Page 1

FORÅR 2019

KURSUSPROGRAM DJURSLAND

ANETTE HARBECH OLESEN 21.2.19

ANDERS KOFOED 20.3.19

JØRGEN SKOUBOE 19.3.19

SVEND BRINKMANN 28.2.19

METTE BLOMSTERBERG 4.4.19

JESPER THEILGAARD 5.+6.3.19

FOF Djursland Kærvej 11, 8500 Grenaa, tlf. 8632 5588

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk


VELKOMMEN TIL FOFs MENINGSFULDE FÆLLESSK AB Det er med en vis stolthed vi igen præsenterer et stort og mangfoldigt sæsonprogram. I det finder du 290 forskellige og spændende, nye og “gamle” tilbud rundt om på hele Djursland.

Gl. Estrup Gartneri side 6

På vores hjemmeside finder du flere informationer og her er det let at tilmelde dig. Følg også med på vores facebookside, hvor spændende nye kurser, foredrag, rejser og udflugter løbende kommer til. I en tid med konstant kamp om vores opmærksomhed er der en voksende længsel efter at mødes om noget meningsfuldt. FOF tilbyder masser af sådanne samlingspunkter med læring i fællesskab. FOF dyrker mødet mellem mennesker, hvor man kan samtale i dybden, lære nyt og møde mennesker, der ikke nødvendigvis er magen til een selv. Så kig nu FOFs forårskatalog godt igennem. Find det, der dette forår har din interesse, og giv dig selv “et frikvarter” - du har helt sikkert fortjent det! Vi glæder os til at tage godt imod dig i FOFs meningsfulde fællesskab. Lene Fribo, skoleleder

Kreative kurser side 36

Fotos: Eske Øvlesen

Hensyntagende bevægelse side 26 Skoleleder Lene Fribo lene@f-djursland.dk

Helle Fribo helle@f-djursland.dk

Louise Høyer louise@f-djursland.dk

INDHOLD Foredrag - debat - studiekreds . . . . . . . . . . . . . . . . . . side   3 Rejser og udflugter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 10 Sprogkurser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 14 Krop og bevægelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 19 Hensyntagende bevægelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 26 Kompenserende specialundervisning . . . . . . . . . . . . side 29 Mor, barn, forældre og bedste . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 30 Personlig udvikling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 32 Natur og udeliv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 34 Kreative kurser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 36 Mad og drikke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 42

Kor side 44

2

Kor og musik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 44 IT og foto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 46 Praktiske oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 47 Kalender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 47

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


F O R ED R A G - D EB AT - S T U D IEK R ED S FOFs KULTURDAGE er et tilbud for alle interesserede, der gerne vil opleve inspirerende og oplysende dage i et hyggeligt fællesskab Dagene starter kl. 09.30 med velkomst og formiddagskaffe før det første foredrag. Kl. 12 serveres frokost og kl. 13 følger dagens andet foredrag, inden der - efter eftermiddagskaffen - sluttes af med en sang kl. 15.00.

Onsdag 6. februar er foredragsholderne Casper Clemmensen og Mors rok v. Pia Jachobsen og Peter H. Thomsen I dagens første foredrag skal vi høre Casper Clemmensen fortælle om Solskinsøen Anholt. Casper tager os med på en rejse ind i Anholts mytiske fortid og vi hører om vikingekonger og stolte drageflåder - om gamle Guder og naturmagi - om Valdemars Sejrs borg og Marsk Stigs hemmelige plan - om det drabelige slag om Anholt i 1811, hvor unge Djurslændinge måtte lade livet i ørkenens tørre sand og om kampen for Kattegat under den tyske besættelse. Alt sammen historier der har den smukke lille ø, Anholt som omdrejningspunkt. Efter frokost skal det handle om Jeppe Aakjærs liv og sang når Mors rok i en musikalsk fortælling tager os med ind i digterens liv. I foredraget tages publikum ved hånden og sammen går vi ad Jeppes livsvej fra barndomshjemmet i Fly til Jenle. Undervejs gøres ophold på udvalgte steder: Hjemmet, skolen, kirken, heden, marken, højen, arresten, kasernen, fabrikken og Jenle - alt sammen smukt visualiseret på et 2x 3 m stort bagtæppe malet af kunstneren Ole Finn. Gennem sang og fortælling lægges nye brikker til forståelsen af digteren og menneske, Jeppe Aakjær. Samtidig trækkes tråde til vores egen tids ”liv og sang”.

Onsdag 6. marts er foredragsholderne Jesper Theilgaard og Maria Behrenthz Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Fra udlandet ser vi også tørke og en natur under pres. FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag. Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden - for vores børn og børnebørn? Hvad sker der med vejret både her i Danmark og i udlandet? Spørgsmålene er mange, og Jesper Theilgaard vil give svar på de fleste. Om eftermiddagen spørger sognepræst Maria Behrenthz: ”Når vi ved så meget, hvorfor bliver vi så ikke klogere?” Vi mennesker lever i den mest oplyste tidsalder nogensinde, og alligevel viser vore liv og levevis, at vi måske ikke er blevet klogere. Tværtimod kan det se ud som om vi flytter os længere og længere væk fra det liv, vi længes efter ……håber på…….drømmer om. Hvorfor vælger vi, efter min mening, igen og igen; at livet er noget, der sker mens vi har travlt med noget andet? Gennem mit liv og mit embede som sognepræst, oplever jeg gang på gang, at vi mennesker skal helt ud på afgrundens rand, og over kanten, inden vi stiller os selv spørgsmålet om livet, og dets mening! Jeg vil gennem mine tanker om tro, eksistens og mening, sammen med jer denne eftermiddag, stoppe op og spørge: Hvad er mon meningen med livet? Grenaa  192030 2 onsdage kl. 09.30-15.00  Dato: 6. februar + 6. marts Kr. 750 inkl. 4 foredrag + forplejning

Alle kan deltage - eneste krav er nysgerrighed og interesse. Man tilmelder sig og betaler samlet for begge dage.

Pavillonen, Kærvej 11, Store Momme + Pavillonsal

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

3


F O R ED R A G - D EB AT - S T U D IEK R ED S ANNE-GERDA OLRIK ERNST Studiekreds - De store verdenskulturer I et forløb på 10 gange i foråret 2019, vil vi se på de store verdenskulturer og religioner. Hvor og hvornår opstod de? Hvordan var kulturen, menneskesynet og levevilkårene, og hvordan har det betydning for verden i dag? Der vil hver gang være et oplæg om et aftalt emne, og derefter diskuterer vi emnet.

Grenaa   191925

NYH ED

Torsdage kl. 15.00-16.30 Start: 03.01.19 Mødegange: 10  Kr. 400/200 Posthaven

LENE HØJHOLT Læs din Bibel - forstå dig selv

OLE HUSUM Juridiske tanker inden livet slutter

Johannesevangeliet 3 Bibelteksterne er en kilde af livsvisdom. I levende billeder beskrives de grund-

Det er mig der bestemmer

vilkår, vi alle er underlagt. Samtidig kan

- også efter min død!

der hentes hjælp til at møde livet, som det er, men også til at finde mere me-

Foredragsholder er Ole og

ning i tilværelsen og til at leve ud fra en

Christopher Husum, der er

større dybde. Der er meget vejledning at

advokater hos Zacher Advokater

hente i teksterne.

A/S i Grenaa. Ole og Christopher har stor erfaring i rådgivning

I Johannesevangeliet fører Jesus disciple-

omkring testamenter og be-

ne skridt for skridt ind i et dybere møde

handling af dødsboer.

med ham selv og med Gud. Den vej, som Jesus viser disciplene, rummer en

Foredraget dækker forløbet fra tanke til endeligt testamente, herunder hvilke

levende kilde til inspiration for ethvert

overvejelser man bør gøre sig omkring arveforhold. Foredraget vil blandt

søgende menneske. Den konfronterer læseren med personlige handlemønstre

andet omfatte følgende:

og problemstillinger, som ofte kaster skygger over livet, og den lærer os at se nye og anderledes muligheder. Samtidig fører den frem til oplevelsen af, hvor

§

arveregler for ægtefæller, samlevere, børn og andre

nært vi mennesker er forbundet med en guddommelig kærlighed.

§

eksempler på hvordan man kan minimere arveafgift

§

anvendelse af særeje- og fællesejeklausuler i testamenter

Studiekredsen er en fordybelse i Johannesevangeliets vej. Alle kan deltage,

§

hvordan deles indbo

da dagen begynder med en opsummering af de tidligere studiekredse. Un-

§

hvilke form krav er der ved testamenter

dervisningen består af oplæg, små meditationer og samtale.

§

hvordan behandles boet efter dødsdagen

Grenaa   191920

Ebeltoft  193054

Lørdag 9. marts kl. 10.00-16.00  Kr. 460/300

Tirsdag 5. februar kl. 19.00  Kr. 95

Pavillonen, Kærvej 11, Grønne Stue

Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17

Alle FOFs foredrag er oprettet som begivenhed på facebook. Information om arrangementet opdateres løbende, så følg med her.

ZACHER ADVOKATER

Ole Husum | Advokat [H]

Grenaa

Mads F. Petersen | Advokat [H]

Steen Zacher Sørensen | Advokat Anne Grethe Malbek | Advokat - din advokat på [H]

Djursland Peter Zacher Sørensen | Advokat [H] Cecilie Lund Sørensen | Advokatfuldmægtig

8632 1277 - Storegade 9, Grenaa - grenaa@zacheradvokater.dk - www.zacheradvokater.dk

4

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


F O R ED R A G - D EB AT - S T U D IEK R ED S ANETTE HARBECH OLESEN Hemmeligheden bag et langt og sundt liv Kan vi via vores valg af mad, søvn, tanker med mere påvirke vores sundhed og livslængde? Vi mennesker besidder ressourcer, der kan hjælpe og støtte os til indre balance, styrke og sundhed. Det er blot en velbevaret hemmelighed, hvordan vi aktiverer og nærer disse ressourcer. Denne aften afsløres nogle af hemmelighederne, og du vil få velunderbygget viden og praktiske redskaber, så du kan navigere sundere og samtidig ha’ det rigtig godt. Sund mad, motion og søvn med meget mere har betydning for vores livskvalitet og livslængde, men kvaliteten af det liv vi lever, afgøres også af vores evne til at tage ansvar og finde mening. Kom og vær med og lad dig inspirere til enkle og glædesfyldte tiltag, der kan have stor og positiv betydning for et langt liv i sundhed og glæde. Anette Harbech Olesen er aktuel med bogen MAD, MENING og MAGISKE ØJEBLIKKE – hemmeligheden bag et langt og sundt liv. Denne bog sælges blandt andre og Anette signerer gerne ifm. foredrag.

Grenaa   191052 Torsdag 21. februar kl. 19.00  Kr. 175 Kystvejens Hotel, Kystvejen 26

Forud for foredraget tilbyder Kystvejens Hotel en sund aftentallerken til kr. 150 ekskl. drikkevarer. Forudbestilling er nødvendig på 89 59 59 59.

SVEND BRINKMANN Gå glip & Ståsteder Psykologiprofessor Svend Brinkmann har om nogen formået at sætte dagsordenen de seneste år ved at gå imod tidens tendenser, stoppe op og sige nej! Med bøgerne ”Stå fast”, ”Ståsteder” og ”Gå glip” har han været fast inventar på bestsellerlisterne og i medierne. Du har nu mulighed for at opleve Svend Brinkmann live, når han med et tankevækkende og ikke mindst underholdende foredrag bringer hans seneste 2 bøger til live. Efter Svend Brinkmanns underholdende gennembrudsbog ”Stå fast”, hvor han gjorde op med tidens udviklingstrang, -tvang og positivitet åbnede der sig et nyt spørgsmål. Hvad er egentlig værd at stå fast på, hvad har man pligt til og hvad er overhovedet et meningsfuldt liv? Svaret kom i opfølgningsbogen ”Ståsteder”, hvor han listede 10 kritiske værdier at stå fast på, hvilket foredraget tager udgangspunkt i. Foredraget fortsætter over i hans nyeste bog ”Gå glip”, hvor han går i dybden med begrænsnings kunst i en tid, hvor man for guds skyld ikke må glip af noget. En begrænsning der er nødvendig, hvis vi ikke skal udpine både naturens og vores egne menneskelige ressourcer. Derfor skal vi som samfund og individer lære begrænsningens kunst - faktisk kan det at gå glip af ting gøre, at vi opnår et bedre liv. Arrangementet tilbydes i samarbejde med Rotary i Grenaa samt med og på Grenaa Gymnasium. Grenaa   191050 Torsdag 28. februar kl. 19.00  Kr. 195 Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

5


F O R ED R A G - D EB AT - S T U D IEK R ED S BLIV KLOGERE PÅ DJURSLAND

DJURSLAND har brug for at vi alle er AMBASSADØRER for vores dejlige område. For at være en GOD AMBASSADØR skal du også have viden om nogle af de mange aktiviteter der er i dit område. FOF inviterer på besøg, så du kommer ind bag "facaden" og kommer til at kende disse for Djursland vigtige arbejdspladser.

BLIV KLOGERE PÅ GL. ESTRUP GARTNERI Danni Bjerre På Gl. Estrup Gartneri har man siden 1986 dyrket og leveret en række kvalitetsprodukter til de danske forbrugere. Deres speciale er fremstilling af bundtede gulerødder, porrer, forårsløg og små sprøde. Denne aften viser Danni Bjerre rundt i produktionen og fortæller om virksomheden. Der vil være små smagsprøver i løbet af aftenen. Auning   191045 Tirsdag 26. februar kl. 19.00  Kr. 95 inkl. smagsprøver Randersvej 7

BLIV KLOGERE PÅ EBELTOFT GÅRDBRYGGERI Peder Zacho Hansen Tag med når bryggeriejer Peder Zacho Hansen fortæller om, hvordan Ebeltoft Gårdbryggeri startede og hvorledes det siden har udviklet sig til et fremragende, lille bryggeri. Smukt placeret på det idylliske Djursland mellem skov og udsigten til haven produceres håndlavet øl, frugtig brus og saftig limonade på blandt andet lokale råvarer. På bryggeriet er der i et bredt udvalg af øl i tankene og netop i denne tid er den populære påskebryg ved at være klar. Denne aften ser du produktionsfaciliteterne, hører om brygningen og om hvordan Ebeltoft Gårdbryggeri konstante udvikling med den ene mere fremragende nye øl efter den anden således placerer sig i toppen

MOPKOK

Cafe-Ølbar-madhus 10 ølhaner · Drinks · Vin · Mad

blandt de bedste bryggerier i Danmark. Der bliver naturligvis mulighed for at smage nogle af de gyldne dråber, ligesom der på aftenen vil være mulighed for at købe mindre partier til fordelagtig pris.

MOPKOK

Cafe-Ølbar-madhus 10 ølhaner · Drinks · Vin · Mad Lokalbrygget fadøl og sodavand fra Ebeltoft Gårdbryggeri Ebeltoft  193045 Onsdag 3. april kl. 19.00  Kr. 95 inkl. smagsprøver Ebeltoft Gårdbryggeri, Skovgårde Bygade 4

Lækkert hjemmelavet mad og grill i gårdhaven Fast menukort og dagens tavleretter Masserfadøl af hygge! Lokalbrygget og sodavand fra Ebeltoft Gårdbryggeri

Åbningstider AlleLækkert dage 11 -hjemmelavet 22 · Fre og lørmad 11 - 23

og grill i gårdhaven Lukket søndage

☎ 24 45 97 71 Fast menukort og Storegade 13 · 8500 Grenaa

dagens tavleretter

6

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88

Masser af hygge! Åbningstider


F O R ED R A G - D EB AT - S T U D IEK R ED S JESPER THEILGAARD Det er nu! Om klimaforandringer

NICK HORUP Hvem er gak-gak?

Nick Horup var manden, der på kærlig vis gav hele den danske befolkning et indblik i de to psykisk udviklingshæmmede drenges opvækst igennem 90'erne. Udsendelser som "Er jeg helt gak, mor?" fra 1992, "Er jeg stadig gakgak?" fra 1995 og "Ikke helt gak" fra 2000 gjorde de 2 drenge landskendte og alle tog dem til deres hjerter. I det seneste dokumentarprogram ´Morten og Peter - stjernerne på vej´ fra 2014 er de blevet unge mænd i 30´erne. Morten Jensen, der døde i maj, fik i det sidste program opfyldt sit helt store ønske, nemlig at møde daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt. Uden tvivl var Morten Jensen , Peter Palland og Nick Horup med til at nedbryde nogle fordomme om psykisk udviklingshæmmede og gøre livet lidt lettere for andre psykisk udviklingshæmmede. Med sine udsendelser viser Nick, at udviklingshæmmede på samme måde som andre ikke er en ens masse, men derimod mennesker på godt og ondt - og typemæssigt meget forskellige. Foredraget handler også om, hvordan vi andre forholder os til mennesker som Morten og Peter. Der er lagt op til en aften, hvor folk får sig et godt grin, når der vises klip og fraklip. Samtidig får man noget at tænke over. Det er gået op for de fleste, at vejret også i Danmark har ændret sig. Vejret Foredraget tilbydes i samarbejde Rønde Sparekasse

opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige

samt med og på Rønde Høj-og Efterskole.

oversvømmelser i de senere år om. Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og en natur under pres. FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på at en klimaændring er i gang og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Men hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden - for vores børn og børnebørn? Foredraget giver et letforståeligt indblik i den komplicerede debat om klimaets tilstand - men også give en fortælling om de muligheder, forandringerne giver. Arrangementet tilbydes i samarbejde med "Det Levende Hav" og Syddjurs Bibliotek.

Rønde  193051

Mørke  193052

Tirsdag 12. marts kl. 19.00  Kr. 175

Tirsdag 5. marts kl. 19.00  Kr. 185

Rønde Høj- Og Efterskole, Skolevej 2, teatersalen

Mørke Idrætscenter, Drosselvej 1

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

7


F O R ED R A G - D EB AT - S T U D IEK R ED S JØRGEN SKOUBOE MØLLER Nak & æd Jørgen Skouboe Møller fortæller om sit arbejde med programmet Nak & Æd og om hans holdning til jagt. Hvorfor hedder det Nak & Æd? Smager en husmår godt? Og hvorfor er der så mange, der kigger med? Det og meget mere får I svar på i foredraget med Jørgen. Efter pausen fortæller Jørgen om sine oplevelser i Afrika og USA. Han vil bl.a. fortælle om alligatorjagten i Florida og jagten på vortesvin i Mozambique, hvor han mødte en krybskytte, der affyrede sin hjemmelavede riffel. I skal også med på turen til verdens tørreste sted i Namibias ørken og til Okawango-floden, hvor en flodhest kom tæt på deres lejr. Jørgen slutter af med en fortælling om prærien i Wyoming, hvor de jagede pronghorn, som er verdens næsthurtigste pattedyr. Foredraget tilbydes i samarbejde med og i Kino Grenaa, som også sælger billetter til arrangementet. Grenaa   191053

Østergade 7 Tlf. 86 32 15 71

Tirsdag 19. marts kl. 19.00  Kr. 185 Kino, Østergade 7, Store sal - unummererede pladser. Dørene åbnes kl. 18.30

ANDERS KOFOED Kun en tåbe frygter ikke haven Sex, vold og drab lurer i din have. Blodige kampe udkæmpes, slaver bliver taget til fange og selvmordsbombere sprænger sig selv i luften. Utroskab, zombier og tårevædende romantik lurer lige uden for din havedør. Biologen Anders Kofoed fortæller om alle de besynderlige ting, der sker ude i din egen græsplæne. Det bliver bizart, underholdende og en anelse uartigt ... og meget meget naturligt. Kom og få en oplevelse som langt overgår enhver gyserfilm. Arrangementet tilbydes i samarbejde med Kom-bi Biograf og Kulturhus, som også sælger billetter til arrangementet. Hornslet  193050 Onsdag 20. marts kl. 19.00  Kr. 185 Kombi Biograf Og Kulturhus, Nyvej 3, Store sal - unummererede pladser. Dørene åbnes kl. 18.30

PETER INGEMANN STØRST Grenaa   191051 Torsdag 28. marts kl. 19.00  Kr. 195 Pavillonen, Kærvej 11, Centersalen - nummererede pladser

8

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88

UDSOLGT!


F O R ED R A G - D EB AT - S T U D IEK R ED S METTE BLOMSTERBERG Viljen og vejen ”Intet er umuligt for den, der bærer viljen i hjertet” Med det mantra har Mette Blomsterberg skabt en stærk personlighed og synligt brand. Ingredienserne er både mange, farverige, til tider tunge og nødvendige… buler på vejen, hårdt slid, masser af vilje, ekstrem arbejdsiver, udtalt glæde, god energi og alt sammen toppet med en udpræget kærlighed til konditorfaget. Vejen dertil startede i 8. klasse da Mette Blomsterberg, i en obligatoriske praktikuge, for første gang stiftede bekendtskab med konditorfaget. Kærligheden var umiddelbar og efterlod ingen tvivl - det var hendes hylde! Siden er det blevet til en del bøger, meget TV og eget konditori… en rejse med mange bump på vejen. Mette har et væld af holdninger til livet og en jordbunden, gribende og inspirerende indstilling. Få Mettes helt egen historie om sine erhvervsmæssige valg og sin personlige baggrund. VILJEN & VEJEN - En sej pige… og nysgerrig kvindes iværksætteri er en fortælling direkte fra hjertet, med masser af humor, engagement og ærlighed, hvor tonen er informativ, underholdende og uformel. Arrangementet tilbydes i samarbejde med Syddjurs Biblioteker, som også sælger billetter. Inden selve foredraget inviteres der til fællesspisning i Midtdjurs Hallen i Ryomgård. Hele familien er velkommen og der vil være noget for både store og små. Køb billetter til fællesspisning og læs mere på Syddjursbibliotek.dk Ryomgård  193053 Torsdag 4. april kl. 19.30  Kr. 195 Midtdjurshallen, Marienhoffvej 13C, Multihallen

Allerede nu kan vi afsløre et par af efterårets spændende foredragsholdere

Mikkel Beha og den vide verden Tom Buk-Swienty med ”Løvinde von Blixen”

Hold øje med FOFs facebook-side, hvor vi løbende offentliggør vores kommende arrangementer.

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

9


R E J SER O G U D F L U G T ER FOF OPLEVELSER – MED MENING OG FÆLLESSKAB Siden 2004 har FOF tilbudt rejser og udflugter i ind- og udland. Godt 2800 glade gæster har været med på 79 spændende og meget forskellige rejseoplevelser. I 2018 gjaldt det en Grønlandsk oplevelsesrejse, pilgrimsvandring ved Sostrup Slot, besøg på Sprogø, Højskole på Anholt, Yoga på Samsø, besøg i kulturbyen Prag samt en festlig Københavnertur. Vi er utrolig glade for at så mange vælger at rejse med FOF og vi er især stolte over, at det hver gang er et faktum, at mere end halvdelen, er glade og tilfredse gengan­gere. Det er med til at skabe tryghed på rejsen og netværk når man kommer hjem til hverdagen på Djursland igen. Har du lyst til at være en del af FOFs rejsefællesskab, så tjek de mange spændende rejser og udflugter på disse sider. Her finder ud også et lille interview med en meget flittig rejsegæst, nemlig Bjarne Due Jensen, som hele 25 gange har rejst med FOF Djursland. Finder du ikke hvad du søgte ved FOF Djursland, så anbefaler vi dig at besøge FOFs fællesportal, hvor du kan finde andre gode rejsetilbud fra alle landets FOF-afdelinger. Se mere på www.fof.dk/oplevelser. FOF byder dig velkommen i vores rejsefællesskab.

Lene Fribo

Verden rundt med FOF Ud over kurser og foredrag af alskens slag, så byder FOF Djursland også på rejser og udflugter, og det er svært at finde en mere flittig bruger af denne del af FOFs virke end Bjarne Due Jensen. ”Lene Fribo har talt op, at jeg har været på 25 rejser og udflugter siden 2007, og det skal nok passe. Jeg har ikke selv talt det op, men jeg har da allerede meldt mig til nummer 26 i juni 2019, hvor turen går til Puglia i Italien,” siger Bjarne Due Jensen. Berlin, Stockholm, Dybbøl, Cirkusrevy Aalborg, København flere gange, Vietnam, Irland, Hamburg, Grønland, Sprogø, Prag, og så altså Puglia til næste år. Sådan lyder listen. Bjarne kendte godt til FOF før rejserne begyndte og han var jævnligt deltager til foredrag, hvilket han i øvrigt også stadig er. ”Men deromkring 2007 nåede vi den alder, hvor vi skulle ud at se verden, og så var det oplagt at tilslutte sig FOFs rejser og udflugter, og det har vi været rigtig glade for,” siger Bjarne. De senere år har han rejst alene efter at hustruen faldt bort. ”Jeg vil gerne blive ved så længe jeg kan, og det er en stor fordel at det hele er arrangeret. Man skal sådan set ikke lave noget selv ud over at møde op,” siger Bjarne Due Jensen. Der er mange gengangere på rejseholdene, og det er hyggeligt at møde dem i bybilledet i Grenaa og få en god snak om den seneste fælles oplevelse. Det er svært for Bjarne at pege på en rejse, som var helt speciel, men han vælger alligevel rejsen til Vietnam. ”Der oplevede vi en helt anden kultur end vores egen, og det var utroligt spændende,” siger Bjarne Due Jensen.

10

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


R E J SER O G U D F L U G T ER

Find detaljeret program på rejser og udflugter på fof-djursland.dk

TUR TIL SPROGØ Turguide Flemming Rishøj FOF gentager successen med bustur til den normalt lukkede ø Sprogø i Storebælt. Naturen og fuglelivet har altid været noget helt specielt på Sprogø. Vejret har en stor andel i denne udvikling. De seneste år og især efter filmatiseringen af Jussi Adlers bog ”Journal 64” er Sprogø blevet kendt for pigehjemmet for "letfærdige og løsagtige piger". De blev anbragt på øen for at isolere dem fra den anstændige del af befolkningen. I de knap 40 år pigehjemmet var i funktion, blev ca. 500 piger anbragt på hjemmet, som først blev lukket i 1961. Turguide Flemming Rishøj vil i bussen introducere os til Sprogø og tegne et billede af overlæge Christian Keller og ikke mindst fortæller om pigerne på Sprogø. Vi holder en lille frokostpause inden vi ankommer til Sprogø. Her bliver vi ledsaget af en professionel guide, der viser os rundt på øen. Herefter kører vi til Christiansfeld, hvor en dygtig guide tager os med på en historisk byvandring rundt i Christiansfeld by. Undervejs gør vi stop ved byens mest markante huse og steder, hvor guiden vil fortæller om Christiansfelds og Brødremenighedens spændende historie samt om den særlige byplan og arkitektur. Der bliver også tid til at købe de berømte honningkager og kigge lidt rundt i byen selv. På vej hjem vil Flemming Rishøj underholde med fortællinger – humor og lidt alvor – fra et langt liv i ”kjolen.” Flemming Rishøj fortæller også om ca. 10 års arbejde i Tanzania for Brødremenigheden. På vej op gennem Jylland gør vi holdt ved Den Gamle Grænsekro og får en dejlig aftenmenu inden vi forventer hjemkomst i Grenaa omkring kl. 21.

Ebeltoft

Ebeltoft  193028

Grenaa  192028

Søndag 31. marts kl. 8.00-21.00 – Afg. kl. 8.00 Fregatten Jylland, Ebeltoft

Søndag 25. august kl. 8.00-21.00 – Afg. kl. 8.00 Pavillonen, Grenaa

– opsamling kl. 8.30 fra Rønde Rutebilstation

– opsamling kl. 8.30 fra Rønde Rutebilstation

Kr. 1250 inkl. bus, guider, entré, rundvisninger og forplejninger

Kr. 1250 inkl. bus, guider, entré, rundvisninger og forplejninger

HØJSKOLE PÅ ANHOLT Foredragsholder Casper Clemmensen For 4. gang tilbyder FOF Djursland 3 højskoledage på solskinsøen Anholt. De 2 første år var med højskolelærer Helge Teglgaard som oplægsholder, og i foråret 2018 kunne man opleve religions- og nationalhistoriker Casper Clemmensen. Det var en stor succes, så det følger vi op på. Højskoledagene i 2019 kommer primært til at handle om Anholts historie i nyere tid, om Anholts redningstjeneste og om Jyllands sidste konger. Igen er Casper Clemmensen vores inspirerende og vidende guide, der med dramatiske fortællinger formidler det historiske stof, så det næsten er som at have været der selv. Højskolens første foredrag: Fortælleaften om Anholts historie i nyere tid. Casper fortæller om det lille samfund midt ude i Kattegat, om øboernes udfordringer i gammel såvel som i nyere tid, om ø-kongerne og ø-heksene samt om de levende og de døde på den lille ø, Anholt. Vi hører også om Anholts redningstjeneste - om Kattegats helte. Helt oversete af Danmarkshistoriens store vingesus findes der utallige beretninger om anholternes heltemod og menneskelige varme. Andet foredrag: Kampen i Kattegat. Anholt lå under 2.verdenskrig midt i en kampzone, idet Kattegat ofte var krigsskueplads for kampe mellem de allierede magter og Hitlers 3de Rige. Både i farvandet rundt om øen såvel som på selve Anholt satte krigen sine tydelige spor, som flere steder stadig kan ses, hvis man ved, hvor man skal kigge. Hør med om drabelige luftkampe, søslag og mystiske nazi-ubåde samt om anholternes snedige modstandskamp. Tredje foredrag: Jyllands sidste konger. En fantastisk ukendt historie om danernes erobring af Jylland og den store jyske exodus mod vest til helt nye lande. Det er fortællingen bag de berømte guldhorn og det er fortællingen om Danmarks fødsel i den sene jernalder. Kom og hør om Jyllands magiske tvillingekonger, landets hellige kvinder, vølverne, og om den store rejse ud i den ukendte verden til det nye Jylland. Anholt  191027 Mandag 3. juni – onsdag 5. juni  Kr. 1.650 inkl. forplejning og oplæg

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

11


R E J SER O G U D F L U G T ER

Find detaljeret program på rejser og udflugter på fof-djursland.dk

Det Ukendte Italien Rejseleder Torben Folkmann Solen er varmere. Lyset mere intenst. Farverne mere

A FÅ PL

DS E R

strålende. Med andre ord - Syditalien er fuld af skønne overraskelser, og hvorfor ikke opleve det på vores indholdsrige Syditalien rundrejse, som Torben Folkmann og Risskov Rejser har skræddersyet til FOF Djursland? Specielt Apulien gør sig bemærket, og det skyldes ikke kun, at regionen udgør hælen på den ”italienske støvle”, men området har i årtusinder været ”broen” til Grækenland og Orienten. Her findes et utal af charmerende hvide byer, imponerende kirker og ikke mindst de unikke ”trullihuse” med de kegleformede tage, som kun findes i denne del af Italien. Vi skal også smage på skønne vine, smagfulde delikatesser, fristende ”gelato” og forførende oste - og du får oven i købet indblik i, hvordan der med stor passion produceres vin, olivenolie og mozzarellaost i Italiens oversete hjørne. Det hele kædes sammen af vores dygtige rejseleder Torben Folkmann, der er passioneret Italiensekspert. Han har en bred viden om kulturliv, folkesjæl og identitet, historisk baggrund og ikke mindst mad- og vinkultur - og det fornægter sig ikke, at Torben oprindelig er uddannet kok. Onsdag den 24. april kl. 19 afholdes afrejsemøde i Pavillonen, Grenaa. Kultur-rejse  191075 8-dages kultur-rejse 8. – 15. juni 2019  Kr. 10.450 pr. person i delt dobbeltværelse OBS afrejse fra Grenaa med bus t/r til Københavns lufthavn

PETER BRANDES - SKABERKRAFT

YOGA på Samsø

Turleder Bente Elisabeth Endersen

Yoga-lærer Kristine Krogstrup

I 2019 fylder billed-

Kom til Samsø og oplev den dejlige natur, mens

kunstneren Peter

du samtidig laver yoga og Qi gong, mediterer

Brandes 75 år, og i den

og slapper af med Kristine Krogstrups yoga­

anledning har Museet

undervisning.

for Religiøs Kunst en

Her har du mulighed for at tilbringe 3 dage på

udstilling SKABER-

Samsø, hvor du 3 gange om dagen vil arbejde

KRAFT, som sætter

intensivt med yoga, åndedrætsøvelser, Qi

fokus på de talrige kri-

gong, afspænding og meditation. Du vil komme

stent inspirerede vær-

i kontakt med dig selv på en fin måde mens du

ker, som Peter Brandes

nyder naturen og hyggeligt samvær, ligesom du slapper af fra hverdagen.

har udført, ikke mindst i forbindelse med

Om morgenen vil vi arbejde med strækøvelser og dynamiske øvelser. Vi vil øve

kunstnerens smukke

harmoniserende åndedræt og slutte af med en afspænding.

kirkeudsmykning i

Derefter kan du bruge tiden som du har lyst til - gå en tur, besøge en café, slappe

den nærved liggende

af og nyde Samsø.

Nørre Nissum Kirke. Det er lykkes FOF at træffe aftale med Peter Brandes, som vi møde os netop i Nørre Nissum Kirke og fortælle om udsmykningen. Herefter

Senere på eftermiddagen skal vi i gang igen, med at øve Qi gong. Her kommer vi

kører vi til Museet for Religiøs Kunst, hvor vi starter med en lækker frokost.

i kontakt med vores indre energi, og oplever ro og velvære. Herefter laver vi lidt hvilende yogaøvelser og afspænding.

Peter Brandes møder os i cafeen og introducerer os her til udstillingen, som vi

Om aftenen vil vi øve beroligende åndedræt og øvelser i nærvær og meditation.

selv efterfølgende bevæger os rundt i. Midt på eftermiddagen vender vi næsen mod Djursland, forventet ankomst til

Vi bor på ”Mellem-rummet”, hvor vi både bor og har undervisning. ”Mellem-rum-

Grenaa kl. 18.30 en FANTASTISK oplevelse rigere.

met” er en smuk gammel gård, som er ombygget til retrætested. Det ligger i

Udflugten tilbydes i samarbejde med Grenaa Kunst- og Musikforening.

en dejlig natur ikke langt fra vandet, så stedet opfordre til gåture, nærvær og fordybelse.

Kunsttur

191078

Torsdag 20. juni kl. 8.00-19.00

Samsø  192078

Kr. 950 inkl. bus, guide, entre, frokost og forplejning i bus

Fredag 16. – Søndag 18. august 2019

Afgang fra Pavillonen kl. 8.00, opsamling på Rønde Rutebilstation kl. 8.30.

Kr. 3050 inkl. forplejning og ophold i dele-værelse

12

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


R E J SER O G U D F L U G T ER

Find detaljeret program på rejser og udflugter på fof-djursland.dk

KONGERNES NORDSJÆLLAND Tag med denne weekendtur til Kongernes Nordsjælland Turguide Hardy Andersen FOFs engagerede guide har planlagt denne tur, hvor du: - kommer igennem noget af det smukkeste sensommer-Danmark - oplever Danmarks største privatejede samling af moderne kunst med en kunstekspert som guide - ser det nye spændende (og meget roste) søfartsmuseum ved Kronborg - ligeledes på guidet rundvisning - nyder en god middag med overnatning og morgenmad i fantastisk smukke omgivelser på kanten af Øresund - ser polarforskeren Knud Rasmussens smukke hus i Hundested - ser hvem, der laver årets flotteste sandskulptur - ligeledes i Hundested - oplever den fantastiske glassamling på Hempels Glasmuseum og stedets dejlige frokostbuffet. Vi skal på denne 2 dages bustur med afgang fra Grenaa og opsamling i Rønde videre med Molslinien til Odden, og efter en kort køretur venter os en ny smuk sejltur, nemlig turen Rørvig-Hundested.   Hardy Andersen er vores dygtige guide, der undervejs klæder os på til alle turens fantastiske oplevelser. Kultur-tur  192077 Weekend 14. + 15. september Kr. 2.750 pr. person i delt dobbeltværelse, tillæg kr. 400 for enkeltværelse Afgang fra Pavillonen kl. 7.00 opsamling på Rønde Rutebilstation kl. 7.30

CAMINO PORTUGUESE - FRA LISSABON TIL SANTIAGO DE COMPOSTELA Vandre- & rejseguide Heidi Toft Simonsen Denne vandreferie er tilrettelagt for dig, der måske for første gang vil prøve kræfter som pilgrimsvandere. Denne Camino Portuguese er tilrettelagt som en "luksus-pilgrims-rejse" hvor du sover på bedre overnatningssteder med eget bad og toilet ligesom der følger en servicebus til fragt af bla. bagage. Vandreferien blev annonceret allerede i efterårskataloget og forhåndsinteressen har været enorm, men der er fortsat ledige pladser på denne indholdsrige vandreferie. · Gå 100 km på den flotte pilgrimsrute i Portugal og Spanien · Oplev portvinens hjemby, Porto · Overnatning i Fatima, en af Verdens mest besøgte valfartsbyer · Nå helt til Finisterre, Verdens ende · Egen service-bus og dansk rejseleder med hele vejen · Vandring gennem hyggelige landsbyer i kuperet landskab · Deltag i pilgrimsmessen i katedralen i Santiago de Compostela Pilgrimme fra hele Portugal har i mange år fulgt denne rute til katedralen i Santiago de Compostela med apostlen Jacobs grav. Ruten går op igennem landet, og vi bevæger os igennem meget forskellige områder af Portugal. Hyggelige landsbyer, skov- og vinområder, kyststrækninger og bjerge - du får oplevet det meste af dette forunderlige land med det altid milde klima. Glæd dig til en dejlig aktiv vandreferie med FOF. Vandreferie 192076 9 dages 6. – 14. oktober   Kr. 11.495 pr. person i delt dobbeltværelse Afrejse fra Billund Lufthavn – samkørsel kan evt. arrangeres på afrejsemødet

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

13


SPROG Engelsk - meget letøvede

Engelsk - letøvede/øvede

Lær engelsk, så du kan begå dig over det me-

Merete Elisabeth Felton

Claudia González

ste af verden. 335 millioner har engelsk som

Grenaa

Rønde

modersmål, og mindst dobbelt så mange taler

191108 Tirsdage kl. 19.00-20.50  Start: 22.01.19

193103 Tirsdage kl. 11.00-12.50 Start: 22.01.19

det. Har du brug for et engelskkursus for at

Mødegange: 6  Kr. 640/320

Mødegange: 10

genopfriske sproget inden rejsen? Vil du blive

Pavillonen, Kærvej 11, Billedværkstedet

Rønde Rotary Klub, Hovedgaden 41

i udlandet? Årsagerne kan være mange. På

Kurset henvender sig til dig som er begynder

Kurset henvender sig til dig som ikke kan så

vores engelskkurser lægges der vægt på at

og let øvet. Du kommer med på et nybegynder

meget engelsk. Vi går langsom frem med lette

optræne ordforråd og en god udtale samt

hold som startede sidst i oktober 2018. Vi går

samtaleøvelser, samtidig følger vi en engelsk

forståelse for sprogets opbygning. Gramma-

langsomt frem, så alle kan være med. Du vil være

begynder bog. Vi arbejder hen imod at opbygge

tikken vil blive tilpasset holdets behov. Der vil

istand til som turist, at klare dig, i et engelskta-

en grundlæggende introduktion til det engelske

også blive set på engelsk kultur og levevis.

lende land.

sprog, som vil gøre det muligt at begå sig i nogle

ENGELSK

NYT STED Kr. 870

bedre til at forhandle på jobbet eller arbejde

hverdags situationer og som turist.

Engelsk - begynder Vi har følgende igangværende Engelsk hold, ønsker du at deltage kontakt

Claudia González Rønde

kontoret:

NYT STED

193102 Tirsdage kl. 13.00-14.50  Start: 22.01.19 Mødegange: 8  Kr. 710

Grenaa

Rønde Rotary Klub, Hovedgaden 41

Engelsk – begynder/letøvede Engelsk – letøvede Engelsk - øvede

Kurset henvender sig til dig som ikke kan så meget engelsk. Vi går langsom frem med lette samtaleøvelser, samtidig følger vi en engelsk begynder bog. Vi arbejder hen imod at opbygge en grundlæggende introduktion til det engelske sprog, som vil gøre det muligt at begå sig i nogle hverdags situationer og som turist.

www.spardjurs.dk

14

Tjek www.fof-djursland.dk og vores facebook-side, for vi udbyder nye kurser og andre gode tilbud løbende

mail@spardjurs.dk

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88

Ebeltoft Engelsk – letøvede/øvede


SPROG FRANSK Fransk tales af mere end 338 millioner mennesker fordelt på fem kontinenter. Alene i Europa tales der fransk i Belgien, Schweitz og Luxembourg udover naturligvis i Frankrig. Kendskab til det franske sprog er en vej til at møde disse spændende kulturer og få mere ud af mødet. På holdene trænes ordforråd og grammatik gennem samtaler og øvelser. Det hele drejer sig om, at kunne gøre sig forståeligt på fransk!

Nicolas Cherencq er født og opvokset i Frankrig, men har boet i danmark siden år 2000 sammen med sin danske kone Pia og deres 3 nu voksne børn. Nicolas underviser i fransk i sin fritid og finder stor glæde ved at udvide folks sproglige kundskaber og kendskab til hans modersmål og fædreland.

Fransk - begynder

Vi interesserer os selvfølgelig også for fransk kultur, historie og aktuelle samfundsforhold.

Fransk - begynder

NYHE

D

Fransk - øvede Solveig Bjerre Grenaa 191132 Tirsdage kl. 19.00-20.50  Start: 15.01.19 Mødegange: 10  Kr. 870/435 Pavillonen, Kærvej 11, mødelokale 5 Ebeltoft 193131 Mandage kl. 11.00-12.50  Start: 14.01.19 Mødegange: 10  Kr. 870

NYHE

D

Aktivitetshuset, Festpladsen, lille sal

Nicolas Cherencq

Deltagerne på dette kursus forventes at have et

Hornslet

vist kendskab til fransk! Man kan ikke mere

NY UNDERVISER - NYT STED

193135 Tirsdage kl. 19.00-20.50  Start: 19.02.19

kalde sig “ letøvet“, men behøver på ingen måde

Mødegange: 6  Kr. 640

at kunne tale sproget flydende, vi hjælper hinan-

Hornslet Skole, Ballesvej 6, lok. 407

den, har det sjovt og lærer samtidigt en masse.

Solveig Bjerre

Som udgangspunkt benytter vi os af lærebøgerne

Grenaa

Vi starter med at lære et lille ordforråd. Vi vil øve

Début 2 og 3. Vi vil øve os

191135 Torsdage kl. 19.00-20.50  Start: 21.02.19

udtale, så vi bliver istand til at føre en let samtale,

i at tale så meget fransk som muligt i vores gen-

Mødegange: 6  Kr. 640/320

hvor du føler dig fri og sikker. Vi tager udgangs-

nemgang af forskellige tekster samt i diskussion

Pavillonen, Kærvej 11, mødelokale 2

punkt i bogen "100% FLE". Der vil også indgå

af oplagte emner; vi ser på den tilhørende gram-

elementær grammatik, lytteøvelser, spil mm.

matik og øver os via lytteøvelser, lege og spil. Der

Fransk er et smukt og melodisk sprog! Ud fra lette

Jeg lægger vægt på at alle kommer til orde hver

må påregnes udgifter til lærebog!

tekster vil vi begynde med at læse de helt grund-

gang - alt efter temperament og lyst, men sprog

læggende ord og vendinger. I et roligt tempo

indlæres bedst ved at kaste sig ud i det og prøve.

vil vi arbejde med at tilegne os den nødvendige grammatik, men i undervisningen lægges vægten på at øve sig i at tale og forstå sproget. Hertil

Fransk - letøvede

suppleres med lytteøvelser, lege og spil. Der må påregnes udgifter til lærebog.

Solveig Bjerre

Specialundervisning Sprogundervisning kan også tilrettelægges for enkeltpersoner, mindre grupper eller erhvervsrettet.

Grenaa Ebeltoft

191130 Mandage kl. 17.00-18.50  Start: 14.01.19

193132 Tirsdage kl. 16.30-18.15  Start: 15.01.19

Mødegange: 10  Kr. 870/435

Mødegange: 10  Kr. 870

Pavillonen, Kærvej 11, mødelokale 5

Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17

Ebeltoft 193130 Mandage kl. 09.00-10.50  Start: 14.01.19

Dette begynderhold startede op i efteråret, og

Aktivitetshuset, Festpladsen, lille sal

selv om holdet stadig kalder sig begyndere,

193134 Tirsdage kl. 14.40-16.30 Start: 15.01.19

starter vi ikke helt forfra. Dog kan man stadig nå

Bibliotek, Vestervej 17

at følge med!

Mødegange: 10

Kr. 870

Vores kompetente undervisere tilbyder sprogundervisning på alle niveauer. Den intensive sproglæring planlægges i et samarbejde og udfra behov og forudsætninger. Få fx 10 timers eneundervisning for kun kr. 3900. Kontakt FOF på tlf. 86 32 55 88 og lad os hjælpe dig.

I et roligt tempo og med læsning af lette tekster arbejder vi med at tilegne os den nødvendige

Holdet er for dig, der kan begynderfransk og

grammatik, men i undervisningen lægges vægten

gerne vil videre og lære endnu mere....... På disse

på at øve sig i at tale og forstå sproget. Hertil sup-

hold følger vi lærebogssystemet “Debût” , og vi

pleres med lytteøvelser, lege og spil. Vi anvender

supplerer med lege, lytteøvelser og spil!

lærebogen ” Allez hop 7 ” (Gyldendal).

Med kendskab til den allermest nødvendig grammatik vedlægges vægten på dialog og samtale på at bruge alt det, vi har lært og konstruere sætninger. .....det gælder om at få talt noget fransk i godt selskab med hinanden! Der må påregnes udgifter

VIDSTE DU AT… FOF hvert år investerer i efteruddannelse af vores undervisere, så de kan opnå ny viden og indsigt, som kommer dig til gode i undervisningen

til lærebog!

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

15


SPROG

AT KUNNE NOGET OG VÆRE STOLT AF DET ”Det er fantastisk at opleve kursister, som kommer helt uden forudsætninger for det sprog, de skal lære at tale, og som når de slutter med undervisningen, kan noget og er stolte af det.” Sådan siger Claudia González, som underviser i engelsk og spansk i FOF Djursland. Spansk undervisningen er for absolut begyndere, kursister, der er helt uden forudsætninger, og den foregår i Ebeltoft. Engelsk undervisningen er for letøvede og øvede og den foregår med hold i Ebeltoft og Rønde. Claudia har undervist i FOF siden efteråret 2017 og hun har haft 11 hold indtil nu. Sprogundervisningen har ændret sig de seneste 15 år, hvor Claudia har undervist på forskellige niveauer og i forskellige lande. I dag foregår sprogundervisning primært ved, at der i timerne udelukkende bliver talt det sprog, som skal læres, men den går ikke helt med den målgruppe, Claudia underviser i spansk. ”Jeg må bruge dansk undervejs for at undgå frustrationer hos kursisterne, som overvejende er mennesker oppe i årene, der ofte rejser til Spanien, for eksempel for at spille golf, og som gerne vil kunne klare en hverdag på spansk. Jeg kan ikke udelukkende tale spansk i den sammenhæng,” fortæller Claudia. Hun får så også samtidig selv nogle udfordringer, for selv om hun taler glimrende dansk i forhold til kun at have været i Danmark i få år, så er dansk jo alligevel også et fremmedsprog for hende. ”Min hovedopgave som lærer er selvfølgelig at kursisterne lærer noget, men det kræver jo helt elementært, at de forbliver på kurset. Vi ønsker alle at blive anerkendt og ikke føle os dumme, og som lærer skal jeg skabe trygge rammer for kursisterne, så de kan vokse og få lyst til at lære mere,” siger Claudia González. Hun bruger meget teknologi i sin undervisning, og det er en særlig fornøjelse at se mennesker, som absolut ikke er vokset op med en smartphone i hånden, kaste sig ud i brug af teknologien og synes det er sjovt at lære nyt, også på dette område.

Claudia González kommer fra Mexico og hun har undervist i spansk og engelsk i 15 år. Undervisningen er foregået på flere niveauer, lige fra børnehavebørn til gymnasieelever.

”Efter 15 ville jeg gerne tilbage til mit eget land, men jeg ville lige ud og se Verden først. Det bragte mig til Grækenland, hvor jeg mødte min nuværende mand, som er dansker, og så endte det jo med, at jeg kom til Danmark i stedet for Mexico,” fortæller Claudia. Hun havde ærlig talt aldrig forestillet sig, at hun skulle bo i et land, hvor det er så koldt og mørkt om vinteren. Den første vinter var hård, men nu går det fint. Og så kan hun jo varme sig ved, at det går godt med sprogundervisningen og at kursisterne er glade for hende og for de sprog, hun lærer dem.

Foto: Eske Øvlesen

I Mexico var Claudia børnehavelærer, hun rejste på et tidspunkt til Mellemøsten og hun boede i 15 år i Abu Dhabi i De Forenede Emirater. Her underviste hun også på forskellige niveauer, blandt andet spansk i high school.


SPROG Spansk - meget letøvede

SPANSK

TYSK

Spansk er modersmål for ca. 406 millioner

Helene Rojas Nagel

Tysk tales både i Tyskland, Østrig, Schweiz,

mennesker verden over og tales primært i

Grenaa

Luxembourg og Liechtenstein. I alt er der

Spanien, Mexico, Mellem- og Sydamerika. Du

191121 Mandage kl. 19.00-20.50  Start: 21.01.19

111 millioner, der taler tysk, 84 millioner har

lærer sproget gennem den grundlæggende

Mødegange: 10  Kr. 870/435

det som modersmål. Tysk har germansk

grammatik og dagligdags vendinger. Der

Pavillonen, Kærvej 11, mødelokale 2

sprogstamme ligesom dansk, så der er

lægges vægt på at optræne god udtale og

mange ligheder og gør det til et nemt sprog

forståelse for sprogets opbygning. Du bliver

Kurset er til dig, der har gået på et begynder-

at gå til. Du lærer sproget gennem samtale

samtidig præsenteret for spansk kultur og

hold eller på anden vis har fået lidt kendskab til

og øvelser samtidig med, at du får en viden

traditioner.

spansk og gerne vil lære mere. Vi arbejder med

om kulturen.

begyndersystemet og sammen øver vi at læse,

Spansk - begyndere Claudia González

lytte, skrive og samtale på spansk gennem små og varierede øvelser.

Spansk - meget letøvede

Rønde

Tysk - begyndere/ meget letøvede Beate Winkler-Nørlem

193104 Torsdage kl. 17.00-18.50  Start: 21.02.19

Grenaa

Mødegange: 8  Kr. 710

Claudia González

191111 Lørdage kl. 13.15-15.05  Start: 05.01.19

Rønde Skole, Skrejrupvej 1, lok. 57

Ebeltoft

Mødegange: 12  Kr. 1.030/515

193129 Onsdage kl. 17.00-18.50  Start: 23.01.19

Vestre Skole, Vestergade 7

Dette kursus er for alle der gerne vil lære at begå

Mødegange: 10  Kr. 870

sig sprogligt i de mange spansktalende lande i

Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17

verden. Du vil lære basis spansk, at kunne bestille

NYT STED

Dette tyskkursus er for dig, der aldrig har haft tysk eller kun kan meget lidt tysk. Vi fortsætter hvor

mad på en restaurant, at handle ind på det lokale

Dette kursus er for alle der gerne vil lære at begå

vi slap i efteråret og går meget langsomt frem.

marked, at spørge efter vej, osv. Kurset forudsæt-

sig sprogligt i de mange spansktalende lande i

I en hyggelig og afslappet atmosfære lærer du,

ter intet kendskab til spansk.

verden. Du vil lære basis spansk, at kunne bestille

hvordan tysk udtales og læses og hvordan sproget

mad på en restaurant, at handle ind på det lokale

er sat sammen, dvs. den mest grundlæggende

marked, at spørge efter vej, osv. Kurset forudsæt-

grammatik. Du lærer en masse gloser og bygger et

ter intet kendskab til spansk.

ordforråd op, der hjælper til at føre enkle samtaler

Juan A. A. Montenegro

omkring hverdag og rejse.

er opringedlig fra Chile men

Ring venligst til underviseren Beate på 20 87 60 20.

har boet i Danmark siden 2009. Han har læst inernatio-

Vi har følgende igangværende Spansk

nal virksomhedskommunikation på Aalborg

hold, ønsker du at deltage kontakt

Universitet og har gennem de sidste 7 år

kontoret:

undervist på aftenskoler i Spansk.

Tysk - meget letøvede/ letøvede

Grenaa

Spansk - begyndere

Spansk – Meget letøvede

Beate Winkler-Nørlem

Spansk – Øvede

Rønde

Spansk – Avancerede

193113 Mandage kl. 10.00-11.50  Start: 07.01.19

Juan Alejandro Ahumada Montenegro Grenaa

NY UNDERVISER

Mødegange: 12  Kr. 1.030 Hornslet

191126 Mandage kl. 17.00-18.50  Start: 25.02.19

Spansk – Meget letøvede

191127 Mandage kl. 19.00-20.50  Start: 25.02.19

Spansk - Letøvede

Rønde Bibliotek, Skolevej 12-14 Kom i gang igen med tysk og få mere ud af din

Mødegange: 7  Kr. 690/345

rejse!

Vestre Skole, Vestergade 7

Kurset er for dig, der kan noget eller meget lidt

For dig der ikke kender sproget - eller har meget begrænset kendskab til sproget. Du lærer almindelige ord til daglig tale og vendinger til rejsebrug

LØBENDE OPTAG Husk, at du stadig kan tilmelde dig, selvom holdet er startet, såfremt der er ledige pladser

tysk og gerne vil genopfriske sproget. Vi går langsomt frem, læser lettere tekster, laver varierede samtaleøvelser og repeterer den mest nødvendige grammatik. Kontakt evt. Beate hvis du er i tvivl om dit niveau telefon på 20 87 60 20.

og ved indkøb.

Grenaa Specialoptik | Kontaktlinseklinik Storegade 3 | 8500 Grenaa | Tlf. 86 32 63 22

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

17


SPROG Tysk - letøvede/øvede

Italiensk - meget letøvede/ letøvede

Italiensk - øvede/ avancerede

Kolind

Giuseppe Persiani

Giuseppe Persiani

193111 Torsdage kl. 19.00-20.50  Start: 10.01.19

Rønde

Rønde

Kolind Centralskole, Bugtrupvej 27, lokale 11

193142 Tirsdage kl. 09.00-10.50  Start: 08.01.19

193141 Tirsdage i ulige uger kl. 14.00-16.30

Rønde

Mødegange: 12  Kr. 1.030

Start: 15.01.19

193112 Torsdage kl. 10.00-11.50  Start: 10.01.19

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, Lille sal

Mødegange: 6  Kr. 790

Beate Winkler-Nørlem

Rønde Bibliotek, Skolevej 12-14

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, Lille sal

Mødegange: 12  Kr. 1.030

Vi er et hyggeligt hold, hvor de fleste har fulgt nogle sæsoner på aftenskole. Vi vil starte med at

Kurset henvender sig til kursister, der har fulgt fle-

Kurset er for dig, der allerede har grundlæg-

genopfriske de grundlæggende strukturer i spro-

re sæsoner på aftenskole eller noget tilsvarende.

gende kendskab til tysk og kan føre en samtale,

get (især den italienske datid, så vi kan fortælle

Vi vil starte med at genopfriske vores italienske

men gerne vil øge ordforrådet og udtrykke sig

om vores sommererfaringer på italiensk). Vi er

kundskaber via samtaleøvelser og derved få det

bedre. Vi læser mellemsvære varierede tekster

blevet færdige med Passaparola 1 og vil starte

glemte ordforråd frem igen. Vi fortsætter med at

og avisartikler, snakker om aktuelle emner i de

med at læse nogle gamle afsnit og andre lettere

læse bind 2 i begynderbogen (Passaparola, fra

tysktalende lande og repeterer og udbygger

tekster, mens vi bestiller bind 2 i begynderbogen.

kapitel 35), således at vi kan lære mere om det

grammatikken. Kontakt evt. Beate hvis du er i tvivl

Italiensk - letøvede/øvede

italienske samfund. Det skal være en fornøjelse at

om dit niveau telefon på 20 87 60 20.

Giuseppe Persiani

ITALIENSK

Grenaa

Tag på opdagelsesrejse i det italienske sprog, som er modersmål for 64 millioner borgere i Italien, Vatikanet, Schweiz, Malta og San Marino. Vi tilbyder dig en spændende og indholdsrig italiensk undervisning, hvor du hurtigt får indblik i den grundlæggende grammatiske opbygning og dermed bedre forståelse af det smukke italienske sprog. Du lærer ligeledes om Italiens overvældende kultur og fascinerende gastronomi.

Italiensk - begyndere

NYHE

D

lære sproget. Ci vediamo!!

Italiensk - læsekreds

191140 Tirsdage i lige uger kl. 14.30-17.00 Start: 08.01.19

Giuseppe Persiani

Mødegange: 6  Kr. 790/395

Rønde

Pavillonen, Kærvej 11, mødelokale 5

193143 Tirsdage kl. 11.00-12.50  Start: 08.01.19 Mødegange: 12  Kr. 1.030

Kurset henvender sig til kursister, der har fulgt fle-

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, Lille sal

re sæsoner på aftenskole eller noget tilsvarende. Vi vil starte med at genopfriske vores italienske

Du har lyst til at læse noveller eller en lettere

kundskaber via lette samtaleøvelser og derved få

italiensk roman på italiensk for på den måde at

det glemte ordforråd frem igen. Vi fortsætter med

lære mere om den italienske kultur. Vi læser og

at læse bind 2 i begynderbogen (Passaparola, fra

diskuterer teksten og træner derigennem den

kapitel 23), således at vi kan lære mere om det

mundtlige sprogfærdighed i alle nuancer (faste

italienske samfund. Det skal være en fornøjelse at

vendinger, intonation, dialogstrukturer).

lære sproget. Ci vediamo!

For at holde os opdateret med det, der sker i

Giuseppe Persiani

Italien, vil vi også læse og diskutere nogle lettere

Rønde

avisklip.

193144 Lørdage kl. 11.30-13.20  Start: 23.02.19 Mødegange: 6  Kr. 640

På fof-djursland.dk er det let at tilmelde dig online

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, Lille sal Kom og vær med på et hold, hvor vi skal læse, lytte og snakke i en hyggelig og afslappet atmosfære. Du lærer ordforråd og brugbare sproglige regler på en logisk og pædagogisk måde. Ved hjælp af en rigtig god begynderbog (Passaparola), samtaletræning og andre aktiviteter vil du lære at klare de mest almindelige situationer i Italien.

Grenaa Østerbrogade 43 . 8500 Grenaa . Tlf. 86 32 13 92 . grenaa@skousen.dk

18

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


K R O P O G B E VÆ G EL SE BEVÆGELSE GIVER GLÆDE Gør noget godt for dig selv. Lær at bevæge kroppen rigtigt. Oplev velvære gennem motion og bevægelse. Der er noget for alle – vælg en bevægelsesform, som passer til dig. Kom med på holdet – sammen er det bare sjovere!

Alsidig og effektiv kropstræning

Bevægelse og afspænding - herrehold

Øvelser - der gør godt for både sjæl og krop

Liselotte Møller

Liselotte Møller

Rigmor Immersen Petersen

Grenaa

Grenaa

Grenaa

191201 Mandage kl. 17.00-18.00  Start: 07.01.19

191202 Mandage kl. 18.00-19.00  Start: 07.01.19

Mødegange: 13  Kr. 720/360

Mødegange: 13  Kr. 720/360

191203 Tirsdage kl. 09.00-10.00  Start: 08.01.19

"Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

"Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

191204 Tirsdage kl. 10.15-11.15  Start: 08.01.19

Få en sund krop, øget velvære og koordination.

Alsidig og effektiv træning af din krop. Du får styr-

"Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

Hele kroppen bliver gennemgået. Der arbejdes til

ket knoglerne og smidiggjort muskler og led ved

Hornslet

musik, med stående

hjælp af øvelser, der får pulsen op og får gang i

193201 Onsdage kl. 19.00-20.00  Start: 09.01.19

øvelser, der får pulsen let op med fokus på ben,

kredsløbet. Vi skal arbejde stående til god musik

Mødegange: 12  Kr. 590

balder, arme og skuldre og elementer fra pilates,

og liggende (ofte ryg og mave) med effektive

"Oasen", Præstemarken 6

der har fokus på bækkenbund, mave og ryg.

styrkende øvelser, der er lette at lære, og som

Disse øvelser er ofte liggende, og du vil opleve

kan gradueres i sværhedsgrad. Der afsluttes med

Vi vækker kroppen til glad musik. Du får stimule-

en øget kontakt med de dybere stabiliserende

udstrækning og afspænding, så du opnår større

ret dine sanser, åbnet for kroppens energi. Du får

muskler især omkring ryg og mave.Vi starter med

velvære efter timen.

forbedret din balance, bevægelighed, kropsbe-

Mødegange: 12  Kr. 680/340

øvelser, hvor alle kan være med, og bygger lang-

vidsthed og styrke - herunder opmærksomhed

somt og effektivt op henover sæsonen. Hver time

til vejrtrækning, nakke/skulder og bækkenbund.

afsluttes med udskrækning og afspænding.

Vi arbejder med bl.a. ALEXANDER-teknikken, som tager hensyn til hypermobile og rygge med osteoporose. Vi slutter med afspænding.

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

19


K R O P O G B E VÆ G EL SE Body SDS Grundtræning

Zoneterapi til små og store

Meditativ kropsmassage

Katrin Sofia Hansen

Marie Louise Leth Jakobsen

John Henrik Molich Rimestad

Ebeltoft

Hornslet

Grenaa

193271 Mandage kl. 17.00-18.30  Start: 28.01.19

193281 2 tirsdage 05.02.19+19.02.19

191290 Lørdag 16.02.19 kl. 09.00-16.00 

Mødegange: 8 kr. 710

Kl. 18.00-19.50

Kr. 430/215

Salen, Nørreport 2-4

Mødegange: 2  Kr. 310

Skolen For Dans Og Massage, Hyrdevej 21

Hornslet Skole, Ballesvej 6, lok. 404 Med Katrin fra Minkropsteraprut.dk skabes der

I løbet af kurset lærer du hvordan man masserer

jordforbindelse, udvikler kroppens fundament,

på en effektiv og energifyldt måde, hvor du har

styrker musklerne og løfter energien. Der er fokus

god opmærksom i hænderne. Dette er grundlaget

på, at udnytte leddenes fulde bevægelighed.

for at kunne arbejde med Meditativ Massage.

Træningen skaber et flow i kroppen.

Du lærer det grundlæggende i forhold til massage, sensitivitet og kropsfornemmelse. Du lærer at kombinere massage med den meditative

Bevidst kropstræning

bevidsthed. Du lærer om energisystemet om chakras og meridianbanerne, og du lærer nogle

Johannes Frieboe

enkle massageteknikker så du kan massere på

Ebeltoft

en god og effektiv måde uden at overbelaste

193272 Onsdage kl. 18.00-19.30  Start: 06.02.19

dig selv og din krop. Fokus på første kursus er at

Mødegange: 5  Kr. 550

arbejde med energi i hænder, og at arbejde med

Salen, Nørreport 4

meditativ bevidsthed.

I disse sessioner vil vi arbejde med at træne med

Chakra Massage

vores krop og ikke imod den.

Mange bruger allerede zoneterapi på deres børn,

Mange mennesker oplever at få skader og ska-

- og bliv endelig ved med det!

vanker når de dyrker sport og træner. Tit er det

Zoneterapi er en mild og ofte effektiv måde at

John Henrik Molich Rimestad

fordi vi er så fokuserede på et mål eller et resultat

hjælpe kroppen tilbage i balance på.

Grenaa

vi gerne vil opnå, at vi helt glemmer at trække

At få kroppens funktioner, sanseapparatet og

191291 Lørdag 02.03.19 kl. 09.00-16.00

vejret mærke kontakten til vores krop.

energisystemet i balance, er for mange babyer

Kr. 430/215

På dette træningshold er målet ikke at kunne løbe

og børn lidt af en udfordring. Ligesom det for

Skolen For Dans Og Massage, Hyrdevej 21

hurtigere eller længere, men at være tilstede i

voksne kan knibe med søvnen, blodtrykket eller

vores krop og mærke efter hvad den fortæller os.

fordøjelsen.

På kurset arbejder vi med kunne sanse og

Du vil blive introduceret til øvelser der åbner

Med de øvelser du får med hjem, kan du selv

fornemme energien i vores egen krop, i vores

kroppen op, og styrker og mobiliserer led og

gå ind og styrke og lindre dit barn, dig selv eller

hænder og i modtagerens krop og energisystem.

muskler. Du vil få konkret viden og brugbare

andre i forskellige situationer.

Vi arbejder bl.a. på meditativt at kunne tune ind

øvelser du kan lade dig inspirere af og tage med

Undervisningen består af små oplæg og pararbej-

på modtagerens energisystem.

videre i dit hverdagsliv og din egen trænings

de under vejledning. Udgangspunktet for under-

Vi vil arbejde med at forstå det æteriske energi-

praksis.

visningen er nogle generelle problemstillinger og

system primært Chakrasystemet. Vi vil massere

Holdet er for alle der ønsker en bedre kontakt

ubalancer, men der vil også være tid til, at I kan

forskellige kropsområder ud fra sammenhængen

til deres krop og mere nærvær, ro og overskud i

komme med ønsker til aftenens indhold.

med forskellige Chakras.

hverdagen.

Zoneterapi er bl.a. godt for fordøjelsesproble-

Træningen tager udgangspunkt i øvelser fra yoga

matikker såsom kolik, refluks og forstoppelse og

og karate grundtræning, og udfordre din balance,

ved allergier, vokseværk, hovedpiner, fysisk og

udholdenhed og styrke, og åbner op for dit

psykisk uro, kredsløbsproblemer, tandsmerter,

åndedræt.

øre/næseproblematikker og for generel styrkelse

John Henrik Molich Rimestad

af immunforsvaret.

Grenaa

Meridian Massage

191292 Fredag 17.05.19 kl. 09.00-16.00 Kr. 430/215 Skolen For Dans Og Massage, Hyrdevej 21 På kurset vil vi gennemgå kroppens Meridiansystem der er opdelt med 2 centrale meridianer og 12 perifere meridianer, som fordeler æterisk energi, også kaldt for: ”ki” rundt i kroppens celler. Vi vil arbejde med at finde og massere disse meridianer på kroppen. Kurset vil være inspiration til at kunne udføre en hel kropsmassage der forholder sig til energiforløbet i meridianerne Meridianmassage.

20

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


K R O P O G B E VÆ G EL SE Ældreidræt

Bevægelse 60+

Effektiv kropstræning

Dora Andersen

Trine Kjær

Trine Kjær

Hornslet

Vistoft

Ebeltoft

193203 Onsdage kl. 09.00-10.30  Start: 09.01.19

193205 Mandage kl. 14.45-16.00  Start: 07.01.19

193208 Torsdage kl. 09.00-10.15  Start: 10.01.19

Mødegange: 24  Kr. 360

Mødegange: 12  Kr. 790

193209 Torsdage kl. 10.25-11.40  Start: 10.01.19

Hornslet Idræts- Og Kulturcenter, Stadionvej 4

Rødegaard Kursuscenter, Karlshøjvej 5

Mødegange: 12  Kr. 790

Du får styrket og trænet muskler og led, samt

Bevægelse til musik. Hele kroppen bliver trænet

trænet balance og puls og får bevidsthed om

roligt igennem. Vi arbejder både på måtte/sto-

Alsidig og effektiv kropstræning med elementer

kropsholdning - inspireret af Pilates, Callanetics

le, gående og stående med kondition, styrke,

fra bl.a. Pilates og Effekt for optimal styrkelse af

og Alexsander principperne. Kom og vær med til

koordination, smidighed og balance. Hver gang

hele din krop. Vi fokuserer på styrke, stabilitet,

glad gymnastik. Alle både M og K kan deltage.

afsluttes med udstrækning og afspænding. Alle

smidighed og udholdenhed i muskulaturen og

kan være med.

kombinerer med stræk for at afbalancere musk-

Aktivitetshuset, Festpladsen, store sal

lernes længde, så du og din kropsholdning brin-

Seniordans

ges i mere optimal balance, fysisk som psykisk. Koncentration og kropsbevidsthed omkring hver

Helga Dorthea Sofie Poulsen

øvelse bidrager til kvalitetsfulde bevægelser, som

Hornslet

er nødvendige, for at kroppen kan bevæges frit

193265 Mandage kl. 09.30-11.20  Start: 07.01.19

og optimalt. Vi forebygger og eliminerer samtidig

Mødegange: 10  Kr. 480

uhensigtsmæssig brug og slid. Undervisningen

Hornslet Idræts- Og Kulturcenter, Stadionvej 4

foregår i stående, siddende og liggende stilling under hensyntagen til dine behov og begrænsnin-

Seniordans er også motionsdans. Seniordans er

ger. Vi varmer godt op og afslutter hver gang med

en forenkling af folkedans, squaredans og kæ-

forskellige afspændinger.

dedans. Kom og vær med alle kan deltage, såvel enlige - som par. Der danses ikke med fast partner. Der lægges stor vægt på det sociale samvær, god og glad musik og et godt grin. Velkommen til gratis prøvegange, du møder bare op.

HUSK TILMELDING Så får du automatisk besked om eventuelle ændringer

Efter tilmelding: Hvis du ikke modtager bekræftelse-mail fra os, skal du tjekke din spam-mappe, inden du kontakter kontoret

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

21


SPROG

MUSKLER OG SAMVÆR SKAL STYRKES Det vigtigste er selvfølgelig, at alle mine kursister eller motionister, som jeg gerne kalder dem, går fra timen og har fået styrket musklerne fra top til tå. Og når vi også får grinet lidt sammen, så har det været en endnu bedre time. Jeg kan godt spille lidt klovn ind imellem for at få det gode grin frem, det grin, der er med til at styrke samværet i gruppen”. Sådan siger Susanne Bramsen Harbo, som har været underviser ved FOF siden 2012. I alt er det blevet til 71 hold, hvor deltagerne har fået styrket musklerne, både på gulvet og de senere år også i vand. Efter nytår kommer der også hold i Smart-træning. Det er en ny og stadigt mere populær træningsform, hvor det drejer sig om både at træne kroppen, og samtidig give motion til hjernecellerne, så hjernen holdes skarp og slebet. Susanne Harbo har altid interesseret sig for at dyrke motion, og det blev også hurtigt til en interesse i at undervise. Det startede tilbage midt i 90erne, hvor hun underviste i idrætsforeninger i Auning-området, først på børnehold, men senere også på både dame og herre hold. ”Kontakten til FOF kom via Helga Poulsen, der underviste i seniordans, og gennem FOF får jeg alt det administrative klaret, så jeg kan koncentrere mig om undervisningen, og det er en stor fordel,” siger Susanne Harbo. Det giver nemlig også mulighed for hele tiden at udvikle undervisningen. ”Jeg er nok sådan en, der ikke rigtig kan holde mig i ro, jeg brænder virkelig for det jeg laver. Og det var interessant at begynde at lave motion i vand, fordi det var nyt område for mig. Det stillede krav til mig og udfordrede min kreativitet, og jeg kan godt lide at bringe noget nyt på banen til hver eneste undervisningstime. Mine kursister skal ikke helt vide, hvor de har mig,” siger Susanne Harbo.

Og så passer Susanne Harbo på 23. år sit egentlige arbejde, nemlig som leder på fuld tid af delikatessen i Super Brugsen i Auning. Så det der med, at hun har svært ved at holde sig i ro, det er overhovedet ikke noget problem.

Udenfor FOF regi har Susanne Harbo hver tirsdag formiddag i Auning et hold i Motion og Samvær. Det har kørt i nogen tid som en del af sundhedspolitikken i kommunen, og det har i den grad udviklet sig, så der i dag er 132 deltagere på holdet, der mødes og motionerer en times tid og så kan fortsætte med diverse idrætsgrene eller/og hyggeligt samvær. Og Susanne har lige indtil i år været alene instruktør for det store hold, men nu har hun fået uddannet en med-instruktør, så de er to om at få de mange motionister trænet igennem på rette vis.

Foto: Eske Øvlesen

Hun har undervejs i sin undervisning mødt rigtig mange mennesker, som lever med små eller store skavanker i kroppen. For endnu bedre at kunne hjælpe dem har Susanne Harbo taget en uddannelse som Pilates instruktør, fordi Pilates giver mulighed for at arbejde endnu mere målrettet med styrkelse af de muskler, som har svagheder. ”For mig drejer det sig om i hver eneste time at deltagerne får arbejdet alle muskler igennem, at der bliver arbejdet både i dybden og bredden med musklerne, så også de, der har skavanker, kan have gavn af det og opnå øget velvære,” siger Susanne Harbo.


K R O P O G B E VÆ G EL SE Styrk musklerne - herrehold

Smart træning

Pilates begyndere/letøvede

Susanne Bramsen Harbo

Berit Frederiksen

Susanne Bramsen Harbo

Auning

Grenaa

Auning

191210 Mandage kl. 17.30-18.30  Start: 14.01.19

191263 Tirsdage kl. 17.00-18.15 Start: 08.01.19

191206 Tirsdage kl. 15.45-16.45  Start: 08.01.19

Mødegange: 10  Kr. 660/330

Mødegange: 10  Kr. 700/350

Mødegange: 11  Kr. 680/340

Kulturperronen - Auning , Torvegade 1 A

Pavillonen, Kærvej 11, Musik/kor

Berit Frederiksen

Marianne Andersen

Idræts Og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5, multisalen

Ebeltoft

NYT STED

Ebeltoft

NY UNDERVISER

Let opvarmning. Derefter laver vi øvelser, som

193277 Mandage kl. 18.45-20.00  Start: 18.02.19

193258 Torsdage kl. 14:15-15:30 Start: 10.01.19

udføres i forskellige sværhedsgrader for at styrke

Mødegange: 6  Kr. 510

Mødegange  Kr. 700

arme, ryg, mave og balance. Vi kommer til at bru-

Salen, Nørreport 4

Aktivitetshuset, Festpladsen, store sal

SMART træning er for dig der gerne vil holde

Pilates letøvede/øvede

ge bl.a. vægte og slutter af med udstrækning.

Styrk din krop fra top til tå - damehold

hjernen skarp. En ny og populær træningsform hvor der fokuseres på at ”hjernecellerne" skal motioneres. Hjer-

Berit Frederiksen

nen har ligesom kroppens muskulatur brug for at

193278 Onsdage kl. 16.30-17.45 Start: 09.01.19

Susanne Bramsen Harbo

blive bevæget regelmæssigt for ikke at miste sin

Mødegange: 10  Kr. 710

Auning

styrke. Hjernen har brug for løbende udfordringer,

Aktivitetshuset, Festpladsen, lille sal

191205 Tirsdage kl. 17.00-18.00  Start: 08.01.19

der kræver både fokus og koncentration for at vi

Mødegange: 11  Kr. 680/340

kan holde den i form. En træningsform for dig der

Pilates er for dig der ønsker at styrke og smidig-

Idræts Og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5,

ønsker en sjov og social måde at træne med an-

gøre din krop særdeles effektivt men i et stille og

multisalen

dre på, hvor dine sanser, motorik og logik kræver

roligt tempo. Pilates er en træningsform der ar-

din fulde koncentration. De fysiske øvelser består

bejder med kroppens kernemuskulatur ved hjælp

Vi starter med let opvarmning. Derefter laver vi

af forskellige aktiviteter og lege. Øvelserne er

af egen krop med bevidst brug af åndedrættet.

øvelser for at styrke balance, ryg og mave med

fysisk krævende, det er kun din hjerne der bliver

Pilates giver en flot holdning øget smidighed og

pilates, callanetics, udvidet med effekt øvelser,

sat på prøve og trænet op til at kunne fungere

flad mave. Der arbejdes på måtter på gulv og du

hvor koncentrationen er på vejrtrækningen, som

hurtigere, mere præcist og mere effektivt. Alle

skal kunne ligge på ryg, mave og siden. Der arbej-

kontrollerer dine mave/ryg muskler. Jeg bruger

kan være med uanset alder.

des i et roligt tempo med musik og der afsluttes

bl.a. lille pilates bold, klude og elastikker. Slutter med en grundudstrækning.

Styrk din krop med pilates

med dejlig afspænding hver gang.”

Styrk din krop i vandet Susanne Bramsen Harbo

Effekt/alsidig kropstræning

Auning Susanne Bramsen Harbo

191225 Torsdage kl. 19.45-20.45  Start: 10.01.19

Helle Jensen

Auning

Sussie Hovmand Mikkelsen

Kolind

191207 Tirsdage kl. 11.00-12.00  Start: 08.01.19

191226 Torsdage kl. 19.45-20.45  Start: 10.01.19

193230 Tirsdage kl. 17.00-18.15  Start: 08.01.19

Mødegange: 11  Kr. 680/340

Mødegange: 11  Kr. 660/330

Mødegange: 13  Kr. 450

Idræts Og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5,

Idræts Og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5,

Kolind Hallen, Bugtrupvej 33, Kolind+/Multisal 2

multisalen

store bassin

Pilatesøvelserne fokuserer på optimal træning

Pulsen er oppe i en halv time med effektive be-

overskud i hverdagen. Træningen tager udgangs-

af muskulaturen, og støtte rygsøjlen, maven og

vægelser, hvor du er let i vandet. Det styrker hele

punkt i EFFEKT programmet, og har fokus på mave,

ryggen. Fokuserer på stabilitet, styrke, udholden-

kroppen. Det er træning med intervaller gående

bækkenbund, ryg, ben, balder, arme og skuldre.

hed og smidighed.

eller løbende. Vi bruger også aqua redskaber til at

Kort sagt hele kroppen bliver gennemarbejdet til

lave modstand i vandet. Vi slutter af med mave/

hver træning. Øvelserne er lette at lære og kan

ryg træning og udstrækning. Motionen laves i

gradueres i sværhedsgrad, så alle kan være med

den lave ende af bassinet. DU SKAL IKKE KUNNE

uanset alder, størrelse og fysisk formåen. Anstren-

SVØMME.

gelserne skal gerne resultere i forbedret muskel- og

Få en sund krop, øget velvære - og måske mere

FOF – ugens bedste timer

knoglestyrke, større smidighed, bedre balance og kropsholdning. Som udgangspunkt sluttes alle træninger af med let yoga og afspænding. I løbet af få ugers træning mærker du en forskel! Effekttræning kan føles, mærkes og ses!

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

23


K R O P O G B E VÆ G EL SE Dynamisk yoga

Yoga, styrke og velvære for mænd

Helle Jensen

Qi Gong Kristine Krogstrup

Kolind

Laila Elkjær

Grenaa

193231 Tirsdage kl. 18.30-19.30  Start: 08.01.19

Ebeltoft

191242 Torsdage kl. 19.15-20.35  Start: 10.01.19

Mødegange: 12  Kr. 400

193238 Mandage kl. 16.30-18.00  Start: 07.01.19

Mødegange: 12  Kr. 790/395

Mødegange: 12  Kr. 1.030

”Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

Kolind Hallen, Bugtrupvej 33, Kolind+/Multisal 2

Aktivitetshuset, Festpladsen, lille sal YOGA skaber indre ro og giver overskud, alt

Kinesisk yoga har været kendt i årtusinder og er

imens din kropsbevidsthed og kropsholdning

Kurset henvender sig til alle mænd, som ønsker at

et effektivt og gennemprøvet system. Træningen

forbedres. Desuden kan du med yoga komme af

have det godt med sig selv og sine omgivelser.

består primært af stående og gående stillinger.

med gammel stivhed og ømhed i kroppen.

Vi arbejder med alt fra blide stræk, over ro, for-

Qi Gong stimulerer og forøger gennemstrøm-

I yoga udspænder og strækker du de forkortede

dybelse og nærvær til mere krævende styrke og

ningen i hele dit energisystem og dine batterier

muskler og giver styrke til de svage. Vi arbejder

smidiggørende øvelser. Vi bruger åndedrættet til

genoplades. Qi Gong er et fantastisk redskab til

med alle muskler i kroppen lige fra skulder og ryg

at komme dybere ind i øvelserne og til at bringe

at genoprette balancen i kroppen, også på det fø-

til bækkenbund, lår og fødder, og gennem yogaen

ro og balance i krop og sjæl. Alle kan være med,

lelsesmæssige og mentale plan, og du vil opleve

bliver du opmærksom på din krops styrker og

da der tages hensyn til eventuelle skavanker og

mere overskud og engagement.

begrænsninger.

til hvor den enkelte er lige nu. Selv om vi arbejder

Vi arbejder ikke med en specifik yogastilart,

med nærvær, fordybelse, ro og balance er hygge

men kombinerer lidt af hvert for at opnå øget

og samvær også nogle af nøgleordene på dette

smidighed, bedre balance og kropsbevidsthed.

hold. Hver gang afsluttes med en dejlig afspæn-

Dog vil der være mest dynamisk yoga, hvor

ding, som giver fornyet energi og glæde.

affaldsstoffer.

Kristine Krogstrup Grenaa

yogastillingerne udføres i et "hurtigt" tempo og i flow, hvilket giver varmen og er med til at udskille

Yoga blid

Yoga og afspænding

191223 Torsdage kl. 17.30-19.00  Start: 10.01.19 Mødegange: 12  Kr. 1.030/515 "Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

Hatha yoga for mænd

Kristine Krogstrup Gjerrild

Få et pusterum fra hverdagen, hvor du har tid til

191208 Mandage kl. 16.45-18.25  Start: 07.01.19

at slappe lidt af og opleve ro og indre velvære.

Susanne Rasmussen

Mødegange: 11  Kr. 920/460

Yogaen afspænder, genopbygger og styrker

Grenaa

Den Gamle Brugs, Kirkepolden 6

kroppen og balancen, du giver mere og mere

191213 Mandage kl. 18.00-19.15  Start: 07.01.19

Grenaa

slip på spændinger og oplever i stedet glæde og

Mødegange: 12  Kr. 790/395

191211 Tirsdage kl. 19.00-20.20  Start: 08.01.19

virkelyst. Du kan opleve at komme i kontakt med

Pavillonen, Kærvej 11, musik/kor

Mødegange: 12  Kr. 810/405

dit indre på en måde hvor du ser dit liv i et fornyet

"Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

perspektiv. Der bliver arbejdet med opmærksom-

Undervisningen tager udgangspunkt i Hatha yoga, hvor åndedrættet har stor betydning. Hver lektion afsluttes med en dyb afspænding.

hed på åndedræt og kropsbevidsthed i øvelserne,

Yoga og Qi Gong

ligesom vi træner i flere åndedrætsøvelser, der virker beroligende på krop og sind. Vi slutter hver gang med afspænding.

Yoga for mænd

Kristine Krogstrup Grenaa 191215 Tirsdage kl. 08.10-09.50  Start: 08.01.19

Kristine Krogstrup

Mødegange: 12  Kr. 1.030/515

Gjerrild

Pavillonen, Kærvej 11, musik/kor

191212 Onsdage kl. 19.30-21.00  Start: 09.01.19

Hatha yoga Majbritt Thomsen Grenaa

Mødegange: 10  Kr. 900/450

Jeg underviser i en dynamisk form for yoga, som

191216 Onsdage kl. 08.30-09.45  Start: 09.01.19

Den Gamle Brugs, Kirkepolden 6

effektivt træner og styrker kroppen, og bruger

191217 Onsdage kl. 10.00-11.15  Start: 09.01.19

øvelser fra mange forskellige yogatraditioner.

191218 Onsdage kl. 16.15-17.30  Start: 09.01.19

Jeg underviser i en dynamisk form for yoga, som

Du vil hurtigt føle et øget velvære og dyb rekreati-

191219 Onsdage kl. 17.45-19.00  Start: 09.01.19

effektivt træner og styrker kroppen, og bruger

on i de mere meditative stillinger. Vi kommer også

191220 Torsdage kl. 08.30-09.45  Start: 10.01.19

øvelser fra mange forskellige yogatraditioner.

ind på yogaens gavnlige virkninger på sygdomme

191221 Torsdage kl. 10.00-11.15  Start: 10.01.19

Du vil hurtigt føle et øget velvære og dyb rekreati-

og ubalancer i kroppen.Vi slutter med afspænding.

Mødegange: 14  Kr. 900/450

on i de mere meditative stillinger. Vi kommer også ind på yogaens gavnlige virkninger på sygdomme og ubalancer i kroppen.Vi slutter med afspænding.

24

"Birkegården", Violskrænten 6, kælderen


K R O P O G B E VÆ G EL SE Hatha yoga - øvede

Fyraftensyoga

Yoga og Mindfulness

Susanne Rasmussen

Dorthe Kudsk Harbo

Berit Frederiksen

Grenaa

Glesborg

Ebeltoft

191214 Mandage kl. 16.30-17.45  Start: 07.01.19

191224 Torsdage kl. 18.00-19.30  Start: 10.01.19

193214 Mandage kl. 15.00-16.30  Start: 07.01.19

Mødegange: 12  Kr. 790/395

Mødegange: 11  Kr. 920/460

193215 Mandage kl. 16:45-18:15  Start: 07.01.19

Pavillonen, Kærvej 11, musik/kor

Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3,

Mødegange: 11  Kr. 920

store sal

Aktivitetshuset, Festpladsen, store sal

men hvor der også vil forekomme dynamiske

Kom til fyraftensyoga, hvor vi kommer ned i

Et hold for dig, som kommer for at opnå indre ro

serier.

kroppen og får ro i hovedet. Der vil være fokus

og fysisk velvære. Vi træner styrke, smidighed,

på smidighed, styrke, balance og vejrtrækning.

balance, åndedræt og afspænding. Vi arbej-

Hver gang afslutter vi med afspænding. Perfekt

der med kroppen i et roligt tempo og gennem

efter en arbejdsdag eller som supplement til en

åndedræt og opmærksomhed i stillingerne øger

anden sportsgren eller bare fordi du gerne vil

vi nærvær og fokus. Vi slutter hver gang af med

dyrke yoga.

afspænding. Alle kan være med.

Hatha yoga

Iyengaryoga

NY UNDERVISER

En Yogaklasse med udgangspunkt i Hatha yoga,

Yoga

NYHE

D

Susanne Rasmussen Ebeltoft

NYT STED

193217 Tirsdage kl. 10.00-11.30  Start: 19.02.19 Mødegange: 6  Kr. 640

Ebeltoft, Salen, Nørreport 4 Pia Cherencq

Ingerlise Vikne

Hornslet

Rønde

Ebeltoft

193219 Tirsdage kl. 18.45-20.15  Start: 08.01.19

193237 Onsdage kl. 08.30-10.00  Start: 09.01.19

193225 Tirsdage kl. 16.30-18.00  Start: 08.01.19

193220 Onsdage kl. 10.00-11.30  Start: 09.01.19

Mødegange: 12  Kr. 1.030

193226 Tirsdage kl. 18.15-19.45  Start: 08.01.19

Mødegange: 12  Kr. 1.030

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, lille sal

"Oasen", Præstemarken 6

Mødegange: 13  Kr. 1.110

Aktivitetshuset, Festpladsen, store sal Start dagen med at være god ved dig selv med

Der undervises i Hatha yoga i et rolig og mindfuldt

blid Hatha Yoga. Yoga giver fordybelse, styrke og

Iyengar® Yoga adskiller sig fra andre yogaformer

tempo, hvor åndedræt og bevægelse følges

ro i en travl hverdag. Du får en undervisning, som

ved at lægge stor vægt på kroppens anatomi, sådan

ad gennem hele yogatimen. Du bliver grundigt

arbejder med fundament, styrke og åndedræt,

at leddene ikke overbelastes, men knoglerne bærer

instrueret undervejs og med fokus på at mærke

som giver dig ro, energi og overskud i krop og

kroppens vægt. Der indgår nogle stående stillinger,

efter, hvad der føles godt for din krop. De klassi-

sind. Vi slutter af med en afspænding.

for at opbygge styrke og jordforbindelse og der lægges meget stor vægt på udførlige og præcise in-

ske stillinger øger din koncentration, - smidighed, - styrke, - udholdenhed og kropsbevidsthed. Vi bygger grundigt op til de færdige stillinger

Yoga med god tid

struktioner, for at vække kroppens intelligens, skabe en stabil stilling og holde sindet vågent og i ro.

og arbejder også med dynamiske flowserier og åndedrætsøvelser. Hver yogatime slutter med en

Pia Cherencq

dyb afspænding. Yogaundervisningen er for alle.

Rønde

Meditativ yoga

193239 Onsdage kl. 10.20-11.50  Start: 09.01.19

Laila Elkjær

Yoga øvede

Mødegange: 12  Kr. 1.030

Susanne Rasmussen

På holdet arbejder vi med Hatha yoga. Vi arbejder

Mødegange: 12  Kr. 1.030

Hornslet

med de klassiske stillinger og småøvelser, så vi

Gamle Posthus, Nordre Ringvej 7

193218 Tirsdage kl. 17.00-18.30  Start: 08.01.19

styrker og strækker kroppen. Vi har god tid til

Mødegange: 12  Kr. 1.030

at finde ind og ud af stillingerne, bygger op og

Alle kan være med! Der arbejdes med små dy-

retter til, så også din krop kan følge med. Vi laver

namiske serier, som skaber en god kontakt til dig

forskellige åndedrætsøvelser - så vi bliver bedre

selv og hjælper dig med at være tilstede lige her

til at trække vejret. Vi slutter af med afspænding.

og nu. Vi arbejder både dynamisk og statisk med

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, lille sal

Ryomgård 193236 Torsdage kl. 16.45-18.15  Start: 10.01.19

"Oasen", Præstemarken 6 Vi arbejder videre med de klassiske yoga stillinger, både dynamiske og statiske, samt åndedræt-

forskellige øvelser, som giver styrke, smidighed,

søvelser. Yogatimen afsluttes med en dybdeaf-

ro og balance i krop og sind. Åndedrættet bruges

spænding eller afspænding og meditation.

bevidst til at gå dybere ind i stillingerne, og der vil også være siddende og liggende åndedrætsøvelser, som hjælper dig til at være opmærksom på, hvad der sker i din krop og til at forløse evt. fysisk og eller følelsesmæssige spændinger. Der afsluttes med en dejlig afspænding, som sammen med øvelserne vil være med til at bringe dig energi og overskud, samt ro og fordybelse.

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

25


HEN SY N TA G EN D E B E VÆ G EL SE HENSYNTAGENDE HOLD

Senior Yoga

FOF tilbyder hensyntagende træning og specialhold til dig, som ikke kan deltage på de almindelige hold. Undervisningen foregår på mindre hold, således at der kan vises hensyn til den enkeltes handicap.

Berit Frederiksen Ebeltoft

NY UNDERVISER

193316 Mandage kl. 13.15-14.45  Start: 07.01.19 Mødegange: 11  Kr. 920

Osteoporose/ Knogleskørhed

NU 2

H O LD

I form efter sygdom

Aktivitetshuset, Festpladsen, store sal Et hold med hensyntagende yoga hvor vi har

Thea Stenholm

fokus på styrke, smidighed, balance og ånde-

Berit Frederiksen

Grenaa

dræt. Vi slutter hver gang af med afspænding.

Grenaa

191360 Onsdage kl. 15.30-16.50  Start: 09.01.19

Vi arbejder kroppen igennem i et roligt tempo

191301 Tirsdage kl. 11.30-13.00  Start: 08.01.19

Mødegange: 10  Kr. 700/350

og bruger forskellige hjælpemidler for at tilpasse

191309 Tirsdage kl. 13.15-14.45  Start: 08.01.19

Grenaa Sygehus, Sygehusvej 6, fysioterapien

øvelserne så alle kan være med.

Er du svækket på grund af rygerlunger, kol,

Hensyntagende Hatha yoga

Mødegange: 10  Kr. 870/435 Grenaa, "Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

astma, kræft eller anden sygdom, så er dette Vi arbejder med at styrke knogler, led og sener.

kursus noget for dig. Lidelserne kan måske ikke

Der vil blive arbejdet med små serier, som

helbredes, men dit velvære, dine kræfter og din

Kristine Krogstrup

styrker kroppens holdning og smidighed. Ro, for-

gangdistance kan forbedres.

Grenaa

dybelse og balance i en god blanding af socialt

Inaktivitet og ensomhed er farligere for helbredet

191337 Torsdage kl. 16.00-17.00  Start: 10.01.19

samvær og hygge vil være nogle af nøgleordene

end rygning og overvægt, så kom i gang med

Mødegange: 12  Kr. 700/350

på dette kursus. Der vil være individuel vejled-

råd, vejledning og motion sammen med andre.

"Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

ning og justeringer for dermed at skåne kroppen

Der er opvarmende øvelser, træning i redskaber,

for uhensigtsmæssige bevægelser. Vi vil arbejde

boldøvelser, stavgang, øvelser på gulv eller briks

med bevist åndedræt for derigennem at skabe

efterfulgt af afslapning.

Yoga og Qi Gong

ro og fordybelse og for blidt at guide kroppen dybere ind i stillingen. Hver gang afsluttes med en dejlig dybdeafspænding, som giver fornyet

Bevægelse på stol

Kristine Krogstrup Grenaa 191330 Tirsdage kl. 10.00-11.40  Start: 08.01.19

energi og livsglæde.

Styrk og genoptræn din krop

Lena Vang Jensen

Mødegange: 12  Kr. 1.030/515

Grenaa

Pavillonen, Kærvej 11, musik/kor

191321 Torsdage kl. 11.45-12.30  Start: 31.01.19 Mødegange: 10  Kr. 550/275 Pavillonen, Kærvej 11, musik/kor

Yoga og afspænding

Marianne Andersen Auning

NY DAG

Skønne 65+ damer mødes til bevægelse på stol.

Kristine Krogstrup

191345 Torsdage kl. 11.00-12.30  Start: 31.01.19

Der arbejdes hensigtsmæssigt med hele kroppen.

Gjerrild

Mødegange: 6  Kr. 640/320

Balance, ledbevægelser, venepumpe, styrke og

191331 Onsdage kl. 09.00-10.40  Start: 09.01.19

Idræts Og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5

øvelser for mave og ryg. Leg inddrages så spontani-

Mødegange: 12  Kr. 1.030/515

tet og latter er en fast del af undervisningen Den en-

Den Gamle Brug, Kirkepolden 6

Oplever du smerter, stress eller har andre små

kelte elev arbejder ud fra egne præmisser. Afsluttes

skavanker er dette holdet for dig.

gerne med en afspænding siddende eller liggende

Jeg underviser i en dynamisk form for yoga, som

Hensynstagende træning på små hold hvor der

efter behov. Vi bruger musik i undervisningen.

effektivt træner og styrker kroppen, og bruger

tages udgangspunkt i dig og din krop. Med fokus på åndedræt, afspænding, styrke og bevægelse, lærer du øvelser og teknikker du

øvelser fra mange forskellige yogatraditioner.

Yoga for sygdomsramte

også kan arbejde med hjemme.

rekreation i de mere meditative stillinger. Vi kommer også ind på yogaens gavnlige virkninger

Berit Frederiksen Grenaa

på sygdomme og ubalancer i kroppen.Vi slutter NY UNDERVISER

191310 Onsdage kl. 14.00-15.15  Start: 16.01.19 Mødegange: 7  Kr. 550/275 "Birkegården", Violskrænten 6, kælderen Dette yogahold er for dig, som er svækket pga. KOL, astma, kræft, stress eller anden sygdom. Der undervises i blide yogaøvelser, hvor åndedræt og bevægelse følges ad i roligt og mindfuldt tempo. Der er stort fokus på åndedrætsøvelser og hver yogatime afsluttes med en lang dybdeafspænding.

26

Du vil hurtigt føle et øget velvære og dyb

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88

med afspænding.


HEN SY N TA G EN D E B E VÆ G EL SE Godmorgenyoga - hensyntagende

FysioPilates - begyndere

FysioPilates - øvede

Hanne Wellendorf Jastram

Hanne Wellendorf Jastram

Dorthe Kudsk Harbo

Ørum Djurs

Ørum Djurs

Auning

191302 Mandage kl. 17.00-18.15  Start: 14.01.19

191303 Tirsdage kl. 17.45-19.00  Start: 15.01.19

191332 Fredage kl. 09.00-10.30  Start: 11.01.19

Mødegange: 8  Kr. 750/375

Mødegange: 8  Kr. 750/375

Mødegange: 12  Kr. 1.030/515

Djurslands Mensendieckin, Gl. Landevej 8

Djurslands Mensendieckin, Gl. Landevej 8

Med FysioPilates tilbydes kompetent og kvalifice-

Med FysioPilates tilbydes kompetent og kvalifice-

Idræts Og Kulturcenter, Sdr. Fælledvej 5, multisalen

ret undervisning i hvordan du opbygger musku-

ret undervisning i hvordan du opbygger musku-

Yoga forener krop og sind. De aktive strækøvel-

laturen omkring ryg og mave. Øvelserne bygger

laturen omkring ryg og mave. Øvelserne bygger

ser styrker og renser kroppen og beroliger

på koncentration, åndedræt og muskelkontrol.

på koncentration, åndedræt og muskelkontrol.

sindet. Enkle Qi Gong øvelser vil blive brugt i

Træningsformen kan tilpasses den enkelte ud-

Træningsformen kan tilpasses den enkelte ud-

forbindelse med opvarmning. Der indgår øvelser

øver, alt efter formåen og skavanker mm.

øver, alt efter formåen og skavanker mm.

i både stående, siddende og liggende stillinger.

I undervisningen arbejdes der tillige med elastici-

I undervisningen arbejdes der tillige med elastici-

Afspændende øvelser til sidst.

tet, plasticitet og fasciel toning mm, der tilgode-

tet, plasticitet og fasciel toning mm, der tilgode-

ser den særlige træning af både det overfladiske,

ser den særlige træning af både det overfladiske,

men også det dybe bindevæv og myofascielle

men også det dybe bindevæv og myofascielle

muskelkæder.

muskelkæder.

Kurset giver kroppen elasticitet og øget stabilitet

Kurset giver kroppen elasticitet og øget stabilitet

Majbritt Thomsen

på samme tid.

på samme tid.

Grenaa

Gennem ledsagende teori til de praktiske øvelser

Gennem ledsagende teori til de praktiske øvelser

191333 Fredag 25.01.19 kl. 16.00-19.00

giver kurset øget kropsforståelse, kropsbevidst-

giver kurset øget kropsforståelse, kropsbevidst-

191334 Lørdag 26.01.19 kl. 10.00-13.00

hed og kropskontrol.

hed og kropskontrol.

FysioPilates - letøvede

Fysio Pilates

Kr. 430/215

Hanne Wellendorf Jastram

Lisbeth Ager Meldgaard

"Birkegården", Violskrænten 6, kælderen

Ørum Djurs

Hornslet - begyndere

191305 Onsdage kl. 17.00-18.15  Start: 16.01.19

193365 Mandage kl. 11.15-12.30  Start: 04.03.19

For dig som:

Mødegange: 8  Kr. 750/375

Hornslet - letøvede

- Har for travlt til at lytte til dig selv.

Djurslands Mensendieckin, Gl. Landevej 8

193363 Onsdage kl. 11.00-12.15  Start: 06.02.19

Restorative Yoga

191335 Fredag 08.03.19 kl. 16.00-19.00 191338 Lørdag 09.03.19 kl. 10.00-13.00 191336 Fredag 05.04.19 kl. 16.00-19.00 191339 Lørdag 06.04.19 kl. 10.00-13.00

Hornslet - øvede

- Har svært ved at geare ned. - Ikke får givet dig selv omsorg.

Med FysioPilates tilbydes kompetent og kvalifice-

193364 Onsdage kl. 15.45-17.00  Start: 06.02.19

- Oplever at være ude af balance.

ret undervisning i hvordan du opbygger musku-

Hornslet - rutinerede

- Har problemer med stress.

laturen omkring ryg og mave. Øvelserne bygger

193360 Tirsdage kl. 10.15-11.30  Start: 19.02.19

En fantastisk yogaform, som allermest handler

på koncentration, åndedræt og muskelkontrol.

193361 Tirsdage kl. 15.45-17.00  Start: 19.02.19

om at gøre ingenting. Du bliver hjulpet og støttet

Træningsformen kan tilpasses den enkelte ud-

193362 Tirsdage kl. 17.00-18.15  Start: 19.02.19

i stillinger med mange hjælpemidler. Sindet

øver, alt efter formåen og skavanker mm.

Mødegange: 10  Kr. 870

bringes i ro, tankerne aftager og hele systemet -

I undervisningen arbejdes der tillige med elastici-

Hornslet Fysioterapi, Dalgårdsparken 6

både det fysiske og psykiske - går ned i gear. Du

tet, plasticitet og fasciel toning mm, der tilgode-

behøver ikke være spor syg eller svagelig for at

ser den særlige træning af både det overfladiske,

Formålet med Pilates er at opbygge muskulatu-

give sig selv denne oplevelse.

men også det dybe bindevæv og myofascielle

ren omkring rygsøjlen i samspil med bækken-

muskelkæder.

bund. Øvelserne bygger på koncentration,

Kurset giver kroppen elasticitet og øget stabilitet

vejrtrækning og muskelkontrol. Det særlige ved

på samme tid.

denne træningsform er at den kan tilpasses den

Gennem ledsagende teori til de praktiske øvelser

enkelte udøver, alt efter formåen, skavanker

giver kurset øget kropsforståelse, kropsbevidst-

osv. Øvelserne giver kroppen styrke, udholden-

hed og kropskontrol.

hed, smidighed og en god holdning. Pilates kan bruges til: Optræning og holdningskorrektion, led- og muskelsmerter, nedsætte spændingsniveauet, øge kropsbevidstheden og kropskontrollen. Der henvises til www.hornsletfys.dk

På fof-djursland.dk er det let at tilmelde dig online

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

27


HEN SY N TA G EN D E B E VÆ G EL SE FOF TILBYDER UNDERVISNING I VARMTVANDSBASSINET Har du ondt i muskler og led? Så kom og oplev vandets gavnlige effekt på fysiske smerter. Varmen giver afspænding af musklerne, smertelindring og øger led­bevægelighed. Udfoldelse i varmt vand giver dig mulighed for at bevæge dig anderledes end på landjorden, med mange gavnlige virkninger til følge. Vi laver øvelser, der løsner, smidiggør og opbygger muskler og led. Vi slutter med afspænding.

Hedebo-Centret, Karen Blixensvej 1, varmtvandsbassin

Bevægelse i varmt vand

Varmtvandsgymnastik

Aqua Yoga

Lena Vang Jensen

Anette Vendelboe

Anette Vendelboe

Grenaa

191371 Mandage kl. 15.30-16.15  Start: 07.01.19

191385 Torsdage kl. 18.45-19.30  Start: 21.02.19

191388 Mandage kl. 09.30-10.15  Start: 07.01.19

191372 Mandage kl. 16.15-17.00  Start: 07.01.19

Mødegange: 8  Kr. 470/235

191389 Mandage kl. 10.15-11.00  Start: 07.01.19

191373 Mandage kl. 17.00-17.45  Start: 07.01.19

191384 Mandage kl. 11.00-11.45  Start: 07.01.19

Mødegange: 20  Kr. 870/435

Mødegange: 12  Kr. 640/320 Jette Jensen

Hvad er Aqua Yoga?

Eva Gjødvad Klinge

191374 Mandage kl. 19:00-19:45  Start: 07.01.19

Aqua Yoga er yoga tilpasset vand. I vandet er

191382 Mandage kl. 11.45-12.30  Start: 07.01.19

Mødegange: 15  Kr. 700/350

kroppen i stand til at strække optimalt igennem.

191383 Mandage kl. 12.30-13.15  Start: 07.01.19

Det styrker musklerne, støtter svage led og Sussie Hovmann Mikkelsen

forbedrer din balance og koordination. Trænings-

191381 Fredage kl. 12.45-13.30  Start: 11.01.19

formen toner muskler og trimmer kroppen. Især

Lena Nielsen

191380 Fredage kl. 13.30-14.15  Start: 11.01.19

er træningen god for mave, hofter, ryg, bryst og

191375 Tirsdage kl. 19.20-20.25  Start: 08.01.19

191377 Fredage kl. 14.15-15.00  Start: 11.01.19

skuldre.

Mødegange: 15  Kr. 700/350

191378 Fredage kl. 15.00-15.45  Start: 11.01.19

Mødegange: 16  Kr. 710/355

Mødegange: 15  Kr. 700/350

Bassintræning i varmt vand Ole Nygaard 191370 Mandage kl.14.20-15:20  Start: 07.01.19 191367 Onsdage kl. 16.00-17.00  Start: 09.01.19 191368 Onsdage kl. 17.00-18.00  Start: 09.01.19 Mødegange: 12  Kr. 600/300

28

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


KO M P EN SER EN D E S P EC I A L UN DER V IS NIN G I samarbejde med Syddjurs Kommune tilbyder FOF Djursland kompenserende specialundervisning for voksne med bevæge- og/eller psykisk handicap. Undervisningen tilrettelægges efter den enkeltes behov og muligheder. Der tilbydes undervisning i både ridning og svømning for bevægelseshæmmede samt et svømmehold for demente borgere. Den kompenserende undervisning er GRATIS og KUN for borgere bosiddende i Syddjurs Kommune. For at kunne deltage i undervisningen skal du udfylde et ansøgningsskema, som du kan hente på FOFs hjemmeside, eller kontakt FOF på tlf. 8632 5588 og vi vil være dig behjælpelig.

Ridning for bevægelseshæmmede

Svømning for bevægelseshæmmede

Svømning for demente borgere

Lone Høst

Anette Vendelboe

Anette Vendelboe

Feldballe

Tirstrup

Tirstrup

193951 23 onsdage kl. 12.00-13.00 

193955 21 Onsdage kl. 07.45-08.30 Start: 09.01.19

193958 21 Onsdage kl. 15.00-15.45 Start: 09.01.19

193952 23 onsdage kl. 13.00-14.00

193956 21 Onsdage kl. 08.35-09.20 Start: 09.01.19

Tirstrup, Træning & Sund, Århusvej 35,

193953 23 onsdage kl. 14.00-15.00

Tirstrup, Træning & Sund, Århusvej 35,

varmtvandsbassin

Start: 08.08.18

varmtvandsbassin

Kompenserende ride undervisning giver

Bevægelse i vand - Træning for bevægelses-

serende svømning for demente borgere der

mulighed for at kunne gå til ridning på et hold

hæmmede, samt hold for demensramte. På

er "unge" i deres sygdomsforløb, men har

med andre ligestillede ryttere. I ride undervis-

små hold i varmt vand indlæres øvelser, der

svært ved at finde meningsfulde aktiviteter i

ningen fokuseres der på balancetræning og

lindrer smerter og samtidig genoptræner musk-

hverdagen.

afspænding, koordinering, krydsbevægelser/

ler og led.

Kursisterne skal selv sørge for transport til/fra

hofterotation, konditions- og styrketræning, og

Gennem vægtløshed og det varme vand bliver

undervisningen, og selv klare omklædningen,

du lærer mestringsstrategier, der kan mindske

deltagerne i stand til at foretage øvelser, som

ellers må man have hjælper med.

eller afhjælpe dine handicaps. Undervisningen

udvider grænserne for bevægelse og skærper

foregår dels i ridehus og dels i naturskønne om-

kropsbevidstheden.

givelser på StutteriBirkegår-

Underviser er Anette Vendelboe. Anette er

den, Jeshøjvej 1 i Feldballe,

Halliwick-instruktør, og har mange års erfaring

nær Mols Bjerge.

med bassin undervisning.

Som noget nyt tilbyder vi nu også kompen-

Læs mere om kurserne på www.fof-djursland.dk

FOFs BESTYRELSE FOF Djursland er områdets ubetingede største folkeoplysende forening. FOF Djursland er startet i 1952 og har således i 67 år gjort borgerne på Djursland KLOGERE SUNDERE GLADERE. Afdelingen ledes af en bestyrelse med repræsentation fra hele Djursland. Formand Benny Hammer, Bønnerup Ole Husum, Grenaa Kirsten Krogh, Grenaa Kirsten Stevens, Ørum

Næstformand Niels Holst, Rønde Diana Bang, Ryomgård Steen Friis, Hornslet Anne-Marie Foged, Rønde

FOFs VÆRDIGRUNDLAG FOFs formål er gennem fastholdelse af og fordybelse i den kristelig-humanistiske kulturtradition at fremme kundskab om menneske og samfund og medvirke til at dygtiggøre og udvikle den enkelte til et rigere menneske og samfundsliv. FOFs mission: At udvide den enkeltes indsigt, vidsyn og livskvalitet. FOFs vision: Folkeoplysning, der indeholder både læring og oplevelser FOFs logo: Spiralen – den evige udvikling, der kender sit udgangspunkt. FOFs slogan er KLOGERE SUNDERE GLADERE

Suppleant, Lene Fausing Pedersen, Udbyhøj Suppleant, Gustav Bielefeldt, Ryomgård Lærerrepræsentant, Kim Brooks, Trustrup Deltagerrepræsentant, Jens Peder Andersen, Auning

Deltagerindflydelse: Ifølge Folkeoplysningsloven skal der sikres kursusdeltagerne medindflydelse på de aktiviteter, der udbydes. Det kan ske som deltagerrepræsentation i FOFs bestyrelse. Hvis du ønsker at deltage i dette arbejde er du velkommen på FOFs generalforsamling mandag 25. marts 2019 kl. 19.00 i Grenaa. Valget gælder for et år. Tilmelding til kontoret er nødvendig.

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

29


MOR, BARN, FORÆLDRE OG BEDSTE Gravid svømning

Babysvømning

Sussie Hovmann Mikkelsen

Sussie Hovmann Mikkelsen

Grenaa

Grenaa

Annette Møs

191365 Fredage kl. 11.30-12.20  Start: 11.01.19

191350 Fredage kl. 11.00-11.30  Start: 11.01.19

Auning

191364 Fredage kl. 11.30-12.20  Start: 01.03.19

191351 Fredage kl. 11.00-11.30  Start: 01.03.19

191490 Lørdag 30.03.19 kl. 10.15-11.15

Mødegange: 6  Kr. 330

Mødegange: 6  Kr. 320 Pris for barn/voksen

Kr. 320 Pris for barn/voksen

Hedebo-Centret, Karen Blixensvej 1

Hedebo-Centret, Karen Blixensvej 1

Kulturperronen - Auning, Torvegade 1 A

Som gravid har du en fordel ved at bevæge dig i

Babysvømning er godt både for motorik og

Kom og leg med når vi skal synge, spille og danse.

varmt vand.

sanser og giver en dejlig tæt oplevelse mellem

Vi kikker i hemmelige kufferter og spiller på

Du kan føle dig vægtløs, bevæge dig frit uden at

dig og dit barn når i boltre jer i det varme vand.

trommer.

belaste ryg og bækken.

Barnet skal være fra 0-12 mdr.

Vi møder jungledyr, klapper dyrerytmer og synger

Den lette modstand fra vandet, tilgodeser hele

sange om dyrene. Vi holder jungletrommefest.

din krop.

Inspiration til babymassage og bevægelse - 2-8 mdr

Når vi er sammen i musiklegen, er opmærksom-

Vi finder øvelser der passer til dig og din graviditet, slutter med afspænding i vand.

NYHE

D

Rytmik, sanseguf og nærvær for hele familien

heden stor og samværet i top. Vi arbejder på fælles oplevelser og gode relationer. Det er for forældre og børn, bedsteforældre og børnebørn eller hele familien. (børn 1-5 år)

Helle Hestbjerg

Holdet er baseret på barn i følge med voksen.

Grenaa

Prisen er pr. par. Du bedes melde dig selv til, og

191535 3 onsdage 13.03.19 + 20.03.19

under bemærkning noteres barnets navn + alder.

+ 27.03.19 kl. 10.00-11.30 Kr. 380 Pris for barn/voksen Pavillonen, Kærvej 11, Musik/kor

Børneyoga op til 10 år med voksen

Kom og få idéer til, hvordan du kan stimulere dit barns kropsfornemmelse og udvikling gennem

Kirsten Toft

berøring og bevægelse.

Grenaa

Helle giver det en vinkel, hvor det lige så meget

191495 3 lørdage 23.02.19 +.16.03.19

handler om kommunikation med barnet - uden

+ 06.04.19 kl. 10.00-11.30

ord, men gennem kroppen - og om at øge din

Kr. 320 Pris for barn/voksen

intuitive fornemmelse.

Pavillonen, Kærvej 11, Musik/kor

Kurset er med en løs struktur, hvor der er plads til børnenes behov. Vi deler oplevelser og erfa-

Børneyoga er et hold hvor vi leger yogaøvelserne,

ringer med hinanden og der er introduktion til

de klassiske øvelser bliver til dyr og bevægelser i

forskellige øvelser, som vi gentager, så du kan nå

historier. Der vil også blive arbejdet med at finde

at prøve, selv om dit barn har brug for fx at blive

ro igennem afspænding med fantasirejser og små

ammet første gang.

massageøvelser. Børneyoga giver ro, forebygger børne stress og giver øget kropsfornemmelse. Holdet er baseret på barn i følge med voksen. Prisen er pr. par. Du bedes melde dig selv til, og under bemærkning noteres barnets navn + alder.

30

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


MOR, BARN, FORÆLDRE OG BEDSTE Sy Fastelavnstøj barn/voksen dage - VINTERFERIEN Eva Klinge Ørum Djurs 191498 2 mandage 11.+12.02.19 kl. 09.30-12.35 Kr. 550/275 Pris for barn/voksen Ørum Aktivitetscenter, Skolebakken 43, Lille sal

Mette Villesen har altid været meget kreativ. Hun bruger hovedsagelig ting fra naturen i arbejdet. Fx pil, drivtømmer, sten, kogler, mos, græskar, sne osv. Mette har altid gang i et eller andet projekt og bruger kreativiteten til at slappe af med og tømme hovedet for tanker. Hun synes at det er fantastisk at skabe med sine hænder og derigennem glæde sig selv og andre.

Førstehjælp til babyer og børn Leo Hjort-Hansen Ebeltoft

NYT STED

193500 Lørdag 30.03.19 kl. 13.30-17.00 Kr. 450 Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17 Hvad gør du hvis dit barn:

Kom og vær med til et par dejlige dage hvor voksen og barn i fællesskab skaber årets fastelavnsdragt og skønne minder sammen.

- Får noget galt i halsen?

Mal på sten - PÅSKEN

- Får feberkramper?

D NYHE

- Brænder sig på komfuret? - Spiser noget giftigt?

I har inden aftalt hvad der skal laves, kontaktet underviser Eva Klinge så div. stof/fjer/perler

Mette Villesen

m.m.... samt udstyr er klar til start. Eva kan

Rønde

kontaktes på telefon 2192 0633.

193535 Tirsdag 16.04.19 kl. 10.00-13.30 

Venligst noter barnets navn og alder i bemærk-

Start: 16.04.19  Kr. 310 pris for barn/voksen

ningsfeltet ved tilmelding.

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10

På kurset lære du at handle hurtigt og effektivt NY UNDERVISER

Kun fantasien sætter grænser når man maler

hvis dit barn kommer til skade. Du modtager et diplom for gennemført førstehjælp.

Efterfødselkursus med Fysio Pilates

på sten. Man kan male fortællesten - altså

Ved tilmelding af 3 hold på disse sider kan opnås en rabat på 10%. Kontakt kontoret for tilmelding.

sten med forskellige motiver på som man kan

Lisbeth Ager Meldgaard

fortælle historier ud fra, tabesten - sten med et

Hornslet

smukt motiv eller citat som man ”taber” rundt

193531 Fredage kl. 11.00-12.15  Start: 04.01.19

omkring til glæde for andre, bordkort til festen,

193532 Fredage kl. 11.00-12.15  Start: 08.03.19

sten til haven eller kirkegården, en stor flad sten

193533 Fredage kl. 11.00-12.15  Start: 03.05.19

kan blive til et kryds og bolle brædt og brikkerne

Mødegange: 7  Kr. 690

kan være små sten malet som insekter, sten til

Hornslet Fysioterapi, Dalgårdsparken 6

glæde for sig selv eller andre, sten med påskemotiver eller……… Minimums alder er 7 år ifølge

Fysio Pilates til kvinder, der har født for mindst 3

med voksen.

uger siden, har fokus på optræning af bæk-

Jeg vil medbringe lidt af hver til inspiration.

kenbunden og korrekt muskelbrug omkring rygsøjlen. De svage mave-, balle- og halsmuskler styrkes og hofte-, bryst-, nakke- og skuldermuskler udspændes. I fysio pilates vægtes kvaliteten af bevægelsen højt, så der bruges et minimum af energi til øvelserne. Derfor bruges vejrtrækningen bevidst under øvelserne.

Hjertelig velkommen til Sostrup Slot & Kloster

– En lise for sjælen

En oase med en nærmest magisk ro og stilhed. Her er plads og tid til fordybelse, refleksion og nærvær, og til aktiviteter og inspiration i skønne omgivelser.

Vi skræddersyr retræter, møder & konferencer, bryllupper og alle livets fester. Nyd ferie- og weekendophold i skønne klosterceller eller ferielejligheder.

Sostrup Slot & Kloster Kontakt: info@sostrup.org · Tlf. 8844 1200 · www.sostrup.org

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

31


PERSONLIG UDV IK LING DIG OG DIT LIV FOF giver dig mulighed for at forkæle og blive klogere på på dig selv med disse gode forskellige oplevelser. I samarbejde med og på Lübker Square tilbydes 3 eksklusive arrangementer. FOFs dygtige og engagerede undervisere leverer undervisningen i de unikke og helsegivende omgivelser og endelig leverer cafeen en god og lækker menu. FORKÆL DIG SELV MED EN DAG PÅ LÜBKER SQUARE, LÜBKER ALLE 123

Blid Hatha Yoga, spa & wellness

FysioPilates, spa & wellness

Aqua yoga, spa & wellness

Majbritt Thomsen

Hanne Wellendorf Jastram

Anette Vendelboe

Nimtofte

Nimtofte

Nimtofte

193247 Fredag 08.02.19 kl. 14.30-19.00

193245 Torsdag 28.02.19 kl. 14.30-19.00

193244 Torsdag 28.03.19 kl. 14.30-19.00

Kr. 460

Kr. 470

Kr. 470

Nyd en dag på Lübker

Træning på land

Nyd en dag på Lübker

Giv dig selv en rolig pause fra hverdagens krav

Med FysioPilates liggende øvelser på liggeunder-

Giv dig selv en rolig pause fra hverdagens

og stress og kom med på Lübker, hvor vi skal

lag opbygges muskulaturen omkring ryg og mave

krav og stress, og kom med på Lübker, hvor vi

dyrke blid yoga efterfulgt af afspænding og

så du forbedre din stabilitet, styrke og smidighed,

dyrker Aqua yoga, som er blid yoga tilpasset

meditation. Du vil komme helt ned i tempo og

koordination og muskelkontrol. Der er valgt en

vand, efterfulgt af afspænding og guidet medi-

føle dig fornyet og inspireret.

række øvelser der forbereder at vi fortsætter.

tation. I vandet er kroppen i stand til at strække

Tidsplan:

Træning i vand

støtter svage led og forbedrer din balance. Du

kl. 14:30-16:00 Blid yoga

hvor du får større bevægelsesfrihed og vi benyt-

vil komme helt ned i tempo og føle dig fornyet

kl. 16:00-18:00 Fri adgang til Spa

ter vandets opdrift mm til at arbejde videre med

og inspireret

kl. 18:00-19:00 Der serveres serveres en læk-

stabilitet og muskelkontrol og hele kroppen og

ker aftensalat. Drikkevarer er ikke inkluderet.

balancen udfordres på en helt særlig måde, når

Tidsplan:

vandets strømning og turbulens giver uventede

kl. 14:30-16:00 Aqua yoga

og sjove udfordringer i øvelserne.

kl. 16:00-18:00 Fri adgang til Spa

Både på land og i vand bygger øvelserne på

kl. 18:00-19:00 Der serveres serveres en læk-

koncentration og åndedræt og med den ledsa-

ker aftensalat. Drikkevarer er ikke inkluderet.

optimalt igennem. Det styrker musklerne,

gende teori til de praktiske øvelser øges kropsforståelse, kropsbevidsthed og kropskontrol. Tidsplan: kl. 14:30-15:15 FysioPilates på land kl. 15:15-16:00 FysioPilates i vand kl. 16:00-18:00 Fri SPA kl. 18:00-19:00 Der serveres serveres en lækker aftensalat. Drikkevarer er ikke inkluderet.

Førstehjælp med hjertestarter Jan Dittmer Auning

NYT STED

191640 Lørdag 02.03.19 kl. 10.30-15.00 Kr. 480/240 Kulturperronen, Torvegade 1A Formålet er at give deltageren den viden og de færdigheder, der skal til for at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give hjertelungeredning og brug af hjertestarter.

Firmatlf. 2147 8550 ● info@activ-rengoering.dk Aarhus ● Grenaa

32

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88

Læs mere om kurserne på www.fof-djursland.dk


PERSONLIG UDV IK LING Kursus i farve og stil

NYHE

Jan Baltzersen er historiker, cand.mag., konsulent og coach. Jan er indehaver af JB Historie, som er et firma, der hjælper privatpersoner, foreninger og firmaer med at skrive og udgive bøger. Han har skrevet hæftet: Sådan skriver man en bog, som er kursets grundbog. Du kan se mere om Jan og JB Historie på www.jbhistorie.dk.

D

Birgit Lillelund Rønde 193620 2 dage Fredag 22.03.19 kl. 16.45-18.45 + Lørdag 23.03.19 kl. 9.00-15.25 Kr. 530

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10 Hvis du trænger til at blive coachet omkring din

Skriv om dit liv - eller interesser

personlige stil og dine farver, er dette kursus for dig. På kurset vil du blive farvetestet efter CMB's

NYHE

D

farvesystem med de 6 farvedominanser KOLD, VARM, DYB, LYS, BLØD, STØVET og de tillægsfar-

Jan Baltzersen

ver, du kan bruge. Så vil du altid kunne vælge de

Grenaa

farver der fremhæver dig flottest og få sammen-

191649 Lørdag 23.02.19 kl. 10.00-15.30

hæng i garderoben.

Kr. 410/205

Du vil lære om stil, de forskellige stilpersonligheder,

Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17

NY UNDERVISER

kropsformer og proportioner og hvilke hensyn man skal tage med hensyn til længder, faconer, snit,

Alt for få mennesker skriver om deres liv, og

ma­terialer og mønstre. Du vil blive bevidst om,

endnu færre om deres interesser.

hvad der klæder din figur og fremhæver din per-

På dette kursus kan du lære at skrive om dit liv,

sonlighed, og om harmoni og balance i farvevalg og påklædning. Du vil lære at sætte fokus på det, der skal fremhæves, så det "mindre heldige" bliver skjult. Herefter vil du spare mange penge på dyre fejlkøb. Medbringe 1-2 sæt tøj til vurdering efter dit eget valg enten tøj du elsker eller hader.

Ivan Jensen er uddannet lærer. Han er i bestyrelserne for Slægts- og Lokalhistorisk Forening Djursland og Danske Slægtsforskere. Ivan har arbejdet med Slægtsforstning siden 90 og har i de seneste 12 år afholdt en række kurser i dette.

Janne P. Andersen er cand. pæd. i pædagogisk psykologi og har 28 års erfaring i arbejdet med børn og familier. Hun har en bred vifte af efteruddannelser og er bl.a. uddannet familieterapeut og traumeterapeut. Den menneskelige kontakt; respekt, nærvær - smil og latter er bærende elementer i Jannes arbejde.

hed, din kunst, dine digte, din første roman, en kogebog eller din hobby! Kurset er et praktisk skrivekursus for alle, som har lyst til at lære at skrive. Man lærer, hvordan man får begyndt, hvordan sproget gøres flydende, hvordan man læser korrektur samt hvordan man får sin beretning ud til et større publikum, gennem en bog, hjemmesidetekst eller artikel.

Sådan får du dine børn i balance

D NYHE

Janne Press Andersen Kolind

D

Kolind Hallen, Bugtrupvej 33, Mødelokale

Ivan Jensen

Kender du de 5 trick der får dine børn i balance igen

Grenaa

og får dem til at høre efter - helt uden skæld ud?

NY UNDERVISER

191648 Torsdage lige uger kl. 19.00-21.00

Ellers er det her kursus helt sikkert noget for dig.

Start: 07.02.19

Kurset handler om:

Grenaa Bibliotek, N.P. Josiassensvej 17

- hvordan man får kontakt til sine børn, så man kan

Rønde

give dem en besked - som de overraskende nok

193658 Onsdage lige uger kl. 19.00-21.00 Start: 06.02.19

følger. - hvordan man roser børnene når de samarbejder

Rønde Skole, Skrejrupvej 1, lokale 57 Mødegange: 4 Kr. 250

om tingene, og hvordan man sætter grænser for rollingerne når de bare er ”møg-trælse”. - hvordan man booster sit samvær med børnene

Vi vil gennemgå en række vigtige grundbegrebet

dervejs får deltagerne gode råd om, hvordan de hver især bliver bedre til at skrive om netop det, som betyder noget for dem, og der indgår

NY UNDERVISER

Mødegange: 4  Kr. 470

NYHE

Kurset kræver ingen forudgående viden. Un-

en praktisk skriveøvelse i forløbet.

193645 Onsdage kl. 19.00-20.50  Start: 20.02.19

Slægtsforskning

dine glæder eller sorger, dit livs store kærlig-

og får mere nærhed i hverdagen.

og teknikker vedr. slægtsforskning. Herunder de

Kurset veksler mellem teori, praksis og øvelser.

vigtigste kilder og hvordan man finder disse på

Det er et alvorligt emne, men det bliver altså også

nettet og anvender dem. Vi vil også gennemgå

sjovt.

nogle få PC-grogrammer, der kan hjælpe med at

Kurset er er til dig der ønsker glade børn og en

strukturere data.

familie i balance. Det er til dig der gerne vil vide

Kurset tilbydes i samarbejde med Slægts- og

mere om børn og forældre - og have byens bed-

Lokalhistorisk Forening Djursland.

ste redskaber.

Har du ønsker eller ideer til nye kurser, så kontakt os på f@f-djursland.dk

Butikken med de kendte mærker: Masai • Munthe Coster Copenhagen Michaela Louisa Mos Mosh Bitte Kai Rand Stenstrøm Pieszak • Lind Prepair

Østergade 20 ● 8500 Grenaa

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

tlf. 86 32 22 90

33


N AT UR O G U D EL I V Bliv fuglefotograf i Kolindsund

Familie-hunde-træning

Duelighedsbevis - Praktisk del

Marianne Lykke Bie Flemming Olsen

Knebel

Kristian Hoberg

Grenaa

193586 3 lørdage 04.05.19+11.05.19+25.05.19

191560 3 torsdage 25.04.19 + 02.05.19

193560 2 lørdage 02.02.19+16.02.19

kl. 10.00-13.00  kr. 560

+ 09.05.19 kl. 16:30-20:45

kl. 10.00-13.00  Kr. 250

Marianne Lykke Bie, Sdr. Molsvej 7, Privat

Kr. 1800/900

Næsgaard, Næsgaardvej 12

Sportsdykkerklub, PLASK Dette er et intensivt kursus med fokus på fami-

Dag 1:

liehunden, og det der behøves, for at din hund

Hvert år, ca. de 2 første uger i februar kommer

kan være stressfri, afbalanceret, hilse pænt på

der mange fugle og fouragerer ude i Kolindsund.

både os og gæster, gå pænt i snor, slappe af

Et tiltrængt hvil er der rige muligheder for der-

hjemme og ude. En hund, der er behagelig at

ude. De elsker også, hvis der er en lille vandpyt

være sammen med, og som man kan tage med

eller mindre sø, hvor de kan bade. Hvilket giver

sig rundt uden at den styrter frem mod andre

rige muligheder for spændende fotos.

hunde og mennesker.

Der er rigtig mange Sangsvaner, nogle Pibesva-

At have hund er ikke raketvidenskab, og vi kan

ner. Canadagæs holder også hvil i Sundet (ofte

ofte med enkle midler ændre dårlige vaner.

flere hundrede). Sangsvanerne med deres karak-

Vi vil lave øvelser, som handler om kontakt,

teristiske sang er helt fantastisk at fotografere,

samarbejde, leg og lederskab.

samtidig med at der er noget til øregangen med

Vi vil træne uden straf - men bygge færdighe-

deres skønne sang.

derne op ved hjælp af den gode relation og

Vi fotograferer hele denne dag - og næste

belønning.

I forlængelse af den teoretiske del tilbydes nu

gang vi mødes kommer hver deltager med 3 af

Der vil være lige dele teori og praktisk træning på

praktisk del til ”Duelighedsprøven i sejlads”.

deres bedste billeder fra dagen, som vi alle kan

kurset, så din hund skal helst kunne sidde i bilen

Kursusformålet er at give deltageren et praktisk

bedømme og lære af.

eller være i bur indendørs under teori-delen.

orienteret grundlag for sikker sejlads på korte

Dag 2:

Kurset er for hunde i alle aldre - det er aldrig for

Kendskab til almindelige maritime udtryk, brug af

Vi starter med at bedømme billederne fra sidste

sent, og du kan ikke starte for tidligt :-)

slæbetrosse, anker og drivanker, begrænsninger

ture i kendt farvand. Kursusindholdet vil være:

fotografering i Kolindsund. Derefter planlægger

i dårligt vejr, farer for sejladsen, virkning af strøm

vi denne lørdags fotografering (kameraindstil-

og afdrift, afgå fra og anløbe bro, pæle eller kaj,

linger m.v.) og kører ud i Sundet for at finde de

anvendelse af knob og stik, styring efter kompas

store flokke af Sangsvaner og Canadagæs.

og mærker, mand over bord manøvre, kendskab

Der bliver mulighed for en hyggelig stund med

til lystbådens maskineri, herunder brændstofbe-

bedømmelse af billeder og en tår kaffe. Det

holdning, brændstoftilførsel, smøreoliekontrol,

foregår på Næsgaard, en af de sidste Sundgårde

kontrol af kølesystem m.m. Der må påregnes

i Kolindsund.

prøvegebyr til Søfartsstyrelsens ”Duelighedsbevis i sejlads”. Dette kursus afvikles udenfor folkeoplysningen,

Jagt og Vildtpleje starter igen i efteråret 2019

hvorfor der ikke ydes tilskud hertil.

Tag speedbådsbevis ved FOF Det er et lovkrav, at førere af speedbåde skal bestå en prøve i blandt andet søvejsregler. Er du interesseret eller er I

EL:CON Grenaa er en stærk lokal spiller på Djursland. Vi tilbyder et omfattende produktog servicesortiment, så du får fordelene af at kunne samle alle dine elopgaver - både de mere traditionelle og de højt specialiserede. Vi udfører alle typer elopgaver fra små serviceopgaver til store projekter. Kontakt Torben Kristensen på 8632 5066. • • • • • • •

El-installationer Energibesparelser EDB & Datainstallationer Alarm & sikring Service & vedligeholdelse Industri & Automation Lokalvarme

Beskæring og podning af træer Bent Frey Trustrup 191570 Lørdage kl. 10.00-12.30  Start: 09.03.19 Mødegange: 1  Kr. 310/155 Frey´s Planteskole & Anlæg, Århusvej 278 Kom til en dag hvor du lærer at pode dine frugttræer og beskære de gamle grene. Du vil pode

Erhvervsparken 1, 8500 Grenå - tlf. 8632 5066 www.elcon.dk - grenaa@elcon.dk

34

på grundstammer som tages med hjem samme dag. Vi slutter dagen af med varm suppe.

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88

en mindre gruppe, der er interesserede, så bliv skrevet op og vi samler jer til et kursus her i Grenaa. Ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt Kristian Hoberg på 2274 0816.


HEN T V O R ES K ATA L O G N Æ R V ED D I G !

Vivild

Grenaa Bibliotek Min købmand, Trekanten FOF Kontoret Kulturhus Pavillonen Boghandel

Auning Bibliotek SuperBrugsen Guldbageren

Auning Pindstrup

Balle Brugs

Mørke

Kolind

Thorsager

Hornslet Rønde

Trustrup

Tirstrup

Balle

Vrinners

Pindstrup DagliBrugsen

Knebel Ebeltoft

Rønde Bibliotek Boghandel Meny Sognegård

Bønnerup DagliBrugsen

Grenaa

Nimtofte

Ryomgård

Ryomgård SuperBrugsen Hornslet SuperBrugsen Bibliotek Boghandel Fysioterapi

Glesborg

Allingåbro

Vi har 44 lokale steder over hele Djursland, hvor du kan hente vores nye katalog.

Allingåbro Dagli´Brugsen Kulturcenter Bacheriet

Bønnerup Strand Fjellerup

Ørsted

Knebel Min Købmand Ebeltoft Bibliotek Borgerservice Hos Walther Sundhedshus

Kolind Bibliotek Boghandel SuperBrugsen

Tirstrup Fysioterapi DagliBrugsen

Fjellerup DagliBrugsen

Mørke DagliBrugsen

Trustrup OK Plus

Ørsted Bibliotek Spar Bager

Glesborg SuperBrugsen

Nimtofte DagliBrugsen

Vivild DagliBrugsen

Vrinners DagliBrugsen

Thorsager DagliBrugsen

TA K T IL V O R ES M A N G E A N N O N C Ø R ER ! Dette store flotte katalog kan vi først og fremmest takke vore annoncører for. Der er rigtig mange lokale erhvervsdrivende, der har valgt at støtte op omkring FOF og folkeoplysningen på Djursland. Det er vi utrolig glade for, og vi opfordrer dig til at lægge mærke til, hvem de er og også støtte op omkring dem.

• Aalsrode Tømrerfirma A/S

• Hos Walter

• Skiltehuset

• Activ Rengøring

• Kvist & Jensen A/S

• Skovsen

• DanGuitar

• Kystvejens Konferencecenter

• Sostrup Slot & Kloster

• EL:CON

• Louise

• Sparekassen Djursland

• Grafisk Forum

• Malerfirmaet Tipsmark

• VVS Per Møller ApS

• Grenaa Specialoptik

• Mob-kok

• Zacher advokater A/S

FØLG OS PÅ FACEBOOK

Grønland 24 · 8500 Grenaa · 86 32 20 11 www.kvistjensen.dk · grenaa@kvistjensen.dk

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

35


K R E AT I V E K UR SER LAD KREATIVITETEN BLOMSTRE! FOF tilbyder et overflødighedshorn af forskellige kurser du kan udfolde dig på. Oplev den dybe tilfredsstillelse, som det giver at udfolde sin kreativitet og skaberglæde. Kom og tag del i et inspirerende og hyggeligt fællesskab med andre kreative mennesker.

Fordybelse i Maleri

Eksperimentér med akvarel Aleksander Marian Krylow Grenaa** 191410 Fredage 10.05.19 kl. 18.00-21.30 + weekenden 11.+12.05.19 kl. 10:00-16:25 Lørdag 27.04.19  Kr. 800/400 Pavillonen, Kærvej 11, billedværkstedet

Karina Jensen Grenaa**

For akvarelmalere er teknikkerne altafgøren-

191409 lørdag 27.04.19 kl. 10.00-16.30

de. Men, ændre man på teknikkerne, får man

Kr. 470/235

uventede effekter, og der opstår nye spændende

Pavillonen, Kærvej 11, Billedværkstedet Grenaa Kunstskole er en selvstændig for­ ening for alle, der har lyst til at arbejde med billedkunst. FOF administrerer foreningens kurser, disse er markeret herunder med **. Deltager man i et af disse kurser er man automatisk medlem af Kunstskolen i Grenaa og kan deltage i foreningens andre aktiviteter. Disse bekendtgøres på billedværkstedets opslagstavle i Pavillonen. FOF administrerer også foreningens aktivitetsdage i Billedværkstedet. Der er tale om studiegrupper, hvor der IKKE er undervisning, men hvor folk mødes om deres aktivitet. • Silkepigerne: tirsdage kl. 9.00-12.00 • Maleholdet: onsdage kl. 9.30-14.00 • Maleholdet: torsdage kl. 13.30-16.30 Henvendelse vedrørende disse hold og om foreningen kan rettes til Birgit Reher Frederiksen på 2967 1625 eller Kirsten Stevens på 8638 1247.

Male/Tegnekursus for begyndere og øvede

På kurset får du mulighed for at fordybe dig i

med usædvanlige midler. Kun fantasien sætter

maleriets mange facetter. Der vil være fokus på at

grænser.

holde den kreative proces flydende og kunstne-

Kurset er for dem som tør at prøve noget ander-

risk inspiration. Desuden vil der blive arbejdet

ledes.

med teknik og farver. Kursets formål er at du udvikler dit personlige udtryk. Alle kan være med.

Maleri

Trustrup Karina Jensen

191417 weekenden 30.+31.03.19 kl. 10.00-16.00

Grenaa**

Kr. 1.450/725

191407 Onsdage kl. 14.45-17.30  Start: 09.01.19

Ulla Lundsgart's Værksted, Fladstrupvej 33

Mødegange: 10  Kr. 1.200/600 Pavillonen, Kærvej 11, billedværkstedet

Malerkursus for begyndere og øvede.

Rønde

Kurset har to formål: For det første at lære at

193406 Tirsdage kl. 19.00-21.45  Start: 08.01.19

holde male processen flydende, og at arbejde

Mødegange: 10  Kr. 1.200

med det personlige udtryk.

Rønde Skole, Skrejrupvej 1, billedkunst

Dernæst, i gennem forskellige øvelser, at arbejde

Ebeltoft

med maleriets virkemidler - rum, streg og farve

193407 Mandage kl. 19.00-21.45  Start: 07.01.19

- for at undersøge hvad det kræver at lave en

Mødegange: 10  Kr. 1.200

god komposition. Kurset foregår i underviserens

Tinghuset, Torvet 5

værksted, Fladstrupvej 33 i Lyngby.

Vi arbejder med maleriets muligheder og udfor-

Grenaa**

dringer. Efter behov og ønske males med akryl

191403 Mandage kl. 14.00-16.45  Start: 14.01.19

eller akvarel. Kursets

Mødegange: 10  Kr. 1.200/600

formål er at lære at holde den kreative proces

Pavillonen, Kærvej 11, billedværkstedet

flydende og at finde og udvikle det personlige udtryk. Alle kan være med.

Inger Lenau NY UNDERVISER

Torsdage kl. 09.30-12.15  Start: 17.01.19 Mødegange: 10  Kr. 1.200/600 Pavillonen, Kærvej 11, billedværkstedet Kursets formål er at finde og udvikle dit personlige udtryk. Alle kan være med. Begyndere er velkomne og vil blive indført i grundtrinnene i tegning og maleri. Du vil få lejlighed til at afprøve teknikker og materialer, lege og udforske. Model efter behov.

36

Rum, streg og farve Ulla Lundsgart

Eva Maria Larsson

191405

billeder. Vi maler bl.a. meget store billeder. Vi maler billeder på staffelier, vi maler på glas og

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


K R E AT I V E K UR SER Kreativ kursus

Tegning

Betonstøbning + formfremstilling

Gitte Klausen

Kirsten Marten Frost

Knebel

Kolind

193401 Onsdage kl. 10.00-15.00  Start: 13.02.19

193400 Lørdage kl. 09.30-12.00  Start: 12.01.19

Grenaa

193402 Torsdage kl. 10.00-15.00  Start: 14.02.19

Mødegange: 4  Kr. 640

191433 Lørdag 06.04.19 kl. 10.00-16.00

Mødegange: 5  Kr. 1.070

Kirsten Martens Atelier, Ellegårdvej 17, Søby

Mette Urth Okkels Birk

Knøvlseje, Knebel Bygade 9

Kr. 460/230 Murerfirma Rasmus Jakobsen, Energivej 20

I skovens dybe stille ro, er der plads til fordybelse Malerkursus/Mixed Media/Supervision

og meditativ væren i et dejligt atelier med en

Beton har mange kvaliteter og egenskaber, som

Vi skal arbejde med spændende flader, opbyg-

rigtig god energi og masser af miljø. Elsker du at

er sjove at udforske. Du har mulighed for at

ning af et maleri med mange lag, mulighed for

tegne, så giv dig selv dette kursus for at forbedre

lave skåle, fade, skulpturelle objekter, blomster

farvelære og komposition. Små hold så individuel

dine kundskaber i form, figur, farve og teknik. Må-

krukker, fuglebade, lysestager m.m. Beton kan

undervisning. Mulighed for supervision af værker

let er at kunne tegne hvad som helst, at genfinde

indfarves i forskellige farver og nuancer samt

du arbejder på hjemme. Bemærk 5 lektioner

glæden ved at tegne, at styrke din koncentration

have forskellige grovheder.

ad gangen, giver mulighed for fordybelse. Der

og forbedre din evne til at formidle dig kreativt

Du vil ligeledes lære, at lave dine egne støbefor-

arbejdes med acryl på lærred, mixed media, col-

og ikke mindst, at styrke dine skabende evner.

me til beton og andre støbematerialer. Vi arbejder

lage, fotooverførsel, irring af slagmetal, mønstre

Alle der har lyst til at tegne kan være med, da der

med forskellige typer af elastiske materialer, som

overført på silkepapir, spartelmasse, gelli print på

undervises efter den enkeltes niveau.

f.eks. silikone, latex og alginat. Medbring selv forme og emballage til støbningen

japanpapir og mange andre sjove teknikker. Der arbejdes i lag på lag - hvordan kommer jeg videre

samt objekter til formfremstilling. Det kan f.eks.

med min bund? Hvad er min historie? Hvordan

være mælkekartoner, plastikbægere og -behol-

bliver mit maleri spændende?

dere, forme i silikone, pap eller plastik, balloner,

Du modtager en mail med alle oplysninger ca 1

bolde, flasker, nylonstrømper, stof, sandkassefor-

uge før kurset starter. For flere oplysninger - ring

me, spande og diverse skåle i plastik, glas eller

51320864 eller skriv mail@gitteklausen.dk

keramik. En god ide er også at finde forskellige materialer, som kan give aftryk i beton, som f.eks. tekstiler, blonder, hæklede bordduge, knapper og

Sebastian Manuel Graneberg er uddannet på Århus Kunstakademi og Beijing University i klassisk- tegning og oliemaleri, og har i de sidste 6 år arbejdet som freelance illustrator for blandt andet bogforlag, bands samt firmaer. Ved siden af hans egen kunstpraksis udstiller han og afholder kurser i klassisk tegning. Sebastian er bosat i Århus.

andre sjove materialer med struktur i overfladen. Du kan også medbringe andre elementer/objekter som du ønsker at inkorporere i dine betonobjekter. Til formfremstilling kan det f.eks. være kogler, agern, æbler, figurer, sjove genstande fra hverdagen som du ønsker at se i en ny kontekst. Materialer betales efter forbrug. Fællesudgifter kr. 50,- som betales til underviseren. Der kræves ingen forkundskaber for at deltage.

Klassisk tegning

NYHE

D

Bronzestøbning

Sebastian Manuel Graneberg Grenaa**

NY UNDERVISER

Troels Buse

191240 Torsdage kl. 19.00-21.45  Start: 21.02.19

Trustrup

Mødegange: 6  Kr. 790/395

191434 Weekenden 09.+10.03.19 kl. 10.00-17.00

Pavillonen, Kærvej 11, billedværkstedet

191436 Weekenden 04.+05.05.19 kl. 10.00-17.00 Kr. 1.180/790

På dette kursus arbejder vi med tegnemetoder

Smeltediglen, Kastaniealle 11

og øvelser, som munder ud i at tegne opstillinger, modeller og figurer så det ligner.

Kurset retter sig mod såvel øvede som uøvede.

Fokus i undervisningen er på klassiske tegnetek-

Over to dage vil eleverne gennemgå hele proces-

nikker: Konturstregen, lys og skygge, opdeling i

sen fra modellering til færdig støbning af deres

flader samt hvordan man tegner et menneske i

egen bronzefigur. De vil får kendskab til formgiv-

anatomi og figur, er områder vi kommer omkring.

ning, formarbejdet, støbningen og den videre

Kurset henvender sig til både nybegyndere og

forarbejdning af skulpturen til det færdige resultat.

øvede og fungerer som en introduktion til klassisk

I en tid hvor der ofte er en afstand mellem ide og

kunst. Det forventes ikke at man kan noget i for-

tilvirkning af et produkt, skaber bronzestøbningen

vejen, da det starter helt fra bunden med basale

med sin forholdsvis enkle teknik en oplevelse af

klassiske tegne principper.

sammenhængen mellem kunstnerisk og hånd-

Niveau 0-1

værksmæssig virksomhed.

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

37


K R E AT I V E K UR SER Keramik

Keramik - Weekendhold i skulptur

Frank Thomsen er uddannet smed i 1990 og har siden 2018 undervist på Viden Djurs. Frank nyder at lære fra sig indenfor det fag han brænder for. Og glæder sig til at udvide elevskaren med dette FOF hold.

Kirsten Marten Frost Grenaa

Kirsten Marten Frost

191402 Tirsdage kl. 19.00-21.30  Start: 08.01.19

Grenaa

Mødegange: 10  Kr. 1.070/535

191401 Weekenden 09.+10.03.19 kl. 09.00-16.00

191408 Torsdage kl. 16.00-21.30  Start: 17.01.19

Kr. 690/345

Mødegange: 10  Kr. ny pris/535

Kattegatskolen, Åboulevarden 64,

Kattegatskolen, Åboulevarden 64,

formningslokalet

formningslokalet

Espalier og jernstativer til haven

Inspirerende oplæg eller egne ideer, der er plads Du kan lave alt lige fra små perler til brugsting,

til det hele, for på dette kursus handler det om

Frank Thomsen

store krukker og skulpturer, og der kan arbejdes

at finde frem til dit eget personlige udtryk. Der vil

Grenaa

med plader til relieffer, modelleres figurer,

være plads til at fordybe sig i den individuelle pro-

191435 Lørdag 16.03.19 kl. 10:00-16:00

masker og portrætter. Pølse-, pladeteknik og de-

ces med hjælp fra en professionel vejleder/lærer.

Kr. 510/255

korations teknikker vil blive gennemgået, så den

Kurset henvender sig til alle, som kan lide at

Viden Djurs, Århusvej 49, via sort trædør på

enkelte kan anvende det til sit egnet individuelle

udfolde sig kreativt i ler, og du behøver ingen

Fuglevænget

arbejde.

specielle forudsætninger for at kunne deltage, da

NY UNDERVISER

der vil blive gennemgået de forskellige grundlæg-

På dette svejsekursus vil en professionel faglærer

Du lærer også at glasere. Du får individuel vejled-

gende teknikker og behandling af det hvide tyske

fra Viden Djurs lære dig at lave dine egne have-kre-

ning til at arbejde med den teknik og formgivning,

ler som vi skal bruge.

ationer af jern. Efter en elementær introduktion til

som du har lyst til. Kurset er både for begyndere og øvede. Eget forbrug af materialer afregnes med under-

sammenhæftning af jern går vi i gang med at lave Der må påregnes en udgift til eget ler forbrug,

forskellige rosenstativer, væg espalier, juletræer,

begitning og glasur. Dette afregnes med læreren

georgine buer og staudestativer. Kun din fantasi

på dagen.

sætter grænsen - medbring dine egne tegninger/ modeller og vi forsøger at lave dem.

viseren.

Keramik ved et tilfælde Anneli Pedersen har altid drømt om at arbejde med keramik, drømt om det lille om under der sker når en klump ler på næsten magisk vis bliver til de smukkeste former med hændernes og drejeskivens hjælp. Men der skulle et tilfælde til, før drømmen om leret blev til virkelighed. ”Jeg mødte tilfældigt Kirsten Marten Frost, der efterlyste et lokale, hvor hun kunne undervise i keramik. Jeg lovede at skaffe lokalet – på Kattegatskolen, hvor Anneli Pedersen arbejder – men til gengæld skulle jeg have en plads på holdet. Jeg ville lære at dreje,” fortæller Anneli Pedersen om, hvordan det hele kom i gang. Hun har nu været fast deltager på Kirsten Marten Frosts keramikhold siden efteråret 2016, det vil sige fem hold, og hun er den deltager på holdet, der har været med længst. ”Men jeg ved, at FOF Djursland overvejer at lave et ekstra hold, fordi der er så stor søgning til keramik i disse år, og der er ikke rigtig nogen, der forsvinder fra vores hold. Vi har udviklet os til lidt af et kernehold, og vi har for længst sagt til Kirsten Marten Frost, at hun overhovedet ikke skal tænke på at gå på pension, for vi vil blive ved,” siger Anneli Pedersen. Og hvordan har det så været at arbejde ved drejeskiven? ”Det har været svært, og jeg er ikke specielt god til det. Kirsten Marten Frost tog nogle kursus i arbejdet ved drejeskiven, så hun kunne undervise os, og det har været spændende, men svært. Men der kommer stadig nogle måske ikke perfekte, men yderst interessante ting ud af lerklumpen,” siger Anneli Pedersen, der har arbejdet med mange andre former for keramisk udtryk på de fem kurser.

38

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


K R E AT I V E K UR SER Knivegruppen

Sy tøj til dig, familien eller hjemmet

Peter Staunsbjerg

Jerseykjoler Mette Weisbjerg

Trustrup

Eva Klinge

Rønde

182444 Onsdage kl. 19.00-21.30  Start: 09.01.19

Grenaa

193446 weekenden 30.+31.03.19 kl. 09.00-15.00

Mødegange: 12   Kr. 60

191452 Onsdage kl. 18.30-21.15  Start: 30.01.19

Kr. 790

Kontakt kontoret for tilmelding.

Mødegange: 4  Kr. 640/320

Rønde Skole, Skrejrupvej 1, Håndgerning

Toubroskolen, Lyngbyvej 40, sløjdlokalet

Vestre Skole, Vestergade 7, Håndgerning

INTERESSERET I KNIVE?

Har du lyst til at forny din eller familiens garde-

mesyet, herud fra kan vi snakke om personlig

Alle er velkomne til at være med på disse åbne

robe med bl.a. bluser, kjoler, bukser eller boligen

tilretning og sjove detaljer. Hun er pjattet med alle

aftner, hvor vi mødes om vores fælles interes-

skal have nye puder m.m. er dette kursus lige

de lækre prints og jersey kjoler som er oppe i ti-

se. Vi laver vores egne knive og skeder. Du kan

noget for dig.

den. Du skal medbringe mønstre, billeder, udklip,

kontakte Peter Staunsbjerg på telefon 2277 88 79

Vi laver evt. selv mønster eller bruger et færdig-

eksisterende kjoler, alt sammen inspiration hvor

Selv går Mette i kjole hver dag, selvfølgelig hjem-

eller 4060 4512 for yderligere information.

Håndsyet læder - begyndere/letøvede Ellen Loumann Lissau

købt og retter det til så det passer. Du kan evt.

ud fra vi sammen kan skabe din personlige kjole.

kontakte underviser Eva inden kursusstart på

Mette har også nogle mønstre med på basis kjo-

telefon 21920633, så du er bedre forberedt med

ler. Broderi og små hæklet detaljer er altid godt.

stof, mønstre m.m.

Hun vil glæde mig til at se hvad du/i medbringer af spændende projekter som vi sammen skal

SyCafé - ulige uger

Rønde

følge til måls.

Syværksted – lige uger

191450 weekenden 23.+24.03.19 kl. 09.00-15.15

Mette Weisbjerg

kr. 710

Rønde

Rønde Skole, Skrejrupvej 1, Billedkunst

193445 Torsdage kl. 18.30-21.15  Start: 17.01.19

Mette Weisbjerg

Mødegange: 6  Kr. 790

Knebel

Rønde Skole, Skrejrupvej 1, Håndgerning

193452 Torsdage kl. 18.30-21.45  Start: 24.01.19

Vi vil arbejde med små projekter i læder. Du kan

Mødegange: 6  Kr. 650

f. eks. lave bælter, armbånd, enkle punge, små

Mette Weisbjerg, Tothøjvej 8

tasker, cover til mobil eller tablet, nøgleringe,

Vi vil gerne tilbyde et spændende syhold. Mette

omslag til kalender og notesbog. Du lærer lidt om

glæder sig til at se hvad du/i medbringer af spæn-

materialer og værktøj og teknikker til håndsyet

dende projekter som I sammen skal følge til måls.

Mette vil gerne tilbyde et spændende syhold.

læder. Værktøj kan lånes. Materialer kan købes

Der vil opstå sytekniske udfordringer under vejs

Og glæder sig til at se hvad du/i medbringer af

på kurset. (Kontant eller mobilpay.) Der kræves

dem løser vi i fælles skab så alle lærer noget. Det

spændende projekter som vi sammen skal følge

ingen forudsætninger. Tjek evt. hjemmesiden

kan også være vi kan tage en relevant syprøve

til måls. Der vil opstå sytekniske udfordringer

www.ellingdesign.dk

hvis der er ønske om det.

under vejs dem løser vi i fælles skab så alle lærer noget. Det kan også være vi kan tage en relevant syprøve hvis der er ønske om det. Da vi skal være i Mettes syværksted er der mulighed for at låne mine symaskiner og overlook. Hun har også altid ekstra sytilbehør på lager.

HUSK at tilmelde dig senest 8 dage før kursusstart, idet det er her vi beslutter om et kursus starter!

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

39


K R E AT I V E K UR SER Håndarbejde for blinde og svagsynede Ada Samsø Grenaa 191790 Torsdage kl. 09.00-11.45 Start: 10.01.19 Mødegange: 20 Kr. 960/480 Posthaven

Hækling for letøvede/ øvede

Hækle/Strikkeworkshop Tina M.N. Pedersen

Tina M.N. Pedersen

Hornslet

Rønde

193463 3 lørdage 02.03.19 + 16.03.19

193462 3 torsdage 21.03.19 + 04.04.19

+ 30.03.19 kl. 11.00-14.00  Kr. 680

+ 25.04.19 kl. 18.00-21.00  Kr. 680

Hornslet Bibliotek, Tingvej 35

PaulaGarn, Hovedgaden 39 Har du brug for hjælp til at komme i gang og brug Vil du gerne lære flere teknikker samtidig med at

for støtte undervejs til at starte og færdiggøre dit

du udveksler erfaring med andre hæklere, så er

drømme projekt.

dette kursus for dig.

Uanset om det er hækling eller strik eller begge

Du lærer nyt samtidig med at du får støtte og

dele, så kom med dit garn, værktøj og opskrift.

vejledning til dit eget projekt.

Der er god tid mellem vi mødes til at komme videre

Derfor er der også god tid mellem vi mødes så du

der hjemme.

har muligheder for at få hjælp til flere igangvæ-

Der er mulighed for hyggeligt samvær og inspirati-

rende projekter.

on med andre og du skal selv medbringe kaffe/the.

Forudsætning :

I samarbejde med Dansk Blinde Samfund tilbyder FOF undervisning i mange forskellige håndarbejder. I hyggeligt samvær med andre ligestillede kan du f.eks. hækle, strikke, skindarbejde, perler, lampeskærme, rya og meget mere. Kontakt Ada Samsø, tlf. nr. 2585 0407, hvis du vil vide mere om undervisningen, som foregår i Posthavens hyggelige omgivelser.

Hækling for begyndere

Du kan hækle alle grundmaskerne og har evt deltaget på mit begynder kursus i foråret. Du lærer læsning af opskrift og diagram, hæklefasthed ( for dem som ikke har deltaget på mit begynder kursus ) og lærer flere spændende teknikker og masker at kende. Du lærer også sammensætning af maske typer til nye mønstre. Du er velkommen til at tage dit eget værktøj og garn med og ellers vil alt hvad du får brug for kunne købes i butikken.

Strik for begyndere Tina M.N. Pedersen Rønde 193461 2 torsdage 14.03.19 + 28.03.19

Tina M.N. Pedersen

kl. 18.00-21.00  Kr. 580

Rønde

PaulaGarn, Hovedgaden 39

Strik for begyndere og letøvede

NYHE

D

193460 2 torsdage 21.02.19 + 07.03.19

Sussie Hovmann Mikkelsen Auning

NYT STED

kl. 18.00-21.00  Kr. 580

Lær at strikke på to aftener.

191468 2 onsdage 23.01.19 + 06.02.19

PaulaGarn, Hovedgaden 39

Har du aldrig lært at strikke eller skal du have det

kl. 18.00-21.00

genopfrisket fra skoletiden, så er dette kursus

191469 2 onsdage 27.02.19 + 13.03.19

Lær at hækle på to aftener.

ideelt til dig.

kl. 18.00-21.00  Kr. 520/260

Vil du gerne lære at hækle, eller skal det genop-

Vi lærer at slå op og lukke af. Vi strikker ret og

Auning Skole, Søndre Fælledvej 4

friskes efter en længere pause, så er dette kursus

vrang og gennemgår forskellige mønstre. Vi lærer

helt sikkert noget for dig.

at læse og forstå en opskrift og vi strikker efter

Vil du gerne i gang med at strikke? Måske har du

Her gennemgår vi alle grundmaskerne, så du kan

et diagram. Du bliver hjulpet i gang med dit eget

strikket før eller har strandede projekter i skuffen,

springe ud i de fleste opskrifter. Vi slår op, lukker

projekt eller får hjælp til et igangværende.

der skal hjælpes lidt på vej for at blive færdige?

af og kommer igennem alle de nødvendige teknik-

Alt dette gennemgår vi på to aftener.

Vi gennemgår de mest almindelige teknikker,

ker. Vi hækler både efter en skreven opskrift, men

Du er velkommen til at tage dine egne strikkepin-

opslagning af masker, aflukning, indtagningen og

vi forsøger os også at hækle efter et diagram. Der

de og garn med og ellers kan alt, hvad du kan få

udtagning.

bliver mulighed for at starte på eget projekt eller

brug for, købes i butikken.

Søg gerne på nettet efter ideer og opskrifter og

få hjælp til et igangværende. Alt dette gennemgår vi på to aftener. Du er velkommen til at tage dit eget hæklegrej og garn med og ellers kan alt, hvad du kan få brug for, købes i butikken.

40

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88

kom til nogle hyggelige aftener.


K R E AT I V E K UR SER Pileflet: Ovale kurve med fokus på form

Pileflet: Catalanske kurve

Flettecafé

Solveig Langballe

Solveig Langballe

Solveig Langballe

Ryomgård

Ryomgård

Ryomgård

193442 3 dage 05.+06.+07.04.19

193969 Mandage kl. 16.00-21.00  Start: 18.03.19

193440 weekenden 23.+24.03.19

kl. 08.30-16.00  Kr. 1.310

Mødegange: 6  Kr. 430

kl. 08.30-16.00  Kr. 970

"Æ Fletstouw", Såbydalvej 4, Såbydalvej 4

"Æ Fletstouw", Såbydalvej 4

"Æ Fletstouw", Såbydalvej 4, Såbydalvej 4 Catalanske kurve – både efter traditionel og ny

Har du tidligere flettet og gerne vil i gang igen,

På kurset vil pilen være grundmaterialet, men

flettemåde.

eller har du været på et par kurser og gerne vil

andre flettematerialer såsom græs, skræpper,

På kurset vil pil – med og uden bark – være

inspireres af andre flettere, så er muligheden her.

kalmus m.m. kan også anvendes, så medbring

grundmaterialet. Kurset henvender sig både til

Der er ingen undervisning, men der vil være gode

gerne noget, du synes om. Kurset henvender sig

begyndere og øvede, da der undervises i forhold

råd og vejledning fra andre flettere.

både til begyndere og øvede. Der undervises i

til, hvor langt du er i dit fletteforløb med støtte

Hvis ikke du selv har pil, kan det købes ved bestil-

forhold til, hvor langt du er i dit flette forløb med

og indlæring i evt. nye teknikker og former.

ling en uge i forvejen. Du kan eventuelt også købe

støtte og indlæring i evt. nye teknikker og former.

Underviser: Solveig Langballe kan kontaktes pr.

opblødt flettepil med hjem. Mød op og bliv en del

Kontakt evt. Solveig på 20 12 60 66 en uge før

20 12 60 66

af et flettemiljø på Djursland.

kursus start.

Værtinde: Solveig Landballe kan evt. kontaktes på

Pileflet: Kurve med finurligt sideflet

Pileflet - Sommerkursus

tlf. 20 12 60 66.

Solveig Langballe Ryomgård

Solveig Langballe

193443 Onsdage kl. 08.30-16.00  Start: 29.05.19

Ryomgård

Mødegange: 5  Kr. 2.020

193441 weekenden 27.+28.04.19

"Æ Fletstouw", Såbydalvej 4, Såbydalvej 4

kl. 08.30-16.00  Kr. 970

"Æ Fletstouw", Såbydalvej 4, Såbydalvej 4

På kurset kan du eksperimentere og fordybe dig i en eller flere teknikker. Pilen vil være grundmate-

Kurve – runde og ovale med forskelligt ”finurligt”

rialet, men andre flettematerialer såsom kalmus,

sideflet.

græs, skræpper, sort pil uden bark m.m. kan også

På kurset vil pilen være grundmaterialet, men

anvendes. Medbring gerne selv noget, du synes

andre flettematerialer såsom kalmus, græs,

om – noget findes også på kurset.

skræpper m.m. kan også anvendes. Medbring

Kurset henvender sig både til begyndere og øve-

gerne selv noget, du synes om – noget findes

de, da der vil blive taget hensyn til, hvor langt du

også på kurset.Kurset henvender sig både til

er i dit fletteforløb. Du vil blive støttet og indlært i

begyndere og øvede, da der vil blive taget hensyn

evt. nye teknikker og former.

til, hvor langt du er i dit fletteforløb. Du vil blive

Underviser: Solveig Langballe kan kontaktes pr.

støttet og indlært i evt. nye teknikker og former.

20 12 60 66.

VI FORHANDLER BLAND ANDET JOTUN PRODUKTER

Kontakt evt. Solveig på 20 12 60 66 en uge før kursus start.

ÅBNINGSTIDER:

gør Mandag –Vi fredag kl. 9–17 alt for, at du Lørdag får det bedste kl. 9–12

Vi gør alt for, at du får det bedste resultat...

resultat...

13 · 8500 GRENAA · TLF. 86 32 09 80 Vi BREDSTRUPVEJ gør BREDSTRUPVEJ 13 · 8500 GRENAA · TLF. 86 32 09 80 alt for, at du WWW.MALERTIPSMARK.DK får det bedste GRENAA · TLF. 86 32 09 80 · FAX 86 32 34 38 resultat... BREDSTRUPVEJ 13 · 8500 WWW.MALERTIPSMARK.DK

BREDSTRUPVEJ 13 · 8500 GRENAA · TLF. 86 32 09 80 · FAX 86 32 34 38 WWW.MALERTIPSMARK.DK

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

41


MAD OG DRIKKE LÆKKER MAD – NY INSPIRATION – HYGGELIGT SAMVÆR Oplev glæden ved at fremtrylle velsmagende nye retter. Nyd den veltillavede mad – og måske et godt glas vin – i et hyggeligt samvær med andre, der også sætter pris på dejlig mad i godt selskab.

Vegetarisk hverdagsmad til alle Anette Gammelgaard Grenaa 191655 Lørdag 23.03.19 kl. 9.30-15.00 Kr. 380/190 Kattegatskolen, Skolebakken 20 Her får du tips og tricks til med lethed at få et

Mads Emil Rasmussen blev uddannet kok i 2011 og har siden bevæget sig rundt i gastronomiens verden. Har blandt andet arbejdet med produkt udvikling inden for ”nye” fødevare som tang, hamp og insekter. Privat dining, store events og madlavning som en del af teambuilding. Han er generelt nysgerrig og elsker alt der har med mad at gøre. Og siger om sig selv ” jeg er vist bare madglad”

jeg kan få smag, duft, skønhed og ikke mindst

Mads Emil Rasmussen Grenaa 191651 Onsdag 27.03.19 kl. 18.00-21.40 Kr. 310/155 Kattegatskolen, Skolebakken 20 Lær at koordinere en lækker middag, der vil imponere dine gæster, hvor du samtidig ikke bruger hele aftenen i køkkenet. Her får du et

større forbrug af grønsager ind i dagligdagen. Som ernæringsterapeut tænker jeg altid i hvordan

Gæster – hva f… gør jeg?

indblik i hvordan en kok planlægger ”service” og

Fisk og Skaldyr

fremtryller lækkert mad med overskud til at være vært. Vi vil spise sammen over 3 gange i løbet af

næring til min krop, når jeg komponerer mine måltider. Som Hippokrates, ønsker jeg at min mad

Mads Emil Rasmussen

skal være min medicin, samtidig skal det også

Grenaa

være nemt, lækkert og mættende.

191653 Onsdag 27.02.19 kl. 18.00-21.40

Det handler om at spise mere “grønt”.

Kr.310/155

Kom og bliv inspireret og lær hvordan vegetarisk

Kattegatskolen, Skolebakken 20

aftenen, Forret, Hovedret og Dessert. Der vil være NY UNDERVISER

mad kan blive en naturlig del af DIT køkken.

fokus på kvalitet og godt håndværk, samt en lille smule blær;0)

Grillkursus

En aften hvor vi dykker dybt og går på opdagelse i havets guld. Her vil der er være fokus på de kyst-

Mads Emil Rasmussen

nære og lokale råvarer som Djursland har at byde

Grenaa

på. Dog med enkelte afstikkere. Du vil få viden om

191652 Onsdag 22.05.19 kl. 18.00-21.40

alt fra friskheds tegn og kvalitet, til tilberednings

Kr. 310/155

Grenaa

metoder. Det vil i løbet af aftenen blive lavet en

Kattegatskolen, Skolebakken 20

191502 Søndag 31.03.19 kl. 11.00-20.00

masse små som store retter som vi alle smager

Kr. 650/475

på sammen.

Kokkeskole Fish-á-deli Circus

Fish-á-deli Circus, Pakhusvej, Grenaa Havn

Pak grillen og grillhandsken og mød op til et arrangement for grillentusiaster. Det skal være både sjovt, anderledes og spændende at grille. Hent

Et fiskecirkus er landet på havnen i Grenaa. Det

inspiration når vi sammen eksperimenterer med

absurd poetiske madcirkus Fish-á-deli Circus

opskrifter, marinader og de mange forskellige

har slået sig ned i Thorfisks gamle lokaler, hvor

ting, der kan lægges på grillen.

de arbejder med formidlingen af glemte fisk. Med denne kokkeskole vil kokkene fra Fish-ádeli Circus Jakob Vinkler og Jesper Zart Papilio dykke ned i et utal af muligheder at tilberede fisk på. Gennem dagen vil du tilberede en 5 retters menu, der nydes i cirkusteltets magiske rammer. Inkluderet i prisen har du mulighed for at invitere én til middagen. På hjemmesiden kan du se rutevejledning på Grenaa Havn.

Toftevej 4, Aalsrode · 8500 Grenaa www.aat.dk · tlf. 86 33 18 88

42

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


M A D O G D R IK K E Bag dine egne konditorkager Torben Brian Hansen, Bagermester Ørsted 191710 Tirsdag 05.03.19 kl. 18.00-21.30 Kr. 290/145 Ørsted Bageri, Rougsøvej 124 På dette kursus skal vi lave forskellige typer af små konditorkager, som Kartoffelkager, små

Brian Wulff Rasmussen er udlært bager i 1990 og blev bagersvend i 2002 i Auning. I 2005 overtog han halvdelen af butikken i et glidende generationsskifte, som blev fuldført i 2010. Brian kan bestemt kalde sig ægte håndværksbager, da alle brød er lavet fra bunden. Og han går meget op i sit håndværk og bruger kun de bedste råvarer. Brians rugbrødopskrift kører i 4. generation på den originale surdej. Gode traditioner og glade medarbejdere er i højsæde hos Brian.

lære nye bage metode. Vi benytter gode råvarer,

Påskeæg

D NYHE

193801 3 torsdage 14.03.19 + 28.03.19 + 11.04.19 kl. 17.00-22.00 Kr. 900 Thorsager Skole, Kløvervangen 6, skolekøkkenet Så er julen ovre og vi kan så småt begynde at tænke på påsken. Så her har du mulighed for at brygge din egen PÅSKEBRYG: Egg Cracker, bitterhed. Det anbefales, at den drikkes ved en temperatur mellem 6 - 12 grader. Du vil lære at brygge øllet på et microbryganlæg, samtidig med

så produkterne bliver lækre.

”UNGE RABAT” Er du ung under 25 år, så kan du få 100 kr. i rabat på alle FOF´s kurser. UDNYT DIN RABAT – KOM MED PÅ KURSUS! På kurser for og med børn er der ingen unge rabat

Thorsager

som er en kraftig rødblond påskebryg med let

jordbærkager, Gurli Gris og Cowboy hatte. Her lærer du grundprincipper til bagkundskaber og

Påskebryg

Brian Wulff Rasmussen, Bagermester

at du lærer principperne og nogle af de kemiske

Auning

processer, der foregår under brygningen. Der vil

191661 Torsdag 21.03.19

NY UNDERVISER kl. 18.00-21.30

blive fortalt gode historier om øllets tilblivelse.

Kr. 290/145

Desuden vil der blive serveret en let anretning til

Guldbageren, Torvegade 2

de forskellige smagsprøver, der vil blive serveret. Du vil få mellem 14-22 liter ØL med hjem til Påske.

Påsken nærmer sig og her får du mulighed for

Læs mere på www.hjemmebryggeren.dk

at lave dine egne Påskeæg, du kan byde gæster,

Kurset afholdes udenfor Folkeoplysningsloven.

eller bare nyde selv. På denne aften vil vi lave minimum 3 slags marcipan æg med forskelligt fyld. Så kom og lav dine egne Påskeæg. Vi bruger gode råvarer, så du får det bedste resultat med hjem.

Der må påregnes udgifter til mad og drikke, dette afregnes med underviseren

Resultatgivende ”trygsager” Vores kompetencer ligger inden for produktion af:

> > > >

tryksager webløsninger kommunikation logistik mm.

Vi gør din opgave til en tryg sag !

– resultatgivende “trygsager” online og offline

Fuglevangsvej 41 · 8700 Horsens · 7561 3344 grafiskforum.dk

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

43


KO R O G MU S IK GRENAA KORET Severin Korsgaard Thorsen Grenaa 182850 Onsdage kl. 19.15-21.30  Start: 09.01.19 Mødegange:20 Kr.700/350 Pavillonen, Kærvej 11, Musik/kor

Eline Engholm er bosat i Aarhus og uddannet rytmisk musik og bevægelseslærer fra Det Jyske Musikkonservatorium. Eline har undervist primært i sang de sidste 11 år. For Eline er det vigtig at have kroppen med i musikken. At mærke musikken og mærke sin stemme ligemeget hvilket niveau man er på.

Grenaakoret er et 4-stemmigt blandet kor med et alsidigt repertoire, lige fra Bach, Mozart og Brahms til den danske sangskat, svenske viser,

S.A.N.G. Anna Kristensen Hornslet 193850 Onsdage kl. 19.00-20.50  Start: 09.01.19 Mødegange: 16  Kr. 95 Hornslet Skole, Ballesvej 6, Musiklokalet S.A.N.G. er et kor med hjemsted i Hornslet. Vi er et flerstemmigt kor for mænd og kvinder med

Sing Out

blandet repertoire. Vi synger nye og gamle ryt-

dansk guldalderjazz og nyere sange. Vi arbejder

miske numre, og hvad der ellers falder os ind!

med sangteknik, klang, intonation og det musi-

Eline Engholm

kalske udtryk, men prioriterer også fællesskabet

Grenaa

og glæden ved musik og sang højt. Grenaakoret

191841 Mandage kl. 19.00-21.30  Start: 07.01.19

nodekendskab. Vi forventer stabilt fremmøde

optræder ved 4-5 koncerter årligt, herunder den

Mødegange: 12  Kr. 550/275

og engagement.

traditionsrige julekoncert i Grenaa Kirke og en

Vestre Skole, Vestergade 7, Multisalen

Vi vil arbejde frem mod at lave en julekoncert

Vi arbejder seriøst og hyggeligt, så kom alene NY UNDERVISER

eller sammen med nogen - med eller uden

og en forårskoncert lokalt.

koncert i Baunhøj Mølle den første onsdag i maj. Nye sangere er meget velkomne. Nodekendskab

Sing Out er et kor med hjemsted i Grenå. Koret

Ydeligere oplysninger kan fås ved henvendelse

er en fordel, men ingen betingelse. Først på

er for både kvinder og mænd og synger et godt

til Lisbeth Stadel Petersen 2818 9762.

sæsonen vil vi tilpasse programmet, så eventu-

blandet repertoire af nye og gamle rytmiske

Holdet kører uden om Folkeoplysningsloven.

elle nye korsangere kan være med. Yderligere

numre i flerstemmige arrangementer.

oplysninger kan fås ved henvendelse til korets

Hver øvegang vil vi udover korsangene arbejde

formand: Karen Margrethe Olesen, tlf. 86 33 23

med lettere stemmetræning og rytmisk forstå-

67 / 21 49 02 60.

else, så du bliver bedre bekendt med din egen

Djurs Kammerkor

Kor og sang

stemme og det at synge i kor.

Johannes Frieboe

Vi arbejder seriøst og hyggeligt, så kom alene

Ebeltoft

eller sammen med nogen - med eller uden

193855 Onsdage kl. 19.45-21.15  Start: 06.02.19

nodekendskab.

Mødegange: 5  Kr. 550

Brian Stenger Poulsen

Salen, Nørreport 4

Thorsager 184852 Mandage kl. 19.15-21.45  Start: 07.01.19 Mødegange: 22  Kr. 850 Thorsager Skole, Kløvervangen 6, musik/håndarbejde Har du lyst til at synge i et ambitiøst amatørkor med fokus på kvalitet og sangglæde! Djurs Kammerkor blev stiftet i 1984 og består af ca. 30

Ida Knudsen er cand.mag. i musikvidenskab fra Aalborg og Aarhus Universitet med fag som korledelse, sang og klaver, sammenspil og musikpædagogik. Ida har erfaring som korleder og dirigent for både børne- og voksenkor, underviser i klaver samt klaverakkompagnatør.

engagerede korsangere fra Djursland og opland. Korets repertoire spænder vidt: Fra ældre og nyere klassisk kormusik over romancer og evergreens til nordiske- og danske sange. Vi har afholdt

Kroppen og Stemmen er et forløb hvor vi med sang og lyd vil åbne op for kontakten til vores krop, og opleve glæden ved at synge sammen med andre. Hver aften starter vi med en blid opvarmning af kroppen for at gøre den parat til at synge. Derefter vil vi arbejde med sange og lette korsatser fra hele verdenen. Målet er ikke nødvendigvis at blive et fast sammentømret kor, men mere at få fornemmelsen

”Syng sammen” hold i Rønde

af vores egen stemme og lyd når vi tør at sætte den lidt fri. Holdet er for ALLE der gerne vil synge og bruge

koncerter på Djursland, i Randers, Musikhuset Aarhus og i København. Koret har foretaget flere

Ida Knudsen

rejser til udlandet herunder Tyskland, Norge,

Rønde

Holland og Ungarn.

193840 Tirsdage kl. 10.00-11.50  Start: 08.01.19

skabe et trygt rum sammen, hvor vores stem-

Nye sangere er meget velkomne. Nodekendskab

Mødegange: 12  Kr. 650

mer kan få lov til at udfolde sig.

er en fordel, men ingen betingelse. Efter en eller

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, Studiet

deres stemme på en anden måde. Der kræves NY UNDERVISER

to prøvegange vil der blive afholdt en vejleden-

ingen sangtekniske erfaringer. Jeg håber vi kan

Harmonika

de stemmeprøve, såfremt man har lyst til at

Kom og syng på Kulturhotellet i Rønde hver

fortsætte i koret. Betalingen deles halvårlig med

tirsdag formiddag.

kr. 850 til koret. Yderligere oplysninger kan fås

Vi synger sange fra Højskolesangbogen og andre

Birgit Tonsgaard

ved henvendelse til korets dirigent Brian Stenger

populærmelodier.

Trustrup

Poulsen T: 86215534 eller M: 21568240.

Der kræves ingen forudsætninger for at være

191816 Lørdage kl. 09.30-11.30  Start: 05.01.19

Korets hjemmeside: www.djurskammerkor.dk

med på holdet udover lysten til at ’stemme i og

Mødegange: 8  Kr. 700/350

synge med’.

Trustrup, Toubroskolen, Lyngbyvej 40,

Der vil være rig mulighed for at præge repertoi-

Musikkens Hus

FOF – ugens bedste timer

ret og vælge sange vi skal synge. Enkelte sange vil vi synge flerstemmigt.

44

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88

Holdet er fuldtegnet.


KO R O G MUSIK Harmonika

Klaver - begyndere og genopfriskning

Grenaa Blæserne

Gunnar Mortensen

Peter Præstholm

Trustrup

Marie-Louise Reitberger

Grenaa

191806 Tirsdage kl. 17.15-18.15  Start: 08.01.19

Grenaa

182855 Mandage kl. 19.00-22.00  Start: 14.01.19

Mødegange: 10  Kr. 970/485

191840  Start: 14.01.19

Mødegange: 20  Kr. 640/320

191800 Tirsdage kl. 19.00-21.45  Start: 08.01.19

Mødegange: 12  Kr. 1.460/730

Grenaa Gymnasium, N.P. Josiassensvej 21

Mødegange: 10  Kr. 1.060/530

Pavillonen, Kærvej 11, musik/kor

191802 Onsdage kl. 17.30-18.40  Start: 09.01.19 Mødegange: 10  Kr. 1.400/700

Grenaa Blæserne er et harmoniorkester med ca. Der undervises i klassisk klaver og teknik på alle

25 medlemmer, der også optræder som tyroler-

Toubroskolen, Lyngbyvej 40, Musikkens Hus

niveauer. Becifringspil på begynder- og mel-

orkester.

Glesborg

lemniveau. Der tages udgangspunkt i elevernes

Grenaa Blæserne spiller ved mange festlige lejlig-

191801 Torsdage kl. 16.30-17.30  Start: 10.01.19

musikønsker.

heder bl.a. byarrangementer, gadefester, firmafe-

Mødegange: 10  Kr. 1.060/530

191803 Torsdage kl. 18.30-21.30  Start: 10.01.19 Mødegange: 10  Kr. 730/365 Glesborg Skole, Glesborg Bygade 81, musiklokalet

ster og afholder flere koncerter i løbet af året.

Klaver - begyndere, letøvede og genopfriskning D NYHE

Grenaa 191804 Fredage kl. 15.00-16.55  Start: 11.01.19

Ida Knudsen

Mødegange: 10  Kr. 1.060/530

Ebeltoft

Vestre Skole, Vestergade 7, lokale 105

ikke at have et instrument - du kan låne af os. Hvis du er interesseret, så mød op på Grenaa Gymnasium til øveaften mandage mellem 19 og 22 eller kontakt Jonna Jakobsen tlf. nr. 40 88 25 33.

NY UNDERVISER

193844  Start: 19.02.19 Mødegange: 6  Kr. 730

Harmonika - begyndere

Nye medlemmer er altid velkomne. Du behøver

Syddjurs Seniororkester

Ebeltoft Skole, Skolevej 7, Musik Poul Bech Christensen Det er aldrig for sent at lære at spille klaver!

Rønde

Birgit Tonsgaard

Undervisningen tilrettelægges individuelt, så

193889 Mandage kl. 10.00-12.20  Start: 07.01.19

Trustrup

det passer til dine forudsætninger og ønsker.

Mødegange: 18  Kr. 990

191815 Mandage kl. 18.00-21.00  Start: 07.01.19

Der undervises i klassisk klaver for begyndere

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, lillesal

Mødegange: 12  Kr. 1.320/660

og øvede og i becifringsspil på begynder- og

Toubroskolen, Lyngbyvej 40, Musikkens Hus

mellemniveau. Udover selve klaverspillet følger

Her har du muligheden for at spille i et dejligt

selvfølgelig muligheden for nodelære/musikteo-

orkester for seniorer.

ri/skalatræning/teknik m.m. efter behov.

Vi spillersalonmusik, slagere, swing og folke-

Harmonika er et dejligt instrument, som er anvendelig i mange sammenhænge. Har du lyst

musik. Dirigenten arrangerer musikken, så den

til at lære at spille fra begyndelsen? Efter kun

passer til orkesteret, men deltagerne er også

få lektioner kan du spille lettere melodier. Birgit

velkomne med at komme med forslag til nye

vil tilrettelægge undervisningen, således at den

numre. Vi spiller koncerter hvert år.

passer til den enkelte. Alle er velkomne.

Kontakt gerne orkesterleder Poul Bech Christensen på 30118530 hvis du har spørgsmål.

Læs mere om kurserne på www.fof-djursland.dk

Guitar/Bas eller musik på computer

Orkester i Rønde Poul Bech Christensen Rønde

Bestil via webshoppen, eller besøg vores butik. Billige priser. 30 dages tilfredsgaranti.

www.danguitar.dk Email: info@danguitar.dk Tlf: 86 32 32 86 Rugvænget 1, 8500 Grenaa

Søren Bendixen

193890 Fredage kl. 13.00-14.50  Start: 04.01.19

Grenaa

Mødegange: 18  Kr. 920

191860  Start: 21.01.19

Kultur Hotellet, Hovedgaden 10, lillesal

Mødegange: 8  Kr. 1.410/705 Søren Bendixens Studie, Damkærvej 37

Her har du muligheden for at være med i et helt nyt orkester.

Har du lyst til at lære eller blive bedre til at spille

Vi skal spille det man kalder salonmusik,

guitar og/eller bas?

Evergreens, kendte slagere, wienermusik og

Har du lyst til at lære noget om, hvordan man

folkemusik. Vi kommer til at arbejde grundigt

bruger en computer, eller en ipad til at lave

med hver melodi, så hvert nummer kommer til

musik, optage musik og måske endda producere

at lyde godt. Du har spillet nogle år og mestrer

musik?

dit instrument på rimelig vis. Alle instrumenter er

Søren´s opgave er, at holde døren ind til musik-

velkommen.

kens verden åben for alle og du er velkommen,

Her du spørgsmål eller tvivl er du velkommen til

uanset niveau. Du bedes kontakte Søren på

at ringe til orkestrets leder Poul Bech Christen-

6062 4394 ved tilmelding.

sen på 30118530.

Se uddybende tekst om hold, foredrag og rejser på www.fof-djursland.dk

45


IT & FOTO Spørgedag

IPad for letøvede/øvede

Windows 10

Anders Morten Rasmussen

Anders Morten Rasmussen

Peter Præstholm

Grenaa

Grenaa

Hornslet

191758 Lørdag 26.01.19 kl. 13.00-16.00

191757 Mandage kl. 19.00-20.50  Start: 01.04.19

193759 Onsdag 20.03.19 kl. 19.00-20.50

Kr. 250/125

Mødegange: 4  Kr. 470/235

Kr. 210

Pavillonen, Kærvej 11, Lokale 5

Pavillonen, Kærvej 11, Grønne Stue

Hornslet Bibliotek, Tingvej 35

Vil du have indflydelse på de kurser der udbydes

Dette kursus henvender sig til dig der har

Har du købt ny pc med det nye styresystem eller

indenfor iPad, iPhone og forskellige apps i Grenaa?

nogenlunde styr på de basale ting omkring en

har du opgraderet en tidligere version til Windows

Så har du muligheden lørdag d. 26-01-2019

iPad, og er klar til at få endnu mere viden.

10? Her skal vi se på alle de nye ting. Den »gam-

Vores underviser Anders Morten Rasmussen vil

Vi vil bl.a. gå i dybden med de indbyggede

le« startknap og startmenu er vendt tilbage, dog

stå og besvare spørgsmål og tage imod inspirati-

apps, smarte genveje og generelt smartere

med nye funktioner. Og så er der en masse andre

on til nye kurser indenfor dette område. KUN for

brug af din iPad.

nye og forbedrede funktioner, der er værd at kig-

Apple produkter.

Der vil også være mulighed for at stille spørgs-

ge nærmere på, fx ny Internet-browser Microsoft

mål. KUN for Apple produkter.

Edge. Kom og vær med til at undersøge Windows

NYHE

D

.

IPad for begyndere

10 på kryds og tværs. Medbring egen bærbar

Kend din Iphone

Anders Morten Rasmussen

med Windows 10 samt strømstik.

Kamerakursus - Kend dit kamera 1

Grenaa

Anders Morten Rasmussen

191753 Mandage kl. 19.00-20.50  Start: 28.01.19

Grenaa

Mødegange: 4  Kr. 470/235

191756 2 tirsdage 19.02.19 + 26.02.19

Pavillonen, Kærvej 11, Grønne Stue

kl. 19.00-20.50  Kr. 210/105

Keld Sørensen

Pavillonen, Kærvej 11, Grønne Stue

Grenaa 191750 Søndag 24.02.19 kl. 13.00-17.00

Peter Præstholm Ebeltoft

På dette kursus bliver du bedre til at bruge din

Kr. 310/155

193753 2 onsdage 06.03.19 + 13.03.19

iPhone, og udnytte alle de mange ting den kan.

Pavillonen, Kærvej 11, Grønne Stue

kl. 19.00-20.50  Kr. 310

Vi kommer bl.a. Ind på kamera, SMS/MMS/imes-

Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17

sage og sikkerhed.

Har du lige fået et kamera med spejlrefleks, og

Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål,

er du forvirret over P, A, S, M, grøn firkant, iso,

På dette kursus får du de helt basale ting på plads

så skriv endelig de ting ned du kunne tænke dig vi

blænde, lukkertid, AF-S/AF-C, AF-A, AI-servo, jpg

omkring en iPad. Bl.a. vil vi komme ind på: Knapper,

kommer ind på. KUN for Apple produkter.

vs raw, få styr på eksponerings trekanten så du

tilbehør/tilslutninger, Apple ID, genveje, apps og meget mere. Der vil naturligvis også være mulighed for at stille spørgsmål. KUN for Apple produkter.

Facebook

får gode billeder.

iCloud - få noget for pengene!

Så deltag i dette kursus hos FOF, hvor tingene vil blive forklaret helt simpelt, så du får mest muligt ud af dit nye kamera." Både teori og praktik, så hav dit kamera med.

Anders Morten Rasmussen Grenaa

Anders Morten Rasmussen

191754 Tirsdag 29.01.19 kl. 19.00-20.50

Grenaa

Kr. 210/105

191755 2 tirsdage 26.03.19 + 02.04.19

Pavillonen, Kærvej 11, Grønne Stue

Kamerakursus - Kend dit kamera 2 Keld Sørensen

kl. 19.00-20.50  Kr. 210/105 På dette kursus vil du få bedre forståelse af

Grenaa

hvad "skyen" er for en størrelse.

191751 Søndag 10.03.19 kl. 13.00-17.00

På dette kursus får du en bedre forståelse af hvad

Du har sikkert hørt udtrykket for: "Det ligger i

Kr. 310/155

Facebook er, både i forhold til hvad man bruger

skyen", og at noget ligger der, er et udtryk for

Pavillonen, Kærvej 11, Grønne Stue

det til, men også i forhold til sikkerhed omkring

det ikke er på din enhed, eller måske begge

Facebook. Det vil primært omhaldle brug af app´en

steder.

Opfølgning på kurset “Kend dit kamera 1". Her

til mobiltelefoner/tablets, men også browserversi-

Der findes mange forskellige løsninger, men jeg

følger vi op på dof, komposition, brug af Flash

onen på en computer.

vil primært koncentrere mig om iCloud.

på og af kameraet. Hvordan forskellige vinkler,

Jeg vil bl.a. komme ind på:

Jeg vil bl.a. komme ind på:

blænder og lukkerider kan betyde en stor forskel

- Upload af billeder/video

- Hvad er "skyen"?

i billedet. Manuel eksponering, + brug af de

- Deling/"synes godt om"/kommentarer

- Hvordan fungerer den?

forskellige eksponerings metoder, af systemet og

- Grupper (falske gruppe)

- Hvad bruger man den til?

brug af stabilisator eller ej, iso. Jeg viser lidt om

- Konkurrencer (falske konkurrencer)

- Sikkerhed

redigering af billeder og fordele og ulemper ved

- Profilsikkerhed (hvem kan se hvad)?

Udover dette, håber jeg der vil være tid til at

raw. Jeg vil desuden forklare om mikrojustering

Udover disse ting, håber jeg der vil være tid til evt.

besvarer evt. spørgsmål. Kurset henvender sig

hvor du kan fintune dit udstyr.

spørgsmål.

primært til iPad/iPhone brugere.

Pavillonen, Kærvej 11, Grønne stue

46

Tilmeld dig på www.fof-djursland.dk eller på 86 32 55 88


P R A K T ISK E O P LY S NIN G ER Kurser

Udflugter og kulturrejser

Persondataloven

Tilmeld dig via hjemmesiden. Du vil herefter

Tilmelding er bindende og betaling refunderes ikke,

Alle oplysninger på deltagere ved FOF Djursland

modtage en bekræftelse indenfor 1 hverdag fra

uanset hvornår afgud gives.

registreres i vores lokale administrationssystem.

tilmelding. (Dog ikke i ferieperioder). Modtager

Afbestillings- og rejseforsikring er deltagerens eget

Relevante data der registreres er: Fødselsdato/

du den ikke, skal du først tjekke dit ”Spam-filter” i

ansvar. Vi anbefaler, at man kontakter sit forsikrings-

cpr-nr., navn, adresse, tlf., mobil, mail og deltagel-

mailboxen og derefter kontakte kontoret.

selskab inden tilmelding og betaling af depositum.

se på aktiviteter inkl. Betaling. Alle data forbliver

For at få det bedste udbytte af FOFs udflugter og

lokalt i administrationen og videregives udeluk-

Mød aldrig op uden af være tilmeldt. Tilmeld dig i

kulturrejser, er det deltagerens ansvar, at være

kende til relevant underviser i det forhold, det er

god tid. Ved tilmelding skal vi bruge din fødsels-

i en rimelig god fysisk form, så programmet kan

nødvendigt i forhold til varetagelse af undervis-

dag, navn, adresse, mobilnummer og e-mail

gennemføres som anført! FOF Djursland er medlem

ning. I henhold til folkeoplysningsloven videregi-

adresse. Bor du uden for den kommune kurset

af Rejsegarantifonden – reg.nr. 2260.

ves data ligeledes til kommunal instans. Alle af

afholdes i, skal vi bruge hele dit cpr. nummer. Vi

Der gøres opmærksom på at enkelte kurser og

FOF ansatte i administration, undervisning m.v.

er nemlig lovmæssigt forpligtede til at indberette

rejser/udflugter kan være udsolgt, når programmet

orienteres om overstående regler for behandling

deltagere mellemkommunalt.

udkommer, idet nuværende deltagere har mulighed

af data. Alle data opbevares i sikrede systemer og

Afmelding igen skal ske til kontoret. Ved mere

for at forhåndstilmelde sig.

aflåste lokaler og opbevares så længe det vurde-

end 10 dage fra kursusstart refunderes beløbet,

res relevant. Deltagerne er hermed orienteret og

end 10 dage fra kursusstart er beløbet tabt. Giv

Nedsættelse af deltagerbetaling:

dog besked, så underviseren ikke køber evt. varer

Norddjurs kommune giver 50% nedsættelse til

Kontoret:

hjem til dig.

personer med helbredstillægskort på 85% og

FOF Djursland

personer tilknyttet lokalpsykiatrien.

Kærvej 11, 8500 Grenaa

Foredrag

Syddjurs kommune yder ikke tilskud. Kontakt

Telefon 86325588, f@f-djursland.dk

kontoret eller læs mere på vores hjemmeside.

Telefontid: Mandag til torsdag kl. 10-15.

Køb billet via hjemmesiden eller ved at kontakte kontoret. Købte billetter refunderes ikke. Du

RABAT

modtager en bekræftelse indenfor 1 hverdag

Ved samlet tilmelding af min. 10 deltagere kan

Vi forbeholder os ret til ændring af undervisere,

efter køb. (Dog ikke i ferieperioder). Modtager du

opnås rabat til foredrag.

undervisningstider og undervisningssteder.

den ikke, skal du først tjekke dit ”Spam-filter” i

Vi yder ”ungerabat” på kr. 100 til unge under 25 år

Uddybende oplysninger findes på

mailboxen og derefter kontakte kontoret.

til flere kurser. Kontakt FOF kontoret herom.

www.fof-djursland.dk

dog fratrukket et gebyr på kr. 100. Ved mindre

kan til enhver tid frit få udleveret alle egne data.

Fredag lukket. FOF tager forbehold for trykfejl og prisændringer.

B e g i v e n h e d s k a l e n d e r f o r å r 20 19 JANUAR

FEBRUAR

MARTS

APRIL

T

1 Nytårsdag

F

1

F

1

M

1

O

2

L

2

L

2

T

T

3

S

3

S

3 Fastelavn

O

F

4

M

4

M

4

L

5

T

5 Juridiske tanker

T

S

6 Hellig 3 konger

O

6 KULTURDAG

O

M

7

T

7

T

8

F

8

O

9 Ebeltoft Bibliotek kl. 13-15

L

T 10

S

F 11

M 11

L

12

T 12

S

13

M 14

2

JUNI

O

1

L

2

T

2

S

2

3 Besøg Ebeltoft Gårdbryggeri

F

3

M

3 Anholt højskole

T

4 Mette Blomsterberg

L

4

T

4 Anholt højskole

5 Jesper Theilgaard

F

5

S

5

6 KULTURDAG

L

6

M

6

T

7

S

7

T

F

8

M

8

O

9

L

9

T

9

T

10

S

10

O 13 3

MAJ

T 14

6

7

ET TOR KON KKET U L ER

10

14

15

1 23

O

5 Anholt højskole

T

6

7

F

7

8

L

8 Det ukendte Italien

9

S

9 Det ukendte Italien Pinsedag

O 10

F 10

19

Grundlovsdag

M 10 Det ukendte Italien 2. pinsedag

T 11

L

11

T 11 Det ukendte Italien

T 12 Nick Horup

F 12

S

12

O 12 Det ukendte Italien

O 13

L

13

M 13

T 14

S

14 Palmesøndag

T 14

F 14 Det ukendte Italien

M 11

11

20

T 13 Det ukendte Italien

T 15

F 15

F 15

M 15

O 15

L

15 Det ukendte Italien

O 16

L

16

L

16

T 16

T 16

S

16

T 17

S

17

S

17

O 17

F 17 Store bededag

M 17

F 18

M 18

T 18 Skærtorsdag

L

18

T 18

L

19

T 19

T 19 Jørgen Skovboe

F 19 Langfredag

S

19

S

20

O 20

O 20 Anders Kofoed

L

20

M 20

T 21 Anette H. Olesen

T 21

S

21 Påskedag

T 21

F 21

T 22

F 22

F 22

M 22 2. påskedag

O 22

L

22

O 23

L

23

L

23

T 23

T 23

S

23

T 24

S

24

S 24

O 24

F 24

M 24 Skt. Hans dag

F 25

M 25

T 25

L

25

T 25

26

M 21

4

8

M 18

9

M 25

12

13

16

17

L

26

T 26 Besøg Gl. Estrup Gartneri

T 26

F 26

S

S

27

O 27

O 27

L

27

M 27

T 28 Svend Brinkmann

T 28 Peter Ingemann

S

28

T 28

T 29

F 29

M 29

O 30 Rønde Bibliotek kl. 13-15

L

T 30

T 31

S 31 Tur til Sprogø

M 28

5

30

18

25

O 19 21

T 20 Peter Brandes kunsttur

26

O 26 22

T 27 F 28

O 29

L

29

T 30 Kr. Himmelfartsdag

S

30

F 31

Der kan betales på MobilePay 2233 2372 eller overføres til konto 1551 3206201568 - HUSK ALTID AT NOTERE DIT DELTAGERNUMMER!

47


grafiskforum.dk

DJURSLAND

KONGERNES NORDSJÆLLAND 14.-15.9.19

NICK HORUP 12.3.19

YOGA PÅ SAMSØ 16.-18.8.19

HØJSKOLE ANHOLT 3.-5.6.19

KULTURREJSE ITALIEN 8.-15.6.19

CAMINO PORTUGUES 6.-14.10.19

SPROGØ - TURE 31.3.19 OG 25.8.19

FOF Djursland Kærvej 11 8500 Grenaa Tlf. 8632 5588 www.fof-djursland.dk

FOFs telefontid: FØLG OS PÅ FACEBOOK

Mandag - torsdag Fredag

kl. 10-15 lukket

FOF Djursland - FORÅR 2019  
FOF Djursland - FORÅR 2019