Page 1

NYT

34. ÅRGANG

DECEMBER 2014 / NR. 4

4-6 GRIB DAGEN OG MØD VERDEN MED ET SMIL

8-10

14-15-16

50 ÅR MED LÅSE PÅ NØRREBRO

DLF-MØDE I BILLUND 2014

N 18-19

GERT FANDT NØGLEN TIL GOD LEDELSE

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING


Af Torben Klindt, formand

2 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

Autorisation af låsesmede? D

LF har i mange år haft den holdning – og arbejdet for – at en autorisation af låsesmedebranchen ville være en rigtig god ide, men hidtil uden held. De relevante myndigheder har ikke ment, at der var nogen grund til dette. Nu er der imidlertid håb forude, uagtet at der selvfølgelig kan gå en del tid endnu. Sagen er nemlig den, at den finske låsesmedeforening har arbejdet for noget lignende i Finland gennem lang tid og det ser nu ud til at det lykkes. Det samme har de gjort i den italienske forening og det ser nu også ud til at det lykkes. Vi har naturligvis fulgt spændt med i disse tiltag.

Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer, deres familier og medarbejdere samt alle øvrige læsere af bladet en rigtig god jul samt godt nytår. Den Europæiske Forening – ELF – har naturligvis også fulgt dette tæt, og planen er, når det er helt på plads i Finland og Italien, at bringe det op på EU niveau, for på den måde at få det indført i de enkelte medlemslande.

med garanti DANSK LÅSE SME DE FORENING

DLF ønsker alle en glædelig jul

DLF ALMANAKKEN... 2014 18/12 Ruko udvalgsmøde, Herlev 2015 17/01 21/01 24/4 25/4 22-24/5

ELF bestyrelsesmøde, Amsterdam DLF Bestyrelsesmøde, Ishøj DLF Bestyrelsesmøde, Århus DLF Generalforsamling, Århus ELF Konvention, Dublin

UDGIVER: Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAKTION: Tina Hessellund, Industrikrogen 4, 2635 Ishøj

Torben Klindt Formand

ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening, Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj, Tlf. 43 770 870, Fax 7262 7282, E-mail. info@d-l-f.dk, Internet. www.d-l-f.dk Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 23. februar, 25. maj, 24. august og 9. november 2015. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget.

DLFS BESTYRELSE: Torben Klindt, København N (formand) Torben Yde, Herlev (kasserer) Gert Mejlshede, København N (næstformand) Leon Hammerup, Ishøj Tove Berg Jensen, Aalborg DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlemmer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. SATS OG TRYK: Dystan ApS OPLAG: 5000 stk.


Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Er du nu helt sikker?

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Ruko’s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem, der er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet er velegnet til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, hospitaler og boligforeninger. Det nye låsesystem er lanceret med ambitionen om at udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen

Yderligere information på www.ruko.dk/triton

med den specielt udviklede sidekode sætter det nye standarder for sikkerheden. Et Triton 501 låsesystem giver mulighed for at kombinere tre sikkerhedsniveauer i ét og samme system. Det giver høj sikkerhed og er en økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden høj, idet hver bruger kan nøjes med én nøgle, selvom der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


Af Hans Mortensen

4 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

Grib dagen og mød verden med et smil T

ør vi alle sammen møde andre mennesker, såvel fremmede som venner, kollegaer, kunder, kærester, samarbejdspartnere, chefer, psykologer, særlinge og hvem det nu ellers kan være, med ’det lille ekstra’, ja, så kunne, om ikke hele verden, så dog de situationer og relationer som folk etablerer og møder hinanden i, blive meget bedre. Det skaber positiv stemning, som smitter. Og når det angår relationer mellem kunder og leverandører, kan det faktisk føre til forlængelse af samarbejder, og i sidste ende føre til at bundlinjen bliver forbedret. Sådan lyder det grundlæggende budskab fra foredragsholderen, Connie Svendsen. Lørdag den 25. oktober om formiddagen stod hun for kick-off eventen på DLF’s Billundmøde. Det gik da heller ikke stille af sig, da hun kom med en humoristisk peptalk om ’det lille ekstra’, som kan få både arbejdet, fridtiden, ferien og hverdagen til at glide lettere ned. Og ændre vores måde at møde andre mennesker på og kommunikere med dem. ’THE ELLER KAFFE’ De fleste har prøvet det. Ombord på flyet på vej på ferie, under forretningsrejser eller på vej til destinationer af anden karakter og med andre formål. Altså, at møde et lettere uengageret kabinepersonale i døren når man stiger om bord. Hvor de let påklistrede smil og de instuderede velkomstattituder snart bliver afløst af den obligatoriske gennemgang af sikkerhedsprocedurer. Så vidt så godt. Det har man måske prøvet før og man forventer hverken andet eller mere. Men når man herefter bliver mødt med en let resigneret ligegyldighed af stewardesser og stewards, som med monoton og tonløs stemmeføring lirer den obligatoriske forespørgsel om ’the eller kaffe’ af på deres tur ned gennem midtergangen, ja, så kan det tage humøret fra selv den største flyentusiast

ET ÅBENT SIND OG EN SJOV ELLER FRISK BEMÆRKNING. EN KOMPLIMENT TIL KOLLEGAEN ELLER EN BEGEJSTRET KOMMENTAR TIL VEJRET, OGSÅ SELV OM DET REGNER. DET ER SÅDANNE SMÅ HANDLINGER SOM BÅDE SÆTTER GANG I DET GODE HUMØR OG KAN VÆRE MED TIL AT BRYDE ISEN OG GØRE HVERDAGEN LIDT MERE SPÆNDENDE

og gøre den nervøse flyskeptiker endnu mere neurotisk. DÅRLIGE VIBRATIONER FORPLANTER SIG Men det er jo ikke kun i rejsebranchen at en virksomheds medarbejdere kan sætte kunderne skakmat. Negative attituder kan være med til at bringe stemningen på nulpunktet stort set alle de steder, hvor mennesker dagligt møder hinanden. Er der tale om en kunde- og leverandørrelation, kan det have konsekvenser for både bundlinjen og det fremtidige samarbejde. Hvis en virksomheds medarbejdere bringer dårlige vibrationer og negative attituder med ind i et samarbejde lurer katatstrofen. Og er det tilfældet, kan det meget vel være sidste gang, kunden henvender sig til den pågældende leverandør. Det gælder uanset om det er et flyselskab, en smørrebrødsforretning, en håndværker, detailhandler eller andre aktører i handel, service og industri. Og det gælder altså også for låsesmeden. EN ILDSJÆL FYRER OP Sådan nogenlunde introducerede Connie Svendsen kick-off mødet. Og det var da heller ikke helt tilfældigt at de 15

Der var højt humør ombord på DLF’s kick-off møde. Connie Svendsen satte gang i dagen med sit foredrag om ’det lille ekstra’.

stolerækker med seks stole i hver række var delt med en midtergang, som var en anelse smallere end den plejer at være til kick-off mødet. Connie Svendsen greb nemlig ikke fortællingen om mødet med flyselskabernes kabinepersonale ud af den blå luft. Hun har selv arbejdet i Spieskoncernen som guide og har de seneste 20 år befundet sig i de højere luftlag som stewardesse i, det til koncernen tilknyttede flyselskab, Thomas Cook Airlines. Og det er i den grad sit eget liv og sine oplevelser fra arbejdet i rejse- og flyindustrien og fra en lang karriere på arbejdsmarkedet, samt fra mødet med mennesker i dagligdagen, som har inspireret hende til en omfattende foredragsvirksomhed. For er der noget Connie Svendsen brænder for,

fortsætter side 6


Tryk, tryk, tryg Med Yale Doorman er du på forkant med sikring af dit hjem Du får sikkerhed for altid at kunne komme ind i dit hjem – og du åbner døren ved at taste din personlige kode eller med en nøglebrik.

Samtidig har du også mulighed for at åbne mens du er på arbejde, hvis der kommer håndværkere eller andre gæster. Dette gøres via en app på telefonen. Yale Doorman kan indstilles til at låse automatisk – Og det giver en unik form for sikkerhed. Smart, nemt og bekvemt.

Scan QR koden og se hvordan du selv kan installere Yale Doorman Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

www.ruko.dk

An ASSA ABLOY Group brand


fortsat fra side 4

6 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014 så er det at man har en positiv tilgang og indstilling til livet. ÅBNER FLERE DØRE I LIVET - God trivsel er vigtig for mennesker i alle aspekter af livet. Men der er altså ikke nogen naturlov som sikrer den. Positiv energi, venlighed og imødekommenhed i mødet mellem mennesker er nogle af de forudsætninger, som gør det meget nemmere både at gennemføre opgaverne på arbejdet. Og som gør dagligdagens møder i det sociale rum relevante og nærværende. Det det gælder om, er, at gribe dagen og turde folde sig ud. Gør man det, åbner der sig en masse nye døre i livet. Jeg tror i hvert fald på, at det er muligt at gøre livet og hverdagen endnu mere interessant. Nogle dage synes man måske at det hele tårner sig lidt for meget op over en og at det hele er lidt for surt. Men det er måske her, det er vigtigt at vise en anden side af sig selv, så man ikke stivner i en bestemt rolle. Har man modet og tør udfordre sig selv, bliver man i stand til at påvirke sine omgivelser. Det er jo ikke fordi man kan redde verden, men man kan gøre det sted, man selv og andre mennesker er, lidt sjovere og et bedre sted at være. Og det er altså noget andre mennesker er modtagelige for. Vi bruger jo rigtig meget tid på arbejdet. Derfor er der også al mulig grund til at både vi selv, kollegaer og kunder får noget konstruktivt ud af de mange timer, forklarer Connie Svendsen. ET LIV MED ET ÅBENT SIND Fra hun som 17 årig startede med at arbejde på Dyrehavsbakken, blandt andet som ballonsælger udklædt som klovn, har Conni Svendsen været bidt af at

kunne sætte gang i hverdagen og kommunikationen med andre mennesker. Den uhøjtidelige stemning fra forlystelsesparken tog hun med, da hun som 19-årig startede sin egen ’Dyrehavsbakke’, med kiosken på Øresundsvej i København. Siden har hun både haft en smørrebrødsforretning i Stockholm, arbejdet som guide og som stewardesse, rejst Europa tyndt med en tryllekunstner, været kæreste med selveste den dobbelte Melodi Grandprixvinder, Johnny Logan. Og samtidig med alle sine gøremål har hun bibeholdt kontakten med Dyrehavsbakken og undervejs også født Danmarks næststørste baby. Det er med andre ord ikke udfordringer, der har manglet i Connie Svendsens liv. Men selv om hun går til de mange forskellige opgaver med åbent sind, mener hun stadig at der er muligheder for at gøre tingene endnu bedre. Ikke mindst når man tænker på, hvordan mennesker agerer, når de møder hinanden. MENNESKET ER EN KÆMPE RESSOURCE Det var disse tanker der for godt ti år siden gav hende ideen til at starte sin foredragsvirksomhed og leverede brændstoffet til emnet ’det lille ekstra’. Som hun forklarer, udgør mennesket en kæmpe ressource og al den positive energi, som man er i stand til at formidle og forvalte, går ofte fløjten i stress og jag og i alt for mange forskellige gøremål. Derfor var det hende nærmest magtpåliggende at komme ud med budskabet om at vi alle sammen bør gribe i egen barm og skabe gode vibrationer. Det har ført til rigtig mange foredrag. For, der er, som hun siger, et stort behov for at få sat gang i sagerne.

Peptalk til låsesmede.Tilhørerne blev inddraget under den stærkt underholdende seance.

- Her håber jeg, at jeg kan være en drivkraft der inspirerer til at komme i gang med at løse op for de fastlåse attituder og få gang i kommunikationen og samtalerne. Selv har hun klart kunnet mærke at en lidt anderlede approach til mennesker i hverdagen giver pote. Eksempelvis i flyveren, hvor hun sammen med resten af kabinepersonalet, indtil flere gange har fået humøret op at ringe ved at fyre en joke eller to af over højtaleranlægget. Eller når hun møder de rejsende med lidt mere nærvær og ser dem i øjnene når hun tiltaler dem og serverer kaffen, når hun møder folk i dagligdagen og måske lige tager farten af indkøbsvognen i supermarkedet eller giver plads for andre bilister, når de skal ud af indkørslen. Det er enkle virkemidler som giver resultater. - Men man skal heller ikke performe bare for at performe eller for at underholde. Så bliver det akavet, siger Connie Svendsen. VI MÅ IKKE SPILDE TIDEN Om det betyder at man bare for sjov skyld tager et par sjove briller på, kommer med en joke eller to, henvender sig med et smil eller kommenterer pladesamlingen eller blomsterbedet hos de kunder man besøger, eller spørger ind til opgaven på en optigtig interesseret og engageret måde, ja, så kan det altså godt fungere i en større sammenhæng. - Jeg tror at man når langt ved at vise noget interesse og noget varme samtidig med at vi udtrykker vores personlighed. Hvis vi hver især finder ud af hvad vi er gode til og bruger det når vi møder andre mennesker, så er jeg sikker på at vi kan skabe fundamentet til både et bedre liv og en meget bedre verden i de cirkler vi færdes i, lyder det fra Connie Svendsen. Man går lige og fløjter eller synger for sig selv. Og man hilser på sig selv i spejlet om morgenen, uden at jage en skræk i livet på sig selv. Ja, man er egentlig bare glad og godt tilfreds. Det går fint på arbejdet, i skolen og derhjemme hos manden eller konen, med vennerne og i familien i det hele taget. Ja, faktisk er hele verden venlig stemt over for en og man har overskud. - Jamen, det kommer sig måske af man selv møder verden på en positiv måde og bliver anderkendt for det. Og måske af, at man oplever at andre giver én ’det lille ekstra’. Så er det bare om at give det videre. Vi må simpelt hen ikke spilde tiden, siger Connie Svendsen med et af sine karakteristiske højre grin.


Vi varetager dine interesser • Altid klar med de skarpeste priser • Husk altid at spørge os - gerne en ekstra gang • Vi skubber til markedet • Vi skaffer lige det du behøver

Køb nemt & bekvemt på DanZafe.dk DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


Af Hans Mortensen

8 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

50 år med låse på Nørrebro D

et er yderst sjældent at alle medarbejderne får besked på at være til stede på en gang på firmaadressen på Nørrebro i København. Til daglig er der nemlig altid travlt og der er opgaver, som man skal løse lige fra morgenstunden. Men nu var det også en dag ud over det sædvanlige for Mejlshede Låse. Firmaet fyldte nemlig 50 år og derfor skulle man tage det traditionelle jubilæumsbillede. Og det skulle man tage inden gæster og gratulanter ankom for at fejre firmaet til receptionen om eftermiddagen. Missionen lykkedes. Fotoseancen i gården klappede og receptionen blev en kæmpe succes. Det blev faktisk til nogle rigtigt hyggelige timer i huset på Nørrebrogade om fredagen den 10. oktober. Fra klokken 15 strømmede branchekollegaer, samarbejdspartnere, forretningsforbindelser, leverandører, venner, bekendte, tidligere ansatte, folk fra lokalområdet og mange andre gratulanter ind ad dørene. GODE VIBRATIONER Firmaets hovedpersoner tog imod i det nye mødelokale oppe under taget. Her

MEJLSHEDE LÅSE GAV DEN GAS TIL RECEPTIONEN PÅ NØRREBROGADE I KØBENHAVN. GRATULANTER OG MEDARBEJDERE VAR ALLE MED TIL AT GØRE 50 ÅRS JUBILÆET TIL EN MINDEVÆRDIG DAG mødte Hans Mejlshede, hans kone Ketty og deres sønner Ole og Gert gæsterne med højt humør. Ligeledes var alle firmaets medarbejdere på plads, ja, der var faktisk folk fra kælder til kvist. I alle bygningernes kroge og afkroge bredte en summen af liv, festligt lag og højt humør sig. Fra man trådte ind i receptionen, til den videre færd op ad de kringlede trapper til callcentret og de forskellige reposer og videre til mødelokalet. Der blev budt på lidt godt til både ganen og maven og de gode vibrationer forplantede sig over alt i huset. Det var også en tydeligt glad og stolt indehaver af det familieejede firma, Hans Mejlshede, som fortalte at det havde været en rigtig stor dag. - Det var en super fantastisk dag. Det hele klappede. Og folk var i strålende humør.

Alle medarbejdere er samlet til jubilæumsbilledet.

Det er en kæmpe anerkendelse, at alle vore samarbejdspartnere og forretningsfobindelser, kollegaer, venner og bekendte tager nogle timer ud af kalenderen og bruger dem på at fejre dagen sammen med os. Vi mener selvfølgelig også at der er god grund til at fejre firmaet. 50 år i en branche der hele tiden udvikler sig på det tekniske område og stiller krav til både firmaets strategiske evner, til medarbejdernes kompetencer og til ledelsens fremsynethed, er altså meget godt gået, siger Hans Mejlshede. FORANKRET I LOKALMILJØET Det festlige jubilæum fandt sted i det hus, som firmaet har haft som sit faste holdepunkt i samtlige 50 år. Da man i sin tid grundlagde firmaet, startede man godt nok i nummer 86. Siden rykkede man også ind i nabobygningen i nummer 84, hvor hovedindgange i dag befinder sig. Mødelokalet, hvor receptionen blev holdt, ligger oppe under taget lige rundt om hjørnet i

fortsætter side 10


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespeciďŹ kke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespeciďŹ kke • Ingen adgangstilladelser, sikkerhedsrisiko - ogsĂĽ selv begrĂŚnset hvis et adgangsmedie af udløbstidmistes adgangstilladelser, ogsĂĽ begrĂŚnset af udløbstid • Decentral - seneste adgangstilladelser effektivt kke • Intelligent programmering - individuelle ogtildeles gruppespeciďŹ â€˘â€˘ Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles effektivt Ingen sikkerhedsrisiko selv hvis et adgangsmedie mistes adgangstilladelser, ogsĂĽ begrĂŚnset afhver udløbstid •• Alsidig - det rigtige produkt guration sikkerhedsrisiko - selvtil hvis et dørkonďŹ adgangsmedie mistes •• Ingen Alsidig det rigtige produkt til hver dørkonďŹ guration Intelligent programmering individuelle og gruppespeciďŹ kke • Decentral - seneste adgangstilladelser effektivt •• Langsigtet investeringssikkerhed -tildeles Skalerbarhed og integration Intelligent programmering individuelle og gruppespeciďŹ kke • Langsigtet investeringssikkerhed adgangstilladelser, ogsĂĽniveauer begrĂŚnset- Skalerbarhed af udløbstid og integration i -systemer medprodukt højere • Alsidigadgangstilladelser, det rigtige til hver dørkonďŹ guration ogsĂĽ begrĂŚnset af udløbstid i systemer -med højere niveauer •• Decentral seneste adgangstilladelser tildeles effektivtkan let Modulbaseret eksisterende lĂĽsesystemer • Langsigtet investeringssikkerhed -mekaniske Skalerbarhed ogeffektivt integration •• Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles Modulbaseret eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonďŹ gurationkan let opdateres og forbedres i systemer med højere niveauer • Alsidig - det produkt til hver dørkonďŹ guration opdateres ogrigtige forbedres •• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele • Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan letsystemet Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration • Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet i systemer med højere niveauer • Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet i systemer med højere niveauer opdateres og forbedres – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og •• Lav vedligeholdelse Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan letog avanceret teknologi • Modulbaseret - eksisterende lĂĽsesystemer kan let • Brugervenlig ĂŠt program bevarermekaniske et overblik over hele systemet avanceret teknologi opdateres og forbedres opdateres og forbedres vĂŚre materialer af høj kvalitet og • Lav vedligeholdelse • Brugervenlig - –Êttakket program bevarer et overblik over hele systemet • Brugervenlig - ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet avanceret teknologi •• Lav vedligeholdelse – takket materialer af høj mistes kvalitet og sikkerhedsrisiko - selv vĂŚre hvis et adgangsmedie • Ingen Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespeciďŹ avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko selv- individuelle hvis etafadgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespeciďŹ adgangstilladelser, ogsĂĽ- begrĂŚnset udløbstid •• Intelligent - individuelle og gruppespeciďŹ adgangstilladelser, begrĂŚnset af udløbstid Decentral -programmering senesteogsĂĽ adgangstilladelser tildeles effektivt kke adgangstilladelser, begrĂŚnset udløbstid •• Decentral - seneste adgangstilladelser tildelesguration effektivt Alsidig - det rigtigeogsĂĽ produkt til hverafdørkonďŹ â€˘â€˘ Decentral -investeringssikkerhed seneste adgangstilladelser tildelesguration effektivt Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonďŹ Langsigtet - Skalerbarhed og integration Alsidig - detmed rigtige produkt til hver dørkonďŹ guration • Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration i systemer højere niveauer •• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration i systemer med højere niveauer Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan let iopdateres systemer og med højere niveauer • Modulbaseret eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan let forbedres •• Modulbaseret -ĂŠteksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kansystemet let opdateres og -forbedres Brugervenlig program bevarer et overblik over hele opdateres og -forbedres Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblikafover systemet •• Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer høj hele kvalitet og • Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet Lav vedligeholdelse avanceret teknologi – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og • Lav vedligeholdelse avanceret teknologi – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt - Fordelene kort fortalt

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

Kaba Denmark A/S KabaAlgade Denmark 43, 5592A/S Ejby

Algade 43, 5592 Ejby Tlf.: +45 63460004 Tlf.: +45 63460004 Fax: +45 63460005 Fax: +45 63460005 info@mollerundall.dk Kaba info@mollerundall.dk Denmark A/S www.kaba.com Kaba Denmark A/S Algade 43, 5592 Ejby www.kaba.com www.kaba.dk KabaAlgade Denmark A/S 5592 Ejby Tlf.: +4543, 63460004 www.kaba.dk Algade 43, 5592 Ejby Tlf.: +45 63460004 Fax: +45 63460005 Tlf.: +45 63460005 63460004 Fax: +45 info@mollerundall.dk Fax: +45 63460005 info@mollerundall.dk www.kaba.com info@mollerundall.dk www.kaba.com www.kaba.dk www.kaba.com www.kaba.dk www.kaba.dk

"VU "VU, ,B BC CB BGGP PSSI IB BO OE EMMF FSS "V"UV U ",


fortsat fra side 8

10 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014 Frederik VII’s Gade 3. I dag ejer familien Mejlshede alle bygningerne og firmaets mange aktiviteter fylder godt i både hovedbygningerne og i baghuset. Ligeledes er Mejlshede Låse et af lokalområdets ældste firmaer. I dagtimerne viser det fine art deco-skilt vej til firma og butik, som ligger på Nørrebrogade lige over for Assistens Kirkegaard. Og om aftenen og natten viser skiltets neon op og er et pejlemærke for de mange mennesker, som færdes på gaden. Firmaet spiller da også en central rolle i lokalområdet ikke mindst på grund af Hans Mejlshedes engagement i handelsforeningen og i andre lokale fora.

1

3

5

1: Carsten Ljungberg (Mejlshede Låse), Leif Ptak (ScionDTU) og Anders Walbum (Mejlshede Låse) lagde vejen forbi. 2: Ole Mejlshede og Kenneth Binau (Binau Låse). 3: Kasper Skov-Mikkelsen (Sikkerhedsbranchen), Tommy Hjulmand (Ruko) og Hans Mejlshede tager en snak. 4: Jesper Thomsen (Ruko), Kit Stinus (Mejlshede Låse) og Nick Larsen.(Medeco Sikkerhedslåse) hygger sig. 5: Rasmus Leisvig (Mejlshede Låse) og Claus Møller (Ruko). 6: Gert Mejlshede og Andreas Mark (MercedesBenz Danmark). 7: Gert Mejlshede og Eigil Nielsen (Birepo) skåler på jubilæet. 8: Jesper Thomsen (Ruko), Jess Knudsen (BurgWäcther) og Hans Mejlshede.

Det er med andre ord et firma med en helt speciel historie, som har spillet og stadig spiller en vigtig rolle. Både når det angår faglig dygtighed, når det gælder om at levere løsninger der holder, og når det handler om at være godt rodfæstet i lokalmiljøet. EN PERFEKT AFSLUTNING Receptionen forløb da også helt perfekt og blev en mindeværdig begivenhed for alle implicerede. Men festlighederne stoppede ikke der. Ved syvtiden om aftenen blev alle firmaets medarbejdere og deres ledsagere hentet i et par busser og kørt til middag på

2

4

6

7

8

Forsikringsakademiet Rungstedgård. Her fortsatte fejringen af firmaet til den lyse morgen. - Det var en super fin måde at afslutte en hektisk og pragtfuld dag. Alt klappede i de rolige omgivelser. Og alle havde en rigtig god aften. Vi ser tilbage på dagen som en stor oplevelse og er glade for, at så mange kom forbi og hilste på, siger Gert Mejlshede.

50 ÅR MED MEJLSHEDE LÅSE I 1964 åbnede Axel Mejlshede en lille låsebutik på Nørrebrogade 86 sammen med sønnen Hans og datteren Jutta. Efter få år giftede Jutta gift sig med en anden låsesmed og solgte sin andel af firmaet. Hans er stadig indehaver af firmaet sammen med sin hustru Ketty, og deres sønner Ole og Gert er begge uddannet låsesmede og aktive i firmaet. I 1970 købte firmaet ejendommen på Nørrebrogade 84 og etablerede en markant større forretning i lokalerne fra Felkovs damekonfektion i stuen og på 1. sal. I begyndelsen blev de øvrige etager udlejet som klubværelser, men gradvist voksede firmaet, og lidt efter lidt blev etagerne inddraget. I dag fylder firmaet hele ejendommen plus naboejendommen i Frederik VII’s Gade 3. Derudover ejer Mejlshede Gruppen A/S ejendommene på Nørrebrogade 86 og 88. I løbet af 1970’erne og 80´erne voksede firmaet støt. I 1977 begyndte Mejlshede at importere det amerikanske produkt Medeco, der senere blev etableredet i et separat selskab. I 1989 købte Mejlshede Dansk Pengeskabsindustri ud af pengeskabsfabrikken Tann’s konkursbo, og samme år blev engrosafdelingen, Københavns Låsefabrik, solgt til svenske Copiax. I 2003 blev Sesam Låse tilføjet til firmaet. Sesam låse er et af landets ældste låsesmedefirmaer og har en stor markedsandel på Østerbro. Dermed voksede firmaet til godt 30 medarbejdere, og i 2005 købte Mejlshede DS Låseservice i Valby. Det køb gjorde Mejlshede Gruppen A/S til en full-service låsesmed, fordi DS Låseservice havde særkompetencer inden for industrien mens Mejlshede og Sesam var meget stærke inden for låsesystemer til ejendomme, institutioner og privatkunder.


NØGLEFRI HVERDAG — Duo MINIREAD adgangskontrol

Duo MINIREAD er en brugervenlig vægmonteret adgangskontrol til yderdøre, serverrum og lignende hvor fleksibel, kontrolleret og sikker adgang ønskes. Duo MINIREAD kan let integreres med andre DORMA produkter - dørautomatik, motor- og magnetlåse, el- og motorslutblik. Duo MINiREAD kan indgå i større systemer med Duo HOME og Duo OFFICE enhederne. Fakta om Duo MINIREAD: - Vejrbestandig. - Let programmering. - Op til 997 unikke brugere. - Flere sikkerhedsniveauer: PIN-kode. Nøglebrik. Nøglebrik + PIN-kode.


12 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

Her finder de DLF Låsesmeden JYLLAND ESBJERG FREDERICIA FREDERIKSHAVN HADERSLEV GRENAA HERNING HJØRRING HOBRO HORSENS KOLDING NYKØBING M. ODDER RANDERS RINGKØBING SILKEBORG SKIVE SØNDERBORG THISTED

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VARDE VEJLE VIBORG AABENRAA AALBORG ÅRHUS

* * * * * * * *

* *

SJÆLLAND

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 .............................................................................................. Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22................................................................................... Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 ................................................................... Låsepartner B.C. Fredericia A/S, Egeskovvej 145 ................................................................. Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 .............................................................................. Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 ................................................................................ Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 ................................................................................. Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 ........................................................................................ Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 ......................................................................................... Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum...................................... Hjørring Låseservice, Østergade 51 ........................................................................................ Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 ........................................................................ Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 ...................................................................... Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 ................................................................................... Morsø Låseservice, Nørrebro 42 ............................................................................................... Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 ......................................................... John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 ............................................... FD Alarm - Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Vesterled 12 ................................................. Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 ................................................................. Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 ............................................................................... Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 .............................................................................. Oles Låseservice, Møllevej 24 .................................................................................................... Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 ......................................................................................... Varde Låse-Service ApS, Vestervænget 1 ............................................................................. Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 ....................................................................................... LV Sikring ApS, Svendsgade 39A .............................................................................................. Keeper ApS, Tagtækkervej 27 ..................................................................................................... R2 Låseservice A/S, Falkevej 6 ................................................................................................... Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 ............................................................................................. Låsepartner BC Aalborg , Gugvej 150 ..................................................................................... Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 ............................................................................... Bonne Låse & Sikring ApS, Søren Frichs Vej 20 .................................................................. Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 ................................................................................. Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329....................................................... E.T. Låseservice ................................................................................................................................ Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg .................................................. John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Trindsøvej 15 ............................................ Låsekompagniet.dk, Søren Frichs Vej 52 ................................................................................ Låsepartner Århus A/S, Bjørnholms Allé 4-6 .........................................................................

TLF.

FAX

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 98 52 51 22 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 24 20 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 26 75 14 20 74 62 43 44 98 14 74 22 98 16 87 88 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

75 12 01 11 75 45 35 32 75 12 93 12 75 93 42 50 98 43 03 44 96 20 10 17 74 53 11 98 86 30 02 76 97 22 41 41 96 27 88 12 98 90 25 98 98 52 28 22 75 61 59 33 75 53 98 10 97 71 00 70 86 10 05 56 86 41 10 50

..................................................................................................... TLF.

FAKSE LADEPLADS Profil Låse, Hovedgaden 68 ......................................................................................................... FREDERIKSSUND * Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 ............................................................................... GRÆSTED * Nordkystens Låseservice, Helsingevej 56 ............................................................................... HELSINGØR Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 ............................................................................................... Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B ......................................................................................... HILLERØD Frederiksborg Låseteknik, Vølundsvej 9 .................................................................................. HOLBÆK * Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 ...................................................................................... * Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 ................................................................. KALUNDBORG * Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 .............................................................................. KØGE * DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 .......................................................... Can Service ApS, Kingosvej 5 .................................................................................................... NÆSTVED * Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 ........................................................................... * Lavpris laase.dk, Teatergade 3 .................................................................................................... * Låsepartner Næstved, Erantisvej 42......................................................................................... * Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E ................................................................................ RINGSTED * Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 .............................................................................. ROSKILDE * Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 ...................................................................... SLAGELSE * Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B ................................................................... * Låsesmeden, Trekanten 14A ....................................................................................................... * Låsepartner Slagelse, Bredegade 14 ........................................................................................ SOLRØD A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 ........................................................................... STEGE Stege Låseservice, Ulvshale 8 ..................................................................................................... TUNE * Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 .................................................................................... TØLLØSE Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C ................................................................................ VEMMEDRUP Can Service ApS, Kastanievej 50 .............................................................................................. VORDINGBORG Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D .......................................................... ØLSTED * De Blå Låsesmede, Månelysvej 1 ..............................................................................................

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 56 65 69 29 56 63 22 15 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

86 81 43 12 97 53 49 19 74 62 42 43 97 91 03 40 97 92 01 68 75 22 33 77 75 82 59 33 74 62 42 43 98 14 75 55 98 11 77 02 86 10 83 44 86 10 05 56 86 10 05 56 86 27 76 65 86 13 41 26 87 41 92 01

FAX 35 81 48 18 47 31 42 99 48 39 25 05 49 26 57 14 48 25 56 06 59 49 82 17 59 43 44 87 59 51 76 45 56 63 12 12 36 30 89 06 55 72 15 36 55 72 72 07 55 77 40 48 55 72 48 52 57 61 12 37 46 36 43 44 58 53 48 65 58 53 41 48 56 14 48 36 55 81 33 17 46 16 21 92 59 18 52 99 36 30 89 06 55 37 00 14 47 74 85 77


DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014 · 13

- med garantiordning LOLLAND-FALSTER NAKSKOV NYKØBING F.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 ............................................................................... * MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C ................................................................................... Nykøbing F. Låseteknik ApS, Systofte Skolevej 2 C .......................................................... * Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 ...........................................................................................

BORNHOLM RØNNE

TLF.

FAX

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85

54 92 70 96 54 85 03 97 54 85 76 77 54 81 86 35

TLF.

FAX

* Brendes ApS, Åkirkebyvej 59 ..................................................................................................... 56 95 15 66

FYN

56 95 15 14

TLF.

FAX

65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

64 41 70 64 65 91 01 62 66 10 82 13 66 12 59 89 63 11 12 05 66 12 53 74 62 20 14 30

HOVEDSTADSOMRÅDET

TLF.

FAX

* Allerød Låse Service, Solvang 14 ............................................................................................... * Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S .................................................... * Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup ............................................................................. BAGSVÆRD Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 ............................................................................... BALLERUP * Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 ............................................. BIRKERØD * Låsepartner Nordsjælland, Toftebakken 9 A ........................................................................ BRØNSHØJ Binau Låse, Frederikssundsvej 155 ........................................................................................... CHARLOTTENLUND Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 ................................................................. FARUM * RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 ............................................................................... FREDERIKSBERG * A/H Låsemontage ApS, Smallegade 26A .............................................................................. * A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 ....................................................................................................... Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 ............................................................................. Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 ..................................................................... * JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A ............................................................................. GLOSTRUP * Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 ........................................................................ HELLERUP Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ....................................................................................... HERLEV ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 .................................................................................. * Låsepartner Herlev, Vesterlundvej 20 .................................................................................... HVIDOVRE * Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 ......................................................................................... * Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 ........................................................................... ISHØJ * Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2............................................................................................ KØBENHAVN * Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV .............................................................. * DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 .................................................................................. * Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N ........................................... * Københavns Låsekompagni ApS, Holbergsgade 11, Kbh. K ............................................. * Låsepartner, Vesterbro, Kbh. V ................................................................................................... * Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N .................................................... * Låsepartner, Nordvest, Kbh. V ................................................................................................... * Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø ......................... SKODSBORG * Alarm & Låseteknik ........................................................................................................................ SØBORG Gladsaxe Låseservice, Søborg Hovedgade 148 ................................................................... Lavprislaase.dk København, Søborg Hovedgade 53 .......................................................... VANLØSE Sikret, Ålekistevej 40 ..................................................................................................................... VALBY * Låsespartner City, Følage 2 ........................................................................................................ Låsespecialisten John R. Hanson A/S, Vigerslev Allé 19 .................................................. Can Service ApS, Vigerslevvej 298............................................................................................

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 66 66 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 33 33 00 61 33 25 88 00 35 39 39 39 38 19 11 42 35 42 00 33 39 20 20 20 39 31 12 20 70 22 72 06 38 79 14 14 33 12 12 12 36 30 03 75 36 30 89 00

48 14 39 20 32 84 48 58 32 52 00 93 44 49 04 74 38 71 08 38 45 82 30 82 38 60 74 74 39 64 59 98 44 99 99 98 38 33 68 78 38 33 34 40 33 31 11 13 38 86 00 08 38 19 47 40 43 43 29 30 39 62 17 54 44 94 09 21 44 85 27 79 36 47 05 11 44 65 20 85 46 91 30 29 33 26 12 38 36 44 02 16 35 83 24 57 33 15 68 70 33 25 88 01 35 39 10 04 38 19 11 52 35 38 00 33 80 81 82 83 39 31 12 21 55 72 72 07

NYBORG ODENSE

SVENDBORG

ALLERØD AMAGER

* * * * * * * *

Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 ..................................................................................... Låsegruppen Danmark aps, Munkehatten 1A ...................................................................... Låsepartner BC Odense, Østbirkvej 7 ..................................................................................... Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 ..................................................................................... Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum ...................................................................................... Thoms Låseservice, Søndergade 5 ........................................................................................... Låsepartner Svendborg, Ryttervej 8 ........................................................................................ Sydfyns Låseservice A/S, Rødeledsvej57 ...............................................................................

36 30 00 99 36 30 89 06

REGISTRERET AF F&P * VIRKSOMHEDER DER ER ISO 9001 CERTIFICERET I MEKANISK SIKRING I HENHOLD TIL DE KRAVSPECIFIKATIONER, DER ER UDARBEJDET AF FORSIKRING & PENSION, DLF, SIKKERHEDSBRANCHEN M.FL.


Af Hans Mortensen

14 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

DLF-møde i Billund 2014 DER VAR STORT RYKIND AF LEVERANDØRER PÅ DLF’S ÅRLIGE BILLUNDMØDE. EFTER NOGLE DAGE MED MASSER AF KURSUSAKTIVITET FOR LÅSESMEDENE VAR DET LØRDAG LEVERANDØRERNES TUR TIL AT VISE BÅDE SLAGNUMRENE OG DE NYESTE PRODUKTER OG I DET HELE TAGET KOMME TÆT PÅ DERES KUNDER BLANDT LÅSESMEDENE. DET GIK DA HELLER IKKE STILLE AF. MANGT EN CYLINDER OG DØRAUTOMATIKLØSNING BLEVET TAGET I ØJENSYN, LIGESOM DE NYESTE NØGLEBOKSE, ADK-KOMPONENTER, PENSIONSMULIGHEDER, OG ØKONOMI- OG PLANLÆGNINGSSYSTEMER BLEV STUDERET PÅ TÆT HOLD.

Abus havde den nye 4-kanals HDTV netværksoptager med. - Optageren og nye HD kameraer i IP-serien gør det attraktivt for både små firmaer og private at installere tv-overvågning. Det er nemt at gå til via computeren og kvaliteten af optagelserne er knald gode, siger Torben Christensen fra ABUS.

Egon Worm, fra Worm, præsenterede Cloudbaseret nøglehåndtering. Det er Egon Worm til højre.

Der var røre i andedammen hos Ruko. Carl F havde Geo Cylinderen fra Salto med som en stærk nyhed. Jan Hansen præsenterer den her i fin stil.

Habo var på Billundmødets udstilling for første gang. Firmaet der blandt andet leverer dørgreb i syrefast rustfrit stål havde blandt andet produkter fra 316-serien med. Det var distrektchefen for Sjælland, Lasse Bigaard, som stod for fremvisningen på standen.

Danske Forsikringsmæglere tilbyder fordelagtige pensionsordninger til firmaer og deres ansatte. - Det går rigtigt fint. Vi har en god dialog med DLF’s medlemmer og har fået mange forespørgsler på vore produkt, siger Michael Yde og Claus Henriksen, fra Danske Forsikringsmæglere.


DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014 · 15

ScaniTech viste deres Wincompass & Servicesuite. Løsningerne står for langt større integrationsmuligheder end tidligere. Ordrehåndtering, planlægning af projekter og lagerstyring spiller meget nemmere sammen med faktureringen af de enkelte opgaver. Så behøver man ikke at køre med to separate systemer. En detailversion hvor integrationen endvidere bliver koblet op med de handlinger, bestillinger og transaktioner, man foretager i kassen i butikken, sørger for endnu mere overblik og sammenhæng. Det styrker processerne i firmaet og skaber endnu bedre service for kunderne. Integration med webshoppen er også mulig. Her er det folkene fra ScaniTech med Otto Dagnæs til højre.

Silca præsenterede det sidste nye skud på stammen af datastyrede nøglemaskiner. Silca Futura-maskinen kombinerer både topfræsemaskinen og en maskine til fræsning af cylindernøgler af enhver type i en og samme maskine. Maskinen gør det muligt at fræse alle typer af bilnøgler, cylinder- og krydsnøgler som kopi eller efter kode.

Blandt mange andre ting viste Danzafe den nye startpakke med de 20 mest brugte nøgler frem. Startpakken er nem at have med i bilen for låsesmedene. Camilla Pedersen og Per Jørgensen viser frem. Gert Petersen og Birepo var på plads på udstillingen. Producenten af sikringsløsninger, hvor blandt andet forskellige udgaver af nøglebokse spiller en stor rolle, havde blandt andet sikkerhedsbommen til containere med. Bommen sikrer mod indbrud i containere og skaber optimal sikring på både byggebladser og i transportsektoren.

VingCard, som leverer låsesystemer til blandt andet hotelkæder, kollegier, boligselskaber og andre, har styrket afdelingen og medarbejderstaben med tilgangen af Tom Øland. Tom Øland er blevet tilknyttet som projektkonsulent og skal køre ud til slutkunderne og bliver dermed bindeleddet mellem dem og låsesmedene. Her er står Tom Øland mellem salgschef, Arne Hasselmann (tv.) og den tekniske chef, Thomas Buch.

Politiet havde meldt sin ankomst. Simon Nørskov fra Syd- og Sønderjyllands Politi tjekkede udstyr, produkter og løsninger ud. Han arbejder i politiets sikringsrådgivning og var i Billund for at se hvad der rør sig på udstyrsfronten. - Vi ved en del om hvordan indbrudsmønstrene tegner sig. Vore analyser og statistikker siger, at har man haft indbrud en gang er der 40 procent risiko for at man får indbrud igen. Det betyder at vi er opmærksomme på de folk, som har haft ubudne gæster i form af indbrudstyve. De har behov for yderligere sikring og her stiller vi gerne op og rådgiver. Derfor skal vi også have opdateret vores viden om hvilke løsninger, der er på markedet. Her giver udstillingen på DLF’s Billundmøde et godt overblik, siger Simon Nørskov.

fortsætter side 16


16 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

Mul T Lock viste sine løsninger på standen. Jef Jefsen fra Herning Pengeskabsfabrik havde prøver på firmaets værdibokse med.

Michael Schønberg, Gunnebo Nordic var på pletten med værdibokse. Sikringsgardiner fra Alux var på plads sammen med Lotte Christensen og Renny Rasmussen.

Medeco var på plads med deres højkvalitetscylindre.

Kaba var i Billund med sine løsninger. En af de seneste optimeringer hos leverandøren handler om ansættelsen af en nye salgschef. Han hedder Kasper Reinholdt.

Formanden for DLF, Torben Klindt, var godt tilfreds med både Billundmødet og udstillingen. - På udstillingsfronten er det lykkedes os at få flere ny leverandører med. Det er positivt og vi kan faktisk melde udsolgt, for der er simpelt hen ikke plads til flere udstillere, siger Torben Klindt.

Geze viste deres nye tofløjede døre med IQ Lock. I nødstilfælde drejer det sig om at kunne forlade en bygning i løbet af få sekunder, særligt hvis mennesker er i fare. På den anden side skal følsomme områder beskyttes mod uberettiget adgang. Selvlåsende paniknøgler skaffer sikkerhed for mennesker og materielle værdier og med IQ Lock-låsefamilien har Geze udviklet en optimal løsning. Samtidig lever leverandørens automatiske højhastighedsdøre op til den europæiske standard EN 16005. Det betyder at de har en integreret sikkerhedssensor inbygget som stopper døren, skulle den være på vej til at ramme nogen, når den åbner. Landechef for Geze Danmark, Henrik Carøe Gjellebøl, viser her løsningerne frem.


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Nøglen til en god forsikring Som medlem medlemaf afDLF DLFbetaler betalerdu dumindre mindreog ogfår fårsamtidig samtidigen enbranchetilpasset branchetilpasset Som forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hosIf. If. forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos Du får får en en fast fasttilknyttet tilknyttetkontaktperson, kontaktperson,der derhar harerfaring erfaringfra franetop netopdin dinbranche, branche, Du og endelig endelig får fårdu duen enVIP-postkasse, VIP-postkasse,hvor hvordu dukan kananmelde anmeldeskader skaderdøgnet døgnetrundt. rundt. og

vide mere mere så så ring ring tiltil os ospå på70 70121212122222 Vil du vide www.if.dk www.if.dk 12206 - InHouse 0213 12206 - InHouse 0213

DLF Forsikring Forsikring ii samarbejde samarbejdemed medIfIf


Af Nina Lave, Håndværksrådet

18 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

Gert fandt nøglen til god ledelse GENNEM VÆKST VIA LEDELSE FANDT GERT MEJLSHEDE UD AF, AT DET VAR NØDVENDIGT MED FLERE LEDELSES-VÆRKTØJER I KASSEN. HAN HAR NU FÅET FRIGIVET 30 PCT. MERE AF SIN TID TIL LEDELSE.

Når du kommer ud som låsesmed, forventer kunderne, at du er fagligt stærk i de værktøjer, du benytter. Som leder er medarbejderne dine kunder. De har også nogle forventninger om, at du kan anvende de ledelsesmæssige værktøjer.” Ordene er Gert Mejlshedes, men de stammer fra en tandlæge, Gert var i gruppe med i det skræddersyede udviklingsprogram Vækst via Ledelse, som Håndværksrådet er partner i. Og ordene har sat sig fast: ”Det havde hun (tandlægen red.) jo fuldstændig ret i. Der skal flere værktøjer i kassen. Som leder skal jeg selvfølgelig have den lækreste værktøjskasse”.

Gert Mejlshede.

VOKSET OP I EN RUKO-KASSE Gennem Vækst via Ledelse fik Gert og hans bror Ole Mejlshede et startsæt til den værktøjskasse, de bruger som virksomhedsledere. Og Gert er ikke i tvivl om, at de er kommet ud på den anden side som bedre ledere. Sammen står Gert og Ole for ledelsen af låsesmed-virksomheden Mejlshede Gruppen. Virksomheden blev stiftet i 1964 af deres far og bedstefar og beskæftiger i dag omkring 50 mand. Gert er med egne ord vokset op i en Rukokasse.

”Det er ren italiensk stil. Vi bor sammen, og vi arbejder sammen,” griner Gert. Uddannelsen som låsesmed kom først i 1993, og mange af de medarbejdere, som har været i virksomheden i en årrække, er derfor oprindeligt uddannet som noget andet. Virksomheden rummer derfor bl.a. både tre tømrere, en VVS’er og sågar en automekaniker. 30 PCT. MERE TID TIL LEDELSE. Med så mange medarbejdere er der nok at se til for lederne. Gert har stadig en del driftsopgaver, men efter Vækst via Ledelse har han fået 30 pct. mere tid til ledelse. ”Vi skrev helt specifikt ned, hvor mange opgaver der kunne uddelegeres. Ting, som man opfatter som basale, bliver nu gennemført. Vi har personalemøder og MUS-samtaler, og det generelle informationsniveau over for personalet om, hvad vi foretager os, er blevet markant forbedret. Vi har fået langt mere tilfredse medarbejdere. Så jeg synes først og fremmest, at vi har fået en bedre arbejdsplads ud af det, og så


DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014 · 19 skal væksten såmænd nok komme”, siger Gert. Der er dog allerede sket en vækst i medarbejderstaben, som er vokset med et par ansatte. FOKUS PÅ MUS-SAMTALER OG VÆRDIER MUS-samtalerne var en udfordring for Gert og hans bror. De havde ganske enkelt svært ved at nå at gennemføre MUSsamtaler med de mange medarbejdere. Nu har de fået lavet et korps af MUS-koordinatorer, som typisk holder MUS-samtaler med 5-6 medarbejdere hver. Gert og Ole tager i stedet samtaler med MUSkoordinatorerne og ledende medarbejdere. Derudover er Gert blevet bedre til at se medarbejderne som individuelle personer frem for en homogen gruppe. ”Personlighedstesten var en øjenåbner. Den har givet mig en større indsigt og tolerance. Før var vi ikke lige så bevidste om folks præferencer, og hvorfor de gjorde, som de gjorde”.

VÆRKTØJERNE BLIVER BRUGT I Håndværksrådet, som er partner i Vækst via Ledelse, roser konsulent Thomas Birger Hansen Mejlshede Gruppen for at arbejde så intenst med de ledelsesmæssige værktøjer: ”Det er en fantastisk rejse, som Mejlshede Gruppen har været på. Det er tydeligt, at de værktøjer, som de har fået, ikke bare samler støv i skrivebordsskuffen, men derimod bliver brugt aktivt. Det er afgørende at styrke ledelsen, hvis man vil skabe vækst, øge produktiviteten og løbende professionalisere virksomheden,” siger Thomas Birger Hansen. REJSEN FORTSÆTTER Rejsen fortsætter for Mejlshede Gruppen, som har valgt at fortsætte samarbejdet med konsulenthuset Moestrup, som de blev præsenteret for gennem Vækst via Ledelse. Derudover er Ole i gang med Diplomlederuddannelsen hos Djøf, mens Gert har tilmeldt sig en forelæsnings-

række om positiv psykologi og ledelse på Folkeuniversitetet. På spørgsmålet om, hvor virksomheden er om 5 år, falder svaret prompte: ”Vi er 5 mand mere, vi har en mere solid bundlinje fordi vores omsætning er steget 10-15 pct., vi arbejder for samme kundetyper, men vi har fået flere af dem, og vi har fortsat meget tilfredse medarbejdere,” slutter Gert. FAKTA OM PROJEKT VÆKST VIA LEDELSE - Vækst via Ledelse styrker 600 virksomheders ledelseskompetencer. - Vækst via Ledelse gennemføres af de fem regionale væksthuse, Håndværksrådet, Dansk Erhverv og Syddansk Universitet. - Vækst via Ledelse er støttet af Erhvervsstyrelsen og EU’s Socialfond - Vækst via Ledelse har et budget på 100 mio. kr. - Læs mere på www.vvl.dk

Af Hans Mortensen

Profilberegning på programmet TOVE BERG AFHOLDT ATTER KURSET I PROFILBEREGNING PÅ DLF’S BILLUNDMØDE

Ø

nsker man mulighed for selv at foretage beregninger og skære nøgler, kræver det at man er godkendt til at gøre det i de enkelte produkter. Installerer man låse uden at være godkendt til at foretage beregninger, er det nemlig producenten som ligger inde med koderne, og som både foretager beregninger og nøgleskæring. Ønsker låsesmeden større indflydelse og en større andel af opgaverne på markedet er det altså en god idé at blive godkendt i de forskellige produkter. Et af de steder låsesmedene har mulighed for at tage kurserne er på DLF’s Billundmøder. I år var ingen undtagelse. Tove Berg stillede op og afholdt kurset i profilberegning. Det forløb over to dage og Henry Sixhøj var en af deltagerne. - De forskellige producenter stiller krav om at firmaet har et kursusbevis, hvis

vi skal beregne og skære nøgler til deres systemer. Det er der som sådan intet nyt i. Ud over at man selv for mulighed for at foretage kode- og skærearbejdet, ligger en del af værdien ved selv at beregne også i de servicefordele det giver kunderne. De skal ikke vente unødigt længe på at vi sender låse og nøgler frem og tilbage til producenterne, så de kan gøre arbejdet. Nu kan vi foretage hele operationen, når vi er ude hos kunden og afslutte opgaverne hurtigt og effektivt der. Det er der altså mange fordele ved. Også for os selv rent administrativt. Det giver langt færre postgange, siger Henry Sixhøj. Han arbejder i broderen Ole Sixhøjs

låsesmedefirma, Oles Låseservice i Thisted. Firmaet har allerede kurset i hus via Ole Sixhøj. Henry Sixhøj mener dog det er vigtigt at så mange medarbejdere som muligt tager kurset. Hvis folk smider nøglerne væk er det vigtigt at man hurtigt har mulighed for både at få omkodet låsene og få skåret nye nøgler. Med kurset i hus får låsesmedene altså bedre kort på hånden når de skal hjælpe kunderne. - Ud over at hver enkelt medarbejder som kan foretage beregningerne og skære nøglerne, kan der også være andre fordele forbundet med kurset. Det er jo komplekst stof og det er faktisk ikke helt tosset at få genopfrisket stoffet og få opdateret sine kompetencer, siger Henry Sixhøj.


Af Hans Mortensen

20 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

Kursus om brandinstruktion brændte igennem

E

rik Bro fra Esbjerg Låseteknik deltog i kurset om Brandinstruktion på DLF’s arrangement i Billund. Kurset blev afholdt af beredskabsinspektør fra Mariagerfjord Kommune, Casper Weisberg. Han gennemgik hvad de lokale brandregulativer kan indeholde af krav, og hvad regelsættet fra Bygningsreglementet siger med henblik på, hvordan man sikrer flugtveje og redningsåbninger. - For låsesmede er det vigtigt, at man ved noget om hvilket krav der gælder i forskellige former for byggeri, så de bygninger man installerer låse, sikring- og sikkerhedsløsninger i, lever op til kravene, også efter at låsesmeden har været der og har monteret låse og gitre eller hvad det nu kan være for optimeringer. Her gav kurset et godt indblik i, og et godt overblik over, hvad vi skal være opmærksomme på, siger Erik Bro. STYR PÅ STANDARDER Det er bygherren, som har ansvaret for, at bygningen lever op til kravene. Det er altså ikke alle husejere og bygningsejere og deres administratorer, som nødvendigvis

Beredskabsinspektør Casper Weisberg.

DLF HAVDE ET KURSUS OM BRANDINSTRUKTION PÅ PROGRAMMET PÅ BILLUNDMØDET. DELTAGERNE FIK ET INDBLIK I HVILKE REGLER OG KRAV DER GÆLDER FOR FLUGTVEJE I FORSKELLIGE SLAGS BYGNINGER. DET ER VIGTIG VIDEN NÅR MAN SKAL SIKRE HUSE OG BYGNINGER MED LÅSE OG GITRE.

kender regler og krav til bunds. Derfor er det vigtigt, at låsesmeden kan rådgive og gå i dialog med bygherren, hvis ønskerne om nye sikringsløsninger går i en lidt for kreativ retning. - Vi hørte om nye benævnelser for EUstandarder på det udstyr og de sikringsløsninger, som er godkendt, hvis vi skal sikre forskellige bygninger. Skal vi lave tilbud ud fra de tegninger, der er tilgængelige i et givet projekt, er det vigtigt, at vi ved hvad benævnelserne står for. Vi skal være godt opdateret, så vi ikke sidder med forældet viden. Her gav kurset dels en introduktion til de gældende regler og krav på området. Kurset inspirerede samtidig til, at vi selv går videre og er opsøgende med henblik på at styrke vore kompetencer. Det er jo vigtigt, at vi laver den rigtige løsning for kunderne første gang. Og som beredskabschefen fortalte, er det jo også altid en god idé at rådføre sig med de lokale brandmyndigheder. Det giver mulighed for at drøfte de helt konkrete projekter og muligheder for de løsninger man laver, siger Erik Bro. DIFFERENTIEREDE KRAV Som han ser det, er det fint at kurset bliver udbudt. For der er stor forskel på om det er en villa, en etageejedom med lejligheder eller det er et hotel man laver løsninger i. Her er der tale om differentierede krav til løsningerne alt efter bygningens art.

- Sikringsløsninger bliver mere og mere avancerede og komplekse. Det kræver stor teknisk snilde og gode kompetencer at installere det meget tekniske udstyr. Sætter man sig ind i reglerne og instrukserne for hvordan og hvilke løsninger man kan lave i en given opgave, optimerer man altså også sine kompetencer helt grundlæggende. Og så bliver vi altså mere attraktiv som samarbejdspartner i mange forskellige slags opgaver, siger Erik Bro.


DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014 · 21

Sidste kandidat til Ruko Prisen 2014 er fundet K

andidaterne til Ruko Prisen bliver fundet blandet de 20 låsesmede som hvert år bliver uddannet hos TEC i Ballerup. Låsesmedeuddannelsen er fordelt på to hold årligt, og ved hvert hold bliver holdets lærling udnævnt. Derefter bliver vinderen af Ruko Prisen 2014 fundet. FAGLIG DYGTIGHED, SERIØSITET OG OVERSKUD GJORDE UDSLAGET Det er TEC i Ballerup, der har udnævnt Peter Ambæk til holdets lærling på hold 2. Peter Henriksen fra TEC forklarer her hvorfor: ”Peter har gennem hele forløbet vist et fagligt højt niveau, og lavet den bedste teoriprøve nogensinde. Derudover

DET BLEV PETER AMBÆK FRA NÆSTVED DER LØB MED TITLEN SOM HOLDETS LÆRLING PÅ ÅRETS SIDSTE HOLD AF DEN POPULÆRE LÅSESMEDEUDDANNELSE. PETER ER DERMED MED I OPLØBET TIL AT VINDE RUKO PRISEN 2014.

har han arbejdet meget seriøst under svendeprøven, og haft masser af overskud. Jeg ønsker Peter tillykke med svendebrevet, og al held og lykke i fremtiden som udlært låsesmed.”

Til daglig arbejder Peter hos Lavpris Laase i Næstved, og bor i Næstved. TO NOMINEREDE TIL RUKO PRISEN Ud over Peter Ambæk er en anden låsesmed i år blevet udnævnt som holdets lærling fra hold 1. Det er Thomas Hansen fra Brendes ApS, som også er med i opløbet om at vinde Ruko Prisen 2014. Vinderen af Ruko Prisen modtager en forgyldt hængelås, og en studierejse til en virksomhed i den verdensomspændende ASSA ABLOY koncern.

GEZE INNOVATIVE SYSTEMLØSNINGER

www.geze.dk

Få fuld adgang til de bedste løsninger på www.geze.dk

Her ses kandidaten til Ruko Prisen 2014 Peter Ambæk sammen med Peter Henriksen fra TEC.

Dørteknik Automatiske dørsystemer Glassystemer Ventilation og brandventilation Sikkerhedsteknik

GEZE Danmark Mårkærvej 13 J-K, 2630 Taastrup Tel. 46 323 324, Fax 46 323 326 E-Mail: danmark.se@geze.com www.geze.dk


PRODUKT • NYT

22 · DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014

Nyt låsesystem har været med til at sikre asylcenter Helsingør DA ASYLCENTER HELSINGØR VAR KLAR TIL AT TAGE IMOD SINE NYE BEBOERE, VAR DER GÅET FLERE OVERVEJELSER FORUD FOR HVORDAN MAN BEDST MULIGT KUNNE OMDANNE BYGNINGEN TIL AT HUSE NYANKOMNE FLYGTNINGE.

A

sylcenter Helsingør er indrettet i det tidligere Helsingør hospital, og derfor var det vigtigt for Røde Kors, at bygningen skulle moderniseres inden de nye bebeoere kunne flytte ind. Det krævede bl.a. en opdatering af sikringen i bygningen. Et af de vigtigste krav var, at låsesystemet skulle have et højt sikkerhedsniveau – og samtidig skulle personale og beboere kunne bevæge sig frit og ubesværet rundt i bygningen. LØSNINGEN Med afsæt i kravene blev låsesystemet Triton 501 valgt. Låsesystemet er god-

kendt på højeste sikkerhedsniveau, og man kan bl.a. kombinere op til tre sikkerhedsniveauer i et og samme system – men personalet og beboerne har stadigvæk kun brug for én nøgle, for at kunne komme frit rundt i bygningen. Det er Nordkystens Låse som har stået for installationen af låsesystemet. Hans Henrik Brolev, fra Nordkystens Låse, fortæller: ”Asylcenter Helsingør valgte at kombinere deres låsesystem med to sikkerhedsniveauer. Det var ikke alle lokaler som havde brug for det højeste sikkerhedsniveau – og det var helt klart en fordel, at det ikke var nødvendigt at installere dyrere låsecylindre, på de lokaler hvor det ikke var påkrævet.” Hos asylcenter Helsingør virker låsesystemet således, at de ansatte har hver sin nøgle, som kun giver adgang til de steder der er nødvendige for dem. Derudover har beboerne hver sin værelsesnøgle, som virker på eget værelse, og det badeværelse som er tilknyttet.

Af Hans Mortensen

Varmt arbejde i Billund H

vis man tilføjer en lås i branddøren, som man borer huller i for at montere låsen, er det ikke længere en branddør. Så har man beskadiget det brand-

Beredskabsinspektør René Nikolajsen.

isolerende materiale og så lever døren ikke længere op til kravene for branddøre. Det var regler om hvordan man gebærder sig på området for branddøre og låsesystemers samspil med alarmer, som blev luftet på kurset om varmt arbejde på Billundmødet den 25. oktober. Ole Sixhøj fra Oles Låse Service i Thisted deltog og fik nyttig viden med hjem. - Man skal tænke sig om inden man monterer låse i de eksisterende branddøre. Kurset gav indblik i hvornår det er tilladt og hvornår det ikke er tilladt at montere låse i branddørene. Ved montering af f.eks. el-låse med gennemboring af dørpladen for lednings gennemføring kan det være problematisk, da denne operation kan ødelægge hele brandgodkendelsen på

døren. Det afhænger jo blandt andet af i hvilken slags byggeri dørene sidder og hvilken typebetegnelse dørene har. Derudover blev det gennemgået, hvordan låseog adgangskontrol systemer spiller sammen med brandalarmerne og røgventilationssystemerne. Så det var alt i alt god og nyttig viden, som blev formidlet, siger Ole Sixhøj, som også er glad for at DLF tager kurser som dette med på Billundmødet. - Vi blev meget godt klædt på til opgaver hvor vi skal ud og installere løsninger på steder, hvor branddøre er i spil. Det er jo vigtigt både for personsikkerheden og for de forsikringsmæssige detaljer at hele låse- og adgangskontrol systemet er godkendt og fungerer som det skal, siger Ole Sixhøj.


Af Hans Mortensen

DLF SIKRINGSNYT NR. 4 2014 · 23

Ny EN standard på plakaten D

er er komment ny EN-standard for dørautomatik fra den 1. april 2013. Standarden EN 16005 sikrer, at døre med automatik, der opgraderes så de åbner med mere end 50 grader i sekundet, overholder de gældende sikkerhedskrav, som sørger for at døren stopper, inden den støder mod eksempelvis en person. Danzafe stod sammen med Dorma for kurset i EN 16005-standarden. - Monterer man f.eks. en sikkerhedssensor på dørbladet, hvor automatikken er blevet opgraderet, så modvirker den at man bliver ramt af døren. Bliver døren eksempelvis åbnet fra den ene side og der kommer en person fra den anden, som ikke er klar over hvor hurtigt døren åbner, skal døren altså stoppe inden det går galt, siger Ruben Mejer, som er salgschef i Danzafe, og som var med til at afholde kurset. Som han forklarer, hører der oplysningspligt med, når låsesmedene installerer de automatiske døre. - Derfor er det en fordel at låsesmedene erhverver sig et kursus inden de installerer og monterer dørautomatikkerne. Det giver dem nogle rigtigt gode forudsætninger for at rådgive og diskutere opgaverne med kunderne og afklare behovene for løsningerne. Og det er altså nyttigt, siger Ruben Mejer. Der bliver installeret dørautomatik rigtigt mange steder. Både på hospitaler, i lufthavne, i skoler, på plejehjem og mange andre steder, hvor det er fordelagtigt at dørene åbner automatisk, enten for at skabe hurtigt flow eller fordi brugerne af dørene ikke er i stand til at åbne dem selv. - Mange nye dørautomatikker bliver ofte opgraderet, så de åbner meget hurtigt. Derfor skal man være klar til at rådgive sine kunder korrekt. Her skal man altså sørge for at for at det efterfølgende kan dokumenteres at man har foretaget rådgivningen. Har man foretaget den korrekt,

DANZAFE OG DORMA STOD FOR KURSET I DEN NYE EUROPÆISKE STANDARD, EN 16005, SOM OMHANDLER FUNKTION OG SIKKERHED I FORBINDELSE MED DØRAUTOMATIK

kan man nemlig ikke kan drages til ansvar for hændelsen, hvis der sker skader. Her klædte kurset deltagerne på til rådgivningen om EN16005 standarden, siger Ruben Mejer.

Ruben Mejer stod for kurset om EN 16005 standarden sammen med leverandøren Dorma.


Den klassiske kasselås i en elektronisk udgave NYHED

Yale Easy er en elektronisk lås, som passer sammen med den velkendte Ruko kasselås. Du låser op ved at taste en kode – du skal altså ikke huske nøglen, når du går hjemmefra, og du skal heller ikke stå

og lede efter nøglen i lommerne eller tasken når du kommer hjem. Yale Easy kan indeholde to koder, og man kan til enhver tid kode låsen om. Det er nemt at montere Yale Easy. Den kan monteres på alle døre – også tynde døre, hvor det kan være en udfordring at montere en elektronisk lås.

Læs mere på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

An ASSA ABLOY Group brand

DLF Sikringsnyt - nr 4 - december 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you