneet.

12


LU K U 1

H AVAI N NON M EN ET ELM Ä K A BBALASSA

K

abbala opettaa syyn ja seurauksen yhdistämistä henkisten lähteiden välillä yhdistyäkseen ylevässä päämäärässä ehdottomia lakeja soveltaen: Tässä maailmassa olevat luontokappaleet havaitsevat Luojan. Kabbalan mukaan koko ihmiskunnan ja jokaisen yksilön täytyy saavuttaa tämä viimeinen kohta – havaita luomisen ohjelma ja päämäärä täydellisesti. Yksityiset henkilöt ovat kaikkien sukupolvien aikana saavuttaneet määrätyn henkisen tason henkilökohtaisella työllään. Nämä ihmiset, ns. ”kabbalistit” kiipeävät henkisten portaiden huipulle saakka. Henkiset voimat, jotka täyttävät koko universumimme, edistävät jokaista aineellista kohdetta ja sen toimintaa pienimmästä suurimpaan. Tuntuu siltä, ikään kuin voimien verkosto kannattaisi koko universumia. Tarkastelkaamme esimerkiksi pienintä elollista organismia, jonka rooli on vain lisääntymisessä ja oman lajin säilymisessä. Kuvitelkaamme mielessämme, kuinka paljon voimia ja monimutkaisia järjestelmiä siinä työskentelee, ja kuinka monet jäävät ihmissilmältä näkemättä. Jos kerromme tämän nykyään elävien organismien määrällä ja niillä, jotka kerran olivat olemassa universumissa ja henkisessä maailmassa, silloin meillä on epämääräinen mielikuva näitä ohjaavien voimien määrästä ja yhteyksistä. Henkisiä voimia voidaan esittää kahtena läheisessä yhteydessä olevana ja yhdenvertaisena järjestelmänä. Molempien vä-

13


linen ero on siinä, että toinen tulee Luojasta ja kehittyy ylhäältä alaspäin kaikkien maailmojen läpi omaan maailmaamme. Toinen alkaa meidän maailmastamme ja kohoaa ylöspäin lakien mukaan, jotka ovat ensimmäisessä järjestelmässä kehittyneet ja vaikuttavat nyt toisissa. Kabbala määrittelee ensimmäisen järjestelmän ”maailmojen ja sefiroiden luomisen järjestykseksi” ja toisen ”havainnoksi eli ennustamisten ja hengen tasoiksi”. Toinen järjestelmä opettaa ihmisiä saavuttamaan lopullisen päämäärän, toivomuksenaan että he seuraavat ensimmäisen järjestelmän lakeja. Tämä sisältää kabbalassa opiskeltavat lait. Kun ihminen kohoaa tälle tasolle, hänessä on syntynyt toinen tekijä: - henkisyys. Fyysinen maailma on täynnä voimia ja ilmiöitä, joita emme suoranaisesti tunne, esimerkiksi sähkö ja magnetismi ovat tällaisia. Jopa pienet lapsetkin ovat perehtyneet niiden nimiin ja vaikutuksen seurauksiin. Vaikka tietomme sähköstä on vajavainen, olemme oppineet käsittelemään tätä ilmiötä ja käyttämään sitä tarkoituksiimme. Se tuntuu meistä yhtä luonnolliselta kuin puhuminen leivästä ja sokerista. Näyttää siltä kuin kaikki kabbalassa esiintyvät nimet antaisivat meille todellisen ja objektiivisen käsityksen henkisistä kohteista. Kuitenkin sitä pohtimalla, täytyy todeta, että meillä ole mitään käsitystä henkisistä kohteista tai itse Luojasta, emmekä huomaa pimeässä kaikkia olioita, sellaisiakaan joihin voimme käsin tarttua. Asia on näin, koska emme havaitse kohdetta itseään, vaan kuinka me reagoimme aistiemme vaikutukseen. Nämä reaktiot antavat meille vain näennäistä tietoa, koska itse kohteen olemus jää meiltä täysin peittoon. Sen yläpuolel-

14


la olevaa emme yksinkertaisesti kykene ymmärtämään. Toimintamme ja reaktiomme rajoittavat kaikkea sitä, mitä me itsestämme tiedämme. Tiede, - instrumentti maailman tutkimiseen, - jakaantuu kahteen alueeseen: aineen ominaisuuksien tutkimiseen ja sen kehityksen, muodon tutkimiseen. Toisin sanoen, universumissa ei ole mitään mikä ei käsitä ainetta ja muotoa. Pöytä on aineen ja muodon yhdistelmä, jolloin aine, esimerkiksi puu, on se pohja, joka edustaa muotoa – pöydän muotoa. Toinen esimerkki on sana ”valehtelija”, jossa aine (keho) on ”vääryys” -muodon edustaja. Tiede, joka tutkii ainetta, perustuu testeihin ja kokeisiin, jotka johtavat tieteelliseen tulokseen. Kuitenkin tiede, joka tutkii aineesta huolimatta muotoja ja erottaa nämä käsitteellisesti, ei voi tukeutua kokeeseen. Tämä koskee enemmän muotoja, jotka eivät ole sidottu aineeseen, sillä muotoa ilman ainetta ei ole olemassa maailmassamme. Vain kuvittelussamme muoto voidaan erottaa aineesta. Sen tähden kaikki johtopäätökset perustuvat tässä tapauksessa puhtaasti teoreettisiin olettamuksiin. Kaikki filosofiat viittaavat tähän tieteen lajiin ja ihmiskunta on jo liiankin usein kärsinyt filosofien paikkansapitämättömistä johtopäätelmistä. Useimmat nykyajan tiedemiehet ovat torjuneet tämän tutkimuksen lajin, koska tulokset ovat täysin epäluotettavia. Tutkiessamme henkisiä maailmoja, havaitsemme, että tuntemuksemme ovat yksinomaan tahto ylhäältä, joka haluaisi, että tuntisimme itsemme kuin erossa olevaksi ykseydeksi, eikä Luojaan kuuluvaksi. Koko meitä ympäröivä maailma on oikeastaan vain tulos henkisten voimien vaikutuksesta meihin. Sen

15


tähden tätä ympäröivää maailmaa pidetään illuusiona. Haluan selittää tätä asiaa seuraavalla vertauksella: ”Eli kerran ajomies. Hän omisti pari hevosta, talon ja perheen. Yhtäkkiä onnettomuudet alkoivat kasaantua: hänen hevosensa kuolivat, samoin hänen vaimonsa ja lapsensa ja hänen talonsa sortui. Pian sen jälkeen ajurikin kuoli murheeseen. Taivaallisessa oikeusistuimessa keskusteltiin siitä, mitä voisi antaa niin kiusatulle sielulle. Lopulta päätettiin, että hänen pitäisi tuntea, ikään kuin hän eläisi perheensä kanssa talossaan ja hänellä olisi hyviä hevosia ja hän olisi onnellinen työssään ja elämässään.” Nämä tunteet esiintyvät meille yhtä todellisina kuin uni. Itse asiassa on niin, että vain tunteemme saavat aikaan ympäristömme kuvia. Kuinka me osaamme nyt erottaa illuusion todellisuudesta? Kuten kaikki tieteet myös kabbala jaetaan aineen ja muodon tutkimiseen. Kuitenkin sillä on erikoinen tuntomerkki ja verrattuna muihin tieteisiin tietty etumatka: itse osa, joka tutkii muotoa erillään kappaleesta, pohjautuu aivan kokeelliseen havaintoon, so. muoto täytyy tutkia ensiksi kokeellisesti tosiasioilla. Kun kabbalisti kohoaa tutkitun kohteen henkiselle tasolle, hän saavuttaa sen ominaisuudet ja saa täten täyden tiedon. Tämä ihminen voi käytännössä vaikuttaa aineen eri muotoihin, vielä ennen kuin se aineellistuu, ikään kuin hän tarkastelisi illuusioitamme sivusta käsin. Samoin kuin muutkin opit, myös kabbala käyttää määrättyjä käsitteitä ja symboleja kuvatakseen kohteita ja toimintoja: henkinen voima, maailma tai sefira kuvataan maallisen kohteen

16


nimellä, kohteen, jota ne ohjaavat. Koska jokainen aineellinen kohde tai voima on yhtäpitävä henkisen kohteen ja voiman kanssa, joka sitä ohjaa, luodaan myös hyvin tarkka yhdenmukaisuus aineellisesta maailmasta otetun nimen kanssa ja sen henkisen juuren, sen alkuperän kanssa. Sen tähden vain kabbalisti, joka tuntee hyvin henkisten voimien ja aineellisten kohteiden väliset yhteydet, voi nimetä henkiset kohteet. Vain se, joka on saavuttanut kohteen henkisen asteen, voi myös nähdä sen vaikutuksen seuraukset meidän maailmaamme. Kabbalistit kirjoittavat kirjoja ja välittävät tietämystään toisille käyttämällä ”oksien kieltä”. Tämä kieli on tavattoman täsmällistä, koska se perustuu henkisen juuren ja aineellisten oksien väliseen yhteyteen. Sitä ei voi muuttaa kohteiden ja henkisten juurien välisen erottamattoman yhteyden johdosta. Samanaikaisesti meidän maallinen kielemme kadottaa vähitellen tarkkuuttaan, koska se on yhteydessä oksiin eikä juuriin. Kielen yksinomainen hallinta ei kuitenkaan riitä, sillä yksinkertaisesti vain aineellisten kohteiden nimien tietäminen ei tuo mitään ymmärrystä sen muotoon. Vain tieto henkisestä muodosta saa meidät näkemään aineellisen tuloksen, sen oksat. Siitä voimme päätellä, että meidän täytyy ensin saavuttaa henkiset juuret, niiden luonne ja ominaisuudet. Vasta sen jälkeen voimme rinnastaa oksien nimet tässä maailmassa ja tutkia henkisten juurien sekä aineellisten oksien yhteyttä. Vasta silloin voimme ymmärtää ”oksien kieltä”, - mikä puolestaan helpottaa henkisten informaatioiden tarkkaa vaihtoa. Voitaneen kysyä: ”Jos ensiksi pitäisi saavuttaa henkiset juuret, kuinka aloittelija voi hallita tätä tiedettä, jos ei ymmär-

17


rä opettajaansa oikein?” Vastaus on, että opiskelija löytää oikean tien suurella henkisyyden halullaan ja saavuttaa sen jälkeen korkeampien maailmojen tuntemuksen. Se saavutetaan vain opiskelemalla autenttisia lähteitä ja irrottautumalla kaikista maallisista rituaaleista.

18


un tätä kirjaa lukee yhä uudelleen, tekee itsessään havaintoja, joita ei ollut aikaisemmin ja jotka synnyttävät uusia tunteita ja asenteita. Tämän kirjan tarkoitus on edistää henkisten käsitteiden pohdintaa. Siinä määrin kun pystymme sisäistämään nämä käsitteet, alamme vähitellen nähdä sisäisellä visiollamme meitä ympäröivän henkisen rakenteen paljastumisen – aivan kuin sumu hälvenisi.

K

Tri Michael Laitman

ISBN 978-952-5712-29-2

KABBALAN VALO

Kabbalisti Rav Michael Laitman on filosofian ja kabbala-tiedon tohtori, ontologian professori sekä luonnontieteiden kandidaatti bio-kybernetiikassa. Hän on Bnei Baruchin kabbala- ja tutkimusinstituutin perustaja ja presidentti. Bnei Baruch on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on opettaa ja levittää kabbalan viisautta. Kahdentoista vuoden ajan Laitman oli kabbalisti Baruch Ashlagin harras oppilas. Baruch Ashlag oli Jehuda Ashlagin (Baal HaSulamin) esikoinen ja seuraaja. Baal HaSulam on vuosisatamme suurin kabbalisti ja hänet tunnetaan parhaiten arvovaltaisen ja kattavan selitysteoksen kirjoittajana pyhälle Zoharille. Omaksuttuaan Rav Ashlagin menetelmän tri Laitman omistautui sen levittämiselle.

Tri Michael Laitman

JOHDATUS KÄTKETTYYN VIISAUTEEN

Kabbalan valo  
Kabbalan valo  

Tri Michael Laitman: Kabbalan valo Tätä kirjaa lukiessaan tekee itsestään havaintoja, joita ei ollut aiemmin, ja jotka synnyttävät uusia tu...

Advertisement