Page 1

Ă„r trycksaken utrotningshotad?


Alla andra talar om digitala media. Vi pratar mest om print! Många företag väljer idag att dra ner på, eller avskaffa, tryckta publikationer. Pdf:er och webbtidningar tar över. Vi är övertygade om att en trycksak inte helt kan ersättas av digitalt publicarade alster. En trycksak kommunicerar inte bara med innehållet utan även med känsla i form av papper och format. Det är en viktig del av kommunikationsprocessen. Trycksaken är också en naturlig ingrediens vid personliga möten. Vi är övertygade om att inom en snar framtid kommer pendeln att slå tillbaka och trycksaken blir viktig igen. Vad som ändrats är att trycksaken kommer att ingå som en naturlig del av företagets kommunikationsstrategi och ska givetvis anpassas till andra medier. Detta ställer större krav på effektiv upphandling, produktionssätt och kostnadseffektivitet. Och det är här vi kommer in i bilden. Vi tar tillvara kunskapen från två världar och förenar detta till nytta för våra uppdragsgivare.

Reklambyrån – Budskap – Form – Känsla

Grafix

Tryckeriet – Papper – Bokbinderi – Slutkvalitet

– det bästa av två världar


Våra starka sidor Lean Production Vi är en liten, mycket flexibel, organisation med tillgång till ett nätverk av kvalificerade resurse­r vid behov. Genom god planering och kunskap om effektiv produktion genomför vi de mest komplicerad­e uppdrag på kortast möjliga tid. Korta ledtider, effektiv korrekturhantering och medvetna val av underleverantörer leder till det övergripande målet: Kostnadseffektiv produktion med bibehållna, högt ställda, krav på kvalitet. Hanterar komplexitet Många av våra kunder är multinationella och därför är vi vana vid komplexa produktioner, ofta på många olika språk. Tidningsuppdrag med upp till 22 språk som getts ut 4 gånger per år är ett exempel. Produktkataloger på 26 språk ett annat. I frontlinjen när det gäller teknik Vi var bland de första i Sverige som producerade tidningar helt digitalt, vi erbjöd våra kunder bild- och mediadatabaser innan någon annan. Vi har tagit fram webbaserade produktionshanteringssystem för några internationella kunder för att samverka produktion i många länder. Men viktigast av allt är att våra system och lösningar inte bara fungerar i teorin, utan även i praktiken.


För att kunna hantera framtiden är det viktigt att känna historien Idag handlar det som sagt mycket om digitala medier, digital produktion och it-baserade lösningar. För att kunna ta tillvara de effektivare metoderna är det dock viktigt att kunna bakgrunden, att känna till hur en trycksak produceras för att slutresultatet ska bli optimalt. Att producera många språkversioner från en gemensam databas kan tyckas enkel när it-bolagets säljare berättar hur det går till, men här skiljer sig ofta teorin från verkligheten. Så gott som dagligen gäller det för oss att utvärdera vilken produktionsmetod som lämpar sig bäst i just det aktuella fallet. Ibland är teknikens nyvinningar en omväg, och det är enklare, billigare och säkrare att manuellt göra en ändring istället för attt rippa om 100-tals sidor! Sedan vi började i branschen har vi gått från blytyper till att skicka digitala filer direkt in i tryckpressen. Ingen science fictionförfattare skulle kunnat skriva något som ens tangerade den verkliga utvecklingen under de 35 år vi varit verksamma. Ett personligt engagemang och intresse för tekniska landvinningar är garanten för att vi även framöver kommer att ligga i den absoluta framkanten när det gäller teknik.

Vi kan det alla andra pratar om!


Vår historia Ett företags historia belyses bäst genom att titta på deras kunder. Efter starten i ett garage 1975 kom vi tio år senare i kontakt med vår första börsnoterade kund. Efter det har det blivit en rad stora svenska eller internationella kunder som utgjort vår kundbas. Huvuddelen av de företag som fortfarande existerar är våra kunder än i dag.

Järnia

1975

Gambro

1980

Solidar

NPL

1985

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

1990

PLM Doro SCA

1995

Siab

Mellby Gård

2000

Rexam

2005

Thule

Danisco

2010


roxtec ab Vd Fredrik Hansson

Kraftfull tillväxt på alla marknader och inom alla segment – Trots global finansiell kris har vi kunnat redovisa ett mycket gott resultat. Närmare 20% tillväxt under det senaste verksamhetsåret talar sitt tydliga språk, säger Fredrik Hansson. Att vi lyckats så bra beror givetvis på att vi förstår våra kunders behov och gör allt för att uppfylla dem eller till och med överträffa deras förväntningar. – Att vi lyckats bra med det fick vi ett kvitto på under året. Vi genomförde en marknadsundersökning för att ta reda på hur vårt varumärke uppfattas i vårt segment av branschen och på våra geografiska marknader. Resultatet var utmärkt både när det gäller igenkänning och när det gäller att vi uppfattas i linje med vår företagskultur och våra kärnvärden. Ett bevis på att vi lyckats uppfylla vårt uppdrag: We seal the world. – Vi har fortsatt bygga upp vår globala försäljnings- och serviceorganisation och samtidigt öppnat upp en rad nya marknader. Vid verksamhetsårets slut hade vi inte mindre än 450 personer verksamma med att ta hand om kundernas behov och samtidigt söka nya marknader. – Asien har blivit en allt större del av vår verksamhet. För närvarande svarar de för 30% av vår försäljning. Det är Europa som backat från att svara för närmare 70% för 3–4 år sedan till strax under 50% idag. Amerika och Mellanöstern knappar in och svarar idag för ca 25% av omsättningen. För kommande år räknar vi med följande fördelning inom våra marknadssegment: Marin 27% av omsättningen, Olja och Gas 26%, Telecom 19% samt Industri 27%. – Produktutvecklingen inom bolaget har bland

mycket annat lett till att vi under året kunnat göra en lyckad lansering av en helt ny produktserie, Roxtec EzEntry. Det är en serie genomföringar anpassade för skåp och dosor som fyller många behov inom hela industrimarknaden. Aktiviteten inom forskning och utveckling är mycket hög. Under året ansökte vi om inte mindre än 17 nya patent och fick 35 nya certifikat av olika instutioner. Tillsammans har vi nu mer än 250 godkännanden och certifikat på våra produkter. – Verksamhetsåret 2009/2010 kommer att bli en utmaning. Vi kan inte påverka yttre omständigheter som växelkurser, konjunkturer och inte heller den totala efterfrågan på våra tjänster och produkter. Men vad vi kan göra är att hålla en tät och bra kontakt med våra nuvarande och kommande kunder. Förstå deras behov, utbilda dem så de fullt ut förstår fördelarna med vårt system. Det är nyckeln till fortsatta framgångar. – Jag tror att Roxtec är i en stark position att hantera den uppkomna marknadssituationen och att vi kommer att skapa förtroende och öppna nya marknader eftersom vi vet att våra produkter ger våra kunder fördelar.

28

29

Mellby Gård Vårt uppdrag: Producera Mellby Gårds Årsbok på svenska och engelska. Vårt åtagande: Redaktionell och teknisk produktion inklusive distribution till samtliga anställda och intressenter med olika följebrev.

Parallellt med intervjuerna fastställes layouten, bilder plockas fram och allt eftersom texterna blir godkända läggs de in på respektive sida.

augusti

Till tryck och översättning

september

Vi intervjuar och fotograferar koncernens 14 vd:ar och skriver ett utkast till uttalande från var och en av dem. Efter korrigering är texten godkänd och klar.

Tryck, bindning och leverans

oktober

Korrektur, finslipning av innehåll. Final OK!

Språkbyte


1

Enjoy the ride

10

11

Perfektes Design. Perfekte Funktionen.

Unsere Abteilung für Forschung und Entwicklung sucht ständig nach neuen und innovativen Methoden, damit Sie Ihre Fahrt genießen können. Als Ergebnis entwickeln wir ständig zahlreiche Eigenschaften, die auf dem Markt einzigartig sind. Unsere Produkte unterscheiden sich durch eine vollendete Designsprache, basierend auf verschiedenen Faktoren, wobei das Design der Funktionsfähigkeit und Ihren Kundenwünschen entspricht.

Thule kaTalog 2010/2011 Intelligente Lösungen für gemeinsame Leidenschaften und aktiven Lebensstil

Wichtige Punkte sind auch der Herstellungsprozess, die verwendeten Materialien und die Auswirkungen auf unsere Umwelt. Das endgültige Design harmoniert perfekt mit den Formen der neuen, modernen Fahrzeuge. Und was noch wichtiger ist, dass es zu einem sicheren und eleganten Transportgerät geworden ist, dass für jeden einfach zu montieren und zu verwenden ist.

– Power-grip Vorinstalliertes Einhand-Schnellbefestigungssystem, mit dem Sie nur durch Drehen der Knebel in der Dachbox die Klauen fest um die Trägerrohre festziehen können. Standard bei Thule Excellence, Thule Spirit und Thule Atlantis.

– Dual-Side Ermöglicht das Öffnen der Dachbox von beiden Seiten, für eine einfache Montage sowie Be- und Entladung. Standard bei Thule Excellence, Thule Spirit und Thule Atlantis (außer Atlantis 600).

– Diffusor-Technologie Längsverlaufende Luftkanäle und Spoiler am Boden der Dachbox verringern den Luftwiderstand, störende Fahrgeräusche und Vibrationen. Standard bei Thule Excellence und Thule Spirit.

– einfache handhabung Das patentierte Deckelhebesystem Dual-Force sowie die Innen- und Außengriffe (nur bei Thule Excellence) garantieren ein komfortables Öffnen und Schließen der Dachbox.

– Zentrales Schließsystem Der Schlüssel des patentierten Sicherheitsschließsystems kann nur abgezogen werden, wenn alle Schließpunkte sicher verschlossen sind. Standard bei allen Boxen von Thule mit seitlicher Öffnung.

– abklappmechanismus Ein einzigartiger und praktischer Abklappmechanismus mit großem Abklappwinkel ermöglicht den Zugang zum Kofferraum – sogar mit montierten Fahrrädern. Ein integrierter Stopper verhindert, dass die Fahrräder den Boden berühren.

– Praktische kupplungsbefestigung Die einzigartige Kupplungsbefestigung mit Einhand-Verschluss ist nicht nur stabil und sicher sondern ermöglicht auch eine problemlose Befestigung des Trägers auf der Anhängekupplung durch Schließen eines Hebels mit nur einer Hand. Standard bei Thule EuroClassic G5 und Thule EuroWay G2.

– Justierbare Schnellspanner Felgenhaltebänder mit Ratschenfunktion für die bequeme Befestigung der Räder. Standard bei Thule EuroWay G2.

– Selbstjustierender Rahmenhalter Der selbstjustierende Rahmenhalter steht von allein aufrecht und erleichtert dadurch das Be- und Entladen, da das Fahrrad einfach in den aufrecht stehenden Rahmenhalter geschoben wird. Standard bei Thule ProRide.

– Integrierter Drehmomentschlüssel Zeigen an, wenn die Befestigungsschraube das richtige Drehmoment erreicht hat und der Lastenträger sicher am Fahrzeug befestigt ist. Standard bei Thule Rapid System 754.

– T-Nut Alle Aluschienen von Thule verfügen über eine T-Nut. Wenn Sie zum Beispiel beim Zubehörsystem von einem Fahrradträger zu einem Skiträger wechseln möchten, können Sie das neue Zubehör einfach aufschieben und fixieren.

– Thule one key System Rüsten Sie auf das Thule One Key System auf, bei dem ein Schlüssel für alle Produkte von Thule verwendet werden kann. Tauschen Sie hierzu einfach alle Schließzylinder Ihres Lastenträgers und Ihres Zubehörs (Dachbox, Fahrradträger, Skiträger usw.) aus. Als Zubehör erhältlich.

Thule Vårt uppdrag: Producera original till Thules Katalog 2010 på 26 språk. Vårt åtagande: Produktion av baslayout baserat på fjolårets katalog, idéskiss från av Thule anlitad AD. Därefter hantera 25 språkeditioner där textmassan kom från översättare, lokala anläggningar samt från fjolårets katalog. Efter korrekturhantering levererades tryckfärdiga digitala filer.

Översättningar börjar droppa in från översättare och lokalkontor.

januari

Korrigering sker löpande och allt eftersom blir språk efter språk godkänt.

februari

Vi får engelska texter samt skiss/instruktioner från uppdrags­ givaren, liksom fjolårets digitala filer.

mars

Språkeditioner produceras och skickas för kontroll hos lokalkontoren.

Slutleverans av tryckfärdiga digitala filer.


Trycksaken är ett viktigt kommunikationsmedel även i framtiden! Intresserad? Kontakta mig för en förutsättningslös diskussion så berättar jag vad vi kan göra för ditt företag.

Med vänliga hälsningar

Lars Törngren Grafix Konsult AB Telefon 040 64 44 670 Direkt 040 64 44 671 Mobil 0707 91 56 50 Mail: lars.torngren@grafix.se www.grafix.se

Grafix presentation  

Grafix presentation