Page 1

DLF SIKRINGSNYT

DECEMBER 2016 / NR. 4

35. ÅRGANG

Glaslås hittede i Billund Side 21

S. 8

DOMAKURSET : HANDS-ON OG MASSER AF GODE RÅD

S. 10

BILLUNDUDSTILLING

S. 20

E-KOMPLET SKABER LÅSELØSNINGER I SKYEN

S. 22

CAME DANMARK KOM SÅYOG DL F SIK RINGSN T 3/2016  1 SEJREDE I BILLUND


UDGIVER Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAKTION Tina Hessellund Industrikrogen 4 2635 Ishøj

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING

LAYOUT & PRODUKTION Grafisk Forum: 7561 3344

OPLAG 5.000 stk. ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj Tlf. 43 770 870 Fax 7262 7282 Mail info@d-l-f.dk Web www.d-l-f.dk Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 22. februar, 22. maj, 29. august og 9. november 2017. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget. DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlem­ mer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. DLFS BESTYRELSE Torben Klindt, København N (formand) Gert Mejlshede, København N (næstformand) John Berg, Aalborg (kasserer) Leon Hammerup, Ishøj Bo Mejlgaard, Aarhus

DLF ALMANAKKEN 2016 19/12 - 30/12 Julelukket i sekretariatet

2017 21/04 - 23/04 DLF Årsmøde, Bornholm 19/05 - 21 /05 ELF Konvent, Prag 27/10 - 29/10 Billund træf

2  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

ker DLF ønsn alle e jul! glædelig Indbrud i Danmark er stadig det højeste i EU trods faldende indbrudstal gennem de sidste 4 år. At tallet er det højeste i EU skyldes at danskerne generelt er dårligere end borgerne i andre europæiske lande til at sikre boligen mod indbrud. I England og Wales peger den seneste undersøgelse på, at det er muligt at nedbringe antallet af gennemførte indbrud med op til 50% ved bl.a. at indbrudssikre døre og vinduer. Traditionelt har indbrud handlet om at få borgeren til at tage ansvar for at sikre sin egen bolig. Men er det nok? Nej, det mener jeg ikke det er. Mange kunder siger: hvorfor ofre penge på bedre sikring – vi er jo forsikret. Forsikringsselskaberne er nødt til at tage ansvar og stille krav om bedre sikring. Dansk Låsesmede Forening har gennem de sidste år deltaget i et samarbejde med 2 store forsikringsselskaber for at få kunderne til at sikre sig bedre – dog uden det store held. Efter min mening skyldes det, at forsikringsselskaberne ikke tør stille krav om sikring på et vist niveau af frygt for at kunderne så skifter selskab til et, der ikke stiller krav og derved går glip af præmiekroner. Kun hvis forsikringsselskaberne tør stille krav til deres kunder, vil vi komme væk fra den kedelige sidste plads i statistikken. Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer, deres familier og medarbejdere samt vores samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.

TORBEN KLINDT Formand


Åbnemodstand og lukkekraft bør ikke være grund til at ønske sig store muskler

Vælg i stedet en komfortdørlukker som yder minimal åbningsmodstand ASSA ABLOY’s designstærke dørlukkerserie, har alle et højt præstationsniveau og funktioner som gør installationen lettere. De er fx vendbare, og med en arm der kan justeres i op til 14 mm i højden.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Serien udvikles hele tiden og består blandt andet af:  Komfortdørlukkere  Dørlukkere med fasthold  Skjulte dørlukkere  Gulvdørlukkere  Dørlukkere med glideskinnesæt til branddøre

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader inRINGSN door opening solutions 3 DL F SIK Y T 3/2016 


Billundmødet er business as usual AF HANS MORTENSEN

Det var Billund nummer 20 og for Vestudvalget og formanden, for Vestudvalget, Troels Broni var der masser af overvejelser at tage med hjem fra de faglige og hyggelige dage i det midtjyske. Messen var velbesøgt, kurserne ligeså og hyggen var i højsædet. De professionelle såvel som de sociale relationer blev plejet og nyhederne blev diskuteret. Alt var med andre ord som det plejer på DLF’s Billundmøde. Selv det lidt for lave deltagerantal var en gentagelse af de tidligere års møder. Derfor er der heller ikke umiddelbart nogen alarmklokker som ringer alt for voldsomt hos arrangørerne fra Vestudvalget. Formanden Troels Broni tager det i hvert fald nogenlunde afslappet, selv om han da gerne havde set en del flere deltagere. Børnefamilier trækker stikket - Det er altså den samme tendens som har gjort sig gældende de seneste år. Der er rigtig mange gengangere og nogle få nye besøgende. Samtidig er det den samme gruppe af forholdsvis unge låsesmede som bliver væk. Vi har jo spurgt ind til det hos medlemmerne og det handler om at låsesmedene i alderen fra slutningen af tyverne til sluttrediverne bliver hjemme og vil være sammen med deres mindre børn og ægtefæller. Det er altså svært at lave om på familiemønstrene og med et arrangement som Billundmødet, der strækker sig over fire dage, må vi bare acceptere, at den kan være svært at få enderne til at mødes for børnefamilierne, hvis man hiver en lille håndfuld dage ud af kalenderen og bruger dem her. Det er smadder ærgerligt, men vi satser så på, at mange af låsesmedene deltager, når børnene bliver ældre. Det er i hvert fald den historie, vi ser udfolde sig for flere af DLF-medlemmerne, siger Troels Broni. Gode ideer efterlyses I Vestudvalget har man forsøgt at prikke til medlemmerne for at få dem til at rykke teltpælene til Billund på det årlige møde. - En ting er at låsesmede med mindre børn 4  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

har svært ved at nå Billundmødet. Men der er altså også andre som bliver væk. Vi fortsætter dialogen med dem om, hvad vi kan lave anderledes, selv om vi nok er nået dertil, at indholdet faktisk er ganske udmærket. Er der nogen DLF-medlemmer, som har nogle gode ideer og konstruktive tanker at bidrage med til de fremtidige møder, hører vi meget gerne, opfordrer Troels Broni. Selv om nogle af medlemmerne mangler på de hektiske dage i Billund, er Troels Broni glad for det store fremmøde til udstillingen. Og så er han også rigtigt godt tilfreds med at der var flere udstillere i år end sidste år. Endda med fire helt nye udstillere. - Det betyder jo at leverandørerne ser Billundmødet som en rigtig god mulighed for at komme i snak det de relevante fagfolk. Både producenter, forhandlere og leverandører kan både præsentere låsesmedene for en masse nyheder og samtidig få en god faglig snak med dem. Og så kan de nok også få noget feedback i forbindelse med eksisterende produkter og løsninger. Det er altså værdifuldt for alle parter, forklarer Troels Broni om den årlige udstilling, som både leverandører og låsesmede ser frem til. Todelte kurser er en mulighed Han nævner også, at de årlige kurser er ganske godt besøgt og altid bidrager til en styrkelse af kompetencerne blandt deltagerne. Her kan låsesmedene enten genopfriske nogle af sikringsdisciplinerne eller få indblik i noget helt nyt, som de måske påtænker at gøre mere ud af i deres låsefirma. - Nogle af kurserne er jo deciderede leverandør-produktkurser som låsesmedene skal igennem for at kunne installere leverandørernes produkter og løsninger. Andre igen er nogle vi i DLF udbyder i fæl-

lesskab med leverandørerne for at styrke kundskaberne blandt låsesmedene, siger Troels Broni. Han deltog selv på et par af kurserne og har efterfølgende i Vestudvalget diskuteret muligheden for, at man eventuelt deler nogle af kurserne op i to. Som han forklarer, er der nemlig ind imellem tale om både meget spændende og meget komplekse temaer i forbindelse med både specifikke produkter og generelle sikringsdiscipliner. Indhold og forventninger skal afstemmes - Vi skal have afstemt indholdet af kurserne med forventningerne. Hvis vi har eksperter blandt deltagerne, er det jo ikke nødvendigvis brugbart for dem at starte helt forfra med den generelle introduktion. Og hvis det er for komplekst taber man dem, som måske bare er nysgerrige over for nye produkter og tiltag, og som så ikke har forudsætningerne. Her har vi i Vestudvalget talt om at dele nogle af kurserne op i to dele, så der både bliver tale om en introduktionsdel og så en overbygning. Dermed kan de let øvede måske endda få noget ud af begge seminarer fordi de gennemgår en fagmæssig udvikling i løbet af de to kurser. Det er en diskussion vi vil gøre lidt mere ud af blandt både medlemmer og leverandører. Vi vil i hvert fald gerne høre nærmere fra medlemmerne, om det er en idé at fortsætte med en sådan udvidet ramme for nogle af kurserne, forklarer Troels Broni, som ser frem til næste års Billundmøde.


Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere

Med Code Handle kan du nemt og hurtigt øge sikkerheden i dit hjem, og det er kun dem der har koden som kan åbne døren og vinduet. Det bliver dermed svært for tyven, og nemt for dig. Der er ingen ledninger eller kabler at tage hensyn til, og selve montagen af Code Handle er lige at gå til.

Produktet er til indvendig brug og passer til gængse låsekasser på markedet. Code Handle leveres med en fabrikskode, som er let at ændre. Og koden huskes under et batteriskifte. Det er smart og fleksibelt.

Scan QR koden og se hvor nem Code Handle er at installere. Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat

www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader DL F SIK Y T 3/2016  inRINGSN door opening solutions 5


Recertificering står for døren AF HANS MORTENSEN

ISO har revideret alle sin 9001 standard. Alle virksomheder, som har opnået certificering under den gamle ordning fra 2008, skal dermed opgraderes, så de lever op til den ny ordning fra 2015. Det sker ved den almindelige recertificering. - Den nye ordning betyder at ledelsen i de certificerede firmaer skal være meget mere involveret i at få de ændrede regler og standarder, som man skal leve op til, masseret ind i virksomhedens daglige drift. Man skal med andre ord til at bruge certificeringsordningen meget mere aktivt. På den måde vil man opleve at ordningen skaber værdi både for medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og leverandører og altså også for virksomheden selv. Sådan siger direktør i Sikkerhedsbranchen, Kasper Skov-Mikkelsen. Han holdt morgenindlægget om lørdagen på DLF’s Billundmøde. Og et af emnerne han gik i dybden med, var de nye krav i ISO 9001, som International Organization for standardization, ISO, stiller krav om i forbindelse med at ordningen blev revideret i 2015 Ansvar og ejerskab er vejen frem. Ændringer ind i kvalitetshåndbogen Fra ændringerne trådte i kraft har man tre år til at foretage ændringerne og få de nye retningslinjer indarbejdet i sin kvalitetshåndbog. Det skal være i orden inden udgangen af 2017. De låsesmede, der har

deres certificering via SikkerhedsBranchen kommer over på den nye udgave i forbindelse med den recertificering, der skal sker hvert tredje år. Man får besked om, hvornår det skal ske og tilbud om at komme på kursus, så man bliver i stand til at ændre de ting, der skal opdateres i virksomhedens kvalitetshåndbog. De væsentligste ændringer handler om at topledelsen i fremtiden i højere grad end tidligere, bliver klart identificeret som ansvarlige. Frem over skal ledelsen være meget mere synlig, når det handler om at tage ansvar for at roller og aspekter af kvalitetsledelsessystemet er korrekt placeret, kommunikeret og forstået. - Man skal have en meget større organisatorisk viden og være bedre til at forstå sine interessenter. Det betyder blandt andet at ledelsen skal være meget bedre til at kommunikere internt med medarbejderne og involvere sig i driften og de faglige diskussioner og problemstillinger. Dermed oplever medarbejderne at de bliver taget mere alvorligt. Det fører til at de tager mere ansvar og ejerskab over for både opgaverne og firmaet som helhed. Det skaber god service for kunderne og fører i sidste ende til bed-

Direktør i SikkerhedBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen, holdt indlægget lørdag morgen på Billundmødet. Her kom han blandt andet til på recertificeringen for de de DLF-medlemmer som har deres certificering via SikkerhedsBranchen. 6  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

re bundlinje. Dermed skal man altså bruge kvalitetsbogen aktivt i det daglige arbejde, siger Kasper Skov-Mikkelsen. Procesorienterede procedurer Hidtil har krævet en del arbejde og masser af ressourcer at gennemføre certificeringsordningen. Og som han kommer ind på har man da også set eksempler på bliver kvalitetshåndbogen i en travl hverdag bliver stående i reolen. - Sat på spidsen kan man siget at den kun bliver taget frem i forbindelse med intern og ekstern audit, så man hurtigt kan gennemløbe procedurerne og rette op, hvor det nu er nødvendigt. Det er det man vil væk fra med de nye procedurer, som er meget mere procesorienterede og konkret anvendelige. Ledelsen skal ud og arbejde meget mere målrettet på at sikre, at roller og aspekter af kvalitetsledelsessystemet er korrekt placeret, kommunikeret og forstået. Får man gang i disse processer, bliver det også muligt at agere proaktivt i en lang række sammenhænge. Blandt andet fordi man forstår organisationens opbygning og ved hvordan man forholder sig til risici og muligheder. Det betyder at man meget nemmere kan afgøre hvilke handlinger, mål og planer, der skal til for at håndtere dem. På den måde bliver der tale om videnbaserede beslutninger, som er med til at optimere hele virksomhedskulturen. Og det fungerer faktisk, siger Kasper Skov-Mikkelsen.


© Copyright 2016, SimonsVoss Technologies GmbH

SimonsVoss MobileKey - tysk kvalitet i tidsløst design - gør hverdagen lettere og slip for nøglen

DL F SIK RINGSN Y T 3/2016  7

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


Hands-on og masser af gode råd AF HANS MORTENSEN

Billundmødet bød på Dormakurset om montering og programmering af dørautomatik

Michael Buus fra Låsekompagniets Aarhusafdeling deltog i Dormas leverandørkursus på DLF’s Billundmøde. Det handlede om dørautomatik og blev afholdt om fredagen og var en seance der varede fra klokken 9 til 15. - Det rigtigt gode ved kurset var at det var et hands-on-kursus. Det er essentielt at man selv får lov at arbejde med tingene rent fysisk. Vi er jo låsesmede og er vant til at bruge vores hænder i dagligdagen, så det er egentligt kun logisk, at man selv får lov at pille ved tingene. Det lagde undervisningen fint op til efter en introduktion med de teoretiske overvejelser og powerpoint præsentationer af produkter og løsninger, siger Michael Buus. 8  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

Efter introduktionen blev der lukket op for nørderiet fortæller han. Det er nødvendigt at programmere hver enkelt enhed, når man installerer dørautomatik ude hos kunderne. Hver installation er forskellig fra alle de andre og derfor er der behov for kompetencer for at få automatikken i hver enkelt installation til at spille sammen med resten af løsningen. Og det kræver en del tid og mange overvejelser at få den indkørt korrekt, så helheden fungerer som den skal. Det kan Michael Buus skrive under på. - Jeg har omprogrammeret nogle få dørautomatikker og har aldrig monteret dem. De gange jeg har arbejdet med dem har jeg brugt meget tid på at finindstille automa-

tikkerne. Her var det rigtigt godt at kurset gave en masse gode fif og mange gode råd, som er brugbare ude på opgaverne. Både med hensyn til montering og programmering, siger Michael Buus. Han synes kurset var rigtigt godt, fordi det både virkede som introduktionskursus, fordi de gik i dybden med tingene og fordi det også lagde op til at man får den helhedsmæssige vinkel for øje. - Det er altid godt at blive klogere på tingene. Det betyder jo at tingene bliver lavet både korrekt og hurtigt i første hug. Her formidlede kurset masser af relevant viden og jeg synes faktisk det var muligt at få styrket sine kompetencer samlet set, siger Michael Buus.


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke •• Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes - det rigtige produkt hver guration •• Alsidig Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes Alsidig det rigtige produkt hver guration • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt avanceret teknologi avanceret teknologi

- Fordelene kort fortalt

avanceret teknologi • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespecifi avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespecifi • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

avanceret teknologi avanceret teknologi avanceret teknologi

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

Denmark UnsbjergvejKaba 2 A, 5220 Odense A/S SØ

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

DL F SIK RINGSN Y T 3/2016  9


Billundudstilling AF HANS MORTENSEN

ID Company var på plads i Billund og viste de mange løsninger med kortlæsere og nøglebrikker, der giver et hav af muligheder for at lave sikker adgangskontrol i en lang række sammenhænge. Et kort til alt, er virksomhedens motto. Hvad enten man skal have kort til adgangskontrol, kantinen, til styring af kopi og print, ja, så er ID Company klar med den rigtige løsning, som låsesmedene kan installere. Senest DLF’s medlemmer stiftede bekendtskab med virksomhedens løsninger live, var ved ELF Convention i København tidligere på året. Der stod de for registreringen af alle de besøgende. På Billundmødet var det Lars Dyrved som bemandede standen.

På Vanderbilts stand bød salgschef, Henrik Risbjerg Jensen , blandt andet på tv-overvågningssystemet, Eventys. Systemet integrerer en række IP overvårgningskameraer og netværks videorecordere, NVRs, fra Vanderbilt. Resultatet er overvågning i høj kvalitet til en overkommelig pris. - Det er nemt at installere for låsesmedene. Plug and play og plug and protect er efterspurgt, siger Henrik Risbjerg Jensen. Med de mange muligheder, der blandt andet omfatter automatisk IP-adresse allokering, auto detektion og ’auto connection’ og nem adgang til styring af systemet, regner han da også med at DLF’s medlemmer vender tilbage efter messen. Der var nemlig stor interesse for de mange løsninger Vanderbilt havde på programmet.

Hos ScaniTech arbejder man målrettet på at gøre økonomi-, CRM-, ordre- og planlægningssystemer så brugervenlige som muligt for låsesmedene. Nyeste skud på stammen er et nyt grafisk interface, som man kan vælge i sin browser. Her er det Otto Dagnæs som holdt skansen på ScaniTechs stand i Billund.

På Dormakabas stand var Mia Ladegaard klar til at fortælle, at det nu endeligt er sket. Altså at de to sikringsbrands Dorma og Kaba nu også har fusioneret navnet. Dorma og Kaba er derfor nu blevet til Dormakaba. Resultatet af fusionen betyder at man nu udbyder et sortiment af udstyr og løsninger til sikringsmarkedet, der dækker rigtigt bredt. Virksomheden tilbyder produkter, løsninger og tjenester til sikker adgang til bygninger og lokaler – og nu leverer man altså dem alle fra en og samme leverandør. Med 150 års erfaring bygger virksomhedens værdier på sikkerhed, bæredygtighed og pålidelighed. Det er et udgangspunkt man fortsætter, og folkene fra Dormakaba ser da også frem til at servicere blandt andet DLF’s medlemmer i fremtiden.

Hos Silca var nøgleskæring i fokus, som det plejer at være. De nyeste maskiner og teknologier blev vist frem.

Medeco var på plads med sine højkvalitets låse, cylindre og adgangskontrol. Nick Larsen var på plads på standen, hvor han gav indblik i de mange muligheder med låsene og løsningerne.

10  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

Nøglehåndtering er sagen når man spørger Erling Worm, som er indehaver og direktør i sikringsfirmaet, Worm. Nøgleboksene var med som de plejer. Det digitale nøglehåndteringsystem til Worms nøglebokse, var seneste skud på stammen af løsninger fra firmaet fra Nykøbing Mors. I systemet er den digitale nøgle programmerbar efter arbejdsfunktion, arbejdstid og arbejdssted. Den digitale låsecylinder passer i Worms nøglebokse og systemet benytter cloudbaseret software. Her er det Erling Worm på standen.


Michael Kaspersen var på plads i Billund på Conlans stand. Her viste og fortalte han nærmere om de mange muligheder, der er for at lave sikringsløsninger med Conlans kodetastaturer. Virksomheden leverer helt enkle ’Conlan Stand Alone’-løsninger til mindre installationer med en eller få døre. Produkterne bliver leveret med en række forskellige teknologier, som eksempelvis pinkoder, mifare, bluetooth, atmel, EM samt specialfunktioner som dagskoder, engangskoder og trådløs overførsel af data fra en læser til en anden via DES-Firekort. Ud over ’Conlan Stand Alone’ læserne leverer man alt det relevante tilbehør såsom relæer, kort og brikker, slutblik og flere andre ting.

Siedle var i Billund med nye produkter til dørtelefoner og adgangskontrol. Leverandøren er kendt for sin løsninger og produkter i enkelt og stilfuldt design. Der er stigende behov for attraktive løsninger i opgaver med krav om høj kvalitet i det arkitektoniske udtryk. Når produkterne og installationen skal fungere i et helhedsmæssigt udtryk og spille sammen med både bygninger og indgangspartier er Siedles udstyr det helt rigtige. En af nyhederne handlede om at enkelheden også nu gør sig gældende i selve funktionaliteten på dørtelefonen, hvor én knap regulerer både åbne- og telefonfunktionen. - Både arkitekter, rådgivende ingeniører, beboere i etageejendomme og villaer og også mange virksomhedsejere kan godt lide at der er finish over indgangspartierne i de bygninger hvor de bor eller arbejder. Det hjælper dørtelefonerne fra Siedle i høj grad med til. Og derfor er der stor interesse for produkterne, siger salgsleder i Siedle, Allan F. Mikkelsen. Her er han til højre sammen med salgskonsulenten, Alex Sønderbech Asmussen.

Claus Kirkeby og Jannich Nielsen bemandede AVL Locks stand. AVL Locks er blandt andet importør og distributør i Danmark af producenten MulTLocks cylindre og låsesystemer. Topnyheden på standen var den nye udgave af MulTLock-løsningen, ClassicPro. - Det er et topprodukt som låsesmedene er rigtigt glade for. Systemet, der har fået et facelift og er opgraderet med ny tromle og nyt nøgleemne, har da også skabt stor interesse. Den bliver ikke mindre af at patentet holder til 2032, sagde Jannich Nielsen fra AVL Locks. Her er han flankeret af Claus Kirkeby til venstre.

Sikringsgardiner, gitre og jalousier fra Alux er et sikkert hit i Billund. Lotte Christensen og Renny Rasmussen var klar til at tage snakken med de besøgende på standen.

Værdiskabene, sikringsboksene og de mekaniske og elektroniske låse fra Burg Wächter var endnu engang på plads i udstillingen. Her guidede Brian Sørensen rundt i de mange løsninger. Sikringsgrossisten viste flaget på udstillingen, og folkene på standen var klar til at tage snakken med låsesmedene om de mange produkter og løsninger man har i kataloget og i webshoppen. Høj service, personlig betjening og et lager- og logistiksystem, som er i topklasse, sørger for hurtig og sikker levering af udstyr og produkter.

Birepo var med som udstiller i Billund og havde ud over deres nøglebokse også sikringskonceptet, B-Lock, til aflåsning af containere med på standen. - Der bliver begået indbrud i containere rigtig mange steder. På byggepladser er det et stort problem, ligesom containere med gods på lastbiler også bliver udsat for indbrud. Der er tale om tab i millionstørrelsen alene i Danmark. Og det går den forkerte vej. Indbrudstyvene bliver altså også bedre til hurtigt at bryde ind i containerne, berige sig og smutte igen. Det dæmmer vores koncept, B-Lock, op for, siger Gert Petersen fra Birepo. Man monterer hurtigt låsen uden at skade containeren, hvilket gør flytningen af låsen fra en container til en anden, nem og hurtig. Aflåsningen med bøjlelåsen er patenteret og forsikringsgodkendt i Klasse 4 i både Danmark og andre europæiske lande. Og så er den optaget på F&P’s hjemmeside over godkendte sikringsprodukter. Her er det Lars Hansen med containerlåsen. Birepo har fået godkendt sine produkter efter de regler der gælder fra 2016. Fortsættes på side 14

DL F SIK RINGSN Y T 3/2016  11


Her finder De DLF Låsesmeden – med garantiordning JYLLAND Esbjerg

Fredericia Frederikshavn Grenaa Haderslev Herning Hjørring Hobro Horsens Kolding Nykøbing M. Odder Randers Ringkøbing Silkeborg Skive Sønderborg Thisted Varde Vejle Viborg Aabenraa Aalborg

Århus

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * *

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22 Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 Certego A/S, Egeskovvej 145 Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum Hjørring Låseservice, Østergade 51 Himmerlands Låse & Sikring, Skovvej 4 Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 Morsø Låseservice, Nørrebro 42 Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Ribovej 4 Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 Oles Låseservice, Møllevej 24 Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 LV Sikring ApS, Svendsgade 39A Keeper ApS, Tagtækkervej 27 R2 Låseservice A/S, Falkevej 6 Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 Certego A/S, Gugvej 150 Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 ACTAS A/S, Hobrovej 374 Bonne Låse & Sikring ApS, Sindalsvej 46, 8240 Risskov Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329 E.T. Låseservice Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Søren Frichs Vej 20 Låsekompagniet.dk, Søren Frichs Vej 52 Certego A/S, Bjørnholms Allé 4-6

LOLLAND-FALSTER

Nakskov Nykøbing F.

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85 26 27 37 01

*

Brendes ApS, Åkirkebyvej 59

56 95 15 66

* * * * * * * *

Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 Låsegruppen Danmark aps, Munkehatten 1A Certego A/S, Østbirkvej 7 Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum Thoms Låseservice, Ruggårdsvej 191 Certego A/S, Ryttervej 8 Sydfyns Låseservice A/S, Nyborvej 111

65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

* *

BORNHOLM FYN

Nyborg Odense

Svendborg

TLF.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C Nykøbing F. Låseteknik ApS, Systofte Skolevej 2 C Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 JB Teknik ApS, Grænge Skovvej 142, 4891 Toreby L.

Toreby L.

Rønne

TLF.

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 86 32 04 71 74 53 11 07 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 81 81 51 51 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 26 75 14 20 74 62 43 44 98 14 74 22 98 16 87 88 70 26 58 58 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

12  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

TLF. TLF.

E-MAIL

claus@cllaaseteknik.dk elt@elt.dk mail@v-l.dk bc-fredericia@certego.dk hnr@aktivlaase.dk post@ideallaase.dk info@djurslaase.dk stoptyven@haderslev-laaseteknik.dk mail@herning-laaseservice.dk herning@laasekompagniet.dk kontakt@hjoerring-laaseservice.dk himmerland@81815151.dk horsens@rukosikringscenter.dk mail@rukosikringscenter.dk mail@morsoe-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk jeppe@john-drejer.dk jm@skjernel.dk info@si-laase.dk jess@laasogslaa.dk aab@aab-laase.dk oleslaas@mail.tele.dk bo@thistedlaaseservice.dk varde@elt.dk wz@lvsikring.dk bs@jsviborg.dk martin@r2laase.dk aab@aab-laase.dk Aalborg@certego.dk info@nlt.dk www.actas.dk laase@bonnesikring.dk service@byens-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk info@din-laasesmed.dk info@hlservice.dk aarhus@sikkerdanmark.dk aarhus@laasekompagniet.dk bc-aarhus@certego.dk

E-MAIL

bjarne@nakskov-laaseservice.dk mp@mp-alarm.dk mail@nyk-f-laase.dk info@laase-specialisten.dk jb@jbteknik.dk

E-MAIL

info@brendes.dk

E-MAIL

nyborg@nylaas.dk info@laasegruppen.dk bc-odense@certego.dk odense@laas.dk info@stop-tyven.dk thomas@thoms-laase.dk svendborg@certego.dk sydfyn@laas.dk


SJÆLLAND

Fakse Ladeplads Frederikssund * Græsted * Helsingør Hillerød Holbæk Kalundborg Køge Næstved

Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Stege Tune Vemmedrup Ølsted

* * * * * * * * * * * * *

*

Profil Låse, Hovedgaden 68 Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 Nordkystens Låseservice ApS, Helsingevej 56 Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B Frederiksborg Låseteknik, Vølundsvej 9 Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 Byens Låseservice, Smedelundsgade 23 E Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 Can Service ApS, Kingosvej 5 DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 Lavpris laase.dk, Merkurvej 6C Certego A/S, Erantisvej 42 Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B Låsesmeden, Trekanten 14A Certego A/S, Mariedals Allé 29 A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 Stege Låseservice, Ulvshale 8 Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 Can Service ApS, Kastanievej 50 De Blå Låsesmede, Månelysvej 1

HOVEDSTADSOMRÅDET

Allerød Amager

Bagsværd Ballerup Birkerød Brønshøj Charlottenlund Farum Frederiksberg

Glostrup Hellerup Herlev Hvidovre Ishøj København

SKODSBORG VALBY

* * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Allerød Låse Service, Solvang 14 Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 Certego A/S, Toftebakken 9 A Binau Låse, Frederikssundsvej 155 Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 A/H Låsemontage ApS, Peter Bangs Vej 39 A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 CPH Sikring, Smedeland 15 Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 Certego A/S, Vesterlundvej 20 Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 PE Låseteknik ApS, Gungevej 12 Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2 Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø Alarm & Låseteknik Can Service ApS, Vigerslevvej 298 HV Låseteknik, Valby Langgade 192

TLF.

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 70 26 80 02 59 51 63 00 56 63 22 15 56 65 69 29 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 56 87 40 48 70 26 22 66

TLF.

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 59 98 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 20 34 34 34 39 62 35 01 44 84 39 69 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 39 89 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 35 39 39 39 35 42 00 33 39 20 20 20 36 30 89 00 70 20 87 97

E-MAIL

hn@profillaase.dk post@byens-laase.dk nordkystenslaase@n-laase.dk clausmoller@centrumlaase.dk post@40316313.dk info@sikringnord.dk bagger@bagger-laase.dk jt@mssikring.dk post@byens-laase.dk bagger@bagger-laase.dk info@canservice.dk info@ds-laase.dk bagger@bagger-laase.dk salg@lavpris-laase.dk naestved@certego.dk mail@sydsj-laase.dk bagger@bagger-laase.dk info@roskildelaase.dk jb@bagger-laase.dk arne@vodstrup.dk slagelse@certego.dk sikkerhedscenter@mail.dk ole@stegelaaseservice.dk info@sikring.dk info@canservice.dk info@deblaa.dk

E-MAIL

epost@alleroedlaase.dk info@amagerlaaseservice.dk laasebussen@laasebussen.dk netlock@mail.dk bagger@bagger-laase.dk nordsjaelland@certego.dk info@binau.dk mail@meldgaards-laase.dk mail@farumlaase.dk service@ah-laase.dk jan@azlaase.dk dani@dani.dk mail@jtlaase.dk info@gla.dk kontakt@cphsikring.dk helleruplaase@gmail.com herlev@certego.dk bj@jahnslaase.dk laaseringen@laaseringen.dk info@pelaase.dk post@activ-laase.dk kontakt@dahlberglaase.dk info@mejlshede.dk post@hovedstadenslaase.dk info@mejlshede.dk info@sesam.dk laasesmed@laasesmed.dk info@canservice.dk kontakt@hvlt.dk

Registreret af F&P * Virksomheder der er ISO 9001 certificeret i mekanisk Sikring i henhold til de kravspecifikationer, der er udarbejdet af Forsikring & Pension, DLF, Sikkerhedsbranchen m.fl. DL F SIK RINGSN Y T 3/2016  13


Der er altid godt fyldt på Rukos stand. I år var ingen undtagelse.

Abus der blandt andet er kendt for sine låsesystemer, cylindre, hængelåse og cykellåse havde deres System Modular med i Billund. Systemet, der er opbygget af moduler gør det nemt at tilpasse cylindren til præcis den længde man ønsker. Man forlænger eller forkorter alt efter opgaven. Abus præsenterer systemet i en opstartspakke, hvor man har komponenter til at kunne lave dråbeværk i alle varianter, dobbelt, halv og med knop, i alle længder. Det hele er samlet på et sted i en robust plastkasse. Det gør det nemt og overskueligt at finde komponenterne, så man kan installere lige præcis den cylinderlængde, der er behov for. Casper Dahl Hansen viste systemet frem.

De to tidligere formænd for DLF, Tove Berg og Hans Mejlshede, tog en snak undervejs på udstillingen.

Jubilæum og nye lokaler blev fejret med manér AF HANS MORTENSEN

Per Steen Olsen fejrede for nylig sit 30 års jubi­læum som låsesmed i det firma, som han i 2008 solgte til Certego. Ved receptionen blev også firmaets lokaler på den nye adresse indviet med bravur Der blev slået flere fluer med et smæk da låsefirmaet, Certego, i Slagelse holdt reception torsdag den 6. oktober. Per Steen Olsen, fejrede sit 30 års jubilæum som låsesmed samtidig med, at afdelingen indviede de nye lokaler på Mariendals Allé 29 i Slagelse. - Og for at det ikke skal være løgn, så er det også 50 år siden at min forgænger som indehaver af låsefirmaet, Arne Simonsen, overtog Slagelse Låseservice, fra stifteren Wollesen, som etablerede firmaet tilbage i 1948. Sådan siger Per Steen Olsen, som havde en rigtig fin, fornøjelig og festlig dag da branchekollegaer, leverandører, samarbejdspartnere, kunder, medarbejdere, venner og familie lagde vejen forbi de nye lokaler i starten af oktober.

fortsættes på side 16... 14  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016


Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Er du nu helt sikker?

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Ruko’s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem, der er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet er velegnet til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, hospitaler og boligforeninger. Det nye låsesystem er lanceret med ambitionen om at udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen

Yderligere information på www.ruko.dk/triton

med den specielt udviklede sidekode sætter det nye standarder for sikkerheden. Et Triton 501 låsesystem giver mulighed for at kombinere tre sikkerhedsniveauer i ét og samme system. Det giver høj sikkerhed og er en økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden høj, idet hver bruger kan nøjes med én nøgle, selvom der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.

ASSA ABLOY, the global leader door opening solutions 15 DL F SIKinRINGSN Y T 3/2016 


Direkte berøring er blevet nemmere En pølsevogn havde gjort sin entre på dagen, hvor også drikkevarer og sandwiches stod klar på adressen, hvor over 250 gæster mødte op fra klokken 12. Alt sammen for at både Per Steen Olsen og låsefirmaets nye domicil kunne blive fejret med manér. Der blevet skålet og sagt tillykke og så blev der snakket om løst og fast om den branche, som de mange gæster har en både direkte og indirekte berøring med via Per Steen Olsen og Certego i Slagelse. Og faktisk er det med den direkte berøring nu blevet endnu nemmere. I hvert fald hvad besøg i de nye lokaler angår. Det har nemlig længe været Per Steen Olsens ønske at gøre det nemmere for kunder og leverandører og andre interesserede at lægge vejen forbi firmaet. - Tidligere lå vi midt i bymidten og det tog tid at nå frem igennem trafikken. Nu ligger vi i udkanten af byen. Det gør det nemmere for kunderne at parkere, og hurtigere for os at komme ud af starthullerne og nå frem til kunderne og de øvrige opgaver vi skal ud på, siger afdelingschefen. Mere plads trods mindre plads Det er såmænd ikke fordi der er mere plads i de nye lokaler, med arealerne er udnyttet meget mere rationelt. - De gamle lokaler strakte sig over tre lejemål, der gav adgang til hinanden via kringlede gange. Det var ret besværligt at køre paller ind og få varerne ind på hylderne i reolerne, som i øvrigt var spredt rundt i lejemålene. Det er slut nu. Vi har meget nemmere adgangsforhold for leverandørerne, der læsser varer af. Vi har et stort område med reoler til varerne, så der ikke er tvivl om hvor, man placerer dem. Det skaber meget mere overblik og gør pluk og klargøring af komponenter og produkter meget nemmere og hurtigere. I en travl hverdag er det altså en kæmpe fordel, kommenterer Per Steen Olsen. Certificering batter Certego i Slagelse har 14 medarbejdere og de rykker ud og løser opgaver inden for

16  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

stort set alle sikringsdiscipliner. Låsefirmaet er ISO-certificeret inden for både AIA, ITV og mekanisk sikring. Det er et krav fra Assa Abloy, idet det så giver en ensartethed produkt- og ydelsesporteføljen på tværs af afdelingerne, samtidig med at man på den måde bedre kan hjælpe hinanden. Man har simpelt hen kendskab til de samme produkter og løsninger og ved hvordan de opgaverne er løst og udstyret er monteret. - Certificeringerne med kravspecifikationerne betyder at vi løser både de helt simple opgaver inden for mekaniske sikring og også uden problemer klarer de mere komplekse og integrerede løsninger. Det er med til at sikre et meget bredt kundegrundlag og betyder at vi klarer cuttet, som leverandør i mange forskellige opgaver og entrepriser, hvor der er krav om certificering, siger Per Steen Olsen. Efteruddannelse er kommet for at blive Det betyder at man har en stab af dygtige medarbejdere der kan deres kram. Optimeringen af kompetencerne stopper dog ikke her. Man sender nemlig løbende medarbejderne på en del efteruddannelseskurser. - Jeg er jo selv uddannet tømrer og har klaret mig med efteruddannelse blandt andet via kurserne på NUSA i Frederikshavn. I dag er de nyuddannede låsesmede klædt meget bedre på via låsesmedeuddannelsen, som ikke eksisterede da jeg startede. Men efteruddannelse er en uundværlig del af låse- og sikringsbranchen. Den teknologiske udvikling går så hurtigt, at ’i gamle dage’ var i går, siger Per Steen Olsen med et smil. Derfor benytter Certego sig også af de mange tilbud om efteruddannelse i forskellige produkter og discipliner, for at medarbejderne kan genopfriske og vedligeholde kompetencerne, og også få ny viden om forskellige produkter. Udvikling af sikringsprodukter i ekspresfart - Særligt på det elektroniske område og i de løsninger som kræver kompetencer in-

den for IT, er der behov for at vi hele tiden hæver niveauet. Integrerede elektroniske og IT-baserede sikringsløsninger er inde i en eksplosiv udvikling. For godt 15 år siden udgjorde mekanisk sikring 80 procent af de opgaver vi løste i firmaet, mens resten fortrinsvis bestod af installationer af elektroniske låse og dørtelefoner. I dag er det omvendt. Her er det de elektroniske løsninger, som udgør 80 procent. Og andelen stiger, fastslår Per Steen Olsen, og kommer ind på at det er noget af en udvikling der er foregået siden han i 1986 gjorde sin entre i låse- og sikringsbranchen. - Alene inden for låsecylindre er der sket en udvikling lige fra den femstiftede cylinder fra Rudolf Koreskas tid, og siden kom så Rukos Twin 6000, som revolutionerede sikringsmarkedet. I dag er det andre højteknologiske produkter som er sagen, men der sidder rigtig mange af de gamle cylindre rundt omkring i Danmark. En stor del af vore opgaver består i at servicere både de ældre og nye systemer, derfor er det vigtigt at vi kan det hele, siger Per Steen Olsen. Låsesmede er gode til at netværke Han ser frem til de mange fremtidige opgaver og er glad for den store opbakning fra nær og fjern på jubilæumsdagen. Mange af kollegaerne fra låsebranchen lagde vejen forbi jubilæet og Per Steen Olsen er da også glad for, at der er et godt socialt netvært blandt låsesmedene. - Vi er gode til at diskutere faglige ting og sager og til at dele ud af erfaringerne, når vi står over for faglige problemstillinger. Samtidig er det også rart at have DLF-medlemskabet i baghånden i en travl hverdag. Her er der masser af gode råd, og så er der en mængde fordele, såsom kurser og udstillinger og hjælp til juridiske spørgsmål, siger Per Steen Olsen, som havde nogle rigtigt fornøjelige timer på jubilæumsdagen.


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Nøglen til

en goD ForsIkrIng Som medlem af DLF betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Du får en fast tilknyttet kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche, og endelig får du en VIPpostkasse, hvor du kan anmelde skader døgnet rundt.

DU FÅR BLA. DISSE FORDELE: ✓ Nøgletabsdækning til en skarp pris ✓ Frit valg mellem årlig, kvartalsvis og månedlig betaling ✓ En enkel løsning med færre papirer og kun én samlet faktura for alle jeres forsikringer ✓ En skræddersyet forsikringspakke til låsesmede

12206-1 - Inhouse 0115

Vil du vide mere så ring til os på

70 12 12 22

DLF Forsikring i samarbejde med If

DL F SIK RINGSN Y T 3/2016  17


Lørdag i Billund bød på Friday Smart Lock AF HANS MORTENSEN

Enkel montering, nem betjening og elegant og stilfuldt design skal være med til at stemme dørklokker for den nye intelligente lås, Friday Lock. Folkene bag, lancerer produktet globalt i starten af december, men allerede på Billundmødet fik låsesmedene muligheden for at se en af fremtidens smarte løsninger. Den er enkel og stilfuld, den nye Friday Lock, som bliver sendt på markedet i store dele af verden i starten af december. Friday Lock er den nye intelligente lås til privatmarkedet, som gør det nemt for familiemedlemmer, venner og andre med tildelt adgang, at åbne døren til boligen med smartphonen. Låsejeren kan nemt tildele adgang til hvem man ønsker, blot ved at oprette adgang via app’en, der hører til set-up’et.

Adgang via app På Billundmødet fik DLF’s medlemmer blandt låsesmedene smagsprøver på, hvad låsen kan og skal, og på de fordele den rummer for brugerne af den. Det handler om at få enkel adgang til hus og hjem. Og altså også gerne opgangen i etageejendommen. Ejeren af låsen tildeler selv adgang til dem man ønsker, skal have det. Det hele foregår via en app på smartphonen. Har man fået adgang kræver det

Frederik Anesen Scheibel fra distributøren Playground og udvikleren af låsen, Marcus Kjellsson, fra Friday Labs, præsenterede den intelligente lås under udstillingen på Billundmødet. 18  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

bare, at man har sin smartphone på sig. Har man fået tildelt adgang slår låsen automatisk fra, når man nærmer sig døren, siger Frederik Anesen Scheibel. Han er partner i distributøren Playground, som snart lancerer smart-låsen i Norden og Baltikum med events i både Danmark og flere andre steder. Samtidig bliver låse også lanceret i resten af verden ved events i blandt andet New York. - Låsen og styringen af den er nem at betjene og da den er både gedigen og samtidig nem at montere, ser vi store muligheder for den på privatmarkedet. Ind ad døren selv med læs på - Det er et produkt som relevant i hele verden fordi der er en stor efterspørgsel på en lås, som gør det nemmere at få adgang til boligen. Samtidig er den nem at administrere og betjene. Det har sine fordele. Uanset om det er familien, som selv bruger den, eller man skal tildele adgang til håndværkere og venner, eller hvis man bruger den i forbindelse med udlejning af boligen, eksempelvis via Airbnb, tildeler man nemt adgang. I en travl hverdag, hvor rigtig mange mennesker kommer hjem og bærer på både indkøbsposer, tasker, børn og meget andet, er det ikke altid lige sagen også at skulle bakse efter nøglerne. De gemmer sig altid det mest håbløse og uhensigtsmæssige sted. Mobilen derimod, har man altid på sig. Man behøver ikke finde den frem. Har man den på sig, og har man fået tildelt adgang, aktiverer man låsen, bare man kommer tæt på den. Det giver altså visse fordele, at man nemt kan komme ind ad døren, selv om der er læs på, forklarer Frederik Anesen Scheibel, og tilføjer at låsen samtidig er udført i et elegant, tidløst og anderledes design. Styr den med stemmen Friday Lock bliver monteret på indersiden af døren. En moter drevet af et batteri drejer låsen, når den bliver aktiveret via smartphone og app. Grebet på låsen er designet af Bjarke Ingels Group, BIG, som også er en af investorerne bag produktet. Låsen inkluderer både Bluetooth, WiFi og


HomeKit, hvilket gør det muligt at operere låsen, blot ved sin stemme (Siri). Yderligere kan man, hvis man har en kompatibel iPad eller Apple TV styre låsen fra et hvilket som helst sted i verden via Home App eller Siri. Det stilfulde design sørger for, at låsen gør sig godt i alle omgivelser og skal da også være med til at åbne døre for brugen af låsen i projekter med høj kvalitet i det arkitektoniske udtryk. - Selve grebet på låsen er endvidere designet så diameteren er noget større end man ser lignende låse i Europa. Det betyder at den overholder kravene på mål til låse i USA. Her satser investorerne og folkene bag låsen nemlig på, at smart-låsen også bliver et hit, kommenterer Frederik Anesen Scheibel. Vigtig feedback fra låsesmede Som han forklarer, har man i hele processen med udviklingen af produktet været i kontakt med låsesmedene, som er de pro-

fessionelle fagfolk, der har ekspertisen, når det handler som låse. Det har givet en masse værdifuld feedback og også i Billund var der stor interesse for produktet og en frugtbar dialog om mulighederne i Danmark. - Vi sælger smart-låsen i både byggemarkeder og via sikringsgrossister. Og selv om den i princippet er enkel at montere, er vi utroligt interesserede i at holde dialogen med låsesmedene. De har om nogen fingeren på pulsen ude på markedet, og er den mest naturlige og sandsynligvis også den bedste salgskanal, forklarer Frederik Anesen Scheibel. Alle har brug for Friday Smart Lock Det er svenskeren Marcus Kjellsson, som har udviklet låsen, som er udført af gedigne materialer. Playground er distributør i Norden og Baltikum af smart device gadgets, og har blandt andet i sin tid lanceret brands som GoPro. Frederik Anesen Scheibel ser da også låsen som et pro-

dukt, der opfylder behovene hos folk, der i forvejen er interesserede i Smart Home produkter, som både er spændende, godt designet og som løser nogle praktiske opgaver. Derudover er Friday Lock altså også interessant for mange andre mennesker. Alle der ønsker en mere enkel adgang til hjemmet eller andre steder med behov for et system, der sørger for nem adgang via intelligent teknologi, kan bruge låsen, konkluderer han. Friday Labs står bag Friday Lock er produceret af Friday Labs, som har kendte låseproducenter og professionelle firmaer, som aktionære – blandt andet DLINE, BIG, INWIDO, EVVA, MEESENBURG med flere. Friday Labs vil i samarbejde med disse virksomheder, producere produkter der forbedrer hjemmesikkerhed og gør det nemt at give sikker trådløs adgang til sin dør.

Mød Thomas Hansen – Ruko’s nye Account Manager AF RUKO A/S

Thomas Hansen er netop startet som Account Manager hos Ruko, og hans ansvarsområde er vores låsesmedekunder på Sjælland og Fyn. Thomas kommer fra en stilling som sikkerhedskonsulent hos G4S, hvor han bl.a. har haft ansvar for rådgivning og salg af sikringsløsninger til erhverv og detailbranchen. Thomas startede sin karriere hos Inventarland, hvor han er udlært som engrosvarehandelsassistent. Derefter har Thomas været en del år i guldsmedebranchen, hvor han bl.a. har haft ansvar for salget af Georg Jensen smykker og ure til guldsmedebranchen. Efter tiden hos Georg Jensen kom Thomas videre til Blomberg Medical, hvor han bl.a. havde ansvar for at opbygge deres brand i Danmark og undervisning af kursister. Og det var tiden i guldsmedebranchen, som vækkede Thomas’ interesse for sikringsbranchen.

Guldsmedebranchen vakte en interesse for sikring Derfor søgte Thomas videre til G4S, hvor han igennem flere år har arbejdet som sikkerhedskonsulent. Her har Thomas bl.a. haft ansvaret for at rådgive og sælge sikringsløsninger til erhverv og detailbranchen som fx adgangskontrolsystemer, tyverialarmer og ABA-anlæg. Thomas kommer derfor med et stort kendskab til sikringsbranchen, og en stor viden omkring hvordan man kan hjælpe vores kunder frem til den bedste løsning. ”For mig er det vigtigt at vores kunder ser mig som bindeleddet mellem dem og Ruko – og udvikle deres forretning i samarbejde med dem. For på den måde kan vi i fællesskab hjælpe vores kunder frem til den bedste sikringsløsning.” Hos Ruko er vi glade for at kunne byde Thomas et stort velkommen – og vi ser frem til at kunne drage nytte af hans viden og erfaring. DL F SIK RINGSN Y T 3/2016  19


E-Komplet skaber låseløsninger i skyen AF HANS MORTENSEN

Den komplette elektroniske løsning til låsesmede og andre håndværkere er lige ved hånden med E-Kompets system. Det samler den daglige sags­styring, opgaveplanlægning og økonomi og er enkelt at gå til - Man slipper af med papirbunkerne i en håndevending. Der er jo ingen håndværkere, hverken mestre, bogholdere eller svende, som jubler over de stakke af papirer man skal holde styr på i de gamle ’håndholdte’ systemer. Hverken når det handler om udskrivning af ordrer, planlægning af dagens opgaver, fakturering af udførte opgaver, eller når det drejer sig om varehåndtering og indkøb af produkter og udstyr. Sådan siger Michael Valderslef Rifbjerg der var i Billund for at fortælle mere om virksomheden, E-Komplets, IT-system. Her er der nemlig tale om et system, som giver mange forskellige håndværksmestre mulighed for at styre en lang række opgaver enkelt og effektivt. Løbende styr på opgaverne - Og det handler altså også om låsesmedene. Vi leverer et system, som gør det meget nemmere at planlægge de mange daglige opgaver og som samtidig sørger for at man hurtigt og enkelt kan afslutte dem med hurtig fakturering. Tidligere blev der skrevet læssevis af papirsedler ud med oplysninger om dagens opgaver og hvilke produkter og komponenter, man skulle have med i bilerne. Og så skulle man også hjem og taste detaljerne om opgaverne ind i økonomisystemet, før man kunne udskrive fakturaen. Med vores system kommer mange informationer automatisk med i systemet og kan også løbende blive tastet ind. Det betyder at svendene kan tilgå dagens opgaver fra deres mobile enheder, enten på smartphonen, tablet’en eller den bærbare computer. Det betyder også at man allerede dagen før kan klargøre bilerne og bestille det udstyr og de komponenter, som bliver leveret tidligt om morgenen før man kører ud. Samtidig kan man fra firmaets side løbende ændre i opgaverne, hvis kommunikationen med kunderne går via firmaets central. Eller også kan slutkunderne selv kontakte svendene, som så selv plotter ændringerne ind i systemet. 20  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

Alt sammen med henblik på at få overblik over opgavernes omfang, så man kan løse opgaverne så hurtigt som muligt, uddyber Michael Valderslef Rifbjerg. Hurtigt svar til kunderne På den måde får låsefirmaet en meget mere smidig hverdag, hvor medarbejderne ikke kører forgæves. Man kan altid se sit forbrug i en given sag, idet de priser man har os sin grossist nemt bliver indlæst i systemet. Dermed kan man også hurtigt tjekke op på tingene, få overblik over opgaverne og prissætningen, og bestille flere varer i forbindelse med, at kunderne spørger efter ekstra ydelser. - Det er faktisk ret afgørende at man kan give kunderne et hurtigt svar. Da al information er tilgængelige i systemet får man også centralt i firmaet adgang til status over dagens opgaver, så man hurtigt kan omorganisere og styrke indsatsen nogle bestemte steder, hvis der er behov for det. Det er altså ret så vigtige egenskaber i et marked, hvor der er stort fokus på at håndværkere er både hurtige og effektive, samtidig med at de laver et godt stykke kvalitetsarbejde. Og så er der også styr på lønnen, afregningen med leverandørerne og mange andre ting, siger Michael Valderslef Rifbjerg. Som han forklarer sparer man en masse ressourcer på den hurtige og systematiske databehandling i forhold til både papir og andre ældre it-systemer. Data og informationer om opgaverne er tilgængelige og brugbare første gang de bliver tastet ind. Tidligerer var det ikke ualmindeligt, at man kom hjem fra opgaverne, kun for at skulle følge op på sagerne ved på ny at taste tingene ind i regnskabssystemet. System skaber fokus på kerneydelser Hele sags- og ordrebehandlingen bliver foretaget løbende. Det frigiver tid og ressourcer og bidrager til at man kan fokusere på kerneydelserne i firmaet. Låsesmedene kan koncentrere sig om at planlægge og udføre

låse- og sikringsløsningerne uden at skulle spekulere på al den tid det tager at endevende informationerne nok en gang. Samtidig er programmet placeret i skyen, så man kan tilgå programmet uanset hvor man er, blot man har adgang til en netopkoblet enhed. De data man har liggende om opgaver, økonomi og tidsforbrug udgør samtidig en vigtig mængde informationer, som man kan anvende proaktivt i firmaerne. - Analyserer man alle de data, man har tilgængeligt i systemet, har man mulighed for at optimere sin daglige drift, så man får en meget mere effektiv udnyttelse af ressourcerne. Det er faktisk smart, siger Michael Valderslef Rifbjerg.

Fakta om E-Komplet

Med E-Komplet har man altid det fulde overblik med sig. Til kundemøder. Ude på opgaverne. Hos leverandørerne. Og hjemme på kontoret. E-Komplets løsning er optimeret til alle de platforme, man bruger i hverdagen: PC, tablet eller smartphone, uanset om man benytter Windows/Android eller iOS. Med E-Komplet skal man ikke ud og købe en løsning og bagefter bruge tid og penge på opdateringer. Man køber et abonnement på månedsbasis og E-Komplet sørger for, at alle licenser – support – er med i prisen. Alle data ligger på servere i Danmark i et døgnbemandet datacenter hos et professionelt firma, så man ikke skal spekulere på at anskaffe dyrt serverudstyr. Leverandøren sørger endvidere for, at sikkerheden til enhver tid er i top, så kun de betroede medarbejdere har adgang til de data, der vedrører virksomheden. Der bliver løbende taget backup og E-Komplet sørger for at opdatere E-Komplet-systemet, så man altid har adgang til den nyeste version.


Glaslås hittede i Billund AF HANS MORTENSEN

Jasa Company var taget til Billund for at deltage på sikringsudstillingen. Blandt mange forskellige produkter tiltrak firmaets nye glaslås til indbrudssikring stor opmærksomhed

dustrien har godkendt glaslåsen og at den derfor kan monteres på alle ruder monteret efter Glasindustriens forskrifter uden at standardgarantien på fem år bortfalder. - Derudover er glaslåsen nem at montere mellem ramme og rude. Der benyttes seks glaslåse til hvert vindue og da glaslåsen er fleksibel og spidserne justerbare, tilpasser man dem i montagen til det enkelte vindue, siger Mikkel Krause Frandsen. Billundmødet er vigtigt Som han forklarer er det vigtigt at sikringsleverandøren viser produkterne til låsesmedene, som er eksperterne når det handler om installation af sikringsløsninger, og som har en bred berøringsflade til slutkunderne. Derfor er en begivenhed som Billundmødet vigtig Jasa Company. - Vi har fået mange seriøse henvendelser her på standen. Vi har selvfølgelig også en dialog i det daglige både på telefonen og med møder, hvor vi kører ud. Her i Billund får vi mulighed for at vise vore produkter for alle eksperterne blandt DLF’s medlemmer på standen. Det skaber interesse og så får vi en masse feedback. Det er guld værd, siger Mikkel Krause Frandsen.

Jasa Company var med på DLF’s Billundmøde for første gang. Her kunne låsesmedene stifte nærmere bekendtskab med en lang række sikringsprodukter. Slagnummeret var en ny glaslås til indbrudssikring udviklet af opfinderen Lars Brink. Som han forklarede er brugen af glaslås mellem glas og ramme stort set ukendt på det danske marked. Det har han og Jasa Company gjort noget ved med en glaslås, der har været igennem omfattende tests. Teknologisk Institut har gennemført gentagende indbrudstests, efter branchens krav til indbrudssikrende foranstaltninger - RC2. Låsen er dermed blevet godkendt i henhold til gældende krav på markedet. Et gennemtestet produkt Som Lars Brink og distriktchefen hos Jasa Company, Mikkel Krause Frandsen, forklarede er den nye indbrudssikring et smaddergodt produkt som altså også er gennemtestet.

- Det er konstrueret så ’tænderne’ griber ind i glasrammen. Det betyder at man ikke bare kan skrue vindueslisterne af og derefter pille ruden ud af vinduet eller terrassedøren. Ruden bliver simpelt hen siddende i karmen. Dermed er Jasa Companys vindueslås langt bedre end de løsninger man hidtil har set på det danske marked, siger Mikkel Krause Frandsen. Han forklarer at RC2 fastslår, at kravet for indbrudssikrende foranstaltninger skal være minimum tre minutter. I testen af den nye glaslås tog det gennemsnitligt tre minutter og 31 sekunder at afliste og fjerne de seks monterede glaslåse. Nul kuldebroer Ud over at glaslåsen overholder kravene til indbrudssikring, er der også udført omfattende klimatests for at sikre, at glaslåsen ikke skader vinduesramme og rude samt skaber kuldebroer. Det betyder at glasin-

Et bredt varesortiment Jasa Company sælger mange forskellige produkter til byggesektoren både i Danmark og de nordiske lande. Varesortimentet er bredt og består blandt andet af et velassorteret program af beslag til døre, vinduer, køkken og meget mere. Derudover har man en lang række sikringsprodukter, som går under navnet Jasafe. Disse produkterne består blandt andet af forskellige varianter af låsekasser, cylindre, hængelåse, sikringsbeslag, vindueslåse med mere samt alt i tilbehør til private boliger, udlejningsejendomme og erhvervsbyggeri. Det er produkter som man løbende udvikler og optimerer så de altid har den højeste produktkvalitet og yder den mest effektive sikring. Jasafe cylindre kan også leveres til små som store systemløsninger, eksempelvis til udlejningsejendomme, andelsforeninger, skoler og andre steder. Jasafe produkterne er udført i et enkelt, funktionelt og tidløst design, og passer i både industribyggeri og i private hjem. DL F SIK RINGSN Y T 3/2016  21


Came Danmark kom så og sejrede i Billund AF HANS MORTENSEN

Bomme, pullerter, skydeporte, parkeringssystemer, svinglåger, personsluser, dørautomatik og adgangskontrol er bare nogle af de ting leverandøren af mekaniske skal- og perimetersikringsløsninger, Came Danmark, kunne fortælle om på Billundmødet

selvfølge kontakten til mange af låsesmedene, som kender os godt. Da vi gerne vil bredere ud og gerne vil slå et slag for at de mange muligheder for både at integrere løsningerne i eksisterende projekter og for at tænke dem ind i projekter allerede i projekteringsfasen, syntes vi at Billundmødet var den rigtige mulighed for at komme tættere på slutkunderne via låsesmedene, siger Brian Jensen. Dag til dag levering Came Danmark rådgiver om og forhandler alle former for motorer og bomanlæg der anvendes i forbindelse med adgangsregulering. Came har i mere end 30 år været repræsenteret i det danske marked og tilpasser løbende sit program i forhold til de danske krav. Med fokus på kundeservice og dag til dag levering er Came Danmark en aktiv samarbejdspartner i forbindelse med mange sikringsopgaver. - Låsesmedene står for installationen af rigtigt mange låsesystemer og adgangskontrol-systemer i blandt andet andelsboligforeninger, virksomheder, offentlige institutioner og skoler. Når låsesmedene har servicen på systemerne er det kun helt naturligt, at de også orienterer sig om mulighederne for at lave løsninger med vores udstyr. Det er nemlig ofte udstyr og løsninger, som kommer på tale hen ad vejen, når man har dialogen med kunderne i forbindelse med, at man udfører service på systemerne, forklarer Brian Jensen.

Det var første gang at leverandøren var med som udstiller i Billund og det var en investering, som var givet ganske godt ud, ifølge Brian Jensen, som bemandede Came Danmarks stand. - Vi fik lejlighed til at hilse på de mange låsesmede og tage snakken om fremtidige projekter. Det er låsesmedene som monterer og installerer løsninger og som har den praktiske erfaring og høj faglig viden om hvordan, man laver installationerne bedst muligt. Derfor er det også vigtig for os at vi er til stede et sted som her i Billund, hvor vi kan få en dialog med dem om både produkterne og de mange muligheder der 22  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016

er for at lave mange forskellige løsninger, siger Brian Jensen. Vil bredere ud via låsesmedene Der var da også run på standen, hvor man kunne få nærmere indblik i den store produktportefølje. - Skydeporte og vejbomme, pullerter og parkeringsanlæg bliver ofte installeret i projekter, hvor der allerede er forskellige former for sikringsinstallationer. Derfor bliver porte og vejbomme og det øvrige udstyr helt logistik integreret i disse installationer. Og det er altså tit låsesmedene som bliver tilkaldt til disse opgaver. Vi har

Klar med rådgivning Som han forklarer, har Came Danmark mange gange hørt historien om boligforeningen, som også gerne vil have et effektivt portsystem installeret, eller om de offentlige institutioner som ønsker hævesænkepullerter i forbindelse med regulering af adgangen til eksempelvis parkeringsarealer og lignende. - Her mener vi at bygherren lige så godt kan gå til låsesmeden som har leveret de øvrige sikringsydelser, siger Brian Jensen. Da man kan lave rigtigt mange løsninger i mange forskellige set up’s og skalaer rådgiver Came Danmark gerne låsesmedene i konkrete projekter.


Sanistål køber Danbox AF HANS MORTENSEN

Sanistål havde en temmelig hot nyhed med på udstillingen i forbindelse med DLF’s Billundmøde. Leverandøren af sikringsudstyr har nemlig opkøbt firmaet Danbox og det var derfor første gang at låsesmedene blev præsteneret for Saniståls samlede produktsortiment, som nu er udvidet betragteligt Tino Holtz har været i Billund som udstiller flere gange. Men hvor det de seneste par år har været som indehaver af firmaet og sikringsagenturet, Danbox, som har leveret blandt andet alarmsystemer, elektroniske nøgleskabe, el-slutblik, dørtelefoner, el-låse og videoovervågning til det danske sikringsmarked, var det i år som en del af Saniståls stand. Forklaringen er at Tino Holtz har solgt Danbox til Sanistål. ’Og det er altså helt nyt’, forklarer Tino Holtz, som officielt overdrog sit firma til Sanistål den 1. september i år. - Dermed bliver Sanistål totalleverandør på det danske sikringsmarked. Sanistål sælger jo blandt andet, adgangskontrolsystemet Salto, og låsesystemet Evva, i Dan-

mark via Carl F Sikring. Det er også Carl F, som bliver forhandler af de produkter og løsninger, som man tidligere skulle købe hos Danbox. Dermed behøver låsesmedene kun at handle et sted for at købe udstyr, hvad enten det er til totalløsninger eller løsninger med de enkelte produkter hver især, siger Tino Holtz. Effektiv håndtering og hurtig distribution Han kunne da også berette at låsesmedene har taget godt imod nyheden. - De kan godt se at der er en masse fordele forbundet med Saniståls overtagelse af Danbox. Dels kan de få alt udstyr og alle komponenter fra en og samme forhandler. Dels er der også styr på logistik og leve-

ring. Sanistål er kendt for deres effektive håndtering af produkterne på deres lager og for den hurtige distribution af sikringsudstyret. Selv ordrer som er afgivet inden kl.18 på websiden vil kunne afhentes næste morgen klokken 7.00 i en af de 47 Sanistålbutikker rundt om i Danmark. Det er centrallageret i Billund, som tager sig af sikringsudstyret hos Sanistål og lagerfører de mange varenumre. Og de har en legendarisk hurtig reaktionstid, så låsesmedene kan forvente rigtig god service, siger Tino Holtz. Synergi begge veje Tino Holtz har samtidig skiftet titlen som direktør og indehaver i Danbox ud med en stilling som projektchef i Sanistål. Han får ansvaret for at integrere Danbox’ produkter i organisationen. Han glæder sig da også til at integrationen af de to firmaers sikringsplatforme er gennemført, så alle processer kører optimalt og helt gnidningsfrit. - Sanistål er en meget stærk spiller på markedet, og jeg er overbevist om, at vi vil vækste hurtigt sammen. Der vil være synergi begge veje. Vi har tilført Sanistål noget, som de ikke har haft før, og samtidig bliver vi og vores kunder en del af en organisation med nogle stærke kompetencer og et meget bredt sortiment, siger Tino Holtz. Et strategisk vigtigt forretningsområde Hos Sanistål er man også glade for opkøbet, da det betyder at Sanistål styrker det strategisk vigtigt forretningsområde, som sikringsmarkedet udgør. Saniståls direktør for Byggeri, Hans Henrik von Platen-Hallermund, ser da også frem til de synergieffekter man høster med overtagelsen. Sanistål haft stor succes på sikringsmarkedet og har flerdoblet denne del af forretningen inden for de seneste fem-seks år. Og det skal gerne fortsætte i den retning.

På Billundmødet var Tino Holtz klar til at fortælle låsesmedene om Saniståls opkøb af Danbox og betydningen for de fremtidige leverancer af låse og ­sikringsudstyr.

- Nu er vi klar til at tage næste skridt, så vi kan stå endnu stærkere fremover, og det kommer vi helt sikkert til med opkøbet af Danbox, sagde han i forbindelse med overtagelsen. DL F SIK RINGSN Y T 3/2016  23


Tryk, tryk, tryg Med Yale Doorman er du på forkant med sikring af dit hjem Du får sikkerhed for altid at kunne komme ind i dit hjem – og du åbner døren ved at taste din personlige kode eller med en nøglebrik.

Samtidig har du også mulighed for at åbne døren mens du er på arbejde, hvis der kommer håndværkere eller andre gæster. Dette gøres via en app på telefonen. Yale Doorman kan indstilles til at låse automatisk – og det giver en unik form for sikkerhed. Det er smart, nemt og bekvemt.

Scan QR koden og se hvordan du selv kan installere Yale Doorman Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

24  DL F SIK RINGSN Y T 3/2016 www.ruko.dk

An ASSA ABLOY Group brand

Sikringsnyt december 2016  
Sikringsnyt december 2016