Page 1

Guide til sortsvalg 2020 1 VÆLG BLANDT DE SORTER, DER HAR DEN KORREKTE TIDLIGHED TIL DINE DYRKNINGSBETINGELSER

FIND DEREFTER DE SORTER, DER MATCHER DEN KVALITETSPROFIL,

2 DU HAR BRUG FOR PÅ DIN BEDRIFT

BRUG 90/10 REGLEN:

✔SATS PÅ VELAFPRØVEDE STABILE SORTER TIL HOVEDPARTEN AF DIT MAJSAREAL (90 %) OG

✔LÆR NYERE SORTER AT KENDE PÅ ET MINDRE AREAL (10 %)

Mere end 3 år

i landsforsøg

3. år i landsforsøg 2019 2. år i landsforsøg 2019 Asgaard Atrium

Activate Sunlite

LG 31.211

Pinnacle

Emblem

LG 30.209

Ability

Yukon

Ambition

1. år i landsforsøg 2019

Reason

LG 31.218 Gatsby

Fieldstar

LZM 168/86

Wizard LG 30.179

Conclusion Function

Prospect

LG 31.207

LG 31.205

Resolute Trooper


Udbytte og tidlighed Lune og kølige lokaliteter - helsæd Lune lokaliteter 2017-19 (11 forsøg)

108,0

LG31.207

Function Conclusion

LG31.205 103,0

LG31.218

LZM 168/86

NEL20 Fht.

Ability Resolute

LG31.211 LG30.209

Gatsby

Atrium

98,0

Prospect

Pinnacle

Asgaard

Sortsblanding

Emblem

Fieldstar Ambition

Wizard

Sunlite

Trooper

93,0

Reason Activate Emmerson

88,0

83,0

31,0

33,0

35,0

37,0

39,0

41,0

43,0

Tørstof % SILDIGE

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE

Kilde: www.sortinfo.dk

Kølige lokaliteter 2017-19 (8 forsøg) Forholdstal (Fht.) for udbytte af NEL20 a.e.: Fht. 100 = 145,2 a.e. *) 135,2 a.e. **) 139,2 a.e. Kilde: sortinfo.dk

LG31.207

112,0

Function

LG31.205

LZM168/86

107,0

Conclusion

LG31.211

NEL20 Fht.

LG31.218 102,0

Ability

Prospect

Resolute Pinnacle

Gatsby

LG30.209

Fieldstar

Sortsblanding

Ambition

Asgaard Atrium Emblem

97,0

Wizard Trooper

Sunlite 92,0

Reason

Activate

Emmerson 87,0

28,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

40,0

42,0

Tørstof % SILDIGE

Kilde: www.sortinfo.dk

MIDDEL TIDLIGE

TIDLIGE

MEGET TIDLIGE

EKSTRA TIDLIGE


1

spørg marken

Find de sorter, der i dine marker er tidlige nok til, at de kan nå at blive høstklare før midten af oktober – også i et dårligt år. Sorter til helsæd skal kunne nå et tørstofindhold på 31-33 %. Se resultaterne for hhv. lune og kølige lokaliteter på diagrammerne på siden til venstre herfor.

≥3400 3300<3400 3200 <3300 3100 <3200 3000 <3100 2900 <3000 2800 <2900 2700 <2800 2600 <2700 2500 <2600 2400 <2500 2300 <2400 < 2300

Alle lokaliteter - Helsæd Landsforsøgene 2017-19 (alle 7 lokaliteter - 19 forsøg) MVE-periode: 2001-2010 Kilde: www.landbrugsinfo.dk

LG31.207 Function 106,0

LG31.205 Conclusion LG31.211 LG31.218 101,0

LZM 168/86 Ability

LG30.209

NEL20 Fht.

Sortsblanding

Resolute Pinnacle

Asgaard

Prospect

Gatsby

Atrium Emblem

Fieldstar Ambition

96,0

Wizard

Sunlite

Trooper Reason

91,0

Activate Emmerson

86,0

30,0

32,0

34,0

36,0

38,0

Tørstof %

Kilde: www.sortinfo.dk

40,0

42,0


2

spørg koen

Se sorternes kvalitetsprofil på diagrammerne herunder. Den øverste graf viser fordøjeligheden af NDF sammen med stivelsesindholdet, mens den anden viser indholdet af NDF sammen med stivelsesindholdet. På det øverste diagram kan du se, at sorterne med det gule LG Animal Nutrition stempel alle har høj FK-NDF. Det nederste diagram fortæller noget om sorternes indhold af NDF. De sorter, der ligger under linjen, har et relativt lavt indhold af NDF, hvilket giver mulighed for en højere grovfoderoptagelse. Sorterne, der både har høj FK-NDF og lavt indhold af NDF giver mulighed for den allerstørste grovfoderoptagelse. Vælg de sorter, der passer godt i forhold til din foderplan og andelen af majs i grovfoderrationen på din bedrift.

Landsforsøgene 2017-19 (alle 7 lokaliteter - 19 forsøg)

Fordøjelighed af NDF og Stivelsesindhold 70,5

Function 70,0

LG31.211

Ability LG31.218

Conclusion Resolute

Atrium

69,5

LG31.207

LG30.209

Asgaard Sortsblanding

Wizard Sunlite

Trooper

Reason

LZM168/86

69,0

FK-NDF %

LG31.205

Gatsby

Emblem

68,5

Prospect

Pinnacle

Ambition

Activate Emmerson

Fieldstar 68,0

67,5

67,0

27,0

29,0

31,0

33,0

Stivelse %

Kilde: sortinfo.dk

35,0

37,0

39,0


kolbemajs og kernemajs Kolbemajs og kernemajs skal normalt stå 3-4 uger længere i marken end majs til helsæd. Der bør kun vælges sorter, der kan nå at blive klar til høst senest den 20. oktober hvert år.

Lejesæd i kolbemajs - Landsforsøgene 2018 100

90

Det betyder at:

70

Lejesæd i procent af areal

• Kolbemajs skal kunne nå ca. 55 % tørstofindhold i kolber med svøbblade • Kernemajs til vådkonservering ved ensilering eller gastæt silo skal kunne nå ned på 38-40 % vandindhold i kernerne.

80

50

40

Vigtigt ved kolbemajs: Standfasthed og Tidlighed 30

20

Sorterne GLORY, AMBITION, FIELDSTAR, GATSBY og de to nye PINNACLE og PROSPECT er alle gode allround sorter, der kan anvendes til både helsæd, kolbe- og kernemajs. De er ideelle som buffersorter fordi de også har gode egenskaber til helsæd.

Glory

Gatsby

10

0

LG30179

Prospect Pinnacle Ambition 60,5

61,5

62,5

63,5

64,5

Yukon

65,5

66,5

Tørstof % i kolbe

Landsforsøgene med kernemajs 2015-19 (18 forsøg) Sorter afprøvet i 2 år eller mere

111

109

Pinnacle*** 107

Ambition***** Gatsby****

105

Kerne Udb. Fht.

YUKON og LG 30.179 er ægte kernemajssorter og de sikreste valg til kernemajs pga. deres evne til hvert år, at blive klar til høst i tide. YUKON og LG 30.179 er pt. de eneste sorter på den danske sortsliste for kernemajs. LG 30.179 er en smule senere end YUKON, men giver et højere udbytte.

60

Prospect** LG30179 ***

103

101

Glory****

Yukon*****

99

97

95

89,0

91,0

93,0

95,0

Tørstof % Fht.

Sorter med **) = 2 års afprøvning ***)= 3 år, ****)=4 år og *****)= 5 årsafprøvning Kilde: sortinfo.dk

97,0

99,0

101,0


Forhandler-liste Sortsnavne: Emmerson Trooper

✓ ✓

Activate Reason Yukon

✓ ✓ ✓

Glory Wizard Sunlite Prospect

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

Ambition Pinnacle

✓ ✓

Fieldstar LG 30.179 Emblem Gatsby

✓ ✓ ✓

Function Conclusion

✓ ✓

Ability

Absalon Atrium

✓ ✓ ✓ ✓

LG 31.211 LG 31.205 Asgaard LG 31.218

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

LG 30.209

LZM 168/86 LG 31.207

✓ ✓

KONTAKT ANDREAS ELLER OLE FOR YDERLIGERE INFORMATION OG HJÆLP TIL SORTSVALG

Andreas Andersen Mob. 40 51 19 61

www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200

Ole Schmidt Mob. 20 96 19 61

Profile for Grafisk Forum

Guide til sortsvalg 2020  

Guide til sortsvalg 2020