Page 1

HOLSTEBRO - STRUER - LEMVIG - AULUM FORÅR 2018

KURSUSPROGRAM

Foto - side 21

Knivskæftning - side 18

Pileflet - side 20

Mad - side 28

Strik - side 21

Yoga - side 8

Sprogkurser ∙ Bevægelse ∙ Mad Foredrag ∙ Velvære ∙ Yoga ∙ Musik ∙ Sang Oplevelser ∙ Malerkursus ∙ Ture ∙ Pileflet Tango ∙ Førstehjælp ∙ Foto ∙ Udflugter IT ∙ Taichi ∙ Billedskole ∙ Senior Højskole

En kur der dur - kendt fra TV2 side 3

T ILM ELD D I G PÅ WWW. FO F. DK/N O RDV EST JYLLAND


V EL KO MMEN På kontoret

Ny forskning har dokumenteret at borgerne øger deres trivsel og livskvalitet, når de er aktive i aftenskolen. Nogle vil gøre noget godt for deres krop og sundhed - andre igen har lyst til at udfolde deres kreative eller musikalske årer, men især er glæde og læring nøgleord, når kursisterne skal beskrive, hvad de får ud af at bruge aftenskolerne. Det fremgår tydeligt af en undersøgelse fra Videncenter for Folkeoplysning.

Elke Bruhn Andersen Skoleleder

Ruth S. Holmgaard Kontorassistent

FOF er glade for, at vi sammen med vore kursister spiller en aktiv og vigtig rolle, når det gælder folkesundheden og vidensamfundet. Vi har dette forår haft fokus på at sammensætte en lang række af forskellige kurser, der favner bredt og tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Sammen med alle vore dygtige undervisere byder vi velkommen til både faglig og personlig udvikling, hvor der også er lagt fokus på at mødes med andre og være en del af et fællesskab. Antiinflammatorisk kost, mange sprog på flere niveauer, motion for det ydre såvel som for det indre med meditation, nærvær på barn/voksen hold. 4-dages tur med fokus maleri & samvær, økonomisk overblik med værdipapirer eller egen dagligdag. Re-design, malerskole, keramik, yoga, mad for mænd samt vin for kvinder - er bare nogle af varianterne og mangfoldigheden er stor. Derudover har vi selvfølgelig også hold på Holstebro billedskole - for børn… Og allerede nu kan du også tilmelde dit barn til Sommerbilledskolen, der sidste år havde 25 børn - og venteliste! Vi har glædet os til at husstandsomdele vores nye katalog og hilser alle vore faste deltagere, såvel som nye, velkommen til mange muligheder for at blive både

Jørn Kjær Kontorassistent

Juliane Overgaard Kontorassistent/sprogkonsulent

FÆRDSELSRELTERET FØRSTEHJÆLP side 25

Mange hilsner, Elke Bruhn Andersen, Skoleleder FOF Nordvestjylland, Brogårdsvej 2, 7500 Holstebro Tlf. 9741 1964, mail@fof-nvj.dk

INDHOLD Foredrag, debat & ture. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side   3 Seniorhøjskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side   5 Yoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 6 Motion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 13 Billedskolen Holstebro – for børn . . . . . . . . . . . . . side 14 Kreative fag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 16 IT, økonomi & foto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 21

IT, ØKONOMI & FOTO side 23

2

Personlig udvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 22 Sprog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 24 Mad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 27 Sang og musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 30 FOF information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 31

Tilmeld dig på www.fof.dk/nordvestjylland eller på 9741 1964


F O R ED R A G & T UR E

Tilmelding nødvendig til alle hold og foredrag, da der kan forekomme ændringer og venteliste.

J E R K W. L A N G E R & L O U I S E B R U U N En kur der duer - set på TV2 Er du klar til den store forvandling? Få det liv du drømmer om med ny energi, livsglæde, stærk krop, perfekt fordøjelse, god nattesøvn og super humør og som sidegevinst også tabe dig. Læge Jerk W. Langer og ernæringsterapeut Louise Bruun, fra TV2-succesprogrammerne ‘En kur der duer’, taler om antiinflammatorisk mad og levevis, og hvordan du optimerer den vigtige tarmflora og så giver de dig på første hånd de aller bedste slanketips og ekspertråd til at spise sundt. Deres inspirerende og meget debatskabende foredrag handler ikke kun om kalorier, men giver dig masser af hjælp til at forbedre træning, mindske stress, sove bedre, optimere fordøjelse, fjerne smerter, forebygge sygdomme og få meget bedre livskvalitet. Der må gerne stilles spørgsmål undervejs. - Jerk W. Langer er læge og en af Danmarks førende eksperter i, hvad vi selv kan gøre for at holde os raske, bl.a. motion, spisevaner, kosttilskud, søvn og stress. Jerk opfandt udtrykket ‘KRAM’ for de livsstilsfaktorer (kost, rygning, alkohol, motion), der kan forlænge vores liv med 15 år. - Louise Bruun er ernæringsterapeut, livsstilscoach og personlig træner. Hun har i mange år arbejdet med at forbedre sundhedstilstanden hos mennesker med hver deres unikke historie og udfordringer. - Jerk og Louise har sammen skrevet bestsellerbogen ‘21 Helbredende dage med Antiinflammatorisk Kost’ og var værter i TV2-serien ‘En kur der dur’. Holstebro 810100 onsdag 19:00-21:00   Start 18-4-18  1 gange 150,-  Holstebro Bibliotek

OLE DANIELS 4-dages kursus i Landskabsmaleri, Venø Tag med på et fire dages malekursus på den skønne ø i Limfjorden med overnatning på hyggelige lokationer. Ole Daniels, som er en erfaren kunstner og underviser, har sammen med Lis Møller Jensen fra Venø Galleri tilrettelagt dette kursus med særlig fokus på landskabsmaleri. Kurset vil foregå udendørs i den fantastiske natur og vi har ligeledes et lokale til rådighed. Vi skal male nogle af de dejlige landskaber omgivet af Limfjorden samt motiver fra det hyggelige øsamfund. Der er dagligt indlagt en længere frokostpause, hvor der er mulighed for at indtage madpakken samt slappe af og nyde roen på Venø. Vi arbejder med forskellige teknikker inden for landskabsmaleri og finder inspiration i naturen. Kurset henvender sig både til begyndere og øvede malere. Turens pris er inkl. overnatning i enkeltværelser med adgang til bad og toilet, morgenmad, frokost, eftermiddagskaffe og aftensmad. Aftensmaden serveres på Venø Kro, som vil byde på kulinariske oplevelser og fantastisk stemning. Prisen er ekskl. færge og drikkevarer. Kan evt. reduceres lidt ved ophold i dobbeltværelse. Vel mødt til 4 dejlige dage på Venø! Begrænsede pladser. Holstebro 810000 tirsdag 10:00-19:15 Start 29-5-18 4 gange 4.300,- Venø Billedværksted

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

3


D EB AT SK A B EN D E F O R ED R A G

TEMA: Den sidste tid

Mange tager orlov for at passe dødssyge pårørende, og vi kan lære noget om emnet ved at deltage i et debatskabende foredrag og være åbne omkring vore følelser. Et samarbejde med Hospice Limfjorden giver ydermere en mulighed for at deltage i et af de landsdækkende kurser: Sidstehjælp. Kom bagom alle de spørgsmål, der dukker op i forbindelse med livet på hospice -fysisk, psykisk og juridisk. Også et fint kursus for dem der arbejder med mennesker til dagligt.

DORTE LUNDAGER LAURSEN Livet på Hospice Limfjord "Man flytter ikke på hospice for

LINE KROG & MARIANNE HAUGE Sidstehjælpskursus

at dø, men for at leve til man

Formålet med "Sidstehjælp" er

dør".

at bibringe almen befolkningen en øget viden om døden og

Med afsæt i hverdagen på

det at være døende, ud fra en

hospice vil foredraget sætte

forhåbning om derved at gøre

fokus på:

den enkelte – en lille smule -

Hvem der kan komme på ho-

bedre i stand til at stå i denne svære situation i deres liv. For

spice, og beskrive det tilbud der gives patienten. Teamet som

eksempel at vide "at man ikke dør, fordi man holder op med at spise, -

tilsammen danner tilbuddet på

men at man holder op med at spise og drikke, fordi man er døende".

hospice består af mange faglig-

Kurset "Sidstehjælp" er udviklet af Foreningen for Palliativ Indsats som

heder - hvad kan de hver især,

et koncept a la "Førstehjælp". Formålet er at klæde danskerne på til

og hvad gør os særligt gode

bedre "at kunne være i" og håndtere det at støtte og drage omsorg for

sammen? Hospice inddrager også i høj grad de pårørende, og deres tilbud

døende. Flere undersøgelser viser nemlig, at vi danskere helst ikke vil

vil også blive beskrevet. Tilbud, der tilbydes både mens deres nærmeste er

tænke på alvorlig sygdom og død - og i hvert fald slet ikke beskæftige

indlagt og -i tiden efter et dødsfald.

os med det, når det ikke er aktuelt for en af vores nærmeste. Dette

Foredraget vil også fortælle historien om de første hospices, og hele organi-

betyder, at mange oplever, at de i høj grad er erfaringsløse i forhold til

seringen af indsatsen til døende i Danmark. Hospice Limfjord har eksisteret

at forvalte nogle af de problematikker, der opstår i forbindelse med den

i 10 år, og har en særlig organisering, da det er en selvejende institution. Og

sidste levetid og døden.

med 10 års erfaring er hospice også blevet et videnscenter, og er derfor en

Kurset indeholder forskellige aspekter omkring det at være døende,

naturlig del af arbejdet på hospice -også vidensdeling og kursusvirksomhed.

selve dødsprocessen og om det at være pårørende. Vi vil komme ind på spørgsmål om fysiske/ kropslige forhold, psykologiske processer,

Dorte Lundager er afdelingssy-

sociale og juridiske problemstillinger, eksistentielle og åndelige temaer

geplejerske på Hospice Limfjord,

samt sorg/ sorgprocessen.

og har været det i 1½ år. Dorte har også mange års erfaring fra medicinske områder på hospitalet og primærsektor. Hun vil med ord og billeder sætte fokus på livet på hospice og også de mange svære ting som er en del af sygdom, mulig forestående død og at skulle miste. Der vil naturligvis også blive rig lejlighed for at stille spørgsmål. Foredraget tilbydes i samarbejde med Hospice Limfjorden. Holstebro  819710 Holstebro  810106

torsdag 13:00-17:30 Start 22-3-18 1 gange 275,-

torsdag 18:30-21:00 Start 5-4-18 1 gange 100,-

Rolf Krake Skolen - Loungen

Holstebro Bibliotek

4

Tilmeld Tilmeld digdig påpå www.fofherning.dk www.fof.dk/nordvestjylland eller på 9722 eller 4744 på 9741 1964


SENI O R H Ø J SKO L EN SENIOR H Ø J S K O L E 2 018

Fredag d.16. marts Hvad blev der egentlig af vikingerne? v/historiker Kåre Johannesen Vi ser nærmere på vore stolte, øksesvingende forfædre for tusind år siden – og

Uanset alder… men for alle seniorer!

især på, hvad de har måttet lægge navn og ansigt til sidenhen! Vikingerne er

Højskolen er foredrag & samvær – i en afslappet atmosfære. Vi mødes for at uddybe og belyse alsidige emner, der danner basis for

blevet brugt og misbrugt som få andre; de

god debat og ny viden. Højskolesangbogen hører også med.

er blevet brugt til at sælge alt fra operaer over nazisme til leverpostej, hotdogs og

Holstebro 81098 - Fem fredage kl. 10 – 12

vvs-installationer. Vikingerne er sim-

inkl. kaffe/te & rundstykker

pelthen ét af de allerstærkeste brands,

kun 525,-

Danmark overhovedet kan byde på.

(Bemærk datoerne!)

Fredag d.13. april Hvad er kunst?

Fredag d.9. februar

v/ kunstformidler Peter B. Haarby,

Grundtvig, hvad vil du hér?

Holstebro kunstmuseum

v/ teolog Søren Peter Hansen

Det spørgsmål møder kunstformidler Peter Haarby tit,

Foredrag om Grundtvigs ord og gerninger, fra

når han viser gæster rundt på Holstebro Kunstmuseum. I

troens frihed over folkelighed og folkestyre til det

foredraget vil han fortælle om nogle af de ting, der i hans øjne, gør kunst til

store vilde hav, og om hvordan han giver genlyd i

kunst. Han vil bl.a. fortælle om Edvard Munch, der i sin tid var så kontrover-

vores fælles nutid. De fleste af de historiske perso-

siel, at Oslos pæne borgerskab ikke kunne drømme om at tage deres døtre

ner, der giver genlyd i vores fælles nutid, gør det i

med på Munch-udstilling. Og om danske Tal R, som der også er mange, der

kraft af deres magt, embede, rigdom eller særlige

umiddelbart har svært ved at se kunsten ved.

præstation. Men så er der nogle få, som ikke kan sættes i bås på den måde. Originalerne. Deres virkning i historien sprænger vedtagne rammer og er svær at bestemme og afgrænse præcist.

Fredag d.4. maj Dialekter og andre sære sprog

Derfor bliver de sommetider affærdiget og glemt – og sommetider gjort til

v/lærer og forfatter Niels Holck

afguder og taget til indtægt for hvad som helst. De passer ikke ind i vores

Skuld gammel venskab rejn forgo - Det er så kønt,

forsøg på at skabe overskuelighed og orden i virkeligheden og fortiden.

det er så dejle - Fo´ajle di små blomster dæ dov æ

Grundtvig var en original af den slags!

te i år……. Er det dansk? Ja, i høj grad! Dansk indeholder jo

Fredag d.2. marts

mange sprog - de her eksempler kalder vi dialekter. ”I myrens tegn”

Men vi har også noget, vi kalder sociolekter. Det

v/ Esben Bøgh Laursen

kan være forskellige fagsprog som tales af læger, matematikere, håndværke-

Sanger, sangskriver og historiefor-

re osv. For slet ikke at tale om det, der kunne kaldes undergrundssprog. Ved

tæller Esben Langkniv fik sit tilnavn

hjælp af Højskolesangbogen vil vi synge os igennem dialekternes Danmark,

fra sin musikalske fortælling om den

og der vil blive læst op og sunget viser på de forskellige dialekter.

jyske røver Jens Langkniv. Nu er han klar til at præsentere ”I myrens tegn”. En musikalsk fortælling som i sang, musik og fortælling følger en ung dansker gennem livet, som bl.a. sømand og tørvegraver, inden han forfølger drømmen om Amerika. Historien har sit naturlige forløb i både danmarks- og verdens historien omkring 1. verdenskrig, inden sporet ender ved den lille danske by Askov i Minnesota. Der er både smil, alvor og fællessang. Musikken går fra den nordiske vise, over sømands- og arbejdssange, til amerikansk bluegrass, blues og country.

Kontortid: FOF NORDVESTJYLLAND Mandag - torsdag - Holstebro kl. 10–15. - Struer Fredag - Lemvig kl. 10-12. - Aulum

5


Motion & sundhed FOF Nordvestjylland er glade for vore mange faste, dygtige og kompetente yoga-undervisere. Hver især har de deres kompetenceområde og dermed kan vi i fællesskab byde på mange forskellige yoga-typer, som du kan læse mere om i kataloget - og der er sikkert også noget for dig. Vore undervisere er i konstant udvikling, og det betyder, at der hele tiden kommer ny viden eller nye muligheder for jer deltagere. Underviserne er veluddan-

nede og holder sig ajour med yogaen inden for deres kompetenceområde. Vi vil også gerne rette en stor TAK til alle vore faste deltagere, der bakker op om deres underviser og FOF. Vi er meget taknemlige for jeres tilknytning til os, og der er altid rigtig mange pladser reserveret inden sæsonstart. Flot!

Yoga har bevist sit værd som bevægelsesform for det moderne menneske. Yogaøvelser kombineres med åndedrætsteknik og afspænding. Yoga tager hele kroppen med og giver styrke og smidighed, og ikke mindst nærvær og ro til dig selv og dit liv. Yoga er for alle!

FOF tilbyder stor fleksibilitet på alle yogaholdene, da du som deltager har mulighed for at komme på et af de andre hold, hvis du ikke kan komme på dit faste hold. Flexer du, skal det være inden for samme uge. Du møder blot op hvis du ønsker at flexe. Det er dog en god idé at sikre sig, at holdet kører.

På vore Hensyntagende/Handicap hold (H) er undervisningen særligt tilrettelagt og foregår på små hold med maks. 7 deltagere. Et handicap kan både være permanent men også midlertidigt - fælles er, at man underskriver en erklæring, der udleveres af underviseren første gang.

FOF har spurgt vore deltagere hvorfor de går til yoga … “Jeg har døjet med iskias, siden jeg var ung, og har brugt mange penge på både kiropraktor og fysioterapeut. Siden jeg begyndte på yoga for 11 år siden, har jeg ikke været til hverken kiropraktor eller fysioterapeut. De øvelser jeg har lært, kan holde det i ave. Jeg er meget taknemmelig.”

“Yogaen giver mig energi hver dag til at udføre alle de huslige pligter, samt arbejdet i haven - jeg laver mine små solhilsner hver morgen” “Yogaen giver mig styrke og jeg er blevet meget bedre til at holde balancen”

“Jeg er så glad for, at jeg har lært at trække vejret ordentligt og bevidst. Det hjælper mig i anspændte og pressede situationer” “Jeg nyder at lave vores yogaøvelser i takt med åndedrættet, det får det hele til bare at flyde af sted, og jeg slapper virkelig af” “Jeg føler mig glad og tryg ved at gå til yogaen, her skal vi ikke præstere noget, bare være til stede i os selv - med lukkede øjne”

6

Tilmeld dig på www.fof.dk/nordvestjylland eller på 9741 1964


Tilmelding nødvendig til alle hold og foredrag, da der kan forekomme ændringer og venteliste.

M O T I O N & SUN D HED

Herunder beskrives alle vore yogaformer/yogahold

Aqua yoga

Energi & mindful yoga

Hatha Yoga

Aqua yoga er skånsom for leddene og er

Hér arbejder vi med både power & energi

Du introduceres for de klassiske yogastillinger,

tilpasset det varme vand, hvor kroppen har

samt modsat -med balance & ro.

der blev introduceret af Yogi Swatmarama i det

mulighed for at strække optimalt igennem.

Hér er samlet forskellige øvelser energigi-

15.århundrede, og siden har inspireret mange

Musklerne styrkes og din balance og koordi-

vende øvelser fra bl.a. flow- og Iyengar yoga,

yogaformer. Hér strækkes og styrkes kroppen,

nationsevnen forbedres mens de svage led

hvor kroppen strækkes og der skabes plads

så energien kan flyde frit, og du vil opleve

støttes. Aqua yoga toner musklerne og trim-

til at energien kan flyde frit. Der fokuseres

større velvære og nærvær. Undervisning tager

mer kroppen -især mave, hofter, ryg, bryst

både på bevægelse i højt tempo men også på

altid udgangspunkt i åndedrættet - og kroppen.

og skuldre. Der opnås øget kropsbevidsthed,

statiske-stillinger, som vi holder i kortere eller

Yoga afspænder kroppen, mens du roligt og

bedre balance, tonede muskler samt et roligt

længere tid, samt forover bøjninger, der giver

koncentreret arbejder dig igennem øvelserne

og fokuseret sind.

os mulighed for at være stille og finde balance

og stillingerne der oparbejder din smidighed og

og ro. Du lærer om de forskellige grupper af

din balance. Der er fokus på dybe vejrtræk-

stillinger og du lærer at slappe af, og udvikle

ninger og der skabes opmærksomhed til både

Kombinerer 3/4 dele Blid Hatha Yoga og 1/4

en rolig sjæl, så du kan fokusere på nuet - øje-

krop og sind. Yoga er at skabe balance mellem

del Mindfulness og Meditation. Blid Yoga er

blikket. Ofte slutters der af med meditation.

krop og sind. Vi får renset ud i tankerne, finder

hensyntagende basis yoga for begyndere,

Målet er at din krop bliver smidig og styrket,

den indre ro -og går ud i verden med fornyet

hvor der styrkes lige så meget som der stræk-

og at du samtidig opnår indre balance.

energi og glæde indeni.

med åndedrættet og holder derefter nogle

Flow yoga

kortere statiske stræk. Mindfulness, dét at

Flow yoga har rødder i Hatha yoga, men er en

Hatha yoga/ Energitræning (H)

have fokus på dit indre jeg i nuet, praktiseres

dynamisk yogaform bygget op med øvelser i

Undervisningen består af små, glidende,

mens man bevæger sig med kærligt nærvær

små serier, hvor man glider fra stilling til stil-

bløde øvelser, der sætter gang i kroppens

til kroppen og sindet. Guidet meditation til

ling. Fra basis øvelser til de mere udfordrende.

energi, kombineret med mere dybdegående

slut.

Bevægelserne og fokus på et kraftfuldt ånde-

øvelser - under behørig hensyntagen til krop-

dræt fremmer følelsen af at være i flow, skabe

pens ydeevne. En blid blanding af Hatha yoga

energi og varme til kroppen. Du vil mærke

med meditative og rolige øvelser. For dig, der

Din krops chakraer er dit indre anatomiske

at dit kredsløb forbedres mens dine muskler

gerne vil arbejde bevidst med dig selv, -også

kompas, som dine knogler og muskler er for

og din balance & udholdenhed styrkes. Flow

selvom kroppen ikke er, hvad den har været!

din fysiske krop. Chakraene åbnes, renses og

yoga består også af dybe stræk, der øger din

Yoga skaber balance mellem krop og sind.

sættes i nye svingninger med mulighed for

krops smidighed, dine core-muskler og din

Yoga afspænder kroppen, mens du roligt og

nye livsbaner. Når dine chakraer er i balance

kropsholdning. Du lærer, at lytte til din krops

koncentreret arbejder dig igennem øvelserne

og roterer i den overordnede rytme som

signaler og skelne mellem spændte og afslap-

og stillingerne - i et dejligt harmonisk flow -

passer til dig, så er de forbindelsesleddet

pede muskler og tanker. Der afsluttes med

med åndedrættet, som det centrale.

mellem din krop, sindet og sjælen. Du guides

afspænding og let meditation, hvorved du

igennem yoga øvelser, der er relateret til det

skaber ro i sindet. Du vil mærke, at du styrker

Yoga - BLID

enkelte chakra og oprette eventuelle ubalan-

din krop og dit sind, indefra og ud.

Yoga - for dig, der gerne vil arbejde bevidst

Blid yoga & meditation

ker. I starten bevæger man sig i glidende i takt

Chakra yoga

cer. Derved påvirkes hele chakrasystemet og

med dig selv også selvom kroppen ikke er,

din livsenergi Prana på en fantastisk effektiv

Flow yoga - slow

måde. Du vil mærke øget energi og velvære

Flow yoga - fåes også i en mere blid og lang-

og rolig form for yoga, der tager udgangspunkt

gennem yogaøvelserne og den harmoni der

som udgave.

i den enkeltes niveau. Man arbejder sig kon-

skabes indeni hele dig.

hvad den har været! Der arbejdes med en blid

centreret igennem øvelserne og stillingerne - i et dejligt harmonisk flow - og med åndedrættet, som det centrale. Yoga afspænder kroppen og skaber balance mellem krop og sind. Der kan være alternative måde at lave øvelserne på, så der tages udgangspunkt i netop din kropsstyrke. Der afsluttes med afspænding.

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

7


Yoga Mix - Intro til flere yoga-typer

Kundalini yoga

Et anderledes hold, for både begyndere og

Kundalini yogaen er over 1000år gammel og

Mindful yoga og meditation

øvede, hvor du kommer igennem forskellige

lægger særlig vægt på at udfordre øvelserne

- kombinerer Yoga -BLID, Kundalini yoga

grene af yogaen. Fire dygtige og kompetente

med åndedrættet og det meditative. Der

og Meditation.

undervisere giver dig i løbet af 12 lørdage in-

arbejdes for at åbne for indre blokeringer

Der varmes op med yoga -BLID eller med Kun-

troduktion til hver deres yoga, hvor du guides

samt skabe balance i de forskellige organer.

dalini yoga i ca 20 min. Med blid yoga påvirker

gennem rolige, statiske eller mere flydende

Yogastillingerne er dynamiske og rytmiske

vi vores krop og sind til øget indre balance.

og energi krævende bevægelser - alle med

og en af disse kaldes for en kriya. Der findes

Blide rolige bevægelser og dybe åndedræt

udgangspunkt i åndedrættet. Der afsluttes

mange forskellige kriyas som alle styrker hver

- så du får mulighed for, at fordybe dig med

altid med afspænding. Tjek hjemmesiden for

sit særlige område -nogle er meget blide og

lukkede øjne. I Kundalini yoga får du bl.a. mu-

dato & underviser.

andre er mere fysisk krævende. Der forskes

lighed for at løfte dit humør og øge din energi,

i mange af kundaliniens kriyas. Kundalini

så du sætter naturlige grænser. Vi bevæger os

yogaen gør også brug af chantring (synge)

dynamisk og bruger åndedrættet dynamisk.

Velvære for krop og sind. Rødder fra Satyan-

af mantraer. Lyd påvirker bevidstheden,

Øjnene er ofte lukkede. Vi chantrer mantraer

anda-traditionen. Kurset indledes med enkle,

"man" betyder sind og "tran" betyder bølge

til musik og uden musik. Liggende afspænding

spændingsfrigørende yogastillinger, som

eller projektion. Meditationerne er mange og

og siddende/liggende guidet meditation i ca

udføres i roligt tempo. Efterhånden suppleres

varierede, og indeholder altid en kombination

20 min. Kærligt nærvær med fokus på dig. Der

med mere dynamiske og dybtvirkende øvel-

af flere af elementerne: vejrtrækningsteknik,

vil være tid til indre fordybelse, hvor du opda-

ser, der påvirker hele kroppen - muskler, led

øjefokus, håndstilling, rytmiske bevægelser og

ger dit indre jeg -og finder roen i at du netop

og organer. Kredsløbet stimuleres, og ryggen

mantra. Ofte arbejdes der med lukkede øjne

er, som du skal være. Alle bidrager til energien

styrkes. Efter de fysiske øvelser arbejdes

-for at mærke indad mod kroppens reaktioner.

i rummet. Jo mere åben og accepterende du

Klassisk yoga

der med åndedrætsøvelser, hvilket virker

er, jo mere får du ud af forløbet.

Hver lektion afsluttes med dybdeafspændin-

Medi yoga – Medicinsk yoga

gen yoga nidra. En systematisk og meget dyb

Yogaen adskiller sig fra andre yogaformer ved

Yoga er en kærlig, glædelig og nærværen-

form for afslapningsteknik. Her afspændes

at være en moderne terapeutisk yogaform,

de hyggestund for Mor&Baby , der styrker

både krop og sind, og du vender opladet

som er udviklet i samarbejde med det sven-

båndet imellem jer og virker afstressende for

hjem. Klassisk yoga giver mest udbytte ved at

ske sundhedssystem. Der skal arbejdes med

begge parter. Der vil være øvelser I kan lave

følge undervisningen i ét langt forløb gennem

ryg & nakke med mediyoga inden der f.eks

sammen eller hver for sig og giver redskaber

sæsonen, da kroppen trænes stille og roligt

gives tilladelse til operation. MediYoga har

I kan bruge derhjemme. Det er en selvfølge

op, men alle kan være med.

bredt sig til det øvrige Skandinavien, men er

at du på dette hold tilpasser dig din babys

stadig ny i Danmark. Øvelserne kan udføres

behov, så du frit kan gå til/fra for at amme,

siddende på en stol, eller på en yogamåtte

pusle og putte.

siddende på gulvet. Øvelserne der anvendes,

Yoga til baby: Stimulerer sanserne, hjernen og

tager udelukkende udgangspunkt i de forsk-

den motoriske udvikling. Forbedrer fordøjel-

ningsbaserede virkninger af Kundalini yogaen.

sen og kan afhjælpe luft i tarmene, samt hjæl-

Mediyoga er særlig velegnet til personer med

pe med at finde ro og sove godt. Yoga til Mor:

nedsat bevægelsesfunktion, kroniske smerter,

Giver mere energi og overskud i hverdagen.

forhøjet blodtryk, rygsmerter, søvnproblemer,

Øvelser med fokus på at styrke bækkenbun-

hovedpine, stress, udbrændthed, lettere

den, ryggen og maven. Forløsende øvelser for

former for depression og meget andet.

nakke og skuldre.

Dette MediYoga forløb er specielt henvendt

Mor kan deltage når hun har fået ok fra egen

til dig, som døjer med ryg-, skuldre- og nakke-

læge og ellers anbefales at du tidligst starter

problemer. Mediyoga er dog også henvendt til

6-8 uger efter almindelig fødsel og 12 uger

dig, som blot ønsker indre ro og velvære.

efter ukompliceret kejsersnit.

afspændende på hjernen og giver ro i sindet.

Mor & Baby yoga

VI OPRETTER LØBENDE NYE HOLD. FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN.

8

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9741 1964


MOTION & SUN D HED Morgen-Yoga

Yoga fys-yo-lates

- tidligt morgen - kl. 7.15

Restorativ/ genopbyggende yoga

Få den bedste start på dagen med morgen

For dig som: - føler dig energiforladt, -har for

der er udviklet af fysioterapeut Betiina Larsen

yoga. Der arbejdes med øvelser der styrker,

travlt til at lytte til dig selv, -har svært ved at

for at skabe en helhedstræning, der både

strækker og smidiggør din krop, samt ånde-

geare ned, -oplever at være ude af balance

styrker core musklerne men også de små

drætsøvelser der stilner sindet. På den måde

eller bare vil forkæle dig selv. Har du proble-

muskler der skaber din endelig holdning og dit

kan du møde resten af dagen med fornyet

mer med stress, maveproblemer, åndedræts-

velbefindende. Fys = Fysioterapi. Du bør vide

energi, overskud og klarhed. Undervisningen

problemer, søvnproblemer, skal komme dig

hvilke muskler der trænes og udstrækkes og

henvender sig til alle, da øvelserne tilpasses

efter en periode med sygdom eller lign., så er

ikke mindst -hvorfor! Yo = Yoga. Træningsfor-

efter dit niveau.

restorativ yoga noget for dig. Der undervises

men, der skaber balance mellem krop, sind og

i en blanding af blide, dynamiske yogaøvelser

sjæl. Lates = Pilates. Den intelligente træning.

- with bodyflow - for letøvede,

samt restorative/genopbyggende stillinger.

Muskelkontrol, fleksibilitet, koordination og

tirsdage kl.8.00

I de genopbyggende stillinger hviler du i ca.

vejrtrækning trænes mod en bedre kropshold-

Vi starter dagen med solhilsen, og vil hver

5-15 minutter. Du støttes i stillingerne med

ning og balance. En blanding af teori & praksis

gang fokuse på en ny gruppe af yogastillinger.

flere hjælpemidler, som muliggør fuldstændig

– intelligent træning og bevidsthed omkring

Gennem forløbet vil vi øve standing strength,

afslapning. Der laves også separate ånde-

hele kroppen.

forward folds, balance, backbend, og ups-

drætsøvelser. Der er fokus på dit åndedræt

ide-down positions. Der bruges forskelligt

og forbindelsen mellem krop, åndedræt &

Yoga i det fri!

udstyr og vi hjælper hinanden. Vi strækker

sind bliver nænsomt vækket. Sindet stilnes,

FOFs Sæsonafslutning med 100

vores muskler, skaber plads til at trække

tankerne aftager og hele systemet - både det

yogaudøvere i det fri!!

vejret, og kommer ind i vores indre. I løbet af

fysiske og psykiske - går ned i gear. Kroppen

Yoga holder hundrede…! Så derfor vil vi

kurset vil vi finde tid og ro til at meditere, give

får derved mulighed for at genopbygge og

forsøge at skaffe 100 deltagere til forårets

slip og slappe af. Mit mål er at jeres krop bliver

restituere.

udfordring!

blød og stærk, og at vi samtidig arbejder på at opnå indre ro.

Stressreducerende yoga

En blanding af fysioterapi-yoga- og Pilates,

Op til 4-5 dygtige undervisere vil arbejde sammen om, at lave et program, der

Vores liv er fyldt med forskellige stressfakto-

arbejdes med i det fri og både giver sved på

rer, som påvirker krop og sjæl. På dette hold

panden, smil på læben og sluttende med

Øvelserne tager udgangspunkt i Hatha yogaen

lader vi verden udenfor være, og kommer ind

afspænding.. 4 dage i træk kl.10-12.00. Med-

men kombineres med øvelser fra Iyengar

i os selv. I løbet af kurset øver vi forskellige

bring egen måtte & tæppe og gerne naboen,

yogaen. Der er fokus på symmetri, lige linjer,

yogastillinger, netop med henblik på at redu-

kollegaen eller svigersønnen! Vi træner på

åndedrættet og hensynet til den enkelte

cere stress. Nogle gange vil øvelserne blive

plænen i Idrætsparken på Rolf Krakes vej og

krop. Der arbejdes med at opbygge styrke,

udført i et langsomt tempo, - hvor stillingerne

FOF er vært ved vand & frugt efter træningen

øge smidigheden, udfordre balancen og øge

holdes i ca. 5 minutter, - og andre gange

-og ønsker go´ sommer med overraskelse

kropsbevidstheden. Der tages højde for de

hurtigere og mere flydende bevægelser.

den sidste gang. Kom og vær med til en

forskellige niveauer og der undervises, så alle

Alle stillinger har en afslappende effekt, og

anderledes og sjov begivenhed.

får mest muligt ud af øvelserne.

hjælper mod lav energi. Endvidere vil fokus

Der bruges simple redskaber som klodser,

være på vejrtrækning og meditation. Alle kan

VIGTIGT: tjek kalender på nettet -også inden

tæpper, bælter m.m., da redskaberne er med

deltage på dette hold.

du tager afsted pga evt afbud/for dårligt vejr!

kroppens holdning, arbejde med stivhed og

Yoga for mænd

Holstebro

skævheder, manglende styrke eller skader i

Du vil lære om de forskellige klassiske yoga

lørdag, søndag, mandag, tirsdag

kroppen. På den måde kan alle få det optima-

stillinger -og blive undervist i det niveau din

kl.10:00-12:00

le ud af yogaen. Holdet er for dig, der ønsker

krop er på. Du vil sikkert blive udfordret på

Start 23-6-18 4 gange 400,-

at arbejde koncentreret med basisstillingerne,

din smidighed og balance og få lidt sved på

Idrætsparken v/FOF yoga studio

samt blive introduceret for dybere drejninger

panden -men også smil på læben. Du guides

og omvendte stillinger mod en øget kropskon-

igennem yoga øvelser, der er relateret til

trol og styrke.

de enkelte områder i kroppen og opretter

Patanjali yoga

til at der kan opretholdes lige liner og forbedre

derigennem eventuelle ubalancer. I hver time vil der være fokus på dit åndedræt, og du vil lære forskellige åndedræts øvelser at kende -for at skabe ro og balance i krop, sind og sjæl. Hver yoga session afsluttes med en god afspænding.

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

9


HOLSTEBRO - VINDERUP

Læs om den enkelte yoga type fra side 9-11.

TITEL

HOLDNR.

DAG

TID

START GANGE PRIS

STED

UNDERVISER

Blid yoga og meditation (H)

813263

mandag

12:15-13:45

29-1-18

10

700,-

FOF Yoga Studio

Rikke Jehs Løh

Flow yoga

813264

mandag

14:00-15:30

29-1-18

10

770,-

FOF Yoga Studio

Rikke Jehs Løh

Flow yoga

813265

tirsdag

17.30-19.00

30-1-18

10

770,-

FOF Yoga Studio

Rikke Jehs Løh

Flow yoga

813270

onsdag

18:35-20:05

31-1-18

10

770,-

FOF Yoga Studio

Rikke Jehs Løh

Hatha yoga - for alle

813200

mandag

17:45-19:15

8-1-18

15

1.155,-

FOF Yoga Studio

Jane Hestbjerg Olesen

Hatha yoga - for alle

813201

mandag

19:30-21:00

8-1-18

15

1.155,-

FOF Yoga Studio

Jane Hestbjerg Olesen

Hatha yoga - for alle

813202

torsdag

10:30-12:00

11-1-18

15

1.155,-

FOF Yoga Studio

Jane Hestbjerg Olesen

Hatha yoga - for alle

813452

onsdag

16:45-18:15

24-1-18

10

770,-

Vinderup Hallen

Martyna Degn

Hatha yoga - for alle

813453

onsdag

18:30-20:00

24-1-18

10

770,-

Vinderup Hallen

Martyna Degn

Klassisk yoga - for alle

813350

torsdag

17:15-19:15

1-2-18

10

968,-

FOF Yoga Studio

Randi Lindholt

Mindful yoga og meditation (H)

813266

mandag

10:30-12:00

29-1-18

10

770,-

FOF Yoga Studio

Rikke Jehs Løh

813500

onsdag

18:30-20:00

17-1-18

12

972,-

Fysioterapien Sct. Jørgen

Herdis Hviid

813501

onsdag

09:00-10:30

17-1-18

12

924,-

FOF Yoga Studio

Herdis Hviid

813502

mandag

16:00-17:30

29-1-18

10

770,-

FOF Yoga Studio

Herdis Hviid

813503

onsdag

10:45-12:15

17-1-18

8

560,-

FOF Yoga Studio

Herdis Hviid

Morgenyoga - for alle

813450

onsdag

07:15-08:30

31-1-18

9

493,-

FOF Yoga Studio

Martyna Degn

Morgen Yoga w bodyflow - letøvede

813400

tirsdag

08:15-09:45

23-1-18

9

693,-

FOF Yoga Studio

Tal Kita

Mor/baby yoga

813558

tirsdag

11:00-12:00

30-1-18

6

316,-

Mor/baby yoga

813559

tirsdag

11:00-12:00

20-3-18

6

316,-

Patanjali yoga - beg. & letøvede 813300

onsdag

16:45-18:15

31-1-18

9

693,-

FOF Yoga Studio

Gudlaug Smáradóttir

Patanjali yoga - begyndere

813301

onsdag

15:00-16:30

31-1-18

9

693,-

FOF Yoga Studio

Gudlaug Smáradóttir

813210

mandag

08:45-10:15

29-1-18

6

462,-

FOF Yoga Studio

Jane Hestbjerg Olesen

813568

tirsdag

09:15-10:45

29-1-18

7

567,-

Hatha Yoga & Pilates Studio

Sandra Nygaard

Stressreducerende yoga

813401

fredag

08:15-09:45

26-1-18

9

693,-

FOF Yoga Studio

Tal Kita

Yoga - Energi & mindful

813415

tirsdag

13:45-15:15

30-1-18

9

693,-

FOF Yoga Studio

Tal Kita

Yoga - Energi & mindful

813416

tirsdag

15:30-17:00

30-1-18

9

693,-

FOF Yoga Studio

Tal Kita

Yoga - Fys-yo-lates

813100

fredag

10:00-11:30

12-1-18

11

847,-

FOF Yoga Studio

Betiina Larsen

Yoga for gravide

813420

fredag

12:00-13:30

2-2-18

5

422,-

FOF Yoga Studio

Tal Kita

Yoga for gravide

813421

fredag

12:00-13:30

16-3-18

5

422,-

FOF Yoga Studio

Tal Kita

Yoga Mix - intro til flere yogatyper

813800

lørdag

10:00-11:30

27-1-18

12

948,-

FOF Yoga Studio

4 Yogalærere

MediYoga - fokus på ryg & nakke Medi Yoga - fokus på ryg & nakke MediYoga - fokus på ryg & nakke Medi Yoga - fokus på ryg & nakke (H)

Restorativ/genopbyggende Yoga - (H) Restorativ/genopbyggende Yoga - (H)

10

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9741 1964

Hatha Yoga & Pilates Studio Hatha Yoga & Pilates Studio

Sandra Nygaard Sandra Nygaard


MOTION & SUN D HED STRUER - BREMDAL

Bliv opdateret på vores hjemmeside. Læs mere uddybende indhold.

TITEL

HOLDNR.

DAG

TID

START GANGE PRIS

Blid Hatha yoga

813001

tirsdag

09:15-10:30

9-1-18

13

800,-

Blid Hatha yoga

813002

tirsdag

10:45-12:15

9-1-18

13

1.000,-

Blid Hatha yoga/ energitræning

813003

onsdag

11:00-12:15

10-1-18

13

800,-

Chakra Yoga - for alle

813101

torsdag

16:30-18:00

4-1-18

11

847,-

Chakra Yoga - for alle

813102

torsdag

09:00-10:30

4-1-18

11

847,-

Chakra Yoga - for alle

813104

mandag

09:00-10:30

8-1-18

11

847,-

Flow yoga - SLOW

813275

onsdag

08:15-09:45

31-1-18

10

810,-

Struer Energi Park

Rikke Jehs Løh

Hatha yoga - øvede

813000

mandag

16:30-18:00

8-1-18

13

1.000,-

Aktivitetscentret

Dorrit Nielsen

813571

mandag

14:45-16:15

29-1-18

7

539,-

813572

onsdag

18:30-20:00

31-1-18

7

539,-

813573

onsdag

16:45-18:15

24-1-18

8

616,-

Mindful yoga og meditation

813267

onsdag

10:00-11:30

31-1-18

10

810,-

Struer Energi Park

Rikke Jehs Løh

Morgen Yoga bodyflow - for alle

813402

torsdag

09:00-10:30

1-2-18

9

729,-

Struer Energi Park

Tal Kita

Yoga - Energi & mindful

813418

torsdag

11:00-12:30

1-2-18

9

729,-

Struer Energi Park

Tal Kita

813103

onsdag

16:45-18:00

31-1-18

10

810,-

Struer Energi Park

Betiina Larsen

813801

lørdag

10:00-11:30

3-2-18

12

693,-

Aktivitetscenter Struer

3 undervisere

TITEL

HOLDNR.

DAG

TID

START GANGE PRIS

STED

UNDERVISER

Hatha yoga - begyndere og letøvede

813570

torsdag

13:30-15:00

1-2-18

7

539,-

Hensyntagende yoga (H)

813565

torsdag

09:15-10:45

18-1-18

8

560,-

Hensyntagende yoga (H)

813566

torsdag

09:15-10:45

24-5-18

6

420,-

813504

torsdag

16:30-18:00

25-1-18

12

924,-

813505

torsdag

18:15-19:45

25-1-18

12

924,-

813567

torsdag

11:00-12:30

1-2-18

7

490,-

Hatha yoga - begyndere og letøvede Hatha yoga - begyndere og letøvede Hatha yoga - begyndere/letøvede

Yoga for MÆND - alle kan være med Yoga - Mix - intro til flere yogatyper

STED Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter Bremdal Aktivitetscenter

UNDERVISER Dorrit Nielsen Dorrit Nielsen Dorrit Nielsen Betiina Larsen Betiina Larsen Betiina Larsen

Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer

LEMVIG

Medi Yoga - fokus på ryg & nakke Medi Yoga - fokus på ryg & nakke Restorativ/genopbyggende Yoga - (H)

Lemvig Gl. Handelsskole Lemvig Gl. Handelsskole Lemvig Gl. Handelsskole Lemvig Gl. Handelsskole Lemvig Gl. Handelsskole Lemvig Gl. Handelsskole

Sandra Nygaard Sandra Nygaard Sandra Nygaard Herdis Hviid Herdis Hviid Sandra Nygaard

VI OPRETTER LØBENDE NYE HOLD. FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN.

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

11


AULUM - HODSAGER

Læs mere info på vores hjemmeside.

TITEL

HOLDNR.

DAG

TID

START GANGE PRIS

STED

Hatha yoga - for alle

813203

torsdag

17:15-18:45

11-1-18

15

1.155,-

Hatha yoga - for alle

813204

torsdag

19:00-20:30

11-1-18

15

1.155,-

Hatha yoga - for alle

813460

tirsdag

17:15-18:45

23-1-18

10

770,-

TITEL

HOLDNR.

DAG

TID

START GANGE PRIS

STED

UNDERVISER

Sæson start - opening the season - Welcome back!

813905

søndag

10:00-12:00

28-1-18

1

225,-

FOF Yoga Studio

Tal Kita

Workshop - yoga nidra

813900

fredag

15:00-18:00

2-2-18

1

225,-

FOF Yoga Studio

Martyna Degn

Kundalini Yoga meditation – åndedræt

813911

lørdag

13:30-16:30

24-2-18

1

225,-

Laden V/FOF

Lukas Milo Witt

Workshop - yoga nidra

813901

fredag

15:00-18:00

9-3-18

1

225,-

FOF Yoga Studio

Martyna Degn

813920

lørdag

10:00-13:00

17-3-18

1

225,-

Laden V/FOF

Betiina Larsen

813921

lørdag

10:00-13:00

7-4-18

1

225,-

Bremdal Aktivitetscenter

Betiina Larsen

813902

fredag

15:00-18:00

13-4-18

1

225,-

Struer Energi Park

Martyna Degn

813906

søndag

10:00-12:00

22-4-18

1

225,-

Laden V/FOF

Rikke Jehs Løh

813999

lørdag

10:00-12:00

23-6-18

4

400,-

Idrætsparken v/FOF studio

4-5 undervisere

Klinik For Fysioterapi Klinik For Fysioterapi Hodsager Multicenter

UNDERVISER Jane Hestbjerg Olesen Jane Hestbjerg Olesen Martyna Degn

WORKSHOPS

Forårsboost til din energi - Prana Forårsboost til din energi - Prana Workshop - yoga nidra Blid yoga, Kundalini yoga og Meditation FOF Sæsonafslutning! 100 yogaudøvere i det fri

Der vil løbende komme flere workshops, så hold endelig øje med hjemmesiden!

Yoga er for alle - uanset baggrund, krop eller erfaring etc etc…. ?

12

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9741 1964


MOTION Pilates - for begyndere og letøvede

Crossdance Holstebro

Struer

Holstebro

Mette Frøkjær Helgarts

Hanne Dahl Iversen

Marianne Bjerre Christian

Kom og vær med til Crossdance, der er en mo-

Intensiv rideundervisning for dig med funktions-

Mere energi og mindre stress? Pilates vil opbygge

dulopbygget time, hvor man følger crossdance

nedsættelse. Du lærer at bruge kroppen til at

din styrke indefra og ud, -og øge din smidighed

hjulet. I løbet af timen vil vi komme igennem dance,

styre hesten med. Dermed træner du balance,

på den mest behagelige måde. Du opnår en styr-

bodytoning, cardio og balance. Kom og vær med til

koordination og styrker kroppens muskler. Man

ket kropskerne (mave og ryg), større kropskontrol

en sjov, hård og anderledes fitnessform, hvor der

skal ikke selv stå for op- og afsadling. Holdet er

og bedre kropsbevidsthed. I pilates arbejder vi

er garanteret sved på panden.

for både børn og voksne.

bla. med vejrtrækningen, centrering, koncentrati-

Udenfor folkeoplysningsloven.

NYHED

Pararidning (H)

NYHED

814200 torsdag 17:00-18:00 Start 11-1-18

on og koordination. 814000 tirsdag 16:30-17:45 Start 16-1-18

814350 mandag 18:30-19:45 Start 29-1-18

10 gange 1.280,-

12 gange 600,- Rolf Krake Skolen

Center For Ridefys. & handicapridning, Struer

Babymassage

Handicapridning

12 gange 739,- Skave Multicenter

Fysio-Pilates

Holstebro

GRATIS

Struer

Sandra Nygaard

Struer

Annette Felber Krogfelt

Oplev nærhed og intimitet med dit barn, der vil

Hanne Dahl Iversen

Undervisningen sigter på at skabe et stabilt

elske at blive rørt ved og nusset om. Barnet vil

Handicapridning er en planlagt kompense-

muskelcenter, korrigere ubalancer, sænke spæn-

opnå en større kropsbevidsthed og glæde ved at

rende specialundervisning.

dingsniveauet og derved opnå en mere harmonisk

kunne mærke sig selv og styrker derved også den

Formålet er at afhjælpe eller at begrænse virk-

kropsholdning. Medbring måtte og pude.

motoriske udvikling. Få de dejligste øjeblikke og

ningen af et handicap som f.eks. muskel -og/eller

øvelser med hjem, efter at have afprøvet de rigti-

knoglelidelser, hjerneskader, ulykker, sygdom,

ge og bedste metoder til at give babymassage.

medfødte syndromer eller fødselsskader.

814400 søndag 10:00-12:30 Start 11-3-18

Der undervises normalt 1 lektioner ad gangen.

1 gange 300,- FOF Yoga Studio

På handicapridecentret "Kokholm" forefindes

814001 onsdag 17:00-18:15 Start 3-1-18 12 gange 693,- Struer Friskole

Tai chi/qi gong øvede

specialudstyr til løft. Rideundervisningen foregår

Struer

dels i ridehal og dels på specielt indrettede uden-

Fang Bi

dørs baner. I undervisningen er der tilknyttet en

En motionsform, der kræver koordination af sind,

handicap- ridelærer og en hjælper.

krop og åndedræt under langsomme, velovervejede bevægelser. Taichi/Qigong menes at fjerne

Undervisningen er gratis og kun for deltagere

stress og sænke blodtrykket og er meget udbredt

bosiddende i Struer Kommune og hver deltager

i Kina og andre dele af verdenen. Den læres som

kan max. modtage 40 timers undervisning.

en krops-terapi, en dans, en metode til at forbedre helbredet eller som selvforsvar. - det er en levende

814550 fredag 14:00-15:00 Start 26-1-18

filosofi.

20 gange 0,Center For Ridefys. & handicapridning, Struer

814100 onsdag 19:00-20:15 Start 17-1-18 12 gange 693,- Struer Friskole

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

13


Er du vild med at lave billeder?

Kan du godt li’ at tegne, male og forme, og kunne du tænke dig at blive skrappere til det? Vil du gerne lære mere om alle de billeder, du møder omkring dig? Har du lyst til at møde andre, der har samme interesse? Så er billedskolen lige noget for dig!

Tegning og Maleri 7-9 år

Tegning og Maleri 10-12 år

Nicole Micle

Bente Stæhr

I undervisningsforløbet sættes fokus på udvikling

På holdet arbejder vi med tegning, maleri,

af børnenes kreativitet og fantasi. I rammen af de

skulptur, blandform og grafik ud fra forskellige

klassiske fagdiscipliner såsom : Tegning, maling

temaer. Der bliver også besøg på kunstmuseum

eller grafik, vil vi lære at lege med forskellige

og andre spændende steder, som inspiration.

materialer og teknikker (collager, tryk, installationer m.m.) Udover at lære de grundlæggende

811004 onsdag 15:30-18:05 Start 31-1-18

principper omkring komposition, tegneteknikker

11 gange 600,- FOF - Brogårdsvej 2

og farver vil vi øve os på at se på ting fra kunstens Ilze Ruditze

verden.

I mine undervisningsforløb vil jeg gerne sætte 811002 mandag 15:00-17:15 Start 29-1-18

fokus på udvikling af børns kompetencer til at

11 gange 500,- FOF - Brogårdsvej 2

lære at udtrykke sine oplevelser fra omverdenen, via et visuelt udtryk. Eksperimenter med forskel-

811003 onsdag 15:00-17:15 Start 31-1-18

lige materialer og teknikker er den leg, som vi vil

11 gange 500,- FOF - Brogårdsvej 2

øve os i, via et helt kursus forløb. Collager, tryk, akvarel maling, installationer med meget mere. Mange teknikker vil blive blandet og udvidet via undervisningen for at styrke barnets uhæmmede kreativitet og individualitet. 811005 torsdag 15:30-18:05 Start 1-2-18 11 gange 600,- FOF - Brogårdsvej 2

Hej, jeg hedder

Hej, jeg hedder

Hej, jeg hedder

Nicole

Bente

Ilze

I flere år har jeg under­ vist børn i kunsthistorie og tegning til børn. I min tid som pædagog­ medhjælper havde jeg også kreative opgaver med børnene. Jeg nyder at være omgivet af børn og deres spontanitet. Jeg er overbevist om, at børns aktiviteter har stor betydning for deres trivsel. NICOLE STARTER EFTER BARSEL - FORÅR 2018. Glæder mig til vi ses!

14

Hvad enten det er et ungt menneske eller en voksen lægger jeg i undervisningen vægt på glæden og lysten til at udfolde sig kreativt. Der vil være mulig­ hed for at arbejde med egne ideer. Vil gerne dele min glæde ved at bruge naturen, - omgivelser, - daglige opleverser i det kreative univers. Glæder mig til nogle kreative timer med dig!

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9741 1964

I mine undervisningsfor­ løb vil jeg gerne sætte fokus på udvikling af børns kompetencer til at lære at udtrykke sine oplevelser fra omverdenen, via et visuelt udtryk. Eksperimenter med forskellige ma­ terialer og teknikker er den leg, som vi vil øve os i, via et helt kursus forløb. Collager, tryk, akvarel maling, installationer med me­ get, meget mere. Mange teknikker vil blive blandet og udvidet via undervisningen for at styrke barnets uhæmmede kreativitet. Jeg glæder mig at møde dig!


B IL L ED SKO L EN FOR BØRN Familie workshop

NYHED

Sommerbilledskole

Bente Stæhr

Holstebro

Billedskolen tilbyder børn og deres forældre,

Bente Stæhr

bedsteforældre eller andre mulighed for at

Kom med på Sommerbilledskole d. 7.,8. og 9.

mødes og blive inspireret i et hyggeligt og kreativt

august 2018 og oplev farvernes magiske verden.

fællesskab. Vi vil arbejde med f.eks. akrylmaling

Der er middagspause ca. kl. 12.00, så husk en

på lærred, collage, skitser m.m.. Der vil være ma-

madpakke. Vi har saftevand på kanden hele

terialer på Billedskolen, dog skal man medbringe

dagen. Undervisningen er fra kl. 10.00-14.35. I

lærreder, madpakke og drikke til dagen. Læs

skal også huske at have tøj på, som kan tåle en

mere på hjemmesiden. Pris pr. person.

klat maling.Vi skal tegne, male med både akryl og akvarel og desuden arbejde med naturting. Der er

811006 lørdag 10:00-13:40 Start 17-3-18

ekskursion/udflugt til et spændende sted.

1 gange 100,- FOF - Brogårdsvej 2 821010 tirsdag 10:00-14:35 Start 7-8-18 811007 lørdag 10:00-13:40 Start 14-4-18

3 gange 425,- FOF - Brogårdsvej 2

1 gange 100,- FOF - Brogårdsvej 2

Smykkeværksted barn/voksen Holstebro Yrsa Nørgaard Ryd op i familiens smykkeskrin. Medbring gamle fine ting, der kan få nyt liv. Lav anderledes, spændende smykker sammen med vores kreative underviser. Du kan også købe nye perler, låse eller snor. Mød op til en kreativ dag, hvor fantasien bli-

TILMELD DIT BARN ALLEREDE NU!

ver brugt og samarbejdet mellem barn og voksen er ren hygge. Husk madpakke. Pris pr. person. 811008 lørdag 10:00-13:40 Start 17-3-18 1 gange 100,- FOF - Brogårdsvej 2

SIDSTE ÅR VAR DER 25 BØRN - OG VENTELISTE!

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

15


Tegne & maleweekend

Holstebro

Workshop - Lær at tegne & illustrere

Holstebro

Lotte Bay

Holstebro

Ole Daniels

Du vil lære teknikker, der gør det nemt for dig,

Yuka Baggesen

En hel weekend med fokus på din indre kunstner.

at opnå det udtryk du ønsker i dine portræt

Vi tegner både ud fra fri fantasi eller tager

Du kan arbejde med både akvarel, olie eller

tegninger. Vi arbejder md blyanter i de forskel-

udgangspunkt i en illustration vi godt kan lide.

akryl. Vi laver abstrakte malerier efter inspire-

lige hårdhedsgrader og starter med en grundig

Kurset kræver ingen kunstneriske forkundskaber

rende oplæg med model, opstilling og andet. Du

gennemgang af materialer. Medbring fotos du vil

-kun ønsket om at tegne. For alle aldersgrupper

undervises i forskellige teknikker, der understre-

tegne ud fra, samt egne materialer.

-dog ikke børn. Du skal selv medbringe mate-

NYHED

Tegning - portræt

ger dit temperament. Medbring egne materialer.

rialer. Evt. tegneblok samt tegneblyanter med

Opstartsbrev vil komme fra underviseren med

815008 torsdag 18:00-20:45 Start 15-3-18

mere info.

5 gange 644,- FOF - Brogårdsvej 2

forskellig hårdhed. Husk madpakke. 815011 lørdag 10:00-14:35 Start 14-4-18

815000 lørdag 09:00-15:15 Start 24-2-18 2 gange 560,- FOF - Brogårdsvej 2

Figurativt akryl/olie maleri - for alle

Lær at tegne & illustrere

1 gange 215,- FOF - Brogårdsvej 2

Holstebro

815012 lørdag 10:00-14:35 Start 9-6-18

Yuka Baggesen

1 gange 215,- FOF - Brogårdsvej 2

Vi tegner både ud fra fri fantasi eller tager udgangspunkt i en illustration vi godt kan lide.

Holstebro

Kurset kræver ingen kunstneriske forkundskaber

Grafik

Lotte Bay

-kun ønsket om at tegne. Du skal selv medbringe

Lemvig

Trang til at slippe din indre kunstmaler løs?

materialer. Evt. tegneblok samt tegneblyanter med

Mariane Refstrup Majgaard

Komposition, farveholdning og dens betydning for

forskellig hårdhed.

Med fokus på det grafiske udtryk arbejdes der

det endelige udtryk. Dybde og liv i dine malerier

NYHED

med koldnål, ætsning i zink- og kobberplade med

-vi har fokus på lyset og skyggens betydning. Især

815010 torsdag 19:00-20:40 Start 1-2-18

trykfarve på papir.

fokus på figurative ting - såvel som portrætter. In-

5 gange 428,- FOF - Brogårdsvej 2

Kurset henvender sig til begyndere og øvede. Der vil være udgifter til materialer.

dividuel undervisning. Medbring egne materialer, eller kontakt underviseren for info.

815210 mandag 19:00-21:45 Start 29-1-18 815001 mandag 18:00-20:45 Start 22-1-18

10 gange 1.055,- Biohuset, Lemvig

5 gange 644,- FOF - Brogårdsvej 2 815002 mandag 18:00-20:45 Start 5-3-18 5 gange 644,- FOF - Brogårdsvej 2 815003 mandag 18:00-20:45 Start 23-4-18

Historie fra kunde Cristina

Senere fandt jeg ud af, at jeg også kan bruge

- Lotte Bays hold

det at male til få nogle problematikker ud af

5 gange 644,- FOF - Brogårdsvej 2

mit system. Mine malerier bringer glæde hos En veninde anbefalede mig at starte med at

venner og familie.

Bemærk: Male - DAGSKOLE!

male, da jeg var sygemeldt og manglede noget

815004 onsdag 10:00-12:45 Start 24-1-18

at lave. Vi tilmeldte os Lottes hold. Vi blev

Det giver mig ro at male. Jeg har været fast del-

5 gange 644,- FOF - Brogårdsvej 2

hurtigt totalt bidt af det og jeg fandt ud af, at

tager på maleholdet i 4 år nu og jeg får stadig

jeg kunne male i flere timer og fuldstændig

meget ud af det. Jeg lærer nye ting og teknikker

815005 onsdag 10:00-12:45 Start 7-3-18

glemme mine kroniske smerter. Dertil kommer

ved at udfordre mig selv eller ved at tage imod

5 gange 644,- FOF - Brogårdsvej 2

fællesskabet med andre venner med samme

en udfordring fra Lotte.

interesse. 815006 onsdag 10:00-12:45 Start 25-4-18 5 gange 644,- FOF - Brogårdsvej 2

Vi inspirerer hinanden på holdet og det er så Maleri giver mig følelsen af at kunne noget, da

fedt også at kunne give noget til andre.

jeg efter hjernerystelsen ikke længere kunne 815007 onsdag 10:00-12:45 Start 30-5-18

det samme.

5 gange 644,- FOF - Brogårdsvej 2

16

FOF NORDVESTJYLLAND Tilmeld dig på www.fof.dk/nordvestjylland - Holstebro - Struereller - Lemvig på 9741 - Aulum 1964 - Thisted - Skive


K R E AT I V - FRITID Sten- og ravslibning og sølvarbejder - begyndere og letøvede

Keramik Lemvig

Keramik-workshop barn/voksen

Mariane Refstrup Majgaard

Struer

Holstebro

Forskellige teknikker i arbejde med stentøjsler

Anna Bjerre

Finn Hasselbom

præsenteres: modellering, pølse- og pladeteknik,

Vi skal arbejde med enkle ting i lertøjsler. Vi

Lær at slibe sten og rav. Der bliver undervist i slib-

dekorering og glasering. Kurset afsluttes med

starter med modellering, pølse- og pladeteknik og

ning på maskine og i hånden, udsavning og pole-

arbejde i raku. Kurset henvender sig til begyndere

dernæst skal vi dekorere og glasere tingene for

ring. Desuden undervises i sølvarbejde. Opmåling,

og øvede. Der vil være udgifter til materialer.

en flot finish. Der vil være udgifter til materialer og brænding. Prisen er pr.pers.

savning, lodning og polering. Inden kursusstart indsamles mindre sten og rav fra stranden. Der

815201 onsdag 18:30-21:15 Start 17-1-18

arbejdes også individuelt. Materialer som sten, rav

10 gange 1.155,- Christinelystskolen

815203 søndag 10:00-14:00 Start 18-2-18 2 gange 325,- Bjerre Keramik

og sølv kan købes af læreren. 815202 torsdag 19:00-21:45 Start 18-1-18 815100 fredag 18:00-21:40 Start 16-3-18

10 gange 1.155,- Christinelystskolen

3 gange 800,- Rolf Krake Skolen

Keramik - begyndere

Weekendkursus - Fra arvesølv til smykker

Holstebro Charlotte Tegen

Struer

Vi skal arbejde med forskellige teknikker i diverse

Jan Rysgaard

lertyper. Modellering, pølse- og pladeteknik, deko-

Lav arvesølvet om til spændende smykker. Tretår-

rering og glasering. Der vil være tilbud om faste/

net eller sterling kan blive til ringe, armbånd, øre-

fire opgaver. Materialeudgifter.

ringe eller bæltespænder. Guld kan også laves om. KUN FANTASIEN sætter grænser. Vi saver, lodder

815204 onsdag 18:30-21:15 Start 21-2-18

og støber sølv -med forskellige teknikker. Bemærk:

10 gange 1.260,- FOF - Brogårdsvej 2

weekend kursus. 100 kr. i materialeudgifter - evt. mere kan købes.

Keramik-workshop barn/voksen Holstebro

815101 fredag 18:00-21:40 Start 9-2-18

Charlotte Tegen

Lørdag & søndag 09:00-15:40 Slut 11-2-18

Vi skal arbejde med forskellige teknikker i diverse

I alt 3 gange 800,- Limfjordsskolen, Struer

lertyper. Modellering, pølse- og pladeteknik, dekorering og glasering. Der vil være tilbud om faste/ fire opgaver. Materialeudgifter. Husk madpakke.

Keramik

Prisen er for pr. pers.

Struer Anna Bjerre

815205 søndag 10:00-15:00 Start 11-2-18

Vi arbejder med blåler, sortler, rødler og rakuler.

2 gange 325,- FOF - Brogårdsvej 2

Drejning, pølseteknik, pladeteknik og jydepottemetoden. De gamle pottemagertraditioner med begitninger dekorationer og forskellige glasurer. Lav hvad du har lyst til. 815200 mandag 19:00-21:45 Start 15-1-18 10 gange 1.155,- Bjerre Keramik

VÆR KREATIV … DET ER NEMT!

Nørreport Centret · Nørregade 60 · 7500 Holstebro Åbningstider: man-tors 9:30-17:30 fre 9:30-18:00 lør 9:30-15:00 Altid åbent på: www.cchobby.dk

FOF NORDVESTJYLLAND FOF NORDVESTJYLLAND- Holstebro - Holstebro - Struer - Struer - Lemvig - Lemvig - Aulum - Aulum - Thisted - Skive

17


K R E AT I V - FRITID Pileflet - haven klar til påske - for begyndere og øvede

Kunsten at male på sten

Holstebro

Ilze Rudzite

Charlotte Ramsing

Sten er meget forskellige og kan få de smukkeste

Tema; Plantestativer til haven. Vi fletter smukke

udtryk med forskellige farver og lakeringer. Vær

stativer til blomsterne i haven og i krukker, eller

med til en dag, hvor du opsluges af kunsten.

blot som udsmykning i haven. Medbring genre

Symboler, mønstre, motiver og citater. Læs mere

egen krukke, spand eller lign med sand, fint grus

på hjemmesiden. Materialeudgifter.

NYHED

Holstebro

eller jord til at flette stativet i. Medbring også god saks, havehandsker og godt humør. Vi fletter udenfor hvis vejret tillader.

Knivskæftning

NYHED

815550 lørdag 13:30-16:30 Start 10-3-18 1 gange 155,- FOF - Brogårdsvej 2

Struer 815400 søndag 09:30-14:30 Start 11-3-18

Keld Lisby

815551 torsdag 18:30-21:15 Start 12-4-18

1 gange 275,- FOF - Brogårdsvej 2

Du kommer til at fremstille en helt personlig kniv

1 gange 155,- FOF - Brogårdsvej 2

med udgangspunkt i en færdig klinge, og dine egne ideer og design. Materialer som mammut stødtand, rengevir, elggevir, eksotiske og nordiske træsorter, stabiliseret træ samt metaller som sølv, bronze og nysølv mm - der er mulighed for at købe materialer på stedet - i alle prisklasser. 815460 lørdag 09:00-17:00 Start 17-3-18 2 gange 775,- Limfjordsskolen

Lav selv i træ!

NYHED

Lemvig Niels Jensen Efter 2-3 smørknive er mulighederne åbne, bl.a. kan nævnes pølsetang, skærebræt, spisepinde, salatsæt, paletkniv, smørebræt, køkkenrulle-holder - kun fantasien sætter grænser. Vi snakker om, hvordan man arbejder med- og efterbehandler træ, så det kan bruges i madlavningen. Medbringe gerne træ, men der kan også købes på stedet. 815450 lørdag 09:30-14:30 Start 10-3-18 2 gange 484,- Alt I Et-skolen

18

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9741 1964


K R E AT I V - HÅNDARBEJDE Hakning - begyndere

Patchwork - begyndere

Holstebro

Lemvig

Broderet unikke knapper - for alle

Lisbet Nygaard

Solveig Søgaard

Holstebro

Lær hakning. Vi starter helt fra bunden og får styr

1. Intro til Patchwork. Syning over pap, hvordan

Ellen Hockerup Jensen

på de forskellige teknikker. Vi lærer at læse opskrifter. Materialer kan købes på stedet, men du er

man klipper stof og skabeloner.

Fremstil den helt perfekte knap eller knapper. Sæt

2. Hvordan man laver sine egne mønstre på karton.

også velkommen til at medbringe egne materialer.

prikken over i´et på dit sy- eller strikke projekt. Medbring garn eller broderirester

3. Syning efter eget mønster. 816300 tirsdag 18:30-21:15 Start 30-1-18

816000 mandag 18:30-22:00 Start 12-3-18 2 gange 345,- Krea Delux, Struervej 51

816004 tirsdag 19:00-21:45 Start 16-1-18

1 gange 138,- Krea Delux, Struervej 51

5 gange 636,- Mosters Stoffer

Hækling - begyndere & letøvede

Korssting - på moderne vis – for alle

Holstebro

Strikkekursus - Fair Isle Strik

Lisbet Nygaard

Holstebro

Ellen Hockerup Jensen

Vi koncentrerer os om de grundlæggende teknik-

Ritta Klok Lauritsen

Vi sætter fokus på korssting - på moderne vis. Vi

ker, de forskellige masker og om, hvordan man

Lær at strikke mønstre med to farver - så der ikke

skal se de nye måder at bruge dem på. For alle

læser en opskrift. Hjælp til starte på egne projekter

kommer lange tråde bagpå en trøje - især godt til

der har lyst til at brodere sammen med andre og

eller få hjælp til igangværende. Medbring garn og

børnetrøjer, så de små rollinger ikke får fingre in

lade sig inspirere. Undervisning hver 2.uge. Udgif-

hæklenåle, -det kan dog også købes i butikken.

i trådene.

ter til materialer må påregnes. Tjek hjemmesiden.

816001 onsdag 18:30-22:00 Start 14-3-18

816100 lørdag 10:00-12:45 Start 3-2-18

816204 tirsdag 18:30-22:00 Start 6-2-18

2 gange 345,- Krea Delux, Struervej 51

2 gange 264,- FOF - Brogårdsvej 2

1 gange 184,- Krea Delux, Struervej 51

Hækling - begyndere & letøvede

Strik - begyndere og letøvede

Broderi unik - de fede detaljer! - for alle

Lemvig

Lemvig

Holstebro

Solveig Søgaard

Solveig Søgaard

Ellen Hockerup Jensen

1. Lær at hækle

1.

Lær at strikke, med opslagning og aflukning.

Vi laver broderi din lidt kedelig striktrøje, bluse,

2. Hvordan man læser en hækleopskrift

2.

Ret og Vrang masker, hvilke mønstre og rib

kjole eller nederdel, der gøres meget mere

man kan få ud af de masker.

spændende med en lækker broderi detalje i fri-

Ud og Indtagninger i strik, hvordan man

håndsbroderi, korssting eller fladsyning. Medbring

strikker snoninger. Læse en opskrift.

emne du vil lave en fin detalje på, samt hvad du

3. Hækle mønstre/striber 3. 816003 onsdag 19:00-21:45 Start 21-2-18

NYHED

3 gange 388,- Mosters Stoffer

Holstebro

evt. har af garn- eller broderigarnrester. 816101 mandag 19:00-21:45 Start 15-1-18 5 gange 636,- Mosters Stoffer

816301 tirsdag 18:30-21:15 Start 27-2-18 2 gange 276,- Krea Delux, Struervej 51

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

19


K R E AT I V - D ESI G N ED

Syning - Re-design

Taskekursus

Holstebro

Holstebro

NYH Klar parat konfirmation workshop

Erna-Marie Brik Larsen

Ellen Hockerup Jensen

Holstebro

Har du en drøm om, at komme igang med at sy,

Vi syr helt fantastiske tasker. Kan vi kvinder nogen-

Erna-Marie Brik Larsen

men mangler lidt hjælp for at komme i gang ? Hér

sinde få tasker nok? Vi kreerer unikke tasker og

Far kikker på bankkontoen og mor er ideforladt.

gennemgår vi funktionerne: stingguide, knaphul-

punge til enhver lejlighed.

Det kan blive en uoverskuelig og dyr affære når

ler, trykfødder ovs. Vi vil også gennemgå gængse

Medbring symaskine og sytilbehør. Der er også

konfirmationen står for døren. Mange ting er både

stoftyper og egenskaber. Medbring selv symaski-

mulighed for at købe materialer.

mere personligt og mindre bekosteligt at lave selv.

NYHED

Kom godt fra start med konfirmationsforberedel-

ne, tilbehør og fastvævet stof til første arbejdsgang. Har du ingen symaskine, så giv besked.

816403 tirsdag 18:30-21:15 Start 27-3-18

serne og få inspiration til, hvordan man med lidt

3 gange 400,- Krea Delux, Struervej 51

snilde selv kan kreere mange af de dyre udgiftspo-

816400 mandag 19:00-21:15 Start 29-1-18

ster uden at gå på komprimis med kvaliteten.

4 gange 425,- Rolf Krake Skolen

1. Rød tråd i invitationer, bordkort, bordpynt, sangskjuler og takkekort 2. Accessories, bælter, tasker, sko og smykker

Kreativ kjolesyning i strækstoffer

3. Hår og hårpynt

Holstebro

Prisen er pr. person.

Ellen Hockerup Jensen Sy din egen unikke kjole eller andet i strækstof. Du

816501 søndag 09:00-14:30 Start 4-3-18

lærer sy-teknikker og kreative detaljer og bliver vej-

1 gange 255,- FOF - Brogårdsvej 2

ledt i valg af facon, materiale, størrelse og mønster -efter behov. En kjole med en facon og et mønster på påregnes. Maskine kan lånes -også af nybegyn-

Figurtype, pasform & minimér garderoben!

dere- giv os besked. Undervisning hver 2.uge.

Holstebro

du vil kunne bruge igen og igen. Udgift til mønster

816401 tirsdag 18:30-21:15 Start 23-1-18 3 gange 400,- Krea Delux, Struervej 51

Far - Lær at flette din datters hår

Elke Bruhn Andersen

NYHED

Ingen kropsform er forkert. Hér lærer du om din figurtype, dine smukkeste linjer, og hvordan du bør

Holstebro

bygge din garderobe op, for at skabe en positiv &

816402 tirsdag 18:30-21:15 Start 6-3-18

Erna-Marie Brik Larsen

personlig udstråling. Vigtig info på hjemmesiden.

3 gange 400,- Krea Delux, Struervej 51

Mor er af sted og din datters hår skal flettes inden hun skal ud af døren. Hvad gør du som far? På

816601 onsdag 18:00-21:15 Start 28-2-18

dette kursus finder du ud af, at mandehænder

2 gange 380,- Rolf Krake Skolen

bestemt også kan lave de fineste frisurer. Vandfaldsfletning, cornrows, fransk fletning, snoninger

816602 onsdag 18:00-21:15 Start 4-4-18

og flettet kroneopsætning. Alt i mens du hygger

2 gange 380,- Lemvig Gymnasium

dig med de andre fædre. Samtidig er det en rigtig god måde at knytte bånd med din datter. Prisen er pr. person. 816500 lørdag 10:00-12:45 Start 24-2-18 1 gange 120,- FOF - Brogårdsvej 2

20

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9741 1964


I T, Ø KO N O MI & FOTO Bliv dus med din computer +60

Holstebro

Muligheder & risici ved investering i værdipapirer

Holstebro

John Bendt Hansen

Holstebro

Anita Zacho Villadsen

Er du rimelig fortrolig med de faste apps og ned-

Investeringsrådgiver, Nordea

Hér gennemgår vi de vigtigste funktioner og

tagning af nye, vil dette kursus for lettere øvede,

Får du ingen eller kun få renter på din opsparing

muligheder en computer har, og vi afprøver efter

måske være noget for dig. Vi vil komme ind på

i banken? Giv dine penge mulighed for en seriøs

ønske funktioner som facebook, eboks, internet-

overspilning af CD'er - oprettelse af dropbox,

behandling og få viden om de muligheder og risici

tet, billeddownload o.lign. Uanset om du har lidt

som kan holde styr på dine dokumenter/foto'er

der er ved investering i obligationer, investerings-

kendskab til en computer -eller ingen, så er dette

m.v. - scanning af gamle fotos og hvad der ellers

beviser og aktier.

kursus en god måde at komme i gang på. Hér

ønskes. Det er nødvendigt at medbringe egen

ligges også vægt på det sociale. Medbring egen

Ipad/Iphone samt appl ID kode. Nærmere info kan

818103 onsdag 19:00-21:45 Start 21-3-18

computer.

indhentes hos instruktøren.

1 gange 165,- FOF - Brogårdsvej 2

818000 onsdag 09:30-12:00 Start 21-3-18

818004 fredag 13:00-14:50 Start 2-2-18

5 gange 500,- FOF - Brogårdsvej 2

5 gange 475,- FOF - Brogårdsvej 2

Digitalt Foto - Kend dit kamera

818001 onsdag 09:30-12:00 Start 25-4-18

818005 fredag 13:00-14:50 Start 16-3-18

Holstebro

5 gange 514,- FOF - Brogårdsvej 2

5 gange 475,- FOF - Brogårdsvej 2

Michael With

NYHED

Ipad/Iphone - letøvede

NYHED

Vi ser på hvordan kameraet indstilles for at tage

Ipad/Iphone - begyndere

de gode billeder, og vi taler om hvad der er det

Holstebro

Få økonomisk overblik - Din daglige økonomi

John Bendt Hansen

Holstebro

såfremt det er dén du fotograferer med. Vi sætter

For dem som ikke er fortrolig med apps (program-

Jørn Kjær

fokus på glæden ved at fotografere -hér er plads

mer) vil dette kursus for begyndere være ideelt.

Er du interesseret i at finde mulige besparelser

til alle.

Vi starter med introduktion (historik, tænd og

i din egen økonomi? Eller vil du bare vide, hvad

sluk, kontrolcenter, skærm m.v.). Herefter gen-

du bruger dine penge til? På dette kursus får du

818200 tirsdag 17:30-19:40 Start 20-3-18

nemgår vi stille og roligt de forskellige

overblik over din privatøkonomi på en nem og

3 gange 535,- FOF - Brogårdsvej 2

apps, såsom kontakter, kalender, ur, kamera m.m.

overskuelig måde ved hjælp af et budgetskema.

Det er nødvendigt at medbringe egen Ipad/Ipho-

Du får også grundlæggende viden om privat-

ne samt appl ID kode.

budget og hvorfor det er vigtigt at have styr på økonomien. Medbring gerne computer.

818002 fredag 10:00-11:50 Start 2-2-18 818100 onsdag 19:00-21:45 Start 11-4-18

5 gange 475,- FOF - Brogårdsvej 2

1 gange 165,- FOF - Brogårdsvej 2 818003 fredag 10:00-11:50 Start 16-3-18

gode motiv. Dernæst lærer vi at behandle dem på computeren. Du kan også medbring mobilen,

Prisen afhænger dels af antal gange, men også antal lektioner, samt undervisningsstedet.

5 gange 475,- FOF - Brogårdsvej 2

www.kroyerpedersen.dk Holstebro Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161

Struer Torvegade 2 7600 Struer T 9684 2000

Ulfborg Harbogade 51 6990 Ulfborg T 9749 1366

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

21


Fysio-, samtale- og hypnoterapeut Allan Larsen vil i dette forløb bl.a bruge NLPns og hypnoterapiens værktøjer. Mange års erfaring med både personlige udviklingssamtaler, holdtræning samt gruppeafspæn­ding for personer med mangeartede diagnoser, har gjort Allan til en erfaren og kyndig vejleder. Lider du af angst, stress, depression o.lign, er Allan en kvalificeret, erfaren og tillidsfuld person, der kan give dig nogle redskaber til at øge indsigten og livskvaliteten hos dig selv. Emner der bl.a. tages op i forløbene er: Det bevidste og ubevidste sind, indre og ydre kommunikation, at sætte gode mål, indre ressourcer, angst, præstationsangst (eksamen etc.), tristhed, selvværd og selvtillid, relationer, samspillet mellem krop og sind (psykosomatiske reaktioner) etc. Med andre ord bliver du klogere på dig selv og på dig selv i relation og samspil med andre. Du vil få forståelsen af dine allerede iboende ressourcer, som herved giver dig indsigt og overskud i hverdagen. Læs mere på vores hjemmeside

Psykisk Førstehjælp – Kursus For at opnå høj kvalitet i undervisningen samarbejder FOF Nordvestjylland med en dygtig og kompetent underviser, uddannet fra psykiatrifonden. Læs mere på psykiatrifondens hjemmeside www.psykiatrifonden.dk, der også udsteder certifikat, når man har gennemført undervisningen. 1. modul Psykiske sygdomme: Hyppighed og betydning, behandling og støtte, Recovery Psykisk førstehjælp: Hvorfor psykisk førstehjælp, handleplan for psykisk førstehjælp Depression: Symptomer og risikofaktorer, behandling og støtte 2. modul Handleplan ved depression: Gennemgang af KRYDS, krisehjælp ved selvmordstanker og -adfærd, eller krisehjælp ved selvskade Angst: symptomer og risikofaktorer, behandling og støtte 3. modul Handleplan ved angst: Gennemgang af KRYDS, krisehjælp ved panikanfald eller krisehjælp ved traumatiske hændelser Psykose: Symptomer og risikofaktorer, behandling og støtte

Bliv klogere på dig selv

4. modul

Holstebro

Handleplan ved psykose: Gennemgang af KRYDS, krisehjælp ved alvorlig

Allan Larsen

psykotiske tilstande.

Med udgangspunkt i NLP’ens og hypnoterapiens forståelse af sindets

Misbrug: Symptomer og risikofaktorer, behandling og støtte

ubevidste koder, vil du på dette kursus blive klogere på dine egne reaktions-

Handleplan ved misbrug: Gennemgang af KRYDS, krisehjælp ved

mønstre. Emner som vi bl.a. vil berøre er; det bevidste og ubevidste sind,

aggressiv adfærd, krisehjælp ved forgiftning

indre og ydre kommunikation, at sætte gode mål, indre ressourcer, angst, præstationsangst (eksamen etc.), tristhed, selvværd og selvtillid, relationer, samspillet mellem krop og sind (psykosomatiske reaktioner) etc. Læs mere på hjemmesiden. 819500 tirsdag 19:00-20:50 Start 20-2-18 8 gange 640,- Rådgivningscenter

Psykisk førstehjælp - lær at hjælpe andre Holstebro Elin Dahl Hvad gør man, når en kollega, en ven, et familiemedlem m.fl. har det svært? Hér vil du forbedre dine muligheder for at genkende psykiske problemer, lære at håndtere mennesker med en psykisk sygdom og få langt større selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder. Udgifter til manual og certifikat fra psykiatrifonden, som psykisk førstehjælper, såfremt man har deltaget i alle fire moduler, skal påregnes. Se meget mere omkring programmet på hjemmesiden. Ring for tilbud til arbejdspladser! 819700 torsdag 18:00-21:30 Start 5-4-18 4 gange 710,- Rolf Krake Skolen

22

KURSET I PSYKISK FØRSTEHJÆLP vil ruste dig til, at spotte og hjælpe en kollega, ven eller familiemedlem, der bærer rundt på en psykisk lidelse. 1: PSYKISKE SYGDOMME • DEPRESSION • ANGST • PSYKOSE • MISBRUG 2: KRISESITUATIONER OG KRISEREAKTIONER • SELVMORDSTANKER OG SELVMORDSADFÆRD • SELVSKADENDE ADFÆRD • PANIKANFALD (ANGST) En øget viden om psykisk sygdom på lægmandsplan. På kurset gennemgås handleplanen for psykisk førstehjælp med udgangspunkt i, forskellige cases og øvelser. Efter endt kursusdeltagelse modtager alle kursister et certifikat fra psykiatrifonden som psykisk førstehjælper.

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9741 1964


P ER S O NL I G U D V IK L IN G Førstehjælp ved hjertestop Holstebro Peter Bang Wager Mange vil gerne hjælpe, hvis ulykken pludselig sker i deres nærhed. Men det kan være svært at vide, hvad man præcis skal stille op og hvilken hjælp, der er den rigtige. Hvornår skal man f.eks. bruge en hjertestarter? Ved at deltage på kurset "Medborgerførstehjælp", er du klædt på med viden og metoder til at give den livsnødvendige førstehjælp og redde livet for andre. Engangsbetaling på 60 kr. til bog. 819650 søndag 08:30-12:30 Start 18-3-18 1 gange 275,- FOF - Brogårdsvej 2

NYHED

FØRSTEHJÆLPSKURSER - OGSÅ HOS JER? Skal du have kørekort, er det obligatorisk med et kursus i færdselsrelateret førstehjælp, så du kan hjælpe familie, venner og nødstedte i trafikken. Lær at give kunstigt åndedræt og hjertemassage Et færdselsrelateret førstehjælpskursus i Holstebro omfatter hjertemassage, kunstigt åndedræt, og førstehjælp i forbindelse med færdsel, så du lærer at yde livreddende førstehjælp i trafikken, men vi sender også gerne en professionel instruktør til andre byer. Ring for mere information.

819651 søndag 08:30-12:30 Start 4-3-18 1 gange 275,- Lemvig Gymnasium

Se kursus i sidstehjælp - tiden mod hospice på side 4

Færdselsrelateret førstehjælp - lovpligtig ved kørekort! Holstebro Peter Bang Wager Skal du have kørekort, er det obligatorisk med et kursus i færdselsrelateret førstehjælp, så du kan hjælpe familie, venner og nødstedte i trafikken. Et færdselsrelateret førstehjælpskursus i Holstebro omfatter kunstigt åndedræt, hjertemassage og førstehjælp i forbindelse med færdsel. Du lærer at yde livreddende førstehjælp til tilskadekomne, i forbindelse med de typiske trafikog færdselsrelaterede ulykker i trafikken. Derudover vil du kunne overskue, hvor der kan opstå farlige situationer i trafikken. Weekend 819652 lørdag 10:00-15:00 Start 24-2-18 2 gange 475,- FOF - Brogårdsvej 2 Én dag 819653 lørdag 09:00-17:30 Start 21-4-18 1 gange 475,- FOF - Brogårdsvej 2

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

23


Sprog-niveauer NIVEAU 1 – BEGYNDERE På dette niveau har du intet kendskab til sproget. NIVEAU 2 – GRUNDLÆGGENDE Du kan stille og besvare simple spørgsmål i nutid, introducere og fortælle kort om dig selv. NIVEAU 3 – LET ØVET Du er i stand til at forstå og gøre dig forståelig i hverdagssituationer. Desuden kan du sammensætte en række sekvenser til et hele i nutid og datid. Du kan stille og besvare simple og korte spørgsmål relativt flydende. Der mangler dog stadig ordforråd samt evnen til at kunne omsætte gramma­tikken til praksis.

NIVEAU 4 – ØVET Du er i stand til at forstå og ytre dig om kendte hverdagssituationer. Du har et godt kendskab til og kan anvende den overordnede opbygning af sproget og kan omsætte grammatikken til praksis. Du kan forstå den overordnede mening i en samtale mellem indfødte, men har dog et begrænset ordforråd på visse områder. KONVERSATION Du kommunikerer afslappet i hverdagssituationer. Du kan præsentere og opsummere dine ideer overfor en eller flere personer. Du har et stort ordforråd og behøver kun sjældent at lede efter ord. Dine grammatiske fejl er ikke forstyrrende for tilhøreren. BUSINESS BUSINESS tager udgangspunkt i hverdagssituationer såsom f.eks. telefonsamtaler, e-mails og møder. På BUSINESS får du et større ordforbrug og mere tryghed i det skriftlige og mundtlige forretningssprog.

FOF ER ALTID PÅ UDKIG EFTER NYE & KOMPETENTE UNDERVISERE. PT SØGER VI UNDERVISER TIL ITALIENSK I HOLSTEBRO. FOF har spurgt nogle af vore deltagere, hvorfor de går til sprogundervisning Maria Jakobsens hold - fransk - Lemvig “Fransk er godt, fordi arbejdsformerne er afvekslende, vi taler meget på fransk og det er hyggeligt at samarbejde. Særlig godt har det været at bruge interaktive grammatikøvelser på nettet, at se film og høre sange på klassen. De, der ikke var så vante til internettet fik blod på tanden og oprettede f.eks. en facebookprofil, hvor vi har en lukket gruppe, man kan være med i. Andre hygger sig med interaktive hjemmesider, de har lært at kende i timerne.”

Ordblindeundervisning GRATIS

Udenfor folkeoplysningsloven: Kinesisk og dans for nybegyndere - børn

FOF Nordvestjylland har startet et samarbejde med vores Herning afdeling.

Fang Bi

Nu kan vi udbyde et GRATIS kursus til dig, hos FOF i Holstebro, Brogårdsvej 2.

Der er 1,5 lektions kinesisk med Fang Bi og 1 lektion med dans med Julie Bi

Er du ordblind og vil blive bedre til at læse, stave og skrive? Du arbejder med

Christensen. Kinesisk ABC for børn. Vi starter fra bunden. Lærer pinyin, at tale,

læsning, stavning og skriftligt arbejde på dit niveau. Undervisningen består

læse og skrive tegn, samt den kinesiske skik og kultur. Dansetimen går ud på,

af f.eks. basal lydtræning og grammatik, der øger dine stave- og læse­

at udfordre børnene med bevægelse til musikken. Her lærer man hip hop og

færdigheder. Før du begynder undervisningen, skal du visiteres, og det sker

showdans. Søskende rabat: 250,-kr (én gang pr. familie).

bl.a. ved, at du skal tage en test. 812600 søndag 09:40-12:00 Start 21-1-18 Ring til os for nærmere information

10 gange 1.000,- Struer Friskole, Struer

på tlf. 9741 1964. 812601 søndag 09:40-12:00 Start 15-4-18 10 gange 1.000,- Struer Friskole, Struer

24

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9741 1964


Husk! Materialeudgifter afregnes med underviseren.

TITEL

SPROG

HOLDNR.

DAG

TID

START GANGE PRIS

812013

tirsdag

09:30-12:00

23-1-18

10

1.155,-

812009

mandag

18:30-21:00

26-3-18

8

924,-

Engelsk - Niveau 1

812010

mandag

17:30-19:20

22-1-18

8

624,-

Engelsk - Niveau 2

812007

mandag

13:00-14:50

22-1-18

10

770,-

Engelsk - Niveau 3

812006

mandag

15:30-17:20

8-1-18

10

770,-

Engelsk - Niveau 3

812000

tirsdag

13:00-14:50

9-1-18

11

847,-

Engelsk - Niveau 3

812011

torsdag

18:30-21:00

11-1-18

10

1.155,-

Engelsk - Niveau 3

812001

torsdag

09:00-10:50

11-1-18

11

847,-

Engelsk - Konversation

812002

torsdag

11:00-12:50

11-1-18

11

847,-

Fransk - Niveau 1

812200

tirsdag

10:00-11:55

16-1-18

10

770,-

Fransk - Niveau 2

812204

torsdag

18:30-20:20

1-2-18

12

924,-

Fransk - Niveau 2

812205

onsdag

12.05-13.55

31-1-18

10

1.157,-

Fransk - Niveau 3

812201

onsdag

10:00-11:55

24-1-18

10

770,-

Fransk - Niveau 3 + 4

812206

mandag

09:30-11:10

29-1-18

12

924,-

Fransk - Konversation

812202

torsdag

19:00-20:55

18-1-18

10

770,-

Italiensk - Niveau 1 & 2

812400

torsdag

19:15-21:05

1-2-18

10

770,-

Japansk - Niveau 1

812500

onsdag

18:30-19:50

31-1-18

12

924,-

Japansk - Niveau 2

812501

onsdag

20:00-21:20

31-1-18

12

924,-

Kinesisk

812700

tirsdag

19:00-20:50

23-1-18

10

770,-

Tysk - Niveau 1 + 2

812102

mandag

11:30-13:10

29-1-18

12

924,-

Tysk - Niveau 1 + 2

812103

tirsdag

19:00-20:50

30-1-18

10

770,-

Tysk - Niveau 2

812101

torsdag

11:00-12:50

11-1-18

10

770,-

Tysk - Niveau 3

812100

torsdag

13:30-15:20

11-1-18

10

770,-

Spansk - Niveau 1

812300

mandag

19:00-20:50

8-1-18

10

770,-

Spansk - Niveau 2

812301

tirsdag

19:00-20:50

9-1-18

10

770,-

Spansk - Niveau 2

812304

onsdag

16:20-18:10

31-1-18

10

1.157,-

Spansk - Niveau 2

812307

tirsdag

15:25-17:15

30-1-18

10

775,-

Spansk - Niveau 3

812302

onsdag

19:00-20:50

10-1-18

10

770,-

Spansk - konversation - lille intensivt hold

812305

onsdag

14:15-16:05

31-1-18

10

1.235,-

Spansk - Niveau 3

812306

tirsdag

14:00-15:50

30-1-18

10

775,-

Engelsk - Niveau 1 - absolut begyndere +60 Engelsk - Niveau 1 - absolut begyndere

STED FOF Brogårdsvej 2 Holstebro Rolf Krake Skolen Holstebro Rolf Krake Skolen Holstebro Lemvig Gl. Handelsskole Lemvig Gl. Handelsskole Aktivitetscenter Struer Rolf Krake Skolen Holstebro Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer Rolf Krake Skolen Holstebro Lemvig Gl. Handelsskole Lemvig Gl. Handelsskole FOF Brogårdsvej 2 Holstebro Parkskolen Struer Rolf Krake Skolen Holstebro Rolf Krake Skolen Holstebro Rolf Krake Skolen Holstebro Rolf Krake Skolen Holstebro FOF Brogårdsvej 2 Holstebro Lemvig Gl. Handelsskole Aktivitetscenter Struer Aktivitetscenter Struer Rolf Krake Skolen Holstebro Rolf Krake Skolen Holstebro Lemvig Gl. Handelsskole Aktivitetscenter Struer Rolf Krake Skolen Holstebro Lemvig Gl. Handelsskole Aktivitetscenter Struer

UNDERVISER Anita Zacho Villadsen Anita Zacho Villadsen Anita Zacho Villadsen Gurli Rahbek Haldager Gurli Rahbek Haldager Dorrit Nielsen Anita Zacho Villadsen Dorrit Nielsen Dorrit Nielsen Maria Jakobsen Kader Rebouh Kader Rebouh Maria Jakobsen Juliane Overgaard Maria Jakobsen Ledig Stilling Yuka Baggesen Yuka Baggesen Nan Wang Juliane Overgaard Jonas Helms Tomassen Gurli Rahbek Haldager Gurli Rahbek Haldager Francisco Betancor Francisco Betancor Kader Rebouh OBS Francisco Betancor Kader Rebouh OBS

Priser afhænger af lektionslængde. Læs mere og opdatér dig, om de enkelte hold på hjemmesiden. Forbehold for pris- & trykfejl.

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

25


FOF TILBYDER HELE 2 SOMMERSPROGSKOLER I FORÅRSSÆSONEN 2018 Tysk eller spansk - intensivt kursus i uge 22 (28.05 – 01-06) for letøvede. Bliv ferieklar til sommerens rejse og deltag på FOF´s intensive sprogkursus. Fem seneftermiddage i træk, hvor der sættes fokus på, hvordan man klarer dagligdagens situationer omkring bageren, slagteren eller restauranten. Hvordan man spørger om vej, eller bestiller et hotelværelse m.v. er også en del af undervisningen, da der arbejdes intensivt med ord og faste vendinger fra dagligdags sprog. Der arbejdes både teoretisk, i vore hyggelige lokaler på Brogårdsvej 2, men også i praksis, hvor undervisningen rykkes ud i Holstebro City - lige ved vores dør. Der vil være lagt op til feriestemning og - serveres lidt snacks & drikke. Landenes forskellige egne bliver præsenteret gennem tekster og korte videoklip. Prisen er inkl. 100kr til materialeudgifter. Kurset er også et godt udgangspunkt for deltagelsen i et kommende sprogkursus, efter sommerferien. Fem sen-eftermiddage kl.16:30 til kl. 18:50 for 800,- inkl. stemning, drikkevarer & snacks.

Tysk - sommersprogskole

Spansk - sommersprogskole

Uge 22

Uge 22

812199 v/ Juliane Overgaard

812399 v/ Kader Rebouh

Dansk for udvekslingsstuderende – want to improve your Danish? Kurset henvender sig til studerende eller andre, der har et meget begrænset kendskab til det danske sprog. Vi starter fra bunden og du vil få lært at formulere og forstå lette og korte sætninger om forskellige hverdags situationer. Vi vil gennem samtale, små skriftlige opgaver, lette læsetekster, spil, musik og små film bevæge os ind i forståelsen af det danske sprog og den danske kultur. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes niveau og har fleksible undervisningstimer. Ingen eksamen men masser af stemning, dansk kultur og læringsredskaber. Vi giver gerne tilbud til gymnasier, handelsskoler, foreninger o.lign. Ring for mere info på Tlf. 9741 1964.

FOF BUSINESS ERHVERVSSPROG Har din virksomhed daglig kontakt til udlandet - og brug for at blive opkvalificeret? Så kontakt os for tilbud på 9741 1964

26

Tilmeld dig på www.fof.dk/Nordvestjylland www.fof.dk/nordvestjylland eller eller på på 9741 9741 1964 1964


MAD UDGIFTER TIL MADVARER HUSK! Der er råvareudgifter til hver aften. Afregnes direkte med underviseren.

Mænd i køkkenet - sund fast food

Smag og Sans

Sushi

Holstebro

Holstebro

Hanne Mette Jensen

Jon Baggesen

Kokken fra Smag & Sans, Vemb Kultur & Forsam-

Teoretisk og praktisk godt fundament og et indblik

lingshus, giver ideer og inspiration til nye livretter.

i de grundlæggende fremstillings-teknikker. Vi

Vi skal hver gang lave en 3 rettes middag - som

koncentrerer os om at udvide kendskabet til

står i forhold til årstiden og det kreative mad hjør-

sushi. Vi skal lave en masse forskellige sushityper,

ne. God stemning. Kopier af opskrifter. Udgifter

sådan at vi også udfordrer os selv med lidt mere

til råvarer.

avanceret sushi. Udgifter til råvarer.

Anita Zacho Villadsen

817005 torsdag 17:30-20:15 Start 25-1-18

817007 mandag 17:30-20:35 Start 12-3-18

For meget fastfood og hurtige usunde løsninger

4 gange 480,- Sønderlandsskolen

2 gange 280,- Sønderlandsskolen

lækre, sunde og hurtige alternativer til fastfood

Mad til mænd

– hverdagsmad på under en time. Udgifter til

Lemvig

Workshop – Sushi - tag en ven med

råvarer.

Jon Baggesen

Holstebro

Til dig der godt vil lave god mad i godt selskab. Vi

Jon Baggesen

817003 tirsdag 18:30-20:15 Start 30-1-18

laver kendte og traditionelle retter med et twist og

Vi skal lave forskellige sushityper, der er gode at

4 gange 400,- Rolf Krake Skolen

lærer nye ukendte retter. Målet er, at det skal være

lave i fællesskab. Vi får et teoretisk og praktisk

sjovt og lærerigt. Vi tæller ikke kalorier eller kigger

indblik i de grundlæggende fremstillings-teknik-

på varedeklarationer, det er maden og smagen der

ker, når der skal laves sushi med familien, hvor

betyder noget. Udgifter til råvarer.

der også lægges vægt på god køkkenhygiejne og

Holstebro

817006 onsdag 17:30-20:35 Start 7-3-18

må påregnes udgift til råvarer.

Anita Zacho Villadsen

6 gange 840,- Christinelystskolen

Holstebro

til aftensmaden i det daglige? Er det svært at holde vægten? På dette kursus vil vi arbejde med

Mænd i køkkenet - absolut begyndere - dansk mad

madspild. Hygge og fællesspisning til sidst. Der

Vi vil arbejde med traditionel dansk mad med

817010 lørdag 10:00-13:20 Start 5-5-18

et tvist af grønt. Vi vil skære lidt ned på fedtet,

1 gange 160,- Rolf Krake Skolen

men ikke på den gode smag. Madlavning helt fra bunden. Udgifter til råvarer. 817004 tirsdag 18:00-21:45 Start 3-4-18 9 gange 1.080,- Rolf Krake Skolen

Kontortid: FOF NORDVESTJYLLAND Mandag - torsdag - Holstebro kl. 10–15. - Struer Fredag - Lemvig kl. 10-12. - Aulum

27


Plantemad - 100% Holstebro

Tambohus kro - rykker ud med kokkeskolen

Sushi - Barn / Voksen workshop

Lene Holk Gamskjær

Struer

Holstebro

Nu har du muligheden for at prøve at lave 100%

Karsten Pedersen

Jon Baggesen

plantemad 3 aftenener i Cafe Gaia-Art. Inspireret

Mød den dedikerede kok i sit es. Der arbejdes

Vi skal lave forskellige sushityper, der er gode at

af vegansk livsstil, laver vi spændende retter

udelukkende med gode råvarer -efter kokkens

lave i fællesskab. Vi får et teoretisk og praktisk

uden animalske produkter. Der anvendes økolo-

humør. Fisk kan faktisk være super lækkert. Du

indblik i de grundlæggende fremstillings-teknik-

giske råvarer og sunde olier der giver dine celler

lærer også at anrette. Pris for råvarerne vil beløbe

ker, når der skal laves sushi med familien, hvor

energi. Opskrifter med hjem hver gang. 100kr til

sig til omkring 200 kr. pr. gang og afregnes direkte

der også lægges vægt på god køkkenhygiejne og

råvarer pr. gang.

til underviseren. Undervisning hver 2. uge.

madspild. Hygge og fællesspisning til sidst. Der må påregnes udgift til råvarer.

817011 mandag 18:30-22:00 Start 5-3-18

817008 fredag 18:00-21:40 Start 23-2-18

3 gange 555,- Café Gaia-Art, Holstebro

3 gange 480,- Bremdal Skole

817050 lørdag 10:00-13:20 Start 24-2-18 1 gange 160,- Rolf Krake Skolen

Vil du vide mere om antiinflammatorisk kost?

Asiatisk madlavning

Struer

Yuka Baggesen

Skolebørn i køkkenet - Barn / Voksen workshop

Lotte Lassen Schmidt

Der er en stigende interesse for asiatisk mad og

Holstebro

Har du lyst til at få mere energi, mindre stress,

nu får du muligheden for at lære at lave forskel-

Helle Lauridsen

sove bedre, et stabilt blodsukker og tabe dig stille

lige asiatiske retter, der vil introducere dig til nye

Lær at lave nem hverdagsmad, hvor børnene

og roligt, så kom og deltag i dette kursus.Her vil

smagsoplevelser og eksotiske ingredienser. Hver

inddrages i tilberedningen og hvor vi kommer

du lære hvordan du kan hjælpe dig selv til et liv

undervisningsgang er det et nyt asiatisk lands

omkring alle de grundlæggende færdigheder

med færre inflammationer i kroppen. Du vil blive

køkken, der vil udfordre dine evner og forhåbent-

i et køkken. Hvordan bruges en kniv, adskilte

præcenteret for de vigtigste grundbegreber ved

ligt inspirere dig. 100,- kr i råvareudgifter pr. gang.

brædder, hygiejne mm. Vi skal lave både forret,

Holstebro

kosten og sammen vil vi lave antiinflammatorisk mad som vi skal smage.

hovedret samt dessert -og spiser os igennem en 817002 torsdag 17:30-20:25 Start 3-5-18

ret -inden vi går i gang med den næste. Tre nem-

4 gange 480,- Rolf Krake Skolen

me retter - og der er opskrifter med hjem

817012 tirsdag 18:00-21:40 Start 20-2-18 3 gange 432,- Bremdal Skole

817051 lørdag 09:45-13:45 Start 10-3-18 1 gange 160,- Sønderlandsskolen 817052 lørdag 09:45-13:45 Start 7-4-18 1 gange 160,- Sønderlandsskolen

28

Tilmeld Tilmeld digdig påpå www.fofherning.dk www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9722 eller 4744 på 9741 1964


M A D & V IN HUSK! At melde evt. afbud til underviseren i god tid, så der ikke købes ind til dig.

Brødbagning - rustikke brød Holstebro

Vinsmagning - for begyndere

Vinkursus - kun for piger

Holstebro

v/Ib Scack

Udi kunsten at smage på vine. Hvilke druer er de

Grundkursus i vinsmagning. Har du lyst til at

mest kendte? -hvor vokser de?, -i hvilket klima?

smage på og lære lidt om vin fra den sydfranske

Hvad betyder duftnoter, gardiner og farven? -og

Languedoc/Roussillon region ? Kurset strækker

hvilken mad ynder man at bruge til hvilken vin.

sig over 4 undervisningsaftener. Der smages 4

Holstebro

vine pr. gang. Til vinen serveres lækkert brød. Der 817202 torsdag 19:00-21:45 Start 22-3-18

kræves absolut ingen forudsætninger for at del-

1 gange 150,-

tage. Kurset foregår i en afslappet afmosfære i en

Jeanette Løftgaard

hyggelige vinkælder. Der undervises hver 2. uge.

Brødbagning - bag lækre rustikke brød med sej krumme. Lær speciel fransk ælteteknik samt

Vinsmagning - Italien rundt

817204 torsdag 19:00-21:45 Start 8-2-18

teknikken i gærdej.

Holstebro

4 gange 500,- Vores Franske Butik

Kurset er for både den erfarne bager samt

Vi skal smage vin fra nogle af de forskellige regi-

nybegynderen. Materialepris 110,- som betales til

oner og druer fra xxx til Amarone. Hvad betyder

underviseren.

vejrforholdene og hvad er det helt særlige ved de italienske vine.

817000 lørdag 09:00-14:45 Start 24-2-18 817203 torsdag 19:00-21:45 Start 3-5-18

1 gange 275,- Tvis Skole

1 gange 150,817001 søndag 09:00-14:45 Start 25-2-18 1 gange 275,- Tvis Skole

Kontortid: FOF NORDVESTJYLLAND Mandag - torsdag - Holstebro kl. 10–15. - Struer Fredag - Lemvig kl. 10-12. - Aulum

29


SANG OG MUS IK Kom igang med sang - 1

Kom igang med sang - 2

Holstebro

Holstebro

Sangtræning for mennesker med KOL (H)

Maryanna Morthensen

Maryanna Morthensen

Holstebro

Du vil gerne synge, men synes ikke du kan!

Du vil gerne synge, men føler dig usikker. En

Tomas Lindstroem

Denne undervisning tilpasses den enkelte. Efter

fortsættelse af grundkurset i foråret, men åbent

Kom sammen til hygge gennem sang, stemme og

kurset har du kendskab til grundlæggende begre-

for alle, der kun er let øvede. Vi øver korsang og

puste træning. Der bliver motion for stemmen og

ber som placering af stemmen, holdning, støtte,

individuel instruktion. Vi arbejder videre med

for lungerne! Vi laver øvelser og synger sang på

klang og det at turde stå frem og give lyd. Vi øver

de grundlæggende ting og det at turde give lyd.

dansk, svensk, engelsk, portugisisk. Spansk og

at synge sammen i kor, så du efterfølgende kan

Introduktion af grundlæggende nodelæsning,

måske også andre sprog. Vi har det sjovt.

deltage i lettere kor. Der kræves ingen forudsæt-

udtale og fortolkning. Målet er at skabe et sikkert

ninger.

fundament.

819000 torsdag 19:00-20:15 Start 22-2-18

819001 mandag 19:00-20:15 Start 19-2-18

8 gange 700,- Rolf Krake Skolen

8 gange 700,- Rolf Krake Skolen

819002 tirsdag 13:45-15:45 Start 30-1-18 8 gange 480,- FOF - Brogårdsvej 2

Musik og rytmik Hvidbjerg Kai Normann Andersen Kursus i musik/rytmik henvender sig til voksne med fysiske og psykiske handicaps. Kontakt kontoret for nærmere info.

30

Tilmeld Tilmeld digdig påpå www.fofherning.dk www.fof.dk/Nordvestjylland eller på 9722 eller 4744 på 9741 1964


P R A K T ISK E O P LY S NIN G ER ADMINISTRATION: Elke Bruhn Andersen (skoleleder),

FRAMELDING / TILBAGEBETALING: Bliver du forhindret i at deltage, be-

Ruth Holmgård, Jørn Kjær og Juliane Overgaard.

der vi dig give os besked hurtigst muligt. Tilbagebetaling af kursus­gebyret kan ske indtil 10 dage før holdets planlagte start, dog med fradrag af administrati-

BESTYRELSEN: Leo Lund Jensen (Formand, Herning),

onsgebyr på kr. 75,-. Herefter er tilmeldingen bindende, og kursusgebyret kan

Søren Madsen (Næstformand, Holstebro), Charlotte Mikkelsen (Struer),

ikke refunderes. Manglende betaling regnes IKKE som en framelding, og du

Grethe Madsen (Holstebro), Jens Lønberg (Lemvig),

kan risikere, at din plads bliver givet til en anden. Kan et kursus eller foredrag

Ellen Rauff Evert (Holstebro), Lone Bak-Pedersen (Skive),

mod forventning ikke etableres, returneres hele indbetalingen.

Lars Christensen (Bedsted), Kirsten Collstrop (Mors), ANSVAR: Al deltagelse på FOFs aktiviteter er frivillig. Det er deltageMELD DIG TIL - I GOD TID: Hvis du melder dig til i god tid, så er chancen

rens eget ansvar at sørge for de nødvendige private forsikringer. FOF har

større for at få plads på det ønskede hold eller arrangement. Du undgår

naturligvis en erhvervs­ansvarsforsikring, som dækker, såfremt en af FOFs

også at gå forgæves til evt. flyttede/aflyste tilbud. I enkelte tilfælde kan

ansatte kan gøres ansvarlig for en evt. skade.

der være udsolgt på kurser, rejser, udflugter og foredrag, når det trykte program udkommer. Det skyldes, at nuværende deltagere har mulighed for

GENERELLE REGLER: Din plads på holdet er sikret, hvis kursusgebyret er

at forhåndstilmelde sig, og at vi åbner for tilmelding på nettet flere uger før

indbetalt rettidigt. Hvis du fortryder din tilmelding, kan du få dine penge igen,

det trykte program kommer ud.

hvis du henvender dig til os senest tre uger før kursusstart. Hvis et hold ikke kan startes, modtager du direkte besked om det og får naturligvis også alle

SÅDAN GØR DU - PÅ FIRE FORSKELLIGE MÅDER

pengene tilbage. For operature og rejser gælder sidste betalingsdato som

1. Gå ind på hjemmesiden www.fof.dk/nordvestjylland og find kurset,

sidste frist for afbud. Underviseren planlægger undervisning og pauser inden

tilmeld dig og betal med dankort eller MobilePay. Du vil så modtage en

for den samlede undervisningstid. En lektion er på 45 minutter.

mail med oplysninger om startdato, tid og sted.

2. Send en mail med dine ønsker til mail@fof-nvj.dk. Mailen skal også

KONTORTID: Kontoret er åbent mandag til torsdag kl.10-14 samt fredag

indeholde oplysninger om telefonnummer, adresse og fødselsdag.

kl.10-13 (der kan dog være undtagelser i tilfælde af møder og kurser).

Så svarer vi tilbage med startdato, tid og sted, samt en indbetalings-­

Kontoret holder lukket på alle skolefridage.

kode til netbank.

3. Ring til os i kontortiden, så hjælper vi dig.

FERIE: Der er normalt ikke undervisning på folkeskolernes feriedage på de

4. Mød op på kontoret, hvor vi naturligvis også kan vejlede dig direkte.

normale kurser, medmindre andet er aftalt med læreren. Men vi udbyder særlige sommer- og helligdagstilbud, så hold øje med den mulighed på de

HVAD KOSTER DET? Prisen afhænger dels af hvor mange lektioner der

relevante sider.

undervises i, men også tilrettelæggelsesformen og undervisningsstedet. Således koster kurser med samme lektionsantal ikke nødvendigvis det samme.

MATERIALER: Bøger og materialer til alle fag betales af deltageren selv. Beløbet er ikke indregnet i kursusprisen. Indkøb af materialer, madvarer m.v.

BETALING: Din plads på holdet er sikret, hvis kursusgebyret er indbetalt

afregnes direkte med underviseren.

rettidigt. Ved tilmelding på hjemmesiden betales med Dankort. Hvis du tilmelder dig på mail eller telefon, modtager du en giromail med betalinsID

PRIVATE GRUPPER, FORENINGER, INSTITUTIONER OG VIRKSOMHEDER

til netbank. Efter ønske kan der i stedet sendes et girokort med posten mod

Har din forening eller virksomhed brug for ny viden og nye ideer? Vi hjælper

et gebyr på kr. 75,-. Betalingsfristen skal overholdes.

gerne med at arrangere kurser for firmaer, foreninger og private. Vi kan sørge for lokaler, undervisere, foredragsholdere m.v.

AFMELDING: Hvis du ønsker at afmelde dig et kursus, så skal du henvende dig til kontoret. Manglende betaling betragtes ikke som afmelding - det er

FOF’S FORMÅL: FOF’s formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i

derfor vigtigt, at du giver os besked, hvis du er forhindret i at deltage.

den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menne-

Hvis du har købt plads på rejser, udflugter og foredrag kan vi ikke refundere

ske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et

udgiften efter sidste betalingsdato. Vi råder dig til at tegne en afbestillings-

rigere menneske- og samfundsliv.

forsikring ved et forsikringsselskab, hvis du ønsker den mulighed.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændringer af undervisere, undervisningssteder og undervisningstider.

Tjek altid hjemmesiden, der er opdateret!

FOF NORDVESTJYLLAND - Holstebro - Struer - Lemvig - Aulum

31


grafiskforum.dk

HOLSTEBRO - STRUER - LEMVIG - AULUM

Billedskole - for børn - side 14

Vinsmagning - side 29

Sang - side 30

Håndarbejde - side 19

Sprog - side 24

Førstehjælp - side 23

Pilates - side 13

Maletur til Venø - side 3

FOF Nordvestjylland

Kontor og telefontid:

Brogårdsvej 2, 7500 Holstebro Tlf. 9741 1964 Mail: mail@fof-nvj.dk - www.fof.dk/nordvestjylland

Mandag - onsdag kl. 10 -14 Torsdag Lukket Fredag kl. 10 -13

FOF Nordvestjylland - forår 2018  
FOF Nordvestjylland - forår 2018