LG Rapssorter 2021

Page 1

DIN rapsspecialist d a n m a r k s s tæ r k e s t e r a p s p r o g r a m

rapssorter 2021 Breeding your profit April 2021/Foto: Limagrain


Limagrain LG’s forædling af vinterraps til Europa sker fra forædlingsprogrammer i Tyskland, England og Frankrig. Kendetegnende for forædlingen er et højt innovationsniveau. Nye egenskaber udvikles løbende, med samarbejdspartnere og overføres til den kommercielle forædling. Det har ført til introduktionen af en række nye egenskaber i LG’s vinterrapssortiment. Det drejer sig om lav modtagelighed for sygdommene rodhalsråd (Phoma), kålbrok og rapsrødsot, der er opnået ved introduktionen af en række nye resistensgener, samt skulpeopsprings-resistens der medfører en lav tendens til opspring af skulper ved modenhed. Senest arbejdes der intensivt på at forbedre rapssorternes resistens mod lys bladplet, samt at forbedre rapsens udnyttelse af kvælstof. LG var først med rapssorter, der kombinerer skulpeopsprings-resistens med resistens mod rapsrødsot. Det har ledt til et sortiment, der i dag næsten udelukkende udgøres af sorter med både skulpeopsprings-resistens, resistens mod rapsrødsot, samt en lav modtagelighed for phoma. På de følgende sider kan du læse om sorterne i 2021 sortimentet, det drejer sig om seks velkendte sorter, samt de to spændende nyheder LG AUCKLAND og LG AUSTIN. Efter præsentationen af sorterne følger en gennemgang af de særlige egenskaber der kendetegner LG’s vinterrapsprogram.

LG AVIRON Nr. 1 år efter år!

LG AVIRON er sorten med Danmarks største udbytte gennem to år i landsforsøgene. Forholdstal 107 for udbytte i 2019 og 115 i 2020. Sorten var ligeledes den højestydende sort i officielle forsøg i England, Frankrig og Tyskland i 2020. Dette understreger sortens enestående udbyttestabilitet. LG AVIRON har en meget lav modtagelighed for både rodhalsråd og lys bladplet. I bedømmelsen af fire landsforsøg for lys bladplet i foråret 2020 har LG AVIRON den laveste modtagelighed af 26 bedømte sorter. LG AVIRON er sammen med AMBASSADOR, den første af en ny generation af LG-sorter med bedre kvælstofudnyttelses-effektivitet. Det betyder i praksis at sorterne har en lav udbyttenedgang ved en kvælstofforsyning under det optimale. Denne N-FLEX egenskab bidrager til LG AVIRON’s robusthed og udbyttestabilitet på marker med varierende bonitet. Sorten har en hurtig etablering og god vitalitet i efteråret, hvilket giver en stor konkurrenceevne mod ukrudt, samt evne til at kompensere for angreb af skadedyr. LG AVIRON er det oplagte valg på alle lokaliteter, herunder kolde lokaliteter, under vanskelige etableringsforhold, og ved sen såning. Sorten etableres med en passende plantebestand, fremstår afgrøden tæt i efteråret, og er vejrforholdene milde bør der vækstreguleres. • • • • • • • • •

Meget højt udbytte, nummer 1 i landsforsøgene 2019 og 2020 Store frø Hurtig etablering og god vitalitet Tidlig blomstring og modning Laveste modtagelighed for lys bladplet Lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma) pga. Rlm7 og Rlm3 resistensgenerne Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot N-FLEX for større udbyttestabilitet SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

VIRUS RESISTENS

PHOMA RESISTENS

N-FLEX

RLM7

Udbytte Olieindhold Modningstid Plantehøjde Standfasthed Vinterfasthed Resistens, lys bladplet

Lars Eriksen

Mobil. 28 79 19 61 lars.eriksen@limagrain.com

Standard udbytte, forholdstal

Sort

Olie, % ts

Beg. blomst

48,5

15-04

GNS

2020

2019

2018

LG AVIRON

112

115

107

114*

ARTEMIS

108

103

105

112

111*

49,4

18-04

AMBASSADOR

108

106

105

111*

111*

49,0

17-04

Kilde: Sortinfo.dk (* Værdiafprøvningen)

2017


artemis

Ambassador

I gennemsnit af landsforsøgene 2018 til 2020 gav ARTEMIS med forholdstal 106, det største udbytte af de sorter der deltog i forsøgene alle tre år. Sorten har således en enestående udbyttestabilitet. Udover topudbytte og stabilitet kombinerer ARTEMIS resistens mod rapsrødsot og skulpeopspring med Rlm7 resistensgenet, der giver lav modtagelighed for rodhalsråd. ARTEMIS er en robust sort med sikker etablering og god vitalitet i efteråret. Det gør sorten modstandsdygtig mod tidlige angreb af skadedyr, og konkurrencestærk overfor spildkorn og ukrudt. Robust vækst gør ARTEMIS til det oplagte valg under alle forhold, herunder senere såning, og kolde udfordrende vejrforhold i efteråret.

AMBASSADOR er sorten, der klarer sig fremragende under alle betingelser i hele Europa. Sorten har givet topudbytter gennem fire års dansk værdiafprøvning og landsforsøg, med et gennemsnitligt forholdstal på 108. Sorten har en lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma) og lys bladplet. Den gode resistens mod lys bladplet blev bekræftet i landsforsøgene 2020, hvor AMBASSADOR var at finde i gruppen af sorter med det laveste sygdomsangreb. Sorten har en hurtig etablering og god vitalitet i efteråret, og er konkurrencestærk overfor spildkorn, ukrudt og skadedyrsangreb. Vinterfastheden er god, og sorten er kraftig og standfast ved høst. AMBASSADOR er sammen med LG AVIRON, den første af en ny generation af LG-sorter, med N-FLEX egenskaben. Sorten har en usædvanlig lav udbyttenedgang ved en kvælstofforsyning under det optimale. Denne N-FLEX egenskab bidrager til AMBASSADOR’s robusthed og udbyttestabilitet.

Den komplette sort

Stabilt topudbytte

• • • • • •

Stabilt topudbytte Højt olieindhold God standfasthed Lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma), pga. Rlm7 resistensgenet Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

Topudbytte Højt olieindhold Tidlig modning af frø og strå God vinterfasthed God standfasthed Lav modtagelighed for lys bladplet Lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma) pga. Rlm7 resistensgenet Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot N-FLEX for større udbyttestabilitet

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

VIRUS RESISTENS

PHOMA RESISTENS

VIRUS RESISTENS

• • • • • • • • • •

RLM7

VINTER FASTHED

PHOMA RESISTENS RLM7

Udbytte

Udbytte

Olieindhold

Olieindhold

Modningstid

Modningstid

Plantehøjde

Plantehøjde

Standfasthed

Standfasthed

Vinterfasthed

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet

Resistens, lys bladplet

Plantehøjde, cm

N-FLEX

Lejesæd, kar. 0-10

Lys bladplet, kar. 0-10

Skulpeopspringsresistens

Resistens mod rapsrødsot, TuYV virus

Resistens mod Phoma

141

1,5

3

Ja

Ja

Rlm7+3

144

1,8

5

Ja

Ja

Rlm7

139

1,3

3

Ja

Ja

Rlm7

2020

Resistens mod kålbrok

N-FLex Ja

Ja


Aurelia

Architect

ALASCO

AURELIA er kendetegnet ved en lav modtagelighed for de vigtigste sygdomme i vinterraps. I danske landsforsøg 2020 er den blandt de tre sorter med den laveste modtagelighed for lys bladplet. Den lave modtagelighed for lys bladplet er kombineret med en lav modtagelighed for phoma og rapsrødsot. AURELIA etablerer sig hurtigt og har en god vitalitet i efteråret. Den er velegnet ved middeltidlig og senere såning, også på kolde lokaliteter.

ARCHITECT har over en årrække været blandt de mest solgte sorter i Europa. Årsagen til sortens succes er stabile topudbytter i hele Europa, kombineret med en robust og hurtig vækst i efteråret, en god standfasthed, og en god vinterfasthed. Den gode vinterfasthed og en passende kraftig vækst før vinteren gør ARCHITECT velegnet i hele såvinduet fra tidlig til relativt sent. ARCHITECT har i Danmark vist sin udbyttestabilitet og robusthed i landsforsøgene med et forholdstal for udbytte på 103 i gennemsnit af fem år (2016 – 2020). En gennemprøvet sort der er et sikkert valg under alle forhold.

ALASCO er en robust sort med lav modtagelighed for kålbrok. Sorten besidder et resistensgen, der giver resistens mod nogle racer af kålbroksvampen. Sorten har ydermere skulpeopspringsresistens. ALASCO bør anvendes på arealer, hvor der er konstateret relativ udbredt forekomst af kålbrok. ALASCO er hårdfør og egner sig til såning fra medio august og frem. Det er vigtigt at undgå tidlig såning i kålbrokinficeret jord, da høje jordtemperaturer øger infektionen med kålbrok.

Fremragende sundhed

• • • • • •

Robusthed i særklasse

Højt stabilt udbytte God vinterfasthed Lav modtagelighed for lys bladplet Lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma) pga. Rlm7 resistensgenet Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

• • • •

Stabile udbytter Højt olieindhold Stor robusthed Fremragende vinterfasthed God standfasthed Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

PHOMA RESISTENS

VIRUS RESISTENS

• • • • • • •

Kålbrok-resistens

VINTER FASTHED

Lav modtagelighed for kålbrok Robust og hårdfør sort God standfasthed Skulpeopsprings-resistens

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

KÅLBROK RESISTENS

VIRUS RESISTENS

RLM7

Udbytte

Udbytte

Udbytte

Olieindhold

Olieindhold

Olieindhold

Modningstid

Modningstid

Modningstid

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Vinterfasthed

Vinterfasthed

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet

Resistens, lys bladplet

Resistens, lys bladplet

Standard udbytte, forholdstal

Sort

Olie, % ts

Beg. blomst

Plantehøjde, cm

GNS

2020

2019

2018

2017

2020

AURELIA

108

107

103

107*

113*

48,6

15-04

141

ARCHITECT

101

99

101

104

100

49,1

18-04

137

ALASCO

95

94

92

100

48,1

18-04

137

LG AUCKLAND

NYHED

112

112

111*

49,6

15-04

143

LG AUSTIN

NYHED

110

108*

112*

49,8*

16-04*

144*

Kilde: Sortinfo.dk (* Værdiafprøvningen)

4


lg auckland

NYHED

NYHED

Lg austin

Effektiv N udnyttelse

Suverænt udbytte

LG AUCKLAND er en nyhed med meget højt udbyttepotentiale. Sorten opnåede forholdstal 112 for udbytte i landsforsøgene 2020 og forholdstal 111 i værdiafprøvningen i 2019. Olieindholdet i frøene er højt. LG AUCKLAND har en hurtig etablering i efteråret og vokser godt til inden vinter også ved lidt senere så-tidspunkter. Risikoen får strækning af vækstpunktet før vinteren er lav og vinterfastheden god. Sorten starter blomstringen tidligt i foråret, og der er tale om en høj og kraftigt voksende sort med middel risiko for lejesæd. Det anbefales at vækstregulere tætte afgrøder i det tidlige forår.

Spændende nyhed med meget højt udbytte og olieindhold. LG AUSTIN er sortslistet med forholdstal 110 i gennemsnit af værdiafprøvningen i årerne 2019 og 2020. Sorten har en hurtig etablering og god vitalitet i efteråret. Risikoen for strækning af vækstpunktet før vinteren er lav. Sorten egner sig således til både tidlig og senere såning, idet tidligt etablerede afgrøder vækstreguleres i efterår med meget gode vækstbetingelser. Væksten i foråret er kraftig og der er tale om en lang sort. Blomstring og modning sker relativt tidligt. Sorten besidder N-FLEX egenskaben, hvilket øger udbyttestabiliteten.

• • • • • •

• • • • • • •

Meget højt udbytte Højt olieindhold Lav modtagelighed for lys bladplet Lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma), pga Rlm7 resistensgenet Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

VINTER FASTHED

VIRUS RESISTENS

PHOMA RESISTENS

VIRUS RESISTENS

Topudbytte Højt olieindhold Lav modtagelighed for lys bladplet Lav modtagelighed for rodhalsråd (Phoma), pga resistensgenerne Rlm3 og Rlm7 Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot N-FLEX, for optimal udnyttelse af kvælstof

N-FLEX

PHOMA RESISTENS RLM7

RLM7

Udbytte

Udbytte Modningstid

Olieindhold

Olieindhold Vinterfasthed

Modningstid

Modningstid

Plantehøjde

Plantehøjde

Standfasthed Skulpestyrke

Standfasthed

Vinterfasthed Glucosinolat

Vinterfasthed

Resistens, lys bladplet

Resistens, lys bladplet

Plantehøjde

Standfasthed

Lejesæd, kar. 0-10

Lys bladplet, kar. 0-10

1,7 1,4

Skulpeopspringsresistens

Resistens mod rapsrødsot, TuYV virus

Resistens mod Phoma

4

Ja

Ja

Rlm7

7

Ja

Ja

1,4

Ja

2,1

Ja

Ja

Rlm7

1,7*

Ja

Ja

Rlm7+3

Resistens mod kålbrok

N-FLex

Ja

Ja


Etablering og efterårsvækst er afgørende i vinterraps Etablering og tidlig vækst er af afgørende betydning for et godt resultat i vinterraps. Hurtig vækst i den tidlige etableringsfase er vigtig for at minimere skadevirkningen af rapsjordlopper og snegle og for at opnå en god konkurrenceevne mod ukrudt. Væksten hen mod vinter skal være tilstrækkelig til at opnå robuste planter med 8-10 blade i en lavt siddende roset. Planterne skal nå at udvikle en kraftig og 15-20 cm dyb pælerod, med en rodhalsdiameter på minimum 8-10 mm, men gerne 15 mm. Væksten må dog ikke være for kraftig, og vækstpunktet skal holdes tæt ved jorden, strækker planterne sig, reduceres evnen til at modstå frost. Risikoen for strækning er til dels sortsbestemt, men afhænger i betydelig grad af den aktuelle afgrødes bestandstæthed og vækst. I en tæt bestand presser planterne hinanden opad, og risikoen for strækning af stænglen stiger. Derfor er det vigtigt at etablere en passende plantebestand på 30-35 planter pr. kvm. Kvælstofgødskning af raps i efteråret er nødvendig for, at afgrøden opnår en passende udvikling før vinteren, men en stor tilførsel af kvælstof øger risikoen for voldsom vækst. Som oftest vil 40 til 60 kg N per ha i forbindelse med såning eller kort derefter være passende. Den største mængde tildeles ved sen såning, på kolde lokaliteter, og hvor en stor mængde afgrøderester skal omsættes. På fire til fem løvbladsstadiet i løbet af september tages beslutning om en eventuel vækstregulering. For vækstregulering taler en tæt plantebestand, stor kvælstoftilførsel, kraftig vækst, tidlig såning og varmt vejr med

Moderat strækning af stængel i begyndelsen af december, ca. 4cm. På billedet til højre er strækningen reduceret til knap 2 cm efter vækstregulering på fire-løvbladsstadiet. Rodhalsens tykkelse er med ca. 10 mm akkurat tilstrækkelig.

høj jordtemperatur. Vækstregulering undlad­ es under forhold med svagere vækst, tynd plantebestand, fugtige og kolde vejrforhold og såning sidst i august. Der bliver længere mellem de kolde vintre i Danmark, men vinterfasthed er stadig en vigtig egenskab i vinterraps. LG afprøver vinterfastheden af sorterne under kontinentale forhold i Tyskland og Polen, samt under skandinaviske forhold i Finland og Sverige. Kun sorter med en tilfredsstillende vinterfasthed markedsføres i Danmark.

Denne rapsmark er etableret ved grubbesåning efter opharvning. Billedet er fra sidst i marts, og man ser 20 – 25 planter pr. kvm med stor rækkeafstand. Planterne er kraftige og af ensartet størrelse med en meget kraftig rod og rodhals på 2 - 3 cm, fordi bestanden er passende åben.

Alle LG’s vinterrapssorter har en god tidlig vitalitet og en kraftig vækst i efteråret, og er derfor tilpasset danske forhold, hvor det ofte er vanskeligt at etablere vinterrapsen til tiden pga. den sene høst af forfrugten. Den hurtige udvikling i etableringsfasen er især en stor fordel under vanskelige etableringsforhold, med angreb af skadedyr, eller under kolde og fugtige forhold, hvor planterne kun vanskeligt når en passende udvikling før vinteren.

Raps sået på 12,5 cm rækkeafstand efter pløjning. Billedet er taget sidst i marts. Det er lykkedes at etablere en passende åben bestand, hvor planterne har plads til at udvikle kraftige sideskud fra en kraftig stængel, det medfører en lav risiko for lejesæd.

6


N-flex - sorter med høj udnyttelse af kvælstof Rapsplanten har langt det største kvælstofoptag før blomstring. Det stiller store krav til tilgængeligheden af kvælstof, og til planternes evne til at optage store mængder kvælstof i en kort periode fra vækststart til sidst i april. Efter optagelsen indbygges kvælstoffet i biomassen, og i flere omgange omlejres det fra gamle blade til ny bladvækst, og endelig til frøene. Der indgår mange komplicerede processer i denne kvælstofomsætning, og det giver oplagte muligheder for at forbedre planternes udnyttelse af kvælstof, og maksimere udbyttet pr kg N.

udbytteniveauet i størst muligt omfang ved reduceret kvælstofforsyning. En egenskab LG har navngivet N-FLEX. For at identificere sorter med N-FLEX egenskaben afprøves de nye hybridsorter ved optimal N samt to niveauer af reduceret kvælstof. Princippet er illustreret på figuren til højre, der viser at N-FLEX og standardsorten har omtrent det samme kvælstof optimum og udbytte, men ved under­forsyning med kvælstof giver N-FLEX sorten det største udbytte.

De første to markedsførte LG-sorter der besidder N-FLEX egenskaben, er AMBASSADOR og LG AVIRON. Til sæson 2021 introduceres den helt nye sort LG AUSTIN med N-FLEX.

LG’s forædlere arbejder intensivt på at forbedre rapssorternes udnyttelse af kvælstof. Målet er at udvikle sorter der opretholder

Vegetativ biomasse

Plantetilgængelig N i jord

Udbytte

Udbytte

kvælstof

Frø

N-FLEX øger afgrødens robusthed i situationer, hvor kvælstoftilgængeligheden ikke er tilstrækkelig, f.eks. på grund af: • Tørke • Kraftig regn – udvaskning af kvælstof • Sen kvælstoftilførsel – periode med dårligt føre • Kulde, der hæmmer kvælstof-mineralise ringen i jorden i det tidlige forår • Heterogene arealer med uens kvælstof mineralisering

Omlejring af N fra blad til frø

N-underforsyning

Optagelse

Kvælstoftilførsel Alm. sort

N-optimum

N-FLEX sort

Til venstre N-FLEX sort og til højre almindelig sort, begge ved reduceret kvælstoftilførsel. Billedet er fra LG’s forsøg ved Chartainvillers i Frankrig.

7


skulpeopspring Skulpeopsprings-resistens er en essentiel egenskab, og er at finde i alle LG’s sorter på det danske marked. Resistensen beror på et gen stammende fra radise. Genet sikrer en sej skulpe, der kun vanskeligt springer op ved modenhed. Det kræver ca. den dobbelte kraft at trække de to skulpehalvdele fra hin-

anden, for skulper fra sorter med genet for opspringsresistens, i forhold til skulper fra sorter uden genet. Opsprings-resistensen muliggør, at høsten kan afvente, at de yngste skulper på rapsplanterne modner og kan tærskes. Ofte vil en

del grønne skulper passere utærskede gennem mejetærskeren. Opsprings-resistensen betyder, at sorternes udbyttepotentiale kan udnyttes fuldt ud, fordi risikoen for frøspild som følge af blæst og hagl omkring modenhed er minimal.

Her ses rapssorter efter en kraftig haglbyge 15. juli, sorterne midt i billedet har skulpeopsprings-resistens. Sorterne til højre og venstre fremtsår hvide i toppen pga. opsprungne skulper (kilde: ZG Raiffeisen AG, raps stribeforsøg ved Kühlsheim, Tyskland, 2018).

rapsrødsot (TuYV-virus)

Rapsrødsot forårsages af TuYV (Turnip Yellow Virus), og er den mest udbredte virussygdom i raps. Rapsen inficeres med virusbærende ferskenbladlus i løbet af efteråret. Sygdommen fremmes af lune efterår, der medfører en lang periode, hvor aktiviteten af bladlus er høj. Ferskenbladlusene er svære at bekæmpe kemisk, og kan forekomme over en lang periode. Dyrkning af sorter med resistens mod TuYV virus er den eneste realistiske måde at forhindre udbyttetab forårsaget af rapsrødsot.

Symptomerne på rapsrødsot observeres fra midt på efteråret. Bladranden farves rød og i nogle tilfælde forkrøbles bladene. Inficerede planter udvikler færre sideskud, har en lavere plantehøjde, færre frø i skulperne, frøene har et lavere olieindhold og et forhøjet indhold af de uønskede forbindelser erucasyre og glucosinolat. Symptomerne på rapsrødsot minder meget om symptomerne på næringsstofmangel og andre typer af stress, og infektion med rapsrødsot overses derfor ofte.

TuYV inficerede planter, procent

Hovedparten af LG’s hybridrapssorter indeholder et resistensgen, der stammer fra den resyntetiserede Holeby; 92% rapslinje R54. Genet 100% medfører en kraftig Odder; 78% 80% begrænsning i TuYV virussets evne til at 60% formere sig i planten. Skive; 47% Resistente sorter har 40% et meget lavt infek20% tionsniveau. Kraftige angreb med TuYV 0% Holeby Odder Skive virus kan reducere Gennemsnit 2016 2017 2018 2019 2020 udbyttet med 5 – 15 procent i modtagelige Data fra LG’s overvågning af TuYV virus i årerne 2016 til 2020. sorter. Prøverne er indsamlet i slutningen af marts måned. 8

Symptomer på rapsrødsot. Til venstre ses et blad med den karakteristiske violette rand, der kan iagttages fra midt på efteråret, og til højre symptomer fra slutningen af maj.

I Danmark har LG siden 2016 moniteret forekomsten af TuYV virus på tre lokaliteter, efterår og forår. I figuren ses, at der i gennemsnit har været over 90 % inficerede planter i en modtagelig sort i det tidlige forår i Holeby på Lolland, knap 80 % i Østjylland ved Odder og knap 50 % i Nordjylland ved Skive. Det er det lunere vejr og den lavere nedbørsmængde, der er årsagen til det høje infektionsniveau i Holeby.


rodhalsråd (Phoma)

Rodhalsråd forårsages af svampene Leptosphaeria maculans og L. biglobosa. L. maculens er den vigtigste af de to. Om efteråret inficeres bladene af luftbårne sporer, fra rester af forrige års afgrøde, og danner karakteristiske bladlæsioner. Fra bladene vokser svampen, ofte uden synlige symptomer, ned gennem bladstilken og stænglen, hvor den angriber rodhalsen og forårsager rodhalsråd. Sympto-

merne på rodhalsen ses i løbet af maj – juni, og resulterer i en delvis blokering af ledningsstrengene i stænglerne, kraftigt inficerede planter nødmodner. Kraftige planter med en tyk stængel bliver mindre påvirket af rodhalsråd end svage planter med tynde stængler. Svage planter forekommer ved sen såning og/ eller stor plantetæthed. Sygdommen fremmes af fugtigt og varmt vejr i efterår og vinter.

Rodhalsråd er normalt af mindre betydning i Danmark, og bekæmpelse er sjældent aktuel. LG forædler målrettet på at øge resistensen mod svampen, og anvender de racespecifikke resistensgener Rlm7 og Rlm3, der giver en god resistens mod bladinfektion med L. maculens. Flere af sorterne besidder også en resistens mod vækst af svampen gennem bladstilken og stænglen. Denne resistens menes ikke at være racespecifik og virker mod alle racer af svampen. Sorternes modtagelighed for rodhalsråd undersøges ikke i Danmark. I England hvor angrebene af rodhalsråd er mere udbredte, indplaceres sorterne på en 1 – 9 skala, hvor 1 = modtagelig og 9 = resistent. LG AVIRON, AMBASSADOR og AURELIA har alle karakteren 7, og ARTEMIS har karakteren 6 på denne skala, hvilket vidner om en effektiv resistens i sorterne.

Bladlæsioner i efteråret forårsaget af L. maculens. Svampen vokser fra bladene ned gennem bladstilken til rodhalsen, hvor den forårsager rodhalsråd.

lys bladplet Lys bladplet forårsages af svampen Pyrenopeziza brassicae. Infektion af bladene sker i efteråret via luftbårne sporer produceret på rester af sidste års rapsafgrøde. To til fire uger efter infektion ses de første symptomer. Sygdommen udvikler sig i løbet af vækstsæson­ en, vha. sporer der spredes med regnplask og ved vækst inde i bladstilke og stængler. Symptomer observeres først og fremmest på bladene i det tidlige forår, eller i enkelte tilfælde allerede fra efteråret. Ved kraftige angreb

kan symptomer iagttages på stængler og skulper i juni. Sygdommen er meget tabsvoldene i det nordlige England og i Skotland. Der er de senere år i stigende grad set angreb under danske forhold, og bekæmpelse med fungicider er aktuel fra begyndende strækning i det tidlige forår ved > 5 procent angrebne planter (SEGES). Der er betydelige forskelle i modtagelighed for lys bladplet mellem de kommercielle sor-

ter af vinterraps. Bladsymptomer af lys bladplet blev bedømt i fire landsforsøg, og stængelangreb i to landsforsøg i forår og sommer 2020. LG AVIRON, AMBASSADOR og AURELIA rangerer henholdsvis som nr. et, tre og fire for lav modtagelighed på blade. I den senere bedømmelse af symptomer på stænglen havde LG AVIRON og AURELIA den laveste modtagelighed blandt de 26 bedømte sorter (Oversigt over Landsforsøgene 2020).

Symptomer på lys bladplet. Tidlige bladsymptomer i april, bladet er deformeret og der er hvide sporehobe rundt om selve læsionen (tv). Senere bladsymptomer (m). Til højre ses stængelsymptomer af lys bladplet midt i juni.

9


Starcover - ny biologisk bejdsning på LG vinterraps LG’s vinterrapssorter leveres i 2021 med det biologiske bejdsemiddel Starcover. Starcover markedsføres kun af LG, og har ikke tidligere været tilbudt på vinterraps. Det har i en årrække været en attraktiv mulighed på LG’s majssorter, hvor Starcover har vist en gunstig effekt på især rodvæksten i den kritiske eta­ bleringsfase. Etablering er ligeledes en kritisk fase for vinterraps, hvor der er stor risiko for skade som følge af tørke, regnskyl og skadedyr. En hurtig etablering og vækst er afgør­ ende, og noget LG arbejder intensivt med i forædlingen og i udviklingen af bejdsemidler.

Fordele med Starcover på vinterraps: • Hurtig og effektiv etablering – robuste planter mindsker skader fra rapsjordlopper • Bedre tilgængelighed af fosfor • Øget rodvækst – større roddiameter og rodlængde • Større biomasse før vinteren • Robuste planter i foråret, der kompenserer godt for tidlige angreb af glimmerbøsser og bladribbesnudebiller

Rod-eksudater (Sukker)

Bakterie

Fosfor

Utilgængeligt fosfor

Starcover består af et planteekstrakt og bakteriestammen Bacillus amyloliquefaciens IT45. Planteekstraktet er en hygroskopisk polymer, der danner en film af vand rundt om frøet, hvilket fremmer spiringen, og giver bakterien optimale forhold for at vokse og kolonisere overfladen af rødderne. Bakterierne udskiller enzymet fytase, der frigiver fosfor bundet i organiske forbindelser i jorden, og gør det tilgængeligt for rapsplanten. Derudover udskiller bakterien plantehormonerne auxin og gibberellin, der stimulerer rodvæksten. Resultatet er en øget diameter og længde af rapsens pælerod i efteråret, bedre rodforgrening samt en kraftigere overjordisk vækst. Det resulterer i en mere sikker etablering og overvintring samt i merudbytte efter vanskelige vækstbetingelser i efteråret. I 139 forsøg udført af LG i perioden 2018 – 2020, er der fundet et gennemsnitligt merudbytte på 3,0 procent for bejdsning med Starcover. Det polske institut for plantebeskyttelse i Poznan har udført en række forsøg, hvor den tidlige vækst af rapsplanterne måles. Forsøgene der er udført i drivhus, viser en væsentlig forøgelse af rod- og top-vækst af planter fra frø bejdset med Starcover 19 – 26 dage efter såning i forhold til planter fra ubejdsede frø.

Rod

Jord

Plantetilgængeligt fosfor Bakterierne i Starcover får deres næring fra sukkerstoffer der udskilles af rødderne. Bakterierne koloniserer rodoverfladen, hvor de udskiller plantevæksthormoner der øger væksten, og enzymet fytase der mobiliserer fosfor fra organiske forbindelser og gør det tilgængeligt for planterødderne.

20

Ubejdset

Rodbiomasse, g tørstof

18

Starcover

16

14 12 10

8 6 4

Starcover øger rodvækst og rodforgrening.

18

20

22 24 Dage efter såning

26

Måling af rodvæksten af småplanter af raps i drivhus, bejdset med Starcover, sammenlignet med ubejdset. Forsøget er udført på Institut for Plantebeskyttelse i Poznan.

10


europamester i rapsudbytte Danske landmænd har formået at omsætte den genetiske fremgang rapsforædlerne har leveret over de seneste to årtier til en imponerende udbyttefremgang. Udbytterne er steget med 30 % fra et landsgennemsnit på 3 ton pr. ha omkring årtusindeskiftet til ca. 4 ton pr. ha de seneste år. Udbytter i vinterraps på helt op til 5 – 6 ton pr ha er ikke et særsyn. I gennemsnit af årerne 2017 til 2019 er Danmark det land i Europa med de største udbytter i raps. Fremgangen er drevet af forædlingen af hybridsorter med bedre sygdomsresistens og udbyttepotentiale. Resultater fra landsforsøgene viser at forædlingsfremgangen fortsat er stærk, og relativt set større end i vinterhvede. Dyrkningsteknikken er dog også kraftig forbedret, især metoderne til etablering har udviklet sig, og plantetallet er tilpasset de nye kraftigt voksende hybridsorter. Hvor der tidligere blev etableret omkring 70 planter pr kvm, er dette nu reduceret til 30 – 40 planter pr kvm. Det resulterer i kraftigere og langt

mere robuste planter, der bedre modstår udfordringer med vejr, skadedyr og svampe.

LG AVIRON, topscorer i et vanskeligt år Dyrkningsåret 2019-20 var udfordrende for rapsen. Det skyldes at etableringen i sensommeren 2019 blev sen, og efteråret fugtigt. Resultatet blev at rapsmarkerne frem mod vinteren og i foråret fremstod underudviklede. Det er netop under disse forhold, man ser fordelen ved de hurtigt etablerende meget vitale LG-sorter.

JEG HAR ALDRIG AVLET SÅ HØJT ET UDBYTTE I MINE RAPS FØR. SÅ DET MÅ JEG SIGE VAR EN FORNØJELSE AT OPLEVE,”

– fortæller Niels Ulriksen fra Traun I/S Hos Traun I/S ved Mogens og Niels Ulriksen på Nordfyn har man 1030 søer, 2000 slagtesvin og driver 500 hektar jord. I 2020

var der 70 ha med raps. Rapsudbytterne var over middel med et udbytte på 4,3 ton per hektar. Resultatet blev trukket op af LG AVIRON, der opnåede et udbytte på 5,3 ton per hektar. Hos Traun I/S har man heller ikke haft problemer med svampesygdomme i LG AVIRON, og der har ikke været noget stort behov for at bekæmpe ukrudt, da sorten busker sig godt og konkurrerer effektivt med ukrudtet.

DER HAR IKKE VÆRET UKRUDT AF BETYDNING I SORTEN. DEN ER OGSÅ SÅET EN UGE TIDLIGERE END DE ANDRE SORTER, SÅ DEN HAR HAFT GODE VÆKSTBETINGELSER TIL AT BEGYNDE MED. JEG HAR ALDRIG SET EN SORT, DER GROR SÅ GODT OG HURTIGT I EFTERÅRET. DET SKABER GOD KONKURRENCE MOD UKRUDTET, OG DET ER VIGTIGT, FORDI VI SÅR VÅRBYG OG HVEDE EFTER, DER IKKE KÆMPER SÅ GODT MOD UKRUDT.”

– siger Niels Ulriksen, der har valgt at etablere LG AVIRON igen til høst 2021

Til sæson 2021-22 introducerer LG to nye hybrider med samme gode egenskaber som LG AVIRON, det drejer sig om LG AUCKLAND og LG AUSTIN, der komplementerer et stærkt rapsprogram.

LG AVIRON er en kraftig sort med et tykt skulpelag.

11


Sortsnavne

VIRUS RESISTENS

SKULPE OPSPRING RESISTENS

LG AVIRON

ARTEMIS

AMBASSADOR

AURELIA

ARCHITECT

PHOMA RESISTENS

KÅLBROK RESISTENS

RLM7 + RLM3

RLM7

RLM7

RLM7

LG AUCKLAND

LG AUSTIN

N-FLEX

ALASCO

VINTER FASTHED

RLM7

RLM7 + RLM3

Fotos: Limagrain og Limagrain A/S

Forhandlerliste finder du på: www.lgseeds.dk/forhandlerliste-raps

www.LGseeds.dk

Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200 Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene, hvor ikke andet er nævnt, kilde: www.sortinfo.dk. Fotos: Limagrain og Colourbox Der tages forbehold for trykfejl.