__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 50

50

E M P O R I A TA K T R Ä D G Å R D I M A L MÖ – E T T O F F E N T L I G T R U M ? F O T O : N I N A WA R N O L F.

V E M TJÄ NA R PÅ E T T B R A N DSPACE ? Föreställ dig en offentlig plats i staden, lik alla andra utom i tre avseenden: den har finansierats privat, sköts med privata medel och det är en privat aktör som har tagit initiativ till platsen – då har du ett brandspace. T E X T: J O H A N E K E B L O M O C H T I M D E L S H A M M A R .

S TA D 7 D E C 2 0 14

Profile for Grafolin

STAD 7  

Debatt och reflexion inom urbana landskap

STAD 7  

Debatt och reflexion inom urbana landskap

Profile for grafolin
Advertisement