Page 1

EFTERÅR 2018

KURSUSPROGRAM

A NE H Ø GSBERG

JIM LYN GV ILD

ATION G I V LING A K N Æ H RE Æ LSER V E L V E E L V P O LSE

E K BEVÆGræning M USI SUS hu ndet ARN MALERKUR

JENS JACOB TYCHSEN

RASMUS TA NTHOL D T

B MOR & REDR AG M A D FO JSER E R YOGA K I de n TR S e g D a t A P n IT I R Hensy

S SPROG KUR

B LO MS T ER

Sprog ∙ Bevægelse ∙ Musik og sang ∙ Aktiv fritid Syning og håndarbejde ∙ Yoga Forældre og børn ∙ Oplevelser ∙ Kreativ ∙ Blomster Debat ∙ Foredrag ∙ Ture ∙ Foto ∙ Fødselsforberedelse It ∙ Ipad ∙ Tegn/Mal ∙ Madlavning

E

BØRN EYOGA

T ILM ELD D I G PÅ WWW. FO FKO G EB UGT.D K


Velkommen til en ny og spændende sæson hos FOF Køge Bugt - ”Vi tror på et dannelsesbegreb, der handler om udviklingen af det hele menneske, i alle dets mange facetter, hele livet igennem.” I Danmark har vi et uddannelsessystem præget af målrettethed, fremdrift og gode karakterer. Som en del af den folkeoplysende tradition tilbyder FOF Køge Bugt noget andet. Vi hæver os over den specialisering, der kendetegner skolesystemet. Vores undervisning er bygget på begreber som dannelse, demokrati og folkeoplysning. Vi tror på begrebet, der handler om at udvikle det hele menneske, i alle dets mange facetter, hele livet igennem. Hos FOF Køge Bugt vælger man sine kurser ud fra lyst og interesse. Man bliver ikke mødt af adgangskrav og karakterræs. Hos os er det

Tine Scheye Koop Forstander

lysten og nysgerrigheden, som i sammenspil med underviseren, der driver værket. En ny sæson står for døren, hvor FOF Køge Bugt, endnu engang har fornøjelsen at præsentere et stort og bredt udvalg af kurser, foredrag og ture. Hos FOF Køge Bugt

Bevægelse side 54

samler vi alle borgerne i Hvalsø, Stevns, Køge, Solrød, Greve og Ishøj kommune til foredrag, på kurser, ture/rejser eller på vores kunstskole RAMMEN, hvor vi kan mødes og udvikles. Den lokale kultur og de lokale værdier, bliver stadig mere vigtige i et mere centraliseret Danmark. Vi er alle med til, at udvikle og skabe et attraktivt og aktivt lokalsamfund, når vi deltager i lokale arrangementer/kurser, sætter vores holdninger på spil og giver vores mening til kende. FOF Køge Bugts mere end 250 undervisere/foredragsholdere er også en stor og betydningsfuld del af vores lokalområde, og det er deres viden og indsigt, der hvert år giver os nye oplevelser og gør os klogere. De er vores allervigtigste ressource. Vi er stolte over at have dem. Jeg håber, at I alle vil tage aktiv del i vores lokalsamfund og ønsker Jer en god sæson og velkommen hos FOF Køge Bugt. Tine Scheye Koop

l /ma n g e T 46 side

Sprog side 26

2

Forstander

INDHOLD Foredrag, kultur & debatarrangementer. . . . . . . . . . . . . . Familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aktiv fritid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IT, tablets & Regnskab. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sprog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Madlavning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Musik og sang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Syning og håndarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Blomster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kreativ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tegn/mal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kurser i Hvalsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bevægelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personlig udvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arbejdsskaden/Kompenserende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praktiske oplysninger/undervisningssteder. . . . . . . . . . . .

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322

side   3 side 18 side 21 side 24 side 26 side 34 side 36 side 38 side 42 side 44 side 46 side 51 side 54 side 69 side 70 side 71


S PÆ N D EN D E F O R ED R A G, D EB ATA F T ENER O G MEG E T MER E RASMUS TANTHOLDT ”Verden er stadig ny”

BENT ISAGER I forbrydelsens verden Foredraget tager udgangspunkt i forbrydelsens verden og giver

Rasmus Tantholdt giver en

et indblik i det ofte kolossa-

særdeles spændende og meget

le og minutiøse arbejde, en

personlig beretning om livet

efterforskning består af. Med

og det risikofyldte arbejde som

udgangspunkt i sine to bøger

krigskorrespondent i verdens

fortæller han om sin karriere

brændpunkter.

og giver eksempler på virkelige

Arbejdet som journalist i

mordgåder og deres opkla-

krigszoner, flygtningelejre og

ring – herunder retsmedicin,

områder ramt af naturkatastro-

afhøringsteknik, kriminalvi-

fer er ikke for enhver. At være

denskab, DNA-registrering og

så umådelig tæt på menneske-

gerningsmandsprofilering. Han

lig tragedie i alle dens forfærdende afskygninger ville tære på og udmatte de

uddyber samtidig motiverne på

fleste. Alligevel oplever vi gang på gang Rasmus Tantholdt på tv-skærmen

forbrydelserne, hvor kunsten er

midt i kaos: krigene i Irak og Afghanistan, oversvømmelser i Pakistan, Det

at sætte sig ind i gerningsman-

Arabiske Forår, ebolaudbrud i Vestafrika og senest strømmen af flygtninge

dens tankegang.

fra Syrien. Omgivet af krig, død og ødelæggelse transmitterer han med en knusende ærlighed live fra den menneskelige katastrofe. Det er intense og

Endelig kommer han ind på

rørende optagelser som brænder sig ind på nethinden.

ondskab og fascinationen af

Under foredraget fortæller han ærligt og levende om de mange farlige begi-

det onde, en fascination, der

venheder, som uafværgeligt har præget ham som menneske og journalist,

langt hen ad vejen formentlig

og som flere gange har været med livet som indsats. For Tantholdt er det dog

er årsag til, at krimigenren i

ikke situationens farer som har påvirket ham mest. Derimod er det afmagten

form af bøger, film og TV-serier om drab og opklaring heraf er så populær.

og frustrationen over ikke at kunne gøre noget, der reelt kan ændre situatio-

Bent Isager sætter også et fundamentalt spørgsmål til debat… Findes der

nen for de helt almindelige og uskyldige mennesker, som tilfældigvis lever og

onde mennesker eller blot onde handlinger, eller om det onde nogle gange

bor midt i bombekratere, død og ødelæggelse, der har sat sit aftryk.

kommer fra den mest uventede kant?

Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevi-

Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevi-

ses ved indgangen.

ses ved indgangen.

Køge 34813

Greve 34848

Tirsdag den 25. september kl. 19.00

Tirsdag den 11. september kl. 14.00

Teaterbygningen

Portalen

1 foredrag kr. 150

1 foredrag kr. 125

LISBETH DAHL Undskyld, jeg blander mig Lisbeth Dahl har livet igennem stolet på sin intuition både på scenen, hvor hun har stået gennem mere end 50 år og i privatlivet, der har budt på dramatiske op- og nedture. I denne bog fortæller hun bramfrit og humoristisk om sit utraditionelle liv og deler ud af alt det, tilværelsen har lært hende på godt og ondt. Om at vokse op med en alenemor – og selv blive en, om de skiftende mænd, hun har elsket og mistet, om sin karriere som skuespiller og instruktør, og om at finde sig til rette som 71-årig omgivet af sine fem børn, syv børnebørn, en godmodig broholmer og den store revyfamilie på Bakken. UNDSKYLD, JEG BLANDER MIG er et levende, livsklogt foredrag om at lytte til sin indre stemme og klare sig igennem tilværelsen uden at lade sig tynge af fortrydelse eller af, hvad andre mener. Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises ved indgangen. Køge 36800 Torsdag den 7. februar kl. 19.00 Teaterbygningen 1 foredrag kr. 125 /seniorpris kr. 100

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

3


S PÆ N D EN D E F O R ED R A G, D EB ATA F T EN JIM LYNGVILD Skabertrang og iværksætteri

ANE HØGSBERG Ane Høgsberg er et forfriskende pust på den danske stand-upscene - både som en af de få kvinder i branchen men mest af alt på grund af sin gode energi og levende mimik. Med selvironisk distance udleverer hun livet som kvinde af i dag, så både mænd og kvinder bryder sammen af grin. Ane Høgsberg er gennemført sjov og har

Han er her, der og alle vegne, men spørger man Jim Lyngvild selv, er den en

papir på det! Hun fik

klar strategi. ” I dag er verden skruet sådan sammen, at man følger person-

nemlig tildelt Talentpri-

ligheder og ikke produkter. Det nytter ikke at have verdens bedste hammer,

sen ved Zulu Comedy

hvis ikke også hammeren har en historie og en personlighed”. Med dette

Galla 2016.

for øje har Lyngvild sat vikinge-sejl mod verdensmarkedet, og ser man på

Ane Høgsberg er i for-

hans mediedækning i alt fra Kina til USA, har han fat i den lange ende. Hør

året 2017 aktuel med sit

et anderledes foredrag om iværksætteri og skabertrang, om at turde, hvor

første one-woman show "Dårlig Feminist". Derudover laver hun podcasten.

andre tier, og om at ruste sig til fremtidens tendenser og shitstorms ved

Voksenvenner sammen med komiker Jonatan Spang.

altid at være et skridt foran. Og så om hvordan man får hul på Kina blot ved

Ane Høgsberg er feminist. I hvert fald i ordets oprindelige forstand. Men

at være sig selv, have rundsave på albuerne, farverigt tøj på og en ukuelig

det kan være meget svært at gøre det hele rigtigt. At huske alle reglerne og

viking i maven. Kort sagt, hvordan får man succes i en verden, der konstant

ikke at træde forkert. Man kan meget hurtigt blive en dårlig feminist – men

er i forandring, og hvor skandaler og sociale medier hele tiden tegner linjerne

det er måske alligevel bedre end slet ikke at være feminist?

for næste skridt. Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra

Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevi-

netbank forevises ved indgangen.

ses ved indgangen.

Køge 34849

Køge 34850

Onsdag den 3. oktober kl. 19.00

Onsdag den 28. november kl. 19.00

Teaterbygningen

Teaterbygningen

1 foredrag kr. 125 /seniorpris kr. 100

1 foredrag kr. 150

PETER INGEMANN Peter Ingemann ”Jeg bor i en lille by – i et lille land, og her er vi vant til, at småt – det er nok godt, men jeg har altid drømt om at komme ud at se og opleve noget af det mest storslåede, som verden har at byde på. Alt det, der begejstrer og imponerer os. Alt det der er størst…” Sådan lyder ordene fra Peter Ingemann i introduktionen til ”Størst” - TV2’s populære serie af rejseprogrammer, der igen har bragt Peter Ingemann og de mange seere af serien af vidt omkring i hele verden til de største og mest fascinerende ting… ”Størst”-programserien går endnu engang sin sejrsgang på skærmen med flotte seertal og har efterfølgende modtaget nogle af de højeste karakterer for en livsstilsprogramserie nogensinde. I foredraget ”Størst” tager Peter Ingemann publikum med på en fantastisk rejse igennem hele ”Størst”-programserien. Publikum kommer med bag kulisserne på serien og får fortalt nogle af hemmelighederne bag succesen af ”Størst” og ikke mindst de mange sjove sidehistorier, der ikke kom med i de endelige programmer. Undervejs i foredraget viser Peter Ingemann diverse klip fra selve programserien. Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises ved indgangen. Køge 36801 Tirsdag den 12 marts, kl. 19.00 Teaterbygningen 1 foredrag kr.125/seniorpris kr. 100

4

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


NER O G MEG E T MER E BRIAN HOLM Professionel cykelsport Brian Holm har gennemført de hårdeste cykelløb i verden og med en stor stålsat vilje kæmpet for resultater. Efter sine mange år som elite sports-

BENEDICTE VALENTINER Præsidenternes danske værtinde

mand har han lagt karrieren som cykelrytter bag sig og derefter blandt andet været sportsdirektør på forskellige hold. Han vil i sit foredrag som mange års aktiv cykelrytter og nu som sportsdirektør fortælle om livet på landevejene, den hårde træning, rytterhierarkier, dopingtest, ligesom han vil give et indblik i afsavn og motivation. Han taler også om at få konstateret kræft og om at leve med sygdommen. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises ved indgangen. Hvalsø 34851 Tirsdag den 6 november kl. 19.00 Hvalsø Kulturhus 1 foredrag kr. 125

JENS JACOB TYCHSEN Bag om Badehotellet Jens Jacob Tychsen tager dig med på en forrygende tur bag kameraet og fortæller dig historien bag den folkekære TV2-serie Badehotellet, der har taget hele Danmark med storm. I dette musikalske foredrag kan du se masser af fotos, film og sjove fraklip, som med garanti bringer latteren frem! Du får naturligvis også et genhør med flere af de skønne gamle sange fra serien, som Jens Jacob Tychsen på magisk vis vil fremføre – og desuden fortælle historien om, hvordan de er blevet vakt til live.

Igennem 13 år styrede danske Benedicte Valenti-

På allerbedste og mest charmerende Jens Jacob

ner den amerikanske præsidents gæstehus, hvor

Tychsen-manér – også kendt som Hr. Weyse

hun var værtinde, når verdens mest magtfulde

i den populære serie – vil du desuden høre

mænd og kvinder kom på officielt besøg til Det

om, hvordan sådan en serie egentlig bliver til,

Hvide Hus. Nu kommer hun til Danmark og er

samarbejdet med de andre skuespillere, dårlige

klar til at fortælle underholdende og dramatiske

anmeldelser, vind og vejr ved Vesterhavet og

anekdoter om sine mange fantastiske oplevelser

meget, meget mere.

bag kulisserne i Amerikas gæstehus. Vi er med når Georg W. H. Bush leger med sine børnebørn,

På hjerteligt gensyn

når Boris Jeltsin vakler beruset rundt kun iført

– Det bli’r Pragttttfuldt.

underbukser, når delegationen fra Togo medbringer firben, røgede aber og kæmpekakerlakker i

Unummererede siddepladser.

bagagen. Benedicte Valentiner fortæller også om

Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises

sin danske opvækst, om hvordan hun tidligt fatte-

ved indgangen.

de interesse for den branche, som førte hende til et af verdens mest prestigefyldte hoteljob. Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises ved indgangen.

Køge 34853

Køge 34852

Onsdag den 14. november kl.19.00

Torsdag den 27. september kl.19.00

Teaterbygningen

Teaterbygningen

1 foredrag kr. 125

1 foredrag kr. 125/ seniorpris kr. 100

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

5


S PÆ N D EN D E F O R ED R A G, D EB ATA F T EN I SAMARBEJDE MED KØGE BIBLIOTEK OPVÆKST – Hvor kommer vi fra, hvem bliver vi til? Vi kommer alle fra et sted. Lige meget hvor ihærdigt vi forsøger, forbliver vores barndom en del af os. Mød tre aktuelle forfattere, der alle har skrevet om opvækstens forbandede vilkår. Der vil være mulighed for at stille forfatterne spørgsmål, ligesom det vil være mulighed for bogsignering.

Foredragspakke med alle 3 foredrag 34857 Teaterbygningen og Køge Bibliotek 3 foredrag kr. 325

LEONORA CHRISTINA SKOV ”Den, der lever stille”

SARA OMAR Dødevaskeren

Hør forfatteren i en samtale med bibliotekar Randi Petersen. Dødevaskeren har været genstand for stor debat især på grund af bogens kontroversielle indhold om kvindeundertrykkelse, incest, pædofili, vold, voldtægt, æresforbrydelser, æresdrab og social kontrol i visse muslimske kredse og om hvordan det muslimske patriarkat bruger religionen til at legitimere deres ugerninger. Saras mod til at tage bladet fra munden har vakt opmærksomhed. Romanen er inspireret af virkeligheden, og parallellerne til forfatterens eget liv er tydelige. I en tidlig alder måtte Sara Omar med sin familie flygte fra Kurdistan blandt andet på grund af krig. De boede i en flygtningelejr i Iran, og fortsatte flugten gennem Mellemøsten, herunder Syrien. Mange steder mødte Sara det samme kvindesyn og et samfund og en kultur, som var domineret af mænd og hvor kvinder og børn konsekvent undertrykkes, misbruges og bliver udsat for vold. 34855 Onsdag den 24. oktober, kl. 19.30 Teaterbygningen 1 foredrag kr. 125

THOMAS KORSGAARD ” En dag vil vi grine af det”

Hør forfatteren i en samtale med bibliotekar Randi Petersen. Thomas Korsgaard tog læsere og anmeldere med storm med sin debutroman "Hvis der skulle komme et menneske forbi". I foråret udgav Leonora Christina Skov erindringsromanen, Den, der lever

"En dag vil vi grine af det" fortsætter den

stille om sin opvækst uden forældrenes kærlighed. - ”Jeg har det svært med

stærke og sørgmuntre fortælling om Tue,

autofiktion og har alverdens forbehold over for mit eget projekt, men da min

der vokser op i et hjem, hvor børn overlades til sig selv, og hvor voksne ikke rigtig

mor døde, var det den eneste historie, jeg virkelig brændte for at skrive”.

magter at være forældre. Det er en fortælling om ensomhed og fysisk og psy-

Denne aften tager Leonora tilhørerne med bag scenen i sin proces, ind i dét

kisk vold som en del af hverdagen. Men det er samtidig en lun og ikke-fordøm-

univers hun befinder sig i, når hun skriver, og giver et indblik i sin under-

mende karakteristik af livet i en hårdt prøvet familie, hvor realiteterne sjældent

gangs- og genskabelseshistorie. Det er en fortælling om skyld, svigt og mod.

lever op til intentionerne.

34854

34856

Onsdag den 12 september, kl. 19.30

Tirsdag den 27. november, kl. 19.30

Teaterbygningen

Køge Bibliotek

1 foredrag kr. 125

1 foredrag kr. 125

6

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


NER O G MEG E T MER E NORDISKE STEMMER I LITTERATUREN - Foredrag og læseklub

TURE/REJSER ARENAEN I LUND Last Night af Lundaland 2018

- Vært: Bibliotekar Randi Petersen Kan man tale om en særlig nordisk litteratur? Kan litteraturen være med til at binde os sammen i et nordisk broderskab? Her skal vi se nærmere på, hvordan litteraturen med Nordisk Råds Litteraturpris bliver en del af vores nordiske fællesskab og vi skal læse og diskutere de tre prisvindere af Nordisk Råds litteraturpris, som er blevet uddelt siden 1962. Formålet med prisen er at øge interessen for nabolandenes litteratur og sprog samt for det nordiske kulturfællesskab. Tirsdag 18. september Foredrag: Ny nordisk litteratur V. Elisabeth Friis, medlem af Nordisk Råds Litteraturpriskomite Tirsdag 2. oktober Læseklub: Dage i stilhedens historie af Merethe Lindstrøm (Sverige) Modtog Nordisk Råds Litteraturpris 2012. Vær med til at diskutere bogen og dens tematikker. Tirsdag 23. oktober Foredrag v. Dorit Willumsen

Den 6. okt. fyldes arenaen i Lund med den skønneste musik man kan tænke sig. Solister fra de store operascener møder alsangsstemning á la Royal Albert Hall. Måske du har jublet, leet eller med tårefyldte øjne fulgt TV-udsendelserne fra London. Nu kan du opleve det hele med Lundalands Filharmoniske Orkester. Der vil tillige være nye musikalske oplevelser med solister i verdensklasse med bl.a. sopranen Larisa Yudina og tenoren Joachim Bäckström. Kom og syng med på Rule Britannia, nyde atmosfæren i Henry Woods Sea Songs Onsdag 7. november

og føle euforien i Pomp and Circumstance. Det bliver som at sidde blandt et

Læseklub: Hjemmefronten af Kari Hotakainen (Finland)

opstemt publikum i Royal Albert Hall!

Modtog Nordisk Råds Litteraturpris i 2004.

Tilmelding senest 1. sep. 2018.

Vær med til at diskutere bogen og dens tematikker.

34890 Lørdag den 6. oktober.

21. november Foredrag: Bertel Haarder, MF Venstre og medlem af Nordisk Råd. Hvad taler vi om, når vi taler om et nordisk broderskab og kulturelt fællesskab?

Afgang med bus fra Ølby Station kl. 14.50 Hjemkomst til Ølby Station ca. kl.23.30. Pris: kr. 1.250

Køge 34858

Prisen er inkl. bus, billetter i bedste kategori,

Ovennævnte dage kl. 19.30

2-retters middag inkl. et glas vin/1 øl eller vand

Teaterbygningen

i Arena Lunds

Pris kr. 250

restaurant kl. 17. og kaffe med trøffel i pausen.

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

7


S PÆ N D EN D E F O R ED R A G, D EB ATA F T EN Kunst i Folketinget

Besøg Hofteatret

Karen Højte Jensen

Tine Koop

Afternoon Tea på HOTEL DÁNGLETERRE

Vi skal opleve Danmarks ældste teater, der stadig

Tine Koop

er i funktion som teater. Hofteatret havde 250 års jubilæum i 2017 og fungerer i dag både som teater og teatermuseum (siden 1922). Christian den 7. var glad for at gå i teater og fik i 1767 den berømte arkitekt Jardin til at indrette et hofteater over de kongelige stalde, som en del af det første Christiansborg, der brændte i 1794. Teatret var ramme om kongelig underholdning, maskerader og magtspil, og vi tager et kig ind i de små loger,

Afternoon Tea og rundvisning på Hotel d'Ang-

hvor bl.a. Christian den 7 og dronning Caroline

leterre. Som noget helt eksklusivt tilbyder FOF

Mathilde samt kongens livlæge Struense og siden

en Afternoon Tea i hotellets smukke, højloftede

kong Frederik den 7. og grevinde Danner har

Gallery omgivet af lysekroner og draperede

tilbragt mange aftner.

gardiner. Hotel d´Angleterre gør aldrig noget halvt,

Vi skal i salen og på scenen. Efter omvisningen er

så selvfølgelig har de skruet op for forkælelsen:

man er velkommen til selv at gå rundt i Hofteatret

Udover et glas champagne Krug Grander Cuvée,

og museumsbutikken.

får vi 6 tallerkenserveringer med bl.a. hummer, trøfler og foie gras i gastronomiske kreationer,

34860 Torsdag den 15. november, kl. 14.00 Mødested: Teatermuseets reception, søjlegangen, Christiansborg Ridebane 18, Kbh. K. 1 rundvisning kr. 225

præsenteret i et fuglebur af guld. Før vi skal forkæles af hotellets stab, får vi som noget helt særligt en rundvisning i den del af hotellet, det er muligt at bese på dagen. Begrænset deltagerantal. 34863 Søndag den 28. oktober kl. 14.30 Mødested: Hotel d´Angleterre,

Bjørn Wiinblads kunstnerhjem

Kgs. Nytorv 34, Kbh. K.

Bjørn Wiinblad (1918-2006) var en ener – en

Pris kr. 745

farverig og fabulerende kunsthåndværker, der med sin kunst ønskede at sprede Oplev en aften med fokus på kunsten.

livsglæde. Hans private bolig

Det Kongelig Festkøkken

Folketinget udgør den politiske magts absolutte

og atelieret – det markante blå hus i Sorgenfri ved

Tine Scheye Koop

centrum i Danmark. Via TV får vi ofte et glimt af

siden af Frilandsmuseet – står i dag intakt, som

Det nuværende Christiansborg Slot stod færdig i

lokaliteterne, men de færreste tænker på Folke-

om Bjørn lige var gået ud ad døren. Tegnestuen

1928 og det rummer Folketinget, Statsministeriet,

tinget som et kunstmuseum. Ikke desto mindre er

og keramikværkstedet er propfyldt med hans

De Kongelige Repræsentationslokaler, Højesteret

”Magtens korridorer” udsmykket med værker af

egne skitser og modeller. Det private hjem rum-

og Slotskirken. Desuden Absalons Ruiner, Hoftea-

høj kvalitet - både fra fortiden og nutiden. Et bredt

mer hans unikke samling af kunst og antikviteter.

tret og De Kongelige Stalde.

spektrum af kunstnere er repræsenteret, hvilket

Det hele kan opleves på en rundvisning, krydret

En ikke så kendt seværdighed er Det Kongelige

bl.a. kommer til udtryk i portrætterne af de tidli-

med anekdoter fra Bjørn Wiinblads fantastiske liv.

Festkøkken, som ligger gemt i kælderen under

gere statsministre, som selv har valgt kunstner.

I butikken kan man efterfølgende købe

slottet. Det kongelige Festkøkken bruges når

Vi skal se udsmykningerne i Folketingssalen og

Wiinblad-kunst.

Dronning Margrethe holder nytårskur, fødselsdag

enkelte gruppe- og udvalgsværelse samt Erik A.

Arrangementet er ikke egnet for børn og svært

og andre af kongehusets fester.

Frandsens vægmalerier i Landstingssalen.

gangbesværede. Begrænset deltagerantal.

Så er dækket op til fest i Repræsentations-loka-

Aftenen indledes med Dagens Ret i Snapstinget. Turen er ikke egnet for gangbesværede. Begrænset deltagerantal.

34861 Tirsdag den 25. september kl. 11.00-12.30 Mødested: Højskolevej 5

34859

2800 Kgs. Lyngby

Tirsdag den 23. oktober kl. 17.30-20.30

Pris kr. 125

Mødested: Folketingets besøgsindgang ved den

lerne og gæsterne ankommer til slottet. Det Kongelige Festkøkken bruges til at anrette og servere de mange retter som skal serveres for de mange gæster. Kom med en tur bag facaden og oplev Europas største og fineste samling af kobber køkkentøj, og hør om tilberedning og servering af kongelig mad

store trappe i Rigsdagsgården, Christiansborg,

34862

ca. 15 min. før besøgets start.

Tirsdag den 4. oktober kl. 11.00-12.30

Her skal vi igennem et sikkerhedstjek.

Mødested: Højskolevej 5

34864

1 omvisning inkl. dagens ret dog eksl. drikkevarer

2800 Kgs. Lyngby

Onsdag den 28. november kl. 11.00

kr. 195

Pris kr. 125

Mødested: Christiansborg Ridebane 27, kl. 10.50

gennem tiderne. Begrænset deltagerantal.

1 foredrag kr. 115

8

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


NER O G MEG E T MER E Københavns Rådhus - fra kælder til kvist på kendte og ukendte steder

Byvandring i middelalderens København

By- og kildevandring i Roskilde

Claus Hagen Petersen

Byen har siden sin grundlæggelse i det nydanne-

Vi mødes foran indgan-

de rige for 1000 år siden og op gennem Middelal-

gen til Vor Frue Kirke, der

deren været rigets hovedby.

kan skrive sin historie

Vi hører om Harald Blåtand og Vikingetidens

tilbage til 1200-tallet. Her-

Roskilde, ser på kirker og kilder - får fortællin-

fra vandrer vi igennem

gen om klostre og munkeordners betydning for

det gamle latinerkvarter

befolkningen.

og opsøger resterne af

Begrænset deltagerantal.

middelalderkøbenhavn. Vi kommer forbi en række af renæssancekongen Christian IV’s kendte og mindre kendte bygningsværker og passerer bag Gammel Strand en række forskellige gader og stræder, der stadig emmer af

Ulla Gram

34867 Tirsdag den 2. oktober, kl. 10.00 Mødested: Springvandet på Stændertorvet Pris kr. 115

1700-tallet. Vi gør ophold på en håndfuld torve og pladser, der hver har sin helt særlige historie, og som har dannet rammen om en række af Danmarkshi-

Besøg Roskilde kloster

storiens mest berømte begivenheder. Besøg i

Ulla Gram

et par stemningsfulde baggårde kan give os en

En perle.....i Roskilde

fornemmelse af, hvordan den ganske almindelige

Fra munkekloster til Adelige Jomfruer og op til vor

københavner levede før voldenes fald, inden vi

tids beboere. Fornem kirke, enestående bevaret

slutter, hvor vi begyndte foran Vor Frue Kirke.

riddersal, pragtfulde malerier og et berømt

Rundturen er ikke blot en tur igennem Kø-

broderi.

benhavns Historie men gennem en hel del af

Begrænset deltagerantal.

Danmarks historie. Begrænset deltagerantal.

34868 Torsdag den 4.oktober, kl. 10.00

34865

Mødested: Ved Klostret

Lørdag den 15. september kl. 16.00

Pris kr. 115

Mødested: København, Nørregade, foran Vor Frue Kirke Pris kr. 150

I januar 1903 fik København sit nuværende rådhus, det sjette i rækken, tegnet af arkitekt Martin Nyrop. Han var blevet inspireret af et renæssancerådhus i Italien og fandt det naturligt, at lave udsmykning overalt både inde og ude, som relaterede sig til Norden. Huset indeholder mange finurligheder,

Roskilde Domkirke

symboler og hemmeligheder. Udover de vanlige

Ulla Gram

rum, der vises frem på rundvisninger, såsom

Et besøg i vores fornemme Domkirke -

bryllupssal, magistrat og bibliotek, vil vi, som noget

på UNESCOS liste over VERDENSARVEN.

særligt komme "i kælderen", hvor vi ser rådhusets

I skal høre fortællingen om bygmesteren, arkitek-

grundsten og på "kvisten", hvor vi kommer op

turen, indretningen & den fantastiske udsmykning

på loftet og ud på svalegangen, hvorfra byens

gennem tiderne!

tage kan beundres. Vi ser mange steder, som

Det sidste hvilested for mange Konger og Dron-

"almindelige besøgende" ikke har mulighed for

ninger. Den Hellige Birgittas kapel - Dronning Mar-

at opleve. Efter vort spændende besøg på godt 2

grethes gravmonument v/Bjørn Nørgaard, - St.

timer belønnes vi med et dejligt glas vin og en af

Andreas kapel med den pragtfulde udsmykning

de berømte pandekager. Rundvisningen er ikke

v/Peter Brandes. Endvidere besøg i Museet.

egnet for gangbesværede og små børn.

Begrænset deltagerantal.

34822

34866

Onsdag den 19. september kl. 17.00

Onsdag den 24. oktober kl. 14.00

Mødested: Københavns Rådhus, i hovedporten

Mødested: Roskilde Domkirke

1 foredrag inkl. Rådhuspandekage og vin kr. 195

Pris kr. 160/pensionister kr. 140

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

9


S PÆ N D EN D E F O R ED R A G, D EB ATA F T EN MUSIK Italiensk aften – et stykke af Italien

Barokbrunch

Wienerkoncert 2019

Barokmusik er noget af det allermest populære

Med kapelmester

inden for klassisk musik. Nu har du chancen for at

Andreas Orlowitz

få et større kendskab til barokmusikkens verden.

og hans 5 mands

Under dette arrangement kigger vi nærmere på,

wienerensemble.

hvilket musikalsk stof barokmusik er gjort af. Vi

Solist: Sofie Elkjær.

kommer omkring forskellige kendte og mindre

I 30 år har der været

kendte barokkomponister, og vi lytter til nogen af

nytårskoncerter i Køge,

de verdenskendte komponister såsom Antonio

og for 17. gang er FOF

Vivaldi, Georg Friedrich Händel og Johann Seba-

vært og glæder sig til,

stian Bach.

igen i år, at kunne byde

Unummererede siddepladser. Girokvittering eller

velkommen til Andreas

udskrift fra netbank forevises ved indgangen.

Orlowitz og hans wienerensemble og til den

Køge 36802 Søndag den 31. marts 2019 kl. 10.30 Teaterbygningen, salen Pris kr. 295

dejlige sopran Sofie Elkjær. Wienerkoncerten er et program, der bringer følelser og minder frem om en svunden tid – en tid, der har fået sin plads også i danskernes bevidsthed, takket være de berømte nytårskoncerter fra Wien. I Køge er wienerkoncerterne for længst blevet en tradition. Unummererede siddepladser. Girokvittering eller

Ægte italiensk ånd og hånd står bag de rustikke egnsretter, der simrer i Teaterbygningens køkken, når vores italienske gæstekok Christian Buono

Koncert med Køge Bugt koret

udskrift fra netbank forevises ved indgangen. Køge 36805

præsenterer en række italienske landretter, som

Søndag den 3. februar 2019 kl. 15.00

er nemme at lave og noget af det helt unikke fra

Teaterbygningen, salen

hans hjemegn. Aftenen rundes af med Buono

Pris kr. 150 inkl. kaffe og kage

Brothers. 4 musikalske brødre med italiensk blod i årene, der sammen vil underholde med fortællinger fra støvlelandet og spille og synge sydlandske melodier.

Kulturcafé Efterår 2018

Tilmelding og betaling senest den 15. oktober. Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises ved indgangen. Køge 34870 Torsdag den 1. november kl. 19.00. Dørene åbnes kl. 18.30 Teaterbygningen, salen Pris kr. 350 inkl. mad

Musikken swinger, og humøret stiger mindst et par grader, når koret byder på årets musikalske oplevelse. Koret synger rytmisk musik, og repertoiret spænder fra gospel over rock, swing, pop til populære musical-melodier. Køge Bugt Koret er

Peter Vesth og Kristian Rusbjerg

under ledelse af Else Andersen.

Igennem 15 år har Peter Vesth trukket fulde huse

Køge 36803 Onsdag den 27. marts 2019 kl. 20.00 Teaterbygningen, salen Pris kr. 50

på FOF Køge Bugts Kulturcaféer – ikke sjældent har hans optræden spontant udløst stående applaus fra et par hundrede tilhørere, som Peter Vesth havde givet en helt igennem festlig søndag eftermiddag, med festlige sange, smukke ballader, stand-up comedy og swingende countrytoner. FOF har fået

OBS! OBS! OBS!

ham overtalt til at komme igen – det var nu ikke så

Overtøj må ikke medbringes i salene på Teaterbygningen. Overtøjet skal placeres i garderoberne i stuen eller på 1. salen.

Køge er gensidig! Han nyder de engagerede tilhø-

svært, for ”kærligheden” mellem Peter Vesth og rere hos FOF Køge Bugt. Igen i år kommer Kristian Rusbjerg, der på sin herlige personlige facon spiller harmonika. Inden Peter Vesth og Kristian Rusbjerg går på scenen, bydes der på en lækker frokostbuffet. Dørene åbnes kl. 12.15. Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises ved indgangen. Køge 34844 Søndag den 28. oktober kl. 12.30 Teaterbygningen 1 foredrag kr. 270 inkl. frokost /seniorpris kr. 235 inkl. frokost.

10

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


NER O G MEG E T MER E FOREDRAGSRÆKKER N Y H ED

Kunstdaghøjskole: Store kvindelige kunstnere

Danmark Dejligst – efterår 2018

Onsdag d. 7. november kl. 10.00

Anne Cornelius

Sted: Teaterbygningen, Køge

3 foredrag 3 ekskursioner

Foredrag: Gullasch eller vandgrød 2018 er 100-året for 1. verdenskrigs afslutning.

Onsdag d. 12. september kl. 10.00

Selvom Danmark var neutral, havde krigen kon-

Sted: Teaterbygningen, Køge

sekvenser for danskernes dagligliv. Priserne på

Foredrag: Da Hollywood lå i Valby

fødevarer, brændsel og husleje steg astronomisk,

Gøgleren Ole Olsen etablerede i 1906 Nordisk

samtidig med at nyrige tjente svimlende summer.

Films Kompagni. Selskabet blev et af verdens førende filmselskaber med filialer i mange lande

Onsdag d. 14. november kl.11.00 (hold 1)

Tine Kragh

– vi ser nærmere på dansk stumfilms guldalder i

og 11.30 (hold 2)

4 foredrag 2 ekskursioner

årene frem til 1. verdenskrig.

Mødested: Mosede Fort, Mosede Strandvej 87A, 2670 Greve

På foredragsrækken gennemgåes de spændende store kvindelige kunstnere som alle har bidraget

Onsdag d. 26. september kl. 11.00

med en interessant rolle i kunsthistorien. Under

Mødested: Nordisk Film, Mosedalvej 14, 2500

foredragene skal vi gennemgå flere kunstnerinder,

Valby, ved hovedindgangen

se fotos af deres kunst og fra deres liv. Kunstnerne

Tur: Olsen Banden 50 år

vil være både danske og internationale så som

2018 er 50-året for den allerførste Olsen Ban-

Frida Kahlo, Elisabeth Jerichau Baumann, Anna

den-film. Vi ser Nordisk Films særudstilling af

Ancher, Yayoi Kusama, Artemisia Gentileschi, Maja

kulisserne - bl.a. Yvonnes stue og Hallandsens

Lisa Engelhardt og Louise Bourgeois. Alle disse

kontor, originale klenodier og kostumer.

kunstnere repræsenterer forskellige teknikker og

(Pris for rundvisning 125,- kr. – OBS: bindende

stilarter- lige fra renæssancen, til impressionisme,

tilmelding allerede 12. september)

Tur: Mosede Fort

barok, abstrakt ekspressionisme, op til i dag med pop-art og moderne kunst. Mange af disse kunst-

Onsdag 10. oktober kl.10.00

Vi ser udstillingen "På kanten af krig – Neutralitet

nere har ligget i skyggen af mændene i kunsthisto-

Sted: Teaterbygningen, Køge

mellem krig og velfærd". På omvisningen tager

rien, vi fremdrager disse kvindelige kunstnere og

Foredrag: Dengang i Italien

vi 100 år tilbage i tiden og oplever overraskende

undersøger hvorfor netop de har klaret konkurren-

I 1800-tallet drog danske kunstnere og forfattere

historier om Danmark under 1. Verdenskrig.

cen med mændene så godt.

på dannelsesrejse til Italien – først og fremmest til

(Der betales entre på kr. 125).

Rom. De fleste vil sikkert vide, at Bertel ThorTorsdag den 4. oktober kl. 10.00

valdsen tilbragte ikke mindre end 40 år i Rom!

Teaterbygningen

Opholdet i Italien fik stor betydning for de unge

Introduktion til kunsthøjskolen og foredrag

kunstnere og for deres kunst.

om Elisabeth Jerichau Baumann.

Prisen er ekskl. entréer. Køge 34873 6 foredrag/ekskursioner kr. 600 ekskl. evt. entréer

Onsdag d. 24. oktober kl. 11.00 (hold 1) Torsdag den 11. oktober kl. 10.00

og kl. 12.30 (hold 2)

Sted: Statens museum for kunst.

Mødested: Thorvaldsens Museum, Bertel Thor-

Vi ser kvindelige kunstnere på museet.

valdsens Plads 2, 1213 København K Tur: Thorvaldsens Museum

Torsdag den 25. oktober kl. 10.00

Vi får en temaomvisning ”Mesterværker”. Vi får

Sted: Teaterbygningen

her museets bud på ægte mesterværker blandt

Foredrag: Anna Ancher og

Thorvaldsens skulpturer og i hans samling af

Artemisia Genteleschi

samtidig dansk og europæisk malerkunst. (Der er gratis entre.

Torsdag den 1. november kl. 10.00

Pris for omvisning ca. 50,- kr.).

Sted: Teaterbygningen Foredrag: Maja Lisa Engelhardt & Frida Kahlo Torsdag den 8. november kl. 10.00 Sted: Teaterbygningen Foredrag: Louise Bourgeois & Yayoi Kusama Torsdag den 22. november kl. 10.00 Sted: Lousiana Vi ser kvindelige kunstnere på museet. Prisen er ekskl. entréer. Køge 34872 6 foredrag/ekskursioner kr. 600 ekskl. evt. entréer

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

11


S PÆ N D EN D E F O R ED R A G, D EB ATA F T EN Fredagstræf i Portalen

2. november 2018

samt mange flere. Vi vil se på kunst helt tilbage til

7. september 2018

Lise Nees

kalkmalerier og frem til i dag- og nyde den unikke

Stig Ulrichsen

Juleunderholdning/sang-foredrag

kunst i kirkerne og dens mangfoldighed.

Prins Henrik

Et dejligt juleunderholdningsprogram,

Foredraget vil give alletiders mulighed for at opdage

Stig Ulrichsen fortæller med

som indeholder alle de gode, gamle ju-

og belyse en del af vores kulturarv og god kunst,

højt humør og sprudlende

lesange - og også nogle af de nyere. Imellem sange-

som ikke alle er opmærksomme på forefindes i

glæde om Prinsen, som de

ne krydrer Lise Nees med sjove julehistorier. Facts

de danske kirker. Foredraget ledsages af et rigt

fleste danskere har en mening

om diverse juletraditioner og naturligvis er der flere

billedmateriale.

om. Hvad end din opfattelse

syng-med-sange på programmet! En eftermiddag,

af prinsgemalen er positiv eller negativ, er dette

som giver jer den perfekte danske julestemning

1. februar 2019 Jette Seidenschnur

foredrag en øjenåbner, der vil give dig et nyt perspektiv til forståelsen af prinsen, der har begejstret

23. november 2018

- Et liv i frihed

tusindvis af danskere igennem årene. Foredraget

Bente Hoffmann

Tidligere medlem af Jehovas Vidner. Jette vil i sit

omhandler prinsens liv og skildrer en mand, der

Roadtrip gennem det nordlige Argentina

foredrag fortælle om, hvordan hun kom ud i friheden.

indeholder betydeligt flere ting, end hvad der ellers

Naturen i det nordlige Argentina er storslået og slår

I 33 år var hun den del af Jehovas Vidner og brugte

fremstilles af pressen.

benene væk under en. Rejsen ad Nordargentinas

megen tid og energi på at leve som et rettroende

veje starter ved Iguazús fugtige regnskovsstier og

vidne. Hun var bundet af et utal af forbud og regler,

21. september 2018

frådende vandfald, som er på UNESCOs verdensarvli-

og efterhånden voksede drømmen om frihed.

Rasmus Rohde

ste. Herefter kommer du med ud blandt kaiman-kro-

Bruddet havde store familiemæssige omkostninger,

“På slæderejse med Sirius”

kodiller, kapivarer og marskhjorte i Sydamerikas

men hun kom ud til et helt nyt liv i frihed. I dag er hun

I 1931 besatte norske pelsjæ-

næststørste vådområde i nationalparken Iberá. Vi

prisbelønnet fotograf og nyder tilværelsen.

gere dele af Nordøstgrønland,

kører videre mod vest, næsten over til græn-sen til

og denne del af kongeriget

Chile og Bolivia. Her i Jujuy-provinsen byder Andes-

22.februar 2019

blev for alvor et varmt emne.

bjergene på fabelagtige, flerfarvede bjerglandskaber

Lise Nees

Ti år senere forsøgte den tyske

og historiske spor fra inkaernes tid. Der er både

Sange fra Operetter og Musicals/sangforedrag

krigsmarine at oprette vejrstationer langs kysten,

kæmpekaktusser og græssende lamaer i landskabet

Her er sange fra nogle af alle de gode, gamle ope-

dette blev dog forpurret af den Nordøstgrønlandske

– og lamakød på spisekortet.

retter og musicals. Der er både de store flotte san-

Slædepatrulje. I dag patruljerer Slædepatruljen Sirius

Oplev Salinas Grandes, den kæmpestore saltsletten,

ge, de små inderlige, dem med glimt i øjet og dem,

langs områdes kyster. Hør de utrolige historier, når

som for en nordbo næsten ligner en enorm frossen

der kan synges med på. Imellem sangene fortæller

jeg fortæller om baggrunden for oprettelsen af

sø – og hvor man også skal passe på ikke at få en våd

Lise Nees om de forskellige operetter og musicals,

patruljen og åbner vinduet til den arktiske hverdag

sok. Kom med til Cafayate, vindistriktet, som står i

deres tilblivelse, handling eller sjove anekdoter

i Nordøstgrønland. Det hele krydret med små

skyggen af sin verdenskendte ’storebror’ Mendoza,

fra hendes karriere i den danske teaterverden.

anekdoter, smukke billeder og korte spændende

men som byder på lige så velsmagende vine.

Igennem programmet kan I høre, hvordan hendes

filmsekvenser.

Du får også brikker af den argentinske historie, når vi

stemme folder sig ud. Og så må vi bare håbe på, at

besøger ruinerne af en af jesuitternes missionsstatio-

glassene holder til de sidste høje toner…

26. oktober 2018

ner fra 1600-tallet – i dag er de UNESCO-verdensarv.

Programmet indeholder bl.a. sange fra Oklahoma,

Tine Kragh

Eller når vi kigger forbi byen San Miguel de Tucumán,

Mød mig på Cassiopeia, Den glade Enke, Spille-

Siciliens vidunderlige kunstskatte

hvor Argentina i 1816 erklærede sin uafhængighed

mand på en Tagryg, The Sound of music, Show-

Sjældent finder man en så stor koncentration af

af Spanien.

boat, Hans Christian Andersen, Frøken Nitouche,

kunst og kultur som på Sicilien. Øen har været på-

My fair Lady og Sommer i Tyrol.

virket af blandt andet: fønikere, grækere, spaniere,

18. januar 2019

normanere og romere. De har alle efterladt spor fra

Tine Kragh

15. marts 2019

deres kultur, hvilket har beriget øen med Europas

- Kunsten i de danske kirker

Mogens Larsen

mest spændende og varierende kunst.

Alt for få ved hvilke kunstskatte, der findes i de dan-

Valdemar Atterdag

I foredraget vil I få et udpluk af Siciliens mange

ske kirker og kan derfor ikke påskønne den smukke

– Danmarks samler i en urolig tid. Da Valdemar

kunstværker, arkitektur og arkæologiske områder-

og righoldige kunst, vi har i dem. Kunsten i kirkerne

blev konge, ejede han ¼ af Nordjylland. 20 år se-

inddelt efter udvalgte distrikter på Sicilien. Lige fra

fortjener på alle måder et større fokus end den får

nere var hele riget under hans magt ved hjælp af

Siracusas græske teater, til barokkunstnerens: Ca-

- både den ældre kunst men også den moderne.

statsmandsevner, udholdenhed, klogt beregnen-

ravaggios værk af Santa Lucia, nutidige kunstneres

Kunsthistoriker Tine Kragh har specialiseret sig i

de, snild, hensynsløs, men også forståelse for at

keramikudsmykninger i små stræder i antikke byer.

netop det emne.

kunne bøje af og vente til det rigtige tidspunkt.

Vi udforsker nyligt funden antik kunst som bronze

Dette foredrag vil bestå af en introduktion til kunst

Men hans fremgang har også sin forklaring i, at

statuen af Praxiteles ”den dansende satyr”, ruiner

i kirken generelt- hvor vi vil se på både altertavler,

der var en stærk trang til fred og orden blandt alle

af spanske barok kirker, den kendte renæssance-

andagtstavler og totaludsmykninger. Derefter vil

kirkens folk, borgerne og herremændene.

kunstner: Antonello da Messina(1430-79) født på

opleve masser af forskellig og spændende kunst

Unummererede siddepladser. Girokvittering eller

Sicilien, den romerske by med de mest velbevarede

fra hele Danmark - med gode billeder, vi vil opleve:

udskrift fra netbank forevises ved indgangen.

mosaikker i verden: Villa Romana Del Casale og vi vil

Peter Brandes, Vejleå kirke, Svend Wiig Hansen, Ka-

undersøge nogle af Siciliens græske templer - større

strup kirke, Per Kirkeby, Gentofte kirke, John Kørner,

og flottere end dem de har i Grækenland og meget

Østerhåb kirke, Lin Utzon, Bagsværd kirke, Bertel

meget mere. Foredraget vil blive ledsaget af en

Thorvaldsen. Vor Frue kirke, Arne Haugen Sørensen,

masse gode billeder fra Sicilien.

Bregnet kirke, C. W. Eckersberg, Frederiksberg kirke

12

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322

Greve 34874 Ovennævnte fredage kl. 14.00-16.00 Portalen 9 foredrag kr. 1090 inkl. kaffe og kage


NER O G MEG E T MER E Vinterhøjskolen

Mandag den 19. november 2018

Mandag den 25. marts 2019

3 festlige weekender i januar, februar samt marts

Marianne Jelved

Otto Lundgaard

2019 fra kl. 10.00 til kl. 15.00.

”Mit liv i politik under store forandringer.”

Et spørgsmål om dannelse

Programmet kan hentes på FOF’s kontor fra

Marianne Jelved kom i kommunalbestyrelsen i

Dannelse angår os alle. Dannelse gør os til menne-

slutningen af november måned 2018.

1982 og i Folketinget 1987, hvor hun har arbejdet

sker, siges der. Men hvordan? Er dannelse noget

siden. Samfundet og verden har forandret sig

med gode manerer, græske templer, uforståelig

meget i de snart 40 år. Det har det politiske arbejde

kunst og kloge indlæg i samfundsdebatten, eller er

også. Hun har mødt mange mennesker og arbejdet

det mere end det? Eller er dannelse i virkeligheden

sammen med mange af dem. Hun har rejst i

noget, som ingen er klar over, hvad er - ud over at

Verden og ikke mindst i Danmark, som hun har sit

det i dag er gået tabt? Hvis det er tilfældet, hvor-

klare billede af. Hun har lært meget af det, og alt

dan kommer vi som samfund og kirke ind i kampen

det vil hun fortælle om.

for at kunne give det tabte tilbage?

Køge 36804 12 foredrag kr. 600

Foredragsrække i samarbejde med foreningen Mærk Livet

Sognepræst Otto Lundgaard har - for øvrigt i godt

Mandag den 24.september 2018

Mandag den 28. januar 2019

selskab med Holberg og Grundtvig, hobbitter og

Ulla Gram

Flemming Nør-Pedersen

kulturministre, filosoffer og almindelige mennesker

ROSKILDE DOMKIRKE

Landbrugs- og fødevarepolitik

brugt en studieorlov på emnet, som alle kan tale

Ulla Gram fortæller om Domkirken. Fra Katolicis-

Som direktør i erhvervsorganisationen Landbrug &

med om. Han vil gerne delagtiggøre os i, hvad han

men til Reformationen. Vores fornemme domkir-

Fødevarer har Flemming Nør-Pedersen fingeren på

blev dannet i.

ke er på Unescos liste over verdensarven.

pulsen, når det drejer sig om producenternes og

Konger - Dronninger og kendte personligheder

forbrugernes interesser og forventninger.

Mandag den 8. april 2019

har gennem 1000 år ønsket kirken som deres

Danmark er – trods landets størrelse – en global

Lise Nees

sidste hvilested.

stormagt, når det gælder fødevareproduktion, hvil-

Operetter og Musicals

Her kan vi danskere se en enestående kunstsam-

ket giver mange fremtidige muligheder herhjemme

Denne dag vil sang og musik fuldstændig tage

ling i kirken og kapellerne, hvor berømte kunstne-

og ude i den store verden.

over, når Lise Nees underholder med sange fra

re har dekoreret. Dr. Margrethe har besluttet, at

Interessen for og debatten om vore fødevarer

kendte operetter og musicals. Der kan synges

hun vil gravlægges i Sankt Birgittes Kapel under

spænder vidt – over faktuel viden og til udsagn

med, nynnes eller lyttes, når Lise Nees gennem sin

glassarkofagen af Bjørn Nørgaard.

baseret på holdninger, og det kan være svært for

optræden vækker glade minder frem og skaber en

forbrugerne at holde styr på ”almindelige” fødeva-

munter og festlig stemning.

rer, økologiske, veganske og GMO og non-GMO.

Lise Nees er professionel sanger uddannet på

Mandag den 29. oktober 2018 Anders Bülow

Det Fynske Musikkonservatorium og har spillet

Nationalpark Skjoldungernes Land

Mandag den 25. februar 2019

hovedroller i bl.a. ”Les Misérables” og ”The Sound

Ander Bülow tiltrådte 1. januar 2017 som natio-

Thea Hass

of Music” på københavnske storscener

nalparkchef. Han er uddannet forstkandidat og

Ungdomsøen – vejen til engagement

Der serveres formiddagskaffe undervejs á kr. 15,-.

friluftsvejleder.

og nye fællesskaber

Vil du vide mere, så ring venligst til Margit Meibom

Vi skal høre om, hvad en dansk nationalpark

Det gamle Middelgrundsfort i Øresund er ved at

på tlf. nr.2993 1154. Tilmelding og betaling senest

egentlig er, hvordan den arbejder med udgangs-

blive renoveret og åbner i sommeren 2019 som

den 15. september.

punkt i samarbejde og frivillighed, samt hvad per-

Ungdomsøen – en ø for hele Danmarks ungdom.

spektiverne for lokalområdet er på sigt. Hør om

Ungdomsøen skal medvirke til at skabe næste ge-

alle de centrale projekter og indsatser i de første

neration af engagerede samfundsborgere. Det sker

kommende år af nationalparkens virke. Efter

via nye måder at skabe fællesskaber på og nye

mange års tilløb blev Nationalpark Skjoldungernes

måder at tænke demokrati på, - hvad enten emnet

Land en realitet i 2015. De efterfølgende to år

er FN’s verdensmål, unges trivsel eller unges

er blevet brugt til at udarbejde nationalparkens

stemmer i samfundet. Kom med i maskinrummet

plangrundlag og fra 1. april 2017 gik nationalpar-

og hør, hvordan et gammelt søfort genopstår som

ken i luften med sit aktive virke. Nationalparken

Danmarks mest ambitiøse ungdomsprojekt.

har sit sekretariat på Ledreborg Slot – lige midt

Som direktør i paraplyorganisationen Spejderne

i den 30 km lange og 20 km brede national-

har Thea en aktiv rolle i projektet.

Hvalsø 34875 Mandage kl. 10.00 Hvalsø Østergadecenter 1 foredragsrække kr.600

park. Nationalparken dækker dele af Roskilde, Frederikssund og Lejre kommuner og indeholder foruden middelalderbyen Roskilde, skovhøjlandet i Bidstrupskovene, det vidtstrakte fredede herregårdslandskab samt en meget stor del af Roskilde Fjord. Nationalpark Skjoldungernes Land er særlig rig på kulturmiljøer og kulturhistorie og har en særlig fokus herpå.

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

13


S PÆ N D EN D E F O R ED R A G, D EB ATA F T EN Spændende foredrag på Kærbo Onsdag den 5. september 2018 Peter Tanev: Muntert foredrag om det danske vejr Onsdag den 17. oktober 2018 Michael Meyerheim: Om at være sig selv Onsdag den 21. november 2018 Søs Egelind: ”Slip humoren løs” Onsdag den 16. januar 2019. Thomas Evers Poulsen: Jeg kan få kvinder til alt Onsdag den 27. februar 2019 Møde med folketingsmedlem Mattias Tesfaye Tilmelding på Aktivitetscentret Kærbo.

SENIORHØJSKOLER

FOFs seniorhøjskoler er opdelt i A-hold og B-hold. Holdene mødes 23 gange i en sæson, som byder på både foredrag og ekskursioner. Fælles for A- og B-hold er de 3 nedenstående foredrag. Resten af emnerne er forskellige på A- og B-hold.

FÆLLESFOREDRAG Portalen i Greve følgende datoer kl. 14.00: 11. september 2018 I forbrydelsens Verden: Bent Isager-Nielsen 12. december 2018 Johnny Cash: Dennis Lydom

Pensionister bosiddende i Ishøj kommune kr. 50. 5 foredrag kr. 700 inkl. kaffe og kage. Aktivitetscentret Kærbo, Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj 34846 Ovennævnte onsdage kl. 10.00-12.00 Ishøj 34847 Ovennævnte onsdage kl. 13.30-16.00

8. april 2019 One Dollar Man: Ole Sønnichsen

SENIORHØJSKOLERNE – A-HOLDENE Greve 34971 tirsdage kl. 10.00-12.45 Greve Borgerhus

34970 torsdage kl. 12.00-14.45 Greve Borgerhus

34972 tirsdage kl. 9.00-11.45 FOF-huset

34981 fredage kl. 9.00-11.45 Greve Borgerhus

Alice Fanøe

34973 tirsdage kl. 10.00-12.45 FOF-huset

34984 onsdag kl. 12.00-14.45 FOF Huset

1. Onsdag den 26. september 2018

34974 onsdage kl. 9.00-11.45 FOF-huset

34985 torsdag kl. 12.00-14.45 FOF Huset

10 aktuelle kunstudstillinger J. F. WILLUMSEN. Arken.

23 gange kr. 2.525

2. Onsdag den 17. oktober 2018 kl. 15.45

EMNER PÅ A – HOLDENE:

DANH VO – TAKE MY BREATH AWAY. Statens Museum for Kunst. 3. Onsdag den 7. november 2018 MIKAEL ANCHER OG KVINDERNE PÅ SKAGEN. Hirschsprungs Samling.

FOREDRAG: Stormogulens Indien – Bertel Thorvaldsen – Firenze – De 13 Nobelpristagere – Van Gogh Jørn Utzon – Kunstnerkolonien på Bornholm – I Mayaernes Fodspor – Roadtrip på Pamir Highway

4. Onsdag den 28. november 2018

Burma; Åh den vej til Mandalay – Vietnam – Brasiliens Historie – Østeuropa/Balkan

VINCENT VAN GOGH.

Nordisk Fjer – Det kriminelle politi – Musik i samtiden; 60’erne og 70’erne

Arken.

Ib Mossin og de andre danske filmhelte

5. Onsdag den 12. december 2018. KONGELIGE JULEBORDE.

Ekskursioner:

Christiansborg Slot.

Omvisning på Vesterbro – Van Gogh på Arken – Kronjuvelerne på Rosenborg

6. Onsdag den 16. januar 2019.

SENIORHØJSKOLERNE – B-HOLDENE

CREME DE LA CREME. Designmuseum Danmark.

Greve

Solrød

7. Onsdag den 6. februar 2019 kl. 15.45

34975 onsdage kl. 9.00-11.45 FOF-huset

34977 fredage kl. 9.00 -11.45 Solrød Bibliotek

SONJA FERLOV MANCOBA.

34980 fredage kl. 9.00-11.45 FOF-huset

34978 torsdage kl. 13.00-15.45 Solrød Bibliotek

Statens Museum for Kunst.

34976 mandage kl. 13.00-15.45 Greve Borgerhus

Køge

8. Onsdag den 27. februar 2019.

34979 onsdage kl. 12.00-14.45 Greve Borgerhus

34982 torsdage kl. 9.00-11.45 Skellet

GRØNNINGEN.

34983 mandage kl. 12.00-14.45 Skellet

Kunstforeningen. 9. Onsdag den 3. april 2019 AXEL SALTO. Øregaard Museum. 10. Onsdag den 1. maj 2019. WILLIAM MORRIS. Nivaagaard.

23 gange kr. 2.525

EMNER PÅ B – HOLDENE: Fødevarernes historie – Polen/Litauen 1569-1795 – Henrik Pontoppidan – Det antikke Grækenland De 13 Nobelpristagere – Van Gogh – Om Olafur Eliasson – Kunstnerkolonien på Bornholm Jelling; Danmarks dåbsattest – Burma; Åh den vej til Mandalay – Brasiliens Historie

Ret til ændringer forbeholdes. Mødekort skal medbringes hver gang.

EU med fremtiden bag sig – Det kriminelle politi – Paul McCartney efter The Beatles Terrorismen og dens ofre – Ib Mossin og de andre danske filmhelte

34876 Ovennævnte onsdage kl. 10.00 10 foredrag kr. 1050 ekskl. entré

14

Ekskursioner: Omvisning på Vesterbro – Omvisning i Det nye Nordhavn – Van Gogh på Arken Kronjuvelerne på Rosenborg

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


NER O G MEG E T MER E FOREDRAG BØRN/UNGE

Børn på nettet – sjovt og sikkert Jacob Kobbernagel Børn bruger i dag rigtig meget tid online på smartphone, tablet og PC. Det sociale samvær på nettet bliver en del af hverdagen på godt og ondt.

nettet og undgå de kedelige oplevelser online, så

Funktionel medicin – Brug kost og livsstilsændringer til at rette op på ubalancer i krop og hjerne

har vi en masse tips og tricks, der kan hjælpe jer

Karen Nørby

I samarbejde med

Vil du gerne blive klogere på hvordan du kan være

Køge Bibliotek

med til at hjælpe dit barn til at have det sjovt på

Sæsonens børnebøger – læselyst for bedsteforældre

LIVSSTILSFOREDRAG

godt i gang og på rette vej.

Karin Husted Larsen Overrask dine store børnebørn med viden om de

Samvær og trivsel

nye, seje børnebøger og vær med til at fastholde

F.eks:

deres læseglæde/vilje.

- Online fællesskaber

”Børns læsevaner” peger på moren som væsent-

- Trivsel og social interaktion

ligst for børn lyst til læsning – nu kan bedste-

- Hvad laver børnene på nettet?

forældre blive klædt på til også at snakke med

- God tone

om børnebøger. Kom og bliv klædt på til at være sammen med børnebørnene og snakke med om

Sociale medier

de nye, gode og seje børnebøger.

F.eks:

Functional medicine arbejder ud fra behandlings-

Børnebibliotekaren giver tips og til mere lystlæs-

- Profilindstillinger

metoder, der sætter klienten i centrum og som

ning med mange inspirerende eksempler, så I kan

- Aldersgrænser og reklamer på

anerkender, at vi alle er biokemisk individuelt

vælge blandt de mange gode romaner, fagbøger

de sociale medier

sammensat. Sygdomme og ubalancer er ofte et resultat af ændrede funktioner i kroppen. Alle

og serier for børn og unge. Ifølge den nye rapport om ”Børns læsevaner” bruger mange børn min-

Sikkerhed og privatliv

dele i krop og psyke hænger sammen. Hvis et

dre tid på at læse af lyst efter 5. klasse. Det er lidt

F.eks:

område svækkes, så påvirker det også andre ste-

synd, for det batter, når børn læser af lyst.

- Digitale fodspor

der i kroppen. Ved sygdomme skal vi forsøge at

Lystlæsning danner grundlag for at lære mange

- Datasikkerhed

styrke alle de berørte dele. At hjælpe mennesker

andre færdigheder, viser forskningen. Derfor er

- Big data

tilbage til sundhed kræver en afbalancering af de

det vigtigt at børnene opretholder lysten læse og

- Online-rettigheder

dysfunktioner, der er i krop og hjerne. I Karens

de gode historier.

- Skjult markedsføring

værktøjskasse er viden om kost og næringsstoffer, hormoner, giftstoffer, inflammation, tarmflora,

Køge 34877 Mandag den 8. oktober kl.19.00 Køge Bibliotek Foredraget er gratis

… plus lidt om læselyst digitalt

immunforsvar, men også motion, søvnvaner og

Kurset indeholder konkrete eksempler og prak-

stressbalancering indgår i behandlingen.

tiske redskaber som kan gøre dig klogere på dit barns digitale hverdag. Tilmelding og betaling senest den 25. oktober. Køge 34888

Køge 34880 Tirsdag den 6. november kl. 18.30-21.30 Teaterbygningen 1 foredrag kr. 200

Onsdag den 7. november kl. 19.30 Køge Bibliotek 1 foredrag kr. 125

Anti-inflammatorisk kost- slip for smerter og få mere energi Heidi Maria Schønberg Ved et højt niveau af betændelsestilstand i kroppen (inflammation) er der større risiko for at udvikle en række kroniske sygdomme som ex. gigt, sukkersyge og hjerte/kar-sygdomme. Med anti-inflammatorisk kost kan du spise dig ud af smerter. Hør, hvordan du opbygger et stærkt forsvar mod den farlige inflammation, der gør dig gammel og svag før tid. Med anti-inflammatorisk kost vil du se yngre ud, huske bedre, gå ned i vægt, sove godt og mindske risikoen for blodpropper og type 2 diabetes. Din livskvalitet forbedres markant - du bliver glad og aktiv! Køge 34878 Mandag den 26. november kl. 18.30-21.30 Teaterbygningen 1 foredrag kr. 200

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

15


S PÆ N D EN D E F O R ED R A G, D EB ATA F T EN Du bliver syg af at være sur?

Slip af med stress og smerter

Heidi Maria Schønberg

Ole Larsen

Behandling af allergier og smerter uden medicin

Hør hvordan du bliver glad i låget! Forskning

Ole Larsen lærer dig at undgå stress og smerter

Ole Larsen

viser, at negativitet avler negativitet. Hvis vi

med lette metoder.

Har du høfeber eller

hver dag udsættes for mere end 30 minutters

Hvorfor får nogle stress og andre ikke? Hvorfor

glutenallergi? Din allergi

brok, kan vi tage skade af det. Negativitet findes

får du smerter i hoved og krop?

kan behandles uden

overalt, og den smitter umærkeligt – vi ser fejl,

På dette foredrag lærer du at fjerne årsagerne,

bivirkninger. ALFAki-

problemer og hindringer i stedet for chancer

og dermed kan du slippe af med plagerne. Du vil

nesiolog Ole Larsen

og muligheder. Den sænker vores mentale

lære, hvordan akupressur som selvbehandling

har udviklet metoden,

udvikling, hæmmer kreativiteten og tapper os

kan fjerne 8 ud af 10 hovedpiner.

der er kendt fra TV og

for energi. Du får tips til, hvordan du kan undgå

Du vil lære at fjerne stressen ved at tænke på

anvendes af Allergi-

at blive suget ind af omgivelsernes negativitet

en særlig måde samtidig med, at du stimulerer

kompagniet og mange

og i stedet komme ind i en positiv livsbane med

hjernens akupunkturpunkter. Stress- og smerte-

terapeuter. I foredrag med demonstrationer

overskud og glæde.

eksperten Ole Larsen fortæller og demonstrerer

giver han dig hemmeligheden bag virkningsfulde

hvordan.

behandlinger. Årsagen til din allergi sidder oftest i

Ved du, hvordan præsident Obama forebygger

tarmen og i hjernen.

stress? På dette foredrag vil du få en række prak-

Antiinflammatorisk kost og bekæmpelse af can-

tiske forslag til stresshåndtering i din hverdag.

didasvamp kan fjerne både smerter og allergier.

Den værste stress sidder i hjernen. Du har 2 hjer-

Derfor får du en kostplan, der styrker din hud og

neområder, som kæmper om at styre dit liv.

slimhinder. Desuden lærer du at teste, hvilken føde

Ole Larsen har udviklet en anerkendt metode til

du kan tåle.

at aktivere tænkehjernen ved at gå på REMstadiet

I hjernen kan der opstå et fejlprogram, der får

og visualisere positive tanker. Dette kan sammen-

kroppen til at reagere, som om pollen eller dyrehår

lignes med mindfulness.

er livsfarlig. Allergi er faktisk en kemisk fobi, hvor

Stressekspert og mentaltræner Ole Larsen

Ole Larsen er forfatter til ”Slut med hovedpine,

indre og ydre hud kommer i chok.

Vil du have den japanske hemmelighed bag et

rygsmerter og andre plager” og han har uddannet

Som start får du et selvbehandlingsprogram, der

langt og succesfuldt liv? IKIGAI er en livsstil, som

de fleste af landets stresskonsulenter. Han kan

fjerner stress og 8 ud af 10 hovedpiner. Herefter

findes i den by i Japan, hvor verdens ældste og

med kinesiologisk testning demonstrere, hvad der

demonstreres allergitestning og allergibehandling.

sundeste mennesker lever. De træffer de rigtige

er årsag til stress og smerter.

En forsøgsperson vil herefter ikke reagere på frisk

Køge 34879 Onsdag den 28. november kl. 18.30-21.30 Teaterbygningen 1 foredrag kr. 200

Få succes med dit liv – find din IKIGAI og få indre styrke

valg på job og privat, når det gælder kost, motion, følelser og økonomi. De finder hver især opskriften på lykke og livskraft - den kaldes IKIGAI. Deres mentale tankesæt ligger tæt på de sidste nye teknikker, som stressekspert og mental-

Køge 34882 Tirsdag den 20. november kl. 19.00-22.00

pollen som indsnuses. Bliv fri for allergi og få mere energi. Se mere på www.allergi-behandling.dk

Teaterbygningen

Køge 36806

1 foredrag kr. 130

Onsdag den 6. marts 2019 kl. 19.00-22.00

træner Ole Larsens har udviklet, når det gælder FLOW, INTUITION og POSITIV TÆNKNING.

Teaterbygningen 1 foredrag kr. 130

Bliv bevidst om vejen til succes: ”Når du gør det, du elsker, det du er god til, det verden har brug for, og det du kan betales for, så har du erhvervsmæssigt fundet din IKIGAI”. Det gør dit

Brug din hjerne – til en forandring

liv meningsfuldt, når du kender dit HVORFOR i

Liselotte Pedersen

alle valg. Resultatet er rigdom, positive følelser

Mennesker bruger længere tid på at lære, hvor-

og sociale netværk, som giver energi, sundhed

dan de skal bruge deres smartphone end på at

og stressfrihed.

lære, hvordan de skal bruge deres hjerne.

Det kan være svært at tage de rigtige valg i livet.

Mange bruger ikke deres hjerne bevidst og tæn-

Derfor vil Ole Larsen lære dig at bruge din intui-

ker at de har det, som de har det. Du kan lære at

tion, således at du med selvtestning straks kan

bruge din hjerne, langt mere hensigtsmæssigt.

vide, om et tilbud er godt eller dårligt for dig. Du

Med udgangspunkt i positiv psykolog og NLP

lærer også at omprogrammere hjernen til positiv

(Neuro Lingvistisk Programmering) kommer

tænkning og kreativitet ved at berøre hjernens

Liselotte Pedersen denne aften ind på, hvordan

akupunkturpunkter samtidig med visualisering.

du ved at bruge din hjerne bevidst, kan opnå de

Det bringer dig i en flowtilstand, hvor livet er let.

forandringer du ønsker.

På foredraget får du udleveret Ole Larsens bog

Kom og hør, hvordan du undgår at brænde ud, og

og planlægningsskemaer.

hvordan du kan få det som du vil have det.

Køge 34881

Kom til en tankevækkende aften.

Tirsdag den 13. november kl. 19.00-22.00

Køge 34883

Teaterbygningen

Onsdag den 26. september kl. 18.30-21.30

1 foredrag/workshop kr. 200

Teaterbygningen 1 foredrag kr. 200

16

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


NER O G MEG E T MER E HAVEFOREDRAG Design din drømmehave. v/havearkitekt og hortonom AnneMarie Sørensen

Tilbring en hel dag sammen med professionel havearkitekt – kun 5 deltagere på holdet. Derudover 45 minutters privat konsultation over e-mail og telefon.

”Det rette plantevalg - giver en nem og smuk have” v/havearkitekt og hortonom AnneMarie Sørensen Det er planterne, som skaber en have. Ingen oase

VINFOREDRAG

forskellige slags planter, og det er vigtigt at vælge

”Go West” Wines from California, Oregon and Washington State.

rigtigt ud fra jordbunds- og lysforhold, tempera-

Annie Holm Pedersen

tur, vækstform og voksemåde, farver og duft. Det

USA er verdens største

hele skal gå op i en højere enhed for at fungere

vinproducent uden for

optimalt. Planter skal vælges og sammensættes

Europa, kun Frankrig, Itali-

ikke kun med synet, men også med viden.

en og Spanien producerer

Dette foredrag giver dig et godt grundlag for

mere vin. Der produce-

at beplante din have på en måde, så tingene

res vin i næsten alle af

fungerer, haven bliver nemmere at vedligeholde

Amerikas forenede stater, og ca. 90 % af al vin fra

og dyre fejlindkøb kan undgås. Der udleveres

USA kommer fra Californien. Californien: Det ca-

skriftligt materiale med gode idéer til det rette

liforniske vindistrikt strækker ca. 950 km fra nord

plantevalg.

til syd. Jordbundsforholdene er mangeartede og

uden planter, der trives. Haven indrettes med

Køge 34885 Tirsdag den 2. oktober kl. 19.00 Brogade 19,1 1 foredrag kr. 125

klimaerne lige så. Californien er USA's største vinregion. Oregon: Oregon ligger lige i smørhullet mellem Californien og Washington State. Vinene herfra har dog et helt andet præg end fra de 2 andre naboer. Washington State: Washington er

Hvem kender ikke til, at haven er alt andet end

navnet på USA's hovedstad, første præsident og

den nemme og smukke have, man går og drøm-

nordlig stat på USA's vestkyst. Washington State

mer om. Dette kursus giver dig mulighed for at

er USA's næststørste vinregion. Washington har

gøre drømmen til virkelighed. Du får inspiration

et fint ry for høj kvalitet. Denne aften sætter vi fo-

og vejledning i, hvordan du kan forvandle din

kus på disse tre spændende stater og skal under

have fra f.eks. et vildnis eller en ubeplantet

vejledning fra Annie Holm Pedersen smage nogle

grund til en dejlig have. Hvordan en kedelig have

af de herlige vine herfra. Aftenen afsluttes med

bliver en dejlig oase. Du lærer at tegne din helt

et hyggeligt traktement, hvor der er lejlighed til at

personlige og unikke haveplan med både rum,

drøfte vinoplevelserne.

oplevelse og brug af de rigtige planter. Kurset ledes af havearkitekt og hortonom, AnneMarie Sørensen, som ud over idéer til smukke, dejlige og nemme haver vil give både generel vejledning og individuel vejledning til den enkelte

Hvalsø 34886 Fredag den 16. november kl. 19.00 Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1, 4330 Hvalsø 1 foredrag inkl. vin kr. 295

kursist. Præsentation af underviser på www.have-arkitekt.dk . For at få det fulde udbytte af kurset anbefales det, at man har opmålt sin have på forhånd. Vejledning hertil vil blive tilsendt til deltagerne 2 uger før kursusstart. Det er muligt at kontakte læreren, hvis der opstår spørgsmål til optegningen før og under kursusforløbet. Til kursusdagen medbringes ud over papir og tegneredskaber (blyant, viskelæder, lineal, sort tusch og evt. farveblyanter) fotos af haven fra forskellige vinkler (digitalt eller papir) og også meget gerne forskellige havebøger og inspirationsmateriale. Der vil blive udleveret kursusmateriale, som koster 50 kr. Ring gerne til læreren på tlf. 20886245 eller send en e-mail til hortea@youmail.dk for nærmere oplysninger. Køge 34884 Lørdag den 29. september kl. 10.00-16.00 Skellet 4, indgang A Pris kr. 800

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

17


FA MIL IE Velvære i vand for gravide

Bevægelse og afspænding for gravide

Workshop - Babymassage

Det skal være sjovt at bevæge sig, selvom der sker forandringer i kroppen. Vi arbejder hele kroppen igennem til dejlig musik. Intensiteten varierer, så alle kan være med uanset hvilke gener, der måtte være i forbindelse med graviditeten. Hver gang afslutter vi med en lang og dejlig afspænding, så krop og sind er i balance, når du går hjem. Du kan deltage fra uge 12 og helt frem til fødslen. Løbende tilmelding muligt. Underviser: Heidi Dam, bevægelsespædagog og massør, 2051 8171 Køge 34626 Tirsdage kl. 19.0020.30, start 4/9 6 gange kr. 600

Vil du gerne lære at give din baby massage? På

Den Hvide By, sal a

denne workshop bliver du guidet til at give din baby en helkropsmassage. Ved massage stimulerer du

Motion i vand er den hyppigste motionsform blandt gravide og det med god grund. Det giver

Køge 34627

babyens sanser, især følesansen, og lærer samtidig

fri bevægelighed og en vidunderlig oplevelse af

Tirsdage kl. 19.00–20.30, start 23/10

din baby at mærke/afgrænse sin krop. Blid massage

vægtløshed og velvære. Kurset består af:

6 gange kr. 600

udløser oxytocin - et hormon, som bl.a. er med

• 6 mødegange i graviditeten - først en times

Den Hvide By, sal a

til at skabe ro, glæde, bedre fordøjelse og søvn. Der-

fødselsforberedelse og derefter 45

minutter i vandet.

udover snakker vi motorisk udvikling og hvordan vi Køge 34628

med simple øvelser, kan danne grundlag for denne.

• babytræf når den sidste i gruppen har født.

Tirsdage kl. 19.00–20.30, start 4/12

Workshoppen er for mor/far og baby (+2 mdr.). Tag

• åbent hus arrangement for dig og din partner

6 gange kr. 600

tæppe/dyne med, som baby kan ligge på og evt. lidt

med den erfarne sygeplejerske Lene Prahl

Den Hvide By, sal a

legetøj. Vi sidder på gulvet.

der, på levende og inspirerende vis, fortæller

om amning.

Mindfulness for gravide

Underviser: Heidi Dam, bevægelsespædagog og massør, 2051 8171

Et godt starttidspunkt er ca. 8 uger før termin.

Er du gravid, eller har du lige født?

Køge 34542

7 gange, kr. 875 inkl. entré.

Her får du mulighed for at lære, hvordan du kan

Lørdag d. 6/10 kl. 10.00–11.30

Køge Svømmeland

slappe fuldstændigt af og tilgodese dig selv- og

1 gang kr. 200

Undervisere: Jordemødre

du lærer også din begrænsninger at kende.

Den Hvide By, sal a

Vi gennemgår hensigtsmæssige bevægelsesmønBemærk: Vi opretter løbende hold for gravide i vand. Se vores hjemmeside: www.fofkogebugt.dk

stre, så du undgår belastninger i kroppen.

Køge 34543

Vi arbejder med vejrtrækningsøvelser, som er

Lørdag d. 24/11 kl. 10.00–11.30

ankeret i mindfulness. Her vil du opleve en total

1 gang kr. 200

afspænding og indre ro i krop og sind.

Den Hvide By, sal a

Lær at nyde den søde tid fuldt ud med mindfulness.

Køge 36540

Jeg har undervist gravide med Bækkenløsning

Lørdag d. 2/2 kl. 10.00–11.30

gennem 10 år.

1 gang kr. 200 Den Hvide By, sal a

Køge 34630 Fredage kl. 12.45–14.15, start d. 14/9 10 gange Pris kr. 855 Den Hvide By, sal b Underviser: Birgitte Iserhorst, coach, terapeut, behandler, 5663 4416

18

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


FA MIL IE Efterfødsel for mor og barn (0-3 mdr.)

Mor & Barn – Stram op

Efterfødsel med Body-træning

Efterfødselstræning skal være sjovt både for dig

Træningen er en videreudvikling af Body-sds

og din baby. For dig er der træning, hvor vi lang-

grundtræning, specielt tilegnet til kvindens krop

somt øger intensiteten og arbejder hele kroppen

efter en fødsel. En herlig blanding af styrketræ-

igennem. For din baby er der hygge gennem

ning og gode yoga stræk.

babymassage og bevægelseslege.

Du vil opnå at få arbejdet hele kroppen grundigt

Der er plads til både sovende og vågne babyer,

igennem, også de ømme skuldre og nakken, som

ligesom der også er plads til dig, uanset om det er

bliver udfordret af de skæve løft og siddestillinger

en god eller dårlig dag.

når du ammer.

Vi anbefaler, at du starter ca. 4 uger efter fødsel

Vi arbejder med:

og ca. 8 uger efter kejsersnit.

Din bækkenbundsfunktion. Din kernefunktion –

Løbende tilmelding muligt.

styrke CORE- så du kan komme af med rygsmerter og en mave, der bliver ved med at se gravid

Underviser: Heidi Dam,

ud. Din fysiske styrke – så du kan leve et aktivt liv

bevægelsespædagog og massør, 2051 8171

og vende tilbage til din foretrukne træning.

Køge 34667

Kom og vær med sammen med din lille søde guld-

Dit overskud, som giver bedre søvnkvalitet.

Tirsdage kl. 12.00–13.30, start 4/9

klump og mød andre mødre til en dejlig omgang

Dit åndedræt og oplevelse af ro i kroppen.

6 gange kr. 600

stram op. Vi arbejder meget på bolde, da det giver

Medbring: vand og løstsiddende tøj.

Den Hvide By, sal b

26% mere og vi får gang i kroppen. Jeg sørger for, at I får pulsen op ind imellem øvelserne, så

Underviser: Helle Waltersen, 22387242

Køge 34668

det bliver en blanding af styrke, puls og core. Jeg

Solrød 34665

Tirsdage kl. 12.00–13.30, start 23/10

fokuserer også en del på bækkenet, der trænger

Fredage kl. 9.00–10.30, start 31/8

6 gange kr. 600

til en opstramning efter en fødsel. Hver en lille mu-

10 gange kr. 940

Den Hvide By, sal b

skel bliver brugt og du vil opdage muskler, du ikke

Love2dance, Solrødcenter 28, 1. sal

anede du havde. Man vil mærke kroppen bliver Køge 34669

opstrammet på en helt anden måde. Kom og vær

Solrød 34666

Tirsdage kl. 12.00–13.30, start 4/12

med, det plejer at være sjovt. I mine timer er intet

Fredage kl. 9.00–10.30, start 16/11

6 gange kr. 600

skrevet i sten. Det er vigtigt at det er sjovt og at du

10 gange kr. 940

Den Hvide By, sal b

kan mærke, at kroppen bliver arbejdet igennem.

Love2dance, Solrødcenter 28, 1. sal

I stedet for vægte, bruger vi babyerne i nogle af Solrød 36680

Efterfødsel for mor og barn (over 4 mdr.)

øvelserne. Løbende tilmelding muligt. Underviser: Charlotte Rasmussen, 26187682

10 gange kr. 940

Dette hold er for dig, som gerne vil træne sam-

Greve 34677

Love2dance, Solrødcenter 28, 1. sal

men med din baby og har fået genoptrænet din

Fredage kl. 10.00–12.00, start 14/9

bækkenbund. I træningen er der fokus på hele

6 gange kr. 705

kroppen og med varierende intensitet, så alle

FOF huset, sal b

Fredage kl. 9.00–10.30, start 8/2-19

gennem babymassage og bevægelseslege. Der er

Greve 34678

Hop og spring – Børnerytmik for de ca. 2-4 årige

plads til både sovende og vågne babyer, ligesom

Fredage kl. 10.00–12.00, start 2/11

En forrygende time med dit barn eller barnebarn,

der også er plads til dig, uanset om det er en god

6 gange kr. 705

med hattemor og fingerdukker, hoppe- og dan-

eller dårlig dag. Løbende tilmelding muligt.

FOF huset, sal b

selege, musik og bevægelse, trommer, rasleæg

får udbytte af træningen. For baby er der hygge

og maracas. Underviser: Heidi Dam,

Kom og ha `en sjov time og lær en masse nye

bevægelsespædagog og massør, 2051 8171

sange og lege.

Køge 34670 Fredage kl. 11.30–13.00, start 7/9

Køge 34650

6 gange kr. 600

tirsdage. 16.00–16.45, start 4/9

Den Hvide By, sal a

26 gange kr. 1040 Skelbæk Friskole, gymnastiksal

Køge 34671

Underviser: Lisbet Hess, 5132 7455

Fredage kl. 11.30–13.00, start 26/10 6 gange kr. 600 Den Hvide By, sal a Køge 34672 Fredage kl. 11.30–13.00, start 7/12 6 gange kr. 600 Den Hvide By, sal a

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

19


FA MIL IE Hjerne-krop-leg i ferien Kom og vær med til sjov og udfordrende træning med leg og grin. Tag din søn/datter/far/mor /bedste med til masser af leg og grin. Alle kan være med fra børn fra 10 års alderen og op. Du får brugt og udfordret din krop, dine sanser og dine logiske evner ved at kombinere fysisk træning med ”hjerneopgaver”. Anette Ring Kjær, psykomotorisk terapeut, dap, 25814600

SAMARBEJDE MED STEVNS ROKLUB Det betyder at du får fordel af klubbens mange aktiviteter, når du tilmelder dig enten Musikalsk legestue eller Fit for Fight. Som medlem af Roklubben Stevns er der fri adgang døgnet rundt og året rundt, d.v.s. ingen lukketider. Alle tilbud i klubben er inkluderet fx., pilates, boldgym, yoga, bordtennis, spinning, samt fri svømning i Stevnsbadet søndage fra kl. 7.30-9.00 I vinterhalvåret. Alle typer roning inde som ude. Det er klubben for hele familien. Vi har gode ligge-underlag, ligesom et the-køkken og baderum.

Køge 34448 Tirsdage kl. 12.45–14.45, start 16/10 1 gange kr. 250 Den Hvide By, sal b Køge 36422

Underviser: Lisbet Hess, 5132 7455 Undervisningssted: Stevns Roklub, Fiskerihavnen 13, Rødvig Stevns Nye hold starter løbende.

Tirsdage kl. 12.45–14.45, start 19/2

Musikalsk legestue

1 gange kr. 250

Det lille barn kan opfatte meget mere end du tror. Gennem små enkle melodier, rytmeinstrumen-

Den Hvide By, sal b

ter og lege får du en mulighed for at få en anderledes og unik oplevelse sammen med dit barn og andre nybagte mødre. Du lærer en masse nye sange og lege, du kan bruge derhjemme. Også en

Børneyoga for 3-6 årige

oplagt ide for mødregrupper.

Kom og vær med!

Stevns 34651

Børneyoga er sjovt. Vi skal lege og danse, slappe

Mandage kl. 11.00–11.45, start 3/9

af og have massage. Vi skal en tur til Afrika, i

8 gange kr. 455+375 for 3 mdr’s medlemskab i roklubben

cirkus og mange andre sjove steder. I en travl hverdag, hvor vi ofte stresser afsted,

Stevns 34652

kan det være godt at vide, hvordan man slapper

Mandage kl. 11.00–11.45, start 5/11

af og får sin krop til at finde ro.

8 gange kr. 455+375 for 3 mdr’s medlemskab i roklubben

I Børneyoga lærer vi gennem leg og historier at mærke vores egen krop og skabe ro indeni. Vi bliver gode til at koordinere, bliver stærkere, får

Fit for fight efter fødslen

bedre balance, bliver gode til at samarbejde. Vi

For dig der vil se resultater på mave, lår og baller. Vi starter med en opvarmning og gennemar-

får pulsen op og sved på panden, og vigtigst af

bejder derefter alle de " kritiske " punkter med vægte, bolde, elastikker m.m. Til sidst effektive

alt, vi griner og har det sjovt helt uden at konkur-

bækkenbundsøvelser og udstrækning.

rere om, hvem der er bedst. Timerne er bygget

SÅ KOM I FORM OG HA´ DET SJOVT IMENS.

op over en historie, hvor øvelserne skiftevis får vores puls i vejret for så bagefter at få os helt ned

Køge 34653

i gear igen.

Mandage kl. 12.00–12.45, start 3/9

De første to gange er far eller mor velkommen til

Allerede tilmeldt Musikalsk legestue

at deltage og røre sig lidt, ellers er det primært

8 gange kr. 210

børnene der deltager. Far og mor er altid velkom-

Kun tilmeldt Fit for fight efter fødslen

ne til at blive og se på.

8 gange kr. 455+375 for 3 mdr’s medlemskab i roklubben

Underviser: Maiken Andreasen, 2271 8858 Løbende tilmelding muligt.

Køge 34654

Følger ikke FOFs ferieplan.

Mandage kl. 12.00–12.45, start 5/11 Allerede tilmeldt Musikalsk legestue

Greve 34674

8 gange kr. 210

Mandage kl. 17.00–18.00, start 24/9

Kun tilmeldt Fit for fight efter fødslen

8 gange kr. 525

8 gange kr. 455+375 for 3 mdr’s medlemskab i roklubben

FOF huset, sal b Greve 34673 Mandage kl. 17.00–18.00, start 26/11 8 gange kr. 525 FOF huset, sal b

20

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


A K T I V F R I T ID Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere

SRC-certifikat

Førstehjælp – 6 timer

Kurset omfatter gennemgang af pensum til

Genoplivning

Opgrader din ”Speedbådsprøve”

SRC-certifikat. Der undervises i funktion og

med hjerte-

Duelighedsprøven består af en teoretisk- og en

betjening inkl. DSC, radiosamtaler, nød-, il- og

starter.

praktisk prøve, der tages hver for sig.

sikkerhedsmeldinger, navtex anlæg, nødradiopej-

Kurset

Når du har begge delprøver, får du et blåt inter-

lesender (EPIRB), radartranspondere (sart), samt

indeholder:

nationalt fotobevis, der viser, at du har bestået

kendskab til GMDSS.

Hjerte-lun-

”Duelighedsprøve i sejlads for Fritidssejlere”. Med

Telestyrelsen afholder prøverne i København.

ge-redning,

bevis for bestået duelighedsprøve, kan du få ud-

Kurserne er afpasset efter prøvedatoerne. Prøven

genoplivning

stedt et ”Sønæringsbevis” af Søfartsstyrelsen. Så

er skriftlig og varer 75 min.

med hjerte-

behøver du ikke det grønne speedbådskort og kan

Kursusmål: at give sejleren kendskab til anvendel-

starter samt

få rabat på dine bådforsikringer. Har du det grønne

sesmulighederne af VHF telefon.

praktiske

”speedbådskort”, kan du, hvis du også tager den

Prøve: Telestyrelsens prøve til SRC certifikat til

øvelser.

teoretiske del af duelighedsprøven, få udstedt det

brug i ikke-radiopligtige skibe.

En ulykke

blå bevis for bestået duelighedsprøve.

Nye hold oprettes løbende.

kommer altid uventet og i de vigtige minutter, fra en ulykke

Underviser: Søren Andersen, 4014 8775

sker, til ambulancen ankommer, kan det blive

Køge 34115

hvem som helst, der får opgaven med at hjælpe –

Onsdage kl. 19.00–21.45, start 19/9

så det er bare med at lære første­­hjælp NU.

Kurset omfatter det, af Søfartsstyrelsen fastsatte

21 lektioner, 7 gange kr. 875

Hvad er et hjertestop? Når en person får hjer-

pensum til teoriprøven, som bl.a. omfatter: naviga-

Bådehavnen 14

testop, begynder en kamp mod uret. De første

Duelighedsprøvens teoretiske del

minutter er livsvigtige og mange menneskeliv kan

tion med opgaver i søkortet, farvandsafmærkning, søvejsregler, søsikkerhed, brand, vagthold i skibe

Køge 36100

reddes, hvis du udnytter minutterne rigtigt. Chan-

og bevarelse af havmiljøet.

Onsdage kl. 19.00–21.45, start 23/1 2019

cen for succesfuld hjertestart falder med ca. 10

Der vil være mulighed for at aflægge prøve over for

21 lektioner, 7 gange kr. 875

% pr. minut, så det vigtigste er, at du gør noget.

en bemyndiget af søfartsstyrelsen.

Bådehavnen 14

Uden hjælp overlever personen ikke. Materialeud-

Undervisningsmaterialer og prøvegebyr betales af eleverne.

gifter kr. 200 er inkl. i kursusprisen.

Yachtskipper 3

Køge

Sønæringsbevis som Yachtskipper 3 giver ret til at

Lørdag den 29/9 kl. 9.30-15.30

Underviser: Søren Andersen, 4014 8775

føre fritidsfartøjer op til 24 m. i Østersøen, Nord-

6 timer, 1 gang kr. 725

Køge 34113

søen, omkring de Britiske øer, Norge, Færøerne

Brogade 19.1, lokale 1

Mandage kl. 19.00–21.45, start 17/9

og langs Grønlands kyster - samt ret til at være

Underviser: A. Kanwar, tlf. 2972 7582.

60 lektioner, 20 gange (+prøve) kr. 2045

styrmand på fritidsfartøjer i fart på alle have.

Bådehavnen 14

Forudsætning for at gå til eksamen er indehavelse

Du må regne med lidt hjemmearbejde.

af duelighedsbevis eller speedbådsbevis.

34117

Hjerte-lunge-redning med hjertestarter

Køge 34114

Yderligere skal man have gennemgået et kursus i

Tirsdage kl. 19.00–21.45, start 18/9

brandslukning med demonstration af redning og

4 timers "In house” virksomhedskursus

60 lektioner, 20 gange (+prøve) kr. 2045

redningsmidler. Dette organiseres af underviseren.

Måske er det på tide at Jeres arbejdsplads får

Bådehavnen 14

Du må regne med noget hjemmearbejde og –

opdateret færdighederne i hjerte-lunge-red-

læsning.

ning og brug af hjertestarter. Få de nødvendige kompetencer, så du tør handle, når der er brug

Kurset omfatter følgende emner:

for det. For mere information om ”in house”

Navigation

førstehjælpskurser kontakt Gitte Hansen på

Søvejsregler

gvh@fof.dk

Farvandsafmærkninger Sømandskab Søret

Hundetræning

Meteorologi

Træning af hvalpen, unghunden eller familiehun-

Repetition i fornødent omfang

den. Al indlæring og socialisering foregår på en po-

Du skal regne med udgifter til bøger, kursus i

sitiv og konstruktiv måde på hundens præmisser,

brand og redning samt eksamensgebyr. Nærmere

så hunden bliver en afbalanceret del af familien

oplyses første undervisningsaften.

samt en glad og positiv træningspartner. Læs mere på www.fofkogebugt.dk.

Køge 34116 Tirsdage kl. 19.00–21.45, start 25/9

Køge

NB: Undervisning i uge 42 og uge 8 2019.

Tirsdage kl. 18.00–19.50, start 29/1 2019

36101

60 lektioner, 20 gange kr. 1955

20 lektioner, 10 gange kr. 850

Den Hvide By, lokale 4

Ridehus, Nordskovvej 11, Herfølge

Underviser: Carsten Seersholm, 2142 9482

Undervisere: Eva og Poul Gøtke: 2879 1194

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

21


A K T I V F R I T ID Slægtsforskning 1

Slægtsforskning 2

På dette kursus vil du lære det grundlæggende i

På dette videregående kursus vil vi, i videst muligt

slægtsforskning, i hvilke arkivalier du kan søge for

omfang, tage udgangspunkt i kursisternes ønsker.

Tøjsnit og kropsformer – sådan får du tøjet til at sidde perfekt

at finde din slægt samt hvordan, du får adgang

Kurset henvender sig hovedsageligt til tidligere kur-

Har du svært ved at finde tøj, der passer dig?

til dem. Vi vil gennemføre øvelser, som giver dig

sister eller til dig, som har styr på arkivalieronline.

Eller har du bare lyst til vide, hvordan du får dit tøj

kendskab til de forskellige arkivalier, ligesom vi vil

til at sidde helt perfekt? Lær at klæde dig efter din

hjælpe hinanden med at finde vores egne aner.

Underviser: Inge Janning, 2010 0901

kropstype, fremhæv dine fortrin og bliv med det

Vi vil i udstrakt grad gøre brug af internettet, og

Køge 33478

samme lidt gladere for din krop.

derfor skal du i forvejen have rimelig erfaring i

Torsdage i ulige uger kl. 15.30–18.15,

brug af pc og internet. Kurset henvender sig til

start den 11/10

Køge

nybegyndere og let øvede.

12 lektioner, 4 gange kr. 575

Onsdage den 21/11 og 5/12 kl. 18.30–21.15

Skellet, lokale 3

6 lektioner, 2 gange kr. 395

Underviser: Inge Janning, 2010 0901 Greve 33474

34124

Den Hvide By, lokale 4

Mandage kl. 11.00–13.45, start 1/10

Makeup aften

21 lektioner, 7 gange kr. 850

Kom til en hyggelig inspirationsaften.

FOF Huset, lokale 3

Synes du, det er svært at finde den rigtige makeup?

Underviser: Gitte M. Jensen, stylecoach og stylist, 5191 5403, www.gitte-m.dk

Greve 35470

ud. Nu er det slut med at stå og fordele en flydende

Mandage kl. 11.00–13.45, start 11/2 2019

foundation i en forkert farve jævnt eller klippe tuben

Udstråling, selvtillid og livsglæde: Sådan finder du din personlige stil

(NB: undervisning i uge 8)

over for at få det sidste med. Du vil lære, hvor-

Hvorfor er der noget tøj, der fungerer for dig - og

21 lektioner, 7 gange kr. 850

dan du lægger en sikker og naturlig makeup, der

andet, hvor du føler dig helt forkert?

FOF Huset, lokale 3

dækker og holder fint hele dagen. Du vil lære, hvor

Det tøj, der virker for din veninde, virker ikke

naturlig makeup kan være uden, at du virker for

nødvendigvis for dig. Og det er ikke fordi, én af jer

Køge 33475

”makeuppet”. Der benyttes en 100% ren vegansk

har "dårlig stil". Det er simpelthen fordi, I ikke har

Mandage kl. 18.30–21.15, start 1/10

mineral makeup, hvor fokus er naturlighed for din

samme opfattelse af, hvad der er lækkert! I har

21 lektioner, 7 gange kr. 850

hud. En makeup, hvor der er taget stilling til, hvilke

forskellig personlig stil, forskellig stilkerne.

Skellet, lokale 3

indholdsstoffer der benyttes til gavn for din hud og

I løbet af dette kursus får du mulighed for at finde

for miljøet.

ind til lige netop DIN stilkerne - jeg giver dig meto-

Køge 35471

Kom alene – eller kom med din datter, hvis hun er

derne, du skal bare føre dem ud i livet!

Mandage kl. 18.30–21.15, start 11/2 2019

begyndt at vise interesse for makeup. I vil lære hvor

(NB: undervisning i uge 8)

let, I selv lægger f.eks. makeup til konfirmationen.

Køge

21 lektioner, 7 gange kr. 850

Eller tag din veninde med til en hyggelig pigeaften.

Onsdage den 26/9 og 10/10 kl. 18.30–21.15

Skellet, lokale 3

Hver deltager modtager en gave ved arrangementet

6 lektioner, 2 gange kr. 395

- værdi kr. 125. Læs mere om kurset og undervise-

Den Hvide By, lokale 4

ren på www.fofkogebugt.dk

Underviser: Gitte M. Jensen, stylecoach

Du har prøvet at købe en forkert farve og smidt den

Køge 33476 Søndage den 21/10 og 4/11 kl. 9.00-16.20

34123

og stylist, 5191 5403, www.gitte-m.dk

16 lektioner, 2 gange kr. 725

Køge

Skellet, lokale 3

Torsdag den 8/11 kl. 19.30–21.50

34122

1 gang kr. 255

Historiefortælling

Køge 35472

Brogade 19.1, lokale 1

NYHED

Søndage den 3/3 og 17/3 2019 kl. 9.00-16.20

Underviser: Charlotte Fnug Munksgaard,

Ved du, at 70% af dit liv består af historier?

16 lektioner, 2 gange kr. 725

6165 2422

Vil du lære at fortælle de historier, der betyder

Skellet, lokale 3

noget for dig? I et fællesskab, hvor du lærer lige så meget af at lytte til de andre, som de lærer af

Ishøj 33477

at lytte til dig, kommer du til at arbejde med

Mandage kl. 14.30–17.15, start 1/10

improvisation, erindringer og genfortælling af

21 lektioner, 7 gange kr. 850/50

velkendte folkeeventyr. Du lærer at opbygge en

Foreningernes hus, mødelokale 1

historie og du får trænet din sceniske fremtræden: stemme, kropssprog og timing.

Ishøj 35473

Dette grundlæggende kursus i historiefortælling

Mandage kl. 14.30–17.15, start 11/2 2019

er for alle, der har lyst til at udvikle deres evner til

(NB: undervisning i uge 8)

at fortælle en historie - og til at lytte til andres.

21 lektioner, 7 gange kr. 850/50 Foreningernes hus, mødelokale 1

Køge 34121 Lørdage kl. 10.00–16.00 3/11 og 17/11 og søndage kl. 10.00–16.00 4/11 og 18/11 26 lektioner, 4 gange kr. 990 Brogade 19.1, lokale 1 Underviser: Anette Rolnæs, 3116 6502

22

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


A K T I V F R I T ID Forfalden til læsning?

Fotokursus

Kan du svare ”ja” til det, så er din plads her

- lær at tage gode billeder med

Kunstfotografering - begyndere

hos os, hvor vi læser og diskuterer gode

spejlrefleks.

- lær at tage gode billeder med

bøger. Sæsonens temaer vælger vi sammen

Vil du lære, at tage gode billeder med spejlre-

spejlrefleks eller kompaktkamera.

på holdet.

fleks? Dette kursus er til dig, der ønsker at tage

Bliv bedre til at fotografere! Vi arbejder med bybille-

Kurset kræver ingen forkundskaber – den ene-

bedre billeder. Er du

der, naturbilleder og portrætter, lysforhold og meget

ste nødvendighed er lysten til at læse.

nybegynder eller lidt erfaren, er dette

mere. Du lærer også kameraet bedre at kende rent

kursus noget for dig. Du lærer at betjene kamera-

teknisk. Glæd dig til at komme ud og tage en masse

Køge 34120

et, og du lærer at tage billeder under forskellige

fotos og til at lære, hvordan man finder et godt mo-

Mandage kl. 10.15–12.05, start 10/9

forhold. Kurset er opdelt over to dage og du får et

tiv og forvandler det til et godt fotografi. Du behøver

24 lektioner, 12 gange kr. 930

bredt kendskab til emner som:

ikke at være dygtig teknisk eller at have flere års

Brogade 19.1, lokale 1

• Blænde, lukker, ISO

erfaring, bare du brænder for at arbejde med dit

Underviser: Anne-Sophie Bogetoft Mortensen,

• Billedkomposition

fotografi. Dit foto kan, hvis du ønsker det, gennem-

3144 1405

• Objektiver

gås i undervisningen.Medbring dit digitale kamera,

• Action Billeder

gerne spejlrefleks, men kompaktkamera er også

• Portræt

helt fint, medbring desuden en bærbar computer.

• Natur og miljø • Flash

Underviser: Jeppe Zabel, www.jeppezabel.com

Der er indlagt en række praktiske øvelser og op-

Greve 33329

gaver. Du skal medbringe spejlreflekskamera med

Lørdag 25/8 kl. 10.00–16.25 og søndag 26/8

brugsanvisning, objektiv, flash samt hukommel-

kl. 10.00–16.25

seskort og batterier.

14 lektioner kr. 640 FOF Huset, lokale 3

Film, krop og skuespil

Underviser: Søren Eriksen

NYHED

www.soren-eriksen.dk

Køge 33330

Ønsker du at åbne for din kreativitet og folde dig

Køge 33331

Lørdag 24/11 kl. 10.00–16.25 og søndag 25/11

ud bagved eller foran et kamera med levende

1 weekend lørdag og søndag 3/11 og 4/11 kl. 9–18

kl. 10.00–16.25

billeder? Kurset er for alle aldre og for øvede

20 lektioner kr. 975

14 lektioner kr. 640

såvel som nybegyndere inden for skuespil og

Skellet, lokale 1

Skellet, lokale 1

filmeri. Det kræver ingen forkundskaber - kun det spirende mod og lysten til at prøve noget nyt.

Greve 35301

Kurset består af en række kreative samt kropslige

1 weekend lørdag og søndag 23/2-19 og

øvelser - lette dynamiske bevægelser og stræk -

24/2-19 kl. 9–18

Foto og filmhåndtering på PC

der åbner for kroppen, idérigdommen og modet

20 lektioner kr. 975

Deltagerforudsætning: Øvet i brug af mus og

og troen på, at vingerne bærer. Den energi

FOF Huset, lokale 1

tastatur på pc.

bringer vi direkte ind i en masse filmøvelser, der

• Overfør foto til din PC

hurtigt bliver til korte scener og sekvenser - og

• Rediger et billede: vend og drej, beskær,

med tiden til små historier. Vi folder simpelthen

lysere/mørkere

idéerne ud, som de kommer til os.

• Lav collager af flere

Vi kommer forbi alle genrer - kunst, dokumentar,

billeder/tegninger og tekster

fiktion - og du får lov at dvæle der, hvor du helst

• Sikkerhedskopi af dine billeder

vil. Det er helt ok, hvis du har en foretrukken rolle

(så de er i ”skyen”)

på holdet - men alle deltagere skal være indstillet

• Billedshow på dit fjernsyn

på både at være foran og bag kameraet og have

• Få styr på tingene – sæt foto i album

lyst til at byde ind med aktivitet og kreativitet. Du

• Del billeder med andre.

bliver set og arbejdet med lige præcis, hvor du er,

Underviseren sender løbende videoer med relati-

af en erfaren instruktør og kropsbehandler - så

on til undervisningen.

der er noget for alle at komme efter.

Du kan medbringe din egen PC eller låne en bærbar på kursusstedet.

Underviser: Kristian Troldborg Sønderby, 2064 2469

Underviser: Finn Therkildsen, 5189 7502

Køge 34118

Greve 33333

Torsdage kl. 12.00–14.45, start 20/9

Tirsdage kl. 12.30–15.15, start 25/9

30 lektioner, 10 gange kr. 1100

15 lektioner, 5 gange kr. 675

Skellet, lokale 1

FOF Huset, lokale 2

Køge 34119

Køge 33334

Fredage kl. 10.00–13.40, start 21/9

Tirsdage kl. 19.00– 21.45, start 25/9

40 lektioner, 10 gange kr. 1385

15 lektioner, 5 gange kr. 675

Brogade 19.1, lokale 1

Skellet, lokale 3

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

23


I T, TA B L E T S & R EG N SK A B IT OG TABLETS I GREVE

Bliv dus med din iPhone eller iPad - 150 kr. for Greveborgere

Bliv dus med din Mac

Maks. 6 deltagere

med hvordan en Mac fungerer – måske sidder

Igen i efteråret udbyder Greve kommune IT

For dig som har en iPhone eller iPad og ønsker

du fast i gamle windows-rutiner. Vi gennemgår

for begyndere på små hold, hvor der gives et

at blive mere fortrolig og tryg. Vi udforsker hvad

hvordan brugerfladen er tænkt og hvordan man

ekstra tilskud til Greve-borgere.

den kan bruges til i hverdagen. Vi gennemgår de

arbejder med de mest grundlæggende funktioner

Kursister fra andre kommuner er velkomne til

grundlæggende indstillinger og programmer og

og indbyggede programmer. Der er 6 deltagere på

at deltage i undervisningen til fuld pris.

henter nye nyttige programmer. Der er 6 deltagere

holdet, så der er god tid til alle.

Der er max. 6 deltagere på holdet.

på holdet, så der er god tid til alle.

Medbring din egen Mac.

Dette betyder en mere intensiv undervisning.

Medbring din egen iPhone eller iPad.

SPECIELT FOR GREVE-BORGERE

NYHED For dig som har en Mac og gerne vil blive fortrolig

Greve 33321 Underviser: Lasse Holfort, 6053 3583

Onsdag kl. 12.15-15.00, start 31/10

Greve 33316

21 lektioner, 7 gange kr. 900/150

Onsdag kl. 9.00-11-45, start 5/9

FOF Huset, sylokalet

Maks. 6 deltagere

21 lektioner, 7 gange kr. 900/150

Underviser: Lasse Holfort, 6053 3583

Der er nogle ting vi skal kunne:

FOF Huset, sylokalet

IT i hverdagen 1 - 150 kr. for Greveborgere Modtage breve fra det offentligt, banken, pensionsselskabet og mange flere via e-boks.

Greve 33317

Sende og modtage e-post fra familie, venner og

Onsdag kl. 9.00-11-45, start 31/10

andre (e-mail).

21 lektioner, 7 gange kr. 900/150

Der er nogle ting, der er gode at lære:

FOF Huset, sylokalet

Finde togtider, bageopskrifter, charterrejser etc. samt købe og måske sælge varer på nettet, lauritz.

IT OG TABLETS I KØGE PC i ro og mag - 395 kr. for Køgeborgere Føler du dig usikker og bange for at gå i gang med din PC?

Du kan medbringe egen PC eller låne en

Bliv dus med din mobil af mærket SAMSUNG, HUAWEI, Nokia eller Sony - 150 kr. for Greveborgere

bærbar på kursusstedet.

Maks. 6 deltagere

bruge NemID og sende e-mails.

For dig som har en mobil af et af de ovenstående

Du kan medbringe egen PC eller låne en

Greve 33315

mærker og ønsker at blive fortrolig og tryg. Vi ud-

bærbar på kursusstedet.

Tirsdag kl. 9.00–11.45, start 25/9

forsker hvad din mobil kan bruges til i hverdagen.

21 lektioner, 7 gange kr. 900/150

Vi gennemgår grundlæggende indstillinger og pro-

Køge 33322

FOF Huset, lokale 2

grammer og henter nye nyttige programmer. OBS!

Torsdag kl. 10.00–12.45, start 25/10

Underviser: Finn Therkildsen, 5189 7502

Din mobil skal have styresystemet Android og ikke

15 lektioner, 5 gange kr. 675/395

være ældre end 2 år gammel. Ring til underviseren

Skellet, lokale 3

hvis du er i tvivl. Der er 6 deltagere på holdet, så

Underviser: Steen Mortensen, 3195 0693

com, Den Blå Avis eller Bilka. Underviser sender løbende videoer, som du kan se på din PC hjemme.

På dette kursus findes ingen dumme spørgsmål – og man skal bare spørge løs! Vi starter helt fra bunden og går frem i roligt tempo, lærer at finde oplysninger på internettet samt at bruge borger.dk,

der er god tid til alle. Medbring din egen mobil. Greve 33320

PC Problemløser - 195 kr. for Køgeborgere

Onsdag kl. 12.15-15.00, start 5/9

Kom og lær nyt. Har du IT-problemer eller spørgs-

21 lektioner, 7 gange kr. 900/150

mål omkring IT (eller PC), vil vi sammen finde en

FOF Huset, sylokalet

løsning og/eller et svar. Herunder vil der blive

Underviser: Lasse Holfort, 6053 3583

udvekslet tips og tricks til nemmere brug af computeren. Almindelig brug af computeren vil blive trænet ved hjælp af opgaver. Sammen finder vi ud af, hvilke emner vi skal koncentrere os om. Du kan medbringe egen PC eller låne en bærbar på kursusstedet. Køge 33323 Torsdag kl. 10.00–12.45, start 6/12 9 lektioner, 3 gange kr. 475/195 Skellet, lokale 3 Underviser Steen Mortensen, 3195 0693

24

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


I T, TA B L E T S & R EG N SK A B iPad/iPhone for begyndere – 195 kr. for Køgeborgere

REGNSKAB, BOGFØRING OG REGNEARK

Basal bogføring

Til dig, som kender lidt til iPad/iPhone, og som

Regnskabskursus

kendskab til bogføring.

gerne vil videre og undersøge de mange muligheder. Vi gennemgår de basale indstillinger og ser

Deltagerforudsætninger: Intet eller begrænset

kasserer i en forening eller skal du i gang med

på mulighederne i de apps, som følger med iPad /

kendskab til regnskab, samt kendskab til brugen

mindre regnskaber, vil du her få en indsigt i almin-

iPhone, f.eks email, kalender, adressebog, kamera

af regneark, f.eks. Excel, da undervisningen fore-

delig bogføring og hvorledes et enkelt regnskab

og foto. Vi ser på, hvordan du tilpasser din iPad/

går med eksempler på regneark. Det er en fordel,

kan opstilles og udformes. Du kan tage dine egne

iPhone, så den bliver personlig med let adgang til

men ingen betingelse at have gennemført kurset

bogføringsopgaver med, som du kan få hjælp og

netop de apps, som du bruger mest

”Basal bogføring”.

støtte til. Undervisningen foregår med eksempler

Medbring din egen iPad/iPhone.

Kurset henvender sig til mindre erhvervsdriven-

på regnearket Excel og det vil være en fordel men

de, iværksættere, medarbejdende ægtefæller

ikke nødvendigt at have kendskab til regneark.

Deltagerforudsætninger: Intet eller begrænset Er du iværksætter, medarbejdende ægtefælle,

Køge 33324

samt alle, der gerne vil vide om baggrunden for

Torsdag kl. 10.00–12.45, start 20/9

tallene i et regnskab. På kurset lærer du at føre

Køge 33326

9 lektioner, 3 gange kr. 475/195

det daglige regnskab. Vi gennemgår regnskabs-

Torsdag kl. 19.00–21.20, start 8/11

Skellet, lokale 3

reglerne i lovgivningen, den praktiske opbygning

10 lektioner, 4 gange kr. 505

Underviser Steen Mortensen, 3195 0693

af et regnskab samt gennemgang af den daglige

Skellet, lokale 3

bogføring. Du lærer, hvorledes et regnskab afslut-

Underviser: Hans Helge Nielsen, 2617 7258

Udgifter til undervisningsmaterialer, max. kr. 100, vil blive oplyst af underviseren 1. undervisningsgang.

tes samt den praktiske opbygning af et regnskab og forskellige former for regnskabsanalyse. Du inregnskabsprogrammer bl.a. e-conomic, og du får

Kursus i regneark - grundlæggende

derved en baggrundsviden om, hvorledes selve

Vil du lære at bruge forskellige former for reg-

bogføringen i vid udstrækning kan automatiseres.

neark? Dette kursus henvender sig til dem, der

Der kan udstedes et kursusbevis for gennemført

gerne vil lære noget om regneark, f.eks Excel eller

kursus.

regneark i Open Office.

troduceres også for forskellige internet baserede

Vi gennemgår de grundlæggende funktioner i Køge

35300

regneark og lærer, hvorledes man kan bruge

Torsdag kl. 19.00–21.45, start 24/1-19

regnearket til opbygning af tabeller og regnskaber

27 lektioner, 9 gange kr. 1015

samt hvorledes man kan sortere og søge data i

Skellet, lokale 3

forskellige regneark. Vi gennemgår også opbyg-

Underviser: Hans Helge Nielsen, 2617 7258

ning af 3D regneark samt brugen af de mange indbyggede regnskabsfunktioner. Køge 33327 Torsdag kl. 19.00–21.45, start 27/9 15 lektioner, 5 gange kr. 675 Skellet, lokale 3 Underviser: Hans Helge Nielsen, 2617 7258

Kursus i regneark - videregående Deltagerforudsætning: Kendskab til de grundlæggende funktioner i regneark. Vi gennemgår opbygning af forskellige tabeller samt forskellige diagrammer. Vi gennemgår endvidere databasefunktioner i Excel samt hvorledes man beskytter regneark mod overskrivning m.v. Vi gennemgår også makrofunktioner samt udvalgte indbyggede regnearksfunktioner og forskellige søgefunktioner. Køge 33328 Torsdag kl. 19.00–21.45, start 6/12 15 lektioner, 5 gange kr. 675 Skellet, lokale 3 Underviser: Hans Helge Nielsen, 2617 7258

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

25


SPROG ENGELSK niveau 1 (A1)

ENGELSK niveau 3 (A2)

Godt begyndt er halvt fuldendt!

Elementary

Alle kan være med uanset alder! Ingen lektieter-

Good enough? Not yet!

Bøger og andet undervisningsmateriale

peri. Vi træner vores ører til at forstå og bruge det

For der er ikke ret meget ved at kunne bestille

(f.eks.fotokopier) betales af deltagerne

engelske sprog, så vi kan klare os på rejsen og

maden på engelsk, hvis man ikke kan forstå

og anskaffes efter aftale med undervise-

følge med mediernes øgede brug af engelsk.

tjenerens svar, vel? Kort sagt: Nu skal vi lære

ENGELSK

ren de første undervisningsgange.

OVERSIGT OVER UNDERVISNINGSNIVEAUER Læs venligst inden du vælger hold

flere gloser, øve os i at bruge dem og i at forstå Køge 33008

mere, så vi bedre kan deltage i en samtale. Det

Onsdage kl. 14.15–16.05, start 26/9

er dejligt når man mærker, at man kan mere og

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

mere.

Skellet, lokale 4 Underviser: Anita Holm Poulsen, 6179 8842

Greve 33015 Mandage kl. 9.30–11.20, start 17/9

ENGELSK niveau 2 (A1) Kan du lidt engelsk og vil lære mere uden at

50 lektioner, 25 gange kr. 1670 FOF Huset, lokale 1 Underviser: Margit Goldbach, 3030 4701

begynde forfra, men også uden at flyve for højt! Beginners – Niveau 1 – 2 (A1)

Under muntre og afslappede former bygger vi vi-

Begynder engelsk, hovedsagelig til turistbe-

dere, så både dit ordforråd og dit mod til at bruge

Engelsk via sangtekster

hov, men et godt grundlag at bygge videre på.

sproget bare vokser og vokser.

NYHED

Elementary – Niveau 3 - 4 (A2)

Greve 33009

sange? Her er der ingen krav om sangtalent

Er for dig, der har lidt forkundskaber til

Mandage kl. 12.00–13.50 start 17/9

eller musikalitet! Via et bredt udvalg af en-

engelsk, f.eks. 2-3 sæsoners undervisning.

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

gelsksprogede sange kommer vi vidt omkring

Du kan forstå enkle mundtlige vendinger. Her

FOF Huset, lokale 1

sproget, hvilket bevirker, at dit ordforråd øges,

forøger vi ordforrådet og udvikler evnen til at

Underviser: Margit Goldbach, 3030 4701

udtalen øves og grammatikken synges på

Har du lyst til at synge med på engelske

tale sammen i hverdagssituationer.

plads. Kan det synges, kan det siges! Vi taler Køge 33010

også om sangenes kulturbaggrund og historie.

Pre-Intermediate – Niveau 5 – 6 (B1)

Mandage kl. 13.00–14.50, start 24/9

Kom, syng og vær med! (mest på engelsk men

Fortsættelse fra niveau 4, eller for dig der

50 lektioner, 25 gange kr. 1.670

med forklaringer eller oversættelse, når det er

tidligere har lært engelsk i folkeskolen, men

Skellet, lokale 4

nødvendigt).

føler at det er halvglemt, eller at du ikke fik

Underviser: Anita Holm Poulsen, 6179 8842 Køge 33016

nok ud af det dengang. Her kan du få det genopfrisket og få rige muligheder for at øve

Køge 33011

Mandage kl. 11.00–12.25, start 1/10

dig i samtale.

Onsdage kl. 12.10–14.00, start 26/9

22,5 lektioner, 15 gange kr. 905

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

Skellet, lokale 4

Intermediate – Conversation 1 –

Skellet, lokale 4

Underviser: Anita Holm Poulsen, 6179 8842

Let`s get talking (B1/B2)

Underviser: Anita Holm Poulsen, 6179 8842

Du kan en del engelsk, men savner ganske enkelt at tale sproget. Måske føler du også

ENGELSK niveau 4 (A2)

at du forstår mere, end du selv formår at

ENGELSK niveau 2 -3 (A1)

udtrykke. På dette niveau sættes samtalen i

Er du ikke helt klar til engelsk 3, så har du mu-

For fortsættere fra niveau 3 og for dig som lærte

højsædet.

lighed her for at arbejde videre med dagligdags

engelsk et par år i skolen og føler, at du kan mere

udtryk og vendinger i en afslappet atmosfære.

end beskrevet under trinene 1, 2 og 3. På den

Upper-Intermediate – Conversation 2 –

Elementary

anden side, er det længe siden, at du sad på sko-

Carry on talking (B2)

Køge 33012

lebænken. Så kom med her på trin 4 og hent det

Holdet for dig, der måske har prøvet

Mandage kl. 15.00–16.50, start 24/9

halvglemte tilbage, før du sigter højere. Tryghed

VUC/HF niveau eller har tilsvarende

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

er også vigtig!

forkundskaber men savner mulighed for at

Skellet, lokale 2

tale sproget. Her kan du få udvidet dit ord-

Underviser: Anita Holm Poulsen, 6179 8842

Greve 33017 Onsdage kl. 12.50–14.40, start 5/9

forråd, samt lære at udtrykke dig på et mere Køge 33014

30 lektioner, 15 gange kr. 1100

Torsdage kl. 14.00–15.50 start 20/9

Greve Borgerhus, lokale 8

Advanced – Conversation 3 –

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

Underviser: Maya Korlas-Martin, 2569 7577

Keep it up (B2/C1)

Brogade 19.1, lokale 1

Niveauet svarer nogenlunde til gymnasiets

Underviser: Margit Goldbach, 3030 4701

flydende og nuanceret engelsk.

Køge 33018

højere niveauer. Du kan lide det engelske

Onsdage kl.10.00–11.50 start 26/9

sprog og vil gerne vedligeholde, forbedre og

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

fortsat udbygge det du kan.

Skellet, lokale 4 Underviser: Anita Holm Poulsen, 6179 8842

26

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


SPROG ENGELSK niveau 5 (B1)

Debating in English

Pre-Intermediate

NYHED

CARRY ON TALKING Conversation 2 (B2)

Du har afsluttet niveau 4 eller har haft engelsk i

Would you like to practise your English by deba-

Upper-Intermediate

skolen for nogle år siden, men for meget er gået

ting and discussing various topics –answering

You have quite a good knowledge of English and

i glemmebogen. Her får du uden terperi men

questions on a chosen topic or defending your

wish to improve it and extend your vocabulary th-

under hyggelige og afslappede former en chance

opinions, if you feel strongly about something.

rough conversation. We discuss all kinds of things

til at genfinde og forbedre det halvglemte.

You would? Then come along and join in!

including, of course, everyday news and views;

Køge 33019

Køge 33025

Torsdage kl. 10.00–11.50 start 20/9

Onsdage kl. 9.00–10.50, start 5/9

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

50 lektioner, 25 gange kr.1670

Greve 33026

Skellet, lokale 2

Skellet, locale 3

Mandage kl.10.00–12.20 start 24/9

Underviser: Winnie Warming, 5626 7414

Underviser Gary Shaughenessy, 3050 5848

50 lektioner, 20 gange kr. 1670

we read and discuss short stories, learn to speak more fluently, and, last but not least, have FUN!

Greve Borgerhus, lokale 7

ENGELSK niveau 6 (B1)

Underviser: Paula Dideriksen, 4361 1383

Pre-Intermediate

LET’S GET TALKING Conversation 1 (B1/B2)

Fortsættelse fra niveau 5 eller for dig med

Intermediate Level

Mandage kl. 16.00–17.50, start 1/10

9. klasses prøve fra skolen eller VUC. Føler du,

You have been learning English for some years,

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

at du alligevel mangler sikkerhed i at klare hver-

have got a general grasp of the basic grammar

FOF Huset, sylokalet

dagssamtaler og ønsker du at blive bedre til at

(without being perfect!) but often have difficulty

Underviser: Margit Goldbach, 3030 4701

formulere dig, inden du deltager i en konversa-

in finding the right words at the right time. We

tionsklasse, er dette det rigtige trin.

focus on increasing your vocabulary through

Køge 33028

conversation about the news, everyday activities,

Mandage kl. 9.30–11.20, start 17/9

Greve 33020

texts from our course book and short stories.

50 lektioner, 25 gange kr.1670

Onsdage kl. 15.00–16,50 start 5/9

So come on, let’s get talking!

Skellet, lokale 2

Greve 33027

Underviser: Winnie Warming, 5626 7414

30 lektioner, 15 gange kr. 1100 Greve Borgerhus, lokale 8

Køge 33022

Underviser: Maya Korlas-Martin, 2569 7577

Mandage kl. 11.30–13.20 start 17/9

Køge 33029

50 lektioner, 25 gange kr.1670

Onsdage kl. 9.00–10.50, start 19/9

Køge 33021

Skellet, lokale 2

50 lektioner, 25 gange kr.1670

Mandage kl. 17.00–18.50, start 24/9

Underviser: Winnie Warming, 5626 7414

Skellet, lokale 2 Underviser: Winnie Warming, 5626 7414

50 lektioner, 25 gange kr.1670 Skellet, lokale 2

Køge 33023

Underviser: Anita Holm Poulsen, 6179 8842

Tirsdage kl. 11.00–12.50, start 18/9

Køge 33030

50 lektioner, 25 gange kr.1670

Onsdage kl .11.10–13.00, start 26/9

Brogade 19.1, lokale 2

46 lektioner, 23 gange kr.1560

Underviser: Anita Holm Poulsen, 6179 8842

Underviser: Winnie Warming, 5626 7414 Skellet, lokale 2

Solrød 33024 Torsdage kl. 17.00–18.50 start 20/9 50 lektioner 25 gange kr. 1670 Solrød Bibliotek, lokale 24 Underviser: Margit Goldbach, 3030 4701

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

27


SPROG KEEP IT UP Conversation 3 (C1)

FRANSK

Fransk niveau 1 (A1) Dette kursus er for dig, der aldrig før har lært fransk.

OVERSIGT OVER UNDERVISNINGSNIVEAUER Læs venligst inden du vælger hold

Vi bruger det franske system ”Alter Ego+A1”. Systemet er udviklet af franskmænd, for udlændinge, og har fokus på kommunikation i hverdagssituationer. Undervisningssystemet er ”selvforklarende” på fransk, og bygger hele tiden videre på det nyligt indlærte. Rollespil og gruppeøvelser er en stor del af kurset. Med baggrund i denne

Niveau 1-4 (A1)

metode foregår selve indlæringen udelukkende

Forstår og benytter hverdagsudtryk til basale

på fransk.

konkrete formål. Eksempel niv. 1; angive navn

Bøger anskaffes ved fællesindkøb efter kursus-

Advanced Level

og bopæl, samt personlige data og familiære

start. ISBN 978-2-01-155810-7 og 978-2-01-155811-

You are good at English and want to keep it up - to

relationer. Svare på spørgsmål om ting man

4. Bøgerne A1 dækker FOF-niveau 1 til 4. Pris

use your English more often - and to go on impro-

synes om – eller det modsatte. Efter nogle

ca. 400 kr. Kopiafgift til daglig brug afregnes ved

ving your fluency and increasing your vocabulary.

sæsoner vil man på niveau 4 kunne føre me-

behov. Normalt ca. kr. 50.- pr. sæson. En ordbog

We use short stories and newspaper and magazi-

get lette samtaler på sproget, hvis modparten

til ca. 100 kr. bør anskaffes i løbet af sæsonen.

ne articles and choose texts and topics which are

er tålmodig, hjælpsom og forstående.

interesting, engaging and enjoyable. So, come and

Tid i alt, 3-4 sæsoner eller 100-200 timer.

Greve 33120 Mandage 17.00–18.50, start 24/9

enjoy yourself with us and improve your English. Niveau 5-9 (A2)

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

Greve 33031

Forstår hovedparten af nødvendige og ofte

FOF Huset, lokale 1

Onsdage kl. 9.15–11.35, start 26/9

benyttede hverdagsudtryk. Eksempel; tale

Underviser: Thomas Sandager, 2628 4837

50 lektioner, 20 gange kr. 1670

om arbejde, nære omgivelser, indkøb og

Greve Borgerhus, lokale 5

mere komplicerede familiære forhold. Kan

Køge 33121

Underviser: Paula Dideriksen, 4361 1383

føre en samtale om emner og temaer der har

Torsdage kl. 19.00–20.50, start 27/9

at gøre med det daglige liv, og hvor man selv

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

Greve 33032

udtrykker det man har behov for at sige. De

Skellet, lokale 4

Torsdage kl. 9.30–11.50, start 27/9

fleste studenter med 3 års fransk til og med

Underviser: Thomas Sandager, 2628 4837

50 lektioner, 20 gange kr.1670

niveau A, vil ligge i dette område. (Også selv

Greve Borgerhus, lokale 7

om det er nogle år siden man blev student).

Fransk niveau 2 (A1)

Niveau 10-14 (B1)

Har du før lært lidt fransk?

Køge 33033

Forstår de vigtige og afgørende pointer når

For eksempel på aftenskole, eller ved at rejse me-

Fredage i ulige uger kl. 9.30–11.50, start 28/9

modparten taler korrekt og forståeligt, om

get i Frankrig. Vi begynder med genopfriskning,

25 lektioner, 10 gange kr. 960

alle almindelige hverdagsbegivenheder.

så selv om det måske er nogle år siden sidst, kan

(5 gange før jul/5 gange efter jul)

Eksempel; Alle kendte temaer på job, i skolen

alle efter kort tid arbejde sammen. Vi bruger det

Skellet, lokale 2

og sammen med indfødte om sport og

franske system ”Alter Ego+A1”, som er udviklet

Underviser: Winnie Warming, 5626 7414

fritidsinteresser. Kan klare sig i alle sværere

med fokus på kommunikation i hverdagssituatio-

situationer man møder på rejser, også når

ner. På niveau 2 er det det enkle – men korrekte

der lokalt tales på et mere egnspræget sprog.

– der arbejdes med. Al dialog vil efterhånden

Du kan holde en simpel tale om dig selv, din

foregå på fransk. Rollespil og gruppeøvelser er en

familie og om ting du interesserer dig for. Du

stor del af kurset.

kan fortælle om en oplevelse, en begiven-

Bøger anskaffes ved fællesindkøb efter kursus-

hed eller dine planer, drømme, mål, ideer og

start. ISBN 978-2-01-155810-7 og 978-2-01-155811-

ønsker, hvor du klart og tydeligt udtrykker

4. Bøgerne A1 dækker FOF-niveau 1 til 4. Pris

og forklarer dine begrundelser. De fleste på

ca. 400 kr. Kopiafgift til daglig brug afregnes ved

dette niveau har haft fransk som hobby i

behov. Normalt ca. kr. 50.- pr. sæson. En ordbog

mange år, og de har holdt deres færdigheder

til ca. 100 kr. bør anskaffes i løbet af sæsonen.

Underviser: Paula Dideriksen, 4361 1383

ved lige ved regelmæssige rejser (i Frankrig), eller på franskhold med hovedvægt på det

Greve 33122

talte sprog.

Mandage 19.00–20.50, start 24/9 40 lektioner, 20 gange kr. 1385 FOF Huset, lokale 1 Underviser: Thomas Sandager, 2628 4837

28

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


SPROG Fransk niveau 3 (A1)

Fransk niveau 4 (A1)

Fransk niveau 10 (B1)

Enten har du gået på FOF niveau 3, eller måske

Har du et godt kendskab til sproget? Ønsker du et

har du for mange år siden taget studentereksa-

mere korrekt sprog både i tale og skrift? Her kan

men. Du kan klare dig i de vigtigste situationer i

du udvide dit ordforråd, samt opøve færdighed i

Frankrig. For eksempel i en enkel samtale med

at udtrykke dig sikkert og naturligt.

franskmænd om dig selv og din familie. Du ved

Basisholdet har i nogle år arbejdet sammen, og

godt, hvordan fortid og fremtid fungerer, men du

deltager i høj grad i planlægningen af kurset.

mangler øvelse. På niveau 3 taler vi kun fransk.

I sæson 2018-2019 benyttes ”Communication

De ord vi ikke kender, finder vi i franske ordbø-

Progressive du Francais, niveau indermédiaire, 2.

ger eller på nettet. Vi bruger det franske system

edition” ISBN 978-209-038163-4. Pris ca. 350 kr.

”Alter Ego+A1”, som er udviklet med fokus på kommunikation i hverdagssituationer. Bøger

Greve 33128

anskaffes ved fællesindkøb efter kursusstart ISBN

Torsdage kl. 13.15–15.05, start 27/9

På niveau 3 taler vi (næsten) kun fransk. De ord

978-2-01-155810-7 og 978-2-01-155811-4. Bøgerne

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

vi ikke kender, finder vi i franske ordbøger eller

A1 dækker FOF-niveau 1 til 4. Pris ca. 350 kr.

Greve Borgerhus, lokale 3 Underviser: Silvia Mendes, 2671 6971

på nettet. Der tages udgangspunkt i lærebogssystemet

Greve 33126

Alterego+A1, dog uden at bogen er det styrende

Torsdage kl. 11.10–13.00, start 27/9

for den enkelte aften. På holdet onsdag aften er

40 lektioner, 20 gange kr.1385

Fransk niveau 11 (B1)

bogen kun et supplement til undervisningen, hvor

Greve Borgerhus, lokale 3

For deltagere med et godt kendskab til fransk, og

der tales ud fra de behov kursisterne har.

Underviser: Silvia Mendes, 2671 6971

som ønsker at vedligeholde og udvikle sproget. Ud over arbejdsbogens metode gives der rig lejlighed

Køge 33123

Fransk niveau 5 (A2)

for, at kursisterne taler om sig selv eller emner de

Mandage kl. 14.00–15.50, start 24/9 40 lektioner, 20 gange kr. 1385

Enten har du gået på FOF niveau 4, eller måske

Holdet er en fortsættelse af flere års undervisning,

Skellet, lokale 3

har du for mange år siden været god til fransk.

men der er kommet ”nye” på holdet hvert år. Fæl-

Underviser: Thomas Sandager, 2628 4837

På kurset præciseres brugen af sproget. Det vi

les bogbestilling ved kursusstart. Undervisnings-

har lært på niveau 3 om samtale, udbygges til at

bog i Køge; Alter ego + niveau A2(incl.B2). ISBN

Køge 33124

du også kan give enkle instruktioner og deltage

9789-2-01-155812-1 og 978-2-01-155813-8. Pris

Onsdage kl. 19.00–20.50, start 26/9

aktivt i langsomme samtaler om almindelige

ca. 350 kr. Lecture suivie du livre “Je voudrais que

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

dagligdagsemner.

quelqu’un m’attende quelque part”, Anna Galvada.

Skellet, lokale 4

Bøger anskaffes ved fællesindkøb efter kursus-

Underviser: Thomas Sandager, 2628 4837

start ISBN 978-2-01-155810-7 og 978-2-01-155811-

Køge 33129

4. Bøgerne A1 dækker FOF-niveau 1 til 4. Pris ca.

Tirsdage kl. 18.30–20.20, start 25/9

350 kr.

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

Hold med tradition for samtale, især med

Skellet, lokale 4

udgangspunkt i hverdagen fra franske nyhedsmedier. Dette kursus er også til dem, der

Køge 33127

ønsker mere sikkerhed, inden de fortsætter

Onsdage kl. 19.00–20.50, start 26/9

på næste niveau.

40 lektioner, 20 gange kr.1385

Køge 33125

selv vælger.

Underviser: Silvia Mendes, 2671 6971

Skellet, lokale 2

Fransk niveau 12 (B1)

Underviser: Silvia Mendes, 2671 6971

For deltagere med et godt kendskab til fransk, og

Torsdage kl. 19.00–20.50, start 27/9

som ønsker at vedligeholde og udvikle sproget.

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

Undervisningsmaterialer er primært aktuelle

Skellet, lokale 2

hverdagstekster, der præsenteres både skriftligt

Underviser: Silvia Mendes, 2671 6971

og som lyd. Holdets deltagere er vant til rollespil og gruppearbejde. Lecture livre Agota kristof “Le grand cahier”. Greve 33130 Torsdage kl.9.00–10.50, start 27/9 40 lektioner, 20 gange kr. 1385 Greve Borgerhus, lokale 3 Underviser: Silvia Mendes, 2671 6971

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

29


SPROG Tysk niveau 1 (A1)

Tysk niveau 4 (A2)

Fik du aldrig rigtigt lært tysk eller er det meget

Undervisningen henvender sig til dig, der har

længe siden, du har talt tysk? Så kan dette være

noget kendskab til sproget, men ønsker at kunne

Grundriss über Untrrichtung­ sniveaus

en mulighed for at komme i gang. På dette kursus

bruge det mere aktivt. Der arbejdes delvist ud fra

undervises i tysk til daglig tale og til rejsebrug.

grundbog, medie og dialog, - øvelser og tekstre-

Læs venligst inden du vælger hold

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

TYSK

Anfänger (in) – Niveau 1 – 2 (A1)

ferater, genfortællinger plus relevant grammatik. Greve 33102

Hensyntagen til den enkelte. Hjemmearbejde må

Onsdag kl. 15.00–16.50, start 12/9

påregnes.

FOF Huset, lokale 2

Køge 33105

Underviser: Toni H. Johansen, 2992 0581

Tirsdag kl. 18.00–19.50, start 11/9 40 lektioner, 20 gange kr. 1385

Begynder tysk – hovedsageligt til turistbehov. Et godt grundlag at bygge videre på.

Tysk niveau 2 (A1)

Skellet, lokale 2 Underviser: Elsebeth Larsen, 2273 1230

Elementar - Niveau 3 - 4 (A2)

Du har haft tysk en sæson eller for mange år

Du har haft 2-3 sæsoners undervisning i tysk

siden og mangler ordforråd. Her arbejdes med et

og kan forstå enkle mundtlige vendinger. Ord-

varieret program fra et system for udlændinge i

Konversation 1 (C)

forrådet øges og evnen til samtale i hverdags-

Tyskland. Der må påregnes lidt hjemmearbejde.

Du kannst ohne weitere Schwierigkeiten deutsch lesen und sprechen.Du wünschst die Sprache

situationer videreudvikles. Greve 33103

wieder auffrischen oder nur instand halten.

Mittelstufe – Niveau 5 – 6 (B1/B2)

Onsdag kl. 17.00–18.50, start 12/9

Hier lesen wir Artikel und Kurzgeschichten und

Fortsættelse af niveau 4, eller for dig der tidli-

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

arbeiten natürlich auch mit Grammatik. Hier gibt

gere har lært tysk i folkeskolen og føler, at du

FOF Huset, lokale 2

es Hausarbeiten.

har glemt det. Her kan du få det genopfrisket

Underviser: Toni H. Johansen, 2992 0581 Køge 33106

og få mulighed for at øve dig i samtale.

Tirsdag kl. 12.30–14.20, start 11/9

Konversation 1 (C) - Lasst uns sprechen

Tysk niveau 3 (A2)

Du kan en del tysk, men savner at tale spro-

Du har nu gået nogle sæsoner og kan begå dig på

Skellet, lokale 2

get. Du føler måske, at du kan forstå mere,

et enkelt tysk. Her arbejdes videre med ordforråd,

Underviser: Elsebeth Larsen, 2273 1230

end du selv kan udtrykke. På dette hold er

grammatik og øvelse i at tale mere sammenhæn-

samtalen i højsædet.

gende, så du er bedre rustet på dine rejser til tysktalende lande. Forberedelse må påregnes.

Konversation 2 (C)

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

Avanciertes Deutsch (D) Hier arbeiten wir mit deutschschsprachiger

- Lasst uns weitersprechen

Køge 33104

Literatur. Wir lesen und diskutieren verschiedene

Holdet er for dig der har prøvet VUC eller

Tirsdag kl. 10.00–11.50, start 11/9

deutsche Kurzgeschichten und sprechen auch

HF eller har tilsvarende forkundskaber, men

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

vom Alltag. In diesem Kurs fordert es, dass man

savner at tale sproget. Her udvides ordfor-

Skellet, lokale 2

ganz gut deutsch spricht. Hier sollst du Hausar-

rådet og du lærer at udtrykke dig på et mere

Underviser: Elsebeth Larsen, 2273 1230

beit erwarten.

flydende og nuanceret tysk. Køge 33107 Avanciertes (D) - Jetzt sprechen wir

Tirsdag kl. 15.00 – 16.50 start 11/9

Niveauet svarer til gymnasiets højere niveauer.

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

Du kan lide det tyske sprog og vil gerne fortsat

Skellet, lokale 2

vedligeholde, forbedre og udbygge det.

Underviser: Elsebeth Larsen, 2273 1230

Bøger og andet undervisningsmateriale (f.eks. fotokopier) betales af deltagerne og anskaffes efter aftale med underviseren de første undervisningsgange.

30

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


SPROG ITALIENSK Italiensk niveau 1 (A1)

Italiensk niveau 3 (A1)

Italiensk niveau 6 (A2)

Vi fortsætter med at læse Passaparola 1, for at

Med hjælp fra Passaparola 2 forøger vi dit ordfor-

styrke dine aktuelle færdigheder og for at sætte

råd i tæt forbindelse med det aktuelle italienske

dig i stand til at bruge sproget i lettere samtaler.

liv og kultur. Derudover vil du træne dine italien-

Formålet med kurset er, at give dig et basalt

ske færdigheder med hjælp fra rollespil og lave

kendskab til det italienske sprog, samt muligheden

Greve 33165

for at kunne bruge det i praksis på rejser til Italien.

Tirsdage kl. 18.10–19.35, start 28/8

Vi starter fra bunden, så forkundskaber er ikke

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

Køge 33170

nødvendige. Undervisningen vil foregå på traditionel

FOF Huset, lokale 1

Torsdage kl.17.55–19.20, start 30/8

vis, med relevant undervisningsmateriale og inddra-

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

nogle skriftlige øvelser.

Skellet, lokale 1

gelse af den elementære grammatik, der skal til, for at kunne forstå opbygningen af sproget. Du må ikke

Køge 33166

forvente, at du i løbet af en enkelt undervisningssæ-

Mandage kl. 19.40–21.05, start 27/8

son, kan lære flydende italiensk. Men hvis du så vidt

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

muligt følger undervisningen og selv bruger lidt tid

Skellet, lokale 1

Italiensk niveau 9 (A2)

derhjemme på forberedelse, er det slet ikke umu-

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

Med hjælp fra Passaparola 2 forøger vi dit ordfor-

ligt, at lære så meget, at du kan begå dig i Italien.

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

råd i tæt forbindelse med det aktuelle italienske

Undervisningsbogen hedder Passaparola 1.

Italiensk niveau 4 (A1)

liv og kultur. Derudover vil du træne dine italien-

Greve 33160

Vi fortsætter med at læse Passaparola 1, for at

nogle skriftlige øvelser.

Tirsdage kl.19.40–21.05 start 28/8

styrke dine aktuelle færdigheder og for at sætte

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

dig i stand til at bruge sproget i lettere samtaler.

Køge 33171

FOF Huset, lokale 1

Derefter begynder vi at læse Passaparola 2.

Onsdage kl.18.10– 19.35, start 29/8

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

ske færdigheder med hjælp fra rollespil og lave

48 lektioner, 32 gange kr. 1615 Køge 33167

Skellet, lokale 1

Køge 33161

Mandage kl.16.40–18.05 start 27/8

Underviser: Sergio Roda 6185 1501

Onsdage kl.12.30–13.55 start 29/8

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

Skellet, lokale 1

Skellet, lokale 1

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

Parliamo italiano (B1) NYHED

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501 Køge 33168

Dette kursus er for dig, der har gået til italiensk

Køge 33162

Mandage kl. 18.10–19.35 start 27/8

flere sæsoner og ønsker at fordybe dig i det

Onsdage kl. 19.40–21.05 start 29/8

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

smukke italienske sprog igennem konversation

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

Skellet, lokale 1

og læsning af stykker fra forskellige kilder (især

Skellet, lokale 1

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

bøger men også tv-klip) og rollespil. Undervis-

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

ningen er hovedsagelig på italiensk, men der kan

Italiensk niveau 5 (A1)

forekomme forklaringer på dansk. På dette hold

Med hjælp fra Passaparola 2 forøger vi dit ordfor-

muligt på italiensk, dog uden at alle deltagere

På italiensk 2 starter vi, hvor vi slap på Italiensk

råd i tæt forbindelse med det aktuelle italienske

nødvendigvis taler sproget flydende.

for begyndere. Det betyder, at du nu har opbyg-

liv og kultur. Derudover vil du træne dine italien-

get et grundlæggende kendskab til sproget og

ske færdigheder med hjælp fra rollespil og lave

Greve 33172

den basale grammatik, sådan at du vil uddybe din

nogle skriftlige øvelser.

Tirsdage kl.12.30–13.55 start 28/8

Italiensk niveau 2 (A1)

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

viden om Italien og det italienske sprog. Undervisningsbogen hedder Passaparola 1.

bestræber vi os på at udtrykke os så meget som

Køge 33169

FOF Huset, lokale 1

Torsdage kl.11.00–12.25, start 30/8

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

Køge 33163

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

Onsdage kl. 11.00–12.25 start 29/8

Brogade 19.1, lokale 1

Køge 33173

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

Underviser: Sergio Roda 6185 1501

Torsdage kl.12.30–13.55 start 30/8

Skellet, lokale 1

48 lektioner, 32 gange kr. 1615

Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

Brogade 19.1, lokale 1 Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

Køge 33164 Torsdage kl. 19.25–20.50, start 30/8 48 lektioner, 32 gange kr. 1615 Skellet, lokale 1 Underviser: Sergio Roda, 6185 1501

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

31


SPROG Spansk kommunikation 3 (A2+)

Spansk niveau 1

Dette hold er for dig hvis du har haft spansk i

eller har lidt kendskab til sproget. I den daglige

Materialer aftales med underviseren den

cirka to år og kan begå dig på spansk. I undervis-

undervisning arbejdes med oplæsning, over-

første mødegang.

ningen vil vi lægge vægt på de kommunikative

sættelse, samtale, grammatik og mindre skrift-

aspekter med fokus på kursisterne mundtlige

lige opgaver i tilknytning til de læste tekster.

Spansk kommunikation 1 (A1)

sprogfærdigheder. Vi arbejder også med en tekst

Du får fra starten et godt ordforråd, som du

– og opgavebog (Buena Idea 1), hvor vi arbejder

kan bruge med det samme i mange forskellige

med grammatik. Kulturforståelse indgår også i

situationer, når du skal rejse til et spansktalen-

Begynderhold for dig der vil lære spansk helt fra

undervisningen.

de land. Vi lægger vægt på, at du lærer at tale

SPANSK

start. I løbet af denne sæson vil du lære at bygge

For dig som skal lære spansk for første gang,

spansk, lige fra første gang.

enkelte sætninger på spansk, så du kan have

Greve 33212

små dialoger i dine rejser til spansktalende lande.

Onsdage kl. 13.00–14.50, start 19/9

Greve 33214

En del af undervisningen vil fokusere på at lære

24 lektioner, 12 gange kr. 930

Mandag kl. 17.00–18.50, start 10/9

at læse og udtale korrekt på spansk. I undervis-

FOF Huset, lokale 2

24 lektioner, 12 gange kr. 930

ningen vil vi lægge vægt på de kommunikative

Underviser: Miguel Campos

FOF Huset B, lokale 3 Underviser: Maria Ortiz, majooren@yahoo.dk

aspekter med fokus på kursisternes mundtlige sprogfærdigheder. Vi arbejder også med en tekst

Spansk samtale/ kommunikation

Greve 33225

med grammatik. Kulturforståelse indgår også i undervisningen. Materialeudgifter må påregnes.

Vil du lære at begive dig ud i det spanske sprog

24 lektioner, 12 gange kr. 930

under din ferie til Spanien eller Sydamerika? Så

FOF Huset B, lokale 3

Greve 33210

er dette hold noget for dig. Vi lærer at spørge

Underviser: Maria Ortiz, majooren@yahoo.dk

Onsdag kl. 9.00–10.50 start 19/9

om hjælp, finde vej, bestille mad, gå på indkøb

24 lektioner, 12 gange kr. 930

etc. Vi gennemgår den basale grammatik uden

Køge 33233

FOF Huset, lokale 2

at gå for meget i dybden, således at du føler dig

Tirsdag kl. 17.00–18.50, start 11/9

Underviser: Miguel Campos

afslappet og kan komme af med de hæmninger,

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

der forhindrer dig i at tale spansk.

Brogade 19.1, lokale 1

– og opgavebog (Buena Idea 1), hvor vi arbejder

Mandag kl. 19.00–20.50, start 10/9

Underviser: Hans Bülow Andersen, 2547 7674

Spansk kommunikation 2 (A1+)

Greve 33213 Torsdage kl. 12.00–13.50, start 13/9

Køge 33234

Dette hold er for dig der har haft spansk i et år og

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

Tirsdag kl. 19.00–20.50, start 11/9

har lært basis grammatik omkring køn og tal på

FOF Huset, lokale 3

40 lektioner, 20 gange kr. 1385

spansk. Du kan kende forskel på ”ser” og ”estar”. Du

Underviser: Rosa Isabel Cuc Bernabé,

Brogade 19.1, lokale 1

har også lært udsagnsord i nutid. I undervisningen

isacuc@gmail.com

Underviser: Hans Bülow Andersen, 2547 7674

vil vi lægge vægt på de kommunikative aspekter med fokus på kursisternes mundtlige sprogfærdigheder. Vi arbejder også med en tekst – og opgave-

Spansk niveau 1 fortsætter

bog (Buena Idea 1), hvor vi arbejder med gramma-

Kunne du tænke dig at lære noget mere spansk?

tik. Kulturforståelse indgår også i undervisningen.

Efter en introduktion til det spanske sprog, fortsætter vi på dette kursus med at udvide vores

Greve 33211

ordforråd, udvikle vores lyttekompetencer og

Onsdage kl. 11.00–12.50, start 19/9

med at få den basale grammatik på plads.

24 lektioner, 12 gange kr. 930 FOF Huset, lokale 2

Greve 33226

Underviser: Miguel Campos

Tirsdag kl. 17.00–18.50, start 11/9 24 lektioner, 12 gange kr. 930 FOF Huset B, lokale 3 Underviser: Maria Ortiz, majooren@yahoo.dk Køge 33227 Tirsdag kl. 19.30–21.20, start 25/9 20 lektioner, 10 gange kr. 815 Skellet, lokale 1 Underviser: Mads Larsen

32

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


SPROG Spansk niveau 2 Hvis du tidligere har snuset lidt til det spanske sprog og kan tale lidt spansk i nutid, så er spansk

GRÆSK

PORTUGISISK

2 det rigtige hold for dig. Vi genopfrisker det mest

Græsk niveau 1 - begynder

Brasiliansk portugisisk 1

elementære for at komme videre og gennem

Kurset er for dig som vil lære det græske sprog på

NYHED

oplæsning, mundtlige øvelser og enkle samtaler

en sjov og praktisk måde. Vi vil arbejde med den

Du har aldrig haft portugisisk før, men du er

styrker, og bygger vi videre på dit ordforråd.

elementære grammatik og lære at læse og skrive.

interesseret i det smukke brasilianske portugisisk

Du vil også høre lidt om samfundsforhold, kultur

og måske skal du rejse eller studere i landet. Vi

og kropssprog i Grækenland.

træner udtale og arbejder i roligt tempo med små

Greve 33228 Torsdage kl. 10.00–11.30, start 13/9

dialoger – formulerer simple sætninger, f.eks at

50 lektioner, 25 gange kr. 1670

Greve 33260

præsentere sig selv. Du lærer både om sprog,

FOF Huset, lokale 3

Tirsdage kl. 19.00–20.50, start 11/9

udtale, grammatik og om kulturen. Der vil også

Underviser: Rosa Isabel Cuc Bernabé,

20 lektioner, 10 gange, kr. 815

være musik i undervisningen.

isacuc@gmail.com

FOF Huset, lokale 2 Underviser: Katerina Anagnostidou

Greve 33229

Greve 33264 Onsdage kl. 18.00–19.50, start 5/9

Tirsdag kl. 19.00–20.50, start 11/9 24 lektioner, 12 gange kr. 930

Græsk niveau 1.5

FOF Huset B, lokale 3

Du har gået til græsk en hel sæson. Vi vil arbejde

Underviser: Maria Ortiz, majooren@yahoo.dk

videre med den elementære grammatik og lære

20 lektioner, 10 gange, kr. 815 FOF huset, lokale 1 Underviser: Débora Elsborg

at læse og skrive. Du vil også høre lidt om samKøge 33230

fundsforhold, kultur og kropssprog i Grækenland.

Onsdag kl. 10.00–11.50, start 12/9

JAPANSK

24 lektioner, 12 gange kr. 930

Greve 33261

Brogade 19.1, lokale 2

Tirsdage kl. 17.00–18.50, start 11/9

Japansk niveau 1, 5-2

Underviser: Maria Ortiz, majooren@yahoo.dk

48 lektioner, 24 gange, kr. 1615

Dette er et kursus for dem, der fortsætter fra det-

FOF Huset, lokale 2

te års niveau 1, eller har tilsvarende grundviden

Underviser: Katerina Anagnostidou

om japansk og hiragana skriftsproget.

Køge

33231

Tirsdage kl. 17.30–19.20, start 25/9 20 lektioner, 10 gange kr. 815

Med vægt på kommunikation og daglige samtaler

Græsk niveau 2

får du udvidet ordforråd i forståelse og udtale.

Skellet, lokale 1 Underviser: Mads Larsen

Vi arbejder videre med grammatik og lærer at

nu og historisk.

læse og skrive. Du vil også høre lidt om sam-

Vi fortsætter med tekstbøgerne:

Spansk niveau 3- fortsætter

fundsforhold, kultur og kropssprog i Grækenland.

Marugoto: Starter A1: Katsudoo (Japanese) ISBN:

For deltagere, som især vil udvikle deres kommu-

Køge 33262

nikationsevner. Vi vil arbejde med en lang række

Mandage kl. 19.00–20.50, start 10/9

Marugoto: Starter A1: Rikai (Japanese) ISBN: 978-

varierende øvelser og sætte fokus på god udtale

48 lektioner, 24 gange, kr. 1615

4-384-05753-9 C0081

og forståelse for sprogets opbygning.

Brogade 19.1, lokale 1

Greve 33265

Underviser: Katerina Anagnostidou

Mandage kl. 19.00–20.50, start 17/9

Det er naturligt, at vi også taler om japansk kultur

978-4-384-05752-2 C0081.

Køge 33232

52 lektioner, 26 gange, kr. 1730

Tirsdage kl. 15.30–17.20, start 25/9 20 lektioner, 10 gange kr. 815

Græsk letøvede

Skellet, lokale 1

Vi arbejder videre med udtale og grammatik.

FOF huset, lokale 2 Underviser: Atsuko Watanabe Bertelsen

Underviser: Mads Larsen Køge 33263

Syng på svensk workshop

Mandage kl. 17.00–18.50, start 10/9 48 lektioner, 24 gange, kr. 1615 Brogade 19.1, lokale 1 Underviser: Katerina Anagnostidou

Læs mere side 37

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

33


MADLAVNING Italiensk madlavning - ”La vita é bella”

Finere madlavning for mænd

Grillkursus

Ja, livet er dejligt!

Her er chancen for herren, der har lyst til at

Der grilles direkte, indirekte, fast og low - and slow.

Med dette udgangspunkt vil vi lave italiensk

tilberede anderledes og spændende mad. Der

Der bages brød og pizza, grilles kød, fisk og grønt.

(primært grøn) mad og specialiteter fra forskel-

arbejdes i små grupper om de enkelte retter - 4-5

Vi nyder smagsprøverne med lidt drikkevarer til.

lige regioner (Sicilien, Venedig, Rom, Sardinien),

retter pr. gang - afhængig af deltagerantal. Til ret-

Gas- og kulgrill. Underviser griller til smagsprøver.

lytte til italiensk musik, f.eks. Eros Ramazzotti,

terne serveres tilhørende vine. Råvarerne betales

Medbring egen grillhandske, forklæde og godt

tale lidt italiensk og evt. smage en italiensk øl og

særskilt til underviseren, ca. kr. 175 pr. gang.

humør - og vær klar til en hyggelig aften.

Grillen kan alt - undtagen at lave is!

Råvarer kr. 200 er inkl. i kursusgebyret.

hygge os. Madglæde, enkelthed og stor smagsoplevelse er kodeordene i italiensk madlavning - det

Køge 34019

vil vi eftergøre dem.

Overtegnet

Køge 34022

Husk gerne forklæde og egne drikkevarer.

Onsdage i ulige uger kl. 18.00–22.35, start 26/9

Torsdag den 6/9 kl. 17.00–20.40

Udgifter pr. gang kr. 125 afregnes direkte med

50 lektioner, 10 gange kr. 1670

4 lektioner, 1 gang kr. 505

underviser. Ciao e arrivederci.

Vemmedrupskolen, hjemmekundskab

(inkl. udgifter til råvarer)

Underviser: Erik Vagn Nielsen

Holmebækskolen, hjemmekundskab

Greve 34016 Tirsdage i ulige uger kl. 17.30–21.10, start 11/9

Underviser: Jens Janniche 2625 2804

Damagerskolen, skolekøkken

Madskole for børn og voksne

Underviser: Shanaya Lundorff, 5132 6339

Børn fra 6 år sammen med en voksen.

Hjemmelavede grillpølser - pølsemageri I

Vi skal hygge, mens vi laver nemme hverdags-

Bliv din egen pølsemager. Du lærer grundteknikken

Madlavning for finere fruers mænd

retter. Vi anvender årstidens frugt og grønt og

til pølsefremstilling og hvad pølsemageri egentlig er.

inspireres til nye smage og sunde retter. Samtidig

Hvornår bruger man varmrøg og hvornår koldrøg?

får vi en berigende social oplevelse sammen.

Vi arbejder med svinekød. Vi kreerer rødvinspølse,

Her får du ny inspiration til spændende mad. Vi

Medbring forklæde, viskestykker og karklud.

chorizo, medister og pancetta. Der vil blive grillet

laver god gedigen mad af friske råvarer. Udgifter

Råvarer kr. 175 pr. gang, som afregnes med

lidt smagsprøver. Du får de producerede varer med

til mad ca. kr. 300 pr. gang, som afregnes med

underviseren.

hjem.

24 lektioner, 6 gange kr. 930

Medbring forklæde, karklud, viskestykke og behol-

underviseren. Køge

34020

dere/poser til at få pølserne med hjem i.

Greve 34017

Torsdage i lige uger kl. 16.00–19.00

Onsdage i lige uger kl. 18.30–22.10, start 19/9

(reel undervisningstid), start 6/9 (OBS: uge 43

44 lektioner, 11 gange kr. 1500

i stedet for uge 42)

Køge 34023

Damagerskolen, skolekøkken

20 lektioner, 5 gange kr. 875

Torsdag den 27/9 kl. 17.00–20.40

Underviser: Mads Kolbe, 4231 3781

(prisen gælder for 1 barn + 1 voksen)

4 lektioner, 1 gang kr. 505

Herfølge Skole, skolekøkken

(inkl. udgifter til råvarer)

Underviser: Astrid Harmundal, 2720 6411

Holmebækskolen, hjemmekundskab

Mad for mænd Vi mødes hver anden uge, hvor vi på en inspire-

Råvarer kr. 200 er inkl. i kursusgebyret.

Underviser: Jens Janniche 2625 2804

rende måde tilbereder forretter, hovedretter og

Kålværksted

desserter. Vi sætter råvarer, priser og tilberedning

Få inspiration til vinterens salater.

i højsædet og giver plads til den mere fantasifulde

Vi laver salater med årstidens kål og arbejder

og inspirerende mad. Udgifter til madvarer afreg-

med de 5 grundsmage i forskellige dressinger.

Frankfurter og hjemmelavede italienske pølser - pølsemageri II

nes med underviseren.

Til sidst smager vi på de mange salater, vi har

Både for begyndere og øvede - blot andre pølser

fremstillet og taler om dem. Der vil blive serveret

end pølsemageri I.

Greve 34018

et groft brød til.

Vi skal lave frankfurtere – oprindeligt fra Frankfurt

Overtegnet

Råvarer kr. 100 er inkl. i kursusgebyret.

i Tyskland og salamella mantovana – den hjem-

Mandage i ulige uger kl. 18.15–21.55, start 24/9

melavede, lækre italienske pølse. Begge er gode

40 lektioner, 10 gange kr. 1385

Køge 34021

pølser, men de kræver hver sin teknik. Vi arbejder

Damagerskolen, skolekøkken

Torsdag den 15/11 kl. 18.30–21.15

både med svine- og lammetarme samt svine- og

Underviser: Birthe Juhlert

1 gang kr. 375 inkl. udgifter til råvarer

oksekød.

Herfølge Skole, skolekøkken

Du får selvfølgelig de producerede varer med

Underviser: Astrid Harmundal, 2720 6411

hjem. Medbring forklæde, karklud, viskestykke og beholdere/poser til at transportere dine pølser hjem. Råvarer kr. 200 er inkl. i kursusgebyret. Køge 37024 Onsdag den 10/10 kl. 17.00–20.40 4 lektioner, 1 gang kr. 505 (inkl. udgifter til råvarer) Holmebækskolen, hjemmekundskab Underviser: Jens Janniche 2625 2804

34

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


M A D L AV NIN G Spegepølser og grillpølser pølsemageri III

1 dages bagekursus

SMAG PÅ nordiske urter

Vi bager efter forskellige teknikker og fremstiller

Workshop med fokus på urter fra engen,

Over 2 aftner skal vi fremstille de lækreste pølser.

både sunde, grove og finere brød, fortrinsvis med

stranden og skoven.

Dag 1: Vi fremstiller lækre skærepølser/spege­

økologiske ingredienser. Lær om brødets krumme

Regn med en vandring på 3-5 km.

pølser, samt lidt til at tage med hjem til grillen.

og de forskellige slags mel, som vi skal dufte og

Dag 2: Mens røgen sætter sig på skærepølserne,

smage forskellen på. Kort sagt – bliv endnu mere

Har du lyst til at smage og tilberede nogle af en­

fremstiller vi lidt kartoffelsalat til grillpølserne

bageglad. Du får masser af inspiration, viden, en

gens, skovens og strandens vilde urter? Så er en

samt igen lidt lækkert både til at tage med hjem

surdej og en dej til næste dags morgenbrød med

eller flere af disse workshops lige noget for dig. På

samt til at fortære, mens vi venter.

hjem. Medbring forklæde, karklud og viskestykke.

en kort vandring bestemmer og samler vi spiselige

Medbring forklæde, karklud, viskestykke og

Råvarer kr. 160 er inkl. i kursusgebyret.

urter til vores ”grønne” frokost, som vi i fællesskab

beholdere/poser til at transportere dine pølser

tilbereder i skolekøkkenet.

hjem.

Køge 34027

Workshoppens formål er at lære at genkende,

Råvarer kr. 400 er inkl. i kursusgebyret.

Lørdag den 22/9 kl. 11.00–17.25

indsamle og bestemme og ikke mindst smage på

7 lektioner, 1 gang kr. 565 inkl. udgifter til råvarer

et udvalg af meget anvendelige og velsmagende

Køge 34025

Herfølge Skole, skolekøkken

urter. Du får tips og ideer til, hvordan du opbevarer,

Tirsdag den 23/10 og onsdag den 24/10

Underviser: Astrid Harmundal, 2720 6411

tilbereder og serverer herlighederne for familie og

kl. 17.00–20.40

venner og afprøver det i praksis i skolekøkkenet.

8 lektioner, 2 gange kr. 840

Julebag for børn og voksne

Medbring: saks, kurv, små bøtter/poser til urter.

(inkl. udgifter til råvarer) Holmebækskolen, hjemmekundskab

Børn fra 6 år sammen med en voksen.

Materialeudgift kr. 125-150 til råvarer/ frokost, der

Underviser: Jens Janniche 2625 2804

I skal bage lækre julesmåkager - både traditionel-

afregnes direkte med underviser.

le, men også nye med lækre krydderier og sma-

Læs mere og bliv inspireret på: www.lamenagerie.dk

Tag tøj på efter vejret og solide støvler/sko.

ge. I skal også bage kagefigurer, der skal pyntes. Kom og få en hyggelig eftermiddag og få samtidig

Underviser: Merethe Svahn, 5158 8906

fyldt kagedåserne op.

SMAG PÅ nordiske urter 1

Råvarer kr. 200 er inkl. i kursusgebyret.

Workshop med fokus på skovens tidligste urter. Køge 34028 Søndag den 18/11 kl. 10.00–15.05

Køge 36000

5,5 lektion, 1 gang kr. 565 inkl. udgifter til råvarer

Søndag den 7/4 2019 kl. 9.30–15.00

(prisen gælder for 1 barn + 1 voksen)

6 lektioner, 1 gang kr. 425

Herfølge Skole, skolekøkken

Mødested: P-plads øst for Vallø Slot til sanketur,

Underviser: Astrid Harmundal, 2720 6411

derefter Sct. Nikolaj Skole, skolekøkken

Gourmet flødebollekursus

SMAG PÅ nordiske urter 2

På kurset skaber vi små kunstværker - flødeboller

Workshop med fokus på spiselige urter på engen

i støbte og pyntede skaller af tempereret, mørk

og i skoven.

Pølser – jorden rundt

og hvid schweizisk Felchlin couverture chokolade i Grand Cru kvalitet. Kursisterne tilbereder

Køge 36001

NYHED

flødebolleskum med neutral- og med frugtsmag.

Søndag den 12/5 2019 kl. 9.30–15.00

Info om kurset kan ses på FOF Køge Bugts hjem-

Skummet fyldes i flødebolleskallerne. Som

6 lektioner, 1 gang kr. 425

meside i løbet af august/september.

bund lægges først marcipan, hvorpå der støbes

Mødested: P-plads på Skovhusvænget mellem

Råvarer kr. 200 er inkl. i kursusgebyret.

chokolade. Til sidst pyntes bunden medindfarvet

Lellinge og Vemmedrup,

kakaosmørtryk. Hver kursist eller makkerpar

derefter Sct. Nikolaj Skole, skolekøkken

Køge

34026

(barn-voksen) støber 11 flødeboller. Kursisterne

Tirsdag den 13/11 kl. 17.00–20.40

får opskriften med hjem. Medbring forklæde og

4 lektioner, 1 gang kr. 505 (inkl. udgifter til råvarer)

en æske. Bemærk kursusprisen ved tilmelding af

SMAG PÅ nordiske urter 3

Holmebækskolen, hjemmekundskab

1 voksen + 1 barn (fra 10 år).

Workshop med fokus på strandens urter og

Underviser: Jens Janniche 2625 2804

måske lidt fra skoven. Kagebutikken, Roholmsvej 8, 2620 Albertslund. Underviser: Susie Funder

Køge

34029

Søndag den 16/6 2019 kl. 9.30–15.00

Fredag den 28/9 kl. 15.00–17.30

6 lektioner, 1 gang kr. 425

2,5 lektion, 1 gang kr. 370 inkl. råvarer,

Mødested: P-plads ved Comwell Køge,

1 voksen + 1 barn (fra 10 år) kr. 550 inkl. råvarer

derefter Sct. Nikolaj Skole, skolekøkken

36002

34030 Fredag den 9/11 kl. 15.00–17.30 2,5 lektion, 1 gang kr. 370 inkl. råvarer, 1 voksen + 1 barn (fra 10 år) kr. 550 inkl. råvarer

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

35


MU S IK O G S A N G Klaver – rytmisk & klassisk Har du spillet før - og er det bare længe siden,

Allround guitar for børn og voksne

Guitar/instrumental undervisning

eller er du helt nybegynder? Uanset hvad, er det

Dette guitarkursus er for børn og voksne, der

Begynder: Her har du muligheden for at lære

aldrig for sent at gå i gang. Det er kun et spørgs-

ønsker at lære akustisk/klassisk guitar sammen.

at spille guitar. Vi starter helt fra begyndelsen

mål om, hvor nysgerrig du er.

Det er ligegyldigt, om I deltager som barn med

med de første akkorder og de første anslag, men

Dette kursus henvender sig til begyndere, let

forælder eller som barn med bedsteforælder.

vil forsøge at lave sammenspil (lave et band)

øvede og øvede. Undervisningen foregår som

Fokus ligger på, at I skal have det sjovt sammen

allerede fra første undervisningsgang. Numrene/

individuel holdundervisning, hvor der tages

og lære at spille et instrument sammen.

sangene, vi spiller, vil så vidt muligt tage ud-

udgangspunkt i netop dit niveau og dine ønsker.

Kontakt gerne underviser inden kurset, så vi kan

gangspunkt i dine og de andre kursisters ønsker.

Underviseren er uddannet på Rytmisk Musik

drøfte niveau og evt. ønsker for repertoire.

Kom og vær med til guitarband for begyndere.

Konservatorium i København og er en erfaren

Medbring egen guitar. Udgift til materialer må

Fortsætter: Her bygger vi videre på det, du

klassisk- og jazzpianist og komponist. www.

påregnes og afregnes med underviseren.

allerede kan. Numrene/sangene vi spiller, vil så

sebastian-zawadzki.com

Prisen inkluderer en voksen og et barn.

vidt muligt tage udgangspunkt i dine og de andre

Køge 33910

Køge 33913

blik på, at der sker en udvikling af dit guitarspil.

Torsdage fra kl. 16.00, start 6/9

Torsdage fra kl. 16.00, start 6/9

Vi vil vægte sammenspil højt, så vi laver et band,

34 gange kr. 3540 (beløbet kan evt. betales i rater)

18 gange kr. 1875

hvor vi bruger det, vi har lært til at spille som et

Sct. Nicolai skole, Kirkestræde, lokale 3

Brogade 19.1, lokale 2

rigtigt orkester.

Underviser: Sebastian Zawadzki, 4266 7216

Underviser: Cathrine Buch, 6138 8028

Så kom og lær noget mere og tryk den af.

kursisters ønsker, men udvælges også med hen-

Guitar – allround akustisk/ klassisk guitar

Underviser: Thomas Larsen Køge 33916 Begyndere/øvede

Begynder: Bliv præsenteret for det basale

Tirsdage fra kl. 16.00, start 4/9

guitarspil såsom akkordspil, akkompagnement

18 gange kr. 1875

til egen sang, melodispil, sammenspil, node og

Hastrupskolen

rytmelæsning samt grundlæggende musiceren. Fortsætter: Lær nye tricks, akkorder, fingerspil/

Køge 35902

melodispil mm. Vi arbejder med venstre- og

Begyndere/øvede

Undervisningen er individuel og afpasses den

højrehåndsteknik gennem solo- og sammen-

Tirsdage fra kl. 16.00, start 29/1 2019

enkeltes niveau – fra begynderen, hvor vi

spil samtidig med, at repertoiret udvides. Der

12 gange kr. 1250

gennemgår noder, rytmer, fingersætning og

undervises ud fra noder og tabs, men man

Hastrupskolen

spiller små stykker - til den erfarne, hvor det

behøver dog ikke at have kendskab til dette, for

mere handler om fraseringer, udtryk og tekniske

at deltage i kurset. Det læres hen ad vejen.

besværligheder.

Undervisningen er individuel, idet der altid tages

Vi finder ved fælles hjælp nogle musikstykker,

afsæt i den enkelte kursists niveau. Ring gerne

der passer til dig.

for mere info.

Underviseren er uddannet pianist fra Det Kgl.

Medbring egen guitar. Udgift til materialer må

Danske Musikkonservatorium.

påregnes og afregnes med underviseren.

Klaver på alle niveauer

Underviseren er uddannet ved musikkonservaUnderviser: Alexander Noval, 2991 8273

toriet i København, Alicante og Rostock.

Køge 33911 Tisdage fra kl. 15.00, start 4/9

Køge 33914

18 gange kr. 1875

Torsdage fra kl. 15.00, start 6/9

Skellet, pauserum

18 gange kr. 1875 Brogade 19.1, lokale 2

Køge 33912

Underviser: Cathrine Buch, 6138 8028

Onsdage fra kl. 14.30, start 5/9 18 gange kr. 1875 Skellet, pauserum Køge 35900 Tirsdage fra kl. 15.00, start 29/1 2019 12 gange kr. 1250 Skellet, pauserum Køge 35901 Onsdage fra kl. 14.30, start 23/1 2019 12 gange kr. 1250 Skellet, pauserum

36

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


MUSIK O G S A N G Guitar begyndere/letøvede

Køge Bugt Koret

Kurset henvender sig til alle, der har lyst til at lære

Syng solo Begyndere og letøvede

at spille guitar eller genopfriske deres færdigheder.

NYHED

sangere i alle aldersklasser. Vi synger rock, pop,

Du kan lære den grundlæggende teknik, som du

Tips, træning og tricks for dig som gerne vil kunne

evergreens, musicals og andet, der swinger -

kan bruge til melodispil og akkompagnement til

synge en sang for andre sådan, at du selv og

på engelsk og dansk. Vi optræder flere gange i

sange - både fingerspil og anslagsteknik. Musikteo-

lytteren har fornøjelse af det.

løbet af sæsonen og deltager gerne i forskellige

ri vil indgå efter behov.

Vi arbejder sammen på et lille hold og du får

spændende arrangementer. Vi har endvidere en

Undervisning i nodelæsning, akkorder, skalaer osv.

træning i at fremføre en sang som solist. Du får

årlig kor-weekend i løbet af efteråret, hvor hygge

Medbring guitar.

hjælp med sang- og mikrofonteknik, nervøsi-

og sjov forenes med seriøst arbejde. Vi har fast

tet, sangvalg, udtryk, improvisation m.m. To af

pianist til såvel øveaftener som til koncerter. Vi

gangene har vi en professionel musiker med, som

optager nye medlemmer i begrænset omfang.

Tirsdage fra kl. 12.30, start 4/9

akkompagnerer dig, de andre gange arbejder vi

Kan du synge rent og har du erfaring med

30 mødegange, kr. 3120

til digitale backingfiler, så du også kan øve dig

korsang og læser noder (ikke et krav, men en

(beløbet kan evt. betales i rater)

hjemme.

fordel), er du velkommen til at kontakte korleder

Den Hvide By, lokale 3

Der må påregnes en materialeudgift på ca. kr. 60.

Else Andersen på tlf. 3034 4677 eller formand

Køge

33915

Underviser: Gary Shaughnessy, 3050 5848

Køge Bugt Koret er et blandet rytmisk kor med

Lars Rudfeld på tlf. 5121 0499, så vi kan træffe Stevns 35903

aftale om optagelsesprøve.

Tirsdage i ulige uger kl. 19.00–20.50,

Du kan finde mere information på korets hjem-

start 29/1 2019

mesiden www.koegebugtkoret.dk

Sang for voksne begyndere og lettere øvede

12 lektioner, 6 gange kr. 985

Du må påregne en mindre udgift til noder m.m.

med fokus på god, grundlæggende sangteknik

Hotherskolen, musik

og sangglæde. Har du brug for mere informati-

Underviser: Ingrid Østergren,

Greve 33920

on, er du velkommen at kontakte underviseren.

5657 8069/2797 6552

Onsdage kl. 19.15–22.00, start 5/9

Pianist uge 9 og 13: Nikolaj Skaaning

90 lektioner, 30 gange kr. 2100

Sangteknik

Underviser: Ingrid Østergren, 5657 8069/2797 6552

Strandskolen Underviser: Else Andersen, 3034 4677

Stevns 33917

Syng på svensk - workshop

Mandage kl. 19.00–20.50, start 17/9

NYHED

20 lektioner, 10 gange 935

Kan du også lide de svenske viser? Her øver vi

Hotherskolen, musik

nogle smukke vemodige folkeviser og træner

Koncert med Køge Bugt koret og Coret

både stemme, musikalitet og sprogfærdigheder.

Musikken swinger og humøret stiger mindst et

Køge 33918

Workshoppen er både for begyndere og øvede.

par grader, når koret byder på årets musikal-

Tirsdage kl. 19.00–20.50, start 18/9

Der må påregnes en materialeudgift på ca. kr.

ske oplevelse. Koret synger rytmisk musik og

20 lektioner, 10 gange 935

100. Har du brug for mere information, er du

repertoiret spænder fra gospel over rock, swing

Holmebækskolen, musik

velkommen til at kontakte underviseren.

og pop til populære musicalmelodier. Køge Bugt Koret er under ledelse af Else Andersen.

Køge 35904 Torsdage kl. 19.00–21.45, start 28/2 2019

Køge 36803

6 lektioner, 2 gange kr. 375

Onsdag den 27/3 2019 kl. 20.00

Sted: Brogade 19.1, lokale 1

Pris kr. 50

Underviser: Ingrid Østergren,

Teaterbygningen

5657 8069/2797 6552

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

37


SY NIN G O G H Å N D A R B E J D E Syning og tilskæring

Underviser: Jytte Knudsen, 2536 9843

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

På FOFs syskole tilbydes undervisning i beklæd-

Borup 33533

Greve 33544

ning og modesyning. Her er der mulighed for at

Mandage ulige uger kl. 9.30–13.10, start 24/9

Tirsdage ulige uger kl. 10.30–14.40, start 25/9

arbejde med færdige mønstre, som kan gradue-

52 lektioner, 13 gange kr. 1730

(Ingen undervisning i december)

res efter egne mål. Du har også mulighed for at

Borup Kulturhus, 1. sal

49,5 lektioner, 11 gange kr. 1660 FOF Huset, sylokale

arbejde ud fra en grundform og konstruere samt designe dit eget personlige mønster. Dit design

Køge 33534

kan være klassisk, figursyet, skulpturelt eller volu-

Mandage kl. 18.15–21.30, start 24/9

Køge 33545

minøst mm. Detaljer som fx lommer, læg, rynker,

63 lektioner, 18 gange kr. 2045

Mandage lige uger kl. 10.00–14.35, start 17/9

snit/overskæringer og bånd kan løfte dit design –

Den Hvide By, lokale 1

(Ingen undervisning i december) 55 lektioner, 11 gange kr. 1815

alt efter dine egne ambitioner og ønsker. Vi har alle forskellige former, og her er muligheden for at sy

Køge 33535

beklædning, som passer lige til dine mål og ønsker.

Tirsdage lige uger kl. 9.00–12.40, start 18/9

Du vil desuden få kyndig vejledning i valg af materi-

48 lektioner, 12 gange kr. 1615

Køge 33546

aler. Undervisningen er individuel og henvender sig

Den Hvide By, lokale 1

Onsdage ulige uger kl. 19.00–21.45, start 26/9

Den Hvide By, lokale 1

(Ingen undervisning i december)

derfor både til begyndere og øvede. Lokalerne er udstyret med symaskiner og over-

Køge 33536

33 lektioner, 11 gange kr. 1190

lockmaskiner. Der er professionelle pressered-

Tirsdage ulige uger kl. 9.00–12.40, start 25/9

Den Hvide By, lokale 1

skaber, dampanlæg og pressemaskine til fixering

48 lektioner, 12 gange kr. 1615

af indlægsmaterialer, gode klippeborde og en del

Den Hvide By, lokale 1

Køge 33547 Torsdage lige uger kl. 19.00–22.15, start 20/9

materialer. Borup 33537

(Ingen undervisning i december)

Underviser: Edel Brandt Andersen,

Onsdage kl. 9.30–13.10, start 26/9

38,5 lektioner, 11 gange kr. 1345

2325 2437

80 lektioner, 20 gange kr. 2525

Den Hvide By, lokale 1

Køge

Borup Kulturhus, 1. sal

33528

Køge 33548

Onsdage lige uger kl. 10.00–13.40, start 19/9 44 lektioner, 11 gange kr. 1500

Borup 33538

Overtegnet

Den Hvide By, lokale 1

Onsdage lige uger kl. 18.30–21.15, start 19/9

Lørdage ulige uger kl. 9.00–14.05, start 29/9

42 lektioner, 14 gange kr. 1445

(Ingen undervisning i december)

Borup Kulturhus, 1. sal

66 lektioner, 12 gange kr. 2130

Køge 33529

Den Hvide By, lokale 1

Torsdage kl. 10.00–12.45, start 20/9 66 lektioner, 22 gange kr. 2130

Køge 33539

Den Hvide By, lokale 1

4. søndag i mdr. kl. 9.30–15.00, start 23/9

Underviser: Stine Tornbak, 2636 7257

48 lektioner, 8 gange kr. 1615

Køge

Den Hvide By, lokale 1

Onsdage kl. 18.00–20.45, start 19/9

Køge 33530

45 lektioner, 15 gange kr. 1530

Torsdage kl. 13.15–16.00, start 20/9 66 lektioner, 22 gange kr. 2130

Køge

Den Hvide By, lokale 1

1. søndag i mdr. kl. 9.30–15.00, start 7/10

Underviser: Hanne Brandi, 3616 6807

33550

33540

Den Hvide By, lokale 2

48 lektioner, 8 gange kr. 1615

Køge

Den Hvide By, lokale 1

2. søndag i mdr. 10.00–14.35, start 9/9

Køge 33531

33551

35 lektioner, 7 gange kr. 1245

Tirsdage lige uger kl. 10.15–13.00, start 18/9

Underviser: Jeannette Leffler,

(NB: Undervisning i uge 42 og uge 8)

2237 5465 (efter kl. 17)

48 lektioner, 16 gange kr. 1615

Materialeudgifter må påregnes.

Køge

Den Hvide By, lokale 2

Greve 33541

Lørdag den 29/9 og søndag den 30/9

Den Hvide By, lokale 2 33552

Torsdage ulige uger kl. 19.00–21.45, start 27/9

kl. 10.00–17.20

Køge 33532

45 lektioner, 15 gange kr. 1530

16 lektioner, 2 gange kr. 705

Tirsdage lige uger kl. 13.15–16.00, start 18/9

FOF Huset, sylokale

Den Hvide By, lokale 2

(NB: Undervisning i uge 42 og uge 8) 48 lektioner, 16 gange kr. 1615

Køge 33542

Den Hvide By, lokale 2

Tirsdage ulige uger kl. 19.00–21.45, start 25/9 45 lektioner, 15 gange kr. 1530

Underviser: Lis Egede, 2226 1940

Den Hvide By, lokale 1

Køge 33526 2. lørdag i mdr. kl. 9.30–15.00, start 8/9

Køge 33543

48 lektioner, 8 gange kr. 1615

Onsdage lige uger kl. 19.00–21.45, start 19/9

Den Hvide By, lokale 2

45 lektioner, 15 gange kr. 1530 Den Hvide By, lokale 1

38

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


SY NIN G O G H Å N D A R B E J D E Intensivt sykursus 4 lørdage

Kjolegrundform modul 1 - weekendworkshop

NYHED

Kursus til dig, der ønsker at lære at konstruere din

Kurset er for alle, der ønsker at fordybe sig i syning.

egne personlig kjolegrundform.

Her er der mulighed for at sy en hel dag.

Vi vil se på, hvordan man tager de rigtige mål og

Kurset henvender sig både til begyndere og øvede,

ud fra det lære at konstruere en kjolegrundform.

da undervisningen tilrettelægges individuelt efter

Grundformen sys op i staut, så du får den helt per-

behov og fagligt niveau.

fekte model at arbejde videre med. Derefter ser vi

Har du evt. et færdigt grundformsmønster, så

på, hvordan du kan lave modeludvikling. Du lærer

har du mulighed for at arbejde videre med det.

at lave mønsterdele, som du selv efterfølgende

Ligeledes kan der arbejdes med færdige mønstre

kan sy ud fra.

samt tilskæring. Der arbejdes med traditionelle

Kurset slutter med et individuelt færdigt mønster

syteknikker.

og en tilrettet grundform, der er tilpasset dig.

Der må påregnes udgifter til materialer samt

Der må påregnes udgifter til materialer samt

Nederdelgrundform - weekendworkshop

redskaber.

redskaber.

Vi syr årstidens nederdele og henter inspiration fra

Underviser: Jeannette Cerie Leffler,

Underviser: Jeannette Cerie Leffler,

Vi skal bruge en hel weekend, hvor emnet udeluk-

2237 5465 (efter kl. 17)

2237 5465 (efter kl. 17)

kende drejer sig om nederdele.

Køge 33527

Køge 33524

Du vil lære at konstruere din egen personlige ne-

Lørdage den 6/10, 17/11, 1/12 og 5/1 2019

Lørdag den 20/10 kl. 9.00–15.25 og

derdelsgrundform. Der arbejdes med traditionelle

kl. 9.00–16.50

søndag den 21/10 kl. 9.00–14.30

syteknikker og du vil få grundig vejledning for til

34 lektioner, 4 gange kr. 1215

13 lektioner, 2 gange kr. 610

sidst at ende med et færdigt og perfekt resultat.

Den Hvide By, lokale 2

Den Hvide By, lokale 2

Kurset henvender sig både til begyndere og øvede,

Køge 35502

Køge 35503

behov.

Lørdage den 2/2, 2/3, 6/4 og 4/5 2019

Lørdag den 23/3 2019 kl. 9.00–15.25 og

Forudsætninger: Kendskab til at sy på symaskine.

kl. 9.00–16.50

søndag den 24/3 2019 kl. 9.00–14.30

Der må påregnes udgifter til materialer samt

34 lektioner, 4 gange kr. 1215

13 lektioner, 2 gange kr. 610

redskaber.

Den Hvide By, lokale 2

Den Hvide By, lokale 2

modens verden.

da undervisningen tilrettelægges individuelt efter

Underviser: Jeannette Cerie Leffler, 2237 5465 (efter kl. 17)

Syning – detaljer/ sy-teknikker

Kjolegrundform modul 2 - weekendworkshop

NYHED

Kurset henvender sin til dig, som ønsker at bruge

søndag den 23/9 kl. 9.00–14.30

På dette hold kan du lære at sy detaljer og diver-

din kjolegrundform til at udvikle dine egne per-

13 lektioner, 2 gange kr. 610

se syteknikker - fx lommer, gylp, kraver, skarpe

sonlige modeller, idet du lærer de grundlæggende

Den Hvide By, lokale 2

hjørner og sømme (fransk søm, kapsøm etc.).

principper i modeludvikling. Kjolegrundform modul

Du kan enten fortsætte med noget beklædning,

2 forudsætter, at du har deltaget i workshop i

Køge 35501

du allerede er i gang med, hvor du ønsker hjælp

kjolegrundform modul 1.

Lørdag den 23/2-19 kl. 9.00–15.25 og

til detaljerne eller tage udgangspunkt i mine sy-

Der må påregnes udgifter til materialer samt

søndag den 24/2-19 kl. 9.00–14.30

prøver, som du efterfølgende kan bruge hjemme

redskaber.

13 lektioner, 2 gange kr. 610

Køge 33523 Lørdag den 22/9 kl. 9.00–15.25 og

Den Hvide By, lokale 2

til egne syprojekter. Undervisningen er individuel og henvender sig

Underviser: Jeannette Cerie Leffler,

derfor både til begyndere og øvede, men det er

2237 5465 (efter kl. 17)

en fordel at have erfaring med en symaskine.

Køge 33525 Lørdag den 24/11 kl. 9.00–15.25 og

Medbring: Knappenåle, synål, sysaks, papirsaks,

søndag den 25/11 kl. 9.00–14.30

sytråd, opsprætter, lineal, blyant/kuglepen, må-

13 lektioner, 2 gange kr. 610

lebånd, tråd, kridt, papir, mønsterpapir og stof.

Den Hvide By, lokale 2

Underviser: Stine Tornbak, 2636 7257

Køge 35500

Køge

Lørdag den 27/4-19 kl. 9.00–15.25 og

33553

Lørdag den 27/10 og søndag den 28/10

søndag den 28/4-19 kl. 9.00–14.30

kl. 10.00–17.20

13 lektioner, 2 gange kr. 610

16 lektioner, 2 gange kr. 705

Den Hvide By, lokale 2

Den Hvide By, lokale 2

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

39


SY NIN G O G H Å N D A R B E J D E Skindkursus

Patchwork

Underviser: Jette Stubbe, 4075 8032

At sy i skind er noget mange frygter, for har

Patchwork er en pragtfuld hobby, hvor du kan

Køge 33614

du først syet forkert i skind én gang, er der ingen

sy de skønneste produkter. Der vil være inspira-

Mandage i ulige uger kl. 10.00–13.15, start 24/9

fortrydelses ret - en forkert syning kan ses. Men

tionsmateriale til både små og store ting - f.eks.

45,5 lektioner, 13 gange kr. 1545

her, på dette kursus, prøver vi at komme ud over

grydelapper, tevarmere, sengetæpper, vægtæp-

Den Hvide By, lokale 1

denne frygt. Med de rette syteknikker, den rette

per, æsker, tasker, juleting osv. Der undervises i

indgangsvinkel og viden, kan intet stoppe os.

forskellige maskinsyede teknikker og håndsyning.

Køge 33615

I får mulighed for at sy lige det, du altid har drømt

Ligeledes vil der blive arbejdet med farvelære,

Tirsdage i ulige uger kl. 10.00–12.45, start 25/9

om i skind. Alle muligheder er åbne, og sammen

stofsammensætning, montering og quiltning.

39 lektioner, 13 gange kr. 1360

vil vi finde den rette konstruktion. Medbring din

Undervisningen er individuel, så alle kan, uanset

Den Hvide By, lokale 2

egen symaskine. Forudsætning: Kendskab til at

forudsætninger og niveau, være med og du kom-

sy tøj på symaskine. Der må påregnes udgifter til

mer således til at arbejde med lige netop det, der

Køge 30616

materialer samt redskaber.

interesserer dig.

Onsdage i ulige uger kl. 10.00–12.45, start 26/9

Materialer kan købes i forbindelse med kurset

39 lektioner, 13 gange kr. 1360

Underviser: Jeannette Cerie Leffler,

– eller der kan henvises til, hvor supplerende

Den Hvide By, lokale 1

2237 5465 (efter kl. 17)

materialer kan købes.

Køge 33522

Medbring: almindeligt sygrej, blyant, stofrester og

Køge 33617

Mandage lige uger kl. 19.00–21.45, start 1/10

evt. igangværende arbejder.

Onsdage i ulige uger kl. 13.30–16.15, start 26/9

18 lektioner, 6 gange kr. 900 Den Hvide By, lokale 2

39 lektioner, 13 gange kr. 1360 Greve 33608

Den Hvide By, lokale 1

2. lørdag i mdr. kl. 9.00–14.30, start 13/10 Køge 35601

42 lektioner, 7 gange kr. 1445

Køge 33618

Mandage lige uger kl. 19.00–21.45,

FOF Huset, sylokalet

Lørdage kl. 9.00–14.30, den 22/9, 20/10, 17/11

start 21/1 2019

Underviser: Benthe Larsen, 4215 2818

og 12/1, 9/2, 9/3, 6/4 2019

18 lektioner, 6 gange kr. 900 Den Hvide By, lokale 2

42 lektioner, 7 gange kr. 1445 Underviser: Pernille Ruskjær,2992 3790

Den Hvide By, lokale 1

Greve 33609

Pelskursus begyndere og øvede

Torsdage i lige uger 10.00–12.45, start 20/9

Køge 33619

36 lektioner, 12 gange kr. 1275

Lørdage kl. 9.00–14.30, den 6/10, 3/11, 1/12

FOF Huset, sylokalet

og 26/1, 23/2, 23/3, 20/4 2019 42 lektioner, 7 gange kr. 1445

Har du det ligesom jeg? Du kan ikke gå forbi en pelsforretning uden at stoppe op, for så at erfare,

Greve 33610

at det er alt for dyrt? Her har du mulighed for at

Torsdage i lige uger 13.00–15.45, start 20/9

stifte bekendtskab med pelsens verden. Vi tager

36 lektioner, 12 gange kr. 1275

Julekursus

udgangspunkt i forarbejdning og vedligeholdelse af

FOF Huset, sylokalet

Køge

Den Hvide By, lokale 1

33620

Søndage kl. 10.00–15.30, den 11/11 og 18/11

forskellige typer pels. Der gives grundig vejledning i- og teknikker til syning af bl.a. pels til pelskraver til

Greve 33611

12 lektioner, 2 gange kr. 575

jakker, tasker, luffer og andre beklædningsgenstan-

1 torsdag i mdr. kl. 18.00–20.45, den 4/10, 1/11,

Den Hvide By, lokale 2

de, samt teknikker til opskæring og syning af pels

29/11 og 10/1, 7/2, 7/3 2019

på en almindelig symaskine. Der er mulighed for

18 lektioner, 6 gange kr. 760

at købe bundtmagerknive og kaninskind på kurset.

FOF Huset, sylokalet

Stumpwork og dragværk NYHED

Medbring din egen symaskine. Der må påregnes udgifter til materialer samt

Køge 33612

Vinterens udfordring er 3D broderi (den nye

redskaber.

Fredage i lige uger kl. 10.00–12.45, start 21/9

benævnelse på stumpwork). Du har mulighed

36 lektioner, 12 gange kr. 1275

for at afprøve flere typer/varianter af stumpwork

Den Hvide By, lokale 1

og du vil få mulighed for at montere stumpwork

Underviser: Jeannette Cerie Leffler, 2237 5465 (efter kl. 17)

på en miniæske.

Køge 33521

Køge 33613

Dragværk er én af de tidlige hedebosyninger. Vi

Fredag den 26/10 kl. 18.00–21.00,

Fredage i lige uger kl. 13.00–15.45, start 21/9

drager/trækker nogle stoftråde ud for at kaste

lørdag den 27/10 kl. 9.00–15.55 og

36 lektioner, 12 gange kr. 1275

omkring andre - og pludselig har du et motiv på

søndag den 28/10 kl. 9.00–13.50

Den Hvide By, lokale 1

dit stof. Emnet kan være en dekoration på en

16 lektioner, 3 gange kr. 850

serviet, en taske eller andet. Både nybegyndere

Den Hvide By, lokale 4

og øvede i broderi er velkomne.

Køge 35600

Køge 33621

Fredag den 25/1-19 kl. 18.00–21.00,

Lørdage kl. 9.30–14.05 den 13/10, 10/11, 8/12

lørdag den 26/1-19 kl. 9.00–15.55 og

og 12/1, 9/2, 9/3 2019

søndag den 27/1-19 kl. 9.00–13.50

30 lektioner, 6 gange kr. 1100

16 lektioner, 3 gange kr. 850

Brogade 19.1, lokale 1

Den Hvide By, lokale 4

Underviser: Sonja Jensen, 2866 1646

40

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


SY NIN G O G H Å N D A R B E J D E Get Hooked – hækling er trendy, sjovt og nemt

Vævehækling - weekendworkshop

Knipling

- når man altså får det lært.

NYHED

er populært og spændende at arbejde med. Kurset

Fordelen ved hækling er, at du kun har én maske at

Trænger du til nye udfordringer udi hækleuniver-

henvender sig både til begyndere og øvede, idet

holde styr på.

set? Bliv fortrolig med vævehækling på en

der undervises individuelt på de enkelte hold. Ved

Du lærer de helt basale masker at kende og vil i

weekend. Vævehækling er en spændende og

brug af forskellige teknikker kan der laves mange

løbet af kurset også stifte bekendtskab med for­

relativ ukendt teknik i Danmark.

forskellige brugsting. Du kan kniple smykker,

skellige hækleteknikker og mønstre. Du vælger

Hæklearbejdet har et pænt mønster på begge si-

kraver, beklædningsudsmykning, tredimensional

selv, hvad du vil hækle. Der er masser af inspirati-

der. Der er ingen bagside på hækletøjet. Det ser

knipling til jul og påske og lave dekorationer til

on at hente på kurset og der tages udgangspunkt i

kompliceret ud, men du hækler altid kun med én

bordet, til glas eller til lysestager m.m. Materialer

den enkelte deltagers ønsker og behov.

farve garn ad gangen.

kan købes i forbindelse med kurset. Nye deltagere

Der er garn og hæklepinde til at øve sig med.

Der tages udgangspunkt i underviserens egne

må gerne ringe til underviseren først og høre

Det er super afstressende - hækling (og strikning)

opskrifter fra ugeblade og en engelsk hæklebog,

nærmere.

sænker blodtryk og puls - og samtidig er det vi­den­

Interlocking Crochet af Tanis Galik.

skabeligt bevist at have de samme gode virk­ninger

Det er en forudsætning for et godt udbytte af

Greve 33625

som meditation og yoga.

workshoppen, at du har hækleerfaring og kan

Torsdage kl. 14.00–16.45, start 27/9

Underviseren udarbejder på freelance basis op-

læse en dansk hækleopskrift. Du behøver dog

69 lektioner, 23 gange kr. 2215

skrifter til flere ugeblade.

ikke være fortrolig med engelske opskrifter og

Greve Borgerhus, lokale 5+6

termer.

Underviser: Kirsten Fuglsang, 2821 9084

Køge

33622

Knipling er et smukt gammelt kunsthåndværk, som

Medbring garn, hæklenåle og en lille madpakke

Onsdage kl. 19.00–21.45, start 19/9

- vand, te og kaffe er på kursusstedet. Kontakt

Ishøj 33626

30 lektioner, 10 gange kr. 1100

gerne underviser for yderligere information.

Tirsdage kl. 19.00–21.45, start 2/10 66 lektioner, 22 gange kr. 2130

Brogade 19.1, lokale 1 Underviser: Charlotte Kofoed Westh, 4074 7450

Vævestrik - weekendworkshop NYHED

Køge 33624

Foreningshuset

Lørdag den 6/10 kl. 9.00–12.40 og

Underviser: Benthe Larsen, 4215 2818

søndag den 7/10 kl. 9.30–13.10 8 lektioner, 2 gange kr. 440

Underviser: Dorte Jensen,

Brogade 19.1, lokale 1

5118 0524 (efter 16)

Underviser: Charlotte Kofoed Westh, 4074 7450

Køge 33627 Torsdage kl. 9.30–12.15, start 4/10

Har du lyst til at lære noget nyt - på en weekend ? Eneste forudsætning er, at du er en relativ habil

60 lektioner, 20 gange kr. 1955

strikker, som kan strikke efter en dansk strikkeop-

Strikke-/hæklecafé

skrift.

En tirsdag om måneden.

Underviseren tager udgangspunkt i forskellige væ-

Caféen henvender sig til dig, der skal have hjælp til

Køge 33628

vestrik-diagrammer og viser, hvordan du skal gøre.

at komme i gang, dig der har svært ved at tyde en

Torsdage kl. 18.30–21.15, start 20/9

Det er nemmere end du tror, da der kun strikkes

opskrift og dig, der ikke kan montere det færdige

72 lektioner, 24 gange kr. 2300

med én farve garn ad gangen.

strikke-/hæklearbejde.

Den Hvide By, lokale 4

se hvilke fantastiske mønstre, farvesammensæt-

Køge

Underviser: Bettina Brandt-Lassen,

ninger og modeller, der kan strikkes. Har du en

Tirsdage kl. 19.00–21.45, den 25/9, 30/10,

2029 1600

opskrift, hvor vævestrik indgår og som du gerne

27/11 og 29/1, 26/2, 26/3, 30/4 2019

Stevns 33629

vil i gang med at strikke, så tag endelig opskriften

21 lektioner, 7 gange kr. 845

Onsdage kl. 9.30–12.15, start 26/9

med på kurset.

Den Hvide By, lokale 2

60 lektioner, 20 gange kr. 1955

Tag garn, strikkepinde og en lille madpakke med

Underviser: Susanne Mathiasen, 2622 1902

Mødestedet Hårlev

Den Hvide By, lokale 4

Googl eventuelt vævestrik og Mosaic Knitting og 33607

- vand, kaffe og te er på kursusstedet. Kontakt gerne underviseren for yderligere information.

Stevns 33630 Onsdage kl. 19.00–21.45, start 26/9

Køge 33623

60 lektioner, 20 gange kr. 1955

Lørdag den 17/11 kl. 9.00–12.40 og søndag

Mødestedet Hårlev

den 18/11 kl. 9.30–13.10 8 lektioner, 2 gange kr. 440 Brogade 19.1, lokale 1 Underviser: Charlotte Kofoed Westh, 4074 7450

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

41


B L O M S T ER Temakurser - Greve

Blomsterdesign - med kærlighed og passion

kategorier.

Blomsterdesign - for børn med forælder/ bedsteforælder

Underviseren medbringer alle materialer. Du skal

NYHED

blot medbringe en saks og en kniv.

Kender du et barn, der ELSKER at være kreativ og

Spændene blomsterinspiration inden for forskellige

lege? Så er dette hold lige noget for jer. Vi starter sæsonen med at lave de smukkeste

Greve 33766

buketter af sensommerblomster og bær. I vil lære

Juletema

at sætte blomsterne i spiral og vi snakker også om

Mandag den 19/11 kl. 18.00–20.45

de forskellige former, blomsterne har.

3 lektioner, 1 gang kr. 425 inkl. materialer FOF Huset, lokale 3

Flowers by Ida

Underviser: Kate Balle, 4052 8260

2. gang: Halloween: I skal skære i græskar og laver en lille mosbamse, der kan pynte udenfor døren. 3. gang: I binder smukke kranse med forskelligt

Greve 35750

grønt og pynter efter egen smag.

Påsketema

Har du lyst til at være kreativ og drømme dig langt

4. gang: I vil lære at lave smukke juledekorationer

Mandag den 8/4 2019 kl. 18.00–20.45

væk fra hverdagens stress og jag, fordybe dig i

i fine krukker eller på fad. Her vil vi snakke om

3 lektioner, 1 gang kr. 425 inkl. materialer

blomsternes farverige og skønne verden?

størrelser på lys og hvor meget grønt, man dækker

FOF Huset, lokale 3

Du vil lære en masse teori om form og farvelære

bunden af med. I vil også lære at pynte med kugler

og arbejde med kontraster. Der er ikke to gange,

og naturmaterialer. Der er mulighed for at købe

Jul med kogler og mos

der er ens. Vi har et nyt emne hver gang, hvor vi

materialer på kursusstedet.

NYHED

oner, fantasibuketter eller adventskranse.

Stevns 33764

Af de dejligste naturmaterialer skaber vi årets

Jeg elsker at bruge naturens skattekammer og

Torsdag den 27/9 kl. 16.00–18:30,

smukkeste julearrangementer.

bliver inspireret af årstidens mange skønne farver

fredag den 19/10 kl. 16.00–18.30,

Underviseren medbringer materialer, men du skal

og materialer.

onsdag den 7/11 kl. 16.00–18:30 og

selv medbringe alle mulige forskellige slags kogler

Vi arbejder med nye og gamle teknikker og trends

torsdag den 6/12 kl. 16.00–18.30

– gerne mange af hver slags. Medbring også mos

inden for blomsterdesign.

13,5 lektioner, 4 gange kr. 795 kr.

og 3-4 vaser eller skåle og de lys, du ønsker i.

Der er mulighed for at købe materialer på kursus-

(prisen gælder en voksen + et barn på min. 6 år)

Alle laver den samme dekoration. Medbring kniv

stedet.

Flowers by Ida, Bækkemosevej 7, Varpelev,

gennemgår teknikker og tanker bag vores dekorati-

4652 Hårlev

og saks. Underviser: Ida Berg, Greve 33767

Undervisningssted: Flowers By Ida,

Lørdag den 10/11 kl. 10.00 –15.30

Bækkemosevej 7, Varpelev, 4652 Hårlev

Underviser: Ida Berg

FOF Huset, lokale 3

Stevns 33761

Blomsterdesign - Juleweekend med stil

Underviser: Kate Balle, 4052 8260

Mandage i ulige uger kl. 9.30–12.30, start 10/9

NYHED

28 lektioner, 7 gange kr. 1135

Har du lyst til at drømme dig langt væk fra

6 lektioner, 1 gang kr. 875 inkl. materialer

hverdagens stress og jag og give den fuld gas en

Blomsterbinding

Stevns 33762

weekend med juledekorationer, adventskranse,

På disse kurser deler vi vores glæde for blomster

Mandage i ulige uger kl. 18.30–21.30 start 10/9

grankugler og udendørspynt?

og skaber kreative og smukke dekorationer.

28 lektioner, 7 gange kr. 1135

Du vil blive inspireret og få forskellige forslag til lækre adventskranse/dekorationer, lære teknik-

Vi vil være både romantiske og trendy - og selvfølgelig følger vi årstidens variationer. Der vil

Stevns 33763

kerne bag, de rigtige proportioner på lys samt at

være mulighed for at bestille blomster og øvrige

Tirsdage i ulige uger kl. 9.30–12.30, start 11/9

afstemme dit materialevalg, så det passer til din

materialer forud for kurserne.

28 lektioner, 7 gange kr. 1135

egen personlige stil. Vi vil arbejde med begreber som stikkeretning,

Underviser: Oplyses hos FOF

stikkemasse og formkontraster.

Køge 33759

Du vil lære at pynte dine dekorationer smukt, hvad

Onsdage ulige uger kl. 10.00–13.15, start 26/9

enten du er til det klassiske eller mere moderne.

35 lektioner, 10 gange kr. 1245

Vi arbejder individuelt, så der er plads til alle på

Den Hvide By, lokale 4

holdet. Der er mulighed for at købe materialer på kursusstedet.

Køge 33760 Onsdage ulige uger kl. 13.30–16.45, start 26/9

Stevns 33765

35 lektioner, 10 gange kr. 1245

Lørdag den 10/11 kl. 13.00–18.00 og

Den Hvide By, lokale 4

søndag den 11/11 kl. 9.00–14.00 13 lektioner, 2 gange kr. 650 Flowers by Ida, Bækkemosevej 7, Varpelev, 4652 Hårlev Underviser: Ida Berg

42

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


B L O M S T ER Temakurser hos Da Capo & Co

Buket og oasisdekoration

Jul med Da Capo & Co

NYHED

Med årstidens smukke materialer og farver kombi-

Torvet 15, baggården - Køge

Med sæsonens smukke blomster og farver skal

nerer du en juledekoration eller adventskrans, som

https://www.dacapoogco.dk/

du først binde en buket og efterfølgende lave en

du kan pynte op med hjemme.

oasisdekoration.

Du får vist og prøvet grundlæggende teknikker. Vi

Kurserne hos Da Capo & Co er tilrettelagt, så alle

Vi starter med at vise, hvordan vi soignerer blom-

taler om farvesammensætning og proportioner.

kan være med. De kræver ingen erfaring – kun

sterne, bruger værktøjet og teknikken i at binde en

Glæd dig til kreative timer, hvor naturen er i højsæ-

lysten til at være kreativ.

lav, tæt rokokobuket.

det. Kurserne kræver ingen erfaring – kun lysten til

Underviser: Stine Seeger

Herefter skal du i gang med at binde. Blomsterne

at være kreativ

fra buketten genbruges til at laver en dekoration i

Buketter – lær to teknikker

oasis, som du kan tage med hjem og nyde. Ønsker du ikke at genbruge dine blomster, kan

Juledekoration

NYHED

ekstra blomster købes på dagen – ellers er alle

NYHED

materialer inkluderet i kursusgebyret. Køge 33769 Tirsdag den 11/9 kl. 18.00–21.00 1 gang kr. 495 inkl. materialer

Kransebinderi

Da Capo & Co

Da Capo & Co

NYHED

Med sæsonens smukke blomster og farver skal vi binde 2 buketter.

Medbring lys og fad/underlag – eller køb det på

Du ser først, hvordan vi soignerer blomsterne og

kurset. Øvrige materialer er inkluderet i kursuspri-

bruger værktøjet.

sen.

Du starter med at lære teknikken i at binde en de samme blomster til at binde en lav tæt rokokobuket. Du får således en smuk buket med hjem til vasen og kan nu øve videre med 2 forskellige

Køge 33772

Da Capo & Co

havebuket med højde og fylde. Herefter bruger du

Tirsdag den 20/11 kl. 18.00–21.00 1 gang kr. 495 inkl. materialer (undtagen lys, fad/underlag)

teknikker.

Med sæsonens smukke materialer og farver skal

Ønsker du ikke at genbruge dine blomster, kan

du lave en skøn krans.

ekstra blomster købes på dagen – ellers er alle

Vi snakker teknikker og egnede blomster. Kransen

Adventskrans

materialer inkluderet i kursusgebyret.

kan bruges til døren, på bordet, som dekoration,

NYHED

omkring et bloklys osv.

Medbring 4 lys eller køb dem på kurset. Øvrige

Alle materialer er inkluderet i kursusgebyret.

materialer er inkluderet i kursusgebyret.

Køge 33770

Køge 33773

Tirsdag den 25/9 kl. 18.00–21.00

Tirsdag den 27/11 kl. 18.00–21.00

1 gang kr. 495 inkl. materialer

1 gang kr. 495 inkl. materialer (undtagen lys)

Køge 33768 Tirsdag den 28/8 kl. 18.00–21.00 1 gang kr. 495 inkl. materialer

Køge 33771 Tirsdag den 23/10 kl. 18.00–21.00 1 gang kr. 495 inkl. materialer

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

43


K R E AT I V

Design: Mai Johannesen

Smykkefremstilling - lettere guldsmedeteknikker

Pileflet

Keramik – stentøj

Dette gamle håndværk er blevet meget populært

Lær at modellere tynde krukker, vaser og skåle

og er faktisk noget, vi har kunnet siden stenalde-

med en speciel teknik, at arbejde med plader til re-

ren. Du vil høre om historien bag håndværket og

lieffer, tal, bogstaver og krukker samt at modellere

om pilens vækst, høst og opbevaring.

skulpturer, masker og portrætter. Du får mulighed

Som begynder kan du flette en rund kurv. Øvede

for at dreje på sparkeskive eller elektrisk dreje-

har mulighed for at flette ovale kurve eller større

skive. Lær også forskellige dekorationsteknikker

ting. Der flettes med uafbarket pil, hvilket giver et

og at glasere. Alle teknikker vil blive gennemgået.

særligt farvespil i kurven. Medbring beskærersaks,

Udgifter til materialer og brænding må påregnes.

kniv/dolk samt en rund sten eller et lod (2½-5 kg.)

Herudover fællesudgifter ca. kr. 50, som afregnes

til at holde kurven fast med. Materialer kr. 150-200,

med underviseren. Du er velkommen til at ringe til

som afregnes med underviseren. Stærke finger-

underviseren eller besøge hende på værkstedet.

kræfter er en fordel. Underviser: Lillian Binderup Jensen, 6184 1188

Kom og prøv kræfter med guldsmedefagets grundlæggende teknikker og lær at lave dine

Underviser: Jessie Reedz Adamsen, 2895 1423

Køge 33728

helt egne, unikke smykker. Med udgangspunkt i

Køge 33715

Tirsdage kl. 10.00–12.45, start 25/9

arbejdstegninger eller skitser, fremstiller vi hals-

Lørdag den 3/11 kl. 9.00–16.20 og

60 lektioner, 20 gange kr. 2055

kæder, armbånd, vedhæng, ringe eller øreringe.

søndag den 4/11 kl. 9.00–16.20

Kirkebjergvej 8, Ejby

Du lærer at save, file, smede og lodde i sølv,

16 lektioner, 2 gange kr. 825

tilpasse forskellige smykkedele og får mulighed

Den Hvide By, lokale 3 og 4

Køge 33729 Tirsdage kl. 19.00–21.45, start 25/9

for at tilføje andre materialer. Holdet er både for begyndere og letøvede. Der

Køge 35700

60 lektioner, 20 gange kr. 2055

må påregnes udgifter til materialer.

Lørdag den 2/2 2019 kl. 9.00–16.20 og

Kirkebjergvej 8, Ejby

Max. 8 deltagere.

søndag den 3/2 2019 kl. 9.00–16.20 16 lektioner, 2 gange kr. 825

Læs mere om underviseren på www.kogebugt.dk Underviser: Mai Johannesen, 2250 5655

Den Hvide By, lokale 3 og 4

Køge 33724

Keramik for begyndere og øvede

Mandage i ulige uger kl. 15.30–18.15 start 10/9

Vi tager udgangspunkt i dine ønsker og forud-

36 lektioner, 12 gange kr. 1275

sætninger og arbejder med forskellige formgiv-

Den Hvide By, lokale 3

ningsteknikker inden for lerets mange muligheder

www.treokai.com

(modellering, kvætsning, pladeteknik og pølsning). Køge 33725

Vi skal eksperimentere med forskellige glasurer og

Mandage i ulige uger kl. 18.15–21.00 start 10/9

glaseringsteknikker.

36 lektioner, 12 gange kr. 1275

Du kan både lave brugskunst og skulpturer alt

Den Hvide By, lokale 3

efter, hvad du ønsker.

Raku - Keramik

Materialeudgift kr. 500 afregnes med underviseren

NYHED

første mødegang.

Se kurser i Hvalsø s. 51.

Underviser: Britt Bläske Vestergaard, 3178 7577 Køge 33726 Tirsdage kl. 19.00–21.45, start 11/9 45 lektioner, 15 gange kr. 1530 Ellemarkskolen, formning Køge 33727 Torsdage kl. 19.00–21.45, start 13/9 45 lektioner, 15 gange kr. 1530 Ellemarkskolen, formning

44

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


K R E AT I V Keramik Støb dit eget enkle design.

Trædrejning - begyndere og øvede

Glasfusing - begynderkursus

Vi vil give os i kast med at udforme og støbe enkle

Kom og lær at dreje i træ og slibe dit værktøj. Du

Relieffer/glasbilleder eller glasfad udføres med to

ting som krus, små vaser, urtepotter mv. Kurset

kan dreje f.eks. skåle, fade, blyanter og kuglepen-

lag glas i 4 mm tykkelse. Imellem lagene arbejdes

introduceres af en keramiker, der vil undervise

ne, rangler, flaskepropper, peberkværne m.m. Vi

med kobberoxyder, koboltoxyder, jernoxyder m. fl.

i de grundlæggende principper for støbning i

har værktøj og drejebænke (dog ikke til alle), så

Disse lag smeltes sammen til færdige kunstværker.

porcelæn.

hvis du selv har værktøj og en bænk, der er til at

Husk arbejdstøj. Materialeudgifter ca. kr. 200, som

De næste 5 gange støber vi på livet løs og afslutter

tage med, så gør det. Du må også meget gerne

afregnes med underviseren.

med 2 gange, hvor vi glaserer tingene.

medbringe træ til at dreje i.

Max. 6 deltagere.

være til stede og assistere med såvel det praktiske

Køge 33734

Køge 33735

som det æstetiske i forbindelse med arbejdet.

Fredage den 26/10 kl. 17.00–21.10 og 2/11

Lørdag den 17/11 kl. 9.00–15.25 og

kl. 17.00–21.10, lørdag den 27/10 kl. 9.00–16.50

søndag den 18/11 kl. 9.00–15.25

Køge 33730

og 3/11 kl. 9.00–16.50

14 lektioner, 2 gange kr. 1200

Tirsdage kl. 18.30–20.50, start 18/9

26 lektioner, 4 gange kr. 990

Østergade 5, Ll. Skensved

22 lektioner, 8 gange kr. 1650 (inkl. materialer

Hastrupskolen, sløjdlokalet

Underviser: Kunstner Erik Vitcetz Smidt /

og brænding)

Underviser: Bruno Laursen, 2536 3243

www.erikvitcetz.dk

Helene Notkim og Gitte Egebak Henriksen,

Kunsten at male på sten

Støbe i hvidmetal

ledere af Skovbo Billedskole

Naturens materialer vinder mere og mere ind.

Over tre dage kan du lære at støbe figurer, smyk-

På kurset kan du eksperimentere med både

ker, modelarbejder m.m. i hvidmetal - et meget flot

Kunstfredagsbar

kombinationen af grafiske mønstre, skrifter og

metal, når det er patineret og forarbejdet.

stenenes forskellige teksturer. Så mangler du en

Du lærer at lave figurerne, fremstille formene,

Afslut en travl uge med hyggelig kreativ udfoldelse

idé til, hvad du kan lave med dine børn eller samles

selve støbearbejdet, at efterbehandle det støbte,

og skyd weekenden i gang med grafiske tryk og

omkring med veninderne, så er "kunsten at male

patinere mv.

tekstiltryk - måske til julegaver.

på sten" en oplagt mulighed. At male på glatte

Når du har lært at arbejde med hvidmetal, kan du

Nyd dertil en pause eller to med tapas, lidt vin eller

rullesten med en speciel sort tusch giver en helt

arbejde med det hvor som helst – i et køkken, et

en øl, en lille kage og en kop kaffe.

unik udtryksform med klare afgrænsede streger. Vi

værelse, et udhus.

arbejder både med enkle mønstre og med skrift.

Materialeudgifter ca. kr. 320, som afregnes med

Køge 33731

Som afslutning lakeres stenen, så den er vejrbe-

underviseren.

fredag kl. 16.00–20.10, den 16/11

standig og den kan således pynte både ude som

Max. 5 deltagere.

4,5 lektion, 1 gang kr. 450 (inkl. materialer)

inde. Kursus for såvel voksne som børn fra 12 år.

Skovbo Billedskole, Hovedgaden 34, 4140 Borup

Materialeudgift kr. 150 pr. person (3 stk. speciel-

Køge 33736

Arrangører/undervisere:

le tuschpenne og sten). Beløbet afregnes med

Lørdag den 15/9 og 22/9 kl. 9.00–15.00,

Helene Notkim og Gitte Egebak Henriksen,

underviseren, som medbringer alt.

søndag den 16/9 og 22/9 kl. 9.00–15.00

Helena Notkin eller Gitte Egebak Henriksen vil

Skovbo Billedskole, Hovedgaden 34, 4140 Borup Arrangører/undervisere:

26 lektioner, 3 gange kr. 1945

ledere af Skovbo Billedskole Køge 33733

Østergade 5, Ll. Skensved

Porcelænsmaling

Søndag den 4/11 kl. 11.00–14.15

Underviser: Kunstner Erik Vitcetz Smidt /

3,5 lektioner, 1 gang kr. 390

www.erikvitcetz.dk

Begyndere og øvede

Skellet, lokale 1

Undervisningen tilrettelægges efter deltagernes

Underviser: Gitte Elbæk, gitteelbaek@gmail.com

ønsker og forudsætninger. Der undervises i blom-

Fiberbeton - skulpturer

stermaling, olier på vand fond, lüstre, penneteg-

På dette kursus lærer du grundlæggende regler for

ning, flisedekoration, klip, nisser, dyr og meget

behandling af fiberbeton og fremstilling af en lille

mere. Efter aftale vil der også være mulighed for

skulptur. Undervisningen foregår på kunstnerens

glasmaling.

eget værksted i Ll. Skensved. Materialeudgifter ca. kr. 300, som afregnes med

Stevns 33732

underviseren

Mandage kl. 13.00–15.45, start 10/9

Max. 6 deltagere.

60 lektioner, 20 gange kr. 2055 Stevnsvej 108, Strøby Egede

Køge 33737

Underviser: Hanne Agertved, 5626 6683

Lørdag den 10/11 kl. 9.00–15.25 og søndag den 11/11 kl. 9.00–15.25 14 lektioner, 2 gange kr. 1200 Østergade 5, Ll. Skensved Underviser: Kunstner Erik Vitcetz Smidt / www.erikvitcetz.dk

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

45


T EG N O G M A L Maling

Billedværksted

På dette kursus lægges der vægt på, at delta-

Værkstedet er for alle, der ønsker at arbejde med

Billedværksted med decoupage og akrylmaling

gerne frit kan udvikle deres skabende evner. Der

at male billeder og tegne. Der lægges vægt på din

For begyndere og let øvede

undervises i oliemaling, akvarel, pastel, materiale-

egen kreative udvikling. Værkstedet er for øvede

Få kendskab til de mange kreative muligheder

lære, farvebevægelse, billedrum, billedplanets ba-

og for dig, der blot vil i gang. Eneste krav er, at du

decoupage og akrylmaling giver. Der vil blive

lance, perspektiv, lys, dybdevirkning m.m. Kurset

vil male billeder. Teori om farvelære, komposi-

undervist i et meget bredt spektrum af teknikker

kan følges af alle med interesse for maleri.

tionslære, materialelære osv. vil blive tilpasset

og vi vil arbejde med naturalistiske og abstrak-

holdets behov. Der lægges vægt på individuel

te motiver og kombinere maleriet med, blandt

Underviser: Ela Laursen

vejledning. Tag de materialer med, som du ønsker

andet, decoupage, collage, afdækning, tryk samt

Greve 33847

at arbejde med.

strukturmidler. Der vil ligeledes blive undervist i

Mandage kl. 19.00–21.45, start 10/9

perspektiv og billedopbygning, samt farvekom-

60 lektioner, 20 gange kr. 1955

Underviser: Gary Shaughenessy, 3050 5848

binationer og farvelære. Der gives individuel

Hedelyskolen, lokale 77

www.garyshaughnessy/

vejledning. Medbring selv materialer (akrylfarver,

wixsite/portrait-online

pensler og lærreder og decoupage-materialer).

Greve 33848

Køge 33851

Dog vil visse materialer kunne købes af undervi-

Tirsdage kl. 19.00–21.45, start 11/9

Mandage, kl. 12.30 – 15.15, start 3/9

seren.

60 lektioner, 20 gange kr. 1955

45 lektioner, 15 gange kr. 1530

Hedelyskolen, lokale 77

Den Hvide By, lokale 3

Underviser: Danijela Hansen, 5118 0678 Køge 33854

Billedværksted med akrylmaling NYHED

Køge 33852

Onsdage kl. 10.00–12.45, start 5/9

Torsdage, kl. 9.30 – 12.15, start 6/9

30 lektioner, 10 gange kr. 1100

45 lektioner, 15 gange kr. 1530

Den Hvide By, lokale 3

Den Hvide By, lokale 3

For begyndere og let øvede

Køge 33855

Der arbejdes efter opstilling, model, skitser, fotos

Onsdage kl. 13.00–15.45, start 5/9

m.v. Vi arbejder både figurativt og abstrakt og

30 lektioner, 10 gange kr. 1100

kurset omfatter komposition, perspektiv, farve,

Den Hvide By, lokale 3

rytme og skitsering. Vi gennemgår teknikker og

Stevns 33849 Torsdag kl. 13.00–15.45, start 13/9 36 lektioner, 12 gange kr. 1275 Mødestedet i Hårlev Underviser: Henrik Drent, 2328 3886,

Billedværksted/ tegning

billedkunstlærer

For begyndere og øvede

Maleri af kursist på ”Billedværksted med decoupage og akrylmaling”

Gary Shaugnessy

materialelære. Der er individuel vejledning

På dette hold bruger lidt mere tid på at tegne.

Oliemaling

Værkstedet er for alle, der ønsker at arbejde med

For begyndere og øvede

egen kreative udvikling. Værkstedet er for øvede

Oliemaling er et godt materiale for nybegyndere

og for dig, der blot vil i gang. Eneste krav er, at du

og let øvede. Det er nemt at rette sine fejl og er

vil male og tegne billeder. Der lægges vægt på

derfor ideelt at forsøge sig frem med. Farverne

individuel vejledning. Tag de materialer med, som

kan males over så mange gange man vil, så det er

du ønsker at arbejde med.

at male billeder og tegne. Der lægges vægt på din

let at eksperimentere med lys- og skyggeeffekter. Medbring egne materialer.

Køge 33858 Torsdage kl. 12.30–15.15, start 6/9

Køge 33850

45 lektioner, 15 gange kr. 1530

Tirsdage kl. 9.30–12.15, start 4/9

Den Hvide By, lokale 3

45 lektioner, 15 gange kr. 1530

Underviser: Gary Shaughenessy, 3050 5848

Den Hvide By, lokale 3

www.garyshaughnessy/wixsite/portrait-online

Underviser: Gary Shaughenessy, 3050 5848

Gary Shaugnessy

www.garyshaughnessy/wixsite/portrait-online

46

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


T EG N O G M A L Akvarelmaling

Akvarelmaling

For begyndere og let øvede

Billedværksted med akrylmaling

Vi vil beskæftige os med materialelære, farvelære

For begyndere og øvede

Lys, farve og vand danner grund for det levende

og maleøvelser i akvarelteknik. På kurset vil vi

Akrylmaling åbner en verden af spændende og

udtryk i akvarelmaling. Her lærer du både

gøre brug af forlæg fra forskellige akvarelmalere

kreative måder at udtrykke sig på og på dette

klassiske og eksperimenterende teknikker, så

samt maling efter f. eks opstilling eller genstande.

kursus kan du arbejde med et bredt spekter af

akvarelmalingen bliver let at gå til. Du lærer den

genrer, teknik og metoder.

grundlæggende maleteknik, så du også kan

Stevns 33859

Der vil være oplæg med forskellige temaer, teknik

arbejde på egen hånd. Jeg underviser også i

Mandage kl. 9.30–11.50, start 1/10

og udtryk, som du kan bruge til inspiration. Der

billedopbygning, komposition og forenkling af

20 lektioner, 8 gange kr. 815

lægges stor vægt på individuel vejledning, så du

motivet. Vi arbejder efter fotografiske forlæg og

Mødestedet i Hårlev

kan udvikle dig og arbejde med dine egne idéer

opstillinger, og i løbet af en vinter vil du få et rigtig

Underviser: Annette Sjølund, billedkunstlærer

og/eller blive inspireret af oplæg.

god grundlag at arbejde videre på. Deltagerne

Yderligere oplysninger fås hos underviseren.

vejledes også individuelt, så alle kan være med.

Se mere på: www.anettemartinussen.dk

Du skal selv medbringe materialer.

Mail: anette@anettemartinussen.dk

Yderligere oplysninger fås hos underviseren.

OBS FÅ LEDIGE PLADSER PÅ DETTE HOLD.

For begyndere og letøvede

Se mere på: www.anettemartinussen.dk Greve 33857

Mail: anette@anettemartinussen.dk

Onsdage kl. 19.00–21.45, start 26/9 60 lektioner, 20 gange kr. 1955

Greve 33853

Hedelyskolen, lokale 77

Onsdage kl. 16.00–18.45, start 26/9

Underviser: Anette Martinussen,

60 lektioner, 20 gange kr. 1955

billedkunstner, 6168 6271

Hedelyskolen , lokale 77 billedkunstner, 6168 6271

Annette Sjølund

Maya Korlas-Martin

Underviser: Anette Martinussen,

Akrylmaling Vi arbejder med komposition, dybder, perspektiv, farvelære osv. Undervisningen tilrettelægges

Akvarelmaling

individuelt og du kan få hjælp til at udvikle et

For begyndere og let øvede

formsprog i retning af naturalisme, abstrakt

Tema: Mal motiver med stranden, landskab,

osv. Medbring selv materialer og husk at tage

blomster, havet eller bygninger.

gammelt tøj med. Materialeliste: Lærred eller blok

På dette 12 ugers kursus vil du blive inspireret.

til akrylmaling, akrylfarver, palet, pensler, bøtte til

Vi begynder med demonstration og hver anden

vand, køkkenrulle evt. bordstaffeli.

gang skifter vi emne. Vi arbejder ud fra følgende emner: Seascape, landscape, blomster og frugt,

Køge 33856

byens liv og perspektiv i huse. Vi tegner og maler

Mandage kl. 9.30 – 12.15, start 3/9

blandt andet ud fra mine originale billeder, fra na-

45 lektioner, 15 gange kr. 1530

turen eller fra foto. Du får uddybende forståelse

Den Hvide By, lokale 3

af design processen og farveblandingsteknik. Vi

Underviser: Gary Shaughenessy, 3050 5848

bruger mine originale akvareller, fotokopier og/

www.garyshaughnessy/wixsite/portrait-online

eller stilleben blomster.

Anette Martinussen

For begyndere og øvede

Materialeliste udsendes inden kursusstart. Greve 33860 Mandag kl. 9.30–12.15, start 3/9 36 lektioner, 12 gange kr. 1275 Greve Borgerhus, spisestedet Underviser: Arkitekt og kunstner Maya Korlas-Martin 2569 7577 www.mayakorlas.com

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

47


T EG N O G M A L - KO R T ER E K UR SER Manga Marathon fra 9 år – begyndere og øvede

Kreadag med bedste (eller forælder)

Weekendkursus i akvarelmaling

Malekursus for børn (5-10 år) og voksne NYHED Kom og oplev en spændende og anderledes måde at være sammen med dit barn/barnebarn på. Vi maler med akrylfarver og pasteller. Vi eksperimenterer og morer os. Vi lytter til en historie som jeg læser op eller et stykke musik og finder derved inspiration og sjove idéer. I får inspiration og vejledning fra underviseren gennem hele processen. Jeg sørger for en struktureret maleproces og afslappende/kreativ atmosfære. Inden kursusstart modtager du en materialeliste. Køge 33863 Søndag kl. 10.00–13.40, start 14/10 NYHED

4 lektioner, 1 gang kr. 550.

Elsker du at tegne? Og kan du holde til det en hel

Prisen gælder for 1 barn + 1 voksen

dag? Så skal du med til Manga Marathon! Du går

Den Hvide By, lokale 3

hjem med en stak tegninger under armen, der vil få

Underviser: Helle Waltersen, 2238 7242,

vennerne til at blive grønne af misundelse og få for-

helle@massageogliv.dk

ældre og bedsteforældre til at besvime af stolthed. Vi fokuserer på, hvordan man opbygger en figur,

For begyndere og letøvede

og der vil blive fortalt om tegning, tegneserier og

Intuitiv maleworkshop

Manga. Du er selv med til at bestemme, hvad du

Weekendkursus - for begyndere og let øvede

blomster, havet eller bygninger. At male et

vil tegne, så hvis du vil lære at tegne en smuk,

NYHED

akvarelmaleri kan tage flere timer at færdiggøre.

udødelig elverdronning eller en sej Manga figur – er

Intuitiv maling handler om at overgive sig og

Kurset handler om at give dig mulighed for at

holdet noget for dig. Husk en ordentlig madpakke

fordybe sig i maleriet. Formålet med workshop-

opleve og erfare den kreative proces. Du vil blive

og drikkevarer. Detaljeret program for dagen sendes

pen er at genopdage sider af dig selv gennem

vejledt gennem de forskellige øvelser.

ud inden start. Medbring dine egne tegneredskaber.

maleprocessen. Du kan også male ud fra temaer i

Dag 1: Vi vælger emne/motiver og tegner billeder

Kurset er for begyndere og let øvede og for børn

dit liv, som er vigtige her og nu.

i blyant og pen. Vi forbereder farver, vandfarve-

uden voksne.

Der opstår stemninger og indre billeder i dine

blandinger og godt opspændt papir. Vi gennem-

Underviseren Martin Nebelong har arbejdet i 15 år

malerier, der kan støtte din kreative udvikling og

går teknikker og går i gang.

som tegner for bl.a. LEGO og DR, hvor han vandt

du vil modtage budskaber fra dit ubevidste indre

Dag 2: Vi fortsætter akvarelmalingen og sætter

konkurrencen i 2017, om at tegne Børnenes U-land-

gennem billedet.

billedet i komposition.

skalender for DR.

Du vil inden kurset modtage en materialeliste.

Medbring dit eget bordstaffeli og plastik underlag

Underviser: Martin Nebelong

Underviser: Helle Waltersen, 2238 7242,

Køge 33861

helle@massageogliv.dk

Søndag kl. 10.00–14.35, start 21/10

Køge 33864

Underviser: Maya Korlas-Martin,

5 lektioner, 1 gang kr. 625

Lørdag den 29/9 kl. 10.00–16.00 og

arkitekt og kunstner,

Den Hvide By, lokale 3

søndag den 30/9 kl. 10.00–16.00

2569 7577, www.mayakorlas.com

13 lektioner, 2 gange kr. 610

Greve 33865

Den Hvide By, lokale 3

Lørdag den 6/10 kl. 10.00–16.00 og

Inspirationen er motiver fra stranden, landskab,

til bordet og se i øvrigt materialelisten på hjem-

Greve 33862

mesiden eller kontakt FOF.

søndag den 7/10 kl. 10.00–16.00

Søndag kl. 10.00–14.35, start 18/11 5 lektioner, 1 gang kr. 625

Køge 35800

13 lektioner, 2 gange kr. 610

FOF Huset B, lokale 3

Lørdag den 12/1–19 kl. 10.00–16.00 og

FOF Huset, lokale 3

søndag den 13/1–19 kl. 10.00–16.00 13 lektioner, 2 gange kr. 610

Greve 33866

Den Hvide By, lokale 3

Lørdag den 10/11 kl. 10.00–16.00 og søndag den 11/11 kl. 10.00–16.00 13 lektioner, 2 gange kr. 610 FOF Huset, lokale 3

48

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


T EG N O G M A L Akvarelmaling - Lær klassiske og moderne akvarelteknikker

Akrylmaleri – fra skitse til maleri

Weekendkursus - for begyndere og let øvede

NYHED

Akvarelmaling handler om lys, farve og vand. Vi

Det er så sjovt at arbejde med skitser – hurtigt og

arbejder med klassiske akvarelteknikker efter

uforpligtende, så man kan virkelig få gang i krea-

fotos, hvor vi går i dybden med komposition og

tiviteten. På dette kursus er det naturens detaljer

motivets forenkling. Du lærer at afstemme farver,

f.eks. sten og bark, der skal give inspiration til vo-

vand og lys og få viden og erfaring med akvarel-

res abstrakte maleri. Efter fotos går vi helt tæt på,

lernes levende teknik. Du vil også lære legende,

finder udsnit og laver skitser. Vi arbejder på papir

eksperimenterende akvarelteknikker, som giver

med kul, tush, penne, olie- og pastelkridt og går

motiverne et levende og umiddelbart udtryk.

i dybden med komposition, farve og stoflighed.

Yderligere oplysninger fås hos underviseren.

Derefter omsætter vi et par af skitserne til større

Se mere på: www.anettemartinussen.dk

malerier, hvor vi også vil bruge modelleringspa-

Anette Martinussen

Weekendkursus for begyndere og øvede

Mail: anette@anettemartinussen.dk Underviser: Anette Martinussen, billedkunstner, 6168 6271 Køge 33867

sta, strukturmedier og slagmetal til at få naturens udtryk frem. Yderligere oplysninger fås hos underviseren. Se mere på: www.anettemartinussen.dk Mail: anette@anettemartinussen.dk

Lørdag den 17/11 kl. 10.00–15.30 og

Abstrakt maleri – leg med farver og form

Køge 35804

12 lektioner, 2 gange kr. 575 Den Hvide By

Weekendkursus i akrylmaling

søndag den 17/2-19 kl. 10.00–16.00

for begyndere og øvede

13 lektioner, 2 gange kr. 610

Køge 35801

På dette kursus lærer du metoder til at komme i

Den Hvide By, lokale 3.

Lørdag den 2/3 -19 kl. 10.00–15.30 og

gang med det abstrakte maleri. Her er det en stor

Underviser: Anette Martinussen,

søndag den 3/3-19 kl. 10.00–15.30

hjælp at få en ”opskrift” på, hvordan du starter

billedkunstner, 6168 6271

12 lektioner, 2 gange kr. 575

og derefter at lade intuition, leg og glæde føre

Den Hvide By

dig til ende med maleriet. Du finder dit personlige

Billede Portræt AM

udtryk gennem farver og form, og der undervises

søndag den 18/11 kl. 10.00–15.30

Lørdag den 16/2-19 kl. 10.00–16.00 og

i virkninger og stemninger i det abstrakte billede.

Akrylmaling med Pouring Medium

Portrætter/ansigter i akrylmaleri og mixed media

Vi lærer om farvernes sprog, hvad de symboli-

NYHED

serer og hvordan vi påvirkes af farver. Der laves

Weekendkursus for begyndere og øvede

fælles oplæg og der undervises individuelt. Du

Med Pouring Medium hælder vi malingen på

Weekendkursus for begyndere og let øvede

skal selv medbringe materialer til akrylmaling og

lærredet og lader farverne flyde sammen i flotte

Gennem lette og sjove tegne/maleøvelser lærer

inden kursusstart modtager du mere information

mønstre og kompositioner. På grund af lang

du at lave ansigter/portrætter med skygger i de

herom.

tørretid strækker kurset sig over 3 dage: fredag

rigtige proportioner. Du vil lære at opbygge an-

Yderligere oplysninger fås hos underviseren.

aften: du lærer at blande malingen og laver de

sigter på fri hånd og direkte ind i dit akrylmaleri.

Se mere på: www.anettemartinussen.dk

første forsøg. Lørdag: Du lærer at kontrollere den

Så laver vi flotte baggrunde på lærred i akryl-

Mail: anette@anettemartinussen.dk

flydende maling i forskellige teknikker bl.a. at lave celler og krakeleringer. Søndag: Opsamling på

maling med mixed media teknikker som collage, skabelon og skrift og maler derefter portrætter

Køge 35803

processen og afhentning. Du skal selv medbringe

ind i dem. Du skal selv medbringe materialer og

Lørdag den 19/1 – 19 kl. 10.00–16.00

almindelige materialer og får mere information

inden kursusstart modtager du et brev med mere

og søndag den 20/1 – 19 kl. 10.00–16.00

herom inden kursusstart. Pouring Medium og

information herom.

13 lektioner, 2 gange kr. 610

silikoneolie købes af underviseren.

Yderligere oplysninger fås hos underviseren.

Den Hvide By, lokale 3

Yderligere oplysninger fås hos underviseren.

Se mere på: www.anettemartinussen.dk

Underviser: Anette Martinussen,

Se mere på: www.anettemartinussen.dk

Mail: anette@anettemartinussen.dk

billedkunstner, 6168 6271

Mail: anette@anettemartinussen.dk

Køge 35802

Køge 33868

Lørdag den 16/3-19 kl. 10.00–16.00 og

Bemærk 3 mødegange på dette kursus.

søndag den 17/3-19 kl. 10.00–16.00

Fredag 9/11 kl. 18.00–21.15,

13 lektioner, 2 gange kr. 610

lørdag den 10/11 kl. 10.00–16.00 og

Den Hvide By, lokale 3

søndag den 11/11 kl. 10.00–11.50

Underviser: Anette Martinussen,

12 lektioner, 3 gange kr. 575

billedkunstner, 6168 6271

Den Hvide By, lokale 3 Underviser: Anette Martinussen, billedkunstner, 6168 6271

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

49


T EG N O G M A L Tegnekursus – iagttagelse – perception - tegning

Fototransfer og mixed media i akrylmaleri

Tegn og mal for mennesker med høreproblemer

Weekendkursus for begyndere og øvede

Weekendkursus for begyndere og øvede

Har du problemer med tinnitus, høretab, lydover-

Alle kan lære at tegne, og indholdet på dette kur-

På dette kursus bevæger vi os ud i et grænse-

følsomhed eller vestibulær svimmelhed? Har

sus er specielt tilrettelagt, så du lærer at iagttage,

land mellem maleri og grafik, hvor maleriet giver

du lyst til at lære at tegne eller male i en mindre

opfatte og nedfælde et motiv på papir. Vi tager

stoflighed og fotografiet stringens. Du kan både

gruppe sammen med mennesker, der som du har

udgangspunkt i klassiske metoder til skitsering

arbejde med et frit abstrakt udtryk eller bevæge

øre/høreproblemer?

og skravering, og vi benytter os af lette, sjove og

dig mere i retning af PopArt. Det er sjovt – og vildt

Så er dette kursus måske noget for dig.

hurtige tegneøvelser, hvor det drejer sig om at

kreativt! Ved transfer overfører vi et printet motiv

Undervisningen vil være tilrettelagt med hensyn-

styrke øjets og hjernens evne til at samarbejde

til det malede lærred – dvs. du kan bruge dine

tagen til din høreproblemer, og ud over tegne-

med hånden, der fører blyanten. Det er et grund-

fotos direkte i dit maleri og her lærer du at mestre

maleundervisningen vil du få ny viden om:

læggende kursus for alle, der tegner og maler

teknikken. Du kan bruge dit eget fotomateriale og

• hvad Tinnitus, lydoverfølsomhed,

og som gerne vil styrke evnen til at arbejde med

vi har scanner og printer til rådighed på kurset,

vestibulær svimmelhed og høretab er

form, komposition, frihåndstegning og skitsering.

så vi kan printe på velegnet papir til overføring.

• hvor du kan hente hjælp til dit høreproblem

Du skal selv medbringe materialer og inden

Så laver vi flotte bunde i akrylmaling, indsætter

• hvad du selv kan gøre for at formindske de

kursusstart modtager du et brev med mere infor-

fototransfers og fortsætter maleriet med skrift

gener, som dine høreproblemer giver dig i det

mation herom.

og skabelontryk og andre lette mixed media

daglige

Se mere på: www.anettemartinussen.dk

teknikker. Du kan selv medbring materialer til

På kurset veksles der mellem individuel under-

akrylmaling og inden kursusstart modtager du

visning, fælles gennemgang af billedteori og

Køge 33869

mere information herom. Udgift til papir og prints

forskellige tegne- og maleteknikker.

Lørdag den 20/10 kl. 10.00–15.30 og

må påregnes.

Medbring selv materialer.

søndag den 21/10 kl. 10.00–15.30

Se mere på: www.anettemartinussen.dk

Du er velkommen til at kontakte underviser for

12 lektioner, 2 gange kr. 575

at høre mere, eller se mere på:

Den Hvide By, lokale 3

Køge 33871

Underviser: Anette Martinussen,

Lørdag den 1/12 kl. 10.00–16.00 og

billedkunstner, 6168 6271

søndag den 2/12 kl. 10.00–16.00

Greve 33846

13 lektioner, 2 gange kr. 610

4 lørdage kl. 10.00–14.35, 8/9, 13/10, 10/11, 1/12

Den Hvide By, lokale 3

20 lektioner, 4 gange kr. 400

Underviser: Anette Martinussen,

Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43

billedkunstner, 6168 6271

Underviser: Dorthe Andresen

begyndere og øvede

Akvarel i det fri

Vi arbejder med akrylmaling og indfletter papir-

Ugekursus mandag til torsdag

Velkommen til Kunstskolen Rammen

collage, bruger skrift som dekorativt element og

Akvarelmaling er skabt til at tage med og ud at

Rammen er en kunstskole for

lægger skabelontryk ind. Vi arbejder med lag på

skitsere motiver og stemninger. På dette kursus

unge og voksne med særlige behov og med

lag metode, hvor vi altid kan stoppe op og tilføre

lærer du, hvordan udendørsmaleriet bliver let at

interesse for kunst og kreativitet.

andre teknikker i billedfladen, så ide’ og udtryk

gå til. Hver dag kører vi ud og bruger et par timer

Skolen rummer både elever med psykiske van-

bliver stofligt og levende. Kernen er at finde sit

til akvarelskitser i naturen. Du lærer at udvælge,

skeligheder, synshæmmede, fysisk handicap-

personlige udtryk gennem farver og form, og

forenkle og komponere et motiv. Derefter bear-

pede, udviklingshæmmede og autister. Dette

der undervises i virkninger og stemninger i det

bejder vi skitserne og omsætter dem til færdige

kan lade sig gøre i kraft af, at undervisningen

abstrakte billede. Der laves fælles oplæg og der

billeder. Der undervises i både grundlæggende

tager udgangspunkt i den enkelte elev.

undervises individuelt.

klassiske og mere eksperimenterende akvareltek-

Du skal selv medbringe materialer og inden

nik, og du får også individuel vejledning. Deltager-

Skolen tilbyder praktik af kortere og længere va-

kursusstart modtager du et brev med mere infor-

ne skal selv medbringe materialer og modtager

righed, kontakt skolen for yderligere information.

mation herom.

inden kursusstart mere information herom.

Abstrakt maleri med collage, skrift og skabelontryk Weekendkursus i akrylmaling for

www.dortheandresen.dk

Kunstskolen Rammen har

Se mere på: www.anettemartinussen.dk Køge 35805

undervisning 30 lektioner om ugen.

Køge 33870

Mandag den 3/6 – torsdag 6/6 kl. 10.00–16.25

Mandag til fredag kl. 9.00-14.30.

Lørdag den 6/10 kl. 10.00–16.00 og

28 lektioner, 4 gange kr. 1075

søndag den 7/10 kl. 10.00–16.00

Den Hvide By, lokale 3

Leder og administration på skolen:

13 lektioner, 2 gange kr. 610

Underviser: Anette Martinussen,

Charlotte Chabert

Den Hvide By, lokale 3

billedkunstner, 6168 6271 Undervisere:

Underviser: Anette Martinussen, billedkunstner, 6168 6271

Personlig kreativitetsudvikling

Bente Poulsen, Uffe Holm, Theis Wendt, Lis-

Læs mere om kurset på side 51.

Kontakt gerne skolen for mere info:

beth Kristiansen, Lone Bank, Lisbeth Bank og Kristine Hymøller.

Tlf. 2565 2907 - www.rammen.dk

50

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


H VA L S Ø Flow-fantasi-tegning-maleri

Raku er en gammel japansk brændings-

Weekendkursus for begyndere og øvede

teknik, der giver den færdige genstand

Hjemmelavede grillpølser pølsemageri 1

NYHED

en unik og rustik overflade.

NYHED

Kurset er bygget op omkring den kreative proces, fantasi- og flowøvelser. Omdrejningspunktet er

Bliv din egen pølsemager. Du lærer grundtek-

Raku - Keramik

nikken til pølsefremstilling og hvad pølsemageri

ord, tegning, maleri, musik, lyde og andre sanseoplevelser. Vi arbejder proces orienteret og det

NYHED

hvornår koldrøg?

egentlig er. Hvornår bruger man varmrøg og

kræver ingen forudsætninger at deltage ud over en

Vi arbejder med svinekød. Vi kreerer rødvinspøl-

interesse i billedkunst, åbenhed og lyst til at lege

se, chorizo, medister og pancetta. Der vil blive

og udforske udtryk. Du kan også være i gang med

grillet lidt smagsprøver. Du får de producerede

at male og udtrykke sig, men er IKKE et konven-

varer med hjem.

tionelt malekursus. Undervisningen finder sted

Medbring forklæde, karklud, viskestykke og be-

i underviserens egne lokaler i Hvalsø. Medbring

holdere/poser til at få pølserne med hjem i.

frokost og maletøj. Der er 6 deltagere på holdet.

Råvarer kr. 200 er inkl. i kursusgebyret. Hvalsø 34031

Underviser: Helge Nordstrøm, Billedkunstner, 2810 0118

Hvad enten ler er et nyt materiale for dig eller du

Mandag den 1/10 kl. 17.00–20.40

Hvalsø 33872

har brugt meget tid i et keramikværksted, kan du

4 lektioner, 1 gang kr. 505

Lørdag den 22/9 kl. 10.00–17.00

være med på dette raku-kursus. Der vil være ud-

(inkl. udgifter til råvarer)

7,5 lektioner, 1 mødegang kr. 600

fordringer og teknikker, der passer til dit niveau.

Hvalsø Skole, hjemmekundskabslokalet,

Atelier HeNoChBa, Kvandrupvej 10,

Der vil blive undervist i de helt grundlæggende

lokale 190

Skov-Hastrup, Hvalsø

teknikker og alle vil få mulighed for at prøve at

Underviser: Jens Janniche 2625 2804

Materialeudgifter på kr. 150

bruge en drejeskive - men du skal ikke forvente,

afregnes direkte med underviseren

at du kan lære at dreje på dette kursus. Den første lørdag produceres de keramiske gen-

Madlavning for mænd

Hvalsø 33873

stande. Rammerne er planlagt, men der vil også

Kan du lide at lave mad og spise den? Så er

Lørdag den 13/10 kl. 10.00–17.00 og

være tid til at eksperimentere lidt.

denne "kokkeskole" måske noget for dig. Lige

søndag den 14/10 kl. 10.00–17.00

Den anden lørdag skal genstandene glaseres og

meget om du er øvet eller uøvet i køkkenet, vil du

15 lektioner, 2 gange kr. 1145

brændes. Du vil selv være med til at tage de 900

lære at tilberede både kød, fisk og grøntsager. Du

Atelier HeNoChBa, Kvandrupvej 10,

garder varme genstande ud af ovnen og lægge

vil sammen med de andre på holdet skabe nogle

Skov-Hastrup, Hvalsø

dem i savsmuld. Raku brænding er en stemnings-

spændende menuer, som nydes sidst på aftenen.

Materialeudgifter på kr. 250

fuld og tempofyldt proces, der kræver timing og

Kom og vær med - få ny inspiration og viden - og

afregnes direkte med underviseren

samarbejde. Underviseren vil fortælle om mulig-

få svar på dine mange spørgsmål om råvarer og

heder og risici under vejs - så det er trygt for alle.

tilberedning.

Materialeudgift max kr. 300 afregnes med

Du skal regne med en udgift til madvarer på ca.

underviseren ved kursusstart.

kr. 100 pr. gang

Sangteknik for begyndere, letøvede og øvede

Max. 5 deltagere.

NYHED

Hvalsø 34032

Har du lyst til at lære at synge eller komme videre

Hvalsø 33723

Tirsdage kl. 18.00 – 21.40 i ulige uger, start 25/9

med din sang, har du på dette kursus mulighed

Lørdage 29/9 og 13/10 kl. 10.00–17.30

48 lektioner, 12 gange kr.1615

for at lære sangteknik i klassisk og let rytmisk

18 lektioner, 2 gange kr. 1245

Hvalsø Skole, Hjemkundskabslokalet nr. 190

repertoire. Du kommer til at arbejde med støtten,

Christella Bamfords værksted,

Underviser: Gunnar Gunnarsson, lokal kok

fri strube, intonation, registre og kropsholdning.

Kvandrupvej 10 Skov Hastrup, 4330 Hvalsø

Det gør ingen forskel, om du ønsker at synge

Underviser: Christella Bamford, 2149 3993

solistisk eller i kor, om du er ung eller gammel,

Foredrag i Hvalsø

sangglæden er din drivende kraft.

Se under foredragssiderne 3-17.

Underviser: Anne Brandt, 4030 9202 Hvalsø 33919 Tirsdag den 11/9 fra kl. 18.30

16 gange kr. 1665 Hvalsø Skole, lokale 110 Hvalsø 35905 Tirsdag den 29/1 2019 fra kl. 18.30 10 gange kr. 1040 Hvalsø Skole, lokale 110

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

51


H VA L S Ø Pilates system – ”The art of Controllogy”

Hatha Yoga for alle

Hensyntagende yoga

Når du dyrker yoga, får du skabt balance og ro i

Dette hold henvender sig til dig, der har behov

Pilates er øvelser, der styrker ”korsettets”

krop og sind. Vi starter med en kort afspænding,

for en blidere yoga med individuelle hensyn. De

muskler: mave, ryg og bækkenbund. De enkelte

så du mærker din krop og dit åndedræt. Herefter

blide yoga øvelser skaber mere bevægelighed

øvelser forebygger og genoptræner kroppen.

følger opvarmende øvelser, der indstiller kroppen

i din krop, styrker de stabiliserende muskler i

Musklerne stimuleres, så der opstår en naturlig

på de forestående yogastillinger (asanas). Vi

kroppen, forbedrer kropsholdningen og balan-

balance mellem kroppens stærke og svage sider,

arbejder med foroverbøjninger, bagoverbøjninger

ceevnen og øger dit velvære. Vi laver rygøvelser,

hvormed holdningen bedres. Træningen foregår

og rotationer, der smidiggør og styrker ryggen,

der styrker og smidiggør hele ryggen, samt en

primært på måtter, siddende eller liggende, med

stående stillinger, der opbygger kraft, balance

masse små øvelser, der løsner op og træner dit

og uden brug af effekter, så som elastikker, vægte

og styrke og omvendte stillinger. De forskellige

nærvær. Du guides roligt igennem stillingerne

og pilates bolde. "The art of Controllogy” er ud-

åndedrætsøvelser er med til skabe større indre

og du udfører øvelserne sammen med dit ånde-

viklet af J.H. Pilates og systemet stammer fra det

ro og balance i krop og sind. Du guides roligt

dræt. Der hviles mellem stillingerne, så din krop

oprindelige program. Deltagelse på letøvede og

igennem alle stillingerne med små pauser mellem

får lov til at komme i balance inden næste stilling

øvede hold kræver kendskab til pilatesteknikker,

øvelserne. Undervisningsformen er meditativ,

udføres. Undervisningsformen er meditativ, rolig

rolig og nærværende.

og nærværende.

Hvalsø 34380

Der afsluttes altid med en længere kropsaf-

Der afsluttes altid med en længere kropsaf-

Onsdage kl. 9.25–10.55, start 5/9

spænding, så krop og sind får lov at slappe helt

spænding, så krop og sind får lov at slappe helt

56 lektioner, 28 gange kr.1845

af og absorbere yogaen. Kom i behageligt tøj og

af og absorbere yogaen. Kom i behageligt tøj og

Hvalsø Hallen, Multirum 2

medbring et tæppe til kropsafspænding.

medbring et tæppe til kropsafspænding.

Underviser: Karen Marie H. Hovmand,

Hvalsø 34252

exam. Dansk Yoga lærer, 2567 4505

Tirsdage kl. 17.15–18.45, start 11/9

Gevninge 34233

52 lektioner, 26 gange kr. 1730

Mandage kl. 18.00–19.30, start 10/9

Hvalsø Skole, Håndgerningslokalet (lokale 32)

52 lektioner, 26 gange kr. 1730

Underviser: Karen Marie H. Hovmand,

Dette hold henvender sig til dig med gener i ryg,

Trællerupskolen, Herslevvej 23, Roskilde,

exam. Dansk Yoga lærer, 25 67 45 05

skuldre, hofter, knæ, mv. På holdene vil pilates­

musiklokalet

Underviser: Birgitte Sørensen, Certificeret Pilatesinstruktør, 2256 8360

Pilates system - hensyntagende træningen blive kombineret med små qi gong

Hvalsø 34381

52 lektioner, 26 gange kr. 1730

Restorativ yoga – genopbyggende yoga (yoga i hvile)

Onsdage kl. 11.10–12.40, start 5/9

Hvalsø Skole, Håndgerningslokalet (lokale 32)

Er en særlig afspændende yogaform, hvor

serier, venepumpe- og afspændingsøvelser.

Hvalsø 34251 Tirsdage kl. 15.30–17.00, start 11/9

56 lektioner, 28 gange kr.1845

kroppen understøttes af yogaudstyr. Du bliver

Hvalsø Hallen, Multirum 2

Hvalsø 34253

hjulpet og støttet ind i stillingerne med de

Underviser: Birgitte Sørensen,

Tirsdage kl. 19.00–20.30, start 11/9

mange hjælpemidler, som sikrer, at du ikke skal

Certificeret Pilatesinstruktør, 2256 8360

52 lektioner, 26 gange kr. 1730

anstrenge dig for at opnå den åbning i kroppen

Hvalsø Skole, Håndgerningslokalet (lokale 32)

som stillingerne giver. Det gør det muligt at være i stillingerne så længe, at virkningerne bliver særligt mærkbare. Stillingerne har en beroligende og balancerende virkning på nervesystemet og er med til at bringe sindet i ro. Tankerne aftager og hele systemet, både det fysiske og psykiske kommer ned i gear. Det føles som én lang afspænding. Genopbyggende yoga er specielt egnet til dig, hvis du er stresset, trænger til indre ro, har for travlt til at lytte til dig selv og ikke får givet dig selv omsorg nok. Medbring behageligt og lunt tøj, gerne et par varme sokker og 2-3 tæpper. Inkl. lille snack til sidst. Max. 6 på holdet Hvalsø/Gevninge 34291 Lørdag d. 3/11 kl. 10.00–13.00 4 lektioner, 1 gang kr. 350 Hvalsø Skole, Håndgerningslokalet (lokale 32) Underviser: Karen Marie H. Hovmand, exam. Dansk Yoga lærer, 2567 4505

52

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


H VA L S Ø Motionstilbud til 60+ vedligeholde den - er dette kursus måske noget

Hensyntagende – Afspænding og kropsbevidsthed

for dig. Til rytmisk musik arbejder vi med øvelser,

I undervisningen veksles mellem stille og

der udfordrer dit kredsløb og styrker, smidiggør

kraftfulde bevægelser til musik fra hele verden.

og koordinerer din krop. Til dette formål anvender

Alle led bliver bevæget igennem og der vil indgå

vi bl.a. træningsredskaber fx. elastikker og bolde.

afspændingsøvelser. Undervisningen har fokus på

Vi afslutter altid med guidet afspænding.

balance, holdning og kropsbevidsthed. Hver gang

Mød op i tøj, du kan bevæge dig i.

vil der være øvelser for ryg, skuldre, nakke og

Lokalet er udstyret med måtter.

bækkenbund og til slut en afspænding. Undervis-

Trænger du til at få pudset formen lidt af - måske

Gotved bevægelse

ningen tager udgangspunkt i den enkeltes behov Hvalsø 34470

og tempo. Holdene er små hold, beregnet på

Torsdage kl. 11.15–12.45, start 27/9

deltagere, som pga. særlige problemer, ikke kan

Når kroppen bevæges roligt og bevidst, vil du op-

42 lektioner, 21 gange kr. 1445

deltage på et almindeligt hold.

leve ro, velvære og styrke. Tilstanden forebygger

Hvalsø Hallen, Multirum 2

stress og forbedrer immunforsvaret. Vi arbejder Hvalsø 34460

bevidst med åndedrættet for at tilføre kroppen

Fredage kl. 11.15–12.45, start 31/8

mere ilt og nye ressourcer. Vi lægger vægt på,

Hensyntagende hold - blid motion og afspænding

60 lektioner, 30 gange kr.1955

at åndedrættet støtter bevægelserne. Vi bruger

Hvalsø Hallen, Multirum 2

udspænding, enkle massageøvelser og afspæn-

Underviser: Gunnvor Anne Birkeland Klok,

ding til at skabe kontakt til enkelte kropsdele og

Beregnet for deltagere med problemer i f.eks.

psykomotorisk terapeut dap, 2012 8196

muskler. Der vil være styrkende øvelser, så du

Underviser: Nadia Maria Luczynska, 2259 3489

mærker din krop blive udfordret og stimuleret og

ryg eller skuldre og som derfor har brug for at

Qi Gong og bevægelse

dermed stærkere. Vi afslutter hver gang med ud-

kroppen igennem og fokuserer på styrkende øvelser for ryg, nakke og skuldre og afslutter med

Qi Gong er en tusinde år gammel kinesisk metode

Lokalet er udstyret med måtter.

udstrækning og afspænding for krop og sind.

til at øge vores livskraft og kroppens evne til selv-

Vi vil igennem bevægelsen lære kroppen bedre

helbredelse. Det er en meditativ bevægelsesform,

Underviser: Merete Dalby

at kende. Herved øges kropsbevidstheden. Alt

som smidiggør og balancerer krop og sind, samt

Hvalsø 34421

dette kan du tage med dig hjem og overføre til

fremmer oplevelsen af flow. Qi Gong består af

Mandage kl. 8.45–10.15, start 3/9

din hverdag. Medbring et stort håndklæde til at

enkle langsomme bevægelser, som udføres med

56 lektioner, 28 gange kr. 1845

lægge over hallens madrasser.

opmærksomhed og nærvær. I undervisningen vil

Hvalsø Hallen, Multirum 2

få individuel opmærksomhed. Vi arbejder hele

og afspænding.

der være fokus på balance, holdning og kropsHvalsø 34461

bevidsthed. Hver gang vil der være øvelser for

Hvalsø 34422

Fredage kl. 12.55–14.25, start 31/8

ryg, skuldre, nakke og bækkenbund og til slut en

Mandage kl. 10.30–11.40, start 3/9

60 lektioner, 30 gange kr. 1955

afspænding. Undervisningen er på et lille hold med

42 lektioner, 28 gange kr. 1445

Hvalsø Hallen, Multirum 2

udgangspunkt i den enkeltes behov og tempo.

Hvalsø Hallen, Multirum 2

Underviser: Gunnvor Anne Birkeland Klok, psykomotorisk terapeut dap, 2012 8196

Hvalsø 34481 Mandage kl. 17.30–19.00, start 10/9

42 lektioner, 21 gange kr. 1445 Klinik i Kisserup, Smedvænget 3, 4330 Hvalsø Underviser: Sussie Bengtsson Følger ikke FOF’s ferieplan

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

53


B E VÆ G EL SE YOGA Yoga

”Meldte mig til yoga i FOF, fordi det lød

Underviser: Heidie Kosiara,

professionelt og passede fint ift. tid og

yogainstruktør 5048 7939

sted. Det er det bedste jeg har gjort for

Følger ikke FOF’s ferieplan

mig krop og mig selv i meget lang tid”.

Køge 34270

FOF deltager

Yogaens nøgleord er: Smidighed og styrke, ån-

Tirsdage kl. 10.30–12.00 start 4/9 24 gange kr. 1710

dedrætsbevidsthed og energiskabelse, afspænding, koncentration og fordybelse. Yoga holder

Underviser: Maj-Britt Frogne,

kroppen i form og har gavnlig virkning på bl.a.

Exam. Dansk yogalærer 2186 5569

hjerte, kredsløb, hormonbalance, fordøjelse og

Havdrup

nervesystem. Gennem yogaen lærer du at geare

Mandage kl. 17.00–18.30, start 10/9

Exam. yogalærer 2245 4013

ned i tempo og opnå en god, indre harmoni, et

28 gange kr. 2125

Køge 34260

fysisk velvære og en mental ro. Deltagelse kræver

Sognehuset, Bistrupvang 33, Havdrup

Letøvede/øvede

34277

Underviser: Hanne Aldershaab,

Tirsdage kl. 17.45–19.15, start 4/9

ikke yoga-erfaring. Påklædning: Løstsiddende tøj.

Havdrup

34278

Torsdage kl. 17.00–18.30, start 13/9 Underviser: Jeanie Sangill, Exam. yogalærer

28 gange kr. 2125

Ishøj 34302

Sognehuset, Bistrupvang 33, Havdrup

30 gange kr. 2075/1275

Havdrup

Foreningshuset Ishøj, bevægelseslokale

NY TID

Medbring tæppe

Torsdage kl. 18.45–20.15, start 13/9 34299

32 gange kr. 2200 Den Hvide By, sal b Køge 34261 Tirsdage kl. 19.25–20.55, start 4/9

Fredage kl. 9.30–11.00, start 7/9

Ishøj landsby

Den Hvide By, sal a

34279

32 gange kr. 2200 Den Hvide By, sal b

28 gange kr. 2125

Underviser: Hanne W. Lorensen,

Sognehuset, Bistrupvang 33, Havdrup

Exam. yogalærer, 2972 9540 Følger ikke FOF’s ferieplan

Mandage kl. 16.15–17.45, start 10/9 17 gange kr. 1285/485

Underviser: Hanne Thing Mortensen,

Køge 34265

Ishøj Skole, Ishøj Landsby, Musiklokalet

Exam. yogalærer, 2840 8928

Onsdage kl. 9.00–10.30, start 26/9

Medbring yogamåtte og tæppe

Solrød 34314

23 gange kr. 1650

Torsdage kl. 19.10–20.40, start 13/9

Ølby Centret 55, 1 sal, Foredragssalen

Underviser: Bente Hilbo,

27 gange kr. 1799

Exam. yogalærer, 6168 0927

Munkekærskolen, dramatisk værksted

Greve 34256

Køge 34266 Onsdage kl. 10.45–12.15, start 26/9

Mandage kl. 10.00–11.30, start 10/9

Underviser: Hanne W. Lorensen,

23 gange kr. 1650

26 gange kr. 1835

Exam. yogalærer, 2972 9540

Ølby Centret 55, 1. sal, Foredragssalen

FOF Huset, sal b

Følger ikke FOF’s ferieplan Borup 34262

Underviser: Maj-Britt Frogne,

Greve 34257

NYT HOLD

Exam. Dansk yogalærer, 2186 5569

Torsdage kl. 17.30–19.00, start 13/9

Mandage kl. 10.00–11.30, start 1/10

Følger ikke FOF’s ferieplan

26 gange kr. 1835

12 gange kr. 980

Køge 34280

FOF Huset, sal a

Borup Kulturhus, Møllevej 2,

Onsdage kl. 17.00–18.30, start 12/9

Yoga og afspændingslokalet, 1. sal

28 gange kr. 1955

Underviser: Maj-Britt Frogne,

Den Hvide by, sal a

Exam. dansk yogalærer, 2186 5569

Underviser: Hanne Aldershaab,

Følger ikke FOFs ferieplan

Exam. yogalærer 2245 4013

Køge 34281

Havdrup 34275

Køge 34258

Onsdage kl. 18.40–20.10, start 12/9

NY TID

Mandage kl. 18.30–20.00, start 3/9

28 gange kr. 1955

Mandage kl. 13.00–14.30, start 10/9

32 gange kr. 2200

28 gange kr. 2125

Den Hvide By, sal b

Sognehuset, Bistrupvang 33, Havdrup Køge 34259 Havdrup 34276

Mandage kl. 20.10–21.40, start 3/9

Mandage kl. 15.15–16.45, start 10/9

32 gange kr. 2200

28 gange kr. 2125

Den Hvide By, sal b

Sognehuset, Bistrupvang 33, Havdrup

54

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


B E VÆ G EL SE Underviser: Hanne W. Lorensen,

Hatha Yoga og mindfulness

Energy Yoga

Exam. yogalærer, 2972 9540

For mange mennesker bliver deres ugentlige

Via Energy Yogaen åbner du op for energi-flowet

Følger ikke FOF’s ferieplan

yogatime en uundværlig del af deres hverdag.

i hele din krop. Der er bl.a. fokus på styrkelse af

Ejby 34264

Hvorfor? Fordi de oplever et pusterum i hver-

vores energicentre, især 2. chakra - kroppens

Mandage kl. 17.00–18.30, start 17/9

dagen. Et rum, hvor de kan trække vejret frit og

kerneområde. Når du kanaliserer varme ned i

25 gange kr. 1999

sende den livgivende luft rundt til alle kroppens

kroppens kerneområde, vil du bedre kunne holde

Undervisningssted: Oplyses ved tilmelding

celler. Et rum, hvor kroppen vækkes til live, bliver

hovedet koldt, og dermed holde fx stress, hjer-

smidigere, styrket og hvor den slipper spændin-

tesygdomme m.m. for døren. Du kommer til at

Ejby 34268

ger med rolige og meditative øvelser. Et rum, hvor

træne øvelser, der styrker dine muskler, forbedrer

Torsdage kl. 9.00–10.30, start 20/9

tankemylder og uro bliver erstattet af ro og for-

balance, øger din fleksibilitet og fremmer ro og

15 gange kr. 1300

dybelse. Et pusterum, som strækker længere end

velvære. Vi vil også meditere. Det vil primært

Undervisningssted: Oplyses ved tilmelding

den ugentlige yogatime. Har du lyst til et ugentligt

være en aktiv meditation, hvor du bevæger

pusterum? Alle aldre og køn kan deltage, også

kroppen. Øvelserne er nemme at følge, så hvis du

hvis du har småskavanker.

er nybegynder, er dette hold også for dig. Energy

Ejby 34269 Torsdage kl. 16.30–18.00, start 27/9

Yoga udspringer af koreansk yoga, og dette bærer

25 gange kr. 1999

Underviser: Anne Mølau,

Undervisningssted: Oplyses ved tilmelding

Exam. Dansk yogalærer, 2395 7846.

træningen præg af.

Greve 34254

Underviser: Kim Kristiansen, 3047 8520

Underviser: Metea Liv Skensved,

Tirsdage kl. 17.00–18.30, start 18/9

Solrød 34331

Exam. yogalærer, 5665 3103

20 gange kr. 1465

Tirsdage kl. 19.00–20.30, start 11/9

Følger ikke FOF’s ferieplan

FOF Huset, sal a

30 gange kr. 2075

Stevns 34287

Genoptræningscentret, Solrød Center 3,

Torsdage kl. 9.00–10.30, start 20/9

Greve 34255

26 gange kr. 1835

Tirsdage kl. 18.45–20.15, start 18/9

Strøby Hallen, ved siden af cafeteria

20 gange kr. 1465 FOF Huset, sal a

Stevns 34288

træningssal 1

Poweryoga og energyflow Yoga er i sit væsen helhedsorienteret, og balance

Torsdage kl. 10.35–12.05, start 20/9

Underviser: Guni Lavrsen,

mellem krop og sjæl det essentielle. Træningen

26 gange kr. 1835

Exam. yogalærer, 2139 3296

på dette kursus kombinerer dybe, blide yoga-

Strøby Hallen, ved siden af cafeteria

Greve 34332

stræk med øvelser, der på dynamisk og kraftfuld

Blid Hatha yoga

vis udrenser affaldsstoffer, åbner vejrtrækningen

Køge 34271

Torsdage kl. 17.30–19.00, start 20/9

og, som resultat, øger forbrænding og energi-

Torsdage kl. 16.45–18.15, start 20/9

24 gange kr. 1710

niveau. Vi arbejder også med Qi Gong øvelser,

26 gange kr. 1835

FOF Huset, sal b

De 5 Tibetanere, koncentrations- og vejrtræk-

Brogade 19.1, lokale 1

ningsøvelser. Du vil få ny energi, slippe stress Underviser: Saya Goud Padala

og mærke øget velvære. Hver gang afsluttes

Exam. yogalærer, 4277 0956

med dybdeafspænding og indre stilhed. Alle kan

Greve 34336

deltage.

NYT HOLD Lørdage kl 14.00–15.30, start 29/9

Underviser: Metea Liv Skensved,

11 gange kr. 920

Exam. yogalærer, 5665 3103

FOF Huset, sal b

Følger ikke altid FOF’s ferieplan Køge 34284 Mandage kl. 15.00–16.30, start 17/9 26 gange kr. 1835 Den Hvide By, sal b Køge 34285 Mandage kl. 16.45–18.15, start 17/9 26 gange kr. 1835 Den Hvide By, sal b Køge 34286 Tirsdage kl. 17.15–18.45, start 18/9 26 gange kr. 1835 Den Hvide By, sal a

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

55


B E VÆ G EL SE Hatha Yoga

Herregod yoga

Workshop - Klangyoga

Yoga handler om at gøre det bedste, du kan i

Er du mand og har tænkt, at yoga lyder spænden-

NYHED

dag, ikke om at kunne nå sine tæer, men hvad vi

de, men aldrig rigtig har fået taget det endelige

3 timers ren forkælelse med masser af klang og

lærer på vejen derned. Der vil være fokus på at

skridt og kommet afsted?

afslapning blandet med blid yoga. Du er længere

bevæge kroppen i takt med åndedrættet, ligesom

Nu har du muligheden for at være med på et her-

tid i stillingerne og får på den måde mulighed for

der vil være fokus på styrke, balance, ro i sindet

rehold, hvor alle deltagere har ingen eller meget

at fordybe dig og falde til ro samt tid til at mærke

og smidighed. Undervisningen vil foregå i et roligt

lidt erfaring med yoga. Vi vil have fokus på styrke,

efter, hvad din krop har brug for.

tempo med flydende overgange fra en stilling til

smidighed, ro og balance, hvilket ikke kun vil gav-

I klangyogaen har du din egen klangskål (som du

den næste, og der vil være opmærksomhed på at

ne dit almene velvære, men også kunne supplere

låner på dagen). I workshoppen bliver klangyo-

blive guidet ind i den enkelte stilling.

din eventuelle øvrige træning inden for andre

gaen pakket ind i forskellige klangerfaringer og

sportsgrene. Hver gang begynder vi med en kort

ender med en dejlig klangrejse. Kom og oplev en

Underviser: Lene Nørgaard,

meditation. Derefter arbejder vi med solhilsner og

dejlig afspændende yogaform

Exam. yogalærer, 2618 0371

klassiske yogastillinger og slutter af med afspæn-

Greve 34306

ding. Der vil være en herregod stemning, hvor der

Køge 34310

Onsdage kl. 17.25–18.55, start 12/9

er plads til smil og grin, med respekt for yogaen

Lørdag d. 10/11 kl. 10.00–13.00

24 gange kr. 1710

og hinanden.

1 gang kr. 315

FOF Huset, sal a

Du skal have tøj på, som du frit kan bevæge dig i

Den Hvide By, sal b

samt medbringe lidt vand at drikke undervejs.

Underviser: Tanja Mandell, 6068 1975

Greve 34307 Onsdage kl. 19.00–20.10, start 12/9

Køge 34309

24 gange kr. 1345

Mandage kl. 7.00–8.10, start 3/9

”Morgen yoga i rolige omgivelser virker

FOF Huset, sal a

6 gange kr. 490

meget koncentreret og dejligt”. FOF deltager

Den Hvide By, sal a

Hatha godmorgen yoga

Underviser: Lene Nørgaard, Exam. yogalærer, 2618 0371

Vi begynder ugen for de morgenfriske, som ønsker større smidighed, styrke og balance.

Træk vejret workshop - inkl. blid yoga

Undervisningen vil foregå i et roligt tempo med

TriYoga

flydende overgange fra en stilling til den næste,

Ønsker du at samarbejde med kroppen gennem

til at mærke dit åndedræt. Giv dig selv tid til at

så der er mulighed for lidt varme i kroppen. Yoga

flydende, koordinerede bevægelser i takt til det

vende blikket indad, til at mærke de blide stræk

handler om at gøre det bedste, du kan netop i

dybe åndedræt?

og nyde stilheden.

dag, at skabe balance mellem krop og sind. Yoga-

TriYoga løsner op for spændinger, styrker krop-

Det er en workshop for alle, som nyder blid yoga,

timerne indledes med en kort åndedrætsøvelse

pens kernemuskulatur og frigiver energi.

mindfulness og guided meditation.

eller meditation efterfulgt af enkelte solhilsner og

TriYoga inviterer til nærvær og gør dig mere

afsluttes altid med afspænding. Undervisningen

levende. Den fører til flow – i kroppen, sindet og

Køge 34273

vil variere, men der vil altid være fokus på at blive

i livet. Du vil opleve et par rolige timer, der både

Lørdag d. 24/11 kl. 9.30–11.45

guidet ind i den enkelte stilling.

afstresser og giver energi til den kommende uge.

1 gang kr. 300

Der er fokus på flowet, de flydende overgange

Den Hvide By, sal b

Underviser: Lene Nørgaard,

mellem stillingerne, som er koordineret helt ud

Heidie Kosiara, yogainstruktør, 50487939

Exam. yogalærer, 2618 0371

til fingerspidserne, hvilket gør at hele kroppen er

Køge 34305

med i hver enkel bevægelse. Det skaber lethed,

Mandage kl. 8.30–10.00, start 17/9

flow og et meditativt nærvær, som ofte overses i

26 gange kr. 1835

andre moderne yogaformer.

Den Hvide By, sal a

Alle kan være med uanset erfaring og niveau, da

Få en pause, sæt tempoet ned og giv dig selv lov

undervisningen tilpasses din krop ved hjælp af Køge 34308

yogaprops og forskellige muligheder i stillingerne.

Torsdage kl. 8.30–10,00, start 20/9 16 gange kr. 980

Underviser: Helle Ottesen,

Den Hvide By, sal a

Exam. yogalærer, 3026 8144 Solrød 34315 Tirsdage kl. 17.30–19.00, start 11/9

”Kommer pga. det sociale og omgivel-

27 gange kr. 1799

serne samt for at starte dagen på en god

Genoptræningscentret, Solrød Center 3,

måde. Dejlig stemning fra morgenstun-

træningssal 2

den”. FOF deltager

Solrød 34316 Tirsdage kl. 19.15–20.45, start 11/9 27 gange kr.1799 Genoptræningscentret, Solrød Center 3, træningssal 2

56

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322

Konto


B E VÆ G EL SE Workshop - Yin Yoga

Meditation og fordybelse

Yin Yoga – detox for kroppen

Du får mulighed for at blive fyldt op med energi

En workshop, der tager udgang i yin yogaen, som

og få ro og klarhed. Du får en grundig indføring

har fokus på bækken, hofter og rygsøjle. Med

i en enkel meditationsform, et godt redskab

åndedrættet som ledsager, øges fleksibiliteten i bin-

til at meditere på egen hånd. Her får du et

Pilates system – ”The art of Controllogy”

devævet på en blid og behagelig måde. Tilgangen

frirum med plads til nærvær, flow og nydelsen

The art of Controllogy” er det oprindelige system

i yin yoga er som udgangspunkt med afslappede

i langsomheden. Vi arbejder opmærksomt i

og udviklet af J.H. Pilates , deraf navnet ”Pilates”.

muskler, fra en siddende eller liggende udgangs-

øvelserne med krop, sind og åndedræt. Medi-

Kom til Pilates og få kroppen arbejdet igennem

stilling. Dette virker beroligende, afslappende og

tationerne vil være delvist guidede. I den stille

med udgangspunkt i ”korsettets” muskler –

helende for bindevævet og vil kunne få din indre

tid kan du fordybe dig i din egen proces og un-

mave, ryg og bækkenbund. Vi skal arbejde

livsenergi til at flyde frit, i samspil med dit åndedræt

dersøge, hvad der opstår under meditationen.

med øvelser der forebygger og genoptræner,

og give dig en dyb indre ro, balance og harmoni. En

Jeg bruger elementer fra klassisk meditation og

musklerne stimuleres, så der opstår en naturlig

afstressede rejse ind i din krop og sjæl.

mindfulness. Alle kan deltage uanset erfaringer

balance mellem kroppens stærke og svage sider,

med meditation.

hvormed holdningen bedres. Træningen foregår

Underviser: Guni Lavrsen,

PILATES

på måtter, med og uden rekvisitter, så som ela-

Exam. yogalærer, 2139 3296

Underviser: Anette Ring Kjær,

stikker, vægte, pilatesbolde og ruller. Medbring

Greve 34333

psykomotorisk terapeut, dap., 2581 4600

håndklæde og vand. Deltagelse på letøvede og

Lørdag d. 22/9 kl. 10.00–12.15

Køge 34214

øvede hold kræver kendskab til pilatesteknikker.

3 lektioner/1 gang kr. 300

Tirsdage kl. 15.50–17.00, start 11/9

FOF Huset, sal a

10 gange kr. 705

Underviser: Rose-Malena F. Søgaard,

Den Hvide By, sal a

pilatesinstruktør og psykomotorisk

Greve 34334

terapeut dap, 2825 7876

Lørdag d. 27/10 kl. 10.00–12.15

Køge 36201

Følger ikke FOF’s ferieplan.

3 lektioner/1 gang kr. 300

Tirsdage kl. 15.50–17.00, start 29/1

Køge 34373 - Øvede

FOF Huset, sal a

10 gange kr. 705

Søndage kl. 15.00–16.30, start 26/8

Den Hvide By, sal a

34 gange kr. 2320

Greve 34335

Den Hvide By, sal b

Lørdag d. 24/11 kl. 10.00–12.15

Køge 34243

3 lektioner/1 gang kr. 300

Workshop

Køge

FOF Huset, sal a

Lørdag d. 6/10 kl. 10.00–13.00

Mandage kl. 16.00–17.30, start 27/8

1 gange kr. 315

34 gange kr. 2320

Den Hvide By, sal b

Den Hvide By, sal a

Åndedrætskursus

Køge 36200

Køge

Har du mod til at møde indersiden af dine

Workshop

Mandage kl. 17.35–19.05 start 27/8

ribben? På dette kursus får du mulighed for at

Lørdag d. 2/2 kl. 10.00–13.00

34 gange kr. 2320

fordybe dig i dit åndedræt, genvinde kontakten

1 gange kr. 315

Den Hvide By, sal a

til den naturlige, spontane vejrtrækning, få be-

Den Hvide By, sal b

Alle 3 workshops kr. 600.

34376 - Øvede

34371 - Øvede

væget dine led og masseret indre organer og

Køge

nervesystem, samt stimuleret bækkenbunden.

Mandage kl. 19.15–20.30 start 28/1

36351 - Begyndere

Rytme virker helende på krop og sind og

15 gange kr. 1010

støtter alle kroppens andre, forskellige rytmer.

Den Hvide By, sal a

På kurset skal vi lave øvelser, der øger din opmærksomhed, træner din åndedrætsmuskel

Køge

og giver dit åndedræt mulighed for ”bare at

Onsdage kl. 16.00–17.15, start 5/9

34374 - Begyndere

være”. De praktiske øvelser krydres med teori

20 gange kr. 1255

og vi afslutter med afspænding. Et velfunge-

Den Hvide By, sal b

rende åndedræt giver dig: masser af ilt, mere energi, bedre fordøjelse, ro og fokus, smuk-

Køge

kere hud, nedsat stress, bedre søvn og meget

Onsdage kl. 17.25–18.55, start 29/8

34375 - Letøvede

mere. Kom i behageligt, løstsiddende tøj. Der

34 gange kr. 2320

må påregnes kr. 25 til materialeudgifter. Husk

Den Hvide By, sal b

madpakken. Køge

34372 - Øvede

Køge 34274

Onsdage kl. 19.00–20.30, start 29/8

Lørdag d. 27/10 kl. 10.00–13.30

34 gange kr. 2320

1 gang kr. 350

Den Hvide By, sal b

Den Hvide By, Støberivej 1, sal a Underviser: Jannie Nielsen, Gotveduddannet bevægelsespædagog, 6094 4984

ortid: Mandag - onsdag Kontortid: kl. 10 –Mandag 14. Torsdag - onsdag 11 – 14. kl. Fredag 10 – 14.10 Torsdag - 14. 11 – 14. Fredag 10 - 14.

57


B E VÆ G EL SE Pilates Stretch

Pilates og Effekt

Har du lyst til en dynamisk pilates-time kombine-

Pilates er et system af stræk og styrkeøvelser,

ret med skønne yogastræk?

som styrker muskelkorsettet, giver bedre

Vi arbejder hele kroppen godt igennem med

kropsholdning, smidighed og balance. Øvelserne

Qi Gong

fokus på bækkenbund, mave og rygmuskler.

foregår langsomt og i takt med vejrtrækningen.

Qi Gong øvelserne udføres stående med blide,

Dette hold kræver kendskab til pilates grundprin-

Effektiv funktionel muskeltræning, der har til

afbalancerende, meditative bevægelser. Kan man

cipperne. Timerne afsluttes med afspænding-

formål at skabe større kropsbevidsthed og gøre

ikke stå, kan Qi Gong udføres siddende. Ved at

søvelser.

dig stærkere og mere udholdende i de daglige gø-

træne medicinsk Qi Gong bidrager vi til et godt

remål. I undervisningen indgår redskaber, såsom

helbred, ved at cirkulere kroppens Qi (livsenergi).

Greve 34378

elastikker, vægte, små og store bolde, samt andre

Qi Gong træningen stimulerer og styrker muskler

Mere hensyntagende pilates

relevante træningssystemer. Hver gang startes

og sener, forbedrer immunforsvaret, forbedrer

Tirsdage kl 10.0–11.30, start 25/9

med rytmisk opvarmning og afsluttes med ud- og

balancen, giver fysisk og mentalt overskud og ro

16 gange kr. 1225

afspænding.

i kroppen. Qi Gong kan udøves af stort set alle,

FOF huset, sal b

QI GONG/TAI CHI

uanset alder og skavanker. Underviser: Jette Christensen,

Begynderholdet: Til dem, som har ingen, eller

afspændingspædagog dap, 4027 8888

meget lidt, kendskab til Qi Gong. Her vil der være

Underviser: Heidie Kosiara, pilatesinstruktør

Greve 34357

en grundigere indføring i øvelserne og tankesæt-

Greve 34362

Mandage kl. 10.00–11.10, start 17/9

tet bag øvelserne.

Torsdage kl. 9.15–10.45, start 6/9

25 gange kr. 1405

Holdet for ’Let øvede/øvede’: Primært til de kursi-

16 gange kr. 1225

FOF Huset, sal a

ster, som før har modtaget Qi Gong undervisning.

Underviser: Bente Keller, pilatesinstruktør

FOF huset, sal b

Her er tempoet lidt højere og vi kommer dybere Greve 34358

ind i metoden.

Greve 36350

Mandage kl. 11.30–13.00, start 17/9

Gældende for begge hold: Der vil blive lagt vægt

Torsdage kl. 9.15–10.45, 24/1-19

25 gange kr. 1770

på både teori og praksis. Teorien vil specielt om-

9 gange kr. 795

FOF Huset, Sal a

handle Qi Gong øvelserne og i nogen grad kine-

FOF huset, sal b

sisk medicin generelt. Det meste af tiden vil blive Greve 34359

brugt på at indlære og udfører bevægelserne.

Tirsdage kl. 10.00 –11.10, start 18/9 25 gange kr. 1405

Underviser: Bjarne Hejlskov Nielsen,

FOF Huset, sal a

Qi Gong instruktør, 4027 2060 Køge

34329

Greve 34360

Letøvede/øvede

Onsdage kl. 9.30–11.00, start 19/9

Onsdage kl. 10.00–11.30, start 19/9

25 gange kr. 1770

16 gange kr. 1225

FOF Huset, Sal a

Brogade 19.1, lokale 1

Greve 34361

Køge

Onsdage kl. 11.15–12.45, start 19/9

Nybegynder

25 gange kr. 1770

Onsdage kl. 11.45–13.15, start 19/9

FOF Huset, sal a

16 gange kr. 1225

34330

Brogade 19.1, lokale 1

58

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


B E VÆ G EL SE Qi Gong Slip af med stress og smerter Qi Gong er enkelt, nemt at lære og fantastisk

KROPSTRÆNING

Underviser: Heidi Dam, Gotveduddannet bevægelsespædagog, 2051 8171 Greve 34408

effektivt! Qi Gong aktiverer kroppens selvhelbre-

Gotved bevægelse

dende kræfter, så du får det bedre fysisk som

Med Gotved bevægelse får du det hele. Smidig-

29 gange kr. 1760

psykisk. Når vi bevæger os langsomt, styrkes

hed, styrke, puls, afspænding og - ikke mindst

FOF Huset, sal a

muskler, led, sener og knogler på en blid måde.

viden.

De indre organer masseres, fordi alle bevægelser

Gotved bevægelse bygger på gymnastikpædago-

Køge 34404

udgår fra kroppens centrum. Åndedrættet bliver

gen Helle Gotveds særlige metode til at arbejde

Tirsdage kl. 9.00–10.10, start 4/9

friere, blodcirkulationen stimuleres og meridi-

kroppen igennem til musik, som understøtter

30 gange kr. 1620

anerne (kroppens energibaner) åbnes, så hele

bevægelserne, uden at du overanstrenger led og

Den Hvide By, sal b

kroppen genoplades med vital energi: Qi .

muskler. Samtidig får du masser af viden og erfa-

Når dette sker, bliver det lettere at slappe af

ring om, hvordan din krop fungerer i bevægelse

Køge 34405

og dermed reducere både smerter og stress.

og hvile, samt bevidsthed om, hvordan du evt.

Tirsdage kl. 10.30–11.40, start 4/9

Øvelserne giver indre stilhed og træner din evne

kan ændre på dårlige vaner, eks. arbejdsstillinger.

30 gange kr. 1620

til nærvær. Du oplever, at det er lettere at stå

Vi lægger vægt på kvalitet i bevægelsen og en

Den Hvide By, sal b

fast og være til stede i nuet, også i pressede

afslappet stemning.

situationer.

Vi arbejder især med at slippe de spændinger,

Køge 34406

Læs mere på min hjemmeside:

som f.eks. stillesiddende eller koncentrations-

Torsdage kl. 9.00–10.10, start 6/9

www.rikki-thomsen.dk

krævende arbejde giver. Spændinger, som kan

30 gange kr. 1620

give smerter forskellige steder i kroppen, dårlig

Den Hvide By, sal b

Fredage kl. 9.00–10.30, start 7/9

Greve 34290

fordøjelse, træthed eller dårlig søvn.

Begyndere/Øvede

Vi fokuserer på at bruge åndedrættet bevidst for

Køge 34407

Mandage kl. 18.30–20.00, start 24/9

at tilføre kroppen ny energi og lærer dig at bruge

Torsdage kl. 10.30–11.40, start 6/9

25 gange kr. 1770

din krop mest hensigtsmæssigt. Koordination

30 gange kr. 1620

FOF huset, sal b

bruger vi til at skabe sammenhæng og spæn-

Den Hvide By, sal b

Underviser: Rikki Thomsen, 2396 9296

dingsbalance.

Følger ikke FOF’s ferieplan

Bevægelserne kan være naturlige bevægelser,

Underviser: Jannie Nielsen, Gotveduddan-

som gang med variationer, sving, øvelser for

net bevægelsespædagog, 6094 4984

Qi Gong – for sportsfolk

fødder, balance eller bækkenbund, enkle trin,

Køge 34411

dansende eller energifyldte, så pulsen kommer

Torsdage kl. 17–18.10, start 6/9

Qigong er mange ting bl.a. grundtræning til

op og kredsløbet styrkes, kraftfulde, så du bliver

30 gange kr. 1620

kampsporten tai chi. På dette hold arbejder vi

stærkere, eller mere rolige, for at skabe ro i sind

Den Hvide By, sal a

med at styrke kroppen indefra, øge iltoptaget

og krop. Musikken varieres i puls og rytme, så der

og balanceevnen, så du kan blive stærkere og

kommer variation i stemning og energi. Der er

Solrød 34409

præstere bedre, samtidig med at du undgår

ingen præstationskrav, dog skal du kunne udføre

Onsdage kl. 9.00–10.10, start 12/9

skader. Vi bearbejder og træner hele koppen og

bevægelserne både stående og liggende.

30 gange kr. 1399

åbner energibaner/meridianer og sørger for at få

Vi slutter hver gang med grundig udspænding og

Solrød Idrætscenter, træningssalen

ilt rundt i kroppen, således at kraften, du samler

afspænding.

ved træningen, effektivt kan lagres i muskler-

Husk! Vand, et håndklæde og evt. stødabsorbe-

Solrød 34410

ne og gøre dig stærkere, mere udholdende og

rende indendørs sko.

Onsdage kl. 10.30–11.40, start 12/9 30 gange kr. 1399

fokuseret. Tune 34401 Greve 34282

Små hold

Torsdage kl. 17.30–19.00, start 20/9

Onsdage kl. 8.45–10.15, start 5/9

15 gange kr. 1160

28 gange kr. 1580

Greve Borgerhus, salen 1. sal

Tune Menighedscenter

Underviser: Merethe Svahn Hansen, 5158 8906

Underviser: Merete Dalby, Gotveduddannet

Følger ikke FOF’s ferieplan

bevægelsespædagog, 2380 8838

Solrød Idrætscenter, træningssalen

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

59


B E VÆ G EL SE Bodytræning - vejen til en sund krop

Callanetics

Krop og bevægelse

Blid callanectics med styrketrænende øvelser.

På dette kursus er kondition og styrketræning

Mangler din krop styrke og kærlig genopbygning,

Udspænding og afspænding. Vi afslutter med

omdrejningspunktet. Det er varieret træning med

så er denne træning noget for dig. Alle er velkom-

dybdeafspænding.

bold og elastikker. Dette er et m/k hold, der læg-

men ung som gammel.

ger vægt på aktiv træning, men er også til dig, der

Her er træning med fokus på krop, selvudvikling,

Underviser: Dina Werdelin Asp,

har smerter i ryg og nakke. Vi har det hyggeligt og

sundhed og velvære.

psykomotorisk terapeut dap, 6130 8429

sjovt. Der er plads til den enkelte deltagers eget

Denne træning hjælper dig med at optimere din

Køge 34469

tempo.

kropsholdning, åndedræt og bevægelsesmøn-

Onsdage kl. 9.30–11.00, start 5/9

stre, hvilket fører til et bedre helbred. Ved hjælp

29 gange kr. 2015

Underviser: Nadia Maria Luczynska,

af kredsløbs- koordinations- og ledtræning vil du

Den Hvide By, sal b

2259 3489 Greve 34473

opnå større smidighed, bedre kropsbevidsthed og et godt immunforsvar.

Køge 34493

Mandage kl. 17.30–19.00, start 3/9

1) Vi arbejder med grundige fodøvelser, som

Hensyntagende hold-Erklæring skal underskrives

27 gange kr. 1895

optimerer balancen og arbejder med

Fredage kl. 10.00–11.10, start 14/9

FOF Huset, sal a

zonepunkterne, som aktiver vores indre organer.

13 gange kr. 855

2) Derefter gennemgår vi hele kroppen opefter,

3) Til sidst laver vi sammentrækkende og

Den Hvide by, sal a

udvidende øvelser, som styrker din smidighed.

Borup 34475 NYT HOLD

hvor alle led og muskler gennemarbejdes.

Vil du med på planken?

Torsdage kl. 14.35–15.45, start 20/9 16 gange kr. 980

For at opnå en optimal stærk fysik, skal du flytte

Kort og intensivt kursus – 5 uger.

Borup Kulturhus, Møllevej 2, Yoga og

kroppens grænser. Det er aldrig for sent at få en

Vil du gerne have et kort og effektivt hjemmetræ-

afspændingslokalet, 1. sal

stærk krop!

ningsprogram? For fuldt udbytte skal du træne

Medbring behageligt tøj og vanddunk. Glæder

hjemme 2 gange om ugen 10-20 min i de 5 uger,

mig til at se dig.

kurset varer. Her får du øvelserne lært og så er

Helkrops Fit`n Fun

det bare at gå i gang hjemme. Det kræves, at du

Træning skal være sjovt og træning skal omhand-

Greve 34482

har en vis styrke i kroppen. Plankeøvelser styrker,

le hele kroppen, for at skabe sammenhæng,

Mandage kl. 17.00–18.30, start 17/9

giver kondition og forbedrer din koordination,

flow, styrke og balance. Kom og deltag på et

Ingen undervisning i december.

balance og holdning. Der er mange plankevari-

hold, hvor vi gennemgår hele kroppen fra top til

13 gange kr. 1040

anter at afprøve. Øvelserne styrker de daglige

tå med både bløde smidiggørende øvelser men

Greve Borgerhus, Salen, 1. sal

udfordringer for kroppen som havearbejde og

også mere styrkeprægede øvelser. Samtidig vil

Underviser: Lasse H. Holfort,

leg med børn, forebygger skader og afhjælper

vi få pulsen op, så hjertet rigtigt kommer op i

Stud. Body-sds terapeut, 6053 3583

belastede områder i kroppen. Kan forlænges med

tempo og få sved på panden, så vi får renset ud

ekstra 5 gange.

i systemet. Der vil være fokus på, hvordan ån-

Underviser: Helle Waltersen,

dedræt og bevægelse skal følges ad for at få det

Uddannet Body-sds terapeut, 2238 7242

Underviser: Anette Ring Kjær,

rette åndedræt i træningen. Som afslutning vil der

Solrød 34462

psykomotorisk terapeut dap, 2581 4600

være både udstræk og en afspænding eller en lille

Mandage kl. 17.30–19.00, start 27/8

Køge 34447

mindfulness øvelse. Vel mødt til en træningstime,

30 gange kr. 2320

Torsdage kl. 13.40–14.25, start 13/9

som byder på lidt af hvert.

Genoptræningscentret, Solrød Center 3,

5 gange kr. 350

træningssal 2

Den Hvide By, sal a

Solrød 34463

Køge 36420

Mandage kl. 15.15–16.00 start 3/9

Hensyntagende hold

Torsdage kl. 13.40–14.25, start 28/2

18 gange kr. 795

Torsdage kl. 10.40–12.10, start 30/8

5 gange kr. 350

FOF huset, Håndværkerbyen 43, sal a,

15 gange kr. 1320

Den Hvide By, sal a

Underviser: Nadia Maria Luczynska, 2259 3489

Greve 34474 NYHED

Love2dance, Solrødcenter 28, 1. sal

60

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


B E VÆ G EL SE God motion for aktive seniorer m/k

Natur & bevægelse

I gang hvor du bor - ny energi i seniorlivet

Kom i god form til moderne rytmer med bevægel-

Vær med til bevægelse og afspænding for senio-

se, der systematisk og grundigt gennemarbejder

rer – en alsidig bevægelsesform, hvor du bruger

alle muskler i kroppen. I undervisningen indgår

og styrker hele kroppen – og så er der mulighed

øvelser, der virker styrkende, kredsløbsfremmen-

for socialt samvær.

de, koordinerende, bevidstgørende, smidiggørende, ud-og afspændende. Enhver arbejder ud fra

Underviser: Henrik Rasch, 3118 0224

sin egen kropslige formåen, så alle har mulighed

Køge 34521

for at deltage. Der afsluttes med en behagelig

Tirsdage kl. 10.00–11.30, start 4/9

afspænding. Medbring selv tæppe og måtte.

30 gange kr. 1230/950 Seniorpris i Køge Ølby Centret 55, 1. sal i foredragssalen

Greve 34465 Onsdage kl. 10.00–11.30, start 5/9

Køge 34522

27 gange kr. 1140

Onsdage kl. 10.00–11.30, start 5/9

Grønlykkeparken 25, festlokalet

Elsker du at være ude i naturen og elsker du

30 gange kr. 1230/950 Seniorpris i Køge

Underviser: Jane Christensen,

samtidigt at røre dig? Så kom og deltag på et hold

Sandmarksbo, ”Sandslottet”

psykomotorisk terapeut dap, 2942 3943

hvor vi både får rørt kroppen, pulsen op, trukket masser af frisk luft ind og nydt den smukke natur

Køge 34523

Motion - Friske fyre på 60+

undervejs. Vi vil gå igennem skoven og undervejs

Onsdage kl. 12.00–13.30, start 5/9

lave forskellige øvelser og bruge naturen i træ-

30 gange kr. 1230/950 Seniorpris i Køge

Motion og styrketræning på en sjov måde. Motion

ningen. Som afslutning vil vi altid udstrække og

Dagcentret, Lerbæk Torv

og trivsel er i højsædet. For dig, der gerne vil ved-

afspænde kroppen og gå derfra med en krop fuld

ligeholde „maskineriet“ - altså bevare en god og

af energi. Løbende tilmelding muligt.

Køge

34524

Onsdage kl. 13.30–15.00, start 5/9

stærk balance i krop og sind. Hver gang arbejder vi hele kroppen igennem, fra fødder til hoved, via

Underviser: Nadia Maria Luczynska,

30 gange kr. 1230/950 Seniorpris i Køge

øvelser, som styrker led og muskler, forbedrer

2259 3489

Dagcentret, Lerbæk Torv

smidighed og balance, samt styrker kredsløbet.

Solrød 34476

Efter blide, men effektive stræk, går vi over til

NYT HOLD

Køge 34528

afspændende øvelser.

Mandage kl. 13.30–14.40, start 3/9

Torsdag kl. 10.00 –11.30, start 6/9

8 gange kr. 600

30 gange kr. 1230/950 Seniorpris i Køge

Greve 34451

Mødested: Trylleskoven i Solrød

Tingstedet, ”Tinghjørnet” i Cafeen

Mandage kl. 12.30–14.00, start 10/9

v/parkeringspladsen

Underviser: Lise Nim Larsen

FOF Huset, sal b

Køge 34478

Køge

Underviser: Dina Werdelin Asp,

Tirsdage kl. 14.00–15.10, start d. 4/9

Fredage kl. 10.00–11.30, start 7/9

psykomotorisk terapeut dap, 6130 8429

8 gange kr. 600

30 gange kr. 1230/950 Seniorpris i Køge

Mødested: Parkeringspladsen

Ølby Centret 55, 1. sal i foredragssalen

v. Gammel køgegård ved Åsen

Underviser: Henrik Rasch, 3118 0224

29 gange kr. 2015 34525

”Godt at røre kroppen – musklerne – både mentalt og fysisk. Er ikke til at undvære”. FOF deltager

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

61


B E VÆ G EL SE HENSYNTAGENDE/ SPECIALHOLD Deltagelse på disse hold kræver, at du

Greve 34304

Underviser: Jannika Thorsted,

Yin Yoga Nyhed

Exam. yogalærer og madmentor, 2480 2490

Torsdage kl. 11.00–12,30, start 13/9

Stevns 34326

17 gange kr. 1285

Herrehold

FOF huset, sal a

Tirsdage kl. 9.00–9.45, start 4/9

Underviser: Jeanie Sangill, Exam. yogalærer

35 gange kr. 1315

underskriver en erklæring om behov for hensyntagende undervisning.

Yoga og Mindfulness - hensyntagende Kurserne er tilrettelagt for mennesker med fx

Aktivhuset, Strøbyhjemmet Heidie Kosiara, yogainstruktør, 5048 7939 Greve 34272

Stevns 34327

Senioryoga

Fredage kl. 10.00–11.30, start 7/9

Torsdage kl. 11.00–12.30, start 6/9

20 gange kr. 1465

16 gange kr. 1225

Mødestedet Hårlev

FOF huset, sal b Køge 34289

dårlig ryg, gigtproblemer, hjerteproblemer, luftvejsproblemer, kredsløbsproblemer, arbejdsskader

Solrød 34301

Fredage kl. 10.20–11.30, start 21/9

m.m. Kom og mærk, hvordan yoga giver balance,

Torsdage kl. 13,30–15,00, start 13/9

26 gange kr. 1435

når du træner både krop, åndedræt og koncen-

27 gange kr. 1799

Sandmarksbo

tration samtidig. Dine led smidiggøres og muskler,

Love2dance, Solrød Center 28, 1. sal

Underviser: Metea Liv Skensved,

åndedræt og kredsløb stimuleres og hjertet afla-

Underviser Jeanie Sangill, Exam. yogalærer

Exam. yogalærer, 5665 3103 Følger ikke altid FOF’s ferieplan

stes. Du lærer din krop og psyke bedre at kende. Træningen slutter hver gang med afspænding. Kan

Køge 34283

dyrkes af mænd og kvinder i alle aldre. Medbring

Restorativ Yoga

”Har valgt FOF fordi der er undervisere,

tæppe og varme sokker. Der tages hensyn til alle,

Mandage kl. 9.00–10.30, start 17/9

der kan rette og guide personligt på ens

da der arbejdes individuelt på holdene.

26 gange kr. 1835

stillinger”. FOF deltager

Boskovgård, Klemmenstrupvej 23C, Køge Underviser: Gitte Lindgaard,

Underviser: Metea Liv Skensved,

Exam. yogalærer 4142 0777.

Exam. yogalærer 5665 3103

Ishøj 34319

Følger ikke altid FOF’s ferieplan

Mandage kl. 9.30–11.00, start 3/9

Yoga BMI 25+ Yoga starter altid i den krop, som du har i dag.

31 gange kr. 2140/1340

Køge 34325

Du skal hverken kunne nå dine tæer eller sno

Foreningshuset Ishøj, bevægelseslokale

Mandage kl. 10.15–11.45, start 3/9

dig som en kringle for at dyrke yoga. Du vil opnå

Medbring tæppe

30 gange kr. 2075

større styrke, smidighed, ro og balance både

Den Hvide By, sal a

fysisk og mentalt. Yoga holder kroppen i form og

Ishøj 34320

Underviser: Jannika Thorsted,

har en gavnlig virkning på bl.a. hjerte, kredsløb,

Mandage kl. 11.15–12.45, start 3/9

Exam. yogalærer og madmentor, 2480 2490

hormonbalance, fordøjelse og nervesystem.

31 gange kr. 2140/1340

Øvelserne sigter på, at du får større kropsfornem-

Foreningshuset Ishøj, bevægelseslokale

Køge 34300

melse. Du vil få en individuel undervisning og vi

Medbring tæppe

Tirsdage kl. 8.45–10.15, start 11/9

går frem med ”små skridt”, så du kan føle dig tryg

28 gange kr. 1955

og godt tilpas på yogamåtten. Mød op til Hatha

Ishøj 34303

Den Hvide By, sal a

yoga i behageligt tøj.

Mandage kl. 14.00–15.30, start 17/9

Underviser: Jeanie Sangill, Exam. yogalærer Køge 34323

26 gange kr. 1835/1035 Foreningshuset i Ishøj, bevægelsesokalet

Køge 34322

Onsdage kl. 10.00–11.30, start 19/9

Underviser Jeanie Sangill, Exam. yogalærer

Onsdage kl. 8.20–9.50, start 19/9

17 gange kr. 1285

Medbring tæppe

17 gange kr. 1285

Den Hvide By, sal a

Den Hvide By, sal a

Underviser: Tina Rossbach,

Ishøj 34321

Underviser: Tina Rossbach,

Exam. yogalærer, 5135 5409

NYT HOLD

Exam. yogalærer 5135 5409.

Torsdage kl. 9.30–11.00, start 6/9 17 gange kr. 1285/485 Foreningshuset Ishøj, bevægelseslokale Underviser: Gitte Lindgaard, Exam. yogalærer, 4142 0777 Medbring tæppe Greve 34298 Mandage kl. 10.00–11.30, start 10/9 28 gange kr. 1955 Greve Borgerhus, salen 1. sal Underviser: Jeanie Sangill, Exam. yogalærer

62

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


B E VÆ G EL SE Yoga og vægttab Som yogalærer og madmentor skaber jeg en yoga

Pilates System - hensyntagende

og meditationsklasse med vægt på at genskabe

Disse hold henvender sig til dig med gener i ryg,

Pilates System - osteoporose (knogleskørhed)

forbindelsen mellem hovedet, tanker og kroppen.

skuldre, hofter, knæ, mv. På holdene vil pilates­

På dette hold sammensætter vi forskellige

At skabe et forhold til din krop så du igen tør stole

træningen blive kombineret med små qi gong

øvelser målrettet til at forbedre en hverdag med

på den, lytte til den og kroppen kan blive et trygt

serier og venepumpe- og afspændingsøvelser. Se

”skøre knogler”. Vil skal arbejde med qi gong

sted at søge svar, når hovedet stikker af i negative

i øvrigt beskrivelse under ”Pilates system”.

øvelser/serier og Pilatestræning, der bygger på

tankemønstre. En blid form for hatha yoga med

korsettets muskler, kombineret med venepumpe-

fokus på åndedrættet. Gennem yogaøvelserne

Underviser: Rose-Malena F. Søgaard,

og afspændingsøvelser. Der tages hensyn til den

arbejder vi mentalt med at øge din kropsbevidst-

pilatesinstruktør og psykomotorisk

enkelte. Se i øvrigt beskrivelser under ”Pilates

hed ved hjælp af sanser og intuition. Øvelser kan

terapeut dap, 2825 7876

System”

variere mellem dybe og blide stræk, dynamiske

Følger ikke FOF’s ferieplan.

øvelser og meditation. Denne kombination skal

Køge 34365

Underviser: Rose-Malena F. Søgaard,

hjælpe dig til en større kropsbevidsthed og

Øvede

pilatesinstruktør og psykomotorisk

selvaccept.

Mandage kl. 9.30–11.00, start 27/8

terapeut dap, 2825 7876

32 gange kr. 2200

Køge 34383

Den Hvide By, sal b

Begyndere

Køge 34328

Mandage kl. 13.00–14.15 start 10/9

Mandage kl. 12.00–14.00, start 3/9 15 gange kr. 1405

Køge 34366

18 gange kr. 1160

Den Hvide By, sal a

Øvede

Den Hvide By, sal b

Underviser: Jannika Thorsted,

Mandage kl. 11.10–12.40 start 27/8

Exam. yogalærer og madmentor, 2480 2490

34 gange kr. 2320

Køge 36353

Den Hvide By, sal b

Begyndere Torsdage kl. 10.25–11.40 start 31/1

Blid yoga

Køge 34382

18 gange kr. 1160

Nærværende yoga med god tid til at være, lytte

Begyndere

Den Hvide By, sal a

indad og til selvforkælelse.

Mandage kl. 13.00–14.15 start 10/9

Vi fokuserer på små bevægelser, nogle gange i

18 gange kr. 1160

korte serier og sekvenser, andre gange bliver vi

Den Hvide By, sal b

Styrk dit helbred med Qi Gong

Der vil være meget fokus på vejrtrækning og

Køge 34367

Små hold

visualisering samt meditationsøvelser. Alle kan

Øvede

Qi Gong er for alle, der har ønsker et godt

deltage.

Tirsdage kl. 14.30–16.00, start 28/8

helbred. Med blide og langsomme gentagne

32 gange kr. 2200

bevægelser åbnes kroppen og gør dig smidig,

Den Hvide By, sal b

samtidig med at din koncentrationsevne og ba-

flere minutter i hver stilling.

Underviser: Hanne W. Lorensen, Exam. yogalærer, 2972 9540

lance styrkes. Når vi åbner op og giver os tid til at

Følger ikke FOF’s ferieplan

Køge 36352

trække vejret, så giver vi samtidig vores muskler

Borup 34263

Begyndere

og organer mulighed for, at omsætte kost og

Mandage kl. 11.45–13.15, start 1/10

Torsdage kl. 10.25–11.40 start 31/1

træning til styrke. Ilten er en forudsætning for,

12 gange kr. 980

18 gange kr. 1160

sammen med langsommeligheden, at skabe en

Borup Kulturhus, Møllevej 2,

Den Hvide By, sal a

stærk basisfysik og et godt helbred.

Yoga og afspændingslokalet, 1. sal Køge 34368

Greve 34296

Ejby 34267

Øvede

Torsdage kl. 15.30–17.00, start d. 20/9

Torsdage kl. 11.00–12.30 start 20/9

Torsdage kl. 11.50–13.20, start 30/8

15 gange kr. 1160

15 gange kr. 1300

32 gange kr. 2200

Greve Borgerhus, salen 1. sal

Undervisningssted: Oplyses ved tilmelding

Den Hvide By, sal b

Underviser: Merethe Svahn Hansen, 5158 8906 Følger ikke FOF’s ferieplan

Køge 34369 Fortsættere Torsdage kl. 13.30–15.00 start 30/8 32 gange kr. 2200 Den Hvide By, sal b

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

63


B E VÆ G EL SE Medicinsk Qi Gong - efter Biyunmetoden

Smerte i bevægeapparatet -Træning og afspænding

NYHED

Her er holdet for dig, som gerne vil arbejde med

Træning og afspænding - Fibromyalgi, gigtramte og andre skavanker

Qi gong er nøglen til et bedre helbred. Det er al-

din krop og skabe ro i sindet. Vi vil igennem gode,

Har du fibromyalgi, eller andre problemer som

drig for sent at få det bedre i kroppen. Når vi kom-

rolige øvelser arbejde kroppen igennem. Vi vil

gør, at du har brug for at være på et roligt, lille

binerer åndedræt, stilhed og blide bevægelser

bruge de nyeste principper inden for træning.

hold, hvor vi tager hensyn til hver enkelt deltager,

opstår en harmonisk balance, fysisk og psykisk.

Vi starter med en lille opvarmning til musik og

er dette hold for dig. Vi arbejder kroppen roligt

Du vil opnå at holde kroppen stærk, muskler og

går derfra over til rolige øvelser. Der indgår,

igennem med anatomisk korrekte øvelser, så du

sener smidige, samt styrke din livsenergi (Qi). Alle

udover styrketrænende, også udspændende og

forhåbentlig bagefter har en følelse af, at det har

kan være med.

afspændende øvelser. Hver gang afsluttes med

haft en gavnlig virkning på krop og sjæl. Der vil

dybde afspænding. På dette hold kan man godt

indgå kredsløbsfremmende, styrkende, ud-

Underviser: Anna M. Torring,

have ledproblemer, eks. ryg, knæ eller nakke, eller

spændende og afspændende øvelser. Hver gang

Qi Gong instruktør, 5043 1664

bare have brug for at arbejde med roen i sindet,

afsluttes med dybdeafspænding. Husk håndklæ-

Greve 34417

mindfulness. Tag evt. nakkepude med.

de og evt. pude.

Onsdage kl. 10.00–11.30, start 26/9

Underviser: Dina Asp,

Underviser: Dina W. Asp,

15 gange kr. 1160

psykomotorisk terapeut dap, 6130 8429

psykomotorisk terapeut dap, 6130 8429

FOF huset, sal b

Solrød 34452

Solrød 34450

Mandage kl. 18.30–20.00, start 10/9

Mandage kl. 10.00–11.30, start 10/9

Ishøj 34418

29 gange kr. 1850

29 gange kr. 1850

Begyndere

Genoptræningscentret, Solrød Center 3,

Love2dance, Solrødcenter 28, 1. sal

Onsdage kl. 12.30–14.00, start 26/9

træningssal 2

Begyndere

Køge 34456

15 gange kr. 1160 Foreningshuset i Ishøj, Bevægelseslokalet

Vores undervisere har fokus på dig!

Solrød 34489

Onsdage kl. 13.05–14.35, start 5/9

Tirsdage kl. 9.30–11.00, start 11/9

29 gange kr.2015

29 gange kr. 1850

Den Hvide By, sal b

Love2dance, Solrødcenter 28, 1. sal

Kroppen er din ven - brug den - respekter den - elsk den.

Køge 34459

Psykomotoriske terapeuter og afspæn-

Onsdage kl. 11.15–12.45, start 5/9

dingspædagoger underviser en bred vifte

29 gange kr. 2015

af deltagere. Fra de større hold, med

Den Hvide By, sal b

yngre og ældre aktive, uden behov for de store individuelle hensyn, og som gerne

Greve 34494

vil give den gas, til de små hold, med

Tirsdage kl. 11.45–13.15, start 11/9

individuel tilpasset undervisning, med tid

29 gange kr. 2015

til hver enkelts behov.

FOF Huset, sal a

Deres fornemmeste opgave er at ”se” deltagerne, tilrettelægge undervisningen

Afspænding og bevægelse

lancen mellem behov, lyst og muligheder.

Bevægelse, afspænding – og andet godt

Du bliver undervist af engagerede lærere,

Her er holdet til dig, som gerne vil komme kroppen

lev eller genoplev glæden ved at bruge kroppen,

hver med deres personlige tilgang til det

rundt. Både på den lidt aktive måde, men også hvor

også selvom du evt. har skavanker. På holdet er

holistiske menneskesyn.

vi giver os tid til fordybelse i de langsomme stræk.

der plads til individuelle hensyn. Bevægelse giver

Efter vi har arbejdet lidt med fødderne, vil vi fort-

større velvære både fysisk og psykisk.

sætte med opvarmning til musik, med elementer

Vi kommer hele kroppen igennem: styrke,

fra forskellige træningsformer, bl.a elementer fra

balance, smidighed og afspænding. Varierede

Gotved. Derefter går vi over til rolige styrketrænen-

øvelser med inspiration fra pilates og EFFEKT og

de øvelser, hvor vi inddrager vægte, elastikker osv.

fra SMART training, som er træning af hjernen via

Vi vil også give os tid til udspændende og afspæn-

fysiske øvelser.

dende øvelser med elementer fra yogaen. Vi prøver,

Kom i bevægevenligt tøj, medbring tæppe og evt.

at gøre det aktive aktivt og det rolige roligt.

lille pude.

Hver gang afsluttes med en dybdeafspænding.

Følger ikke FOFs ferieplan.

Greve 34457

Havdrup

Torsdage kl. 9.30–10.40, start 13/9

Tirsdage kl. 16.00–17.30, start 18/9

29 gange kr. 1590

24 gange kr. 1710

Den Hvide By, sal b

Havdrup Hallen, Multisalen, mødelokale 2

Underviser: Dina W. Asp,

Underviser: Benedikte O. Knudsen,

psykomotorisk terapeut dap, 6130 8429

psykomotorisk terapeut dap, 5250 0468

herefter og lære deltagerne at finde ba-

64

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322

Kom og bevæg dig i fællesskab med andre og op-

34449


B E VÆ G EL SE Skuldre, hofter og knæ

Hofteopererede

Gigthold

Skal der tages ekstra hensyn til skuldre, knæ og/el-

Er du hofteopereret? Har du problemer med din

Hold slidgigten på afstand eller reducer smerterne.

ler hofter? Har du brug for at få mere styrke i hele

gang, balancen eller andet, i forbindelse med at

Har du slidgigt og vil du selv gøre noget for at få

kroppen? Så kom og få arbejdet kroppen igennem

være hofteopereret? Der skal være gået mindst

det bedre? Du kan ændre kursen, hvis du aktivt

på en sjov og effektiv måde. Vi laver både gang-,

3 måneder efter operationen, før du kan deltage

forebygger slidgigten og ønsker at lindre de gener,

styrke-, balance- og venepumpeøvelser, som er

på dette hold. Har du brug for at styrke kroppen,

der følger med. Undervisningen henvender sig til

relevante i hverdagen. Øvelserne kan afhjælpe

med fokus på ben, balder, ryg og mave, så kom

personer med fysiske udfordringer, som afholder

ubehag og gener og give øget velvære. Vi bruger

og få arbejdet kroppen igennem på en sjov og ef-

dem fra at træne på et almindeligt hold. Der tages

redskaber som bolde, træningselastikker m.m. Der

fektiv måde. Vi laver både gang-, styrke-, balance,

særligt hensyn til den enkeltes specifikke behov

afsluttes med liggende afspænding. Ring gerne til

og venepumpeøvelser. Øvelserne kan afhjælpe

– målet er, at du skal øge din bevægelighed, med

underviseren, hvis du har spørgsmål.

ubehag og gener og give mere velvære. Vi bruger

plads til hygge og latter. Vi afslutter hver træning

redskaber som bolde, træningselastikker mm.

med en behagelig dybdeafspænding. Undervise-

Underviser: Anette Ring Kjær,

Der afsluttes med liggende afspænding. Ring

ren har selv haft slidgigt i ca. 20 år og fik en ny

psykomotorisk terapeut dap, 2581 4600

gerne til underviseren, hvis du har spørgsmål.

hofte i 2014. Hun har 25 års erfaring i at undervise

Køge 34446

i motion og afspænding og kender din situation og

Tirsdage kl. 14.30–15.40, start 11/9

Køge

34445

10 gange kr. 705

Tirsdage kl. 12.45–14.15, start 11/9

længere behøver styre dit liv. Underviseren ønsker

Den Hvide By, sal a

28 gange kr. 1955

at videregive sine erfaringer til gavn for så mange

Den Hvide By, sal a

elever som muligt.

Køge 36421

Underviser: Anette Ring Kjær,

Tirsdage kl. 14.30–15.40, start 5/2

psykomotorisk terapeut dap, 2581 4600

10 gange kr. 705

ved, hvad der virker og hvordan din slidgigt ikke

Greve 34464 Tirsdage kl. 12.00–13.10, start 18/9

Den Hvide By, sal a

Stolegymnastik

Bevægelse og afspænding Chr. Have Plejecenter Hensyntagende afspænding og bevægelse for

26 gange kr. 1435 FOF huset, sal b Underviser: Jane Christensen, psykomotorisk terapeut dap, 2942 3943

For dig, som har svært ved at komme på gulvet,

beboere på Chr. Have Plejecenter. Løbende

men gerne vil lave lidt bevægelse af kroppen

tilmelding muligt.

Sjov og god stolemotion

Måske har du gigt eller andre problemer med

Underviser: Lissi R. Skov, 6074 1964

Til ældre med gigt eller med andre smerter i

kroppen. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at komme

Solrød 34490

bevægeapparatet.

rundt om hele kroppen, så vidt det er muligt. Vi vil

Tirsdage kl. 10.30–11.30, start 25/9

Kom godt i gang med træningen. Vi vil arbejde

arbejde med almindelig bevægelse og stræk om-

12 gange kr. 600

kroppen igennem i et jævnt tempo, der giver

kring leddene, samt prøve med lidt styrke m.m.

Chr. Have Plejecenter, Christians Torv 124

mulighed for individuelt hensyn. For at klare

alligevel.

hverdagens enkle gøremål, har alle brug for

Der skal selvfølgelig også være noget afspænding af krop og sind.

Solrød 34491

muskelstyrke, bevægelighed i leddene, kondition,

Der er plads til lidt snak, både teori og almindelig

Torsdage kl. 10.30–11.30, start 27/9

balanceevne og reaktionsevne. Derfor er det

hyggesnak. Det er vigtigt med en god stemning

12 gange kr. 600

vigtigt at vedligeholde alle kroppens funktioner

og plads til smil.

Chr. Have Plejecenter, Christians Torv 124

ved at træne alsidigt. Der afsluttes hver gang med

Hvis det er muligt, slutter vi af med en lille dybde

afspænding. Det er et socialt hold, hvor der er en

afspænding eller mindfulness på stolen. Løbende

hyggelig stemning og et godt humør.

tilmelding er muligt. Greve 34466 Køge 34458

Onsdage kl. 11.40–12.50, start 5/9

Fredage kl. 11.45–12.55, start 14/9

27 gange kr. 940

13 gange kr. 855

Grønlykkeparken 25

Sandmarksbo

Underviser: Jane Christensen,

Underviser: Dina Werdelin Asp,

psykomotorisk terapeut dap, 2942 3943

psykomotorisk terapeut dap, 6130 8429

Afspænding for fysisk udviklingshæmmede Køge Mandage – fredage Gymnasievej 30 samt Lyngtoften 34 Underviser: Johanes Kirkegaard

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

65


B E VÆ G EL SE KOL – Styrk dit åndedræt og kondition

Bevægelse og afspænding for seniorer

Foredrag - Lær at styrke din bækkenbund på 5 min.

Har du KOL astma eller bronkitis? Har du brug for

Her er holdet for dig, som gerne vil arbejde seriøst

Inkontinens kan være invaliderende – men med

at forbedre dit åndedræt, din livskvalitet og træne

med kroppen.

blot 5 minutters træning af bækkenbunden om

med ligesindede? Så kom til en seriøs men sjov

Du når hele kroppen igennem på forskellige måder.

dagen, kan du nå SÅ langt.

og afvekslende træning med og uden redskaber,

Der bliver brugt elastikker, bolde og børster til

Har du svært ved at holde på urin og/eller

og find ind til kraften i kroppen med det rette

hænderne. Vi har stående, siddende og liggende

afføring? Har du smerter/tyngde i underlivet?

åndedræt i de øvelser, vi laver. Du vil opleve, at

øvelser, åndedrætsøvelser og venepumpeøvelse.

Har du tænkt, at det må du leve med? Så kom og

du kan mere og finde din egen styrke. Der vil altid

Afspænding indgår som en naturlig del af under-

lyt til foredraget om bækkenbunden, hvor du får

blive taget hensyn til hver enkel deltager og alle

visningen. Godt humør og god træning er vigtigt.

relevant viden om din bækkenbund. Og JA – du

kan være med. Vi slutter af hver gang med en

kan oftest træne dig ud af problematikken. Underviser: Lise Nim Larsen 4062 4152

Foredraget omhandler viden om dine underlivs-

Køge 34467

organers funktioner, hvilke ”tilstande” vi kan have

Underviser: Nadia Maria Luczynska, 2259 3489

Tirsdage kl. 9.00–10.10, start 4/9

i bækkenområdet og tricks til, at du kan få en

Greve 34477

26 gange kr. 1435

stærkere bækkenbund, der kan hjælpe dig af med

Mandage kl. 16.10–17.20 start 3/9

Brogade 19.1, lokale 1

f.eks. trangen til at skulle tisse ofte eller lække,

dejlig udspænding og afspænding af kroppen.

18 gange kr. 1070 FOF huset, Håndværkerbyen 43, sal a

når du griner. Køge 34468

Kan med fordel kombineres med bækkenbunds-

Tirsdage kl. 10.30–11.40, start 4/9

træningen med opstart 9/10

Køge 34471

26 gange kr. 1435

Tirsdage kl. 15.30–16.40 start 4/9

Brogade 19.1, lokale 1

Køge

34887

18 gange kr. 1070

Onsdag den 3/10 kl. 19.00–20.00

Møllebo, Nørre Boulevard 101

Den Hvide By, lokale 4

FOREDRAG

Køge 34472 Tirsdage kl. 16.50–18.00, start 4/9 18 gange kr. 1070

Bækkenbundstræning

Møllebo, Nørre Boulevard 101

Har du svært ved at holde på urin og/eller afføring? Har du smerter/tyngde i underlivet?

Mindfulness og bevægelse – for dig med KOL, astma eller bronkitis

Har du tænkt, at det må du lære at leve med?

At have nedsat lungefunktion og derfor meget min-

overføres til din hverdag og som også kan udføres

dre kapacitet til at kunne trække vejret frit, har enorm

hjemme. Vi arbejder med sværhedsgraden af

betydning for ens fysiske tilstand men påvirker lige

øvelserne og der vil være input af mindre seancer

så meget vores mentale tilstand. Angst og stress

af ”læren om bækkenbunden” i træningen.

kan være direkte udløst af ikke at kunne trække

Det er vigtigt at træne bækkenbunden og det er

vejret fuldt ud. På dette hold vil du lære forskellige

vigtigt at vide hvordan. Men det er ligeså vigtigt

dybdeåndedrætsteknikker, som både vil styrke dit

at vide hvorfor – så praktisk udførelse kombineret

åndedræt og få dig til at mærke dit åndedræt på en

med læren om din egen bækkenbund giver dig

ny måde, hvor krop og åndedræt følges ad. Du vil få

bedre indblik i, hvorfor du har godt af at gøre,

større kontrol over dit åndedræt, så det ikke er ånde-

som du gør – use it or loose it.

drættet, der løber af med dig. Du vil samtidig mærke

Alle er velkommen – også kvinder, der har født

de positive indvirkninger, det har på dit nervesystem

for nyligt.

og almene velbefindende, fordi øvelserne skaber ro

Kan med fordel kombineres med foredraget om

og fornyet energi. Hver gang afslutter vi med en dejlig

bækkenbunden 3/10.

Inkontinens kan være invaliderende men med en indsats, kan du nå SÅ langt. De 6 ugers træning vil bestå af øvelser, der kan

siddende afspænding. Jeg glæder mig meget til at møde dig!

Køge

34492

Torsdage kl. 19.00–20.30, start d. 11/10 Borup 34297

6 gange kr. 600

NYT HOLD

Den Hvide By, sal a

Torsdage kl. 13.15–14.25, start d. 20/9

Underviser: Rie Bech-Jensen, fysioterapeut

17 gange kr. 1040

med speciale indenfor bækkenrelateret

Borup Kulturhus, Møllevej 2

problematikker (GynObs), 6051 4824

Yoga og afspændingslokale, 1. sal Underviser: Nadia Maria Luczynska, 2259 3489

66

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322

1 foredrag kr. 100 Rie Bech-Jensen, fysioterapeut med speciale indenfor bækkenrelateret problematikker (GynObs)


B E VÆ G EL SE BEVÆGELSE MED MUSIK Argentinsk Folkedans

Argentinsk Folkedans letøvede/øvede

Rytmisk Bevægelse med glad musik 50 +

Dette hold er for jer, der allerede har erfaring med

En sund og aktiv livsstil gennem rytmisk bevæ-

den argentinske bydans og gerne vil udvikle jeres

gelse. Undervisningen foregår i et roligt og mere

dans. Her vil I lære mere om variationer og figurer,

hensyntagende tempo i et afslappet miljø.

om det der skaber flow i bevægelsen og om vig-

Du vil alligevel opleve en energisk og sjov time og

tigheden af pauser i dansen. Vi vil også arbejde

stadig få pulsen op.

med valsetakt og milonga

Undervisningsstilen er dansepræget og vi bevæger os gennem nemme trin, således at du kan

Køge 34507

nyde rytmerne.

Tirsdage kl. 20.00–21.30, start 18/9

Du stimulerer din kreativitet, træner din balance

12 gange kr. 1200

og koordinationsevne og du får samtidig mulighed

Ellemarkskolen, Festsal

for at finde din egen stil. Derudover bliver du en

Undervisere: Jesper la Cour og Annette Ikast,

del af et fællesskab med glade mennesker.

2757 6310, jesper@tanguero.dk

Forudsætningen for at deltage på holdet er at have et åbent sind samt lyst til at danse og bevæ-

Bydansen fra Buenos Aires

ge sig – resten skal nok komme af sig selv.

Argentinsk folkedans består af en række forskel-

Milonga

lige danse. Af disse danse er det bydansen fra

Dette hold er for let-øvede/øvede.

Buenos Aires, der har vundet størst udbredel-

Milonga er sjov og ballade! Milongaen er ofte

Greve 34505

se. Den har udviklet sig af de folkedanse, som

hurtig og har særlig vægt på det rytmiske.

Onsdage kl. 17.00–18.10, start 12/9

immigranterne medbragte til Buenos Aires og

Her kan du lege med rytmen, få pulsen op og

25 gange kr. 1405

Montevideo, hovedsagelig fra Europa, Afrika og

have det sjovt – og ikke mindst blive fortrolig med

FOF huset, sal b

de omkringliggende latinamerikanske lande. Og

den skønne Milonga.

Undervisere: Magda Dos Santos Madsen,

Følger ikke FOFs ferieplan.

2674 1390

det er den, du kan lære her. Har du lyst til at lære at bevæge dig i et flow med

Køge 34508

din partner? At lære at udtrykke dig gennem be-

Tirsdage kl. 18.15–19.45, start d. 18/9

vægelse og formidle din intention til din partner?

4 gange kr. 455

At lære at lytte til og følge hinanden og bevæge

Ellemarkskolen, Festsal

jer sammen i en harmonisk samklang? Så er den

Undervisere: Jesper la Cour og Annette Ikast,

argentinske bydans måske det, du søger.

2757 6310, jesper@tanguero.dk

Vi tilbyder hold på 2 niveauer, begyndere og letøvede/øvede plus et ekstra hold specielt i milonga.

Argentinsk Folkedans begyndere På begynderholdet lærer du grundprincipper og grundlæggende bevægelsesmønstre. Den ene part skal lære at føre og tage ansvar for dansens overordnede udtryk. Den anden skal lære at følge ved at lytte med hele kroppen og opfatte partnerens signaler. Du lærer betydningen af kropsholdning, hvordan du bruger gulvet og musikken. Desuden øves jordforbindelse, balance og kontakt. Køge 34506 Tirsdage kl. 18.15–19.45, start 23/10 8 gange kr. 800 Ellemarkskolen, Festsal Undervisere: Jesper la Cour og Annette Ikast, 2757 6310, jesper@tanguero.dk

”Tango er helt nyt for mig, så jeg koncentrerer mig så meget, at jeg glemmer tid og sted. Det er fedt, at der er 2 undervisere, så man kan se både herre og dametrin samtidig - og de er gode til at forklare alt det, der er svært”. FOF deltager

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

67


BEVÆGELSE Vi bevæger os vekselvis på lavt og dybt vand,

Svømmehold for voksne i alle aldre

så alle led og muskler bliver aktiveret. I under-

Dette svømmehold er for dig, der kan svømme og

visningen benyttes forskellige aqua-redskaber,

klare dig på dybt vand.

Bevægelse i vand for begyndere

som styrker kroppen. Formålet er at få god fysisk

Du vil måske gerne have styr på nogle basale tek-

træning kombineret med velvære.

nikker og få pudset stilen lidt af, og lære at begå

På dette hold vil der være mulighed for at vælge

Køge 34551

Den mulighed får du her samtidig med, at du får

mellem at bevæge sig på enten lavt eller dybt

Tirsdage kl. 13.00–13.40, start 11/9

individuel hjælp i forhold til dine ønsker.

vand. Der arbejdes også med lidt vandskræktræ-

28 gange kr. 1010

Max 12 deltagere på holdet, så den enkeltes

ning og vandtilvænning i almindelighed. Så det er

Køge Svømmeland

behov kan tilgodeses.

ingen forudsætning at kunne svømme.

Underviser: Lise Raahauge Olsen

BEVÆGELSE I VAND

Bevægelse i vand for øvede

dig med flere forskellige svømmearter.

Køge 34554

Formålet er at få god fysisk træning og motion, kombineret med velvære.

Aqua-rytmik

Tirsdage kl 15.00–15.30, start 11/9 28 gange kr. 670

Køge 34552

Specielt godt for store mennesker

Køge Svømmeland

Tirsdage kl. 13.45–14.25, start 11/9

Aqua-rytmik er bevægelser i varmt vand til

Underviser: Lise Raahauge Olsen

28 gange kr. 1010

god musik. Formålet er at opnå smidighed og

Køge Svømmeland

velvære. Øvelserne bliver lavet i forskellige tempi,

Underviser: Lise Raahauge Olsen

således at der både er styrke og pulstræning.

Bevægelse i vand m/k

Alle, der har små skavanker vil have glæde af at

Bevægelse i varmt vand - hensyntagende

deltage – uanset alder.

Bevægelse i varmt vand er for personer med be-

Følger ikke FOF’s ferieplan.

vægelsesproblemer og smerter i muskler og led. Formålet med undervisningen er at give deltager-

Vi bevæger os til god musik i et godt tempo, så du får rørt alle muskler i kroppen. Vi arbejder

Solrød 34550

ne mulighed for at styrke led og bevægelighed,

med forskellige redskaber og vi bevæger os på

Onsdage kl. 13.15–14.00, start 29/8

samt opøve god balance. Undervisningen foregår

både dybt og lavt vand. Der er også tid til socialt

30 gange kr. 1335

på små hold i et roligt tempo i dejligt varmt vand, i

samvær og alle er velkomne.

Solrød svømmehal, Tingryds Alle 27

varmtvandsbassinerne på Langagergård i

Underviser: Karin Nielsen, 3020 0359

Karlslunde, Aktivitetshuset i Borup eller Trænings-

Køge 34555 Torsdage kl. 13.00–13.45, start 6/9

center Bøgebakken i Lejre.

Vandskrækhold for voksne i alle aldre

Køge, Greve, Lejre

Køge Svømmeland Underviser: Dorthe Larsen, 2093 9679

Du kan deltage på dette hold, uanset om du er

Onsdage og fredage Karlslunde

lidt eller meget vandskræk.

30 gange kr. 1160

Formålet er, at du kan komme til at få glæden ved

Onsdage Lejre 36 gange kr. 1275

vand, i stedet for angsten ved vand, og i sidste

Ring og hør, hvilke hold der er plads på, eller

ende lære at svømme.

se meget mere på vores hjemmeside

Instruktøren giver dig tid, ro og tryghed til at

www.fofkogebugt.dk/motion

overskride egne grænser.

og sundhed/bevægelse i vand

30 gange kr. 1160

Der vil ikke være flere kursister på holdet end, at undervisningen bliver individuel i forhold til den enkeltes egenskaber/skræk. Max 12 deltagere på holdet. Køge 34553 Tirsdage kl. 14.30–15.00, start 11/9 28 gange kr. 670 Køge Svømmeland Underviser: Lise Raahauge Olsen

68

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322

Mandage til fredage Borup 30 gange kr. 1160


PERSONLIG UDVIKLING Brug NLP som kommunikationsværktøj

Mindfulness - Afspænding - Kropsbevidsthed

Mindfulness og positiv/ kognitiv psykologi

NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) er et

Du er velkommen, uanset om du er øvet, meget

Har du udfordringer i livet af fysisk/psykisk

effektfuldt værktøj til at skabe tillidsfuld kontakt

gerne vil lære at meditere eller arbejde med at

karakter?

og forståelse. Du kan blive bedre til at kommuni-

opnå en tilstand af mindfulness. Vi har fokus på at

Måske har du en diagnose, du ikke er født med,

kere med din partner, ven, kollega, arbejdsgiver

øge kropsbevidstheden på mange måder, ved at

som pludselig har udfordret dig.

og dit barn. På kurset arbejder vi med helt basale

fordybe os i os selv og finde ro og harmoni i krop

Oplev en weekend hvor du vil få redskaber til at

NLP-teknikker:

og sind. Vi skal arbejde med vejrtrækningsøvel-

finde indre ro og harmoni i krop og sind.

Hvordan kommunikerer du selv?

ser, som du vil have glæde af i mange forskellige

Du vil opleve, hvordan kognitiv og positiv psykologi

Hvorfor kommunikerer andre, som de gør?

situationer i hverdagen - lige fra en dybere søvn

kan skabe grundlæggende viden og give dig

Betydning af øjenbevægelser.

til at finde ro i en stresset hverdag, hvor pulsen

indsigt i livet. Vi gennemgår de grundlæggende

Træning i at lytte og se hvad der bliver sagt.

pludselig stiger. Du skal lære at slappe fuldstæn-

elementer og viden om positiv psykologi. Vi ser på,

Hvordan skaber du god kontakt?

dig af for efterfølgende at føle dig udhvilet og frisk

hvorledes kognitiv psykologi kan give dig læring og

Kurset slutter med NØGLEN til forandring.

med en følelse af mindfulness. Giv slip! Og giv

forståelse i tanker-følelser-adfærd-handling. Du vil

over! Med en lang rejse hvor du gennem øvelser

ligeledes lære at bruge mindfulness og meditation

Køge 34577

og meditation vil ligge i en dyb meditativ tilstand

som en naturlig del af din dagligdag.

Torsdage d. 27/9, 4/10, 11/10, 25/10, 1/11.

i kroppens og sindets univers. Nyd en dejlig af-

Du vil tage hjem med et nyt syn på dig selv og

15/11 kl. 18.30–21.15

spænding og drømmerejse til inspirerende musik.

livet. Medbring en kinabog. Kopier af alt hvad vi

6 gange kr. 795

gennemgår, kan købes til en rimelig pris.

Brogade 19.1, lokale 1

Køge 34573

Underviser: Liselotte Pedersen,

Hensyntagende hold

Køge 34575

uddannet NLP Master Practitioner, NLP coach

Fredage kl. 10.00–12.15, start 14/9

Hensyntagende hold

og NLP konsulent. 2287 8716

17 gange Pris kr. 1805

Lørdag og søndag d. 27/10 + 28/10

Den Hvide By, sal b

kl. 10.00–15.00

Underviser: Birgitte Iserhorst,

2 gange Pris kr. 670

coach, terapeut, behandler, 5663 4416

Brogade 19.1, lokale 1

Workshop Massage og nærvær Lær at forbinde din intuition med enkle virk-

Underviser: Birgitte Iserhorst, coach, terapeut, behandler, 5663 4416

somme massageteknikker. Mærk hvordan ro og harmoni udvikles ved at åbne sig for massagens dejlige univers. I dette forløb vil du lære de klassiske, grundlæggende massagegreb, som anvendes til en hel kropsmassage. Der kræves ingen forudgående kundskaber andet end lysten til at massere og blive masseret Du vil kunne anvende massagen til venner, kæreste og familie – eller som optakt til en egentlig massageuddannelse. Vi vil komme ind på, hvad der skal til for at opbygge en rigtig god oplevelse for både ydende og modtagende part. Hvordan lindrer du aktuelle spændinger og skaber en stemning af velvære, ro og indre balance. Vi afslutter med en dejlig helkrops afspændingsmassage. Husk at medbringe 1 lagen, 1 stort håndklæde og lidt olie/creme til massage. Køge 34544 Lørdag d. 7/10, lørdag d. 20/10og søndag 21/10 kl. 9.15–16.35 alle dage 3 gange/24 lektioner kr. 980 Den Hvide By, sal a Underviser: Metea Liv Skensved, exam. massør, 5194 3103

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

69


A RBEJDS SK A DEN/KOMPENSERENDE Er du arbejdsskadet, kan FOF tilbyde undervisning med andre ligesindede på små hold. Undervisningen finder sted i Arbejdsskadeforeningens egne lokaler på Blegdammen 29, 4600 Køge. Ring evt. og få en snak med Arbejdsskadeforeningen på telefon 56 63 33 43. Al tilmelding sker direkte hos Arbejdsskadeforeningen.

Personlig udvikling Find din styrke og dine ressourcer. Der vi blive arbejdet med forskellige øvelser, og vi taler om holdninger og meninger, som til tider kan ”spænde ben” i hverdagen. Undervisning hver anden uge Køge 34754 Torsdage i ulige uger kl. 12.30–15.15, start 27/9 36 lektioner, 12 gange kr. 1275 Underviser: Rita Tvangsø

Lev Bedre

Tegning og maling

Som udgangspunkt arbejdes med opfattelsen og

Drømmer du om at tegne eller male? Så prøv det!

forståelsen af mennesket som en helhed, hvor

Vi har alle lært at skrive, og på samme måde er

krop og sjæl hænger sammen. Der laves øvelser,

det muligt at tegne og male. Du får støtte i det du

som vil kunne udføres hjemme. Kost og ernæring

ønsker, om det er brug af kul, blyant, akvarel eller

er også et muligt emne.

akryl. Dog benytter vi ikke oliemaling, da vi er mange der ikke kan tåle terpentindampene. Der

Køge 34752

kan males efter foto, opstillinger, enkeltgenstande

Tirsdage og onsdage kl. 9.00 (hver 14.dag

m.m. Du udfordres i dine kreative evner, til at se

i ulige uger)

farver og former omkring dig og i naturen til at

60 lektioner, 15 gange kr. 1955

gengive dine oplevelser, enten som tegning, eller

De første gange er 11/9 og 12/9

som maleri.

Vi varmer blidt op – og laver øvelser der aflaster,

Køge 34755

Undervisningen er tilrettelagt for deltagere, der

Torsdage i ulige uger kl. 10.00–12.45, start 27/9

har bevægelsesproblemer (ledsmerter, gigt og

36 lektioner, 12 gange kr. 1275

lign.). Undervisningen foregår i et roligt tempo i

Underviser: Rita Tvangsø

varmtvandsbassin på Langagergård i Karlslunde og Aktivitetshuset i Borup.

smidiggør og styrker. Der vil indgå venepumpeøvelser og teknikker fra både yoga og pilates.

Bevægelse i vand/ Handicapsvømning Daghold

Underviser: Metea Liv Skensved

Afspænding

Kompenserende specialundervisning er GRATIS og betales af bopælskommunen hvis kommunen vurderer, at der er et berettiget behov, der ikke kan dækkes ved deltagelse på et ordinært hold. Kompenserende specialundervisning er et undervisningsforløb, der tilbydes indenfor en afgrænset periode og som sigter på at give deltageren redskaber til at tackle et handicap i hverdagen. Det er IKKE et genoptrænings- eller behandlingstilbud. Nærmere oplysning og visitering til dette tilbud kan fås hos Køge kommune Pia Kalmar eller Gitte Suhr-Hansen på tlf. 5667 2626. Eller mail: gitte.suhrhansen@koege.dk Yderligere information kan fås hos FOF Køge Bugt, Annette Pedersen mail: ap@fof.dk

Bevægelser og øvelser afpasses efter, hvad du

Male- og tegneundervisning

OBS! Kun gratis for Køgeborgere, der kvali-

kan klare.

Lær om teknikker i farveblanding, billedkompo-

ficerer til kompenserende undervisning.

Der afsluttes hver gang med afspænding.

sition og skygger. Du får vejledning i tegning og akrylmaling. Udgangspunktet er dine egne ønsker

Køge 34753

om kreativitet, og hvilket udtryk dit billede skal

Onsdage kl. 11.30–13.00, start 12/9

give. Kunst er muligt for enhver der har lyst. For-

52 lektioner, 26 gange kr. 1730

mer og perspektiv er en udfordring, hvad enten

Underviser: Metea Liv Skensved

du maler abstrakt eller naturalisme. På dette hold maler vi ikke med oliemaling, da mange ikke kan tåle terpentindampene. Køge 34756 Tirsdage i ulige uger kl. 12.30 –15.15, start 25/9 42 lektioner, 14 gange. Kr. 1445 Underviser: Janna Gisli

70

Tilmeld dig på www.fofkogebugt.dk eller på 5665 5322


P R A K T ISK E O P LY S NIN G ER Kontorets adresse er: Brogade 19, 1., 4600 Køge Kontorets åbningstid: Mandag, tirsdag onsdag kl. 10.00 - 14.00 Torsdag kl. 11.00 - 14.00 Fredag kl. 10.00 - 14.00 Vi modtager dankort. Telefon 5665 5322 Email kogebugt@fof.dk Hjemmeside www.fofkogebugt.dk

FOF Køge Bugts bestyrelse: Jens Karoli, formand Jørgen Christoffersen, næstformand Arne Ipsen, medlem Paula Dideriksen, medlem Hans Henrik Hansen, medlem Jørgen Petersen, medlem Ole Nybjerg, medlem Jørn Højmark, medlem Winnie Warming, medlem Susanne Kronholm Mathiasen, lærerrepræsentant Programmet er udgivet august 2018 Produktion: Grafisk forum og Stibo/Colorprint Oplag: 80.000 Omdeling: FK Distribution FOF Køge Bugt tager forbehold for trykfejl og prisændringer. Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere, undervisningstider og undervisningssteder. Tilmelding og betaling er nemt • Du kan tilmelde dig over nettet på www.fofkogebugt.dk • Du kan reservere plads på mail: kogebugt@fof.dk • Du kan ringe til os på tlf. 56 65 53 22 Det er vigtigt, at der oplyses kursusnr. samt navn, adresse, fødselsdag/CPR nr. og tlf. nr. på alle personer der tilmeldes. Beløbet skal være indbetalt inden betalingsfristen ellers er FOF i sin ret til at give pladsen til en anden. Annullering og tilbagebetaling Annullering og tilbagebetaling kan ske indtil 14 dage før kursets planlagte start, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 100,00. Herefter er tilmelding bindende, og gebyret kan ikke refunderes. Ændringer til undervisningssted og underviser samt aflysninger/forlængelser pga. sygdom el. lign.

berettiger ikke til tilbagebetaling. Kan et kursus mod forventning ikke etableres, returneres det fulde kursusgebyr. Ved ture over 1 døgns varighed gælder andre regler – kontakt venligst FOF. Teaterbilletter refunderes ikke.

Greve Kommune Deltagere bosiddende i Greve Kommune kan få kommunalt tilskud til IT-kurser på begynderniveau. Tilskuddet gælder kun for IT-kurser som afholdes i Greve Kommune.

Kursusstart Starttidspunktet er noteret ud for hvert kursus. OBS! Mødekort udsendes ikke! Du modtager besked, hvis et kursus aflyses.

Ishøj Kommune Arbejdsledige, efterlønsmodtagere og pensionister bosiddende i Ishøj Kommune kan få tilskud på 800 kr. pr. kalenderår, dog skal du selv betale 50 kr. pr. kursus. Der skal udfyldes et skema for hvert kursus der deltages på. Ishøj Kommune yder ikke tilskud til deltagelse i kurser i andre kommuner. Der gives ikke tilskud til motionsgymnastik.

Materialeudgifter Alle priser opgivet i kataloget er for kurset ekskl. materialer. Alle materialeudgifter afregnes direkte med underviseren. Varighed En lektion er på 55 minutter, hvoraf de sidste 10 minutter kan bruges til pause. På bevægelseshold er den anførte tid selve undervisningstiden uden pauser. Efterfølgende er afsat 10 minutter til omklædning. Et foredrag varer normalt 1,5-2 timer inkl. spørgsmål, debat og ca. 15 minutters pause. Lokaler FOF gør meget ud af at undervisningen foregår i de mest optimale lokaler. FOF forbeholder sig ret til at flytte et hold til nye lokaliteter i sæsonen, dog med henblik på mindst mulig gene for både undervisere og kursister. Hvad koster det? Deltagergebyret er anført ud for hvert kursus. Prisen afhænger dels af hvor mange lektioner, der undervises, men også af tilrettelæggelsesformen. Således koster kurser med samme timetal ikke nødvendigvis det samme. Prisen efter skråstregen er den reducerede pris for pensionister, efterlønsmodtagere og arbejdsledige (afhængig af kommunen – læs nedenfor). Unge under 26 år under uddannelse Mod forevisning af studiekort fratrækkes 25 % af kursusafgiften på alm. kursus. Undtaget er instrumentalundervisning, foredrag, ture o. lign.

Køge Kommune Køge Kommune har bevilliget aftenskolerne et antal seniorpas til pensionister. Seniorpasset berettiger til en reduktion i kursusgebyret på 280 kr. pr. kalenderår. Henvend dig til FOF hvis du ønsker at ansøge om et seniorpas. Der skal udfyldes et skema i denne forbindelse. Pensionister med privat eller tjenestemandspension er ikke berettiget til seniorpas. Seniorpasset gælder ikke til foredrag/ture. Der ydes ikke seniorpas til kurser der afholdes i andre kommuner.

Andre kommuner: Deltagere fra andre kommuner er meget velkomne i FOF Køge Bugt mod opgivelse af CPR-nr. Ferieplan for sæsonen 2018/2019 Efterårsferie 15-10-2018 – 21-10-2018 Juleferie 21-12-2018 – 02-01-2019 Vinterferie 16-02-2019 – 24-02-2019 Påskeferie 13-04-2019 – 22-04-2019 Bededagsferie 17-05-2019 – 19-05-2019 Kr. Himmelfartsferie 30-05-2019 – 01-06-2019 Grundlovsdag 05-06-2019 Pinseferie 08-06-2019 – 10-06-2019 Alle dage er inkl. Vær opmærksom på at der på nogle hold kan forekomme afvigelser i forhold til ferieplanen.

Seniorpris Er du fyldt 65 år kan du på nogle af vore foredrag deltage til en reduceret pris. Prisen er angivet under det enkelte foredrag.

UNDERVISNINGSSTEDER

Greve: Damagerskolen, Blågårdsvej 100 FOF Huset, Håndværkerbyen 43 Greve Borgerhus, Greveager 9 Grønlykkeparken 25 Hedelyskolen, Dønnergårds Allé 30 Langagergård plejecenter, Karlslunde Parkvej 27 Strandskolen, Kongens Enge 40, Karlslunde Tune Menighedscenter, Tune Center 17, Tune

Hvalsø: Hvalsø Hallen, Skolevej 5 Hvalsø Kulturhus, Skolevej 12 Hvalsø Skole, Skolevej 5 Hvalsø Østergadecenter, Østergade 1 Klinik i Kisserup, Smedvænget 3 Træningscenter Bøgebakken, Bøgebakken 1, Lejre Trællerupskolen, Herslevvej 23, Gevninge Ishøj: Foreningshuset, Vejlebrovej 45B Ishøj Skole, Ishøj Bygade 74, Ishøj Landsby

Køge: Aktivitetshuset i Borup, Møllevej 11 Asgårdskolen, Norsvej 2 Blegdammen 29 Borup Kulturhus, Møllevej 2 Borup Skole, Hovedgaden 39 Brogade 19, 1. Bådehavnen 14 Den Hvide By, Støberivej 1B Ellemarkskolen, Gymnasievej 10 Hastrupskolen, Langelandsvej 70 Herfølge Skole, Billesborgvej 1 Holmebækskolen, Pogebanken 9 Kirkebjergvej 8, Ejby Køge Svømmeland, Ølby Center 104 Lerbæk Torv Ældrecenter, Lerbæk Torv Møllebo, Nørre Boulevard 101 Sandmarksbo 5 Sct. Nicolai skole, Nord, H. C. Andersensgade 4 Sct. Nicolai skole, Syd, Kirkestræde 28 Skellet 4-8 Teaterbygningen, Bag Haverne 1

Tingstedet, Vedskøllevej 1 Vemmedrupskolen, Vindegårdsvej 1, Vemmedrup Ølby Center 55, 1sal Østergade 5, Ll. Skensved Solrød: Genoptræningscentret, Solrød Center 3 Love2Dance, Solrød Center 28, 1. Sal Munkekærskolen, Tjørnholmsvej 10 Plejecenter Christians Have, Christians Torv 124 Sognehuset, Bistrupvang 33, Havdrup Solrød Bibliotek, Solrød Center 4 Solrød Idrætscenter, Tingsryds Alle 27 Stevns: Dagplejernes lokale, Haarlev Mark 4 Hotherskolen, Faksevej 4, Hårlev Mødestedet Hårlev, Bredgade 1 Roklubben Stevns, Fiskerihavnen 13, Rødvig Stevns Stevnsvej 108, Strøby Egede Strøby Idrætscenter, Lendrumvej 3

Kontortid: Mandag - onsdag kl. 10 – 14. Torsdag 11 – 14. Fredag 10 - 14.

71


grafiskforum.dk

ISHØJ - GREVE - SOLRØD - KØGE - STEVNS - HVALSØ

Operabrunch

TE GN & MA L

Der er italienske toner af fineste karat og lækker brunch på menuen når FOF Køge Bugt og Teaterbygningen igen slår dørene op til Operabrunch. Om du er garvet operafan eller blot nysgerrig på operaens forunderlige verden, er du velkommen til en formiddag i musikkens tegn med kgl. operasangere Randi og Magnus Gislason. Desuden medvirker Knud Rasmussen på piano. Programmet består af kendte operaog operette arier og duetter. Sangene bliver introduceret undervejs. Unummererede siddepladser. Girokvittering eller udskrift fra netbank forevises ved indgangen.

Køge 34869

Søndag den 18. november 2018 kl. 10.30 Teaterbygningen, salen - Pris kr. 295

LEONORA CHRISTINA SKOV

FOF Køge Bugt Brogade 19,1 4600 Køge Tlf. 5665 5322 www.fofkogebugt.dk

FOFs kontortid: Mandag - onsdag Torsdag Fredag

kl. 10-14 kl. 11-14 kl. 10-14

FOF køgebugt efterår 2018  
FOF køgebugt efterår 2018