Page 1

Pol l ar i t& l at t i aval ai si met


#B.+3 N E

5@0# 1J50.GJB; 1.B.2#BB K5. 0NGG .35BG3 #3#@+.3BBG6851GG.25.G  /  9G. 8.#3#28.:; K11.B. K1531,G#.G #. K5. 0NGG K@/5BG.2#3 N1.0JJ2#3GJ2.BK@3 G0.;

' 'G G#B.+3 N 

@G G3$G 3 $G $G

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; ) I 2 I* 20B; ?#8+.+ J5K. E1J2..3.

)*

#8:+2? B2?#0B/#82 GJ223,@2EK10; AA$1<& @&1!1G B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 

+??

5,G5- 7 $ 2

' 'G G

4O

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

5,G5 8.BG500##11 9B.B;: 8..00. 9#. B.B;:

"#(0 4++--+ 1J2..3. E HEHO 2

B2?#0B/#82 AA$1<G A@!1G 

8..00. B5K#1GJJ K.3 G11# !#+3 -K1.B.2#11# 9II$4D): #. B5K#11J !#+3 11#; 8..00. @JJKG3 85,/1#KN3 18.3G3;

5@0# 1J50.GJB; 1.B.2#BB K5. 0NGG .35BG3 #3#@+.3BBG6851GG.25.G  /  9G. 8.#3#28.:; K11.B. K1531,G#.G #. K5. 0NGG K@/5BG.2#3 N1.0JJ2#3GJ2.BK@3 G0.;

' '3!& 3!& A&!& A& &!& &!&

 3<$ 3< 3 <$0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE7* 2 I) 20B; ?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO*E

& @ @3 3

+??

5,G5- 7 ) 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

5,G5 8.BG500##11 9B.B;:

77 O

**

#8:+2? B2?#0B/#82 J5BGJ2G53 G#@BEK10; AA$1$G 3;1!1G B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 
 / .8BNA JG 155@ J105K1.B.2#G B58.KG /50.B##3 8JJG@,3 0GB##3K3+.GB./0B.; 1.B.2#G 53 G#,GN 2G#@.1.BG /5G#3 ,J52.5.G,3 #GG#. 3..G K5. 0NGG .BGJ.2#3;

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: I* 20B;

)*

I )*

#8:+2? K105.3#3

B2?#0B/#82 AA;A33 3''!1G 

?#8+.+

 +?? E E HOEHOEHI 2

5,G5- I 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? +13! 9B.B;:

5,G5 8.BG500##11 9B.B;:

 9  

B2:+?#.?C C.20.)"# IO ICOO 7IHO12 $I & &G$<3G A1!1G 

JJ2#3GJ2.BK@3 G0. 0NG K.3 BJ5B.G#1GJ/ K1531,G#.G 9#3#@+.3BBG6:;**

7H

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; 77 D 2 IH 20B;

#8:+2? K105.3#3

?#8+.+ 

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

+?? J5G#-E H*EII 2

5,G5- I 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

5,G5 8.BG500##11 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA;@<3 3&'!1G 

JJ2#3GJ2.BK@3 G0. 0NG K.3 BJ5B.G#1GJ/ K1531,G#.G 9#3#@+.3BBG6:;
  

5!J1# 

#B.+3 N .20.)"# 5@G.25 3G#+@G#! 85G 9B.B;: 7H G5G1 DOO12

D 5L#@ B

H

**

#8:+2? B2?#0B/#82 ,@/GGJ 1J2..3.EK105.3#3

 K105.3#3 *OOO A@A@G3

 122.3 K10; ICOO A@A@GA

?#8+.+ 1J2..3.E0@NN1.

A11!1G 

+?? E 7OE7)O 2

+()? +4# 4++--+ J5BGJ2G53 G#@B HO* J5G#- )O 2 5,/- 7$ 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@AA31 &1!&G 
0?=C.20.)"# ICE 7OO 20B; 9#. B.B;: G. ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; 7) 2 ?#8+.+ 1J2..3.E1B.

.228#B.+3 N 

0?=C.20.)"# 4E4 9#. B.B;: *I 20B; G. 4E3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E H )E$ 2 4 20B; ?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E E 7IE7IE7C ) 2

#8:+2? ,58#3,@2 GJ223,@2

)*

B2?#0B/#82 A@G'@' A@G'@& &1!&G 

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 

+?? E 74EI* 2

 

I ))

C-7I

7 I$

#8:+2? ,58#3,@2

**

B2?#0B/#82 A@G<1' 3;1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# HH 3#@+NK#@ *O ICOO *DO12 & &31'&3 ;!AG 
   

   

 G *O" H 081

.20.)"# 5L#@ 9B.B;: HM 7 ?#8+.+ 1J2..3.E1B.

C-7I

7 O)

#8:+2? G..3.1B. GJ223,@2

 HOOO

**

B2?#0B/#82

.20.)"# 5L#@ 9B.B;: HM 7

A@3'1& 3&'!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E1B.

 G *O" H 081

O C)

**

#8:+2? B2?#0B/#82 G..3.1B. K105.3#3 HOOO A@3'$3 GJ223,@2

 HOOO A@3'$& 331!1G 

+??

E E 7H )E7$E7O D 2

+??

E E 7H )E$ HE7O D 2

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

 K.@G1,!# 9B.B;:

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

 K.@G1,!# 9B.B;:
 

 'G = ;G  

.20.)"# 13@ 9B.B;: $ G5G1 I)O12

 

 G *O" 7 081

O4

**

#8:+2? B2?#0B/#82 K105.3#3 HOOO A@A3G3 ,58;,@2 HOOO A@A3G' GJ2;,@2 HOOO A@A3G&

?#8+.+ 1J2..3.

A31!1G 

+??

E E 7HE$E7H I 2

 G *O" 7 081

.20.)"# 13@ 9B.B;: $ G5G1 I)O12

D4 )2 I$

**

#8:+2? B2?#0B/#82

 *O ,58;,@2 HOOO A@A33' GJ2;,@2 HOOO A@A33&

?#8+.+ 1J2..3. +?? E E 7HE$EH4 ) 2 5A@A33'=*&6 E E 7HE$ED4 ) 2 5A@A3A'=*&6 5,/E E 7CE7IEO ) 2

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

 K.@G1,!# 9B.B;:

H42 I

A;'!1G 

 CO ,58;,@2 HOOO A@A3A' GJ2;,@2 HOOO A@A3A& @&1!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

 K.@G1,!# 9B.B;: JJK.G / 8.G 9#. B.B;: B2:+?#.?C .+:?8C+-# NG0#3G@B. D$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2 AA$;@G 33!1G 

B2:+?#.?C .+:?8C+-# JJK.B@/ J5BGJ2G53 G#@B E O ))EH $ 2 AA$;&' 3!$G 

B2:+?#.?C .+:?8C+-# 8..00. #@B +1K35.GJ J5G#- *$ 2 A@3A@G @&!1G 
 ;G = 1G0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7C 2 7) 20B;

4-7I

CO2 HI

**

4O2 H)

#8:+2? 5 CO GJ223,@2

B2?#0B/#82 A@3@A& A31!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E

5 4O GJ223,@2

+?? E E I7ED DECO 2 5A@3@A&6 E E I7ED DE4O 2 5A@3@@&6 5,/-E I)E7O ) 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? NG0#3G@B. 9B.B;:

A@3@@& A@1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO 4OO12 & &G$'3& 33!1G 

B2:+?#.?C .+:?8C+-# 8..00. #@B +1K35.GJ ..00.- )O 2 A@3A@A '3!1G 
 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7C 2 7) 20B;

@; @; @G

?#8+.+ 1J2..3.E +??

E E I7EHOEID 2

A3

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? NG0#3G@B. 9B.B;:

A< <

B2/+2+?C 1.B.2#3 K5. B#3G K.3 BJJ3G23 N16B8.3 9*)"0J12BB:; @G G @; ;

2M;4

**

74

#8:+2? GJ223,@2

B2?#0B/#82 A@3@'& 3&'!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO 4OO12 & &G$'3& 33!1G 

   .20.)"# 5L#@ 9B.B;: *M 7

;

IC

* 081

**

#8:+2? B2?#0B/#82

 122.3 K10; HOOO K105.3#3 A@AAG3 GJ223,@2 A@AAG&

?#8+.+ 1J2..3.

A11!1G ,@/GGJ 1J2..3.

A@AAG< @&1!1G 

<3

@!& @ !& &

3$ $

<

A3!& A3!&

B2:+?#.?C .+:?8C+-# 8..00. J5BGJ2G53 G#@B HO* ..00.- )O 2 JJK.G 9B.B;: AA1$'3 &1!1G 

B2:+?#.?C .+:?8C+-# 300J@.B@/ #G53. J5BGJ2G53 G#@B HO* 7 B#33JB1#KN I 300J@.@JJK.G I 8@.0G I @JJK.3 8G 9B.B;: AA1$'G '3!1G  

O)

*$ 081

.20.)"#  9B.B;: * G5G1

**

B2/+2+?C B#33JB K.3 K15 1B8.3; #8:+2? B2?#0B/#82

 K105.3#3 *OOO K105.3#3 A@3@33 GJ223,@2 A@3@3&

?#8+.+ 1J2..3.E2J5K. +??

E E 7I )ED )E7) 2

3G1!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? NG0#3G@B. 9B.B;:

 &G

 

 *$ 081

.20.)"#  9B.B;: * G5G1

4-7I

7)

#8:+2? B2?#0B/#82

 K105.3#3 *OOO K105.3#3 A@3@G3 GJ223,@2 A@3@G&

?#8+.+ 1J2..3.E2J5K. +?? E E 7C *E7I CE)O I 2 5,/-E $ )E7D ) 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? NG0#3G@B. 9B.B;:

**

331!1G B2:+?#.?C .+:?8C+-# 8..00. #@B +1K35.GJ ..00.- )O 2 JJK.G 9B.B;: A@3A@3 '3!1G 
 

  

0?=C.20.)"# 7OE777 9#. B.B;: )O 20B;

#B.+3 N 

  &@ 4O" <EC-7I

**

I ))

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

B2?#0B/#82 AA1$@<

4O" <E-C-7I

0?=C.20.)"# )HE)H 3#@+NK#@ 9#. B.B;: 4 20B;

I)

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

A11!1G ?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? J5G#- D7 2 -E 7I )E7H * 2 5,/-E E I7 )E) 4E7 2 B2/+2+?C . B5K#11J 52# 777 K1531,G#.11#;

**

B2?#0B/#82 AA1$&< @&1!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E1B. B2:+?#.?C C.20.)"# )O ICOO 7HOO! &;&<&A 3&!1G 

+?? J5G#- D7 ) 2 -E 7I )EC 2 5,/-E E I7 )E) 4E7 2

B2:+?#.?C C.20.)"# 5L#@ 7O *O" *DO12 &&G@&A 122.3 K105.3#3 331!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 4 ICOO IDO12 &G$$<G 3;!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# HM 7 * 5L#@ HI)O IOO12 &&GG1A ';!1G 2E ?).+()? 4++--+ J5BGJ2G53 G#@B HO* J5G#- )O 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA1$'3 &1!1G 

0--B8+:8,! #?20+ J5BGJ2G53 G#@B HO* 7 B#33JB1#KN I 300J@.@JJK.G I 8@.0G I @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA1$'G '3!1G   0?=C.20.)"# 7OE777 9#. B.B;: C) 20B;

O$

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

**

B2?#0B/#82 AA1;&< 331!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E 7I )E7I ) 2

 

B2:+?#.?C C.20.)"# C) I*" ICOO IOOO! &;&<;A 3&!1G 0?=C.20.)"# 7OE777 9#. B.B;: C) 20B;

O4

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

**

B2?#0B/#82 AA1;<< 331!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E E 7I )E7DE7H 2

 * 

B2:+?#.?C C.20.)"# C) I*" ICOO IOOO! &;&<;A 3&!1G 0?=C.20.)"# 7OE777 9#. B.B;: IM )O 20B;

7I

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

**

B2?#0B/#82 AA1;;< 3''!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E E 7I )EIO )E7H 2 NG0#3G@B.- E E ) CECEO ) 2

B2:+?#.?C C.20.)"# )O ICOO 7HOO! &;&<&A 3&!1G 
  &@ #B.+3 N 

0?=C.20.)"# )HE)H 3#@+NK#@ 9#. B.B;: 4 20B;

O DH

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

**

B2?#0B/#82 A@G;A< 3G1!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E 7I )ED 2

 &@ 

B2:+?#.?C C.20.)"# 4 ICOO IDO12 &G$$<G 3;!1G 0?=C.20.)"# )HE)H 3#@+NK#@ 9#. B.B;: 77 20B; G. )H ?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E 7I )E7* ) 2 NG0#3G@B.- E E ) )ECEO ) 2

 * &@ 

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E E 7I )E7DE7H 2 NG0#3G@B.- E E ) )ECEO ) 2

**

B2?#0B/#82 AA1;'< 3''!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 4 ICOO IDO12 &G$$<G 3;!1G 0?=C.20.)"# )HE)H 3#@+NK#@ 9#. B.B;: IM 4 20B; G. IM )H I $ 9#. B.B;: G. IM 5L#@ )H HM7 * 9#. B.B;:

O4

O4

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

**

B2?#0B/#82 AA1;$< 3&'!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 4 ICOO IDO12 &G$$<G 3;!1G 


  0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE7) 2 IO 20B; AG!& G&

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

B2?#0B/#82 A@G;AG 331!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E0@NN1.

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

 3A!&

   =  *0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE7C 2 IO 2M;EIM IO 20B;

8-5L3

**

OC

7#@ 7 O7

**

I#@ 7 $O

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3. 5M 0@NN1. .3+1#

B2?#0B/#82 A@G;@< 3;1!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E0@NN1.

5M 0@NN1. 8-5L3

+??

E E 7D )EIO )E7D 2 5A@G;@<6

E E 7D )EHD OE7D 2 5A@G;'<6

.3+1#

A@G;'< A@1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

   @G = <G = 1GC-7I

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE7C 2 IO 20B;

HO2 7D

DO2 IH

4O2 H O$

**

#8:+2? B2?#0B/#82 ,@/GGJ 1J2..3. 5M 0@NN1. 51# HO A@AA&< A;'!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E0@NN1. +?? 5,/- 7$ 2 E 7I )EHO 2 5A@AA&<6 E 7I )EDO 2 5A@AA<<6 E 7I )E4O 2 5A@AA;<6

5M 0@NN1. 51# DO

A@AA<< @&1!1G 

5M 0@NN1. 51# 4O

A@AA;< '31!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

2E 8F.+ 2.# 4++--+ J5BGJ2G53 G#@B HO* J5G#- )O 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@3A@' ';!1G 

0--B8+:8,! #?20+ J5BGJ2G53 G#@B HO* 7 B#33JB1#KN I 300J@.@JJK.G I 8@.0G I @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA1$<G &1!1G   @G = <G = 1G0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E )E7I ) 2 IO 20B;

7O-7H

HO2 7)

DO2 I)

4O2 H*

**

#8:+2? B2?#0B/#82 J5BGJ2G53 G#@B ,@/GGJ 1.2 HO A@GG<@ 3''!1G 

?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO*

 1.2 DO

A@GG<< 3;1!1G 

 1.2 4O

A@GG<1

1 1G

A31!1G 

< <G @ @G

3 3G!A G

3 3G!A G

 3G!A 3G

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

4 .+/ 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- *$ 2 * @JJK.G * 8G * 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@GG<G @&!1G 

0--B8+:8,! #?20+ J5BGJ2G53 G#@B 7 B#33JB1#KN * #G53.300J@. * 8@.0G * @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@GG<3 A@!1G 
*I"

5!J1#

 @GG

G *O" 7 13@ 

.20.)"#

7 HC

#8:+2? GJ223,@2

**

B2?#0B/#82 A@3'&&

5@G.25 .B0- 5!J1# 9B.B;: C C ICOO HOO12

3&'!1G 

?#8+.+ 1J2..3. +?? E 4EDD ) 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? 300J@.B@/ #G53. 9B.B;:

.2?: @GG

++00+?F:4B.??+! $ )8#"! @-4. :8, J5BGJ2G53 G#@B E O $E$ 2 @JJK.3 8G G8.G 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;&@ ;!AG 

F?-#0?8:+ <$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

B2?#0B/#82 AA$;@G 33!1G 
 #B.+3 N 

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E H )E7O ) 2 77 20B; ?#8+.+ 1J2..3.E +?? E 7D HE7D 2

 

#+.+0( .B/+0+8#:

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

0?=C.20.)"# 7OE777 9#. B.B;: )O 20B;

B2?#0B/#82 AA1$;< 331!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )HO12 & &G$1&G 33!1G #B.+3 N 

**

O DI

O D)

#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

**

B2?#0B/#82 AA1$$< 331!1G 

?#8+.+ 1J2..3. +?? E 7D HE4 * 2 B2/+2+?C . B5K#11J 52# 777 K1531,G##11#;

B2:+?#.?C C.20.)"# )O ICOO 7HOO! &;&<&A 3&!1G 
$C"

  333#8:+2? ,@/GGJ 1J2..3.

0?=C.20.)"# 7OE777 9#. B.B;: )O 20B;

 H$"

 H 081

.20.)"# 5L#@ 9B.B;: HM H

B2?#0B/#82 A@G;;<

B2:+?#.?C C.20.)"# )O ICOO 7HOO! &;&<&A 3&!1G 

+?? E E 7D *E7* *E)I 2 5,/- 7$ 2

  

**

@&1!1G 

?#8+.+ 1J2..3. 15 5,/JGJJ JB#.B..3 8.#3..3 8#.1#.,.3 / ,#./BGJJ B.#1G N28@.BG663;

H I)

C-7I

C-7I

H 7)

**

#8:+2? B2?#0B/#82 ,@/GGJ 1J2..3.

 K105.3#3 DOOO A@G;$<

?#8+.+ 1J2..3.

'31!1G 

+?? E E 7D *E7* *E)I 2 5,/- 7$ 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

 2JJ3G/ 9B.B;:

82.2: 4 #/ 4++--+ J5BGJ2G53 G#@B HO* J5G#- )O 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@3A@' ';!1G 

0--B8+:8,! #?20+ J5BGJ2G53 G#@B HO* 7 B#33JB1#KN I 300J@.@JJK.G I 8@.0G I @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA1$<G &1!1G 


 #B.+3 N 

7O

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE7H 2 IO 20B;

**

#8:+2? B2?#0B/#82 ,@/GGJ 1J2..3.E10GGJ A@G;3< A31!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E0@NN1.

A@ A@

7H

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

3@

3@ 3@

 #B.+3 N 

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE7H 2 IO 20B;

A31!1G 

+??

E E 7HEIHE7D ) 2 NG0#3G@B.- E E CE) )EH ) 2#B.+3 N 

**

#8:+2? B2?#0B/#82 ,@/GGJ 1J2..3.E10GGJ A@G;G<

?#8+.+ 1J2..3.E0@NN1.

  @G = <G = 1G

7I

C-7I

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE7) 2 IO 20B;

B2:+?#.?C C.20.)"# BG#@ G.@LN  7) ICOO $)O12 $I & &G$<GG A1!1G 

HO2 I7

DO2 HI

4O2 *7

**

#8:+2? B2?#0B/#82 ,@/GGJ 1J2..3.E10GGJ =J@# 51# HO A@AA@< A;'!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E0@NN1. +?? E E 7$E7$EHO 2 5A@AA@<6 E E 7$E7$EDO 2 5A@AA'<6 E E 7$E7$E4O 2 5A@AA'16

3@ 3 @

=J@# 51# DO

A@AA'< @&1!1G 

=J@# 51# 4O

A@AA'1 '31!1G 

3@ 3 @ @G @ G

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

3$ 3 $

7B8# 2.# 4++--+ J5BGJ2G53 G#@B HO* J5G#- )O 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@3A@' ';!1G 

0--B8+:8,! #?20+ J5BGJ2G53 G#@B HO* 7 B#33JB1#KN I 300J@.@JJK.G I 8@.0G I @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@AAAG &1!1G 
 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE77 ) 2 77 20B;

O )I

**

#8:+2? B2?#0B/#82 GJ223,@2EK10; A@3AG& &1!1G 

$! & $!&

?#8+.+ 1J2..3.E2J5K. 3; ;

+?? NG0#3G@B.- E E D IED IEH 2

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )HO12 & &G$1&G 33!1G 

33!& 3 3!&

  @G = <G0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E DE77 ) 2 77 20B;

HO2 O$

DO2 7*

**

#8:+2? B2?#0B/#82 GJ223,@2EK10; @(.G HO A@3A3& &1!&G 

$!& $!&

?#8+.+ 1J2..3.E2J5K.

@(.G DO

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? NG0#3G@B. 9B.B;:

$@!1G 

$!& $!& <G <G

@G @ G

3A 3A

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )HO12 & &G$1&G 33!1G 

3A 3 A

8%+? @G , <G 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- *$ 2

B2?#0B/#82 A@3A@G @&!1G 

A@3AA&

@(.G -K1.B.3G#3 K@/5BG.2#G 5KG BG..3.BG BKJ1B.;
 % G,# 5@.+.31 JBGN -B@/3 .!#3 53 N,!.BG 0J3.B / 1J533511.3#3 @J5BG#8.3G 3N0N.0.B##3 #3#@+.3BBG6G#03515+.3; J5BGJ2.3#3 53 1J533511.3#3 8@5B#BB. /5,53 K.0JGGKG 3..3 K1.B.2#3 B./5.GJB8.00 0J.3 2N6B K11.GB#KG B515BJ,G##G; 11.GGJ @J5BGJ2.B8@5B#BB. 53 1J53JG /50.B##3 JBGN -K1.B.2##3 #@.GG.3 ,NK.3 BG 0#BGK3 8.333; JBGN -K1.B.3 53 K,K #.-G#@BG / 3# 0#BGKG #@.GG.3 ,NK.3 J105.12 - BBB 0J.3 BBB;

J533511.B#3 @J5BG#8.333 3B.5BG /50.3#3 JBGN -K1.B.3 53 2N6B J3..00.; 1. B.GG#3 0NB##BB 8N6@# 2#@.,#30.3#3 3#1.0J12.3#3 /83.1.B,#30.3#3 G. B@/3 JJB.3 >JBGN G,1.+,G? -K1.B.3;
 'G = ;G0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7H ) 2 77 20B;

*O2 77 O

CO2 7D O

#8:+2? @J5BGJ3JG @JG JBGN *O

))

B2?#0B/#82 AA1GAG A;'!1G 

?#8+.+ #.-G#@B 1.B.3 5B3 8.3G 

JBGN CO

AA1GA3 @&1!1G 

;G ;G

B2/+2+?C

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.' B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )$O12 & &G$A33 33!1G 

'G 'G

3 31 1

 31 31

 'G =  ;G#B.+3 N 

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7H ) 2 77 20B;

*O2 7* O

C72 IO )

#8:+2? @J5BGJ3JG @JG JBGN =J@# *O

))

B2?#0B/#82 AA1'AG A;'!1G 

3A 3A

?#8+.+ #.-G#@B 1.B.3 5B3 8.3G 

JBGN =J@# CO

AA1'A3 @&1!1G 

3A 3A ; ;3 'G 'G

3; 3;

B2/+2+?C

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.' B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )$O12 & &G$A33 33!1G 

3; ;

B:?F , B:?F 7B8# 4++--+ 5B:?F6 #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2

B2?#0B/#82 AA1GAA @&!1G 

F?-#0?8:+ <$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

4++--+ 5B:?F 7B8#6 #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2

B2?#0B/#82 AA1'AA @&!1G 

B2?#0B/#82 AA$;@G 33!1G 
  &G =  $G#B.+3 N 

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7H ) 2 77 20B;

)O2 7I )

$O2 7$ )

#8:+2? @J5BGJ3JG @JG JBGN 15G )O

**

B2?#0B/#82 AA1'3G A;'!1G 

?#8+.+ #.-G#@B

JBGN 15G $O

B2/+2+?C

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.' $G $G &G &G

3A 3A

AA1'33 @&1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )$O12 & &G$A33 33!1G 

3A 3A

B:?F .2? 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- *$ 2

B2?#0B/#82 A@3A@G @&!1G 

F?-#0?8:+ <$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

B2?#0B/#82 AA$;@G 33!1G 


 #B.+3 N 

0?=C.20.)"# 7*E3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7H ) 2 G. 7*E *O 20B; 9#. B.B;:

)*

C7)

#8:+2? G..3.1B. @J5BGJ3JG @JG

B2?#0B/#82 AA1'@G A@1!1G 

?#8+.+ #.-G#@B 1.B.3 5B3 8.3G 1B. B2/+2+?C

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.'

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )HO12 & &G$$3G 3&!1G 

A' A '

3 3&

 'G =  ;G#B.+3 N 

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7H ) 2 77 20B; 3& 3 &

?#8+.+ #.-G#@B 1.B.3 5B3 8.3G 1B.

CO2 7$ $

#8:+2? G..3.1B. @J5BGJ3JG @JG JBGN 53# *O

)*

B2?#0B/#82

;G ;G

'G 'G

A AG

AA1'@3 '31!1G 

JBGN 53# CO

B2/+2+?C

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.'

3& 3&

*O2 7I I

AA1'@A &31!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )$O12 & &G$A33 33!1G 

A AG

B:?F 20# 'G = B:?F 20# ;G 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2

B2?#0B/#82 AA1'A@ @&!1G 

F?-#0?8:+ <$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

B2?#0B* /#82 AA$;@G 33!1G 
  #B.+3 N 

0?=C.20.)"# )HE)H 3#@+NK#@ 9#. B.B;: 4 20B;

7I C

#8:+2? @J5BGJ3JG @JG

**

B2?#0B/#82 A@GG1G A@1!1G 

?#8+.+ #.-G#@B 33#@ ,5JB.3+ 1J2..3.

A& A & <

B2/+2+?C

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.'

B2:+?#.?C C.20.)"# 4 ICOO IDO12 &G$$<G 3;!1G 

'G ' G

3' 3 '

B:?F ?).+()? 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2

B2?#0B/#82 AA1'AA @&!1G 

F?-#0?8:+ <$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

B2?#0B/#82 AA$;@G 33!1G 
 3G0?=C.20.)"# 7OE7O 9#. B.B;: H) 20B; G. 7O 77 9#. B.B;: ?#8+.+ @3..GG. J5BGJ2G53 G#@B HO* +??

E E 74ECO )E4 2 5,/-E 4E74 2 B2/+2+?C @3..GG. 53 1J533532G#@.1.;

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.'

7I I)

#8:+2? BJ51 8.88J@.

**

B2?#0B/#82 A@3'AG @&1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"#

B85G * HD" HOOO HOO! 7D)12 &<GG$' A1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# H) 3#@+NK#@ )O IO" I$OO 7IOO! &;&@;G &!$G 

882- ./4: 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2

B2?#0B/#82 A@3A@@ '3!1G 

F?-#0?8:+ <$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

B2?#0B/#82 AA$;@G 33!1G 
 'G = ;G0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * HE77 ) 2 7)

3A 3A

*O2 7O O

**

CO2 74 )

#8:+2? ,.#000.K. @@50 3! *O

B2?#0B/#82 A@3'GG '31!1G 

?#8+.+ .#000.K. J5BGJ2G53 G#@B 3A 3A ;G ;G

@@50 3! CO

B2/+2+?C .#000.K. 53 1J533532G#@.1.;

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.'

';1!1G B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

'G 'G

3; 3;

A@3'G3

3; 3;

  'G = ;G0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * HE77 ) 2 7)

3A 3A

*O2 77 O

CO2 II )

**

#8:+2? B2?#0B/#82 BJ51 8.88J@. @@50 @3.G## *O A@3'3G @&1!1G 

?#8+.+ @3..GG. J5BGJ2G53 G#@B 3A 3A ;G ;G

B2/+2+?C @3..GG. 53 1J533532G#@.1.;

50.3#3 K1.B.3 53 J3..00.'

A@3'33 '31!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

'G 'G

3; 3;

@@50 @3.G## CO

3; 3;

882- ./4: 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2

B2?#0B/#82 AA1'AA @&!1G 

F?-#0?8:+ <$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

B2?#0B/#82 AA$;@G 33!1G 


 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C ) 2 I) 20B;

H$

#8:+2? ,58#3,@2 GJ223,@2

)*

B2?#0B/#82 AA;$;' AA;$'& A;'!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E0@NN1. B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 

+?? E 7)ECD 2 5,/ I7 ) 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? JJK.G 9#. B.B;:

 &'0?=C.20.)"# I*!-HE- 3#@+NK#@ 9#. B.B;: ID

..:? 

H$

#8:+2? ,58#3,@2 GJ223,@2

)*

B2?#0B/#82 AA;1GA AA;1G&

?#8+.+ 1J2..3.

A;'!1G 

+?? E 7HE$C 2 5,/ 7$ 2

B2:+?#.?C C.20.)"# ID ICOO 7$OO12 & &G$AA< $!@G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? .@@3BN6GG61.G# 9B.B;: JJK.G 9#. B.B;: )* -K1.B.2#3 K@/5BG.3 53 #@.GG.3 0#BGK;

2. &' , #D 2.

++00+?F:4B.??+! $ )8#"! @-4. :8, J5BGJ2G53 G#@B E O $E$ 2 @JJK.3 8G G8.G 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;&@ ;!AG 
 0?=C.20.)"# I*!-IE- 3#@+NK#@ 9#. B.B;: 7$

..:? 

*H

I D)

#8:+2? ,58#3,@2 GJ223,@2

B2?#0B/#82 A@G'&' A@G'&&

?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E 7CE7OO 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #G53.300J@. 9B.B;: .@@3BN6GG61.G# 9B.B;:

 

331!1G B2:+?#.?C C.20.)"# 7$ ICOO 7IOO12 & &G$A3$ $!@G 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E D )E7* ) 2 7) 20B;

*H

ID

#8:+2? ,58#3,@2 GJ223,@2

B2?#0B/#82 A@G'<' A@G'<& 1&!1G 

?#8+.+ 1J2..3.E1B. +?? E 7) )E4H ) 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #G53.300J@. 9B.B;:

?2: , ?2: .::

++00+?F:4B.??+! @-4. :8, $ ,@#! J5BGJ2G53 G#@B E O $E$ 2 @JJK.3 8G G8.G 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;&@ ;!AG 

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 
* 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C H 2 I* 20B; ?#8+.+ 1J2..3.E +?? J5G#-E E 7IEHOE7$ 2 NG0#3G@B.- E E C CE7OEC 2

*

?#8+.+ 1J2..3.E +?? J5G#-E 7IE4O 2 5,/ 7C 2

#8:+2? GJ223,@2

* B2?#0B/#82

F?-#0?8:+ <$ AA$;@G J5K. 33!1G H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

**

B2?#0B/#82 A@3'<& 331!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# BG#@ G.@LN  7) ICOO $)O12 $I & &G$<GG A1!1G 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C H 2 I* 20B;

7 ))

I4

#8:+2? GJ223,@2

**

B2?#0B/#82 A@3';& 3;1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$;;G 3&!1G 
  0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7$ 2 IO 20B;

77

#8:+2?

B. K105.3#3 GJ223,@2

**

B2?#0B/#82 A@AGG& 3&'!1G 

?#8+.+ #@BE1B. +?? - IO 2 NG0#3G@B.-E $EI ) 2 J5G#-E E IOEHI )EI7 2

  A; = '' = ;G0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7$ 2 IO 20B;

B2:+?#.?C C.20.)"# BG#@ G.@LN  7) ICOO $)O12 $I & &G$<GG A1!1G 

IC2 OD

**2 O4

#8:+2?

B. K105.3#3 GJ223,@2 155 J@# IC

?#8+.+ #@BE1B.

B2/+2+?C 155 J@# IC K1.B.2#3 K5. B#3G /505 0GG553 G. 1GG.3;

**

B2?#0B/#82 A@AG3& 331!1G 

155 J@# ** +?? J5G#-E IOEIC 2 5A@AG3&6 5,/-E 7OEO ) 2 J5G#-E IOE** 2 5A@AGA&6 5,/-E 7$E7 2 J5G#-E IOECO 2 5A@AG@&6 5,/-E 7$E7 2

CO2 7I

A@AGA& 3&'!1G 

155 J@# CO

A@AG@& 3'1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# BG#@ G.@LN  7) ICOO $)O12 $I & &G$<GG A1!1G 

.22 B8# 4++--+ J5BGJ2G53 G#@B HO* J5G#- )O 2

B2?#0B/#82 A@3A@' ';!1G 

B2?#0B/#82

F?-#0?8:+ <$ AA$;@G J5K. 33!1G H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;
 @G = &G = ;G.20.)"#  9B.B;: * G5G1

4-7I

HO2 O)

)O2 O$

CO2 77

#8:+2? #@@ HO GJ223,@2

?#8+.+ 1J2..3.E2J5K.

 AG

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? NG0#3G@B. 9B.B;:

 AG

**

B2?#0B/#82 A@3A$@ 3G1!1G 

#@@ )O GJ223,@2

A@3A$& 331!1G 

 AG

; ;G

#@@ CO GJ223,@2

& &G

A@3A$; 3''!1G 

@ @G

 3G!A G

 3G!A G

 3G!A G

#88 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- *$ 2 * @JJK.G * 8G * 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@GG<G @&!1G 

0--B8+:8,! #?20+ J5BGJ2G53 G#@B 7 B#33JB1#KN * #G53.300J@. * 8@.0G * @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@GG<3 A@!1G 


   'G =   ;&

#B.+3 N E0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7D 2 I* 20B;

3 3< <

;& &

C)2 IO

))

#8:+2? B2?#0B/#82 18 JB,@552 *O ,58#3,@2 AA$1@A 0.K#3,@2 AA$1@&

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G 

3 3< <

*O2 O4

1&!1G 18 JB,@552 C) ,58#3,@2 0.K#3,@2

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? JJK.G 9#. B.B;:

AA$1'A AA$1'& 3''!1G 

B2/+2+?C NG0#3G@B. 9II$CHO: 0GB; 11;

'G 'G

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G  ;! ;@ ;!@ @

 ;! ;!@ ;@ @

3 3& &

3 3& &

  ;& =  3GG#B.+3 N E

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C ) 2 I* 20B;

3 3< <

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G 

3 3< <

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? JJK.G 9#. B.B;:

$I2 7H

7O$2 7 $O

#8:+2? 18 53# C) ,58#3,@2 0.K#3,@2

))

B2?#0B/#82 AA$13A AA$13& 3''!1G 

18 53# 7OO ,58#3,@2 0.K#3,@2

AA$1AA AA$1A& 3&'!1G 

3G$ 3 G$ G$

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 

$A $A

B2/+2+?C NG0#3G@B. 9II4IDI: 0GB; 11;

 ;!@ ;!@ @

; ;!@ !@ @

3 3& &

3 3& &

.4 20# , .4 B:)822/ 4++--+ #@B +1K35.GJ E 7*EHC 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;AA ';!1G 

0--B8+:8,! #?20+ D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B J5G#- IO 2 @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;3A ';!1G 

++00+?F:4B.??+! @-4. :8, D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B E O DE$ 2 @JJK.3 8G G8.G 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;&A '!$G 

F?-#0?8:+ <$ J5K. H-851# E I CE77 ) 2

B2?#0B/#82 AA$;@G 33!1G 

8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G; 5K#1GJJ 2N6B 18 JB,@552 *O 9II$4HIE-): K1.B.2#11#;

F?-#0?8:+ <; J5K. E E I)E* )ED 2

8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G; + B5K#11J 18 JB,@552 *O 9II$4HIE-): K1.B.2#11#;

B2?#0B/#82 AA1A<A 3&!1G  

;&0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C ) 2 I* 20B;

I7

#8:+2? ,58#3,@2 0.K#3,@2

))

B2?#0B/#82 AA$$<A AA$$<& 3;1!1G 

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G +?? - 7O 2 J5G#-E C HEC) 2 5,/- 7* C 2

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #,.005 9B.B;: JJK.G 9#. B.B;:

 

3GG0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C ) 2 I* 20B;

I)

#8:+2? ,58#3,@2 0.K#3,@2

))

B2?#0B/#82 AA$$;A AA$$;& A31!1G 

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G +?? - 7O 2 J5G#-E C HE7OO 2 5,/- 7* C 2

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #,.005 9B.B;: JJK.G 9#. B.B;:

.4

4++--+ #@B +1K35.GJ E 7*EHC 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;AA ';!1G 

0--B8+:8,! #?20+ D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B J5G#- IO 2 @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;3A ';!1G 

++00+?F:4B.??+! @-4. :8, D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B E O DE$ 2 @JJK.3 8G G8.G 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;&A '!$G 

F?-#0?8:+ <; J5K. E E I)E* )ED 2

B2?#0B/#82 AA1A<A 3&!1G 

8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;
 

3A

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C ) 2 I* 20B;

3G 3 G

O 4)

#8:+2? ,58#3,@2 0.K#3,@2

))

B2?#0B/#82 AA$$$A AA$$$& 3&'!1G 

@<!& @ <!& &

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #,.005 9B.B;:

 ;!@ ;!@

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 
 

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C ) 2 I* 20B;

3 3G G

O 4)

#8:+2? ,58#3,@2 0.K#3,@2

))

B2?#0B/#82 AA$$1A AA$$1& 3''!1G 

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G 

'A 'A

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #,.005 9B.B;:

3@ 3@ <

 

 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C ) 2 I* 20B;

 ;!@ ;@ @

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G <3 <3

+?? N6GG6/5,G5- I 2

@G @ G

O$

#8:+2? ,58#3,@2

))

B2?#0B/#82 AA$1GA 331!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# IH ICOO 7H)O12 & &G$1;G 3&!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #,.005 9B.B;:

#.4

/4 )#" ?-2C8:+ 1J2..3. J5G#- HO 2

B2?#0B/#82 AA$<$A A@!1G 

.- 1J2..3. E 7*E4 2 JJK.G 9#. B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;GA A1!1G 

50.B##3 K1.B.2##3 G@K.G3 I 081;

?F-44.#=4++--+ 1J2..3. J5G#- HO 2

B2?#0B/#82 AA$<1A A@!1G 

4++--+ #@B +1K35.GJ E 7*EHC 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;AA ';!1G 

0--B8+:8,! #?20+ D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B J5G#- IO 2 @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;3A ';!1G 

++00+?F:4B.??+! @-4. :8, D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B E O DE$ 2 @JJK.3 8G G8.G 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;&A '!$G  0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * )E7C 2 7) 20B;

))

7I

#8:+2? ,58#3,@2 0.K#3,@2

B2?#0B/#82 AA$<GA AA$<G& 3''!1G 

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G +??

E E DE**EC D 2 NG0#3G@B.-E E 7O )E$E) 2 G.BNNB B#.3BG * H 2

 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * )E7C 2 7) 20B;

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

))

O4

#8:+2? ,58#3,@2 0.K#3,@2

B2?#0B/#82 AA$;<A AA$;<& 3''!1G 

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G +??

E E DE)OEC D 2 G.BNNB B#.3BG 77 ) 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? NG0#3G@B. 9B.B;:

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 
 ;&0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * )E7C 2 7) 20B;

))

II

#8:+2? ,58#3,@2 0.K#3,@2

B2?#0B/#82 AA$<3A AA$<3& 3&'!1G 

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G +??

E E DEC)EC ) 2 5,/- 7* C 2

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO 4OO12 & &G$'3& 33!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? JJK.G 9#. B.B;:

 3GG0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E ) IE7C H 2 I* 20B;

I$

#8:+2? ,58#3,@2 0.K#3,@2

))

B2?#0B/#82 AA$<AA AA$<A& 3;1!1G 

?#8+.+ 1J2..3. 1.B.3 5B3 8.3G +??

E E DE7OOEC ) 2 5,/- 7* C 2

B2:+?#.?C C.20.)"# I* I)OO 7)OO12 & &G$'3; 3;!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? JJK.G 9#. B.B;:

C ;& = 3GG 4++--+ #@B +1K35.GJ E 7*EHC 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;AA ';!1G 

0--B8+:8,! #?20+ D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B J5G#- IO 2 @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;3A ';!1G 

++00+?F:4B.??+! @-4. :8, D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B E O DE$ 2 @JJK.3 8G G8.G 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;&A '!$G 

F?-#0?8:+ <; J5K. E E I)E* )ED 2

B2?#0B/#82 AA1A<A 3&!1G 

8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;
 0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7H ) 2 77 20B;

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #,.005 9#. B.B;: JJK.G 9B.B;: #8:+2? J5BGJ2G53 G#@B

?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO* 1.B.3 5B3 8.3G 

AA!&

 @G = <G

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )$O12 & &G$A33 33!1G <

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * $E7H ) 2 77 20B;

B2?#0B/#82 AA;1'A 31'!1G 

+?? E DE*I 2 G.BNNB B#.3BG 7O 2

<

))

7H

H72 7H

))

D72 I4

#8:+2? J5BGJ2G53 G#@B @JBG HO

B2?#0B/#82 AA;1@A 3;1!1G 

?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO* 1.B.3 5B3 8.3G 

< <3 3

AA;1<A A@1!1G 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:? #,.005 9#. B.B;: B2:+?#.?C C.20.)"# 77 ICOO )$O12 & &G$A33 33!1G 

@ @3

1

@JBG DO

1

8B:? 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA;1AA @&!1G 

B2?#0B/#82

F?-#0?8:+ <$ AA$;@G J5K. 33!1G H-851# E I CE77 ) 2 8#.11N (5@ B(# 533#G.53 .3 G,# 128 B,(G;

#)+--2 J5BGJ2G53 G#@B HO* E $E7O 2

B2?#0B/#82 AA;1&A $@!1G 


   #B.+3 N 

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * )E7C 2 7) 20B;

#8:+2? J5BGJ2G53 G#@B

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 

+??

E E CEH* )E7* ) 2

B.-E DE7D 2#B.+3 N 

0?=C.20.)"# ICE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; E * )E7C 2 7) 20B;

B2?#0B/#82 AA13$A 3&'!1G 

?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO*

  &G =   $G

**

7I

)72 77

**

$72 7D

#8:+2? J5BGJ2G53 G#@B .+ .1B )O

B2?#0B/#82 AA13<A 331!1G 

?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO* +?? E D )E)7 2 5AA13<A6 E D )E$7 2 5AA13;A6 5,/-E 4E4 2

B.-E DE7D 2

+( +.: &G = $G 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA;1AA @&!1G 

.+ .1B $O

AA13;A 3&'!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# 7) ICOO $OO12 & &G$1<G 33!1G 


  #B.+3 N 

0?=C.20.)"# 4E4 9#. B.B;: *O 20B;

 '!& '!&

OD

#8:+2? J5BGJ2G53 G#@B

**

B2?#0B/#82 AA13@A 1&!1G 

?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO* @G @ G

B2:+?#.?C C.20.)"# HH 3#@+NK#@ *O ICOO *DO12 & &31'&3 ;!AG 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

B. B.BJB 9B.B;:

'& '!& 1

  #B.+3 N 

0?=C.20.)"# 4E4 9#. B.B;: *O 20B;

 '!& '!&

O *)

#8:+2? J5BGJ2G53 G#@B

**

B2?#0B/#82 AA13'A 1&!1G 

?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO* @G!& @ @G !& &

1

1

 B2:+?#.?C C.20.)"# HH 3#@+NK#@ *O ICOO *DO12 & &31'&3 ;!AG 

+:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

B. B.BJB 9B.B;:#B.+3 N 

0?=C.20.)"# 4E4 9#. B.B;: *O 20B;

 '!& '& '!

7*

#8:+2? J5BGJ2G53 G#@B

**

B2?#0B/#82 AA13&A 3&'!1G 

?#8+.+ J5BGJ2G53 G#@B HO* +??

5,G5- 7 ) 2 +:?8C+--##?=:+:.?FC? 2:?

B. B.BJB 9B.B;:

5,G5 8.BG500##11 9B.B;:

B2:+?#.?C C.20.)"# HH 3#@+NK#@ *O ICOO *DO12 & &31'&3 ;!AG 

3&G 3& G

.1B -K1.B.2.#3 4 ) 2 05@0# BG..3.1B.B.BJB K5.!3 B#3G 0,!#11 GK11 90GB; 0JK:; @ @G

+.: %.228 ./4 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- )O 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA;1AA @&!1G 

  

7$O"

*F4#31!& 3 1!!& & ; ; 3A A

0?=C.20.)"# 7OE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; $ ) 2 G. 7OE7O 9#. B.B;: I) 20B;

#8:+2? ,58#3,@2

?#8+.+ 1J2..3.

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 3#@+NK#@ ICOO IIO12 &G$1AG 3;!1G 

**

B2?#0B/#82 A@A&&' A@1!1G 

;A ; A

B2:+?#.?C C.20.)"#

B85G * HD" HOOO HOO! 7D)12 &<GG$' A1!1G 

3$ 3 $

7$O"

   *F4#A3 A3 ; ; 3A A

;A ; A

HO

0?=C.20.)"# 7OE3#@+NK#@ 9#. B.B;: 20B; $ ) 2 G. 7OE7O 9#. B.B;: IM I) 20B;

#8:+2? ,58#3,@2

?#8+.+ 1J2..3.

B2:+?#.?C C.20.)"# 77 3#@+NK#@ ICOO IIO12 &G$1AG 3;!1G 

**

B2?#0B/#82 A@A&<' A;'!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"#

B85G * HD" HOOO HOO! 7D)12 &<GG$' A1!1G 

3$ $

I)

B+ ?).+()? 4++--+ J5BGJ2G53 G#@B HO* J5G#- )O 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@AAA3 $@!1G 

0--B8+:8,! #?20+ J5BGJ2G53 G#@B HO* 7 B#33JB1#KN I 300J@.@JJK.G I 8@.0G I @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@AAAG &1!1G 
 @<G 

4O" 

#B.+3 N 

4O"

D-7I

O C4

0?=C.20.)"# )HE)H 3#@+NK#@ 9#. B.B;: 4 20B; G. )H I $ 9#. B.B;: G. 5L#@ )H HM 7 * 9#. B.B;:

#8:+2? 0.K#3,@2 GJ223,@2

?#8+.+ 1J2..3.E1B.

B2:+?#.?C C.20.)"# 4 ICOO IDO12 &G$$<G 3;!1G 

+?? E E 7OE77 DE7C 2

**

B2?#0B/#82 A@3&3' A@3&3& &1!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# HM 7 * 5L#@ HI)O IOO12 &&GG1A ';!1G 

 @<G 

4O" 

#B.+3 N 

4O"

D-7I

7C

0?=C.20.)"# )HE)H 3#@+NK#@ 9#. B.B;: IM 4 20B; G. )H I $ 9#. B.B;: G. 5L#@ )H HM 7 * 9#. B.B;:

#8:+2? 0.K#3,@2 GJ223,@2

?#8+.+ 1J2..3.E1B.

B2:+?#.?C C.20.)"# 4 ICOO IDO12 &G$$<G 3;!1G 

+??

E E I$ECIE77 D 2

+?8 @<G 4++--+ #@B +1K35.GJ J5G#- *$ 2 * @JJK.G * 8G * 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 A@GG<G @&!1G 

B2?#0B/#82 A@3&G' A@3&G& 331!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"# HM 7 * 5L#@ HI)O IOO12 &&GG1A ';!1G 

**


0?=C.20.)"# 7OE 9#. B.B;: G. 7OE 9#. B.B;: ?#8+.+ 1J2..3. +?? J5G#- HO ) 2 - C 2 N6GG6/5,G5- I 2

*)"

<

 A* 

7O

H*O"

#8:+2? ,58#3,@2

**

B2?#0B/#82 AA$;1A 3&'!1G 

B2:+?#.?C C.20.)"#

B85G * HD" HOOO HOO! 7D)12 &<GG$' A1!1G 

F8 A#8 /4 )#" ?-2C8:+ 1J2..3. J5G#- HO 2

B2?#0B/#82 AA$<$A A@!1G 

.- 1J2..3. E 7*E4 2 JJK.G 9#. B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;GA A1!1G 

50.B##3 K1.B.2##3 G@K.G3 I 081;

?F-44.#=4++--+ 1J2..3. J5G#- HO 2

B2?#0B/#82 AA$<1A A@!1G 

4++--+ #@B +1K35.GJ E 7*EHC 2 JJK.G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;AA ';!1G 

0--B8+:8,! #?20+ D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B J5G#- IO 2 @JJK.3 8G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;3A ';!1G 

++00+?F:4B.??+! @-4. :8, D ,@#! J5BGJ2G53 G#@B E O DE$ 2 @JJK.3 8G G8.G 8@.0G 9B.B;:

B2?#0B/#82 AA$;&A '!$G 

Gauppa Nettikauppa Jaakonkatu 4-6 A 7, 96200 Rovaniemi puh. 010 320 1590, asiakaspalvelu@gauppa.fi www.gauppa.fi

Big White 2013 - Ulkovalaisimet valainsinsarjat & lattiavalaisimet s. 438 - 497  
Big White 2013 - Ulkovalaisimet valainsinsarjat & lattiavalaisimet s. 438 - 497  
Advertisement