Page 1

DLF SIKRINGSNYT

JUNI 2015 / NR. 2

35. ÅRGANG

Årets lærling 2015 Side 22

S. 4

DLF ÅRSMØDE & ELF KONVENT ’15

S. 16

TO 12-TALLER PÅ TEC I BALLERUP

S. 18

TOVE BERG SIGER FARVEL TIL BESTYRELSEN

S. 21

ABUS ØGER FOCUS PÅ TDET DL F SIK RINGSNY 2/2015  1 DANSKE MARKED


UDGIVER Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAK TION Tina Hessellund Industrikrogen 4 2635 Ishøj

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING

Af T O R B E N K L I N D T

L A YO U T & P R O D U K T I O N Grafisk Forum: 7561 3344 5041 0751 Svanemærket tryksag

OPLAG 5.000 stk. ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj Tlf. 43 770 870 Fax 7262 7282 Mail info@d-l-f.dk Web www.d-l-f.dk

Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. d. 24. august, 9. november 2015, 23. februar. og 26. maj, 2016 Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget. DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlem­ mer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. D L FS B E S T YR E L S E Torben Klindt, København N (formand) Torben Yde, Herlev (kasserer) Gert Mejlshede, København N Leon Hammerup, Ishøj Bo Mejlgaard

DLF ALMANAK KEN 2015 18/7 – 26/7

Aloa Konvent, Reno USA

21/10 – 23/10

DLF Profilberegning m/gruppeopdeling, Billund

23/10 – 25/10 Billund arrangement, Billund

2016 18/5 – 22/5

ELF Konvent, København

21/5

DLF Årsmøde

2  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

Velkommen til fremtiden Det kunne sagtens være overskriften for denne leder, idet der netop i skrivende stund er blevet udskrevet valg. Jeg skal ikke på nogen måde prøve at påvirke, hvor krydset skal sætte, men det jeg kan love er, at hvis blå blok får regeringsmagten og Venstre som lovet får genindført Bolig Job ordningen, vil DLF arbejde for at sikring bliver en del af Bolig Job ordningen. Der er jo ingen logik i at man kan få fradrag for at få skiftet sin dør, men ikke for at sikre sig bedre. Er du og din virksomhed klar til fremtiden? Det værste svar på dette spørgsmål, kan være: Ja, det er vi. Vi gør som vi plejer. Fremtiden tegner tilsyneladende lysere, end vi har set i flere år, og derfor skal vi også være klar til fremtiden. Vi skal være skarpe på vores kerneforretning, ligesom vi skal sørge for at følge med udviklingen, og i vores branche vil det sige den elektroniske del. Mange af vores medlemmer er ganske godt med, men det gælder for alle at følge udviklingen nøje og sørge for at få de fornødne kompetencer for at imødekomme udviklingen. Et andet meget vigtigt område i en tid med opsving er uddannelse af flere lærlinge. Det har været meget fremme på det sidste at der er SMV.erne (små og mellemstore virksomheder), der uddanner flest lærlinge i forhold til antal medarbejdere. Vi hører også til her, og uddanner også en pæn del lærlinge, men der kan sagtens uddannes flere og det er efter min mening yderst vigtigt, at vi får uddannet endnu flere, så vi kan undgå mangel på arbejdskraft i en periode med opsving. Sluttelig vil jeg ønske alle medlemmer, deres medarbejdere samt vores samarbejdspartnere en rigtig god sommer.

TORBEN KLINDT

Formand


de m e s t sl

ag k

f

de

hed en ny nd! a t s d o gør m

tøjer.

lbud I t o r Int der

ær k

Kan ikke br y

ra

ev

so

s el v

t ig

p

m

ed

Kom godt i gang med en sortimentsæske gå på www.ruko.dk/shop Indtast varenr. 948721, se hvad æsken indeholder og hent evt. manual på www.ruko.dk/slagfast

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Slagfast sikkerhedscylinder – stærkest af alt

ruko A/S marielundvej 20 2730 herlev

tel: 44 54 44 54 e-mail: ruko@ruko.dk www.ruko.dk

assa aBLoy, the global leader inRINGSNY door opening solutions 3 DL F SIK T 2/2015 


Årsmødet af T I N A H E S S E L L U N D

Fra venstre: Gert Mejlshede, Bo Mejlgaard, Torben Yde (kasserer), Torben Klindt (formand) og Leon Hammerup​

Mange af DLFs medlemmer og samarbejdspartnere havde fundet vejen til vores nye site, hvor tilmeldingen til årsmøde weekenden den 24-26/4 2015 skulle foregå. Nogen syntes det var svært at forene sig med noget nyt, men glædeligt dog at så mange fandt vejen og fik sig tilmeldt.

Vi tester igen til vores Billund arrangement, og grunden til dette er helt særligt, nemlig at Dansk Låsesmede Forening i 2016 kan fejre deres 40 års jubilæum samtidig med man er vært ved ELF konventet og her gerne vil være sikre på at tilmeldingen fungerer optimalt.

I årsmøde weekenden bød leverandører op til infomøde, og kunne fortælle mange gode nyheder til tilhørerne. Efter en velfortjent frokost afholdte man den årlige generalforsamling. Tove Berg Jensen takkede af efter mange år i bestyrelsen og Bo Mejlgaard kom til.

ELF Konvent 2015 af T I N A H E S S E L L U N D

ELF Konvent 2015, blev afholdt i dagene 22-24 maj i kystbyen Malahide som ligger i det nordlige Dublin, kun 20 min fra centrum. Der var 920 gæster fra 47 forskellige lande. Et konvent som tilbød flere internationale kurser, som alle blev udsolgt. En konference hvor der var fornemme gæstetalere, bl.a. Peter Östman tidligere præsident i ELF og nu folketingsmedlem i Finland. Han fortalte om en ny lov om autorisation af låsesmede i Finland. Dansk Låsesmede Forening ser frem til at komme i dialog med retsordførerne i Danmark og præsentere dem for lovforslaget i Finland. En stor tak til Ruko – Kaba – Medeco og Danzafe som havde lagt et stort stykke arbejde i at byde den danske delegation 4  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

velkommen ved deres planlagte arrangementer i Dublin og Malahide. Hele konventet blev afsluttet med en galla middag, hvor Torben Klindt, formand for Dansk Låsesmede Forening, fik overrakt “The ELF Convention Messenger Scroll” til næste års konvent, som afholdes i København i dagene 18 til 22 maj 2016 på Radisson Blu Scandinavia Hotel – flere informationer vil komme op på www.elf2016.com

Dave O’Tool th overrækker Torben Klindt tv ”The ELF Convention Messenger Scroll”


Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Er du nu helt sikker?

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Ruko’s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem, der er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet er velegnet til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, hospitaler og boligforeninger. Det nye låsesystem er lanceret med ambitionen om at udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen

med den specielt udviklede sidekode sætter det nye standarder for sikkerheden. Et Triton 501 låsesystem giver mulighed for at kombinere tre sikkerhedsniveauer i ét og samme system. Det giver høj sikkerhed og er en økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden høj, idet hver bruger kan nøjes med én nøgle, selvom der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.

ASSA ABLOY, the global leader Yderligere information på www.ruko.dk/triton

in door opening solutions

DL F SIK RINGSNY T 2/2015  5


Det cykler derudaf for Abus’ sikringsløsninger af H A N S M O R T E N S E N

Abus viste prøver på sit brede sortiment af låse og sikringsløsninger på DLF’s leverandørinfomøde. Producentens løsninger spænder helt fra cykellåse til integrerede sikringssystemer. Abus, der laver låse- og sikringssystemer i høj kvalitet, var med for første gang til DLF’s leverandørinfomøde, som løb af stablen om formiddagen forud for DLF-generalforsamlingen på Comwell i Aarhus den 25. april. Abus er rigtigt godt kendt herhjemme i den brede offentlighed for sine cykelhjelme og cykellåse. Men den tyske virksomhed er meget mere end det. Kerneforretningen og virksomhedens identitet handler om sikringsudstyr af høj kvalitet. Ja, faktisk har man et temmelig bredt program af sikringsudstyr, lige fra de mindste hængelåse til store integrerede systemer. Man har både mekaniske og elektroniske låse og elektroniske systemer, hvor komponenter, så som ADK og tv-overvågning og alarmer spiller sammen. Opgrader den analoge tv-overvågning Søren Brehm Jensen fortalte i sit indlæg om det nye trådløse ip-baserede adgangs- og alarmsystem, Secvest, som man tilgår via både PC og app. Med systemet er det muligt at styre adgang 6  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

på distancen og koble op med videoverifikation. Det store udvalg af detektorer gør det muligt at alarmere om både brand, vandlækager, overfald, indbrud og flere andre ting. Samtidig kan det F&P-registrerede system også sættes op til styring af mange funktioner i både folks private hjem, i hele ejendomme og institutioner og andre steder. Søren Brehm Jensen kom også ind på mulighederne med at opgradere gamle analoge tv-overvågningsinstallationer til nye HD 1080p løsninger ved hjælp af den nye teknologi HD-TVI, i daglig tale kaldet ”analog HD”. Cylindre i højeste sikringsklasse Abus har også introduceret et bredt udvalg af cylindertyper, som er tilpasset det danske marked. Søren Brehm Jensen introducerede flere af dem og lagde særlig vægt på systemet Y14 Deltus, som blev introduceret på det danske marked i slutningen af 2013, og som nu rigtig er ved at slå igennem hos låsesmedene. Her er der tale om et unikt låsesystem,

idet der inderst i cylinderen sidder en Abus-komponent, Intellec Detector. Denne stopper nøglen i den rette position, så stifterne står i skæringspunktet. Hvis der bliver benyttet en manipuleret nøgle, hvor spidsen af nøglen ikke er skåret til Intellictec, bliver nøglen ikke stoppet på den rette position, hvilket gør at skæringspunktet ikke står korrekt og cylinderen derfor ikke låses op. Derudover består Intellitec af et blokeringssystem, der bevirker at cylinderen blokeres, hvis man ikke benytter den originale nøgle. Præ-stiftede cylindre Det er muligt at benytte cylindre som er præ-stiftede på Abus’ fabrikker. Idet kodningen udelukker sker i tromlen er det dermed ikke nøødvendigt at skulle stifte selve cylinderhuset. Systemet er utroligt fleksibelt og hurtigt at arbejde med, forklarede Søren Brehm Jensen. Systemet er patenteret indtil 2030, hvilket giver produktet en meget lang beskyttelse mod kopiering. Og så er produktet registreret i højeste sikringsklasse hos Forsikring og Pension (F&P). Det er svært at komme ind på Abus’ produktportefølje uden at snakke om hængelåse. Søren Brehm Jensen viste da også prøver på de seneste nyheder inden for producentens hængelåsserie 83 og den unikke patenterede Z-bar teknologi.


Shh... sig det ikke til nogen... DanZafe lancerer 3 nye Dorma Låsesystemer i løbet af foråret 2015. DORMA DMS

DL F SIK RINGSNY T 2/2015  7

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


Birepos nøglebokse skaber sikker adgang af H A N S M O R T E N S E N

Nøglebokse giver fleksibel og sikker adgang for tredjepart når eksempelvis hjemmeplejen skal have mulighed for at besøge borgerne Birepo var til stede på DLF’s leverandørinfomøde og her hørte tilhørerne om de seneste innovationer og de nyeste landvindinger på kerneområdet nøglebokse, som i mange år har udgjort et vigtigt indsatsområde for firmaet. Lars Hansen fra Birepo, som holdt indlægget, kom ind på, at Birepo som den første producent i Danmark har været ude og fået godkendt alle sine produkter, så de nu lever op til de nye 2016 standarder. Birepo leverer en lang række både mekaniske og elektroniske nøgleboks-produkter, som altså alle er godkendte og i høj kvalitet. Han kom blandt andet ind på Birepos egen nøgleboks, B-Lock, som findes i både mekaniske og elektroniske udgaver og som udgør et solidt fundament i firmaets bestræbelser på at opnå stigende markedsandele. Efterspurgte sikringsløsninger Efter indlægget fik SikringsNyt en uddybende snak med Lars Hansen. Her forklarede han at sikring af containere på bl.a. byggepladser er et andet område, hvor Birepo leverer sikringsløsninger, som er meget efterspurgte. Firmaets indvendige containerbom sikrer materialer og værktøj på byggepladser og andre steder hvor disse containere bruges. - Der forsvinder ufatteligt meget værktøj og materialer på byggepladser rundt omkring og det er et generelt problem. Der er også jævnligt problemer hos bil og autoforhandlere som får tømt containere, hvor der opbevares dæk og fælge. Her er vi i stand til at imødekomme kravene om

sikring af containerne med en specialudviklet containerbom. Den har vi stor succes med og forsikringsselskaberne er også begejstrede for den, siger Lars Hansen. Forsikringsselskaber glade for containerbommen Udvalgte selskaber enten nedsætter og eller fjerner ejernes løsøre selvrisiko hvis de monterer Birepos indvendige containerbom. Derudover lancerer Birepo også en ny låsekasse, som har ADK indbygget og som er fjernbetjent og som snildt klarer 500.000 åbninger og lukninger. Man forventer at lancere den i slutningen af 2015. Nøglerør og nøglebokse er i det hele taget et område, hvor Birepo er specialister og har høstet mange erfaringer de seneste år. - Vi leverer løsninger til mange formål og særligt i de tilfælde hvor det er tredjepart, som skal kunne få adgang til bygninger og boliger, er der efterspørgsel på produkter af høj kvalitet, forklarer Lars Hansen. Hent bilen efter fyraften Birepos produkter og løsninger findes med både mekaniske og elektroniske låse som er nemme at betjene. Og så er designet også i orden. Nøglerør, nøglebokse og låsekasser er designet så de passer til både den eksisterende traditionelle byggemasse og til moderne byggeri, hvor stål og glas er udbredt i facadepartier. - Vi laver løsninger som fungerer alle steder. Der har været stigende efterspørgsel på elektroniske løsninger, hvor man tildeler

Lars Hansen fra Birepo holdt indlæg om Birepos sikringsløsninger på leverandørinfomødet 8  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

den person som skal have adang til en bolig eller bygning adgang til nøgleboksen med eksempelvis en kode som modtages via sms. Man kan på den måde fra centralt hold administrere adgangen til nøgleboksene. Er det i hjemmeplejen, får hjemmehjælperen tildelt adgang til en nøgleboks, hvor nøglerne til lejligheden befinder sig. Så kan hjemmehjælperen altså selv låse sig ind til den borger som man skal besøge, siger Lars Hansen. Også autoværksteder har i stigende grad brug for løsningerne, fordi en del kunder først kan hente deres biler udenfor værkstedets normale åbningstid. - For at spare kunderne for at skulle vente med at troppe op tidligt næste morgen, kan mekanikeren anskaffe sig et system med flere nøglebokse, hvor kundernes bilnøgler bliver lagt. Kunden får også her koden via sms eller på mail og kan herfter hente bilen, når det passer ind i planen. Det er her der er tale om høj sikkerhed og håndtering af kundernes nøgler, siger Lars Hansen. Låsesmede er vigtige aktører Som han forklarer, er det løsninger af høj kvalitet man leverer, og derfor er det også vigtigt at de bliver monteret og installeret korrekt. - Her er både DLF’s låsesmede og andre professionelle montører som er særlig udvalgt af os, vigtige aktører. De sikrer høj faglighed og korrekt montage i forhold til de gældende regler og krav, udtaler Lars Hansen og kommer ind på at man hos Birepo er super glade for samarbejdet. - Lige som vi er til stede på rigtigt mange messer både i Danmark og udlandet, er det da også blevet en vigtig tradition, at vi er til stede både til leverandørinfomødet forud for DLF’s generalforsamling og på DLF’s Billundmøde om efteråret, hvor vi udstiller. Begge steder er vi jo i kontakt med låsesmedene, som er vigtige aktører på sikringsmarkedet. De udgør et vigtigt kundesegment for os. Både i Billund og ved leverandørinfomøderne er der mulighed for god feedback og for en snak om mulighederne med de mange produkter og løsninger. Men samtidig kører Birepos sælgere også Danmark tyndt og vi er altid klar til at lægge vejen fordi låsesmedene til en uddybende snak, siger Lars Hansen.


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke •• Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes - det rigtige produkt hver guration •• Alsidig Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes Alsidig det rigtige produkt hver guration • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt avanceret teknologi avanceret teknologi

- Fordelene kort fortalt

avanceret teknologi • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespecifi avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespecifi • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

avanceret teknologi avanceret teknologi avanceret teknologi

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

Denmark UnsbjergvejKaba 2 A, 5220 Odense A/S SØ

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

DL F SIK RINGSNY T 2/2015  9


Deeple

Få de tabte nøgler tilbage Tidligere skulle man på hittegodskontoret for at høre om ens tabte effekter var blevet indleveret. Hele projektet med at få systemet i tale for at få nøglerne, pungen eller tasken tilbage, hvis ellers effekterne var blevet indleveret, var en sej og energikrævende affære. Et nyt system gør det langt nemmere end i fordums tid. Heldigvis. Har man mærket sine ting med et tag med en QRkode og taber man, eksempelvis sine nøger, som er forsynet med tag’en, er det muligt for en finder af nøglerne, at scanne koden med en smartphone eller indlæse den på en

computer. Begge steder bliver man ledt til en hjemmeside, hvor man kan sende besked til ejeren. Dermed kan man hurtigt komme i kontakt på enten mail eller telefon og aftale en udveksling af effekterne. Det er firmaet Deeple som tilbyder hjælpen via en platform, som samtidig sikrer anonymitet, så oplysningerne ikke kommer i hænderne på de forkerte folk. Anders Højbjerg fra Deeple havde taget turen til Aarhus for at fortælle DLF’s medlemmer om fordelene ved systemet og det digitale hittegodskontor.

- Vi ser det som en glimrende ekstra tjeneste, som låsesmede kan tilbyde kunderne, sagde Anders Højbjerg, som i sit indlæg betonede at han og Deeple ikke ser systemet som et konkurrerende element i forhold til låsesmedenes tradtionelle ydelser, med henblik på at låse op for folk og skære nye nøgler til dem som smider deres nøgler væk. Snarere er der tale om et supplement til låsesmedenes øvrige ydelser. Og det er altså et system som også hjælper ejerne med at finde en lang række andre mistede effekter end nøglerne.

Siemens

Siemens overtaget af Vanderbilt Industries Siemens bragte nyt om overtagelsen til torvs på DLF’s leverandørinfomøde. Som Henrik Risbjerg Jensen fra Siemens fortalte, er Siemens Security blevet opkøbt af det amerikansk baserede sikringsselskab, Vanderbilt Industries. Parterne blev allerede enige om overtagelsen i slutningen af 2014. Her i forsommeren i år overtager Vanderbilt Industries så endeligt alle aktivi-

teter i Siemens Security og man overtager samtidig alle Siemens bygninger, personale samt produkter i Europa. Selskabet hedder herefter Vanderbilt International. I Danmark er det fortsat Danzafe, Solar og Lemvigh Müller som står for distribution af sikringsprodukterne fra det nye selskab. Et af de nye Siemens produkter som Vanderbilt International altså i fremtiden står bag, er det nye ADK-system Aliro. Med sin brugervenlige webbaserede software og intuitive mobile applikationer, bruger Aliro New Generation Mifare kortlæsere fra Siemens. Et integreret OLED display viser meddelelser og instruktioner til brugerne. Softwaren der bruges af Aliro er webbaseret, og det kræver derfor kun

en PC at installere produktet. Softwaren opdager automatisk nye dør-controllere, og hvis systemet er netværksbaseret, kan IP adresser tildeles automatisk. Konfigurering af Aliro systemet er nemt og hurtig takket være den intuitive brugerflade. Systemet kan administrere op til 512 døre, 10.000 brugere og 100.000 kort og brikker. Autoriserede brugere kan selv monitorere og administrere Aliro overalt, ved brug af en standard browser eller via dedikerede applikationer til Android & iOS, som har en moderne, intuitiv brugerflade. Brugeren kan selv supportere alle hovedfunktioner, såsom administrering af brugere ændring af brugerrettigheder/koder, overvågning af døre, alarmer, åbne og låse døre.

Danzafe

10 års Jubilæum, webshop og katalog Ruben Meier havde nyt om Danzafe og startede med at gøre kort staus over virksomheden, som i år fejrer 10 års jubilæum. Det er gået over al forventning og fra at have lagt ud med firmaet Copiax, som Johnny Andersen og Bo Fensmark købte tilbage i 2005, hvor man havde 10 medarbejdere og 1000 kvadratmeter lager, råder virksomheden, som i 2009 ændrede navn til Danzafe, i dag over 25 engagerede medarbejdere og 2500 kvadratmeter lager. I dag er man ikke kun ’House og Security’ men også ’House of Brands’, som Ruben Meier forklarede. Det er nemlig samarbejdet med en lang række leverandører og en fortsat dialog med både dem og kunderne, blandt andet DLF’s medlemmer, som er med til hele tiden af drive udviklingen i virksomheden. 10  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

- Vi samarbejder med en lang række leverandører og introducerer mange af deres produkter på det danske marked. Vi leverer fra dag til dag og har også mulighed for at lade leverandørerne afholde produktkurser for sikringsvirksomheder og låsesmede i vores hovedsæde i Herlev, hvor også lageret ligger, fortalte Ruben Meier. Som han forklarede, har Danzafe succes med hurtig levering, et højt serviceniveau samt ekspertise og spidskompetencer inden for de forskellige sikringsområder. Men det er også lykkedes virksomheden at gå imod strømmen. Særligt her i disse digitale tider, hvor man søger og bestiller sikringsudstyr på nettet og også ofte afslutter handlerne i e-shoppen hos Danzafe, er det bemærkelsesværdigt at sikkerhedsgrossisten siden

2012 er gået imod trenden og har lanceret et fysisk varekatalog. - Selv om det ser ud som om vi går mod strømmen, er der tale om en nøje afstemt strategi med kataloget. Det er nemlig låsesmedenes bedste værktøj. Og selv om det er på 1000 sider med over 9000 varenumre, giver det hurtigt overblik over produkterne, sagde Ruben Meier. Han slog dog også et stort slag for webshoppen, som blev oprettet i 2014 er er super velfungerende og som rummer et væld af brugbare funktioner, blandt andet ’smart indkøbskurven’ hvor man kan se de gamle ordrer.


PROSECURE LØSNINGER SOM OPFYLDER EN 16005

ProSecure impulsgivere, sikkerhedssensorer og lister, til automatik på hængsledeog skydedøre. Opfylder kravene til personsikkerhed i henhold til EN 16005.

DL F SIK RINGSNY T 2/2015  11


Her finder De DLF Låsesmeden – med garantiordning JYL L A N D Esbjerg

Fredericia Frederikshavn Haderslev Grenaa Herning Hjørring Hobro Horsens Kolding Nykøbing M. Odder Randers Ringkøbing Silkeborg Skive Sønderborg Thisted

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Varde Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Århus

* *

* * * * * * *

* *

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22 Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 Certego A/S, Egeskovvej 145 Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum Hjørring Låseservice, Østergade 51 Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 Morsø Låseservice, Nørrebro 42 Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 FD Alarm - Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Vesterled 12 Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 Oles Låseservice, Møllevej 24 Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 Varde Låse-Service ApS, Vestervænget 1 Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 LV Sikring ApS, Svendsgade 39A Keeper ApS, Tagtækkervej 27 R2 Låseservice A/S, Falkevej 6 Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 Certego A/S, Gugvej 150 Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 Bonne Låse & Sikring ApS, Sindalsvej 46, 8240 Risskov Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329 E.T. Låseservice Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Trindsøvej 15 Låsekompagniet.dk, Søren Frichs Vej 52 Certego A/S, Bjørnholms Allé 4-6

LO L L A N D -FA L STE R

Nakskov Nykøbing F.

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85 26 27 37 01

*

Brendes ApS, Åkirkebyvej 59

56 95 15 66

* * * * * * * *

Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 Låsegruppen Danmark aps, Munkehatten 1A Certego A/S, Østbirkvej 7 Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum Thoms Låseservice, Ruggårdsvej 191 Certego A/S, Ryttervej 8 Sydfyns Låseservice A/S, Nyborvej 111

65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

* *

BORNHOLM

FYN

Nyborg Odense

Svendborg

T L F.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C Nykøbing F. Låseteknik ApS, Systofte Skolevej 2 C Låsespecialisten, Pandebjergvej 39 JB Teknik ApS, Grænge Skovvej 142, 4891 Toreby L.

Toreby L.

Rønne

T L F.

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 81 81 51 51 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 24 20 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 26 75 14 20 74 62 43 44 98 14 74 22 98 16 87 88 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

12  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

T L F.

T L F.

E -M A I L

claus@cllaaseteknik.dk elt@elt.dk mail@v-l.dk bc-fredericia@certego.dk hnr@aktivlaase.dk post@ideallaase.dk stoptyven@haderslev-laaseteknik.dk info@djurslaase.dk mail@herning-laaseservice.dk herning@laasekompagniet.dk kontakt@hjoerring-laaseservice.dk himmerland@81815151.dk horsens@rukosikringscenter.dk mail@rukosikringscenter.dk mail@morsoe-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk jeppe@john-drejer.dk m.mastrup@mail.dk info@si-laase.dk jess@laasogslaa.dk aab@aab-laase.dk oleslaas@mail.tele.dk bo@thistedlaaseservice.dk vls@firma.tele.dk varde@elt.dk wz@lvsikring.dk bs@jsviborg.dk martin@r2laase.dk aab@aab-laase.dk bc-aalborg@certego.dk info@nlt.dk laase@bonnesikring.dk service@byens-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk info@din-laasesmed.dk info@hlservice.dk aarhus@sikkerdanmark.dk aarhus@laasekompagniet.dk bc-aarhus@certego.dk

E -M A I L

bjarne@nakskov-laaseservice.dk mp@mp-alarm.dk mail@nyk-f-laase.dk info@laase-specialisten.dk jb@jbteknik.dk

E -M A I L

info@brendes.dk

E -M A I L

nyborg@nylaas.dk info@laasegruppen.dk bc-odense@certego.dk odense@laas.dk info@stop-tyven.dk thomas@thoms-laase.dk svendborg@certego.dk sydfyn@laas.dk


S JÆ L L A N D

Fakse Ladeplads Frederikssund * Græsted * Helsingør Hillerød Holbæk Kalundborg Køge Næstved

Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Stege Tune Tølløse Vemmedrup Vordingborg Ølsted

* * * * * * * * * * * * * *

*

Profil Låse, Hovedgaden 68 Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 Nordkystens Låseservice, Helsingevej 56 Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B Frederiksborg Låseteknik, Vølundsvej 9 Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 Can Service ApS, Kingosvej 5 DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 Lavpris laase.dk, Merkurvej 6C Certego A/S, Erantisvej 42 Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B Låsesmeden, Trekanten 14A Certego A/S, Bredegade 14 A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 Stege Låseservice, Ulvshale 8 Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C Can Service ApS, Kastanievej 50 Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D De Blå Låsesmede, Månelysvej 1

H OV E D STA D S O M R Å D E T

Allerød Amager

Bagsværd Ballerup Birkerød Brønshøj Charlottenlund Farum Frederiksberg

Glostrup Hellerup Herlev Hvidovre Ishøj København

SKODSBORG SØBORG VANLØSE VALBY

* * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Allerød Låse Service, Solvang 14 Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 Låsepartner Nordsjælland, Toftebakken 9 A Binau Låse, Frederikssundsvej 155 Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 A/H Låsemontage ApS, Smallegade 26A A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 Certego A/S, Vesterlundvej 20 Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 PE Låseteknik ApS, Gungevej 12 Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2 Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø Alarm & Låseteknik Gladsaxe Låseservice, Søborg Hovedgade 148 Sikret, Ålekistevej 40 Certego A/S, Følage 2 Can Service ApS, Vigerslevvej 298 HV Låseteknik, Valby Langgade 192

T L F.

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 56 63 22 15 56 65 69 29 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

T L F.

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 59 98 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 39 89 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 35 39 39 39 35 42 00 33 39 20 20 20 39 31 12 20 38 79 14 14 33 12 12 12 36 30 89 00 70 20 87 97

E -M A I L

hn@profillaase.dk post@byens-laase.dk nordkystenslaase@n-laase.dk clausmoller@centrumlaase.dk post@40316313.dk info@sikringnord.dk bagger@bagger-laase.dk jt@mssikring.dk bagger@bagger-laase.dk info@canservice.dk info@ds-laase.dk bagger@bagger-laase.dk salg@lavpris-laase.dk naestved@certego.dk mail@sydsj-laase.dk bagger@bagger-laase.dk info@roskildelaase.dk jb@bagger-laase.dk arne@vodstrup.dk slagelse@certego.dk sikkerhedscenter@mail.dk ole@stegelaaseservice.dk info@sikring.dk post@byens-laase.dk info@canservice.dk info@laase-specialisten.dk info@deblaa.dk

E -M A I L

epost@alleroedlaase.dk info@amagerlaaseservice.dk laasebussen@laasebussen.dk netlock@mail.dk tidens-laase@tidens-laase.dk nordsjaelland@laasepartner.dk info@binau.dk mail@meldgaards-laase.dk mail@farumlaase.dk service@ah-laase.dk jan@azlaase.dk dani@dani.dk mail@jtlaase.dk info@gla.dk helleruplaase@gmail.com post@abclaasesmeden.dk certego@laasepartner.dk bj@jahnslaase.dk laaseringen@laaseringen.dk info@pelaase.dk post@activ-laase.dk kontakt@dahlberglaase.dk info@mejlshede.dk post@hovedstadenslaase.dk info@mejlshede.dk info@sesam.dk laasesmed@mail.dk info@gladsaxelaase.dk sikret@sikret.dk city@certego.dk info@canservice.dk kontakt@hvlt.dk

Registreret af F&P * Virksomheder der er ISO 9001 certificeret i mekanisk Sikring i henhold til de kravspecifikationer, der er udarbejdet af Forsikring & Pension, DLF, Sikkerhedsbranchen m.fl. DL F SIK RINGSNY T 2/2015  13


ScaniTech

Gem data i skyen ScaniTech var på banen med budskabet om, at man skal huske at sikre sin virksomhed mod angreb på it-systemerne. Otto Dagnæs fra virksomheden kom ind på at selv låsesmede med styr på sikring og sikkerhedsløsninger, kan blive udsat for hacker-angreb. - Angreb mod it-systemerne er kritiske for alle. Har man ingen fornuftige back-up-systemer, risikerer man at ordrer og igangværende projekter går i vasken. Tillige kan det tage lang tid at komme op at køre igen efter et angreb. Samlet set kan det være yderst belastende for økonomien og driften i firmaet. Man risi-

kerer jo at skulle gå fra et velfungerende system til brugen af gule sedler, sagde Otto Dagnæs og kom ind på at ScaniTech ud over porteføljen af regnskabs- og ordrestyringssystemer og tilbyder at sikre systemerne med effektiv back-up i skyen. - Så kan man genskabe data lynhurtigt, hvis man bliver udsat for it-angreb, forklarede Otto Dagnæs. Han mener det er vigtigt at man står sammen på tværs af brancherne, og afslutningsvis i indlægget tilbød han låsesmedene at besøge dem til en gratis snak om mulighederne for at optimere både sikkerhed og de øvrige systemer.

Danske Pensionsmæglere

Bedre dækning hos pensionsmæglere Michael Yde holdt indlægget for Danske Pensionsmæglere. Som han forklarede, giver Danske Pensionsmægleres pensionsordninger mulighed for at få en dækning, man ikke ser mange andre steder. Det er ordninger, man er i stand til at lave, fordi man som uvildige rådgivere og ikke er et fordyrende mellemled. Forsikringsmæglerne arbejder sammen med en række forskellige pensionsselskaber, så man dermed er i stand til at sammensætte den helt rigtige løsning med en pensionsordning fra et af selskaberne. - Vi finder i fællesskab ud af hvad der matcher kundens behov bedst, både hvad pris og indhold angår, forklarede Michael Yde.

Når det handler om låsesmedefirmaer er det ejeren, funktionærer og særligt betroede medarbejdere, som kan blive dækket af pensionsordningen. - En god pensionsordning kan godt betyde rigtigt meget for trivslen i en virksomhed. Med vore pensionsordninger får man en ordning, som er skræddersyet til virksomheden og dens medarbejdere, sagde Michael Yde. Danske Pensionsmægleres forhandlinger med selskaberne, giver en lang række fordele, som man eksempelvis ikke får hos Industriens Pension og bankernes ordninger. Danske Pensionsmæglere dækker med meget større beløb i forbindelse med tab af erhvervsevne. Mister man arbejdsevnen dækker man op til 80 procent af årslønnen.

Det sker helt frem til man fylder 67, hvor andre pensionsordninger, ifølge Michael Yde, kun dækker med mindre beløb og samtidig stiller krav om at man skal have mistet to tredjedel af arbejdsevnen. Hos Danske Pensionsmæglere er grænsen sat ved tab af 50 procent af arbejdsevnen, samtidig går det beløb man dækker med, ved tab af erhvervsevne, til virksomheden. - Vi er kundens mand og vi tilbyder også både DLF’s medlemmer og leverandører et gratis møde, hvor vi kan drøfte tingene og gå lidt mere i detaljer, sagde Michael Yde.

Geze

En kraftfuld døråbner Det var Poul Thorndal som repræsenterede Geze og han fortalte om virksomhedens nye dørautomatik, Powerturn. Det er en dørautomatik som man for nylig har lanceret på Bau-messen i München. Dørautomatikken åbner døre på op til 1600 millimeters bredde og med en vægt på op til 300 kilo. Automatikken er ’made in Germany’ og tilpasser sig med sin lave højde til ethvert design. Den unikke 14  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

Smart swing funktion tillader desuden en nem manuel anvendelse af døren – for alle og til ethvert behov. Automatikken kan integreres uanset om den indgår i brandventilationsløsninger eller komplekse sikkerhedssystemer. Låsesmedene får hermed muligheder for at lave løs­ ninger i mange slags byggeri og automatikken findes tillige i en version til branddøre.


Tryk, tryk, tryg Med Yale Doorman er du på forkant med sikring af dit hjem Du får sikkerhed for altid at kunne komme ind i dit hjem – og du åbner døren ved at taste din personlige kode eller med en nøglebrik.

Samtidig har du også mulighed for at åbne mens du er på arbejde, hvis der kommer håndværkere eller andre gæster. Dette gøres via en app på telefonen. Yale Doorman kan indstilles til at låse automatisk – Og det giver en unik form for sikkerhed. Smart, nemt og bekvemt.

Scan QR koden og se hvordan du selv kan installere Yale Doorman Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

www.ruko.dk

An ASSA ABLOY Group brand

DL F SIK RINGSNY T 2/2015  15


To 12-taller på TEC af H A N S M O R T E N S E N

Her er hele holdet som var til svendeprøve kort før nytår og hvor det to 12-tals elever, Rasmus Andersen og Michael Sørensen var med. Fra venstre mod højre er det Lasse Sundberg, Jan Olsen, Peter Mikkelsen, Dennis Hersted, Morten Hansen, Jesper Geertsen, Rasmus Skov, Rasmus Andersen, Rune Mathiesen og Michael Sørensen (foto: Ruko)

Engagement og interesse ligger sammen med flid, flair, hårdt arbejde og en uddannelse som både stillerkrav og laver differentieret undervisning, bag de to første 12-taller ved svendeprøven for låsesmedelærlinge på TEC i Ballerup. Det kan sagtens lade sig gøre at gå hele vejen rent karaktermæssigt på uddannelsen for låsesmede på TEC i Ballerup. Det er de to låsesmedesvende Rasmus Andersen og Michael Sørensen de første beviser på. Kort før jul bestod de svendeprøven med bravour. Siden har de ikke set sig tilbage men er fortsat som svende i de firmaer, hvor de var i praktik under uddannelsen. Og det er ikke helt tilfældigt, hverken at de er fortsat de respektive steder hos henholdsvis HV Låseteknik i Valby og Odense Låseservice, eller at de hev den høje karakter i hus. Lærere oppe på beatet En af de afgørende faktorer for at hele uddannelsesforløbet fungerer optimalt, er nemlig, at forholdet og samarbejdet mellem skolen, eleven og praktikstedet fungerer. - Under vejs i uddannelsesforløbet har jeg klart fornemmet at lærerne har været meget opmærksomme på hvor vi var i praktik. De har haft antennerney ude for at kunne målrette deres vejledning og undervisning for de enkelte elever så godt som muligt. Altså, det sted hvor jeg arbejder, består en stor 16  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

del af opgaverne i at installere et bestemt låsesystem, med de specielle teknikker som nu hører med til det. Det var lærerne klar over og derfor havde de også sat sig ind i forskellige problemstillinger hvad systemet angår, netop for at kunne guide og hjælpe mig så godt som muligt. Det var super positivt og var lidt af en tillidserklæring. Det betød grundlæggende at jeg følte mig meget tryg på uddannelsen og havde en god dialog med underviserne, siger Rasmus Andersen. Et stort stofområde Hans medstuderende, Michael Sørensen, giver ham helt ret og supplerer: - Lærerne har haft stor indsigt i de forskellige teknikker og systemer vore praktiksteder anvender i opgaverne. Ud over at vi har kunnet sparre med dem om det udstyr og de teknikker, som er relevante de pågældende steder, tror jeg også det har bibragt lærerne og undervisningen en større bredde, som har gavnet i den store helhed. Uddannelsen omhandler et stort stofområde. Vi skal lære rigtig mange teknikker og skal også gå i dybden med dem på hoved-

forløbene. Her gavner det at lærerne har overblik. Med kendskab til hvad vi laver ude i praktikstederne har de bedre mulighed for at planlægge deres undervisning, så den bliver så relevant som muligt på de rigtige tidspunkter. Samtidig er de parate til løbende at tage emner og problemstillinger op. Det gør undervisningen effektiv og faktisk også meget pædagogisk og spændende. Og det gør at de parallelle spor i undervisningen, hvor man gennemgår teori, for så efterfølgende at afprøve det i praksis både på skolen og ude på praktikstederne, altid er relevant og vedkommende, siger Michael Sørensen. Man skal selv være på dupperne Som de nys nyudklækkede låsesmedesvende forklarer skal man dog selv være på dupperne i undervisningen. Både hvad angår terperiet af teorien og i de praktiske øvelser. Her har de begge to haft forskellig ballast med i baggagen inden de startede. Den 24-årige Rasmus Andersen havde en høj teknisk uddannelse, HTX, med sig fra Bornholm, hvor han er født og opvokset. Derfor var han også godt vant til en undervisningsform med boglige fag, og med en vekslen mellem teoretiske og praktiske øvelser. Og så var han fra start indstillet på at give den en skalle. - Jeg vidste faktisk ikke meget om hvad hverken faget eller uddannelsen gik ud på. Men jeg gik til sagen med åbent sind og


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Nøglen til

en goD ForsIkrIng Som medlem af DLF betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Du får en fast tilknyttet kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche, og endelig får du en VIPpostkasse, hvor du kan anmelde skader døgnet rundt.

DU FÅR BLA. DISSE FORDELE: ✓ Nøgletabsdækning til en skarp pris ✓ Frit valg mellem årlig, kvartalsvis og månedlig betaling ✓ En enkel løsning med færre papirer og kun én samlet faktura for alle jeres forsikringer ✓ En skræddersyet forsikringspakke til låsesmede

12206-1 - Inhouse 0115

Vil du vide mere så ring til os på

70 12 12 22

DLF Forsikring i samarbejde med If

DL F SIK RINGSNY T 2/2015  17


syntes det lød spændende da de havde fundet praktikstedet til mig hos HV Låseteknik. Fra jeg var med ude hos firmaets kunder føste gang, vidste jeg at det var det helt rigtige for mig. Det motiverede mig rigtigt meget til det fremadrettede undervisningsforløb og virkede i det hele taget som en decideret drivkraft for mig. Mødet med de mennesker som bliver glade for det arbejde man udfører for dem, har helt klart gavnet mig i undervisningen og har gjort mig ekstra interesseret i at dygtiggøre mig. Og så har det da også hjulpet mig igennem de perioder og forløb, som imellem har budt på nogle noget sværere og mere slidsomme opgaver, siger Rasmus Andersen.

- Der er jo egentlig tale om en vekselvirkning, hvor teorien gavner løsningen af de praktiske opgaver, samtidig med at opgaverne også giver en forståelse af de teoretiske forudsætninger. Er man indstillet på at gå til stoffet og problemstillingerne på denne måde, tror jeg at det gavner og styrker ens kompetencer,som det for mit eget vedkommende er sket frem mod svendeprøven. Og faktsik fornemmer jeg, at det også er fortsat på den måde ude i firmaet efter jeg blev ansat som svend. Her er man altid veklkommen til at vende konkrete problemer og tekniske udfordringer i de daglige opgaver med de ældre og mere erfarne medarbejdere, siger Rasmus Andersen.

Teori bliver afprø vet En af pointerne med undervisningsformen hvor teori og praktik veksler, er, at man hurtigt kommer ud og afprøver teorien. I det fremadskridende arbejde hen over de fire år uddannelsen varer, kan man faktisk helt konkret mærke at teorien stille og roligt kommer ind på rygmarven.

Det håndværksmæssige var på plads

af H A N S M O R T E N S E N

Efter at have beklædt formandsposten i to omgange takker Tove Berg fra Nordjysk Låseteknik af fra DLF’s bestyrelse, hvor hun de seneste par år har fungeret som medlem. Det var en fattet og en lille smule vemodig Tove Berg, som på podiet modtog blomster fra DLF, kram fra formanden og klapsalver fra salen, da hun efter sin seneste toårige valgperiode trådte ud af bestyrelsen på årets DLF-generalforsamling i april i år. Men det er også en lettet Tove Berg, som dermed forlader den bestyrelse, som hun har været medlem af i to forskellige perioder, første gang fra 2002 til 2006 og så igen fra 2010 til 2015. Og det er faktisk perioder, hvor hun begge gange er endt med at stille op som formand og vinde valget. Når hun er lettet, handler det først og fremmest om at bestyrelsesarbejdet er tidskrævende og koster en del energi, både når man beklæder formandsposten og tager slæbet som almindeligt medlem. 18  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

Michael Sørensen har en lidt anden baggrund. Han er 43 år gammen, er udlært maskinarbejder og har arbejdet som både svejser og skibsbygger på Lindøværftet. Derudover har han fungeret som NDT-inspektør på både skibe og vind-

møller, med henblik på at tjekke først og fremmest svejsninger. - Mit arbejde omfattede en del rejseri. Derfor ønskede jeg at prøve noget nyt. Det har jeg ikke fortrudt overhovedet. Mit tidligere arbejde gav mig endvidere en del ballast med henblik på det rent håndværksmæssige. Svejsninger, montering, fræsning og de andre teknikker og discipliner, som udgør en stor del af opgaverne i låsefaget har jeg været godt rustet til. Og det har helt klart hjulpet til med at hive 12-tallet i land til svendeprøven, siger Michael Sørensen. Han arbejder i låsefirmaets afdeling i Nyborg. Her har han en makker, som i sin tid også fik et 12-tal til svendeprøven. Det var dog dengang uddannelsen lå hos NUSA i Frederikshavn. - Det er en super dygtig kollega og her kan man hurtigt spørge til råds om både det ene og det andet. Så, vi mener da, at vi er godt rustet til opgaverne ude hos kunderne, fortæller Michael Sørensen med et smil. Og så var der ved den seneste svendeprøve på låsesmedeuddannelsen i foråret 2015 atter tale om et 12-tal.

Tove Berg siger farvel til bestyrelsen


Et stærkt drev! NYHED Den automatiske døråbner GEZE Powerturn

af døren – for alle og til ethvert behov. Uanset om pålidelig ABV-løsning eller kompleks sikkerhedssluse. Som en rigtig teamplayer kan dette stærke drev fra GEZE integreres uanset om den indgår i brandventilationsløsninger eller komplekse sikkerhedssysteme præcist og problemløst. I den forbindelse giver Powerturn omfattende designfrihed. www.powerturn.geze.dk

GEZE powerturn vores stærkeste drivkraft Fleksibel montering, ganske enkelt: Powerturn gør det muligt at realisere forskellige monteringsmåder med kun en drevtype. Eksempelvis karm- eller dørbladsmontering med arm eller glideskinne – på eller modsat hængselsiden. Alt med det samme drev. Det intelligente GEZE monteringssystem reducerer ikke kun lagerbindingen, men letter også installationen for montøren.

Se mere p å vores mik rosite powerturn .geze.dk

EGENSKABER • Dørbredder op til 1.600 mm • Dørvægte op til 300 kg • Lukkefjeder på op til EN styrke 7 til ekstrem bredde branddøre • Kun syv centimeter høj • Smart swing function for nem manuel anvendelse • Kun en drevtype til alle montage typer • Fleksibel montering • Sikker åbning og lukning også under vanskelige forhold

GEZE Danmark Mårkærvej 13 J-K, 2630 Taastrup Tel. 46 323 324, Fax 46 323 326 E-Mail: danmark.se@geze.com, www.geze.dk

DL F SIK RINGSNY T 2/2015  19


- Nu glæder jeg mig til at give den en skalle i firmaet derhjemme. Og så skal jeg se noget mere til mine to børnebørn og min mand, John, som jo også er låsesmed. Og så skal jeg forhåbentlig ro noget mere i min kajak hjemme i Limfjorden, siger Tove Berg, som dermed satser på at få mere kvalitetstid ind i kalenderen i det nordjyske. Nyt blod er tiltrængt Det er ikke fordi hun på nogen måde fortryder sit engagement i DLF’s bestyrelse, hvor hun beklædte formandsposten i perioderne fra både 2004 til 2006 og igen fra 2010 til 2013. Der har været masser af spændende udfordringer. Til tider har det dog også været en anelse op ad bakke, med lidt for meget forudsigeligt brok fra nogle af medlemmerne. - Jeg kunne godt tænke mig at vi støtter hinanden mere på tværs af firmaerne i foreningen. Både med henblik på bestyrelsesarbejdet og med henblik på opbakningen til arrangementer og andre forskellige gøremål. Der burde være mange flere som deltager i eksempelvis generalforsamlingen og på Billundmødet. Og langt flere burde melde sig under fanerne til arbejdet i bestyrelsen. Vi trænger til nyt blod og når der nu venter en hel masse spændende oplevelser for bestyrelsesmedlemmerne, er det oplagt at melde sig, siger Tove Berg. Tog beslutninge og søgte indflydelse Det kan godt være det til tider er hårdt arbejde, men man sidder også med hvor det sker. Man kommer ind på livet af mange forskellige mennesker og går i dialog med både leverandører, producenter og en lang række aktører, som spiller en rolle på sikringsmarkedet. - På den måde får man også indsigt i en hel masse faglige ting og sager og problemstillinger, som man ellers ikke ville stifte bekendtskab med på så tæt hold, forklarer Tove Berg. Der er i hvert fald masser af udfordringer at gå i gang med for bestyrelsen. Første gang Tove Berg Kom med var i 2002. Som hun forklarer, var hun selv en af dem der luftede sine meninger og holdninger til generalforsamlingerne. Men hun tog en beslutning og søgte større indflydelse ved at blive valgt ind i bestyrelsen.

20  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

Første k vindelige formand I 2004 stillede hun så op til formands­ valget og vandt. - Det var noget af en omvæltning. Både for mig og for branchen, siger hun med et grin. Låse- og sikringsbranchen har nemlig altid været en mandsdomineret verden. Og her var bestyrelsesarbejdet i DLF ingen undtagelse. Tove Berg var både den første kvinde i bestyrelsen og den første kvindelige formand. Det førte faktisk til at Tove Berg i den første tid efter valget følte at hun skulle bevise noget. Så hun arbejdede energisk, og som hun selv genkalder sig tiden, var der flere gange tale om at hun overforberedte sig. Men forberedt var hun og en af de første sager hun sammen med den daværende direktør i DLF, Benno Holm, tog initiativ til, var en lederuddannelse for låsesmede, hvor 20 låsesmede deltog på første hold. - Det var faktisk en god uddannelse og noget helt nyt på sit felt. Pressen dækkede forløbet og DLF’s initiativ endte såmænd som en historie i Erhvervsbladet, endda med mig på forsiden, husker Tove Berg. Indk øbsforening trak tænder ud Siden gik det slag i slag med masser af opgaver. Sideløbende passede Tove Berg sin undervisning, dels på NUSA og dels på DLF’s seminarer, blandt andet på Billund-møderne. I 2006 stoppede hun på grund af sygdom og forlod formandsposten og gik ud af bestyrelsesarbejdet. Men kun for at vende tilbage i bestyrelsen 2010, da hun havde genvundet kræfterne. Hun blev samtidig valgt som formand. Hun genoptog også undervisningsarbejdet og nåede da også at undervise et af de første hold på låsesmedeuddannelsen, efter den blev udbudt og etableret på TEC Ballerup. En af de store opgaver i denne, den anden periode som formand, var etableringen af indkøbsforeningen og SikringsHuset. Det gik som bekendt mindre godt og indkøbsforeningen blev begæret konkurs og drejede nøglen om, inden den rigtigt var kommet i gang. - Det var en god ide og et genialt koncept, men der er flere årsager til at det gik galt. Tilsynet med økonomien og etableringsprocessen var ikke helt optimalt, og så er min personlige vurdering også, at medlemmerne ’glemte’ at bruge indkøbs-

foreningen, siger Tove Berg, som selv bakkede etableringen af foreningen op. Låsesmede stå sammen Indkøbsforeningen er måske ikke lige det, hun forbinder med de bedste minder i DLF-bestyrelsen. Som hun forklarer, har en af hendes missioner og største ønsker, ud over alt det praktiske arbejde, været at øge samarbejdet blandt foreningens medlemmer. Netop uddannelsen på TEC Ballerup er et af de områder, hvor hun mener at låsesmedene har muligheden for at vise at de kan stå mere sammen. - Vi ønsker jo alle sammen at låsesmedefaget får sin egen uddannelse og bliver skilt ud fra finmekanikeruddannelsen. Men det kræver praktikpladser, blandt andet vest for Storebælt. Her kunne de være fint hvis vi gjorde en indsats og kom i lidt tættere dialog med TEC Ballerup. En øget dialog kan dels handle om at få lærlingene til at benytte de praktikpladser, som egentlig er der, og dels få flere DLF-låsesmede med på vognen som godkendte praktiksteder, siger Tove Berg, hvis eget firma er godkendt som praktiksted. For tiden har man dog ingen lærlinge på kontrakt. - Om det skyldes for meget rejseri på kryds og tværs af Danmark for lærlingene ved jeg ikke. Det var det samme som gjorde sig gældende blot den anden vej rundt, da uddannelsen lå på NUSA i Frederikshavn. Under alle omstændigheder er det en af de udfordringer, den nuværende bestyrelse kunne tage op med både medlemmer og undervisningssted, siger Tove Berg. Ser til fra sidelinjen Nu glæder den 54 årige tidligere formand sig til at få bestyrelsesarbejdet lidt på afstand. Men hun ser samtidig frem til at følge DLF’s udvikling fra sidelinjen og glæder sig ikke mindst til den europæiske låsesmedekongres, ELF Convent, i maj til næste år. - Det bliver super spændende og her får vi muligheden for virkelig at se hvad der rykker i sikringsbranchen, både på leverandørfronten og med henblik på trends, tendenser og fælles europæiske regler, siger Tove Berg, som fortsat ser sig selv om deltager i både Billund-mødet og generalforsamlingen. Hun vil dog ikke udelukke at hun vil deltage i diskussionerne fra tilhørerpladserne. - Men her vil jeg da forsøge at lægge en konsktruktiv linje for dagen, siger hun med sin karakteristiske latter.


Abus øger fokus på det danske marked af H A N S M O R T E N S E N

Professionelle løsninger kræver professionelle fagfolk, og derfor er det ikke tilfældigt at Abus satser på udbredelse af sine sikkerhedslåse og sikringsprodukter i Danmark via låsesmedene blandt DLF’s medlemmer

Virksomheden, Abus, som producerer låse og sikringudstyr, har efterhånden en del år på bagen. Faktisk begyndte virksomheden August Bremicker und Söhne at producere sikringsudstyr af høj kvalitet allerede i 1924. I Danmark er virksomheden dog mest kendt for cykelhjelme, cykel- og hængelåse, idet det er her den primære satsning har ligget i mange år. Det er virksomheden dog ved at lave om på. Abus’ tilstedeværelse både som indlægsholder på DLF’s leverandørinfomøde i Aarhus for nylig og som udstiller på DLF’s Billundmøde de seneste to år er et klart signal om, at man fokuserer på at få tag i det danske sikringsmarked. En målrettet satsning - Vi har de seneste tre år satset meget målrettet på at udbrede kendskabet til vore sikringsløsninger inden for både mekanisk og eletronisk sikring, både på det danske og det nordiske marked som helhed. Når vi på den måde ønsker at øge fokus på de mange låsesystemer og sikringssystemer af både mekanisk og elektronisk karakter, har det været en helt oplagt og målrettet strategi at skærpe dialogen med låsesmedene. Her er kontakten til DLF uvurderlig og vi har allerede skabt masser af kontakter dels via vores tilstedeværelse på udstillingen i Billund og dels ved en øget satsning på at være til stede i markedet og besøge kunderne blandt låsesmedene.

Sådan siger Søren Brehm Jensen fra Abus, om satsningen. Som han forklarer, har Abus altid været kendt for sit låseprogram i Europa. Der har altid været interesse for produkterne, men i Danmark har satsningen altså først og fremmest ligget på de løsninger som befinder sig i divisionen for ’sikring i fart’ frem for i de andre to divisioner, ’mekanisk sikkerhed’ og ’elektronisk sikring’. Stort potentiale - Det er der lavet om på nu. Hos Abus har man analyseret markederne og man kan se at der er et stort potentiale i Danmark. De seneste tre år har vi da også haft rigtigt travlt. Dels med at besøge låsesmedene, dels med at være til stede på udstillinger og dels med at afholde seminarer, hvor låsesmedene kan stifte nærmere bekendtskab med vore løsninger og de produkter, de ser muligheder for at installere hos slutbrugerne. Det har da også været med til at generere en større efterspørgsel på vore produkter. En efterspørgsel som vi benytter i bestræbelserne på at arbejde os endnu længere ind på markedet, siger Søren Brehm Jensen. Det er Abus’ brede produktprogram som er en af drivkræfterne, når det handler om at få et større fodfæste herhjemme. Og den tyske producent ligger da heller ikke på den lade side med henblik på innovation og design af nye produkter og løsninger.

Fuld tryk på alle cylindre For to år siden introducerede man et nyt system med låsecylindre i Danmark, dedikeret til låsesmedebranchen. - Branchen har taget godt imod systemet, som blev lanceret i en ny version på de danske marked i november sidste år. Det er et super godt produkt som kan indgå i mange professionelle løsninger. Det hedder Y14 Deltus og er via sit patent fremtidssikret mod kopiering frem til 2030, siger Søren Brehm Jensen. Det er en version, som man forventer sig meget af på det danske marked. Det kræver selvfølgelig professionelle fagfolk med kompetencerne i orden, at installere systemet. Og her er det netop at DLF-låsesmedene kommer ind i billedet, fordi de er i stand til at honorere de krav installation af systemet og mange af de andre Abus-produkter, kræver, siger Søren Brehm Jensen og tilføjer at en anden stor satsning er en hængelåsserie med et enkelt bøjleskift.

DL F SIK RINGSNY T 2/2015  21


Årets lærling 2015 af R U K O

Første vinder af Holdets Lærling fra låsesmedeuddannelsen 2015 er fundet. Årets første hold af færdiguddannede låsesmede blev fejret tirsdag den 12. maj 2015 på TEC i Ballerup. Det var et hold med stor grad af faglighed, og til den afsluttende svendeprøve blev der kun givet topkaraktererne 7, 10 og 12. Ud af holdet på de 9 færdiguddannede låsesmede, blev det Michael Libæk Pedersen fra Hostebro Låseteknik A/S, som blev kåret som Holdets Lærling. Peter Henriksen fra TEC udtaler: ”Michael har fra første færd på uddannelsen vist mod og innovation. Han tænker tit opgaven igennem fra start til slut inden han går i gang, og det gør at han finder den rigtige løsning første gang – en egenskab, som gør ham usvigelig sikker i udførslen af sit fag”. Og det er den meget store grad af faglighed, som gør Michael til en helt oplagt vinder af Holdet Lærling. ”Michael deler også gerne ud af sin viden, hvis det kan hjælpe andre”, slutter Peter Henriksen. Michael afslutter sin svendeprøve med et flot 12-tal, og er derfor en meget fortjent vinder af Holdets Lærling. Med titlen Holdets Lærling i baggagen, er Michael samtidig første nominerede til Ruko Prisen 2015. Vi ønsker både Michael Libæk Pedersen og Holstebro Låseteknik A/S stort tillykke med det flotte resultat. Ruko A/S ønsker at fremme fagligheden og kendskabet til låsesmedeuddannelsen. Derfor bliver der hvert år kåret en vinder af Ruko Prisen. De nominerede kandidater til Ruko Prisen er årets vindere af Holdet Lærling fra låsesmedeuddannelsen på TEC i Ballerup. Kåringen af Holdets Lærling er basseret på faglighed, og udpeges suverænt af lærerne på TEC. Typisk uddannes der 2-3 hold låsesmede pr. år, og dermed nomineres også 2-3 kandidater til Ruko Prisen. Vinderen af Ruko Prisen bliver belønnet med forgyldt Ruko hængelås og en rejse til et af Ruko’s søsterselskaber i ASSA ABLOY koncernen. Vinderne af Ruko Prisen 2013 og 2014 fik begge en tur til San Sebastián i Spanien. 22  DL F SIK RINGSNY T 2/2015

På billedet ses Michael Libæk Pedersen (tv) og Ken Riishede fra Ruko (th)


Tilbagekøb af låse er vejen frem af H A N S M O R T E N S E N

Boligforeninger og almennyttige boligselskaber får mulighed for at forbedre sikkerheden i de mange boliger på fordelagtig vis. Ruko tilbyder nemlig at købe de gamle låsesystemer retur, hvis man investerer i nye. Ruko lancerer et initiativ som skal forbedre sikkerheden i boligforeninger og almennyttige boligselskaber. Nye låse skal erstatte de gamle låsesystemer og for at gøre det attraktivt for boligselskaber og beboere at sikre sig endnu bedre, tilbyder Ruko at købe de gamle låsesystemer retur. Slut med hælebaren - Der er godt og vel 550.000 almennyttige boliger i Danmark. Mange af dem er udstyret med gamle låsesystemer. Her er der tale om både låse som er nemme at bryde op og låse hvor patentet er udløbet, så alle og enhver kan lave ekstra nøgler til boligens låse. Ja, man kan faktisk gå ind på en hælebar og få lavet kopier af nøgler til de fleste låse i disse boligbebyggelser. Når man tænker på hvor stor udskiftning der er af lejere i denne boligmasse og hvor få låse der bliver udskiftet eller stillet om i forbindelse med fra- og indflytning, er det ikke utænkeligt, at der er rigtig mange nøgler i omløb blandt folk, som ikke længere har noget at gøre i lejlighederne. Det udgør et usikkerhedsmoment, som man undgår ved at investere i nye låsesystemer, som kun låsesmedene eller os hos Ruko kan skære nye nøgler til. Sådan siger Head of Sales hos Ruko, Jesper Mølbach Thomsen, om låse- og sikringsproducentens nye strategi. Han luftede nyheden for DLF’s medlemmer på leverandørinfomødet forud for DLF’s generalforsamling lørdag den 25. april på Comwell i Aarhus. 45.000 -115.000 cylindere i kikkerten Som han forklarer er der rigtig mange gode grunde til at øge sikkerheden. Men det kræver ofte et incitament at gøre det. Det er her tilbagekøbsstrategien kommer ind i billedet.

- Vi har analyseret situationen og markedsmulighederne på området for almennyttige boligselskaber og boligforeninger og vores tal viser at vi med lethed kan øge udskiftningsraten med tre til seks procent p.a. når vi samtidig tilbyder tilbagekøb af de gamle låse. Det betyder udskiftning af godt og vel 45.000 -115.000 cylindre og her er låsesmedene altså en vigtig brik i spillet, siger Jesper Mølbach Thomsen. Det er nemlig låsesmedene i lokalområdet, som installerer låsene og fakturerer beløbene for installationerne, hvor beløbet for returkøbet af de gamle låse altså bliver fratrukket, eller udbetales til slutbrugeren via låsesmeden. - Vi udligner beløbene så låsesmedene får beløbet for hele installationen, siger Jesper Mølbach Thomsen og forklarer, at man regner med at give mellem 75 og 150 kroner for hver af de gamle låse, når der udskiftes til nye systemer.

lig for beboerne. Her er vores returkøb af de gamle låse en vigtig brik i at få aftalerne til at gå op. Vi satser på at lave rammeaftaler med selskaberne. Det betyder at alle selskabets eller foreningens boliger skal have udskiftet låsene. Det er selskabet som foretager investeringen eller vælger at få løsningerne finansieret, hvilket giver beboerne mulighed for at betale for det nye låsesystem over huslejen i en given periode, forklarer Jesper Mølbach Thomsen. Ruko og låsesmedene er klar til at rulle kampagnen i gang og hvis boligselskaberne og boligforeningerne ønsker det, er man også klar til også at lave aftaler på større systemer. Man er altså klar med enten integrerede eller stand-alone løsninger med adgangskontrol-systermer og dørautomatik, det er kun fantasien som sætter grænserne.

Rammeaftaler skal på plads Projekterne for de enkelte boligselskaber og almennyttige boliger kommer i stand ved aftaler mellem Ruko og boligselskabernes inspektører og selskabernes bestyrelser. Men der er også mulighed for at låsesmeden selv kan bearbejde de enkelte boligselskaber, bare man kontakter Ruko for et projektnummer. - Der er stort fokus på at hæve sikringen til et endnu højere niveau mange steder. Indbrud i boliger i boligselskaber og almennyttige boliger giver en masse bøvl for alle parter, samtidig med at det gør beboerne utrygge. Nye låsesystemer er helt klart med til at dæmme op for disse problemer. De fleste steder er man dog klar over, at skal sikringen op i et endnu højere niveau, ja, så skal man lægge pres på oppe fra, med en aftale der er spiseDL F SIK RINGSNY T 2/2015  23


NY PRIS

7.295,Før 8. 746,-

Motorlås uden styreboks Ruko A/S Tel: 44 54 44 54 Marielundvej 20 E-mail: ruko@ruko.dk 24  F SIK RINGSNY T 2/2015 2730DL Herlev www.ruko.dk

EL572 og EL573 fra Ruko Motorlåse som er enkle at montere og som især er egnet til indvendige højsikkerhedsdøre. Låsene har ’rigel låst’ tilbagemelding. Riglen styres i forbindelse med ekstern impulsgiver (låst/ulåst). Riglen drives ved motorkraft. EL572 er en falle- og rigellås. EL573 er en rigellås. Fast åbningstid på 5 sek. Ved konstant impuls er låsen ulåst. Låsen kan forsynes med enkeltcylinder og vridergreb eller dobbeltcylinder.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

DLF Sikringsnyt - nr 2 - juni 2015  
DLF Sikringsnyt - nr 2 - juni 2015