Page 1

NYT

34. ÅRGANG

MARTS 2014 / NR. 1

N 18-19

NY INSPEKTØR HILSER UDFORDRINGER VELKOMMEN

6

8-10

ELF CONVENTION STÅR FOR DØREN

NYT LÅSEFIRMA VOGTER OVER SIKKERHEDEN

20-21

STUDIETUR TIL UDLANDET GIVER POTE FOR LÅSESMEDELÆRLINGE

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING


Af Torben Klindt, formand

2 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

Bedre tider ? ? ?

M

eget tyder på at der er bedring i den økonomiske situation i Danmark. Det fremgår bl.a. af den konjunkturvurdering, som Håndværksrådet kommer med hvert kvartal. Her ser det ud til at tendensen fortsætter med at ordre- og beskæftigelsestilliden fortsat er på vej op og at dette er meget opløftende for de små og mellemstore virksomheder. Jeg håber selvfølgelig at dette også gør sig gældende for vores medlemmer. En god og tidsbesparende forbedring er, at det er blevet væsentligt lettere at rekvirere en straffeattest for os selv og vores medarbejdere. Man behøver ikke længere at møde op på en politistation for dette. Den kan rekvireres via politi.dk ved hjælp af NemID og vil herefter blive sendt til ens egen E-boks.

DLF ALMANAKKEN... 2014 02. maj Bestyrelsesmøde 02.-04. maj Årsmødearrangement 22.-25. maj ELF Konvent, Firenze

UDGIVER: Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAKTION: Tina Hessellund, Industrikrogen 4, 2635 Ishøj

Sikringskataloget 2014 er nu færdigt og udgivet på fpsikring.dk. Dette er lavet i samarbejde med bl.a. Dansk Låsesmede Forening.

Jeg vil også gerne sende en opfordring til at møde op og give din mening til kende på vores årsmøde den 3. maj i Korsør

Vel mødt

med garanti DA NSK LÅSESM ED E FORENING

ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening, Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj, Tlf. 43 770 870, Fax 7262 7282, Postgiro 7 22 04 13, E-mail. info@d-l-f.dk, Internet. www.d-l-f.dk

DLFS BESTYRELSE: Torben Klindt, København N (formand) Torben Yde, Herlev (kasserer) Gert Mejlshede, København N (næstformand) Leon Hammerup, Ishøj Tove Berg Jensen, Aalborg

Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 26. maj, 25. august og 10. november 2014 og 23. februar 2015. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget.

DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlemmer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”.

Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget.

SATS OG TRYK: Dystan ApS OPLAG: 5000 stk.


Åbnemodstand og lukkekraft bør ikke være grund til at ønske sig store muskler

Vælg i stedet en komfortdørlukker ASSA ABLOY’s designstærke dørlukkerserie, har alle et højt præstationsniveau og funktioner som gør installationen lettere. De er fx vendbare, og med en arm der kan justeres i op til 14 mm i højden.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Serien udvikles hele tiden og består blandt andet af:  Komfortdørlukkere  Dørlukkere med fasthold  Skjulte dørlukkere  Gulvdørlukkere  Dørlukkere med glideskinnesæt til branddøre

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


Af advokat Christian H. M. Mikaelsen

4 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

Husk samarbejdsaftalen med DS Håndværk & Industri

D

ansk Låsesmede Forenings medlemmer er overenskomstdækket gennem timelønsoverenskomsten mellem DS Håndværk & Industri og Dansk Metal, 3F samt Blik- og Rørarbejderforbundet og på funktionærområdet gennem aftalen med HK/Privat. Samarbejdsaftalen betyder, at medlemmer af Dansk Låsesmedeforening kan få juridisk rådgivning om ansættelsesforhold og overenskomster samt hjælp til gennemgang af erhvervsjuridiske kontrakter. Du kan få hjælp, når du skal ansætte en ny medarbejder for eksempel i form af juridisk sparring ved udarbejdelse af ansættelseskontrakten. Du kan også få rådgivning om eventuelle problemer under ansættelsen og ved afskedigelser. På DS Håndværk & Industris hjemmeside på www.ds-net.dk kan du finde en lang række standarder til brug for dine

Advokat Christian H. M. Mikaelsen.

DANSK LÅSESMEDE FORENING HAR EN SAMARBEJDSAFTALE MED ARBEJDSGIVERFORENINGEN DS HÅNDVÆRK & INDUSTRI, OG DEN GIVER DIG MANGE FORDELE.

medarbejdere – ansættelseskontrakter, erklæringer om brug mobiltelefon m.m., og du kan finde hurtige svar på mange ofte stillede spørgsmål. Du kan også kontakte juristerne i DS Håndværk & Industri med dine spørgsmål direkte på telefon eller e-mail. Vi holder løbende medlemskurser om juridiske emner. For eksempel vil der her i maj måned komme kurser om indholdet af de tre overenskomster, der netop er forhandlet på plads med virkning fra 1. marts 2014 og tre år frem.

Hvis en situation skulle gå i hårdknude, og der rejses en sag fra medarbejderens fagforbund i forbindelse med en opsigelse eller andre forhold, bistår en advokat fra DS Håndværk & Industri din virksomhed i det fagretlige system eller ved de civile domstole. Din virksomhed skal ved sager i det fagretlige system ikke afholde omkostninger til advokaten fra DS Håndværk & Industri, disse omkostninger er indeholdt i vores samarbejdsaftale. MEN SAMARBEJDSAFTALEN HANDLER IKKE KUN OM JURA Med baggrund i samarbejdsaftalen med DS Håndværk & Industri har din virksomhed mulighed for at beholde dine medarbejderes feriepenge på virksomhedens egen konto, indtil de skal udbetales, i stedet for at indbetale dem til FerieKonto. Det giver dig en rentefordel af pengene, og du får styrket din virksomheds likviditet. Alle medlemmer af DS Håndværk & Industri og af Dansk Låsesmede Forening kan også bruge de kontante rabatter og fordele, vi har forhandlet hjem gennem vores selskab Rabatportalen. Det er for eksempel rabat på telefoner og abonnementer, benzin, diesel og fyringsolie, kontorartikler, hotelophold, billeje og ferierejser og på IT- og administrationssystemer. Nogle rabatter og tilbud gælder for dig og din virksomhed, andre også kan bruges af dine medarbejdere. Både i forhold til adgang til Rabatportalen og for at finde meget af det juridiske materiale skal du logge ind på vores hjemmeside. Alle medlemmer af Dansk Låsesmede Forening har fået en adgangskode, men du er meget velkommen til at sende en email til vores webredaktør Jesper Johansen på jbj@ds-net.dk eller ringe på 6617 3333, hvis du ikke kan huske adgangskoden.


Værdsætter du også fred og ro? Hvis du ikke har brug for unødvendig støj i din hverdag, så er Ninja nøgleskæremaskine fra KeyLine vores nyeste og mest støjsvage.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Maskinen skærer hurtigt enkeltog dobbeltsidet nøgler med kode, og skærer som standard Ruko Serie 1200. Vil du gerne have en demontration, så kontakt din salgskonsulent.

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions


Af Hans Mortensen

6 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

ELF Convention står for døren D

en 22. til 25. maj i år står der ELF Convention på programmet i Firenze i Italien, hvor medlemmerne af ELF, European Locksmith Federation, mødes. Det er den italienske låsesmedeforening som er vært ved begivenheden og som afholder og har arrangeret både kongressen, udstillingen og kurserne i Firenze Fiera Congress Center. Hvet år samler ELF, i samarbejde med låsesmedeforeningen i det land hvor kongressen bliver afholdt, flere hundrede professionelle aktører, der alle har deres virke og daglige gang i og omkring sikringsbranchen. Låsesmede, producenter, leverandører, sikringsrådgivere, indkøbere og andre faggrupper møder op for at udveksle erfaringer, suge ny viden til sig, diskutere de nyeste trends og problemstillinger, netværke og i det hele taget blive kloge på hvad der rør sig af strømninger i sikringsverdenen netop nu og i nærmeste fremtid. NYESTE TENDENSER Udstillingen er stedet hvor det er muligt at orientere sig om det nyeste udstyr, den seneste udvikling inden for låse, systemer og sikringsanordninger. Rigtig mange leverandører udstiller deres produkter og er klar til at fortælle, uddybe og vise hvordan tingene fungerer og spiller sammen med andet udstyr. I forbindelse med udstillingen bliver der afholdt en række leverandørseminarer, af to til tre timers varighed hvor leverandørerne giver udførlige informationer og tekniske forklaringer om deres produkter og sikringsløsninger. ET PERSONLIGT PROGRAM Traditionen tro er der også linet op til en ordentlig omgang efteruddannelse i forbindelse med begivenheden, hvor det altså er den italienske låsesmedeforening som har planlagt og arrangeret og som afholder kurser i flere hotte emner. Det er flere af de garvede kræfter som

DER STÅR HØJ FAGLIGHED PÅ DAGSORDENEN NÅR ELF’S MEDLEMMER MØDES TIL KONGRES I FIRENZE I FORÅRET. UDSTILLING, EFTERUDDANNELSE, LEVERANDØRSEMINARER, NETVÆRKERI, FÆLLESSKAB OG KULTUROPLEVELSER DANNER RAMMERNE OM DEN ÅRLIGE BEGIVENHED stiller op som undervisere og giver deltagerne mulighed for at blive opdateret i flere tekniske discipliner. Hans Mejlshede underviser eksempelvis på kurset, Forensic. Derudover står der Pin tumbler lock Picking, Servicering af værdibokse, Låsecylindre, Impressioning, RFID-teknologi, Autolocksmith, Truslen fra 3D-printere og Oldtidens låsesmede på programmet. Flere kurser går igen hen over de tre dage, fra torsdag til lørdag, hvilket gør det muligt at sammensætte et personligt program.

EN PÅ KULTUREN OGSÅ Fælles middage og mulighed for at deltage på flere spændende udflugter med kulturelle perler som destination, skaber en afslappet stemning og giver mulighed for nogle pauser i det faglige og professionelle program. Tilmeldingen til de forskellige ture ud til kulturelle seværdigheder gør det muligt at strikke et program sammen som giver afveksling med højt input på både fag- og kulturfronten. Lørdag den 24. maj afholder ELF endvidere bestyrelsesmøde.


NØGLEFRI HVERDAG — Duo HOME adgangskontrol

Duo HOME er sammen med DORMA DL 9192 låsekasse en brugervenlig elektromekanisk adgangskontrol til yderdøre, serverrum og lignende hvor sikker og kontrolleret adgang ønskes.

Man har med Duo HOME mulighed for at arbejde med flere forskellige sikkerhedsniveauer:

Duo HOME installeres let på dørbladet uden brug af special værktøj. Duo HOME kan installeres med valgfri dørbeslag. Man er derfor ikke bundet af at skulle bruge specielle dørgreb og andet tilbehør. Duo HOME kan derfor let integreres i eksisterende miljøer. Duo HOME kan arbejde med op til 997 unikke brugere. Programmering af Duo HOME foretages let med programmeringskort.

PIN-kode. Nøglebrik. Nøglebrik + PIN-kode. Fakta om Duo HOME: - Vejrbestandig. - Nem installation. - Let programmering. - Op til 997 unikke brugere. - Flere sikkerhedsniveauer. - Flere valgfri farver.


Af Hans Mortensen

8 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

Nyt låsefirma vogter over sikkerheden L

åsefirmaet, Keeper, i Viborg er et af de nyeste medlemmer hos DLF. Sikringsfirmaet er dog ikke kun ny i foreningssammenhængen, der er faktisk tale om et helt nyt firma. Indehaveren hedder Brian Maagaard Schjøtler og er 31 år gammel. Han er uddannet bygningskonstruktør og har i en årrække arbejdet i Tømrervirksomheden, Jørgen Sørensen, hvor han er medindehaver. Som han forklarer, dukker låse- og sikringsopgaver oftere og oftere op i de byggeentrepriser, tømrervirksomheden er engageret i. -Derfor tog vi springet fuldt ud, og for lidt mere end et halvt år siden lancerede vi så låsefirmaet, Keeper, siger Brian Maagaard Schjøtler, som også er indehaver af firmaet. MEDARBEJDER MED EN GOD IDÉ Brian Maagaard Schjøtler står for de administrative opgaver i låsefirmaet, samtidig med at han stadig sidder i ledelsen af tømrervirksomheden, som deler adresse med låsefirmaet på Tagtækkervej 27, i Viborg. Det var faktisk en af de ansatte byggeledere i tømrerfirmaet, som blev ved med at gå ledelsen på klingen med henblik på at styrke indsatsen i de sikringsmæssige opgaver. - Han havde altid været interesseret i låse og sikringsløsninger. Han mente det kunne være interessant at vi rent professionelt bevægede os hele vejen ind på sikringsmarkedet. Det syntes vi egentlig var en rigtig god idé. Vi står jo ofte over for de låsetekniske og sikringsmæssige opgaver, når vi vinder buddene på byggeopgaver eller går med i entrepriser som underelverandør. Hvor vi selv har kunnet lave nogle af de mere enkle løsninger, har vi altid været afhængig af gode samarbejdspartnere inden for de mere specifikke sikringsområder. På underleverandørbasis løser de opgaverne, som kræver autorisation. I takt med at opgaverne over en bred kam i det hele tager bliver mere og mere komplekse, så vi et potentiale i selv at erhverve kompetencerne og dermed give os i kast med at løse opgaverne. På den måde

LØSNINGER INDEN FOR MEKANISK SIKRING ER FØRSTE SKRIDT PÅ VEJ MOD EN MERE FULDKOMMEN SATSNING HOS DET NYE LÅSEFIRMA, KEEPER, I VIBORG. HER LØSER MAN OPGAVER FOR PRIVATE, VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE INSTITUTIONER kunne vi vinde nogle markedsandele og udvikle den samlede forretning, siger Brian Maagaard Schjøtler. FORARBEJDET ER I ORDEN Da Keeper startede som låsefirma på sikringsmarkedet i august 2013 var der lavet et solidt stykke arbejde forud. Det er faktisk hele to år siden folkene i tømrervirksomheden besluttede sig for at gå ind på sikringsmarkedet med et nyt låsefirma. Men for at kunne være 100 procent til stede på sikringsmarkedet fra dag ét, blev der investeret tid, energi og ressourcer i opbygningen af firmaet. Ikke mindst når det handler om de faglige kompetencer. - Sikringsmarkedet udvikler sig med stormskridt. Der er tale om avancerede løsninger og kompleks teknologi. Her kræver det virkelig at folk har de rette kompetencer og den rigtige uddannelsesmæssige baggrund, forklarer Brian Maagaard Schjøtler. Lige fra man traf beslutningen om etableringen af firmaet, har folkene bag Keeper da også arbejdet målrettet på at skabe de perfekte rammer og forudsætninger for firmaets virke. Et stykke tid inden man ’gik i luften’, ansatte firmaet så en nyuddannet låsesmed. Ligeledes har et par af medarbejderne fra tømrervirksomheden taget en række kurser hos NUSA i Frederikshavn. Og helt bevidst har det i første omgang handlet om at styrke kompetencerne inden for mekanisk sikring. DLF-MEDLEMSKAB STYRKER PROFILEN - Har det været en lang og tidskrævende proces, har det samtidig også været meget lærerigt. Hvor nogle aktører etablerer

firma og kaster sig ud i udfordringerne med det samme, har vi så valgt at være helt klar inden vi gik ud på markedet. Vi har undervejs i forløbet researchet hele sikringsområdet grundigt, så vi ikke pludselig bliver overrasket og kommer ud for alt for uforudsete hændelser, siger Brian Maagaard Schjøtler, og kommer ind på at det dog også handler om værdier. - Vi ønsker at levere et ordentligt stykke arbejde i første hug. Her har medlemskabet af DLF været utroligt vigtigt. Vi har fået en masse gode råd i opstartsfasen og har oplevet at sekretariatet altid klar til at tage dialogen om de spørgsmål, man nu rejser og ønsker belyst. Samtidig forpligter medlemskabet os til at deltage i en lang række af foreningens efteruddannelseskurser. Det holder os skarpe og styrker løbende vore kompetencer og det giver i sidste ende kunderne en garanti for at vi udfører opgaverne ordentligt og forsvarligt, siger Brian Maagaard Schjøtler. MÅLSÆTNINGER OM CERTIFICERING Ud over at have styr på forretningen og kunne løse opgaverne inden for mekaniske sikring, har folkene i firmaet også planer om løbende at opgradere kompetencerne. - Lige nu koncentrerer vi os om det mekaniske låsearbejde og opgraderer løbende kompetencerne inden for dette felt, siger Brian Maagaard Schjøtler. Som han ser situationen er kvaliteten af arbejdet af afgørende betydning for, at både eksisterende og nye kunder henvender sig, med opgaver de skal have løst. - Derfor satser vi også på at blive certificeret når tiden er inde og vi har det helt rette set-up på plads. Det ser vi som en blåstempling og endnu en måde at hæve kvalitetsniveauet på. Men tingene skal følges ad og lige nu passer vor størrelse og vore kompetencer til de opgaver vi får, forklarer Brian Maagaard Schjøtler. PRIVATE TJEKKER SIKKERHEDEN UD Det skorter da heller ikke på opgaver. Firmaet løser en del på det private marked.

fortsætter side 10


H

USK LÅSE SMED ! ENS D Den 1 AG 3. jun i 2014

NYHED hos DanZafe Duo HOME adgangskontrol fra DORMA Duo HOME er sammen med DORMA DL 9192 låsekassen en brugervenlig elektromekanisk adgangskontrol til yderdøre, serverrum og lignende, hvor sikker og kontrolleret adgang ønskes. Man har med Duo HOME mulighed for at arbejde med flere forskellige sikkerhedsniveauer: • PIN-kode • Nøglebrik • Nøglebrik + PIN-kode Fakta om Duo HOME: • • • • • • •

Vejrbestandig. Nem installation. Ingen huller i dørbladet. Let programmering. Op til 997 unikke brugere. Flere sikkerhedsniveauer. Flere valgfrie farver.

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


fortsat fra side 8

10 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014 Både med henblik på de traditionelle oplukninger og inden for forskellige mekaniske sikringsløsninger. - Vi oplever at rigtigt mange privatpersoner er blevet meget opmærksomme på sikringen af deres hjem. De sætter sig ind i sagerne og ved, at de skal stille krav til leverandørerne om sikringen. Her har vi også lavet et godt forarbejde og er i stand til at gennemgå husstanden, vurdere situationen, og rådgive om den sikringsløsning som er optimal. Det tager vi en snak med kunderne om og det resulterer i at vi får rigtig mange opgaver og skaber løsninger af høj kvalitet, siger Brian Maagaard Schjøtler. Det er dog ikke kun hos private man gør gavn. Også virksomheder og institutioner i den offentlige sektor, nyder godt af sikringsydelserne. Derudover dukker der opgaver

op i forbindelse med de byggeentrepriser, tømrervirksomheden er involveret i. - Her kan vi via samarbejdet med låsefirmaet langt hurtigere gå ind og vurdere sagerne og få styr på den sikringsmæssige side af opgaverne. Hvad enten vi selv løser dem eller vi allierer os med vore samarbejdspartnere, som laver de mere komplekse sikringsløsninger, ja, så har vi et langt større overblik over de samlede opgaver og forløb. Vi kan mærke at vi har langt større indsigt i de sikringsmæssige problemstillinger. Det giver os en stor fleksibilitet og sikrer at vi altid laver de rigtige løsninger, uddyber Brian Maagaard Schjøtler. FLEKSIBILITET PÅ FLERE FRONTER Det er dog ikke det eneste sted fleksibiliteten slår igennem. De to sikringsmedar-

bejdere, som ud over låsesmeden, er ansat i låsefirmaet, er nemlig også tilknyttet tømrervirksomheden. - Vi har mulighed for at trække på deres kompetencer begge steder. Har vi rigtigt travlt med tømreropgaverne, giver de en hånd med der. Det giver os langt bedre muligheder for at planlægge arbejdet og komme hurtigere over perioder med spidsbelastninger. Vi ønsker selvfølgelig at udvikle låsefirmaet løbende. Lige nu er sikringsmarkedet inde i en rigtig spændende udvikling, med elektroniske, digitale og it-mæssige løsninger i fremmarch. Vi følger udviklingen tæt. Og den succes vi indtil videre har haft, satser vi stærkt på at kunne føre videre, langt ud i fremtiden, siger Brian Maagaard Schjøtler.

Årets lærling i 2013 var fra Dahlberg Låse I FEBRUAR BLEV MARTIN KORNBÆK SCHRØDER KÅRET SOM ÅRETS LÆRLING, OG BLEV DERMED OGSÅ VINDEREN AF RUKO PRISEN 2013. MARTIN BLEV KÅRET SOM HOLDETS LÆRLING FRA HOLD 1, OG KÆMPEDE MOD HOLDETS LÆRLING FRA HOLD 2, THOMAS RENÉ CHRISTENSEN, OM AT VINDE RUKO PRISEN 2013.

D

et tager fire år at uddanne sig som låsesmed - og i gennem uddannelsen veksles der mellem skoleophold og praktisk arbejde. Det er TEC i Ballerup som har ansvaret for uddannelsen. Og det er også TEC som finder holdets lærling fra de to hold af låsesmede der bliver uddannet årligt. Det er så iblandt de to som er kåret til holdets lærling, at årets lærling og vinderen af Ruko Prisen bliver fundet.

Jesper Thomsen, Salgschef hos Ruko (til højre) overrækker Ruko Prisen 2013 til Martin Kornbæk Schrøder.

HØJ ARBEJDSMORAL, DISCIPLIN OG INNOVATIV TILGANG GJORDE UDSLAGET Martin er også uddannet kok, og har derfra medbragt en høj arbejdsmoral og disciplin. Samtidig havde Martin også det højeste gennemsnit nogensinde på låsesmedeuddannelsen, og lavede en meget innovativ præsentation til sin svendeprøve. Peter Henriksen, som er underviser på TEC fortæller; “Martin brænder for hans arbe-

jde, og jeg har aldrig oplevet at han gør noget halvt. Samtidig har han altid mod på nye udfordringer, og tænker ud af boksen. Og når man har sådan en elev, er det meget nemt at arbejde som lærer. Jeg og de andre undervisere ønsker ham al held og lykke i fremtiden.” Til daglig arbejder Martin hos Dahlbergs Låse i København. TREDJE ÅR MED RUKO PRISEN Ruko har siden 1998 uddelt en pris til årets lærling og på grund af den stigende interesse for låsesmedeuddannelsen de seneste år er der nu to hold låsesmedelærlinge, der bliver færdiguddannet hvert år. Derfor blev 2011 første år hvor Ruko Prisen blev uddelt. Som vinderen af Ruko Prisen 2013 har Martin modtaget en forgyldt hængelås, samt en studietur til en af de andre søsterselskaber i ASSA ABLOY koncernen, som Ruko i mange år også har været en del af.


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespeciďŹ kke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespeciďŹ kke • Ingen adgangstilladelser, sikkerhedsrisiko - ogsĂĽ selv begrĂŚnset hvis et adgangsmedie af udløbstidmistes adgangstilladelser, ogsĂĽ begrĂŚnset af udløbstid • Decentral - seneste adgangstilladelser effektivt kke • Intelligent programmering - individuelle ogtildeles gruppespeciďŹ â€˘â€˘ Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles effektivt Ingen sikkerhedsrisiko selv hvis et adgangsmedie mistes adgangstilladelser, ogsĂĽ begrĂŚnset afhver udløbstid •• Alsidig - det rigtige produkt guration sikkerhedsrisiko - selvtil hvis et dørkonďŹ adgangsmedie mistes •• Ingen Alsidig det rigtige produkt til hver dørkonďŹ guration Intelligent programmering individuelle og gruppespeciďŹ kke • Decentral - seneste adgangstilladelser effektivt •• Langsigtet investeringssikkerhed -tildeles Skalerbarhed og integration Intelligent programmering individuelle og gruppespeciďŹ kke • Langsigtet investeringssikkerhed adgangstilladelser, ogsĂĽniveauer begrĂŚnset- Skalerbarhed af udløbstid og integration i -systemer medprodukt højere • Alsidigadgangstilladelser, det rigtige til hver dørkonďŹ guration ogsĂĽ begrĂŚnset af udløbstid i systemer -med højere niveauer •• Decentral seneste adgangstilladelser tildeles effektivtkan let Modulbaseret eksisterende lĂĽsesystemer • Langsigtet investeringssikkerhed -mekaniske Skalerbarhed ogeffektivt integration •• Decentral - seneste adgangstilladelser tildeles Modulbaseret eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonďŹ gurationkan let opdateres og forbedres i systemer med højere niveauer • Alsidig - det produkt til hver dørkonďŹ guration opdateres ogrigtige forbedres •• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele • Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan letsystemet Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration • Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet i systemer med højere niveauer • Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet i systemer med højere niveauer opdateres og forbedres – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og •• Lav vedligeholdelse Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan letog avanceret teknologi • Modulbaseret - eksisterende lĂĽsesystemer kan let • Brugervenlig ĂŠt program bevarermekaniske et overblik over hele systemet avanceret teknologi opdateres og forbedres opdateres og forbedres vĂŚre materialer af høj kvalitet og • Lav vedligeholdelse • Brugervenlig - –Êttakket program bevarer et overblik over hele systemet • Brugervenlig - ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet avanceret teknologi •• Lav vedligeholdelse – takket materialer af høj mistes kvalitet og sikkerhedsrisiko - selv vĂŚre hvis et adgangsmedie • Ingen Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespeciďŹ avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko selv- individuelle hvis etafadgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespeciďŹ adgangstilladelser, ogsĂĽ- begrĂŚnset udløbstid •• Intelligent - individuelle og gruppespeciďŹ adgangstilladelser, begrĂŚnset af udløbstid Decentral -programmering senesteogsĂĽ adgangstilladelser tildeles effektivt kke adgangstilladelser, begrĂŚnset udløbstid •• Decentral - seneste adgangstilladelser tildelesguration effektivt Alsidig - det rigtigeogsĂĽ produkt til hverafdørkonďŹ â€˘â€˘ Decentral -investeringssikkerhed seneste adgangstilladelser tildelesguration effektivt Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonďŹ Langsigtet - Skalerbarhed og integration Alsidig - detmed rigtige produkt til hver dørkonďŹ guration • Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration i systemer højere niveauer •• Langsigtet investeringssikkerhed - Skalerbarhed og integration i systemer med højere niveauer Modulbaseret - eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan let iopdateres systemer og med højere niveauer • Modulbaseret eksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kan let forbedres •• Modulbaseret -ĂŠteksisterende mekaniske lĂĽsesystemer kansystemet let opdateres og -forbedres Brugervenlig program bevarer et overblik over hele opdateres og -forbedres Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblikafover systemet •• Lav vedligeholdelse – takket vĂŚre materialer høj hele kvalitet og • Brugervenlig ĂŠt program bevarer et overblik over hele systemet Lav vedligeholdelse avanceret teknologi – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og • Lav vedligeholdelse avanceret teknologi – takket vĂŚre materialer af høj kvalitet og avanceret teknologi

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt - Fordelene kort fortalt

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

Kaba Denmark A/S KabaAlgade Denmark 43, 5592A/S Ejby

Algade 43, 5592 Ejby Tlf.: +45 63460004 Tlf.: +45 63460004 Fax: +45 63460005 Fax: +45 63460005 info@mollerundall.dk Kaba info@mollerundall.dk Denmark A/S www.kaba.com Kaba Denmark A/S Algade 43, 5592 Ejby www.kaba.com www.kaba.dk KabaAlgade Denmark A/S 5592 Ejby Tlf.: +4543, 63460004 www.kaba.dk Algade 43, 5592 Ejby Tlf.: +45 63460004 Fax: +45 63460005 Tlf.: +45 63460005 63460004 Fax: +45 info@mollerundall.dk Fax: +45 63460005 info@mollerundall.dk www.kaba.com info@mollerundall.dk www.kaba.com www.kaba.dk www.kaba.com www.kaba.dk www.kaba.dk

"VU "VU, ,B BC CB BGGP PSSI IB BO OE EMMF FSS "V"UV U ",


12 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

Her finder de DLF Låsesmeden JYLLAND ESBJERG FREDERICIA FREDERIKSHAVN HADERSLEV GRENAA HERNING HJØRRING HOBRO HORSENS KOLDING NYKØBING M. ODDER RANDERS RINGKØBING SILKEBORG SKIVE SØNDERBORG THISTED

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VARDE VEJLE VIBORG AABENRAA AALBORG ÅRHUS

* * * * * * *

* *

SJÆLLAND

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 .............................................................................................. Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22................................................................................... Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 ................................................................... Låsepartner B.C. Fredericia A/S, Egeskovvej 145 ................................................................. Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 .............................................................................. Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 ................................................................................ Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 ................................................................................. Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 ........................................................................................ Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 ......................................................................................... Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum...................................... Hjørring Låseservice, Østergade 51 ........................................................................................ Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 ........................................................................ Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 ...................................................................... Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 ................................................................................... Morsø Låseservice, Nørrebro 42 ............................................................................................... Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 ......................................................... John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 ............................................... FD Alarm - Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Vesterled 12 ................................................. Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 ................................................................. SLT-Sikring/Silkeborg Låseteknik ApS, Torvet 14 ............................................................... Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 ............................................................................... Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 .............................................................................. Oles Låseservice, Møllevej 24 .................................................................................................... Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 ......................................................................................... Varde Låse-Service ApS, Vestervænget 1 ............................................................................. Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 ....................................................................................... Låsesmeden Vejle/LV Sikring, Svendsgade 39A .................................................................. Keeper ApS, Tagtækkervej 27 ..................................................................................................... Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 ............................................................................................. Centrum Låse, Holbergsgade 6 ................................................................................................. Låsepartner BC Aalborg , Gugvej 150 ..................................................................................... Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 ............................................................................... Bonne Låse & Sikring ApS, Søren Frichs Vej 20 .................................................................. Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 ................................................................................. Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329....................................................... E.T. Låseservice ................................................................................................................................ Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg .................................................. John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Trindsøvej 15 ............................................ Låsekompagniet.dk, Åbyvej 77 ................................................................................................... Låsepartner Århus A/S, Bjørnholms Allé 4-6 .........................................................................

TLF.

FAX

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 98 52 51 22 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 86 82 82 35 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 24 20 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 74 62 43 44 98 13 36 33 98 14 74 22 98 16 87 88 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

75 12 01 11 75 45 35 32 75 12 93 12 75 93 42 50 98 43 03 44 96 20 10 17 74 53 11 98 86 30 02 76 97 22 41 41 96 27 88 12 98 90 25 98 98 52 28 22 75 61 59 33 75 53 98 10 97 71 00 70 86 10 05 56 86 41 10 50

..................................................................................................... TLF.

FAKSE LADEPLADS Profil Låse, Hovedgaden 68 ......................................................................................................... FREDERIKSSUND * Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 ............................................................................... GRÆSTED * Nordkystens Låseservice, Helsingørvej 56 ............................................................................. HELSINGØR Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 ............................................................................................... Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B ......................................................................................... HILLERØD Frederiksborg Låseteknik, Frederiksværksgade 4 ................................................................ HOLBÆK * Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 ...................................................................................... * Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 ................................................................. KALUNDBORG * Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 .............................................................................. KORSØR * Låsepartner Korsør A/S, Nygade 23 ......................................................................................... KØGE * DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 .......................................................... Can Service ApS, Kingosvej 5 .................................................................................................... NÆSTVED * Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 ........................................................................... * Lavpris laase.dk, Teatergade 3 .................................................................................................... * Låsepartner Næstved, Erantisvej 42......................................................................................... * Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E ................................................................................ RINGSTED * Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 .............................................................................. ROSKILDE * Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 ...................................................................... SLAGELSE * Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B ................................................................... * Låsesmeden, Trekanten 14A ....................................................................................................... * Låsepartner Slagelse, Bredegade 14 ........................................................................................ SOLRØD A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 ........................................................................... STEGE Stege Låseservice, Ulvshale 8 ..................................................................................................... TUNE Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 .................................................................................... TØLLØSE Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C ................................................................................ VEMMEDRUP Can Service ApS, Kastanievej 50 .............................................................................................. VORDINGBORG Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D .......................................................... ØLSTED * De Blå Låsesmede, Månelysvej 1 ..............................................................................................

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 58 37 41 48 56 65 69 29 56 63 22 15 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

86 81 43 12 86 81 38 33 97 53 49 19 74 62 42 43 97 91 03 40 97 92 01 68 75 22 33 77 75 82 59 33 74 62 42 43 98 16 93 54 98 14 75 55 98 11 77 02 86 10 30 02 86 10 83 44 86 10 05 56 86 10 05 56 86 27 76 65 86 13 41 26 87 41 92 01

FAX 35 81 48 18 47 31 42 99 48 39 25 05 49 26 57 14 49 21 23 82 48 25 56 06 59 49 82 17 59 43 44 87 59 51 76 45 58 53 41 48 56 63 12 12 36 30 89 06 55 72 15 36 55 72 72 07 55 77 40 48 55 72 48 52 57 61 12 37 46 36 43 44 58 53 48 65 58 53 41 48 56 14 48 36 55 81 33 17 46 16 21 92 59 18 52 99 36 30 89 06 55 37 00 14 47 74 85 77


DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014 · 13

- med garantiordning LOLLAND-FALSTER NAKSKOV NYKØBING F.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 ............................................................................... * MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C ................................................................................... Nykøbing F. Låseteknik ApS, Slotsgade 57 ........................................................................... * Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 ...........................................................................................

BORNHOLM RØNNE

TLF.

FAX

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85

54 92 70 96 54 85 03 97 54 85 76 77 54 81 86 35

TLF.

FAX

* Låseteknikken ApS, Smallesund 10 .......................................................................................... 56 95 15 66

FYN

56 95 15 14

TLF.

FAX

70 20 32 33 65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

65 30 36 49 64 41 70 64 65 91 01 62 66 10 82 13 66 12 59 89 63 11 12 05 66 12 53 74 62 20 14 30

HOVEDSTADSOMRÅDET

TLF.

FAX

* Allerød Låse Service, Solvang 14 ............................................................................................... * Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S .................................................... * Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup ............................................................................. BAGSVÆRD Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 ............................................................................... BALLERUP * Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 ............................................. BIRKERØD * Låsepartner Nordsjælland, Toftebakken 9 A ........................................................................ BRØNSHØJ Binau Låse, Frederikssundsvej 155 ........................................................................................... CHARLOTTENLUND Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 ................................................................. FARUM * RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 ............................................................................... FREDERIKSBERG * A/H Låsemontage ApS, Smallegade 26A .............................................................................. * A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 ....................................................................................................... Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 ............................................................................. Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 ..................................................................... * JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A ............................................................................. GLOSTRUP * Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 ........................................................................ HELLERUP Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ....................................................................................... HERLEV ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 .................................................................................. * Låsepartner Herlev, Vesterlundvej 20 .................................................................................... Protect Låse, Sortsøvej 27............................................................................................................ HVIDOVRE * Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 ......................................................................................... * Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 ........................................................................... ISHØJ * Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2............................................................................................ KØBENHAVN * Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV .............................................................. * DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 .................................................................................. * Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N ........................................... * Københavns Låsekompagni ApS, Holbergsgade 11, Kbh. K ............................................. * Låsepartner, Vesterbro, Kbh. V ................................................................................................... * Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N .................................................... * Låsepartner, Nordvest, Kbh. V ................................................................................................... * Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø ......................... SKODSBORG * Alarm & Låseteknik ........................................................................................................................ SØBORG Gladsaxe Låseservice, Søborg Hovedgade 148 ................................................................... VANLØSE Sikret, Ålekistevej 40 ..................................................................................................................... VALBY Låsespecialisten John R. Hanson A/S, Vigerslev Allé 19 .................................................. Can Service ApS, Vigerslevvej 298............................................................................................

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 66 66 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 44 47 47 47 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 33 33 00 61 33 25 88 00 35 39 39 39 38 19 11 42 35 42 00 33 39 20 20 20 39 31 12 20 38 79 14 14 36 30 03 75 36 30 89 00

48 14 39 20 32 84 48 58 32 52 00 93 44 49 04 74 38 71 08 38 45 82 30 82 38 60 74 74 39 64 59 98 44 99 99 98 38 33 68 78 38 33 34 40 33 31 11 13 38 86 00 08 38 19 47 40 43 43 29 30 39 62 17 54 44 94 09 21 44 85 27 79 44 99 96 06 36 47 05 11 44 65 20 85 46 91 30 29 33 26 12 38 36 44 02 16 35 83 24 57 33 15 88 74 33 25 88 01 35 39 10 04 38 19 11 52 35 38 00 33 80 81 82 83 39 31 12 21

MIDDELFART NYBORG ODENSE

SVENDBORG

ALLERØD AMAGER

* * * * * * * * *

Låseteknik A/S, Elmegade 42 ..................................................................................................... Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 ..................................................................................... Låsegruppen Danmark aps, Østerbro 34 ............................................................................... Låsepartner BC Odense, Østbirkvej 7 ..................................................................................... Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 ..................................................................................... Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum ...................................................................................... Thoms Låseservice, Søndergade 5 ........................................................................................... Låsepartner Svendborg, Ryttervej 8 ........................................................................................ Sydfyns Låseservice A/S, Rødeledsvej57 ...............................................................................

36 30 00 99 36 30 89 06

REGISTRERET AF F&P * VIRKSOMHEDER DER ER ISO 9001 CERTIFICERET I MEKANISK SIKRING I HENHOLD TIL DE KRAVSPECIFIKATIONER, DER ER UDARBEJDET AF FORSIKRING & PENSION, DLF, SIKKERHEDSBRANCHEN M.FL.


Af Hans Mortensen

14 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

Bagger Låse & Alarm A/S får LBR’s Virksomhedspris 2013

I sin tale ved prisoverrækkelsen lagde formand for LBR i Slagelse Kommune, Helle Jacobsen, vægt på at Bagger Låse & Alarm A/S er en virksomhed med hjertet på rette sted og at den fremstår som en hel virksomhed for hele mennesker.

P

risen får virksomheden som en påskønnelse af det ansvar, det arbejde og de initiativer, som man igennem mange år har taget for at hjælpe ledige, unge og knap så ressourcestærke borgere i gang med en jobkarriere. Socialt ansvar gavner nemlig ikke kun beskæftigelsen i lokalområdet, men i høj grad også både de pågældende borgere og virksomhederne selv. Tager virksomheder ansvar og skaber rum og mulighed for, at borgere med de beskæftigelsesmæssige behov, i kortere eller længere forløb kommer i jobtræning, i praktik, i lære eller får mulighed for at få et regulært job, ja så er der også mulighed for, at det styrker virksomhederne selv. Man får styr på egne processer, sin

BAGGER LÅSE & ALARM FÅR DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅDS VIRKSOMHEDSPRIS 2013. PRISEN BLEV OVERRAKT ONSDAG DEN 26. FEBRUAR HOS SIKRINGSFIRMAET PÅ HOVEDKVARTERETS ADRESSE I SLAGELSE

egen kommunikation og ind imellem får man personer ind i virksomheden, som brænder for sagen og viser sig at være de helt rigtige for virksomheden, og som man derfor holder fast i. EN HEL VIRKSOMHED FOR HELE MENNESKER Formanden for LBR i Slagelse, Helle Jacobsen, kom i sin tale ved overrækkelsen

ind på, at Bagger Låse & Alarm A/S ,som en etableret virksomhed i lokalområdet, har gjort en særdeles behjertet indsats med henblik på at skabe beskæftigelsesmuligheder for mange forskellige slags borgere. Som hun forklarede, er det nemlig varme hænder og en stor imødekommenhed, som kendetegner sikringsvirksomheden. Og det har altså i høj grad medvirket til at gøre virksomheden til en oplagt vinder af prisen. - Det er ikke kun tørre tal, regnskab eller bundlinje, selv om den også skal være på plads. Det er også opmærksomhed omkring og hensyn til den enkelte. Det er

fortsætter side 16


Salget af Yale Doorman kører på skinner

Og med lanceringen af de nye versioner til 3-punktslås, forventer vi at farten sættes op. Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY. Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed og brugervenlighed har været nøgleordene i processen.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

www.ruko.dk www.yalelock.dk

An ASSA ABLOY Group brand


fortsat fra side 14

16 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014 at se muligheder og byde dem velkommen. Det er at have hjertet på rette sted. Det er at drive en hel virksomhed for hele mennesker, sagde Helle Jacobsen, som en del af begrundelsen for valget. Prisen valgte Bagger Låse & Alarm A/S at investere i et kunstværk af den internationalt kendte kunstner, Jens Kantsø fra Korsør i Slagelse Kommune. Værket, et billede med tilhørende plade med prisinskription, blev afsløret af Helle Jacobsen ved overrækkelsen. NYE TIDER NYE AFTALER Det var også en tydeligt stolt medindehaver af sikringsvirksomheden, Thomas Bagger, som sammen med sine medindehavere af firmaet, Jørgen Bagger og Kristian Bagger modtog prisen. - Vi har altid forsøgt at være til stede i lokalområdet som en virksomhed, der tager socialt ansvar og aktivt forsøger at gøre os gældende på beskæftigelsesområdet. Vi er utrolig glade for prisen og den afspejler også i høj grad det gode samarbejde vi har med jobcentrene, ikke blot her i Slagelse, men også i de andre lokalområder, hvor vi har afdelinger. Hvor man i 80’erne godt kunne opfatte jobcentre og arbejdsformid-

Medindehaver, Jørgen Bagger (tv) sammen med kunstner Jens Kantsø, som har malet det billede sikringsvirksomheden har valgt at investere prisen i.

linger som en anelse DDR-agtige og som bureaukratiske institutioner, oplever vi i dag, at jobcentrene er utroligt professionaliserede, fleksible og aktive med henblik på at skaffe dialoger og møder i stand. Det nyder både vi, andre virksomheder og borgerne godt af. Kommunikationen fungerer fint, og via den partnerskabsaftale,

vi har lavet med jobcentret her i Slagelse, er vi i konstant dialog med både centret, borgerne, unge under uddannelse og andre virksomheder. Når vi modtager LBR’s Virksomhedpris, ser vi det som en stor anerkendelse af de beskæftigelsesmæssige tiltag, som vi konstant forsøger at holde i gang, siger Thomas Bagger.

Medindehaver af Bagger Låse & Alarm A/S, Thomas Bagger her sammen med LBR’s formand, Helle Jacobsen.


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Nøglen til en god forsikring Som medlem medlemaf afDLF DLFbetaler betalerdu dumindre mindreog ogfår fårsamtidig samtidigen enbranchetilpasset branchetilpasset Som forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hosIf. If. forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos Du får får en en fast fasttilknyttet tilknyttetkontaktperson, kontaktperson,der derhar harerfaring erfaringfra franetop netopdin dinbranche, branche, Du og endelig endelig får fårdu duen enVIP-postkasse, VIP-postkasse,hvor hvordu dukan kananmelde anmeldeskader skaderdøgnet døgnetrundt. rundt. og

vide mere mere så så ring ring tiltil os ospå på70 70121212122222 Vil du vide www.if.dk www.if.dk 12206 - InHouse 0213 12206 - InHouse 0213

DLF Forsikring Forsikring ii samarbejde samarbejdemed medIfIf


Af Hans Mortensen

18 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

Ny inspektør hilser udfordringer velkommen D

er har været vagtskifte i i chefstillingen som inspektør på Produktion og Udvikling på TEC i Ballerup. Dermed er der også en ny leder for uddannelsen som låsesmed, der er en del af finmekanikeruddanelsen på stedet. Det er den 51 årige Lars Ahm som er tiltrådt i stillingen, hvor han altså afløser Gert Ottesen. Den læreruddannede Lars Ahm startede i stillingen den 11. september, og blev hovedkulds kastet ud i en masse nye udfordringer. Både den nye uddannelsesreform for erhvervsskolerne og den nye overenskomst, som blev effektueret ved lovindgreb, har medført en anselig mængde arbejdsopgaver, som fylder en del på skrivebordet. Det er han dog egentlig glad for. Flere af de målsætninger den nye reform fremsætter for udviklingen af erhvervsuddannelserne, er faktisk langt hen ad vejen løsninger på nogle af de problemstillinger, erhvervsskolerne har tumlet med de seneste år. FÆLLES FORLØB PÅ 20 UGER Som Lars Ahm ser reformen, er der gode muligheder for at tiltagene også styrker uddannelsen som låsesmed. - Den største udfordring handler om at der bliver lavet en enklere og mere overskuelig struktur for erhvervsuddanelserne. Kommende elever får fire nye hovedområder som indgang til uddannelserne i stedet for de 12 man tidligere havde. Det første år bliver de første 20 ugers grundforløb fælles for eleverne på hvert hovedområde. Grundforløbets anden del er herefter målrettet hovedforløbet. Ændringerne betyder at vi får helt nye udfordringer med at planlægge forløbene på første del af grundforløbet. Her er det de unge, der kommer direkte fra folkeskolen, som skal erhverve nogle almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Meningen er, at det giver dem en bedre baggrund for at indsnævre mulighederne og træffe valget om det endelige uddannelsesvalg, forklarer Lars Ahm.

DEN NYE INSPEKTØR FOR LÅSESMEDEUDDANNELSEN PÅ TEC, LARS AHM, SER FREM TIL RÆKKEN AF UDFORDRINGER ARBEJDET INDEBÆRER OG AT DEN NYE REFORM AF ERHVERVSUDDANNELSERNE ER EN AF DEM

ELEVER BLIVER RUSTET TIL VALGET Finmekaniker uddannelsen befinder sig i det hovedområde som hedder teknologi, byggeri og transport. Tidligere valgte man den specifikke uddannelse inden man startede på uddannelsen. Her har man traditionelt mistet for mange elever undervejs i de forskellige uddannelsesforløb, fordi eleverne ikke var helt sikre på valget, eller var godt nok rustede til uddannelsen. - Det bliver der rådet bod på nu. Samtidig gør reformen det mere attraktivt for voksne over 25 år at tage en erhvervsuddannelse. Der bliver altså tale om uddannelsesforløb, som bliver noget mere differentierede end tidligere. Det gavner langt flere elever og det gør det for håbentligt også muligt for langt flere at færdiggøre deres uddannelser. Så, alt i alt hilser jeg ændringerne velkommen, forklarer Lars Ahm. BRÆNDER FOR PÆDAGOGISK ARBEJDE Inden han tiltrådte stillingen som inspektør på TEC, har Lars Ahm været folkeskoleleder først af en folkeskole på Nordfalster, siden en skole i Nivå inden han skiftede til erhvervsuddannelserne som afdelingsleder på Erhvervsskolen Nordsjælland. Senest har han beklædt stillingen som konsulent i el- og vvs-branchens sekretariat. Her arbejdede han både som AMUkonsulent og med udvikling af branchens efteruddannelses- og kompetencefonde. - Det var muligheden for at komme tilbage til skoleverdenen, som jeg syntes var interessant ved jobbet som inspektør på TEC. Jeg har altid brændt for at arbejde med pædagogisk ledelse. Det er et utroligt

spændende område, og her kan jeg trække på min viden og mine erfaringer fra jobs som både lærer og leder i folkeskolen, siger Lars Ahm. Derfor ser han også frem til arbejdet med at få Produkt- og Udviklingssporet til at fungere efter reformens hensigter. Her afventer både han og resten af TEC, at det faglige uddannelsesudvalg for finmekaniker- og altså låsesmeduddannelsen, får set nærmere på det konkrete indhold i uddannelsen og ændret det, så undervisningen matcher reformens målsætninger. RUSTET OP TIL ELEKTRONISK SIKRING Selv om reformen lægger op til at det skal blive nemmere at vælge den helt rigtige uddannelse, så man får langt flere tilfredse elever og langt færre frafaldne, er Lars Ahm i det hele taget ret imponeret af låsesmedeuddannelsen. - Vi har en stor søgning og er godt med hvad praktikaftaler angår. Uddannelsen har faktisk nået et niveau hvor vi kan køre med fornuftige holdstørrelser på skoledelen. Vi har fået opbygget en uddannelse, som følger med de krav branchen stiller og vi har fået en utrolig professionel lærerstab, som matcher kravene og som ved hvad der rør sig både i sikringsbranchen og på sikringsmarkedet. Det handler selvfølgelig også om at vi er i dialog med sikringsbranchens aktører og vi gør vores bedste for at leve op til, hvad man efterspørger af kompetencer hos fremtidens svende. Det betyder at vi har rustet gevaldigt op på de elektroniske discipliner gennem de seneste år. Alarmer, AIA, adgangskontrol, ADK, og tv-overvågning, ITV, fylder mere og mere på uddannelsens overbygninger. Så her følger vi godt med, siger Lars Ahm. SELVSTÆNDIG UDDANNELSE – EN GOD IDÉ Han er også lydhør over for flere af branchens røster om at låsesmede burde have deres helt egen uddannelse.


DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014 · 19 - Som sagt er vi godt med rent økonomisk og kommercielt. Det hænger godt sammen, og elevgrundlaget er der, ja faktisk overstiger elevgrundlaget antallet af praktikpladser Så det er nemt at få en lærling i dag. Endnu udgør låsesmedeuddannelsen en del af finmekanikeruddannelsen, ligesom uddannelsen som våbenmekaniker gør det. Men låsesmedeuddannelsen er i gang med i højere og højere grad at skille sig selvstændigt ud som uddannelse, hvor slægtskabet og fællesmængderne med finog våbenmekanikeruddannelsen jo ikke ligefrem bliver større. Så egentlig synes jeg det er helt fornuftigt at arbejde hen imod en helt selvstændig uddannelse, kommenterer Lars Ahm. FAGLÆRERNE ER GODT RUSTET TIL DEN NYE OVERENSKOMST Senest er de fysiske rammer for låsesmedeuddannelsen blevet renoveret. Her har

man fået samlet flere praktiske øvelser i nærhenden af hinanden, så elever og lærere ikke skal rakke for meget rundt, når der er undervisning i de forskellige fag. - Vi har blandt andet fået installeret nye loddestationer. De befinder sig i det lokale hvor også montage af cylindre foregår. Her har vi fået meget mere samling på tingene. Det gør det meget mere overskueligt for lærlingene og skaber et rigtig godt studiemiljø, siger Lars Ahm. Når det handler om overenskomsten på lærerområdet, er han også fortrøstningsfuld. - Lovindgrebet kan for de lærere, der ikke i dag lægger deres forberedelse på skolerne betyde, at de skal være til stede på skolerne i højere grad end tidligere. Det har en lang række fordele for samarbejdet, både mellem lærerne og mellem lærere og elever. Eksempelvis bliver kommunikationen langt nemmere og det bliver

nemmere at samle op på ting, få et hurtigt svar om dette eller hint, ligesom eleverne bedre kan få fat på lærerne, når det altså foregår i aftalte tidsrum. Endnu mangler vi måske nok at få de fysiske rammer for lærernes tilstedeværelse på plads. Det kræver jo kontorfaciliteter med fred og ro at kunne forberede sig. Men det skal vi nok nå, siger Lars Ahm, der ikke er bekymret for at lærerne får problemer med den nye overenskomst. - Vi har på TEC en god samarbejdskultur og meget af lærernes forberedelsestid holdes i fællesskab på Telegrafvej 9, siger Lars Ahm. Han har tillid til, at TEC´s ledelse og Uddannelsesforbundet sammen finder netop den løsning, der giver muligheder for samarbejde og kommunikation og plads til at lærerne kan fordybe sig i deres individuelle forberedelse. - Forudsætningen for at blive faglærer er, at man har arbejdet med sit fag i mindst fem år. Så lærerne på TEC har allerede erfaring med overenskomster og arbejdstidsaftaler, der ligger på linje med indholdet i lærernes nye overenskomst. Så her tror jeg faktisk ikke at overgangen til nye tider bliver det store problem, siger Lars Ahm.

GEZE INNOVATIVE SYSTEMLØSNINGER

www.geze.dk Lars Ahm.

J. Bjørnvig / C.P. Jakobsens eftf. ApS

Få fuld adgang til de bedste løsninger på www.geze.dk Dynamovej 12 B l 2730 Herlev www.cpj.dk l cpj@cpj.dk Tlf.: +45 48 18 47 00

Dørteknik Automatiske dørsystemer Glassystemer Ventilation og brandventilation Sikkerhedsteknik

GEZE Danmark Mårkærvej 13 J-K, 2630 Taastrup Tel. 46 323 324, Fax 46 323 326 E-Mail: danmark.se@geze.com www.geze.dk


Af Hans Mortensen

20 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

Studietur til udlandet giver pote for låsesmedelærlinge D

et der startede som en god idé allerede på H1 for et par år siden, blev omsider ført ud i livet i uge fire i år, da otte låsesmedelærlinge og deres lærere tog på kombineret studie- og hyggetur til Tyskland. Forud for turen havde eleverne kæmpet lidt af en kamp for i det hele taget at få projektet realiseret. Døre blev sparket ind på ledelsesgangene på TEC, samarbejdspartnere i det tyske blev kontaktet. Og så er der lige det med økonomien. Her trådte både lærlingenes mestre og ABUS til med støtte, lige som eleverne selv skulle have penge op af lommen. Ved at låne en bus af TEC, blev den sidste hurdle overvundet og man kunne tage af sted på en tur som alle eleverne er enige om var en super stor succes. UDLANDSTUR ER ET PILOTPROJEKT Det bliver heller ikke sidste gang at låsesmedelærlinge eller lærlinge fra andre lærlingeuddannelser på TEC, skal af sted på studietur til udlandet. Ikke hvis det står til

OTTE LÅSESMEDELÆRLINGE OG TRE LÆRERE FRA LÅSESMEDEUDDANNELSEN PÅ TEC I BALLERUP HAVDE EN SUCCESFULD TUR TIL TYSKLAND, SOM BLANDT ANDET BØD PÅ SOCIALT SAMVÆR OG FAGLIGHED I TOPKLASSE MED BESØG HOS DEN TYSKE PRODUCENT AF HÆNGELÅSE OG SIKRINGSUDSTYR, ABUS

de otte låsesmedelærlinge som er rigtigt godt tilfredse med turen. - Det her handler jo dybest set ikke kun om os. Vi ser hele turen og processen med planlægningen som lidt af et pilotprojekt, som meget gerne skal føre til, at mange andre lærlinge her på stedet får mulighed for at komme afsted, for der er rigtig mange fordele forbundet med sådan en tur, siger den ene af de otte lærlinge, Rune Mathiesen.

På fabriksgulvet hos ABUS. Her er det forrest: lærer og buschauffør Kim Nymand, Jesper Geertsen, Rasmus Andersen, Rune Mathiesen. Anden række: Lærer Jørgen Lou, Rasmus Skov Andersen, Peter Ambæk, Lasse Sundberg. Bagerst: Lærer Peter Henriksen, Jan Olsen, Morten Hansen.

Han sidder som elevrepræsentant for låsesmedelærlingene i det Lokale Udddannelses Udvalg på TEC. I forlængelse af den egenskab er han også blevet den naturlige talsmand for lærlingene. Da det kom til at tage kontakt til lærere, ledelse og uddannelsesudvalg med henblik på at præsentere projektet da det endnu var på idéudviklingsplanet, var det ham som var i frontlinjen. FAGLIGE OG SOCIALE MÅLSÆTNINGER Rune Mathiesen bliver bakket op af de øvrige lærlinge, som giver udtryk for at det har været en yderst værdifuld tur på flere forskellige planer. - Det har været utroligt vigtigt at vi både havde nogle faglige målsætninger med turen og så havde tid til at pleje de sociale relationer. Ja, det var faktisk også lidt af en mission i sig selv at vi skulle lære hinanden endnu bedre at kende. Det er lykkedes til fulde. Vi har lært lidt om hinandens styrker og svagheder. Det er altså vigtigt når man arbejder tæt sammen til daglig. Man får simpelthen et bedre indblik i hvornår man kan hjælpe med det ene eller det andet, og hvordan man skal gøre det. Når vi løser opgaver af både praktisk og teoretisk karakter, bliver det nemmere at træde til med hjælp, siger flere af lærlingene samstemmende. PROJEKT LÆNGE I STØBESKEEN Som lærlingene forklarer, er der eksempler fra mange andre uddannelser på, at sammenholdet kan blive styrket af en tur til udlandet. De otte lærlinge havde da også siden H1 talt om at det virkelig ville rykke med en tur udenlands. - Både på H1 og H2 afsluttede vi skoleåret med fælles middag og bytur. Og vi har det altså superhyggeligt sammen. Så det var egentlig logisk at tage næste skridt også og forsøge at stable en tur til udlandet på benene, siger lærlingen Peter Ambæk.


DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014 · 21

Men det var hårdt slid. Forståelse var der nok af for projektet fra lærerne og fra skolens side. Økonomisk støtte var det dog sværere at finde plads til i budgettet. Heldigvis trådte lærlingenes mestre til og støttede projektet med hvad de hver især ønskede. Pengene blev samlet i en fælles pulje, hvorefter lærlingene selv betalte restbeløbet. ABUS gav både den ene overnatning på hotel, samt forplejning med middag under opholdet i henholdsvis Wetter tæt på Dortmund og Pfaffenhain ved Berlin. - Vi håber at vore anstrengelser bærer frugt og at man tænker sådanne ture ind i årsplanlægningen og også giver plads til det i budgettet. På den måde kan man hurtigere og formentlig uden så store anstrengelser få en tur op at stå. For alle har jo kunnet se at det var en kæmpe gevinst for holdet at være afsted. Vi har i hvert fald kun fået positive tilkendegivelser over for missionen, siger Rune Mathiesen, som om kort tid skal aflægge endelig rapport over for det lokale uddannelsesudvalg.

Låsesmedelærlingenes arbejdsgivere bidrog økonomisk til at lærlingene kunne komme af sted. Og bidrag kom fra HV- låseteknik, G.S. Låsesmeden, Bagger Låse & Alarm, LåsePartner-City, Mejlshede Låse, Lavpris-låse, Safety Låse og Sikring. SIKRINGSPRODUCENT IMPONEREDE LÆRLINGE Selve turen til producenten, ABUS’, produktionssted og centrallager, var lidt af en aha-oplevelse for lærlingene. Producenten er mest kendt herhjemme for et bredt udsnit af hængelåse og forskelligt cykeludstyr. Men på rundvisninger i både produktion og på lageret fik lærlingene et lidt andet syn på producenten og fik mulighed for at stifte bekendtskab med mange nye produkter og teknikker inden for eksempelvis låsecylindre.

Socialt samvær og festligt lag var vigtige ingredienser i turen til Tyskland. ABUS gav en overnatning mellem besøgene i hovedsædet i Wetter, hvor også centrallageret ligger og fabrikken hvor produktion, test og produkttræning foregår.

- Det er simpelthen imponerende hvad de laver af sikringsudstyr. Der er virkelig tale om høj kvalitet af både låsecylindre og andet udstyr. De er jo kæmpestore i resten af verden og jeg tror vi kommer til at høre meget mere til dem herhjemme, siger låsesmedelærlingen, Jesper Geertsen. 15 GRADERS KULDE OG EN HEL FLASKE ROM Der var faktisk temmelig stor benovelse over for den tyske grundighed. - Både produktionen generelt og arbejdsstationerne i særdeleshed udstrålede høj kvalitet og stor professionalisme. Der var hverken spåner eller andet snavs i produktionen og det virkede totalt målrettet og overskudsagtigt. Det var utrolig gennemført og meget inspirerende og giver stof til eftertanke. Særligt med henblik på vores egen situation og måde at gribe tingene an på, når vi engang er færdige, siger Jesper Geertsen. Efter virksomhedsbesøget hos ABUS stod der Berlin på plakaten. Her blev det sociale samvær i høj grad styrket. Kuldegrader på ned til minus 15 grader lagde en dæmper på udendørsaktiviteterne. Og ganske naturligt fortrak underholdningen og samværet til de mere indendørs sysler i tæt og muntert lag. Ud over eleverne deltog de tre lærere og ildsjæle, som har bakket op om projektet fra dag ét, Peter Henriksen, Jørgen Lou og Kim Nymand, som også havde tjansen som buschauffør.


Af Hans Mortensen

22 · DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014

Socialt ansvar betaler sig B

agger Låse & Alarm A/S får årets LBR-pris i Slagelse Kommune for sit vedholdende sociale engagement og sin evne til at fastholde en stor del af de folk, som man tilbyder ansættelse, jobtræning, elevpladser, praktik og andre former for beskæftigelsesaktiviteter. Det er 28 år siden sikringsvirksomheden Bagger Låse & Alarm A/S efter aftale med kommunen første gang ansatte en langtidsledig på jobtræningskontrakt. Hvor både de tekniske detaljer for ordningen samt dens rette ordlyd fortoner sig i disen, står det anderledes til med den langtidsledige. Hun er nemlig stadig i firmaet, hvor hun efter jobtræningsforløbet blev ansat på en fuldtidskontrakt. Hun er imidlertid langt fra den eneste person, der fra en plads i arbejdsløshedskøen eller i en position uden for det etablerede ’arbejdsliv’ har fået muligheden for at snuse nærmere til jobrutiner, kaffepauser, faglig stolthed og løbende uddannelse via et kortere eller længere forløb hos Bagger Låse & Alarm. KORTERE OG LÆNGERE FORLØB - Vi har i de seneste mange år haft rigtigt mange folk inde i virksomheden i forskel-

DET KAN VÆRE EN RIGTIG GOD INVESTERING AT ENGAGERE SIG AKTIVT I LOKALOMRÅDETS BESKÆFTIGELSESTILTAG. DET KAN SIKRINGSVIRKSOMHEDEN BAGGER LÅSE & ALARM A/S SKRIVE UNDER PÅ. FOR IKKE BLOT ENGAGERER MAN SIG I AT SKABE BESKÆFTIGELSESMULIGHEDER FOR BORGERNE I LOKALOMRÅDET. MAN FÅR OGSÅ NOGET IGEN

lige beskæftigelsesmæssige sammenhænge og det i såvel kortere som længere forløb. Folk kommer med meget forskellig baggrund. Nogle er uddannede låsesmede eller elektrikere, som har gået arbejdsløse. Andre har måske arbejdet sporadisk med smedearbejde. Nogle kan svejse, andre igen ved noget om maskinteknik eller har uddannelse inden for regnskab og nogen har ingen uddannelse. Via jobcentret her i Slagelse har vi en løbende dialog om mulighederne for, at folk med endog meget

Bagger Låse & Alarm A/S har netop modtaget LBR’s Virksomhedspris 2013, for sin indsats for at skabe beskæftigelsesmuligheder for borgere i lokalområdet. Her er det medindehaver af sikringsfirmaet, Thomas Bagger og LBR’s formand, Helle Jacobsen.

forskellige job- og uddannelsesmæssige baggrunde kan komme i job, jobtræning eller ind i et elev- eller lærlingeforløb hos os, siger medindehaver af Bagger Låse & Alarm, Thomas Bagger. PARTNERSKABSAFTALE PÅ PLADS Bagger Låse & Alarm A/S har lavet en Partnerskabsaftale med Jobcenter Slagelse. Partnerskabsaftalen er et gensidigt forpligtigende samarbejde mellem virksomheden og Jobcenter Slagelse. Det overordnede formål er at støtte borgerne i at få og fastholde fodfæste på arbejdsmarkedet og medvirke til, at virksomhederne får den efterspurgte arbejdskraft. Aftalen kan revideres løbende på initiativ fra begge parter. Bagger Låse & Alarm A/S har været med siden Partnerskabsaftalerne blev introduceret i kommunen i 2008. - Vi har naturligvis været aktive med henblik på at søge og rekruttere folk lang tid inden lanceringen af Partnerskabsaftalerne. Og vi har også været i dialog med kommunen og de centre, som i tidens løb har varetaget både vore og borgernes interesser, når det handler om at skabe beskæftigelsesmuligheder. I den forbindelse har vi både tidligere, og som det fungerer nu med Partnerskabsaftalen, haft gang i mange forskellige beskæftigelsesforløb, siger Thomas Bagger. STYR PÅ PROCESSER Som han forklarer, handler indsatsen på beskæftigelsesområdet i høj grad om værdier. Man skal simpelthen ville noget med de folk, man tager ind i det ene eller andet forløb. - Vi ser jo grundlæggende mange folk der, som individer, besidder rigtigt mange gode arbejdsmæssige egenskaber, selv om de måske ikke tilhører de såkaldt ressourcestærke. Nogle gange skal de altså hjælpes på vej og have en chance for at kunne folde al deres arbejdsiver og deres kompetencer ud. Det hjælper vi gerne med til. Det stiller omvendt os i en position, hvor


DLF SIKRINGSNYT NR. 1 2014 · 23 vi skal have meget styr på alle de mange processer i virksomheden og på vor interne kommunikation og planlægning. Det nytter ikke, at vi ikke tager opgaverne seriøst. Folk der kommer for at gennemføre et beskæftigelsesforløb, forventer, at vi tager opgaven alvorligt. Derfor er det vigtigt at planlægge de forskellige forløb og orientere alle i virksomheden om, hvordan man hjælper den enkelte i det konkrete forløb. Og det uanset om det er jobtræning, folk der er i sidemandsoplæring, elever, lærlinge eller ansøgere til en fuldtidsstilling. Her mener jeg, at vi er gode til at få de nyankomne til at føle sig velkomne og få dem sat i gang med nogle nyttige forløb og noget meningsfuldt arbejde. Ingen er tjent med, at de blot ender med at feje gulvet, siger Thomas Bagger. DET HANDLER OGSÅ OM KEMI Omvendt forventer man så også at de folk der kommer ind ad døren og deltager i et beskæftigelsesforløb, har den rette indstilling. - Som regel er der tale om nogle rigtigt gode forløb, hvor vi gensidigt får meget ud af det og somme tider får vi nogle folk ind, som enten er utroligt dygtige eller også er meget opsatte på at lære noget. Her er det flere gange endt med, at vi tilbyder folk en fuldtidsstilling, fordi vi kan se, at der er tale om engagerede folk, som er opsatte på at få og levere en masse faglighed, og som også gerne vil lære og uddanne sig endnu mere. Det handler selvfølgelig også om kemi og om, at personen passer ind i virksomheden. Gør de det, har vi flere eksempler på folk, som er blevet ansat og har dygtiggjort sig på nogle bestemte områder, som vi den dag i dag nyder godt af. Her er det vigtigt, at vi også går ind og er med til at tilrettelægge det videre forløb. Vi har blandt andet haft en maskintekniker i jobtilbud. Han blev ansat og videreuddannede sig via DLF’s efteruddannelseskurser til systemberegner. Det har været en stor succes, siger Thomas Bagger. Han forklarer endvidere at fem af de syv lærlinge, som man havde tilknyttet virksomheden i 2013, er blevet fastansat. DE SYV PUNKTER Partnerskabsaftalen og samarbejdet med Jobcenter Slagelse er bygget op omkring syv punkter, som omfatter deltagelse i Slagelses Partnerskabsnetværk. Punkt 1 handler om dialog med både job-

Hos Bagger Låse & Alarm A/S tager man socialt ansvar og spiller en aktiv rolle for at skabe beskæftigelsesmuligheder for lokale borgere. Det betyder dels at man er i dialog med jobcentret i Slagelse Kommune og dels at man tilbyder mange forskellige borgere mulighed for eksempelvis jobtræning, elevforløb, kontrakter som voksenlærlinge, fastansættelser og mange andre former for beskæftigelsesforløb.

centret og andre virksomheder. Her udveksler man informationer og erfaringer, og på den måde skaber man en kommunikation, der går begge veje og gavner alle parter. Punkt 2 handler om samarbejde om fastholdelse af sygemeldte medarbejdere, hvor eksempelvis rundbordssamtaler kan være med til at afdække problemstillingerne. Jobnettet i Punkt 3 handler om annoncering af ledige jobs på www. jobnet.dk . Her lægger virksomhederne selv jobs på. Punkt 4 handler om virksomhedspraktik, løntilskudsansættelse, voksenlærling, mentorordning og kurser for Jobcenter Slagelses målgrupper. Punkt 5 drejer sig om voksenlærlingeordningen og anden form for opkvalificering af medarbejdere samt jobrotation. Punkt 6 går ud på deltagelse og rekruttering ved Jobmesser. Sidste punkt, nr. 7, drejer sig om, at virksomheden og Jobcenter Slagelse aftaler en speciel indsats, som ikke er dækket af Partnerskabsaftalens øvrige 6 punkter. TAGER SIN ROLLE ALVORLIGT Kaj Rasmussen er virksomhedskonsulent og første kontaktperson for virksomheden Bagger & Låse. Det er ham, som har nomineret Bagger Låse & Alarm A/S. Som han forklarer, er der tale om en virksomhed, der tager Partnerskabsaftalen

alvorligt, og som altid er parat til at møde op og fortælle om både aftalen og virksomheden til andre virksomheder, til studerende og til de folk i almindelighed, som er interesseret i at høre mere om beskæftigelsessituationen i Slagelse Kommune. - Virksomheden er altså faktisk til stede i alle punkterne i partnerskabsaftalen. De har en høj frekvens af ansættelser af de vikarer, som er i jobrotation. Derudover er de ved at udfærdige en personalehåndbog, som blandt andet skal være med til at minimere sygefravær. Samtidig oplever vi, at de er utrolig åbne over for at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejdet. Og så tilbyder de endvidere virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud og voksenlærlinge, siger Kaj Rasmussen. Tre personer, som er startet i disse ordninger, er blevet fastansat. Blandt mange andre tiltag har Bagger Låse & Alarm A/S brugt fleksjob ved ansættelse af ny medarbejder med synshandicap, omskolet ledige, som var på fleksjob til voksenlærling som låsesmed. - Så der er en lang række forhold, som gør sig gældende, når det drejer sig om nomineringen. Man tager simpelthen sin rolle som virksomhed og læringssted alvorligt, derfor er jeg egentlig også rigtig glad for, at de vandt prisen, siger Kaj Rasmussen.


Har du set min nye nøgle?

Med Yale Doorman behøver du ikke længere en traditionel nøgle. Du kan nu i stedet vælge, at åbne døren til dit hjem, ved at at taste en kode i stedet. Yale Doorman fås i forskellige versioner – og nu også til 3-punktslås. Smart, nemt og bekvemt.

Yale og Ruko A/S er begge selskaber i den internationale koncern ASSA ABLOY. Yale Doorman er udviklet i samarbejde mellem Ruko og Yale, hvor nytænkning, sikkerhed og brugervenlighed har været nøgleordene i processen.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

www.ruko.dk www.yalelock.dk

An ASSA ABLOY Group brand

Profile for Grafisk Forum

DLF Sikringsnyt - nr 1 - marts 2014  

DLF Sikringsnyt - nr 1 - marts 2014