Page 1

Jest wiele Kas, ale taka TYLKO JEDNA!

Nr 33/2012 Szanowny Czytelniku Przed nami okres wakacji, czyli czas wypoczynku i relaksu. Zachęcamy zatem do lektury naszego biuletynu „Skoczek”. W tym numerze znajdziecie Państwo m.in. opis zabytków Miasta i Gminy Grodków, wywiad ze Starostą Rybnickim Damianem Mrowiec, jak również informacje o Żywieniu Optymalnym i inne ciekawe rzeczy. Korzystając z okazji życzę Państwu przede wszystkim pogody podczas urlopu, ktory możecie umilić pożyczką wakacyjną zaciągniętą oczywiście w SKOK Ziemi Rybnickiej. Michał Kaczmarzyk

Żywienie Optymalne

STR. 3

SKOK Charytatywnie

STR. 4

foto: Gmina Grodków

Wywiad ze starostą rybnickim STR. 7 Damianem Mrowiec

Grodków

– miejsce pełne wyjątk owego urok u. Miasto wyjątkowego uroku. Miasto,, któową zazabytkową re zachwyca swą niepowtarzalną zabytk budową, odzwierciedlającą histor yczny charakter tego miejsca. historyczny STR. 5

Nie jesteś członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej? Wytnij kupon, przyjdź do Punktu Kasowego,

weź pożyczkę,

a obniżymy Ci prowizję.

KUPON RABATOWY
SKOK-i wzorem do naśladowania

Brak gotówki – nowa choroba cywilizacyjna

Wśród czternastu instytucji mikrofinansowych na całym świecie, za wzór postawiono K odeks Dobr ych Praktyk, Oto wyniki mini-ankiety ulicznej, której celem było uzyKodeks Dobrych Kasy Zbioryy zasad poszczególnych firm zostały sk jakim posługują się Spółdzielcze K asy Oszczędnościowo-Kredytowe. Zbior anie odpowiedzi na pytanie: Czego P anu/P ani najbar skanie Panu/P anu/Pani najbar-ocenione przez portal Smart Campaign. dziej brak uje? Niektórzy mówili zdrowia, czasu, pracy brakuje? (rzadko!), odpowiadano:: p i e n i ę d z y. o!), ale najczęściej odpowiadano SKOK W ELICIE FIRM trzebną pomoc. Dodatkowym atutem Kas jest wiarygodność, (rzadk Najlepsze kodeksy, które zostały zaliczone do wzorcowych rozwiązań zostały opublikowane. Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania SKOK został wysoko oceniony i wśród pozostałych wyróżnionych firm postawiony jako przykład dla innych instytucji. Kodeks Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych zawiera cenne wskazówki dotyczące relacji pracownika z klientem, które owocują dobrą, efektywną i sprawną współpracą.

DOBRA WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO SUKCESU

Współpracę z firmą Smart Campaign, nawiązali liderzy instytucji mikrofinansowych z całego świata. Korzyści wypływające z wspólnej działalności to między innymi przekazanie środków oraz narzędzi, których celem jest udoskonalenie usług finansowych oraz przejrzystości ofert. Wynikiem tego jest pozyskanie nowych i dobre kontakty z obecnymi klientami. Ocena Kodeksów Dobrych Praktyk i Zasad Działania instytucji mikrofinansowych, jak również wcześniejsze badania TNS Pentor przeprowadzone w styczniu i lutym potwierdzają, że ważnym elementem w działalności firm są dobre relacje z klientem i zaufanie społeczne w biznesie.

SKOK STAWIA NA ZAUFANIE

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe swój sukces zawdzięczają zaufaniu, które jest wynikiem m.in. polskiego pochodzenia kapitału instytucji. Wyniki badań TNS świadczą o tym, że aż 91% członków SKOK ma zaufanie do instytucji, którym powierzyli swoje oszczędności. Zaufanie do banków zdeklarowało tylko 76% klientów.

KASY PRZYJAZNE LUDZIOM

Jak mówi prof. Jerzy Żyżyński – polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych w wywiadzie dla Fakt Pieniądze (18.04.2012 r.) – SKOK zyskał zaufanie ludzi dzięki działaniom ograniczającym ryzyko inwestycji. Nastawienie na dobro klienta sprawia, że Kasy zyskują ich szacunek. Ponadto SKOK-i umożliwiają pożyczki ludziom wykluczonym finansowo, którzy m.in. ze względu na rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego nie mogą ich zaciągnąć w banku. Członkowie kas mogą korzystać z ofert SKOK-ów, dostają kredyty oraz po-

DZIA£ ANALIZ

IDEA SKOK-ÓW

Kasy w przeciwieństwie do banków nie zarabiają na swoich członkach. Zyski są przeznaczane m.in. na zmniejszenie oprocentowania zaciągniętych pożyczek. „Kasy zahaczają o ten obszar, na którym działają banki. SKOK-i są raczej konkurencją dla niebankowych instytucji, które oferują bardzo drogie pożyczki. Wiele osób zaciągając takie kredyty, często nie jest w stanie ich spłacić. Skazani są wtedy na windykatorów, utratę majątku. I bardzo dobrze, że Kasy zabierają im klientów” – mówił w wywiadzie prof. Jerzy Żyżyński.

KRYZYS NIE OBJĄŁ SKOK

Kryzys nie dosięgnął polskiego sektora finansowego. SKOK-i w przeciwieństwie do banków nie korzystają z kredytów zaciągniętych za granicą. Działalność jest prowadzona w oparciu o oszczędności Polaków. Członkowie Kas mają zapewnione bezpieczeństwo oraz korzystne oferty w postaci m.in. wyższego oprocentowania depozytów oraz tańszych kredytów. Mechanizmy zabezpieczające kapitał powierzony przez członków, zdaniem prof. Jerzego Żyżyńskiego, bardzo dobrze funkcjonują – „Zmuszanie Kas do włączenia się w struktury bankowe oznaczałoby zwiększenie ich kosztów i byłoby dla nich krzywdzące. Chociażby dlatego, że banki mogą inwestować pieniądze w różne instrumenty. Tymczasem SKOK-i mogą pożyczać pieniądze tylko swoim członkom. Moim zdaniem Kasy mogłyby być objęte nadzorem, kontrolą państwa, ale włączanie ich w struktury, w jakich są banki, jest nieuzasadnione”. Państwo jednak nie otacza Spółdzielnie swoją opieką, czego przyczyną jest wpływ lobby.

Pieniędzy, gotówki, kasiory… no tak, tego ludziom zawsze brakowało i pewnie będzie brakować. Ale myli się ten, kto pomyślał, że kasy nie starcza tylko zwykłym zjadaczom chleba. Dane uzyskane z Dun-Trade D&B Poland mówią, że w końcówce ubiegłego roku problemy z pieniędzmi mieli niemal wszyscy polscy przedsiębiorcy. Badania wskazały, że w najgorszej sytuacji znaleźli się ostatnio budowlańcy. Za faktury nie płacą w terminie firmy nie tylko tej branży, ale i producenci żywności, kosmetyków, a nawet transportowcy. Działa to na zasadzie „skoro mi nie płacą na czas, to i ja mogę się spóźnić z opłatami”. To taka swoista przepychanka na opóźnianie realizacji faktur, której skutkiem jest narastający zator płatniczy w skali całej naszej gospodarki. Niektóre firmy nie znajdują w ogóle rozwiązania na taką sytuację; nie opłacają najpierw zobowiązań wobec ZUS-u, potem nie płacą VAT-u, następnie zalegają z wypłatami wynagrodzeń dla pracowników, a w dalszej kolejności po prostu bankrutują. Choć trudno w to uwierzyć, to w 2011 r. z powodu chorobliwego braku gotówki w Polsce zbankrutowało aż 725 firm. Zatory płatnicze rozprzestrzeniają się jak wirus; powiedzieć można, że to taki śmiertelny przypadek współczesnej choroby cywilizacyjnej, która bezlitośnie wyniszcza polskich przedsiębiorców. /JQ/

DZIAŁALNOŚĆ NONPROFIT

Dobremu wizerunkowi Kas z pewnością sprzyja ich działalność non profit. SKOK-i angażują się w liczne działania mające na celu pomoc nie nastawioną na korzyści. Świadczone są usługi na rzecz członków, a nie osiągania zysków. SKOK-i wychodzą naprzeciw potrzebom ludzi, a ich starania skierowane są na szeroko rozumianą pomoc poprzez m.in. udział w akcjach charytatywnych. Monik Monikaa Bobrzyk

SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Zapraszamy do lektur yki prezentującej w skrótolekturyy rubr rubryki OK Ziemi R ybnickiej. SKOK Rybnickiej. wy sposób wyniki działalności SK Tematami analizy są tradycyjnie obszar obszaryy podstawowego zaangażowania K asy Kasy asy,, tj. udzielanie pożyczek, przyjmowanie lok at i powiększanie bazy członk owskiej. lokat członkowskiej. Zakres niniejszej analizy obejmuje czas od stycznia do kwietnia 2012 r. i zawiera również elementy porównań z analogicznym okresem roku ubiegłego.

CZŁONKOWIE SKOK Ziemi Rybnickiej od samego początku stara się proponować swoim członkom konkurencyjne produkty zarówno pod względem warunków, jak i ich różnorodności. O ile oferta w większości przypadków broni się sama, zmieniające się otoczenie i konkurencja sprawiają, że kwestią dominującą staje się dotarcie do klienta i jego zachęcenie. Realizuje się to zarówno poprzez promowanie produktów, a w kolejnych miesiącach – również z wykorzystaniem nowych pomysłów zwrócenia uwagi

2

rzetelność i profesjonalizm.

na naszą Kasę. Na koniec kwietnia, do Kasy należało 35.430 członków pełnoprawnych. Początek br. okazał się wymagający, bowiem liczba zapisów nie przekroczyła tej z roku poprzedniego, choć w dalszym ciągu stały wzrost bazy był niezagrożony, co widać na jednym z załączonych wykresów. Jej poziomy w każdym z czterech miesięcy były wyższe od tych z 2011 r. o około 4,5-5%. Dla większości, bo około 3 zapisujących się, głównym powodem była chęć ubiegania się o pożyczkę.

POŻYCZKI Po dobrym minionym roku, także w bieżącym udaje się kontynuować pozytywny trend zwiększania sprzedaży. Poprawa na tym polu, to wzmocnienie kondycji całej instytucji, a w konsekwencji możliwość uatrakcyjniania oferty. A poza standardową, Kasa prowadziła również specjalne pożyczki, czy to dla osób o niskich dochodach, czy inne propozycje jak np.: „Wielkanocna” i „Wiosenna”. W obszarze pożyczek i kredytów zanotowano zwiększenie udzielonej wartości o prawie 6,2% względem tych samych czterech miesięcy 2011 r. W tej poprawie zawierają się zarówno zobowiązania klientów Punktów Kasowych, jak i po-

SK OC ZEK SKOC OCZEK

życzki udzielane hodowcom i osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Z kolei w temacie sprzedaży pożyczek chwilowych, potraktowanych osobno, wzrost kwotowy wyniósł 7,1%.

LOKATY Podstawowymi propozycjami Kasy w minionych czterech miesiącach były takie lokaty terminowe jak: „Kwartalna”, „Zimowa” i „Wiosenna”. Poprzez te dwie ostatnie pozycje Kasa stara się zachęcić członków, by powierzali swoje oszczędności na dłuższe okresy. Dla klientów przyzwyczajonych i ceniących większą swobodę, niezmiennie dostępna jest wspomniana propozycja „Kwartalna” z jej 3-miesięcznym okresem i popularnością u około połowy deponujących. Dążąc do pozyskiwania lokat na dłuższe terminy, zmniejsza się częstotliwość z jaką następuje ponowne lokowanie kwot z zakończonych umów, a tym samym utrudnia to porównania pomiędzy latami. Pomimo spadku wartości otwieranych lokat, suma powierzonych Kasie środków nie malała, trafiając nierzadko na rachunki systematycznego oszczędzania lub A’Vista. Paweł P olnik Polnik

Nr 33/2012 CZERWIEC 2012


Żywienie Optymalne Można pokonać cukrzycę! Stosując prawidłowo Żywienie Optymalne osoby bor yborykające się z cukrzycą, mogą się jej pozbyć. Jak to możliwe? Myślę, że najlepiej będzie pok azać to na kkonkretonkretpokazać nym przykładzie.

Szanowny Panie, Cieszę się, że miło wspominacie Państwo pobyt w naszym ośrodku i że dał on wymierne korzyści w postaci poprawy stanu zdrowia. Nie jest rzadkością, że pacjenci, którzy na żywieniu optymalnym osiągnęli znaczne efekty, zaczynają po pewnym czasie zbaczać w kierunku tradycyjnego odżywiania i wracają poprzednie dolegliwości. Jest to zazwyczaj spowodowane rutyną (posiłki są w miarę podobne) oraz tym, że przestajemy się interesować tym, co znajduje się na naszym stole. W życiu codziennym spotykamy się z innymi ludźmi i spożywamy z nimi posiłki wiedząc, że jedna pizza nie zrujnuje naszego zdrowia. I jest to prawda! Jednak jeżeli ta jedna dodatkowa pizza zacznie się pojawiać kilka razy w tygodniu i dojdzie do tego kilka kawałków ciasta, trochę owoców, niewielka ilość soku i spaghetti, to przestajemy się już odżywiać optymalnie. Zazwyczaj nie zauważamy tego, ponieważ proces ten odbywa się powoli. Nasze zainteresowanie żywieniem powraca wtedy, kiedy dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia. W tej grupie nie stanowicie Państwo wyjątku i nie zamierzam za to nikogo ganić. Tak się po prostu często dzieje i mało jest ludzi Nr 33/2012 CZERWIEC 2012

doskonałych. Z tego powodu zalecam swoim pacjentom, by od czasu do czasu przeprowadzili sobie dzienny bilans pożywienia. Pozwala to na pewną kontrolę diety i można zauważyć, jeżeli zaczynają się zbyt duże odstępstwa. Osobiście nie jestem zwolennikiem codziennego ważenia i przeliczania posiłków, ponieważ w takiej sytuacji dieta staje się celem życia, a nie środkiem do życia. Uważam jednak, że użycie ołówka i kartki papieru raz na kilka dni lub tygodni może mieć skutki zbawienne dla zdrowia. Prawidłowe stosowanie diety jest szczególnie trudne w przypadku osób z cukrzycą typu II, ponieważ są to zazwyczaj osoby mało zdyscyplinowane (w przeciwieństwie do chorych na cukrzycę typu I). Pacjenci tacy lubią słodkości i na żywienie optymalne decydują się najczęściej, gdy zaczynają się powikłania. Wielokrotnie spotykałem się z chorymi, którzy nie mieli efektów na żywieniu optymalnym, ponieważ podjadali w tajemnicy słodycze. Naturę takich pacjentów opisałbym zdaniem: „Jeżeli nikt nie widzi, to tego nie było”. Rodziny chorych często skarżą się, że w domu wybuchają kłótnie, jeżeli zwracają im uwagę na to, że jedzą za dużo węglowodanów, a troskę o zdrowie odbierają oni jako próbę ograniczania. Zdarza się, że chorzy odstępują od diety, bo łatwiej im przyjmować leki niż się pilnować. Nie wiem czy w przypadku Pana teściowej też miała miejsce taka sytuacja, ale na pewno bez jej woli nikomu nie uda się jej kontrolować. Z przedstawionego opisu mogę jednak przypuszczać, że choroba da się całkowicie opanować za pomocą żywienia optymalnego. Jeżeli przed kilkoma laty udało się całkowicie odstawić insulinę, to prawdopodobnie możliwe jest to także teraz. Proponuję zastosować się do zaleceń lekarza z ostatniego pobytu w Arkadii, ponieważ nie znam wzrostu ani wagi pacjentki, przypuszczam jednak, że mój kolega brał to pod uwagę. Żywienie należy stosować w ten sposób stale bez większych odchyleń. Normalizacja poziomu glikemii na żywieniu optymalnym następuje najczęściej po 2-3 tygodniach, ale nieraz trzeba czekać nawet do 3 miesięcy. Z moich obserwacji wynika, że leki przeciwcukrzycowe odstawia ponad 60% pacjentów w drugim tygodniu stosowania diety, mając oczywiście ustabilizowany poziom glukozy we krwi. Problemy z dostarczeniem odpowiedniej ilości tłuszczu powinien Pan pokonać w taki sposób, aby nie było to uciążliwe dla pacjentki. Tłuszcz można zjadać tak, aby nie było go widać. Przykładowo do 100 g tłuczonych ziemniaków da się wrzucić 20 g masła (16 g T) i popić to 1 szklanką kwaszonej śmietany 18% (36 g T). Daje to około 50 g tłuszczu, który nawet nie jest zauważalny. Podobnych kombinacji jest bardzo dużo, trzeba je tylko samemu wymyślić, tak aby smakowało to danej osobie. Uważam, że nie powinniście Państwo tak bardzo przejmować się wysokim poziomem glukozy rano. Jest to normalne zjawisko nazywane „objawem brzasku”. Występuje on u wszystkich ludzi i polega na zwiększonym wydzielaniu adrenaliny i hormonów sterydowych we wczesnych godzinach rannych, gdy się budzimy. Hormony te są naturalnymi antagonistami insuliny, czyli powodują wzrost poziomu glukozy we krwi. U zdrowych ludzi nie powoduje to większych zaburzeń, jednak u cukrzyków podnosi nieznacznie poziom cukru. Na żywieniu optymalnym nie jest to groźne, ponieważ po zjedzeniu pierwszego posiłku z trzustki zostaje wydzielona insulina i dochodzi do normalizacji glikemii. Dlatego jeżeli poranny pomiar wynosi 180 mg%, należy zjeść normalne (optymalne) śniadanie i zrobić badanie za 30-60 minut. Prawdopodobnie następny wynik będzie już prawidłowy. Nie trzeba się obawiać jednorazowych skoków poziomu glukozy, gdyż nie daje to żadnych powikłań. Dla człowieka szkodliwe jest STALE utrzymujące się stężenie glukozy powyżej 200 mg%! Jednorazowe skoki – nawet powyżej 400 mg% – nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia. Wymiernym wskaźnikiem wpływu cukrzycy na stan organizmu nie jest ocena stężenia glukozy, ponieważ ta zmienia się bardzo szybko. Tylko poziom hemoglobiny glikolizowanej daje nam pojęcie o średnich poziomach glukozy w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wskaźnik przekroczy 10 to znaczy, że dochodzi do uszkadzania tkanek i degeneracji narządów. Myślę jednak, że to badanie u Pana teściowej wyjdzie na poziomie 5-8, co oznacza, że choroba jest opanowana. Życzę powodzenia, ala Pala lek. Przemysław P

Kącik kulinarny Na lato polecamy optymalny deser:

TRUSK AWK OW AP YCHOTK A TRUSKA WKOW OWA PY CHOTKA

Artykuł ukazał się w miesięczniku „Optymalni” – lipiec 2009 r.

Więcej na temat cukrzycy znajdziecie Państwo również w bieżącym, czerwcowym numerze miesięcznika „Optymalni” oraz na naszej stronie internetowej www.optymalni.org.pl SK OC ZEK SKOC OCZEK

3


W przedszkolu Publicznym w Połańcu znajdującym się przy ulicy Madalińskiego 1, dzieci z grupy „Motylki”, wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „Przedszkolaki uczą się oszczędzać”. Dla uśmiechu tych sympatycznych dzieci SKOK Ziemi Rybnickiej ufundował nagrody rzeczowe.

SKOK charytatywnie 19 kwietnia 2012 r. w Przedszkolu nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkuram w Czer wionce sie plastycznym pt. „Mieszk „Mieszkam Czerwionce wionce-Leszczynach eszczynach”. Konkurs zorganizowany został z okazji obchodów jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Czerwionce-Leszczynom. Celem konkursu było promowanie kreatywności oraz pobudzanie wyobraźni i fantazji dziecka, a także rozwijanie zainteresowania dzieci życiem

gminy, jej zabytkami i okolicami. Do udziału w konkursie zgłosiło się 9 przedszkoli z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny. Prace konkursowe wyróżnione do wystawy zostały nagrodzone, a ich autorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nagrody otrzymane przez dzieci zafundowali: Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, Rada Rodziców Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima w Czerwionce-Leszczynach, SKOK Ziemi Rybnickiej, Państwo Aleksandra

Windowanie cen czyli ruch w interesie przed Euro 2012

Kibice ze strefy eurolandu przywieźli ze sobą euro w portfelach. Kibice krajowi sypnęli i dalej sypią złotówk ami… T ak ynk owi złotówkami… Tak akąą wizję przedstawiają nam analitycy rrynk ynkowi i znawcy praw ek onomicznych. ekonomicznych. Mistrzostwa Europy zaostrzyły apetyty handlowców i usługodawców na szybki i niezły zarobek. Czy rzeczywiście szykują się żniwa dla polskich sprzedawców towarów i usług – tego nikt nie wie, czas pokaże. Ostateczne rozliczenia możliwe będą dopiero zapewne pod koniec lipca. Dziś już można powiedzieć, że są dziedziny, które na pewno na wydarzeniach związanych z Euro nie stracą. Niektóre usługi hotelarskie oferują ceny o ponad 100% wyższe i nie chodzi tu o hotele na Ukrainie, gdzie ceny wzrosły w tym segmencie usług do niebotycznych rozmiarów. W Polsce też hotelarze chcą odkroić sobie swój kawałek euro-tortu. Drogo robi się także w niektórych restauracjach. A co najgorsze, dotyczy to klientów restauracji we wszystkich większych miastach, nie tylko tam, gdzie postawiono nowe stadiony. „Strefy kibica” powstały bowiem wszędzie i wszędzie kwitnie catering uliczny, czyli sprzedaż jedzenia i picia wprost ze stoisk chodnikowych. Największy wzrost cen dotknął zapewne wyrobów alkoholowych. Szacuje się, że ceny piwa w pobliżu licznych stref kibica wzrosły średnio o co najmniej 10-15%. Ale nie tylko wyższe ceny przysporzą handlowi większe przychody. W niektórych przypadkach ceny

artykułów pozostały na niezmiennym poziomie, ale wzrosły (w zasadzie już wzrastały od początku roku) obroty na sprzedaży. W pierwszym kwartale br. Polacy kupili aż 533 tys. nowych telewizorów. O 11% więcej niż rok temu. Najlepiej sprzedawały się odbiorniki TV o dużej przekątnej ekranu wykonane w technologii plazmowej. Nieprawdopodobny wprost wzrost przychodów notują sprzedawcy pamiątek i gadżetów związanych z mistrzostwami. Sklepiki pamiątkarskie i sportowe nie chcą nawet podawać do publicznej wiadomości jak bardzo podskoczyły im obroty, bo inne branże towarowe zachorowałyby z zazdrości. Sklepy sportowe nie nadążają za popytem na piłki do futbolu. Właściwie nie ma w Polsce rodziny, w której nie kupionoby czegokolwiek, co nie byłoby związane z Euro 2012. Wystarczy kupić popularny napój gazowany, a już trzymamy w ręce butelkę, karton lub puszkę z logo mistrzostw i zdjęciem roześmianego znanego piłkarza. Tak, takie są podstawowe prawa ekonomiczne; popyt napędza podaż, a wzrost podaży najczęściej wpływa na podniesienie cen. To ekonomiczne prawo nazywane jest po prostu „ruchem w interesie”. /JQ/

i Łukasz Grzesiak, właścicielce firmy CMW. Podczas uroczystości prowadzonej przez Aleksandrę Bluszcz-Abdul Razak oraz Monikę Czerner, dzieci z Przedszkola nr 10 im. Juliana Tuwima zaprezentowały krótki program artystyczny, którym oprowadziły nas po terenie naszej gminy, a także po całej Europie. Na koniec na wszystkich czekał słodki poczęstunek. Monik Monikaa Czerner W Przedszkolu nr 11 im. Jana Brzechwy w Czerwionce-Leszczynach SKOK Ziemi Rybnickiej zasponsorował nagrody rzeczowe dla przedszkolaków za udział w międzygrupowym konkursie ekologicznym. Nagrody sprawiły dużo radości podopiecznym, co widać na załączonym zdjęciu.

W VI Towarzyskich Zawodach Wędkarskich Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża z Bełku, które odbyły się na zbiorniku „Tama” 21 kwietnia 2012 r. w Czerwionce-Leszczynach, SKOK Ziemi Rybnickiej również zasponsorował nagrody.

Liczba osób bor yk boryk ykających ających się z nadmiernym zadłużeniem ciągle wzrasta. W marcu edług br br.. odnotowano odnotowano,, że problemy ze spłatą zobowiązań ma ok około Według oło 2,158 mln ludzi. W raportu InfoDługu sporządzonego przez BIG InfoMonitor wynik wynika, a, że łączna kwota yzykaa wynosi zaległych płatności w Polsce przez klientów podwyższonego r yzyk wencją odpowiednich or ganów raz 35,75 mld zł. Sytuacja ta sk utk owała inter skutk utkowała interwencją organów ganów.. W Wraz z dniem 30 marca K omisja Europejsk Komisja Europejskaa rozpoczęła działania mające na celu poprawę oraz aktualizację przepisów unijnych dotyczących upadłości.

Trwają prace nad modernizacją rozporządzenia upadłościowego

Zapoczątkowano proces konsultacji społecznych, w ramach których 29 maja br. w gmachu Sejmu RP odbyło się posiedzenie seminaryjne organizowane przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję Budżetu i Finansów Publicznych we współpracy Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. W posiedzeniu wziął udział również Prezes Zarządu SKOK Ziemi Rybnickiej Franciszek Barak omski Barakomski omski. Tematem spotkania był problem upadłości konsumenckiej, regulacji prawnej, a także poruszano kwestię praktyk i aspektów społecznych. Nadrzędnym celem posiedzenia było wspólne wypracowanie istotnych rozwiązań prawnych dla polskich konsumentów. Posiedzenie seminaryjne prowadził senator Kazimierz Kleina – przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, senator Michał Seweryński – przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz dr inż. Kazimierz Janiak – prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej. Podczas spotkania zaprezen-

4

towano przebieg i wyniki badań oraz wskazano problematyczne kwestie związane z upadłością konsumencką. Dr hab. Joanna KruczalakJankowska przygotowała wystąpienie na temat „aktualnych regulacji prawnych – upadłość konsumencka w Polsce”, Janusz Płoch podjął kwestię „praktycznych aspektów upadłości konsumenckiej – słabe i mocne strony postępowania”. W drugiej części posiedzenia prof. dr hab. Anna Dąbrowska poruszyła temat „upadłości konsumenckiej – aspekty społeczne”. Mgr Filip Czuchwicki zaprezentował spojrzenie na sprawę pod kontem „nowego startu, czyli warunki ogłoszenia upadłości konsumenckiej na przykładzie rozwiązań brytyjskich i niemieckich”, a dr inż. Kazimierz Janiak wraz z dr hab. Joanną Kruczalak-Jankowską przedstawili temat: „postulowane kierunki zmian regulacji prawnej upadłości konsumenckiej”. Szczegółowa relacja dotycząca posiedzenia seminaryjnego zostanie opublikowana w kolejnym wydaniu naszego biuletynu. Monik Monikaa Bobrzyk SK OC ZEK SKOC OCZEK

Nr 33/2012 CZERWIEC 2012


MIEJSCA, KTÓRE TRZEBA ZOBACZYĆ GMINA GRODKÓW – zlokalizowana jest w województwie opolskim, w jego zachodniej części, na Równinie Grodkowskiej, po lewej stronie Nysy Kłodzkiej. Liczy ok. 20 tys. mieszkańców. W skład gminy wchodzi miasto Grodków, Osiedle Półwiosek oraz trzydzieści pięć sołectw. Jej powierzchnia wynosi 286 km2, czyli ok. 3,35% powierzchni województwa. Grodków graniczy z pięcioma gminami: Skoroszyce, Pakosławice, Kamiennik, Niemodlin oraz Olszanka. Obszar Grodkowa od około 990 r. wchodził w skład państwa Mieszka I. Pierwsze zapiski o mieście pochodzą z 1210 r. Gmina graniczy z województwem dolnośląskim. Jej atutem jest sprzyjająca lokalizacja nieopodal odcinka autostrady A-4 Katowice-Wrocław oraz trasy Wrocław-Nysa-Głuchołazy. Grodków to miasto, do którego można bez problemu trafić, podróżując samochodem, jak również pociągiem. Wybierając ten drugi środek transportu, miłośnicy podróży koleją, wysiadając w Grodkowie, mogą podziwiać zabytkową infrastrukturę kolejową. Niewątpliwie uroku temu miejscu dodaje unikalna w skali kraju, znajdująca się przy stacji Grodków Śląski, wiata z rzeźbionymi kolumnami. Drewniana konstrukcja została zbudowana w drugiej połowie XIX wieku. W tym czasie miasto posiadało połączenia kolejowe z Nysą i Brzegiem, a następnie rozwinięto linie połączeń o Strzelin. Przebywając na peronie, warto również zwrócić uwagę na zabudowę przejścia podziemnego..

Ciekawym miejscem, godnym zobaczenia, są obwarowania miejskie, które swoją historią sięgają lat 1296-1301. W tym okresie zostały wzniesione pierwsze mury z kamienia narzutowego, zbudowane za panowania księcia świdnickiego Bolka I. Następnie mury zostały otoczone fosą. Dzięki działaniom biskupa Przecława z Pogorzeli, w późniejszych latach wzmocniono bramy wjazdowe oraz nadbudowano je cegłami. Wraz z upływem lat dokonywano remontów obwarowań oraz wieży obronnej. Do dziś przetrwały fragmenty murów. Odcinek muru zbliżony do pierwotnej wysokości znajduje się w północnej części miasta tuż przy Baszcie Więziennej. Zachowały się rów-

nież wieże bramy Ziębickiej i Lewińskiej. Obecnie w miejscu dawnej fosy, pozostałości murów zdobią pasy zieleni miejskiej. Kolejnym miejscem, które warto zobaczyć ze względu na ciekawą architekturę jest murowany wiatrak typu holenderskiego z gontowym dachem. Pochodzi on z przełomu XVIII i XIX wieku. Znajduje się przy wjeździe do miasta od strony Niemodlina. Wiatrak nie posiada skrzydeł, w jego wnętrzu podróżujący mogą zatrzymać się w restauracji oraz barze o niepowtarzalnym klimacie. W okolicach wiatraku znajduje się wieża ciśnień, pochodząca z 1926 r.

Grodków zadziwia charakterystycznymi budowlami o strzelistej architekturze. Doskonałym przykładem jest znajdujący się w samym sercu miasta ratusz, usytuowany na rynku wraz z zabytkowymi kamienicami. Ratusz powstał prawdopodobnie w XIV lub XV wieku. Po pożarze został odbudowany z inicjatywy biskupa Baltazara Prominitza w 1555 r. Kilkadziesiąt lat później został ponownie spalony. Jego dzisiejszy stan jest zasługą architekta Philippiego z Opola, który w 1840 r. wykonał projekt z zachowaniem pierwotnej wieży. Ratusz wybudowany jest na wzór późnoklasycystyczny wraz z wieżą gotycko-renesansową. Znajduje się w nim tablica z inskrypcją związaną z jego odbudową oraz herbem biskupa Baltazara Prominitza. W 1766 r. wzniesiono kościół ewangelicki, który po pewnym czasie uległ zniszczeniu. Prace nad budową obecnego kościo-

ła rozpoczęły się w 1845 r. Kościół wybudowany w stylu neoromańskim posiada 39-metrową wieżę. Świątynia prawdopodobnie była pod wezwaniem św. Marcina. W roku 1946, tuż po wojnie, z powodu zniszczeń kościoła katolickiego odprawiano w nim nabożeństwa katolickie. Po pewnym czasie kościół ponownie trafił w ręce ludzi wyznania ewangelickiego, jednak z upływem lat zaprzestano odprawiania nabożeństw i ze względu na brak zainteresowania kościół popadł w ruinę. Drugą świątynią jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła wybudowany w 1268 r. Początkowo bez kaplic, murowany, później rozbudowany o prezbiterium, nową nawę główną oraz dwie boczne. Powstała również dzwonnica. Do roku 1473 kościół był pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Został on wielokrotnie przebudowany ze względu na liczne pożary i zniszczenia spowodowane m.in. wojną. Fundatorem ołtarza był ksiądz Henryk Schmidt, a wykonawcą rzeźbiarz Michał Kossler z Niemodlina oraz malarz Melchior Ansi.

Podróżując ulicami Grodkowa można zobaczyć wiele ciekawych obiektów architektonicznych, wśród których znajdują się zachowane wille przy ulicy Kasztanowej. Jedna z nich zasługuje na szczególną uwagę. Willa zwana jest „Zameczkiem” i znajduje się w niej hotel, który wykonany został w stylu pałacowym. Podróżujący, którzy zdecydowali się w nim zatrzymać, mają możliwość choć przez chwilę za pomocą wyobraźni przenieść się do wieków minionych. Atutem Grodkowa są także liczne trasy rowerowe umożliwiające i propagujące aktywny sposób spędzania wolnego czasu. Zwiedzając Grodków nie można pominąć Parku Miejskiego „Cegielnia” oraz Parku im. Juliusza Słowackiego, gdzie można wypocząć na łonie natury. Monik Monikaa Bobrzyk fotografie: Gmina Grodków

Nr 33/2012 CZERWIEC 2012

SK OC ZEK SKOC OCZEK

5


SKOCZEK ZIELONY MA GŁOS

PODSŁUCHANE ROZMOWY W SKARBONCE

SIÓDMA POGADANKA PRZYRODNICZA

RESZK AP YT A, ORZEŁEK ODPOWIAD A RESZKA PYT YTA ODPOWIADA

WIBOR – TRUDNE SŁOWO Reszk Reszka: a: – Co to właściwie jest ten WIBOR? To takie trudne do zrozumienia słowo… Orzełek Orzełek: – Trudne, bo nie używane w potocznym języku. Słowo specjalnego przeznaczenia, czyli przeznaczone dla specjalistów. WIBOR to instrument finansowy, stawka, wartość, którą wykorzystują banki do ustalania kosztu kredytów. Mówi się nawet, że WIBOR równa się kredyt, ale to zbyt daleko idące uproszczenie. WIBOR, owszem, ma ogromny wpływ na bieżące koszty kredytów udzielanych przez banki, ale nie jest prawdą, że to jedyny instrument stosowany w bankowości do ustalania oprocentowania kredytów. R.: – A sk ąd się ten WIBOR właściwie bieskąd rze? Kto go ustala? O.: – Wartość tego wskaźnika ustala 15 wybranych banków, które w zasadzie decydują o bieżącej płynności międzybankowej. R.: – A kto decyduje o doborze tego bank owebankowego towarzystwa? Czemu 15, a nie na przykład 20, i czemu ak urat te, a nie inne? akurat O.: – O tym decyduje Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, którgo prezesem

6

jest obecnie pani Marta Kępa. Pani prezes zobowiązała wszystkie wybrane banki do przestrzegania twardych reguł, w myśl których codziennie do godziny 11.00 do agencji informacyjnej Thomson Reuters przesyłane są kwotowania bankowe. Inaczej mówiąc, banki każdego dnia przed południem ujawniają stopę procentową, po której są w stanie udzielać pożyczek i przyjmować depozyty. W oparciu o te dane ustala się średnią stawkę bankową i to aż na 9 terminów: od jednego dnia do 12 miesięcy, ale najczęściej wykorzystywany jest WIBOR na 3 miesiące. A jeśli tak ustalony wskaźnik wydaje się odbiegać od rzeczywistości, to znaczy, jeśli inni uczestnicy rynku mają zastrzeżenia co do jego obiektywności, wówczas do akcji wkracza Komisja do Spraw Profesjonalizmu przy ACI P., której zadaniem jest zajmowanie się wszystkimi spornymi kwestiami.

Witam Was, oto ja Wasz Skoczek Zielony (Omocestus Viriduls) po raz siódmy przemawiam na łamach tego wydawnictwa. Niestety, mam złe wieści. Nie będzie dziś ani pogadanki przyrodniczej, ani innej opowieści. Nie będzie, bo spotkało mnie nieszczęście i nie mam głowy do rozmowy… Wyobraźcie sobie, że ledwo uszedłem z życiem, ale prócz ocalonego życia nie mam nic. Nie mam domu, ulubionych zarośli, nie mam zaprzyjaźnionych sąsiadów (trzmieli, biedronek i innych świerszczy), nic, po prostu nic. Wszystko się SPALIŁO!!! Najpierw pod koniec marca, a potem drugi raz w po-

POSIADAMY KONTA OSOBISTE

DOGODNE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

R.: – Słuchaj, Orzeł, a sk ąd ty to wszystk skąd wszystkoo wiesz? Orzełek nic nie odpowiedział, tajemniczo się tylko uśmiechnął… Rozmowę Reszki z Orzełkiem arbonk podsłuchała i spisała Śwink Świnkaa Sk Skarbonk arbonkaa.

łowie kwietnia jakiś bezmyślny cymbał wypalił trawy, w których żyłem ja i moi przyjaciele. Spłonęło wszystko. Spaliło się nie tylko nasze otoczenie, ale – co gorsza – ogień błyskawicznie dopadł i spalił moich przyjaciół oraz krewnych. Nie mam sił i ochoty tego komentować. Powiem krótko: wypalanie traw to śmieć dla wszystkich żywych małych istot zasiedlających łąki, pola, skarpy i pobocza. Tragiczna jest ta ludzka głupota. Wasz Sk oczek Zielony Skoczek

PRZYJDŹ I SPRAWDŹ INFOLINIA 0 801 300 803

SK OC ZEK SKOC OCZEK

Nr 33/2012 CZERWIEC 2012


OPOWIEDZ NAM O SOBIE W naszym cyklu „Opowiedz nam o sobie…” przeprowadziliśmy wywiad z Panem DAMIANEM MROWIEC – starostą powiatu rybnickiego, który jest wieloletnim członkiem SKOK Ziemi Rybnickiej. Na co dzień mieszkaniec Lysek, który z wykształcenia jest socjologiem (absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego). W latach 1990-1998 był przewodniczącym Rady Gminy Lyski. Następnie w 2002 i 2006 r. z powodzeniem kandydował do Rady Powiatu z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Rozwoju Gmin Regionu Rybnickiego. Po wyborach samorządowych w 1998 r. po raz pierwszy został wybrany na starostę rybnickiego (od 1 stycznia 1999 r.), reelekcję uzyskiwał po kolejnych wyborach w 2002, 2006 i 2010 r.

Redakcja: – P Pewnego to,, że na łamach ewnego rodzaju tradycją jest to oczk „Skoczk oczka” Czytelnikom osoby,, „Sk a” staramy się naszym Czytelnik om przybliżyć osoby które zgodziły się z nami porozmawiać. Proszę nam odpowiedzieć, jakie są P ana zainteresowania, pasje, które pozwalają Pana chociaż na chwilę poczuć się wolnym? Damian Mrowiec Mrowiec: – Szczerze powiedziawszy jestem człowiekiem, który posiada bardzo wiele zainteresowań i pasji. Pozwalają mi one oderwać się od codzienności. Jednakże wśród wielu wymieniłbym fotografię, muzykę i książkę. Szczególnie uwielbiam wędrówki po okolicy i obserwowanie przyrody. Red. an fotografuje i gdzie można zobaRed.: – Co najczęściej P Pan ana prace? Pana czyć P D.M.: – Muszę przyznać, że właśnie podczas moich wycieczek fotografuję przyrodę, głównie piękno naszych pól i lasów. Kiedyś fotografowałem również ciekawe architektonicznie budynki, ale jednak piękno przyrody bardziej mnie zajmuje. Moją największą zdobyczą jest zrobienie zdjęcia bardzo rzadko spotykanym czarnym bocianom oraz rysiowi w Białowieży. Udało mi się uwiecznić aż pięć sztuk tych ptaków będących razem, gdzie całą populację w Polsce szacuje się na około 1000 sztuk. Moje prace można zobaczyć na korytarzach Starostwa Powiatowego w Rybniku, jak również w wydanej książce „Przyroda powiatu rybnickiego”. Red.: – P oza fotografią wymienił P an muzyk ę. Jakiego rodzaPoza Pan muzykę. ju muzyki P an słucha? Pan D.M.: – Moim ulubionym rodzajem muzyki jest metal, ostry rock i dla przeciwważenia uwielbiam chodzić na spektakle operowe. Jeśli chodzi o rocka, to miłośnicy tej muzyki zapewne wiedzą i zgodzą się ze mną, że najlepszy klimat dla tej muzyki mamy w powiecie w trakcie corocznej Magii Rocka w Lyskach. Red.: – A jeśli chodzi o książki, to ma P an jak Pan jakąś ąś swoją ulubioną? D.M.: – Tak. Mam książkę, do której często powracam i którą mogę polecić czytelnikom – to „Przed nieznanym trybunałem” autorstwa Jana Józefa Szczepańskiego. Red.: – Wiadomo ana funkcje odbierają Wiadomo,, że pełnione przez P Pana czas, któr któryy zazwyczaj poświęca się rodzinie, ale kiedy już jesteście razem, to jak go wówczas spędzacie? D.M.: – Dzieci mam już dorosłe, więc teraz potrzebują mnie mniej niż kiedyś. Ale był taki czas, że brakowało mi wspólnych rodzinnych chwil. Jednakże nie narzekam, mam taką pracę i rodzina to rozumie. Jak już wszyscy się spotkamy, to głównie są to imprezy w rodzinnym gronie. Jest wtedy czas, by porozmawiać przy przysłowiowym piwie. Jak jest czas i pogoda, wybieramy się w plener lub uczestniczymy w muzycznych, lokalnych imprezach kulturalnych. Red.: – Przejdźmy teraz do pracy zawodowej, bo wiele osób ciek awych jest jak wygląda przykładowy dzień pracy starociekawych sty powiatu rrybnickiego? ybnickiego? D.M.: – Mój dzień rozpoczyna się około piątej rano. Na przebu-

Nr 33/2012 CZERWIEC 2012

Red.: – A osobiście ma P an jakieś ulubione miejsce w naszym Pan powiecie, w któr ym spędza P an czas? którym Pan D.M.: – Ja najlepiej wypoczywam pośród łąk polnych pomiędzy Łukowem, Pstrążną i Czernicą. Proszę sobie wyobrazić, że na tych terenach udało mi się nagrać głos pięciu równocześnie śpiewających słowików. Rekord świata, który padł w Chinach, wynosi dziewięć. Ktoś by pomyślał, że trzeba udać się w jakąś odległą krainę, by tego doświadczyć. Tymczasem wszystko jest tak blisko, niemalże na wyciągnięcie ręki. Red.: – W związk u z tym, że jest P OK Ziemi R ybzwiązku Pan SKOK Ryban członkiem SK nickiej, jak P an ocenia naszą firmę w perspektywie powiatu? Pan

Zapraszam do nas, do powiatu rybnickiego dzenie i wyciszenie wybieram się na spacer z moimi psami. Delektuję się ciszą, a sama przyroda nastraja mnie i zachęca do pracy. Jak już jestem w Starostwie, dzień zaczynam od przeglądu poczty, następnie narady z podwładnymi. Obowiązkowo urzędnicza kawa, następnie uczestniczenie w zaplanowanych spotkaniach, wyjścia do innych instytucji. W zależności od zaplanowanych zajęć uczestniczę w imprezach związanych z działalnością powiatu, dokonuję honorowych przecięć wstęg dla nowo otwieranych obiektów lub wręczam nagrody. W godzinach popołudniowych uczestniczę w wiejskich zebraniach, spotykam się z przedstawicielami OSP, Kołami Gospodyń Wiejskich. Gdy już powoli dzień się kończy ja dalej pracuję, wówczas najczęściej spotykam się z parlamentarzystami. Red.: – Czy w związk u z wyk związku wykonywaną starosty,, przyonywaną funkcją starosty anu jak aś kkomiczna omiczna sytuacja? Panu jakaś darzyła się P D.M.: – Tak, miałem jedno takie wesołe wydarzenie. A śmieszy ono nie tylko mnie. Jest to anegdota, którą z uśmiechem opowiada również arcybiskup Damian Zimoń. Było to podczas rozgrywek żużlowych. Przed rozpoczęciem meczu, spiker chciał być uprzejmy i docenić moją obecność. Postanowił więc podnieść rangę tego wydarzenia i przywitał zgromadzoną publiczność słowami – na stadionie znajduje się gość honorowy w postaci starosty powiatu rybnickiego Damiana Zimonia. Proszę sobie wyobrazić, że to przejęzyczenie wprowadziło lekkie zamieszanie i oszołomienie na trybunach. Z ust do ust krążyło zdanie: Damian Zimoń starostą rybnickim?!?… Red.: – Przejdźmy teraz do pytań odnoszących się do naszego regionu. W związk u z tym, że nasz biuletyn uk azuje się rówukazuje związku nież poza województwem śląskim, jakie miejsca poleciłby P an Pan ybnickiego? osobom, aby zachęcić je do odwiedzenia powiatu rrybnickiego? D.M.: – Wszystkim poleciłbym nasze piękne lasy. Proszę mi wierzyć, że są one jednymi z piękniejszych w skali kraju. Miałem okazję lecieć helikopterem i podziwiać z góry te ogromne obszary tak pięknie ukształtowane przez naturę. Warto tu zaznaczyć, że przez teren powiatu przeciągają się obszary Parku Krajobrazowego Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych Rud Wielkich, więc naprawdę warto. Ponadto zachęcam do odwiedzenia właśnie Parku w Rudach, Rezerwatu „Łężczok”, Uroczyska „Głębokie Doły” w Książenicach oraz tzw. „pojezierza palowickiego”.

SK OC ZEK SKOC OCZEK

D.M.: – SKOK Ziemi Rybnickiej, świadcząc usługi finansowe już od ładnych kilkunastu lat, pokazał się jako solidny i godny zaufania partner. Co ciekawe, jest to jedna z nielicznych instytucji, gdzie panują jeszcze prawidłowe relacje na poziomie urzędnik – petent. Jesteście firmą otwartą na rozmowy, dla klientów istnieje możliwość spotkania się chociażby z samym prezesem Franciszkiem Barakomskim. W powiecie marka SKOK Ziemi Rybnickiej jest postrzegana bardzo pozytywnie. W pewien sposób rozwiązujecie problemy zaktywizowania młodych ludzi, gdyż właśnie takich zatrudniacie. Liczne akcje, które sponsorujecie i pomagacie, również odbijają się szerokim echem, nie tylko w powiecie, ale sięgają dalej… Red.: – Bardzo dzięk uję za miłą rozmowę. Życzę dalszych sukdziękuję cesów zawodowych w kraju i na arenie międzynarodowej. D.M.: – Bardzo dziękuję. Ja życzę wszystkim Czytelnikom wszystkiego dobrego, a przede wszystkim udanych, zbliżających się wakacji. Mieszkańcom powiatu i nie tylko życzyłbym tego, aby docenili miejsce, w którym żyją. „Cudze chwalicie, swego nie znacie…”, więc zachęcam do krajowego wypoczynku, pośród parków krajobrazowych, w zgodzie z naturą. Zapraszam do nas, do powiatu rybnickiego – na pewno znajdziecie odpoczynek, którego szukacie… aczmarzyk Rozmawiał Michał K Kaczmarzyk

7


Ubezpieczeniowa K R Z Y Ż Ó W K A 33 1

11

13

3

8

7

2

5

6

15

14

10

12

4

17

9

16

TU NAS ZNAJDZIECIE... PUNKT KASOWY

GODZINY PRACY

44-230 Czerwionka ul. 3 Maja 1a

pon. - pt. 7:00-17:00

44-253 Rybnik ul. Jastrzębska 13

pon. - pt. 7:00-15:00

44-230 Czerwionka ul. 3 Maja 45a

pon. - pt. 8:00-16:00

44-207 Rybnik ul. Podmiejska 42

pon. - pt. 8:00-16:00

44-206 Rybnik-Chwałowice ul. 1 Maja 93

pon. - śr. 7:30-15:30; czw. - pt. 8:30-16:30

44-370 Pszów ul. Traugutta 5

pon. - pt. 8:30-16:30

44-230 Leszczyny ul. Ks. Pojdy 35 B

pon. - wt. 7:30-15:30; śr.- pt. 9:00-17:00

44-310 Radlin ul. Korfantego 3

pon. - wt. 7:30-15:30; śr. - pt. 9:00-17:00

44-240 Żory ul. Al. Niepodległości 2

pon. - pt. 8:30-16:30

44-300 Wodzisław Śl. ul. Pszowska 1 A

pon. - wt. 7:30-15:30; śr. - pt. 8:30-16:30

44-120 Pyskowice ul. Wojska Polskiego 13

pon. - wt. 7:30-15:30; śr. - pt. 9:00-17:00

47-400 Racibórz ul. Kilińskiego 2

pon. - wt. 7:30-15:30; śr. - pt. 8:30-16:30

44-100 Gliwice ul. Bytomska 15

pon. 7:30-15:30; wt. - pt. 9:00-17:00

48-130 Kietrz ul. Głubczycka 16

pon. 7:00-15:00; wt. - pt. 8:00-16:00

43-180 Orzesze ul. Rybnicka 19

pon. - pt. 8:00-16:00

49-100 Niemodlin ul. Poprzeczna 2-4

pon. - pt. 9:00-17:00

49-200 Grodków ul. Mickiewicza 1

pon. - pt. 9:00-17:00

43-173 Łaziska Górne ul. Pstrowskiego 12

pon. - pt. 7:30-15:30

43-170 Łaziska Górne ul. Plac Ratuszowy 5 D

pon. - pt. 7:00-17:00

28-230 Połaniec ul. Czarnieckiego 8A

pon. - pt. 8:30-16:30

48-120 Baborów ul. Rynek 15

pon. - pt. 8:00-16:00

44-119 Gliwice ul. Jedności 8

pon. - pt. 8:30-16:30

40-432 Katowice ul. Szopienicka 58

pon. - pt. 7:00-15:00

28-200 Staszów ul. Opatowska 24

pon. 8:00-16:00; wt. - pt. 9:00-17:00

28-100 Busko – Zdrój ul. Plac Zwycięstwa 27

pon. 7:30-15:30; wt. - pt. 8:30-16:30

41-516 Chorzów ul. Gałeczki 40

pon. 7:30-15:30; wt. - pt. 8:30-16:30

33-230 Szczucin ul. Kościuszki 1

pon. - śr. 7:30-15:30; czw. - pt. 8:30-16:30

Lista osób, które nadesłały prawidłowe rozwiązanie poprzedniej krzyżówki: Agnieszk Agnieszkaa Zbrodziewsk dziewskaa z Rybnika – blender, Kazimiera Gawełda z Rybnika – toster, Roman Miklus z Niemodlina – ekspres do kawy. Na następne rozwiązania krzyżówki czekamy do 14 sierpnia 2012 r.

Regulamin krzy¿ówki publikowanej w BIULETYNIE „SKOCZEK” 1. Organizatorem krzy¿ówki konkursowej (dalej: „Konkurs”) s¹: Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych, ul. W³adys³awa IV 22, 81-743 Sopot oraz Towarzystwo Ubezpieczeñ na ¯ycie Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych Spó³ka Akcyjna, ul. W³adys³awa IV 22, 81-743 Sopot (dalej „Organizatorzy”). 2. Uczestnikiem Konkursu mo¿e byæ ka¿da pe³noletnia osoba fizyczna posiadaj¹ca pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych zamieszka³a na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bêd¹ca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (dalej: „Uczestnik”). 3. Za poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki ka¿dorazowo przyznawane s¹ 3 nagrody rzeczowe okreœlone w danym numerze biuletynu „Skoczek”. 4. Laureat wy³aniany bêdzie drog¹ losowania, które przeprowadz¹ osoby upowa¿nione przez Organizatorów. 5. Podstaw¹ do udzia³u w Konkursie jest poprawne rozwi¹zanie krzy¿ówki, wype³nienie formularza zamieszczonego pod krzy¿ówk¹ oraz przes³anie go wraz z has³em na adres Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych Spó³dzielczych Kas Oszczêdnoœciowo-Kredytowych, ul. W³adys³awa IV 22, 81-743 Sopot z dopiskiem „KRZY¯ÓWKA”. Termin nadsy³ania rozwi¹zañ bêdzie ka¿dorazowo podany w biuletynie „Skoczek”. 6. W losowaniu bior¹ udzia³ tylko poprawne rozwi¹zania nades³ane w terminie (decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku dorêczenia osobiœcie data wp³ywu do TUW SKOK, nie póŸniejsza jednak ni¿ ta, podana w w³aœciwym numerze „Skoczka”) i zawieraj¹ce dane (imiê, nazwisko, adres) Uczestnika. Do losowania do-

8

puszczone zostanie ka¿dorazowo tylko jedno zg³oszenie nades³ane przez tego samego Uczestnika. 7. W Konkursie nie mog¹ braæ udzia³u pracownicy SKOK Ziemi Rybnickiej, TUW SKOK oraz pracownicy TU SKOK ¯YCIE SA. 8. Wyniki losowania i rozwi¹zanie krzy¿ówki bêd¹ og³aszane na ³amach „Skoczka”. 9. Nagroda zostanie wydana zwyciêzcy w najbli¿szym (ze wzglêdu na adres zamieszkania) Punkcie Kasowym SKOK Ziemi Rybnickiej. W przypadku braku mo¿liwoœci osobistego odbioru nagrody, zostanie ona przes³ana poczt¹ na adres Uczestnika. 10. Udzia³ w Konkursie jest równoznaczny z wyra¿eniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatorów jego danych osobowych na potrzeby Konkursu oraz w celach marketingowych Organizatorów zgodnie z ustaw¹ o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 833 ze zm.). Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu obejmowaæ bêdzie m.in. opublikowanie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania na liœcie laureatów w biuletynie „Skoczek”. 11. Organizatorzy Konkursu informuj¹, ¿e dane osobowe Uczestników Konkursu bêd¹ przetwarzane wy³¹cznie dla potrzeb tego Konkursu. 12. Udzia³ Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z wyra¿eniem przez niego zgody na wszystkie zasady zawarte w niniejszym regulaminie. 13. Ewentualne reklamacje Uczestników zwi¹zane z Konkursem rozpatrywane bêd¹ w ci¹gu 14 dni od otrzymania pisma reklamacyjnego (zawieraj¹cego imiê, nazwisko, adres oraz ¿¹danie) przes³anego na adres wskazany w pkt 5 niniejszego regulaminu. 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj¹ przepisy kodeksu cywilnego.

BEZP£ATNY BIULETYN INFORMACYJNY SKOK ZIEMI RYBNICKIEJ

Skoczek

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym wydaniu „Skoczka” odnoszą się do daty jego oddania do druku (14.06.2012 r.)

SK OC ZEK SKOC OCZEK

Nr 33/2012 CZERWIEC 2012

/skoczek_33  

http://www.skok.grafnet.rybnik.pl/images/skoczek/skoczek_33.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you