Page 1

Sønderbro ’EREN M A G A S I N E T f o r b e b o e r e , i n s t i t u t i o n e r o g v i r k s o m h e d e r m e d t i l k n yt n i n g t i l S ø n d e r b r o - o m r å d e t Nr. 3 · August 2016 · 2. årgang

KIRKE KULTUR

BØRNE ENHED


Leder

Indhold SIDE

Leder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Café med trivsel på menuen . . . . . . . . . . . 3 Mænds mødesteder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Få hjælp fra din familie . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nyt fra Bo Trivsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Nyt fra Sønderbro Kirke . . . . . . . . . . . . . . 9 Nyt fra børneenheden . . . . . . . . . . . . . . . 14 Annoncører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nyt fra boligorganisationerne . . . . . . . . . 18 Sønderbro-gruppen . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Kontaktinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ANNONCER I SØNDERBRO'EREN Skal din virksomhed have synlighed i Sønderbro-området? Sønderbro'eren udkommer i 5.200 eksemplarer og uddeles til alle husstande i Sønderbro Sogn. KONTAKT: PR Marketing, tlf. 22 79 69 34 - mail@prmarketing - www.prmarketing.dk

UDGIVER  Sønderbrogruppen i samarbejde med Sønderbro Kulturhus, Sønderbro Kirke, Horsens Byskole – afdeling Lindvigsvej, Bo Trivsel og boligforeningerne (se bagsiden). REDAKTION  Lena Hellström (ansvarshavende redaktør), Anne Marie Kristensen (Sønderbro Kirke), Henrik Lynggaard (Byskolen Lindvigsvej). OPLAG  5.200 stk. Udkommer fire gange årligt. DESIGN & TRYK  Karina Serritzlev Bekker, www.grafiskforum.dk Synspunkter, der fremsættes i eksterne indlæg, er ikke nødvendigvis dækkende for Sønderbrogruppens holdning. INDLÆG kan mailes til kontakt@botrivsel.dk, eller afleveres hos BoTrivsel, Spedalsø Torv 2, st.th. DEADLINE NÆSTE NR.  14. oktober 2016. SØNDERBRO’EREN  Kan også hentes i Sønderbro Kirke og i Søndergien. 2 

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016

AF BETINA BACH, BO TRIVSEL

Velkommen - tilbage fra sommerferien. Håber, du har nydt den, slappet af, samlet kræfter, set verden måske? Og vigtigst af alt; haft tid med din familie. Hvert år op til sommerferien kommer den samme nyhed om forældre, som holder ferie selv, mens børnene kommer i institution. Som småbørnsmor, kan jeg godt forstå, man som forælder kan have brug for lidt alenetid, men lad nu det ligge. For de fleste børn i dag er institutionslivet mere end et fuldtidsarbejde. Har man været i en børnehave eller vuggestue, så ved man at støjniveauet er højt og aktiviteterne er mange. Børn har i den grad også brug for at sove længe, trisse rundt i nattøj hele dagen og lave ingenting. Alene hjemme I starten af skolernes sommerferie snakkede jeg med en god veninde. Hun er flygtning fra Syrien og er en af de mange, danskere som udlændinge, som pr 1. juli blev ramt af den nye integrationslov. Det betyder blandt andet, at hendes indtægt blev halveret. Altså får hun nu halvdelen af kontanthjælpen, hvilket ikke giver plads til meget. Nærmest ikke tre måltider om dagen. Og det betyder også, at hun ikke optjener ret til ferie. Hun er aktiveret 37 timer om ugen (halv sprogskole, halv praktik) og har derudover frivilligt arbejde og ekstra danskundervisning, fordi hun vil. Hun er sej. Og så har hun tre små børn under syv. Som i år og i en lang årrække fremover skal i feriepasning i en fremmed institution over sommeren. Eller for den store, som går i skole, men ikke i SFO - fordi der skal spares helt ind til benet - skal være alene hjemme. I 6 uger. Hverdagen fortsætter Min veninde var grædefærdig. Børnenes venner tog fri en efter en. Hver dag spurgte hendes fire-årige, hvornår de skulle holde ferie. Mine egne børn holdt først en uges ferie med deres mormor, hvor de gik i nattøj og sov længe. Så en uge med deres farmor, hvor de camperede og sov længe. Og så tre uger med mor og far. Der har været rigelig af tid til at lave ingenting, til at tage på tur og spise is. Mens mine børn vender tilbage med fornyet energi og oplevelser i bagagen efter en lang og tiltrængt ferie, kan min venindes børn fortælle om, at hverdagen fortsætter hver dag – også mens alle andre holder fri.


Temasiden

Del din n e vid

Café med trivsel på menuen Er du lidt bekymret for dit helbred, men dog ikke så meget at du har bestilt tid hos lægen? Så kom forbi hos Trivselscafeen. Der er åbent i lige uger fra kl. 11 til 13 i Beboerhuset, Axelborg 4c. Her kan du møde Karen, der er sygeplejerske og frivillig. Hun kan give dig et gratis sundhedstjek og du kan spørge hende om alt det, der har med sundhedsvæsnet at gøre – fx hjælp til at læse et brev eller en journal.

Ved et sundhedstjek bliver der målt blodtryk, blodsukker, kolesterol, vægt og BMI. Hvis der er noget som ikke ser så godt ud, kan Karen fortælle dig, hvad du kan gøre ved det. Trivselscafeen er et sted, hvor det hele er lidt mere uformelt. Du skal ikke aflevere cpr nummer og der bliver ikke skrevet journal om dit besøg. Hvis du har brug for at snakke med andre end sygeplejersken, er der også mulighed for at få en aftale med flere frivillige fagfolk. Fx en læge, en psykolog, en journalist, en jobrådgiver, en socialrådgiver, en misbrugsrådgiver og en familierådgiver.

Mænds mødesteder Det kan være svært at få taget sig sammen til at komme ud og møde nye mennesker. Mon der er nogen, som jeg kan snakke med og hvad skal vi snakke om? Sådan er der nok mange - især mænd - der tænker. Derfor er der et nyt initiativ på Sønderbro, nemlig Mænds Mødesteder. Her kan mænd samles om det, de har lyst til. Det kan være fisketure, sparke dæk eller reparere cykler. Eller noget helt fjerde. Det er dem, der møder op, som beslutter, hvad der skal ske.

”Det kan også være at et par stykker, der vil ses oftere eller tage en tur sammen til en fodboldkamp,” siger Iben Koller Mønster, Bo Trivsel, der står bag initiativet. Mænds Mødesteder har ikke mange regler. Kun at man kan mødes hver 14. dag i Axelborg Beboerhuset, og at der ikke må drikkes alkohol. Vi hjælper hinanden Per Søltoft er en af dem, der er glad for initiativet og bruger det. ”Jeg dur ikke til at sidde i min lejlighed,” fortæller han med et smil. Per har tidligere arbejdet som lastbilchauffør, men er nu på pension og bruger sine kræfter på frivilligt arbejde. Han er blandt andet tilknyttet kommunens Naturcenter. ”Der er brug for et sted, hvor mænd kan mødes, grine og fortælle dumme vittigheder,” mener Per Søltoft. ”Et sted hvor der er plads til mangfoldighed, kulturelle forskelle og hvor man kan hjælpe hinanden i hverdagen”. Det kan man i Mænds Mødesteder. Hvis du har lyst til at være med, så kontakt Iben Koller Mønster fra Bo Trivsel på 42 14 41 06 eller iben@botrivsel.dk.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG? Per Søltoft er glad for den nye mulighed, Mænds Mødesteder. Specielt når det bliver vinter, er det godt at have en god grund til at komme lidt ud af lejligheden og møde andre.

Iben K. Mønster søger efter en frivillig leder til Mænds Mødesteder. Hvis du har lyst til at være tovholder og bruge to timer hver anden uge på at hjælpe andre mænd, så kontakt endelig Iben på 42 14 41 06.

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

3


Temasiden

Del din n e vid

Få hjælp fra din familie Det er svært at se på, når ens børn ikke har det godt. Men det er endnu sværere at få løst det selv. Brug din familie - eller dem, der er tæt på dig og dit barn.

Det kan fx være børn: • Hvor mor og far er skilt, og de ikke er så gode til at samarbejde omkring barnet • Som er overvægtige • Som kunne have gavn af lidt mere voksenkontakt • Som ikke kommer stabilt i skole, børnehave, dagpleje eller vuggestue • Hvor der kun er en forælder til at dække alle barnets behov, og hvor der af og til kunne være brug for flere voksne tæt på barnet • Som har brug for at opleve og få det tydeliggjort, at de voksne gerne vil dem noget godt. • Som gerne vil se nogle af de voksne noget mere.

Læg en plan Familien lægger en plan for, hvordan barnet kan få det bedre. Først aftaler de med Lis, hvad der skal tales om. Derefter bliver

alle de voksne i barnets netværk, som familien udvælger til at deltage, inviteret til mødet af den person, som står for alt det praktiske; hvor skal det være, sørge for mad, invitationer osv.

Inden det bliver svært En forebyggende familierådslagning er et tilbud, hvor der er lidt problemer, men ikke så store, at der er en sagsbehandler ind over. Tit kan det forebygge, at der nogensinde kommer det. Fordi det er de voksne omkring barnet, som løser problemerne sammen, inden det bliver så svært, at det bliver en kommunal opgave. Skriv eller ring til Lis Helbo, hvis du er interesseret – lis@lishelbo.dk eller 42 26 11 72.

Kalenderen AKTIVITETER I SØNDERBRO-OMRÅDET

DATO

MBER

SEPTEMBER 2016 TIL NOVEMBER 2016

AKTIVITET

STED

4. september kl. 16.00

Koncert: Organist, Lára Bryndís Eggertsdóttir

Sønderbro kirke

8. september kl. 14-16

Sogneeftermiddag med Nørrevangs Mandskor

Sønderbro Kirke

2. oktober

kl. 19.30

Koncert med Book of Hours – en tidsrejse til middelalderen

Sønderbro kirke

13. oktober

kl. 14-16

Sogneeftermiddag med Bent Melchior om jødisk humor

Sønderbro kirke

2. november kl. 19.00

Spil dansk aften.

Sønderbro kirke

3. november kl. 19-21

Fælles sang-arrangement for alle i Horsens midtby

Sønderbro kirke

6. november kl. 10-13

Allehelgen musikgudstjeneste og kirkefrokost

Sønderbro kirke

10. november kl. 14-16

Sogneeftermiddag med Kurt Flemming, Bakkens “Pjerrot” om livet og døden

Sønderbro kirke

20. november kl. 16.00

Temaandagt: Sognepræst Ebbe Elm og organist Lára Bryndís Eggertsdóttir

Sønderbro kirke

27. november kl. 10.00

Fejring af 45 års fødselsdag: Festgudstjeneste og efterfølgende kirkefrokost

Sønderbro kirke

4 

TID

SEP TE

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016

Bo Trivsel tilbyder i samarbejde med Lis Helbo forebyggende familierådslagning til børn, som har brug for at de voksne i netværket samles. Sammen kan de gøre det bedre for barnet.


Beboersiderne Sortering med succes Axelborg er et af de områder, der får stor ros fra affaldsfolkene i Horsens Kommune. Men hvad er det der gør, at beboerne er så gode til det? ”Opgangsambassadørerne har været en rigtig god hjælp”. Det er det første ejendomsfunktionær Søren Rasmussen siger, når man spørger ham, hvorfor Axelborg har en stor stjerne, hos de kommunale renovationsfolk. Horsens Kommune har indført affaldssortering på langt de fleste adresser i byen i løbet af det sidste år. Det gælder selvfølgelig også for lejligheder. Der er en blandet modtagelse rundt om, men på Axelborg har det fungeret rigtigt godt. Beboerne skal - lige som alle andre – sortere i fire poser i deres lejlighed. Rundt om blokkene er der bygget store underjordiske beholdere, hvor de kan smide det i, når de skal ud.

Velkommen i opgangen Opgangsambassadørerne er en folk frivillige beboere, som byder velkommen til nye i deres egen opgang. ”De fik en kort instruktion i, hvordan man sorterer på den rigtige måde, da systemet blev indført. Og det har givet det gode resultat”, er Søren Rasmussen overbevist om.

De klassiske fejl Men selvfølgelig sker der fejl i sorteringen. De klassiske er plastikposer rundt om madaffaldet, fedtede pizzabakker og mælkekartoner i papircontaineren og sort plast i emballage. I stedet skal man snuppe plasten af madaffaldet og smide den i brændbart.

Ejendomsfunktionær Søren Rasmussen er glad for at beboerne gør sig umage med sorteringen.

Der skal det beskidte pap og papir også hen - sammen med de sorte plastbakker. ”Vores beboere fik også det materiale, som kommunen udsender til alle, da systemet skiftede. Men det var svært for dem, som ikke er så gode til dansk. Nye lejere får kun sorteringstips via naboer og ved at se, hvad andre gør”, siger Søren Rasmussen. Alligevel er Axelborg altså ret gode til det med sortering.

Det starter i køkkenet Ejendomsfunktionærerne i Axelborg hjælper selvfølgelig til der, hvor de kan. Men den helt store forskel for miljøet kan kun hver enkelt af os påvirke. Hvis vi ikke sorterer rigtigt, når vi rydder op i køkkenet, så koster det. Både vigtige ressourcer, der ikke bliver genbrugt og en masse penge, når vores affald skal håndsorteres af andre. Vil du vide mere om affaldssortering, så søg på www.horsens.dk.

Frivillighedsdag på FÆNGSLET Er du frivillig i en klub, forening eller organisation – eller har du overvejet at blive frivillig? Så tag med til Frivillighedsdag 2016 på FÆNGSLET i Horsens. Det sker den 30. september fra kl 13.30 - 17. Du kan høre de to brødre fra Team Tvillingerne fortælle om deres ironman, danse linedance og høre musik med The Swinging Dixies. Det er gratis for dig at deltage, og der er kaffe med kage i løbet af eftermiddagen. En lang række foreninger har deres egen stande, hvor de fortæller om deres arbejde. Frivillighedsdagen er arrangeret i et samarbejde mellem FÆNGSLET, Horsens Kommune og Bo Trivsel. Vil du høre mere, så kontakt Jesper Nielsen fra Sund By på tlf. 76 29 36 75. Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

5


Beboersiderne AF BORGERJOURNALIST JASPIR PEDERSEN

Fra Nepal til Sønderbro Borgerjournalist Jaspir Pedersen har her skrevet et portræt af lederen af den lokale karateklub, Jit Budda. Læs hendes spændende beretning om en ildsjæl, der gerne vil give sin viden om selvforsvar videre til børn og voksne. Manden bag karateskolen

Karaten kommer ind i Jits liv

Jit rejste fra Nepal til Indien som 12 årig. Han kom i huset hos en familie, hvor han passede deres datter og fungerede som tjener. Som 13-14 årig fik han nogle forskellige type venner, hvor nogle af dem drak, tog stoffer og lavede ballade. Jit lavede dog aldrig selv ballade. Men havde behov for at høre til et sted. Efter et års tid, fandt han ud af selskabet var for dårligt og han trak sig fra dem og fik job som opvasker og kok på et hotel.

En god kammerat spurgte Jit om, hvad han kendte til karate. Det var ukendt land for Jit. Han indvilligede dog i at tage med og prøve sportsgrenen. Jit blev så bidt af Okinawa Goju-Ryu karatestilarten, at han trænede fra kl. 6-8 hver dag i 6 år, inden han tog på job i rejsebureauet. Jit var dog en bandit, da han i begyndelse gik til karate. Han brugte den til at forsvare sine venner. Når de kom op at slås, så blandede han sig. Dette var ved at få konsekvenser for ham i karateskolen. Karate skal bruges selvforsvar og ikke som kampsport, da det kan være farligt. Man kan med den rigtige teknik slå et menneske ihjel. Jit fik en advarsel mod at bruge stilarten til kamp, hvis han ville blive i klubben. Denne advarsel tog Jit meget alvorlig.

Manglende skolegang På trods af at han hverken kunne læse og skrive, fik han job som alt mulig mand i et rejsebureau. Jit havde kun gået i skole et lille års tid i Nepal og formåede at lære noget af alfabetet på det tidspunkt. Jits manager kunne se hans potentiale og bad ham skrive overskrifter af fra aviser. Efter et lille halvt års tid lykkedes det ham at knække koden. Det nepalesiske og indiske alfabet er næsten det samme. Dette bevirkede at, han fik et større og større ansvar og dermed også andre spændende opgaver som at guide turisterne. Han købte en lille håndbog på engelsk/indisk og lærte sig selv engelsk, det blev en styrke i jobbet. Jit lærte at læse og skrive som 16-årig med hjælp fra manageren, som var en god hjælp og støtte.

STILARTEN Klubben træner Okinawa Goju-Ryu, som betyder "Den hårde- og bløde skole fra Okinawa". Okinawa Goju-Ryu kan karakteriseres som traditionel karate, og har været udøvet i snart hundrede år. Stilarten udmærker sig ved at indeholde såvel holdegreb som nærkampsteknikker, herunder kast. Ligeledes trænes avancerede sparke-, parade- og stødteknikker. Goju betyder hård/ blød, hvor Go repræsentere fysisk styrke og en stærk karakter, medens Ju står for den bløde og mobile krop med en fleksibel og mild natur. Ryu betyder stil.

Mødet med Rosa Mødet med Rosa ændrede Jits tilværelse. Efter at have været kærester i 2 år, hvor Rosa rejste frem og tilbage mellem Indien og Danmark, blev de enige om at Jit skulle flytte til Danmark. Det var lidt svært at få fast opholdstilladelse med det samme, da Rosa boede på et kollegieværelse og skulle begynde at studere til pædagog i København. For at Jit kunne få fast opholdstilladelse, blev Rosa bedt om, at skaffe dem en større lejlighed og forsørge Jit, til han fik et job. Rosas mor indgik som sponsor, og Jit kom til Danmark i november 2000 på turistvisum. I december blev de gift, Rosa flyttede tilbage til Horsens og begyndte at læse til pædagog på Gedved Seminarium. Jit begyndte på sprogskolen og fik økonomisk hjælp fra kommunen, da Rosa

Okinawa Goju-Ryu er en verdensomspændende organisation med klubber over det meste af verden. I international sammenhæng er Okinawa Goju-Ryu velanset, hvilket i høj grad kan tilskrives den internationale chefinstruktør Higaonna Sensei. Hvert år afholdes der en sommerlejr, hvor karateudøvere fra hele verden mødes, og træner under Higaonna Sensei personligt. Her står Jit Budda (t.h) med en flok nygraduerede elever. 6 

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016


Hvert år mødes man et sted i landet til en stor træningssamling sammen med andre klubber – en såkaldt Gasshuku.

var studerende. Jit begyndte også at træne karate i Århus. Han troede, at stilarten var Okinawa Goju-Ryu. Men det viste sig at være Budohan karate og han blev hurtigt uddannet instruktør. Jit ville hellere undervise i Okinawa Goju-Ryu, men det måtte han ikke. Så han skiftede til Silkeborg karateklub og trænede der i 2 år. Så fik han job hos Danish Crown og han indstillede sin træning i 8 år. Det fysisk hårde arbejde gjorde, at han ikke havde noget energi, når han kom hjem.

Karate skolen starter op i Horsens Da Jit sagde sit job op på Danish Crown, begyndte han at træne igen i Silkeborg Karateskole. Men det kneb med tiden, da den lille familie var forøget med 2 små piger, Naya og Liva. Jit besluttede sig for at træne selv i Horsens. Tom Tulip, daværende formand for Sønderbro Aktivitetshus (SAH) krydsede Jits vej, og de blev enige om at lave en karate skole for alle. Jit synes, at det kunne være sjovt at være med til at starte en karateskole op. Så gik det stærkt. Pludselig var Jits drøm om en Okinawa Goju-Ryu karateskole i Horsens en realitet. Det, der bare skulle have været for sjov, udviklede sig hurtigt. Eleverne, både børn og voksne, ville gerne gradueres, så derfor indgik karateskolen og SAH et samarbejde/medlemskab med IOGKF (International Okinawan Goju Ryu Karate-do Federation – Danmark). Og så var det pludselig en meget seriøs karateskole.

Fremtiden Jits ønske er, at skolen skal vokse og at alle skal have muligheden for at lære at forsvare sig. Derfor er kontingentet kun 300 kr. pr. Halvår. Derudover skal man købe en Gi (træningsdragt). Vil man gradueres til en højere grad, er der mulighed for at gå til graduering to gange om året og prisen er 200 kr. pr. graduering. Derudover arrangeres Gasshuku (træningssamling) to gange om året. Her afholder man selv alle udgifter, hvis man ønsker at deltage. For at få det sorte bælte kræver det, at man har deltaget mindst to gange på Gasshuku. Hvis du selv har lyst til at være borgerjournalist og skrive om Sønderbro, så kontakt Lena på lena@botrivsel.dk med det samme.

INFO Horsens Goju Ryu Karate Klub træner på Byskolen Lindvigsvej Tilmelding: Jit Budda tlf. 2256 2297 / babloo42@hotmail.com Træningstider: Mandag kl. 18-20 Onsdag kl. 18-20 Adgangskrav: Min. 6 år Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

7


Beboersiderne AF RUNE UHRENHOLT

Ungdomsboliger til tidens unge I 1984 var det på mode at omdanne gamle fine bygninger til ungdomsboliger. Og AAB var selvfølgelig med på noderne. Fynsgade 6 var et oplagt valg til ungdomsboliger, hvor der kunne skabes 22 et-værelses og 2 to-værelses boliger. Bygningen er i foråret 2016 blevet moderniseret, så den nu har 15 toværelses boliger med alle de bekvemmeligheder, der hører et moderne hjem til. Det betyder også, at bygningen er blevet mere energirigtig og støjniveauet er faldet inde i lejlighederne.

den ejendomsskattefritagelse, vi havde, var det dråben, der fik bægeret til at flyde over.” Fynsgade 6 er en selvstændig afdeling i AAB og ifølge loven skal økonomien hænge sammen for hver enkelt afdeling.

Historien om det fine hus

Ved at modernisere ejendommen og lave lejemål, der - hvis det skulle blive nødvendigt, også kan udlejes som almindelige boliger, er bygningen og ikke mindst dens økonomi fremtidssikret.

Fynsgade 6 er oprindeligt bygget som en stiftelse - boliger til arbejdere på Spedalsø. Det var Købmand Andreas E. Jensen og hustru (som det hed dengang), der fik bygningen opført i 1929. Bygningen er tegnet af Christian Fussing, der har sat sit mærke andre steder i Horsens og omegn – for eksempel Kinopalæet i Borgergade og Frimurer Logen på Havne allé. ”Vi er da stolte af at eje sådan en fin bygning, der ligger godt og centralt,” siger Erik Krogh, forretningsfører ved AAB. Han forklarer, at det hovedsagligt var økonomien i bygningen, der satte gang i renoveringen.

Anstrengt økonomi ”En bygning, som denne, kræver en del vedligeholdelse og økonomien var i det hele taget anstrengt. Da kommunen ophævede

8 

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016

”Men den opgave kunne vi ikke have løftet uden et tilskud fra LBF (Landsbyggefonden - red.). Derfor har det også været nødvendigt at lave en helhedsplan, der sikrede LBF, at vi ikke skulle bede dem om hjælp igen,” siger Erik Krogh.

Fra hybel til lejlighed De renoverede lejligheder fremstår store og lyse med spændende løsninger. Badeværelser og køkkener er rengøringsvenlige og moderne. Der er langt fra tidligere tiders kolde loftskamre og klamme kælderlokaler, der nok for mange ældre er billedet af en ungdomsbolig, til de moderne og lækre lejligheder på Fynsgade.


Kirkesiderne NYT FRA SØNDERBRO KIRKE

REDAKTION AF KIRKESIDERNE: ANNE MARIE KRISTENSEN OG EBBE ELM

Sønderbro har fået ny sognepræst! I skrivende stund er det højsommer og de lyse nætters tid. For mit vedkommende er det også opbrudstid og flyttetid. Det er nemlig med stor tak og glæde over at være blevet valgt af menighedsrådet, at jeg tiltræder i min nye stilling som sognepræst i Sønderbro kirke. Jeg hedder Tine Bonde Klausen og kommer fra en stilling som sognepræst i to landsogne på Djursland

Habengut og flyttekasser Alt vores habengut i den store, gule, gamle præstegård, som har været vores hjem i snart tre år, er derfor ved at blive pakket ned i flyttekasser. Kasserne bliver pakket ud igen inde i en lejlighed på Langenæs i Aarhus, hvor jeg og min lille familie - som også består af min mand, Morten, og vores datter på tre år, Solveig - skal bo. Jeg glæder mig meget til at blive en del af Sønderbro kirke og til at have min gang i Sønderbro sogn, og til at lære jer at kende – om det er til gudstjenesterne, sogneeftermiddage, udflugter, konfirmand-undervisning, til samtaler, rundt om hjørnet eller hvor det nu lige er, man løber på hinanden. Med nysgerrighed og interesse, med åbne øjne og ører og med omhu vil jeg gøre mit bedste for at leve op til den tillid, som I har vist mig ved at invitere mig indenfor i jeres kirkeliv.

Kejserens nye klæder H.C. Andersen pointerede for længe siden i Kejserens nye klæder, at man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Og den gamle pointe blev endnu engang slået fast en eftermiddag hjemme i min stue: Min datter legede præst, og jeg spurgte hende: “Hvad laver en præst egentlig?” Jobbeskrivelsen kom prompte fra hende: “de snakker!”. Hvis jeg var blevet spurgt om det samme, så ville jeg måske snarere have sagt noget i retning af, at præster forkynder evangeliet og forvalter sakramenterne i den menighed, som har kaldet dem. Men jeg kunne egentlig lige så godt og enkelt have sagt, at præsten snakker. For som præst ser jeg det som min opgave, at fortælle historien om Jesus Kristus. Og jeg ser det som et privilegium at få lov til at arbejde med tro og livsforståelse gennem den rigdom af fortællinger i Bibelen, som giver mod, styrke, trøst, glæde, tro og håb i menneskers liv.

En præst der lytter Jeg håber, at I vil kunne sige om mig, at jeg er en præst, der lytter. For jeg ser det som en lige så væsentlig opgave og et lige så stort privilegium at lytte til de livsfortællinger, jeg som præst bliver indviet i. Jeg håber, at jeg i Sønderbro får mange at snakke med og mange at lytte til, og jeg glæder mig til samarbejdet med Ebbe Elm og alle de andre gode ansatte i og omkring Sønderbro kirke. Ikke mindst glæder jeg mig også til samarbejdet med de lokale institutioner og foreninger. På gensyn! Venlig hilsen Tine Bonde Klausen Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

9


Kirkesiderne

NYT FRA SØNDERBRO KIRKE 

Fire menighedsrådsformænd i kirke en formiddag i maj! Af menighedsrådsformand Lars Skytte Nielsen

På en smuk sommerdag og søndag i maj, opdagede jeg, at vi var 3 tidligere og en nuværende formænd til stede under gudstjenesten. Jeg var temmelig stolt og ydmyg over at være sammen med 3 personligheder, som igennem tiderne har bestridt jobbet som formand for Sønderbro Sogns menighedsråd. Derfor besluttede vi at få taget et foto som et minde, og jeg bad de tre formænd skrive lidt om deres tid som formænd for Sønderbro menighedsråd. Desværre døde Per Karlsson pludselig i juni, så i stedet for et indlæg fra Per bringer vi en nekrolog herunder af hans hustru Asta.

Jørgen Sixhøj skriver om sin tid som menighedsrådsformand:

Med venlig hilsen Menighedsrådsformand Lars Skytte Nielsen.

Ovenover svæver provst, biskop og minister Jeg blev indvalgt i rådet og endte også med at blive formand. Så var det "bare" med

10 

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016

Lise og jeg kom til Horsens omkring årsskiftet 1979/80. Vi bosatte os i Stensballe, men begyndte kort efter at bruge Sønderbro kirke som "vores" kirke. Vi kunne lide det flotte kirkerum, men nok mest præsten, som dengang var Arne Thomsen, senere provst. På det tidspunkt var kirken ikke engang 10 år gammel. Arne Thomsen havde været kirkens eneste præst siden kirkens opførelse, og han blev ved mange år endnu, hvorimod menighedsrådene skiftede, uden at vi egentlig bemærkede det.
at finde ud af, hvad jobbet egentlig drejede sig om. Det kirkelige univers er noget for sig selv. Ovenover svæver provsten, biskoppen og kirkeministeriet, men i det daglige må menighedsrådet selv klare opgaverne. Det varede lidt, inden man som ny i rådet fandt ud af, hvad opgaverne helt bestod i, og hvilke regler, der gjaldt for hele virksomheden. Men ved hjælp af gode og engagerede kolleger i rådet og det faste personale samt alle de frivillige, gik det snart sin vante gang. Det var fire gode og lærerige år i menighedsrådet. Ud over det rent kirkelige ligner et menighedsråd på mange punkter en almindelig virksomhed. Det gælder fx. administration, budget og regnskab, personaleledelse og bygningsvedligeholdelse. Men der er til en vis grad andre rammer og regler at styre efter. Sammen om fælles mål Jeg kan anbefale enhver med lyst og overskud til at melde sig, når kandidater til et nyt menighedsråd skal opstilles. Man lærer mange interessante mennesker at kende, og man lærer at arbejde sammen om et fælles mål. Man lærer sin kirke at kende på en anden måde.

Marianne Boesen skriver om sin tid som formand: Jeg gik ind i menighedsarbejdet på Sønderbro til advent 2000 opfordret af daværende sognepræst Hans Jørgen Kaltoft. Helt fra starten, i provst Thomsens tid, var min mand og jeg blevet meget venligt modtaget af menigheden her og optaget i det fællesskab i glæde, der var så karakteristisk for Sønderbro kirke, med mange frivillige og mange aktiviteter – pionerånden fra 1971 mærkedes i denne lysfyldte ”katedralske” kirke. Det er simpelthen en glæde, ud over at gå i kirke også at arbejde med på kirkens liv i sognet. Men også et stort ansvar og arbejde at blive valgt til formand i 2001 -04, værne om demokratiet på lokalplan og få nøje indsigt i Folkekirkens struktur.

REDAKTION AF KIRKESIDERNE: ANNE MARIE KRISTENSEN OG EBBE ELM

Nekrolog over tidligere menighedsrådsformand Per Karlsson Min mand, Per Karlsson, døde meget pludseligt i torsdags, d.2/6, i en alder af 72 år. Per var født i Rødovre og var vokset op omkring København. De fleste år i Vanløse, med afstikkere til Ballerup, Frederiksberg og Valby. Fra ’75 og frem til sin død var Horsens hjembyen. Vi mødtes i Vanløse i ’70, blev forlovet i ’71 og gift i ’72. Vores datter Mette blev født i ’74 og vores søn Mads i ’84. Per havde sin barndom og ungdom i Vanløse og omdrejningspunktet for ham var Vanløse FDF, hvor han i mange år tilbragte megen tid. Det var lejrsport, reb og rafter, bededagslejre, pinselejre og sommerlejre på Klinteborg ved Sejrøbugten. Men fra han var 10 år og fik sin første trompet af sin mor, blev musikken, FDF-musik, brass-brand musik, en stor del af hans liv. Han holdt så meget af at spille både dengang og nu, ja lige frem til sin død, her til sidst kun hjemme hos os selv. Per var uddannet tømrer og bygningskonstruktør, havde gennem sine arbejdsår beskæftigelse på forskellige tegnestuer som konstruktør, men arbejdede også adskillige år som selvstændig tømrermester. Efter folkepensionen var det mest for forskellige faste kunder og kun i ordentligt vejr, han arbejdede. Per havde det allerbedst når han beskæftigede sig med det fag, tømrerfaget, som betød så meget for ham. Fortsættes på side 12

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

11


Kirkesiderne

NYT FRA SØNDERBRO KIRKE 

Per har altid deltaget i frivilligt arbejde. Han har i mange år været medlem af Y’s Mens-Klubben i Horsens, i en firårs periode var han formand for menighedsrådet i Sønderbro Sogn. Han har været med til at løbe Horsens FDF-musik i gang sammen med en mangeårig og nær ven, Flemming Bøgballe, og fik knyttet FDF -musik til Sønderbro kirke. Per spillede selv, sørgede for arrangementer, skaffede penge osv. Per tog én gang om året med på Hardsyssel Efterskole – Officielt for at køre nogle af børnene, men spillede selv med og var så glad og godt tilpas efter en sådan dag. Per var også formand for lokalafdelingen af Danmarks Samfundet i Horsens. Her senest var han i gang med at arrangere en aften i Sønderbro Kirke til ære for udsendte soldater den 5 september kl. 19.00.

Gladest var Per, når han kunne være sammen med sine børn, svigerbørn og børnebørn. Børnebørnene Rasmus og Emil på 17 år har fået mange røverhistorier af bedstefar. Til august kommer der et nyt lille barnebarn, en pige, der skulle have haft et dukkehus lavet af bedstefar. Sådan skulle det ikke være – Torsdag faldt han om herhjemme. Til trods for hurtig hjælp stod hans liv ikke til at rede. Vi, hans efterladte, kan næsten ikke forestille os at livet går videre uden ham, men så kan vi høre ham sige, at livet er en gave, og vi skal bruge det liv til fulde, som vi er blevet tildelt – Sådan levede Per sit liv lige indtil det sidste. Bisættelsen fandt sted fra Sønderbro kirke lørdag d. 11. juni. Af Asta Karlsson

I forbindelse med valget til Sønderbro sogns menighedsråd er der opstillingsmøde den 13. september 2016 i Sønderbro kirke kl. 19.00

Mød op til dit lokale menighedsrådsvalg 2016 Menighedsrådet er din lokale kirkes ledelse. Vi arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke i dit sogn. Der er valg til menighedsrådet – og det er din chance for – eller kom og vær med til at vælge et nyt menighedsråd. MØD OP DEN 13. SEPTEMBER ___________________________________ Sønderbro Sogn, Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens, kl. kl. 19.00 Antal rådsmedlemmer der skal vælges: 10 ___________________________________ KOM TIL ORIENTERINGSMØDE orienteringsmøde. Her orienterer menighedsrådet om dets arbejde, kommende opgaver og reglerne for menighedsrådsvalget. Find dit sogn på listen til venstre.

BLIV KANDIDAT

VÆLG DIT MENIGHEDSRÅD

opstillingsmøde i forlængelse af orienteringsmødet.

opstillingsmødet den eneste liste, der bliver indleveret – og dermed er det på opstillingsmødet,

til valget. Det er altså typisk her, du skal møde op, hvis du ønsker at få dit navn på en kandidatliste. Opstillingsmødet er afgørende, fordi de opstillede kandidater automatisk er valgt, hvis der kun indleveres én liste (se afsnittet ”Opstillingen i praksis”) Hvis menighedsrådet ikke har indbudt til et opstillingsmøde, er det sandsynligvis fordi, der opstilles hver sin liste. Undersøg dine muligheder for at deltage i et opstillingsmøde. Alle folkekirkemedlemmer i sognet – og sognebåndsløsere til sognet – der er fyldt 18 år, kan som udgangspunkt opstille på en kandidatliste til valget. Listen skal have opbakning fra mindst fem stillere.

til det næste menighedsråd. d. 8. november 2016. OPSTILLINGEN I PRAKSIS Der skal anvendes en obligatorisk formular til kandidatlisterne. Den kan hentes på www.menighedsraadsvalg2016.dk eller på www.km.dk. Den udfyldte liste skal indleveres senest d. 27. september 2016 kl. 19.00 til indleveringsadresser og tidsrum for indlevering for dit sogn på sogn.dk eller på sognets egen hjemmeside. der separate valg i hvert sogn. Valgperioden er fire år.

Denne annonce beskriver hovedreglerne for menighedsrådsvalget. Find detaljerne på www.menighedsraadsvalg2016.dk

12 

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016
REDAKTION AF KIRKESIDERNE: ANNE MARIE KRISTENSEN OG EBBE ELM

Gudstjenester Sønderbro, september-oktober-november 2016 September

Oktober

November

Søndag d. 4. 15. s.e.trin. Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 2. 19. s.e.trin. Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 6. Alle Helgens Dag Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 11. 16. s.e.trin. Kl. 10.00 Tine Bonde Klausen

Søndag d. 13. 25.s.e. trin. Kl. 10.00 Tine Bonde Klausen

Søndag d. 18. 17. s.e.trin. Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d 9. 20. s.e. trin. Kl. 10.00 Tine Bonde Klausen Søndag d. 16. 21. s.e.trin. Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 25. 18. s.e.trin. Kl. 10.00 Tine Bonde Klausen

Søndag d. 23. 22. s.e. trin. Kl. 10.00 Ebbe Elm

Søndag d. 27. 1.s.i advent 10.00 Tine Bonde Klausen

Søndag d. 30. 23.s.e. trin. Kl. 10.00 Tine Bonde Klausen

Plejehjem

Søndag d. 20. Sidste s. i kirkeåret Kl. 10.00 Ebbe Elm

Åpark Centret, onsdage kl. 14.00 28. september: Tine Bonde Klausen 26. oktober: Ebbe Elm 30. november: Tine Bonde Klausen Gefions Have, torsdage kl. 14.15 29. september: Tine Bonde Klausen 27. oktober: Ebbe Elm 24. november: Tine Bonde Klausen Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

13


Børnesiderne NYT FRA BØRNEENHEDEN SØNDERMARKEN

Velkommen til Daginstitution Søndermark Hvis du ønsker en plads i Daginstitution Søndermark til dit barn, skal du benytte den digitale pladsanvisning: www.horsenskom.dk/Borgerinfo/BoernOgUnge/Dagtilbud/ Digital-Pladsanvisning. Vi har brugt det første halve år til at finde os til rette i de nye omgivelser: få nye rutiner i hverdagen, indrette og bruge lokalerne bedst muligt og udforske omgivelserne.

Ude-områderne Vi glæder os rigtig meget til, at de sidste områder på matriklen bliver færdigindrettede. Arbejdet med dette er i fuld gang og bliver færdigt i løbet af efteråret. Når alle ude-områderne er færdige, vil de kunne benyttes af beboere på Sønderbro. Jeg håber og tror, at alle vil få glæde af området og være med til at passe på vores allesammens kvarterspark, som det bliver kaldt.

Frivillige søges Vi kan bruge nogle frivillige fra området til forskellige opgaver: lave praktisk arbejde sammen med en ansat, lege/spille/læse med børnene. Det praktiske arbejde kan bestå i: komme en dag om ugen og hjælpe med f. eks. ekstra rengøring, ekstra oprydning, fjerne ukrudt på udearealerne og lignende. Det kan også være et stykke arbejd, vi ellers ikke får udført: lave en vandbane på legepladsen eller lignende. Man kan melde sig til at komme i et bestemt tidsrum en fast dag, eller man kan melde sig til et stykke arbejde ad gangen. Nu er daginstitution Søndermark på plads i de renoverede lokaler på Lindvigsvej 4. Den ”nye” institution består af 3 afdelinger, hver med vuggestuegrupper og børnehavegrupper. Børn vil som udgangspunkt gå i den samme afdeling i den tid, de har plads i Daginstitution Søndermark. Altså hvis de starter i vuggestue i en afdeling, får de plads i børnehaven i samme afdeling. Der er plads til 65 vuggestuebørn i alt, fordelt på 4 stuer. Disse pladser er som oftest alle besatte. Der er plads til 140 børnehavebørn i alt fordelt på 3 grupper, hver med 2 stuer. I august måned har vi indskrevet 106 børnehavebørn. Antallet af børnehavebørn stiger hver måned, da der starter nye 3-årige hver den første i måneden. 1. maj starter de kommende skolebørn i skolen og derfor vil børnetallet fra maj igen være noget lavere. 14 

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016

Husk: Der er tavshedspligt (du skal underskrive en tavsheds­ erklæring), samt der skal indhentes børne­attest (det gør vi).


Danmarks bedste skole til trivsel

Så er Horsens Byskole, afd. Lindvigsvej i gang igen efter ferien, og vi har glædet os til at tage fat på et nyt skoleår. I efteråret sidste år, blev Lindvigsvej Danmarks bedste skole til trivsel. Det betyder vi er den skole i landet hvor eleverne trives bedst. Et resultat vi er meget glade for og stolte af. Personalet gør hverdag en kæmpe indsats for alle børn på Lindvigsvej, både fagligt og socialt. Derfor det fine resultat.

Ny legeplads og udeområde Som man vil kunne se, hvis man kommer på Lindvigsvej, så er der hegn op. Vi er nemlig ved at få lagt sidste hånd på byggeriet og udearealerne. Vi er gået i gang med legepladserne og de står forventet færdig omkring efterårsferien. Det glæder vi os meget til så vi kan lave en officiel indvielse af Lindvigsvej og børneenheden.

Frivillige Vi kunne meget godt bruge nogle frivillige på Lindvigsvej, så har du noget tid i overskud vil vi meget gerne høre fra dig. Det kunne være til at læse med nogle børn, tage med på tur, stå for noget morgenmad, være med i klassen og mange andre ting. Så har du lyst og mod på det kontakt da afdelingsleder Henrik Lynggaard på 76 29 40 01. Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

15


Anno 1881

DAGNÆS GLASLAGER TØMRER & SNEDKER A/S

BRUG EN FAGUDDANNET GLARMESTER…

FROKOST TILBUD KL. 11-15, KR. 50,– Ønsker du 1/2 ltr. sodavand med, koster det + kr. 19,– F1 Frokostpizza m. kebab, salat og dressing F2 Frokostpizza m. skinke og ananas F3 Frokostpizza m. kylling og peperoni F4 Frokostrulle m. kebab, salat og dressing F5 Frokostpizza m. kylling, salat og dressing

VI HAR NOGET FOR ENHVER SMAG! Pizza · Indbagt pizza Børneretter · Burgere Ruller – hjemmelavede Pitabrød – hjemmelavede Sandwich · Pastaretter Salat · Fancy Fried Chicken Kulgrill-retter · Kyllingespyd

rger ner Bu 2 × Winr fra kl. 11–15

www.chickenburgerhorsens.dk

KU N K

Tlf. 75 61 75 88

ag Gælde g – torsd Manda R . 72 ,–

PRIS

Axelborg Torv / Bjarkesgade 1 Åbent: Alle dage kl. 11–22

• • • • • • • • • •

Thermoroder Energiruder Reparationsruder Sikringsruder Bio Clean Design glas Alt i spejle Alt i tømrer- og snedkerarbejde udføres Svarer hele døgnet – også i weekender Vi er omfattet af Glarmesterlaugets Garantiordning

orgen! m i r e m m o k vi Ring i dag ~

DAGNÆS GLASLAGER TØMRER & SNEDKER A/S

Sognegårdsvej 6 · 8700 Horsens · Telf.: 7564 7055 · Fax. 7564 3916 E-mail: mail@dg-glas.dk · www.dg-glas.dk

Horsens Y’s Men’s Club At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret

Lokesalle 63 DK-8700 Horsens Lokesalle 63 Telefon 75 61 84 00 DK-8700 Horsens Fax Lokesalle 75 6163 84 80 DK-8700 Horsens Mobil 75 30 61 9184 90 00 14 Telefon Fax 75 61 Telefon 75 61 84 84 80 00 kch@hhhansen.com Mobil 30 91 90 14 Fax 75 61 84 80 Mobil 30 91 90 14 kch@hhhansen.com

kch@hhhansen.com hhhansen.com hhhansen.com hhhansen.com 16 

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016

Vi støtter børn og unge og socialt udsatte især i og omkring Horsens. Members of the International Association of Y’s Men’s Clubs www.horsens-ysmen.dk

Tømrerfirmaet Benny Sewerin Tlf. 75 62 03 33 Forhandler af

Høegh Guldbergsgade 23 · 8700 Horsens Fax 7562 0333 · Mobil 4079 0333 / 2011 7870

A/S


Aut. el-installatør

Aut. el-installatør www.jhm-el.dk Bjerrevej 80 · 8700 Horsens · www.jhm-el.dk

Tlf. 75 64 14 44 Aut. el-installatør

Bryllup Buketter Begravelse

HORSENS CYKLER v/Kai V. Andersen

www.jhm-el.dk

www.horsenscykler.dk

HORSENS HORSENSCYKLER CYKLER v/Kai V. Andersen

v/Kai V. Andersen

Sønderbrogade 29 • 8700 Horsens

Sønderbrogade 29 • 75 8700 Horsens 65 48 46

75 65 48 46 75www.horsenscykler.dk 65 48 46 www.horsenscykler.dk

www.horsenscykler.dk

Vin & chokolade Gratis udbringning af begravelsesbinderi i Horsens

Få styr46 på din... 75 65 48

Kongensgade 10-12 · 8700 Horsens · Tlf. 75 68 26 46

Sønderbrogade 29 • 8700 Horsens OBS! Ny adresse Sønderbrogade 29

For små & store Sudoku - let

1 4 2 9 7 4 8 8 5 2 2 4 8 3 1 2 6 8 7 2 9 4 5 2 6 2 8 9 4 1 7 9 1 8 5 3

5 9 4

1

Sudoku - svær

1 5 7 5 4 8 7 1 5

1 3 1 3 1

9 4 2 2 5 3 9 6 6 7 1 1 5 3 9 7

1 5 8 6 4 4 6 2 6 1 3 9 1 4 6 8 9 4

8 7

45

1 8 3 4 6 7 2 8 9 6 5 7 3 6

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

17


Boligforeningerne NYT FRA BOLIGORGANISATIONER I SØNDERBRO-OMRÅDET

Vesterport skal ha’ en ordentlig omgang Håndværkerne er gået i gang med at give AAB afdelingen Vesterport, der ligger tæt på banegården, et kæmpe løft til gavn og glæde for beboerne i det almene boligbyggeri. Boligorganisationen AAB står over for en stor opgave, som kræver en ekstraordinær indsats. Derfor har de hyret rådgivningsfirmaet Rambøll til at holde styr på den lange række af håndværkere, der skal rulle som en bølge hen over Vesterports opgange. Hen over de næste 3 ½ år skal der bankes, bores og males.

Nyt - nyt - nyt Alle lejligheder bliver moderniseret med nyt køkken og badeværelse, nogle får flyttet vægge og bliver lagt sammen. Syv opgange får elevator og der bliver lavet nye altaner og vinduer. Samtidigt skal der holdes på varmen, så der kommer 200 mm isolering på ydervæggene. Hele facaden bliver derfor også frisket op, men ikke til ukendelighed. ”Vesterport vil stadig ligne sig selv”, lover forretningsfører Erik Krogh. Han ser frem til den gennemgribende renovering. ”Den skal sikre, at kvaliteten kommer til at svare til det, som de fleste lejere forventer i dag – og selvfølgelig samtidig til en rimelig pris,” siger Erik Krogh. Fremover kommer de hårde hvidevarer også til at være med i lejemålene. I dag skal lejerne selv sørge for den del. ”Derfor skal lejerne selvfølgelig også være forberedt på stigninger i deres husleje,” forklarer forretningsføreren.

Giver forstyrrelser Inden renoveringen gik i gang i juli blev der holdt et stort møde for hele bebyggelsen, så alle beboere har haft mulighed for at stille spørgsmål. Håndværkerne skal så grundigt til værks, at de fleste skal bo over et halvt år i midlertidige boliger. ”Det er klart at det medfører en del forstyrrelser, når man skal pakke sit hjem sammen. Så vi forsøger at svarer på alle spørgsmål, som måtte komme i den forbindelse, og gøre det så gnidningsfrist som muligt,” siger forretningsføreren. Beboerne får hjælp til at flytte deres ting og AAB sørger for, at der er en midlertidig bolig klar til dem. Det grønne område i gården er fuldstændigt fredet under arbejdet, så der stadig er et fristed for beboerne. Rambøll anbefaler beboerne om at sætte fem minutter mere af for at komme ud til gaden, fordi det kan være svært at komme gennem byggepladsen.

Gode løsninger hen ad vejen Der er også blevet nedsat et udvalg, som skal hjælpe AAB med finde gode løsninger på de udfordringer, der uvægerligt vil være, når mange beboeres hjem bliver til en arbejdsplads for 12 forskellige håndværkerfirmaer - og der samtidigt skal flyttes ud og ind.

Sådan kommer facaden mod Kongensgade til at se ud, når renoveringen af Vesterport er færdig om 3 1/2 år. 18 

Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016


Plads i to lag De sidste måneder har Andreas Steenbergs Plads foran stationen været en utilnærmelig byggeplads. Men i løbet af vinteren vil der vokse en smuk og grøn plads frem af bunkerne.

pladsen omkranset af bede. Blomster og træer kommer til at give et meget mere grønt og frodigt byrum for alle, der kommer forbi.

Projektet er opstået i et samarbejde mellem Horsens Kommune og Beringsgaardens beboere og bestyrelse. Det helt særlige er, at Beringsgaarden beboere har sagt ja til at sløjfe deres gratis parkeringspladser til fordel for mere grønt på pladsen. I stedet bliver der bygget en betalings p-kælder under pladsen for beboerne. P-kælderen lægger tag til en hævet have og dermed en flot udsig for de beboere, som har lejligheder ud til pladsen - og alle, der går forbi. På stationssiden kommer springvandet Triton stadig til at dominere billedet. De gamle brosten bliver genbrugt til stier på

Beringsgaarden forventer, at den nye version af Andreas Steenbergs Plads står klar til næste forår.

Sønderbro-gruppen NYT OM SØNDERBRO-OMRÅDET

Tovholdergruppen: Lars Skytte Nielsen, Orla Kristensen, Leslie Bak, Ulla Herløv og Bilal Yücelbas

Sønderbro Aktivitet Horsens (SAH) SAH har fortsat et stort udbud af billig motion for alle. Aktiviteterne finder sted i Sønderbro Kulturhus i de uger, hvor skolen er åben. Aflysninger kan forekomme.

Ugentlige aktiviteter i Kulturhuset - Sønderbro Aktiviteter Horsens (SAH) efteråret 2016. Se mere på www.botrivsel.dk

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Bankospil kl. 14.00-16.15 Zumba Gold for alle kvinder Tamilsk dans kl. 16:30 – 17:30 Kontakt: Conny Christensen kl. 16.00-17.00 & 17.00 - 18.00 + søndag 14:30 - 15:30 Sted: Cafeen Byskolen Kontakt: Lene Hodal Boeriis, Kontakt: Christina Kulendra, Lindvigsvej tlf. 31 77 51 86 tlf. 23 24 00 66 Sted: Festsalen Byskolen Sted: Festsalen Byskolen Lindvigsvej Lindvigsvej Karate kl. 18.00-19.30 Kontakt: Jit Buddha, Karate kl. 18.00-19.30 tlf. 22 56 22 97 Floorball børn kl. 16.30 - 18.00 Kontakt: Jit Buddha, Sted: Festsalen Byskolen voksne kl. 20:00 – 22:00 tlf. 22 56 22 97 Lindvigsvej Kontakt: Martin, Sted: Festsalen Byskolen tlf. 22 55 66 47 Lindvigsvej Sted: Kulturhus-hallen Byskolen Lindvigsvej

Idræt for sjov kl. 15.00-17.30 Kontakt: Jørgen Egholm 75 64 47 46 / 20 70 36 28 Sted: Kulturhus-hallen Byskolen Lindvigsvej Zumba Gold for alle kvinder kl. 17.00 - 18.00 Kontakt: Lene Hodal Boeriis, tlf. 31 77 51 86 Sted: Sundpark Hallen Hybenvej

Andet: Kontakt formand for SAH Lars Skytte Nielsen, 23 82 44 84. Middelalderfestival, kontakt Lotte Rasmussen, tlf. 28 48 68 24. Sønderbro’eren  nr. 3  August 2016 

19


Kontaktinfo Bo Trivsel

Sønderbro Kirke

BASE OG POST-ADRESSE Spedalsø Torv 2 8700 Horsens Mail: kontakt@botrivsel.dk www.botrivsel.dk

KIRKEKONTOR Bygholm Parkvej 1, 8700 Horsens Tlf. 75 62 02 48 – 1 Åbent: Tirsdag–fredag kl. 9.00–12.00 www.soenderbro.dk

SATELLIT-KONTOR: Axelborg Beboerhus Axelborg 4C 8700 Horsens

Horsens Byskole Afdeling Lindvigsvej ADRESSE Lindvigsvej 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 40 00 Mail: horsensbyskole@horsens.dk www.horsensbyskole.dk

Sønderbro Kulturhus ADRESSE Lindvigsvej 4 8700 Horsens Tlf. 40 84 11 69 www.soenderbro-horsens.dk

Søndergien - åbne værksteder ADRESSE Axelborg Torv 1, 8700 Horsens Tlf. 28151714 www.sondergien.dk

Beboerhuset

SOGNEPRÆST Ebbe Elm Nattergalevej 1, 8700 Horsens Tlf. 75 62 40 57 Mail: eel@km.dk Træffes ikke mandag SOGNEPRÆST Anne Marie Kristensen Vibyvej 55, 1. sal tv. 8230 Åbyhøj Tlf. 86 96 36 12 Mobil: 40 47 48 33 Mail: anmk@km.dk Træffes ikke mandag KORDEGN Helle Marie Nygaard Tlf. 75 62 02 48 – 1 Mail: soenderbro.sogn@km.dk Træffes ikke mandag ORGANIST Lára Bryndís Eggertsdóttir Mail: labe@km.dk Træffes ikke mandag KIRKETJENER Torben Bøgballe Tlf. 75 62 02 48 – 2 Træffes ikke mandag MENIGHEDSRÅDSFORMAND Lars Skytte Nielsen Læsøgade 15, 8700 Horsens Mobil: 23 82 44 84

ADRESSE Axelborg 4c 8700 Horsens Tlf. 75 61 84 71

De almene boliger i Horsens er et godt tilbud til dig, når du har brug for en god bolig i Sønderbro-området Andelsboligforeningen Odinsgaard Spedalsø Torv 4, 8700 Horsens Mail: post@odinsgaard.dk www.odinsgaard.dk

Lejerbo Pakhustorvet 4, 6000 Kolding Tlf. 38 12 14 35 Mail: kolding@lejerbo.dk www.lejerbo.dk

Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 Kongensgade 25, 8700 Horsens Tlf. 75 62 58 22 Mail: post@aab-horsens.dk www.aab-horsens.dk Kongensgade 25 • Tlf. 75 62 58 22 www.aab-af-1938-horsens.dk

Andelsboligforeningen ”Beringsgaard” c/o Bolig Horsens Gl. Jernbanegade 3 8700 Horsens Mail: post@bolighorsens.dk www.bolighorsens.dk

Horsens Andelsboligforening af 1954 c/o Bolig Horsens Gl. Jernbanegade 3 8700 Horsens Mail: post@bolighorsens.dk www.bolighorsens.dk

Sønderbro-gruppens tovholdergruppe

VIGTIGE NUMRE

Lars Skytte Nielsen Orla Kristensen Leslie Bak Ulla Herløv Bilal Yücelbas

LÆGEVAGTEN, REGION MIDTJYLLAND

Tlf. 70 11 31 31 •

Al kontakt til lægevagten skal være telefonisk. Du vil komme til at tale med en læge.

Lægevagten har åbent på alle hverdage fra kl. 16.00 - 08.00 og lørdag, søn- og helligdage hele døgnet.

Hav altid dit sygesikringskort klar, når du ringer.

VED LIVSTRUENDE SYGDOM - ELLER BRAND

  

RING 1 12

Sønderbro'eren august 2016  
Sønderbro'eren august 2016