Page 1

DLF SIKRINGSNYT

MARTS 2015 / NR. 1

35. ÅRGANG

Sikringskrav til boliger på vej i bygnings­ reglementet Side 20

S. 4

TUREN GÅR TIL DUBLIN

S. 6–8

MULIGHEDERNES PARTNERSKAB

S. 10

NYT POLICESYSTEM

S. 14–16

ET MEDLEMSSKAB MED DL F UDFORDRINGER SIK RINGSNY T 1/2015  1


UDGIVER Dansk Låsesmede Forening (DLF) REDAK TION Tina Hessellund Industrikrogen 4 2635 Ishøj

med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING

Af T O R B E N K L I N D T

L A YO U T & T R YK Grafisk Forum: 7561 3344 5041 0751 Svanemærket tryksag

OPLAG 5.000 stk. ANNONCER OG EKSPEDITION: Dansk Låsesmede Forening Sekretariatet, Industrikrogen 4, DK-2635 Ishøj Tlf. 43 770 870 Fax 7262 7282 Mail info@d-l-f.dk Web www.d-l-f.dk

Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. d. 26. maj, 24. august og 9. november 2015 og 23. februar. 2016 Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget. DLF Sikrings-NYT udkommer fire gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlem­ mer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsikringsselskaberne og disses filialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i “DLF Sikrings-NYT”. D L FS B E S T YR E L S E Torben Klindt, København N (formand) Torben Yde, Herlev (kasserer) Gert Mejlshede, København N (næstformand) Leon Hammerup, Ishøj Tove Berg Jensen, Aalborg

DLF ALMANAK KEN 2015 24/4

DLF bestyrelsesmøde, Århus

25/4

DLF generalforsamling, Århus

22-24/5 ELF konvent, Dublin Irland 12/6

Låsesmedens Dag, Herlev

2  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

Ledelse i forandring Hvad kan vi gøre, når ordre bøgerne som regel er lidt tynde i begyndelsen af et nyt år? Efter min mening kan vi tage fat på et meget forsømt område i låsesmedebranchen. Nemlig servicekontrakter. En servicekontrakt bliver typisk faktureret 1. januar og så har man de første par måneder i det nye år til at udføre arbejdet, når der er ledig kapacitet til det. Det er efterhånden brugt i rigtig mange brancher, men har aldrig fået ordentligt fodfæste i vores branche. De produkter vi leverer begynder at blive så tilpas komplicerede, at de kræver et jævnligt eftersyn for at fungere tilfredsstillende. Dette gælder både mekaniske og elektroniske produkter. En serviceaftale giver også en tættere binding mellem kunden og låsesmeden til glæde og gavn for begge parter. Jo tættere binding vi kan få med vores kunder, jo bedre beskytter vi os mod at andre overtager vores leverancer, ligesom vi har mulighed for at tage markedsandele i andre dele af sikkerhedsleverancen. Vi nærmer os vores årsmøde, der i år foregår den 25. april på Comwell Århus. Det er mit håb at så mange som muligt vil møde op, for at give Jeres mening til kende, ligesom I vil bidrage til det hyggelige samvær efterfølgende. Vel mødt i Århus.

TORBEN KLINDT

Formand


Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere

Med Code Handle kan du nemt og hurtigt øge sikkerheden i dit hjem, og det er kun dem der har koden som kan åbne døren og vinduet. Det bliver dermed svært for tyven, og nemt for dig. Der er ingen ledninger eller kabler at tage hensyn til, og selve montagen af Code Handle er lige at gå til.

Produktet er til indvendig brug og passer til gængse låsekasser på markedet. Code Handle leveres med en fabrikskode, som er let at ændre. Og koden huskes under et batteriskifte. Det er smart og fleksibelt.

Scan QR koden og se hvor nem Code Handle er at installere. Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat

ASSA ABLOY, the global leader www.ruko.dk

in door opening solutions

DL F SIK RINGSNY T 1/2015  3


Turen går til Dublin af H A N S M O R T E N S E N

European Locksmith Federation afholder deres årlige Convention i slutningen af maj måned. I år er turen kommet til Dublin og deltagerne kan både suge til sig af fagligt input og deltage i fælles ture og sociale arrangementer. Så står der atter ELF Convention på programmet. I år er det den irske låse­ smedeforening som står for begiven­ hederne, som foregår i Dublin i dagene fra fredag den 22. maj til søndag den 24. maj. Som der er tradition for, når European Locksmith Federation afholder sine europæiske arrangementer, bliver der tale om et Convention fyldt med forskellige temaer og fokuspunkter. I Dublin disker arrangørerne op med konferencer, undervisning, møder og udstilling, som alle holder et meget højt fagligt niveau. Derudover står der både 4  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

gallamiddag, festbanketter og fællesture på programmet. Som altid tager den indledende konference pulsen på hvor sikringsmarkedet er på vej hen med henblik på produktudvikling og går i dybden med hvilke tendenser som er oppe at vende i låsebranchen lige nu og i den nært forestående fremtid. Brede temaer går i dybden Både Assa Abloys europæiske direktør, Tzachi Wiesenfeld, og præsidenten for de europæiske låseproducenter, ARGE, Hans Weizenboeck, holder indlæg om henholdsvis trends i den europæiske låseindustri og europæiske låsestandar-

der og europæiske regelsæt. Tidligere præsident for ELF og nuværende medlem af det finske parlament, Peter Ostman, fortæller om kommende licensaftaler og krav til låsesmede. Derudover kan man i konferenceprogrammet høre om blandt andet forbedret og patenteret nøglekontrol, problemstillinger med 3D-printning og nøglekopiering, nyt om den amerikanske låseindustri og flere andre spændende indlæg. Et af de store temaer blandt undervisningsmodulerne er autolåse. Foreningen for autolåsesmede, ALA, afholder flere seminarer om hotte emner og temaer i låsearbejdet i forskellige bilmærker, ligesom foreningen afholder en paneldiskussion. Derudover er der seminarer om trådløs adgangskontrol fra leverandøren Kaba, lige som det er undervisning i oplukning af sikringsskabe og identifikation og reparation af adgangskontrolsystemer.


Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Er du nu helt sikker?

Sikkerhedsniveau

Sikkerhedsniveau

Ruko’s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem, der er kendetegnet ved høj sikkerhed, fuld fleksibilitet og enkel nøglekontrol. Låsesystemet er velegnet til virksomheder, offentlige institutioner, kommuner, hospitaler og boligforeninger. Det nye låsesystem er lanceret med ambitionen om at udfordre den eksisterende teknologi. Derfor har vi udviklet en helt ny patenteret nøgleprofil, og sammen

med den specielt udviklede sidekode sætter det nye standarder for sikkerheden. Et Triton 501 låsesystem giver mulighed for at kombinere tre sikkerhedsniveauer i ét og samme system. Det giver høj sikkerhed og er en økonomisk fornuftig løsning. Samtidig er brugervenligheden høj, idet hver bruger kan nøjes med én nøgle, selvom der er behov for adgang til lokaler med forskellige sikkerhedsniveauer.

ASSA ABLOY, the global leader Yderligere information på www.ruko.dk/triton

in door opening solutions

DL F SIK RINGSNY T 1/2015  5


Mulighedernes partnerskab af H A N S M O R T E N S E N

Der er en tæt dialog og et godt samarbejde mellem DLF og Ruko. Her er det DLF’s formand, Torben Klindt, og Rukos administrerende direktør, Tommy Hjulmand, som stikker på næven under Rukos lancering af låsesystemet Triton sidste år

Det mangeårige samarbejde mellem DLF og Ruko skaber mange fordele for foreningens medlemmer. Erfaringsudvekslinger og diskussioner, søsætning af projekter, kurser og undervisning i producentens systemer og produkter ligger til grund for det fortsat frugtbare samarbejde som gavner begge parter. Dansk Låsesmede Forening giver medlemmerne mange fordele. Juridisk bistand og hjælp i faglige anliggender er ligesom information til medlemmerne om blandt andet teknik, produktudvikling, salg, service, uddannelse og efteruddannelse med til at skabe overblik over branchen og de muligheder aktørerne har for at udfolde og gebærde sig i markedet. Hvad enten det handler om at højne kvaliteten på låsesmedeuddannelsen, skaffe bedre dækning i forsikringer eller gøre det muligt at lave egne DLF-profiler i nogle af låseproducenternes produkter, sker det ikke uden dialog med andre aktører 6  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

og partnere. Ja, faktisk betyder partnerskaber rigtigt meget for foreningens arbejde med at skabe så gode betingelser for medlemmerne som muligt. En af de samarbejdspartnere som DLF har et tæt og konstruktivt forhold til, er låseproducenten, Ruko. Faste årlige møder For producenten er det vigtigt at have tæt kontakt til låsesmedene og til deres forening i Danmark. Det er blandt andet vigtigt for at kunne udveksle erfaringer og informationer og dels for at kunne udvikle så gode løsninger som muligt til gavn

for begge parter. Sådan ser i hvert fald Rukos administrerende direktør, Tommy Hjulmand, på det samarbejde, som der er mellem Ruko og DLF. Med faste årlige møder hvor man snakker sammen, både om de fremtidige muligheder for en videre udvikling af samarbejdet, og om en lang række begivenheder og events, hvor begge parter er involveret, er der gode muligheder for at få snakket sammen og få vendt og drejet mangt et fagligt relevant tema. Tommy Hjulmand er da også godt tilfreds med samarbejdet. - Grundlæggende har vi et godt samarbejde med DLF. Netop for at kunne snakke mere systematisk sammen har DLF da også for mange år siden oprettet et Ruko-udvalg. Når vi sætter os sammen der, har vi gode muligheder for at tale om de ting, de problemstillinger og om de udfordringer i markedet som kræver vor fælles opmærksomhed, forklarer Tommy Hjulmand. Fortsættes side 8


Shh... sig det ikke til nogen... DanZafe lancerer 3 nye Dorma Låsesystemer i løbet af foråret 2015. DORMA DMS

DL F SIK RINGSNY T 1/2015  7

DanZafe A/S - Marielundvej 45D - 2730 Herlev - Tlf. 38 28 31 11 - Fax 38 28 41 45 - info@danzafe.dk - www.danzafe.dk


Rabat til forsikringskunder I udvalget snakker man blandt andet om koordinering af arrangementer, om uddannelse af medlemmer i Rukos produkter, lancering af kampagner og produkter, feedback på samarbejdet og muligheden for at agere i fællesskab i forskellige sammenhænge. Blandt andet ved at lancere forskellige fælles projekter. - Samarbejdet går jo mange år tilbage og i de over otte år jeg har været i Ruko, har jeg kun oplevet et samarbejde præget af fremgang, siger Tommy Hjulmand og fortæller at et af de nyeste projekter er et samarbejde mellem Ruko, DLF og Top Danmark. - Vi har i fællesskab udviklet en model over for privatkunder, som handler om at kunderne kan få rabat på indboforsikringen, hvis de sikrer deres boliger med brug af Ruko-produkter. Som en bonus kan de også få rabat på de Ruko-produkter, som låsesmedene installerer. Her er der tale om en god forretningsmodel, men pointen er at slutkunderne sikrer deres hjem og dermed får billigere forsikringer. For at kunne yde den helt rigtige service i denne sammenhæng, tilbydes kunderne et gratis sikringstjek, som udføres af DLF’s medlemmer. Ruko står for brochurematerialet, som er udarbejdet i samarbejde med DLF og forsikringsselskabet. Her er der et stort potentiale for at alle parter får noget ud af samarbejdet, siger Tommy hjulmand. Dialog med låsesmede Han forventer sig meget af projektet og fortæller at det er blevet til i et tæt samarbejde mellem parterne. Samarbejdet handler dog generelt også om at have fingeren på pulsen i det daglige, så man kan støtte op om hinandens aktiviteter. - Vi bakker jo op om hinanden i stort og småt. Vi deltager bl.a. som leverandør på Billundmøderne, både som udstiller og som afholder af kurser, når der er behov for det. Andre arrangementer som afholdes af DLF bakkes der naturligvis også generelt op om. Det er i det hele taget en fin måde at komme i dialog med vore kunder, låsesmedene, på. Vi afholder også kurser og undervisning i de forskellige produkter hos os selv i Herlev, siger Tommy Hjulmand.

DLF-profil er vigtig - På Ruko-DLF udvalgsmøderne udveksler vi ligeledes information om eventuelle nytilkomne låsesmede i branchen, således at DLF har mulighed for at præsentere de nye låsesmede for fordelene ved et DLF medlemskab, såfremt DLF ikke allerede kender til de nye firmaer. En af fordelene hos DLF er jo blandt andet muligheden for at arbejde i egne profiler. Vi laver jo blandt andet vore låsesystemer i en særlig profil til brug for DLF’s medlemmer. Og her er vi i løbende dialog om udviklingen af disse profiler til medlemmerne, uddyber Tommy Hjulmand. Selv om samarbejdet mest angår projekter, arrangementer og levering af og undervisning i de specifikke produkter, er Ruko også lydhøre over for låsesmedenes udmeldinger i forhold til selve produkterne. - Vi har naturligvis et stort ønske om, at kunne forsyne vores udviklingsafdelinger med information fra markedet, som kan anvendes i udviklingsarbejdet af nye produkter siger Tommy Hjulmand og fortsætter: - I Skandinavisk regi har vi etableret et møde med deltagelse af DLF samt de to andre skandinaviske låsesmedeorganisationer fra Sverige og Norge, samt vores søsterselskaber i disse to lande. I dette forum præsenterer vi også nye tiltag, for at få så bred en tilbagemelding på tværs af landegrænserne. Som Ruko-direktøren ser på samarbejdet,

er han godt tilfreds med de muligheder det giver for at komme tæt på kunderne og de professionelle brugere af systemerne og produkterne. Og han har egentlig kun positive tilkendegivelser over for den måde samarbejdet har udviklet sig på i de fem år han har været administrerende direktør i Ruko. Der har gennem årene været diskuteret mange emner, og han håber på, at samarbejdet fortsat vil blive udbygget positivt sammen med DLF i årene fremover. Klar til ELF Convention Han ser frem til de mange spændende projekter, man i fremtiden skal arbejde sammen med DLF om. Blandt andet står der ELF Convention i Danmark på programmet. Næste år er det nemlig DLF som afholder den Europæiske Låsesmede Forenings Convention i København. - Vi ser meget frem til at deltage med en stor stand og møde de mange deltagere fra både Danmark og udlandet. Traditionelt deltager vi også ofte med sponsorater og anden assistance i forbindelse med arrangementet, men erfaringsudvekslingen er mindst lige så vigtig. Kontakten med kunder, kollegaer og andre aktører er vigtig i branchen, og når European Locksmith Federation holder Convention i København, opstår der nok en mulighed for at komme i dialog med fagfolk og andre aktører. Også det kan være med til at styrke samarbejdet mellem os og DLF, fortæller Tommy Hjulmand.

Her er der blandt andet input og feedback fra låsesmedene med henblik på udfordringer og problemstillinger i installation og montering af udstyr og produkter. Det tager man til efterretning og går i yderligere dialog om, for på den måde at styrke begge parter. 8  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

Tommy Hjulmand her under lanceringen af Triton i Planetariet i København. Ruko laver blandt andet deres nye låsesystem, Triton, i en særlig DLF-profil


Kaba evolo -- Fordelene kort Kaba evolo Fordelene kort fortalt fortalt - Fordelene kort fortalt Kaba Kaba evolo evolo

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke

-- Fordelene Fordelene kort kort fortalt fortalt

• Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke •• Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes - det rigtige produkt hver guration •• Alsidig Ingen sikkerhedsrisiko - selvtilhvis et dørkonfi adgangsmedie mistes Alsidig det rigtige produkt hver guration • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba evolo Kaba evolo - Fordelene kort fortalt Kaba evolo - Fordelene kort fortalt avanceret teknologi avanceret teknologi

- Fordelene kort fortalt

avanceret teknologi • Ingen sikkerhedsrisiko - selv hvis et adgangsmedie mistes avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke •• Intelligent programmering og gruppespecifi avanceret teknologi Ingen sikkerhedsrisiko - selv- individuelle hvis et adgangsmedie mistes kke • Intelligent programmering og gruppespecifi • Intelligent programmering - individuelle og gruppespecifikke • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration • Alsidig - det rigtige produkt til hver dørkonfiguration

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

avanceret teknologi avanceret teknologi avanceret teknologi

Kaba Denmark A/S Kaba Denmark A/S

Denmark UnsbjergvejKaba 2 A, 5220 Odense A/S SØ

www.kaba.com www.kaba.com

www.kaba.com www.kaba.com www.kaba.com

DL F SIK RINGSNY T 1/2015  9


Nyt policesystem – Ny forbedret forsikringspakke til Låsesmede af T R I N E B I R K S Ø

enkelt kundes police og tager hensyn til netop denne kundes forhold. Ca. halvdelen af DLF’s medlemmer som er forsikret ved If har allerede fået deres nye police tilsendt og den øvrige halvdel vil i løbet af 2015, også blive konverteret til en ny police.

If har fået nyt policesystem – WayPoint. Med WayPoint får kunderne en mere enkel police, hvor alle dækninger er samlet på én police. Enkelheden i policernes opsætning og de individuelt tilpassede vilkår giver DLF’s medlemmer et hurtigt og nemt overblik over sine forsikringer. Som noget nyt har DLF medlemmer også mulighed for at vælge månedsbetaling via PBS ud over kvart-, halv-, og helårlig betaling.

forsikringstilbud via vores DLF assurandører Jesper Lybye eller Niels Henrik Slisz, og være med i konkurrencen om en Nespresso Citiz & Milk maskine.

Nøgletabsdækning Flere af DLF’s medlemmer har efterspurgt en nøgletabsdækning. Med vores nye policesystem har vi udviklet en særlig nøgletabsdækning til låsesmede, og som nu kan tilbydes til alle DLF medlemmer, eksisterende som nye kunder hos If. Nøgletabsdækningen tilbydes desuden til en særlig DLF medlemspris.

Konkurrencen er blevet forlænget frem til 30. april 2015 - så du har stadig mulighed for at få et skarpt tilbud på dine forsikringer som DLF medlem ved If. Konkurrencen gælder kun for de medlemmer, som ikke er forsikret ved If på nuværende tidspunkt. Kontaktinformationer på Jesper og Niels Henrik er noteret nederst i denne artikel.

Salgskampagne For at sætte gang i salget af forsikringer til DLF medlemmer har If i samarbejde med DLF besluttet at køre en salgskampagne i efteråret 2014. If fremsendte et brev til ca. 60 DLF medlemmer, som ikke var forsikret ved If på daværende tidspunkt. I brevet står der at DLF medlemmer kan bestille et

Konvertering Konverteringen af hele Ifs erhvervsportefølje til WayPoint er en heftig opgave. Det kræver viden, vedholdenhed og vilje at gennemføre. If har derfor nedsat et Konverteringsteam, som på fuldtid har ansvaret for at konvertere hele erhvervsporteføljen. De sidder manuelt med hver

10  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

WayPoint kræver andre oplysninger til præmieberegning – fx omsætning, antal ansatte og aldersfordeling. If har besluttet at anslå de eksisterende DLF medlemmers policer, og derved har medlemmerne mulighed for at kontakte vores Rådgivningscenter, når det passer ind i hverdagen for at få tilrettet policen med den korrekte omsætning og aldersfordeling på de ansatte. For at gøre det så nemt for jer som kunder har vi på If.dk/nyevilkår lavet en portal, hvor I kan få et detaljeret overblik over de væsentligste ændringer. Her kan I helt konkret se, på hvilke punkter de konverterede policer er blevet opdateret.

JYL L A N D + FYN Jesper Lybye Tlf. :

2240 6479

Mail: jesper.lybye@if.dk

S JÆ L L A N D + ØERNE Niels Henrik Slisz Tlf.:

2268 4493

Mail: niels.h.slisz@if.dk


NØGLEFRI HVERDAG — Duo MINIREAD adgangskontrol

Duo MINIREAD er en brugervenlig vægmonteret adgangskontrol til yderdøre, serverrum og lignende hvor fleksibel, kontrolleret og sikker adgang ønskes. Duo MINIREAD kan let integreres med andre DORMA produkter - dørautomatik, motor- og magnetlåse, el- og motorslutblik. Duo MINiREAD kan indgå i større systemer med Duo HOME og Duo OFFICE enhederne. Fakta om Duo MINIREAD: - Vejrbestandig. - Let programmering. - Op til 997 unikke brugere. - Flere sikkerhedsniveauer: PIN-kode. Nøglebrik. Nøglebrik + PIN-kode.

DL F SIK RINGSNY T 1/2015  11


Her finder De DLF Låsesmeden – med garantiordning JYL L A N D Esbjerg

Fredericia Frederikshavn Haderslev Grenaa Herning Hjørring Hobro Horsens Kolding Nykøbing M. Odder Randers Ringkøbing Silkeborg Skive Sønderborg Thisted

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Varde Vejle Viborg Aabenraa Aalborg Århus

* *

* * * * * * *

* *

CL Låseteknik, Danmarksgade 21 Esbjerg Låseteknik, Helgolandsgade 22 Vestjysk Låseservice, Jørgen Pedersens Vej 13 Låsepartner B.C. Fredericia A/S, Egeskovvej 145 Aktiv Låseservice ApS, Toftegårdsvej 18 Ideal Låse & Sik. teknik, Søndergade 50 Haderslev Låseteknik AS, Storegade 39 Djurs Låseservice, Mellemstrupvej 7 Herning Låseservice ApS, Taksvej 6 Låsekompagniet.dk, Hammerum Hovedgade 58, Hammerum Hjørring Låseservice, Østergade 51 Himmerlands Låse & Sikring, Blåkildevej 17 Byens Låseteknik ApS, Claus Cortsensgade 1 Låsesmeden Schrøder ApS, Albuen 15 Morsø Låseservice, Nørrebro 42 Din Låsesmed / Odder Låseservice, Rådhusgade 24 John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Alsikevej 10 FD Alarm - Ringkøbing/Skjern Låseteknik, Vesterled 12 Silkeborg Låseservice ApS, Frederiksberggade 2 Lås & Slå Tyverisikring, Flyndersøvej 12 Sønderborg Låseservice, Aabenraavej 42 Oles Låseservice, Møllevej 24 Thisted Låseservice, Amtsstræde 3 Varde Låse-Service ApS, Vestervænget 1 Varde Låseteknik A/S, Storegade 22 LV Sikring ApS, Svendsgade 39A Keeper ApS, Tagtækkervej 27 R2 Låseservice A/S, Falkevej 6 Aabenraa Låseteknik, Nygade 14 Låsepartner BC Aalborg , Gugvej 150 Nordjysk Låseteknik A/S, Vesterbro 125 Bonne Låse & Sikring ApS, Søren Frichs Vej 20 Byens Låseservice ApS, Randersvej 143 Din Låsesmed/Aabyhøj Låseservice, Silkeborgvej 329 E.T. Låseservice Højbjerg Låseservice, Rosenvangs Allé 195 A, Højbjerg John Drejer Låse og Sikring SikkerDanmark, Trindsøvej 15 Låsekompagniet.dk, Søren Frichs Vej 52 Låsepartner Århus A/S, Bjørnholms Allé 4-6

LO L L A N D -FA L STE R

Nakskov Nykøbing F.

30 55 24 70 54 85 03 86 54 85 17 25 54 81 86 85

*

Brendes ApS, Åkirkebyvej 59

56 95 15 66

* * * * * * * *

Nyborg Låseservice A/S, Bøjdenvej 4 Låsegruppen Danmark aps, Munkehatten 1A Låsepartner BC Odense, Østbirkvej 7 Odense Låseservice A/S, Roersvej 37 Låseteknik A/S, Dalumvej 13, Dalum Thoms Låseservice, Søndergade 5 Låsepartner Svendborg, Ryttervej 8 Sydfyns Låseservice A/S, Rødeledsvej57

65 31 36 49 65 91 01 02 66 10 82 19 66 12 68 15 70 20 32 33 66 12 43 12 62 21 91 30 62 20 28 28

*

BORNHOLM

FYN

Nyborg Odense

Svendborg

T L F.

Nakskov Låseservice, Strandfogedvej 12 MP Alarm & Låseteknik, Aarhusvej 6 C Nykøbing F. Låseteknik ApS, Systofte Skolevej 2 C Låsespecialisten, Pandebjergvej 39

*

Rønne

T L F.

75 12 00 98 75 12 36 66 75 12 12 12 75 92 04 98 60 21 50 82 96 20 10 10 74 53 11 07 86 32 04 71 97 22 35 44 96 27 88 08 98 90 01 00 81 81 51 51 75 61 59 00 75 50 23 99 97 72 54 10 86 54 31 44 86 40 68 10 97 92 15 00 86 82 24 32 97 51 08 01 74 48 52 25 97 91 07 40 97 92 50 77 75 22 24 20 75 22 20 66 75 82 02 34 86 63 96 95 26 75 14 20 74 62 43 44 98 14 74 22 98 16 87 88 70 70 21 90 86 10 65 00 86 10 76 22 86 22 90 57 86 27 76 60 70 20 55 20 87 41 92 00 87 34 00 50

12  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

T L F.

T L F.

E -M A I L

claus@cllaaseteknik.dk elt@elt.dk mail@v-l.dk bc-fredericia@laasepartner.dk hnr@aktivlaase.dk post@ideallaase.dk stoptyven@haderslev-laaseteknik.dk info@djurslaase.dk mail@herning-laaseservice.dk herning@laasekompagniet.dk kontakt@hjoerring-laaseservice.dk himmerland@81815151.dk horsens@rukosikringscenter.dk mail@rukosikringscenter.dk mail@morsoe-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk randers@sikkerdanmark.dk m.mastrup@mail.dk info@si-laase.dk jess@laasogslaa.dk aab@aab-laase.dk oleslaas@mail.tele.dk bo@thistedlaaseservice.dk vls@firma.tele.dk varde@elt.dk wz@lvsikring.dk bs@jsviborg.dk martin@r2laase.dk aab@aab-laase.dk bc-aalborg@laasepartner.dk info@nlt.dk laase@bonnesikring.dk service@byens-laaseservice.dk info@din-laasesmed.dk info@din-laasesmed.dk info@hlservice.dk aarhus@sikkerdanmark.dk aarhus@laasekompagniet.dk bc-aarhus@laasepartner.dk

E -M A I L

bjarne@nakskov-laaseservice.dk mp@mp-alarm.dk mail@nyk-f-laase.dk info@laase-specialisten.dk

E -M A I L

info@brendes.dk

E -M A I L

nyborg@nylaas.dk info@laasegruppen.dk bc-odense@laasepartner.dk odense@laas.dk info@stop-tyven.dk thomas@thoms-laase.dk svendborg@laasepartner.dk sydfyn@laas.dk


S JÆ L L A N D

Fakse Ladeplads Frederikssund * Græsted * Helsingør Hillerød Holbæk Kalundborg Køge Næstved

Ringsted Roskilde Slagelse Solrød Stege Tune Tølløse Vemmedrup Vordingborg Ølsted

* * * * * * * * * * * * * *

*

Profil Låse, Hovedgaden 68 Byens Låseservice ApS, Jernbanegade 34 Nordkystens Låseservice, Helsingevej 56 Centrum Låse ApS, Gurrevej 35 Låsesmeden Helsingør, Badevej 1B Frederiksborg Låseteknik, Vølundsvej 9 Bagger Låse & Alarm A/S, Labæk 59 Holbæk Låse & MS Sikring ApS, Spånnebæk 24 Bagger Låse & Alarm A/S, Kordilgade 42 Can Service ApS, Kingosvej 5 DS Låse-Service, Køge afd. ApS, Københavnsvej 66 Bagger Låse & Alarm A/S, Ramsherred 21 Lavpris laase.dk, Teatergade 3 Låsepartner Næstved, Erantisvej 42 Sydsjællands Låseservice, Ejlersvej 34 E Bagger Låse & Alarm A/S, Nørregade 23 Roskilde Låseservice ApS, Københavnsvej 41 Bagger Låse & Alarm A/S, Ndr. Ringgade 70 B Låsesmeden, Trekanten 14A Låsepartner Slagelse, Bredegade 14 A og L Sikkerhedscenter, Jersie Strandvej 1 Stege Låseservice, Ulvshale 8 Greve Låseteknik, Tinggårdslunden 48 Byens Låseservice ApS, Jernbanevej 6 C Can Service ApS, Kastanievej 50 Låsespecialisten Vordingborg ApS, Kirkestræde 1D De Blå Låsesmede, Månelysvej 1

H OV E D STA D S O M R Å D E T

Allerød Amager

Bagsværd Ballerup Birkerød Brønshøj Charlottenlund Farum Frederiksberg

Glostrup Hellerup Herlev Hvidovre Ishøj København

SKODSBORG SØBORG VANLØSE VALBY

* * *

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Allerød Låse Service, Solvang 14 Amager Låseservice ApS, Amagerbrogade 194, Kbh. S Låsebussen ApS, Smedekærvej 6, Kastrup Bagsværd Låseservice, Bagsværd Torv 8 Tidens Låse - Bagger Låse & Alarm A/S, Tempovej 31-33 Låsepartner Nordsjælland, Toftebakken 9 A Binau Låse, Frederikssundsvej 155 Meldgaards Låse & Nøgler, Jægersborg Allé 19 RS Farum Låseservice, Hestetangsvej 48 A/H Låsemontage ApS, Smallegade 26A A-Z Låseservice, Rolfsvej 18 Dani Autonøgler ApS, H.C. Ørsteds Vej 1 Frederiksberg Laase-Service, Godthåbsvej 58 JT Låse og Sikring ApS, Godthåbsvej 93A Glostrup Låse & Alarm A/S, Hovedvejen 64 Hellerup Låse ApS, Strandvejen 183 ABC Låsesmeden ApS, Mørkhøjvej 111 Låsepartner Herlev, Vesterlundvej 20 Jahns Låseservice, Hvidovre Torv 4 Låseringen BMS Dania ApS, Immerkær 52 PE Låseteknik ApS, Gungevej 12 Activ Låseservice, Merlegårdsvej 2 Dahlbergs Låseservice, Borgbjergsvej 21, Kbh. SV DS Låse-Service A/S, Nørrebrogade 84 Hovedstadens Låseservice ApS, Nørrebrogade 202, Kbh. N Mejlshede Låse/Nøgler A/S, Nørrebrogade 84, Kbh. N Sesam Låse- og Sikringscenter A/S, Østerbrogade 120-122, Kbh. Ø Alarm & Låseteknik Gladsaxe Låseservice, Søborg Hovedgade 148 Sikret, Ålekistevej 40 Låsespartner City, Følage 2 Can Service ApS, Vigerslevvej 298 HV Låseteknik, Valby Langgade 192

T L F.

35 81 48 14 47 31 42 71 48 39 27 05 49 21 57 07 40 31 63 13 48 25 46 46 82 30 33 03 59 43 54 87 59 51 63 00 56 63 22 15 56 65 69 29 55 72 14 75 70 22 72 06 55 77 41 48 55 72 48 62 57 61 85 65 46 36 41 42 58 52 85 65 40 98 52 33 58 52 41 48 56 14 48 88 55 81 33 17 70 22 53 33 59 18 52 33 56 87 40 48 55 37 56 85 70 26 22 66

T L F.

48 14 00 02 32 55 48 58 32 52 50 00 44 49 04 04 38 79 79 79 45 81 81 81 60 60 60 60 39 64 59 98 44 99 99 99 38 86 95 57 38 33 34 35 33 31 31 89 38 86 86 27 70 22 11 80 43 96 45 00 39 62 35 01 36 14 14 14 44 84 39 69 36 75 60 00 44 97 78 79 70 20 39 89 70 20 66 75 33 22 12 12 36 17 88 00 35 84 01 01 35 39 39 39 35 42 00 33 39 20 20 20 39 31 12 20 38 79 14 14 33 12 12 12 36 30 89 00 70 20 87 97

E -M A I L

hn@profillaase.dk post@byens-laase.dk nordkystenslaase@n-laase.dk clausmoller@centrumlaase.dk post@40316313.dk info@sikringnord.dk bagger@bagger-laase.dk jt@mssikring.dk bagger@bagger-laase.dk info@canservice.dk info@ds-laase.dk bagger@bagger-laase.dk salg@lavpris-laase.dk naestved@laasepartner.dk mail@sydsj-laase.dk bagger@bagger-laase.dk info@roskildelaase.dk jb@bagger-laase.dk arne@vodstrup.dk slagelse@laasepartner.dk sikkerhedscenter@mail.dk ole@stegelaaseservice.dk info@sikring.dk post@byens-laase.dk info@canservice.dk info@laase-specialisten.dk info@deblaa.dk

E -M A I L

epost@alleroedlaase.dk info@amagerlaaseservice.dk laasebussen@laasebussen.dk netlock@mail.dk tidens-laase@tidens-laase.dk nordsjaelland@laasepartner.dk info@binau.dk mail@meldgaards-laase.dk mail@farumlaase.dk service@ah-laase.dk jan@azlaase.dk dani@dani.dk mail@jtlaase.dk info@gla.dk helleruplaase@gmail.com post@abclaasesmeden.dk herlev@laasepartner.dk bj@jahnslaase.dk laaseringen@laaseringen.dk info@pelaase.dk post@activ-laase.dk kontakt@dahlberglaase.dk info@mejlshede.dk post@hovedstadenslaase.dk info@mejlshede.dk info@sesam.dk laasesmed@mail.dk info@gladsaxelaase.dk sikret@sikret.dk city@laasepartner.dk info@canservice.dk kontakt@hvlt.dk

Registreret af F&P * Virksomheder der er ISO 9001 certificeret i mekanisk Sikring i henhold til de kravspecifikationer, der er udarbejdet af Forsikring & Pension, DLF, Sikkerhedsbranchen m.fl. DL F SIK RINGSNY T 1/2015  13


Et medlemsskab med udfordringer af H A N S M O R T E N S E N

Jesper Bay og hans låsefirma, JB Teknik, er godt rustet til opgaverne på sikringsmarkedet efter at medlemskabet af DLF er kommet i hus. Skydedøre, svingdøre og almindelige døre. Døre der skaber sikker og nem adgang på plejehjem, hospitaler, institutioner, virksomheder og andre steder. Døre som hverken åbner eller lukker for hurtigt og som skaber et godt flow. Ja, installationer af døre med dørautomatik i stort set alle afskygninger sidder på rygraden på på Jesper Bay. Han er indehaver af låsefirmaet JB Teknik, som har to år på bagen, og som er nyt medlem af DLF. En gammel drøm Når han selv fremhæver sine kompetencer med installation og montering af løsninger med dørautomatik i mange forskellige slags byggerier, handler det om, at der trods firmaets unge alder, er tale om en erfaren indehaver, som er velbevandret ud i de elektriske løsninger. Jesper Bay er 47 år og er egentlig udlært elektriker. Men efter at have arbejdet en årrække i et elektrikerfirma med adresse i Storkøbenhavn skiftede han job og starte14  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

de i et låsefirma i Nykøbing. Her var han i seks år inden han startede for sig selv med firmaet, JB Teknik, i Toreby på Lolland. Det var en gammel drøm om at få foden under eget bord, som gik i opfyldelse. - Jeg har altid syntes det kunne være spændende at være herre i eget hus og selv stå med ansvaret for at udføre opgaverne, siger Jesper Bay. En enmandshær Han regner ikke med at ansætte flere medarbejdere i firmaet. Der er kun ham, som sagerne står. - Altså, med mindre jeg får så forrygende travlt at jeg ikke kan nå tingene til tiden, så fortsætter jeg som et enmandsfirma. Det har jeg det faktsik bedst med og det tror jeg også kunderne har. Det er mig de snakker med i telefonen og mig de møder, når jeg skal klare opgaverrne og installere låse, systemer, alarmer, portteknik eller hvad det nu kan være. Og det er også mig der står for at servicere kunderne efterfølgen-

de. Skal løsningerne justeres eller har man brug for en opgraderring, ja, så er det også mig, som kommer ud. Det skaber tryghed og tillid mellem parterne, siger Jesper Bay. Spidskompetencer i spil Det var de lange ture til Storkøbenhavn, fra Falster hvor han bor, som i første omgang fik Jesper Bay til at skifte manegen ud og forsøge sig i låse- og sikringsbranchen. Da han fik tilbuddet om at starte som låsesmed i et firma tættere på hjemmet, tog han springet. Derfra og så til at starte op selv i samme fag, var der efterfølgende ikke langt. Det har han ikke fortrudt et sekund. - Med min elektrikerbaggrund og med de kundskaber jeg har erhvervet i min tid som medarbejder i låsefirmaet i Nykøbing på Falster, synes jeg egentlig jeg er godt rustet til opgaverne. Selvfølgelig særligt opgaverne som er af elektronisk art og dem som har berøring med it-platforme. Her har jeg mine spidskompetencer og jeg løser da også mange opgaver med installation af alarmer, opsætning af ADK-systemer og elektroniske låse. Tv-overvågning har jeg også på programmet, men det fylder nu ikke så meget Fortsættes side 16


Tryk, tryk, tryg Med Yale Doorman er du på forkant med sikring af dit hjem Du får sikkerhed for altid at kunne komme ind i dit hjem – og du åbner døren ved at taste din personlige kode eller med en nøglebrik.

Samtidig har du også mulighed for at åbne mens du er på arbejde, hvis der kommer håndværkere eller andre gæster. Dette gøres via en app på telefonen. Yale Doorman kan indstilles til at låse automatisk – Og det giver en unik form for sikkerhed. Smart, nemt og bekvemt.

Scan QR koden og se hvordan du selv kan installere Yale Doorman Læs mere om sikring af dit hjem på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

www.ruko.dk

An ASSA ABLOY Group brand

DL F SIK RINGSNY T 1/2015  15


endnu, siger Jesper Bay, som også har godt styr på de mere traditionelle opgaver. Styr på traditionelle løsninger Montering af låsekasser, installering og omstilling af cylindre, oplukning, nøgleskæring, og de mange andre discipliner har han fået godt ind under huden i de seks år han var hos låsefirmaet. - Jeg tog dels nogle kurser i Frederikshavn på sikringsinstituttet, og sugede så også godt og grundigt til mig ude på opgaverne, når jeg var sammen fra de andre ansatte. Men via min baggrund som elektriker, blev jeg først og fremmest allokeret til de opgaver, hvor mine kompetencer var påkrævet, siger Jesper Bay. Efter han har startet for sig selv, har han været en del opsøgende i forhold til messer og har blandt andet besøgt den store engelske sikringsmesse Ifsec i Birmingham for at tjekke udstyr og løsninger ud. - Jeg har rimeligt godt styr på hvad jeg kan rent fagligt og det er jo altid spændende at finde noget udstyr, som skaber sikre løsninger hos kunderne. Det er faktisk en udfordring at finde det rigtige

ting. Der hvor jeg har manglet lidt, er på det organisatoriske plan og det er så her, medlemskabet af DLF kommer ind i billedet, forklarer Jesper Bay.

og at jeg har alarm de steder, hvor jeg opbevarer systemoplysninger. Ligeledes skal man jo have sikret sine biler med alarmer. Også det tjekkede de, siger Jesper Bay.

Kvalitetskontrol fungerer Tidligere skulle han selv i banken for at kunne stille en garanti over for sine leverandører. Med medlemskabet af DLF er det foreningen, som skaber denne sikkerhed ligesom foreningen også kan gå ind og hjælpe og støtte i sager mellem medlemmer og kunder. - Det gør det knap så stressende at være selvstændig. Det sætter dog samtidig fokus på det gensidige tillidsforhold, der er mellem foreningen og medlemmerne og på de krav man stiller til hinanden, siger Jepser Bay. For krav er der. I forbindelse med optagelsen i foreningen fik Jesper Bay besøg af to af foreningens bestyrelsesmedlemmer. De foretog et tjek af virksomheden. - Man skal naturligvis leve op til vedtægterne og overholde reglerne. Under besøget, som i øvrigt foregik i al fredsommelighed, tjekkede bestyrelsesmedlemmerne blandt andet at jeg benytter maskiner af høj kvalitet, har koder låst inde i et sikringskab

En del af fællesskabet Han kommer ind på at han skam har styr på tingene og at bestyrelsen fandt at alting var i orden og lige efter bogen. - Det er helt fint med sådan en kvalitetskontrol. Det er med til at holde en på dupperne. Men derudover handler medlemskabet også om at komme i kontakt med andre fagfolk og udveksle erfaringer. Det er jeg sikker på er nemmere i foreningens regi, forklarer Jesper Bay. Han håber da også han får mulighed for både at deltage i generalforsamlingen her i foråret, ligesom han ser frem til Billundmødet til efteråret. - Jeg ser frem til at være en del af fællesskabet i DLF. Jeg glæder mig også til de mange spændende udfordringer i dagligdagende. Her håber jeg, at medlemskabet kan være med til at give mig ro til at koncentrere mig 100 procent om opgaverne, så kvaliteten er tip-top og i orden og kunder bliver tilfredse, lyder det fra Jesper Bay.

HARIBO valgte et adgangs­ kontrol-system fra Ruko af R U K O A /S

Hos HARIBO oplevede de at krav til sikring af bygninger i fødevarebranchen ændrede sig, og derfor var tiden inde til at begynde udskiftningen af deres ældre låsesystem til et adgangskontrolsystem. Et af kravene var blandt andet, at adgangs16  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

kontrolsystemet skulle kunne udvides i takt med at behovet for sikring ændrede sig – og at medarbejderne skulle kunne bevæge sig frit og ubesværet rundt i bygningen. Samtidig skulle systemet også kunne integreres med deres tidsregisteringssystem.

Løsningen Med afsæt i kravene blev sikkerhedssystemet ARX valgt. Sikkerhedssystemet er et kombineret adgangskontrol- og tyverialarmsystem, som har XML integration. Og ifølge Peter Kjærsgaard, som er administrator af systemet er det en stor fordel. Peter fortæller: ”Det at ARX har XML integration betyder, at man kan integrere stort set alle systemer med ARX – og det gør hverdagen som administrator meget lettere.” Hos HARIBO virker sikkerhedssystemet således, at medarbejderne har hvert sit adgangskort, som kun giver adgang til de steder som er nødvendige for dem. HARIBO har valgt en ARX basislicens til at begynde med, og planen er at de på sigt vil udvide systemet. Og en af de store fordele med ARX er netop, at man nemt og hurtigt kan opgradere systemet – og der er ingen øvre grænse for det antal døre som kan indgå i systemet.


MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon 35 39 20 30 og få oplyst den nærmeste forhandler.

EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED

Velkommen

på Den sIkre sIDe Som medlem af DLF betaler du mindre og får samtidig en branchetilpasset forsikring af høj standard, når du tegner en forsikring hos If. Du får en fast tilknyttet kontaktperson, der har erfaring fra netop din branche, og endelig får du en VIPpostkasse, hvor du kan anmelde skader døgnet rundt.

DU FÅR BLA. DISSE FORDELE: ✓ Nøgletabsdækning til en skarp pris ✓ Frit valg mellem årlig, kvartalsvis og månedlig betaling ✓ En enkel løsning med færre papirer og kun én samlet faktura for alle jeres forsikringer ✓ En skræddersyet forsikringspakke til låsesmede

12205-1 - Inhouse 0115

Vil du vide mere så ring til os på

70 12 12 22

DLF Forsikring i samarbejde med If

DL F SIK RINGSNY T 1/2015  17


Antallet af indbrud falder af H A N S M O R T E N S E N

De rigtige låse og den rigtige sikringsløsning kan være med til at forhindre at indbrudstyvene kommer ind. Hvis sikringen er gennemført er der meget der tyder på at de ubudne gæster opgiver på forhånd

Det laveste antal indbrud i boliger i syv år indikerer at nabohjælp og bedre sikringsløsninger stresser indbrudstyvene til at opgive deres kriminelle ærinder i både de enkelte boliger og hele kvarterer. Øget fokus på sikring og andre præventive løsninger gør det mindre attraktivt for indbrudstyve at forsøge et bræk. Noget tyder på at flere og flere borgere anvender både sund fornuft og lytter til de mange råd om hvordan man undgår indbrud. I hvert fald er antallet af indbrud i boliger atter faldet. 2014 markerer det laveste antal indbrud i beboelser siden 2007. Samtidig fortsætter antallet af indbrud i erhverv med at falde. Selv om tendensen er klar og antallet af indbrud falder, indtager Danmark dog stadig en kedelig anden plads over antallet af indbrud pr. indbygger i Europa. Et fald på 25 procent I 2014 fik 36.628 danske hjem besøg af indbrudstyve. Her er der tale om en 18  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

nedgang på 12,5 procent i forhold til de 41.888 indbrud som fandt sted i 2013. Faktisk er der noget der tyder på at indbrudstyvene de senere år har haft sværere ved at udføre deres kriminelle gerninger. Fra 2006 og en årrække frem skete der en voldsom stigning i antallet af indbrud i Danmark. Udviklingen toppede i 2009, hvor der blev registreret 48.614 indbrud. De mange indbrud giver da også Danmark en kedelig høj placering i indbrudsstatistikkerne sammenlignet med vores europæiske naboer, hvor vi kun bliver overgået af Grækenland. Tendensen går dog den rigtige vej. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der siden 2009 er sket et fald på ca. 25 procent i antallet af indbrud i Danmark. Størst har faldet været i

Bornholms og Sydøstjyllands politikredse. Tallene viser dog at nedgangen i antallet af indbrud angår stort set alle dele af Danmark. Også færre indbrud i julen Tendensen holder sig faktisk gående også ind i julemåneden, der traditionelt er højsæsonen for indbrud. Mange boliger står tomme i juledagene og plejer på den måde at give indbrudstyvene arbejdsro. I 2014 stod det dog ikke helt så grelt til med uønskede besøg af indbrudstyve. I hvert fald fik kun 1.892 indbrud i juledagene sammenlignet med 2.701 i 2013. Det svarer til et fald på ca. 30 procent. Ser man på kvartalerne, hvor julemåneden altså befinder sig i fjerde kvartal, ser man en landsdækkende tendens til at antallet af indbrud nok er højere end i de øvrige kvartaler, men altså også falder. I Region Hovedstaden havde man 4005 indbrud i fjerde kvartal i 2014 i forhold til 4799 samme kvartal året før. I region Syddanmark lå


antallet af indbrud i fjerde kvartal i 2014 på 2593. Året før blev der begået 2849 indbrud i fjerde kvartal. I Region Midtjylland var tallene henholdsvis 1985 og 2550. To hovedtemaer - Meget tyder på at danskerne på en lang række punkter er blevet bedre til at forebygge indbrud i hjemmene. Selv om vi ikke har nogle danske målinger og undersøgelser, som siger lige præcist hvad det er, som virker, ved vi fra hollandske studier, at jo længere tid det tager og jo sværere det er for en indbrudstyv at komme ind i boligen, jo større sandsylinghed er der for at vedkommende helt opgiver forehavendet. Kigger man bredt på problemet, er der derfor to hovedtemaer som er vigtige at få i spil. Dels er det vigtigt at have så god en skalsikring som muligt og altså have gode låse på døre og vinduer. Forsinker man inbruddet den vej, er meget vundet. Derudover kan nabohjælp være med til at gøre det sværere og mere risikofyldt for indbrudstyvene at gå i gang. Altså, holder man øje med hinandens huse og lejligheder, kan man kommunikere hurtigt og har man i det hele taget fokus på at gardere sig selv og hinanden så godt som muligt, når man langt. Klip eventuelt hækken og sørg for at bevægelsessensorer omkring huset tænder lyset i carporten og uden for når mørket falder. Så kan man bedre se udefra, hvis der er ubudne gæster. Og så er sund fornuft altså også et must. Mange indbrudstyve benytter haveredskaber til at komme ind i villaer og huse. Låser man dem inde, stiller man brugte kaffekopper på bordet og får det til at se beboeligt ud når man er på ferie, skaber det en usikkerhed hos indbrudstyvene og så bliver det

Det Kriminal Præventive Råd har sammen med TrygFonden iværksat et Projekt Nabohjælp. Ordningen har mere end 85.000 tilmeldte. Udenlandske erfaringer siger at ordningen kan være med til at reducere indbrudskriminaliteten. En lignende effekt satser man på at ordningen får i Danmark

mindre attraktivt at begå indbrud. Nabohjælpen spreder sig Sådan siger projektleder for Nabohjælp hos Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, Lone Harlev. På baggrund af udenlandske undersøgelser, der viser, at opmærksomme naboer kan forebygge op til hvert fjerde indbrud, har Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden iværksat projekt Nabohjælp. Det skal få flere danskere til at yde aktiv nabohjælp og til at være mere opmærksomme, når de færdes i deres boligkvarterer. Ordningen har nu over 85.000 tilmeldte husstande landet over, og flere af landets politikredse og kommuner er gået ind i arbejdet med at informere deres borgere

om at forebygge indbrud via Nabohjælp. - Vi har det seneste år set en stigning på 100 procent i antallet af husstande, der er tilmeldt Nabohjælp. Det er del af forklaringen på faldet i indbrud. Med Nabohjælp fra DKR og TrygFonden bliver nabohjælpen lidt mere officiel, siger Lone Harlev. Indbrudstyve genkender problemerne Mange naboer oplever, at når de er blevet enige om at tilmelde sig ordningen, bliver det lettere at tale om, hvordan man undgår indbrud og at aftale, hvordan og hvornår man kan hjælpe hinanden. Man står pludselig sammen om noget, og har givet hinanden et tydeligt mandat til, at det er okay at være opmærksom på kvarteret, - Men vi snakker jo også med tidligere indbrudstyve. De nikker genkendende til problemstillingerne og bakker op om forklaringerne om at indbrudstyve hurtigt fornemmer om det er for besværligt og tidskrævende at komme ind, og også hurtigt bliver klar over hvorvidt nabolaget fokuserer på forebyggelse af indbrud i fællesskab. Og så springer de boligen og måske hele kvarteret over, siger Lone Harlev. Hun forklarer, at man blandt andet ved at den kritisk grænse for den tid indbrudstyven bruger på at bryde ind, ligger på tre minutter. Bedre mekanisk sikring med rigtigt gode låse og udstyr og større opmærksomhed på hvordan man gør det svært for indbrudstyvene, kan stresse den så meget at de opgiver. DL F SIK RINGSNY T 1/2015  19


Sikringskrav til boliger på vej i bygnings­ reglementet af H A N S M O R T E N S E N

Øget fokus på mekanisk og præventiv sikring har betydet det laveste antal indbrud i flere år. Særligt i virksomheder, hvor F&P stiller krav om sikring, er antallet af indbrud raslet ned de seneste fem år. Krav i Bygningsreglementet om mekanisk sikring i nybyggeri kan betyde langt færre indbrud i boliger. Det vurderer direktør i Sikkerheds­ Branchen, Kasper Skov-Mikkelsen. Antallet af indbrud er faldet i Danmark. Når det handler om boliger betyder de 36.628 indbrud i 2014 et fald på 12,5 procent i forhold til de 41.888 gange indbrudstyve var på spil i 2013. I 2009 toppede antallet af indbrud i boliger med 48614. På fem år er antallet af indbrud dermed faldt 24,6 procent. Også antallet af indbrud i banker, forretninger, virksomheder og andet erhverv er faldet. Fra 21.468 indbrud i 2013 til 17.863 i 2014 er antallet faldet med 16,8 procent. Kigger man på samme periode fra 2009 til 2014 er faldet på hele 53,9 procent. Certificering afgørende forsikring i erhverv Her peger direktør i SikkerhedsBranchen, Kasper Skov-Mikkelsen, på at det er certificeringsordningerne, som blandt andet SikkerhedsBranchen og forsikringsselskabernes brancheorganisation, F&P, står bag, som har været med til at nedbringe antallet af indbrud. - F&P, stiller krav om fastlæggelse af sikringsniveauer, når virksomheder tegner forsikring hos F&P’s medlemmer. Dermed handler det ikke blot om at det er god20  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

Et projekt under Ministeriet for By, Bolig og Landdistriker undersøger hvordan øget sikring i forbindelse med renovering af tre almene boligbygerier, kan påvirke og forhåbentlig reducere antallet af indbrud

kendt sikringsudstyr, der bliver benyttet i sikringsløsningerne. Udstyret skal også installeres af en certificeret sikringsvirksomhed. Det sikrer kvaliteten i helheden af sikringen, siger Kasper Skov-Mikkelsen. Et lukrativt marked De første certificeringsordninger blev lanceret i for godt otte år siden. Kravspecifikationerne til brug for virksomheder der ønsker certificering inden for mekanisk sikring blev indført i 2010. Der er dermed også tale om et lukrativt marked hvor, kun certificerede sikringsfirmaer og låsesmede kan komme i betragtning til opgaverne. Selv om det har taget noget tid at få gang i hele processen, viser et kig på listerne over certificerede virksomheder at rigtigt mange sikringsaktører tager ordningen alvorligt. Så udbredt er ordningerne blevet at at Kasper Skov-Mikkelsen er overbevist om at det netop kravet om certificering og den deraf øgede kvalitet i sikringsløsningerne, som nu for alvor også slår igennem i indbrudsstatistikkerne. Han mener da også at resultatet af anstrengelserne er så positive

at der er grundlag for at de kan gøre sig gældende, når det drejer sig om sikring i boliger hos private. Undersøgelse på vej - Vi har i fællesskab med både Det Kriminalpræventive Råd og F&P i flere år forsøgt at slå til lyd for, at man indfører lignende krav om certificeringer og godkendt sikringsudstyr i forbindelse med boligbyggeri. Lige nu ser det ud til at anstrengelserne er ved at bære frugt. I hvert fald har Energistyrelsen bedt Cowi undersøge hvilke konsekvenser det kan få for antallet af indbrud i boliger, hvis der bliver stillet krav i bygningsreglementet om mekanisk sikring ved nybyggeri og større ombygninger. Her mener jeg at vi kan kan skabe endnu mere tryghed opnå et endnu større fald i antallet af indbrud i boliger, hvis man får stablet et gennemtænkt projekt på benene, siger Kasper Skov-Mikkelsen. Godt gang i markedet Som han forklarer, er der dog allerede godt gang i en generel opgradering af Fortsættes side 21


sikringen i Danmark. Både i erhverv og i privatboliger og både hvad mekanisk og andre sikringsordninger angår. - De meldinger vi får fra de tre store sikringsfirmaer på privatmarkedet, G4S, Verisure og Falck, handler om at der er rigtigt travlt. Faktisk har man svært ved at følge med efterspørgslen på løsninger. Og det er faktisk en tendens som afspejler hele markedet i øjeblikket og også har betydning for låsesmedene. Der er ganske enkelt øget fokus på sikring og sikkerhed i Danmark. Og med de tendenser og de projekter om øgede kvalitetskrav, som meget vel kan blive realiseret, kan det kun betyde at låsesmede og sikringsfirmaer får endnu mere travlt i fremtiden, siger Kasper Skov-Mikkelsen.

Krav i Bygningsreglementet om brug af certificerede installatører og godkendte sikringsprodukter har været med til at dæmme op for indbrud i erhverv. Det mener administrerende direktør i SikkerhedsBranchen, Kaser Skov-Mikkelsen. Han ser gerne at man indfører lignende krav i Bygningsreglementet, der altså angår krav om sikring i nybyggede boliger

Bygningsreglementet i søgelyset af H A N S M O R T E N S E N

I Energistyrelsen er man i gang med et projekt, som skal se på konsekvenserne af, en ændring af Bygningsreglementet, med henblik på at stille krav om øget sikring i nybyggeri. Cowi har vundet udbuddet og er i gang med at undersøge om der er et behov for at ændre reglerne i Bygningsreglementet.

- Man har i gennem et stykke tid snakket om at ændre Bygningsreglementet for at få krav om sikring til nybyggeri integreret i det. Sker det kræver det at Byggeloven bliver ændret, fordi man går ind og stiller krav om anvendelse af bestemt udstyr og særlige komponenter. Undersøgelsen ser derfor nærmere på hvilke konsekvenser

ændringerne i Bygningsreglementet får for Byggeloven. Den grundige konsekvensanalyse, som vi forventer færdig før sommerferien, skal derfor give et godt grundlag at diskutere spørgsmålet, siger arkitekt i Energistyrelsen, Carsten Lykke Graversen.

Fokus på indbrud af H A N S M O R T E N S E N

Indbrudsraten i private hjem i Danmark er høj både set i en dansk sammenhæng og i forhold til udlandet. Det har skabt politisk fokus. Og der er da også gang i projekter som skal se på muligheden for at reducere antallet af indbrud. Ministeriet for By Bolig og Landskab har netop haft et projekt i udbud som både handler om at undersøge udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggelse og om gennemførsel af indbrudsforebyggende pilotprojekter i forbindelse med et renoveringsprojekt i et alment boligbyggeri. Niral har vunder udbuddet og skal derfor

undersøge de udenlandske tiltag nærmere.I første omgang drejer det sig om at se på hvordan man i Holland har gennemført en regeringsinitieret sikkerhedscertifikation. Med efterfølgende ændringer af det hollandske bygningsreglement med krav til sikkerhed i nye boliger, skal alle nybyggede huse derfor udstyres med indbrudssikrede døre og vinduer. Undersøgelsen skal derfor blandt andet handle om hvilke af de hollandske tiltag og hvilke øvrige udenlandske erfaringer med indbrudsforebyggende foranstaltninger, der har relevans for den danske almene boligsektor og boligsektoren generelt.

Og altså tilvejebringe et fyldestgørende, præcist og veldokumenteret udredning af indbrudsforebyggende foranstaltninger. Derudover står udbudsvinderen for gennemførelsen af tre pilotprojekter, som skal give svar på, hvorvidt konkrete sikringstiltag fører til et fald i indbrudskriminaliteten i det pågældende boligområde. De tre pilotprojekter bliver gennemført i forbindelse med renoveringsprojekter i almene boligområder, der har oplevet problemer med indbrud. Her handler det blandt andet om at udstyre boligerne med sikre døre og vinduer med udstyr af høj kvalitet. DL F SIK RINGSNY T 1/2015  21


Vinderen af Ruko Prisen 2014 er fundet af R U K O A /S

Den 22. januar blev Thomas Hansen fra Brendes ApS i Rønne kåret som vinderen af Ruko Prisen 2014. Thomas blev først kåret som holdets lærling fra hold 1, og kæmpede mod holdets lærling fra hold 2, Peter Ambæk, om at vinde Ruko Prisen 2014. Det tager fire år at uddanne sig til låsesmed — og i løbet af uddannelsen veksles der mellem skoleophold og praktisk arbejde. Det er TEC i Ballerup som har ansvaret for uddannelsen, og dermed er det også TEC som udpeger holdets lærling fra de to hold af låsesmede der bliver uddannet årligt. Det er så iblandt de to som er kåret til holdets lærling, at vinderen af Ruko Prisen bliver fundet. Innovation, overskud og hjælpsomhed gjorde udslaget Ifølge Jørgen Lou, som er underviser på 22  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

TEC, var det velfortjent at det var Thomas der løb med titlen som årets lærling. Jørgen Lou fra TEC forklarer hvorfor; “Thomas er utrolig dygtig, og har gennem sin tid på TEC været meget innovativ, hjælpsom og imødekommende. Samtidig havde han overskud til at hjælpe andre under svendeprøven, selvom der til tider opstod pressede situationer. Det vidner om et stort overskud. Derudover har det også været en stor fornøjelse at have Thomas på låsesmedeuddannelsen, hvor han var meget vellidt.”

Thomas arbejder til daglig hos Brendes ApS på Bornholm, og bor sammen med sin familie i Rønne. I fritiden er en af hans store interesser at fiske. Femte år med Ruko Prisen Ruko har siden 1998 uddelt en pris til årets lærling — og på grund af den stigende interesse for låsesmedeuddannelsen de seneste år er der nu to hold låsesmedelærlinge, der bliver færdiguddannet hvert år. Derfor blev 2011 første år hvor Ruko Prisen blev uddelt. Med prisen ønsker Ruko at sætte fokus på låsesmedefaget, og den seriøsitet der ligger bag uddannelsen. Som vinderen af Ruko Prisen 2014 har Thomas modtaget en forgyldt hængelås, samt en studietur til en af Ruko’s søsterselskaber i ASSA ABLOY koncernen, som Ruko i mange år også har været en del af.


Et stærkt drev! NYHED Den automatiske døråbner Geze hel side kommer 4/3

GEZE Powerturn

af døren – for alle og til ethvert behov. Uanset om pålidelig ABV-løsning eller kompleks sikkerhedssluse. Som en rigtig teamplayer kan dette stærke drev fra GEZE integreres uanset om den indgår i brandventilationsløsninger eller komplekse sikkerhedssysteme præcist og problemløst. I den forbindelse giver Powerturn omfattende designfrihed. www.powerturn.geze.dk

GEZE powerturn vores stærkeste drivkraft Fleksibel montering, ganske enkelt: Powerturn gør det muligt at realisere forskellige monteringsmåder med kun en drevtype. Eksempelvis karm- eller dørbladsmontering med arm eller glideskinne – på eller modsat hængselsiden. Alt med det samme drev. Det intelligente GEZE monteringssystem reducerer ikke kun lagerbindingen, men letter også installationen for montøren.

Se mere p å vores mik rosite powerturn .geze.dk

EGENSKABER • Dørbredder op til 1.600 mm • Dørvægte op til 300 kg • Lukkefjeder på op til EN styrke 7 til ekstrem bredde branddøre • Kun syv centimeter høj • Smart swing function for nem manuel anvendelse • Kun en drevtype til alle montage typer • Fleksibel montering • Sikker åbning og lukning også under vanskelige forhold

GEZE Danmark Mårkærvej 13 J-K, 2630 Taastrup Tel. 46 323 324, Fax 46 323 326 E-Mail: danmark.se@geze.com, www.geze.dk

DL F SIK RINGSNY T 1/2015  23


Den klassiske kasselås i en elektronisk udgave NYHED

Yale Easy er en elektronisk lås, som passer sammen med den velkendte Ruko kasselås. Du låser op ved at taste en kode – du skal altså ikke huske nøglen, når du går hjemmefra, og du skal heller ikke stå

og lede efter nøglen i lommerne eller tasken når du kommer hjem. Yale Easy kan indeholde to koder, og man kan til enhver tid kode låsen om. Det er nemt at montere Yale Easy. Den kan monteres på alle døre – også tynde døre, hvor det kan være en udfordring at montere en elektronisk lås.

Læs mere på www.ruko.dk/privat og find nærmeste forhandler på www.yalelock.dk/findforhandler

24  DL F SIK RINGSNY T 1/2015

An ASSA ABLOY Group brand

Profile for Grafisk Forum

DLF Sikringsnyt - nr. 1 - marts 2015  

DLF Sikringsnyt - nr. 1 - marts 2015