Page 1

NYT

34. ÅRGANG

SEPTEMBER 2014 / NR. 3

6-8-10 50 SIKRE ÅR PÅ NØRREBRO

N

4

14-16

BILLUND 2014

VINGCARD RYKKER TÆTTERE PÅ LÅSESMEDE OG SLUTKUNDER

18-19

LÅSESMEDENS DAG TRAK FULDE HUSE

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING


Af Torben Klindt, formand

2 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

De store firmaer tryner de små B

aggrunden for denne overskrift er, at jeg og en del af vores medlemmer nu igen har fået et brev fra et større firma – denne gang et boligselskab, der dikterer betalingsbetingelserne. I dette tilfælde vil de som minimum have løbende måned + 20 dage. Begrundelsen for dette er, at de vil ensrette betalingsbetingelserne for alle deres leverandører. Deres begrundelse lider dog et knæk, idet de skriver ”som minimum”. Hvor er ensretningen så henne?

Vi nærmer os nu det årlige arrangement i Billund, så husk nu at tilmelde Jer og Jeres medarbejdere til kurserne i Billund. Vel mødt 60 dage, hvis der forelægger en aftale om dette. Håndværksrådet arbejder på at få nedbragt kreditten firmaer i mellem til de 30 dage, der gælder for det offentlige. Under alle omstændigheder er det ikke rimeligt at det er de små virksomheder, der skal fungere som bank for de store virksomheder.

Torben Klindt Formand

Håndværksrådet har fokus på dette og i marts 2013 trådte et nyt direktiv i kraft hvori betalingsfristen til offentlige firmaer er begrænset til 30 dage. Derimod kan betalingsfristen mellem firmaer være op til

med garanti DLF ALMANAKKEN... 2014 15/10ELF Nordic, Stockholm 23-24/10 DLF profilberegnings kursus 24/10 DLF bestyrelsesmøde, Billund 24-26/10 Billund arrangement 22/12-5/1 Juleferie, sekretariatet lukket 2015 24/4 25/4 23-25/5

DLF bestyrelsesmøde, Århus DLF årsmøde, Århus ELF Konvention, Dublin

UDGIVER: Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAKTION: Tina Hessellund, Industrikrogen 4, 2635 Ishøj

DA NSK LÅSESM ED E FORENING

ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening, Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj, Tlf. 43 770 870, Fax 7262 7282, E-mail. info@d-l-f.dk, Internet. www.d-l-f.dk Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 10. november 2014 og 23. februar, 25. maj og 24. august 2015. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget.

DLFS BESTYRELSE: Torben Klindt, København N (formand) Torben Yde, Herlev (kasserer) Gert Mejlshede, København N (næstformand) Leon Hammerup, Ishøj Tove Berg Jensen, Aalborg DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlemmer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. SATS OG TRYK: Dystan ApS OPLAG: 5000 stk.


Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere

Med Code Handle kan du nemt og hurtigt øge sikkerheden i dit hjem, og det er kun dem der har koden som kan åbne døren og vinduet. Det bliver dermed svært for tyven, og nemt for dig. Der er ingen ledninger eller kabler at tage hensyn til, og selve montagen af Code Handle er lige at gå til.

Produktet er til indvendig brug og passer til gængse låsekasser på markedet. Code Handle leveres med en fabrikskode, som er let at ændre. Og koden huskes under et batteriskifte. Det er smart og fleksibelt.

Scan QR koden og se hvor nem Code Handle er at installere. Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat

www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


4 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

Billund 2014 24. - 26. oktober 2014

– IGEN I ÅR BYDER ARRANGEMENTET PÅ BÅDE FAGLIGE UDFORDRINGER, UDSTILLING I TOPKLASSE MED NYE LEVERANDØRER TIL LÅSESMEDENE SAMT FÆLLES KICK OFF PARTY OG SOCIALT SAMVÆR God grund til at ligge vejen forbi Billund i dagene 23-26. oktober 2014, hvor det årlige kursus arrangement ligger. I ÅR ER PROGRAMMET Torsdag den 23. oktober 2014 09:00 - 16:00 DLF Profilberegning kursus (2 dags kursus) Fredag den 24. oktober 2014 09:00 – 16:00 DLF Profilberegning kursus forsat 09:00 – 16:00 Varmt arbejde 09:00 – 12:00 Første hjælp m/hjertestarter 09:00 – 12:00 Opmålingsteknik for gitre 09:00 – 12:00 Adgang 24/7/365 09:00 – 12:00 EN 16005 sikkerhedsregler + adgangskontrol 09:00 – 12:00 Aperio 12:00 – 13.00 FROKOST 13:00 – 16:00 Adgang 24/7/365, Birepo 13:00 – 16:00 Opmålingsteknik for gitre 13:00 – 16:00 Brandinstruks 13:00 – 16:00 EN 16005 sikkerhedsregler + adgangskontrol 13:00 – 16:00 Aperio 19.00 Middag Lørdag den 25. oktober 2014 06.00 - 10.00 Morgenbuffet 10:00 –12:00 Kick off 12.00 Frokost 13.00 Udstillingen åbner 15.00 Kaffe & kage 17.00 Udstillingen lukker 18.30 Festmiddag med underholdning 01.30 Natmad Søndag den 26. oktober 2014 08.00 Morgenbuffet 09.00 Orientering til medlemmerne

“Hvis alle turde give “Det Lille Ekstra” ville verden være positivt forandret” – glædeligt om vores leverandører, medlemmer, medarbejdere samt ægtefælle ligger vejen forbi. Det er lørdag 25. oktober kl. 10 peptalk – ny energi, noget at tænke over ! Påstand: Alle kan lære det, det er gratis, det smitter som en luftbåren virus, produktionen stiger, sygefravær falder, mindre stress, bedre teamwork, bedre og hurtigere kommunikation. Uanset om man er et én mands firma, eller man tilhører de store bland låsefirmaerne, er der altid nyheder at hente på udstillingen. Fagmessen har en størrelse som gør det rigtig interessant, da man har tid til at få en uddybende kommentar. I år byder vi 3 nye udstillere velkommen til Billund.

Vi glæder os til at se jer i Billund!


Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Er du nu helt sikker?

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Ruko’s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem, der er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet er velegnet til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, hospitaler og boligforeninger. Det nye låsesystem er lanceret med ambitionen om at udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen

Yderligere information på www.ruko.dk/triton

med den specielt udviklede sidekode sætter det nye standarder for sikkerheden. Et Triton 501 låsesystem giver mulighed for at kombinere tre sikkerhedsniveauer i ét og samme system. Det giver høj sikkerhed og er en økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden høj, idet hver bruger kan nøjes med én nøgle, selvom der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


Af Hans Mortensen

6 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

50 sikre år på Nørrebro

D

et er et af de førende låsefirmaer som runder et skarpt hjørne den 10. oktober. Mejlshede Låse er i kraft af først og fremmest ildsjælen og den administrerende direktør, Hans Mejlshede, blevet en vigtig aktør på sikringsmarkedet. Både herhjemme, ude i Europa og resten af verden. Det er da heller ikke småting den i dag 74 årige ildsjæl har gennemgået for at nå så langt, som han og firmaet er nået i dag. Et åbent sind og en nysgerrighed af den anden verden er blandt de vigtige personlighedstræk. Det har både givet pote i form af vigtig know-how, faglig ekspertise og strategisk indsigt, og har dannet grundlaget for en forretningsmæssig tæft, der har styret virksomheden sikkert gennem både oliekriser og finanskriser og gennem såvel høj- som lavkonjunkturer. TOTALLEVERANDØR Og så har indsatsen skaffet firmaet rigtig mange gode samarbejdspartnere og ført

MEJLSHEDE LÅSE FEJRER 50 ÅRS JUBILÆUM DEN 10. OKTOBER. FIRMAET MARKERER DAGEN MED EN RECEPTION PÅ ADRESSEN PÅ NØRREBROGADE 84

til at galleriet af Hans’ og hans kone, Kettys, personlige venner tæller folk fra hele verden. Mejlshede Låse følger udviklingen på sikringsområdet tæt. Det gør firmaet i stand til at løse alle slags sikringsopgaver uanset størrelse og kompleksitet. Firmaet med det karakteristiske logo med de tre nøglehuller er med i forreste række, når det handler om at instroducere nye løsninger, nye teknikker og nye produkter. Faktisk er man med tiden blevet totalleverandør af sikringsløsninger og er både ISO 9001 certificeret, samt certificeret i alle de discipliner SikkerhedsBranchen tilbyder cerfiticering i herhjemme.

Her er det Københavns Låsefabrik, som var ejet af Mejlshede Låse, som har arrangeret en tur til det daværende Vesttyskland, for ca. 30 danske låsesmedefirmaer. Året er 1973 og selskabet besøgte flere låseproducenter. Turen var en succes og var med til at ryste låsesmedene sammen på tværs af firmaskel.

GENERATIONSSKIFTET ER ETABLERET Det hele startede for 50 år siden i en nedlagt charcutteriforretning på Nørrebrogade 86 i København. Her grundlagde familien Mejlshede låsefirmaet, Mejlshede Låse/ Nøgler, i 1964. Hans Mejlshedes fader, Aksel Mejlshede, havde siden besættelsestiden arbejdet i sin brors låsefirma. I 1964 ønskede han dog at gå nye veje og stiftede sammen med børnene, Hans og Jutta Mejlshede, Mejlshede Låse/Nøgler. Hans Mejlshede, som læste til civilingeniør ved siden af arbejdet i låsefirmaet, blev direktør i firmaet allerede fra første færd. Og selv om generationsskiftet er etableret med sønnerne, Gert og Oles, opkøb og deling af aktiemajoriteten, står der stadig administrerende direktør på Hans Mejlshedes visitkort. EKSPERTER I NØGLESKÆRING Det der startede i det små som et familieforetagende, har siden vokset sig stort og i dag er der mere end 60 ansatte i firmaet. Adressen er stadig Nørrebrogade, men i årenes løb har man udvidet de fysiske rammer, så man råder over tre bygninger, der strækker sig fra Nørrebrogade 84, 86 og 88 og rundt om hjørnet på Frederik VII’s gade til nr. 3. Fra begyndelsen lavede låsefirmaet masser af installationer at låse, ligesom oplukninger hørte med til repertoiret. Nøgleskæring blev man hurtigt specialister i, og der fandtes ikke den opgave og den lås man ikke kunne lave nøgler til. Import at tyske nøgleemner var med til at bane vejen for oparbejdelsen af denne helt særlige ekspertise. OPKØB STYRKER FIRMAET Med tiden opkøbte låsefirmaet både låseproducenter og andre låsemede og startede import af låseudstyr og cylindre fra USA.

fortsætter side 8


Vi varetager dine interesser • Altid klar med de skarpeste priser • Husk altid at spørge os - gerne en ekstra gang • Vi skubber til markedet • Vi skaffer lige det du behøver

Køb nemt & bekvemt på DanZafe.dk DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


fortsat fra side 6

8 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014 Her har der været tale om en målrettet strategi for at ruste sig til markedets krav og til den udvikling, som hele tiden er i gang på låse- og sikringsområdet. Ud over at man allerede var detailhandler, blev man med opkøbet af Københavns Låsefabrik i 1969, også importør og grossist. Flere af branchens andre aktører rynkede godt nok også på næsen, da de pludselig blev kunder hos konkurrenten. Men for Hans Mejlshede og firmaet var der mere på spil end blot køb og salg af varer, markedsandele og en hurtig fortjeneste. SAMLER BRANCHEN I DANMARK Låsefabrikken blev en rambuk i bestræbelserne på at samle branchen. I låsefabrikkens regi arrangerede Hans Mejlshede nemlig ture til det daværende Vesttyskland for at besøge producenter, leverandører og andre låsefirmaer. To ture i midten af halvfjerdserne var med til at ryste aktørerne i branchen bedre sammen. Herfra og til dannelsen af Dansk Låsesmede Forening, DLF, i 1976, var der

Hans Mejlshede stillede i 2009 for anden gang op til præsidentposten for den amerikanske låsesmedeforening, The Associated Locksmiths of America, ALOA. Han vandt afstemningen og er den første og eneste udlænding som har beklædt præsidentposten.

ikke langt. Hans Mejlshede var med til den stiftende generalforsamling og har været med ved samtlige generalforsamlinger lige siden. Oprettelsen af uddannelsescentret, NUSA, i samme periode fulgte helt logisk i kølvandet på stiftelsen af foreningen og også her var Hans Mejlshede involveret.

Med tiden udvidede Mejlshede Låse firmaet og i 1969 erhvervede firmaet også bygningen på Frederik VII’s Gade, rundt om hjørnet fra Nørrebrogade 86, hvor man i sin tid etablerede firmaet.

PORTTELEFONER I SORTIMENTET I 1977 startede Mejlshede Låse importen af højkvalitetslåseudstyr og cylindre fra den amerikanske producent, Medeco. Man oprettede selskabet Medeco Sikkerhedslåse, som i dag har til huse i baghuset til bygningerne på Nørrebrogade og Frederik VII’s Gade. Og senest overtog man låsefirmaerne Sesam og DS Laase i henholdsvis 2004 og 2008. Det skete for at konsolidere sig på kompetenceområdet og for at udvide kundekredsen. Sesam bidrog med ekspertise blandt andet inden for porttelefoner og med DS Laase overtog man en base af store kunder blandt andet i museumsverdenen. Opkøbene og de konkrete tiltag med udvidelser og importørsamarbejde opstod

og sker stadig i vekselvirkning med den fortagsomhed Hans Mejlshede hele tider lægger for dagen i sit arbejdsliv. Han har aldrig været bange for det fremmedartede og er rejst rundt for at lære nye ting, få nye udfordringer og mere know-how, som han bringer med hjem og omsætter både i firmaet og i branchen. Det sidste har han blandt andet gjort ved til stadighed at undervise på kurser og til konventer både i Danmark og udlandet. PRÆSIDENT I USA Lige siden han tog til USA i 1974 og besøgte den amerikanske låsesmedeforening, The Associated Locksmiths of America, ALOA’s årlige kongres for første gang, har Hans Mejlsehede deltaget aktivt i rollen som lærer. Og han har også siddet på den anden side af katederet og modtaget undervisning. Eksempelvis stiftede han bekendtskab med teknikken impressioning første gang på en af de første

fortsætter side 10


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespeciďŹ kke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespeciďŹ kke • Ingen adgangstilladelser, sikkerhedsrisiko - ogsĂĽ selv begrĂŚnset hvis et adgangsmedie af udløbstidmistes adgangstilladelser, ogsĂĽ begrĂŚnset af udløbstid • Decentral - seneste adgangstilladelser effektivt kke • Intelligent programmering - individuelle ogtildeles gruppespeciďŹ â€˘â€˘ Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles effektivt Ingen sikkerhedsrisiko selv hvis et adgangsmedie mistes adgangstilladelser, ogsĂĽ begrĂŚnset afhver udløbstid •• Alsidig - det rigtige produkt guration sikkerhedsrisiko - selvtil hvis et dørkonďŹ adgangsmedie mistes •• Ingen Alsidig det rigtige produkt til hver dørkonďŹ guration Intelligent programmering individuelle og gruppespeciďŹ kke • Decentral - seneste adgangstilladelser effektivt •• Langsigtet investeringssikkerhed -tildeles Skalerbarhed og integration Intelligent programmering individuelle og gruppespeciďŹ kke • Langsigtet investeringssikkerhed adgangstilladelser, ogsĂĽniveauer begrĂŚnset- Skalerbarhed af udløbstid og integration i -systemer medprodukt højere • Alsidigadgangstilladelser, det rigtige til hver dørkonďŹ guration ogsĂĽ begrĂŚnset af udløbstid i systemer -med højere niveauer •• Decentral seneste adgangstilladelser tildeles effektivtkan let Modulbaseret eksisterende lĂĽsesystemer • Langsigtet investeringssikkerhed -mekaniske Skalerbarhed ogeffektivt integration •• Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles Modulbaseret eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonďŹ gurationkan let opdateres og forbedres i systemer med højere niveauer • Alsidig - det produkt til hver dørkonďŹ guration opdateres ogrigtige forbedres •• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele • Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan letsystemet Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration • Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet i systemer med højere niveauer • Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet i systemer med højere niveauer opdateres og forbedres – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og •• Lav vedligeholdelse Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan letog avanceret teknologi • Modulbaseret - eksisterende lĂĽsesystemer kan let • Brugervenlig ĂŠt program bevarermekaniske et overblik over hele systemet avanceret teknologi opdateres og forbedres opdateres og forbedres vĂŚre materialer af høj kvalitet og • Lav vedligeholdelse • Brugervenlig - –Êttakket program bevarer et overblik over hele systemet • Brugervenlig - ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet avanceret teknologi •• Lav vedligeholdelse – takket materialer af høj mistes kvalitet og sikkerhedsrisiko - selv vĂŚre hvis et adgangsmedie • Ingen Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespeciďŹ avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko selv- individuelle hvis etafadgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespeciďŹ adgangstilladelser, ogsĂĽ- begrĂŚnset udløbstid •• Intelligent - individuelle og gruppespeciďŹ adgangstilladelser, begrĂŚnset af udløbstid Decentral -programmering senesteogsĂĽ adgangstilladelser tildeles effektivt kke adgangstilladelser, begrĂŚnset udløbstid •• Decentral - seneste adgangstilladelser tildelesguration effektivt Alsidig - det rigtigeogsĂĽ produkt til hverafdørkonďŹ â€˘â€˘ Decentral -investeringssikkerhed seneste adgangstilladelser tildelesguration effektivt Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonďŹ Langsigtet - Skalerbarhed og integration Alsidig - detmed rigtige produkt til hver dørkonďŹ guration • Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration i systemer højere niveauer •• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration i systemer med højere niveauer Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan let iopdateres systemer og med højere niveauer • Modulbaseret eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan let forbedres •• Modulbaseret -ĂŠteksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kansystemet let opdateres og -forbedres Brugervenlig program bevarer et overblik over hele opdateres og -forbedres Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblikafover systemet •• Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer høj hele kvalitet og • Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet Lav vedligeholdelse avanceret teknologi – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og • Lav vedligeholdelse avanceret teknologi – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt - Fordelene kort fortalt

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

Kaba Denmark A/S KabaAlgade Denmark 43, 5592A/S Ejby

Algade 43, 5592 Ejby Tlf.: +45 63460004 Tlf.: +45 63460004 Fax: +45 63460005 Fax: +45 63460005 info@mollerundall.dk Kaba info@mollerundall.dk Denmark A/S www.kaba.com Kaba Denmark A/S Algade 43, 5592 Ejby www.kaba.com www.kaba.dk KabaAlgade Denmark A/S 5592 Ejby Tlf.: +4543, 63460004 www.kaba.dk Algade 43, 5592 Ejby Tlf.: +45 63460004 Fax: +45 63460005 Tlf.: +45 63460005 63460004 Fax: +45 info@mollerundall.dk Fax: +45 63460005 info@mollerundall.dk www.kaba.com info@mollerundall.dk www.kaba.com www.kaba.dk www.kaba.com www.kaba.dk www.kaba.dk

"VU "VU, ,B BC CB BGGP PSSI IB BO OE EMMF FSS "V"UV U ",


fortsat fra side 8

10 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

amerikanske kongresser, han deltog i. Han har siden dygtiggjort sig i den tekniske disciplin og underviser nu selv i den i Europa. I USA blev han medlem af ALOA i 1975,

kom med i bestyrelsen i halvfemserne og tog det endegyldige skridt i 2009 og blev præsident for de 7000 amerikanske låsesmede i foreningen. Noget ingen

Mejlshede Låse er den første og største importør af den amerikanske producent, Medecos, kvalitetslåse. Det sker via selskabet, Medeco Sikkerhedslåse, som holder til i baghuset på Nørrebrogade.

udlænding har gjort før ham. Det er også blevet til formandsposter i den europæiske låsesmedeforening, European Locksmith Federation, ELF, og i DLF. På lignende vis er Hans Mejlshede og Mejlshede Låse medlem af den tyske låsesmedeforening, Interkey. Hans Mejlsehede har bidraget med stor viden og har leveret en kæmpe indsats på alle de poster han har beklædt. Samtidig er der kommet uvurderlige erfaringer og imponerende viden med retur. Både til firmaet på Nørrebrogade og til de øvrige danske låsesmede som nyder godt af Hans Mejlshedes ekspertise på eksempelvis DLF’s årsmøder i Billund. HÆVER OVERLIGGEREN Alle Hans Mejlshedes aktiviteter har været med til at hæve overliggeren for kvaliteten i de løsninger firmaet laver. Det smitter af indadtil i firmaet. For godt nok er det Hans Mejlshede, der tegner firmaet udad til. Men han har forstået at strukturere driften og hverdagen i firmaet og har forstået at dele ansvaret ud på de kompetente medarbejdere. Dermed er både sønnerne og de mange ansatte blevet eksperter på hver deres område. Medarbejderne bliver da også dygtigere og dygtigere og i dag er Mejlshede Låse en af Nørrebros største virksomheder med lokal forankring. Seneste tiltag for firmaet, hvis karakteristiske neonskilt er et sikkert pejlemærke når mørket falder på på Nørrebrogade, er cafeen i nummer 88, som den ene af svigerdøtrene bestyrer.


NØGLEFRI HVERDAG — Duo MINIREAD adgangskontrol

Duo MINIREAD er en brugervenlig vægmonteret adgangskontrol til yderdøre, serverrum og lignende hvor fleksibel, kontrolleret og sikker adgang ønskes. Duo MINIREAD kan let integreres med andre DORMA produkter - dørautomatik, motor- og magnetlåse, el- og motorslutblik. Duo MINiREAD kan indgå i større systemer med Duo HOME og Duo OFFICE enhederne. Fakta om Duo MINIREAD: - Vejrbestandig. - Let programmering. - Op til 997 unikke brugere. - Flere sikkerhedsniveauer: PIN-kode. Nøglebrik. Nøglebrik + PIN-kode.


12 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

Her finder de DLF Låsesmeden JYLLAND ESBJERG FREDERICIA FREDERIKSHAVN HADERSLEV GRENAA HERNING HJØRRING HOBRO HORSENS KOLDING NYKØBING M. ODDER RANDERS RINGKØBING SILKEBORG SKIVE SØNDERBORG THISTED

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VARDE VEJLE VIBORG AABENRAA AALBORG ÅRHUS

* * * * * * * *

* *

SJÆLLAND

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 .............................................................................................. Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22................................................................................... Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 ................................................................... Låsepartner B.C. Fredericia A/S, Egeskovvej 145 ................................................................. Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 .............................................................................. Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 ................................................................................ Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 ................................................................................. Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 ........................................................................................ Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 ......................................................................................... Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum...................................... Hjørring Låseservice, Østergade 51 ........................................................................................ Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 ........................................................................ Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 ...................................................................... Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 ................................................................................... Morsø Låseservice, Nørrebro 42 ............................................................................................... Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 ......................................................... John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 ............................................... FD Alarm - Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Vesterled 12 ................................................. Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 ................................................................. SLT-Sikring/Silkeborg Låseteknik ApS, Torvet 14 ............................................................... Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 ............................................................................... Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 .............................................................................. Oles Låseservice, Møllevej 24 .................................................................................................... Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 ......................................................................................... Varde Låse-Service ApS, Vestervænget 1 ............................................................................. Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 ....................................................................................... LV Sikring ApS, Svendsgade 39A .............................................................................................. Keeper ApS, Tagtækkervej 27 ..................................................................................................... R2 Låseservice A/S, Falkevej 6 ................................................................................................... Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 ............................................................................................. Låsepartner BC Aalborg , Gugvej 150 ..................................................................................... Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 ............................................................................... Bonne Låse & Sikring ApS, Søren Frichs Vej 20 .................................................................. Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 ................................................................................. Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329....................................................... E.T. Låseservice ................................................................................................................................ Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg .................................................. John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Trindsøvej 15 ............................................ Låsekompagniet.dk, Søren Frichs Vej 52 ................................................................................ Låsepartner Århus A/S, Bjørnholms Allé 4-6 .........................................................................

TLF.

FAX

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 98 52 51 22 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 86 82 82 35 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 24 20 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 26 75 14 20 74 62 43 44 98 14 74 22 98 16 87 88 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

75 12 01 11 75 45 35 32 75 12 93 12 75 93 42 50 98 43 03 44 96 20 10 17 74 53 11 98 86 30 02 76 97 22 41 41 96 27 88 12 98 90 25 98 98 52 28 22 75 61 59 33 75 53 98 10 97 71 00 70 86 10 05 56 86 41 10 50

..................................................................................................... TLF.

FAKSE LADEPLADS Profil Låse, Hovedgaden 68 ......................................................................................................... FREDERIKSSUND * Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 ............................................................................... GRÆSTED * Nordkystens Låseservice, Helsingevej 56 ............................................................................... HELSINGØR Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 ............................................................................................... Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B ......................................................................................... HILLERØD Frederiksborg Låseteknik, Vølundsvej 9 .................................................................................. HOLBÆK * Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 ...................................................................................... * Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 ................................................................. KALUNDBORG * Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 .............................................................................. KØGE * DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 .......................................................... Can Service ApS, Kingosvej 5 .................................................................................................... NÆSTVED * Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 ........................................................................... * Lavpris laase.dk, Teatergade 3 .................................................................................................... * Låsepartner Næstved, Erantisvej 42......................................................................................... * Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E ................................................................................ RINGSTED * Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 .............................................................................. ROSKILDE * Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 ...................................................................... SLAGELSE * Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B ................................................................... * Låsesmeden, Trekanten 14A ....................................................................................................... * Låsepartner Slagelse, Bredegade 14 ........................................................................................ SOLRØD A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 ........................................................................... STEGE Stege Låseservice, Ulvshale 8 ..................................................................................................... TUNE * Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 .................................................................................... TØLLØSE Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C ................................................................................ VEMMEDRUP Can Service ApS, Kastanievej 50 .............................................................................................. VORDINGBORG Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D .......................................................... ØLSTED * De Blå Låsesmede, Månelysvej 1 ..............................................................................................

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 56 65 69 29 56 63 22 15 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

86 81 43 12 86 81 38 33 97 53 49 19 74 62 42 43 97 91 03 40 97 92 01 68 75 22 33 77 75 82 59 33 74 62 42 43 98 14 75 55 98 11 77 02 86 10 30 02 86 10 83 44 86 10 05 56 86 10 05 56 86 27 76 65 86 13 41 26 87 41 92 01

FAX 35 81 48 18 47 31 42 99 48 39 25 05 49 26 57 14 48 25 56 06 59 49 82 17 59 43 44 87 59 51 76 45 56 63 12 12 36 30 89 06 55 72 15 36 55 72 72 07 55 77 40 48 55 72 48 52 57 61 12 37 46 36 43 44 58 53 48 65 58 53 41 48 56 14 48 36 55 81 33 17 46 16 21 92 59 18 52 99 36 30 89 06 55 37 00 14 47 74 85 77


DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014 · 13

- med garantiordning LOLLAND-FALSTER NAKSKOV NYKØBING F.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 ............................................................................... * MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C ................................................................................... Nykøbing F. Låseteknik ApS, Slotsgade 57 ........................................................................... * Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 ...........................................................................................

BORNHOLM RØNNE

TLF.

FAX

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85

54 92 70 96 54 85 03 97 54 85 76 77 54 81 86 35

TLF.

FAX

* Brendes ApS, Åkirkebyvej 59 ..................................................................................................... 56 95 15 66

FYN

56 95 15 14

TLF.

FAX

65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

64 41 70 64 65 91 01 62 66 10 82 13 66 12 59 89 63 11 12 05 66 12 53 74 62 20 14 30

HOVEDSTADSOMRÅDET

TLF.

FAX

* Allerød Låse Service, Solvang 14 ............................................................................................... * Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S .................................................... * Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup ............................................................................. BAGSVÆRD Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 ............................................................................... BALLERUP * Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 ............................................. BIRKERØD * Låsepartner Nordsjælland, Toftebakken 9 A ........................................................................ BRØNSHØJ Binau Låse, Frederikssundsvej 155 ........................................................................................... CHARLOTTENLUND Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 ................................................................. FARUM * RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 ............................................................................... FREDERIKSBERG * A/H Låsemontage ApS, Smallegade 26A .............................................................................. * A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 ....................................................................................................... Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 ............................................................................. Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 ..................................................................... * JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A ............................................................................. GLOSTRUP * Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 ........................................................................ HELLERUP Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ....................................................................................... HERLEV ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 .................................................................................. * Låsepartner Herlev, Vesterlundvej 20 .................................................................................... HVIDOVRE * Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 ......................................................................................... * Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 ........................................................................... ISHØJ * Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2............................................................................................ KØBENHAVN * Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV .............................................................. * DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 .................................................................................. * Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N ........................................... * Københavns Låsekompagni ApS, Holbergsgade 11, Kbh. K ............................................. * Låsepartner, Vesterbro, Kbh. V ................................................................................................... * Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N .................................................... * Låsepartner, Nordvest, Kbh. V ................................................................................................... * Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø ......................... SKODSBORG * Alarm & Låseteknik ........................................................................................................................ SØBORG Gladsaxe Låseservice, Søborg Hovedgade 148 ................................................................... Lavprislaase.dk København, Søborg Hovedgade 53 .......................................................... VANLØSE Sikret, Ålekistevej 40 ..................................................................................................................... VALBY * Låsespartner City, Følage 2 ........................................................................................................ Låsespecialisten John R. Hanson A/S, Vigerslev Allé 19 .................................................. Can Service ApS, Vigerslevvej 298............................................................................................

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 66 66 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 33 33 00 61 33 25 88 00 35 39 39 39 38 19 11 42 35 42 00 33 39 20 20 20 39 31 12 20 70 22 72 06 38 79 14 14 33 12 12 12 36 30 03 75 36 30 89 00

48 14 39 20 32 84 48 58 32 52 00 93 44 49 04 74 38 71 08 38 45 82 30 82 38 60 74 74 39 64 59 98 44 99 99 98 38 33 68 78 38 33 34 40 33 31 11 13 38 86 00 08 38 19 47 40 43 43 29 30 39 62 17 54 44 94 09 21 44 85 27 79 36 47 05 11 44 65 20 85 46 91 30 29 33 26 12 38 36 44 02 16 35 83 24 57 33 15 68 70 33 25 88 01 35 39 10 04 38 19 11 52 35 38 00 33 80 81 82 83 39 31 12 21 55 72 72 07

NYBORG ODENSE

SVENDBORG

ALLERØD AMAGER

* * * * * * * *

Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 ..................................................................................... Låsegruppen Danmark aps, Munkehatten 1A ...................................................................... Låsepartner BC Odense, Østbirkvej 7 ..................................................................................... Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 ..................................................................................... Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum ...................................................................................... Thoms Låseservice, Søndergade 5 ........................................................................................... Låsepartner Svendborg, Ryttervej 8 ........................................................................................ Sydfyns Låseservice A/S, Rødeledsvej57 ...............................................................................

36 30 00 99 36 30 89 06

REGISTRERET AF F&P * VIRKSOMHEDER DER ER ISO 9001 CERTIFICERET I MEKANISK SIKRING I HENHOLD TIL DE KRAVSPECIFIKATIONER, DER ER UDARBEJDET AF FORSIKRING & PENSION, DLF, SIKKERHEDSBRANCHEN M.FL.


Af Hans Mortensen

14 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

VingCard rykker tættere på låsesmede og slutkunder S

iden 1. april 2014 har leverandøren af adgangskontrolsystemer til hotelbranchen, VingCard, selv stået for distributionen af sine produkter i Danmark. Tidligere var det Låsepartner som distribuerede og solgte systemerne. Det nye set-up betyder at VingCard får en meget større grad af frihed til at levere systemerne til de mange danske låsesmede. - Vi er glade for samspillet med låsesmedene. Vi har allerede fået en del positive tilkendegivelser fra flere aktører i låsebranchen, ligesom vi har fået flere konkrete henvendelser om levering af udstyr og systemer fra nogle af de større spillere blandt låsesmedene. Vi er selv super tilfredse med omlægningen af distributørnetværket. Flere låsesmede har de seneste år været en anelse tilbageholdende med henblik på brugen af VingCard. Det kan vi allerede nu se har ændret sig. Og vi er selvfølgelig klar til en såvel formel som uformel snak med de låsesmede. Ønsker de at høre nærmere om mulighederne for at få leveret systemet fra os, rykker vi gerne ud, siger salgschef hos VingCard, Arne Hasselmann.

MED DISTRIBUTIONEN I EGNE RÆKKER FÅR LEVERANDØREN AF AVANCEREDE ADK-SYSTEMER TIL HOTELBRANCHEN, VINGCARD, EN STOR FRIHED TIL AT FORHANDLE MED DE DANSKE LÅSESMEDE. DET GAVNER BÅDE LÅSESMEDENE, LEVERANDØREN OG SLUTKUNDERNE DANMARK FØLGER RESTEN AF SKANDINAVIEN VingCard er en division under Assa Abloy. Assa Abloy Hospitality hedder divisionen. Hoteller udgør langt den største del af kundesegmentet, men også kollegier, plejehjem og andre steder hvor udlejning af værelser er en central kerneydelse, benytter systemerne. At VingCard åbner eget kontor i Danmark og dermed selv står for distributionen af systemer til låsesmedene, følger direkte op på den måde man har organiseret salgskanalerne i resten af Skandinavien. Både Sverige, Norge og senest også Finland har selvstændige salgskontorer, som står for salg og distribution af systemer, produkter og reservedele til låsesmede i de respektive lande. EN FLEKSIBEL LØSNING Bliver der i fremtiden tale om en ny strategi, hvor VingCard sælger til alle interesserede låsesmede, er der til gengæld tale om et par gamle kendinge i baglandet for

Arne Hasselmann og Thomas Buch fra VingCard, er klar til at få gang i samarbejdet med de mange danske låsesmede.

systemet. Salgschefen, Arne Hasselmann og den tekniske chef, Thomas Buch, har arbejdet sammen om og med VingCard i næsten tyve år. Først var det i regi hos Ruko og siden handlede det som sagt om levering af systemet gennem distributøren Låsepartner. Nu er det så VingCard selv, som står for salg og distributionen. - Det er en rigtig god og meget enkel løsning vi har fået nu. Det er nemt for hotellerne og de andre slutkunder at henvende sig til den nærmeste låsesmed som fører systemet. Låsesmedene afgiver så ordrer direkte til VingCard. Enten booker de det udstyr de skal bruge via Kundeservice i Norge, hvor også centrallageret ligger, eller også kan de tage dialogen med os, så booker vi det for dem. Pointen er, at der nu er et led mindre i kæden. Det gør det hele meget mere fleksibelt, samtidig med at vi rykker tættere på både låsesmedene og slutkunderne, siger Arne Hasselmann. MANGE HOTELLER HAR KNOW-HOW Mange hoteller og hotelkæder har i dag personale der har know-how om de systemer, man benytter og de systemer man ønsker installeret. Så det sker også ofte at hotellerne selv henvender sig til VingCard, fordi mange hoteller har kædeaftaler. - Her kan de sagtens købe systemet hos os. Vi kan så til gengæld nemt finde den lokale låsesmed, som installerer systemet hos dem. Her afregner låsesmeden så med os. Uanset om det er os eller låsesmedene som slutkunderne kontakter, er der mange fordele ved at det er den lokale låsesmed som installerer. Låsesmeden har kontakten til kunden og kan afgive ordrer direkte til VingCard, når de behøver stumper og ekstra udstyr. Det gør kommandovejene noget enklere for alle parter, uddyber Arne Hasselmann.

fortsætter side 16


Tryk, tryk, tryg Med Yale Doorman er du på forkant med sikring af dit hjem Du får sikkerhed for altid at kunne komme ind i dit hjem – og du åbner døren ved at taste din personlige kode eller med en nøglebrik.

Samtidig har du også mulighed for at åbne mens du er på arbejde, hvis der kommer håndværkere eller andre gæster. Dette gøres via en app på telefonen. Yale Doorman kan indstilles til at låse automatisk – Og det giver en unik form for sikkerhed. Smart, nemt og bekvemt.

Scan QR koden og se hvordan du selv kan installere Yale Doorman Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

www.ruko.dk

An ASSA ABLOY Group brand


fortsat fra side 14

16 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014 EN NEM INSTALLATION Systemet er nemt at installere. Det er den tekniske chef, Thomas Buch, som ofte er ude hos kunderne og sørge for at hele den it-mæssige brugerflade er sat perfekt op inden låsesmeden rykker ind og installerer systemet. Herefter er det nemt for hotellerne og de øvrige slutkunders personale at tildele RFID-kortene værelsesnumre, hver gang gæster tjekker ind. - Vi sørger for at hele infrastrukturen er på plads inden låsesmeden dukker op og vi tager også gerne ud sammen med låsesmedene forud for en installation for at snakke sagen igennem med slutkunderne. Men selv om det er et meget avanceret system med en hel masse brugervenlige funktionaliteter, er det altså nemt at installere. Kender man ikke systemet, som løbende bliver udviklet, eller trænger man

til at blive opdateret i de seneste funktionaliteter, tager vi rundt og underviser i systemet og klæder de enkelte låsesmedefirmaer på til opgaverne, siger Thomas Buch. Som han forklarer, er systemet det foretrukne i hotelbranchen. Mange kæder stiller krav om brug af systemet i deres nye fillialer. Men også mindre hoteller benytter det, fordi det er enkelt at bruge. STYRKER ORGANISATIONEN Udviklingen af nyt udstyr og nye features i eksisterende systemer går temmelig stærkt på markedet for sikringsløsninger. VingCard er ingen undtagelse. De seneste landvindinger hedder Allure og Essence. Det kan man tjekke ud på virksomhedens hjemmeside, vingcard.com. LOGO Og der er faktisk så meget rift om systemet at VingCard Danmark netop er i gang

med at ansætte et par medarbejdere mere. - Med omlægningen af distributionen signalerer vi, at vi rigtigt gerne vil låsesmedene i Danmark. Her har vi som sagt allerede mærket stigende interesse blandt aktørerne. For at kunne servicere både låsesmedene og slutkunderne optimalt styrker vi derfor organisationen i Danmark, på både salgs- og tekniksiden, siger Arne Hasselmann. På DLF’s Billundmøde i slutningen af oktober bliver det muligt for DLF’s medlemmer at stifte nærmere bekendtskab med systemet og folkene i VingCard Danmark. Leverandøren udstiller nemlig på messen. Ligeledes er VingCard Danmark på plads på SecTech-messen nogle uger senere i København.

Omdrejningspunktet for ethvert designprogram er logoet.

Derfor er det vigtigt at bruge logoet korrekt. På de kommende sider gives forskellige eksempler på, hvordan logoet skal behand-

Formandsskifte les og kan anvendes.

Logoet er en del af den

grafiske værktøjskasse.

Navnet ARBEJDSGIVERNE er brancheneutralt og favner alle de virksomheder i foreningen

- fra vidt forskellige brancher og med forskellig faglighed,

F

leming Lund Frederiksen ejer og driver virksomheden Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S i Ringe på Midtfyn med 15 medarbejdere. Virksomheden er underleverandør inden for jern- og metal-industrien og fremstiller kundespecifikke svejste stålkonstruktioner, profiler, beslag, komponenter og maskindele. Virksomhedens primære kompetencer findes inden for cnc-drejning og cnc-fræsning og inden for pladebearbejdning og svejsning. Ca. 20% af omsætningen eksporteres til Norge, Tyskland, Holland og Tjekkiet. Fleming Lund Frederiksen glæder sig til arbejdet. • Vi har mange spændende opgaver foran os. Især arbejdet med vore politikker og mærkesager ligger mig meget på sinde. Vi skal i den kommende tid bruge endnu flere kræfter på at diskutere de politiske vilkår og rammebetingelser, vores medlemsvirksomheder arbejder under. • Set fra min stol skal vi især sætte ind i forhold til arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik og så naturligvis på uddannelsesområdet. Her skal vi markere os klart og tydeligt, sætte dagsordenen og søge størst mulig indflydelse. • Vi skal blive endnu bedre til at markedsføre vore synspunkter over for omverdenen. Vi skal fortælle vores politikere, at hvis de ønsker danske arbejdspladser med ordnede forhold,

baggrund og størrelse. Navnet signalerer tradition, ansvar og

FLEMING LUND FREDERIKSEN BLEV I WEEKEND VALGT SOM NY FORMAND FOR ARBEJDSGIVER- OG BRANCHEORGANISATIONEN DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI.

stolthed.

Logoets klassiske formgivning understreger dette.

Navnet ARBEJDSGIVERNE

er et ord med pondus. Det er dristigt og iøjnefaldende at tage ejerskab på netop dette begreb. Valget har derfor været at holde selve designet så enkelt som muligt. Navnet er logoet.

SIDE 3

Flemming Lund Frederiksen. rimelige lønninger, godt og sikkert arbejdsmiljø – virksomheder, der udviser social ansvarlighed og påtager sig opgaven med at uddanne de unge mennesker, så er de også nødt til at give os nogle ordentlige rammer at drive virksomhed under. Fleming Lund Frederiksen er 51 år, han er gift med Ann Harkjær Frederiksen, og sammen har de 3 døtre på 24, 20 og 17 år.

Martin Frederiksen. Fleming Lund Frederiksen afløser Jim Stjerne Hansen, som har været formand for DS Håndværk & Industri siden 2005. OGSÅ NY NÆSTFORMAND Fleming Lund Frederiksen har hidtil været næstformand for foreningen og afløses på denne post af Martin Frederiksen fra Riis ved Skanderborg, som har virksomheden Reguvent, der bl.a. producerer ventilationssystemer.


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Nøglen til en god forsikring Som medlem medlemaf afDLF DLFbetaler betalerdu dumindre mindreog ogfår fårsamtidig samtidigen enbranchetilpasset branchetilpasset Som forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hosIf. If. forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos Du får får en en fast fasttilknyttet tilknyttetkontaktperson, kontaktperson,der derhar harerfaring erfaringfra franetop netopdin dinbranche, branche, Du og endelig endelig får fårdu duen enVIP-postkasse, VIP-postkasse,hvor hvordu dukan kananmelde anmeldeskader skaderdøgnet døgnetrundt. rundt. og

vide mere mere så så ring ring tiltil os ospå på70 70121212122222 Vil du vide www.if.dk www.if.dk 12206 - InHouse 0213 12206 - InHouse 0213

DLF Forsikring Forsikring ii samarbejde samarbejdemed medIfIf


Af Hans Mortensen

18 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

Låsesmedens Dag trak fulde huse D

et er en dag, rigtig mange aktører i låse- og sikringsbranchen ser frem til. God stemning, masser af spændende produkter, fagligt input fra både udstillerne på standene og på seminarer afholdt af leverandørerne, sjove konkurrencer, en god gang grillmad ryster folk godt sammen under afslappede forhold. Låsesmedens Dag hos grossisten og leverandøren af låse- og sikringsprodukter, DanZafe, har med andre ord bidt sig fast blandt både låsesmede, sikringsfirmaer og blandt leverandørerne af låsesystemer og sikringsudstyr. I år var ingen undtagelse. Og så bød den årligt tilbagevendende begivenhed, også på muligheden for en tur i en af de tre tjekkede racerbiler, som var linet op ude på vejen. Alle sejl var med andre ord sat til for at gøre endnu en udgave af Låsesmedenes Dag, den sjette i rækken, til en uforglemmelig oplevelse. LEVERANDØRERNE KOMMER TÆTTERE PÅ KUNDERNE Markedschef hos DanZafe, Michael Petersen, er da også rigtigt godt tilfreds med den udvikling arrangementet har

LÅSESMEDENS DAG ER EN ÅRLIG TILBAGEVENDENDE BEGIVENHED HOS GROSSISTEN, DANZAFE. BEGIVENHEDEN DER VOKSER FRA GANG TIL GANG ER EN STOR SUCCES, SOM BRINGER LEVERANDØRERNE TÆTTERE PÅ DERES KUNDER. DLF DELTOG PÅ UDSTILLINGEN OG VAR KLAR TIL EN DIALOG BÅDE MED EKSISTERENDE OG KOMMENDE MEDLEMMER

gennemgået, siden det blev afholdt første gang for seks år siden. - Det der er interessant, er at vi bringer leverandørerne tættere på kunderne. Når låsesmedene går rundt på udstillingen, får de mulighed for en direkte kontakt og dialog med leverandørerne. Det er faktisk godt for begge parter. Dels får man hilst rent personligt og dels er det for låsesmede og sikringsfirmaer en super god lejlighed til at spørge ind til tekniske detaljer og overordnede pointer med produkterne, samtidig med at man får diskuteret og vendt og drejet mulighed-

Markedschef hos DanZafe, Michael Petersen, var glad og tilfreds, både under og efter messen.

erne for løsningerne. Det giver samtidig leverandørerne noget feedback og noget direkte input, som er yderst værdifuld med henblik på videreudviklingen af produkterne og løsningerne. Samtidig kommer vi, som sikringsgrossist også på banen og viser hvem vi er. Mange bestiller sikringsprodukter via nettet, men her har man altså også muligheden for at møde os, siger Michael Petersen. KURSER ER ET MUST Information om nye produkter og praktisk indføring i brugen af nogle af leverandørernes ’flagskibe’ blandt løsninger og systemer er faktisk meget eftertragtet blandt låsesmedene og sikringsfirmaerne. Derfor arrangerer DanZafe også en række mindre leverandørkurser som indledning på dagen. - De sidste par år har vi loddet stemningen blandt leverandører og låsesmede med henblik på udviklingen af Låsesmedens Dag. Her har leverandørkurserne været et stort ønske. I år havde vi et enkelt kursus på plads indenfor i vore lokaler. Det var en velbesøgt seance som handlede om den europæiske norm EN 16005, som angiver nye retningslinjer for automatiske døre. Deltagerne kom virkelig i dybden med problemstillingerne og pointerne og fik masser af gode input, siger Michael Petersen. Som han forklarer er leverandørkurser også noget Danzafe opererer med i det daglige. - Vi har jo pladsen til det og ser det som en af vore kerneydelser at give leverandørerne mulighed for at undervise i deres produkter. Når vi holder sådanne arrangementer her i huset, har det også en afsmittende virkning på os, med henblik på hvordan vi laver den bedste markedsføring og lagerføring af produkterne. Her er aktiviteterne på Låsesmedens Dag med til at promovere tanken og ideen om, at låsesmedene også skal bruge både os og leverandørerne i det daglige herude hos os, siger Michael Petersen.


DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014 · 19 RIFT OM UDSTILLERPLADSERNE Låsesmedens Dag startede i det små, med at en håndfuld leverandører udstillede indenfor hos DanZafe på Marielundvej 45D i Herlev for seks år siden. Det har siden udviklet sig gevaldigt og i dag benytter man både indendørsarealer samt alle de kvadratmeter som er til rådighed udenfor. Leverandørerne udstiller i de telthaller som er opstillet udenfor i forbindelse med og i direkte tilknytning til de bagerste lokaler hos DanZafe. På den måde får man et flow af udstillere der står tæt ved siden af hinanden. Når der samtidig er aktiviteter, så som kåringen Danmarks hurtigste låsesmed til montering af dørpumper, stærkmandskonkurrencer og andet, giver det en både superhyggelig og tæt atmosfære. - De seneste par år har der været rift om udstillerpladserne. Vi havde et par nye leverandører med i år, som vi er ved at etablere samarbejde med. Men samtidig måtte vi sige nej til nogle stykker på grund af pladsmangel. De fleste er da også meget tidligt ude med at booke en stand til det næste arrangement, ellers kan det godt blive problematisk. Vi vil selvfølgelig gerne have plads til alle og vi har udvidet

fra år til år. Men med den store succes vi oplever, kræver det at vi virkelig lægger hovedet i blød for at kunne få plads til endne mere udstillerareal og endnu flere aktiviteter. Vi håber vi bliver i stand til at indfri de forventninger, som er store hos både os selv, leverandørerne og de mange interesserede besøgende, siger Michael Petersen. DLF-INDMELDELSE UDEN GEBYR En af udstillerne på Låsesmedens Dag var DLF. Både formanden, Torben Klindt, og sekretariatsleder Tina Hessellund, var på plads på standen. Det var første gang DLF deltog som udstiller. - Vi er med på dagen fordi det er et af de steder låsesmedene kommer for at orientere sig om, hvad der rør sig på produktfronten. Og her kommer jo både låsesmede som er medlem af DLF og låsesmede som ikke er. Lige så vel som det er spændende og hyggeligt for os at få en snak med vore medlemmer, synes vi det er interessant at få gang i en dialog med dem som ikke er medlem. Vi mener jo der er rigtigt mange fordele ved at være medlem af DLF og det fik de låsesmede som lagde vejen forbi os mulighed for

at høre nærmere om. Flere af dem vi snakkede med var mindre firmaer med en til to ansatte. Vi har jo rigtigt mange tilbud til låsesmedene. Og rigtigt mange af dem er også målrettet på den slags mindre firmaer. Ud over forskellige rabatordninger på eksempelvis forsikringer får man mulighed for at købe DLF’s egen låseprofil. Som medlem nyder man også godt af den garantiordning på op til 100.000 kroner som vi yder, hvis der opstår problemer mellem låsesmedene og deres kunder. Samtidig formidler vi kontakten til eksempelvis de certificeringsordninger SikkerhedsBranchen udbyder. Også her er der rabatter at hente, hvis man er medlem af DLF, siger Torben Klindt. Som han forklarer er man i DLF klar over, at flere låsefirmaer har været tilbageholdende med henblik på indmeldelse i DLF fordi de anser indmeldelsesgebyret for at være for dyrt. - Netop gebyret er ofte noget der får de mindre firmaer til at holde sig væk. Derfor har vi som et forsøg afskaffet gebyret og gjort indmeldelse gratis. Det var der faktisk flere som syntes lød rigtigt interessant, siger Torben Klindt.

GEZE INNOVATIVE SYSTEMLØSNINGER

www.geze.dk

Få fuld adgang til de bedste løsninger på www.geze.dk

DLF deltog på messen. Her er det sekretariatslederTina Hessellund og formand for DLF Torben Klindt.

Dørteknik Automatiske dørsystemer Glassystemer Ventilation og brandventilation Sikkerhedsteknik

GEZE Danmark Mårkærvej 13 J-K, 2630 Taastrup Tel. 46 323 324, Fax 46 323 326 E-Mail: danmark.se@geze.com www.geze.dk


Af Jens Holme

20 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

10 ugers sprint mod historisk navneskifte

D

a landsgeneralforsamlingen i DS Håndværk & Industri den 21. juni besluttede, at organisationen skulle skifte navn til Arbejdsgiverne fra den 1. september, var der nøjagtig 72 dage at løbe på – i bogstavligste forstand. Og stærkt er der blevet løbet med DS Håndværk & Industris kommunikationschef, Kristine Lyngbo, som den der harholdt styr på alle de mange tråde. Udgangspunkt-

DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI HED ARBEJDSGIVERNE FRA DEN 1. SEPTEMBER, OG DET HAR KRÆVET UTALLIGE FORBEREDELSER I LØBET AF MEGET KORT TID et var nemlig, at navneskiftet skulle gennemføres konsekvent, i alle detaljer og altså meget hurtigt. ”Det har været en hård, men også sjov og spændende proces, der kun har kunnet lade sig gøre, fordi alle i sekretariatet har

løftet i flok,” siger kommunikationschefen og tilføjer, at selve navneskiftet naturligvis er en markant milepæl. Men selve arbejdet med at slå det nye navn fast vil vare længe endnu. BEGYNDTE SÅ SMÅT Forberedelserne begyndte allerede så småt før generalforsamlingen, forklarer Kristine Lyngbo.

Kommunikationschef Kristine Lyngbo har haft travlt med at foreberede DS Håndværk & Industris navneskifte til Arbejdsgiverne. Nu er det nye flag parat til gå til vejrs.


Få fri entré: Registrer dig på www.skydd.net ALARM & FORHOLDSREGLER

”Vi vidste jo, at forslaget om nyt navn og logo ville komme til afstemning. Derfor tog jeg på et tidligt tidspunkt fat på at lave en meget lang liste over det, der skulle ændres, såfremt forslaget blev vedtaget. Det gælder alt fra brevpapir, visitkort, stempler, fakturaer, flagene foran hovedkvarteret i Odense og til foreningens hjemmeside og øvrige informationsmateriale. Alt sammen skulle forsynes med det nye navn og være i overensstemmelse med det nye design og klar den 1. september. Men vi begyndte ikke at pille ved noget, før beslutningen var truffet for ikke at stå tilbage med store udgifter, hvis navne-forslaget blev forkastet,” tilføjer Kristine Lyngbo. FULD FART PÅ Da startskuddet havde lydt gik det til gengæld stærkt med at bestille de ele-menter til navneskiftet, der havde længst leveringstid, og DS Håndværk & Industris hjemmeside blev gennemtrawlet for at identificerer de – skulle det vise sig – 1300 steder, hvor navnet skulle ændres. Samtidig blev studentermedhjælper ansat til i løbet af sommeren at finde frem til alle de papirer, skemaer og meget andet på hjemmesiden, der skulle have navn og logo skiftet ud. Kommunikationschefen og hendes medarbejdere har stort set haft ryddet kalenderen i august for at sikre, at navneskiftet finder sted og bliver en succes. PARAT TIL START Målet er at det hele er klar til at blive præsenteret i forbindelse med den reception for den afgående formand, Jim Stjerne Hansen, og den nye formand, Fleming Frederiksen, der blev afholdt den 29. august. I løbet af natten til mandag den 1. september blev den reviderede hjemmeside sat i drift, og da man ringede mandag morgen lød svaret ”Goddag, det er hos Arbejdsgiverne.” Men det er ingenlunde endestationen for processen omkring navneskiftet. Det nye navn skal slås fast i bevidstheden hos medlemmer, samarbejdspartnere og det omgivende samfund. Det vil bl.a. ske gennem direkte henvendelser og ved hjælp af annoncer i dagblade og på relevante netmedier i september og oktober. Samtidig er det målet af få fag- og dagspresse til indirekte at beskæftige sig navneskiftet. ”Vi har forberedt nogle udspil, som vi ved pressen vil være interesserede i at viderebringe. Samtidig hjælper de os dermed til at få udbredt vores nye navn,” lyder Kristine Lyngbos ræsonnement. På et lidt senere tidspunkt og senest til juni næste år vil også de 20 lokalforeninger ændre navn. Det sker enten ved ekstraordinære generalforsamlinger i løbet af efteråret eller på de ordinære generalforsamlinger i forårsmånederne til næste år. Flere samarbejdspartnere, bl.a. DS Efteruddannelse skal tage stilling til et nyt navn. Kristine Lyngbo forventer, at der vil gå mellem et halvt og et helt år, før hun endegyldigt kan sætte et hak ud for den opgave, der hedder nyt navn og logo.

SIKKERHEDSSYSTEMER

OPBYGNING AF NETVÆRK

NORDENS STØRSTE SIKKERHEDSMESSE!

NYE FORRETNINGSKONTAKTER

OVERVÅGNING & KONTROL

NY VIDEN

HELHEDSLØSNINGER BRAND & REDNING

Til dig, som vil have helt styr på udviklingen! SKYDD 2014 leverer de varmeste nyheder, aktuel viden og smarte ideer. Innovativt og inspirerende. Det handler om højteknologisk overvågning, sofistikeret it-sikkerhed, effektive sikkerhedsløsninger og sikkerhedsservicer. Det må du ikke gå glip af! Branchens førende aktører er på plads for at give dig en totaloplevelse i verdensklasse. Årets nyhed! Safe City – en interaktiv afdeling, der fortæller om succesfulde helhedsløsninger. Åbne, gratis seminarier – vælg mellem over 50 forskellige programpunkter. Parallelmesse – Nordic Safety Expo – med seneste nyt inden for personlig beskyttelse. Du finder alle udstillere, seminarieprogram, hotel-og rejseoplysninger på www.skydd.net. Velkommen!

14.-16. oktober 2014


Af Hans Mortensen

22 · DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014

Lavpris-laase.dk optimerer online-servicen K

onceptet med salg af låse- og sikringsudstyr på nettet til private og erhverv er blevet en stor succes for det Næstvedbaserede låsefirma, Lavpris-laase.dk. Så stor er succesen blevet, at man nu åbner en filial i Københavnsområdet, på Søborg Hovedgade 52. - Vi sælger rigtigt mange låse og rigtigt meget sikringsudstyr via vores onlineshop. Kunderne er slutbrugere som køber løsninger både til privaten og firmaet. Men selv om der dybest set er tale om ’plugand-play’ løsninger, er det ikke alle som er lige fikse på fingrene og har det håndelag, som skal til, for at installere en lås, en alarm eller et adgangssystem. Her skal vi kunne træde til med hurtig service og hjælpe med at montere og installere, siger Thomas Duus Jürgensen, der sammen med Leif Frøsig, er indehaver af Lavpris-laase.dk. GØR-DET-IKKE-ALTID-SELV Som de to ejere forklarer, nytter det ikke, at kunderne bestiller noget udstyr, som de ikke kan få installeret. Nogen ved på forhånd at de ikke selv magter opgaven, andre igen finder stille og roligt ud af, at de ikke lige mestrer kompetencerne på låseområdet. - Her skal man kunne få fat i os. Og gerne hurtigt. Det er langt fra sikkert at andre låsesmede vil installere, når produkterne ikke er købt hos dem. Og tømreren har ikke nødvendigvis de rette spidskompetencer for at løse opgaven. For at imødekomme den voksne efterspørgsel har vi valgt at opgraderer med den nye filial, siger de to ejere. SPILDTID PÅ LANDEVEJEN ELIMINIRES - For at vi ikke skal bruge en masse spildtid på landevejene i forbindelse med transport nede fra det sydsjællandske område, har løsningen med den nye filial i et stykke tid ligget lige for. Vi rykker simpelt hen tættere på kunderne. Og i Københavnsområdet er der så meget at lave, at det giver meget god mening af køre ud fra adressen på Søborg Hovedgade, fortæller

LAVPRIS-LAASE.DK UDVIDER MED EN FILIAL PÅ SØBORG HOVEDGADE 52 I KØBENHAVNSOMRÅDET Leif Frøsig og Thomas Duus Jürgensen. Konceptet lever i kraft af, at låsefirmaet køber stort ind og dermed tilbyder nogle rigtigt gode priser for kunderne. Firmaets lager vil fortsat ligge i Næstved og det er også herfra man distribuerer onlinevarerne. Og når man er i stand til at levere vare til alle dele af landet, skal man også være i stand til at levere den service som er påkrævet i hele landet. - Vi kører gerne til Jylland og Fyn. Hvis ordrerne er store nok gør vi det selv. Ellers benytter vi nogle samarbejdspartnere til at hjælpe, forklarer de to ejere. GUIDER GENNEM TIL ONLINE-SALG Service er i det hele taget et nøglebegreb i firmaet, og den er ikke begrænset til installationen af låse og mange andre sikringsløsninger. Onlinekunderne oplever også at der er stor hjælp at hente, når det drejer sig om selve indkøbet i onlineshoppen. Her har man mulighed for at ringe til Lavpris-laase.dk og blive guidet igennem produktudvalget, så man bestiller de rigtige varer. Mange kender udfordringerne med at købe sikringsudstyr i byggemarkederne. Det er ikke optimalt hele tiden at køre frem og tilbage og bytte de produkter man har

købt, fordi det var de forkerte. Låse og sikringsprodukter er nemlig ikke helt nemme at skelne fra hinanden. Tredje gang man får fat i den forkerte vare, opgiver man måske forehavendet. - Her er der andre muligheder i vores onlineshop. Har man mulighed for at tage et billede af sin lås, cylinder eller alarm og stedet hvor den skal monteres, kan man sende det via telefon eller mail og efterfølgende blive guidet videre til det rette produkt. Det har vist sig at være en stor succes og tendensen for sådanne ydelser er støt stigende. Men der er selvfølgelig fuld returret på alle vore produkter, uddyber Thomas Duus Jürgensen og Leif Frøsig. SE VARERNE I BUTIKKEN Filialen på Søborg Hovedgade åbner den 1. oktober og har åben på hverdage fra 8.00 til 16.00. - Vi har også en udstilling i butikken på adressen. Her kan interesserede kunder komme og se varerne nærmere an og få en indledende snak med vores folk, inden de bestiller online. Derudover kører vi også ud til vores businesskunder i Københavnsområdet fra filialen. Den kommer på sigt til at beskæftige to til tre mand, forklarer de to ejere. De ser frem til at det nye initiativ kommer til at spille optimalt, så man på den måde får fordelt ressourcerne på bedst mulig vis og får den bedste service i spil for kunderne.


MEDARBEJDER • NYT

DLF SIKRINGSNYT NR. 3 2014 · 23

Ny Account Manager hos Ruko FINN SCHMIDT er startet som Account Manager på området for SMARTair i låsesmedeafdelingen. Finn kommer fra en stilling som aftersales konsulent hos G4S, og har arbejdet med rådgivning og sikringsløsninger til slutkunder i detailhandlen og erhverv. Finns ansvarsområde er SMARTair i Vestdanmark.

PRODUKT • NYT

Ruko lancerer unik adgangskontrolløsning til hoteller M

ed udgangspunktet i det velkendte sortiment fra SMARTair Zys, har Ruko nu muligheden for at levere komplette adgangskontrolløsninger til fx hoteller, vandrerhjem, moteller, hostels eller lignende bygninger med tidsbegrænset udlejning af lokaler, kontorer eller lignende rum. Adgangskontrolløsningen hedder SMARTair Hotel. Hardware sortimentet er som udgangspunktet det samme, men softwaren er anderledes. Lars Nørgaard Hansen, som er produktchef hos Ruko fortæller: “Softwaren til SMARTair Hotel løsningen er anderledes end programmet TS1000 som oprindelig bliver brugt til SMARTair Zys — idet den specifikt er udviklet til bygninger, hvor der blandt andet er behov for funktionerne “check ind” og “check ud”. Samtidig er det på fx hoteller afgørende at adgangskontrolsystemet kan kommunikere med det installerede management system for booking og eventuel afregning af diverse ydelser og tjenester. En række leverandører af hotel software har allerede integreret deres software med SMARTair Hotel via PMS grænsesnittet, så når der er et konkret projekt er det hurtigt at afklare for kunden, om det ønskede hotel software har en integration til SMARTair Hotel. Et startkit til SMARTair Hotel fås i tre udgaver, så det er derfor altid muligt at finde en løsning som passer lige netop dig.

Adgangskontrolløsningen SMARTair Hotel er velegnet til hoteller, vandrerhjem, moteller eller lignende bygninger som har tidsbegrænset udlejning af værelser, kontorer eller konferencelokaler.


Den klassiske kasselås i en elektronisk udgave NYHED

Yale Easy er en elektronisk lås, som passer sammen med den velkendte Ruko kasselås. Du låser op ved at taste en kode – du skal altså ikke huske nøglen, når du går hjemmefra, og du skal heller ikke stå

og lede efter nøglen i lommerne eller tasken når du kommer hjem. Yale Easy kan indeholde to koder, og man kan til enhver tid kode låsen om. Det er nemt at montere Yale Easy. Den kan monteres på alle døre – også tynde døre, hvor det kan være en udfordring at montere en elektronisk lås.

Læs mere på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

An ASSA ABLOY Group brand

Profile for Grafisk Forum

DLF Sikringsnyt - nr 3 - september 2014  

DLF Sikringsnyt - nr 3 - september 2014