Page 1

DLF SIKRINGSNYT

APRIL 2016 / NR. 1

35. ÅRGANG

L O C K S E M F U I E R T D COPENHAGEN 201 2016 P R E A A T N I O N

S. 4

KØBENHAVN ER KLAR TIL ELF CONVENTION

S. 16

KOM OG MØD VORES UDSTILLERE

S. 18

40 ÅRS JUBILÆUM I DET SYDSJÆLLANDSKE

S. 23

DU ER INVITERET KONVENT DL FTIL SIK RINGSNY T 1/2016  1


40 års jubilæum

UDGIVER Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAK TION Tina Hessellund Industrikrogen 4 2635 Ishøj

Af T O R B E N K L I N D T

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING

L A YO U T & P R O D U K T I O N Grafisk Forum: 7561 3344 5041 0751 Svanemærket tryksag

OPLAG 5.000 stk. ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj Tlf. 43 770 870 Fax 7262 7282 Mail info@d-l-f.dk Web www.d-l-f.dk

Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 26. maj, 24. august og 11. november 2016. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget. DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlem­ mer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. D L FS B E S T YR E L S E Torben Klindt, København N (formand) Gert Mejlshede, København N (næstformand) Leon Hammerup, Ishøj Bo Mejlgaard

DLF ALMANAK KEN 2016 18/5 - 22/5

ELF Konvention, København

21/5

DLF Generalforsamling, København

Når nu DLF har 40 års jubilæum, er det vel på sin plads at se lidt tilbage i tiden samt måske også forsøge at se lidt ud i fremtiden. Hvad har DLF opnået og hvad vil vi gerne opnå? Jeg har selvfølgelig ikke historikken til at kunne se 40 år tilbage i tiden, men har dog været med i en del år. Jeg mener bestemt at DLF har været med til at få højnet standarden i låsesmedefaget så opfattelsen af en låsesmed i befolkningens øjne ikke længere er den tykke mand med seler fra Anders Ands tegneserie, men er et anerkendt fag med veluddannede montører. Det har vi bl.a. gjort gennem vores store arbejde med lærlingeuddannelsen og det faktum at firmaerne nu uddanner så mange lærlinge, at vi læner os op af at få vores egen uddannelse. Ved at være medlem af DLF har man også automatisk tegnet overenskomst hos Arbejdsgiverne, hvilket er med til at sikre ordnede forhold for vores medarbejdere, ligesom vi via vores aftale med Sikkerhedsbranchen og Cerfidan har sikret at vores medlemmer kan få en ISO certificering til forholdsvis fornuftige penge. Gennem vores medlemskab af Håndværksrådet er vi med til at påvirke vores folkevalgte til nogle fornuftige forhold rent administrativt for vores medlemmer. DLF har igennem årene holdt en del møder/haft en del forhandlinger med vores leverandører. I de første mange år var det selvfølgelig udelukkende med Ruko, men nu er der også andre spillere på markedet, som vi mødes med af og til. Noget af det DLF kan være rigtig stolte af, er at det lykkedes at få vores eget DLF profil og dermed selv få lov til at lave systemer og skære systemnøgler. Det er der ikke ret mange andre steder i Verden at låsesmedene har tilladelse til. Jeg ved godt at det med at have vores eget profil, er blevet noget udvandet, men det er sket pga. nogle konkurrencemæssige omstændigheder, som DLF ikke har indflydelse på. Det ændrer dog ikke ved, at vi stadig kan lave egne systemer og levere system nøgler hurtigt til stor gavn for vores kunder. Er der brug for DLF i fremtiden? Ja, det mener jeg bestemt, der er. Og måske ikke mindst i disse tider, hvor de store spillere på markedet er i gang med at positionere sig. Der skal vi være vågne og være med til at sikre ordentlige forhold for vores medlemmer. Der er en tendens til at nogle af de store vil diktere markedet over for låsesmedene, og det er her at et stærkt DLF skal stå imod og være med til at sørge for at fremtiden bliver et samarbejde mellem leverandørerne og låsesmedene og ikke et diktat fra leverandørernes side. Endvidere skal vi arbejde for at DLF bliver mere synligt, så efterspørgslen fra kunderne naturligt vil gå til en DLF låsesmed, der er organiseret og har garantiordning i stedet for en låsesmed uden for DLF. Alle ønskes et rigtig godt 40 års jubilæum, et rigtig godt konvent samt en forrygende sommer.

TORBEN KLINDT

Formand 2  DL F SIK RINGSNY T 1/2016


Åbnemodstand og lukkekraft bør ikke være grund til at ønske sig store muskler

Vælg i stedet en komfortdørlukker som yder minimal åbningsmodstand ASSA ABLOY’s designstærke dørlukkerserie, har alle et højt præstationsniveau og funktioner som gør installationen lettere. De er fx vendbare, og med en arm der kan justeres i op til 14 mm i højden.

Ruko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev

Serien udvikles hele tiden og består blandt andet af:  Komfortdørlukkere  Dørlukkere med fasthold  Skjulte dørlukkere  Gulvdørlukkere  Dørlukkere med glideskinnesæt til branddøre

Tel: 44 54 44 54 E-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader in door opening DL F SIK RINGSNY T solutions 1/2016  3


København er klar til ELF Convention af H A N S M O R T E N S E N

ELF Convention 2016 står for døren og foregår denne gang i København fra den 18. til 22. maj. Det er DLF som arrangerer og begivenhederne lægger op til nogle spændende faglige dage, hvor der er både efteruddannelse, erfamøder, udstilling og socialt samvær på dagsordenen Hvert år samler den europæiske låsesmedeforening, European Locksmith Federation, flere hundrede, ja faktisk mere end 1000 professionelle aktører, der alle har deres virke og daglige gang i og omkring låse- og sikringsbranchen. Det sker på ELF Convention som altså i år bliver afholdt i København på Hotel Radisson Blu Scandinavia Hotel. Låsesmede, producenter, leverandører, sikringsrådgivere, indkøbere og samarbejdspartnere møder op og udveksler erfaringer, suger ny viden til sig, diskuterer de nyeste trends og problemstillinger, netværker og bliver i det hele taget klogere på hvad der rør sig af strømninger i låse- og sikringsverdenen netop nu og i nærmeste fremtid. Ud over de faglige arrangementer er ELF Convention også kendt for sine sociale arrangementer, hvor medlemmerne styrker de fælles relationer. Torsdag den 19. er der kick off party i Hansens Gamle Familiehave på Frederiksberg. Fredag sponserer Medeco USA/ Danmark arrangementet ’Get together in Tivoli’ fra klokken 18 til 24 og lørdag er der Galla Middag på Hotel Radisson, hvor konventet foregår. Hotellet har historikken på plads Programmet for de mange aktiviteter er så godt som på plads og formanden for DLF, Torben Klindt, ser da også frem til nogle pændende og intense dage, hvor både faglighed for fællesskab er nogle af nøglebegreberne. - Vi har arbejdet målrettet de seneste par år på at få arrangementet til at klappe. Nu kan man godt mærke at vi er inde i en afgørende fase. Mødeaktiviteterne bliver mere intense og vi har lukket en række aftaler med både hotellet, leverandører, udstillere og nogle af de øvrige europæi4  DL F SIK RINGSNY T 1/2016

ske låsesmedeforeninger for at få logistikken og den endelige planlægning til at gå op i en højere enhed, siger Torben Klindt. DLF afholdt senest det europæiske låsesmede konvent tilbage i 2001. Også dengang foregik det på Radisson Blu Scandinavia Hotel. Derfor var det også nærliggende at spørge ind til et lignende arrangement samme sted i år. Her viste det sig at hotellet havde historikken på plads. - Ja, de havde styr på en lang række informationer fordi de havde gemt alle papirerne fra sidst. Det var utroligt nyttigt blandt andet med henblik på estimeringen af antallet af værelser for indkvartering, mødelokaler og udstillingsforhold. På den måde kom vi hurtigt på plads med placeringen af begivenheden og fik styr på en stor del af indkvarteringen af de mange udenlandske gæster, forklarer Torben Klindt. 1500 registreringer Man regner med at man havner på en antal i omegnen 1500 registringer. Det er et tal som dækker over både udstillere, deltagere på kurser og seminarer, besøgende på udstillingen og delegerede fra de respektive foreninger, som skal holde en lang række møder. - Det er kun medlemmer fra de respektive landes låsesmedeforeninger som kan deltage i kurser og seminarer og møder i det oficielle program. Udstillingen derimod er åben for alle professionelle låsefirmaer og sikringsaktører og her håber Torben Klindt, at det internationale set-up og de mange både danske og udenlandske udstillere kan trække mange interesserede besøgende til. - Vi håber naturligvis at så mange som muligt med berøring til låse- og sikringsbranchen kigger forbi. Blandt andet får vi besøg af en lang række ræpræsentanter

fra vore samarbejdsorganisationer så som forsvaret, politiet, Håndværksrådet og SikkerhedsBranchen. Kommer der danske låsesmede, som ikke er medlem af DLF håber vi, at arrangementet kan anspore dem til at tegne medlemskab hos DLF. Vi viser jo både at vi står stærkt som organisation i Danmark samtidig med at det er åbenlyst, at man ved medlemskabet træder ind i et stærkt fællesskab. Det er et fællesskab som rummer muligheder for at orientere sig utroligt bredt om hvad der sker i låse- og sikringsbranchen både i Danmark og ude i resten af Europa og verden, siger Torben Klindt.

…fortsætter side 6


Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere

Med Code Handle kan du nemt og hurtigt øge sikkerheden i dit hjem, og det er kun dem der har koden som kan åbne døren og vinduet. Det bliver dermed svært for tyven, og nemt for dig. Der er ingen ledninger eller kabler at tage hensyn til, og selve montagen af Code Handle er lige at gå til.

Produktet er til indvendig brug og passer til gængse låsekasser på markedet. Code Handle leveres med en fabrikskode, som er let at ændre. Og koden huskes under et batteriskifte. Det er smart og fleksibelt.

Scan QR koden og se hvor nem Code Handle er at installere. Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat

www.ruko.dk

ASSA ABLOY, the global leader DL F SIK RINGSNY T solutions 1/2016  5 in door opening


Glimt fra Konventet 2001.

Masser af møder Han glæder sig til arrangementet, som samtidig foregår i året for DLF’s 40 års jubilæum. ELF Convention bliver traditionelt brugt til at afholde en masse møder og DLF afholder generalforsamling om lørdagen. Den svenske låsesmedeforening benytter ligeledes lejligheden i København til at afholde deres generalforsamlig samme dag. ELF selv, holder bestyrelsesmøde og derudover er der mulighed og tradition for at både leverandører og låsesmede og 6  DL F SIK RINGSNY T 1/2016

samarbejdsorganisationer stikker hovederne sammen ved en række møder, som er med til at styrke relationerne på kryds og tværs. - Som sådan er det jo ikke revolutionerende det der foregår på ELF-konventet. Der bliver sjældent bragt store verdensnyheder til torvs, det sker jo når leverandører og producenter lancerer deres produkter på egne events. Men mindre kan sagtens gøre det. Der er jo en række udenlandske udstillere til stede og det kan altså godt give

nogle a-ha oplevelser, hvis man ikke kender dem i forvejen. Når vi samtidig samler de europæiske låsesmedeforeninger, som benytter lejligheden til at afholde både interne møder, betyder det jo samtidig at de trækker en masse udenlandske låsesmedefirmaer med til arrangementet. Det giver rigtigt gode muligheder for at skabe relationer og netværke. Og så styrker det fællesskabet, kommenterer Torben Klindt.


Husk Huskatatsætte sætte

i ikalenderen kalenderen

17. 17.juni juni2016 2016 DanZafe DanZafe afholder afholder forfor 8. 8. gang gang Låsesmedens Låsesmedens Dag Dag – så – så kom kom ogog nyd nyd dagen dagen med med dede mange mange leverandører. leverandører. AltAlt dette dette er er påpå programmet: programmet: • •Skarpe Skarpe priser priser • •Lækre Lækre gaver gaver • •Seje Seje biler biler med med masser masser af af hestekræfter hestekræfter • •Grill Grill buffet buffet ogog meget meget mere. mere. SåSå har har dudu benzin benzin i blodet i blodet ogog låsekasser låsekasser påpå hjernen, hjernen, så så kan kan dudu godt godt begynde begynde at at glæde glæde dig dig til til dede mange mange oplevelser. oplevelser. Det Det gør gør vi vi i hvert i hvert fald. fald. SesSes vi?vi?

DL F SIK RINGSNY T 1/2016  7

DanZafe DanZafe A/SA/S - Marielundvej - Marielundvej 45D45D - 2730 - 2730 Herlev Herlev - Tlf. - Tlf. 38 38 28 28 31 31 11 11 - Fax - Fax 38 38 28 28 41 41 45 45 - info@danzafe.dk - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk - www.danzafe.dk


Synlighed og seriøse sikringsløsninger af H A N S M O R T E N S E N

Dorma + Kaba er platinsponsor for ELF Convention 2016 og er massivt til stede på både udstillingen og ved flere andre arrangementer. Det giver både låsesmede og andre deltagere på konventet mulighed for at høre nærmere om leverandørens produkter og løsninger

Dorma + Kaba er sponsor for ELF Convention 2016 i København i slutningen af maj måned i år. Faktisk er Dorma + Kaba begivenhedens største sponsor og er såkaldt platinsponsor. Det betyder, at leverandøren og producenten af mekaniske og elektroniske låsesystemer, ADK-løsninger, dørlukkere, dørautomatik og meget andet sikringsudstyr er massivt til stede under hele arrangementet. Det er den internationale koncern bag selskaberne, som har truffet beslutningen om at være storsponsor for det europæiske låsesmedekonvent. Og det glæder Claus Homann, Dorma Danmark og Steen Allermand, Kaba Danmark. - Dorma + Kaba sætter alle sejl til ved ELF Convention 2016. Det er ikke første gang at man er den største sponsor for begivenhederne. Sidste år i Dublin var vi også til stede i stærkeste opstilling. Og det er altså noget der batter. Det skaber synlighed og gør det muligt for os, at komme endnu tættere på vores kunder og samarbejdspartnere, siger Claus Homann og Steen Allermand samstemmende. Gallamiddag og Key note speech Som platinsponsor for arrangementet er Dorma + Kaba til stede ved en lang række events og arrangementer. Dels har man en 8  DL F SIK RINGSNY T 1/2016

stand på udstillingen og dels sponserer man den danske låsesmedeforening, DLF’s, generalforsamling om lørdagen den 21. maj. Derudover er man vært for gallamiddagen. Dorma + Kaba er altså godt repræsenteret og til selve gallamiddagen står man for ’key-note’-talen. Det bliver formentlig den kommende chef for markederne i England, Irland og Benelux, Steve Bewick samt chefen for Scanbalt, altså Sverige, Norge, Danmark, Finland og de Baltiske lande, Peter Larsson, som byder velkommen og som holder talen. Peter Larsson og Steve Bewick er begge store kapaciteter når det handler om, at stille skarpt på den udvikling sikringsmarkedet er inde i. De er bredt orienteret om efterspørgslen på låse- og sikringsløsninger og de har samtidig en dyb indsigt i låsesmedenes arbejde. Sponsoratet og tilstedeværelsen på ELF Convention 2016 giver Dorma + Kaba rigtigt gode muligheder for at komme i yderligere dialog med låsesmedene. Eksperter er på plads Som Steen Allermand forklarer, deltager Dorma + Kaba med flere af koncernens internationale eksperter på ELF Convention 2016. - På udstillingen lufter vi en del nyheder indenfor både de mekaniske og elektroniske låseprodukter. Blandt andet viser vi de mekaniske låsesystemer, som vi har fået nye patenter på, ligesom man kan se mange af de højkvalitetsprodukter som vi er kendte for i hele verden. Vi stiller op med både vore danske og internationale eksperter netop for at kunne tage dialogen med de besøgende. I alt er vi nok 15 – 17 medarbejdere til stede under arrangementet. Vi giver både låsesmede

og de øvrige sikringsinteresserede gæster på udstillingen mulighed for at gå helt i dybden på den nørdede måde omkring produkterne og teknologierne. Men vi tager også gerne en snak med låsesmeden, som vil forhøre sig om hvilke låse man skal bruge i en hel enkel installation. Da ELF Convention traditionelt tiltrækker gæster fra en lang række lande uden for Danmark og Norden, er det helt fint at vi har både fabrikschefer og produktmanagers fra blandt andet Tyskland, Østrig, England og Italien med til kongressen og på standen. Vil man snakke detaljer kan man gøre det nærmest på det sprog man ønsker. Det har vi altid haft stor succes med og det regner vi også med bliver tilfældet i København, siger Steen Allermand og Claus Homann. Fagligt input og sociale arrangementer De ser frem til dagene og glæder sig også til de mange sociale arrangementer som er en uundværlig del af ELF Convention. Dagene er med til at ryste folkene fra Dorma + Kaba godt sammen. Samtidig er der rig mulighed for at netværke på kryds og tværs med de mange besøgende blandt låsesmede, sikringsvirksomheder og andre samarbejdspartnere. - Vi ser frem til nogle rigtigt begivenhedsrige dage, hvor vi kan dele en masse erfaringer med de mange deltagere. Der er jo altid rigtigt mange innovative folk og virksomheder med. Mange låsesmede inviterer samtidig deres kunder med til konventet, fordi det er her producenter og leverandører stiller op i stærkeste opstilling. På udstillingen kan låsesmedene dermed vise kunderne konkrete sikringsløsninger, låse og udstyr og præsentere dem for virksomhederne bag. Det er altid lidt af en øjenåbner for slutbrugerne, når de får mulighed for at spørge ind til de enkelte produkter og løsninger. På vores stand møder man en topprofessionel virksomhed og en seriøs spiller på sikringsmarkedet, som kan give seriøs sparring omkring de små og de helt store og komplekse løsninger fremhæver Steen Allermand og Claus Homann, som begge ser frem til nogle begivenhedsrige dage på ELF Convention 2016.


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke •• Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes - det rigtige produkt hver guration •• Alsidig Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes Alsidig det rigtige produkt hver guration • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt avanceret teknologi avanceret teknologi

- Fordelene kort fortalt

avanceret teknologi • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespecifi avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespecifi • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

avanceret teknologi avanceret teknologi avanceret teknologi

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

Denmark UnsbjergvejKaba 2 A, 5220 Odense A/S SØ

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

DL F SIK RINGSNY T 1/2016  9


INVITATION Vi har hermed fornøjelsen af at byde dig velkommen til ELF Convention 2016. Udstilling afholdes 19. - 21. maj 2016 på: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 KBH S. Åbningstider for udstillingen: 19. + 20. maj: 09.00 - 17.00 21. maj 09.00 - 12.00 Tilmeld dig via mail info@elf2016.com eller tlf. 43 770 870. Du kan finde alle udstillere på www.elf2016.com. Vi glæder os til at se dig!

10  DL F SIK RINGSNY T 1/2016


Undervisning er i høj kurs på ELF Convention 2016 af H A N S M O R T E N S E N

Kurser og seminarer indtager atter en stor rolle på ELF’s årlige konvent. I år foregår det i København og der er lagt op til nogle spændende dage fyldt med interessante kurser Fagligheden er i top når ELF Convention 2016 løber af stablen på Hotel Radisson Blu Scandinavia Hotel i København. De fem dage fra ondsag den 18. til søndag den 22. maj er spækket med spændende arrangementer og faglige fornøjelser. Der er udsolgt på udstillingsområdet. Alle 900 kvadratmeter bliver optaget og der er sågar udstillere som rykker ud i foyeen for at få plads til alle. Udstillingen er åben torsdag og fredag fra 9 til 17 og lørdag fra 9 til 12. Serviceaftaler rykker Derudover er seminar- og kursusprogrammet ved at være godt på plads. Nogle kurser foregår på dansk og er målrettet DLF’s medlemmer, mens andre bliver holdt på engelsk og dermed er åbne for deltagere blandt alle ELF’s medlemmer. Et af de kurser som man forventer stor tilslutning til, handler om serviceaftaler. DLF havde det på programmet på det

Bronze sponsor: Get together in Tivoli sponsor:

seneste Billundmøde i efteråret sidste år. Det var en stor succes og efterfølgende er historierne om det nået ud til mange af de øvrige landes låsesmedeforeninger. - Der er stort fokus på eftermarkedet i hele Europa og vi har fået flere forespørgsler fra vore europæiske kolleger om kurset. Derfor har vi besluttet at det skal på programmet igen og altså nu som del af ELF konventets program. Det er atter svenskeren Gunnar Green som afholder kurset. Der bliver faktisk tale om at afholde to udgaver af kurset. Både et på dansk, eller svensk som det jo faktisk er, og et på engelsk, siger Torben Klindt. Onsdag, torsdag og fredag er der kurser og seminarer i tidsrummet mellen klokken 9 og 16. Nyttige fif og masser af gode råd Torben Klindt kommer ind på at udvalget af kurser og seminarer er utroligt bredt. Ud over servicdaftaler er der under-

visning i IP netværk, avanceret videoovervågning og brug af Google samt Facebook til at fremme markedsføringen i låsefirmaerne. Kodeberegning, låsecylinderdesign og Medeco technical factory certification er andre kurser, mens Intellegent Keys and eCylinders er et andet kursus. Det populære kursus om autolåse og nøglekodning/dekodning til dette segment er også på plads hele to gange. Kurset i mekaniske kombinationslåse, hvor man lærer at åbne låsene og omstille kombinationerne er også på programmet. - Det er kurser som alle er med til at styrke fagligheden og kompetencerne hos låsesmedene. Vi håber naturligvis på stor tilslutning til kursusprogrammet. Der er rigtigt meget nyttig viden at hente og det er her låsesmedene virkelig kan få styrket kompetencerne og få ny indsigt i nogle af de discipliner, som de måske ikke har som deres spidskompetencer. Ellers fungerer kurserne jo også godt til genopfriskning af låsesmedenes tekniske færdigheder, samtidig med at man får de seneste nyheder samt masser af fif og gode råd løsninger af opgaver på de forskellige områder, forklarer Torben Klindt.

DLF generalforsamling: Sponsor af ID kort:

Band til gallamiddagen:

DL F SIK RINGSNY T 1/2016  11


Her finder De DLF Låsesmeden – med garantiordning JYL L A N D Esbjerg

Fredericia Frederikshavn Haderslev Grenaa Herning Hjørring Hobro Horsens Kolding Nykøbing M. Odder Randers Ringkøbing Silkeborg Skive Sønderborg Thisted Varde Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Århus

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * *

* *

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22 Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 Certego A/S, Egeskovvej 145 Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum Hjørring Låseservice, Østergade 51 Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 Morsø Låseservice, Nørrebro 42 Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 FD Alarm - Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Vesterled 12 Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 Oles Låseservice, Møllevej 24 Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 LV Sikring ApS, Svendsgade 39A Keeper ApS, Tagtækkervej 27 R2 Låseservice A/S, Falkevej 6 Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 Certego A/S, Gugvej 150 Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 Bonne Låse & Sikring ApS, Sindalsvej 46, 8240 Risskov Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329 E.T. Låseservice Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Søren Frichs Vej 20 Låsekompagniet.dk, Søren Frichs Vej 52 Certego A/S, Bjørnholms Allé 4-6

LO L L A N D -FA L STE R

Nakskov Nykøbing F.

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85 26 27 37 01

*

Brendes ApS, Åkirkebyvej 59

56 95 15 66

* * * * * * * *

Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 Låsegruppen Danmark aps, Munkehatten 1A Certego A/S, Østbirkvej 7 Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum Thoms Låseservice, Ruggårdsvej 191 Certego A/S, Ryttervej 8 Sydfyns Låseservice A/S, Nyborvej 111

65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

* *

BORNHOLM

FYN

Nyborg Odense

Svendborg

T L F.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C Nykøbing F. Låseteknik ApS, Systofte Skolevej 2 C Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 JB Teknik ApS, Grænge Skovvej 142, 4891 Toreby L.

Toreby L.

Rønne

T L F.

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 81 81 51 51 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 26 75 14 20 74 62 43 44 98 14 74 22 98 16 87 88 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

12  DL F SIK RINGSNY T 1/2016

T L F.

T L F.

E -M A I L

claus@cllaaseteknik.dk elt@elt.dk mail@v-l.dk bc-fredericia@certego.dk hnr@aktivlaase.dk post@ideallaase.dk stoptyven@haderslev-laaseteknik.dk info@djurslaase.dk mail@herning-laaseservice.dk herning@laasekompagniet.dk kontakt@hjoerring-laaseservice.dk himmerland@81815151.dk horsens@rukosikringscenter.dk mail@rukosikringscenter.dk mail@morsoe-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk jeppe@john-drejer.dk m.mastrup@mail.dk info@si-laase.dk jess@laasogslaa.dk aab@aab-laase.dk oleslaas@mail.tele.dk bo@thistedlaaseservice.dk varde@elt.dk wz@lvsikring.dk bs@jsviborg.dk martin@r2laase.dk aab@aab-laase.dk Aalborg@certego.dk info@nlt.dk laase@bonnesikring.dk service@byens-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk info@din-laasesmed.dk info@hlservice.dk aarhus@sikkerdanmark.dk aarhus@laasekompagniet.dk bc-aarhus@certego.dk

E -M A I L

bjarne@nakskov-laaseservice.dk mp@mp-alarm.dk mail@nyk-f-laase.dk info@laase-specialisten.dk jb@jbteknik.dk

E -M A I L

info@brendes.dk

E -M A I L

nyborg@nylaas.dk info@laasegruppen.dk bc-odense@certego.dk odense@laas.dk info@stop-tyven.dk thomas@thoms-laase.dk svendborg@certego.dk sydfyn@laas.dk


S JÆ L L A N D

Fakse Ladeplads Frederikssund * Græsted * Helsingør Hillerød Holbæk Kalundborg Køge Næstved

Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Stege Tune Tølløse Vemmedrup Vordingborg Ølsted

* * * * * * * * * * * *

*

Profil Låse, Hovedgaden 68 Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 Nordkystens Låseservice ApS, Helsingevej 56 Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B Frederiksborg Låseteknik, Vølundsvej 9 Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 Can Service ApS, Kingosvej 5 DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 Lavpris laase.dk, Merkurvej 6C Certego A/S, Erantisvej 42 Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B Låsesmeden, Trekanten 14A Certego A/S, Mariedals Allé 29 A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 Stege Låseservice, Ulvshale 8 Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C Can Service ApS, Kastanievej 50 Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D De Blå Låsesmede, Månelysvej 1

H OV E D STA D S O M R Å D E T

Allerød Amager

Bagsværd Ballerup Birkerød Brønshøj Charlottenlund Farum Frederiksberg

Glostrup Hellerup Herlev Hvidovre Ishøj København

SKODSBORG VALBY

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Allerød Låse Service, Solvang 14 Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 CPH Sikring, Borupvang 3 Certego A/S, Toftebakken 9 A Binau Låse, Frederikssundsvej 155 Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 A/H Låsemontage ApS, Peter Bangs Vej 39 A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 Certego A/S, Vesterlundvej 20 Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 PE Låseteknik ApS, Gungevej 12 Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2 Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø Alarm & Låseteknik Certego A/S, Følage 2 Can Service ApS, Vigerslevvej 298 HV Låseteknik, Valby Langgade 192

T L F.

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 56 63 22 15 56 65 69 29 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

T L F.

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 20 34 34 34 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 59 98 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 39 89 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 35 39 39 39 35 42 00 33 39 20 20 20 33 12 12 12 36 30 89 00 70 20 87 97

E -M A I L

hn@profillaase.dk post@byens-laase.dk nordkystenslaase@n-laase.dk clausmoller@centrumlaase.dk post@40316313.dk info@sikringnord.dk bagger@bagger-laase.dk jt@mssikring.dk bagger@bagger-laase.dk info@canservice.dk info@ds-laase.dk bagger@bagger-laase.dk salg@lavpris-laase.dk naestved@certego.dk mail@sydsj-laase.dk bagger@bagger-laase.dk info@roskildelaase.dk jb@bagger-laase.dk arne@vodstrup.dk slagelse@certego.dk sikkerhedscenter@mail.dk ole@stegelaaseservice.dk info@sikring.dk post@byens-laase.dk info@canservice.dk info@laase-specialisten.dk info@deblaa.dk

E -M A I L

epost@alleroedlaase.dk info@amagerlaaseservice.dk laasebussen@laasebussen.dk netlock@mail.dk tidens-laase@tidens-laase.dk kontakt@cphsikring.dk nordsjaelland@certego.dk info@binau.dk mail@meldgaards-laase.dk mail@farumlaase.dk service@ah-laase.dk jan@azlaase.dk dani@dani.dk mail@jtlaase.dk info@gla.dk helleruplaase@gmail.com post@abclaasesmeden.dk herlev@certego.dk bj@jahnslaase.dk laaseringen@laaseringen.dk info@pelaase.dk post@activ-laase.dk kontakt@dahlberglaase.dk info@mejlshede.dk post@hovedstadenslaase.dk info@mejlshede.dk info@sesam.dk laasesmed@laasesmed.dk city@certego.dk info@canservice.dk kontakt@hvlt.dk

Registreret af F&P * Virksomheder der er ISO 9001 certificeret i mekanisk Sikring i henhold til de kravspecifikationer, der er udarbejdet af Forsikring & Pension, DLF, Sikkerhedsbranchen m.fl. DL F SIK RINGSNY T 1/2016  13


Guldsponsor deler ud af erfaringerne

Sikkerhedsniveau

af H A N S M O R T E N S E N

Ruko´s moderselskab, ASSA ABLOY, er guldsponsor ved ELF Convention 2016 i København. Det betyder at Ruko er til stede ved arrangementet med en stor stand med masser af både Ruko- og ASSA ABLOYprodukter

havn trækker Sikkerhedsniveau utvivlsomt mange låsesmede fra både Norge, Sverige og Finland. Her satser vi med vor tilstedeværelse på at få en frugtbar dialog med de mange besøgende. Det er jo vigtigt at vi er tæt på vore kernekunder. Og dialogen med låsesmede fra de nordiske lande og låsesmede af mange andre nationaliteter er meget værdifuld. De får mulighed for at høre nærmereSikkerhedsniveau om vore produkter, løsninger og selskaberne og organisationen. Vi får samtidig et indblik i hvilke krav og ønsker de har til løsningerne i de forskellige lande. Det kan vi bruge strategisk i markedsføringen samtidig med at vi udvider vores netværk. Ud over hele den faglige dimension er der også de mange sociale arrangementer.

Sikkerhedsniveau

Låsesmede og leverandører er gode til at netværke og dele faglige erfaringer på kryds og tværs. Og her er det min opfattelse, at stort set alle deltagere i arrangementet også ser frem til de sociale begivenheder, som i høj grad også er med til at styrke fællesskabet på tværs af både firmaer, selskaber og landegrænser. Vi ser i hvert fald frem til nogle begivenhedsrige dage Sikkerhedsniveau i København, siger Tommy Hjulmand.

- Vi vil godt være synlige i markedet og samtidig tæt på kunderne. ELF Convention 2016 opfylder begge ting, så det er kun naturligt at vi er til stede som sponsor for arrangementet. Sådan siger Tommy Hjulmand, administrerende direktør hos Ruko. Som guldsponsor er moderselskabet bag Ruko, ASSA ABLOY, den næststørste sponsor ved den europæiske låsesmedeforenings konvent i København. Som Tommy Hjulmand forklarer, er låsesmedene den vigtigste kanal til markedet for Ruko´s produkter. Derfor mener han også at det er vigtigt at bakke op om arrangementet. - Vi stiller op med en rigtigt stor stand på udstillingen. Her kan man både se nærmere på de mange Ruko produkter, som er gængse i Danmark og samtidig få et indblik i de mange løsninger og produkter som ASSA ABLOY 14  DL F SIK RINGSNY T 1/2016

står bag og som er tilgængelige i rigtigt mange lande uden for Danmarks grænser. Da vi samtidig stiller op med en stab på 10 til 15 medarbejdere på standen, er vi sikre, på at de mange besøgende får en god oplevelse. Uanset om de er interesserede i at høre nærmere om Ruko eller det er ASSA ABLOY-produkter som trækker, siger Tommy Hjulmand. Dialogen med låsesmede er vigtig Dermed bliver der tale om at Ruko-standen både viser de generiske Ruko-produkter, og de mange ASSA ABLOY brandede produkter og samtidig også har de globale varemærker så som SMARTair og Yale med på standen. - Der kommer jo rigtigt mange besøgende fra udlandet og arrangementet i Køben-


Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Er du nu helt sikker?

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Ruko’s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem, der er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet er velegnet til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, hospitaler og boligforeninger. Det nye låsesystem er lanceret med ambitionen om at udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen

Yderligere information på www.ruko.dk/triton

med den specielt udviklede sidekode sætter det nye standarder for sikkerheden. Et Triton 501 låsesystem giver mulighed for at kombinere tre sikkerhedsniveauer i ét og samme system. Det giver høj sikkerhed og er en økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden høj, idet hver bruger kan nøjes med én nøgle, selvom der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.

ASSA ABLOY, the global leader inRINGSNY door opening solutions 15 DL F SIK T 1/2016 


Kom og mød vores udstillere af H A N S M O R T E N S E N

Sun & Safe Systems

16  DL F SIK RINGSNY T 1/2016


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Velkommen

på Den sIkre sIDe Som medlem af DLF betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Du får en fast tilknyttet kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche, og endelig får du en VIPpostkasse, hvor du kan anmelde skader døgnet rundt.

DU FÅR BLA. DISSE FORDELE: ✓ Nøgletabsdækning til en skarp pris ✓ Frit valg mellem årlig, kvartalsvis og månedlig betaling ✓ En enkel løsning med færre papirer og kun én samlet faktura for alle jeres forsikringer ✓ En skræddersyet forsikringspakke til låsesmede

12205-1 - Inhouse 0115

Vil du vide mere så ring til os på

70 12 12 22

DLF Forsikring i samarbejde med If

DL F SIK RINGSNY T 1/2016  17


40 års jubilæum i det sydsjællandske af H A N S M O R T E N S E N

Låse- og sikringsfirmaet, Sydsjællands-Låseservice, rundede i november måned et skarpt hjørne. I 40 år har låsefirmaet løst opgaverne til punkt og prikke for kunderne i det sydsjællandske

Der var flag, buffet med pindemadder og andre lækkerier, øl, vin og vand og rigtig god stemning på Skovens Restaurant i Næstved i november måned sidste år. Der fejrede Sydsjællands-Låseservice nemlig sit 40 års jubilæum. Samtidig var det 20 år siden indehaveren Erik M. Nielsen var blevet udlært. At han så også kunne fejre at han havde haft firmaet i 15 år, var jo kun ekstra bemærkelsesværdigt. Bemærkelsesværdigt er det også at han lige som sin far, Svend-Aage Nielsen har evnet at køre forretningen som et enmandsfirma, så der reelt set kun har været to ansattte i firmaet siden Svend-Aage Nielsen startede det i 1975. Dengang som nu lå firmaet på Ejlersvej i Næstved. Men hvor man startede ud med lokaler i nummer 1 er firmaet siden rykket til større og bedre lokaler i nummer 34E. Den gang som nu er det da også lidt af en enmandshær, som klarer opgaverne og står i butikken om eftermiddagen. Hurtigt og effektivt får Erik M. Nielsen tingene fra hånden. Alt lige fra den første kundekontakt, til 18  DL F SIK RINGSNY T 1/2016

udarbejdelse af tilbud, nærstudering af opgaverne, varebestilling, installation, montering fakturering, bogholderi og efterfølgende opfølgning på opgaverne med servicering af låse, gitre og adk-systemer, tager han sig af. Spidskompetencer i planlægning - Jeg har det jo ikke fra fremmede. Det var sådan min fader kørte forretningen, Og både jeg, de faste kunder og samarbejdspartnerne ved hvordan det foregår her i firmaet. Egentligt er det jo både sjovt og rart at kunne føre den tradition videre, for den omfatter jo netop i kraft måden tingene fungerer på, også spidskompetencer i planlægning, siger Erik M. Nielsen med et smil. Som han forklarer, har der altid været travlt i firmaet. Rigtigt travlt. Sydsjællands-Låseservice beskæftiger sig med en lang række sikringsdiscipliner og er ekspert i mekaniske og elektroniske låse og låsesystemer, adk-systemer, mekanisk skalsikring med gitre og har

endvidere et bredt sortiment af værdiskabe og dørlukkere. Tv-overvågning og alarmer tager man sig til gengæld ikke af. - Jeg laver de opgaver jeg har kompetencerne til. De seneste ti år er der sket en rivende udvikling på området for sikringsløsninger. Jeg fokuserer på at følge med udviklingen og hele tiden dygtiggøre mig på de områder, som er relevente for forretningen, hvad enten det er inden for mekaniske, elektroniske låse, adk-systemer eller andre af de løsningsområder vi har i porteføljen. Særligt det elektroniske område buldrer derudaf, så jeg holder ører og øjne åbne og bliver også opdateret via kontakten til leverandørerne, kommenterer Erik M. Nielsen. Kurser og efteruddannelse er et must Kurser hos leverandører og grossister, på NUSA og hos DLF bliver det også til. Erik M. Nielsen har de certifikater der skal til for at kunne installere en lang række af de førende leverandørers sikringssystemer og brands. Blandt andet Smartair og Salto. Men det kan indimellem være svært at planlægge kurser og efteruddannelse. - Sådanne sessions ligger ofte i arbejdstiden. For et enmandsfirma, hvor ordrebøgerne er fyldt godt op, kan det godt knibe med at få tid. Men ved at være tidligt ude med planlægningen og eksempelvis også forsøge at deltage i nogle af DLF’s kurser på lørdagsmøderne går det lige, selv om det så godt kan kollidere med familielivet, siger Erik M. Nielsen. Han kommer ind på at det under alle omstændigheder er godt givet ud at styrke kompetencerne. Som enmandsfirma gælder det om at lave løsningerne rigtigt første gang. Det er man altså bedst rustet til, hvis man har styr på tingene. Det har Erik M. Nielsen og hentyder til at han da også havde temmelig travlt på selve jubilæumsdagen den 6. november. - Der kom et par hundrede gæster og det tyder jo på at folk er tilfredse med samarbejdet. Det blev faktisk en rigtig fin dag, siger han. En strategisk satsning Erik M. Nielsen har arbejdet som låsesmed i 22 år og har været selvstændig i 19 år. Men


selv om han har trådt sine barnesko i faderens låsefirma gik vejen til overtagelsen af Sydsjællands-Låseservice et smut om Storkøbenhavn. Han er nemlig udlært hos Herlev Låseservice i 1995. I 1997 etablerede han sit eget firma, Byens Låseservice, i Næstved. Ja, faktisk lå det i samme bygning som faderens firma. Ud over at få gang i firmaet og opsøge kunder og selvfølgelig hjælpe dem, som selv henvendte sig, løste han masser af opgaver for netop faderens firma. - Det var en helt bevidst strategi fra min og min faders side. Det lå jo i kortene at jeg skulle overtage Sydsjællands-Låseservice med tiden. For at ruste mig til den opgave mente vi, at det ville være rigtigt smart for mig at prøve kræfter med alle de forskellige udfordringer og opgaver den selvstændige låsesmed står over for. Det var den helt rigtige disposition og en beslutning jeg er glad for at jeg traf. Det betød, at jeg uden problemer kunne overtage Sydsjællands-Låseservice i år 2000 og glide sikkert og stille og roligt ind i det flow af arbejdsopgaver,

som kørte og stadig kører helt upåklageligt, uddyber Erik M. Nielsen.

til at udvide antallet af hænder i butikken, forklarer han.

Travlhed, travlhed, travlhed Sydsjællands Låseservice løser både de store og de små opgaver. Alt lige fra de store elektroniske låsesystemer i virksomheder, sportshaller, skoler og offentlige institutioner til montering af en enkelt mekanisk lås eller en bil der skal lukkes op, ja dem klarer Erik M. Nielsen. Og faktisk går det så godt, at han er inde i overvejelser om hvordan, han skal gribe sagerne an i fremtiden. - Jeg har lynende travlt. Lige nu klarer jeg alle opgaverne, men jeg kan godt se at mange af opgaverne bliver mere og mere komplekse, samtidig med at antallet af dem bare stiger og stiger. Derfor er jeg ikke blind over for at jeg måske med tiden ansætter en låsesmed. Lige nu klarer jeg spidsbelastningen ved at få hjælp af nogle af mine gode kolleger i branchen. Det fungerer fint, men når der nu ikke er dagtimer nok i døgnet er det ikke helt umulight at jeg bliver nødt

Medlem af DLF lige fra starten Hans kalender er spækket med aftaler og med hensyn til DLF har han kun i begrænset omfang mulighed for at deltage i de mange sociale arrangementer. - Firmaet har været medlem af DLF siden foreningen blev startet, så det er en god gammel tradition at holde medlemskabet ved lige. Og selv om jeg ikke dukker op til alle møder og arrangementer, satser jeg da på at kigge forbi udstillingen om lørdagen, når ELF holder konvention i maj måned i København, siger Erik M. Nielsen. Han er overbevist om at der ligger mange spændende opgaver og udfordringer og venter ude fremtiden. Jubilæet gav i hvert fald et godt billede af, at der er brug for låse- og sikringsfirmaet med den lange historie og de stolte traditioner.

DL F SIK RINGSNY T 1/2016  19


Bedre pensioner til låsesmedene af H A N S M O R T E N S E N

Danske Pensionsmæglere tilbyder pensionsordninger til medarbejderne i låsefirmaerne. Fordelene er mange og indtil videre har seks låsefirmaer benyttet muligheden for at sikre deres medarbejdere en bedre pensionsordning

DLF og Danske Pensionsmæglere indgik for et par år siden et samarbejde. Det skulle skabe øget bevågenhed omkring de muligheder og fordele låsefirmaerne har, for at deres medarbejdere finder den helt rigtige pensionsordning via pensionsmæglerne. Og der er så småt ved at være hul igennem til låsefirmaerne. Indtil videre har seks låsesmede blandt DLF’s medlemmer valgt at lade deres medarbejdere snakke sammen med Danske Pensionsmæglere. Det er man glad for hos pensionsmæglerne, idet øget volumen af låsefirmaer i det lange løb gør det muligt at skabe bedre priser og bedre aftaler med de pensionsselskaber, Danske Pensionsmæglere formidler kontakten videre til. - Kan vi eksempelvis nå 30 låsefirmaer og i omegnen af 200 medarbejdere i alt, står vi pludselig i en rigtig god position med øget forhandlingskraft med henblik på at lave aftaler med så gode vilkår som muligt på vegne af låsesmedene med pensionsselskaberne. Dels kan vi forhandle en nedsættelse af prisen på administration og prisen på forsikringsdækninger og det vil gøre at der bliver endnu flere penge til pensionsopsparing, siger Michael Yde fra Danske Pensionsmæglere. Flere penge til overs Sammen med medarbejderne i låsefirmaerne finder mæglerne ud af hvilken pension og hvilket selskab der passer bedst til både den enkelte medarbejders behov og til arbejdspladsen. Som Michael Yde forklarer, er de pensionsordninger Danske Pensionsmæglere formidler, langt bedre end det som eksempelvis Industriens Pension og bankerne tilbyder. - Vi er jo en uvildig samarbejdspartner og et ikke fordyrende led i kundernes bestræbelser på at finde det rette pensionsselskab at lave aftalen med. Vi analyserer den enkelte medarbejders situation og behov og hjælper dem med at finde det pensionsselskab der har den helt rette løsning. Vores kontaktflade og kendskab til de mange pensionsselskaber gør det muligt for os at forhandle med selskaberne om priserne. Blandt andet bliver det meget gennemsigtigt hvor store admi-

20  DL F SIK RINGSNY T 1/2016


nistrationsomkostningerne og omkostninger til forsikringsdækninger er for de enkelte pensionsordninger. Her har vi været dygtige til at forhandle disse omkostninger ned, så der bliver langt flere penge til overs til selve pensionsopsparingen. Det er ikke tilfældet i Industriens Pensionsordninger hvor omkostningerne til forsikringsdækninger er dyre, hvilket går ud over både opsparingen og afkastet, siger Michael Yde. Gratis overblik/gennemgang Danske Pensionsmæglere tilbyder et gratis overblik for både DLF-medlemmerne blandt låsefirmaerne og for firmaernes enkelte medarbejdere. Det er medarbejdere blandt kontorpersonalet, ledere, formænd og betroede medarbejdere som kan tegne pensionsordningerne. Og pensionsmæglerne er klar til en minituøs gennemgang både af medarbejdernes eksisterende aftaler og af de muligheder fremtiden byder med en aftale med et af de selskaber pensionsmæglerne formidler videre til. - Vi snakker dels om hvorvidt den enkelte ønsker lav, mellem eller høj risiko for de investeringer pensionsselskaberne foretager med pengene. Samtidig rådgiver vi om hvor stort den månedlige indbetaling til pension skal være. Det kan variere alt efter ønske. Samtidig kommer vi ind på de fordele en aftale via os giver med henblik på forsikringsdækning i forbindelse med tab af arbejdsevne. Via vores aftaler opnår man en en dækning på op til 80 % af arbejdslønnen hvis man mister 50 % af arbejdsevnen. Her dækker vi endvidere helt frem til man 67 år, hvilket er en markant dækning i forhold til andre ordninger, siger Claus Henriksen fra Danske Pensionsmæglere.

Socialrådgivere tilknyttet Han kommer ind på at det er en rigtig fin ordning idet det giver arbejdspladserne og altså låsesmedene bedre muligheder for at bevare rigtig gode medarbejdere, som i forbindelse med sygdom og tab af arbejdsevne ellers står over for helt at miste jobbet. - Her giver pensionsordningen mulighed for at bevare medarbejderen på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet, så vedkommende kan bevare kontakten til abejdsmarkedet og måske vende tilbage til et nogenlunde normalt arbejdsliv. Det styrker både den enkelte medarbejders livskvalitet og er også rent samfundsøkonomisk en god gevinst. Frem for at blive skubbet ud af arbejdsmarkedet, får man mulighed for at vende tilbage, siger Claus Henriksen. Danske Pensionsmæglere har tilknyttet socialrådgivere og advokater som kan være behjælpelige, hvis der skulle opstå en sag eller en konflikt med pensionsselskaberne, hvilket er med til at skabe stor værdi for både låsesmedefirmaet og den enkelte medarbejder i en svær situation. Styr på tidligere aftaler Samtidig bruger Danske Pensionsmæglere også de indledende møder på at tjekke medarbejdernes pensionsordninger i det hele taget. Har man pensionsordninger i forskellige selskaber fra tidligere ansættelser, kan det nemlig være en rigtig god ide at få overblik over deres status. Som Claus Henriksen forklarer, er der nemlig en risiko for at de bliver udhulet med tiden. - Man har typisk sin opsparing stående i et depot hos de tidligere selskaber. Men det koster en årlig omkostning af have pengene stående. Det betyder at omkost-

ningen stille og roligt æder opsparingen op. Det har vi mulighed for at rydde op i. Vi samler opsparingerne i en pulje, så tidligere opsparede beløb ikke forsvinder, uddyber Claus Henriksen. Samtidig sørger Danske Pensionsmæglere for at lave et årligt møde med låsesmedefirmaet. Man følger simpelt hen op på aftalerne og er i stand til at lave ændringer, hvis der er yderligere fordele at hente. - Har vi mulighed for bedre priser i forbindelse med at vi får en større kundevolumen er det en mulighed. Eller kan det være noget med at tjekke baglandet og få styr på om der er kommet børn til om man er blevet gift eller skilt og om ens forudsætninger dermed er ændret. Det er værdifuld viden med henblik på at få lavet den helt rigtige pensionsordning, siger Claus Henriksen. Aftale er en succes Et af de låsefirmaer som nyder godt af DLF’s samarbejde med Danske Pensionmæglere, er Aabenraa Låseteknik. Her har fire af firmaets medarbejdere indgået aftale med Danske Pensionsmæglere. Direktør i Aabenraa Låseteknik, Lars Andersen er da også glad for aftalen, som både er til gavn for firmaet og for medarbejderne. - Det har været alletiders for vore medarbejdere. Aftalen har gjort det muligt at få lavet de aftaler, som passer hver enkelt medarbejder hver især. De har fået rådgivning i forhold til hvad der eksisterer på markedet af løsninger og dermed er de endt med aftaler der er blevet billigere end tidligere. De slipper for at betale for noget de reelt set ikke får noget for. Samtidig har de selv kunnet vælge niveauet for afkastet. Der godt og vel et års tid siden vi lavede aftalen og vi skal snart have det årlige møde med mæglerne. Og alt er forløbet super fint, siger Lars Andersen og påpeger at aftalen er komme i hus efter man i låsefirmaet blev opmærksom på at DLF havde indgået aftale med Danske Pensionsmæglere. Hos Danske Pensionsmæglere er man klar til at tage udfordringerne op med DLF’s medlemmer. - Vi er landsdækkende og stiller op til et uforpligtende møde over alt i landet, hvis låsefirmaerne og deres medarbejdere ønsker at høre nærmere om de tilbud vi kan give dem. Det styrker kun muligheden for med tiden at få endnu bedre aftaler, siger Claus Henriksen.

DL F SIK RINGSNY T 1/2016  21


Kom og mød vores udstillere af H A N S M O R T E N S E N

Sun & Safe Systems

22  DL F SIK RINGSNY T 1/2016


INVITATION Vi har hermed fornøjelsen af at byde dig velkommen til ELF Convention 2016. Udstilling afholdes 19. - 21. maj 2016 på: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 KBH S. Åbningstider for udstillingen: 19. + 20. maj: 09.00 - 17.00 21. maj 09.00 - 12.00 Tilmeld dig via mail info@elf2016.com eller tlf. 43 770 870. Du kan finde alle udstillere på www.elf2016.com. Vi glæder os til at se dig!

DL F SIK RINGSNY T 3/2015  23


Tryk, tryk, tryg Med Yale Doorman er du på forkant med sikring af dit hjem Du får sikkerhed for altid at kunne komme ind i dit hjem – og du åbner døren ved at taste din personlige kode eller med en nøglebrik.

Samtidig har du også mulighed for at åbne døren mens du er på arbejde, hvis der kommer håndværkere eller andre gæster. Dette gøres via en app på telefonen. Yale Doorman kan indstilles til at låse automatisk – og det giver en unik form for sikkerhed. Det er smart, nemt og bekvemt.

Scan QR koden og se hvordan du selv kan installere Yale Doorman Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

24  DL F SIK RINGSNY T 1/2016 www.ruko.dk

An ASSA ABLOY Group brand

Profile for Grafisk Forum

Sikringsnyt uge 17 - 2016  

Sikringsnyt uge 17 - 2016