Page 1

Nr 2 - 2006 En tidning från Graflunds

Din bostad vår angelägenhet På väggen

Höstens dofter

Trivsamt i Linköping


Det heltäckande byggföretaget HMB Construction AB är ett renodlat byggentreprenadföretag. HMB startade verksamheten 1994 i Dalarna. Vi bygger för industrier, samhällsbyggnader och bostäder. HMB är enligt statistik från BI 2004, det 20:e största byggföretaget i Sverige. Verksamheten har haft en osedvanligt stark utveckling med tanke på den dåliga byggmarknaden under 90-talet. HMB prioriterar effektiv produktion med högt ställda mål i kvalitets och miljöfrågor. HMB har ca 170 anställda. Bolaget finns etablerat med produktionskontor i Leksand, Falun, Borlänge, Eskilstuna, Gävle, Uppsala och Strängnäs. HMB Construction Rinmansgatan 18, 633 40 Eskilstuna Tel 016-13 78 80, Fax 016-13 78 82

Finningevägen 52, 645 42 Strängnäs Tel 0152-108 40, Fax 0152-102 40

Säbygatan 7, 753 23 Uppsala Tel 018-17 25 70, Fax 018-14 26 10

2

|

På G • 2006


Här hittar du Graflunds Eskilstuna Rademachergatan 1 Tel 016-15 35 00 Uppsala Brandstolsvägen 3 B Tel 018-27 87 90 Strängnäs Storgatan 13 Tel 0152-227 70 Linköping Skäggetorp Centrum Tel 013-17 00 00

Ansvarig ugivare Anitha Wretling Projektledare och annonser Christer Carlson Redaktör Marie Pallhed Grafisk produktion Sara Karlborg Övriga skribenter Lotta Silfverbrand samt Berith Oldin Struwe

Tryck Eskilstuna Offset Distribution Till Graflunds hyresgäster Upplaga 9.000 ex.

Vi håller vad vi lovar och gör det vi säger! De senaste årens utveckling för Graflunds har i hög grad handlat om att förändra rutiner och införa nya system och verktyg för styrning och uppföljning. Vilket är nödvändigt för ett företag som ständigt vill förbättra sig. Under förra hösten upptäckte vi dock att frågor som rörde vår profil och våra värderingar hade kommit lite i skymundan av de senaste årens relativt omfattande omstrukturerings- och förändringsarbete. Vi beslutade då att starta ett internt projekt som skulle syfta till att identifiera fyra-fem grundvärderingar där vi blev eniga om definitioner och tolkningar. Allt för att vi skall bli säkrare i vårt dagliga jobb, i möten med kunder och gentemot varandra. Känna trygghet i våra roller såväl externt som internt och värna om Graflunds image. Samtliga medarbetare i Graflunds har varit involverade i det arbete som nu resulterat i att vi gemensamt bestämt att vårt agerande, såväl internt som externt skall präglas av att vi är affärsmässiga, ansvarstagande, engagerade och lyhörda. Värderingarna har definierats och en av definitionerna av begreppet ansvarstagande är just rubriken ovan ”Vi håller vad vi lovar och vi gör det vi säger”. När vi ändå var igång passade vi på att komplettera vår logotyp med en sk payoff, några ord som beskriver vad vi gör och vad vi vill vara. Det kändes nödvändigt. Inte minst för att göra oss ännu mera synliga på våra nya marknader, Linköping och Uppsala. Denna payoff, som ni säkert kommer att lägga märke till lyder ”Din bostad – vår angelägenhet”. Ganska fyndigt tycker vi själva. Även om det formella projektet runt värderingarna nu är

avslutat så inser vi att det är nu det verkliga jobbet börjar med att förankra och realisera värderingarna på ett sätt som resulterar i ännu nöjdare kunder. Kundnöjdhet är något vi mäter varje år och jag vill passa på tillfället att tacka alla som deltog i den undersökning vi genomförde i början av sommaren. Ett särskilt tack vill jag i det sammanhanget rikta till våra hyresgäster i Uppsala och Linköping, som trots vår relativt korta ”bekantskap” ändå tog sig tid att besvara enkäten. Era synpunkter, positiva som negativa, är viktiga verktyg i vårt ständiga förbättringsarbete. Självklart lyssnar vi inte bara till våra kunder en gång om året. Som nytillträdd VD är det viktigt för mig att påpeka att en av mina ambitioner är att vi tillsammans skall utveckla Graflunds till ett ännu mera öppet företag. Frågor, synpunkter, önskemål och idéer är alltid välkomna!

Anders Häggström VD

Låt Dig inspireras

Besök vår butik med utställning - här finns allt inom bad, värme och vatten. Vi utför alla slags VVS-installationer.

BUTIK

INSTALLATION

SERVICE

Björksgatan 10 632 21 ESKILSTUNA tel 016-17 01 80 Fax 016-17 01 89

www.aquadus.se

Nystrandsgatan 4, 633 46 Eskilstuna ,Tfn. 016-17 23 80 Fax 016-51 36 89 e-mail: butiken@comfortieskilstuna.se, www.comfort.se

På G • 2006

|

3


Trivsel i Linköping Sedan ett halvår tillbaka finns Graflunds också i trivsamma Linköping. I tre bostadsområden i stan, Ryd, Skäggetorp och Nygård, förvaltar företaget drygt 3900 lägenheter. Totalt uppgår befolkningen i områdena till mer än 16 000 personer och Graflunds bostäder berör därför ett stort antal linköpingsbor och deras trivsel. – Alla tre områdena har jättebra lägen, säger Lena Carlsson, ansvarig för Graflunds i Linköping. Skäggetorp och Nygård ligger bara 3-4 kilometer från centrumkärnan och Ryd ligger alldeles i närheten av

Text Marie Pallhed Foto Niclas Albinsson

universitetsområdet. Förutsättningarna för ett bra boende är alltså de allra bästa. Lena låter glad när hon beskriver sitt arbetsområde och är full av entusiasm. Närheten till det ständigt växande handelsområdet Tornby är också en stor fördel för de boende hos Graflunds. Här finns ett stort utbud av butiker och kända varumärken som t ex Ikea och Biltema, H&M, Hemtex och många flera. För att visa på hur man kan skapa sig ett hem hos Graflunds finns i områdena ett par visningslägenheter, som har möbler och inredning bl a från Ikea. Men det är inte bara shopping som finns inpå knuten. Näraliggande friluftsbad, motionsspår, golfbana och friluftsområde gör att de boende hos Graflunds har

många tillfällen till rekreation och naturupplevelser. – Vi har flera projekt på gång i områdena just nu, berättar Lena. En del syftar till att göra omgivningarna mer trivsamma, det vill säga helt enkelt röja upp, byta ut, och hyfsa till utomhusmiljön. Andra projekt mynnar ut i att skapa mer trivsel rent mellanmänskligt. Lena ser lite hemlighetsfull ut när hon säger det. På flera ställen i kommunen pågår samverkansprojekt vars syfte är att engagera och beröra människor, men hon vill i dagsläget inte säga mer än så. Mer konkret däremot uttrycker sig Lena Carlsson glasklart. Hon vill se finare och mer välskötta gårdar. – Det tar alltid lite tid från idé till handling, förklarar Lena. Men vi hoppas att våra hyresgäster inom

NYGÅRD Området Nygård är ett spännande sammansatt område. Hemtrevligt och fritt från stel bebyggelse, menar Lena som får ett lite drömmande uttryck i ögonen när hon beskriver området. – Nygårds utemiljö, gårdar och staket exempelvis, behöver rustas rejält, och så sker nu, säger hon. Framemot nästa sommar kommer våra hyresgäster att kunna njuta ännu mera av miljön. Det kommer att bli jättefint, ett riktigt lyft för området, som har alla förutsättningar att bli ett av Linköpings mest attraktiva flerfamiljsområden. Många av lägenheterna i området har egen uteplats, andra har balkong. Området ligger naturskönt med träd och grönska mellan husen. – Det är nära till allt från Nygård, menar Lena. Korta avstånd till såväl natur som köpcentrum och city. – I Nygård bor och vistas människor av olika nationaliteter, och området har en spännande mångkulturell atmosfär som gör mig nyfiken, säger Lena. Jag hoppas få jobba mer med att utveckla stämningen på olika sätt. Just nu finns det lite större lägenheter som är hyreslediga till rabatterade priser. – För en 3:a betalar du 3000:-, för en 4:a 4000:- och för en 5:a 5000:- per månad, berättar Lena. Är du student som vill dela en trea med kompisen betalar du bara 1500: - per person. Jämför den standarden med ett rum i en studentkorridor, som du ger lika mycket för.

4

|

På G • 2006

det närmaste året ska kunna uppleva hur plats efter plats snyggas upp. På många ställen är det rent röjningsarbete med såg som gäller. Det finns platser som är helt igenvuxna och där träd och buskar skymmer kvällsbelysningen. Så ska det inte vara och självklart ska det förvuxna bort. Annat som också ska åtgärdas är trasiga staket och dåliga lekplatser. - Jag räknar med att våra hyresgäster redan nästa sommar kommer att uppleva en stor förändring i alla våra områden i Linköping, säger Lena Carlsson.


SKÄGGETORP Bor man i Skäggetorp trivs man i allmänhet. Lägenheterna är jättefina, området likaså och det är nära till stadskärna, köpcentrum och natur. – Vi jobbar aktivt med uthyrningen men har fortfarande lediga lägenheter i Skäggetorp, även om de hela tiden blir färre, säger Lena. Det kanske man kan förstå. Bebyggelsen i området är låg och många hyresgäster har fina små trädgårdar. I området råder lite parkkänsla och Graflunds lägger stor vikt vid att utemiljön är välskött. - Det bor många barnfamiljer i Skäggetorp och där liksom i alla övriga bostadsområden vi förvaltar finns det självklart barnsomsorg och skolor på nära avstånd, säger Lena.

RYD Alldeles i närheten av universitetsområdet och teknikbyn Mjärdevi Science Park ligger detta trevliga bostadsområde. Ryd präglas av den lite internationella känsla som finns i områden med närhet till studenter och hightechindustri. Men här finns också en ombonad känsla med härligt uppväxta träd och fina planteringar. – Våra hus är förstklassigt placerade i området, säger Lena Carlsson. De låga husen och de stora grönytorna ger helt klart radhuskänsla åt våra hyreslägenheter. Många av de trevliga lägenheterna har också stora uteplatser där trädgårdsintresset livligt odlas. De små oaserna omgärdas av fina häckar och trivselfaktorn är hög i området.

På G • 2006

|

5


Fortsatt samarbete mot skadegörelse och för trygghet! Graflunds fortsätter att arbeta aktivt för ett renare och tryggare Eskilstuna i samarbete med bland annat Polisen och Brottsförebyggande Rådet.

Det är trevligt att få besök av MH Entreprenad Vi servar Graflunds hyresgäster i Valsätra Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Stubbfräsning

Vi syns!

Micke, Sven & Lasse 070-540 47 39

Trygghetsrondering Så snart sommaren har släppt sitt grepp om oss och den mörka årstiden kommit på allvar genomför vi den årliga trygghetsronderingen i område Fors. Då kontrollerar vi bl a säkerhet på gångvägar, belysning etc.

Tel 016-12 12 46 Fax 016-12 12 77 Kjulavägen 25 ostrabradgarden.se

Vi utför service på Graflunds vitvaror och tvättstugeutrustning i Eskilstuna

Arbete med utemiljön Under våren 2007 genomför vi ett projekt med att renovera uteplatser i Nygård, Linköping. Fr o m hösten och en bit inpå våren 2007 kommer också utemiljön i övrigt, buskar, träd och lekplatser att rustas upp.

016-16 44 30

Svensk Markservice AB, Ekelundshofsvägen 1 752 37 Uppsala Tel 018-56 12 70, Fax 018-56 12 79

www.markservice.lrf.se

6

|

På G • 2006


Bästa städtipsen Text Marie Pallhed

Det är inte alltid roligt att städa men när det väl är gjort ångrar man sig inte. Här är tipsen som gör städningen enklare! – När det är rent och snyggt mår man bra, säger Annika Ferm städansvarig inom företaget Eskil Assistans som bland annat erbjuder städtjänster till privatpersoner och företag. – Istället för att gå omkring med dåligt samvete kan man koppla av både när man städar och efteråt, menar hon.

Höstfint Höst- och vårstädning är egentligen en grovstädning som ska göras oftare än en gång om året. Intervallet kan variera men vad det egentligen handlar om är att förutom den vanliga städningen också putsa fönster, torka lister, damma under och bakom saker, tvätta/skaka gardiner, gå igenom garderoben, slänga och lägga undan kläder, frosta av frysen. Kort sagt städa från golv till tak.

Fräscht i städskåpet Förutsättningen för att det ska vara roligt är att man har bra grejor i sitt städskåp. Och att de är rena och fräscha. – Många gånger fungerar inte dammsugaren effektivt för att dammsugarpåsen suttit i för länge, säger Annika. Dessutom ska alla städgrejor vara rena. Trasor ska man tvätta efter varje användning. Det går alldeles exempelvis alldeles utmärkt att tvätta Wettexdukarna i både tvätt- och diskmaskin.

Effektiv och rolig städning handlar också om teknik – Jag brukar använda flera moppar när jag ska våttorka golven, fortsätter Annika. Jag fuktar svabbarna och lägger dem sedan på golvet i de olika rummen. På så sätt slipper jag momentet att böja mig ner till en hink, väta moppen och krama ur. Dessutom blir städresultatet bättre

eftersom skurvatten i en hink alltid innehåller smuts.

Hygieniskt överallt Annika har en förkärlek för trasor av Wettex-typ. Hon använder torkdukar med olika färg för att hålla reda på om de används i kök, på toa eller som dammtrasa. Hon är noggrann med hygienen och organiserar sitt jobb för att hålla bakterier på behörigt avstånd. – Jag brukar alltid damma med fuktig trasa, säger Annika. Det är effektivare. Använd en liten hink med vatten och en kork rengöringsmedel i. Fukta trasan i hinken och byt vatten ofta. Till grovstädningen hör fönsterputsning. Detta behövs: En hink vanligt vatten, en hink med vatten och några droppar diskmedel gärna Yes samt en svamp till varje hink och en riktigt bra gummi-skrapa. Sedan handlar det om teknik och övning. Annika får aldrig ränder av skrapan på fönsterrutan. – Tvätta fönstret först med vatten, sedan med vatten och Yes. Är fönstret riktigt ingrott kan man lägga till några droppar T-röd i vattnet men det brukar vanligen inte behövas. Ta gummiskrapan och skrapa av vattnet från rutan med svepande rörelser.

Tips: Lägg dagstidningspapper eller plastfolie högst upp på dina överskåp i köket. Där samlas mycket fett och smuts som ibland kan vara svårt att få bort. Byt istället tidning eller folie när det är städdags. Brukar du få en hinna kvar på spegeln när du putsat? Pröva att byta bomullstrasan mot en trasa i linne istället. Resultatet kommer inte att låta vänta på sig! Lyft ut det som är enkelt att flytta när du ska dammsuga så kommer du åt mycket lättare och får ett renare resultat. Varning: Har du trägolv ska du vara sparsam med att våttorka golven. Fukt kan komma ner i springorna och är inte golvet ordentligt fuktsäkrat finns det risk för att det reser sig.

Grovrengöring: f f f f f f f f f f f f f

Veckostädning: f f f

Det här ska finnas i städskåpet tycker Annika: f f f f

Fräscht i kök och sovrum

f

De väggar som går att våttorka i köket ska förstås bearbetas liksom alla luckor och övriga dörrar när man grovstädar. Rensa gärna bort gamla eller onödiga saker när skåpen torkas ur. Gör också rent spisfläkten och gör rent bakom spisen. I sovrummet ska alla sängkläder tvättas och vädras. Dammsug madrass och sängram. – Det är viktigt att vädra alla sängkläder, gärna när det är kallt så att kvalstren fryser ihjäl. Passa också på att vädra soffdynorna av samma skäl, avslutar Annika glatt.

f f f f f f

Fönsterputs Allrent Wc-rent Vim Fönstertrasor Wettextrasor Scottesvampar Toaborste Moppset (skaft, platta, presshink, moppar) Dammsugare + extra påsar Hink

Tvätta fönster Tvätta eller vädra gardinerna Torka lister Damma/våttorka alla ytor Rengör element, lampor och ventiler Ta fram spisen och gör rent Gör rent fläkten Torka ur alla köksskåpen Torka ovanpå överskåpen eller byt tidningspapper/folie Gör rent i garderoberna Lägg undan det som inte används Kolla efter och ta bort eventuell spindelväv.

f

f f

f f f

Dammsug golven Damma fria ytor, gärna med en fuktad trasa Gör rent dusch, toalett, handfat och använd medel som löser fett och tar bort kalk. Har du bubbelkar ska du vara extra noggrann med att få bort bakterier och smuts i munstyckena. Fråga din leve rantör vilket rengöringsmedel som ska användas. Många kar är gjorda i plast och rispas lätt. Gör rent i silen i avloppsbrun nen. Ta bort dynorna i soffan om det förekommer att ni äter mat där. Vädra dem och dammsug de mjuka möblerna. Torka av köksluckorna vid handtagen Våttorka golvet i köket Rengör runt spisen, på fläkten och i ugnen.

På G • 2006

|

7


Renovera lägenheten

Text Marie Pallhed

Att inreda sitt hem är ett stort intresse hos många. Det känns viktigt att ha ett hem som speglar ens personlighet och som man trivs i. Därför är det faktiskt en hel del man får göra i sin lägenhet säger Carina Sporrong områdeschef i Eskilstuna. Det är nästan lättare att beskriva det man inte får. – Vi vill att våra hyresgäster ska trivas, alla har rätt till att skapa sig ett hem som de trivs i, säger Carina. Vi vet också att människor har olika smak när det exempelvis gäller tapetval och färger. Regeln är därför att så länge man inte försämrar lägenhetens bruksvärde är det mesta tillåtet. Att försämra lägenhetens bruksvärde kan exempelvis vara att byta ut parkettgolv mot plastmatta eller att måla eller tapetsera på sådant sätt det kan vara svårt för nästa hyresgäst att bli estetiskt nöjd. – Gränsdragningen är självklart svår, fortsätter Carina. Tycke och smak är olika. Känner man sig osäker är det bästa att kontakta oss i förväg så att vi får godkänna renoveringen. Annars kan man bli ersättningsskyldig den dag man flyttar från lägenheten. Hyresgästen får inte ändra planlösningen i lägenheten, dvs. göra större dörröppningar, riva innerväggar etc. Det är heller inte tillåtet att penselmåla köksluckor eller byta spiskåpa. – Luckorna ska sprutlackeras professionellt på en lackeringsfirma, säger Carina. När det gäller byte av fläkt kan det påverka hela husets ventilation och få oanade konsekvenser. För den som har önskemål om en lite högre standard i något avseende finns det också vissa möjligheter. Man kanske t ex vill ha en spis med häll i stället för vanliga plattor, klinkergolv i hallen eller några extra garderober. På flera orter har Graflunds kommit överens med hyresgästföreningen om en särskild prislista för detta.

Snyggt jobbat Vid all renovering är det ett krav från Graflunds att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört. – Ett enkelt sätt att förändra interiören är att

8

|

På G • 2006

måla tapeterna, säger Carina. Det är helt okej så länge det är proffsigt utfört utan kladd på lister, foder etc. Att måla och göra en fondvägg i avvikande färg är ganska vanligt idag. Man får alltså tapetsera om, byta golv, måla väggarna och skapa sitt personliga hem i lägenheten och det kan man göra utan att fråga hyresvärden om lov. Så länge som det inte försämrar lägenhetens bruksvärde eller som gör det svårt för nästa hyresgäst att trivas i lägenheten. För den som vill vara helt på den säkra sidan i tapetvalet har Graflunds ett urval jättesnygga tapeter att välja bland. De är garanterat godkända, men som sagt det går att välja andra också.

Reparationsbesiktningar Vid varje avflyttning gör Graflunds en besiktning av bostadens skick. Med hjälp av vissa nyckeltal tillsammans med det intryck lägenheten ger, görs en bedömning av behovet av renovering. Men man behöver inte flytta för att få sin lägenhet renoverad. En del renoveringar bekostas av Graflunds, andra får hyresgästen själv stå för. Avgörande är förstås lägenhetens skick. – Vi brukar göra ett hembesök och göra en reparationsbesiktning för att kontrollera slitaget, säger Carina. Utifrån det görs en bedömning av hur kostnaderna ska fördelas mellan oss och hyresgästen. I de fall där hyresgästen ska stå för tapetsering eller målning kan Graflunds ändå hjälpa till genom att ombesörja såväl material som arbete. Därefter gör man tillsammans med hyresgästen en avbetalningsplan på renoveringen. – Vi vill att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört och därför anlitar vi alltid proffs som utför jobbet, avslutar Carina Sporrong. Textilier från Marimekko.


Nya väggar pü nya sätt

Text Marie Pallhed

Dekorera väggen

Det finns andra sätt än att müla och tapetsera fÜr att fÜrnya väggarna hemma. Här nügra smarta idÊer! Textiltavlor Ett tyg kan ocksü fungera som en tavla eller ha samma funktion som en fondvägg. Designen müste vara uttrycksfull fÜr att det ska fungera och mÜnstret müste vara tämligen stort. Enklast är att fästa tyget pü en skiva som gärna dessfÜrinnan är klädd med vadd. Textilier frün Spira.

Trist vägg blir som ny!

Textilier frĂĽn Mimou.

<,7H[SHUWHUSnHO

<,76YHULJH$% 'LYLVLRQ(OV\VWHP /LQN|SLQJ 

Riktigt nytt och roligt är att använda tyg som fondvägg istället fÜr tapet. Häng helt enkelt gardinlängderna pü väggen! Rummet blir ombonat och dessutom enkelt att fÜrändra. Ibland är tyglängderna helt ihopdragna, ibland helt isär, ibland mitt emellan. FÜr att fü en bÜljande effekt pü tyget ska du räkna väggens bredd günger tvü i tygütgüng plus hÜjden. Alltsü om väggen är 3 meter bred müste du se till att tyget är 6 meter brett totalt. Därtill ska du lägga hÜjden frün golv till tak plus 25 cm. Münga nya tyger är numera tre meter breda, speciellt de lite tunnare. Det medfÜr att det inte krävs mer än ett par textillängder att täcka en 3-metersvägg. Nyaste nytt är att använda transparanta, lite blanka tyger, gärna med mjuka mÜnster och hänga dem frün golv till tak.

Det här med att enkelt kunna fĂśrändra ett rum är naturligtvis intressant. NĂĽgra ĂĽr pĂĽ nacken har denna smarta idĂŠ som kallas Wallies. Wallies är urklippta tapetmĂśnster som redan är färdiglimmade med torrt tapetlim. BlĂśt baksidan, antingen genom att doppa dem i en skĂĽl med vatten, blomspruta eller med en blĂśt svamp i nĂĽgra sekunder â&#x20AC;&#x201C; sätt sen upp dem pĂĽ väggen. Wallies fungerar bra pĂĽ tapet, mĂĽlad tapet och mĂĽlad vägg. Wallies är gjorda fĂśr att enkelt sättas upp men när du trĂśttnat pĂĽ motiven sĂĽ kan du blĂśta dem med en fuktig trasa och ta loss dem frĂĽn ytan. De efterlämnar inga märken pĂĽ underlaget. Ofta kan de användas igen pĂĽ annan vägg eller varfĂśr inte sätta den pĂĽ en box eller gĂśra ett fint vykort.

GĂśr om barn- eller badrum med fina dekorationer, sĂĽ kallade Wallies.

Vi fĂśrvaltar och skĂśter fastigheter

<,7 L 6YHULJH HUEMXGHU HWW NRPSOHWW XWEXG DY WHNQLVND LQVWDOODWLRQHU GULIW  XQGHUKnOO RFK IDFLOLWLHV PDQDJHPHQW 9L KDU |YHU  PHGDUEHWDUHSnFDRUWHUL6YHULJH

DA FĂśrvalting AB    

ZZZ\LWVH

www.daforvaltning.se Tel 018-15 77 66 PĂĽ G â&#x20AC;˘ 2006

|

9


Varför väljer de flesta oss? Kan det vara för att vi har dom mesta öppettiderna? Bobutiken är öppen även lördagar och mäklarna är anträffbara på mobilen nästan jämt.

Kan det vara för att vi har så nöjda kunder och att de berättar det för vänner och bekanta? Det vore ju fantastiskt kul om det är så!

Kan det vara för att vi har marknadens bredaste marknadsföring? Vi kommer ut med våra annonser till nästan alla hushåll varje vecka. Dessutom så har vi förmånen att ingå i en stor mäklargrupp med 30-talet kontor bara i Stockholm.

Kan det vara för att vi är ledande mäklarföretag i Mälardalen med fyra egna kontor? Mälardalen och Stockholm är Sveriges största marknad. Vi är starka här!

Kan det vara för att vi jobbar hårdare än andra mäklare? Njae, klart vi jobbar mycket men det är knappast därför de flesta väljer att anlita oss. Kan det vara för att vi har så himla kul på jobbet? Kanske bidrar det lite till att vi har nöjda kunder. Det smittar nog av sig. Kan det vara för att vi är så trevliga? Vore ju kul, men knappast därför. Kanske för att vi är erfarna och kunniga på det vi gör. Kan det vara för att vi har så otroligt många visningar på Internet varje dag? Antalet visade objekt på Internet har ökat enormt. Nästan osannolikt många går på husvisning via nätet. Kan det vara för att vårt I-bud på Internet gör det så enkelt och smidigt? Det blir enklare för såväl säljare som köpare att följa budgivningen. Klart att det bidrar.

Kan det vara för att våra kunder, både säljare och köpare, kan spara många tusenlappar på vårt nya värdehäfte? Vi vill ge våra kunder mervärden. Vi bryr oss om.

Oavsett anledning känner vi tacksamhet och ödmjukhet för att de flesta väljer Skandia Mäklarna Mälardalen när de ska göra sitt livs kanske största affär. Vi tackar alla kunder för Ert förtroende. Välkommen att anlita Skandia Mäklarna Mälardalen Du också. Ditt boende är viktigt för oss!

Bosse Söderholm Ägare och VD Skandia Mäklarna Mälardalen

Bredaste marknadsföringen

Tomas Alvang

Carina Lorentzon

Jeff Moorberg

Staffan Kahlin

Margaretha Pommer

Anders Holmqvist

Bo Söderholm

Välj Din tryggaste kvalitetsmäklare Peter Örsbäcken

Bo Lundqvist

Björg Danielsen

Fyra egna kontor i Mälardalen

Budgivning på Internet

Robert Lundgren

Helén Eriksson

Andreas Johansson

ESKILSTUNA

STRÄNGNÄS

VÄSTERÅS

ENKÖPING

Tel 016-15 78 50, Fax 016-12 01 36 Nygatan 18, 632 20 Eskilstuna

Tel 0152-102 33, Fax 0152-102 55 Järnvägsgatan 7, 645 31 Strängnäs

Tel 021-15 78 70. Fax 021-41 98 60 Vasagatan 20 A, 722 15 Västerås

Tel 0171-308 00. Fax 0171-308 65 Kungsgatan 35, 745 35 Enköping

www.skandiamaklarna.se 10

|

Peter Ljungqvist

På G • 2006


Vi hälsar några nya medarbetare välkomna

Alternativ till privata paraboler?

Johanna Boivie, områdeschef, Ryd Nygård Rosita Hellberg, förvaltningsassistent i Strängnäs Chatrine Niemi, förvaltningsassistent, Fors Camilla Wigström, förvaltningsassistent, Skäggetorp Nord

Många av våra hyresgäster har önskemål om ett tv-utbud som inte kan tillgodoses visa den vanliga kabel-TV-leverantör. I Uppsala jobbar vi just nu hårt på att hitta ett sätt att erbjuda våra hyresgäster ett vettigt alternativ till att ha en egen parabol på balkongen.

Bygglov klara för flera miljöhus Under hösten färdigställs flera sk miljöhus i Strängnäs. Miljöhusen gör det möjligt för våra hyresgäster att på bekvämt avstånd från sin bostad kunna källsortera sitt avfall. Förutom förpackningar och returpapper kommer det också här att finnas möjlighet att göra sig av med batterier och viss elektronisk utrustning. På vår hemsida www.graflunds.se kan man läsa mer om exakt vilka adresser som kommer att få tillgång till miljöhusen.

Fel- och servicanmälan via Internet ”- Det är många som ringer just nu…”. Även om vi är många som jobbar på för att svara i telefonen händer det att det är svårt att komma fram. Inom kort kommer vi att lansera möjligheten att göra mindre akuta fel- och serviceanmälningar via vår hemsida www.graflunds.se. Håll utkik!

Fastighetsservice Ny- och ombyggnader Vattenskador Takarbeten Reparationer-grundisoleringar

Anslutningen till stadsnät går vidare Vi gratulerar ytterligare 368 hushåll i Strängnäs som bor i hus som numera är anslutna till stadsnätet och som därigenom kan få tillgång till Internet och andra IT-relaterade tjänster. På vår hemsida www.graflunds.se redovisas vilka adresser det gäller.

Ny leverantör av kabel-TV Den 1 september fick även Strängnäs och Mariefred Comhem som leverantör av kabel-TV.

Golvbröderna AB, Molijns väg 17, Hackefors, Tel 013-15 30 15 Box 6093, 580 06 Linköping

Vi skyddar och sanerar alla slags ytor mot klotter, och bevarar dem för framtiden... Dygnet runt, året runt!

Service Modernisering Nya hissar TEL: 0200-211 212 www.allremove.se, info@allremove.se VI ÄR MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001

ATTORPSGATAN 14

582 73 LINKÖPING

www.nordiskhiss.se Linköping 013 - 31 47 00 fax 013-10 63 05 Eskilstuna 016 - 14 14 95 fax 016-13 76 30

TELEFON 013-31 16 00

TELEFAX 013-24 49 59 På G • 2006

|

11


Jäders gillar lugnet på Brunskogsgatan Text och foto Lotta Silfverbrand

Inger och Kalle Jäder ville flytta ifrån Hällby, tillbaka till stan. Kravet var en lagom lägenhet i ett lugnt och trevligt område. Resultatet blev 55+ - huset på Brunskogsgatan i Eskilstuna. Ett mycket gott resultat tycker makarna Jäder. Inger och Kalle Jäders lägenhet på Brunskogsgatan i Eskilstuna ger intryck av att någon av de inneboende har städning som favoritsysselsättning. Här är nämligen oklanderligt. Men Inger Jäder bestrider antagandet med ett leende. – Nej, jag är inte alls särskilt förtjust i att städa, snarare tvärt om, men jag gillar att ha det rent och

Det är tydligt att Inger tycker om orkidéer. Hon har flera olika sorter, både äkta och konstgjorda. Vad just den här heter är hon osäker på. – Även om jag visste namnet så skulle jag inte kunna uttala det, konstaterar hon.

DIN KOMPLETTA TOTALENTREPRENÖR • Stambyten • Markarbeten • Fönsterbyten

– Vi verkställer dina byggplaner!

• Bostadsrättsföreningar • Fastighetsägare • Privatpersoner Vi klarar ljudkraven för underlag till bidrag • Företag

• Takomläggningar • Balkongrenoveringar Boka balkong-renovering till sommaren

Mälby Gård 644 36 Torshälla Tel 016-34 37 44 Fax 016-34 32 04 • www.ellfolk.se • E-mail: johnny@ellfolk.se

12

|

På G • 2006

fräscht omkring mig. Och om jag städar ofta blir det ju inte så mycket att städa varje gång, resonerar hon.

Tillbaka till stan Inger och Kalle Jäder bestämde sig för att flytta ifrån sitt radhus för fem år sedan. Efter tio år i Hällby ville de tillbaka till stan, och helst ville de tillbaka till det område där de bott tidigare – till Hedlundsgatan vid Rinmansparken. – Vi trivdes jättebra på Hedlundsgatan så vi kontaktade Graflunds, men tyvärr fanns inga lägenheter lediga just där. Istället blev vi erbjudna den här. Vårt krav var att vi ville till ett lugnt område.

Lugnt och grönt Och på Brunskogsgatan är det onekligen lugnt, och grönt för den delen, nästan som på landet. Inger

Köket går i ljusa nyanser, skåpluckorna i äggskal. Här spenderar Inger relativt mycket tid. Hon tycker om att baka, något som ofta gynnar barnen och barnbarnen.


Både Inger och Kalle spenderar mycket tid i sitt TV-rum. Inger brukar kombinera TVtittandet med strykning.

Framför huset på Brunskogsgatan ligger en trädgård, en lekpark, och en parkering med garage. Alldeles intill ligger ICA stormarknad. Bra tycker Inger som ibland behöver springa dit i förkläde och med mjöl på händerna.

och Kalle bor på nedre våningen, i markplan. Utanför köksfönstret har de tre stora körsbärsträd som nästan helt döljer grannhuset, åtminstone på sommaren. På framsidan har de inga grannar alls, bara en trädgård med finklippta häckar och ett och annat äppelträd. Eftersom huset är ett 55+ är det heller inget bus i trädgården eller i trappen. – Nästan alla som bor här är äldre än oss. Det är väldigt tyst och lugnt faktiskt. Och att det är tyst på kvällarna är värdefullt, framförallt för Kalle som går upp tidigt. Han pendlar till Stockholm. Apropå grannarna så tycker Inger att de har en alldeles lagom kontakt. God men inte för personlig. – Vi umgås inte direkt med någon i huset, men det är trevligt folk och vi har god kontakt med de flesta.

Det blir att man träffas i trappan och på gården och byter några ord med jämna mellanrum. Och så hjälps vi förstås åt med vattning och tillsyn av varandras lägenheter när någon reser bort. Precis som vi vill ha det, säger hon. En annan sak är precis som makarna Jäder vill ha det är det här med att få hjälp med saker och ting. – Det är ju verkligen en fördel med att bo i lägenhet, det här med fastighetsskötare. Våran är här dagligen och tittar till huset, och går något sönder fixar han det i princip direkt.

Vill känna sig trygg Inger anser att boendet är viktigt. Eftersom Kalle jobbar med vägarbete i Stockholm är hon ofta ensam, och eftersom hon efter ett långt arbetsliv åter är arbetslös spenderar

Inger ser fotografierna på sina barn och barnbarn som sina mest värdefulla ägodelar. De är placerade på hyllor i TV- rummet.

mycket tid i hemmet. När hon inte är ute och söker arbete eller promenerar med sina stavar är hon ofta hemma och städar och pysslar, eller så bakar eller stickar hon åt barn och barnbarn. – För mig är det oerhört viktigt att jag trivs och känner mig trygg. Det gör jag här.

PLAST LINOLEUM SLIPNING VÅTRUM GOLV & VÄGGAR

Fraktgatan 2 633 40 Eskilstuna Tel 016-13 72 66 Fax 016-12 87 95 Mobil 0706-45 52 71

Vi utför renovering av fasader, balkonger och tak samt murningsarbeten På G • 2006

|

13


Lustfyllt med textilier

Så här ska sängen se ut i höst. Det är inne med överkast igen. Snygga lakan och ”obäddad” säng slog aldrig riktigt igenom i Sverige. Men lägg inte överkastet över hela sängen! Det blir för tungt och som en femte vägg i våra oftast ganska små sovrum. Låt istället överkastet täcka 2/3 av sängen, vik över lakan och bädda upp med några prydnadskuddar samt örngottskuddarna. Textilier från Mimou.

Text Marie Pallhed

I höst är det lust som gäller. Den dominerande inredningstrenden präglas av sensualism och lyx. Det är tilllåtet med svulstiga former, kristallkronor och aningen dekadens. Mycket av allt så att säga. Men det är lika tillåtet att den mer sparsmakade bara lägger till en och annan detalj med kurviga barocktoner. Färgerna som gäller är framförallt svart, brunt och metallic-nyanser. Inredningstrenden i höst är siden, sammet, medaljonger och mönster på mönster. Svart är den största inredningsfärgen tillsammans med de metalliska kulörerna koppar och silver. Tyg och kuddar från Mimou.

Helt omodernt i höst är dock att matcha färg och form. Istället vill trendmakarna att vi ska våga kombinera stilar. Vilket är helt perfekt eftersom inredning egentligen handlar om att skapa en personlig stil att trivas i. Inte nödvändigtvis att följa trender. Men för många av oss handlar inredning mer om att välja en stil som vi tycker om, än att följa trender. Det sägs att de viktigaste detaljerna i en inredning är textilier, konst och blommor. Genom att experimentera med dessa detaljer påverkar man märkbart ett rums karaktär.

Gardiner med effekt Det har hänt mycket på gardinfronten under de senaste åren. Panelgardinernas intåg på marknaden kom för några år sedan och har kommit för att stanna, men nu ser vi också hur det åter blir alltmer tyg i uppsättningarna. Nytt är också att 14

|

På G • 2006

gardinerna helst ska hänga från tak till golv. Funktionen har numera också en mer framträdande plats och många vill kombinera inredningsaccenten gardin med funktionen insyns- och solskydd. Såväl rullgardiner som hissgardiner fyller väl dessa önskemål, men också panelgardinernas smarta flerspåriga skenor gör att du enkelt kan dra gardinen för fönstret.

Att välja rätt gardin Hur ska gardinen se ut för att passa dig och ditt hem? Generellt är det viktigt att fundera kring vilken effekt man vill uppnå. Är det mer ljus rummet behöver? En färgklick? Ska stilen vara tuff? Trendig? Sober och elegant? Eller är det ett mer romantiskt intryck du strävar efter?

Några tips För att inte gardinerna ska ta för mycket ljus kan man jobba med väggarna vid sidan av fönstret.

Förnya hemmet med nya gardiner. Foto från Mairo

Gör befintliga panel- och rullgardiner lite mer lustfyllda genom att dekorera med pärlband. Här en idé från Hasta.

Väljer man längder är det fint att låta gardinstången gå 10-15 cm utanför fodren. Dels breddas fönstret, dels får dagsljuset komma in. Sätt gärna gardinstången i taket om du har normal takhöjd. Det ökar känslan av rymd i rummet. Fungerar inte det brukar det också bli snyggt om man placerar stången 10-15 cm ovanför fönsterfodret. Gardinkappor sänker i allmänhet takhöjdskänslan och ju högre gardinkappa desto lägre känns taket. Även här är ett tips att använda väggutrymmet mellan fönsterfodrets överkant och taket för att skapa känsla av rymd. Sätt gärna gardinstången cirka 10 cm ovanför fönsterfodret.

fång och präglas av accentfärger. Utgå från färger i matta och på möblerna och tillåt dig att experimentera. Färgerna behöver inte alltid gå ton i ton. Tvärtom - ibland är det just brytningen mellan färger som skapar det mest spännande intrycket! Det bästa sättet att hitta sin färgsmak, är att kolla i garderoben. Där brukar det snabbt visa sig vilka favoritfärger man har. När det sedan gäller kombinationer finns det numera inga egentliga regler. Istället handlar det om att låta sig inspireras av bilder och känna in vad man själv kan trivas med. Just nu är det populärt att kombinera brunt med marinblått eller smaragdgrönt, något som var otänkbart för några år sedan. Likaså ser vi en hel del café latte-toner tillsammans med grå nyanser, gärna metallic, som utgör en fin bas för exempelvis cerise och rött.

Färgsättning Det är med gardinerna du relativt snabbt kan förändra hemma. Antingen väljer du att följa upp väggarnas basfärg i gardinerna eller också låter du textilierna vara blick-


Panelgardinerna har kommit för att stanna. De sätts med fördel upp på glidskenor med flera spår så att gardinerna kan hänga omlott. Välj gärna skenor med kardborrband så hänger gardinen slätt och snyggt. Det går också att på en befintlig gardinstång hänga speciella panelhållare om du inte vill byta stång. På bilden en gardinuppsättning från Mairo där de enfärgade panelerna är 70 cm breda och de mönstrade 40 cm breda.

Den textila inredningen tar verklig plats i höst. Gardinerna, som också kan fungera som en flexibel fondvägg, ska sättas ända upp i tak och gå hela vägen ner till golvet. De kan dras åt sidorna eller vara helt fördragna med bibehållna fina veck tack vare nya gardinband som nu introduceras på marknaden. Gardiner som fondvägg skapar stora möjligheter att i ett nafs förändra sin inredning. Textilier från Mimou.

Här är ett exempel på när man blandar stilar. Det är intressant att uppleva hur inredningsprylar ändrar skepnad när de kommer i olika sällskap. En svulstig kudde som accent i en sparsam inredning får en helt annan effekt än samma kudde i den barockinspirerade. Men det är lika snyggt och rätt. I denna trendiga färgsättning som präglas av pigg och okynnig leklust a la tutti frutti

Hissgardinerna är en perfekt kombination av gardin och insynsskydd. Nytt på marknaden är en mekanism som påminner om rullgardinernas kulkedjor och som gör att den sydda hissgardinen går att hissa upp och ner lika enkelt som en vanlig rullgardin. För dig som vill ha riktigt mörkt när du sover går det också att fodra hissgardinen med ett helt mörkläggande tyg. Textil från Mairo.

fungerar medaljongkudden i djuprosa som ett blickfång och som ett smycke. På G • 2006

|

15


Bredbandsnät Stadsnät och fastighetsnät Kabel-TV-nät Vi bygger också ventilationsanläggningar och utför markarbeten med egna maskiner.

LENNESTÅL VVS AB Vi erbjuder totallösningar på allt inom vvs. • Totalåtagande • Konstruktion • Installation • Samordning • Serviceåtaganden • Servicearbeten • Energisparåtgärder • Vattenrening

Kontakta oss gärna! Gustafsvägen 16, 633 46 Eskilstuna 016-51 14 00, info@bikab.se

L e n n e s t å l V V S - S e r v i c e · Po r t a l g a t a n 6 B · 7 5 4 2 3 U p p s a l a T l f . 0 1 8 - 1 9 4 5 5 0 · Fa x 0 1 8 - 1 9 4 5 5 1 · E p o s t i n f o @ l e n n e s t a l - v v s . s e

Gör din egen tidning Bättre och enklare än du tror. Vi hjälper dig. P.S. Vi har gjort tidningen som du håller i just nu.

info@ccmm.nu

070-438 97 44

JOUR DYGNET RUNT 0709-81 49 70 Miljöinventeringar

Torkning av fuktoch vattenskador Brandsanering

Fuktmätning och konsultation

Industri- asbestoch oljesanering

TV-inspektion av VVS-ledningar

Klottersanering

Underhållsspolning

Ventilationssanering

Högtrycksspolning

ESKILSTUNA 16

|

På G • 2006

NYKÖPING

STRÄNGNÄS


Lykil

El - Styr - Tele - Data Kakel/Klinker Trägolv

016 - 17 01 00 www.lykil.se

Kungsgatan 63 632 21 Eskilstuna Fax: 016-17 01 11 info@lykil.se

Laminat Golvslipning Vi är leverantör för Graflunds i Linköping

SUNNERSTA BYGG Ombyggnad Nybyggnad Kakelsättning Försäkringsskador

Gottorpsgatan 16, Linköping 013-24 24 90 Tel 018-14 01 11 Fax 018-14 02 11 Vaksalagatan 35 Uppsala

uthyrning och rekrytering www.arenapersonal.com

Vänd dig med förtroende till oss! Reparation Byggnation Om- och Tillbyggnad Kakelsättning Vår kunskap är din trygghet. Välkomna! Mått Johansson väg 16 Eskilstuna Tel 016-10 04 90 Fax 016-10 04 95 På G • 2006

|

17


Höstens dofter äpplen och nybakat Text och foto: Berith Oldin Struwe

Hösten är här med sin sköna, friska luft, sina varma färger och alla dofter. Utomhus doftar det fuktig jord, mogna äpplen och blöta löv. Inomhus börjar vi vilja laga rejälare mat som grytor och gratänger. Dessutom kan vi efter den heta sommaren kanske börja tänka på att sätta på ugnen för att baka det egna brödet. Inget bröd är så gott som kakan vi bakar på höstens äpplen eller lingon. Inget bröd känns så nyttigt som det grova brödet fyllt av olika sorters mjöl, kruskakli och solrosfrö.

Det finns ingenting som drar igång vårt minne som dofter. Doften smiter förbi alla censorer, rätt in i våra känslocentrum. För mig väcker doften av nybakade bullar minnet från när den tid då jag var liten och klev ur badet och inlindad i en skön morgonrock fick dricka mjölkchoklad med nybakat vetebröd. Grovt bröd väcker ett annat minne. Minnet av det där goda, grova brödet som vi lade nystekt kantarell på och njöt med ett glas öl – där i

18

|

På G • 2006

skogsbacken för länge sedan. Låt oss skapa nya, goda, väldoftande minnen.

En smarrig äppelkaka Varför inte förena utomhus- och inomhusdofterna i en nybakt äppelkaka till eftermiddagsteet. Har vi inte kakelugn att sitta framför, går det utmärkt med levande ljus på fikabordet. Det viktiga är att ta sig tid att njuta av den här tiden. Hösten då det är mörkt och fortfa-

rande ganska varmt i luften. Nu har vi inte bara tillgång till äpplen. Nej även päron är fantastiskt gott i en höstkaka. Välj ut några stora, relativt fasta och smakrika päron och etc. etc.

Blå Husets äppelkaka Sätt ugnen på 175 C. smörj en kakform och ”bröa” den med kokosflingor. Skala och skiva 4 äpplen och täck formens botten med dem. Smält 125 gr smör Vispa ihop 2 ägg med1 1/2 dl socker. Blanda 1 1/2 dl vetemjöl med 1/2 tsk bakpulver, 1 1/2 tsk malen kardemumma, 1 tsk vaniljsocker. Rör ner det avsvalnade smöret i äggblandningen och rör sist ner mjölblandningen. Häll smeten över äppelklyftorna och in med kakan i nedre delen av ugnen i ca 30 minuter. När kakan ska serveras, sikta över mycket gott florsocker med vaniljsmak.

Svärmorslimpa Låt oss fylla frysen med gott bröd. Det vill säga det bröd som inte genast äts upp – färskt och frasigt. Men låt inte brödbaket vara ett tvång, även om du bakar av ekonomiska skäl. Njut av att röra och knåda i lugn takt. Låt tankarna komma och gå under arbetet med händerna. Förena avslappning med njutningsfyllda dofter. Det som verkligen ger känslan av

att gå in i en skön, mörk årstid kan också vara att baka sitt eget vardagsbröd. Här kommer recept härliga limpor. Dem bakade min svärmor åt oss under många år tills hon var långt över 80 år gammal. Nu bakar vi dem själva.

Ebbas matbröd Lös upp 50 gr jäst i 1,2 l vatten 37 C. Blanda detta i en hushållsassistenten tillsammans med 75 gr smält smör 2 tsk salt 1 dl mörk sirap 1 dl solrosfrön 1 dl kruskakli 1/2 påse (10 gr) stött fänkål. Häll under omrörning i 1 kg rågsikt, 0,5 l lantbrödsmjöl och 0,2 l vetemjöl. Kör assistenten i 3-4 min eller tills degen känns jämn. Jäs i ca 35 minuter. Baka ut tre limpor som jäses ytterligare 35 minuter. Grädda i nedre delen av ugnen i 35 min. Låt gärna brödet vila till nästa dag – då är det moget och mycket smakrikt.

Lingongott I år ska det bli mycket lingon i skogarna. Då måste vi ut och plocka korgarna fulla. Mycket blir sylt, en del fryses in och några kan faktiskt användas till höstens mest spännande kaka. En enkel och mycket god lingonkaka, inte så söt.


Lingonkaka Sätt ugnen på 200 gr Smält 100 gr smör i en kastrull. Rör i några minuter. Rör i 2 dl rörsocker under några minuter. Vispa i 3 ägg, ett i taget. Blanda (försiktigt) ner 3 dl dinkelmjöl (siktat) Häll i smord och mjölad form helst med löstagbar kant. Sist läggs 2 dl tinade lingon (som har blandats med 1-2 msk rörsocker) på smeten. Grädda i 200 grader cirka 20 min.

Chokladkaka Choklad är den nya trenden, även inom bakning. Numera ordnas chokladprovningar och chokladfestivaler. Många av oss har nog

bakat chokladtårtor under många år. Här kommer ett recept på en av de lättaste och godaste Kladdkakorna. Den som kan ätas med vispad grädde eller vaniljsås. Ingen kaka kan vara lättare att smälla ihop när ungarna vill ha något gott till eftermiddagsfikat eller du plötsligt får gäster.

Slarviga kakan Vispa 2 ägg med 3 dl socker Smält 100 gr smör och häll i äggsmeten. Blanda 1 1/2 tsk vaniljsocker, 4 msk kakao, 1/2 tsk salt med 1 1/2 dl vetemjöl och rör ner väl, men SLARVIGT i ägg-socker-smörsmeten. Häll alltihop i smord form och grädda i 150–175 C under ca

35 minuter. Låt stå, gärna till nästa dag, då den kan avnjutas med iskall vispad grädde. Just när bakningen är klar kommer Thea och William och bjuder oss på bullfest i sin lekstuga. Stugan är vacker dekorerad med blommor, löv och kottar. Och bullarna ... Ahhh, så goda! Med rosa pärlsocker på – mums! Jag kunde inte motstå utan tog två förstås.

Berith Oldin Struwe

På G • 2006

|

19


På G nr 2/2006  

På G nr 2/2006

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you