Page 1

DIN majsspecialist - Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget

Majssorter 2018 Breeding your profit August 2017


Limagrain Limagrain er det 4. største frøfirma i verden - Et internationalt andelsselskab, grundlagt og ledet af Franske landmænd. Hvert år skaber Limagrain hundredvis af nye sorter af både landbrugs- og grøntsagsafgrøder. Sorter, der kan møde fremtidens udfordringer og krav i de lande og regioner, hvor de skal dyrkes. Limagrain Field Seeds forædler, producerer og sælger såsæd af mange forskellige afgrøder til landbruget majs, raps, hvede, byg, solsikke og mange flere. Såsæden sælges i mere end 55 lande gennem 32 datterselskaber og markedsføres under brandet LG. LG brandet er et af Europas førende indenfor fodermajs og hvede, og er ligeledes en hovedspiller på markedet for solsikke. Limagrain Field Seeds forsyner, via Limagrain Danmark, hele det Skandinaviske marked med stærke sorter af både majs, raps og korn m.fl. Sorterne, der markedsføres i Skandinavien, afprøves grundigt under de lokale dyrkningsforhold. De udvælges nøje efter de krav, der lokalt stilles til både udbytte, kvalitet og dyrkningsegenskaber. Alt LG frø distribueres via et solidt forhandlernet. For yderligere information: www.LGseeds.dk

Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene, hvor ikke andet er nævnt, kilde: www.sortinfo.dk. Fotos: Watier Visuel, Colourbox, Landbrugsmedierne, Erik Nissen, Limagrain. Der tages forbehold for trykfejl.


Indhold Majssorter 2018 giver dig overblikket over Danmarks bedste og mest omfattende majssortiment. Du finder hjælp til sortsvalg, gode råd om majsdyrkning og spændende nyt om blandt andet en ny innovativ bejdsning af majsfrø med biostimulanter. Læs i kataloget om: • • • • • • • •

side

Mest muligt hjemmeavlet grovfoder af høj kvalitet! LG Majssorter – din sikkerhed for succes Høj fordøjelighed af NDF giver en højere mælkeydelse Nyt biologisk bejdsemiddel giver majsplanten en perfekt start og vækst Majsdyrkningens 14 bud Guide til Sortsvalg 2018 Nye sorter Beskrivelser af de enkelte LG sorter

Kontakt os:

Ole Schmidt Mob. 20 96 19 61

Jette Erichsen Mob. 40 51 19 61

Thomas Jacobsen Mob. 28 79 19 61

BEATE VISBY Mob. 29 19 19 61

4 5 6-7 8-9 10 Midteropslag 19 20 - 27


Mest muligt hjemmeavlet grovfoder af høj kvalitet Produktion af mest muligt hjemmeavlet grovfoder af høj kvalitet er en central nøgle til en stærk økonomi i mælkeproduktionen. Hvis køernes enorme potentiale for mælkeydelse skal udnyttes, skal man have dem til at æde mest muligt energirigt foder. Køer er drøvtyggere og kræver at deres foder indeholder masser af fibre - også kaldet cellevægge eller NDF, hvis de skal holde sig sunde, holdbare og højt ydende. Køerne kan udnytte energien i fibrene ved hjælp af mikroorganismer i vommen. Det vil sige, at jo mere fordøjelige fibrene i grovfoderet er, desto mere grovfoder kan koen optage.

holdes skarpt fokus på samtlige led i hele kæden fra majsfrø jord foderbord.

Valg af majssorter er det allerførste led i kæden

Majs er en af de afgrøder, hvor der er allerstørst forskel mellem sorter. Derfor kan det godt betale sig at gøre sig umage med at træffe det rigtige valg. Har man først truffet et forkert valg, har man så at sige ”sænket overliggeren” for graden af succes allerede i første led.

Mængden og kvaliteten af det foder, som bliver lagt i siloen eller stakken ved høst, danner nemlig grundlaget for hele det efterfølgende års grovfoderforsyning, hvilket påvirker både mælkeydelsen og dit økonomiske resultat.

Gå ikke på kompromis

Vælg majssorter, der passer til din lokalitet, dine dyrkningsbetingelser, din bedrift og dine krav til tidlighed, kvalitet og sikkerhed mm. Vælg kun sorter, der er velafprøvede i Danmark og som leverer varen år efter år - det giver dig stabilitet i både mark og stald og i sidste ende den bedste økonomi.

Ved at maksimere grovfoderindtaget opnår man den højeste mælkeydelse og den bedste økonomi. Majshelsæd er et fantastisk og meget energirigt grovfoder. Majskolben leverer den let fordøjelige stivelse, som nærmest kan betragtes som kraftfoder, mens resten af planten leverer de livsvigtige fibre og andre næringsstoffer, som er det egentlige grovfoder. Ved en god balance mellem stivelsesindholdet og masser af fordøjeligt NDF, kan majshelsæd indgå i malkekoens grovfoderration med op til 100 %. Grovfoderenheder af majshelsæd er forholdsvist billige at producere i forhold til andet grovfoder og så er det nemt at arbejde med – både i marken og i stalden. Hvis man vil opnå den bedste økonomi i majsavlen, skal der

1. SORTSVALG 2. ETABLERING

6. FODRING

7. MÆLKETANK

5. SILO/STAK

4. HØST

4

3. VÆSKT


LG MAJSSORTER – DIN SIKKERHED FOR SUCCES Dyrkningssikre sorter forædlet til Danske forhold

• Altid grundigt afprøvede i Danmark – både i LG’s egne ­screeningsforsøg og i Landsforsøgene – din sikkerhed for på­ lidelige sorter, der holder hvad de lover

Den bedste genetik - høje stabile udbytter over årene

• Pålidelige, stresstolerante, sunde og standfaste sorter, der leverer varen hver gang

Målrettet forædlet til kvalitet, der matcher anvendelsen

• Helsædsmajs - høj fordøjelighed af HELE planten! • Kolbemajs - høj kvalitet i kolbe med svøb • Kernemajs - høj foderværdi i kerner - nem høst af ren og sund vare

Bedste frøkvalitet

• Altid koldtestede frø til det skandinaviske marked • Førsteklasses bejdsning • Ensartede frø

Omfattende sortiment i alle tidlighedsklasser • Topsorter til hele Danmark

STABILITET I MARK OG STALD STARTER VED SORTSVALGET Lg’s Guide til sortsvalg Med LG’s Guide til Sortsvalg 2018, som findes i midten af dette katalog, hjælper vi dig med at finde de sorter, der passer til netop din bedrift. Dit LG Team i Danmark står klar til at hjælpe dig med råd og vejledning vedrørende både sortsvalg og majsdyrkning generelt. Du er altid velkommen til at kontakte os. Mød os også i demoog forsøgsmarkerne rundt om i landet i løbet af september og oktober måned. Se tid og sted og læs mere på www.LGseeds.dk.


”Høj fordøjelighed af NDF giver en højere mælkeydelse” ”Kvaliteten af grovfoderet, vi serverer for køerne, skal være i top, og derfor er fordøjeligheden af NDF meget vigtig,” siger Gunnar Forum, mælkeproducent på Sandagergaard ved Skals.

agergaard. Langt det meste majs er af sorten Sunlite fra Limagrain. Det er ikke den højest ydende majssort, men den har en meget høj fordøjelighed af NDF, og så passer den dyrkningsmæssigt ind på Sandagergaard.

Gunnar Forum har 465 DH årskøer, der i gennemsnit producerer 13.600 kg EKM. En meget høj ydelse der er steget og steget gennem årene. Majsarealet udgør 180 ha af de 370 ha på gården. Herudover er der 75 ha slætgræs, 15 ha rug, 35 ha vårbyg og resten er vedvarende græs, der slættes og bruges til kvierne. ”Vi gør meget for at få mest mulig mælk ud af køerne. Det kræver kvalitet i grovfoderet, og da majs udgør to tredjedele af fuldfoderet, så gør vi alt for at have en topkvalitet i helsædsmajsen,” siger Gunnar Forum. Netop en høj fordøjelighed af NDF, også kaldet FK-NDF, viser sig ved valg af majssort på Sand-

Hvad er NDF og hvilken betydning har fordøjeligheden af NDF? Foderets energi og næringsstoffer findes i det organiske tørstof. Energien fra kulhydratdelen består af fibre, stivelse samt nedbrydningsprodukter fra ensileringsprocessen. Fibrene er kulhydraterne i cellevæggene, fx i majsens stængel og blade. Fibrene består af cellulose, hemicellulose og lignin, og denne del af kulhydraterne kalder man NDF. Lignin er helt ufordøjeligt, mens cellulose og hemicellulose kan fordøjes i koens maver. Fibrene giver struktur i foderet, længere tyggetid og bedre vommiljø. Stivelse nedbrydes let, mens NDF (hemi­

6

cellulose og cellulose) skal nedbrydes via mikro­organismers arbejde. En del omsættes i vommen, hvor der dannes organiske syrer, der optages i koens blodbane. Resten nedbrydes i koens tynd- og tyktarm, hvorfra det optages i blodet. Der dannes 3 slags organiske syrer ud fra kulhydraterne: sukker giver meget smørsyre, stivelse meget propionsyre, og NDF meget eddikesyre. Man har fundet ud af, at den ideelle sammensætning af de organiske syrer i vommen, når det gælder produktion af mælk, er 60 procent eddikesyre, 20 procent propionsyre og 20 procent smørsyre. De organiske syrer omdannes via koens stofskifte til produktion af fedt, sukker og protein i koens mælk, samt fedt og protein i kød. Meget eddikesyre giver mere fedt og protein i mælken.


JEG LÆGGER MEGET STOR VÆGT PÅ FORDØJELIGHEDEN AF NDF, DER GIVER EN HØJERE MÆLKEYDELSE OG DERMED EN STØRRE ØKONOMISK MERVÆRDI.

– Gunnar Forum, Sandagergaard

Højere mælkeydelse

Det er forklaringen på, at en høj FK-NDF øger mælkeydelsen med 0,25 kg EKM pr. ko pr. dag pr. ekstra 1 % i FK-NDF. Det er påvist gennem adskillige forsøg i ind- og udland gennem de seneste 20 år. NDF udgør ca. 40 procent af det organiske materiale i helsædsmajs. En stigning i FK-NDF med én enhed vil give en stigning i fordøjeligheden af organisk stof med ca. 0,4 enhed. Stivelse er næsten 100 procent fordøjeligt og har den største betydning for majsensilagens energiværdi. Men hæves fordøjeligheden af NDF vil det yderligere øge ensilagens energiindhold. Og udover øget energitilførsel giver NDF foderet struktur, og det øger foderoptagelsen. ”Jeg er ikke i tvivl om, at den høje fordøjelighed af Sunlite majssorten er med til at bidrage væsentligt til en højere mælkeydelse” siger Gunnar Forum.

Stubhøjde på 40-45 cm

Man kan selvfølgelig øge FK-NDF ved at sætte en højere stub. Men da halvdelen af majsplantens tørstof kommer fra kolben, og den anden halvdel fra restplanten, så kan man høste langt flere foderenheder ved at høste mere stub og anvende majssorter med et genetisk potentiale for et højere FK-NDF. ”Lidt afhængig af året og forventet udbytte sætter vi en stub på 40-45 cm. Vi skal have produceret meget, men det skal være med en høj fordøjelighed. Derfor bruger vi majssorter med et højt FK-NDF indeks,” siger Gunnar Forum.

Den økonomiske merværdi

Den øgede mælkeydelse giver selvfølgelig større tal på bundlinjen. Og jo højere mælkepris, jo større økonomisk merværdi har en højere FKNDF. Man kan beregne forskellen i den økonomiske værdi mellem sorter ved hjælp af SEGES’ nye program sortsvalgmajs.dk, hvor man indsætter sine egne forudsætninger. Ved en mælkepris på ca. 2,80 kr. pr. kg EKM vil den økonomiske merværdi for FK-NDF være på mere end 700 kr/årsko for sorten med den højeste FK-NDF i forhold til sorten med den laveste FKNDF. I dette eksempel er forskellen 4,7 enheder i FK-NDF værdi mellem den højeste og den laveste og der er forudsat en majs/græs ration på 70/30. Der er altså penge at hente i en bedre fordøjelighed af NDF.

7

Det viser sig, at den økonomiske merværdi i spredningen mellem sorterne er nogenlunde lige stor for udbytte, energiværdi og FK-NDF (Citat: Rudolf Thøgersen, SEGES HusdyrInnovation, Foderkæden, kvæg). I andre lande har man ikke helt set lyset endnu – nemlig at det altid er en fordel at have en høj fordøjelighed af NDF i grovfoderet, hvis man vil producere mælk. Men herhjemme er det noget, der allerede tidligt tages hensyn til i planlægningen. ”Når markplanen skal lægges bruger jeg­ SEGES’ model for valg af majssorter, hvor der tages hensyn til en række faktorer. Jeg lægger meget stor vægt på fordøjeligheden af NDF, der giver en højere mælkeydelse og dermed en større økonomisk merværdi,” siger Gunnar Forum.

fakta På Sandagergaard fodres med 9-10 kg tørstof i majs og 4-5 i græs pr. ko om dagen. Fremstillingsprisen ligger på 1,10 pr. FE eller på niveau med landsgennemsnittet. Men når det kommer til DB ligger Gunnar Forum højt med cirka 20.000,- kroner pr. årsko.


Nyt biologisk bejdsemiddel giver majsplanten en perfekt

Levende bakterie: Polymer af planteekstrakt: Bacillus Guarbønne - Cyamopsis amyloliquefaciens psoraloides ekstrakt Lars er sikker på, at det nye biobejdsemiddel Polymer af planteekstrakt: Sådan virker biostimulanterne i TSSV2IT 45 - Rhizocellfra AgRhoGSB Cyamopsis TSSV2 giver ham et højere og mere stabilt Guarbønne Den ene del af TSSV2 er et planteudtræk psoraloides ekstrakt udbytte. ”Det vigtigste er, at midlet sikrer en Guarbønne planten Cyamopsis Psolaroides AgRhoGSB bedre rodudvikling, der giver en stærkere og (AgRho® GSB). Få dage efter såningen trækker mere sund plante gennem vækstsæsonen. Der det ud i rodzonen og lægger sig omkring frøet. er mange flere rodhår og et større rodnet end Det opsuger jordfugtighed og danner en slags når der ikke er bejdset med TSSV2. Det giver et skorpe omkring frøet. Biostimulatet medvirker godt udgangspunkt for planten og dermed er derefter til dannelse af flere og tættere sekununik booster til majsfrø, som en nyplanten generation af coating potentialet for et højereEnudbytte sikret,” siger dære kombinerer rødder, der giver et større rodnet processer med 2 miljøvenlige naturlige Lars Larsen. hele vejen til høst.komponenter i synergi. En unik booster til majsfrø, som kombinerer en ny gen Lars er også sikker på, at en af effekterne ved Den anden biologiske komponent, bakterien processer med 2 miljøvenlige naturlige kompone at bejdse med TSSV2 er en stay-green, altså at Bacillus amyloliquefaciens 45 IT (RiseP) udskilplanterne forbliver grønne i længere tid. Der les fra bejdsemidlet omkring frøet til rodzonen. er ikke så mange gule planter, der er stået af RiseP bakterierne knytter sig til rhizosfæren, for tidligt, og han mener, at effekten vil være hvor de lever og formerer sig af de sekreter, endnu større på lidt 1. Biostimulant: Planteekstraktet mere tørre jorder. som roden udskiller. Derved stimulerer de rodvæksten ved at afgive nedbrydningsprodukter 1. Biostimulant: Planteekstraktet Rodudvikling i majsplanten er afgø- og fytase, der kan opløse fosfor i jorden, som ellers ikke er på tilgængelig form for planterne. rende for udbyttet Dette er i øvrigt særligt interessant nu, hvor Kvaliteten af majsens rodnet er essentiel for der lovgivningsmæssigt er indført lofter for udplantens vækst. Det er rødderne, der skal forModificer og er der nu Bevarer og bebringning af fosfor.Flere Derfor ekstra syne planten med vand og næringsstoffer fra Diffunderer ud i jorden og lægger er frøets tættere udvikler zone omkring frøet Modificer hov fysiske for den hjælp sekundære til plantens fosforoptagelse, jorden. Et svagt og sig som dårligtenudviklet rodsystem Flere og forbedrede rødder Diffunderer er frøets tættere miljøud i jorden og lægger rødder hele vejen til høst somen biostimulanterne gør planten sårbar i tilfælde af tørke eller næ- sig som zone omkring frøet i TSSV2 sikrer. fysiske sekundære miljø rødder ringsstofmangel, mens et stærk og veludviklet 2. Biostimulant: Bakterien rodsystem vil holde planten godt forsynet med vand og næring og vil kunne holde forsyningen 2. Biostimulant: Bakterien Rod sekreter rod udskiller stoffer intakt i længere tid i tilfælde, hvor der opstår som bakterien rod udskiller stoffer lever af en mangelsituation. Har planten gode rødder som bakterien lever af kan den nemlig afsøge et større jordvolumen Bakterien beskytter rod og frigiver Bakterien beskytter og dermed få adgang til større mængder af fosfor rod og frigiver vand og næringsstoffer, end hvis den har dårfosfor Fosfor lige rødder. For at udnytte plantens og jordens fulde potenKilde: Lallemand Plant Care tiale gælder det derfor om at sikre, at majsen Roden fungerer som plantens ”tarmsystem”. først og fremmest får etableret det bedst muTarme er indvendigt beklædt med såkaldte lige rodsystem. Det giver de stærkeste majsmikro­villi, som er nogle små udposninger, der planter, der bedre kan klare stresspåvirkninger er med til at gøre overfladen på tarmene meog som derfor vil give stabilt høje udbytter. Det get stor og dermed øge absorberingen af nænye innovative bio-bejdsemiddel TSSV2 stimuringsstoffer fra tarm til blodbane. Tarmen indelerer rodvæksten og sikrer dermed det bedst holder en enorm mængde mikroorganismer, mulige udgangspunkt for at nå det fulde poder nedbryder den mad, vi spiser. tentiale.

TSSV2

TSSV2

Ny generation af bejdsemidler Ny generation af bejdsem

Sådan virker TSSV2: Sådan virker TSSV

”Jeg er ikke i tvivl om, at det nye biobejdsemiddel TSSV2 på Limagrains majssorter giver et højere udbytte. Hvis blot jeg kan høste 100 FE mere pr. ha, så er bejdsemidlet betalt, og merudbyttet ligger meget højere,” siger mælkeproducent Lars Larsen, Riskjærgaard ved Fjerritslev.

Lars Larsen: ”Bedre rodudvikling sikrer potentiale for et højere udbytte” Lars Larsen driver en kvægejendom på 200 årskøer af racen Dansk Holstein. De har en gennemsnitlig årsydelse på 12.600 kg EKM. Der hører 180 ha til ejendommen, og her dyrkes der pløjefrit 95 ha græs og 85 ha majs. Af de 85 ha majs er 50 ha dyrket med majssorten ­A MBITION, der er bejdset med TSSV2. Sædskiftet hedder græs i 4 år og derefter majs i 1 eller 2 år afhængig af jordtypen. Lars dyrker faktisk så meget grovfoder, at han sælger af det, for gården ligger på en gammel fjordbund, og egner sig derfor kun til grovfoderdyrkning. Jorden er af typen JB3, der er en noget kold og fugtig jord. ”Derfor avler vi faktisk bedst i tørre år, for jorden er altid vandholdig, så majs og græs altid kan få fat i vand. I snit producerer majsen 10.500 FE pr. ha, men det kan svinge en del fra år til år og mellem markerne,” fortæller Lars Larsen.

Rødder er som tarme vendt på vrangen

Mikro-organismer

Mikrovilli

INDVENDIGT I TARME

8

Absorberende rodhår

UDVENDIGT PÅ RODEN

Kilde: Lallemand Plant Care

Mælkeproducent Lars Larsen tror på højere og mere stabilt udbytte, fordi hans majs er sikret en bedre rodudvikling med det nye biobejdsemiddel TSSV2.


start og vækst FAKTA TSSV2 er et nyt og banebrydende biologisk produkt til bejdsning af majsfrø. Med TSSV2 opnår man:

Lars Larsen: ”Alene ud fra forskellen på rødderne på dem, der havde fået TSSV2 og dem uden TSSV2, blev jeg overbevist om, at det her må der være noget i”

JEG VÆLGER ALTID MAJSSORTER FRA LG - DE HAR SORTERNE MED DEN BEDSTE GENETIK OG ALTID HØJ FRØ­ KVALITET. MED DET NYE BIOBEJDSEMIDDEL TSSV2, ER JEG SIKKER PÅ, AT JEG KAN UDNYTTE POTENTIALET PÅ MINE MARKER ENDNU BEDRE.

– Lars Larsen, mælkeproducent, Fjerritslev

Rødder er som tarme, bare vendt på vrangen. På ydersiden af roden sidder absorberende rodhår, og ude i rodzonen, der også kaldes rhizos­færen, er der enorme mængder af mikro­ organismer. Akkurat ligesom en optimal tarmfunktion kræver den rigtige sammensætning af mikroorganismer inde i tarmen, så kræver en optimal rodfunktion den rigtige mikroflora ude i rodzonen. Hos blandt andre Lars Larsen testede Limagrain i 2016 sorten AMBITION med og uden TSSV2 i storparceller. Der blev ikke målt udbytter på dette forsøg, på grund af en fejl ved gylletildelingen i en del af forsøget. ”Men alene ud fra forskellen på rødderne på dem, der havde fået TSSV2 og dem uden TSSV2, blev jeg overbevist om, at det her må der være noget i” siger Lars Larsen. ”Det er derfor jeg har sået 50 ha med TSSV2 bejdset majs i år”, tilføjer han. Lars Larsen er i 2017 med i et nyt Onfarm storparcelforsøg hos Limagrain,

hvor man denne gang tester TSSV2 både med og uden P i startgødning. ”Jeg er spændt på resultaterne efter høst, men igen i år kan vi tydeligt se forskel på rødderne,” siger Lars Larsen.

Ny unik bejdse proces

Den særlige sammensætning af et planteekstrakt og en bakterie i TSSV2 coates på frøene sammen med de traditionelle bejdsemidler mod spirehæmmende svampe og/eller mod fugle. Det foregår ved en ny unik bejdse proces, der sikrer at de biologiske stoffer i TSSV2 bevares intakte og virksomme, også når de kommer ud i marken.

Fundamentet for bedre vækst er et større og mere effektivt rodnet

TSSV2 giver kort og godt majsplanten et bedre rodnet, hvilket giver mange fordele såsom bedre udnyttelse af næringsstoffer og en stærkere mere ensartet afgrøde.

Ambition kontrol

• Større og mere effektivt rodnet • Bedre udnyttelse af de næringsstoffer, der findes i jorden herunder bedre tilgængelighed af fosfor • Stærkere og mere ensartede planter • Større stresstolerance • Bedre stay-green • Højere og mere stabile udbytter

Positive forsøgsresultater

Limagrain har i mange forsøg i Europa opnået merudbytter på i gennemsnit 2,8 hkg pr. ha i kernemajs. TSSV2 blev første gang testet i landsforsøgene 2016, hvor der blev opnået et mindre merudbytte, der dog ikke var signifikant. En forklaring herpå kan være, at udbytterne i landsforsøgene generelt lå på et meget højt niveau. De 3 forsøgslokaliteter boniterede desuden ret kraftigt, hvorfor resultaterne måtte tolkes med forsigtighed. I 2016 blev der også gennemført et forsøg i Limagrain regi i storparceller med kernemajs. Målingerne skete med positionsbestemt udbyttemåling på mejetærskeren og der blev foretaget en geostatistisk analyse af resultaterne. Her viste der sig et merudbytte på over 5 procent for anvendelse af TSSV2. I 2017 fortsætter Limagrain utallige test af TSSV2 i både egne forsøg og i Landsforsøgene.

Ambition TSSV2

Billedet til venstre er uden TSSV2 og billedet til højre viser det kraftigere rodnet planten har opnået med tilførslen af TSSV2.

9


Majsdyrkningens 14 bud 1. Vælg sorter, som er tidlige nok til dine betingelser og som matcher den kvalitetsprofil, der passer til din bedrift

8. Hold majsen tilstrækkeligt forsynet med Kalium og andre næringsstoffer

Se LG Guide til Sortsvalg 2018. Når du anvender flere sorter, så husk at notere i hvilke marker de enkelte sorter bliver sået. Bland ikke flere sorter sammen, men så dem hver for sig.

Som tommelfingerregel skal majsen have ligeså meget kalium til rådighed, som den har af kvælstof. Analysér din husdyrgødning, så du ved hvad den reelt bidrager med. Du kan med fordel tildele en del af gødningen til majs som eftergødskning mellem rækkerne i juni måned. Brug gerne nitrifikationshæmmere i gyllen.

2. Så ikke majsen for tidligt

Vent til jordtemperaturen er minimum 8 °C (10 °C for økologer) og vejrudsigten lover stigende temperaturer og ingen store nedbørsmængder den efterfølgende uge.

9. Hold majsen fri for ukrudt fra starten

Er majsen først blevet trykket af ukrudt, kommer den hurtigt bagefter. Start derfor hellere ukrudtsbekæmpelsen lidt for tidligt end lidt for sent.

3. Tilpas udsædsmængden til sort, såtid, dyrkningsbetingelser og ønsket høsttidspunkt

10. Etabler gode efterafgrøder i majs – vel at mærke uden at de generer majsen

Ved forhold, som forsinker majsens modning (f.eks. sen sort, sen såning, kold jord, vindudsat osv.) bør planetallet sænkes. Omvendt - ved forhold, der giver majsen rigeligt tid til modning (tidlig sort, tidlig såning, mild jord, god læ osv.) kan plantetallet øges. Se vores udsædsberegner på www.LGseeds.dk

Det handler om at finde den balance, der giver den bedst mulige efterafgrøde uden at den generer majsen. Tilpas derfor såtidspunktet for efterafgrøden afhængigt af typen af efterafgrøde og typen af majssort. Majssorter med oprette blade giver mere lys til efterafgrøden, mens bredtvoksende typer lukker mere af for lyset. Se graden af afgrødedækning af jord for de enkelte sorter på side 20-27.

4. Skab et godt og jævnt såbed til majsen

Jorden skal være løsnet i dybden under majsen, så rødderne frit kan vokse nedad. Jorden skal dog være tilpas pakket, så rødderne ikke møder større lufthuller i rodzonen. Såbedet skal være jævnt, så der kan sås i ensartet dybde.

11. Hold øje med udviklingen af svampesygdomme fra begyndelsen af juli

I nogle tilfælde kan det betale sig at bekæmpe majsøjeplet og/eller majsbladplet. Det gælder særligt i risikomarker med højt smittetryk – forfrugt majs med mange stubrester, pløjefri dyrkning og i kernemajs og kolbemajs. Følg med i sygdomsudviklingen via planteavlskonsulenternes registreringsnet på www.landbrugsinfo.dk

5. Så ikke for dybt (4 - max. 5 cm). Så i ensartet dybde og undgå klumpsåning

Så ikke majsen dybere end 4 – max. 5 cm - uanset frøstørrelse. Så heller ikke for øverligt - minimum 2,5-3 cm. Ensartet sådybde er meget vigtig for en ensartet fremspiring. Ensartet fremspiring er afgørende for topudbytte.

12. Hvis du kan vande, så sørg for at majsen ikke mangler vand under blomstringen

Vand majsen op senest 1 uge før blomstring og hold den ved god vandforsyning indtil 2 uger efter endt blomstring.

6. Indstil såmaskinen efter frøstørrelse og form

Hver gang der skiftes sort eller parti, bør såmaskinens kontrolleres, så der køres med den korrekte indstilling. Bland ikke partier samme, der har stor forskel i frøstørrelse og/eller form.

13. Hold godt øje med majsens udvikling frem mod høst, så du rammer det rigtige høsttidspunkt

For helsæd: 31-33 % tørstof i hele planten. For kolbemajs: 54-56 % tørstof i kolbe med svøbblade. Kernemajs til vådkonservering: under 40 % vand i kernerne. En høj grad af stay-green giver et bredt høstvindue, mens en lav grad af stay-green giver et smalt høstvindue. Se graden af stay-green for de enkelte sorter på side 20-27.

7. Giv så vidt muligt startgødning i form af fosfor og placer det korrekt

Tildel en mængde startgødning, der giver 10-15 kg let tilgængeligt P/ha. Startgødningen skal placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet – ­ellers virker det ikke som startgødning.

14. Forebyg udbredelse af majshalvmøl

Aktuelt især i de sydlige dele af landet. Effektiv nedpløjning af stub mest effektivt. Det kan være nødvendigt at afpudse lange stubbe inden nedpløjning fordi stubben skal ned i 10-15 cm dybde. Afpudsning af stub alene er ikke tilstrækkeligt.

10


nye sorter til 2018 Nye sorter med 2 års resultater i Landsforsøgene (2017 er 3. år)

Nye sorter med 1 års resultater i Landsforsøgene (2017 er 2. år)

Nye lovende LZM nummersorter – 1. gang i landsforsøgene i 2017

WIZARD (FAO 170)

PINNACLE (FAO 180)

LZM 166/82 (FAO 180)

Ny meget tidlig topscorer! WIZARD har exceptionel høj NDF-fordøjelighed og yder et meget højt udbytte af både foderenheder og stivelse. WIZARD giver relativt høje og fyldige planter for så tidlig en sort, og den har fremragende dyrkningsegenskaber. Sorten modner tidligt og harmonisk – dvs. den har også en relativt god stay-green for så tidlig en sort. WIZARD kommer godt fra start om foråret og har en god standfasthed til høst.

GATSBY (FAO 190)

GATSBY er en ny stærk all-round sort af ­A MBITION typen. Den er med i både helsædsog kernemajs forsøgene og den klarer sig overlegent i alle discipliner, både som helsæd, kolbe- og kernemajs. En meget højtydende sort, der kan det hele og som har robuste dyrkningsegenskaber som AMBITION. Flotte ensartede og fyldte kolber. En meget opret plantetype, der afmodner harmonisk og står fast til høst.

LG 30.179 (FAO 180)

LG 30.179 er en ny sort, der er forædlet til kernemajs. LG 30.179 blev optaget på den danske sortsliste for kernemajs i 2016. Den danske sortsliste for kernemajs har derfor nu to sorter – nemlig LG 30.179 og YUKON. Sikker kernemajsavl i Danmark stiller særlige krav til sorterne mht. tidlighed i kolben, kerne nedtørring og tærskbarhed, standfasthed mm. LG 30.179 har det hele og har leveret topudbytter i både forsøg og i praksis.

PINNACLE er en ny spændende tidlig sort, der har stærke dyrkningsegenskaber ligesom ­A MBITION og FIELDSTAR. PINNACLE giver høje stivelsesudbytter og er en perfekt allround sort, der egner sig til både helsæd- kolbe- og kernemajs. PINNACLE er en meget opret plantetype, der giver flotte fyldte ensartede kolber. Planten afmodner harmonisk og kan dyrkes på alle lokaliteter.

ABILITY (FAO 200)

Kandidat 2018

ABILITY er en ny topsort i ATRIUM familien – kvalitet i højeste klasse! Den har været med i værdiafprøvningen i 2015 og 2016 og for første gang i Landsforsøgene i 2016. Her har den vist, at den har potentialet til, at blive en af de helt store sorter. ABILITY er naturligvis en klar kandidat til at modtage LG Animal Nutrition stemplet når resultaterne af 2017 landsforsøgene offentliggøres i slutningen af november 2017.

Meget tidlig sort, der leverer højt udbytte af stivelse og har god fordøjelighed af NDF. Opret plantetype med god bladsundhed og god standfasthed. Middel stay-green. Også velegnet til kolbe- og kernemajs.

LZM 166/85 (FAO 190)

Middeltidlig sort, der giver meget højt udbytte med meget høj FK-NDF. Opret plantetype, god standfasthed og sund plante. Høj grad af staygreen.

LZM 166/86 (FAO 190)

Middeltidlig sort, der giver meget højt udbytte, højt stivelsesniveau og høj FK-NDF. Opret plantetype, god forårsudvikling, tidlig blomstring og super standfasthed. Middel stay-green.

LZM 165/71 (FAO 210)

Sildig sort – massiv plantetype - meget højt udbytte af tørstof og en god fordøjelighed af NDF. Sund plante. Middel-høj grad af stay green.

LZM 166/71 (FAO 210)

Sildig sort – opret og meget høj plantetype. Meget højt udbytte – højt stivelsesudbytte for denne tidlighedsklasse. God fordøjelighed af NDF. Middel-høj grad af stay green.


EMMERSON

activate

reason

EMMERSON en Danmarks tidligste topsort. Med EMMERSON er sikker dyrkning af majs muligt alle steder i landet – også på de koldeste lokaliteter. EMMERSON leverer et rigtig flot udbytte for så tidlig en sort, og fiberkvaliteten (fordøjeligheden af cellevægge) er helt i top. Kolben modner ekstremt tidligt, og restplanten afmodner hurtigt. Ved ønsket om en meget tidlig høst, eller hvor sen såning er påkrævet er EMMERSON det perfekte valg.

ACTIVATE er en fantastisk populær sort, der giver sikkerhed for tidlig høst af høj kvalitet hvert år. ACTIVATE har en relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort, hvilket giver den et lidt bredere høstvindue i forhold til andre sorter i den ekstremt tidlige klasse. ACTIVATE leverer høje udbytter med en exceptionel god foderkvalitet. Standfast sort med pænt siddende kolber, som har lukket svøb. Kolben modner ekstremt tidligt. Et sikkert og klogt valg når tidlighed, udbytte og kvalitet skal gå op i en højere enhed.

REASON er en meget tidlig sort, der producerer en perfekt kvalitetsprofil til højtydende malkekøer med høj ration af majs. REASON har stærke dyrkningsegenskaber og leverer et højt udbytte for en sort i denne tidlighedsklasse. Forårsudviklingen er ekstrem hurtig og REASON giver relativ høje og kraftige planter. Sikker, tidlig høst, højt udbytte og god kvalitet, er gode grunde til at tage REASON med i markplanen for 2018.

FAO 150

• • • • • •

FAO 150

Ekstrem tidlig sort Højt udbytte for så tidlig en sort God forårsudvikling Høj FK-NDF Lukket kolbesvøb Velegnet til alle inkl. kolde lokaliteter

• • • • • •

Anvendelse

hels d æ

øko

KERNE øko

bhieolgsaæs d KERNE

KOLBE

bhieKOLBE olgsaæs d

Kø EkRo N E

KERNE

øKkOoL B E

bhKieoOlgLsaBæsEd

øko

KERNE bhieolgsaæs d

KOLBE

bhieolgsaæs d

øko

KERNE KERNE KOLBE bhieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

KOLBE

øko

KOLBE bhieolgsaæs d

bh

ieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

bio gas

biog

øko

bio gas

biog

Plantehøjde

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2012-16

øko

Forårsudvikling

Plantehøjde KERNE

Ekstrem tidlig Højt udbytte af foderenheder og stivelse Meget høj fordøjelighed af NDF Super hurtig forårsudvikling Høje kraftige planter God konkurrenceevne over for ukrudt Flot kolbe med lukket svøb

Anvendelse

Forårsudvikling

Plantehøjde h

• • • • • • •

Ekstrem tidlig - til alle lokaliteter Højt sikkert og stabilt udbytte Exceptionel høj kvalitet Meget højt FK-NDF Meget højt stivelsesudbytte Relativ høj grad af stay-green for så tidlig en sort

Anvendelse

Forårsudvikling

e l sæ d ø k oaf jorden Afgrødedækning

FAO 160

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

EMMERSON

4

91

94

104

111

40,1

40,8

ACTIVATE

5

91

95

103

113

39,7

39,9

REASON

3

95

95

100

104

38,9

38,5

ARCADE

5

91

95

102

106

37,6

37,9

GLORY

5

97

98

112

113

38,3

37,3

YUKON

Kun afprøvet i kernemajsforsøgene - se under midteropslaget Guide til sortsvalg - bagsiden

20


arcade

yukon

glory

Meget tidlig sort med suveræn foderkvalitet. ARCADE er en utrolig stærk sort under kølige betingelser. Det beviste den i det kolde år 2015, hvor den trådte i karakter, som den suverænt højest ydende i denne tidlighedsklasse. ARCADE kombinerer tidlighed, fremragende foderværdi og balance mellem stivelse og indhold af fordøjelige cellevægge. Vælg ARCADE når du har brug for sikker tidlig sort af høj kvalitet, som kan indgå med en meget høj andel i grovfoderrationen.

YUKON det absolut mest sikre valg til kernemajsavl i Danmark. Tidlighed og perfekt kolbe-drydown betyder, at kernemajshøsten kan komme sikkert i hus hvert eneste år inden efterårsvejret sætter ind. YUKON har en god fusarium resistens og er nem at høste ren - det giver en sund færdigvare til vådkonservering og opfodring til svin eller fjerkræ. YUKON er også særdeles velegnet til kolbemajs og kan også anvendes til helsæd på bedrifter med en græsrig ration eller til kvier.

Meget stærk og all-round sort til alle kølige lokaliteter. GLORY er en sikker og robust stivelsesleverandør i helsæd, med en pæn fordøjelighed af cellevægge. GLORY er ligeledes højtydende og dyrkningssikker sort til både kolbe- og kernemajs. Robust forårsudvikling og meget tidlig blomstring. Meget tidlig moden, kraftig og pænt afsluttet kolbe på en stærk plante. GLORY tåler at stå på vindudsatte marker, da standfastheden er suveræn. GLORY kan dyrkes i alle områder af landet.

FAO 160

FAO 160

FAO 170

• Tidlighed og kvalitet i særklasse! • Perfekt balance mellem stivelsesindhold og fordøjelige cellevægge • Meget høj FK-NDF • Ekstremt stærk til kolde lokaliteter • Særdeles velegnet til højtydende køer med høj majsandel

• Tidligste og mest sikre sort til kolbe/ kernemajs • Højt kerneudbytte for så tidlig en sort. • Høj kraftig plante og flotte kolber med lukket svøb • Nem høst der giver ren og sund vare • Se resultater på bagsiden af midteropslaget Guide til Sortsvalg 2018

Anvendelse

Anvendelse

hels d æ

KERNE

KERNE øko

KOLBE

KOLBE

bhieoKlgEsaR æsNdE

KERNE

Plantehøjde

Plantehøjde KERNE

h

e l sæ d Afgrødedækning af jorden

KERNE

KOLBE

KOLBE

bh

KERNE

KERNE

KOLBE

KKERNE øOkLoB E

hels d KERNE æ

KOLBE

bhieKOLBE olgsaæs d

Kø EkRo N E

KOLBE

KKERNE OLBE

øko

Plantehøjde KERNE hels d æ

KOLBE

bh

KOLBE

KERNE

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

øKkOoL B E

bKi oOgLaBsE

biog

KERNE

KOLBE øko

KOLBE bio gas

biog

ieolgsaæs d ø k oaf jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

KERNE

Forårsudvikling

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

Højt udbytte af stivelse og foderenheder Perfekt til kolbemajs og kernemajs Store tidlige kolber - lukket svøb Middelhøj robust plante med suveræn standfasthed

Anvendelse

Forårsudvikling

Forårsudvikling

• • • •

Indhold af NDF % af tørstof

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

36,5

36,8

6,01

6,12

37,1

36,2

55,8

58,5

36,1

38,1

6,00

6,19

37,5

35,3

56,0

59,5

33,4

33,0

5,93

6,00

39,4

39,0

56,0

58,0

35,9

35,1

6,00

6,11

38,1

38,1

56,5

60,0

36,7

35,7

5,98

6,06

36,5

37,1

53,9

57,8

21


ny i 2017

sunlite

wizard

LG 30.179

SUNLITE har gennem både forsøg og i praksis bevist, at den leverer den absolut højeste kvalitet ensilage. Et unikt højt FK-NDF kombineret med et meget højt stivelsesudbytte, sikrer den bedst mulige foderværdi, der giver mest mælk i tanken. Perfekt til højtydende malkekøer, uanset hvor høj en andel majsen udgør. SUNLITE har store, flot afsluttede kolber, som sidder opret ved stænglen. En stabil og dyrkningssikker sort alle steder.

Ny meget tidlig topscorer! WIZARD har exceptionel høj NDF-fordøjelighed og yder et meget højt udbytte af både foderenheder og stivelse. WIZARD giver relativt høje og fyldige planter for så tidlig en sort, og den har fremragende dyrkningsegenskaber. Sorten modner tidligt og harmonisk – med en relativt god stay-green for så tidlig en sort. WIZARD kommer godt fra start om foråret og har en god standfasthed til høst.

LG 30.179 er forædlet til kernemajs og optaget på den danske sortsliste for kernemajs i 2016. Den danske sortsliste for kernemajs har derfor nu to sorter – LG 30.179 og YUKON. Sikker kernemajsavl i Danmark stiller særlige krav til sorterne mht. tidlighed i kolben, kerne nedtørring og tærskbarhed, standfasthed mm. LG 30.179 har det hele og har leveret topudbytter i både forsøg og i praksis.

• • • • • • • •

• Korrekt tidlighed til sikker kernemajs­ dyrkning i Danmark • Meget højt kerneudbytte • Høj foderværdi pr. hkg kerne • Høj foderværdi i kolbemajs • Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring • God bladsundhed • Standfasthed i top

FAO 170

FAO 170

• Højeste kvalitet grovfoder - meget høj FK-NDF • Meget højt stivelsesudbytte • Lav-middelhøj plante • Meget høj standfasthed • Velegnet til kolbe- og kernemajs • En majssort, der kan det hele, uden at gå på kompromis

Anvendelse

KOLBE

h eKOLBE l sæ d

Kø EkRo N E KERNE

Plantehøjde

FAO 180

Ny topsort i det tidlige segment Stort udbytte og høj foderkvalitet Fremragende NDF fordøjelighed Højt stivelseudbytte Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring God standfasthed God plantehøjde for så tidlig sort God stay-green for så tidlig sort

Anvendelse

KERNE

KOLBE øKkOoL B E

bKi oOgLaBsE

KERNE

KERNE KERNE KOLBE KERNE hels d ø k oaf jorden æ Afgrødedækning

bhieolgsaæs d

KOLBE

Anvendelse

KERNE

KERNE øko

KOLBE

KOLBE

KOLBE KOLBE øko

KOLBE bio gas

KERNE

Plantehøjde bh

KOLBE

bhieoKlgEsaR æsNdE

KERNE

Plantehøjde KERNE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

KERNE

KOLBE

KOLBE

bh

KERNE

KERNE

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

KøOkLoB E

KOLBE

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

øko

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2012-16

KOLBE

biog

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KOLBE

ny i 2017

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

biog

øko

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

SUNLITE

5

95

98

107

111

36,1

35,7

WIZARD

2

101

100

111

112

36,8

34,8

AMBITION

5

100

101

109

114

37,9

36,3

FIELDSTAR

5

101

102

112

111

36,5

35,0

PINNACLE

1

100

100

108

108

36,9

36,9

LG 30.179

Kun afprøvet i kernemajsforsøgene - se under midteropslaget Guide til sortsvalg - bagsiden

22


NYHED 2018

ambition

fieldstar

pinnacle

AMBITION er en af de absolut foretrukne majssorter i Danmark. Ikke uden grund. ­A MBITION har både i forsøg og i praksis vist suveræn stabilitet som leverandør af sikre høje udbytter hvert eneste år. Sorten har uovertrufne dyrkningsegenskaber i form af en meget stærk forårsudvikling, fantastisk stresstolerance og høj standfasthed. AMBITION er perfekt til både helsæd, kolbe- og kernemajs samt til økologisk dyrkning – AMBITION giver dig stabilitet og alsidighed i særklasse! En sikker og ekstremt pålidelig sort, der altid leverer topudbytte.

FIELDSTAR er ligesom AMBITION en utrolig stærk og allround sort til både helsæd, kolbeog kernemajs. En robust og kraftig plante med en fantastisk forårsudvikling. FIELDSTAR har desuden en god bladsundhed og høj grad af stay-green. Udbyttet ligger stabilt helt i top over årene og i kombination med en god foderkvalitet gør det FIELDSTAR til et sikkert valg.

PINNACLE er en ny spændende tidlig sort, der har super stærke dyrkningsegenskaber, herunder suveræn forårsudvikling. PINNACLE giver høje stivelsesudbytter og er en perfekt allround sort, der egner sig til både helsæd- kolbe- og kernemajs. PINNACLE er en meget opret plantetype, der giver flotte fyldte ensartede kolber. Planten afmodner harmonisk og kan dyrkes på alle lokaliteter.

FAO 180

FAO 180

• Tidlig sort med meget højt udbytte af stivelse og foderenheder • Kraftig og massiv plantetype • Meget stresstolerant og standfasthed i top • Kan dyrkes på alle lokaliteter • God afpasset stay-green

Anvendelse

KOLBE

h eKOLBE l sæ d

Kø EkRo N E

KERNE KERNE

KERNE øKkOoL B E

bKKOLBE i oOgLaBsE

KOLBE

• Tidlig sort med meget højt udbytte og suveræn stabilitet over årene • Meget højt udbytte og indhold af stivelse • God foderkvalitet • Højeste foderværdi i kolbemajs • Robust og kraftig plantetype • Stærk forårsudvikling og standfasthed i top • Flot lukket kolbe • Høj grad af stay-green

• • • • • • •

Anvendelse

Anvendelse

bhieoKlgEsaæ RsNdE

KERNE

KOLBE KERNE

KøOkLoB E KERNE

KOLBE

KOLBE

Plantehøjde

KERNE KERNE KOLBE KERNE hels d ø k oaf jorden æ Afgrødedækning

KOLBE KERNE øko

KKOLBE OLBE bio gas

Plantehøjde KOLBE

bh

KERNE

KERNE

Suveræn forårsudvikling Tidlig blomstring Flotte fyldte ensartede kolber Opret plantetype Harmonisk afmodning Velegnet til både helsæd/kolbe/kernemajs Kan dyrkes på alle lokaliteter

bhieoKlgEsaR æsNdE

KERNE

KOLBE KERNE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

KOLBE KERNE øko

Plantehøjde KOLBE

KOLBE

bh

KERNE

KERNE

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

KøOkLoB E

KOLBE

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

KOLBE

biog

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KOLBE

FAO 180

Indhold af NDF % af tørstof

øko

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

36,3

35,9

6,11

6,17

36,2

36,3

57,3

60,2

35,6

33,0

6,11

6,07

37,2

39,0

58,0

59,1

34,8

35,0

6,02

6,07

37,5

36,6

56,3

57,8

35,9

33,4

6,07

6,01

36,1

38,2

55,6

57,8

34,2

34,2

5,96

5,96

37,1

37,1

55,2

55,2

23

biog


ny i 2017

EMBLEM

GATsby

absalon

EMBLEM er en tidlig sort med suverænt udbytte af både stivelse og NEL20. Med en samtidig meget høj FK-NDF hører EMBLEM til blandt de allerstørste topsorter. Forårsudviklingen er i særklasse. Den kraftige vækst og meget tidlige blomstring sikrer tidlig stivelsesindlejring. Når det handler om stor udbyttesikkerhed og stivelsesudbytte helt i top kombineret med en fremragende foderkvalitet, er EMBLEM svær at komme udenom.

GATSBY er en ny stærk all-round sort af ­A MBITION typen. Den er med i både helsædsog kernemajs forsøgene, hvor den klarer sig overlegent i alle discipliner inkl. kolbemajs. En meget højtydende sort, der kan det hele og som har robuste dyrkningsegenskaber, der gør den til et sikkert valg på alle lokaliteter.

ABSALON er indbegrebet af stabilitet og kvalitet. ABSALON er efterhånden blevet en særdeles anerkendt sort i det middeltidlige segment sammen med ATRIUM. Ligesom ATRIUM leverer ABSALON perfekt afbalanceret ensilage, med meget høj FK-NDF og perfekt stivelsesindhold – majsensilage, der giver mere mælk i tanken. ABSALON er endda en smule tidligere end ATRIUM, men yder et højere udbytte. De generelt gode dyrkningsegenskaber, som ABSALON desuden præsterer, gør at denne sort er at finde blandt de mest foretrukne sorter i Danmark.

FAO 180

• • • • •

FAO 190

Tidlig sort med topudbytte Forårsudvikling i særklasse Tidlig indlejring af stivelse Høj fordøjelighed af NDF Sikker leverandør af kvalitetsfoder

Anvendelse

h eKlEsR NdE æ

øko

h

KERNE

• Ny all-round sort med meget stort potentiale • Meget højt udbytte af foderenheder og stivelse • Meget højt stivelsesindhold • Meget højt udbytte i kernemajs • Super kvalitet til kolbemajs • Flotte ensartede og fyldte kolber • Opret plantetype • Standfast • Harmonisk afmodning

• • • • • •

Anvendelse

KOLBE KERNE

øko KERNE

bKOLBE io gas

KOLBE

bhieoKlgEsaR æsNdE

KERNE KERNE

KOLBE KERNE

e l sæ d ø k oaf jorden Afgrødedækning

Plantehøjde KERNE

øko

KOLBE bio gas

KOLBE

bh

KERNE

KERNE KERNE

Udbytte og foderkvalitet i højeste klasse Meget høj FK-NDF God forårsudvikling Sund plante Stabil og dyrkningssikker Middel stay-green

Anvendelse

KOLBE

KERNE

KKOLBE øOkLoB E

bhieolgsaæs d

KOLBE

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

KERNE

KKOLBE OLBE øko

Plantehøjde bh

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

biog

øko

biog

KOLBE

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jorden

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2012-16

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Forårsudvikling Plantehøjde

FAO 200

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

EMBLEM

5

102

101

111

113

35,3

34,6

GATSBY

2

102

102

110

113

35,4

33,3

ABSALON

4

98

102

102

106

34,7

33,7

ABILITY

1

102

102

104

104

34,3

34,3

ATRIUM

5

98

101

98

101

33,2

31,7

LG 31.211

3

100

105

93

101

33,4

31,2

24


NYHED 2018

ability

Kandidat 2018

FAO 200

• Kvalitet i højeste klasse – som ATRIUM, men med højere udbytte • Perfekt balance mellem stivelse og fordøjelige cellevægge - meget høj FK-NDF • Stærke dyrkningsegenskaber • Sund og standfast plante • Massiv opret plantetype med flotte ensartede kolber • Middel til høj stay-green

Anvendelse

hels d æ

Plantehøjde h

ATRIUM er stadig Danmarks bedste og mest populære majssort – Ganske enkelt fordi den leverer kvalitet og stabilitet, som er meget svær at slå! Med ATRIUM er du sikker på, at din majsensilage har den helt perfekte sammensætning hvert eneste år. ATRIUM giver den højest mulige grovfoderoptagelse og mest mælk i tanken.

Supersorten LG 31.211 giver dig en suveræn kombination af højt udbytte, perfekt stivelseindhold og høj cellevægsfordøjelighed. Optimal kvalitetsprofil til højt ydende malkekøer med høj andel af majs. Sorten har vist usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber, uanset hvor den er blevet dyrket og over flere år. En utrolig stærk sort, som derfor også er blevet en af de mest efterspurgte sorter i hele Nordeuropa. Med LG 31.211 vælger du højt udbytte, høj kvalitet og høj stabilitet!

FAO 200

• Danmarks mest foretrukne majssort • Højeste FK-NDF af alle sorter stabilt over årene • Altid optimal foderkvalitet • Robuste dyrkningsegenskaber • Tidlig blomstring og høj kuldetolerance

• • • • • •

Anvendelse

KOLBE KERNE

KERNE

øko KOLBE

bhieolgsaæs d

KOLBE

KOLBE KERNE

KERNE

KOLBE

e l sæ d Afgrødedækning af jorden

Plantehøjde bh

KOLBE

hels d æ

øko KERNE

hels d æ

KOLBE øko

bhieolgsaæs d

Kø k E Ro N E

Plantehøjde KERNE

h

øko

hels d æ

KOLBE

øko

bh

KERNE

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

øKkOoL B E

bio gas

biog

b

KOLBE øko

bio gas

biog

ieolgsaæs d ø k oaf jordeni o g a s Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

bio gas

Forårsudvikling

ieolgsaæs d Afgrødedækning af jordene l sæ d

øko

Højtydende topkvalitet Høj fordøjelighed af cellevægge Usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber Stærk forårsudvikling Store fyldte kolber Middel stay-green – harmonisk afmodning

Anvendelse

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KERNE

lg 31.211

FAO 200

ABILITY er en ny topsort i ATRIUM familien – kvalitet i højeste klasse! Den har været med i værdiafprøvningen i 2015 og 2016 og for første gang i Landsforsøgene i 2016. Her har den vist, at den har potentialet til, at blive en af de helt store sorter. ABILITY er naturligvis en klar kandidat til at modtage LG Animal Nutrition stemplet når resultaterne af 2017 landsforsøgene offentliggøres i november 2017.

KERNE

atrium

Indhold af NDF % af tørstof

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

34,5

34,8

5,96

6,08

38,5

37,5

55,3

59,0

34,2

31,7

5,98

5,93

37,5

39,4

55,6

56,7

33,2

32,0

6,04

6,06

37,8

38,2

57,2

59,2

32,4

32,4

5,99

5,99

38,9

38,9

56,8

56,8

31,9

31,7

6,00

6,12

39,1

38,1

57,0

60,4

29,4

28,9

5,93

5,98

40,1

39,8

57,1

58,4

25


asgaard

lg 31.218

alfastar

ASGAARD er en stærk og meget pålidelig sort, der hvert år leverer et kæmpe udbytte af foderenheder af høj kvalitet. En massiv og bladrig type med ekstremt flotte kolber, der har lukket svøb. Kvalitetsprofilen er tæt på ATRIUM’s og med den formidable dyrkningssikkerhed, er ASGAARD et klogt og sikkert valg på middel til lune lokaliteter.

LG 31.218 er en kvalitetssort med et enormt potentiale. Højest ydende sort i landsforsøgene som gennemsnit over seneste 3 år (201416). En absolut favorit på de lidt lunere lokaliteter. LG 31.218 giver ensilage med meget høj foderværdi, der kan indgå i rationer med store mængder majs. Flotte og fyldte kolber. Stærk forårsudvikling og rigtig god bladsundhed.

ALFASTAR er en meget højtydende kvalitetssort til de lune lokaliteter. ALFASTAR leverer et højt stivelsesindhold for en sort i denne tidlighedsgruppe og har altid en meget høj FK-NDF. ALFASTAR er en relativt lav, men kompakt og bladrig plantetype, der altid overrasker positivt, når den først er lagt i stakken.

• • • • • • •

• Højest ydende sort i landsforsøgene – seneste 3 års gennemsnit • Høj fordøjelighed af cellevægge • Stærk forårsudvikling • God bladsundhed • Middel stay-green

FAO 205

FAO 205

Meget højt udbytte af foderenheder Super kvalitetsprofil - tæt på ATRIUM’s Robust og dyrkningssikker Massiv og bladrig plante Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Imponerende kolber Middel - god stay green

Anvendelse

KOLBE øko

hels d æ

hKøek El sRoæ N Ed

Plantehøjde øko

• • • • • •

Anvendelse

bio gas

øKkOoL B E

b i oøgkaos

KERNE hels d høekl so d bio gas æ æ jorden Afgrødedækning af

bhieolgsaæs d

bhieolgsaæs d

KOLBE

øko

KERNE

øko

bhieoKlgEsaæ RsNdE

KOLBE øko

bh

bio gas

Plantehøjde bh

KERNE

d ieolgsaæs d ieolgsaf aæs jorden Afgrødedækning

KOLBE

øko

bh

KERNE

b

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

SORT

øko

biog

øko

biog

Udbytte NEL20 a.e. (FHT)

KOLBE

ieolgsaæs d i o gaf a s jorden Afgrødedækning

øko

Dækning af kolbe

Antal år i Landsforsøgene 2012-16

KOLBE

Forårsudvikling

Plantehøjde b i oøgkaos

Udbytte og kvalitet i særklasse Perfekt i majsrige rationer FK-NDF helt i top Højt stivelsesindhold Stærk og bladrig plante med lange kolber Middel - lav stay green

Anvendelse

Forårsudvikling

Forårsudvikling

KOLBE

FAO 210

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

ASGAARD

5

99

104

104

106

34,8

32,5

LG 31.218

3

101

106

98

102

33,2

31,4

ALFASTAR

5

99

103

100

106

32,3

31,4

LG 30.209

4

100

104

103

104

33,1

31,3

LG 30.211

5

97

101

96

97

32,2

30,5

NITRO

5

98

103

95

98

31,2

30,0

26


lg 30.209

lg 30.211

nitro

LG 30.209 er endnu en middeltidlig topsort til højtydende malkekøer. En stabil og pålidelige sort, der kombinerer meget stort udbytte med foderkvalitet i særklasse. LG 30.209 har stærke dyrkningsegenskaber og er et oplagt valg på de lunere lokaliteter.

LG 30.211 er en populær sort, der genvælges år efter år af kvalitetsbevidste mælkeproducenter, som fodrer med høj ration af majs. LG 30.211 giver stabilt høje udbytter af meget høj foderkvalitet. En perfekt kolbeandel og en suveræn fiberkvalitet (høj FK-NDF), der giver høj foderoptagelse og mest mælk i tanken. Perfekt til alle lune lokaliteter.

NITRO er lig med topudbytte og kvalitet på de bedste majslokaliteter i Danmark. NITRO har i alle afprøvningsår vist resultater på et meget højt niveau, når det gælder dyrkning, udbytte og kvalitet. Fremragende resultater i praksis. NITRO sætter store flotte kolber og giver ensilage med den bedste foderværdi til majsrige rationer til højtydende køer.

• • • • •

• Sildig sort med stort potentiale på lune lokaliteter • Højt udbytte af kvalitetsfoder • FK-NDF helt i top • Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring • Perfekt til de bedste majsområder

FAO 210

• • • • • •

FAO 211

Udbytte og kvalitet i topklasse Til majsrige rationer - høj FK-NDF Stærk forårsudvikling Middelhøj og massiv plantetype Standfasthed i top Middel stay-green

Anvendelse

h eKlEsR NdE æ

bhieolgsaæs d

KOLBE KERNE

øko

KOLBE øko

bhieoKlgEsaæ RsNdE

bhieolgsaæs d

Anvendelse

KOLBE

øko

øko

Plantehøjde

KOLBE KERNE

bh

e l sæ d d ieolgsaf aæs jorden Afgrødedækning

KOLBE

øko

øko

bh

KERNE

bh

bhieolgsaæs d

bio gas

d ieolgsaæs d ieolgsaf aæs jorden Afgrødedækning

øko

øko

bh

b

ieolgsaæs d i o gaf a s jorden Afgrødedækning

Dækning af kolbe

Dækning af kolbe

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Stay-green

Stay-green

Stay-green

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

biog

øko

biog

Plantehøjde

KOLBE

Dækning af kolbe

Stivelses-indhold % af tørstof

øko

Forårsudvikling

Forårsudvikling

Plantehøjde h

Meget højt udbytte og FK-NDF i top Robust og kraftig plantetype Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Perfekt kolbeandel Middel - god stay-green

Anvendelse

Forårsudvikling

KERNE

FAO 220

Indhold af NDF % af tørstof

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

2016

Gns. flerår

33,8

31,8

6,04

6,05

37,6

38,8

56,8

59,0

31,1

29,4

5,99

6,01

38,2

38,8

56,4

57,9

32,1

31,6

6,01

6,07

38,5

38,5

57,2

59,4

32,7

30,7

5,98

6,03

38,3

38,7

55,8

58,4

31,2

29,3

5,92

6,01

40,5

40,3

56,5

59,5

30,3

29,0

5,91

6,00

40,2

40,3

56,4

59,7

27


www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200


Guide til sortsvalg 2018 1 VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER

FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL,

2 DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

BRUG 90/10 REGLEN:

✔ SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) OG

✔ LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)

Mere end 3 år i landsforsøg 3. år i landsforsøg 2017 2. år i landsforsøg 2017

Nitro

Activate

Asgaard Arcade

LG 30.209

Yukon

Ambition

LG 31.218

Alfastar Absalon

Sunlite

1. år i landsforsøg 2017

LG 30.211

Atrium

LG 31.211

Fieldstar Reason

LZM 166/85

LG 30.179

LZM 166/86 Gatsby

Ability

Emblem Emmerson Glory

Wizard

Pinnacle

LZM 166/82 LZM 165/71 LZM 166/71


1

spørg marken

Vejledning til guiden Du skal starte med at ”spørge marken” og udelukke alle de sorter, som hos dig er for sene til, at de med sikkerhed kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. 1. 2.

3.

Vurdér din lokalitet ved hjælp af kortet over majsvarmeenheder, og find den farve, der passer. Korrigér farven efter lokale forhold, der kan trække dine marker i en enten køligere retning (blå) eller i en lunere retning (rød). Det kan være jordtype, læforhold, risiko for sen/tidlig nattefrost, ønsket høsttid mm. Se på diagrammet over udbytte og tidlighed og vælg blandt de sorter, der ligger i området under den farvede bjælke, der svarer til din farve.

Tommelfingerregel: Middeltidlige sorter skal bruge ca. 2.400 majsvarmeenheder (MVE) fra såning til høst for at blive klar til helsæd, mens de kræver ca. 2.700 MVE for at kunne blive klar til kolbe/kernemajshøst. Tidlige sorter skal bruge færre MVE, mens senere sorter skal bruge flere MVE. Følg den aktuelle udvikling i majsvarmeenheder i dit postnummer område på landbrugsinfo.dk.

Majsvarmeenheder i Danmark 2001-2010 Ontario Crop Heat Units, middel årssum (15.4-15.10) Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Breeding your profit

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Diagrammerne i vejledningen viser resultaterne fra de seneste 3 års landsforsøg (2014-16). Alle sorter, der har været med i landsforsøgene i alle tre år, er taget med – dvs. det er de sorter, der fylder en relativt stor del af markedet. Det er blandt disse sorter du skal vælge til de 90 % af dine majsarealer. De nye sorter fra LG, som kun har været med i landsforsøgene i de seneste 1 eller 2 år er også vist i diagrammerne, og er markeret med hhv. én(*) eller to (**) stjerner. Da disse nye sorter ikke har deltaget i lige så mange forsøg som de øvrige sorter endnu, skal deres placering i diagrammet ses i forhold til resultaterne i de år, som de har deltaget. Derfor er værdierne i diagrammerne forholdstal, og du kan aflæse under grafen hvad forholdstal 100 svarer til i absolutte værdier.


2

spørg koen

Når du har udvalgt de sorter, der dyrkningsmæssigt passer til din lokalitet, skal du ”spørge koen”, hvilken kvalitet der passer til foderrationen. Stivelsesindholdet og fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) er de to parametre, der har størst indflydelse på majsensilagens kvalitet som grovfoder til malkekøer. Fibrenes kvalitet (FK-NDF) sætter grænsen for, hvor meget majsensilage koen kan indtage og dermed også for, hvor meget energi, der kan udnyttes og omsættes til mælk. Det er velkendt og veldokumenteret, at højere fordøjelighed af NDF giver mulighed for øget foderindtag og bedre foderudnyttelse, som direkte, kan omsættes til højere mælkeydelse. Hvis fiberindholdet (NDF-indholdet) er lavt, giver det også plads til, at koen kan indtage mere. Husk dog på, at fibrene netop er ønskelige, fordi de er forudsætningen for opretholdelse af en optimal vomfunktion. Det gælder derfor om, at holde den balance, der med mest mulig grovfoderindtag giver de sundeste køer. Det giver nemlig mest mælk i tanken.

Stivelse

FK-NDF

FK-NDF

Stivelse

FK-NDF

Stivelse

Majs andel af grovfoder ration

Græs andel af grovfoder ration

Ved en høj andel af majs – se efter det gule LGAN stempel

majsensilage i grovfoderrationen (over 50 %), har indholdet af fordøjeligt NDF relativt større betydning, mens man ved lavere andele af majsensilage (under 50 %) og mere græs i rationen kan lægge relativt mere vægt på stivelsesindholdet.

Foderrationens sammensætning har betydning for, om man bør lægge mere eller mindre vægt på hhv. stivelsesindhold, fordøjeligt NDF og NDF-indholdet. Bruger man en høj andel af

På de to diagrammer under punkt 2, som viser hhv. fordøjelig NDF og stivelsesindhold samt NDF-indhold og stivelsesindhold, kan du se hvilken kvalitetsprofil dine udvalgte sorter har. Afhængigt af hvad du lægger vægt på i netop din foderration, kan du reducere udvalget af sorter yderligere.

lg animal nutrition

Høj NDF-fordøjelighed – et klart forædlingsmål hos Limagrain

Suveræn kvalitetsprofil, høj ydelse og de bedste dyrkningsegenskaber De majssorter, der tildeles det gule LGAN stempel i Danmark er nøje udvalgte efter en lang række kriterier. Sorterne vurderes på baggrund af vores egne forsøgsresultater samt minimum 2 års resultater i Landsforsøgene, hvor høj NDF-fordøjelighed er et af nøglekriterierne. Vigtige parametre derudover er bl.a. totalt energiudbytte, energiværdi (NEL20, MJ/kg TS), stivelsesudbytte, stivelsesindhold, udbyttestabilitet, forårsudvikling, kuldetolerance, standfasthed og bladsundhed mm.

Limagrain har det klare forædlingsmål, når det drejer sig om udvikling af helsædssorter til malkekøer, at både NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet skal optimeres. Det giver os majssorter med den bedste kvalitetsprofil, hvor fordøjeligt NDF og stivelse indgår i en perfekt balance. DU KAN KENDE SORTERNE MED DEN HØJESTE NDF FORDØJELIGHED PÅ DET GULE LG ANIMAL NUTRITION STEMPEL.

Breeding your profit


spørg marken

1

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 31-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på siden til venstre herfor.

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Alle lokaliteter - Helsæd Landsforsøgene 2014-16 (alle 7 lokaliteter - 18 forsøg) Nye sorter: *) 2016 (7 forsøg) **) 2015 - 2016 (12 forsøg)

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

LG 31.218

106

LG 31.211 104

Alfastar LG 30.209

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af NEL20 afgrødeenheder

102

Nitro

100

Asgaard Ability* Absalon

Emblem

Atrium

LG 30.211

Gatsby** Fieldstar Ambition Wizard**

Pinnacle*

Sortsblanding

Sunlite

98

Glory Arcade

96

Reason Emmerson

94

Activate

92

90

88

86

84

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 31,7 % *) 33,8 % **) 30,7 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 131,0 a.e. *) 143,5 a.e. **) 124,9 a.e. Kilde: www.sortinfo.dk

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

128


spørg marken

1

Lune og kølige lokaliteter - helsæd

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 31-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagramLune på lokaliteter 2014-16 merne siden til venstre herfor.(10 forsøg)

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 ≥ 3400 2800 <2900 3300 < 3400 2700 <2800 3200 < 3300 2600 <2700 3100 < 3200 2500 <2600 3000 < 3100 2400 <2500 2900 < 3000 2300 <2400 2800 < 2900 2700 < 2800 < 2300

Nye sorter: *) 2016 (4 forsøg) **) 2015-16 (7 forsøg)

LG 31.218

106

2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 < 2300

Alle lokaliteter - Helsæd LG 31.211

104

Alfastar LG 30.209

Nitro

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af NEL20 afgrødeenheder

Fieldstar

Asgaard Absalon

Ability*

102

Gatsby**

Atrium 100

Emblem Pinnacle* Sunlite

Sortsblanding

LG 30.211

Wizard** Ambition

Landsforsøgene 2014-16 (alle 7 lokaliteter Glory - 18Arcade forsøg) Reason 98

Nye96sorter: *) 2016 (7 forsøg) **) 2015 - 2016 (12 forsøg)

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk Emmerson

94

Activate

92

90

88

86

84

92

94

106

96

98

100

102

104 106 108 110 112 114 LG 31.218 FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst

LG 31.211

SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

116

MEGET TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 34,0 % *) 36,0 % **) 33,3 % Forholdstal 104 (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 136,5 a.e., *) 151,2 a.e. **) 135,9 a.e. Kilde: www.sortinfo.dk

Alfastar LG 30.209

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af NEL20 afgrødeenheder

102

Asgaard Ability* Absalon

Nitro

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af NEL20 afgrødeenheder

103 101 99 97

LG 30.209 LG 30.211

Nitro

92

Ambition Wizard**

Sunlite

Glory Arcade

Asgaard Emblem Ability* Absalon

Atrium

Fieldstar Pinnacle*

Reason

Glory

Sortsblanding

≥ 3400 3300 < 3400 3200 < 3300 3100 < 3200 3000 < 3100 2900 < 3000 2800 < 2900 2700 < 2800 2600 < 2700 2500 < 2600 2400 < 2500 2300 < 2400 Emmerson < 2300

Activate

Ambition Wizard**

Sunlite

90

Arcade

95 93

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Gatsby**

Alfastar

94

126

Sortsblanding

LG 31.211 LG 31.218

105

124

Pinnacle*

98

96

122

Gatsby** Fieldstar

Nye sorter: *) 2016 (3 forsøg) **) 2015-16 (5 forsøg)

107

120

EKSTRA TIDLIGE

Emblem

Kølige lokaliteter 2014-16Atrium (8 forsøg) 100 LG 30.211

118

Reason

Activate Emmerson

88

91 89

86

87 85 83

84

94

92 96

94 98

SILDIGE

96 100

102

SILDIGE

98 104

106

100 108

110

102 112

104 114

116

118

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

120

MIDDEL TIDLIGE MEGET TIDLIGE

28,7 % *) 33,8 30,9 % **) 30,7 26,9 % % Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 31,7 122,2 a.e. *) 143,5 133,2 a.e. a.e. **) **) 124,9 109,0 a.e. a.e. Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e: Fht. 100 = 131,0 Kilde: www.sortinfo.dk

Breeding your profit

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst 122

124

126

128

TIDLIGE EKSTRA TIDLIGE

130

132

MVE-periode: 2001-2010 MEGET TIDLIGE Kilde: www.landbrugsinfo.dk

EKSTRA TIDLIGE

128


2

spørg koen

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammerne herunder. Den øverste graf viser fordøjeligheden af NDF sammen med stivelsesindholdet, mens den anden viser indholdet af NDF sammen med stivelsesindholdet. På det øverste diagram kan du se, at sorterne med det gule LG Animal Nutrition stempel alle har høj FK-NDF. Det nederste diagram fortæller noget om sorternes indhold af NDF. De sorter, der ligger under linjen, har et relativt lavt indhold af NDF, hvilket giver mulighed for en højere grovfoderoptagelse. Sorterne, der både har høj FK-NDF og lavt indhold af NDF giver mulighed for den allerstørste grovfoderoptagelse. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoderrationen på din bedrift.

Fordøjelighed af NDF og Stivelsesindhold 103

Atrium

102

FORHOLDSTAL for fordøjelighed af NDF (FK-NDF)

LG 31.211

LG 30.211

101 100

Ability*

Absalon Alfastar Reason

Asgaard

LG 31.218 Sortsblanding LG 30.209

Activate Emmerson

Emblem

99

Gatsby** Pinnacle* Fieldstar Ambition

98

Glory

97 96 95 94 93

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

FORHOLDSTAL for indhold af STIVELSE Forholdstal (Fht.) for indhold af stivelse: Fht. 100 = 30,0 % *) 31,7 % **) 28,7 % Forholdstal (Fht.) for FK-NDF: Fht. 100 = 57,7 % *) 56,3 % **) 57,6 %

Indhold af NDF og Stivelsesindhold 107 106 105

Nitro LG 30.211

104 103 FORHOLDSTAL for indhold af NDF

Nye sorter: *) 2016 (7 forsøg) **) 2015-16 (12 forsøg) Kilde: www.sortinfo.dk

Landsforsøgene 2014-16 (alle 7 lokaliteter - 18 forsøg)

Nitro

Wizard** Sunlite Arcade

102

LG 31.211

101

LG 30.209 Ability*

100 99

Reason

Absalon Atrium Alfastar Asgaard

LG 31.218

Fieldstar

98

Emblem Gatsby**

97 96

Ambition

Pinnacle*

95

Arcade Wizard**Glory

Sunlite

94

Emmerson Activate

93 92 91 90

88

90

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

FORHOLDSTAL for indhold af STIVELSE Forholdstal (Fht.) for indhold af stivelse: Fht. 100 = 30,0 % *) 31,7 % **) 28,7 % Forholdstal (Fht.) for FK-NDF: Fht. 100 = 39,2 % *) 39,0 % **) 40,8 %

112

114

116

118

120

122

124


Majs til økologi

VELEGNEDE SORTER TIL ØKOLOGI

FAO

Majssorter til økologisk dyrkning bør altid være tidlige sorter. Det skyldes, at såning oftest sker senere end for konventionel majs pga. de højere krav til jordtemperaturen for ubejdset majs. Sorter til økologi skal desuden være robuste med en kraftig forårsudvikling og en god konkurrenceevne overfor ukrudt.

EMMERSON

150

ACTIVATE

150

REASON

160

GLORY

170

Den mest populære sort til økologisk dyrkning i dag er AMBITION. Den har en formidabel robusthed og dyrkningssikkerhed under alle forhold, og den kommer meget hurtigt og sikkert fra start hver gang. AMBITION er blevet TREASURE’s afløser som økologernes foretrukne majssort. AMBITION bør altid indgå i markplanen hos den økologiske majsavler evt. suppleret med en eller flere af de sorter, der også er nævnt i tabellen til højre, som viser flere velegnede majssorter til økologisk dyrkning.

SUNLITE

170

WIZARD

170

EMBLEM

180

AMBITION

180

LG 31.211 (kun til meget lune forhold)

200

ASGAARD (kun til meget lune forhold)

205

Majs til biogas For majs til biogas er der primært interesse for sorter, der kan producere så stor mængde tørstof pr. ha som muligt. Det gælder især, hvis man er sælger af majs til biogas, og man udelukkende bliver afregnet efter tørstofmængden. Er man producent af biogas, er det også ønskeligt, at majsen tilmed har en høj energiværdi i form af højt stivelsesindhold og/eller høj fordøjelighed af NDF.

Udbytte af tørstof – Landsforsøgene 2014-16 (18 forsøg) Nye sorter: *) 2016 (7 forsøg) **) 2015-16 (12 forsøg)   107

LG 31.218 LG 31.211

105 103 101

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af TØRSTOF

LG 30.209 Alfastar

Nitro

Ability* Asgaard Absalon

Sortsblanding

LG 30.211

Gatsby** Fieldstar Emblem

Atrium

99

Ambition

Pinnacle*

Wizard** Glory

97

Sunlite

Reason

95

Arcade

93

Emmerson

Activate

91 89 87 85 83

93

95

97

99

101

103

105

107

109

111

113

115

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst Forholdstal (Fht.) for tørstofindhold: Fht. 100 = 31,7 % *) 33,8 % **) 30,7 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af tørstof: Fht. 100 = 163,2 hkg/ha *) 178,2 hkg/ha **) 155,8 hkg/ha

117

119

121

123

125

127


kolbemajs og kernemajs Kvalitet i kolbemajs - Landsforsøgene 2015-16 (4 forsøg) 87,0

Yukon LG 30.179 Glory Fieldstar

86,5

• Kolbemajs skal kunne nå ca. 55 % tørstofindhold i kolber med svøbblade • Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne. Sorterne SUNLITE, GLORY, AMBITION og FIELDSTAR og den nye GATSBY er alle gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. De er ideelle som buffersorter fordi de også har gode egenskaber til helsæd. YUKON og LG 30.179 er ægte kernemajssorter og de sikreste valg til kernemajs pga. deres evne til hvert år, at blive klar til høst i tide. YUKON og LG 30.179 er pt. de eneste sorter på den danske sortsliste for kernemajs. LG 30.179 er en smule senere end YUKON, men giver et højere udbytte. Begge sorter ligger desuden helt i top med hensyn til kvalitet i kolbemajs.

Gatsby Ambition

Fordøjelighed af organisk stof, %

Det betyder at:

86,0

Sunlite

85,5

85,0

84,5

50,0

51,0

52,0

53,0

54,0

55,0

56,0

57,0

58,0

59,0

60,0

61,0

Tørstof % i kolbe med svøb

Landsforsøgene med kernemajs 2015-16 14 forsøg *) 4 forsøg (2015)

LG 30.179

11.300

Gatsby

11.100

Ambition

10.900

10.700

Fieldstar

Sunlite Glory

10.500

Yukon (målesort)

10.300

10.100

9.900

9.700

39,0

38,0

37,0

36,0

35,0

34,0

33,0

Vandindhold i kerner ved høst, % (Bemærk laveste vand % til højre) Forholdstal (Fht.) for vand indhold i kerne ved høst: Fht. 100 = 32,8 % *) 35,0 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af FEsvin: Fht. 100 = 10.848 FEsv *) 8.976 FEsv

32,0

9.500

Udbytte af FEsv pr. ha (gennemsnit af 2015 og 2016)

Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

LG Majssorter & Guide til sortsvalg 2018  
LG Majssorter & Guide til sortsvalg 2018