Page 1

Guide til sortsvalg 2017 Tips til succes med majsdyrkning NYT – nu interaktivt katalog Scan denne side

Majssorter

2017

1


Limagrain Europe er en del af Limagrain, som i dag er verdens 4. største frøfirma – et internationalt andelsselskab grundlagt og ledet af franske landmænd. Der investeres årligt tæt på 15 % af omsætningen i forskning og forædling. Hvert år skaber Limagrain hundredvis af nye og bedre sorter af både landbrugs- og grøntsagsafgrøder. Sorter, der kan møde fremtidens udfordringer og krav i de lande og regioner, hvor de skal dyrkes. Limagrain Europe forædler, producerer og sælger såsæd af mange landbrugsafgrøder - Majs, raps, hvede, byg, solsikke, roer og mange flere. Sorterne sælges i mere end 50 lande gennem 20 datterselskaber og markedsføres under brandet LG eller Advanta®. I Skandinavien markedsføres sorterne udelukkende under brandet LG. LG er Europas førende inden for hvedesorter, og er en hovedspiller på markedet for raps og solsikke. Derudover har LG pladsen som nummer 1 i Europa når det gælder sorter af helsædsmajs til foderbrug. Limagrain A/S er et datterselskab til Limagrain Europe, som forsyner Danmark, Sverige, Norge og Finland med stærke sorter af både majs, raps, og korn mm. Sorterne, der markedsføres i Skandinavien, afprøves grundigt under de betingelser, som de skal dyrkes under. De udvælges nøje efter de krav, der lokalt stilles til både udbytte, kvalitet og dyrkningsegenskaber. Alt frø fra Limagrain A/S markedsføres under brandet LG via et solidt forhandlernet. For yderligere information:

www.LGseeds.dk ® et registreret varemærke af Advanta Netherlands Holdings BV.

2

Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene www.sortinfo.dk, hvor ikke andet er nævnt. Fotos: Watier Visuel, Colourbox og Limagrain A/S. Forbehold for trykfejl.

Limagrain


Majssorter 2017 I DETTE KATALOG PRÆSENTERER VI DANMARKS BEDSTE OG MEST OMFATTENDE MAJSSORTIMENT TIL 2017. DERUDOVER FINDER DU HJÆLP TIL SORTSVALG, GODE RÅD OM MAJSDYRKNING OG MEGET MERE VED HJÆLP AF VORES NYE INTERAKTIVE ”AR” FUNKTION. GUIDE TIL SORTSVALG 2017 Der er stor forskel på majssorters egenskaber og udvalget på markedet er stort og uoverskueligt. LG har et bredt udvalg af topsorter, der egner sig til forskellige formål og lokaliteter. Med LG’s Guide til sortsvalg 2017, som du finder i midten af kataloget, hjælper vi dig med at finde de sorter, der passer til netop din bedrift. TIPS TIL SUCCES MED MAJSDYRKNING I den forreste halvdel af kataloget får du tips til succes med majsdyrkning samt svar på en række spørgsmål, som vi ofte møder, når vi er i marken.

LG MAJSSORTER 2017 – DANMARKS STÆRKESTE MAJSSORTER I den bageste halvdel af kataloget finder du beskrivelser af de enkelte LG sorter, der markedsføres til sæson 2017 inkl. spændende nyheder. DIT LG TEAM I DANMARK Hvis du har brug for yderligere oplysninger, råd og vejledning vedr. majsdyrkning, eller valg af sorter, er du altid velkommen til at kontakte os. Mød os også i demo- og forsøgsmarkerne rundt omkring i landet i løbet af september og oktober måned. Se tid og sted og læs mere på www.lgseeds.dk

Scan denne side

NYT – NU INTERAKTIVT KATALOG Få mere ud af kataloget med ”AR” ”AR” står for ”Augmented Reality”, hvilket betyder, at du ved hjælp af din smartphone eller tablet, kan se mere indhold i kataloget, end det der rent faktisk er trykt.

SÅDAN GØR DU: 1. Download appen gratis til din smartphone eller tablet (scan QR-koden eller søg i App Store eller Google Play) 2. Åben appen og scan de billeder eller sider i kataloget, hvor du finder ”AR” symbolet

Scan denne side

OLE SCHMIDT MOB. 20 96 19 61

JETTE ERICHSEN MOB. 40 51 19 61

THOMAS JACOBSEN MOB. 28 79 19 61

BEATE VISBY MOB. 29 19 19 61

3. Se det udvidede indhold komme frem på skærmen

3


LG majssorter – din sikkerhed for succes FORÆDLING AF MAJS HANDLER OM AT SKABE STABILE, DYRKNINGSSIKRE, SUNDE OG HØJTYDENDE SORTER, DER GIVER LANDMANDEN DET BEDST MULIGE ØKONOMISKE RESULTAT. Når vi taler om udbytter af majs, handler det om udbytter af den rette kvalitet og ikke alene om udbytter af tørstof. Majs er en af de afgrøder, hvor der er størst forskel mellem sorters kvalitetsegenskaber, udbyttepotentiale, tidlighed osv. Afhængigt af, hvad majsen skal bruges til, er det forskellige kvalitetsegenskaber, der skal være i fokus. MAJSHELSÆD ER GROVFODER Når majs skal anvendes som helsæd, skal der fokuseres på værdien af alle dele af planten. De mest betydende kvalitetsparametre for majshelsæd til malkekøer, er indholdet af stivelse samt fordøjeligheden og indholdet af fibre (NDF - også kaldet cellevæggene). Stivelsen, som kommer fra kernerne, kan betragtes som kraftfoder, mens fibrene, som stammer fra resten af planten (stængel, blade, svøbblade, spindel og kerneskaller) udgør det egentlige grovfoder i majsensilagen. Som drøvtygger er koen afhængig af fibrene for en optimal vomfunktion. For maksimal mælkeydelse med den bedste økonomi, gælder det om at få koen til at æde så meget hjemmeavlet grovfoder som muligt. Både indholdet af

4

og kvaliteten af fibrene er afgørende for, hvor meget grovfoder koen har plads til i vommen. Et lavt fiber indhold (NDF %) giver i sig selv mulighed for et højere indtag. Men da fibrene netop er ønskelige, fordi de skaber den gode vomfunktion, er en høj fordøjelighed af NDF (FK NDF) særlig vigtig. Limagrain har i mere end 35 år forædlet målrettet efter majssorter med højere fordøjelighed af NDF. Derfor finder du LG sorter i alle tidlighedsklasser med høj FK NDF, hvilket giver dine køer mulighed for et øget foderindtag. Den bedre foderudnyttelse kan omsættes direkte til en højere mælkeydelse og dermed en bedre økonomi.

KOLBEMAJS Hvis majsen skal høstes som kolbemajs, ser man primært på værdien af kernerne. Sorter, der klarer sig godt i kernemajsforsøgene, er ofte også gode til kolbemajs. Men da svøbblade og spindel høstes med, har fordøjeligheden af cellevæggene i disse dele også indflydelse på den samlede energiværdi i kolbemajs.

”Jo bedre en ko kan fordøje fibrene i majsensilagen, desto mere kan den æde. Det øgede foderindtag kan omsættes direkte til øget mælkeydelse og i sidste ende bedre økonomi.”

MÅLRETTET FORÆDLING SKABER DE BEDSTE RESULTATER Limagrain har siden 1975 opdelt majsforædlingen i to forskellige spor – henholdsvis majssorter til helsæd og majssorter til kernemajs. Det er grunden til, at LG kan tilbyde markedets stærkeste majssorter med den helt rigtige kvalitetsprofil, hvad enten de skal bruges til helsæd til højtydende malkekøer, til biogas eller til kolbemajs/kernemajs.

KERNEMAJS For kernemajs har man kun interesse i værdien i selve kernerne. Resten af planten skal udelukkende fungere som et effektivt produktionsapparat, der kan holde planten oprejst til høst og som ved tærskning er nem at skille fra kernerne, så man får en ren vare.


Scan denne side

Scan med AR appen og se den lille film, som viser processerne ved produktion af majsfrø.

Afprøvning af majssorter LIMAGRAIN FORÆDLER MAJSSORTER TIL DANSKE FORHOLD OG AFPRØVER DEM GRUNDIGT, INDEN DE KOMMER PÅ MARKEDET. DET GIVER STABILE SORTER, DER HOLDER HVAD DE LOVER. GRUNDIG INTERN AFPRØVNING LG’s forædling af majs til det Europæiske marked er inddelt i 5 geografiske zoner. Vi tilhører den nordligste zone 1. De forædlere, der arbejder i zone 1, koncentrerer sig udelukkende om, at forædle sorter, der passer til dyrkning i Nordeuropa. Hvert år tes­tes hundredvis af potentielle nye LG sorter, i vores eget omfattende forsøgsnetværk med over 30 forsøgslokaliteter. Tre hovedforsøg ligger i Danmark ved hhv. Aars, Varde og Vojens. Derudover har vi en række mindre forsøg på fem andre lokaliteter, hvor hybrider, der er nået et stykke igennem nåleøjet i hovedforsøgene, bliver afprøvet på nogle flere lokaliteter. Kun ganske få sorter når hele vejen igennem nåleøjet og frem til officiel afprøvning i hhv. sortslisteforsøgene (værdiafprøvning) og i landsforsøgene. Først når vi har fulgt en hybrid i vores interne afprøvninger igennem 4-5 vækstsæsoner i Danmark, tør vi tro på, at den kan blive en ny foretrukken topsort blandt Danske landmænd.

DEN UVILDIGE AFPRØVNING I LANDSFORSØGENE Landsforsøgene er Danske landmænds eget uvildige afprøvningssystem. Her kan sorternes egenskaber og styrkeforhold sammenlignes på tværs af forædlere og leverandører. I Danmark er det landmændene, der via deres egen rådgivningsorganisation, SEGES, og samarbejdspartnerne indenfor forskning og udvikling, der definerer kravene til nye sorter. Det er din sikkerhed for, at det som tæller for din bedrift og din økonomi, også er det, der bliver sat fokus på hos forædlerne. I de fleste andre lande omkring os, har man ikke et ligeså stort og velorganiseret uvildigt rådgivningssystem, som man har i Danmark. Man har heller ikke et 100 % uvildigt afprøvningssystem som de danske landsforsøg. I mange lande er det reelt i sidste ende firmaerne, der bestemmer hvordan afprøvningen skal foregå, hvilke parametre og egenskaber, der er vigtige at fokusere på osv. For Limagrain er det en selvfølge, at sorter, skal afprøves i landsforsøgene så længe de markedsføres i Danmark.

PRODUKTION AF MAJSFRØ Produktionen af majsfrø er en tidskrævende og omkostningstung proces. Fremavleren af majs skal så to forskellige indavlede linjer i marken. Den ene er faderlinjen, som skal levere pollen, mens den anden er moderlinjen, som der høstes frø på. Da moderlinjen skal forhindres i at kaste pollen, skal dens hanblomster fjernes. Det sker både maskinelt og manuelt. Når kolberne er høstet fjernes svøbet før de manuelt kontrolleres og grovsorteres. Skånsom nedtørring sker før frøene tærskes af. Herefter bliver frøene størrelsessorteret og kvalitetskontrolleret og til sidst bejdset og sækket op.

5


Tips til succes med majsdyrkning – MED SVAR PÅ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL ER MAJS IKKE BARE MAJS? Majs er en af de markafgrøder, hvor der er størst forskel mellem forskellige sorters egenskaber. Der er meget stor variation mellem sorternes tidlighed, udbyttepotentiale, foderværdi, kvalitetsprofil og dyrkningsstabilitet mm. Derfor er sortsvalget det første vigtige skridt på vejen til succes med majsdyrkning. Se den særskilte Guide til sortsvalg 2017 i midten af dette katalog

uens fremspiring i marken. For økologer, er det særligt vigtigt, at vente til temperaturen er stabilt over de 10 °C, fordi ubejdsede majsfrø ikke har nogen beskyttelse mod svampeangreb i spiringsfasen. Der må helst ikke være udsigt til større nedbørsmængder i ugen efter såning. Store mængder vand nedkøler hurtigt jorden og hvis vandet er meget koldt evt. med slud, kan det i værste fald føre til, at kimen kan tage skade eller ligefrem dø. Store vandmængder fortrænger også ilten i jorden, hvilket også kan sætte majsens liv på spil, især hvis der kommer til at stå vand på marken i længere tid. Det er naturligvis derfor også vigtigt, at man passer godt på jordstrukturen så afdræningsevnen holdes intakt.

HVORFOR BØR MAJS IKKE SÅS FOR TIDLIGT? Majs er oprindeligt er en subtropisk plante, men de seneste 50 års forædling har gjort det muligt også at dyrke majs i vores nordlige og køligere del af verden. Forædling kan dog ikke ændre på, at majs trives Du kan følge jordtemperaturens u ­ dvikling i bedst med varme. Det skal vi tage hensyn dit område via LandbrugsInfo.dk til, især når den skal etableres. De livsprocesser i majsfrøet, der skal sætte gang i spiringen, starter ikke ved jordtemperaturer under 8 °C. En hurtig og ensartet fremspiring kræver endda jordtemdenne side peraturer på minimum 10 °C. Derfor bør Scan Se den aktuelle og forventede man ikke så majsen før jordtemperaturen JORDTEMPERATUR kommer op over 8-10 °C med udsigt til stigende temperaturer i den efterfølgende uge. Langsom fremspiring øger risikoen HVILKE KRAV STILLER MAJS TIL SÅBEDET? for angreb af spiringshæmmende svampe, Såbedet skal være lunt, jævnt og løsnet hvilket både giver svækkede planter og godt i dybden under majsen. Samtidig

6

skal det dog være så tilpas fast, at frøet får direkte kontakt med tilstrækkeligt vand, og at rødderne hele tiden kan holde forbindelsen til jordvæsken. Majskerner skal opsuge ca. 30 % af deres egen vægt i vand før spiringsprocesserne går i gang. Hvis frøet ikke kan nå at suge vand nok til sig, vil det føre til en langsommere fremspiring. Bliver frøet gentagne gange tilmed udsat for utilstrækkelig op-fugtning og efterfølgende udtørring, kan det til sidst koste dets liv. Derfor skal frøet lægges på en fast bund med direkte kontakt til fugtig jord. Hvis der er tørre lommer eller luftlommer under frøet pga. utilstrækkelig pakning af jorden i dybden (som f.eks. efter en om­pløjet græsmark, der ofte er svær at pakke), kan man typisk opleve, at majsmarken pludselig kommer til at se meget uensartet ud. Det skyldes, at de uheldige planter, der får deres rødder ned i en luftlomme uden mulighed for kontakt til jordvæske, lynhurtigt kommer bagefter. Rødderne kan nemlig ikke vokse i luft eller vokse hen imod fugten. De er afhængige af, at rodspidserne hele tiden har kontakt med fugt. Når de har det, er de til gengæld rigtigt gode til, at udvikle sig hurtigt og følge med fugtigheden nedad, hvis jorden skulle tørre ud ovenfra.


HVOR MANGE PLANTER/HA SKAL MAN STRÆBE EFTER? Det optimale plantetal i marken afhænger af sort, dyrkningsbetingelserne og ønsket høsttidspunkt. Den enkelte majsplante kræver tilstrækkelig plads og lys omkring sig, for at kunne nå at modne til tiden. Ved forhold, som forsinker majsens modning (f.eks. sen såning, sen sort, kold jord osv.), sænkes plantetallet, så de enkelte planter får mere plads. Omvendt – forhold, der giver majsen rigelig tid til modning (tidlig sort, tidlige såning, mild jord osv.), kan plantetallet hæves. Se vejleden-

de plantetal i tabellen og beregn antal frø til udsåning ud fra den forven­tede markspiring efter den viste formel her på siden. Scan denne side med AR appen og åbn LG’s majsudsædsberegner. Ved at indtaste det ønskede plantetal, forventet markspiring i % og antal hektar samt den benyttede rækkeafstand (75 cm eller 50 cm), kan du aflæse udsædsmængden i frø pr. ha, pakker pr. ha, det samlede forbrug af pakker, frøafstanden i rækken og antal frø pr. løbende meter.

Scan denne side

UDSÆDSBEREGNER – MAJS

Scan denne side med AR appen og du åbner LG’s majsudsædsberegner på vores hjemmeside.

Antal frø pr. ha =

Ønsket plantetal pr. ha forventet markspiring i %

x 100

Tabel: Plantetal i majs afhængigt af sort og dyrkningsbetingelser. Beregn frøantallet ud fra den forventede markspiring Dyrkningsbetingelser *)

HELSÆD, TIDLIGE - MIDDELTIDLIGE SORTER

HELSÆD, SILDIGE SORTER

KERNEMAJS/KOLBEMAJS TIDLIGE SORTER

Ønsket plantetal pr. ha 75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

Gode forhold Svære forhold Gode forhold Svære forhold Gode forhold Svære forhold

*) Gode forhold: Tidlig såning, milde jordtyper, gode læforhold, kystnære områder, Sydjylland og på øerne. Svære forhold: Sen såning, tungere jordtyper, kølige forhold, tørre forhold, vindudsatte forhold, Nord- og Midtjylland samt øvrige kølige lokaliteter.

KAN MAN UNDLADE STARTGØDNING? Majsplanter har i de tidlige stadier meget svært ved at få fat i fosfor, især under kolde forhold. Det gælder også, selv om fosfortallet i marken er højt. Derfor bør man, som konventionel majsavler, ikke udelade startgødning. Der tildeles en mængde startgødning, der giver 10-15 kg let tilgængelig P/ha og evt. 15-30 kg kvælstof. Startgødningen skal placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet – der hvor de første rødder, der vokser ud fra frøet (det primære rodsystem), hurtigt kan få fat i gødningen. Disse rødder

forsyner den lille plante med vand og næringsstoffer, indtil det blivende (sekundære) rodsystem helt har overtaget ved 5-6 bladstadiet. Startgødningen skal helst ikke lægges tættere på frøet end 5 cm, da det kan føre til svidninger af de små skud. SKAL MAJS HAVE EKSTRA KALIUM? Kalium er bl.a. med til at styre plantens vandhusholdningsevne og er med til at sikre kulde/frosttolerancen. Mangel på kalium fører i sidste ende til dårlig kolbefyldning. Hovedparten af både kvælstof og kalium

optages i strækningsfasen, og det er vigtigt at majsen ikke løber tør for hverken N eller K i denne periode. Løber den tør for kvælstof, går det også ud over kaliumoptagelsen, og en ond cirkel er startet. Som tommelfingerregel bør majs tildeles lige så meget kalium som kvælstof. Ofte er der mindre kalium i gyllen, end man regner med. Det kan derfor anbefales, at man får analyseret sin gylle, så man ved, om de planlagte mængder også reelt giver den nødvendige kaliumforsyning, eller om der skal suppleres med handelsgødning.

7


HVORFOR SÆTTER MAJSEN SIDESKUD?

Majsøjeplet

Foto: Ghita C. Nielsen

Foto: Ghita C. Nielsen

Majs er en græsplante – ligesom korn – men hvor vi gerne vil have, at korn skal buske sig, så foretrækker vi, at hver majsplante blot får et enkelt skud og helst med én enkelt veludviklet kolbe. Under normale omstændigheder, når man har ramt det rigtige plantetal i marken og hvor majsen i øvrigt ikke har lidt nogen fysisk skade, vil der oftest kun blive et skud pr. plante. Ligeledes vil der også under normale omstændigheder kun blive udviklet én kolbe, selv om majsen har anlæg til ligeså mange kolber, som den har blade.

Majsbladplet

SKAL MAJS SPRØJTES MOD SVAMPESYGDOMME? I Danmark angribes majs primært af majsøjeplet eller majsbladplet. Begge svampe trives godt under fugtige forhold. Størst risiko for angreb findes i marker med majs som forfrugt og samtidig reduceret jordbehandling, fordi smitstoffet breder sig fra planterester. I pløjede marker er angreb ofte mindre, men svampeangreb kan også forekomme her. Selv små mængder stub fra majsforfrugt, der stikker op af den pløjede jord, spreder smitstof til de omkringstående planter. Majsmarker til kernemajs eller kolbemajs risikerer mere betydende angreb, da vækstperioden er længere og svampene derfor har mere tid til at angribe. I Danmark anbefales svampebekæmpelse i alle majsmarker med forfrugt majs og samtidig reduceret jordbehandling. Øvrige marker bør behandles, hvis mere end 10 % af planterne har angreb på det blad der støtter kolben (er der flere kolber, vurderer man på det blad, der støtter den største kolbe). Få mere at vide om svampe i majs og behandlingsforslag på landbrugsinfo.dk, hvor du også kan følge udviklingen af svampesygdomme hvert år i planteavlskonsulenternes registreringsnet.

8

KAN MAJS TÅLE TØRKE? Majs er en af de mest effektive afgrøder når det gælder om at producere mest mulig tørstof/ha med mindst forbrug af vand/ha. Derfor er majs også meget konkurrencedygtig i forhold til korn på de jorde, hvor vandforsyningen ofte ikke er den bedste. Tørke omkring blomstringstiden kan dog blive kritisk. Silkehårene, der vokser ud af svøbet og som skal opfange pollen, er den del af planten, der har størst vandindhold og er derfor også mest følsomme over for vandmangel. Der er 1 silkehår pr. kerneanlæg og hvis alle skal bestøves, skal alle silkehår nå ud i tide, før alt pollenet er kastet. Under tørkestress vokser silkehårene langsomt - i værste fald stopper de væksten og når ikke udenfor svøbet. Timingen mellem pollenkast og silkehårenes fremkomst kan altså blive forskudt så meget, at mange kernanlæg ender med ikke at blive befrugtet. Hvis man kan vande, bør der sættes ind så majsen er vandet op senest fra 1 uge før blomstring og indtil 2 uger efter endt blomstring.

Når majsplanter alligevel i visse situationer sætter sideskud (busker sig), eller udvikler flere kolber, så er det oftest fordi betingelserne er så gode med hensyn til både lys, vand og næring, at de ”tør investere” i at udvikle ekstra sideskud/kolber. Derfor ser man også ofte flere sideskud/kolber på majsplanter, der har ekstra god plads, f.eks. i kanten af en mark eller hvor plantetallet er lavt. I 2016 har sideskud i majs været relativt udbredt, hvilket i de fleste tilfælde kan tilskrives de optimale betingelser, som majsen fik i foråret 2016 lige efter såning - masser af varme, god fugtighed og god næringsstofforsyning. Der er genetiske forskelle på sorternes tendens til at sætte sideskud, men forskellene er små og ubetydelige i forhold til vækstbetingelsernes indflydelse. Majs kan også finde på at sætte sideskud, hvis den er blevet fysisk skadet af f.eks. kulde, frost, sandflugt, hagl, insektangreb, eller hvis den er blevet trådt på/kørt på i et tidligt stadie. Mange har den fejlagtige opfattelse, at sideskud på majs er et stort problem. Det er en skrøne – fakta er, at sideskud på majs ikke betyder noget for udbytte eller kvalitet, hverken positivt eller negativt, når slutresultatet gøres op. Det er en helt naturlig optimerings- eller overlevelsesmekanisme i planten – alt afhængigt af om det er gode forhold eller stressfaktorer, der udløser sideskudsdannelsen.


Store og små flade Små runde

HVORFOR ER DER FORSKEL PÅ FRØSTØRRELSER OG FORMER? Majsfrø findes naturligt i flere former og størrelser. Ser man på en veludviklet majs­ kolbe, er der både store runde, små runde, store flade og små flade frø (se billedet herover). Alle frø fra en kolbe har nøjagtigt det samme genetiske potentiale uanset størrelse eller form. Er der generelt store frø kan det indikere, at frøsætningen i frøproduktionsmarken ikke har været optimal, da mere plads på kolben til de enkelte frø, typisk giver større frø. Både de store runde og små runde frø, der kommer fra enderne af kolben, har ofte en dårligere spireevne. De er mest udsatte for fysiske skader under håndteringsprocesserne i produk­ tionen, idet kimen sidder mere udsat. Der findes genetiske forskelle mellem sorterne, hvilket er knyttet til egenskaberne hos den moderlinje frøene høstes på. Alligevel kan der nemt forekomme stor variation i frøstørrelsen mellem forskellige partier af samme sort, hvilket afhænger af vækstbetingelserne i de enkelte produktionsmarker det enkelte år og af sorteringen. Det vigtige er, at størrelses variationen inden for det enkelte parti er så lille som muligt, så alle såmaskiner kan udføre en så præcis såning som muligt. ER STORE FRØ BEDRE END SMÅ FRØ? Mange har den opfattelse, at store frø må være bedre end små frø, men det er faktisk

Store runde

ikke korrekt. Under dårlige betingelser, såsom langsom fremspiring pga. kulde og samtidig dyb såning eller skorpet jordoverflade, kan større frø (især tunge frø) have en lille fordel, fordi de rummer mere energi. I andre tilfælde, såsom under tørre forhold ved såning, kan et mindre frø klare sig bedre, fordi det skal bruge mindre vand til at starte spiringen. Det, der betyder noget for frøkvaliteten, er spire­ evne, vitalitet, koldtest samt kvaliteten af en evt. bejdsning. Er disse ting i orden, og overholder man de anbefalede sådybder, gør det ingen forskel for udbyttet om en sæk med 50.000 majsfrø vejer 11 kg eller den vejer 18 kg. HVORDAN UNDGÅR MAN KLUMPSÅNING? Majsen skal placeres med så ens indbyrdes afstand i rækken som muligt, da klumpsåninger både koster udbytte og påvirker kvaliteten negativt. For høj hastighed og slidte så-skær kan ofte være årsag til, at frøene havner med uens afstand imellem hinanden. Kør derfor ikke for stærkt og sørg for at så-skærene er skarpe. Det er desuden meget vigtigt, at såmaskinens indstilles efter frøstørrelse og form. Det skal tjekkes og om nødvendigt justeres hver gang der skiftes sort og/eller frøparti. Bland ikke frø sammen, der har stor forskel i størrelse og/eller form med mindre såmaskinen kan håndtere dette, uden at det går ud over så-arbejdets kvalitet.

LIMAGRAIN STILLER EKSTRA KRAV TIL FRØ, DER SKAL SÅS I SKANDINAVIEN Koldtesten er ikke lovpligtig ligesom den almindelige varmspiretest er. For Limagrain er det dog en selvfølge, at LG majsfrø skal være koldtestede, når de skal sælges på markeder, hvor forårene ofte kan være både kolde og fugtige. Limagrain stiller derfor generelt større krav til kvaliteten af de partier, der sendes til det Skandinaviske marked end til dem, der går til sydligere egne, med mildere forårsbetingelser. Limagrains majs frø er sorterede efter form og størrelse, så der forekommer så lille variation som muligt inden for det enkelte parti.

9


HVOR DYBT SKAL MAJSEN SÅS? Så ikke for dybt! 4 cm – max. 5 cm Majsen skal op ad jorden så hurtigt og ensartet som muligt. Derfor skal frøene placeres i en ensartet dybde på 4 cm eller maksimalt 5 cm. Især på vores kølige breddegrader, hvor langsom fremspiring i visse år er uundgåelig, vil en dybere såning altid påføre planten en ekstra stressfaktor. Kun i tilfælde af, at såbedet er så tørt, at frøet ikke kan få kontakt med fast og fugtig bund uden at sådybden øges, kan en lidt dybere såning blive nødvendig. Nogle økologer ønsker, at så lidt dybere af flere grunde, men for ubejdsede majsfrø, skal man være opmærksom på, at dyb såning er forbundet med endnu større risiko end for bejdsede frø. De ubejdsede frø har ikke nogen beskyttelse imod spirehæmmende svampe, mens bejdsede majsfrø er beskyttede i de første ca. 14 dage efter såning. Vækstpunktets placering er ­uafhængig af sådybden Majsplanten vil altid sætte sit hjerteskud omkring 1½ cm under jordoverfladen uanset sådybden (se figuren her på siden). Lyset, som den spirende plante mærker, når den nærmer sig jordoverfladen, påvirker rent hormonelt kimstænglen til at stoppe strækningen og hjerteskuddet bliver fastlagt. Herfra dannes de blivende rødder og først der bør det første blad begynde at bryde ud, hvis det skal nå sikkert op over jordoverfladen. Kimstænglens opgave er altså at løfte kimen og vækstpunktet op til ca. 1½ cm under jordoverfladen. Ved

10

Ca. 11/2 cm

Blivende rødder 4 - 5 cm

Hjerteskud Kimstængel

Første rødder 4 - 5 cm

Tjek altid sådybden lige efter såmaskinen, så eventuelle justeringer kan nås inden det er for sent. Sådybden måles fra underkanten af frøet til jordoverfladen under trykrullen. Efter fremspiring er det let at tjekke sådybden helt præcist, når man graver planten op med rod. Frøet (eller resterne af frøet), hænger ofte stadig ved helt hen til 5-6 bladstadiet. Mål fra underkanten af frøet til der hvor stænglen begynder at få farve.

dybere såning skal kimstænglen strække sig et længere stykke og det forsinker fremspiringen. Under vanskelige forhold, hvor spiringen i forvejen er langsom, kan for stor sådybde forværre situationen væsentligt. HVOR ØVERLIGT MÅ MAJSEN SÅS? Ved for øverlig såning, vil majsen blive tvunget til at sætte sit hjerteskud tættere på jordoverfladen end de optimale ca. 1½ cm, hvilket i værste fald kan resultere i ”rodløse” majs. Man bør derfor ikke så majsen mere øverligt end 2,5 til 3 cm. HVAD BETYDER UENS SÅDYBDE? Uens sådybde i marken skal undgås, fordi uens fremspiring giver uens plantestørrelser i marken. Dybere liggende frø ligger i lidt koldere jord og skal bruge længere tid til at nå overfladen. Selv om man ikke umiddelbart forestiller sig, at 1 cm betyder så meget, så kan det nemt bringe den dybere såede plante ½-1 blad bag­

efter sin mere øverligt såede naboplante. Udsving i jordtemperaturen er mest kritisk for majsfrøet, når den gennemsnitlige jordtemperatur kun lige knapt kan holde minimumskravet på 8-10 °C. Selv om ½-1 blads forskel i størrelsen på to naboplanter ikke syner af så meget i starten, så kan det blive ret alvorligt for den lille af dem. Når majsplanter når til 5-6 bladstadiet runder de nemlig det ”sving”, hvor væksten for alvor tager fart. De planter, der først ”runder svinget og kommer ud på langsiden”, lægger hurtigt afstand til sine mindre naboer og skygger for dem, så det bliver meget svært at indhente det tabte. En kritisk grænse for forskel i vækststadiet mellem to naboplanter ligger på ca. 2 blade. Er forskellen større, vil den lille plante ofte ende med en meget dårlig kolbeudvikling. Derfor er det så uhyre vigtigt, at såbedet er jævnt og muliggør placering af frøene i ensartet dybde.


• Ny topsor t i den klasse midde ltidlige • Meget højt udbytt heder e • Optim med suveræ af foderenn kvalite al ydend kvalitetsprofi t l til højt• Særdee malkekøer les med høj velegnet til ratione andel • Uovert r ruffen af majs stabilit ningss et og • Stærk ikkerhed dyrk• Store forårsudviklin • Middel fyldte kolber g stay-g reen

Anven

delse

Middel

FAO

tidlig

170

180

190

110

LG 30.223

a.e

NEL20 A.E. (fht)

FAO 200 Udbytte stivelse (fht)

Tørstof

%

Stivelse indhold saf tørstof%

NYHED

NEL20 MJ pr.

FK-NDF

210

LG 31.218**

LG 30.211

Alfastar

Landsfors

Nye sorter:

Asgaard

øgene

*) 2015

2013-15

(5 fs.) **) 2014-1

(18 forsø g)

5 (11 fs.)

Absalon Atrium

100

FieldstarGatsby*

for udbytte

af NEL20

200

Landsfo HELSÆDrsøgene

LG 31.21 1**

LG 30.209 LZM 164/85* Nitro

105

FORHO LDSTAL

Scan her og se produktbladene Scan denne side for alle LG sorter til 2017

LG 31 .211 2015

kg. 107 % tørstof 201498 15 26,8 108 ”LG 31.211 23,5 105 er en 5,92 stivels 30,1 ny stjerne esindh 59,9 old, høj 28,7 fra LG kende i den midde cellevæ tegner 6,01 gsford sorten 31.211 ltidlige 59,0 vist uovert . I alle forsøg øjelighed klasse samt uovert . Højt ningss (lands ruffen udbytt ikkerh forsøg stabilit e, perfek ed. Glæd og Limag ruffen stabilit et både t dig til et mht. til rain’s at få LG egne forsøgog robusthed højt udbytt 31.211 ) har LG e, kvalite i marke n og ind t i top og dyrkpå køerne s foderb ord!”

Ambition

Emblem

Sunlite

95

Glory Wizard*

Arcade Reason**

90

Activate Emmerso

n

85

Fht. for Fht. for udbytte af NEL20 TS % ved høst:

92

Nyheder til 2017 NYE SORTER MED 2 ÅRS RESULTATER I LANDSFORSØGENE (2016 ER 3. ÅR) De tre nye topsorter, LG 31.211, LG 31.218 og REASON, blev lanceret første gang i 2015 i mindre skala. I 2016 har en del flere majsavlere nu haft chancen for at lære dem at kende, og de har bevist, at de er kommet for at blive. Alle tre blev godkendt til LG Animal Nutrition stemplet efter høst 2015. LG 31.211 (FAO 200) Denne nye supersort i den middeltidlige klasse har i talrige både Danske og udenlandske forsøg vist, at den er kommet for at tage en sikker plads på en stor del af de Nordeuropæiske majsmarker de næste mange år. En ekstrem stabil og pålidelig sort, der leverer et meget højt udbytte af meget høj kvalitet hver gang! I gennemsnit af dens to første år i landsforsøgene 2014 og 2015 har den ligget øverst på udbytte ranglisten – kun overgået af den anden nye LG stjerne LG 31.218. LG 31.218 (FAO 200) Den suverænt højest ydende sort i landsforsøgene i gennemsnit af 2014 og 2015. De der kender den gode gamle Nitro, og som allerede har prøvet LG 31.218, er ikke i tvivl om, at de her har afløseren. Nitro har i mange år været og er stadig en favoritsort på de lidt lunere lokaliteter. LG 31.218 er en mere moderne versi-

on, som både er tidligere og giver højere udbytte. REASON (FAO 160) REASON er en ekstrem tidlig sort, der har vist super gode takter i sine første to år i landsforsøgene med høje udbytter af høj fordøjelighed af NDF. Også ude hos de avlere, der allerede har prøvet den, har den gjort et særdeles godt indtryk. REASON brillerer med en stærk forårsudvikling, en kraftig plante samt en sikker tidlig modning.

97

a.e: FHT 100 = FHT 100 = 31,3% 129,4 a.e. *) 27,6% *) 106,3 a.e. **) **) 30,7% 125,6

102

107 FORHO LDSTAL

a.e.

112 for tørstof

% ved

117

høst www.LGs Limagrain A/S - eeds.dk TLF 7589 2200

122

127

132 Kilde:

www.sorti

nfo.dk.

sæds- og kernemajs forsøgene, hvor den i dens første år (2015) klarede sig overlegent i alle discipliner, både som helsæd, kolbe- og kernemajs. LG 30.179 (FAO 180) (kernemajs værdiafprøvning 1. år 2015) En ægte kernemajssort, som vi satser på, at vi i år får optaget på den danske sortsliste for kernemajs. Der er i forvejen kun 1 sort på denne liste pt., og det er Yukon. Sikker kernemajsavl i Danmark stiller særlige krav til sorterne mht. tidlighed, kerne nedtørring og tærskbarhed mm. LG 30.179 har det hele og klarede sig flot i 2015, så glæd dig til at få en ny makker til Yukon.

NYE SORTER MED 1 ÅRS RESULTATER I LANDSFORSØGENE (2016 ER 2. ÅR) WIZARD (FAO 170) Kandidat 2017 Ny meget tidlig topscorer! Med exceptionel høj NDF-fordøjelighed kombineret med meget højt udbytte af både foder­ enheder og stivelses samt fremragende dyrkningsegenskaber, tør vi godt love, at WIZARD vil blive en meget efterspurgt sort. Vi tør også love, at den vil få tildelt LGAN stemplet efter høst 2016. WIZARD giver relativt fyldige og høje planter for så tidlig en sort og den modner tidligt på en harmonisk måde – dvs. den har også en relativt god stay-green for så tidlig en sort.

LZM 165/83 ligger i samme tidlighedsgruppe som Ambition og leverer endnu højere stivelsesudbytte.

GATSBY (FAO 190) GATSBY er en ny stærk all-round sort af Ambition typen. Den er med i både hel-

LZM 165/85 er samme tidlighedsgruppe som Atrium og med højere udbytter med den samme suveræne kvalitetsprofil.

NYE LZM NUMMERSORTER – 1. GANG I LANDSFORSØGENE I 2016 I 2016 har vi anmeldt 3 nye spændende nummersorter. LZM 165/81 ligger tidlighedsmæssigt som Sunlite og Wizard og giver højt udbytte af foderenheder med høj foderværdi.

19


NY I 2016

EMMERSON

ACTIVATE

FAO 150

REASON

FAO 150

FAO 160

Med EMMERSON som den absolut tidligste

En fantastisk populær sort, der har sat ram-

REASON blev introduceret i 2016. Sorten

sort på markedet, kan sikker dyrkning af

merne for udbyttesikkerhed på kolde lokaliteter

har en super kvalitetsprofil til højtydende

majs nu rykkes endnu længere nordpå og ud

og alle steder, hvor man ønsker meget tidlig

malkekøer med høj ration af majs. REASON

på koldere lokaliteter. EMMERSON leverer

sikker høst. ACTIVATE har samtidig et højt

leverer et højt udbytte for en sort i denne

et rigtig flot udbytte for så tidlig en sort, og

udbytte med en exceptionel høj foderkvalitet.

tidlighedsklasse og den har rigtigt gode dyrk-

fiberkvaliteten (for­døjeligheden af cellevægge)

Stærk i marken, meget standfast, høj kolbean-

ningsegenskaber. Forårsudviklingen er i top

er i top. Kolben modner ekstremt tidligt, og

del og pænt siddende kolber med lukket svøb.

og modningen sker tidligt. Sikker, tidlig høst,

restplanten afmodner hurtigt. Meget velegnet

Kolben modner ekstremt tidligt. Planten har

højt udbytte og god kvalitet er gode grunde til

hvor en meget tidlig høst er ønsket, eller hvor

langt bedre stay-green end andre ekstremt tid-

at tage REASON med i markplanen for 2017.

sen såning er påkrævet.

ligere sorter. ACTIVATE er et sikkert og klogt valg i den helt tidlige klasse.

• Ekstrem tidlig • Højt udbytte af foderenheder og stivelse

• Tidligste sort på markedet • Rigtig god forårsudvikling

• Ekstrem tidlig - til alle lokaliteter

• Høj fordøjelighed af NDF

• Lukket kolbesvøb

• Meget højt udbytte

• Super god forårsudvikling

• Flot udbytte med super kvalitet

• Exceptionel høj kvalitet

• Kraftig plante med god højde

• Velegnet til alle kolde lokaliteter

• Meget højt stivelsesudbytte

• God konkurrenceevne over for ukrudt

• Også velegnet til økologisk dyrkning

• Også velegnet til økologisk dyrkning

• Flot kolbe med lukket svøb • Også velegnet til økologisk dyrkning

Anvendelse

SORT

Anvendelse

Anvendelse

Antal år Udbytte NEL20 a.e. (FHT) i Landsforsøgene 2011-15 2015 Gns. flerår

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

EMMERSON

3

88

95

115

114

38,5

41,1

ACTIVATE

5

86

95

116

112

38,7

40,7

REASON

2

94

96

112

107

35,8

38,2

ARCADE

5

99

96

119

105

36,1

38,6

GLORY

4

97

99

119

113

33,6

37,0

YUKON

20

Kun afprøvet i kernemajsforsøgene - se under midteropslaget Guide til sortsvalg - bagsiden


ARCADE

YUKON

FAO 160

GLORY

FAO 160

FAO 170

Meget tidlig sort med den bedste foderkvalitet.

Den eneste sort, der pt. er optaget på den

Meget stærk og all-round sort til alle kølige

ARCADE er en utrolig stærk sort under kølige

danske sortsliste for kernemajs. Tidlighed og

lokaliteter. Sikker og robust stivelsesleveran-

betingelser. Det blev bevist i det kolde år 2015,

perfekt kolbe dry-down sikrer, at kolbe- eller

dør i helsæd, med en pæn fordøjelighed af

hvor den trådte i karakter, som den suve-

kernehøsten hvert eneste år kan komme i hus

cellevægge. GLORY er ligeledes højtydende

rænt højest ydende i denne tidlighedsklasse.

i ordentlig tid, før efterårsvejret sætter ind.

og dyrkningssikker sort til både kolbe- og

ARCADE kombinerer tidlighed, fremragende

YUKON har en god fusarium resistens og er

kernemajs. Robust forårsudvikling og meget

foderværdi og balance mellem stivelse og

nem at høste ren - det giver en sund færdigvare

tidlig blomstring. Meget tidlig moden, kraftig

indhold af fordøjelige cellevægge.

til vådkonservering og opfodring af svin eller

og pænt afsluttet kolbe på en stærk plante.

Vælg ARCADE når du har brug for sikker

fjerkræ. YUKON kan også anvendes til helsæd

Standfastheden er i særklasse.

tidlig sort af høj kvalitet, som kan indgå med

på bedrifter med en græsrig ration eller kvier.

GLORY kan dyrkes i alle områder af landet.

en meget høj andel i grovfoderrationen.

Sorten deltager kun i kernemajsforsøgene.

• Tidlighed og kvalitet i særklasse

• Tidligste og mest sikre sort til kolbe/kernemajs

• Perfekt til kolbemajs og kernemajs

• Perfekt stivelsesudbytte

• Højt kerneudbytte for så tidlig en sort

• Store tidlige kolber - lukket svøb

• Meget høj FK-NDF

• Høj kraftig plante og kolber med lukket svøb

• Middelhøj robust plante med suveræn

• Ekstrem stærk til kolde lokaliteter

• Kan dyrkes på alle lokaliteter

• Velegnet til højtydende køer med høj majs­

• Se resultater på bagsiden af midteropslaget

• Højt udbytte af stivelse og foderenheder

andel

standfasthed • Også velegnet til økologisk dyrkning

Guide til sortsvalg 2017

Anvendelse

Anvendelse

Anvendelse

Indhold af NDF % af tørstof

Stivelses-indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

33,7

36,9

6,01

6,16

40,6

35,9

58,9

59,4

35,2

39,9

6,04

6,25

39,0

35,3

59,1

60,2

30,2

32,9

5,95

6,03

42,2

38,8

59,1

59,0

32,2

36,3

6,06

6,15

40,7

38,6

60,8

60,7

31,8

35,5

5,90

6,09

40,9

37,2

57,3

58,7

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

21


NYHED 2017

SUNLITE

NYHED 2017

WIZARD

FAO 170

LG 30.179

FAO 170

FAO 180 (kernemajs)

SUNLITE har gennem både forsøg og i praksis

Ny meget tidlig topscorer! WIZARD har

LG 30.179 er forædlet til kernemajs. En ægte

bevist, at den hører til som en absolut foretruk-

exceptionel høj NDF-fordøjelighed og yder et

kernemajssort, som forventes optaget på den

ken sort i den tidlige klasse. Et unikt højt FK-

meget højt udbytte af både foderenheder og

danske sortsliste for kernemajs ultimo 2016.

NDF kombineret med et meget højt stivelsesud-

stivelse. WIZARD har relativt høje og fyldige

Der er i forvejen kun 1 sort på danske sorts

bytte, sikrer en super foderværdi af ensilagen,

planter for så tidlig en sort, og den har frem-

liste pt., og det er Yukon. Sikker kernemajsavl

som er perfekt til højtydende malkekøer, uanset

ragende dyrkningsegenskaber. Den modner

i Danmark stiller særlige krav til sorterne

hvor høj en andel majsen udgør. SUNLITE har

tidligt og harmonisk – dvs. den har også en

mht. tidlighed i kolben, kerne nedtørring og

store, flot afsluttede kolber, som sidder opret

relativt god stay-green for så tidlig en sort.

tærskbarhed mm. LG 30.179 har det hele og

ved stænglen. Også meget velegnet til kolbe- og

WIZARD har en rigtig god forårsudvikling og

klarede sig flot i 2015, så glæd dig til at få en

kerne­majs. En fantastisk solstråle blandt de

en god standfasthed.

ny makker til Yukon.

meget tidlige sorter.

• Ny topsort i det tidligste segment

• Ny ægte kernemajssort

• Sikker leverandør af ensilage af højeste kvalitet

• Stort udbytte af høj kvalitetsfoder

• Korrekt tidlighed til sikker kernemajs­

• Meget høj FK-NDF og meget højt stivelses-

• Fremragende NDF fordøjelighed

dyrkning i Danmark • Meget højt kerneudbytte

• Højt stivelseudbytte

udbytte • Lav-middelhøj plante

• God forårsudvikling

• Høj foderværdi pr. hkg kerne

• Standfastheden i top

• Tidlig blomstring

• Høj foderværdi i kolbemajs

• En sort til det hele uden at gå på kompromis

• God standfasthed

• Stærk forårsudvikling

• God plantehøjde for så tidlig sort

• God bladsundhed

• God stay-green for så tidlig sort

• Standfasthed i top

Anvendelse

Anvendelse

Anvendelse

SORT

Kandidat 2016

Antal år i Lands- Udbytte NEL20 a.e. (FHT) forsøgene 2011-15 2015 Gns. flerår

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

SUNLITE

4

95

99

113

112

32,4

35,6

WIZARD

1

99

-

114

-

32,8

-

AMBITION

5

101

102

120

113

32,9

36,3

FIELDSTAR

5

101

102

111

110

31,0

35,4

LG 30.179

22

Kun afprøvet i kernemajsforsøgene - se under midteropslaget Guide til sortsvalg - bagsiden


NYHED

AMBITION

FIELDSTAR

FAO 180

FAO 180

AMBITION er en af de absolut forestrukne majssorter i Danmark. Ikke uden grund. AMBITION har både i forsøg og i praksis vist absolut særklasse som en suveræn og sikker stivelsesleverandør. Sorten har uovertrufne dyrkningsegenskaber i form af en meget stærk forårsudvikling, en fantastisk stresstolerance og standfasthed helt i top. AMBITION er perfekt til både helsæd, kolbe- og kernemajs, og giver dig stabilitet i særklasse. Altid meget højt stivelsesudbytte og mange foderenheder, kombineret med de fantastiske dyrkningsegenkaber har gjort, at også økologer har taget AMBITION til sig som en sikker og pålidelig sort, der aldrig skuffer.

FIELDSTAR er ligesom Ambition en stærk all-round sort til helsæd, kolbe- og kernemajs. En robust og kraftig plante med en fantastisk forårsudvikling. Rigtig god bladsundhed og høj grad af stay-green for så tidlig en sort. Udbyttet er helt i top i kombination med en god foderkvalitet. Stabil sort med den bedste foderkvalitet i kolbemajs.

• Tidlig sort med meget højt udbytte og suveræn stabilitet over årene

• Tidlig sort med meget højt udbytte af stivelse og foderenheder • Kraftig og massiv plantetype • Meget stresstolerant og standfasthed i top • Kan dyrkes på alle lokaliteter • God afpasset stay-green • Også velegnet til økologisk dyrkning

• Meget højt udbytte og indhold af stivelse • God foderkvalitet, højeste foderværdi i kolbemajs • Robust og kraftig plantetype • Stærk forårsudvikling og standfasthed i top • Flot lukket kolbe • Høj grad af stay-green

Anvendelse

Anvendelse

Indhold af NDF % af tørstof

Stivelses indhold % af tørstof

Foderværdi NEL 20 MJ/kg tørstof

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

30,4

35,7

6,03

6,19

39,9

36,3

60,1

60,9

30,3

-

6,03

-

40,8

-

60,3

-

30,3

36,5

5,89

6,10

40,5

37,0

57,1

58,0

27,7

34,8

5,83

6,03

42,3

38,8

57,1

58,2

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

23


NYHED 2017

EMBLEM

GATSBY

FAO 180

ABSALON

FAO 190

FAO 200

EMBLEM er en meget tidlig sort med su-

GATSBY er en ny stærk all-round sort af

ABSALON er blevet en særdeles anerkendt

verænt udbytte af både stivelse og NEL20.

Ambition typen. Den er med i både helsæds- og

sort i det middeltidlige segment sammen

Med en samtidig meget høj FK-NDF hører

kernemajs forsøgene, hvor den i det første år

med Atrium, men er en lille smule tidligere

EMBLEM til blandt de allerstørste topsorter.

(2015) klarede sig overlegent i alle discipliner,

end Atrium. ABSALON leverer et meget højt

Forårsudviklingen er i særklasse og overgår

både som helsæd, kolbe- og kernemajs. En

udbytte af perfekt afbalanceret ensilage, med

alle andre.

meget højtydende sort, der kan det hele og

meget høj FK-NDF og perfekt stivelsesindhold

Den kraftige vækst og meget tidlige blomstring

som har robuste dyrkningsegenskaber som

- den slags der giver mere mælk i tanken.

sikrer tidlig stivelsesindlejring.

Ambition.

De generelt gode dyrkningsegenskaber, som

Når det handler om stor udbyttesikkerhed og

ABSALON desuden præsterer, gør at denne

stivelsesudbytte helt i top kombineret med en

• Ny all-round sort med meget stort potentiale

sort er at finde blandt de mest foretrukne

fremragende foderkvalitet, er EMBLEM svær

• Meget højt udbytte af foderenheder og

sorter i Danmark.

at komme udenom.

stivelse • Meget højt stivelsesindhold

• Udbytte og kvalitet i højeste klasse

• Meget tidlig sort med topudbytte

• Meget højt udbytte i kernemajs

• Meget høj FK-NDF

• Forårsudvikling i særklasse

• Super kvalitet til kolbemajs

• God forårsudvikling og sund plante

• Tidlig indlejring af stivelse

• Flotte ensartede og fyldte kolber

• Middel stay-green

• Sikker leverandør af kvalitetsfoder

• Opret plantetype

• Også velegnet til økologisk dyrkning

• Standfast • Harmonisk afmodning

Anvendelse

Anvendelse

SORT

Anvendelse

Antal år i Lands- Udbytte NEL20 a.e. (FHT) forsøgene 2011-15 2015 Gns. flerår

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

EMBLEM

5

95

101

115

112

30,6

35,3

GATSBY

1

103

-

118

-

31,2

-

ABSALON

3

98

104

102

108

29,4

33,4

ATRIUM

5

100

101

105

101

28,3

31,9

LG 31.211

2

107

108

98

105

26,8

30,1

24


NY I 2016

ATRIUM

LG 31.211

FAO 200

FAO 200

Danmarks bedste og mest populære majssort.

En ny stor LG stjerne i den middeltidlige klasse, som for alvor blev introduceret i 2016. Suveræn

- fordi den giver helsædsensilage med den helt perfekte sammensætning til højest mulige foderoptagelse og mest mælk i tanken. Kvalitet og stabilitet, som ingen kan slå! • • • • •

kombination af højt udbytte, perfekt stivelseindhold og høj cellevægsfordøjelighed. Optimal kvalitetsprofil til højt ydende malkekøer med høj andel af majs. Sorten har vist usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber, uanset hvor

Danmarks mest foretrukne sort Højeste FK-NDF af alle sorter stabilt over årene Altid optimal foderkvalitet Robuste dyrkningsegenskaber Tidlig blomstring og høj kuldetolerance

den er blevet dyrket og over flere år. En utrolig stærk sort, der allerede nu er en af de mest efterspurgte sorter i hele Nordeuropa. Hvis ikke du allerede er blevet fan af LG 31. 211, så bliver du det, når du har prøvet den i 2017.

• Højtydende topkvalitet • Høj fordøjelighed af cellevægge • Usædvanligt robuste dyrkningsegenskaber • Stærk forårsudvikling • Store fyldte kolber • Middel stay-green

Anvendelse

Anvendelse

Indhold af NDF % af tørstof

Stivelsesindhold, % af tørstof

Foderværdi NEL20 MJ/kg tørstof

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

31,3

36,5

5,97

6,13

40,8

37,7

59,7

59,7

29,3

-

5,88

-

41,4

-

57,9

-

25,9

31,5

5,88

6,07

44,0

38,3

59,7

59,9

27,5

33,1

6,05

6,17

40,3

38,4

60,7

61,2

23,5

28,7

5,92

6,01

43,4

39,6

59,9

59,0

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

25


NY I 2016

ASGAARD

LG 31.218

FAO 205

ALFASTAR

FAO 205

FAO 210

ASGAARD er en stærk og meget pålidelig sort,

En kvalitetssort med et enormt potentiale til

ALFASTAR blev for et par år siden introduceret

der hvert år leverer et kæmpe udbytte af foder­

de lidt lunere lokaliteter. Meget højt udbytte

som afløseren til Aastar. Det har ikke været

enheder af høj kvalitet. En massiv og bladrig

af ensilage med meget høj foderværdi, der kan

nogen nem opgave for ALFASTAR at få lov til

type med ekstremt flotte kolber, der har lukket

indgå i rationer med store mængder majs.

at erstatte en stor sort som Aastar, men nu er

svøb. Kvalitetsprofilen er tæt på Atrium’s og

Flotte og fyldte kolber. Stærk forårsudvikling

den endeligt trådt i karakter og har overbevist

med den formidable dyrkningssikkerhed, er

og rigtig god bladsundhed.

majsavlerne om, at den er et godt valg. Med AL-

ASGAARD et klogt og sikkert valg på middel til lune lokaliteter.

• • • • • • • •

Meget højt udbytte af foderenheder Super kvalitetsprofil - tæt på Atrium’s Robust og dyrkningssikker Massiv og bladrig plante Stærk forårsudvikling og tidlig blomstring Imponerende kolber Middel - god stay green Også velegnet til økologisk dyrkning på lune lokaliteter

Anvendelse

SORT

FASTAR opnår du et væsentligt højere udbytte

• Højest ydende sort i landsforsøgene

og et forbedret stivelsesindhold. En topsort med

• Høj fordøjelighed af cellevægge

perfekt balance mellem stivelsesindhold og højt

• Stærk forårsudvikling

FK-NDF! ALFASTAR er en relativ lav, men kom-

• God bladsundhed

pakt og bladrig plantetype, der altid overrasker

• Middel stay-green

positivt, når den først er lagt i stakken.

• Udbytte og kvalitet i særklasse • Perfekt i majsrige rationer. • FK-NDF helt i top, afpasset stivelsesindhold • Stærk og bladrig plante med lange kolber • Middel - lav stay green

Anvendelse

Anvendelse

Antal år i Lands- Udbytte NEL20 a.e. (FHT) forsøgene 2011-15 2015 Gns. flerår

Stivelsesudbytte (FHT)

Tørstof %

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

ASGAARD

4

104

105

107

107

27,9

31,9

LG 31.218

2

109

108

105

104

27,3

30,5

ALFASTAR

4

103

105

102

107

26,1

31,1

LG 30.209

3

104

105

105

105

26,6

30,7

LG 30.211

5

94

102

79

97

25,1

30,5

NITRO

5

98

103

84

97

24,9

29,9

26


TIDLIGHEDSGRUPPER I FAO TAL Blandt de majssorter, der dyrkes i Danmark, er der teoretisk ca. 6 ugers forskel i modningstidspunktet til helsæd mellem den tidligste og den seneste sort på markedet. Firmaerne oplyser ofte et såkaldt FAO tal for deres sorter. FAO tallet angiver i hvilken tidlighedsgruppe sorten tilhører og tallet er vejledende. Skalaen går fra 100-990. Jo lavere tal des tidligere er sorten. I Danmark rangerer de pt. dyrkede sorter mellem FAO ca. 150- ca.220. Firmaerne bruger ikke den helt samme måde at gruppere sorterne på og derfor kan FAO tal ikke altid sammenlignes på tværs af firmaer. LG sorternes FAO tal rangerer fra de tidligste (Emmerson og Activate), som har FAO 150 til den seneste, som er Nitro med FAO 220. Ind imellem ligger f.eks. Ambition, Emblem og Fieldstar med FAO 180 og Atrium, Absalon og LG 31.211 med FAO 200.

LG 30.209

LG 30.211

FAO 210

NITRO

FAO 211

FAO 220

LG 30.209 er endnu en middeltidlig topsort

LG 30.211 er blevet en af de mest foretrukne

NITRO er lig med topudbytte og kvalitet på de

til højtydende malkekøer. Meget stort udbytte

sorter til højtydende malkekøer med høj ration

bedste majslokaliteter i Danmark. NITRO har

kombineret med foderkvalitet i særklasse og

af majs på de lunere lokaliteter. Ikke uden

i alle afprøvningsår vist resultater på et meget

stærke dyrkningsegenskaber, gør LG 30.209

grund for LG 30.211 er indbegrebet af et meget

højt niveau, når det gælder dyrkning, udbytte

til et oplagt valg på de lunere lokaliteter.

højt udbytte, en fantastisk foderkvalitet og sta-

og kvalitet. Fremragende resultater i praksis.

bilitet i særklasse! En perfekt kolbeandel og en

Nitro sætter store flotte kolber og giver ensi-

• Udbytte og kvalitet i topklasse

suveræn fiberkvalitet, der giver høj foderopta-

lage med den bedste foderværdi til majsrige

• Til majsrige rationer - høj FK-NDF

gelse og mest mælk i tanken.

rationer til højtydende køer.

• Middelhøj og massiv plantetype

• Meget højt udbytte og FK-NDF i top

• Middeltidlig-sildig med stort potentiale

• Standfasthed i top

• Robust og kraftig plantetype

• Topudbytte og FK-NDF helt i top

• Middel stay-green

• Stærk forårsudvikling og tidlig

• Stærk forårsudvikling og tidlig

• Stærk forårsudvikling

blomstring

blomstring

• Perfekt kolbeandel

• Perfekt til de bedste majsområder

• Middel stay-green • Harmonisk afmodning

Anvendelse

Anvendelse

Anvendelse

Indhold af NDF % af tørstof

Stivelses indhold % af tørstof

Foderværdi NEL20 MJ/kg tørstof

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

2015

Gns. flerår

26,8

31,3

5,94

6,06

43,0

39,1

59,4

59,5

25,0

28,6

5,94

6,02

42,5

39,1

59,5

58,6

25,2

31,5

5,89

6,08

43,8

38,5

59,9

60,0

26,0

30,0

5,93

6,04

42,2

38,8

58,9

59,2

21,2

30,5

5,82

6,05

44,8

40,5

59,3

60,2

21,5

30,2

5,82

6,05

46,1

40,6

60,2

60,4

Fordøjelighed af cellevægge FK-NDF %

27


Se mere om LG sorter i filmen, som du kan se ved at scanne billedet herunder med Layar appen fra din Scan denne side smartphone eller tablet.

www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200

Download appen gratis til din smartphone eller tablet (scan QR-koden eller søg i App Store eller Google Play.)


Guide til sortsvalg 2017 1

VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER

2 FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL, DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

✔ BRUG 90/10 REGLEN: ✔ SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) OG

✔ LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)

VÆLG MAJSSORT MED OMHU Stabilitet i mark og stald starter ved sortsvalget, men det kan være en uoverskuelig jungle at finde rundt i. Der er i dag et hav af majssorter at vælge imellem og også mange udbydere af majsfrø på markedet. Dels er der mange sorter med i landsforsøgene hvert år, dels er der sorter på markedet, som slet ikke er afprøvede under danske betingelser, eller som kun har været med i få private forsøg. En sort vil ikke nødvendigvis klare sig godt i Danmark, selv om den klarer sig godt et sted i udlandet. Det er derfor, at vi i Limagrain bruger rigtigt mange ressourcer på at afprøve vores sorter i Danmark i egne forsøg i 4-5 år, før vi udvælger dem til videre afprøvning i de uvildige landsforsøg og til markedsføring. Det giver de mest stabile sorter, der holder hvad de lover. Kun de færreste har råd til at gamble med et helt års foderforsyning og dermed mæl-

keydelsen ved at satse på sorter, der ikke har veldokumenterede data. Husk også at man ikke kan høste majsen med øjnene. En sort kan sagtens se imponerende ud i marken og give store stakke i siloen, men reelt være bedre til at imponere naboen med, end til at få dine køer til at give mælk. Brug derfor kun sorter med gode stabile resultater fra Landsforsøgene, lyt til dine egne erfaringer og til dine køer og endelig - køb dine frø hos en forhandler, som du har tillid til. GUIDE TIL SORTSVALG 2017 GIVER OVERBLIKKET I denne guide hjælper vi dig med at indskrænke det store udvalg af sorter til netop de sorter, der har relevans på din bedrift.

BRUG 90/10 REGLEN Til 90 % af dit majsareal bør du vælge mellem kendte og stabile sorter. Det er de sorter, der har vist sit værd igennem 3 år eller mere i Landsforsøgene og som du evt. også selv har gode erfaringer med. Til de resterende 10 % af arealet kan du vælge nye sorter. Dvs. sorter, der kun har deltaget i op til 2 år i landsforsøgene. På den måde sikrer du stabilitet i både mark og stald, samtidig med, at du får glæde af den fremgang, der hele tiden sker via forædlingen.

Scan denne side

Scan 90/10 marken her og få overblik over de kendte og de nye LG sorter


Vejledning Vejledning tiltil guiden guiden Korrekt tidlighed tidlighed først! først! 1 1Korrekt Diagrammerne Diagrammerne Diagrammerne i vejledningen ii vejledningen vejledningen viser resultaterne viser viser resultaterne resultaterne fra fra fra Du skal starte Du Du skal skal med starte starte at udelukke med med at at udelukke udelukke alle de sorter, alle alle de de som sorter, sorter, hos som dig som hos hos dig dig de seneste de de3seneste seneste års landsforsøg 33 års års landsforsøg landsforsøg (2013-15). (2013-15). (2013-15). Alle sorter, Alle Alle der sorter, sorter, der der er for sene er er for til, for sene at sene de til, til, med at atsikkerhed de de med med sikkerhed sikkerhed kan nå atkan kan blive nå nåhøstat at blive blive høsthøsthar været har har med været været i landsforsøgene med med ii landsforsøgene landsforsøgene i alle treii år, alle alleogtre tre som år, år, og og som som klare før klare klare midten før førafmidten midten oktober af af–oktober oktober også i et –– også dårligt også ii et et år. dårligt dårligt år. år. igen er anmeldt igen igen er er anmeldt anmeldt til Landsforsøgene til til Landsforsøgene Landsforsøgene i 2016, er ii 2016, 2016, taget er er taget taget med – dvs. med med det –– er dvs. dvs. dedet det sorter, er er de deder sorter, sorter, fylder der der enfylder fylder relativt en enstor relativt relativt stor stor 1. Vurdér 1. 1. Vurdér din Vurdér lokalitet din din lokalitet lokalitet ved hjælpved ved af kortet hjælp hjælp af af over kortet kortet majsover over majsmajsdel af markedet. del del af af markedet. markedet. Det er blandt Det Det er er disse blandt blandt sorter disse disse dusorter sorter skal vældu du skal skal vælvælvarmeenheder, varmeenheder, varmeenheder, og find den og og find farve, find den den derfarve, farve, passer. der der passer. passer. ge til 90 ge % ge af til tildine 90 90 % %majsarealer. af af dine dine majsarealer. majsarealer. 2. Korrigér 2. 2. Korrigér Korrigér farven farven efter farven lokale efter efter forhold, lokale lokale forhold, forhold, der kan der der kan kan De nye sorter De De nye nye frasorter sorter LG, som fra fra LG, LG, kunsom som har kun været kun har har med været været i landsmed med ii landslandstrække dine trække trække marker dine dineimarker marker en enten ii en en køligere enten enten køligere retning køligere(blå) retning retning (blå) (blå) forsøgene forsøgene forsøgene i de seneste ii de de 1seneste seneste eller 2 11åreller eller er også 22 år år vist er er også også i diavist vist ii diadiaeller i eneller eller lunere ii en enretning lunere lunere(rød). retning retning Det (rød). (rød). kan Det Det værekan kan jordtyvære være jordtyjordtygrammerne, grammerne, grammerne, og er markeret og og er er markeret markeret med hhv.med med én(*) hhv. hhv. eller én(*) én(*) to (**) eller eller to to (**) (**) pe, læforhold, pe, pe, læforhold, læforhold, risiko forrisiko risiko sen/tidlig for for sen/tidlig sen/tidlig nattefrost, nattefrost, nattefrost, ønsket ønsket ønsket stjerner. stjerner. stjerner. Værdierne Værdierne Værdierne i diagrammerne ii diagrammerne diagrammerne er forholdstal, er er forholdstal, forholdstal, og og og høsttid mm. høsttid høsttid mm. mm. du kan aflæse du du kan kan under aflæse aflæse grafen under underhvad grafen grafen forholdstal hvad hvad forholdstal forholdstal 100 sva-100 100 svasvarer rer rer til til ii absolutte absolutte værdier. værdier. værdier. 3. Se på 3. 3.diagrammet Se Se på på diagrammet diagrammet over udbytte over over udbytte udbytte og tidlighed og og tidlighed tidlighed og og og til i absolutte vælg blandt vælg vælg deblandt blandt sorter,de de der sorter, sorter, liggerder der i området ligger ligger ii området området under den under under den den farvede bjælke, farvede farvededer bjælke, bjælke, svarer der der tilsvarer svarer din farve. til til din din farve. farve.

≥3400 ≥3400 ≥3400 TOMMELFINGERREGEL: TOMMELFINGERREGEL: 3300<34003300<3400 3300<3400TOMMELFINGERREGEL: 3200 <33003200 3200<3300 <3300 Middeltidlige Middeltidlige Middeltidlige sorter skal sorter sorter bruge skal skal ca.bruge bruge 2.400ca. ca.majsvarme2.400 2.400 majsvarmemajsvarme3100 <32003100 3100<3200 <3200 3000 <31003000 3000<3100 <3100enheder (MVE) enheder enheder fra (MVE) (MVE) såning fra fra tilsåning såning høst for til tilat høst høst blive for forklar at at blive blive til helklar klar til til helhel2900 <30002900 2900<3000 <3000 2800 <29002800 2800<2900 <2900sæd, mens sæd, sæd, de mens mens kræver de deca. kræver kræver 2.700ca. ca. MVE 2.700 2.700 forMVE MVE at kunne for for at at blive kunne kunne blive blive 2700 <28002700 2700<2800 <2800 klar klar til til kolbe/kernemajshøst. kolbe/kernemajshøst. Tidlige sorter Tidlige Tidlige skal sorter sorter bruge skal skal bruge bruge 2600 <27002600 2600<2700 <2700klar til kolbe/kernemajshøst. 2500 <26002500 2500<2600 <2600 færre MVE, færre færre mens MVE, MVE, senere mens mens sorter senere senere skal sorter sorter bruge skal skal flere bruge bruge MVE. flere flere MVE. MVE. 2400 <25002400 2400<2500 <2500 2300 <24002300 2300<2400 <2400 < 2300 <<2300 2300

Følg Majsvarmeenheder Majsvarmeenheder Majsvarmeenheder

Majsvarmeenheder Majsvarmeenheder Majsvarmeenheder i Danmark ii Danmark Danmark 2001-2010 2001-2010 2001-2010 Ontario Crop Ontario Ontario HeatCrop Crop Units, Heat Heat middel Units, Units, årssum middel middel (15.4-15.10) årssum årssum(15.4-15.10) (15.4-15.10) Kilde: www.landbrugsinfo.dk Kilde: Kilde:www.landbrugsinfo.dk www.landbrugsinfo.dk

den Følg Følg aktuden den aktuaktuelle udvikling elle elle udvikling udvikling i ii 3000 3000 3000 2600 2600 2600 majsvarmeen majsvarmeen majsvarmeen heder heder heder 2200 2200 2200 Scan denne Scan Scan side denne denne side side 1800 1800 1800 i dit iipostnumdit dit postnumpostnum1400 1400 1400 1000 1000 1000 mer område mer mer område område på på på 600 600 600 200 200 200 landbrugsinfo.dk. landbrugsinfo.dk. landbrugsinfo.dk. 15-4 15-4 15-4 15-5 15-6 15-7 15-5 15-5 15-8 15-6 15-6 15-9 15-7 15-7 12-10 15-8 15-8 15-9 15-9 12-10 12-10 Skan billedet Skan Skan billedet med billedet med med Layar App Layar Layar og fåApp App direkte og og få fåadgang direkte direktetil adgang adgang siden til med til siden siden majsvarmed med majsvarmajsvarmeenheder. meenheder. meenheder.


Scan hele Scan denne hele side denne med side Layar medapp Layar ogapp få hele og få Guide hele Guide til sortsvalg til sortsvalg 2017 på2017 din på smartphone din smartphone eller tablet. eller Guiden tablet. Guiden opdateres opdateres med nyeste medresultater nyeste resultater efter offentliggørelsen efter offentliggørelsen af af resultaterne resultaterne af landsforsøgene af landsforsøgene 2016. 2016. Scan denne Scan side denne side

Vælg ønsket ønsket kvalitetsprofil kvalitetsprofil 2 2Vælg Stivelsesindholdet Stivelsesindholdet og fordøjeligheden og fordøjeligheden af NDF (FK-NDF) af NDF (FK-NDF) FK-NDF FK-NDF FK-NDF Stivelse Stivelse Stivelse FK-NDF FK-NDF FK-NDF er de to parametre, er de to parametre, der har størst der har indflydelse størst indflydelse på majsenpå majsensilagens silagens kvalitet kvalitet som grovfoder som grovfoder til malkekøer. til malkekøer. FibrenesFibrenes Stivelse Stivelse Stivelse FK-NDF FK-NDF FK-NDF Stivelse Stivelse Stivelse kvalitet (FK-NDF) kvalitet (FK-NDF) sætter grænsen sætter grænsen for, hvorfor, meget hvormajsmeget majsensilage ensilage koen kankoen indtage kan og indtage dermed og dermed også for,også hvorfor, me-hvor meget energi, getder energi, kan udnyttes der kan udnyttes og omsættes og omsættes til mælk.til Det mælk. er Det er Majs andelMajs af grovfoder andel af ration grovfoder ration velkendtvelkendt og veldokumenteret, og veldokumenteret, at højereatfordøjelighed højere fordøjelighed af af NDF giver NDF mulighed giver mulighed for øget foderindtag for øget foderindtag og bedreog foderbedre foderGræs andel Græs af grovfoder andel af ration grovfoder ration udnyttelse, udnyttelse, som direkte, som direkte, kan omsættes kan omsættes til højeretilmælkehøjere mælkeydelse. Hvis ydelse. fiberindholdet Hvis fiberindholdet (NDF-indholdet) (NDF-indholdet) er lavt, gier lavt, giVed en højVed andel en af højmajs andel af majs ver det også ver det plads også til,plads at koen til,kan at koen indtage kan mere. indtage Husk mere. dogHusk dog – se efter det – segule efterLGAN det gule stempel LGAN stempel på, at fibrene på, at netop fibreneernetop ønskelige, er ønskelige, fordi de fordi er forudsætde er forudsætmens man mens vedman lavere vedandele lavereafandele majsensilage af majsensilage ningen for ningen opretholdelse for opretholdelse af en optimal af en optimal vomfunktion. vomfunktion. Det betydning, Det betydning, (under %) og50 mere %) og græs mere i rationen græs i rationen kan lægge kan relativt lægge relativt gælder derfor gælderom, derfor at holde om, atden holde balance, den balance, der medder mest med (under mest 50 mere på stivelsesindholdet. vægt på stivelsesindholdet. mulig grovfoderindtag mulig grovfoderindtag giver de giver sundeste de sundeste køer. Detkøer. giverDet mere giver vægt nemlig mest nemlig mælk mest i tanken. mælk i tanken. På de to På diagrammer de to diagrammer under punkt under2,punkt som viser 2, som hhv. viser for-hhv. fordøjelig døjelig og NDF stivelsesindhold og stivelsesindhold samt NDF-indhold samt NDF-indhold og og Foderrationens Foderrationens sammensætning sammensætning har betydning har betydning for, om for, om NDF stivelsesindhold, stivelsesindhold, kan du se kanhvilken du se hvilken kvalitetsprofil kvalitetsprofil dine dine man børman lægge bør mere lægge eller mere mindre eller vægt mindre på vægt hhv. stivelsespå hhv. stivelsessorter har. sorter Afhængigt har. Afhængigt af hvad af du hvad lægger duvægt lægger vægt indhold,indhold, fordøjeligt fordøjeligt NDF og NDF-indholdet. NDF og NDF-indholdet. Bruger man Brugerudvalgte man udvalgte i netop på din i netop foderration, din foderration, kan du reducere kan du reducere udvalgetudvalget af af en høj andel en højafandel majsensilage af majsensilage i grovfoderrationen i grovfoderrationen (over på (over sorter yderligere. sorter yderligere. 50 %), har 50 %), indholdet har indholdet af fordøjeligt af fordøjeligt NDF relativt NDF større relativt større

LGLG Animal Animal Nutrition Nutrition HØJ NDF-FORDØJELIGHED HØJ NDF-FORDØJELIGHED – ET KLART – ETFORÆDLINGSMÅL KLART FORÆDLINGSMÅL SUVERÆN SUVERÆN KVALITETSPROFIL, KVALITETSPROFIL, HØJ YDELSE HØJ OG YDELSE DE BEDSTE OG DE BEDSTE HOS LIMAGRAIN HOS LIMAGRAIN DYRKNINGSEGENSKABER DYRKNINGSEGENSKABER har det har klaredet forædlingsmål, klare forædlingsmål, når det når drejer det drejer De majssorter, De majssorter, der tildeles derdet tildeles gule det LGAN gulestempel LGAN stempel i Dan- iLimagrain Dan- Limagrain om udvikling sig om udvikling af helsædssorter af helsædssorter til malkekøer, til malkekøer, at både at både mark er mark nøje udvalgte er nøje udvalgte efter en efter lang række en langkriterier. række kriterier. Sor- sig SorNDF-fordøjelighed NDF-fordøjelighed og stivelsesindholdet og stivelsesindholdet skal optimeskal optimeterne vurderes terne vurderes på baggrund på baggrund af vores af egne vores forsøgsresulegne forsøgsresulres. Det res. giver Det os giver majssoros majssortater samt tater minimum samt minimum 2 års resultater 2 års resultater i Landsforsøgene, i Landsforsøgene, ter med ter denmed bedste den kvalibedste kvalihvor højhvor NDF-fordøjelighed høj NDF-fordøjelighed er et af ernøglekriterierne. et af nøglekriterierne. tetsprofil, tetsprofil, hvor fordøjeligt hvor fordøjeligt Vigtige parametre Vigtige parametre derudover derudover er bl.a. totalt er bl.a. energiudbyttotalt energiudbytNDF og stivelse NDF og indgår stivelsei indgår en i en te, energiværdi te, energiværdi (NEL20,(NEL20, MJ/kg TS), MJ/kg stivelsesudbytte, TS), stivelsesudbytte, perfekt balance. stivelsesindhold, stivelsesindhold, udbyttestabilitet, udbyttestabilitet, forårsudvikling, forårsudvikling, kul- perfekt kul- balance. detolerance, detolerance, standfasthed standfasthed og bladsundhed og bladsundhed mm. mm.


Udbytte og tidlighed

1

Alle lokaliteter - helsæd

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 31-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på siden til venstre herfor.

Landsforsøgene 2013-15 (alle 7 lokaliteter - 18 forsøg) Nye sorter: *) 2015 (5 forsøg)

**) 2014 - 2015 (11 forsøg) MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

110

LG 31.218** LG 31.211**

108

FORHOLDSTAL for UDBYTTE af NEL20 afgrødeenheder

106

Nitro

LG 30.209

Alfastar

Asgaard Absalon

104

Gatsby* Fieldstar

LG 30.211 Atrium

102

Emblem

Sortsblanding

100

Ambition

Glory Wizard*

Sunlite

98

Arcade

96

Reason** Activate

Emmerson

124

130

94

92

90

88

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

126

128

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 afgrødeenheder: Fht. 100 = 129,9 a.e. *) 106,3 a.e. **) 124,7 a.e. Forholdstal (Fht.) for tørstof indhold ved høst: Fht. 100 = 31,4 % *) 27,6 % **) 30,7 % Kilde: www.sortinfo.dk

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

132


Udbytte og tidlighed

Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2013-15 (10 forsøg)

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Nye sorter: *) 2015 (3 forsøg) **) 2014-15 (6 forsøg)

110

LG 31.218**

FORHOLDSTAL for udbytte af NEL20 afgrødeenheder

108

Nitro LG 31.211** LG 30.209

106 104

Alfastar Asgaard Absalon

Fieldstar

LG 30.211 Atrium

102

Gatsby* Emblem

Sortsblanding

100

Ambition

Sunlite Wizard* Glory Arcade c Reason** Activate

98 96

Emmerson

94 92 90 88

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 afgrødeenheder: Fht. 100 = 133,1 a.e. *) 120,6 a.e. **) 129,2 a.e. Forholdstal (Fht.) for tørstof indhold ved høst: Fht. 100 = 32,9 % *) 30,6 % **) 33,0 %

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Kølige lokaliteter 2013-15 (8 forsøg) Nye sorter: *) 2015 (2 forsøg) **) 2014-15 (5 forsøg)

112

LG 31.211** LG 31.218**

110

FORHOLDSTAL for udbytte af NEL20 afgrødeenheder

108

LG 30.209 Alfastar

106 104

Asgaard

Gatsby*

Absalon

Nitro LG 30.211

102

Sortsblanding Atrium

100

Emblem

Fieldstar Ambition Sunlite Glory Wizard*

98

Arcade

96 94

Reason** Activate

Emmerson

92 90 88 86

92

94

96

98

100 102 104 106 108 110 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138

FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 afgrødeenheder: Fht. 100 = 124,1 a.e. *) 84,8 a.e. **) 116,7 a.e. Forholdstal (Fht.) for tørstof indhold ved høst: Fht. 100 = 29,2 % *) 22,8 % **) 27,6 % 

EKSTRA TIDLIGE

MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk


Fordøjelig NDF og stivelse

2

Alle lokaliteter - helsæd

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammerne herunder. Den øverste graf viser fordøjeligheden af NDF sammen med stivelsesindholdet, mens den anden viser indholdet af NDF sammen med stivelsesindholdet. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoderrationen på din bedrift. Ved høj andel af majs – gå efter sorter med høj fordøjelighed af NDF – se efter det gule LG Animal Nutrition stempel.

Fordøjelighed af NDF og Stivelsesindhold 104

Atrium Arcade

103

Sunlite

FORHOLDSTAL for fordøjelighed af NDF (FK NDF)

102

LG 30.211

101

Absalon Alfastar l

LG 31.211**

Activate

Reason**

Asgaard

LG 31.218** LG 30.209

Wizard*

Emmerson

Emblem

Sortsblanding

100 99

Glory

Fieldstar

Gatsby* Ambition

98 97 96 95 94

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

FORHOLDSTAL for indhold af STIVELSE

Forholdstal (Fht.) for fordøjelighed af NDF (FK NDF): Fht. 100 = 59,0 *) 58,9 **) 58,4 Forholdstal (Fht.) for indhold af stivelse: Fht. 100 = 30,1 % *) 25,6 % **) 29,2 %

Indhold af NDF og Stivelsesindhold 105

LG 30.211

Nitro

103

LG 30.209 LG 31.211**

101

FORHOLDSTAL for indhold af NDF

Nye sorter: *) 2015 (5 forsøg) **) 2014-15 (11 forsøg) Kilde: www.landbrugsinfo.dk

Landsforsøgene 2013-15 (alle 7 lokaliteter - 18 forsøg)

Nitro

Absalon

Sortsblanding

LG 31.218**

Asgaard s Fieldstar

99

Alfastar

um Atrium A

Reason** Arcade Gatsby*

Emblem

97

Glory Ambition

95

Wizard*

Sunlite

Emmerson

93

Activate

91

89

92

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

FORHOLDSTAL for indhold af STIVELSE

Forholdstal for indhold af NDF: Fht. 100 = 38,3 % *) 42,5 % **) 39,4 % Forholdstal (Fht.) for indhold af stivelse: Fht. 100 = 30,1 % *) 25,6 % **) 29,2 %

116

118

120

122

124

126


Majs Majs til til økologi økologi Majssorter Majssorter til økologisk til økologisk dyrkningdyrkning bør altidbør være altid tidlige være tidlige VELEGDE VELEGDE SORTERSORTER TIL ØKOLOGI TIL ØKOLOGI FAO sorter. Det sorter. skyldes, Det skyldes, at såningatoftest såning sker oftest senere skerend senere for end for konventionel konventionel majs pga.majs de højere pga. dekrav højere til jordtemperatukrav til jordtemperatuEMMERSON EMMERSON 150 ren for ubejdset ren for ubejdset majs. Sorter majs. tilSorter økologi tilskal økologi desuden skal desuden være være ACTIVATE ACTIVATE 150 robuste med robuste en kraftig med enforårsudvikling kraftig forårsudvikling og en godogkonkuren god konkurrenceevne renceevne overfor ukrudt. overfor ukrudt. REASON REASON 160 GLORY GLORY Den mest Den populære mest populære sort til økologisk sort til økologisk dyrkningdyrkning i dag er i dag er AMBITION. AMBITION. Den har Den en formidabel har en formidabel robusthed robusthed og dyrk-og dyrkSUNLITE SUNLITE ningssikkerhed ningssikkerhed under alle under forhold, alle og forhold, den kommer og den kommer meget meget EMBLEM EMBLEM hurtigt og hurtigt sikkert ogfra sikkert start hver fra start gang. hver AMBITION gang. AMBITION er blevet er blevet Treasure’s Treasure’s afløser som afløser økologernes som økologernes foretrukne foretrukne majssort.majssort. AMBITIONAMBITION AMBITION AMBITION bør altid bør indgå altid i markplanen indgå i markplanen hos den økologihos den økologiLG 31.211 (kun LG 31.211 til meget (kunlune til meget forhold) lune forhold) ske majsavler ske majsavler evt. suppleret evt. suppleret med en eller medflere en eller af deflere sorter, af de sorter, der også der er nævnt også er i tabellen nævnt i til tabellen højre, til som højre, visersom flere viser velegflere velegASGAARDASGAARD (kun til meget (kunlune til meget forhold) lune forhold) nede majssorter nede majssorter til økologisk til økologisk dyrkning. dyrkning.

Majs Majs til til biogas biogas

FAO 150 150 160

170

170

170

170

180

180

180

180

200

200

205

205

Udbytte Udbytte af tørstof af tørstof – Landsforsøgene – Landsforsøgene 2013-152013-15 (18 forsøg) (18 forsøg)

Nye sorter: Nye *) 2015 sorter: (5 forsøg) *) 2015 (5 **)forsøg) 2014-15**) (11 2014-15 forsøg) (11 forsøg)

106

104

FORHOLDSTAL for udbytte af TØRSTOF

For majs For til biogas majs til er biogas der primært er der primært 102 interesseinteresse for sorter,forder sorter, kan proder kan producere såducere stor mængde så stor mængde tørstof pr.tørstof pr.100 ha som muligt. ha somDet muligt. gælder Detisær, gælder især,98 hvis manhvis er sælger man er af sælger majs tilafbiomajs til bio-96 gas, og man gas, udelukkende og man udelukkende bliver bliver 94 afregnet afregnet efter tørstofmængden. efter tørstofmængden. Er man Er producent man producent af biogas,af erbiogas, er92 det også det ønskeligt, også ønskeligt, at majsenattilmajsen til-90 med har en med højhar energiværdi en høj energiværdi i form i form 88 af højt stivelsesindhold af højt stivelsesindhold og/eller og/eller 86 høj fordøjelighed høj fordøjelighed af NDF. af NDF. 94

108

LG 31.218** LG 31.218** LG 31.211** LG 31.211** 106 LG 30.209 LG 30.209 Nitro NitroAlfastar Asgaard Alfastar Asgaard Fieldstar Fieldstar Gatsby* Absalon Absalon Gatsby* 104 LG 30.211 LG 30.211 Ambition Ambition FORHOLDSTAL for udbytte af TØRSTOF

108

102

Sortsblanding 100

Atrium Atrium u iSortsblanding iu

Emblem

Emblem Glory Sunlite

98

Glory

Sunlite Wizard*

96

Wizard* Arcade Reason** Arcade Reason**

94

Activate

Emmerson Activate

Emmerson

92

90

88

96

86 9894

10096

10298

104 100

106 102

108 104

110 106

112 108

114 110

116 112

118 114

120 116

122 118

124 120

126 122

128 124

130 126

FORHOLDSTAL for tørstof indhold FORHOLDSTAL for tørstof indhold ved høst ved høst

Forholdstal (Fht.) Forholdstal for udbytte (Fht.) af fortørstof: udbytteFht. af tørstof: 100 = 159,4 Fht. hkg/ha 100 = 159,4 *) 133,4 hkg/ha hkg/ha *) 133,4 **) 155,7 hkg/ha hkg/ha **) 155,7 hkg/ha Forholdstal (Fht.) Forholdstal for tørstof (Fht.)indhold for tørstof ved indhold høst: Fht. ved 100 høst: = 31,4 Fht.%100 *) =27,6 31,4 %%**)*)30,7 27,6%% **) 30,7 %

132 128

130

132


Kolbemajs og kernemajs

Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne.

Sorterne SUNLITE, GLORY, AMBITION og FIELDSTAR og den nye GATSBY er alle gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. De er ideelle som buffersorter fordi de også har gode egenskaber til helsæd. YUKON er en ægte kernemajssort og stadig det sikreste valg til kernemajs pga. dens evne til hvert år, at blive klar til høst i tide. YUKON er pt. den eneste sort på den danske sortsliste for kernemajs. Til 2017 forventes den nye og lovende sort LG 30.179 at blive optaget på kernemajssortslisten også. LG 30.279 er en smule senere end YUKON, men giver et højere udbytte. Den er et rigtig godt supplement til YUKON i markplanen hos kernemajsavleren.

Fieldstar

7,30

Gatsby 7,25

7,20

Glory LG 30.179*

Sunlite 7,15

Ambition Yukon (Målesort)

7,10

Activate 7,05

7,00

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

Tørstof % i kolbe ved høst

Landsforsøgene med kernemajs 2013-15 14 forsøg *) 4 forsøg (2015)

116

LG 30.179 (*)

114

Gatsby*

112 110 108 106

Ambition

Sunlite

Fieldstar

104 102

Yukon (målesort)

Glory

100 98

Activate

96 94 92 90

116

114

112

110

108

106

104

102

FORHOLDSTAL for vandindhold i kerne ved høst (Bemærk: laveste vand % til højre) Forholdstal (Fht.) for vand indhold i kerne ved høst: Fht. 100 = 32,8 % *) 35,0 % Forholdstal (Fht.) for udbytte af FEsvin: Fht. 100 = 10.848 FEsv *) 8.976 FEsv

100

98

88

FORHOLDSTAL for udbytte af FEsv

Det betyder at: • Kolbemajs skal kunne nå ca. 55 % tørstofindhold i kolber med svøbblade

Kvalitet i kolbemajs - Landsforsøgene med kolbemajs 2015

(4 forsøg)

NEL20 MJ/kg tørstof i kolbe med svøb

Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

LG Majssorter & Guide til sortsvalg 2017  
LG Majssorter & Guide til sortsvalg 2017