Page 1

DANMARKS ERHVERVSRETTEDE SPROGCENTER - her løfter sprog til job og job til sprog


FORORD Velkommen til Danmarks erhvervsrettede sprogcenter Vores kursister er aktive på det danske arbejdsmarked eller på vej til at blive det. Hos os 'løfter sprog til job og job til sprog', fordi vi udnytter samspillet mellem job og sprog. Det gavner kursisten, fordi sproget har en tydelig og umiddelbar nytteværdi. Det gavner også det lokale erhvervsliv, fordi vi sikrer arbejdskraft med præcis de sproglige kompetencer, virksomhederne har brug for. Sproget bliver midlet til at klare sig godt, ikke målet i sig selv. Det sprog, kursisterne lærer på Sprogcenter Midt, er valgt med stor omhu. Vi har lagt kræfter i at udvikle et curriculum, som sikrer en veltilrettelagt og erhvervsrettet undervisning på alle tre danskuddannelser. De erhvervsrettede emner kan være ’Tal med din kollega’ eller ’Ligestilling på arbejdspladsen’. På den måde lærer kursisterne om arbejdsmarkedet, mens de lærer sprog. Vi stiller krav til vores kursister - uanset om de er arbejdstagere, studerende eller flygtninge. De skal kende deres mål og yde en indsats for at nå dem. Til gengæld giver vi dem de bedste muligheder for at blive en del af ikke bare samfundet men også arbejdsmarkedet. Her kan du læse hvordan! Med venlig hilsen

Torben Busk, bestyrelsesformand 2


– Erhvervsrettet – Brancherettet – Professionsrettet

Sproget er midlet, ikke målet

 

Individuelle sprogbehov

Læringsfremmende teknologi

SAMSPIL MELLEM SPROG OG JOB

Kursisterne lærer om arbejdsmarkedet, mens de lærer sprog

Fire erhvervsrettede emner: – Netværk i danmark – Arbejde og hverdag – På job i danmark – Jobsøgning

3


NÅR UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ SPROGCENTRET Kursisterne lærer om arbejdsmarkedet, mens de lærer sprog Det er stærkt motiverende for vores kursister at opleve en klar sammenhæng mellem det sprog, de lærer, og det sprog, de skal bruge. Vores sprogundervisning bygger derfor på erhvervsrettede emner, der sikrer dette samspil. Vi ved fra forskning og fra egne erfaringer, hvor effektivt det er, når sprog læres på sprogcentret og trænes på arbejdspladsen.

Mens kursisterne lærer dansk, lærer de om emnerne:

Netværk i Danmark

Arbejde og hverdag

Dansk læres på sprogcentret… DANSK

På job i Danmark JOB PRAKTIK

4

…og trænes på arbejdspladsen

Jobsøgning

   


Sproget skal løfte til job, og job til sprog På vores hold på sprogcentret sidder der ikke 20 rengørings­ assistenter eller 20 læger. Der sidder 20 kursister med samme sproglige niveau men med mange forskellige professioner. Alligevel arbejder vi med såvel det erhvervsrettede sprog som det brancherettede- og professionsrettede sprog. Erhvervsrettet sprog

Brancherettet sprog Vareudleveringen lukker klokken 15. Jeg skal give kunderne mest mulig service. Hvor får vi udleveret arbejdstøj? Professionsrettet sprog Patienten i stue 5 har brug for hjælp. Sikkerhedssko påkrævet. Vil du udskrive ordrelisterne til mig?

Fra kollektive til individuelle sprogbehov

Hvornår skal jeg møde i morgen? Det forstod jeg ikke. Vil du forklare det igen? Jeg har brug for hjælp. Har du tid?

Det erhvervsrettede sprog er nødvendigt på alle arbejdspladser, fx ’hvornår har vi pause’ eller ’kan jeg sige nej til overarbejde’? Det brancherettede sprog er det sprog, der er nødvendigt at kende i forskellige brancher, fx håndværks- eller servicefag. Endelig arbejder kursisterne individuelt med det professionsrettede sprog, der knytter sig til kursisternes konkrete arbejdsfunktion. Her har lægen brug for helt andre ord og udtryk end rengøringsassistenten. Kursisten henter sprog fra arbejdspladsen ind i klassen Vi lærer kursisterne at blive bevidste om, hvilket sprog de har brug for, når de skal løse deres arbejdsopgaver. Hvem snakker de med om hvad? Har de svært ved at kommunikere, fordi de mangler ord? Eller er det sproglige strukturer, de har brug for? Kursisterne indsamler sprogbehov og tager dem med i klassen. På den måde bevæger vi os fra de kollektive til de individuelle sprogbehov i undervisningen.

På mit arbejde hører jeg mange danske ord, og på sprog­centret lærer jeg at sætte dem sammen. Farideh Mehri Deh No, Iran

5


NÅR UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ VIRKSOMHEDERNE Undervisningen er skræddersyet Vi rykker undervisningen ud på virksomhederne, når der er flere medarbejdere, der har brug for at lære dansk på samme tid. Undervisningen kommer helt tæt på. Både på medarbejderens arbejdsdag og -opgaver og på virksomhedens arbejdskultur, jargon og kommunikationsbehov. Vi analyserer virksomhedens sprogbehov Vi undersøger altid først, hvilket sprog der er nødvendigt for at løse de konkrete arbejdsopgaver på en virksomhed. Hvad skal medarbejderne kunne forstå, samtale om og eventuelt læse eller skrive? Hvilke sproglige strukturer og hvilke fagord er centrale? Vi screener medarbejderne Når vi kender virksomhedens behov, screener vi medarbejdernes sproglige forudsætninger. Forskellen mellem det sprog, medarbejderne har brug for, og det sprog, de allerede mestrer, omsættes til sproglige læringsmål og undervisning.

EKSEMPEL Mål med undervisningen på Frode Laursen: Sprog og kommunikation: • at kommunikere mere korrekt og nuanceret med kolleger og ledelse (fx “at folde papkasser” i stedet for “at lave papkasser”) • at kommunikere mere passende i forskellige situationer, formelle (fx samtale med leder) og uformelle (fx pausesnak) Virksomhedskultur (skrevne og uskrevne regler): • at skabe sig en identitet som udenlandsk medarbejder på arbejdspladsen, fx hvad er min position på arbejdspladsen, hvad har jeg ret til, og hvad forventes der af mig

Jeg får undervisning på min arbejds­plads. Mine klasse­kammerater er også mine ar­bejds­­kolleger, og vi er gode til at hjælpe hinanden med at huske ord og sætninger, som vi skal bruge hver dag. Abdikarim Muhudin Mohamed, IGU-elev hos Frode Laursen

6


„

Jeg var imponeret over, hvor grundigt sprogcentret gik til vĂŚrks. Det, vi fik, var virkelig skrĂŚddersyet til vores behov Ole Munk, personalechef hos Frode Laursen

7


NÅR UNDERVISNINGEN FOREGÅR PÅ VIRKSOMHEDERNE Virksomhederne er meget tilfredse Et effektivt samspil mellem job og dansk, gavner kursisten, men det gavner også det lokale erhvervsliv, fordi vi sikrer arbejdskraft med præcis de sproglige kompetencer, som virksomhederne har brug for.

EKSEMPEL Mål med undervisningen i Føtex: Arbejdsmarkedsrettet sprog: • at kommunikere med min leder (fx om min arbejdstid) • at kommunikere med kolleger (om arbejdsopgaver og i pauserne)

Virksomhederne er meget tilfredse med samarbejdet om danskundervisningen. De siger sådan om os i en ny tilfredshedsundersøgelse:

Brancherettet sprog: • talforståelse • høflig omgangstone og høj service overfor kunder

• 78% oplevede processen med at planlægge kurset som meget god • 89% oplevede at sprogcentret i høj grad har imødekommet virksomhedens behov i samarbejdet • 89% oplevede at sprogcentret i høj grad har været fleksible i tilrettelæggelsen • 88% mener, det har gavnet virksomheden at have medarbejder på kursus • Alle virksomheder svarer klart ja til at ville samarbejde med sprogcentret igen

Professionsrettet sprog: • at trimme hylder, at sortere frugt, at tjekke udløbs­ datoer, at prismærke

De syv trin i et virksomhedsforløb 1

2

3

 Uforpligtende møde om virksom­ hedens behov

8

Udvælgelse af kandidater til screening

4

 Screening af kandidaternes sprogniveau

5

6

Afdækning af virksom­ hedens sprogbehov

Tilrettelæg­ gelse af mål, indhold og metoder

7

 Undervisning: Virksom­heden bestemmer tid og sted

 Sluttest, evaluering og aftale om videre forløb


9


VORES ERHVERVSRETTEDE CURRICULUM – HVAD ER DET? Curriculum er vores læseplan. Det kobler sproglige læringsmål med erhvervsrettet indhold og effektive metoder. Curriculum garanterer en erhvervsrettet undervisning Gennem et omfattende analysearbejde er vi nået frem til, hvilke sproglige strukturer der skal til, for at en udenlandsk medarbejder klarer sig godt på det danske arbejdsmarked. På den baggrund har vi udviklet vores erhvervsrettede curriculum, der består af læseplaner for hvert af danskuddannelsernes moduler. I læseplanerne kombineres sproglige læringsmål, erhvervsrettet indhold og effektive metoder. Curriculum garanterer god tid til individuel læring Undervisningen på Sprogcenter Midt har fokus på både kollektive og individuelle læringsmål. Vores curriculum definerer tydeligt undervisningens kollektive mål og indhold, og det frisætter ressourcer til arbejdet med kursisternes individuelle sprogbehov. Måske har de konkrete spørgsmål, de gerne vil formulere til en jobsamtale, eller måske er der kommunikative udfordringer på deres arbejdsplads.

10

Curriculum garanterer kvaliteten Vores curriculum sikrer kursisterne en målrettet læreproces. Efter hvert læringsforløb evaluerer læreren, om kursisterne har nået målene, og læreren giver dem en individuel feedback. På den måde ved kursisterne hele tiden, hvad de skal lære, hvor langt de er, og hvordan de skal arbejde videre for at bestå den kommende modultest. Det giver kursisterne ejerskab og sikrer en målrettet læreproces og et højt læringsudbytte.

Jeg har feedback-samtaler med min lærer. Her taler vi om, hvad der er relevant for mig at arbejde med sprogligt. Jeg kender mit mål og mit næste skridt. Sergiu Silvius Ungurianu, Rumænien


4 EMNER GÅR IGEN PÅ ALLE DANSKUDDANNELSERNES MODULER: EMNE 1

ARBEJDE OG HVERDAG

Modul 1 • at hilse på nogen • at beskrive rutiner • at stille spørgsmål til arbejdsplaner

Evaluering og feedback EMNE 2

NETVÆRK I DANMARK

Evaluering og feedback EMNE 3

PÅ JOB I DANMARK

Evaluering og feedback EMNE 4

JOBSØGNING

MODULTEST Statskontrolleret test som afslutning på modulet

EKSEMPLER PÅ SPROGLIGE LÆRINGSMÅL I EMNE 1 – ARBEJDE OG HVERDAG:

Modul 2 • at samtale med kollega • at udtrykke forståelsesproblemer • at bestille tid og lave aftale Modul 3 • at tilbyde sin hjælp • at instruere andre • at læse et brev eller mail Modul 4 • at udtrykke enig/uenighed • at spørge om andres holdning • at skrive en besked Modul 5 • at sammenligne opgaver og løsninger • at læse og forstå forklaringer • at indgå i en formel samtale Modul 6 • at vurdere og argumentere • at skrive og svare på mails • at læse formelle breve 11


MØD VORES KURSISTER

Kristina Georgieva, Bulgarien "Jeg skiftede fra daghold til lørdagshold, da jeg efter mit studie på VIA fik fuldtidsjob, hvor jeg skiftede mellem dag- og aftenhold hver uge. Det var nemt, for emnerne og det sprog, vi skulle lære, var det samme."

Abdikarim Muhudin Mohamed, Somalia "Jeg lærer brancherettet dansk. I dag har jeg lært "folder papkasser". Det er vigtigt at kende de rigtige ord på min arbejdsplads."

Gudbjørn Gardarsson, Island "Jeg får danskundervisning på min arbejdsplads. Jeg lærer de ord og udtryk, jeg har brug for i mit job, men det er også vigtigt, at jeg kan tale dansk med mine kolleger i pauserne."

12


Lucie Czillingova, Tjekkiet "Blended learning var i en periode det rigtige for mig. Jeg deltog i undervisning på sprogcentret, men arbejdede også hjemme med et online forløb, som var sammensat til mig."

Sevde Sarigøz, Tyskland/Tyrkiet "Jeg har været på sommerskole, et 3 ugers intensivt danskkursus på sprogcentret. Det lærte jeg meget af at være med på."

Rustom Aref, Syrien "Jeg går på sprogcentret for at lære at læse og skrive. Jeg har næsten ikke gået i skole i mit hjemland, men mit mål er at få et arbejde i Danmark."

13


KUNDERNES TILFREDSHED ER VIGTIG FOR OS Det siger kursisterne om os på en skala fra 1 til 5: 0

1

2

3

4

5

Hvad synes du om sprogcentret? Hvad synes du om sprogcentrets faciliteter? Føler du dig velkommen på sprogcentret? Hvad synes du om undervisningen? Hvad synes du om brug af IT i undervisningen? Hvad synes du om dine lærere?

Sprogcenter Midt Øvrige Sprogcentre

Undersøgelsen er gennemført af syv sprogcentre i marts 2018

14


Det siger vores kommunale samarbejdspartnere om os: • 93% er tilfredse eller meget tilfredse med vores undervisningstilbud • 80% betragter sprogcentret som meget samarbejdsvillige • 94% betragter sprogcentret som en pålidelig eller meget pålidelig samarbejdspartner • 80% er meget tilfredse med den service sprogcentret leverer

Én af vores vigtige kunder er VIA University College. Alene i 2017 underviste vi mere end 600 studerende herfra:

Sprogcenter Midt er en tæt, professionel og fleksibel samarbejdspartner, og det fælles fokus på fastholdelse og beskæf­ tigelse blandt udenlandske studerende og dimittender har udmøntet sig i flere tiltag, der supplerer den ordinære dansk­uddannelse. For studerende fx turbo dansk­uddannelse, ferieskoler med branche­rettet undervisning, praktik­forberedende dansk, og for dimittenderne fx arbejdsmarkedsrettede kurser. Alle kurser er tilpasset såvel den studerendes uddannelsesfaglighed og det danske arbejdsmarked, hvilket har givet gode resultater. Konstantin Lassithiotakis, Direktør VIA Erhverv

15


grafiskforum.dk

Emil Møllers Gade 30 8700 Horsens

Kejlstrupvej 99 D 8600 Silkeborg

Grønlandsvej 5 8660 Skanderborg

+45 7625 9925 · kontakt@sprogcentermidt.dk · www.sprogcentermidt.dk

Profile for Grafisk Forum

Sprogcenter Midt profilbrochure  

Sprogcenter Midt profilbrochure