Introhæfte 2018

Page 1

Ribe Katedralskole 2018


Ribe Katedralskole Puggårdsgade 22, 6760 Ribe Undervisning på hhx og eud/eux frem til 1. januar 2019: Skyttevej 29, 6760 Ribe Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7542 0266 E-post: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rk@ribekatedralskole.dk Hjemmeside: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.ribekatedralskole.dk

Rektor

Kristian Bennike

Uddannelsesledere

Anne Granum-Jensen Jacob Lund Jørgensen Karen Haahr

Administrativ leder

Susanne Bilde Elstrøm

Sekretærer

Jonna Bloch Mette Bolding Mette M. Sørensen Marie Nielsen (kontoret har åbent mandag til torsdag fra kl. 7.30 til kl. 15.00 og fredag fra kl. 7.30 til kl. 14.30)

Studievejledere

Allan Gade Jacobsen Lise Vind Petersen Vita Nielsen Dennis Windfeld Normalt træffes en af studievejlederne fra kl. 9.45 til kl. 11.15

Bibliotek

Helle Berndt, biblioteksassistent Lone Klemmensen, biblioteksassistent

Teknisk Personale

Johnny Hamann, pedel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3052 4422 (mobil) Kaj Lorenzen, pedelmedhjælper

IT-Tekniker

Henrik Lund Bonnichsen

Kantine

Christina Holm, kantinemedhjælper Edith Nora Dalgaard Dahl, kantinemedhjælper

Rengøringsassistent

Anne-Louise Andreasen


VELKOMMEN Velkommen til Ribe Katedralskole, hvor du i et levende studiemiljø kan udvikle dig både fagligt og personligt og få nogle år med en lang række spændende oplevelser. Efter sommerferien er I mange, der starter på skolens forskellige uddannelser. Hver uddannelse har sin egen profil, og samlet set bidrager alle til et godt fælles studie- og ungdomsmiljø. Nogle af jer skal starte på Skyttevej og andre i Puggårdsgade. 1. januar 2019 flytter vi alle sammen i Puggårdsgade, det kan du roligt glæde dig til. Når du begynder på stx eller hhx, er der mange valg, der skal træffes om studieretning, sprogfag og valgfag. Vi vil gerne hjælpe dig til at træffe de valg, der er bedst for dig, og i løbet af de første 3 måneder giver vi dig en grundig orientering om indholdet af de forskellige fag, studieretninger og valgfag. I hf er der ekstra fokus på kontakten mellem lærer og elev. En tutorlærer samarbejder med hver enkelt elev om at sikre, at den enkelte får det størst mulige udbytte af undervisningen, og der er afsat tid på skolen, hvor lærerne hjælper eleverne i gang med lektierne. Op til valget af fagpakke og valgfag vil vi sørge for, at du er godt klædt på til at vælge. EUX er en erhvervsuddannelse, som også giver dig studiekompetence. Som elev på eux møder du i det første år både erhvervsfag og grundfag, mens det andet år er bygget op af gymnasiale fag. Du kan vælge at afbryde dit eux-forløb efter det første år og begynde i praktik – på den måde får du en eud-uddannelse. I alle uddannelserne vil vi gøre vores til, at du som elev på Ribe Katedralskole både møder faglige udfordringer og får oplevelser, der rækker ud over undervisningen i de enkelte fag. Vi vil lægge vægt på, at du får et solidt fagligt udbytte af undervisningen, og at du oplever, at alle dine fag kommer til at udgøre en helhed. Din nye uddannelsesplads stiller også krav til dig. Der skal arbejdes med fagene og med de projekter, som fagene går sammen om, og du skal samarbejde med de andre elever i klassen og på det enkelte hold. Skolen sætter også rammer for, hvad der er god elevkultur med hensyn til fester, studierejser mv. Dem kan du læse om i skolens studie- og ordensregler. Skolen har en række tilbud ud over undervisningen, som vi håber, du vil deltage i. Det gælder frivillig idræt, studiekredse, foredrag, ekskursioner og fester. Du kan læse om nogle af disse tilbud i dette hæfte. Vi glæder os til at møde dig efter ferien. Kristian Bennike

Rektor

3


Kære nye elev Velkommen til Ribe Katedralskole.

Du starter nu et nyt og spændende kapitel i dit liv. De kommende år kommer til at byde på spændende læring, nye venskaber og oplevelser, du aldrig vil glemme. Det kommer til at blive nogle hårde år, men samtidig vil det også blive nogle af de bedste år i dit liv. Med det sagt er det vigtig for mig at pointere, at du skal passe på dig selv. 12-taller er ikke vejen til glæde, og det er stress bestemt heller ikke. Husk, at der også er et liv ved siden af skolen, som er lige så vigtigt, hvis ikke mere. Vi har været en skole, siden vi skrev år 1145. Siden da er der sket meget. Og det kommer der også til i år. Den 1. januar 2019 kommer eleverne fra Skyttevej på Puggårdsgade, og Ribe Katedralskole er samlet på én adresse. Det bliver en spændende tid med nye opgaver, der skal løses, men at tro, at det ikke kan lade sig gøre, er en tanke, jeg ikke går med, og det håber jeg heller ikke, at du gør. Sammen kan og skal vi gøre den nye Ribe Katedralskole til et godt sted for alle! Jeg håber, at du fremadrettet vil være med til at skabe skoleånd på vores lille skole og være med til at sprede glæde og smil, så hverdagen bliver god for alle. Husk at være dig selv, kom som du er, og så skal det hele nok lykkes for dig! Jeg tror, jeg taler på alle elever og ansattes vegne, når jeg siger, vi ser frem til at møde dig. Det gør jeg i hvert fald! Søren Schrøder

Elevrådsformand

4


INTROFORLØBET

- DEN FØRSTE TID PÅ RIBE KATEDRALSKOLE Den første periode indtil fredag den 31. august er en særlig tid. Hver 1.g-grundforløbsklasse og hver 1.hf-klasse har tilknyttet en studievejleder og en teamleder samt to elevtutorer. Teamlederen fungerer som jeres klasselærer og vil sammen med jeres andre lærere hjælpe jer godt i gang på skolen.

Elever på stx og hf (Puggårdsgade) Onsdag den 15. august

Skoleåret begynder med velkomst af rektor i Salen kl. 8.30. Teamlederen og elevtutorerne præsenteres og følger jer til jeres klasseværelse. Her vil teamlederen og elevtutorerne bidrage til, at I lærer hinanden at kende og vise jer skolens skemaprogram Lectio. I vil også blive vist rundt på skolen. Timerne med klassen slutter kl. 11.15, og dagen fortsætter med spændende fællesaktiviteter for alle førsteårselever ved hallen.

Torsdag den 16. august

Det er første skoledag med det normale skema. I løbet af dagen skal I have taget billeder til Lectio, og I får udleveret koder til skolens netværk og Lectio. Det er en god ide at medbringe sin egen computer. Skolen stiller Microsoft Officepakken til rådighed for eleverne, så I kan downloade den til jeres egen computer.

Fredag den 17. august

Normal undervisning frem til kl. 13.15. Herefter er der fællesarrangement i hallen med alle skolens elever, hvorefter der er café.

5


6


Onsdag den 29. august og frem til fredag den 31. august er der fotografering af alle elever i 1.g og 1.hf. Tidspunktet for den enkelte klasse meddeles senere.

Fredag den 31. august

Aktivitetsdag i og omkring Ribe Katedralskole. Fra kl. 17.30 er der introfest med spisning på Ribe Katedralskole. Festen slutter kl. 00.30.

Elever på hhx og eux/eud (Skyttevej) Onsdag den 15. august

Skoleåret begynder kl. 8.30 i Alrummet, hvor I bliver budt velkommen af uddannelsesleder Jacob Lund Jørgensen. Efter præsentation af kontaktlærere og elevtutorer går I ud i klasserne, hvor I skal lære hinanden at kende, se skolen og høre om undervisning og skemaer. Skoledagen slutter kl. 13.15.

Torsdag den 16. august

Det er første skoledag med det normale skema. I løbet af dagen får I udleveret koder til skolens netværk og Lectio. Det er en god ide at medbringe sin egen computer. Skolen stiller Microsoft Officepakken til rådighed for eleverne, så I kan downloade den til jeres egen computer.

Fredag den 17. august

Normal undervisning frem til kl. 13.15. Herefter tager vi ind i katedralskolens idrætshal på Damvej til et stand up-show. Vi slutter dagen af med fredagscafé på Ribe Katedralskole i Puggårdsgade.

22.-23. august

Fotografering. Jysk Skolefoto kommer på skolen. I får den endelige fotoplan senere.

Fredag den 31. august

Aktivitetsdag i og omkring Ribe Katedralskole. Fra kl. 17.30 er der introfest med spisning på Ribe Katedralskole. Festen slutter kl. 00.30.

Fælles for alle førsteårselever

I de første uger er der indlagt timer i skemaet med studievejlederen og timer med teamlederen, og I vil se elevtutorerne nogle gange. Vi vil også arbejde med digital dannelse, altså hvad man skal tænke på, når man går på nettet. Det er ikke alle fag, der står på skemaet fra begyndelsen af skoleåret. Året er inddelt i tre skemaperioder med forskellige fag og timetal. Det vil sige, at I får nyt skema i begyndelsen af november og lige efter nytår.

Forældremøder for stx og hhx

I uge 39 afholdes et orienteringsmøde for jer og jeres forældre forud for valg af studieretning og 2. fremmedsprog.

7


Puggårdsgade FY2 RNA

S01

DNA

RBI

KE2

KE1 FyS

STUEPLAN

STUEPLAN

LBT FY1

Salen

LBV

Mu3

Mu1

Kantine S V I E G A D E

Lærerværelse

SV01

MU2

Hovedindgang

Puggårdsgade 22

SV02

Pædagogisk værksted

Rektor

SV03

Sangsal H03

P02

P01 A01

Indgang Sviegade 9

Bibliotek

Kontor

A02 V01

G02

G01

GRAVSGADE

1. SAL

1. SAL

SL1

H18 H16

SV11

SV12

H15

SV13

H13

H14

P12

A11

V16 V10

H11

V13 V14 V15

V11

OBSV

V12

G12

8

P11

G11


AdministrationsChef

Arkiv

Toilet

Personale

Depot

Depot

Postrum

UddannelsesChef

Depot

Administration

Personale

Indgang A

Info

Info

Souschef

2 IT

3

4

Toiletter

Indgang B

Lærerforberedelse

Lærerforberedelse

5

6

Alrum

Multirum

OLC

Info

Info

8

12

11

10

9

Studievejleder

16

15

14

Kantine

Indgang C

Multirum

Lærerværelse

Bibliotek

Køkken

7

Rygetorv

Parkering

M lo ød ka ele 2

Mødelokale 1

r

Pedel

Pædagoisk værksted

Terrasse

Info

F st oran de

Oversigtsta vle str 80 x 07 1 cm

18

19

20

21

Aktivitets område

Peranqubane

22

Parkering

Info

27

26

Info

Teknik

Terrasse

Innovatorium

Indgang D

Terrasse

25

24

23

Skyttevej

Lærerforberedelse

9


Ribe Katedralskole i profil Skolen Skolens mål

På skolen lægger vi vægt på • at den enkelte elev både møder faglige udfordringer og får oplevelser, der rækker ud over undervisningen i de enkelte fag • at undervisningen udgør en faglig og pædagogisk helhed for eleverne • at lærere, klasseteam og ledelse samarbejder om at anvende elevernes uddannelsestid bedst muligt • at lærerne og studievejlederne har fokus på den enkelte elevs udvikling og læreproces

Gymnasieuddannelsens opbygning

Uddannelsen inddeles i et grundforløb på tre måneder og et studieretningsforløb, der varer to år og otte måneder. Skolens fagudbud kan inddeles i studieretningsfag, fællesfag og valgfag.

Studieretninger STX

Nr. 1: Matematik A, fysik A og kemi B eller Matematik A, kemi A og fysik B Nr. 2: Biologi A og kemi B Nr. 3: Samfundsfag A og matematik A Nr. 4: Samfundsfag A og engelsk A Nr. 5: Musik A og matematik A Nr. 6: Musik A og engelsk A Nr. 7: Engelsk A og tysk A samt samfundsfag B, fransk A, italiensk A eller spansk A Nr. 8: Engelsk A og spansk A samt latin C, fransk A eller italiensk A Nr. 9: Latin A og græsk A

HHX

Ledelse: Afsætning A og virksomhedsøkonomi A Global ledelse: Afsætning A og international økonomi A Oplevelsesøkonomi: Virksomhedsøkonomi A og informatik B Innovation: Afsætning A og innovation B Sprog og kultur: Spansk A og tysk A

Fællesfag STX

A-niveau: Historie og dansk A- eller B-niveau: Et 2. fremmedsprog (begyndersprog på A-niveau: italiensk, spansk eller fransk; fortsættersprog på B-niveau: tysk) B-niveau: Engelsk, matematik (tresproglige elever behøver dog kun matematik C) og et naturvidenskabeligt fag (fysik, kemi, biologi eller naturgeografi – tresproglige behøver dog ikke dette fag)

10


C-niveau: Fysik, 1-2 naturvidenskabelige fag (kemi, biologi eller naturgeografi), samfundsfag, oldtidskundskab, religion, idræt og et kreativt fag (musik, billedkunst eller dramatik) Desuden: naturvidenskabeligt grundforløb og almen sprogforståelse i grundforløbet i 1.g

HHX

A-niveau: Dansk og engelsk A- eller B-niveau: 2. fremmedsprog spansk A eller tysk B B-niveau: Afsætning, historie, international økonomi, matematik (elever på studieretningen Sprog og kultur nøjes dog med matematik C), virksomhedsøkonomi C-niveau: Erhvervsjura, informatik, samfundsfag. Desuden: Almen sprogforståelse og økonomisk grundforløb i 1.g, erhvervscase i 2.g og studieområdet igennem hele uddannelsen.

Valgfag

Valgfagene ligger i 2. og 3.g. Man har normalt mindst to valgfag. Hvor mange valgfag, man præcist har, afhænger af valg af studieretning og af valgfagenes niveau. C-niveau: Filosofi, psykologi, innovation, naturgeografi, kemi, astronomi, biologi, informatik, musik, billedkunst, markedskommunikation, kulturforståelse, mediefag, finansiering B-niveau: Matematik, fysik, naturgeografi, biologi, kemi, samfundsfag, musik, billedkunst, idræt, psykologi, religion, informatik, erhvervsjura A-niveau: Matematik, kemi, engelsk, fortsættersprog (tysk), samfundsfag, afsætning, international økonomi, virksomhedsøkonomi I 3.g afleverer alle elever et studieretningsprojekt (stx) eller et studieområdeprojekt (hhx).

HF

Højere forberedelseseksamen (hf) er en 2-årig uddannelse, der afsluttes med eksamen. Den er en gymnasial uddannelse, der giver personlig udvikling og adgang til de korte

11


og mellemlange videregående uddannelser. Den er et tilbud til dem, der vil fortsætte direkte fra 9. eller 10. klasse og til dem, der har været ude i nogle år. En del af hf-undervisningen er anvendelsesorienteret, ligesom du under uddannelsen vil have projekt- og praktikforløb, der skal være med til at afklare, hvad du interesserer dig for, og hvad du vil uddanne dig til.

HF-uddannelsens opbygning

HF afsluttes med eksamen. På hf er der en række fag og faggrupper, du skal have – der er fagpakker og valgfag, du selv kan vælge, og der er projekter.

Obligatoriske fag

Dansk A, engelsk B, matematik C, idræt C eller et praktisk/musisk fag: musik C eller billedkunst C.

Obligatoriske faggrupper

Kultur- og samfundsfaggruppen: Historie B, religion C, samfundsfag C. Naturvidenskabelig faggruppe: Kemi C, biologi C, geografi C.

Fagpakker

HF Sundhed (idræt B og biologi B) HF IT (matematik B og informatik C) HF Social (samfundsfag B og psykologi C) HF Iværksætter (matematik B og innovation C) HF Kultur (samfundsfag B og religion B) HF Turisme (samfundsfag B og tysk C)

Valgfag

Du vælger ét valgfag. Valgfagene er dels fag, du har eller har haft og nu ønsker på et højere niveau (billedkunst B, biologi B, idræt B, kemi B, matematik B, musik B, naturgeo-

12


grafi B, religion B, samfundsfag B, tysk B), dels nye fag (filosofi C, fysik C, innovation C, informatik C, psykologi C). I foråret i 2.hf afleverer alle en større skriftlig opgave.

EUD/EUX

I grundforløb 1 og 2 (hele det første år) følger I de samme fag:

GF1

Erhvervsfag Dansk Engelsk Samfundsfag

GF2

Afsætning IT Matematik Organisation Erhvervsøkonomi På det studiekompetencegivende år: Afsætning B Dansk A Engelsk B Erhvervsret C Innovation C Matematik B eller virksomhedsøkonomi B + et ekstra fag på C-niveau.

Teamsamarbejde

Lærerne på Ribe Katedralskole arbejder sammen i større og mindre team. Hver klasse har en teamleder og et klasseteam, der består af alle klassens lærere. Klasseteamet koordinerer og afvikler de aktiviteter, klassen skal gennemgå gennem uddannelsen. Teamet understøtter også et godt socialt miljø i klassen og elevernes faglige udbytte af undervisningen. Teamlederen følger elevernes fravær og faglige standpunkt og taler med klassens lærere, studievejleder og ledelsen alt efter arten af registrerede problemer.

Særlige aktiviteter

1) Studieture: I tilknytning til undervisningen arrangeres forskellige ekskursioner samt en studietur i Danmark og en studierejse i udlandet. I 1.hf er du på lejrskole i september. Her gennemfører du et naturfagsprojekt i den naturvidenskabelige faggruppe. På hf ligger studierejsen i foråret i 1.hf. Rejsen går til Berlin.

13


På hf-uddannelsen møder du også projekt- og praktikforløb. Du vil få hjælp til at finde din hovedinteresse og derigennem blive afklaret med, hvilken fagpakke du vil vælge i 2.hf. Projekt- og praktikforløbene vil være en blanding af arbejde på skolen og besøg på blandt andet UC Syd og EA Sydvest og virksomheder i lokalområdet. I 1.g er du på en introtur i slutningen af november med to overnatninger. Turen giver de nye studieretningsklasser en god mulighed for at blive rystet sammen til de kommende års undervisning. Studierejsen i 2.g ligger i foråret og er ofte en rejse til en europæisk storby. I 3.g er der en studietur med to overnatninger. Studieturen i 3.g arrangeres i tilknytning til studieretningsfagene, og studieretningerne kan selv vælge rejsernes mål, men normalt går turen til København. Skolen samarbejder desuden med udenlandske gymnasier om udvekslingsrejser. I øjeblikket har vi et fast samarbejde med bl.a. Christian Weisse Gymnasium i Zittau og IES Jose M. Parra de Alzira i Spanien. Skolen har videre en særlig udveksling med Jacob A. Riis Settlement i New York, hvor der hvert andet år er 6 1.g-elever fra skolen i New York, og hvert andet år er 6 elever fra Queens på udveksling i Ribe en uge.

2) Fællesarrangementer: Hvert år afholdes en række fællesarrangementer, f.eks. naturvidenskabsfestival, foredrag, filmforevisninger, musikarrangementer og idrætsdage. Deltagelse i disse arrangementer er obligatorisk. 3) Lektiecafé: Til eleverne i gymnasiet tilbydes frivillig matematikcafé samt skrivestue. Til eleverne i hf tilbydes studietimer, skrivestue og frivillig matematikcafé.

14


4) Studiekredse og frivillige aktiviteter: Der er mulighed for at deltage i studiekredse i f.eks. litteratur, astronomi og fysik, og skolen ønsker at få et eller to hold i e-sport. Skolens kor medvirker ved skolens juleafslutning og translokation. Den frivillige undervisning i idræt arrangeres i samarbejde med eleverne. Skolen er desuden med i to talentprogrammer for særligt dygtige elever: Akademiet for Talentfulde Unge og ScienceTalent i Sorø. HHX-eleverne deltager i DM i erhvervscase. Dertil har skolen en lang tradition for deltagelse i faglige konkurrencer. 5) Elevorganisationer: Skolens elevråd inddrages i skolens beslutningsprocesser. Elevernes festforening hedder Heimdal, og den afholder skolefester hvert år, herunder skolens introfest i august og gallafesten Store Heimdal i maj. Skolens caféudvalg arrangerer fredagscafé ca. en gang om måneden for alle skolens elever. Eleverne udgiver endvidere skolebladet Mercurius.

Information

En væsentlig kilde til information er skolens hjemmeside www.ribekatedralskole.dk. Hjemmesiden opdateres løbende med aktuelle billeder fra skolens små og store begivenheder, og her finder du også en mængde information om skolen. Skolens studieadministrative system hedder Lectio. Her kan du følge ugens skema, skemaændringer og skolens forskellige aktiviteter. I Lectio kan eleverne også sende og modtage beskeder til og fra lærerne og administrationen, ligesom eleverne kan kommunikere indbyrdes.

Det ugentlige skema

Undervisningen foregår mellem kl. 8.00 og 15.00. Ugeskemaet er tilpasset tog- og bustider og sikrer, at også elever, der benytter offentlig transport, kan få dagen til at hænge sammen.

Studievejledning

Hver klasse får tildelt en studievejleder, som dels har til opgave at vejlede klassen kollektivt og dels at vejlede eleverne individuelt ved behov. Den individuelle vejledning kan omfatte alle sociale og private problemer, og studievejlederne har tavshedspligt. Studievejlederne kan træffes hver dag på faste tider og efter aftale. Skolens studievejledning har også mulighed for at arrangere samtaler med en psykolog. På bestemte datoer kan du træffe en vejleder fra Studievalg Sydjylland, der varetager vejledning af skolens elever angående videre uddannelse.

Studie- og ordensregler Almindelige regler for orden og samvær

1. Almindelige regler og normer for god opførsel forudsættes bekendt og gælder overalt på skolen og i forbindelse med enhver aktivitet, som har relation til skolen. 2. Den enkelte elevs adfærd på de sociale medier må på intet tidspunkt, heller ikke i fritiden, have negativ betydning for forhold på skolen, herunder relationer til skolens personale og øvrige elever. 3. Alle på skolen forventes at behandle hinanden hensynsfuldt og med respekt.

15


4. Skolens udstyr og inventar skal behandles ordentligt. Overtrædelse af dette kan medføre erstatningsansvar. 5. Skolen er røgfri. Det er ikke tilladt at ryge hverken indendørs eller udendørs. Der kan ikke dispenseres fra denne regel. Se skolens rygepolitik. 6. På skolens område og ved alle arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner og studieture er det forbudt at være påvirket af eller at indtage, besidde, sælge og videregive enhver form for euforiserende stoffer. Se skolens politik for alkohol og euforiserende stoffer. 7. Eleverne må ikke møde til undervisning og tilsvarende arrangementer påvirkede af alkohol eller andre former for rusmidler. 8. Der må som udgangspunkt ikke indtages alkohol på skolens område og ved arrangementer i skolens regi som f.eks. fester, ekskursioner og studieture. Efter aftale med rektor kan der dog gives tilladelse til at udskænke øl og andre alkoholiske drikke med en alkoholprocent på max 5%. Der må ikke medbringes egne drikkevarer til fester, caféer og andre arrangementer. 9. I forbindelse med studieture fastsætter deltagende lærere efter aftale med rektor regler for alkohol uden for undervisningstiden og seneste tidspunkt, elever skal være tilbage på hotel, vandrehjem el.lign. Se skolens politik for alkohol og euforiserende stoffer.

Overtrædelse af skolens studie- og ordensregler kan medføre følgende sanktioner:

• Skriftlig advarsel • Mundtlig advarsel • Erstatningsansvar ved ødelæggelse af skolens inventar og udstyr • Nægtelse af adgang til eller bortvisning fra fester, caféer ol. • Udelukkelse fra fester eller andre arrangementer på skolen i en længere periode

16


• Hjemsendelse for egen regning fra introtur, studierejser og ekskursioner • Midlertidig bortvisning fra skolen i op til 10 dage, som registreres som fravær • Bortvisning fra undervisningen og skolen i særligt graverende tilfælde • Tilbageholdelse af private genstande, fx mobiltelefoner

Aktiv deltagelse i undervisningen

Eleverne forventes at deltage aktivt og ansvarligt i undervisningen. Elevernes pligt til aktiv deltagelse i undervisningen indebærer: 1. Fremmøde til al undervisning. Alle former for fravær, uanset årsag, medregnes som fravær. Rektor godkender dog fravær til skolerelaterede aktiviteter som elevrådsmøder, studiepraktik, udlandsophold, ekskursioner og faglige arrangementer. 2. Rettidig aflevering af skriftlige opgaver, der kvalitativt og kvantitativt følger de krav, der er fastsat. Dette betyder også, at opgaver af en uacceptabel kvalitet kan betragtes som ikke afleverede. 3. Pligt til at skrive sine opgaver selv og ikke modtage uretmæssig hjælp til opgaveskrivning. 4. Deltagelse i terminsprøver, årsprøver og lignende. 5. Deltagelse i ekskursioner mv. med en deltagerbetaling, der alene vedrører forplejning og højst udgør 80 kr. (2014-priser) pr. døgn pr. deltager. 6. Deltagelse i anden forlagt undervisning, herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen. 7. Rektor kan beslutte at fritage en elev for aktiv deltagelse i dele af undervisningen, for eksempel på grund af sygdom eller handicap. Rektor kan i denne forbindelse anmode eleven om dokumentation i form af en lægeerklæring. Eleven afholder selv udgiften til lægeerklæring.

Ved for meget fravær anvendes følgende sanktioner:

8. Teamlederen i elevens klasse følger elevens fravær og gennemgår 3 gange pr. semester fraværet sammen med klassens studievejleder. Teamlederen og studievejlederen aftaler, hvilke tiltag der skal sættes i værk, og ledelsen inddrages i beslutningen. Afhængig af forsømmelsernes størrelse kan teamlederen efterfølgende tale med eleven om fraværet, eller eleven kan få en skriftlig advarsel. 9. Hvis elevens forsømmelser fortsætter, indstilles eleven på stx og hhx til at skulle aflægge prøve i de afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer. 10. Tilsidesættes mødepligten fortsat, kan retten til at gå til prøve i et eller flere fag fortabes. 11. Skolen afgør, om eleven er studieaktiv. Hvis eleven findes ikke-studieaktiv, bortfalder elevens SU i den ikke-aktive periode. 12. I særligt graverende tilfælde kan der ske bortvisning. Sanktionerne iværksættes efter konkret vurdering, og der kan tages hensyn til årsagerne til fraværet. Eleverne kan løbende holde sig orienteret om deres fravær i Lectio. Eleverne skal registrere årsagen til fravær i Lectio, og skolen kan beslutte at tage hensyn til dette ved tildeling af sanktioner.

17


Ved manglende aflevering af skriftlige opgaver anvendes følgende sanktioner:

13. For stx og hhx gælder, at kontoret gennemgår elevernes skriftlige fravær ca. en gang om måneden. Hvis en elev skylder mere end 15%, indkaldes eleven til ”Skrivestue”, hvor eleven under overvågning udarbejder et antal skriftlige afleveringer og derved forhåbentlig bringer sit skriftlige fravær under 15%. Hvis eleven udebliver fra ”Skrivestuen” eller skylder så mange opgaver, at ophold i ”Skrivestuen” ikke bringer elevens skriftlige fravær ned under 15% og fortsat ikke afleverer opgaver, gives en skriftlig advarsel. 14. For hf gælder, at der afholdes lektiecafe en gang om ugen. Hvis en elev skylder mere end 15%, indkaldes eleven til lektiecafe, hvor der er mulighed for at få hjælp til opgaverne, hvis det er nødvendigt. Herved nedbringes det skriftlige fravær forhåbentlig. Hvis eleven udebliver fra lektiecafeen, eller hvis ophold i lektiecafeen ikke har det ønskede resultat, gives en skriftlig advarsel. 15. Tilsidesættes afleveringspligten fortsat, kan retten til at gå til prøve fortabes. 16. Hvis eleven fortsat ikke afleverer de skriftlige opgaver, kan eleven på stx og hhx indstilles til at skulle aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer. 17. Elever, som i helt usædvanlig grad forsømmer at aflevere skriftlige opgaver, kan bortvises fra skolen.

Sanktioner i tilfælde af, at en elev udgiver andres arbejde for sit eget:

18. Første gang får eleven en mundtlig advarsel af faglæreren i det pågældende fag. 19. Tages en elev i at snyde for anden gang, gives en skriftlig advarsel. 20. Tages en elev på stx eller hhx i at snyde for tredje gang, indstilles eleven til at skulle aflægge prøve i alle afsluttende fag på det pågældende klassetrin, og der gives i så fald ikke årskarakterer. Tages en elev på hf i at snyde for tredje gang, gives en skriftlig advarsel, og der indkaldes til samtale med rektor. 21. Gentager snyderiet sig fjerde gang, bortvises eleven fra skolen. 22. Snyd ved eksamen medfører bortvisning fra den pågældende eksamen. På baggrund af en vurdering af en elevs aktive deltagelse i undervisningen træffes afgørelse om, hvorvidt eleven indstilles til prøve det pågældende år. En elev, der har 02 eller derover i ikke-vægtet gennemsnit af de karakterer, der er opnået ved skoleårets afslutning, har krav på oprykning til næste klassetrin. Hvis en elevs gennemsnit er under 02, og det tillige vurderes, at eleven har fået for lidt udbytte af undervisningen, kan eleven nægtes oprykning til næste klassetrin. Med mindre andet fremgår ovenfor, er det i alle tilfælde rektor, der beslutter en given sanktion. Skolen vil kun i ekstraordinære tilfælde anvende ovennævnte sanktioner uden, at eleven og/eller forældre har haft mulighed for at udtale sig.

18


Ringetider 1. modul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 – 9.30 2. modul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.45 – 11.15 3. modul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 – 13.15 4. modul: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.25 – 15.00

Ferieplan 2018 – 2019

Ribe Katedralskole følger som udgangspunkt Esbjerg Kommunes ferieplan Sommerferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lørdag den 30. juni 2018 – tirsdag 14. august 2018 Efterårsferie . . . . . . . . . . . . lørdag den 13. oktober 2018 – søndag den 21. oktober 2018 Juleferie . . . . . . . . . . . . . . . . lørdag den 22. december 2018 – onsdag den 2. januar 2019 Vinterferie . . . . . . . . . . . . . . . . lørdag den 9. februar 2019 – søndag den 17. februar 2019 Påskeferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . lørdag den 13. april 2019 – mandag den 22. april 2019 St. Bededagsferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fredag den 17. maj 2019 Kr. Himmelfartsdag . . . . . . . . . . . . . torsdag den 30. maj 2019 – søndag den 2. juni 2019 Pinseferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lørdag den 8. juni 2019 – mandag den 10. juni 2019 Sommerferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lørdag den 29. juni 2019

De nævnte dage er incl. i ferien.

19


R

www.gte.dk · Svanemærket trykkeri

ibe Katedralskoles bygninger spænder over mere end 500 år. Den ældste del af skolen, Puggaard, er opført senest omkring år 1500, og den nuværende hovedbygning er indviet i 1856. Gennem årene er skolens bygningsmasse løbende blevet udvidet i takt med et stigende elevtal og behovet for moderne faglokaler i alle fag. Senest er skolegården i 2014 lagt om med nye lindetræer, granit og cykelskure. Inspireret af skolens bomærke ”Litteris et Artibus” har Laila Westergaard i 2015 skabt et kunstværk bestående af 112 fliser med citater fra litteratur og videnskab, til glæde for alle, der hver dag har deres gang på skolen.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.