Page 1

NYT

34. ÅRGANG

JUNI 2014 / NR. 2

6 ØRNEN ER LANDET

4

8

ELF 2014

NYT SYSTEM – NY DLF AFTALE

N 16

LÅSESMEDE I STRATEGISK ANGREB PÅ MARKEDET

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING


Af Torben Klindt, formand

2 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

Danmark har europarekord i indbrud D

ette var overskriften på min første leder for nøjagtig et år siden. Det er ikke fordi at dette har ændret sig ret meget siden, men i artiklen efterlyste jeg, at forsikringsselskaberne ville begynde at stille krav til deres private forsikringstagere. Dem der var til vores årsmøde i Korsør, vil vide at det endelig sker. Vi er ved at indgå et samarbejde med et større forsikringsselskab, der netop vil stille krav om bedre sikring af deres forsikringstageres private hjem. Mit håb er, at det vil brede sig som ringe i vandet, og flere forsikringsselskaber ligeledes vil stille krav til deres forsikringstagere om bedre sikring til gavn for både forsikringsselskaberne og forsikringstagerne i form af bedre tryghed. På ELF konventet i Firenze var der bl.a. et seminar vedr. 3D printere og den rivende udvikling, som de er inde i. Det

DLF ALMANAKKEN... 2014 15/10ELF Nordic, Stockholm 23/10-24/10 DLF profilberegnings kursus 24/10-26/10 Billund arrangement

at udviklingen går mere og mere i den elektroniske retning.

var foredragsholderens klare opfattelse at udviklingen i teknologien samt prisen på printerne i nærmeste fremtid, vil gøre at dette vil indebære et sikkerhedsmæssigt problem i forhold til kopiering af systemnøgler. Det er allerede nu muligt at kopiere visse nøgler i et plastmateriale, der er mindst lige så stærkt og holdbart som de metalnøgler, vi kender i dag. Dette betyder jo sikkert, som vi allerede ser det,

ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening, Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj, Tlf. 43 770 870, Fax 7262 7282, E-mail. info@d-l-f.dk, Internet. www.d-l-f.dk Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 25. august og 10. november 2014 og 23. februar og 26. maj 2015. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget.

UDGIVER: Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAKTION: Tina Hessellund, Industrikrogen 4, 2635 Ishøj

Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget.

Sluttelig vil jeg ønske alle vores samarbejdspartnere, medlemmer samt Jeres medarbejdere en rigtig god sommer.

Torben Klindt

DLFS BESTYRELSE: Torben Klindt, København N (formand) Torben Yde, Herlev (kasserer) Gert Mejlshede, København N (næstformand) Leon Hammerup, Ishøj Tove Berg Jensen, Aalborg DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlemmer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. SATS OG TRYK: Dystan ApS OPLAG: 5000 stk.


Åbnemodstand og lukkekraft bør ikke være grund til at ønske sig store muskler

Vælg i stedet en komfortdørlukker ASSA ABLOY’s designstærke dørlukkerserie, har alle et højt præstationsniveau og funktioner som gør installationen lettere. De er fx vendbare, og med en arm der kan justeres i op til 14 mm i højden.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Serien udvikles hele tiden og består blandt andet af:  Komfortdørlukkere  Dørlukkere med fasthold  Skjulte dørlukkere  Gulvdørlukkere  Dørlukkere med glideskinnesæt til branddøre

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


Af Tina Hessellund

4 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

ELF 2014 FIRENZE HOVEDSTADEN I TOSCANA VED ARNO FLODEN I ITALIEN VAR I ÅR VÆRT VED DETTE ÅRS ELF KONVENT

F

irenze Fiera Congress Center var stedet hvor konventet skulle holdes. Omgivet af en århundreder gammel have lå alt lige indenfor gå afstand, om det var til Arno floden, centrum eller stationen. Kurserne blev afholdt indenfor de historiske mure af Palazzo dei congressi fra det 18. århundrede Villa Vittoria. Udstillingen afholdte man i den topmoderne Palazzo degli Affari, det var også her præsidenten for ELF, Dave O’Toole åbnede konventet ved en flot reception. Udstillingen var rigtig godt besøgt, og der var en summen på de 3 etager, hvor udstillingen var. Mange kurser og seminarer blev afholdt på engelsk, og var velbesøgt. DLF havde arrangeret med Ruko at lave kursus i Triton, så de af medlemmerne, som allerede i dag har profilberegningskurset, kunne få aftale

med Ruko og DLF når de kom hjem fra ELF konventet. Tove Berg Jensen underviste sammen med Henrik Jørgensen. 1725 registrerede deltagere fra 44 forskellige lande var repræsenteret på dette års ELF konvent, hvoraf de 1000 var fra Italien. Stor succes for den Italienske forening, tak for et godt arrangement. Næste års ELF konvent afholdes i Dublin i dagene: 22 – 24. maj 2015 – læs mere på www.elf2015.com

Afgående formand Håkan Svensson (tv) og Torben Klindt ny formand (th).

ELF NORDIC HAR FÅET NY FORMAND Håkan Svensson fra SLR i Sverige, har valgt at gå på pension og derved skulle man

vælge en ny formand for ELF Nordic. Valget faldt på vores formand i DLF Torben Klindt. For år tilbage besluttede man i ELFs bestyrelse, at inddele ELF bestyrelsen i 4 regioner. Hver region vælger en formand, som herefter er den der taler for regionen til ELF bestyrelsesmøderne. En ændring som har gjort bestyrelsesmøderne kortere. Mange lande har tolke med og det er tidskrævende at skulle behandle spørgsmål fra hvert land, Som det er nu, tager man først sagen op i gruppen og behandler det der, og efterfølgende bringes det til ELF bestyrelsesmøderne.


Værdsætter du også fred og ro? Hvis du ikke har brug for unødvendig støj i din hverdag, så er Ninja nøgleskæremaskine fra KeyLine vores nyeste og mest støjsvage.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Maskinen skærer hurtigt enkeltog dobbeltsidet nøgler med kode, og skærer som standard Ruko Serie 1200. Vil du gerne have en demontration, så kontakt din salgskonsulent.

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


Af Hans Mortensen

6 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

Ørnen er landet VED EN SPEKTAKULÆR SEANCE I TYCHO BRAHE PLANETARIUM I KØBENHAVN, LANCEREDE RUKO FOR NYLIG LÅSESYSTEMET TRITON 501

A

lle sejl var sat, eller skulle man måske sige, at alle styre- og hjælpemotorer kørte på maksimum, da Ruko lancerede deres nye sikkerhedsprodukt, låsesystemet Triton 501, i Tycho Brahe Planetarium i København den 13. maj. Triton er navnet på planeten, Neptuns, største måne. Og der var da også tale om lidt af en rumrejse med månevandring og returrejse til Jorden, da låsesmede, sikringsmedarbejdere og andre deltagere, i biografsalen fulgte med i filmen om en astronauts mission med at bringe låsesystemet ned på Jorden til Danmark fra Triton. Astronauten endte såmænd med at entre scenen og podiet foran forsamlingen i salen. Hjelmen røg af og det viste sig helt logisk at være Rukos administrerende direktør, Tommy Hjulmand, som havde ført låsesystemet sikkert frem til målet. Efter en kort velkomst overdrog Tommy Hjulmand ’nøglerne’ til Rukos produktchef, Henrik Jørgensen, som overtog styringen med en nærmere gennemgang af Triton 501, navigerede systemet ud i sikringsmarkedet.

SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER Låsesystemet Triton 501 er et patenteret låsesystem med ny teknologi, og er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Et Triton låsesystem kan skræddersys helt efter ønsker og behov. Det er nemlig muligt at kombinere tre sikkerhedsniveauer i samme låsesystem, hvor den enkelte bruger kun skal have én nøgle. - Kunder der ønsker optimal sikkerhed har ikke altid behov for samme sikkerhedsniveau på alle døre. Nu bliver det muligt at sammensætte den helt rigtige løsning med systemet. På skoler, i virksomheder eller andre steder hvor der er forskel på hvem der skal have adgang til de forskellige lokaliteter og hvor nogle bygninger og lokaler kræver høj sikkerhed, er det altså muligt at kombinere de forskellige elementer. Her spiller den højeste sikring med elektronisk adgangskontrol i form af Triton Cliq 501+ sammen i løsninger med både Triton 501, der giver høj mekanisk sikkerhed, og Triton 401 som står for mekanisk sikkerhed i standardklassen. På den måde er det muligt at differentiere sikkerheden og skabe en optimal løsning sammen med kunderne, sagde Henrik Jørgensen. NY PATENTERET NØGLEPROFIL Det er ambitionerne om at gøre det lidt bedre og udfordre den eksisterende teknologi, som har navngivet Triton 501. Derfor har Ruko udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen med den specielt udviklede sidekodeanordning sætter det nye standarder for sikkerhedsniveauet. Samtidig er Triton 501 patenteret, og en del af sikkerheden består i, at tromlen har en paracentrisk udformning. Det betyder,

at profilen er skåret så den går ind over centerlinjen og dermed udgør den en stor del af dirke-sikringen. Og det at låsesystemet er patenteret betyder også, at der ikke kan fremstilles uautoriserede nøgler. Systemet kommer med tre typebetegnelser, Rukos eget systemTriton 501, DLF’s system Triton L501og systemet til alle andre låsesmedeTriton A501. Det betyder altså at DLF får sin egen systemprofil. Og så lever Triton 501 også via sin avancerede teknologi op til de kommende europæiske EN-standarder.

Administrerende direktør i Ruko, Tommy Hjulmand, har ført et nye låsesystem, Triton 501, sikkert til Jorden og Danmark og byder DLF-medlemmer og andre sikringsaktører velkommen til et nærmere kig på sagerne.


DORMA RS8 Singlecode

- når sikkerhed skal være sikker

- til den private beboelse og mindre erhverv

DORMA RS8 singlecode i GDS pakning Fås i 9 forskellige varianter tilpasset ethvert behov - Nemt og hurtigt

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


Af Hans Mortensen

8 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

Nyt system – ny DLF aftale D

er er flere vindere med den nye aftale som Ruko og DLF har indgået. Ruko leverer nemlig sit nye låsesystem Triton 501 i en DLF-profil. Og både Ruko, DLF’s medlemmer og slutkunderne får en lang række fordele med samarbejdet. - For det første stiller det medlemmerne af DLF i en gunstig position, med hensyn til garantistillelse overfor Ruko. DLF stiller nemlig overfor Ruko en fælles garanti for alle medlemmer, som skal dække eventuelle fejl og mangler ved forarbejdede systemer, siger formand for DLF, Torben Klindt, som har forhandlet aftalen på plads sammen med administrerende direktør i Ruko, Tommy Hjulmand. SAMARBEJDE ER EN GAMMEL TRAVER Aftalen kom i hus for nylig. Det er dog ikke noget nyt at DLF og Ruko indgår aftaler

RUKOS NYE LÅSESYSTEM, TRITON 501, BLIVER LANCERET I EN UDGAVE MED SPECIEL PROFIL TIL DLF’S MEDLEMMER

om at systemer bliver lavet i specielle DLF-profiler. Det er snarere ’Business as usual’ som både formanden og direktøren forklarede ved lanceringen af Triton 501-systemet i Tycho Brahe Planetarium i København i midten af maj måned. - Vi har jo løbende en dialog med DLF. Den er super vigtig fordi låsesmedene som de professionelle fagfolk de er, i denne sammenhæng, bidrager med kritisk viden til, hvordan man kan gøre systemerne så optimale som muligt. Vi benytter den

feedback vi får, når vi udvikler systemerne. Når vi indgår aftaler med DLF, som vi altså også har gjort med det nye system, ser vi det derfor også som en blåstempling af vore produkter, siger Tommy Hjulmand. TRE TYPEBETEGNELSER Det nye Triton 501-system kommer med tre typebetegnelser. Triton 501, som er Rukos egen profil, Triton L501, som er DLF-profilen og Triton A501 som er til andre låsesmede. - Vores eget system leverer vi ofte til nye byggerier, hvor det måske er en tømrer som har entreprisen på låsesystemet. Her monterer og installerer tømrervirksomheden systemet, hvorefter det ofte bliver en låsesmed som har serviceringen af systemet. Men her er der altså tale om en Ruko profil, hvor det er os som leverer og skærer de nye nøgler, som efterfølgende bliver taget i brug i byggeriet, siger Tommy Hjulmand. STOR FLEKSIBILITET Her forholder det sig anderledes med det system som Ruko leverer med DLF-profil. - Når Triton 501 bliver lanceret i en udgave til DLF’s medlemmer, er vi selv i stand til at skære nøglerne i butikken. Dermed kan vi servicere kunderne med det samme og lave både nye nøgler og nye omstillinger fra time til time. Det giver en utrolig stor fleksibilitet, som er vigtig i markedet, både i forhold til privatkunder og til virksomheder. Vi lever jo i høj grad af at vi er til stede med løsninger på problemerne, når kunderne har brug for det. Når systemets funktionalitet og kombinationsmuligheder samtidig gør det muligt at lave skræddersyede løsninger til kunderne, er vi kun glade for, at vi endnu engang har kunnet lave en rigtig god aftale med Ruko, siger Torben Klindt.

Formand for DLF, Torben Klindt (tv.), og administrerende direktør i Ruko, Tommy Hjulmand, er begge rigtigt godt tilfredse med den aftale DLF og Ruko har indgået om det nye system, Triton 501, med en DLF-profil.


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespeciďŹ kke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespeciďŹ kke • Ingen adgangstilladelser, sikkerhedsrisiko - ogsĂĽ selv begrĂŚnset hvis et adgangsmedie af udløbstidmistes adgangstilladelser, ogsĂĽ begrĂŚnset af udløbstid • Decentral - seneste adgangstilladelser effektivt kke • Intelligent programmering - individuelle ogtildeles gruppespeciďŹ â€˘â€˘ Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles effektivt Ingen sikkerhedsrisiko selv hvis et adgangsmedie mistes adgangstilladelser, ogsĂĽ begrĂŚnset afhver udløbstid •• Alsidig - det rigtige produkt guration sikkerhedsrisiko - selvtil hvis et dørkonďŹ adgangsmedie mistes •• Ingen Alsidig det rigtige produkt til hver dørkonďŹ guration Intelligent programmering individuelle og gruppespeciďŹ kke • Decentral - seneste adgangstilladelser effektivt •• Langsigtet investeringssikkerhed -tildeles Skalerbarhed og integration Intelligent programmering individuelle og gruppespeciďŹ kke • Langsigtet investeringssikkerhed adgangstilladelser, ogsĂĽniveauer begrĂŚnset- Skalerbarhed af udløbstid og integration i -systemer medprodukt højere • Alsidigadgangstilladelser, det rigtige til hver dørkonďŹ guration ogsĂĽ begrĂŚnset af udløbstid i systemer -med højere niveauer •• Decentral seneste adgangstilladelser tildeles effektivtkan let Modulbaseret eksisterende lĂĽsesystemer • Langsigtet investeringssikkerhed -mekaniske Skalerbarhed ogeffektivt integration •• Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles Modulbaseret eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonďŹ gurationkan let opdateres og forbedres i systemer med højere niveauer • Alsidig - det produkt til hver dørkonďŹ guration opdateres ogrigtige forbedres •• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele • Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan letsystemet Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration • Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet i systemer med højere niveauer • Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet i systemer med højere niveauer opdateres og forbedres – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og •• Lav vedligeholdelse Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan letog avanceret teknologi • Modulbaseret - eksisterende lĂĽsesystemer kan let • Brugervenlig ĂŠt program bevarermekaniske et overblik over hele systemet avanceret teknologi opdateres og forbedres opdateres og forbedres vĂŚre materialer af høj kvalitet og • Lav vedligeholdelse • Brugervenlig - –Êttakket program bevarer et overblik over hele systemet • Brugervenlig - ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet avanceret teknologi •• Lav vedligeholdelse – takket materialer af høj mistes kvalitet og sikkerhedsrisiko - selv vĂŚre hvis et adgangsmedie • Ingen Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespeciďŹ avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko selv- individuelle hvis etafadgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespeciďŹ adgangstilladelser, ogsĂĽ- begrĂŚnset udløbstid •• Intelligent - individuelle og gruppespeciďŹ adgangstilladelser, begrĂŚnset af udløbstid Decentral -programmering senesteogsĂĽ adgangstilladelser tildeles effektivt kke adgangstilladelser, begrĂŚnset udløbstid •• Decentral - seneste adgangstilladelser tildelesguration effektivt Alsidig - det rigtigeogsĂĽ produkt til hverafdørkonďŹ â€˘â€˘ Decentral -investeringssikkerhed seneste adgangstilladelser tildelesguration effektivt Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonďŹ Langsigtet - Skalerbarhed og integration Alsidig - detmed rigtige produkt til hver dørkonďŹ guration • Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration i systemer højere niveauer •• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration i systemer med højere niveauer Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan let iopdateres systemer og med højere niveauer • Modulbaseret eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan let forbedres •• Modulbaseret -ĂŠteksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kansystemet let opdateres og -forbedres Brugervenlig program bevarer et overblik over hele opdateres og -forbedres Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblikafover systemet •• Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer høj hele kvalitet og • Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet Lav vedligeholdelse avanceret teknologi – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og • Lav vedligeholdelse avanceret teknologi – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt - Fordelene kort fortalt

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

Kaba Denmark A/S KabaAlgade Denmark 43, 5592A/S Ejby

Algade 43, 5592 Ejby Tlf.: +45 63460004 Tlf.: +45 63460004 Fax: +45 63460005 Fax: +45 63460005 info@mollerundall.dk Kaba info@mollerundall.dk Denmark A/S www.kaba.com Kaba Denmark A/S Algade 43, 5592 Ejby www.kaba.com www.kaba.dk KabaAlgade Denmark A/S 5592 Ejby Tlf.: +4543, 63460004 www.kaba.dk Algade 43, 5592 Ejby Tlf.: +45 63460004 Fax: +45 63460005 Tlf.: +45 63460005 63460004 Fax: +45 info@mollerundall.dk Fax: +45 63460005 info@mollerundall.dk www.kaba.com info@mollerundall.dk www.kaba.com www.kaba.dk www.kaba.com www.kaba.dk www.kaba.dk

"VU "VU, ,B BC CB BGGP PSSI IB BO OE EMMF FSS "V"UV U ",


Af Hans Mortensen

10 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

DLF indgår samarbejde med Danske Forsikringsmæglere D

ansk Låsesmede Forening, DLF, har indgået et samarbejde med Danske Forsikringsmæglere om formidling af firmapension til medlemmerne. Pensionsordningen består af en opsparing og nogle forsikringsdækninger. Opsparingen sikrer de dækkede personer økonomisk, når de forlader arbejdsmarkedet. Forsikringerne dækker uforudsete hændelser så som sygdom i forløbet inden man går på pension. Michael Yde og Claus Henriksen fra Danske Forsikringsmæglere, var begge til stede på DLF’s årsmøde hvor de kom med et indlæg under leverandørinfo-mødet om formiddagen lørdag den 3. maj. Lidt senere på dagen uddybede de, hvad kunderne kan forvente af samarbejdet. SAMARBEJDER MED SYV SELSKABER - Vi er super glade for den aftale vi har lavet med DLF. Vores pensionsordninger giver mulighed for at få en dækning man ikke ser mange andre steder. Det er ordninger, vi i stand til at lave, fordi vi som forsikringsmæglere er uvildige rådgivere og ikke er et fordyrende mellemled. Vi arbejder sammen med syv forskellige pensionsselskaber. Når vi snakker med kunderne er vi i stand til at sammensætte den helt rigtige løsning med en pensionsordning fra et af selskaberne. Vi finder i fællesskab ud af hvad der matcher kundens behov bedst. Netop fordi vi som forsikringsmægler indgår en del aftaler med foreninger og virksomher, er vi i stand til at tilføre volumen til pensionsselskaberne. Dermed er vi også i stand til at få nogle rigtig gode priser. De lave priser og gode løsninger for kunderne, gør at vi er en attraktiv samarbejdspartner for rigtig mange virksomheder. Det håber vi også bliver tilfælde med DLF’s medlemmer, siger Michael Yde fra Danske Forsikringsmæglere. INGEN OVERFORSIKRING Når det handler om låsesmedefirmaer er det ejeren, funktionærer og særligt betroede medarbejdere, som kan blive dækket af pensionsordningen. - En god pensionsordning kan godt betyde

DER ER FLERE FORDELE FORBUNDET MED AT FÅ EN PENSIONSORDNING VIA DANSKE FORSIKRINGSMÆGLERE. DERES SAMARBEJDE MED DLF SIKRER SUPER GODE PRISER OG SKRÆDDERSYEDE LØSNINGER TIL VIRKSOMHEDERNE OG DERES MEDARBEJDERE

DLF har lavet en samarbejdsaftale med Danske Forsikringsmæglere om pensionsordninger for DLF-medlemmer. Her er det Claus Henriksen og Michael Yde fra Danske Forsikringsmæglere. rigtigt meget for trivslen i en virksomhed. Føler medarbejderne at de har nogle gode og ordnede forhold, også når det handler om pensionsordninger og forsikringer, skaber det grundlæggende gode vibrationer. Når vi kommer ind i billedet, er det værd at bemærke, at vi er på kundernes side. Vi tager ikke de gebyrer man kommer af med, når man selv henvender sig til et pensionsselskab. Derudover sørger vi med vor know-how og præcise indsigt i selskabernes pensionsløsninger for, at kunderne ikke bliver overforsikrede. Vi stopper ikke noget ned i halsen på kunderne, som de ikke har brug for. Man får simpelt hen en pensionsordning, som er så godt som skræddersyet til virksomheden og dens medarbejdere, siger Claus Henriksen. PRISEN NED - DÆKNINGEN OP De to mæglere havde taget nogle eksempler med, som viste at de pensionsordninger Danske Forsikringsmæglere har forhandlet på plads med selskaberne, giver en lang række fordele, som man eksempelvis ikke får hos Industriens Pension og bankernes ordninger.

- Vi dækker med meget større beløb i forbindelse med tab af erhvervsevne. Mister man arbejdsevnen dækker vi op til 80 procent af årslønnen. Det sker helt frem til man fylder 67, hvor andre pensionsordninger kun dækker med mindre beløb og samtidig stiller krav om at man skal have mistet to tredjedel af arbejdsevnen. Hos os er grænsen sat ved tab af 50 procent af arbejdsevnen. Ved tab af erhvervsevne går det beløb vi dækker med til virksomheden. Ud over den kedelige situation, som tab af erhvervsevne skaber på det personlige plan, bliver mindre virksomheder hård ramt økonomisk. Og for at slippe for en situation hvor man måske også kommer til at se den syge medarbejder som et problem og en udgift dækker vi med et beløb til virksomheden. Dermed får virksomhederne også bedre mulighed for at hjælpe medarbejderne tilbage på arbejdsmarkedet. Det vinder alle implicerede parter ved. Når man så samtidig sparer op til sin pension, mener vi at vore løsninger giver rigtigt mange fornuftige fordele, siger Michael Yde.


NØGLEFRI HVERDAG — Duo MINIREAD adgangskontrol

Duo MINIREAD er en brugervenlig vægmonteret adgangskontrol til yderdøre, serverrum og lignende hvor fleksibel, kontrolleret og sikker adgang ønskes. Duo MINIREAD kan let integreres med andre DORMA produkter - dørautomatik, motor- og magnetlåse, el- og motorslutblik. Duo MINiREAD kan indgå i større systemer med Duo HOME og Duo OFFICE enhederne. Fakta om Duo MINIREAD: - Vejrbestandig. - Let programmering. - Op til 997 unikke brugere. - Flere sikkerhedsniveauer: PIN-kode. Nøglebrik. Nøglebrik + PIN-kode.


12 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

Her finder de DLF Låsesmeden JYLLAND ESBJERG FREDERICIA FREDERIKSHAVN HADERSLEV GRENAA HERNING HJØRRING HOBRO HORSENS KOLDING NYKØBING M. ODDER RANDERS RINGKØBING SILKEBORG SKIVE SØNDERBORG THISTED

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VARDE VEJLE VIBORG AABENRAA AALBORG ÅRHUS

* * * * * * * *

* *

SJÆLLAND

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 .............................................................................................. Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22................................................................................... Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 ................................................................... Låsepartner B.C. Fredericia A/S, Egeskovvej 145 ................................................................. Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 .............................................................................. Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 ................................................................................ Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 ................................................................................. Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 ........................................................................................ Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 ......................................................................................... Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum...................................... Hjørring Låseservice, Østergade 51 ........................................................................................ Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 ........................................................................ Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 ...................................................................... Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 ................................................................................... Morsø Låseservice, Nørrebro 42 ............................................................................................... Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 ......................................................... John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 ............................................... FD Alarm - Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Vesterled 12 ................................................. Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 ................................................................. SLT-Sikring/Silkeborg Låseteknik ApS, Torvet 14 ............................................................... Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 ............................................................................... Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 .............................................................................. Oles Låseservice, Møllevej 24 .................................................................................................... Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 ......................................................................................... Varde Låse-Service ApS, Vestervænget 1 ............................................................................. Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 ....................................................................................... LV Sikring ApS, Svendsgade 39A .............................................................................................. Keeper ApS, Tagtækkervej 27 ..................................................................................................... R2 Låseservice A/S, Falkevej 6 ................................................................................................... Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 ............................................................................................. Låsepartner BC Aalborg , Gugvej 150 ..................................................................................... Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 ............................................................................... Bonne Låse & Sikring ApS, Søren Frichs Vej 20 .................................................................. Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 ................................................................................. Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329....................................................... E.T. Låseservice ................................................................................................................................ Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg .................................................. John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Trindsøvej 15 ............................................ Låsekompagniet.dk, Søren Frichs Vej 52 ................................................................................ Låsepartner Århus A/S, Bjørnholms Allé 4-6 .........................................................................

TLF.

FAX

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 98 52 51 22 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 86 82 82 35 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 24 20 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 26 75 14 20 74 62 43 44 98 14 74 22 98 16 87 88 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

75 12 01 11 75 45 35 32 75 12 93 12 75 93 42 50 98 43 03 44 96 20 10 17 74 53 11 98 86 30 02 76 97 22 41 41 96 27 88 12 98 90 25 98 98 52 28 22 75 61 59 33 75 53 98 10 97 71 00 70 86 10 05 56 86 41 10 50

..................................................................................................... TLF.

FAKSE LADEPLADS Profil Låse, Hovedgaden 68 ......................................................................................................... FREDERIKSSUND * Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 ............................................................................... GRÆSTED * Nordkystens Låseservice, Helsingørvej 56 ............................................................................. HELSINGØR Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 ............................................................................................... Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B ......................................................................................... HILLERØD Frederiksborg Låseteknik, Frederiksværksgade 4 ................................................................ HOLBÆK * Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 ...................................................................................... * Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 ................................................................. KALUNDBORG * Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 .............................................................................. KORSØR * Låsepartner Korsør A/S, Nygade 23 ......................................................................................... KØGE * DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 .......................................................... Can Service ApS, Kingosvej 5 .................................................................................................... NÆSTVED * Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 ........................................................................... * Lavpris laase.dk, Teatergade 3 .................................................................................................... * Låsepartner Næstved, Erantisvej 42......................................................................................... * Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E ................................................................................ RINGSTED * Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 .............................................................................. ROSKILDE * Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 ...................................................................... SLAGELSE * Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B ................................................................... * Låsesmeden, Trekanten 14A ....................................................................................................... * Låsepartner Slagelse, Bredegade 14 ........................................................................................ SOLRØD A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 ........................................................................... STEGE Stege Låseservice, Ulvshale 8 ..................................................................................................... TUNE * Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 .................................................................................... TØLLØSE Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C ................................................................................ VEMMEDRUP Can Service ApS, Kastanievej 50 .............................................................................................. VORDINGBORG Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D .......................................................... ØLSTED * De Blå Låsesmede, Månelysvej 1 ..............................................................................................

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 58 37 41 48 56 65 69 29 56 63 22 15 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

86 81 43 12 86 81 38 33 97 53 49 19 74 62 42 43 97 91 03 40 97 92 01 68 75 22 33 77 75 82 59 33 74 62 42 43 98 14 75 55 98 11 77 02 86 10 30 02 86 10 83 44 86 10 05 56 86 10 05 56 86 27 76 65 86 13 41 26 87 41 92 01

FAX 35 81 48 18 47 31 42 99 48 39 25 05 49 26 57 14 48 25 56 06 59 49 82 17 59 43 44 87 59 51 76 45 58 53 41 48 56 63 12 12 36 30 89 06 55 72 15 36 55 72 72 07 55 77 40 48 55 72 48 52 57 61 12 37 46 36 43 44 58 53 48 65 58 53 41 48 56 14 48 36 55 81 33 17 46 16 21 92 59 18 52 99 36 30 89 06 55 37 00 14 47 74 85 77


DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014 · 13

- med garantiordning LOLLAND-FALSTER NAKSKOV NYKØBING F.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 ............................................................................... * MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C ................................................................................... Nykøbing F. Låseteknik ApS, Slotsgade 57 ........................................................................... * Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 ...........................................................................................

BORNHOLM RØNNE

TLF.

FAX

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85

54 92 70 96 54 85 03 97 54 85 76 77 54 81 86 35

TLF.

FAX

* Låseteknikken ApS, Smallesund 10 .......................................................................................... 56 95 15 66

FYN

56 95 15 14

TLF.

FAX

70 20 32 33 65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

65 30 36 49 64 41 70 64 65 91 01 62 66 10 82 13 66 12 59 89 63 11 12 05 66 12 53 74 62 20 14 30

HOVEDSTADSOMRÅDET

TLF.

FAX

* Allerød Låse Service, Solvang 14 ............................................................................................... * Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S .................................................... * Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup ............................................................................. BAGSVÆRD Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 ............................................................................... BALLERUP * Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 ............................................. BIRKERØD * Låsepartner Nordsjælland, Toftebakken 9 A ........................................................................ BRØNSHØJ Binau Låse, Frederikssundsvej 155 ........................................................................................... CHARLOTTENLUND Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 ................................................................. FARUM * RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 ............................................................................... FREDERIKSBERG * A/H Låsemontage ApS, Smallegade 26A .............................................................................. * A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 ....................................................................................................... Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 ............................................................................. Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 ..................................................................... * JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A ............................................................................. GLOSTRUP * Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 ........................................................................ HELLERUP Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ....................................................................................... HERLEV ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 .................................................................................. * Låsepartner Herlev, Vesterlundvej 20 .................................................................................... Protect Låse, Sortsøvej 27............................................................................................................ HVIDOVRE * Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 ......................................................................................... * Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 ........................................................................... ISHØJ * Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2............................................................................................ KØBENHAVN * Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV .............................................................. * DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 .................................................................................. * Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N ........................................... * Københavns Låsekompagni ApS, Holbergsgade 11, Kbh. K ............................................. * Låsepartner, Vesterbro, Kbh. V ................................................................................................... * Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N .................................................... * Låsepartner, Nordvest, Kbh. V ................................................................................................... * Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø ......................... SKODSBORG * Alarm & Låseteknik ........................................................................................................................ SØBORG Gladsaxe Låseservice, Søborg Hovedgade 148 ................................................................... VANLØSE Sikret, Ålekistevej 40 ..................................................................................................................... VALBY Låsespecialisten John R. Hanson A/S, Vigerslev Allé 19 .................................................. Can Service ApS, Vigerslevvej 298............................................................................................

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 66 66 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 44 47 47 47 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 33 33 00 61 33 25 88 00 35 39 39 39 38 19 11 42 35 42 00 33 39 20 20 20 39 31 12 20 38 79 14 14 36 30 03 75 36 30 89 00

48 14 39 20 32 84 48 58 32 52 00 93 44 49 04 74 38 71 08 38 45 82 30 82 38 60 74 74 39 64 59 98 44 99 99 98 38 33 68 78 38 33 34 40 33 31 11 13 38 86 00 08 38 19 47 40 43 43 29 30 39 62 17 54 44 94 09 21 44 85 27 79 44 99 96 06 36 47 05 11 44 65 20 85 46 91 30 29 33 26 12 38 36 44 02 16 35 83 24 57 33 15 88 74 33 25 88 01 35 39 10 04 38 19 11 52 35 38 00 33 80 81 82 83 39 31 12 21

MIDDELFART NYBORG ODENSE

SVENDBORG

ALLERØD AMAGER

* * * * * * * * *

Låseteknik A/S, Elmegade 42 ..................................................................................................... Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 ..................................................................................... Låsegruppen Danmark aps, Østerbro 34 ............................................................................... Låsepartner BC Odense, Østbirkvej 7 ..................................................................................... Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 ..................................................................................... Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum ...................................................................................... Thoms Låseservice, Søndergade 5 ........................................................................................... Låsepartner Svendborg, Ryttervej 8 ........................................................................................ Sydfyns Låseservice A/S, Rødeledsvej57 ...............................................................................

36 30 00 99 36 30 89 06

REGISTRERET AF F&P * VIRKSOMHEDER DER ER ISO 9001 CERTIFICERET I MEKANISK SIKRING I HENHOLD TIL DE KRAVSPECIFIKATIONER, DER ER UDARBEJDET AF FORSIKRING & PENSION, DLF, SIKKERHEDSBRANCHEN M.FL.


Af Hans Mortensen

14 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

Alux ruller sikringen ud

P

roducenten af sikringsgardiner, Alux, vækster sikkert og roligt. Der er nemlig stor efterspørgsel på virksomhedens løsninger med produktet, Safe Roller, et sikringsgardin, som sikrer både private hjem og virksomheder. - Vi har først og fremmest oplevet vækst i segmentet for sikring af private hjem. Vore sikringsgardiner har jo et super godt design som gør, at det falder godt ind i hjemmemiljøet hos folk. Men der er nu også godt gang i markedet for erhvervsvirksomheder, siger Lotte Christensen, som står for salg i Alux. KONTORMILJØER OG PRIVATE En ting er måske nok at sikre en butik efter fyraften, hvor det ikke handler om at få point for det kunstneriske udtryk. Noget andet er at sikre en virksomhed hvor der færdes folk i kontormiljøer. Folk som ikke ønsker at befinde sig i noget der forvandler sig til et ’fængsel’ efter endt arbejdsdag. - Men også her oplever vi at der er stor opmærksomhed og en positiv oplevelse af produkterne, fordi designet er rigtig godt. Sikring er ikke det første man tænker på, når man ser vore løsninger. De falder ind i miljøet både hos private og på kontorer, hvor der kan en god pointe i at sikre de mange værdier, i form af digitalt udstyr af den ene eller anden art. Og faktisk er en del af drivkraften bag den øgede interesse, at flere og flere ser mulighederne for at kombinere sikring og design. Med vore produkter føler man ikke at man sidder spærret inde. Sikringsgardinerne bliver snarere opfattet som en del af interiøret, som giver nogle klare fordele. Ruller man dem ned i dagtimerne, giver de skygge, hvis der er høj sol og mange varmegrader. Samtidig er der mulighed for at åbne vinduerne uden at det går ud over sikringen. Det ser vi eksempler på hos private, der gerne vil sikre underetagen i villaen om natten. På den måde får man både høj sikring og luftcirkulation, siger Lotte Christensen, som står for salg hos Alux.

SafeRoller fra Alux er et hit. Her er det Lotte Madsen fra Alux sammen med salgs og teknikkonsulent, Renny Rasmussen, under DLF’s Billundmøde sidste år.

DEN DANSKE SIKRINGSVIRKSOMHED, ALUX, HAR SUCCES MED DERES SIKRINGSGARDINER, SOM FORENER HØJ SIKKERHED OG GODT DESIGN I BÅDE PRIVATE HJEM OG ERHVERV

BESLUTSOMHED OG KREATIVE EVNER En påskønnelse af det store udviklingsarbejde, evnerne til at få langet produkterne videre ud på markedet og en anerkendelse af at både design og sikringsegenskaber er i top, fik virksomheden da den modtog SikkerhedsBranchens pris som Årets Danske Sikkerhedsvirksomhed 2013. - Det er bare super dejligt at få sådan en opbakning. Der ligger altså også mange timers arbejde og benhårdt slid bag udviklingen af sikringsprodukterne. Det er jo vores direktør, Bill Torben Jansen, som er chefudvikler af produkterne. Vi er egentlig oprindelig kendt for produkter til solafskærmning, men derfra og så til at kombinere teknologierne med rullegardiner og sikring har det krævet stor beslutsomhed og mange kreative evner. Men det er lykkedes. Og da vore produkter samtidig er godkendte efter de gængse EN normer

for mekanisk sikring, er der tale om en høj sikring, som gør at vi faktisk også er klar til at afsætte dem i udlandet, siger Lotte Christensen. STIGENDE SALG VIA LÅSESMEDE Det er dog i første omgang det danske marked som holder for. Og her er samarbejdet med DLF’s medlemmer vigtigt. - Vi kan faktisk mærke at salget gennem låsesmedene stiger. Selv om gardinerne er forholdsvis nemme at installere, kræver de rette fagfolk at få sikringsgardinerne monteret helt korrekt. Vi kan også selv montere og installere, men ser en stor fordel i at det er låsesmedene som installerer. De har jo kontakten til kunderne, er tæt på dem og kan hurtigt komme ud og diskutere løsninger og servicere dem, siger Lotte Christensen. Hun forklarer at interessen for sikringsgardinerne da også tager til. Den noget utraditionelle måde at kombinere sikring, design og flere funktioner, har nemlig påkaldt sig opmærksomhed fra nogle af producenterne af typehuse. - Her kan man godt se pointen med at levere færdige huse med de ekstra sikringsog solafskærmningsfunktioner. Endnu er der ikke lavet nogen konkrete aftaler, men det er et område vi holder godt øje med, siger Lotte Christensen.


Salget af Yale Doorman kører på skinner

Og med lanceringen af de nye versioner til 3-punktslås, forventer vi at farten sættes op. Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY. Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed og brugervenlighed har været nøgleordene i processen.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

www.ruko.dk www.yalelock.dk

An ASSA ABLOY Group brand


16 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

Låsesmede i strategisk angreb på markedet I

stedet benyttede han taletiden til at komme med sin vurdering af hvor sikrings branchen står, og hvad låsesmedene kan gøre for at vækste og udvikle sig som virksomheder og samarbejdspartnere. - Når man kigger på salget i dag, må man sige at der er brug for en revision af låsesmedenes rolle på sikringsmarkedet. Indtjening på hardware falder og el-installatørerne er hastigt på vej ind på sikringsmarkedet. Frem for at fokusere ensidigt på salg af udstyr og enkelte sikringsløsninger, tror jeg at låsesmedene bliver nødt til at gribe udfordringerne mere strategisk an. De skal i højere grad se på muligheden for at opbygge deres virksomheder som en porteføljeforretning, der består af både salg, service- og supportforretning ved at pleje deres nuværende og fremtidige kundebase. Griber man det an på en sådan

Salgschef hos Ruko, Jesper Mølbach Thomsen.

JESPER MØLBACH THOMSEN FRA RUKO LAGDE UD MED AT FORKLARE AT HAN IKKE VILLE SNAKKE PRODUKTNYT. NU VINKEDE DER JO OGSÅ EN LANCERING AF DET NYE SYSTEM, TRITON 501, FORUDE.

lidt mere overordnet vis, skaber det mulighed for en udvidelse af porteføljen hvor serviceydelser kommer ret kraftigt på banen, med store omsætning- og indtjeningfordele for låsesmedene, sagde Jesper Mølbach Thomsen indledningsvist. Som han forklarede, er der ved kontakten til kunder om salg af udstyr og montering af løsninger allerede gang i en dialog. Dermed er der også mulighed for at gå ind i dybere drøftelser om etablering af serviceaftaler og support. Her er der altså mulighed for, at skabe aftaler der har større værdi for både kunderne og for den enkelte låsesmed. Kunderne får nogle løsninger som bliver opdateret og serviceret og som skaber endnu bedre sikkerhed. - Hvis dagens program ikke er fyldt op med opgaver, kan man med stor fordel udnytte den overskydende tid til at udføre disse service- og supportopgaver, og derved udnytte den fulde kapacitet. Det er faktisk muligt at planlægge, så det kører helt optimalt, forklarede Jesper Mølbach Thomsen. KUNDEBEHOV ÆNDRER SIG RADIKALT I det hele taget er der mange fordele forbundet med at få gang i serviceaftalerne. Også hos kunder man måske ikke har installeret og monteret løsninger hos. - Kundernes behov ændrer sig radikalt. I takt med den teknologiske udvikling har mange kunder brug for nye og tidsvarende løsninger. Er man opsøgende er det muligt at få kunder i tale der i den grad har brug for nye og tidvarende løsninger. Er man så først inde i varmen og er det lettere at få gang i snakken om servicekontrakter.

Omvendt kan aftaler om service også gå den anden vej så man også får kontrakten på opjusteringen af sikringsløsningen. Der er altså både markedsandele at hente på installering af nye systemer og efterfølgende nye serviceordninger. Og der er mange muligheder, fortalte Jesper Mølbach Thomsen. Eksempelvis for at styre og håndtere låsesystemerne og dermed minimere svind hos kunderne. - Mange steder er der flere tusind nøgler i omløb. Laver man nye løsninger med ADK og opfølgende servicering af systemet, kan man spare kunderne for en masse bøvl, samtidig med at man øger sikkerheden. Det ender måske med at blive billigere for kunden at lave sådan en aftale, frem for at vente til problemerne og indbrudene indtræffer, forkarede Jesper Mølbach Thomsen. NEDBRYDNING AF LØSNINGER Han pegede på at både hoteller, hospitaler, boligforeninger, skoler og erhvervsvirksomheder er oplagte kundemuligheder. Hos mange af disse kunder handler det om at nedbryde løsningerne så det bliver lettere for kunderne at tage beslutningen om at skifte til nyt. Eksempelvis kan man på et hotel nedbryde en investering på 300.000. - Frem for at se det som en investering på et ret stort beløb kan man nedbryde investeringen, og anskue den ud fra prisen per overnatning. Og så koster det koster pludselig 3,40 kroner per overnatning med hotellets nuværende belægningsprocent, sagde Jesper Mølbach Thomsen. Han opfordrede DLF til at man i fællesskab nedsætter et udvalg som arbejder imod at skabe en fælles branche standard for disse service- og support aftaler, da Ruko har stor erfaring for netop portefølgeforretning. - Med tiltag som disse rykker låsesmeden op i fødekæden. Ved at rykke fokus fra teknik til helhedsløsninger bliver låsesmedene et langt større grad en reel rådgiver for beslutningstagerne, uddybede Jesper Mølbach Thomsen.


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Nøglen til en god forsikring Som medlem medlemaf afDLF DLFbetaler betalerdu dumindre mindreog ogfår fårsamtidig samtidigen enbranchetilpasset branchetilpasset Som forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hosIf. If. forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos Du får får en en fast fasttilknyttet tilknyttetkontaktperson, kontaktperson,der derhar harerfaring erfaringfra franetop netopdin dinbranche, branche, Du og endelig endelig får fårdu duen enVIP-postkasse, VIP-postkasse,hvor hvordu dukan kananmelde anmeldeskader skaderdøgnet døgnetrundt. rundt. og

vide mere mere så så ring ring tiltil os ospå på70 70121212122222 Vil du vide www.if.dk www.if.dk 12206 - InHouse 0213 12206 - InHouse 0213

DLF Forsikring Forsikring ii samarbejde samarbejdemed medIfIf


Af Hans Mortensen

18 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

Hardware, software og strategiske løsninger L

ørdag den 3. maj i år stod der årsmøde med generalforsamling på programmet hos DLF. Arrangementet blev afholdt på Comwell Klarskovgaard i Korsør. Dagen blev indledt med leverandørinfomøde, hvor flere leverandører af sikringsudstyr mødte op og viste og fortalte om de seneste nyheder og tendenser inden for udstyr og sikringsløsninger. Andre ’bløde’ emner så som pensionsordninger for låsesmedevirksomheder, regnskabssystemer for håndværkerfirmaer, og nye strategiske måder at møde markedet på, var også en del af dagsordenen. DANZAFE OPRUSTER PRODUKTPORTEFØLJEN Salgschef, Ruben Mejer, hos grossisten, DanZafe, var mødt op for dels at promovere den årlige begivenhed, Låsesmedens Dag den 13. juni hos Danzafe. Og dels for at fortælle om de de seneste produktnyheder. Heriblandet var der omtale af den nye nøglefræser JMA Avant Code. Det er en ny elektronisk maskine med den nyeste teknologi til at kopiere enkelt-, dobbeltsidede- og bilnøgler. Den er hurtigt og robust og sikrer optimal kvalitet i kopierings/

Birepo.

LEVERANDØRINFO VAR TILBAGE SOM EN DEL AF FORMIDDAGSPROGRAMMET DA DLF I STARTEN AF MAJ AFHOLDT GENERALFORSAMLING. NYE LØSNINGER, NYT UDSTYR OG NYE STRATEGIER MØDTE DLF’S MEDLEMMER skærearbejdet. Og så bliver den produceret i Europa. Med til JMA-scenariet hører også JMS’s transponder, JMA-TRS 5000 EVO, som sørger for kloning af bilnøgler og kopiering af chips i eksempelvis bilnøgler. Derudover præsenterede Ruben Mejer en ny cylinderring fra svenske No Way, dørstationen MyCom fra Farfisa og adgangskontrol fra Dorma. Ligeledes slog han et slag for det nye katalog og de optimerede logistikforhold som sikrer at grossisten leverer sikkert fra dag til dag. BIREPO BLIVER TRÅDLØS Gert Petersen fra Birepo fik lejlighed til at præsentere det nyeste indenfor elektroniske låsesystemer. Som han forklarede, gør teknologien det muligt at lave løsninger til rigtigt mange forskellige slags kunder. Og i takt med at flere og flere melder sig på banen indenfor samme produktgruppe, har leverandøren såmænd fra start vist tænkt sig at være med til at sætte niveauet.

- Vi startede med den elektromekaniske del, og har siden muliggjort infrarød-, bluetooth- og RFID-løsninger. Vel og mærke i samme platform. Dermed er dette den eneste platform hvor alt er muligt – og endda i alt slags vejr. Den elektroniske nøgle kommunikerer online med hoveddøren, og direkte elektro-mekanisk med den hængelås der er placeret i brøndboringen 24/7 hele året. Dermed bliver der ikke tale om vedligehold og frem for alt ingen batteriskift i f.eks. hængelåsen, sagde Gert Petersen. På årsmødet blev det sidste nye Birepoprodukt præsenteret. Nu tilbyder leverandøren WI-FI i nøgle. - Det betyder at vi igen flytter grænserne for det, der er muligt og det der som minimum kan og skal forventes af en godkendt elektronisk nøgle- og adgangskontrolplatform. Nøglen håndtere selv adgangsrettigheder og auditten up- eller downloades automatisk, sagde Gert Petersen. GEZE OG DE INNOVATIVE BYGGEKONCEPTER Med sine høje kvalitetsstandarder bidrager Gezes produkter til innovative byggekoncepter i hele verden og skaber komfort og sikkerhed i byggeriet. Dørlukkere, adgangskontrol og automatiske løsninger til byggeriet fra Geze er en stor succes. Det mærker både de danske låsesmede, slutkunderne og brugerne. Ja der er faktisk kunder over det meste af verden. Salgskonsulent i Geze, Nikolaj Høj Rasmussen, havde da også nyt med om både Individuelle og projektspecifikke løsninger til eksempelvis erstatningsluft i bygninger. Det vil sige løsninger som i tilfælde af brand søger for at lede røgen ud og væk, sikrer røgfri flugtveje og gør brandfolkenes indsats mindre risikofyldt. Hvad enten det gælder sygehuse, skoler eller diskoteker, og altså bygninger hvor tusindvis af mennesker samles, er sikkerhedssystemer nemlig uundværlige for


DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014 · 19 bygningens sikkerhed og for person- og brandbeskyttelse. - Der bliver stillet flere og flere krav til løsninger, der skaber rigtig god brandventilation og sikrer nød- og panikveje. Samtidig er der behov for løsninger som er enkle at montere og installere. Her er vi på banen med en række løsninger som både hver for sig og i sammensatte løsninger er fantastisk gode, sagde Nikolaj Høj Rasmussen. Samspillet mellem de forskellige Geze-systemkomponenter som f.eks. dørautomatikker, dørlukkere, motorlåse, flugtdørsåbnere, IQ lock paniklåse opfylder alle krav til en opdateret, pålidelig og designorienteret systemløsning. STYR PÅ REGNSKAB OG PROCESSER Otto Dagnæs fra ScaniTech fortalte om digitaliseringen af arbejdsprocesserne og hvordan mange håndværksfag opnår større og større fordele med digitale regnskabs- og økonomistystemer. - Vores systemer er med til at holde styr på opgaverne samtidig med at de giver mulighed for automatisk fakturering og sørger for at der bliver bestilt reservedele hjem til lageret i bilen, alt efter at nye ordrer indgå eller komponenter bliver brugt i løsningerne. På den måde er der styr på opgaverne. Både de indkommende, de der bliver udført og dem som altså efterfølgende bliver faktureret, sagde Otto Dagnæs.

Geze. Som han forklarede skaber digitaliseringen muligheder for at arbejde langt smartere end man tidligere har gjort. Væk er mange af de mere eller mindre uhåndterlige papirdynger. Samtidig er det også billigere og mindre ressourcekrævende at håndtere ordre og fakturaer digitalt. - Der går meget tid med at printe og efterfølgende arkivere sager. Det er meget

mere smidigt og enkelt i digitale systemer. Det bliver meget nemmere at strukturere arbejdsporgaverne og der bliver altså generelt kortere vej til fakturaen fra udførelsen af arbejdet. Det kan også låsesmedene drage stor nytte af, sagde Otto Dagnæs.

GEZE INNOVATIVE SYSTEMLØSNINGER

www.geze.dk Birepo.

J. Bjørnvig / C.P. Jakobsens eftf. ApS

Få fuld adgang til de bedste løsninger på www.geze.dk Dynamovej 12 B l 2730 Herlev www.cpj.dk l cpj@cpj.dk Tlf.: +45 48 18 47 00

Dørteknik Automatiske dørsystemer Glassystemer Ventilation og brandventilation Sikkerhedsteknik

GEZE Danmark Mårkærvej 13 J-K, 2630 Taastrup Tel. 46 323 324, Fax 46 323 326 E-Mail: danmark.se@geze.com www.geze.dk


Af Hans Mortensen

20 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

Vinduessikring i rivende udvikling D

et er gået hurtigt for sikringsvirksomheden, Lindrucker. Virksomheden, hvis sikringsystem til vinduer blev lanceret i maj måned sidste år, har oplevet stor interesse for produktet, som gør det meget svært at at begå indbrud via vinduerne. En af drivkræfterne bag udbredelsen af sikringsløningen er det samarbejde virksomheden har fået i stand med en lang række forsikringsselskaber. - Vi har lavet nogle længere varende kontrakter med flere forsikringsseskaber, som

SIKRINGSVIRKSOMHEDEN, LINDRUCKER, HAR STOR SUCCES MED DERES VINDUESLÅSE, SOM HÆVER SIKKERHEDEN BETRAGTELIGT. FLERE FORSIKRINGSSELSKABER ANBEFALER LÅSEN

går ud på at de har blåstemplet produktet og står for en salgskampagne og servicerer med informationer over for deres kunder, siger Terkel Lind, direktør i Lindrucker.

TESTET OG GODKENDT EFTER EUROPÆISK STANDARD Når han betoner at det er aftaler lavet med en række selvstændige forsikringsselskaber, ligger der også en slet skjult kritik af F&Psystemet bag overvejelserne om at gå uden om brancheforeningen og dens arbejde med at stable et sikringskatalog på benene. - Når det handler om vinduessikring, mener vi i Lindrucker ikke, at den test som F&P vuderer vinduessikring ud fra er fyldestgørende. Deres standard SS 3620 handler om at en lås der bliver angrebet inde fra, skal modstå angrebet i 15 sekunder. Det er ikke godt nok. Derfor har vi fået testet og godkendt vort produkt i forhold til den europæiske standard EN 1627 annex B RC3. Den indebærer at låsen skal kunne modstå en træk- og tryktest med 650 kg, fem minutter boretest og indbrudsforsøg i fem minutter. Det lever låsen op til. Og det har man altså fået øjnene op for rundt omkring, siger Terkel Lind. STIGENDE SALG VIA LÅSESMEDE Et af de steder hvor man har set fidusen er hos en af de store vinduesproducenter, som har stillet viden og ressourcer til rådighed. Men også mange andre viser interesse. Dels er der gang i et stigende salg via låsesmedene i DLF. Dels sælger flere sikringsfirmaer låsen. - Låsesmedene gør et stort arbejde og vi kan se det rykker. Med låsen her er der mulighed for at montere og installere den i forbindelse med en alarm. Det er oplagt at låsesmedene tænker i disse baner, som vi ser at nogle af sikringsfirmaerne gør. Det kræver måske at man allierer sig med et alarmselskab, hvis man ikke selv har denne sikringsydelse i porteføljen. Uanset hvad, er låsen i sig selv en forholdsvis billig sikringsinstallation. Og vi har netop lanceret den i en sort farve, så man nu kan vælge mellem sort og knækket hvid, siger Terkel Lind.

Direktør i Lindrucker, Terkel Lind, viser vindueslåsen, og den nye haspe i rustfrit stål. Begge produkter er med til at sikre vinduerne. Vindueslåsen er i handlen og lever op til den europæiske standard, EN 1627 annex B RC3. Haspen kommer snart i handlen.

INDBRUD SKER VIA VINDUERNE Som han forklarer er det ganske godt givet ud, når man tænker på hvordan sikringsbilledet ser ud i Danmark.


DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014 · 21 - Der bliver begået i omegnen af 43.000 indbrud om året i Danmark. I 2013 blev der udbetalt godt 1,5 milliarder kroner i skadeserstatning fra forsikringsselskaberrne. Op mod 75 procent af indbrudene sker gennem vinduer og terrassedøre. Og selv om Danmark i løbet af i år er overhalet af Grækenland, når det drejer sig om antallet af indbrud, er der altså stadig masser af fordele at hente for både private og for forsikringseslaberne ved brug af vindueslåsen. Det er forsikringsbranchen ved at få øjnene op for, uddyber Terkel Lind. Derfor ser han også gerne at der bliver stillet krav fra forsikringsselskaberne om privates sikring, lige som der gør i erhvervsvirksomheder. - I flere andre lande er der lovkrav om installering af sikring i forbindelse med nybyggeri og renoveringsopgaver. I Danmark sker der ingenting. Bliver der ikke lovgivet, kunne et godt bud på at dæmme op for indbrudene, være en udvidelse af håndværkerfradraget til også at dække sikringsløsninger, foreslår Terkel Lind. NY HASPE DER HOLDER Seneste skud på stammen af sikringsprodukter er en haspe i rustfrit stål som

Haspen sikrer vinduerne endnu mere og skal sørge for at de op til 43.000 indbrud som årligt bliver begået i Danmark, falder. Lindrucker netop har lanceret. Dens design er, ifølge Terkel Lind, som skabt til nordisk interiør og design. - Men hovedsagen er altså at den er utrolig stærk. Mange af de gængse hasper bliver flået i stykker ved blot et nogenlunde hårdt slag eller tryk. En almindelig haspe holder under 20 sekunder, mens Lindruckers haspe har modstået over 11 minutters indbrudsforsøg. Vi ved at indbrudstyvene opgiver hvis det er for vanskeligt og tidskrævende at bryde ind.

Risikoen for at afsætte dna-spor og andre spor er for stor. Derfor hører det heller ikke til gængs praksis at smadre vinduerne. Det er for risikabelt også med hensyn til støj. En almindelig skruertrækker eller nogle gange et hårdt tryk kan åbne rigtig mange vinduer fordi hasperne bryder sammen. Det sker ikke med den her model, siger Terkel Lind, som allerede har lavet aftaler med flere forsikringsselskaber, og håber at låsesmede og andre installatører for øjnene op for sikringsfordelen med haspen.

Lockit - meget mere end du tror Lockit beslagserie - et konkurrence dygtigt beslagprogram til ethvert formål og opgave. - Special- og sikkerhedsslutblik - Låsecylindre - Dørgreb og tilbehør - Cylindertilbehør - El-slutblik og stolper - Dørstoppere

Køb nemt og bekvemt Lockit på DanZafe.dk Kan du ikke lige finde det du søger, kontakt os på 38 28 31 11

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


22 · DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014

PRODUKT • NYT

Slimchain vinduesåbner fra GEZE vinder universel design pris 2014 hedsmarginaler, samt bæredygtighed og miljømæssige hensyn. “I dette års konkurrence har vi igen modtaget et stort antal produkter fra meget varierende produktgrupper, lige fra klassisk industriel design til socialt design i udviklingslande. […] Kun når virksomhedens værdigrundlaget går i et med universelt produktdesign, kan man opnå en langsigtet økonomisk og social succes.” udtaler Professor Fritz Frenkler.

Diskret design, enkel installation: GEZEs vinduesåbner Slimchain passer fleksibelt til næsten alle vinduesløsninger.

E

kspertkomitéen for “The Universal Design Award 2014”, anført af Professor Fritz Frenkler fra Münchens tekniske Universitet, testede og evaluerede under Munich Creative Business Week (MCBW) de udvalgte produkter. Hele 118 produkter fra 15 lande kandiderede i 9 forskellige kategorier. 13 produkter, inkl. Slimchain vinduesåbneren fra GEZE, modtog den eftertragtede pris. Afgørende for udvæl-

GEZE HAR MED VINDUESÅBNEREN “SLIMCHAIN” VUNDET ”THE UNIVERSAL DESIGN AWARD 2014”. EN EKSPERTKOMITÉ AF DESIGNERE OG ARKITEKTER UDVALGTE DE 13 PRISVINDERE BLANDT I ALT 118 PRODUKTER.

gelsen af de vindende produkter var anvendelsesområde, fleksibilitet, enkel og intuitiv anvendelse, fejl- og sikker-

UNIVERSAL DESIGN PRIS TIL GEZE SLIMCHAIN: KENDETEGNET VED “ALL-ROUND TALENT” Fleksibilitet – kombineret med et lineært design. Den tynde og kompakte Slimchain har det hele. GEZEs vinduesåbner designet til røg- og brandventilation og naturlig ventilation har allerede modtaget “Plus X prisen” i kategorierne “høj kvalitet” og “funktionalitet”, og er ligeledes nomineret til den tyske designpris. “Når det gælder produktdesign er kombinationen af bedste funktionalitet og diskret design specielt vigtigt for os”, siger Andrea-Alexandra Alber, strategi- og marketingdirektør hos GEZE. “Vi er meget stolte over at have modtaget prisen, som foruden design, også lægger vægt på den tekniske kundeservice som følger med produktet.” GEZEs Slimchain kan let integreres i facaden og kan tilpasses de fleste vinduestørrelser og åbningskrav. Motoren findes i varianter med 300, 500 og 800 mm slaglængde, med mulighed for at specielbestille yderligere længder. Med Smart Fix installationssystemet er montagen nem og enkel, da vinduesåbneren klikkes direkte ind i beslagene. Med en aftagelig tilledning kan justeringer foretages enkelt under montagen. Slimchain indgår i GEZEs nye portefølje af vinduesåbnere til røgog brand, samt naturlig ventilation. Den modulopbyggede portefølje med ensartet design gør det endnu enklere at vælge rette vinduesåbner til individuelt konfigurerbare bygningsspecifikke løsninger.


DLF SIKRINGSNYT NR. 2 2014 · 23

Kampen om Ruko Prisen 2014 er skudt igang DET BLEV THOMAS HANSEN FRA RØNNE SOM LØB MED TITLEN SOM HOLDETS LÆRLING PÅ ÅRETS FØRSTE HOLD FRA LÅSE-SMEDEUDDANNELSEN PÅ TEC I BALLERUP. THOMAS ER OGSÅ MED I OPLØBET OM AT BLIVE ÅRETS LÆRLING, OG DERMED VINDEREN AF RUKO PRISEN 2014

K

andidaterne til Ruko Prisen bliver fundet blandet de 30 låsesmede som i år bliver uddannet hos TEC i Ballerup. Låsesmedeuddannelsen er fordelt på to hold årligt, og ved hvert hold bliver holdets lærling udnævnt. Derefter findes vinderen af Ruko Prisen 2014 blandt de to som er blevet udnævnt holdets lærling. INNOVATION, HJÆLPSOMHED OG OVERSKUD GJORDE UDSLAGET Det er TEC i Ballerup som har besluttet, at det skulle være Thomas Hansen der blev

udnævnt som holdets lærling. Jørgen Lou fra TEC forklarer hvorfor; “Thomas har gennem sin tid på TEC været meget innovativ, hjælpsom og imøde-kommende. Samtidig har han altid haft overskud til at hjælpe andre også selvom presset har været stort. Derudover har Thomas altid et godt bud på nye innovative løsninger, og inddrager gerne viden fra sin tid som maskinarbejder. Vi ønsker Thomas alt godt fremover som nyudlært låsesmed.” Thomas arbejder til daglig hos Brendes ApS på Bornholm, og bor sammen med sin familie i Rønne. I sin fritid er en af hans store interesser at fiske.

FJERDE ÅR MED RUKO PRISEN Ruko har siden 1998 uddelt en pris til årets lærling — og på grund af den stigende interesse for låsesmedeuddannelsen de seneste år er der nu to hold låsesmedelærlinge, der bliver færdiguddannet hvert år. Derfor blev 2011 første år hvor Ruko Prisen blev uddelt. Ud over Thomas Hansen bliver der udnævnt en anden låsesmedelærling fra hold 2 til efteråret, som er med i opløbet om at vinde Ruko Prisen 2014. Vinderen af Ruko Prisen 2014 modtager en forgyldt hængelås, og en studietur til en af Ruko’s søsterselskaber i ASSA ABLOY koncernen.

by KeyRack er en komplet løsning for intelligent og fleksibel nøglehåndtering. Systemets nøglelister monteres direkte på væg eller i klassisk skab og tilbyder op til 924 individuelle, låsbare eller ikke låsbare nøglepladser. Nøgle og IntelliPin nøgletap pares sammen og placeres derefter i nøglelisten. Overblik, status og styring sker via PC programmet KeyWin. Det bliver ikke nemmere at sikre den perfekte nøglehåndtering. Besøg DanZafe for demonstration.

Vælg mellem låste og ulåste nøglepladser

Se hele sortimentet på creone.com eller danzafe.dk DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk

Creone AB tilbyder enkle og fleksible løsninger til nøgle- og værdiopbevaring. Vi tilbyder alt fra enkle skabe med nøglekroge til intelligente systemer hvor hver enkelt nøgle kan identificeres og alle hændelser registreres.

Forhandler


Har du set min nye nøgle?

Med Yale Doorman behøver du ikke længere en traditionel nøgle. Du kan nu i stedet vælge, at åbne døren til dit hjem, ved at at taste en kode i stedet. Yale Doorman fås i forskellige versioner – og nu også til 3-punktslås. Smart, nemt og bekvemt.

Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY. Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed og brugervenlighed har været nøgleordene i processen.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

www.ruko.dk www.yalelock.dk

An ASSA ABLOY Group brand

DLF Sikringsnyt - nr 2 - juni 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you