{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

Sønderbro ’EREN M A G A S I N E T f o r b e b o e r e , i n s t i t u t i o n e r o g v i r k s o m h e d e r m e d t i l k n yt n i n g t i l S ø n d e r b r o - o m r å d e t Nr. 1 · Februar 2020 · 6. årgang

KIRKE KULTUR

BØRNE ENHED


Leder

Indhold SIDE

AF KATJA MATHILDA CHRISTENSEN, REDAKTØR OG KIRKE- OG KULTURMEDARBEJDER SØNDERBRO KIRKE

Indhold / Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Skolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Områdefortællinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kirkesiderne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Sønderbro-gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Annoncører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Kontaktinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

ANNONCER I SØNDERBRO'EREN Skal din virksomhed have synlighed i Sønderbro-området? Sønderbro'eren udkommer i 5.500 eksemplarer og uddeles til alle husstande i Sønderbro Sogn. KONTAKT: Lis Helbo, tlf. 4226 1172, helbo.consult@gmail.com

UDGIVER  Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole – afdeling Lindvigsvej og boligforeningerne (se bagsiden). REDAKTØR Katja Mathilda Christensen (Sønderbro Kirke), REDAKTION  Ebbe Elm og Tine Bonde Klausen OPLAG  5.500 stk. Udkommer fire gange årligt. DESIGN & TRYK www.grafiskforum.dk Synspunkter, der fremsættes i eksterne indlæg, er ikke nødvendigvis dækkende for Sønderbrogruppens holdning. INDLÆG OG KOMMENTARER: katja.mathilda@gmail.com DEADLINE NÆSTE NR. 01.04.2020 SØNDERBRO’EREN  Kan også hentes i Sønderbro Kirke. FORSIDEFOTO: Kjeld Jensen, Skolemuseet, Danmarks Industrimuseumygholm

2 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020

Leder Pænt goddag til alle jer, der tager sig tid til at læse Sønderbro’eren og måske endda denne leder ;) Fra januar 2020 har bladet fået ny redaktør, og det er så mig, Katja Mathilda Christensen. Jeg er uddannet journalist og arbejder til daglig som kirke- og kulturmedarbejder ved Sønderbro Kirke. Da jeg for snart tre år siden var til jobsamtale i Sønderbro Kirke var et af ønskerne fra menighedsrådet, at jeg skulle være med til at bygge videre på kirkens og områdets traditioner for samarbejde på kryds og tværs. Udefra vil nogen måske sige, at Sønderbro er lidt afgrænset i forhold til andre, fordi Sønderbro er et af de mest kulturelt blandede områder af alle i Horsens, men når man bor eller arbejder her, så opdager man, at mangfoldigheden er en af grundene til, at her er så godt på Sønderbro. Ud fra egne erfaringer kan jeg sige, at på Sønderbro findes der en særlig nysgerrighed på hinanden, som ikke er ”en talen om de andre,” men ”en talen med hinanden” – såmænd også om problemer, men på en måde, hvor vi tror på, at de kan løses. Hvorfor ellers blive? Ja, hvorfor overhovedet blive, når man blot er et lille blad som Sønderbro’eren? Vi har jo Facebook og Sønderbro’eren bringer næppe dybdeborende journalistik, der vælter byråd eller regering. Jeg synes, at navnet ”Sønderbro’eren” siger det hele. Bladet er området Sønderbro, og netop gennem bladet kan vi bygge bro ved de mange gode fortællinger om folk på stedet. Selvfølgelig er der også problemer på Sønderbro, og de skal løses. Sønderbro’erens bidrag hertil, skulle gerne være eksempler fra jer, sønderbro’er, der på en positiv måde gør en forskel med den måde i møder hinanden og nytilkomne på. Sønderbro’eren vil gerne fortælle, hvad Sønderbro som sted kan, og hvad vi alle kan gøre gennem små og store projekter fra skolen, daginstitutionerne, de frivillige, Kulturhuset, boligforeningen, kirken og mange andre. Store ord, men det er nu min mening som redaktør og ansat ved Sønderbro Kirke, at det er vigtigt at dele, hvad vi gør, så vi kan holde liv i områdets fortællinger – nye som gamle. Og dem der skal fortælle historierne er jer, kære sønderbro’ere! God fornøjelse med årets første udgave


Børnesiderne AF KJELD JENSEN, FRIVILLIG I “SKOLEN” DANMARKS INDUSTRIMUSEUM

I anledningen af Byskolen Lindvigsvej fylder 70 år, og i den anledning har vi fået Kjeld Jensen, tidl. leder af Skolemuseet i Allégade til at skrive om skolens historie. De første elever startede på Søndermarkskolen 12. april 1950, men skolen blev officielt først indviet 19. maj 1952. I dag hedder skolen som alle jo ved, Horsens Byskole afd. Lindvigsvej. Skolen ligger altså på Lindvigsvej, og det er ikke tilfældigt. Vejen er opkaldt efter købmand Jens Jørgen Lindvig, der levede 16881766. I 1752 stiftede han et legat, der skabte grundlaget for ”den frie danske skole” i Horsens. Ordet ”fri” betyder i denne sammenhæng ”gratis”, og dansk henviser til, at man ville undervise i og på dansk. Første kommunale skole Jens Jørgen Lindvig var bosat i Horsens og havde skabt sig en formue ved handel. Da han ikke efterlod sig nogen børn, lod han i 1752 en del af sin formue sætte i førnævnte legat, der skulle være grundlaget for at drive skolen. Det blev startskuddet til, at flere andre velhavende familier – f.eks Lichtenberg – også støttede tanken og donerede midler til skolen. Det var det første vellykkede forsøg på at lave undervisning for fattige folks børn her i byen. Det er også fra dette tidspunkt (1752), at Horsens Kom-munale Skolevæsen regner sin alder. Søndermarkskolen blev altså indviet i 200-året for denne begivenhed. Den moderne skole Skolen blev naturligvis bygget som en følge af den store befolkningstilvækst i Sønderbrokvarteret, ikke mindst Mimersgade og de omliggende gader, hvor der blev bygget boligblokke, der husede mange familier med børn. Senere kom også Axelborg-bebyggelsen til. Søndermarkskolen blev byens nye og moderne skole. Det var den første skole i byen, hvor de kendte pulte til eleverne blev afløst af borde med løse stole. Skolen var bygget i en åben og lys arkitektur i ét plan og med god plads omkring bygningerne samt en sports-plads lige ved skolen.

Skoledistrikterne blev omlagt, og de elever, der kom til at høre under Søndermarkskolen, følte sig meget heldige. Skolens første inspektør var Johannes Nielsen, der havde været lærer på både Kildegade og på Borgerskolen i Skolegade. Viceinspektør var Ruth Hintze Forsøgsundervisning På skolen blev der arbejdet med nye tiltag og forsøgsundervisning. Ikke mindst, at eleverne fra 1955 ikke blev delt efter 5. klasse, men først efter 7. klasse. Desuden valgte eleverne i 8. og 9. klasse sig ind på enten en hjemmets linie, en håndværker- og industrilinie, en handels- og kontorlinie eller en eksamenslinie. Det var banebrydende for den tid, at eleverne kunne vælge noget efter interesser og evner Søndermarkskolen startede med 466 elever, men blev hurtigt meget større. I 1959 var der 1089 elever og 40 lærere og efter opførelsen af Axelborg kom der efterhånden også tosprogede elever på skolen. Der blev lavet modtage-klasser. Søndermarkskolen/Byskolen Siden 2012 er skolen en del af Horsens Byskole. Der går omkring 400 børn, hvoraf halvdelen er vuggestue- og børnehavebørn, dvs. kommende skolebørn. Skolen har elever op til 6. Klasse, og der er udviklet et samarbejde mellem daginstitution og skole, så elever og daginstitutionsbørn har en gensidig glæde af hinanden. I marts 2019 fik elever, forældre og også lærerne et chok, da de en morgen via pressen fik at vide, at man havde planer om at nedlægge skolen efter sommerferien på grund af svigtende elevtal. Der blev stor opstandelse, protester og underskrifts-indsamling og afholdt møder meget hurtigt, hvilket resulterede i at tanken blev skrinlagt. Fremtiden? Man arbejder nu på at få flere familier til at vælge skolen. Søndermarkskolen eksisterer stadig, men her til 70 års jubilæet altså under navnet Horsens Byskole afdeling Lindvigsvej. Et stort tillykke til skolen.

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

3


Børnesiderne AF HENRIK NØKKENTVED, AFDELINGSLEDER, HBS, AFD. LINDVIGSVEJ

Skoven skyder op på Lindvigsvej Mennesker er afhængige af træer. Træer giver liv, træer giver læ og træer giver luft. De spæde blade bæres af tynde grene, som for år tilbage selv spirede frem fra kraftigere grene, som sidder på stammen, som hviler på rødder. Alt i symbiose, alt i fællesskab hvor intet kan undværes. Det kræver god grobund for sund vækst. På Lindvigsvej er børnene de spæde skud. Det er deres evne til at udvikle sig, som danner livsgrundlaget for os, dem selv og deres fremtid. Men blade kan ikke vokse i den fri luft. De voksne er træernes stammer og grene, som hver dag lægger deres sjæl og vilje i at være et godt sted hvor det er trygt at vokse op. De voksne er den gode grobund og de stærke skuldre, som bærer de små frem. I fællesskab udvikler vi sammen vores skoleskov. Det er i fællesskabet vi skaber et rum med plads til læring, udfoldelse, sinds-

frihed, leg, bevægelse, nysgerrighed, respekt, mangfoldighed og højt til loftet. På Lindvigsvej er vores dør altid åben. Om du er tidligere elev, kommende forældre eller blot nysgerrig, er du altid velkommen til at kigge ind, hilse på og se skoleskoven, som netop nu skyder op på gangene omkring skolen og daginstitutionen. Dette er ikke et tilfælde. Det er et symbol på vilje til sammenskabelse og samarbejde omkring et fællesskab og en rød tråd mellem børnenes dagtilbud og vores skoletilbud her på Lindvigsvej.

Foto: Katja Mathilda Christensen: Med tiden vil alle navne på skolens børn og voksne være et blad i den samme skov, der er begyndt at vokse på skolen vægge. 4 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020


Områdefortællinger 

Med sans for detaljer Karl Ole Petersen har boet på Sønderbro siden 1971 og har været med til at sætte sit præg helt ned til mindste detalje AF KATJA MATHILDA CHRISTENSEN

Karl-Ole Petersen står klar på Spedalsø Torv. Han er klædt på til lejligheden; hue, handsker og gode sko. Karl-Ole Petersen skal vise mig rundt i sit kvarter her på Sønderbro, også selvom det regner og er koldt. Karl-Ole Petersen er ikke født på Sønderbro eller i Horsens for den sags skyld:

”Jeg er en rigtig bondeknold fra en gård med køer og grise i Langskov ved Tørring,” siger Karl-Ole og smiler i overskægget. Bondeknolden blev imidlertid bybo, da han var 10 år, og køerne på forældrenes gård fik mund- og klovsyge:

”Dengang var det kun de store gårde, der kunne klare sig igennem den slags, så mine forældre måtte finde en ny levevej,” siger Karl Ole. Forældrene købte en købmandsbutik i Nygade inde i Horsens, og Karl-Ole kom på Tordenskjolds skole, hvor han gik ud allerede i 7. klasse:

”Min skoletid var ikke just lykkelig. Mange af mine lærere og klassekammerater drillede mig med mit bondske sprog med de brede aer, og så trøstede jeg mig med søde sager fra vores butik og endte som den tykke dreng i klassen,” siger Karl Ole. En ny verden Herfra kunne man frygte, at historien om Karl-Ole ville blive trist, men tværtimod. Efter sidste skoledag åbnede der sig en ny verden verden af nye muligheder for den unge Karl-Ole. Karl- Ole blev cykelbud i frk. Skovs blomsterbutik ”Bellis” i Graven, og udover glæden ved at bringe blomster ud, så fik Karl-Ole også lov til at binde buketter og kranse. Og han lærte, at det lønner sig med god kundebetjening:

”Jeg kunne tjene op til 4-5 kroner i drikkepenge på en uge, og med en ugeløn på 12 kroner for et halvdagsbud var det mange penge dengang,” siger Karl-Ole.

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

5


Områdefortællinger

Et godt sted at bo Spedalsø Torv er ved at blive for kold til hele Karl-Oles historie, så vi bevæger os ned ad Lindvigsvej med børnehaven på vores højre side:

Karl-Ole har siddet i Odinsgaardens bestyrelse i 25 år og som bestyrelsesformand de seneste 7 år. Han har haft medindflydelse på mange detaljer og viser stolt rundt i de smukke lokaler:

”Derinde i Sct. Georg Gildernes bygning lå en af Horsens første vuggestuer, ”Sct. Georg Gildernes Vuggestue”, hvor barneplejerskerne gik i uniformer. Fra gaden kunne man se de store træbarnevogne, som børnene sov til middag i ,” siger Karl-Ole.

”Det er et stort privilegie at arbejde sammen med arkitekter og bygherrer om alt fra udseende, materialevalg og inventar,” siger Karl-Ole og tager en kaffekop ud af køkkenskabet for at vise mig, at det ikke bare er en tilfældig hvid kop, men en kop, der valgt ud fra holdbarhed og et smukt udseende.

Vi fortsætter ned ad gaden med skolen til højre og Mimergades nyrenoverede boligblokke til venstre. Karl-Ole og hustruen Lisbeth har boet i Mimersgade siden 1971. Først i en 3-værelses og siden i en 4-værelses, da de fik deres fjerde barn: ”Det var et rigtig godt sted for børnene at vokse op. De skulle bare krydse vejen, så var de i skole, og når de fik fri havde de legekammerater i området,” siger Karl-Ole. Nyt kontor Karl-Ole og jeg er forfrosne tilbage på Spedsalsø Torv ved Odingaardens nye flotte administrationsbygning fra 2018. Bygningen ligger på den grund som gamle beboere på Sønderbro nok kender som Jens Gulfs Tankstation. Vi går ind i Odingaardens hovedkvarter med kontorer og festlokale, som områdets beboere kan leje til fester for rimelige penge.

Der er en imponerende orden på boligkontoret, og Karl-Ole fortæller, at han nøjagtig ved, hvad der findes af stort og småt i hvert lokale:

”Jeg elsker at lave lister. Det gjorde jeg også dengang jeg sad i menighedsrådet i Sønderbro Kirke. Torben Bøgballe og jeg fik lavet nogle lister, som blev fremlagt for provsten, der syntes godt om dem,” siger Karl-Ole og griner. Jeg er nødt til at spørge, om Karl-Ole ikke kunne tænke sig at stille op til kommende menighedsådsvalg i september? ”Nej, det er slut, og det er det også som bestyrelsesformand her fra september i år, men det har været en fantastisk tid med en god bestyrelse. Fremad vil jeg bruge mine kræfter på familien," slutter Karl-Ole.

Kærlighed & Karriere Karl-Ole Petersen mødte i 1962 en sød pige i haven bag Håndværkerforeningen på Allégade, hvor et tivoli er på besøg. Karl-Ole fik desværre ikke pigens navn med. Året efter er tivoliet tilbage i byen, og Karl-Ole tog igen derop, og lykken var med ham, da den søde pige også var der igen. Pigen hedder Lisbeth, og hun og Karl-Ole blev forlovet i 1964 og gift i 1965. Parret flyttede ind i en lejlighed på Sct. Helenevej, som Karl-Oles arbejdsgiver på Tandhjulsfabrikken, Villiam Petersen skaffede i et af hans huse. Mens Karl-Ole og Lisbeth boede på Sct. Helenevej får de pigerne Britta og Berit. 1971 flytter de til Mimersgade, hvor de får sønnen Kenneth og senere får de en datter mere, Winnie. Karl-Ole er uddannet maskinarbejder på Tandhjulsfabrikken og stod i lære under den tidligere viceborgmester Erling Jensen, der dengang arbejdede på Tandhjulsfabrikken. Karl-Ole har siden videreuddannet sig bredt og har bl.a. arbejdet som kvalitetsinspektør hos Kirks Telefonfabrik og senere som sygehusportør på Horsens Sygehus.

6 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020


Kirkesiderne NYT FRA SØNDERBRO KIRKE 

REDAKTION AF KIRKESIDERNE: TINE BONDE KLAUSEN OG EBBE ELM

Nyt fra Menighedsrådet AF NÆSTFORMAND TOVE ASMUSSEN

Allerførst vil jeg ønske alle læsere et godt og lykkebringende nyt år. Når I læser dette, er vi allerede godt i gang med 2020. Så vil jeg ønske vores nye redaktør af bladet tillykke med jobbet. I kan i lederen læse mere om de ændringer, som er sket med Sønderbro’eren fra dette nummer. Vi håber, at I fortsat vil tage godt imod bladet. Menighedsrådsvalg 15. september 2020 Året er det sidste i menighedsrådets valgperiode, idet der er nyvalg til rådet 15. september 2020 (læs mere andet sted i bladet). Hvert år 1. søndag i advent aflægger formanden menighedsrådets årsberetning. Den sidste kan læses på vores hjemmeside på https://sogn.dk/soenderbro/ Vi synes, at vi har nået rigtig mange ting de første 3 år af denne valgperiode, men jeg har lyst til at skrive lidt om en af de ting, som vi endnu ikke har nået. Ny belægning på parkering Vores P-plads trænger meget til en ny asfaltbelægning, og vi havde helt sikkert regnet med, at det blev gjort i 2019. Det viste sig ikke at være så let, da vi fik nogle helt uforudsete problemer. Trærødderne fra de store træer, der står på P-pladsen mod bo-

ligblokken Bygholm Parkvej 11 var groet langt ind under asfalten og har ødelagt den rigtig meget. Det er derfor nødvendigt at lave en kraftig beskæring af træer og rødder, idet entreprenøren ellers ikke kan garantere, at asfaltbelægningen holder mere en et par år. For at vi kan sikre, hvor skellet står blev det nødvendigt med en ny opmåling og opsætning af skelpæle. Dette arbejde er netop nu afsluttet, og vi skal nu i gang med at få træer og buske beskåret efter nærmere aftale med boligforeningen, der ejer Bygholm Parkvej 11 og dermed også en del af beplantningen mod P-pladsen. Først herefter kan vi få asfalteret og gjort færdig. Vi håber at være helt færdig her i forsommeren. Bær over med os Afslutningsvis vil jeg også lige nævne, at vi er fuldstændig klar over, at vores P-plads ikke er ret stor, men det kan ikke fysisk lade sig gøre at udvide den. Det betyder også, at vi især på konfirmationsdage kommer til at genere vores naboer både af parkerede biler, uro og ”sjove køretøjer” som skal afhente konfirmander. Vi ved, at det kan være ret generende for naboerne, men vi håber og beder til, at I vil tilgive de kortvarige gener, der kan opstå her. Sluttelig vi jeg gerne opfordre jer til at kigge ind i kirken til en kop kaffe og en sludder, hvis der er noget som I gerne vil tale med os om.

Nye regler for valg til menighedsrådet Vi skal have nyt menighedssråd ved Sønderbro Sogn for perioden 2021-2024. Det er i år der skal, der vælges nyt menighedsråd. Kirkeministeriet har vedtaget lidt ændringer i processen for valg, som er vigtige at være opmærksom på. Orienteringsmødet og opstillingsmødet, har tidligere været afholdt samme dag. Nu skal det opdeles på 2 datoer, og der er fastsat fælles dato for alle landets sogne. Tirsdag 12. maj kl. 19.00 afholdes orienteringsmøde i Sønderbro Kirke. Tirsdag 15. september kl. 19.00 afholdes der opstillingsmøde. Er du interesseret i at stille op, eller kender du nogen, der er det, så er det meget vigtigt, at du allerede nu noterer dig datoerne. Det er her, du kan få indflydelse på sammensætningen af menighedsrådet, Der vil i den lokale dagspresse komme oplysninger om valget, ligesom der vil blive annonceret om orienterings- og opstillingsmødet. Følg gerne med på vores hjemmeside https://sogn.dk/soenderbro/ hvor vi løbende vil oplyse om valget. Men sæt allerede nu X i kalenderen 12. maj og 15. september 2020 kl. 19. Kirsten Bomholt - Formand for valgbestyrelsen

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

7


Kirkesiderne

NYT FRA SØNDERBRO KIRKE 

Portræt menighedsråd Frem til menighedsrådvalget 15. september 2020 bringer vi et par interview med nuværende menighedsrådsmedlemmer, så eventuelt nye medlemmer kan få indblik i arbejdet. AF KATJA MATHILDA CHRISTENSEN

Menighedsrådsmedlem siden 2016: Sarah Winther Alder: 39 år Bopæl: Bor på Sønderbro med datteren Nellie og Freja Arbejde: Pædagog Hvad fik dig til at gå ind i menighedsrådsarbejdet i Sønderbro Kirke? Jeg gik sygemeldt i en længere periode pga. en fejlopreration og oplevede, at det var hårdt at være væk fra arbejdsmarkedet. Jeg fik simpelthen brug for, at der var brug for mig. Kendte du noget til arbejdet i forvejen? Absolut intet, og det har ikke været et problem. De erfarne i rådet har været gode til at forklare, og jeg er god til at spørge ind. Jeg tror, at det er sundt for de fleste steder, at der kommer nye til, som får "de gamle” til at tænke over, hvorfor man gør som man gør. Hvilke menighedsrådsopgaver har du engageret dig i og hvorfor? Jeg er formand i Menighedsplejen, hvor vi løfter sociale opgaver for områdets familier ved at arrangere fx. udflugter, fællesspisninger og julehjælp. Hvad er menighedsrådets vigtigste opgaver for dig? Et menighedsråd skal sørge for, at kirken er et godt sted at være både for dem der bruger den, men også for de frivillige og ansatte. Menighedsrådet skal sørge for at kirken er for alle også dem, der ikke går i kirke hver søndag. Kirken skal forsøge at bygge bro i mellem forskellige nationaliteter og sociale grupper. Hvilke egenskaber skal et menighedsrådsmedlem skal være i besiddelse af? Tålmodighed. Ting kan tage tid. Humor og åbenhed i forhold til forskellighed. Hvad kunne være en spændende udfordring for Sønderbro Menighedsråd de kommende år? Der bliver bygget rigtig meget og der kommer flere nye beboere. Kirken skal følge med i udviklingen og blive en integreret del af ændringerne med de nye strukturer. Har du lært noget af at sidde i menighedsrådet? Jeg har lært, hvad der skal til at drive en arbejdsplads. 8 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020

Sønderbro Kirke har rigtig mange spændende arbejdsparter. Man får også indblik i økonomi. Jeg har mange gode ideer, men der er selvfølgelig ikke penge til dem alle ;-) Jeg har også opdaget, at et menighedsråd er et rart sted, hvor vi efter møderne får aftensmad samme og taler om alt muligt andet, ligesom vi også er på kurser og konferencer sammen, hvor man bliver klogere på menighedsrådets arbejde og hinanden. Stiller du op igen? Det regner jeg med 
REDAKTION AF KIRKESIDERNE: TINE BONDE KLAUSEN OG EBBE ELM

Det sker i Sønderbro Kirke Sogneeftermiddage kl. 14-16

Kunst & Forår i Sønderbro Kirke

Spændende foredrag, sang fra Højskolesangbogen og kaffe og kage. 25 kr.

Sæt kryds ved 10. juni 2020 kl. 19.00

Torsdag 12. marts.: Hans-Peter Tams: Livsfortællinger fra 2. verdenskrig.

Nærmer info i næste nummer

Torsdag 16. april: Forårsfest: Musik og sang v. Inge og Uffe Kristiansen.

Billedudstilling 7. februar – 4. marts Bjarne Hansen og Gro Baklund udstiller malerier i Sønderbro Kirke februar-marts 2020.

Udstillingen kan ses i kirkens åbningstid tirsdag – fredag og i forbindelse med gudstjenester og arrangementer.

Bjarne Hansen

Gro Baklund

Sogneudflugt: “Ud i det blå” onsdag 6. maj kl. 10.00 - 17.00 Den årlige udflugt for Sønderbro Sogn, hvor vi tager afsted i bus til et hemmeligt sted i det smukke danske forår. Vi kører kl. 10 fra Sønderbro Kirke og er hjemme senest kl. 17. Pris 100 kr. inkl. frokost og kaffe.

Tilmelding senest torsdag 30. april kirkekontor på: tlf. 75 62 02 48 eller mail. soenderbro.sogn@km.dk Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

9


Kirkesiderne

NYT FRA SØNDERBRO KIRKE 

I kvæld blev der banket på helvedets port… Om lysbringeren der overvandt dødens mørke AF SOGNEPRÆST EBBE ELM

I en vision fra det 1100 århundrede beskriver Hildegard von Bingen, hvad der sker mellem langfredag og påskemorgen: ”Jeg så en klart lysende ild, som var ubegribelig, uudslukkelig, helt levende, helt liv. Himmel og jord lyste i færdig skikkelse. På jorden kom nu et lys til syne og glødede som morgenrøden. Han udgød sit lys mod det store mørke, men blev slået tilbage. Blodigt rød og dernæst blegnende førte han derefter et så mægtigt slag imod mørket, hvor det faldne menneske lå magtesløst, at han kunne løfte det op og iføre det lysets klædning. Og således genrejst kunne mennesket nu gå ud af mørket”. N. F. S. Grundtvig har også digtet videre på, hvad der mon skete efter at Jesus havde udåndet på korset langfredag, til han i et lysvæld stod op af graven påskemorgen. I Salmen ”I kvæld blev der banket på helvedets port” (nr. 213. i Den Danske Salmebog) digter han over 20 vers (i salmebogen er der 14 vers) videre på et oldengelsk kvad, af en angelsaksisk munk ved navn Cædmon (657–684). Cædmons Helvedstorm Historien er, at Cædmon, der var hyrde en aften faldt i søvn mellem dyrene. I en drøm hørte han en melodi, som han i drømme synger med på. Da han vågner, står teksten så lysende klar for ham, at han med hjælp fra det lokale kloster får digtet skrevet ned. Den tidligst overlevende poesi i sin art på oldengelsk fra middelalderen. På sine englandsrejser (1829-32) genopdager Grundtvig dette gamle skrift, og gendigter det på dansk. Det kan han, fordi der i den tidlige middelalder var et tæt samspil gennem fire-fem århundreder mellem saksisk sprog, nordisk islæt fra angler og jyder og den Iro keltiske arv fra Øst kirken på den ene side, og på den anden side den romerske kristendom med dens latinske sprog. 10 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020

Helten i dødens rige I Grundtvigs gendigtning skildres Kristus som en kæmpe og helt, der drager ned i dødsriget for at tage kampen op med mørket og dødens magter: ”Fra jorden nedstiger en kæmpe. Han springer i gry over svælgende dyb, for gråd selv i Helved at dæmpe. Han vandrer på gløder som jomfru på gulv, han
REDAKTION AF KIRKESIDERNE: TINE BONDE KLAUSEN OG EBBE ELM

mer ind i Helvede, oplyser mørket, farver de kulsorte djævle i guld, så Helvedes porte ryger af deres hængsler. Og så fortæller digtet, hvordan hele den fordømte skare, der sad fanget i Helvede, med Adam og Eva i front, bliver ført op fra Helvede af lysbringeren, Kristus selv, mens profeterne bærer ham på skjolde, der skinner som små sole. Lyset der sprænger mørket 1891-1894 skabtes et af den danske maler Joakim Skovgaards mærkeligste billeder, det vældige "Kristus og de dødes rige". Billedet er netop inspireret af Grundtvigs salme "I kvæld blev der banket på helvedes port". Billedet "Kristus og de dødes rige" trækker på den byzantinske billedtradition, hvor opstandelsen er betegnelsen for nedfarten til dødsriget. Kunsthistorikeren, Jan Zibrandtsen, har kaldt det et hovedværk i dansk kunsthistorie, så det er godt at billedet er kommet op fra kælderens dyb igen. Lysets sejr over mørket Joakim Skovgaard skildrer i billedet, hvordan Kristus, som lysbringeren, stiger ned i dødsriget for at befri de fortabte og navnløse døde. Skildringen er makaber med indfaldne øjne og hul-kinder på den gamle pagts mennesker. Sammen med Adam og Eva forrest rækker de deres hænder op mod lysbringeren, der kommer diagonal ind billedet. I et søjlebundt af lys og trædes dødens og det ondes symboler under fode, mens en mørk skikkelse øverst i venstre hjørne flygter fra lyset.

tramper på øgler og drager, hugormen han knuser, og Helvedes ulv han binder, mens afgrunden brager.” Så Fenrisulven fra den nordiske mytologi får Grundtvig også digter ind i Cædmons digt:”helvedsstormen”.

Det næsten fem meter lange maleri (351,5 X 489) findes på Statens Museum for Kunst, men var i 35 år rullet sammen og stillet til side i en kælder på nationalgalleriet, men siden år 2000 er billedet blevet genrestaureret og igen kommet til ære og værdighed.

I digtet beskriver Grundtvig, hvordan Guds herlighed strømSønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

11


Kirkesiderne

NYT FRA SØNDERBRO KIRKE 

Gudstjenesteliste for marts - april - maj 2020 i Sønderbro Kirke: MARTS KL. 10.00

PLEJEHJEMSANDAGTER

01.03 08.03 15.03 22.03 29.03

Åpark Center kl. 14.00 25.03 Ebbe Elm 29.04 NN (barselsvikar) 27.05 Ebbe Elm

1.s. i fasten Ebbe Elm 2.s. i fasten Tine Bonde Klausen 3.s. i fasten Tine Bonde Klausen Midfaste søndag Ebbe Elm Mariæ bebudelses dag Ebbe Elm

APRIL KL. 10.00 O5.04 Palmesøndag NN 09.04 Skærtorsdag NN 10.04 Langfredag Ebbe Elm 12.04 Påskedag Ebbe Elm 13.04 2. Påskedag Ebbe Elm 19.04 1.s.e. påske NN 26.04 2.s.e. påske Ebbe Elm

MAJ KL. 11 KONFIRMATIONER (NB! på søndage med konfirmationer er der ikke gudstjeneste) 03.05 08.05 10.05 17.05

3.s.e. påske Bededag 4.s.e. påske 5.s.e. påske

konfirmation Byskolen 8.X. v. Christian Stub konfirmation Hulvej Skole 8.Y. v. Ebbe Elm konfirmation Hulvej 8.Q. v. Ebbe Elm konfirmation Sct. Ib 8.D. v. NN (barselsvikar)

MAJ KL. 10.00 GUDSTJENESTER 21.05 Kristi himmelfarts dag NN 24.05 6.s.e. påske NN 31.05 Pinsedag Ebbe Elm

JUNI NB! KL. 11 (FÆLLESGUDSTJENESTE HORSENS PROVSTI)

Gefionshave kl. 14.30 26.03 Ebbe Elm 30.04 NN 28.05 Ebbe Elm

Barsel på vej Det er forår og alting springer snart ud i lysegrønt, livlig sprælskhed og nye begyndelser. Dette forår står min familie også over for en ny begyndelse, for om alt går vel, så bliver vi udvidet fra fire til fem medlemmer. Jeg går derfor på barselsorlov fra d. 22. marts. I mit sted ansættes en barselvikar. I skrivende stund er stillingsopslaget oppe, og snart ved vi, hvem der kommer til Sønderbro. Hold øje med hjemmesiden for yderligere information. Tag godt i mod vores vikar og et stort på gensyn herfra Venlig hilsen Sognepræst Tine Klausen

01.06 2. Pinsedag på Langelinie

MENIGHEDSRÅDSMØDER SØNDERBRO SOGN KL. 16-19 Torsdag 19. marts Torsdag 23. april Torsdag 28. maj NB! TIRSDAG 12. MAJ KL. 19: Offentligt orienteringsmøde om Menighedsrådsvalg september 2020.

12 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020

KIRKEKAFFE Der er kirkekaffe hver søndag efter gudstjenesten. KIRKEBIL Ældre og gangbesværede kan blive kørt til og fra gudstjeneste. Ring senest fredag kl. 13.30 og gerne torsdag til kordegnen, tlf.: 75 62 02 48.
REDAKTION AF KIRKESIDERNE: TINE BONDE KLAUSEN OG EBBE ELM

Det sker i Sønderbro Kirke

r e t r e c Kon

Lørdag 18. april kl. 11: BaroqueAros – entré 50 kr BaroqueAros opfører Bachs 4:e Brandenburg koncert og en Telemann suite for to traversfløjter og strygere. Gæsteoptræden ved den franske fløjtenist Alexis Kossenko. Søndag 26. april kl. 15: Løgumkloster Vokalensemble - entré 30 kr Ved koncerten synges Nordisk Suite for kor, fløjte og klaver af Søren Birch, som også er korets dirigent. Også danske forårssange er på programmet.

Musik og tapas Første onsdag i hver måned kl. 17 - 18.15 (dog fredag d. 6. marts) 45 minutters musik og lærdom. Et nyt instrument eller musikalsk emne hver gang. 30 min tapas og snak. Musikken er gratis, tapas koster 40 kr NB! Fredag d. 6. marts kl. 17: Musik for saxofon og orgel/klaver. Dorthe Højland og Lotte Bille Glæsel.

Mandag 4. maj kl. 19: 4-maj arrangement - gratis Vi mindes afslutningen på 2. verdenskrig gennem fællessang, kor, tekstlæsninger og levende lys i vinduerne. En tradition i Sønderbro Sogn, som holdes i hævd. Sønderbrokoret, kirkens kor og musikere medvirker.

Onsdag d. 1. april kl. 17: Musik for harpe med harpenist Mette Nielsen Onsdag d. 6. maj kl. 17: Musik for violin og orgel/klaver Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

13


Kirkesiderne

NYT FRA SØNDERBRO KIRKE 

Det sker i Sønderbro Kirke Babysalmesang

Sønderbrokoret Hver tirsdag kl. 15 - 16 synger koret i Sønderbro Kirke, som først og fremmest er for børn mellem 10 og 13 år. Men også børn under 10 og ældre end 13 er at finde i koret. Alle er velkomne og det er gratis at deltage. Kontakt: Kirsten Bomholt på mobil 2324 4132, mail: bomholt-riis@stofanet.dk eller Lotte Bille Glæsel på mobil l 28925835, mail: lottebilleg@gmail.com

Fra torsdag 20. februar er der igen mulighed for at komme til babysalmesang i Sønderbro kirke. Mødre og deres babyer fra 0 -12 mdr. er velkomne. Vi synger hver torsdag (undt. i påsken) kl. 9.30 - 10.15 med efterfølgende kaffe og snak - ialt 8 gange. Det er gratis og kræver blot tilmelding til organist Lotte Bille Glæsel 28925835, lottebilleg@gmail.com eller kordegn Merete Nørgaard 75620248.

Elses Strikkeklub Kig forbi Else har garn, pinde og strik­ opskrifter til nybegyndere. Alle er velkomne! Tirsdag kl.10-12: 11/2, 25/2, 10/3, 24/3, 14/4, 28/4, 12/5, 26/5 Kontakt: else.jensen32@gmail.com eller mobil 2487 5347 14 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020

FREDAGSFOLKEREN – dit fortællemødested Hver fredag HELE året rundt mødes vi i Sønderbro Kirkes lokaler kl. 14-16 for at dele vores historier og skabe nye sammen. Program kan ses på Sønderbro Kirkes hjemmeside eller hentes i kirken.

Tovholdere: Else Jensen og Katja Mathilda Christensen Kontakt Katja på: 6047 3036


 (s.

7)

REDAKTION AF KIRKESIDERNE: TINE BONDE KLAUSEN OG EBBE ELM

Sønderbro Kirke Kirke – på dansk og arabisk Om Sønderbro OmKokeh, Sønderbro på dansk arabisk Ayah 29 år går på Kirke VUC 9. kl.–i Horsens og har og bestået “Faglig dokumentation” i faget dansk. Kokeh, 29fra år opgaven går på VUC 9.dansk kl. i og Horsens ViAyah bringer et uddrag både på arabisk. og har bestået “Faglig Vi bringer et uddrag fra opgaven både på dansk og arabisk.

dokumentation” i faget dansk.

Om Sønderbro Kirke Om Jeg vil Sønderbro gerne fortælleKirke om Sønderbro kirken i Horsens. … Jeg vil gerne fortælle Sønderbro kirken i Horsens. Kirken er 48 år gammel, denom er fra 1971. I kirken arbejder 8 ansatte, det er 2 præster 1… organist 3 kirketjenere 1 kirke- og kulturmedarbejder 1 kordegn. er 48 århver gammel, den er fra 1971. I kirken 8 ansatte, det er 2 præster 1 organist 3 …Kirken Der er Højskole 14 dag og sogneeftermiddag en gang arbejder om måneden. Højmesse kirketjenere kirkeog kulturmedarbejder 1 kordegn. hver søndag. Der1 er også bryllupper og begravelser, dagpleje en gang om måneden, … Der er Højskole hver 14tildag ogogsogneeftermiddag en gang om måneden. Højmesse hver søndag. Der er Babysalmesang og 2 store fester påske jul. Og så er der Sønderbrokoret hver også bryllupper gang om måneden, og 2 store fester til påske tirsdag. I kirken er derog2 begravelser, rum kirkerum tildagpleje bryllup ogen højmesse og sognerum til Babysalmesang højskoogmøder jul. Og så er der Sønderbrokoret tirsdag. er der 2 rum le, og kor. Kirketjeneren Lene siger, athver alle kan kommeIi kirken kirken, fordi kirken er kirkerum til bryllup og højmesse og tilvære højskole, møder kor. Kirketjeneren siger, at alle kan komme i kirken, fordi kirken er etsognerum godt sted at og her kan man og finde ro og fordybelse i enLene travl hverdag.

et godt sted at være og her kan man finde ro og fordybelse i en travl hverdag.

Ayah om Sønderbrokoret Jeg synes, at Sønderbrokoret det er sjovt, når vi har forskellige stemmer og til sammen lyder det Ayah om godt. … Jeg ønsker, alle skalnår levevii fred hinanden.stemmer Når vi synger, kansammen vi ikke lyder det godt. Jeg synes, at detatervisjovt, har med forskellige og til skændes så leve er vi glade.” alle skal i fred med hinanden. Når vi synger, kan vi ikke skændes så er vi glade.”

… Jeg ønsker, at vi

‫ ﺗﺬھﺐ إﻟﻰ ﻣﺪرﺳﺔ‬، ‫ ﻋﺎًﻣﺎ‬٢٩ ‫ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ‬، ‫ آﯾﺔ ﻛﻮﻛﮫ‬vuc ‫ﻓﻲ ھﻮرﺳﻨﺲ وھﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺘﺎﺳﻊ وﻟﻘﺪ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ "اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ" ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﻲ‬.

‫ﻧﺄﺗﻲ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺘﯿﻦ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‬ ‫ ﻧﺒﺬة ﻋﻦ ﻛﻨﯿﺴﺔ‬Sønderbro ‫آﯾﺔ ﻛﻮﻛﮫ‬ "‫ أود أن أﺧﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻨﯿﺴﺔ‬Sønderbro ‫ﻓﻲ ھﻮرﺳﯿﻨﺲ‬. ... ‫ ﯾﻮﺟﺪ ﻛﺎھﻨﺎن وﻋﺎزف أورغ وﻋﺎﻣﻞ ﺛﻘﺎﻓﻲ‬، ‫ ﻣﻮظﻔﯿﻦ‬٧ ‫ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‬.١٩٧١ ‫ وﯾﻌﻮد ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﺎم‬، ‫ ﻋﺎًﻣﺎ‬٤٩ ‫ﯾﺒﻠﻎ ﻋﻤﺮ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‬ ‫ وﺛﻼث ﻣﺴﺎﻋﺪﯾﻦ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻒ واﻟﺘﺮﺗﯿﺐ‬. ‫ ھﻨﺎك أﯾﻀﺎ‬.‫ وھﻨﺎك ﻗﺪاس ﻛﺒﯿﺮ ﻛﻞ ﯾﻮم أﺣﺪ‬.‫وھﻨﺎك أﺑﺮﺷﯿﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ‬. ‫ ﯾﻮًﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻈﮭﺮ‬١٤ ‫ھﻨﺎك اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﻄﻠﺒﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻞ‬ ‫واﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﻼت اﻟﻜﺒﯿﺮة‬.‫ ﺳﺎﻋﮫ ﻟﻠﻐﻨﺎء ﻟﻼطﻔﺎل اﻟﺮﺿﻊ ﻛﻞ ﺧﻤﯿﺲ‬، ‫ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻨﮭﺎرﯾﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ‬، ‫ﺣﻔﻼت اﻟﺰﻓﺎف واﻟﺠﻨﺎزات‬ ‫ ﺛﻢ ھﻨﺎك ﺟﻮﻗﺔ‬.‫ ﻟﻌﯿﺪ اﻟﻔﺼﺢ وﻋﯿﺪ اﻟﻤﯿﻼد‬Søndebro ‫ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻏﺮﻓﺘﺎن ﻏﺮﻓﮫ ﻟﺤﻔﻼت اﻟﺰﻓﺎف وﻟﻠﻌﺰاء‬.‫ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺎء وآﯾﮫ ﻋﻀﻮ ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫ ﻟﯿﻦ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ اﻟﻘﺪوم إﻟﻰ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻷن اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ﻣﻜﺎن ﺟﯿﺪ ﻟﺘﻜﻮن ﻓﯿﮫ وﯾﻤﻜﻨﻚ أن‬:‫ ﺗﻘﻮل ﻣﻮظﻔﮫ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ‬.‫وﻏﺮﻓﮫ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺠﻮﻗﺎت‬ ‫ﺗﺠﺪ اﻟﺴﻼم واﻟﮭﺪوء ھﺮﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺰدﺣﻤﺔ‬. ‫آﯾﺔ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺟﻮﻗﮫ‬Sønderbor ‫ ﺳﻨﻮات وﻣﺎ ﻓﻮق‬١٠ ‫اﻧﮭﺎ ﺟﻮﻗﮫ ﻣﺠﺎﻧﯿﮫ ﻟﻼطﻔﺎل ﻣﻦ ﻋﻤﺮ‬. ‫ ﻧﺤﻦ‬.‫ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻐﻨﻲ ﻟﻠﺸﺠﺮ ﻟﻼرض ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﮫ واﺷﯿﺎء اﺧﺮى‬.‫أﻋﺘﻘﺪ أﻧﮫ أﻣﺮ ﻣﻤﺘﻊ ان ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﻨﺎ أﺻﻮات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻟﻜﻦ ﻣًﻌﺎ ﯾﺼﺒﺢ ﺻﻮت ﺟﻤﯿﻞ‬ ‫ أرﯾﺪ أن ﻧﻌﯿﺶ ﺟﻤﯿًﻌﺎ ﻓﻲ‬.‫ﻧﺮﯾﺪ ان ﻧﺘﻠﻌﻢ اﻟﻠﻐﮫ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﯿﮫ وان ﻧﻌﺮف اﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻟ ﺜﻘﺎﻓﮫ اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﯿﺔ وان ﯾﺼﺒﺢ ﻟﺪﯾﻨﺎ اﺻﺪﻗﺎء ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻐﻨﺎء‬ ‫ اﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﺮﯾﺪ اﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﯿﻨﺎ ﺗﺴﺘﻄﯿﻌﻮن اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻲ‬." ‫ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﺘﺸﺎﺟﺮ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﻦ ﺳﻌﺪاء‬، ‫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻐﻨﻲ‬.‫ﺳﻼم ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻨﺎ اﻟﺒﻌﺾ‬ Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

15


Sønderbro-gruppen

Det sker i Søndergruppen. Og vi har plads til endnu flere.. Sønderbrogruppen er et åbent samarbejdsnetværk for alle de gode kræfter, der sammen ønsker at gøre Sønderbro til et trygt og godt sted at leve og bo. AF JESPER NIELSEN, BORGERKONSULENT I SUND BY

I Sønderbrogruppen er der repræsentanter for skolen på Lindvigsvej, vuggestuen og børnehaven, forældre, lokale frivillige og foreningsfolk fra f.eks. Sønderbro Aktivitet Horsens, KAOS, Idræt for sjov og Dialogkaravanen, menighedsrådet, Kulturhuset, boligforeningerne, Botrivsel, Horsens Sund By og gamle venner af området. Hinandens ambassadører Det er et helt åbent (og gratis) netværk, og der er plads til endnu flere. Vi mødes ca. 3 gange årligt og der er ingen forberedelse til møderne. Ved møderne orienterer hinanden om nye tiltag, støtter op omkring hinandens aktiviteter og vi udvikler ideer sammen. Vi er en slags ambassadører for hinanden og for Sønderbro.

Skolens fremtid Sønderbrogruppen er omkring 20 år gammelt. I den tid har vi selvfølgelig arbejdet med mange forskellige dagsordner. Lige nu fylder skolens fremtid rigtig meget. Vi arrangerede i august et meget velbesøgt borgermøde om skolens fremtid, hvor vi udviklede masser af ideer sammen. De ideer har vi arbejdet videre med og lige nu snakker vi bl.a. om skolens jubilæumsfest, ambassadørkorps m.v. Vil du være med? Har du lyst til at være en del af Sønderbrogruppen, eller evt. bare være med et par gange for at se om det er noget for dig, så send borgerkonsulent i Sund By Jesper Nielsen en email på jesper.nielsen@horsens.dk. Du kan også ringe til Jesper på tlf. 30 67 40 05 og høre mere om netværket.

DialogKaravanen: Lad os gøre mere sammen! 20. marts: DialogKaravanen arrangerer Be-happy-walk” til Bygholm Park 4. april: DialogKaravanen arrangerer: Kvindernes Internationale Dansedag i festsalen på Horsens Byskole afd. Lindvigsvej 6.-7. april: DialogKaravanen planlægger Dialogdøgn for en ungdomsgruppe fra Sønderbro DialogKaravanen støtter op om skolens 70 års jubilæum (nærmere dato og program følger) 4. maj: DialogKaravanens SønderbroKor synger med, når Sønderbro Kirke fejrer 75-året for Danmarks Befrielse 5. juni: DialogKaravanen SønderbroKor synger med, når Sønderbro Kirke fester for Grundloven 24. juni: DialogKaravanen arrangerer et stort ALSANGs-sangsprojekt i samarbejde med Horsens Byskole Uge 28: DialogKaravanens Familiehøjskole (nærmere program følger) 16 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020


Kirkesiderne NYT FRA SØNDERBRO KIRKE 

REDAKTION AF KIRKESIDERNE: TINE BONDE KLAUSEN OG EBBE ELM

Himmelske Rytmer Sønderbro Kirke er blevet udpeget som ét af fire flagskibe, der skal søsætte det store sangprojekt “Himmelske Rytmer” for alle børn og kirker i Horsens. Derfor inviteres Søndebros børn i alderen 10-13 år over i Sønderbro Kirke torsdag 27. februar kl. 16, hvor projektleder Anne Louise Krogh sammen musikerne, Nikolai Pindstrup og Henriette Krogh vil styre det stor sangslag. Eftermiddagen er gratis. Kontakt: Anne Louise Krogh på mail alk@km.dk eller telefon 51 21 06 91 eller tjek og Facebooksiden “Himmelske Rytmer” ud! Projektet er finansieret af Horsens Provsti.

Bo Trivsel: Gå-ture for alle - mandage afgang Axelborg: Kl: 10.00-11.00 med kaffe og lidt brød bagefter (max 3 km) - kl: 19.00 ca. 5 km. De starter op den 3/2 om aftenen.

West Blomster Vi står på stilke for dig

BUKETTER • BRYLLUP • VÆRTINDEGAVE • BEGRAVELSE • RECEPTIONSGAVE

Ormhøjgårdvej 1 - Horsens - Tlf. 7562 3205 - westblomster.dk

PIZZABAGERIET

Afhentningstilbud: Køb 3 alm. pizza og få 1,5 l sodavand gratis www.pbhorsens.dk

KENDER DU DET? at savne nogen at tale med? at skændes med dine forældre? at være overvægtig, og gerne ville tabe dig? at have brug for hjælp til at lave lektier? at få støtte og opbakning fra en voksen? at være usikker på sig selv? at have svært ved at passe skolen? at savne nogen i dit netværk? - eller er det helt andre ting der gør, at du ikke har det så godt? Så kunne en rådslagning måske være noget for dig. En rådslagning går ud på, at du + dem, som du har valgt at invitere fra dit netværk, sidder sammen og lægger en plan for, hvordan det kan blive bedre for dig. Der er kun 2 regler: Man må ikke tale grimt til hinanden Man taler kun om fremtiden Jeg håber meget at høre fra dig, hvis du kan genkende nogle af disse udfordringer! HUSK: du kan altid få en anonym samtale med mig, for at finde ud af om det er noget for dig. Du kan træffe mig på 42 26 11 72 eller lis@lishelbo.dk De bedste hilsner Lis

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

17


Horsens Y’s Men’s Club At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

Vi støtter børn og unge og socialt udsatte især i og omkring Horsens.

Tømrerfirmaet Benny Sewerin Tlf. 75 62 03 33

A/S

Forhandler af

Members of the International Association of Y’s Men’s Clubs www.horsens-ysmen.dk

Høegh Guldbergsgade 23 · 8700 Horsens Fax 7562 0333 · Mobil 4079 0333 / 2011 7870

GREVA SMØRREBRØD Kattesundet 9 - Tlf. 7562 3811

Støt varmestuen i Borgergade og gør en god handel i vores butikker:

Sønderbrogade 4 Løvenørnsgade 9 Tlf. 75613977

Klods Hans Musikværtshus Kom og dans på Hans Levende musik hver fredag • Fri entre

Spedalsø 7 - 7561 4510 18 

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020


Aut. el-installatør

Aut. el-installatør www.jhm-el.dk Bjerrevej 80 · 8700 Horsens · www.jhm-el.dk

Tlf. 75 64 14 44 Aut. el-installatør

HORSENS CYKLER v/Kai V. Andersen

Læg trygt dine fødder i mine hænder og svæv herfra!

www.jhm-el.dk

KLINIK FOR FODTERAPI

v/Tina Frederiksen - Sønderbrogade 55 - 8700 Horsens TIDSBESTILLING PÅ TLF. 2657 5621

Sønderbrogade 29 • 8700 Horsens

Anno 1881

Få styr46 på din... 75 65 48

OBS! Ny adresse Sønderbrogade 29

DAGNÆS GLASLAGER

www.horsenscykler.dk

TØMRER & SNEDKER A/S

BRUG EN FAGUDDANNET GLARMESTER…

HORSENS HORSENSCYKLER CYKLER v/Kai V. Andersen

v/Kai V. Andersen

Sønderbrogade 29 • 8700 Horsens

• • • • • • • • • •

Sønderbrogade 29 • 75 8700 Horsens 65 48 46

75 65 48 46 75www.horsenscykler.dk 65 48 46 www.horsenscykler.dk

www.horsenscykler.dk

Thermoroder Energiruder Reparationsruder Sikringsruder Bio Clean Design glas Alt i spejle Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres Svarer hele døgnet – også i weekender Vi er omfattet af Glarmesterlaugets Garantiordning

morgen! i r e m m o k i v Ring i dag ~

DAGNÆS GLASLAGER TØMRER & SNEDKER A/S

Sognegårdsvej 6 · 8700 Horsens · Telf.: 7564 7055 · Fax. 7564 3916 E-mail: mail@dg-glas.dk · www.dg-glas.dk

For små & store FROKOST TILBUD KL. 11-15, KR. 50,– Ønsker du 1/2 ltr. sodavand med, koster det + kr. 19,– F1 Frokostpizza m. kebab, salat og dressing F2 Frokostpizza m. skinke og ananas F3 Frokostpizza m. kylling og peperoni F4 Frokostrulle m. kebab, salat og dressing F5 Frokostpizza m. kylling, salat og dressing

rger ner Bu 2 × Winr fra kl. 11–15

ag Gælde g – torsd Manda . 72 ,–

PRIS

R KU N K

VI HAR NOGET FOR ENHVER SMAG! Pizza · Indbagt pizza Børneretter · Burgere Ruller – hjemmelavede Pitabrød – hjemmelavede Sandwich · Pastaretter Salat · Fancy Fried Chicken Kulgrill-retter · Kyllingespyd

www.chickenburgerhorsens.dk Axelborg Torv / Bjarkesgade 1

Tlf. 75 61 75 88

Åbent: Alle dage kl. 11–22

Sønderbro’eren  nr. 1  Februar 2020 

19


Kontaktinfo Bo Trivsel

Sønderbro Kirke

BASE OG POST-ADRESSE Spedalsø Torv 2 8700 Horsens Mail: kontakt@botrivsel.dk www.botrivsel.dk

KIRKEKONTOR Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens Tlf. 75 62 02 48 – 1 Åbent: Tirsdag–torsdag kl. 9.00–12.00, fredag kl. 13-14 E-mail: soenderbro.sogn@km.dk www.soenderbro.dk

SATELLIT-KONTOR: Axelborg Beboerhus Axelborg 4C 8700 Horsens

Horsens Byskole Afdeling Lindvigsvej ADRESSE Lindvigsvej 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 40 00 Mail: horsensbyskole@horsens.dk www.horsensbyskole.dk

Sønderbro Kulturhus

SOGNEPRÆST Ebbe Elm Fredrik Bajers Gade 28, 1. 8700 Horsens Tlf. 75 62 40 57 Mail: eel@km.dk Træffes efter aftale, dog ikke mandag SOGNEPRÆST Tine Bonde Klausen (barsel fra 15.3) Fredrik Bajers Gade 28, 1. 8700 Horsens Mobil: 40 47 48 33 Mail: tiek@km.dk Træffes efter aftale, dog ikke mandag

ADRESSE Lindvigsvej 4 8700 Horsens Tlf. 40 84 11 69 www.soenderbro-horsens.dk

KORDEGN Merete Nørgaard Træffetid: Tirsdag-torsdag kl. 9-12, fredag kl. 13-14. Telefon: 75 62 02 48 E-mail: soenderbro.sogn@km.dk

Beboerhuset

ORGANIST Lotte Bille Glæsel Telefon: 23 10 31 04 E-mail: lottebilleg@gmail.com Træffes efter aftale, dog ikke mandag.

ADRESSE Axelborg 4c 8700 Horsens Tlf. 75 61 84 71

KIRKETJENERE Bygholm Parkvej 1 8700 Horsens Telefon: 24 96 17 99 Maja Lundvig E-mail: MBEL@km.dk

VIGTIGE NUMRE LÆGEVAGTEN, REGION MIDTJYLLAND

Tlf. 70 11 31 31 •

Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge.

Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 - 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet.

Hav altid dit sygesikringskort klar, når du ringer.

VED LIVSTRUENDE SYGDOM ELLER BRAND

RING 1 12

Rolf Vagndorf E-mail: rova@km.dk Lene Kristine Isaksen E-mail: lenis@km.dk MENIGHEDSRÅDSFORMAND Lars Skytte Nielsen Læsøgade 15, 8700 Horsens Mobil: 23 82 44 84 KIRKE-KULTURMEDARBEJDER Katja Christensen katja.mathilda@gmail.com Mobil: 60 47 30 36

  

De almene boliger i Horsens er et godt tilbud til dig, når du har brug for en god bolig i Sønderbro-området Andelsboligforeningen Odinsgaard Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens Mail: post@odinsgaard.dk www.odinsgaard.dk

Lejerbo Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf. 38 12 14 35 Mail: kolding@lejerbo.dk www.lejerbo.dk

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Kongensgade 25, 8700 Horsens Tlf. 75 62 58 22 Mail: post@aab-horsens.dk www.aab-horsens.dk Kongensgade 25 • Tlf. 75 62 58 22 www.aab-af-1938-horsens.dk

Andelsboligforeningen ”Beringsgaard” c/o Bolig Horsens Gl. Jernbanegade 3 8700 Horsens Mail: post@bolighorsens.dk www.bolighorsens.dk

Horsens Andelsboligforening af 1954 c/o Bolig Horsens Gl. Jernbanegade 3 8700 Horsens Mail: post@bolighorsens.dk www.bolighorsens.dk

Sønderbro-gruppens tovholdergruppe Lars Skytte Nielsen, Piratheep Rabindranath

Profile for Grafisk Forum

Sønderbroeren nr. 1 2020  

Sønderbroeren nr. 1 2020