Page 1

SØNDERBORG

FOREDRAG: CLAUS DALBY

TASKEWORKSHOP OG UPCYCLING

SYKURSER

SØNDERJYSK KAFFEBORD

LÆR ET SPROG

MADKURSER

UDFLUGTER OG REJSER

FOREDRAG: CRAFTPSYKOLOGI

FOREDRAG OG SENIORHØJSKOLE

SHELTERTUR

Sæson 2021/22

SVAMPETUR

PILATES

UD I NATUREN

KREATIV FRITID

MEDITATION OG AFSPÆNDING

MOR-YOGA

DANS

LÆR ET INSTRUMENT

FOREDRAG: GOD TIL GENBRUG


Velkommen i FOF

Foredrag side 4

Velkommen til en ny sæson hos FOF Sønderborg!

Credit: Mads Peter Iversen

Nu lysner det for alvor! Corona-nedlukningen har givet rum til eftertænksomhed. Og tid og plads til at mærke, hvad der er vigtigt for os. Som skoleleder er det en stor glæde at høre fra vores kursister, hvor meget det betyder for dem at vende tilbage til dét FOF-fællesskab, de har måttet undvære under nedlukningen. De har savnet dén inspiration, den nye viden og det aktive liv, som de kan få her hos os. Og de har ikke mindst savnet samværet og samspillet med undervisere og medkursister. Måske har corona-nedlukningen også givet DIG en øget indsigt i, hvad du har lyst til at bruge tid på nu, når muligheden igen er her? Ellers håber jeg, at du vil hente inspiration blandt vores mange kurser og foredrag, som du finder på de næste sider. Hvem ved? Måske finder du lige præcis dét, du har lyst til at bruge noget af din genvundne frihed til. I så fald skal du være hjertelig velkommen i FOF-fællesskabet.

Ud i naturen side 12

God læselyst. Jeg håber, vi ses. Trine Malm Clemmensen Skoleleder

Følg med

Indhold 3 8 9 10 12 14 16 17 18 19 20 26 27 28 30

2

Foredrag Studiekredse Seniorhøjskole Kulturture, udflugter og rejser Ud i naturen Fællesskab og kulinariske fristelser Motion og sundhed Meditation, afspænding og dans Yoga Hensyntagende motion Kreativ fritid Musik og sang Korfællesskaber Sprog og kulturforståelse Praktiske oplysninger

Sønderborg Kommune

Høruphav

Sydals

Egernsund

Gråsten

Broager

Augustenborg

Nordborg

Vi opretter løbende nye hold og kurser. Hold dig orienteret og læs mere på www.fof.dk/soenderborg. Her kan du tilmelde dig døgnet rundt!

Følg os

Facebook og

Kontaktinfo Telefon: 93 88 15 97 Mailadresse: info@fof-sonderborg.dk Hjemmeside: www.fof.dk/soenderborg CVR-nr.: 14 92 32 84

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

Instagram


FOREDRAG God til genbrug

Krukker i haven

Haveekspert, forfatter og forlægger Claus Dalby

Foredragsholder Mette Svendsen Genbrug, second hand, vintage eller pre-owned. Kært barn - mange navne! Oplægget ”klæder dig på” til kritisk og effektivt at gøre de gode tøjfund i genbrugsbutikken. Og hvorfor skal vi så dét? Oplægget kommer ind på forskellige bevæggrunde for genbrug, og her sættes klimapåvirkningen og vores adfærd under lup. Du bliver således i stand til uden afsavn at holde dig velklædt og fremme bæredygtig adfærd. Det handler om at træffe et aktivt valg af tøjforbrug på et informeret grundlag. Prisen inkluderer en waste food pallet, og drikkevarer kan købes i baren. Dørene åbner kl. 18.00.

Krukker er et godt sted at begynde, hvis man holder af havearbejde og planter. En hel have kan synes overvældende, hvorimod det er hurtigere

212080 Rinkenæshus 

og nemmere at tilplante krukker – mange eller få – og derefter arrangere

Tirsdag d. 26. okt. 21 kl. 19.00 - ca. 21.00 

RINKENÆS Kr. 155

dem på forskellig vis. Dét er en genre, Claus Dalby gennem mere end 20 år har perfektioneret og skrevet flere bøger om. I foredraget præsenterer Claus Dalby en lang række sammensætninger af blomster og grøntsager, der egner sig til krukker - fra vår til vinter. Desuden introduceres mange løvplanter, hvis blade passer smukt ind i farvesammenhængene og fremhæver blomsterne.

SØNDERBORG

212028 Multikulturhuset Tirsdag d. 14. sep. 21 kl.19.00 - ca. 21.00 

Kr. 175

SØNDERJYSK KAFFEBORD: Rundt omkring – på og om det sønderjyske sprog og kaffebord

Historiefortæller Asta Flyvholm Kjær Fortællinger, anekdoter

Hukommelsesteknik

og aktiv fællessang ”å

Foredragsholder Lukas Toft Hansen

synnejysk”. Hvordan bruger vi dialekterne, der er en stor del af den sønderjyske identitet? Der gives eksempler fra historien, sang og musik, nutiden - og hvad med fremtiden? Det gælder om at bruge dialekterne, give dem videre til børn og børnebørn, ikke være bange for at snakke og fortælle - lade dem forblive en del af vores

Få indblik i hukommelsens mekanismer og hvordan man kan udnytte

kultur. Fortællingerne

dét, som hjernen er god til, når man skal huske nye - eller mange -

og historierne er fx fra

informationer. Alle kan forbedre sin hukommelse, idet menneskehjernens

”Sprogforeningens Almanak”, H.C. Andersen, Astas egne erindringer,

hukommelse har et større potentiale, end mange tror. Du vil lære

digte, rim og remser, og der er overleveringer fra gamle dage. Det er

generelt om hukommelsen og få forskellige teknikker til at huske bedre.

noget, alle kan være med til og kan fortælle videre på.

Når man skal lære husketeknik, skal man være åben overfor at lære at

Prisen inkluderer sønderjysk kaffebord, og ekstra drikkevarer

bruge sin fantasi og forestillingsevne til at lave associationer, billeder og

kan købes i baren. Dørene åbner kl. 13.00.

historier, som man skal koble information (det man vil huske) op på.

I samarbejde med Rinkenæs Aftenskole.

RINKENÆS

212029 Rinkenæshus Tirsdag d. 28. sep. 21 kl. 19.00 - ca. 21.00 

Kr. 125

212026 Rinkenæshus Søndag d. 7. nov. 21 kl. 13.30 - ca. 16.00 

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

RINKENÆS Kr. 295

3


FOREDRAG Organdonation - har du taget stilling ?

Mars i fokus

Astrofysiker Michael Linden-Vørnle

Foredragsholder Maria Sørensen

Rumsonder og robotter har i adskillige år udforsket planeten Mars Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Min søn fik en ny lever

med særligt fokus på vandets historie samt planetens evne til at understøtte liv. Men nu er en ny generation af rummissioner på vej, der direkte skal lede efter tegn på liv på Mars.

på sin 2-års fødselsdag. Hvad gør det ved éns familie, når man pludselig befinder sig på en børneonkologisk afdeling med en lille dreng på 12 måneder og en læge, der fortæller, at de er

Således landede NASA’s nye, store marsrobot ”Perseverance” i februar

97% sikre på, at éns lille dreng har cancer? Det sender hele familien

i år og er gået i gang med at lede efter tegn på biologisk aktivitet – med

på en rutschebanetur, som man ikke kan forberede sig på. I 2011 fik

dansk udstyr om bord. I foredraget vil Michael give en status over vores

vores søn konstateret en ondartet, aggressiv tumor i sin lever. Han fik

udforskning af Mars og præsentere de aktuelle og fremtidige missioner til

kemobehandling i fem måneder men endte på venteliste til en ny lever

planeten – både ubemandede og bemandede!

i februar 2012. Vi ventede i lidt over seks måneder, indtil opringningen kom på hans 2-års fødselsdag. Foredraget handler om, hvad det betød

212027 Multikulturhuset 

SØNDERBORG

Onsdag d. 10. nov. 21 kl. 19.00 - ca. 21.00 

Kr. 125

for vores familie pludselig at stå med et alvorligt sygt barn, hvor det viste sig, at den eneste mulighed for, at han kunne overleve, var at få en levertransplantation. 212020 Multikulturhuset 

Fortællinger fra skoletiden

SØNDERBORG

Onsdag d. 24. nov. 21 kl. 19.00 - ca. 21.00 

Kr. 125

Fortælleduoen Høvsgaard & Harboe Alle danskere har deres

Landskabsfotografering fra det kolde nord

helt egne minder og fortællinger fra deres skoletid. Alligevel

tematikker og

Prisvindende fotograf Mads Peter Iversen

omdrejningspunkter,

Kom til en hyggelig og

som alle kan nikke

interessant aften med

genkendende til - og som er en del af dét kit, der binder det danske

storslåede og inspirerende

velfærdssamfund sammen. Uanset, om man havde sin skolegang i

visuelle indtryk. I sit foredrag

1950-erne, i 1980-erne eller på denne side af årtusindeskiftet, så synes

præsenterer Mads en

disse fortællinger at gemme på de samme almengyldige sandheder.

lang række interessante

Fortællerduoen Høvsgaard & Harboe udforsker disse fortællinger i deres

emner inden for

nyeste samling “Fortællinger fra skoletiden”. Hør bl.a. om fortællingen om

landskabsfotograferingen.

dén lærer, der gjorde hele forskellen, hør fortællingen om det første kys,

Han kommer ind på emner

fortællingen om den klassiske lejrskole eller fortællingen om frikvarteret.

som billedkomposition,

Hør også fortællingen om den unge - og noget nervøse - beskikkede

kameraindstillinger og atmosfære. Desuden kommer han ind på,

censor, fortællingen om den irriterende gymnastiklærer, fortællingen om

hvad der inspirerer og driver ham som landskabsfotograf, hvordan

drengenes populære leder, der gemmer på en mørk hemmelighed, og

han planlægger fototure, hvordan forskellige fotografer har brug for

endelig fortællingen om den “evige lærer”, der slet ikke kan lade være

forskellige målsætninger, hvad der gør et landskabsbillede ”godt”, og om

med at undervise, uanset hvor han kommer hen. Med bred historisk

der er nogle bestemte kriterier, et landskabsbillede skal opfylde i forhold

indsigt og stor erfaring fra friskoleverdenen indbyder Høvsgaard &

til et billede brugt i journalistisk øjemed. Mads vil i løbet af aftenen også

Harboe til to timer i godt selskab, hvor man både får smil på læben og

komme ind på, hvordan han har opbygget sin virksomhed, så han kan

stof til eftertanke.

leve af at være landskabsfotograf. Alt dette ledsages af Mads’ billeder fra

Prisen inkluderer en lille skolemadpakke – dog ikke taskevarm –

rejser i Danmark, på Færøerne og Island, i Storbritannien, Norge og USA

og drikkevarer kan købes i baren. Dørene åbner kl. 18.00.

samt andre europæiske lande.

er der en række tilbagevendende

212081 Rinkenæshus Onsdag d. 17. nov. 21 kl. 19.00 - ca. 21.00 

4

RINKENÆS Kr. 155

221025 Multikulturhuset Tirsdag d. 11. jan. 22 kl. 19.00 - ca. 21.00 

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

SØNDERBORG Kr. 125


FOREDRAG Tyskland efter 2. Verdenskrig Lektor Jørn Buch Tyskland lå i ruiner efter

Med H.C. Andersen i Operaen Forfatter og musikformidler Henrik Engelbrecht

2. Verdenskrig både økonomisk, socialt og

H.C. Andersen går i operaen over

mentalt. Hvad skulle der

det meste af Europa. Han oplever

ske med det store land i

1800-tallets megastjerner som

midten af Europa? Det blev

Maria Malibran, Giulia Grisi og

ikke bestemt af tyskerne

Jenny Lind samt de splinternye

selv men af de sejrende

operaer af Verdi og Wagner,

magter Storbritannien,

og han skriver hjem om den

USA og Sovjetunionen.

vilde oplevelse af at sidde i de

Foredraget vil gøre rede

enorme operahuse i Napoli,

for opdelingen af Tyskland

Wien og Paris. Tag med H.C.

i forskellige zoner og udviklingen af den kolde krig med bl.a. Berlin-

Andersen i operaen. Vær med

Blokaden i 1948-1949. Dette førte bl.a. til oprettelsen af Vesttyskland

helt fra begyndelsen, da han selv som teenager drømmer om en stor

som Forbundsrepublik med hovedstad i Bonn og oprettelsen af det

sangerkarriere og synger i koret på Det Kongelige Teater - og oplev

kommunistiske DDR med hovedstad i Østberlin i 1949. Men hovedvægten

ham få kastet mange af de operatekster, han forsøger sig med, da han

vil blive lagt på tiden omkring Genforeningen i 1989, hvor den tyske

bliver fyret som sanger, direkte i hovedet igen af Det Kongelige Teaters

kansler Helmuth Kohl lovede østtyskerne blomstrende landskaber, når de

direktion. Operaeksperten Henrik Engelbrecht er guide på en levende og

blev integreret i den vesttyske Forbundsrepublik. Det skulle vise sig ikke

underholdende tur tilbage til Danmarks og Europas operaverden af i går

at gå så let, da Genforeningen ikke blot var et spørgsmål om materielle

ved hjælp af Andersens egne dagbøger, rejsebreve og operatekster.

fordele men også kom til at handle om identitet og mentalitet. Prisen inkluderer en lille buffet med rationerings-hapsere, som

221030 Multikulturhuset 

serveres i pausen. Drikkevarer kan købes i baren.

Torsdag d. 3. marts 22 kl. 19.00 - ca. 21.00 

SØNDERBORG Kr. 125

RINKENÆS

221042 Rinkenæshus Torsdag d. 20. jan. 22 kl. 19.00 - ca. 21.00 

Kr. 185

Craft-psykologi – Sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk

Hvaldyr i havet omkring Sønderborg Hvalspecialist Carl Kinze

Oplægsholder Anne Kirketerp Det har fået en renæssance at lave ”craft” - altså lave noget skabende med hænderne.

Til hvaldyrene (Cetacea) hører ikke kun de store hvaler men også

Uanset, om det er broderi, surdej,

mindre hvaler, delfiner og marsvin: I alt er der ca. 90 arter i hele verden.

strikning, betonstøbning, syning

Sønderborgs ”omhav” med Flensborg Fjord, Alssund og Als Fjord samt

eller tegning, så har rigtig mange

det sydlige Lillebælt ligger ret afsides fra oceanernes vidder, men ud over

opdaget, hvor dejligt det er at

at huse de hjemlige marsvin har det alligevel haft hval- og delfinbesøg

være helt fordybet og opleve den

adskillige gange de sidste 350 år. Man vil kunne huske finhvaler,

tilstand af ”meningsfuld selvforglemmelse”, når projektet bare overtager

pukkelhvaler og øresvin fra de seneste år og har måske også hørt om

alle tanker. Vi ved, at vi får det godt af at arbejde med vores passion/

delfinerne fra 1939 og hvidhvalen fra 1964, mens spækhuggeren fra 1879

hobby. Vi glemmer alt andet for et stykke tid, når vi helliger os arbejdet

og vågehvalen fra 1852 er helt nye genopdagelser fra glemmebogen.

med craft. Men hvorfor er det sådan? Hvad er psykologien bag?

Foredraget fortæller således både om de nyeste observationer og

Hør om fem års forskning om alle de sundhedsfremmende fordele det

de tidligste fund, der samlet set har medført en nyfortolkning af

har at lave craft. Og hør det videnskabelige argument for, hvorfor det er

hvalforekomsten ikke kun ved Sønderborg men i alle de indre danske

vigtigt at have ti projekter i gang samtidig!

farvande og Østersøen. Hvaldyrene er med andre ord sat i et nyt relief.

SØNDERBORG

221031 Multikulturhuset Onsdag d. 2. marts 22 kl. 19.00 - ca. 21.00 

Kr. 155

221024 Multikulturhuset Mandag d. 7. marts 22 kl. 19.00 - ca. 21.00 

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

SØNDERBORG Kr. 125

5


FOREDRAG INTERVIEW Fra efterlysning til virkelighed Når du deltager i et FOF-foredrag, er foredragsholderen i sagens natur hovedrolleindehaveren. Men der er også andre, der er med til at gøre foredraget til en succes. Vi har talt med Annamarie, som er én af de FOFværtinder, der er med til at sørge for, at publikum får en god oplevelse. Hvordan blev du værtinde hos FOF? Jeg så i FOF’s kursusprogram, at de efterlyste værtinder til deres foredrag. Jeg er sygeplejerske, og i dén sammenhæng var jeg bestyrelsesmedlem i en forening, hvor jeg ofte optrådte som værtinde ved konferencer og foredrag. Det er en rolle, der tiltaler mig. Hvordan er din rolle hos FOF? Det er min opgave at byde velkommen og præsentere foredragsholderen for publikum. Så inden foredraget sætter jeg mig ind i, hvem foredrags-

100 år med Simon Spies

holderen er og i dét emne, som foredraget omhandler. På selve dagen

Forfatter og foredragsholder Stig Ulrichsen

møder jeg op i god tid og sikrer mig, at lyd, lys og alle de andre praktiske

Den 1. september 2021 kunne rejsekongen have fejret sin 100 års

måde kan jeg være med til at sørge for, at foredraget bliver rundet godt

fødselsdag, hvis han altså ikke var draget af sted på sin sidste rejse

af. Men andre gange er folk så spørgelystne, at jeg kan overlade det hele

allerede i 1984. Men derfor skal han alligevel fejres, synes jeg. Dette

til dem. Som værtinde skal jeg have blik for, at helheden fungerer, så

foredrag om Simon Spies hører til blandt mine favoritter, fordi jeg nyder

publikum får en god oplevelse.

ting er i orden. Under selve foredraget hæfter jeg mig ved, hvad jeg kan lægge vægt på, når vi når frem til den afsluttende spørgerunde. På dén

fortællingen om denne excentriske iværksætter og mangemillionær. Jeg træder ind og ud af rollen som Simon Spies løbende i foredraget til

Hvordan er det så at være værtinde hos FOF?

stor latter for publikum, der får både facts, anekdoter og historier, som

Grundet hele corona-nedlukningen har det været en stille sæson,

ingen har hørt før. Skolekammerater, venner, samarbejdspartnere og

men jeg har bestemt ikke fortrudt, at jeg sagde ja. Jeg ser frem til den

medarbejdere har delt en masse historier med mig, som jeg giver videre.

kommende foredragssæson. Jeg har et rigtig godt samarbejde med Trine,

I foredraget får publikum grinet meget, men der bliver også plads til

der er skoleleder i FOF Sønderborg. Det er selvfølgelig hende, der har

rørende øjeblikke og tid til eftertænksomhed.

ansvaret for den overordnede tilrettelæggelse, men hun er meget åben over for nye idéer. Så vi har en fin dialog om, hvordan vi kan udvikle

SØNDERBORG

221040 Multikulturhuset Onsdag d. 9. marts 22 kl. 19.00 - ca. 21.00 

tingene, så de bliver endnu bedre, hvilket er meget tilfredsstillende.

Kr. 125

Forfatterarrangement i Aabenraa

Jesper Bugge Kold og Mich Vraa Jesper og Mich fortæller om deres bog ”Pigen fra det store hvide skib”. Verdenshistorie og fiktion går op i en højere enhed i en meget velskrevet bog om hospitalsskibet Jutlandia og dets rolle under Koreakrigen.

Følg os

på Facebook og Instagram

I januar i år var det 70 år siden, at Jutlandia sejlede fra København mod Korea for at behandle sårede soldater fra krigen mellem Nord- og Sydkorea. Bogen følger en operationssygeplejerske og en 11 årig pige på flugt fra Nordkorea. Folkehjem 

AABENRAA

Tirsdag d. 7. december 21 kl. 19.00 - ca. 21.00 Kr. 80/studerende kr. 40 Tilmelding: Kontakt FOF Aabenraa, skoleleder Lissi Juhl på tlf. 74 61 71 81.

6

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg


FOREDRAG Opsparing til pension eller ej Findes der et alternativ?

Temaaften - Forebyg konflikter i jeres forhold

Finanskonsulent John Andersen

Sygeplejerske Pia Lena Hamborg

Valgfrihed er nøgleordet ved pension. Vi får hele tiden at vide, at vi skal

Har du og din partner lyst til at finde måder at kommunikere mere tydeligt

arbejde længere og længere. Men vil vi det/kan vi holde til det? (70 år er

overfor hinanden? Særligt, når vi skal kommunikere med dem helt tæt på,

en sen alder at gå på pension.). Hvordan planlægger du din egen pension,

spiller følelserne os tit et puds, og vi bliver irrationelle og får sagt tingene

så du skaber din egen frihed til at vælge, hvornår du går på pension?

forkert og misforstår hinanden. Når så temaets omdrejningspunkt er

Bankerne og politikerne mener, at indbetaling på pensionsopsparing er

seksualitet, bliver det endnu sværere at håndtere for mange. Denne aften

det eneste rigtige – har de ret? Du har her mulighed for at få professionel

vil Pia Lena sætte jer ind, hvilke triggere der kan igangsætte en konflikt

vejledning og et indblik i de opsparingsmuligheder, der sikrer dig en

i jeres sexliv og give jer eksempler på, hvor mange par der går fejl af

økonomisk tryg alderdom på dine vilkår. John Andersen giver dig nogle

hinanden. Så vil I hjælpe jeres kommunikation og de svære temaer på vej,

værktøjer og alternative muligheder, så du kan blive mere bevidst om,

og vil I blive klogere på at undgå nogle konflikter, så kom til en temaaften,

hvad der kan være det rette for dig at gøre og ikke mindst hjælpe dig til at

hvor vi sammen går tæt på.

gå på pension før tid. Forbered dig på, at du måske kommer hjem med et nyt syn på, om pensionsopsparingerne er den eneste eller bedste måde

SØNDERBORG

212063 Multikulturhuset Onsdag d. 15. sep. 21 kl. 19.00 – ca. 21.00 

at spare op.

Kr. 135

BROAGER

212064 Broagerhus Tirsdag d. 2. nov. 21 kl. 19.00 – ca. 21.00 

Investering i øjenhøjde

221064 Multikulturhuset 

Finanskonsulent John Andersen

Kr. 135

SØNDERBORG

Tirsdag d. 1. marts 22 kl. 19.00 – ca. 21.00 

Kr. 135

Investering kan være svært, og der er mange faldgruber. Der findes nogle få enkle grundregler, og hvis du kender dem, er du kommet langt i beslutningen om, hvad der er bedst for dig. Du bliver introduceret til disse grundregler, og med dem i hånden har du mulighed for selv at vælge, om det skal være aktier, obligationer eller investeringsforeninger, der er det rette for dig. Du vil ligeledes få værktøjer til at gennemskue bankernes rådgivning inden for investeringer. Dette foredrag er for

Forskelle på mænd og kvinder

Sygeplejerske Pia Lena Hamborg

begyndere og/eller for dem, som gerne vil have en bedre forståelse for

En anderledes og underholdende debataften, der tager et nærmere kig

at fastholde værdien af deres penge og få mest muligt ud af dem. John

på forskelle på mænd og kvinder. Denne aften vil der være rig mulighed

Andersen har beskæftiget sig med finansmarkederne igennem mange år

for at kigge på forskelle mellem mænd og kvinder fra såvel et humoristisk

som selvstændig finanskonsulent og har opbygget en stor erfaring inden

som et mere alvorligt perspektiv. Jeg vil give jer eksempler på, hvorfor

for området. Du vil også få det sidste nye syn på verdensøkonomien ved

der opstår konflikter i parforholdet men også indblik i, hvordan vi ved

dette foredrag.

at forstå forskellene får nemmere ved at finde ind til hinanden og samarbejde fremfor at modarbejde hinanden. Kom med til en både

SØNDERBORG

212060 Multikulturhuset Onsdag d. 6. okt. 21 kl. 19.00 – ca. 21.00 

underholdende og lærerig aften.

Kr. 135 212067 Multikulturhuset 

BROAGER

221060 Broagerhus Tirsdag d. 1. feb. 22 kl. 19.00 – ca. 21.00 

SØNDERBORG

Torsdag d. 4. nov. 21 kl. 19.00 – ca. 21.00 

Kr. 135

Kr. 135

Værter og værtinder

Medmindre andet er anført ved det enkelte foredrag, åbnes dørene tidligst en halv time, inden foredraget starter. Tilmelding er nødvendig.

Vi søger værter og værtinder Har du lyst til at være vært/værtinde i forbindelse med vores foredrag og arrangementer, så kontakt os på tlf. 93 88 15 97 eller send en mail til info@fof-sonderborg.dk.

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

7


STUDIEKREDSE Filosofisk studiekreds - Hvad er lykke? Og hvordan bliver jeg lykkelig? Det moderne menneske lever ofte i en fortravlet hverdag fyldt med arbejde, huslige pligter, indkøb, medier osv. Ofte er det en så travl hverdag, at vi glemmer at reflektere over, hvad der egentlig gør os lykkelige. I denne studiekreds vil vi stoppe op og med udgangspunkt i nogle af de største filosoffer fra oldtiden - Epikur og Marcus Aurelius - få nogle bud på, hvad lykke er, og hvad der skal til for at opnå lykke. Allerede i oldtiden gjorde man sig mange tanker om dette emne, og oldtidens filosofiske tanker virker overraskende aktuelle og relevante for det moderne menneske. Der vil være en tekst på 2-5 sider, som skal læses forud for hver mødegang. Denne tekst mailes til deltageren efter tilmelding. 212091 Multikulturhuset

SØNDERBORG

Anja Mohr Dietz Tirsdag kl. 19.00 - ca. 20.40 Start d. 9. nov. 21 (2 gange) 

Kr. 220

Ny nordisk litteratur - Mennesket i velfærdssamfundet Hvilke muligheder og begrænsninger oplever det enkelte menneske i det moderne velfærdssamfund? Hvilke små og store dramaer udspiller sig i hverdagen? Dét er spørgsmål, som findes i mange nye romaner. Olga Ravn undersøger i ”Mit arbejde” grænserne for krop og køn, finske Monika Fagerholm beskriver i ”Hvem slog bambi ihjel?” tiden før og efter en gruppevoldtægt i en forstad til Helsinki, mens islandske Bergsveinn Birgisson i ”Et landskab er aldrig tåbeligt” skildrer mennesker, fisk og kærlighed i et islandsk fiskersamfund. Klasseforskellene i Danmark kommer på humoristisk vis frem i ”Frank vender hjem” af Kristian Bang Foss, mens norske Matias Faldbakken i ”Vi er fem” skriver om en klump ler og livet i en lille norsk bygd. Svenske Karin Smirnoff viser i ”Jeg tog ned til bror” sider af Sverige, som ellers ikke så ofte kommer frem. Se litteraturlisten på hjemmesiden. Den første bog bedes læst til 1. gang. 220090 Multikulturhuset

SØNDERBORG

Anne Moestrup Sidste onsdag i måneden kl. 19.00 – ca. 21.00 Start d. 29. sep. 21 (6 gange) 

8

Kr. 575

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg


SENIORHØJSKOLE Gråsten Seniorhøjskole Vi er meget glade for vores nye samarbejde med Rinkenæshus, hvor Kultursalen fremover vil danne ramme om bl.a. Gråsten Seniorhøjskole, der i denne sæson tilbyder 4 foredrag hhv. efterår og forår. I Gråsten Seniorhøjskole starter vi kl. 9.30 med en sang fra Højskolesangbogen. Undervejs i foredraget vil der være indlagt en pause, hvor FOF byder på kaffe/te og en bid brød/kage. Du kan vælge at tilmelde dig efterårets/forårets 4 foredrag samlet eller enkeltvis, som det passer dig bedst. Her kan du få tilfredsstillet både nysgerrighed og videbegær med inspirerende foredrag. Du kan læse mere om de enkelte foredrag og foredragsholdere på vores hjemmeside, så dette er blot en lille appetitvækker. Husk, at tilmelding er nødvendig.

EFTERÅR

FORÅR Seniorhøjskole - 4 foredrag i foråret 2022 221000 (4 gange) Fredag d. 14. jan., 11. feb., 11. marts og 8. april

Kr. 535

Et liv med Kina Henrik Bjørn 221001 (1 gang) Fredag d. 14. jan.

Kr. 150

Nordboerne, hvalfangertiden og Hans Egede i Grønland Uwe Lindholdt 221002 (1 gang) Fredag d. 11. feb.

Kr. 150

Atlantis Anja Mohr Dietz 221003 (1 gang) Fredag d. 11. marts

Kr. 150

De uartige piger fra Sprogø Flemming Rishøj 221004 (1 gang) Fredag d. 8. april

Kr. 150

Seniorhøjskole - 4 foredrag i efteråret 2021 212000 (4 gange) Fredag d. 10. sep., 8. okt., 12. nov. og 10. dec.

Kr. 535

Konger og fruentimmere Lars Ringholm 212001 (1 gang) Fredag d. 10. sep.

Kr. 150

Koncertforedrag om Woody Guthrie - en amerikansk legende Tom Eriksen og Mette Hansen 212002 (1 gang) Fredag d. 8. okt.

Kr. 150

Helte og skurke - om synet på historien Jørn Buch 212003 (1 gang) Fredag d. 12. nov.

Kr. 150

Europa rundt i VW Anne Zibrandtsen 212004 (1 gang) Fredag d. 10. dec.

Kr. 150

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

9


KULTURTURE, UDFLUGTER OG REJSER FOF Sønderborg har indgået samarbejde med to nye spændende samarbejdspartnere. GIBA Travel arrangerer kvalitetsrejser inden for områderne kultur, velvære, opera, krydstogt og gourmet til et modent publikum. Turene er med oplevelser ud over det sædvanlige og med et højt fagligt indhold. Koncertrejsen arrangerer opera-, teater- og koncertture til en række af Europas koncerthuse. Turene er med et højt fagligt indhold og vil oftest indeholde et kunstnermøde.

Der vil i løbet af sæsonen komme flere og nye tilbud - følg med på hjemmesiden for at holde dig opdateret.

De fleste af vores kulturture, udflugter og rejser udbydes i samarbejde med andre FOF-afdelinger.

Jul i Tivoli Det berømte julemarked i Tivoli er altid et besøg værd. Tag med på en

Oplev flyfabrikken og Hamborg

dejlig juletur til Tivoli og oplev det julepyntede Tivoli og se de mange hyggelige juleboder. Inden vi forlader København, skal vi naturligvis se

Turen byder på en ganske særlig oplevelse. Vi skal på rundtur i

det smukt juleudsmykkede Kongens Nytorv.

millionbyen Hamborg og besøge den berømte Airbus-fabrik, som har ca. 16.000 ansatte og samler nogle af de mest kendte fly. Det er et storslået

Gina Banke

syn, og vi kommer ganske tæt på. Det er dog ikke kun fabrikken, vi skal

212105 Fredag d. 3. dec. 21

Kr. 795

se, da vi også tager på guidet rundtur i Hamborg. Her finder vi hyggelige

Busrejse med afgang fra Sønderborg kl. 8.00.

gader, flot arkitektur, en spændende og moderniseret havnefront,

Nærmere information på www.fof.dk/soenderborg.

fantastiske shoppemuligheder og små kanaler, som løber igennem bybilledet. I Hamborg blandes det moderne med det multikulturelle. En fantastisk by med mange skjulte perler. Gina Banke 212106 Fredag d. 12.-13. nov. 21 2-dages busrejse med afgang fra Padborg kl. 9.30. Nærmere information på ww.fof.dk/soenderborg.

10

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

Kr. 1895


KULTURTURE, UDFLUGTER OG REJSER

Besøg Bjørn Wiinblads hjem Her er chancen for at besøge Bjørn Wiinblads hjem - kaldet Det Blå Hus - som har stået urørt efter hans død i 2006. Det var Bjørn Wiinblads eget ønske, at hans hjem skulle være et åbent kunstnerhjem og levende værksted for keramikere. Huset indeholder det mest fantastiske interiør

Den Glade Enke 2.0 i Operaen i København

bestående af en stor og alsidig kunstsamling og vidner om en folkekær multikunstner, der på sin egen finurlige måde ønskede at gøre folk glade.

Oplev Franz Lehárs legendariske operette fyldt med udødelige hits i en spritny, moderne og satirisk gendigtning af Adam Price og iscenesat af

Gina Banke

Kasper Holten.

212113 Torsdag d. 7. okt. 21

Kr. 895

Plottet er nyt, og originalens ambassadefester er nu henlagt til et

Busrejse med afgang fra Sønderborg kl. 8.15.

udsultet, moderne og let genkendeligt dansk kulturliv. Men der er stadig

Nærmere information på www.fof.dk/soenderborg.

intriger i luften og affærer i krogene, mens vores selvudstillende tid bliver spiddet i en ætsende satire. Teaterdirektøren Zeta øjner en redningsplanke gennem et sponsorat fra Hanna Glawari, den ombejlede ”glade” enke efter en velhavende jysk svineproducent. De berømte grisetter bliver aldrig helt de samme efter Hannas store fest hjemme i grisestalden. Lydsiden til morskaben er naturligvis Franz Lehárs vidunderlige musik, spillet af Det Kongelige Kapel, hvor ørehængerne står i kø, og hvor dansere bidrager til den hæsblæsende fest. Motionér smilebåndene og forkæl øregangene, når Det Kongelige Kapel, Det Kongelige Operakor og et stjernespækket solisthold fortolker Lehárhits som ”Viljasangen”, ”Så går vi til Maxim” og ”Enkevalsen”. Peter Bæk 212102 Lørdag d. 20. nov. 21

Kr. 1695

Busrejse med afgang fra Sønderborg kl. 6.30. Nærmere information på www.fof.dk/soenderborg.

Sprogø - unik oplevelse i Storebælt Tag med på en eventyrlig dag på Sprogø, en fredet ø midt i Storebælt. Først på eftermiddagen og i tre timer viser vores lokalguide os rundt på Sprogø og fortæller om stedets spændende og uhyggelige historie. Vi hører også om, hvad der gør Sprogø unik, og hvad der gør, at øen har været centrum i Danmarkshistorien. Øen blev udvidet i forbindelse med anlæggelsen af Storebæltsbroen, og i dag har den et areal på 164 ha midt i Storebælt. Gennem 15.000 år er øen blevet formet af isen, havet og mennesket. Gina Banke 212114 Tirsdag d. 26. okt. 21 

Kr. 795

Busrejse med afgang fra Sønderborg kl. 7.45.

0peratur - interesseliste

Flere koncerthuse havde desværre ikke udgivet deres programmer, inden dette program gik i trykken. Hold dig derfor orienteret på Facebook, Instagram og på vores hjemmeside. Er du interesseret i at få direkte besked, når vi har nye opera-, teaterog koncertture på programmet, er du meget velkommen til at sende en mail på info@fof-sonderborg.dk og tilmelde dig interesseliste 220100.

Nærmere information på www.fof.dk/soenderborg.

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

11


UD I NATUREN Svampetur - svampe til at spise og til farvning

Sheltertur for begyndere

Udendørs senioryoga

Har du lyst til at overnatte i det fri men er endnu

Vi har særligt fokus på stående stillinger,

Medbring: Stor kurv, lille svampekniv, solidt

ikke helt tryg ved at gøre det på egen hånd?

der forbedrer balanceevnen, rygsøjlen og hoften

fodtøj/gummistøvler, gerne børn - de er

Eller har du bare lyst til at komme ud i naturen

samt alle kroppens led, og du får stærkere og

tættere på skovbunden - og gerne selvfundne

til fællesskab og hygge med ligesindede? Så er

sundere fødder og ben. Dermed kan kroppen

svampe, som jeg artsbestemmer. Vi mødes til

turen her noget for dig. Vi har base ved shelteret

og sindet fungere optimalt langt op i alderen, og

en lille introduktion. Derefter går du/I en tur

og går derfra ud og oplever skoven. Du kommer

du kan bevare et godt og sundt helbred. Du vil

på egen hånd og samler. Til slut mødes vi, og

til at lære om basis friluftsliv, og hvad du skal

opleve mere energi, en ydre og indre ro og i det

jeg tjekker alle kurve og alle fund: ”Får jeg mon

være opmærksom på, når du færdes i de danske

hele taget mere glæde i din hverdag. Medbring

noget med hjem?” Det garanterer jeg for! Du

skove. Maden laver vi ved bål. Forud for turen

dine kondisko, en klapstol og en yogamåtte.

får kun sikre svampe med hjem - kan de ikke

har vi en introaften, hvor vi taler det praktiske

spises, skal de blive i skoven. Jeg hjælper også

igennem omkring udstyr og mad. Er du i tvivl,

Dorthe Kruse Masclet

gerne med at artsbestemme svampe, der er

om turen er noget for dig, er du velkommen til at

212444

velegnede til farvning af garn og tekstiler. Så er

kontakte underviseren.

Tirsdag kl. 10.00 - 11.00 Start d. 10. aug. 21

dette et område, der interesserer dig, har du

Læs meget mere om turen på www.fof.dk/

Ahlmannsparken (8 gange)

her en helt unik mulighed for eksperthjælp til

soenderborg.

artsbestemmelse. Kom og få en god oplevelse i Malene Marie Nielsen

hyggeligt selskab.

212180 Anker Hansen

GRÅSTEN

212110

GRÅSTEN

Onsdag kl. 18.30-11.00. Start d. 22. sep. 21 221180

Lørdag kl. 10.00-12.30. Start d. 11. sep. 21

Onsdag kl. 18.30-11.00. Start d. 27. apr. 22

Vi mødes på p-pladsen ved Gråsten Slot

Gråsten Skov (3 gange)

(1 gang) 

Kr. 1185

Kr. 135

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. På dén måde bliver du altid opdateret med vores aktuelle og nye tilbud.

12

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

GRÅSTEN Kr. 615


UD I NATUREN INTERVIEW

Stillegang i naturen - for dig der er ramt Vi bliver alle på et tidspunkt ramt i livet. Det kan være i form af stress, angst, depression eller tab og sorg. Ind i mellem kan det være en ensom

Aftenskolen har noget for alle

forklare dig. Vi går ud i skoven i stilhed, mens

Vi har talt med Malene Marie Nielsen, som bl.a. underviser i meditation, arrangerer shelterture og stillevandringer. Og så har hun sagt ja til at gå ind i bestyrelsen i FOF Sønderborg.

vi lader naturen give næring til vores sanser.

Hvem henvender dine meditationskurser sig til?

Undervejs vil der være lette fysiske øvelser, som

De er for alle. Unge som ældre. Nybegyndere som øvede. Kurserne henvender sig til

kan bane vej for øget nærvær og jordforbindelse.

mennesker, der gerne vil blive bedre til at opleve nærvær og til at hvile i sig selv. Mange

Den sidste halve times tid bruger vi rundt om

mennesker er meget hårde ved sig selv. På kurset arbejder vi med at rumme og acceptere de

bålet. Måske synger vi en sang, måske bliver der

følelser, vi har. Det hjælper os med at udvikle overbærenhed og tolerance. I første omgang

fortalt en historie, eller måske er der én, der har

overfor os selv. Og når dét sker, bliver det også lettere at udvise overbærenhed og tolerance

lyst til at dele en oplevelse fra turen.

overfor omgivelserne. Målet er, at deltagerne kommer til i højere grad at acceptere sig selv - og

vandring. På dette hold går vi sammen for en stund uden, at du behøver at sige en masse eller

dermed også sætte større pris på sig selv og på tilværelsen som helhed. Malene Marie Nielsen

GRÅSTEN

212846 (hensyntagende) Tirsdag i lige uger

Du arrangerer også shelterture? Ja, det er friluftsliv for begyndere. Mange har lyst til at komme tættere på naturen. Men de ved

kl. 16.00-17.40 Start d. 24. aug. 21 Gråsten Skov (4 gange) 

ikke rigtig, hvad de har brug for, hvad de må osv. Dette kan de blive klogere på, så de står godt Kr. 385

rustet til at tage ud på egen hånd næste gang. Jeg kommer med en masse gode råd om alt fra udstyr til planlægning, madlavning og adfærd i naturen. Vi tager en snak om, hvordan man holder sig mæt, tør og varm. Og så skal vi selvfølgelig også have en herlig tur sammen, hvor

Stress af i naturen

der både bliver plads til at sanse naturen og til hyggeligt samvær.

Til dig, der føler dig stresset i din hverdag, eller måske er nået over den grænse og er sygemeldt

Du tilbyder også stillevandringer. Hvad er dét?

med stress. Denne gruppe vil handle om at

Det er et tilbud til sårbare mennesker, der har svært ved at føle sig afslappede og naturlige, når

acceptere og give slip og komme til stede i

de er sammen med andre. Vi går sammen ud i naturen med stilheden som omdrejningspunkt.

nuet. Vi mødes i skoven, jeg guider dig igennem

Og naturen gør noget godt for vores krop, vores sanser og vores velvære. På en stillevandring

mindfull walk i skoven, laver energigivende

kan vi være sammen uden at skulle stille krav til os selv og hinanden. Og så slutter vi af med

Qi Gong og meditative øvelser. Du skal være

at sidde omkring et bål sammen. Hvis man har lyst, så kan man godt stille spørgsmål eller dele

indstillet på at være ude i al slags vejr.

noget af dét, man har oplevet. Men man kan også bare vælge at være stille og nyde samværet, naturens lyde og bålets flammer.

Bente Nielsen 212848 (hensyntagende)

SØNDERBORG

Og så har du valgt at blive aktiv i FOF Sønderborgs bestyrelse?

Torsdag kl. 16.00-17.30 Start d. 2. sep. 21

Jeg blev opfordret til at blive bestyrelsesmedlem. Og det sagde jeg ja til. Jeg har altid sat pris

Mødested tilgår de tilmeldte (4 gange) Kr. 385

på aftenskolen. Jeg har altid nydt at sætte mig med det nye aftenskolekatalog og se på alle de mange ting, man kan vælge at gå til. Det er så fint med aftenskolen, at der er et så bredt og alsidigt kursusudbud. Der er så mange muligheder for at udfolde sig kreativt. Eller for at blive bedre til madlavning. For at dyrke musik. Aftenskolen har noget for alle. Og så kan jeg godt lide, at det er et sted, hvor mennesker mødes på tværs af alder og baggrund. Derfor vil jeg godt gøre en indsats for, at endnu flere får øjnene op for, at aftenskolen har så meget at byde på.

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

13


FÆLLESSKAB OG KULINARISKE FRISTELSER Trænger du til inspiration i køkkenet? Meld dig til ét eller flere af vores spændende madlavningskurser. Der er lidt for enhver smag. Tag din ven, veninde, kæreste eller ægtefælle under armen og meld dig til et af vores kulinariske fællesskaber.

Ægte mad, sundhed og næring

Østeuropæisk mad og gæstemad

Sund mad og ægte mad. Dét, kroppen har

Få muligheden for nogle hyggelige timer i

brug for - spis med et formål og jagt stædige

køkkenet sammen med ligesindede. Der er ingen

kulhydrater, ordentligt protein og umættet fedt.

krav til dit niveau, så længe du er klar til nye

Der er efterhånden ved at være rigtig mange

udfordringer. Der vil i forbindelse med hver aften

forskellige produkter på markedet, der findes

blive præsenteret en vin, der passer til aftenens

utrolig meget forarbejdet mad, og i en travl

menu.

hverdag kan det være svært at prioritere de rigtige valg. Det er vigtigt at spise med et formål

Anita Molbo

- start med at spørge dig selv, inden du spiser:

212226

”Gavner dét her mig, eller skader det mig?” Det

Onsdag kl. 18.00-21.45 D. 27. okt.

handler om at finde de gode råvarer med den

og 10. nov. 21

rette næring - det handler om at spise sundt. Der

Sønderskov-Skolen (2 gange)

SØNDERBORG

Kr. 480

skal drikkes vand, der skal fermenteres og laves

Bemærk

Råvarer er ikke medregnet i kursusprisen men afregnes direkte med underviserne. Så vidt muligt oplyser vi en forventet udgift til råvarer på hjemmesiden. Er den ikke oplyst, er du velkommen til at kontakte os. Det kan være en god idé at medbringe et forklæde til kurserne i madlavning.

Er du vores nye underviser?

nemme og velsmagende retter.

Madlavning for mænd

Kim Maratse Meier

Hyg dig med at lave dine livretter og vov dig også

SØNDERBORG

212216

ud i nogle mere spændende menuer fra andre

Lørdag kl. 10.00-14.00. Start d. 4. sep. 21

lande. Vi arbejder i grupper på fire, så vi kan nå

Dybbøl-Skolen (5 gange)

både forret, hovedret og lidt godt til slut. Der

Kr. 845

bliver også tid til at bage gode brød og kager.

Følg med Vi opretter løbende nye hold og kurser. Hold dig orienteret og læs mere på www.fof.dk/soenderborg. Her kan du tilmelde dig døgnet rundt!

Eva Carstensen 220251 Start d. 21. sep. 21 Broager Skole (10 gange)

Vi søger altid nye, dygtige og engagerede undervisere. Har du en god idé eller kompetence, og brænder du for at undervise, så kontakt os på tlf. 93 88 15 97 eller info@fof-sonderborg.dk.

14

BROAGER

Tirsdag i lige uger kl. 18.00-21.30

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

Kr. 1185


FÆLLESSKAB OG KULINARISKE FRISTELSER v

Russiske kager Dette bagekursus har fokus på lækre russiske

Mad- og vinkundskab for mænd

Mad- og vinkundskab for mænd og kvinder

kager til de forskellige begivenheder. Du lærer at

Få muligheden for nogle hyggelige timer i

Få muligheden for nogle hyggelige timer i

håndtere den udfordrende mørdej, og vi vil bage

køkkenet sammen med ligesindede. Der er ingen

køkkenet sammen med ligesindede. Der er ingen

lækre kager til såvel hverdag som fest.

krav til dit niveau, så længe du er klar til nye

krav til dit niveau, så længe du er klar til nye

udfordringer. Der vil i forbindelse med hver aften

udfordringer. Der vil i forbindelse med hver aften

blive præsenteret en vin, der passer til aftenens

blive præsenteret en vin, der passer til aftenens

menu.

menu.

Per Vadgaard Nielsen

Per Vadgaard Nielsen

Anita Molbo 212227

SØNDERBORG

Onsdag kl. 18.00-21.00 D. 24. nov. 21 Sønderskov-Skolen (1 gang)

Kr. 235

220235

KRYDDERI PÅ TILVÆRELSEN

SØNDERBORG

220291

SØNDERBORG

Sidste onsdag i måneden kl. 18.00-21.30

Sidste tirsdag i måneden kl. 18.00-21.30

Start d. 29. sep. 21

Start d. 28. sep. 21

Dybbøl-Skolen (6 gange)

Kr. 875

Dybbøl-Skolen (6 gange)

Kr. 875

En undersøgelse viser, at hvis vi er aktive, hører til i en social kontekst og engagerer os i omverdenen, så vil vi oftere opleve at have et godt liv. Vi bør pleje vores sociale relationer, være en del af noget, der er større end os selv og tænke over, hvad der er meningsfuldt for os. Bente Klarlund, overlæge, professor og sundhedsforsker

HUSK tilmelding

Hold sættes i gang, når der er tilstrækkeligt med tilmeldinger. Er der ikke nok tilmeldte 8-10 dage inden planlagt holdstart, aflyser vi. Tilmeld dig derfor hurtigst muligt, hvis du ønsker at sikre dig en plads.

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

15


MOTION OG SUNDHED Krop og bevægelse for kvinder

Pilates Introduktion

Pilates - effekt med bold

Hvis du er ny i pilates og ikke før er blevet

Et bevægelsessystem til kvinder i alle aldre, der

Et hold for kvinder i alle aldre. Vi er alle udstyret

introduceret for de grundlæggende principper,

vil forbedre konditionen og stramme musklerne

med et bevægeapparat, som skal værnes

kan du tilmelde dig Pilates Introduktion.

op. Medbring pilatesbold (diameter 22 cm) og

og bruges rigtigt, så vi undgår skavanker. Vi

På holdet Pilates Introduktion introduceres du til

liggeunderlag.

vil lave smidighedsøvelser og styrketræning,

grundprincipperne i et roligt tempo, hvor der er

arbejde med kropsholdning og vejrtrækning,

plads til spørgsmål og dialog undervejs.

Bente Lametsch

udstrækning og afspænding. Medbring et

Efter intro-forløbet kan du deltage på holdet

212420

liggeunderlag og evt. et tæppe. Du kan også

for letøvede, hvor underviseren vil guide dig

Mandag kl. 18.00 - 18.55 Start d. 6. sep. 21

have glæde af en lang træningselastik.

igennem pilates-øvelser, som styrker dig på en

Ulkebøl Skole (14 gange) 

nænsom og hensyntagende måde.

221420

Nicole Sylvie Møller 212300

SØNDERBORG Kr. 645

Mandag kl. 18.00 - 18.55 Start d. 3. jan. 22

SØNDERBORG

Isabella Mery-Ann Andersen

Ulkebøl Skole (12 gange)

Kr. 585

GRÅSTEN

Mandag kl. 10.00 - 11.30 Start d. 6. sep. 21

212340 

221300

Torsdag kl. 16.00-17.30. Start d. 9. sep. 21

Mandag kl. 10.00 - 11.30 Start d. 10. jan. 22

221340

Humlehøj-Skolen (12 gange)

Torsdag kl. 16.00-17.30. Start d. 6. jan. 22

Lær at give din baby zoneterapi

Ahlmannsparken (2 gange) 

Vi sidder på gulvet, og far eller mor laver

Kr. 835

Kr. 175

zoneterapi og ansigtsmassage på deres barn, og

Glad og sund bækkenbund

Pilates for let øvede

I dette kursus fokuserer vi på at styrke den

Dette hold er velegnet til dig, der har været

nedre del af kroppen – bækkenet, hofterne,

igennem det intensive introduktionsforløb

knæene. Målet er at opnå øget mobilitet,

Pilates Introduktion. Træningen henvender sig

Gitte Vagner

fleksibilitet og balance. Vi dyrker en blanding

til både mænd og kvinder – alle er velkomne. Vi

212386

af yoga og pilates, og hver session ender med

bevæger hele kroppen igennem. Du vil mærke,

Lørdag kl. 13.00 - 14.50 Start d. 6. nov. 21

et afslappende lydbad. Medbring yogamåtte,

at du får styrket core, baller og arme og samtidig

Aftenskolerne Hus (1 gang)

skumrulle eller massagekugle.

får en fornemmelse af velvære i hele kroppen.

Sayora Otaeva

Isabella Mery-Ann Andersen

212319

SØNDERBORG

212341 

jeg hjælper. Jeg har erfaring med, at børn elsker det, og hvis de har nogle ubalancer, hjælper jeg med dette.

SØNDERBORG Kr. 315

Qi Gong – bevægelser for krop og sind

GRÅSTEN

Mandag kl. 19.00 - 20.30 Start d. 30. aug. 21

Torsdag kl. 16.00-17.00. Start d. 23. sep. 21

Qi Gong er en kinesisk bevægelsesform, der

221319

221341

består af meditative, blide, styrkende og

Mandag kl. 19.00 - 20.30 Start d. 17. jan. 22

Torsdag kl. 16.00-17.00. Start d. 20. jan. 22

smidiggørende øvelser, der skaber flow i dit

Sønderskov-Skolen (15 gange)

Ahlmannsparken (12 gange) 

energisystem, styrker immunforsvaret og giver

Kr. 1075

Kr. 795

dig fornyet energi i krop og sind. Øvelserne

Vær opmærksom

på, at du selv skal medbringe yogamåtte, og hvad der ellers er relevant udstyr for dét hold, du deltager på.

foregår stående, og ALLE kan være med, da

Pilates for let øvede og øvede

øvelserne tilpasses individuelt.

Dette hold er velegnet til dig, der efterhånden

Bente Nielsen

føler dig sikker i grundprincipperne men gerne vil

212330 

have lidt mere udfordring. Målet er at træne sig

Tirsdag kl. 19.00-20.00 Start d. 14. sep. 21

til en forbedret og styrket kropsholdning, at opnå

Ahlmann-Skolen (10 gange) 

større smidighed og at få balance i krop og sind. Vi anvender forskellige småredskaber herunder bold, elastik og 1 kg håndvægte.

Husk tilmelding

Hold sættes i gang, når der er tilstrækkeligt med tilmeldinger. Er der ikke nok tilmeldte 8-10 dage inden planlagt holdstart, aflyser vi. Tilmeld dig derfor hurtigst muligt, hvis du ønsker at sikre dig en plads.

16

Isabella Mery-Ann Andersen 212342 

GRÅSTEN

Torsdag kl. 17.15-18.15. Start d. 23. sep. 21 221342 Torsdag kl. 17.15-18.15. Start d. 20. jan. 22 Ahlmannsparken (12 gange) 

Kr. 795

For yderligere hold i pilates se www.fof.dk/soenderborg

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

SØNDERBORG Kr. 725


MEDITATION, AFSPÆNDING OG DANS Afspænding

DANS

Lær at give din partner zoneterapi

Afspænding er at lade din krop og dit sind

Her er man to voksne sammen og skiftes til at

få hvile og ro. Stress, et travlt hverdagsliv,

Mavedans

ligge på et underlag. Forinden tager man fodbad

bekymringer m.m. gør, at din krop har

Denne feminine træningsform er én af

og får udleveret materiale til at føre zonepunkter

spændinger og nogle gange smerter, som gør,

de ældste former for dans. Mavedans er en

ind på.

at du har svært ved at slappe af, hvilket kan give

fantastisk form for træning, der dog slet ikke

fx søvnproblemer. Du kan blive bedre til at koble

føles som træning, når først du giver slip og

af fra det hektiske og stressende hverdagsliv

nyder musikken og bevægelserne. Mavedans er

ved at lære dig selv at slappe af. Der vil i

god træning for rygsøjle, knæ og bækkenbund.

Lørdag kl. 13.00 - 14.50 Start d. 20. nov. 21

undervisningen bl.a. indgå øvelser, hvormed du

Blandt de mange positive effekter er en

Aftenskolernes Hus (1 gang)

opnår bedre søvn, færre smerter og spændinger,

øget mobilitet, afstresning eller opløsning af

et bedre velvære og mere energi. Medbring din

spændinger i kroppen. Og ligesom ved de

egen yogamåtte, et tæppe og en pude.

fleste andre former for dans er mavedans godt

Gitte Vagner 212387

SØNDERBORG Kr. 315

Træning i varmtvandsbassin

for dopamin- og serotoninniveauet i kroppen.

Træning i varmtvandsbassin er gavnligt for

Dorthe Kruse Masclet

kroppen på mange måder. I det varme vand er

212305

træningen ikke lige så fysisk anstrengende som

Torsdag kl. 17.00 - 18.00 Start d. 7. okt. 21

på land, hvorved dine led skånes. Din balance

221305

udvikles, dit hjerte og kredsløb styrkes, og

Torsdag kl. 17.00 - 18.00 Start d. 20. jan. 22

212322

spændte muskler løsnes. Desuden virker det

Sønderskov-Skolen (10 gange)

Torsdag kl. 18.00 - 19.30 Start d. 2. sep. 21

Medbring mavedansbælte eller et let tørklæde

SØNDERBORG

Sayora Otaeva Kr. 725

SØNDERBORG

221322

varme vand smertelindrende og giver en større bevægelsesfrihed. Du skal være selvhjulpen for

til hofterne.

Torsdag kl. 18.00 - 19.30 Start d. 20. jan. 22

at kunne deltage på vores hold.

Meditation til hverdagsbrug

Aktuelle hold finder du på vores hjemmeside

Meditation er både en særlig sindstilstand, hvor

www.fof.dk/soenderborg.

der er en harmoni af fred og ro, og selve vejen

Hip Hop

eller teknikken til at opnå denne tilstand. Det er

Du lærer de grundlæggende festbevægel-

videnskabeligt bevist, at meditation hver dag

ser og koreografier med en sværhedsgrad, der

har en positiv indflydelse på vores liv på mange

passer til dit niveau. Hip Hop er en dansestil,

Meditation handler ikke om at blive fri for

niveauer og giver overskud, energi, velvære og

der repræsenterer friheden til at lære, vokse

tanker og svære følelser men om at lære at

glæde. I undervisningen vil forskellige tilgange

og udvikle sig. Dette kursus er for alle og

være med dét, der er, uden at du bliver hæmmet

og meditationsteknikker blive gennemgået, så

undervises på et let forståeligt engelsk.

af det. Vi arbejder med klassisk mindfulness-

det er muligt at finde dén meditationsform, der

meditation og elementer fra self-compassion.

passer dig bedst.

Meditation for begyndere

Sønderskov-Skolen (15 gange)

Aleksandra Poziomkowska 212323

Du lærer teknikker, som kan hjælpe dig med at få en dybere kontakt til dig selv og dén, du er. Kom

Dorthe Kruse Masclet

i løst og behageligt tøj, som du kan bevæge dig i.

212308

Malene Marie Nielsen

GRÅSTEN

212460

SØNDERBORG

221323

Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 Start d. 5. okt. 21

Torsdag kl. 19.00 - 20.30 Start d. 20. jan. 22

221308

Ahlmann-Skolen (12 gange)

Kr. 1175

Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 Start d. 18. jan. 22 Kr. 725

Start d. 1. nov. 21 Ahlmannsparken (4 gange)

SØNDERBORG

Torsdag kl. 19.00 - 20.30 Start d. 16. sep. 21

Ahlmann-Skolen (10 gange)

Mandag i lige uger kl. 18.00 - 19.30

Kr. 1075

Kr. 485

Latino solo Dette kursus er for kvinder, der ønsker at føle sig mere sensuelle. Du lærer udtryk ved bevægelse, kontrol over din krop og fleksibilitet. Du lærer cha cha, samba, rumba,

Kom og deltag

i ét eller flere af vores mange motions- og dansehold. For en sundere krop, mere energi, mindre stress og større overskud.

jive-bevægelser og deres variationer med flot og rytmisk musik. Der undervises på et let forståeligt engelsk. Aleksandra Poziomkowska 212324

SØNDERBORG

Tirsdag kl. 19.00 - 20.30 Start d. 14. sep. 21 221324 Tirsdag kl. 19.00 - 20.30 Start d. 18. jan. 21 Ahlmann-Skolen (12 gange)

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

Kr. 1175

17


YOGA Senioryoga

Mor-yoga

Cosmic Yoga

Med alderen forandres kroppen, og du

Du har lige født din lille, smukke baby,

Her har du mulighed for at få undervisning af en

kan ikke mere det samme. Yogaen giver dig

og din læge har sagt god for, at du kan begynde

lærer, der kommer dérfra, hvor yogaen startede.

mulighed for at styrke, strække, smidiggøre og

din genoptræning. Lad os hjælpe dig med

Sayora er født og opvokset i Centralasien, og

arbejde med krop og sind på en blid og rolig

stille og roligt at øge din energi, styrke og

hendes yogastil passer til begyndere såvel som

måde. Derfor er der på dette hold særligt fokus

udholdenhed. Kom og mød andre nye mødre

viderekomne. Undervisningen foregår på et

på arbejde med balancen, rygsøjlen og hoften,

på dette restorative og energigivende yoga-

letforståeligt engelsk. Medbring yogamåtte.

så både kroppen og sindet kan fungere optimalt

efterfødselshold. På holdet fokuserer vi på DIG

langt oppe i alderen, og du kan bevare et godt

og din genoptræning, men du er selvfølgelig

Sayora Otaeva

og sundt helbred. Du vil opleve mere energi, en

velkommen til at tage din lille baby med. Holdet

212312

ydre og indre ro og i det hele taget mere glæde i

undervises på et letforståeligt engelsk.

Tirsdag kl. 10.00 - 11.30 Start d. 31. aug. 21 221312

din hverdag. Medbring yogamåtte. Sayora Otaeva Dorthe Kruse

212380

Masclet

Tirsdag kl. 10.00 - 11.30 Start d. 11. jan. 22

SØNDERBORG

Humlehøj-Skolen (15 gange)

221380

Torsdag kl. 9.00 - 10.15 Start d. 7. okt. 21

Torsdag kl. 16.00 - 17.15 Start d. 20. jan. 22

221310

Ahlmann-Skolen (15 gange)

Kr. 950

Torsdag kl. 9.00 - 10.15 Start d. 20. jan. 22 212311 Torsdag kl. 10.30 - 11.45 Start d. 7. okt. 21

Udendørs senioryoga

221311

Vi har særligt fokus på stående stillinger,

Torsdag kl. 10.30 - 11.45 Start d. 20. jan. 22

der forbedrer balanceevnen, rygsøjlen og hoften

Humlehøj-Skolen (10 gange)

samt alle kroppens led, og du får stærkere og

Kr. 795

sundere fødder og ben. Dermed kan kroppen

AUGUSTENBORG

og sindet fungere optimalt langt op i alderen, og

Fredag kl. 10.00-11.15. Start d. 17. sep. 21

du kan bevare et godt og sundt helbred. Du vil

221410

opleve mere energi, en ydre og indre ro og i det

Fredag kl. 10.00-11.15. Start d. 21. jan. 22

hele taget mere glæde i din hverdag. Medbring

Augustenborg Hallerne (10 gange)

dine kondisko, en klapstol og en yogamåtte.

212415

Kr. 795

HØRUPHAV

Dorthe Kruse Masclet

GRÅSTEN

Mandag kl. 11.15-12.30. Start d. 20. sep. 21

212444

221415

Tirsdag kl. 10.00 - 11.00 Start d. 10. aug. 21

Mandag kl. 11.15-12.30. Start d. 24. jan. 22 Knøs’ Gård (10 gange)

Ahlmannsparken (8 gange)

Kr. 615

Kr. 725

Tirsdag kl. 9.00 - 10.15 Start d. 5. okt. 21

Cosmic Yoga i naturskønne omgivelser

221440

Yoga for alle niveauer på en smuk og energifyldt

Tirsdag kl. 9.00 - 10.15 Start d. 11. jan. 22

lokation. Kom og gør noget godt for krop og sind.

212440

GRÅSTEN

212441 Tirsdag kl. 10.30 - 11.45 Start d. 5. okt. 21

Sayora Otaeva

221441

212314

Tirsdag kl. 10.30 - 11.45 Start d. 11. jan. 22

Mandag kl. 9.00-10.30 Start d. 23. aug. 21

221442

221314

Tirsdag kl. 9.00 - 10.15 Start d. 29. mar. 22

Mandag kl. 9.00-10.30 Start d. 7. feb. 22

221443

HYTTEN Broagermark (10 gange) 

BROAGER

Kr. 1560

Tirsdag kl. 10.30 - 11.45 Start d. 29. mar. 22 Ahlmannsparken (10 gange)

18

Kr. 1075

Torsdag kl. 16.00 - 17.15 Start d. 2. sep. 21

SØNDERBORG

212310

212410

SØNDERBORG

Kr. 795

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

Vær opmærksom

på, at du selv skal medbringe yogamåtte, og hvad der ellers er relevant udstyr for dét hold, du deltager på.


HENSYNTAGENDE MOTION Hensyntagende hold er tilrettelagt, så der tages ekstra hensyn til den enkeltes særlige behov. Holdene gennemføres med maksimalt 7 deltagere. Der er ikke krav om lægeerklæring, men underviseren vil ved kursusstart bede dig underskrive en tro- og loveerklæring som bekræftelse på din funktionsnedsættelse eller dine særlige behov.

Stolegymnastik Stolegymnastik er til dig, der gerne vil holde

Stillegang i naturen - for dig der er ramt

gang i puls og styrke uden øvelser liggende

Vi bliver alle på et tidspunkt ramt i livet. Det kan

på gulvet. Øvelserne udføres stående eller

være i form af stress, angst, depression eller tab

siddende med fokus på nakke, skuldre, ryg,

og sorg. Ind i mellem kan det være en ensom

ben og fødder. Der anvendes elastik og bold til

vandring. På dette hold går vi sammen for en

både stående og siddende øvelser. Du må gerne

stund uden, at du behøver at sige en masse eller

medbringe et par flasker fyldt med vand eller

forklare dig. Vi går ud i skoven i stilhed, mens

sand, som du skal bruge til styrketræning med

vi lader naturen give næring til vores sanser.

vægt. Der sættes pris på godt humør og lyst til

Undervejs vil der være lette fysiske øvelser, som

at forbedre sin grundform.

kan bane vej for øget nærvær og jordforbindelse. Den sidste halve times tid bruger vi rundt om

Nicole Sylvie Møller 212830

bålet. Måske synger vi en sang, måske bliver der

SØNDERBORG

Onsdag kl. 10.30-11.15 Start d. 8. sep. 21

fortalt en historie, eller måske er der én, der har lyst til at dele en oplevelse fra turen.

221830 Onsdag kl. 10.30-11.15 Start d. 12. jan. 22

Malene Marie Nielsen

Humlehøj-Skolen (12 gange) 

212846

Kr. 585

GRÅSTEN

Tirsdag i lige uger kl. 16.00-17.40 Start d. 24. aug. 21

Træning for apopleksiog Parkinsonramte

Du kommer ikke til at kede dig.

Træning og bevægelse til musik for personer

Dette kursus henvender sig hovedsageligt

med Parkinson eller følger efter apopleksi. Vi

til personer med Parkinson og bevægelses-

arbejder med balance, styrketræning med/uden

hæmmede. På dette hold vil du arbejde med

elastikker, konditionstræning, bevægetræning

alle kroppens muskler og dermed blive mere

samt koordinationsøvelser. Træningen afsluttes

funktionsdygtig i din hverdag. Vi vil bl.a.

med ud- og afspænding. Træningsøvelserne

træne finmotorik, balance, koordination samt

bliver tilpasset dig og foregår i dit tempo.

strækøvelser og stemme.

Kennet Franson

Grace Heim

212820

Bevægelse fra top til tå

SØNDERBORG

212842

Gråsten Skov (4 gange) 

SØNDERBORG

Fredag kl. 14.00-14.45 Start d. 3. sep. 21

Onsdag kl. 13.15-14.00 Start d. 29. sep. 21

221820

221842

Fredag kl. 14.00-14.45 Start d. 14. jan. 22

Onsdag kl. 13.15-14.00 Start d. 2. feb. 22

Humlehøj-Skolen (15 gange) 

Humlehøj-Skolen (10 gange)

Kr. 685

Kr. 385

Stress af i naturen Til dig, der føler dig stresset i din hverdag, eller måske er nået over den grænse og er sygemeldt med stress. Denne gruppe vil handle om at acceptere og give slip og komme til stede i nuet. Vi mødes i skoven, jeg guider dig igennem mindfull walk i skoven, laver energigivende Qi Gong og meditative øvelser. Du skal være indstillet på at være ude i al slags vejr. Bente Nielsen 212848

Kr. 675

SØNDERBORG

Torsdag kl. 16.00-17.30 Start d. 2. sep. 21 Mødested tilgår de tilmeldte (4 gange) 

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

Kr. 385

19


KREATIV FRITID

BEMÆRK

Undervisningsmaterialer er som udgangspunkt IKKE inkluderet i prisen. Dem medbringer du selv eller køber og afregner dem direkte hos underviseren. Så vidt muligt oplyser vi en forventet materialeudgift på hjemmesiden. Er den ikke oplyst, er du velkommen til at kontakte os. Enkelte kurser har dog startmaterialer inkluderet i prisen - dette vil i så fald også fremgå af hjemmesiden.

Husk tilmelding

Hold sættes i gang, når der er tilstrækkeligt med tilmeldinger. Er der ikke nok tilmeldte 8-10 dage inden planlagt holdstart, aflyser vi. Tilmeld dig derfor hurtigst muligt, hvis du ønsker at sikre dig en plads.

Frie sting og efterårsblomster

Pileflet Kan du lide at arbejde med hænderne? Er du vild

Sådan broderer du enkle blomster i frie sting til

med naturmaterialer? Vil du gerne udfordres?

dekoration på beklædning, tasker, poser eller

Så er et kursus lige noget for dig. Vi skal lave

andet. Du får den grundlæggende viden, der

kurve, fuglefoderhuse, bakker, hjerter, stjerner,

skal til for at komme i gang med at brodere. Du

kranse, plantestativer og mange andre ting. Du

lærer fem frie sting, som du kan sammensætte

vil komme til at lære flere forskellige teknikker

i det uendelige til nye blomster og dekorationer.

og prøve forskellige modeller af. Er du begynder,

Underviseren har forberedt en opgave til dig,

starter vi med noget, der er overkommeligt.

som er lige til at gå i gang med. Efter denne dag

Har du flettet før, har jeg nogle lidt større

har du fået sting og teknikker med dig, og du er

udfordringer med. Du vil komme hjem med

klar til at brodere videre derhjemme.

flere forskellige ting i pil, som du vil glædes over mange år frem. Medbring en beskærersaks.

Lone Laursen Bollmann 212530

SØNDERBORG

212570

Mandag d. 11. okt. 21 kl. 14.00-17.45 Café Krea (1 gang)

Jane Enemark

Kr. 265

212571 Torsdag kl. 18.00-21.40. Start d. 4. nov. 21

Malekursus

221570

En kreativ billedkunst. Er du glad for at male,

Torsdag kl. 18.00-21.40. Start d. 20. jan. 22

så tag på dette malekursus og dyrk glæden

221571

ved at skabe dine helt egne malerier. På dette

Torsdag kl. 18.00-21.40. Start d. 17. mar. 22

malekursus lærer du alle teknikkerne og finder

Ulkebøl Skole (4 gange)

dit eget billedsprog. På kurset arbejder du med akrylmaling og nye maleteknikker inden for portrætmaling. Santa Del Valle Brito de Rotvel 212560

SØNDERBORG

Torsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 7. okt. 21 221560 Torsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 20. jan. 22 Aftenskolernes Hus (6 gange) 

Kr. 985

COVID-19

Vi tilpasser naturligvis løbende vores undervisning i forhold til de seneste anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Passion er, når aktiviteten er belønning nok i sig selv. Citat, Anne Kirketerp

20

SØNDERBORG

Torsdag kl. 18.00-21.40. Start d. 16. sep. 21

Anne kommer til Sønderborg og holder foredrag d. 2. marts 2022 Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

Kr. 735


KREATIV FRITID Inkrustation med strå Indlæg med sugerør er vegetabilsk guld. Kast

Sy eller væv med rocaiperler

Maling af sten og små lærreder

dig ind i håndværkets verden, hvor den flotte

Prisen er inkl. startmaterialer.

Det er vildt hyggeligt og afstressende at male

halm skaber en sådan effekt ved hjælp af guld

Lav smykker med rocaiperler. På perlevæven

på sten. Du får lidt forskellige teknikker og

eller sølv. Det kræver en særlig teknik kendt

kan du væve flade armbånd med tekst eller små

idéer til, hvordan man gør. Stenene skal du selv

fra 1800-tallet. Dette er måske det eneste

motiver. I hånden kan du sy rør til armbånd eller

samle. Gerne glatte, lyse og lidt flade. De er de

eksempel på, at man var nødt til at ”forfalske”

halskæder. Først vælges eller tegnes et design.

nemmeste at male på.

et ædelmetal under den sædvanlige halm.

Vi syr eller væver med rocaiperler i forskellige

Vi vil give nyt look til træting, som du bedes

størrelser.

Tina Bonde

Pia Devantier

mestre dit eget produkt.

212583 Anita Molbo 212580

SØNDERBORG

Tirsdag d. 5. okt. 21 kl. 18.00-21.30

SØNDERBORG

Café Krea (1 gang)

Café Krea (2 gange)

Torsdag d. 7. okt. 21 kl. 18.00-21.30

Kr. 325

Broagerhus (1 gang)

kl. 10.00-14.00 Kr. 445

Kr. 245

Alcohol Ink Alcohol Ink er, som navnet afslører, alkoholbaseret blæk og kan bruges på glatte

Flet med rullet avispapir

Kr. 245

BROAGER

Onsdag kl. 19.00-21.30. Start d. 17. nov. 21

212594

Lørdag og søndag d. 13. og 14. nov. 21 Aftenskolernes Hus (2 gange)

SØNDERBORG

212592

medbringe. Ved hjælp af strå vil du designe og

flader som syntetisk papir, glas, klinker eller

Prisen er inkl. startmaterialer.

metal. Men ikke på almindeligt papir eller andet

I ruller avispapir til lange rør. Rørene rulles

der suger farven. Alcohol Ink tørrer hurtigt og

eller flettes til lysestager, lamper, kurve osv.

er spændende at arbejde med, da den blander

Der flettes på begynderniveau, men alle må

sig på overflader og giver en fed effekt, når den

naturligvis gerne lære fra sig. Alt ”males”

”skubber” andre farver væk. Du kan prøve at

med trælim og evt. med almindelig maling

male på syntetisk papir og på lærred, der først

efterfølgende.

er mættet med limlak. Og du kan bagefter bruge

Følg med

Vi opretter løbende nye hold og kurser. Hold dig orienteret og læs mere på www.fof.dk/soenderborg. Her kan du tilmelde dig døgnet rundt!

tusser til at tegne mønstre ovenpå. Pia Devantier 212582

SØNDERBORG

Tina Bonde

SØNDERBORG

Onsdag kl. 19.00-21.30. Start d. 27. okt. 21

212590

Café Krea (3 gange)

Tirsdag d. 2. nov. 21 kl. 18.00-21.30

Kr. 310

Café Krea (1 gang) 212595

Macramé – knyt dine egne smykker

Kr. 245

BROAGER

Onsdag d. 3. nov. 21 kl. 18.00-21.30 Broagerhus (1 gang)

Kr. 245

Har du drømt om at bære dén sten, du har fundet i Danmark eller på ferie i udlandet, med dig på en helt unik måde? Nu går drømmen i opfyldelse. Her lærer du forskellige måder på at ”indpakke” din lille skat, så den bliver til en vidunderlig accessory. Ramona Roesch 212584 

SØNDERBORG

Onsdag kl. 17.00-19.30. Start d. 1. sep. 21 Café Krea (7 gange) 

Kr. 885

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

21


KREATIV FRITID Bemærk Undervisningsmaterialer er som udgangspunkt IKKE inkluderet i prisen. Dem medbringer du selv eller køber og afregner dem direkte hos underviseren. Så vidt muligt oplyser vi en forventet materialeudgift på hjemmesiden. Er den ikke oplyst, er du velkommen til at kontakte os. Enkelte kurser har dog startmaterialer inkluderet i prisen - dette vil i så fald også fremgå af hjemmesiden.

FOR BØRN OG VOKSNE

Betondag for børn og voksne Prisen er for ét barn ifølge med en voksen og er inkl. startmaterialer.

Glasdag for børn og voksne

Betonstøbning til både inde- og udendørspynt. Lær at lave fuglebade, havenisser, pynte-

Prisen er for ét barn ifølge med en voksen og er

pindsvin, vaser og meget andet. Beton tager

inkl. startmaterialer.

tid om at størkne. Forvent derfor ikke at få den

Glasdag er en kreativ og sjov dag, hvor man som

færdige figur med hjem samme dag. Vi har

forældre, bedsteforældre, tante, onkel eller en

færdiglavede betonfigurer, som børnene kan

god ven kan få en hyggelig og kreativ dag med

male samme dag.

barnet. Barnet skal være fyldt 8 år. I floatglas er der mulighed for at lave julepynt, påskepynt,

Preben Schou

fade, dyr, smykker, fyrfadsstager og lanterner.

212526 

Kun fantasien sætter grænser. Ved glasperler er

Lørdag d. 25. sep. 21 kl. 10.00-14.00

der mulighed for at lave armbånd, øreringe og

212527 Lørdag d. 27. nov. 21 kl. 10.00-14.00

halskæder.

221526 Lørdag d. 5. feb. 22 kl. 10.00-14.00 221527 Lørdag d. 7. maj 22 kl. 10.00-14.00

Tine Callesen og Ulla Stolberg 212520 

Blæksprutterne (1 gang)

SØNDERBORG

221520 Lørdag d. 5. feb. 22 kl. 10.00-14.00 221521 Lørdag d. 7. maj 22 kl. 10.00-14.00 Blæksprutterne (1 gang)

Kr. 375

Hold sættes i gang, når der er tilstrækkeligt med tilmeldinger. Er der ikke nok tilmeldte 8-10 dage inden planlagt holdstart, aflyser vi. Tilmeld dig derfor hurtigst muligt, hvis du ønsker at sikre dig en plads.

22

Kr. 275

Lørdag d. 25. sep. 21 kl. 10.00-14.00 212521 Lørdag d. 27. nov. 21 kl. 10.00-14.00

Husk tilmelding

SØNDERBORG

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev. På dén måde bliver du altid opdateret med vores aktuelle og nye tilbud.


KREATIV FRITID STRIK OG GARNFARVNING

FyraftensGARNcafé Kom og deltag i vores hyggelige fællesskab hver

JUL

anden fredag hos Café Krea. Om du er strikker

Julen er hjerternes fest

eller hækler, nybegynder eller rutineret, strikker

Sådan broderer du julehjerter i frie sting.

pastel, retro, klassisk eller noget helt fjerde er

Du lærer 5-6 frie sting, som du kan bruge i det

Mange små detaljer kan gøre vores håndstrik

uden betydning. Vi mødes for fællesskabet

uendelige til dine personlige, broderede hjerter,

rigtig lækkert og spændende at udføre. Ikke

og om passionen for håndværket og hjælper

og du lærer, hvordan du monterer hjerter, helt

mindst, når der skal klippes op i mønsterstrik

hinanden, hvor vi kan. Tag et projekt – eller

enkelt. Du får idéer og inspiration, og du kan

til kofter og trøjer, bliver detaljen afgørende for,

ti – under armen og kom og vær en del af dette

arbejde videre derhjemme. Undervisningen er

om resultatet står mål med anstrengelserne.

inspirerende fællesskab.

individuel - for nybegynderen og den øvede.

Delikate detaljer i dit strik

En dårlig montering kan simpelthen ødelægge

SØNDERBORG

et arbejde, der er nok så flot strikket. Det lyder

212545

svært at klippe op i sit strikketøj, og mange viger

Fredag fra kl. 14.00. Start d. 27. aug. 21

212531

tilbage for at gøre det af frygt for at ødelægge

221545

Mandag d. 15. og 22. nov. 21 kl. 14.00-17.45

det strikkede. Det er altså ikke farligt, når man

Fredag fra kl. 14.00. Start d. 14. jan. 22

ved, hvordan det kan gøres. På workshoppen

Café Krea (9 gange)

SØNDERBORG

Café Krea (2 gange)

Kr. 450

Kr. 100

afprøver vi nye teknikker i opslagning og aflukning. Vi strikker forskellige flotte kanter

Lone Laursen Bollmann

Lav dine egne julekort

og et næsten perfekt knaphul. Og så prøver vi

Plantefarvning af garn

Du kan lave kort, hvor du kan stanse

at klippe op i en mønsterstrikket prøve, som

Kom med på et lynkursus i plantefarve og lær

motiver ud på en sizzexmaskine med forskellige

vi skal montere kanter på… flere muligheder

at udnytte naturens fantastiske farvestoffer

skabeloner. Jeg har både maskine og mange

gennemgås, og en enkelt afprøves! Og det

til at farve dit eget garn. På kurset lærer du,

forskellige dies med, du kan låne. Det vil være

kræver ikke en symaskine!

hvilke planter du kan farve dit garn med, og

oplagt at lave julekort og til-og fra-kort. Men du

vi farver selvfølgelig en masse garn. Du lærer

kan selvfølgelig også lave fødselsdags-, bryllups-

grundprincipperne til plantefarvning med planter

og dåbskort m.m. Jeg vil også vise, hvordan du

samlet i den danske natur samt et par enkelte

bruger stempler til kort.

Hanne Pjedsted 212540

SØNDERBORG

Lørdag d. 2. okt. 21 kl. 10.00-15.00 Aftenskolernes Hus (1 gang)

udenlandske farvematerialer. Tina Bonde

Kr. 455 212550

SØNDERBORG

Torsdag d. 2. dec. 21 kl. 18.00-21.30 Broagerhus (1 gang)

Lørdag d. 4. sep. 21 kl. 10.00-17.00 Ahlmann-Skolen (1 gang)

BROAGER

212589

Lotte Denckert Andersen

Kr. 485

212588

Kr. 245

SØNDERBORG

Tirsdag d. 7. dec. 21 kl. 18.00-21.30 Aftenskolernes Hus (1 gang)

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

Kr. 245

23


KREATIV FRITID SYKURSER

Denim i Upcycling

Sy til din bolig

Her har du mulighed for at få noget nyt ud

Her kan du friske op i boligen med sjove og

af dine cowboybukser. Kurset i recycling af

spændende ting. Sy nye puder til din sofa eller

Hvis du gerne vil lære at sy tasker med

cowboybukser/denim er oplagt for dig, der

hyggetæppe, dørstopper, kurve til opbevaring,

god finish og lækre detaljer, så er denne

elsker at sy af genbrugsmaterialer. Har du

gardiner mm. Det kan også være til noget

workshop noget for dig. Kurset tager

cowboybukser e.l., du ikke bruger mere - gerne

udendørs som hynder til dine havestole, noget

udgangspunkt i Faster Badasters vejledninger,

slidte eller hullede? Næsten alt kan genanvendes

til børneværelset som legetæppe og legetøj

der vægter finish og detaljer meget højt.

til noget andet/nyt. Du har mulighed for at være

eller måske noget til dit syværelse. Der er frit

Hendes mønstre strækker sig fra den store

din egen designer med hjælp fra din underviser,

valg, og der er er mange muligheder. Har du

MEGAShopper over den lille gå-i-byen-

som er Fashion Designer og skrædder. Der

projektet klar eller kun idéer og tingene til det

taske (FasterBag) til et etui eller en taske til

er mange muligheder med cowboystof som

med, hjælper jeg dig i gang. Der er plads til

håndarbejdsprojekter og -grej. Du kan være med

fx tasker, pennalhuse, punge, puder o.l. men

at dele idéer og inspiration med hinanden. Vi

uanset, om du er nybegynder eller lidt mere øvet

også tøj som fx bukser, jakker, kjoler o.l., hvor

får alle nogle hyggelige timer sammen i godt

- der er udfordringer til alle. På hjemmesiden

man syer mindre stykker sammen i forskellige

selskab med hinanden, og I kommer hjem med

fasterbadaster.dk kan du se en oversigt over alle

nuancer. Det er også vigtigt, hvilket projekt

et nyt produkt samt nye teknikker og ny viden i

syvejledningerne og deres sværhedsgrad.

du vælger, så det passer nogenlunde til dit

rygsækken. Dette kursus er til nybegyndere og

niveau. Kurset er for nybegyndere og øvede, og

øvede, hvor du vælger et projekt, som passer

sammen vælger vi et projekt, der passer til dit

nogenlunde til dit niveau.

Sy din egen lækre taske

Annette Munk Landkildehus 212512

AUGUSTENBORG

niveau. Husk at følge mig på Facebook. Meiken Vilhelm

Lørdag d. 30. okt. 21 kl. 10.00-14.00 Quiltegavlen (1 gang)

Kr. 425

Meiken Vilhelm 212514

Refashion, Upcycling og Recycling

212517

SØNDERBORG

AUGUSTENBORG

Lørdag d. 13. nov. og søndag d. 14. nov. 21

Torsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 30. sep. 21

kl. 10.00-15.00

221514

Quiltegavlen (2 gange)

Kr. 595

Torsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 13. jan. 22

Kom og redesign dit tøj med upcycling og

221534

recycling. Drømmer du om en mere bæredygtig

Torsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 17. mar. 22

Modesyning

livsstil, så kom på kursus og lær at upcycle

Aftenskolernes Hus (8 gange)

Er du interesseret i at sy men har brug for hjælp

Kr. 985

og recycle dit gamle tøj. Her har du mulighed

og vejledning til at komme godt i gang? Så er der

for at få nyt liv i dit gamle tøj ved at sy det om

mulighed for at få en masse fif og inspiration.

eller skabe et helt nyt design. Du har mulighed

Sy din egen bh

for at være din egen designer med hjælp

Vi begynder kurset med en gennemgang af

nye puder til boligen. Er du begynder eller øvet

fra din underviser, som er Fashion Designer

forskellige materialer, så man har et godt

betyder intet, da der undervises individuelt. Du

og skrædder. Medbring gerne flere ting til

grundlag for at vælge det helt rigtige til sin bh.

vil få vejledning til indkøb af materialer. Vel mødt

inspirationsaften, som vi starter op med den

Derefter kigger vi på opsyede modeller for at få

til nogle hyggelige og kreative aftener. Du skal

første dag, hvor vi så i fællesskab kan finde

en fornemmelse af, hvad man kunne tænke sig

medbringe din egen symaskine.

nogle gode idéer. Vi laver en runde, hvor alle får

at sy. Når man har valgt model og materialer,

lov til at inspirere hinanden på dét niveau, man

starter det egentlige arbejde. Man begynder

Vicky Fallesen

er på inden for syning. Du må gerne have nogle

med at tegne sit mønster op, klippe modellen ud

212500

idéer eller tanker klar, når du kommer, ellers

i de valgte materialer, og så går man i gang med

Tirsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 28. sep. 21

finder vi nogle i fællesskab. Husk at følge mig på

at sy. Det er en forudsætning for et godt resultat,

221500

Facebook.

at man er fortrolig med sin symaskine. Undervejs

Tirsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 11. jan. 22

bliver der undervist i relevante teknikker som fx

221501

påsyning af elastik, tubebånd osv.

Tirsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 15. mar. 22

Meiken Vilhelm 212513

Du kan sy nyt tøj, forandre det gamle eller sy

SØNDERBORG

Broagerhus (8 gange)

Tirsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 28. sep. 21

Merete Hansen

221513

212515

Tirsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 11. jan. 22

Torsdag d. 7. okt. og fredag d. 8. okt. 21

221533

kl. 10.00-16.00

BROAGER

Tirsdag kl. 19.00-21.45. Start d. 15. mar. 22

212516

Aftenskolernes Hus (8 gange)

Lørdag d. 11. dec. og søndag d. 12. dec. 21

Kr. 985

kl. 10.00-16.00 Broagerhus (2 gange)

24

Kr. 835

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

BROAGER

Kr. 1025


KREATIV FRITID Paper piecing og strimmelteknik

BLOK og Log Cabin

Patchwork

Vælg mellem Leg med en BLOK eller

Kurset er for begyndere og øvede. Du kan sy

Paper Piecing: Du har en stregtegning,

Log Cabin. Leg med en BLOK: Du syer en blok

patchwork på symaskine eller i hånden: Du

hvor du syer stofstykker ned på, du syer på

og sætter dem derefter sammen, som du ønsker

kan sy japansk foldeteknik, sy stofstykker ned

stregerne, så her kan alle være med. Der er

- der er mange muligheder. Er du begynder,

på vlieseline og papir eller sy strimmelteknik.

flere sværhedsgrader at vælge imellem, så der

vælger du en stor blok, er du øvet, kan du vælge

På symaskine er der mange lette og sjove

er noget for nybegynderen og for den øvede.

en lille blok, og der vil være flere muligheder,

teknikker. Du kan sy i hånden over pap eller

Bargello: Du syer et antal stofstrimler sammen

også selv om du ønsker et mindre arbejde.

på amerikansk. Alt efter ønske kan du sy små

til et panel, skærer panelet op i nye strimler, syer

Log Cabin: Du skærer strimler op i forskellige

eller store projekter. Bemærk! Har du skiftende

disse strimler sammen og skaber forskellige

længder og syer dem derefter sammen, derefter

arbejdstider, kan du pendle imellem kurserne.

mønstre. Der er flere sværhedsgrader, så her

vælger du, hvordan du sætter blokkene sammen

Efterårssæsonens kurser afsluttes med

kan både nybegynderen og den øvede være

- der er mange muligheder. Er du begynder,

julehygge. Materialer medbringer du selv eller

med.

vælger du en stor blok, er du øvet, kan du vælge

køber hos underviser.

en lille blok, og der vil være flere muligheder, Helene Friis 212597

også selv om du ønsker et mindre arbejde.

AUGUSTENBORG 221596

kl. 10.00-16.00 Quiltegavlen (2 gange)

Kr. 625

AUGUSTENBORG

 Helene Friis

Lørdag d. 2. okt. og søndag d. 3. okt. 21

Helene Friis Se alle holdmuligheder på

AUGUSTENBORG

www.fof.dk/soenderborg Quiltegavlen (6 gange) 

Lørdag d. 5. feb. og søndag d. 6. feb. 21

Kr. 765

kl. 10.00-16.00 Quiltegavlen (2 gange)

Kr. 625

Bemærk Undervisningsmaterialer er som udgangspunkt IKKE inkluderet i prisen. Dem medbringer du selv eller køber og afregner dem direkte hos underviseren. Så vidt muligt oplyser vi en forventet materialeudgift på hjemmesiden. Er den ikke oplyst, er du velkommen til at kontakte os. Enkelte kurser har dog startmaterialer inkluderet i prisen - dette vil i så fald også fremgå af hjemmesiden.

Brug tiden på noget, der gør dig glad!

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

25


MUSIK OG SANG Klaver- og keyboardundervisning

Klassisk og rytmisk klaverundervisning

Guitar Der tilbydes guitarundervisning på alle niveauer

Har du et klaver eller keyboard derhjemme,

Er du glad for musik og klaverets toner? Vil du

og i alle stilarter: Rock/pop/blues/jazz/klassisk

og har du lysten til at øve dig derhjemme? Så

spille klassisk klaver, fx musikkens gamle mestre

etc. Der vil blive taget udgangspunkt i den

kan du melde dig til dette kursus. Om du er

Mozart, Bach eller Beethoven? Eller har du mere

enkelte elevs behov. Undervisningen vil bl.a.

begynder eller vil genopfriske eller fortsætte

lyst til at spille popmelodier, folkekære sange

indeholde nodelære, becifringsspil (akkordspil),

dit klaver- eller keyboardspil er underordnet.

eller bare spille en god melodi? Alt kan lade sig

diverse teknikker, improvisation etc. Kontakt Jon

Vi finder det passende niveau at starte på.

gøre! Hjælp til selvhjælp. Kurset henvender sig til

Hemmersam på tlf. eller sms: 20 47 64 87 for

Efter ønske vil vi beskæftige os med klassiske

begyndere, let øvede og øvede. Vi får os en snak

nærmere aftale.

klaverstykker, rytmiske klaverstykker og spil

om den enkeltes behov og ønsker. Jon Hemmersam

efter becifringer. Keyboardet er du velkommen til Helena Michelsen

at medbringe til undervisningen. Hannelore Nissen-Berdiin 212700 

SØNDERBORG

Tid og sted efter aftale, Sønderborg Kommune

Tid og sted efter aftale, Sønderborg Kommune

220736 (10 gange 20 min.) 

Kr. 880

220710 (10 gange 20 min.) 

Kr. 880

220737 (10 gange 30 min.) 

Kr. 1185

220711 (10 gange 45 min.) 

Kr. 1795

220738 (10 gange 45 min.) 

Kr. 1795

Mandag kl. 9.00 – 14.00 Start d. 30. aug. 21 Start d. 10. jan. 22

Klaver- og keyboardundervisning

Begynder er for dig, der ingen erfaring har med

Aftenskolernes Hus

Har du lyst til at lære at spille klaver eller

at spille på guitar men går med en drøm om

keyboard, klassisk eller rock, julesalmer,

at lære at spille guitar og måske synge til. På

Lady Gaga eller bare det hele? Der vil blive

begynderholdet lærer du dine første akkorder -

taget udgangspunkt i individuelle behov. Der

første strums - og arbejder i løbet af kurset med

Mandag kl. 9.00 – 14.00

undervises enkeltvis. Kontakt Jens Nordborg på

at kombinere stemme og guitarspil. Let øvede er

Start d. 30. aug. 21

tlf. 60 74 96 60, og vi finder en tid og et sted, der

til dig, der har spillet i et års tid eller to eller har

221701 Mandag kl. 9.00 – 14.00

passer dig.

spillet tidligere og trænger til en genopfrisker.

221700 Mandag kl. 9.00 – 14.00

(15 gange 30 min.) 212701 

Kr. 1760

SØNDERBORG

Guitar og sang

Start d. 10. jan. 22

Vi arbejder med gode sange, mere avancerede Jens Nordborg

Aftenskolernes Hus, (15 gange 45 min.) 212702 

Kr. 2515

NYBØL

akkorder og strums samt grundlæggende

Tid og sted efter aftale, Sønderborg Kommune

improvisation i bluesskalaen. Øvede er for dig,

220714 (15 gange 20 min.) 

Kr. 1185

der har spillet i nogle år og har godt styr på de

220715 (15 gange 30 min.) 

Kr. 1760

musikalske grundbegreber og guitarteknikker.

Mandag kl. 15.00 – 18.00

Vi kan bl.a. arbejde med mere avanceret

Start d. 30. aug. 21 Start d. 10. jan. 22 Nybøl Skole (15 gange 30 min.) 

musikteori og grundlæggende jazzimprovisation,

Klaverundervisning

221702 Mandag kl. 15.00 – 18.00

smagfulde guitarrytmer, blues, rock eller mere avanceret fingerspil.

Det er aldrig for sent. Kunne du tænke Kr. 1760

dig at lære at spille klaver eller genoptage klaverspillet? Kurset er både for begyndere

Jesper Westergaard

og øvede. Der undervises inden for genrerne

Tid og sted efter aftale, Sønderborg Kommune

Mandag kl. 15.00 – 18.00

klassisk klaver eller populærmusik. Der lægges

220740 (10 gange 20 min.) 

Kr. 880

Start d. 30. aug. 21

en individuel plan og undervises enkeltvis.

220741 (10 gange 45 min.) 

Kr. 1795

221703 Mandag kl. 15.00 – 18.00

Kontakt Anna Zaabalawi på tlf. 29 11 06 61 for

212703 

NYBØL

Start d. 10. jan. 22 Nybøl Skole (15 gange 45 min.) 

nærmere aftale.

Jagthornsblæsning

Kr. 2515 Anna Zaabalawi

212704 

NYBØL

Er du jæger eller blot interesseret i

Tid og sted efter aftale, Sønderborg Kommune

jagthornsblæsning, er dette holdet for dig, hvor

Tirsdag kl. 15.00 – 18.00

220717 (10 gange 20 min.) 

Kr. 880

vi starter med helt enkle signaler. Kendskab til

Start d. 31. aug. 21

220718 (10 gange 45 min.) 

Kr. 1795

noder er ingen forudsætning. Der lægges en

221704 Tirsdag kl. 15.00 – 18.00

220719 (15 gange 30 min.) 

Kr. 1760

individuel plan og undervises enkeltvis.

Start d. 11. jan. 22 Nybøl Skole (15 gange 30 min.) 

Kontakt evt. Hans-Flemming på tlf. 23 63 40 41. Kr. 1760 Hans-Flemming Eskildsen

212705 

NYBØL

Tid og sted efter aftale, Sønderborg Kommune 220766 (10 gange 45 min) 

Tirsdag kl. 15.00 – 18.00 Start d. 31. aug. 21 221705 Tirsdag kl. 15.00 – 18.00 Start d. 11. jan. 22 Nybøl Skole (15 gange 45 min.) 

26

Kr. 2515

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg

Kr. 1795


KORFÆLLESSKABER Alskoret Sønderborg

Danebodkoret

Ulkebølkoret

Alskoret Sønderborg er et damekor, en

Kan du lide at synge under hyggelige former?

Koret har i dag ca. 40 glade sangere fordelt på

flok kvinder, som nyder at mødes og synge

Danebodkoret er et blandet 4-stemmigt kor

sopraner, alter, tenorer og basser. Repertoiret er

sammen. Korsang giver fællesskabsfølelse,

bestående af ca. 40 sangere. Vi synger et

meget bredt og spænder fra ældre kirkemusik

og den glade og positive atmosfære, der er

varieret program, alt fra danske sange til russisk

over folkesange og traditionel dansk kormusik

under korprøverne, skaber ny energi. Vi synger

kirkemusik. Vi øver tre mandage om måneden.

til rytmiske satser. Koret synger mest på

mange forskellige genrer: Rytmisk, klassisk,

Første weekend i november samles koret for

dansk men krydrer gerne med engelsk, svensk

kirkemusik (til jul). Vi giver koncerter, alene eller

at øve til julekoncerter. Har du lyst til at vide

og latin indimellem. På korets hjemmeside

sammen med andre kor i området eller vores

mere eller være med, så kontakt gerne korleder

www.ulkebølkoret.dk kan man bl.a. finde

venskabskor. Har du lyst til at vide mere eller

Katrine Thygesen, tlf. 27 90 81 61. Nuværende

kontaktadresser og også høre koret. Nye

være med, så kontakt gerne korleder Andrea

medlemmer er automatisk tilmeldt.

sangere er meget velkomne og vil blive taget

Brachwitz-Doll på tlf. 71 62 01 14 eller formand

godt imod. Vil du vide mere eller være med, så

Linda Petersen på tlf. 23 23 78 32 eller skriv til

212781 Mandag kl. 19.30-21.30

alskoret@gmail.com.

Start, tid og sted, se nærmere på www.fof.dk/soenderborg

212780 

SØNDERBORG

kontakt gerne vores formand på tlf. 40 76 31 83. 212782 

SØNDERBORG

Onsdag kl. 19.30-21.15

Mandag kl. 20.00-21.45

Start d. 25. aug. 21

Start d. 23. aug. 21

Kløver-Skolen

Sangcentret

Musikken taler et sprog, vi alle kan forstå

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

27


SPROG OG KULTURFORSTÅELSE Sprogniveauer

ordforråd på visse områder. Målet er, at det opnåede sprogniveau

A1 Basisniveau – for begyndere

vedligeholdes og videreudvikles

og næsten-begyndere

ved samtale og diskussion på

For dig, der ikke har eller har

sproget, så du bliver i stand til at

begrænset kendskab til sproget.

forstå og tale hensigtsmæssigt i

Målet er, at du bliver i stand

forskellige situationer.

til at læse, tale og forstå på begynderniveau, så du kan

C1 Avanceret niveau

introducere dig selv og stille og

For dig, der er i stand til at

besvare simple spørgsmål.

forstå og kommunikere i de fleste situationer - især én til

A2 Basisniveau

én. Dit ordforråd er udvidet, du

For dig, der kan bruge sproget til at

kan generelt følge et møde, et

stille og besvare simple spørgsmål

foredrag eller lignende, og du stiller

og fortælle kort om dig selv.

selv spørgsmål om specifikke

Målet er, at det grundlæggende

emner. Målet er, at det opnåede

ordforråd anvendes og udvides

sprogniveau vedligeholdes og

aktivt gennem træning af

videreudvikles ved samtale og

udtryksfærdighed og ved samtale,

diskussion på sproget, så du

så du bliver i stand til at forstå

kan kommunikere i forskellige

og blive forstået i ferie- og

situationer og kan præstere og

hverdagssituationer.

opsummere dine idéer over for én eller flere personer.

B1 Mellemniveau For dig, der forstår og er forståelig

C2 Meget avanceret niveau

i hverdagssituationer. Du stiller

For dig, der har et stort ordforråd

og besvarer simple og korte

og kun sjældent behøver at lede

spørgsmål relativt flydende. Der

efter ord. Dine grammatiske fejl er

mangler dog stadig ordforråd

ikke forstyrrende for tilhøreren. På

samt evnen til at kunne bruge

kurset kommunikeres afslappet i

grammatikken helt. Målet

hverdagssituationer. Målet er, at

er, at de allerede opnåede

de opnåede sprogfærdigheder

sprogfærdigheder styrkes og

vedligeholdes og nuanceres ved

videreudvikles, så du bliver i stand

samtale og diskussion, så du

til at forstå og ytre dig om kendte

kan kommunikere afslappet og

hverdagssituationer.

udtrykke dig korrekt på sproget.

B2 Højere mellemniveau

Brush Up – forbered dig til

For dig, der er i stand til at forstå

sommerferien!

og ytre dig på fremmedsproget. Du

Et kortere forløb til dig, der allerede

har et godt kendskab til sproget,

har sprogkundskab på niveau

anvender dets overordnede

A2-B2 men gerne vil have det

opbygning og kan omsætte

opfrisket – eventuelt inden du skal

grammatikken til praksis. Du

på ferie i det pågældende land. Vi

forstår den overordnede mening

leger turister, læser reklamer og

i en samtale mellem indfødte

brochurer. Der vil blive lagt vægt

men har dog et begrænset

på det talte sprog.

BEMÆRK

Undervisningsmaterialer er ikke medregnet i kursusprisen men afregnes direkte med underviseren. Læs mere om de enkelte kurser og undervisere på vores hjemmeside.

28

Følg med

Vi opretter løbende nye hold og kurser. Hold dig orienteret og læs mere på www.fof.dk/soenderborg. Her kan du tilmelde dig døgnet rundt!

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg


SPROG OG KULTURFORSTÅELSE HOLD SPROG

DAG START

TID

GANGE PRIS UNDERVISER

STED

220601

Dansk samtale (B1-B2)

Mandag

19.00 - 20.50

06.09.2021

25

1750

Friederike Housted

Ahlmann-Skolen

220604

Dansk for begyndere (A1)

Mandag

17.00 - 18.50

06.09.2021

25

1750

Friederike Housted

Ahlmann-Skolen

212610

Tysk for begyndere (A1-A2)

Mandag

17.00 - 18.50

06.09.2021

10

865

Ursula Klingner Weber

Multikulturhuset

221610

Tysk for begyndere (A1-A2)

Mandag

17.00 - 18.50

10.01.2022

10

865

Ursula Klingner Weber

Multikulturhuset

212611

Tysk for lidt øvede (B1-B2)

Onsdag

17.00 - 18.50

08.09.2021

10

865

Ursula Klingner Weber

Multikulturhuset

221611

Tysk for lidt øvede (B1-B2)

Onsdag

17.00 - 18.50

12.01.2022

10

865

Ursula Klingner Weber

Multikulturhuset

212613

Tysk - Aktuelle emner (B1-B2)

Fredag

17.00 - 18.50

10.09.2021

10

865

Ursula Klingner Weber

Multikulturhuset

221613

Tysk - Aktuelle emner (B1-B2)

Fredag

17.00 - 18.50

14.01.2022

10

865

Ursula Klingner Weber

Multikulturhuset

212614

Erhvervstysk og kulturforståelse (B1)

Tirsdag

19.00 - 20.50

14.09.2021

10

865

Dieter Klein

Multikulturhuset

221614

Erhvervstysk og kulturforståelse (B1)

Tirsdag

19.00 - 20.50

18.01.2022

10

865

Dieter Klein

Multikulturhuset

212640

Italiensk for begyndere (A1)

Torsdag

17.00 - 18.50

09.09.2021

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

221640

Italiensk for begyndere (A1)

Torsdag

17.00 - 18.50

27.01.2022

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

212642

Italiensk for begyndere (A2)

Tirsdag

17.00 - 18.50

07.09.2021

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

221642

Italiensk for begyndere (A2)

Tirsdag

17.00 - 18.50

25.01.2022

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

212644

Italiensk for lettere øvede (B1)

Onsdag

17.00 - 18.50

08.09.2021

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

221644

Italiensk for lettere øvede (B1)

Onsdag

17.00 - 18.50

26.01.2022

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

212645

Italiensk for øvede (B2)

Mandag

17.00 - 18.50

06.09.2021

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

221645

Italiensk for øvede (B2)

Mandag

17.00 - 18.50

24.01.2022

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

212646

Italiensk konversation (C1-C2)

Fredag

17.00 - 18.50

10.09.2021

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

221646

Italiensk konversation (C1-C2)

Fredag

17.00 - 18.50

28.01.2022

12

1025

Fulvia Ghirardi

Multikulturhuset

212660

Russisk for begyndere (A1-A2)

Tirsdag

17.00 - 18.50

21.09.2021

12

1370

Anita Molbo

Ahlmann-Skolen

221660

Russisk for begyndere (A1-A2)

Tirsdag

17.00 - 18.50

18.01.2022

12

1370

Anita Molbo

Ahlmann-Skolen

212661

Russisk for let øvede/øvede (B1-B2)

Tirsdag

19.00 - 20.50

21.09.2021

12

1370

Anita Molbo

Ahlmann-Skolen

221661

Russisk for let øvede/øvede (B1-B2)

Tirsdag

19.00 - 20.50

18.01.2022

12

1370

Anita Molbo

Ahlmann-Skolen

212670

Kinesisk for begyndere (A1-A2)

Tirsdag

19.00 - 20.50

21.09.2021

8

1540

Faye Fan Mink

Ahlmann-Skolen

221670

Kinesisk for begyndere (A1-A2)

Tirsdag

19.00 - 20.50

18.01.2022

8

1540

Faye Fan Mink

Ahlmann-Skolen

212671

Kinesisk for øvede (C1-C2)

Torsdag

19.00 - 20.50

23.09.2021

8

1540

Faye Fan Mink

Ahlmann-Skolen

221671

Kinesisk for øvede (C1-C2)

Torsdag

19.00 - 20.50

20.01.2022

8

1540

Faye Fan Mink

Ahlmann-Skolen

220630

Fransk for begyndere (A1.1)

Onsdag

17.00 - 18.50

08.09.2021

25

1750

Friederike Housted

Ahlmann-Skolen

220631

Fransk for lidt øvede (A1.2)

Onsdag

19.00 - 20.50

08.09.2021

25

1750

Friederike Housted

Ahlmann-Skolen

220651

Spansk for begyndere (A1.2)

Mandag

17.30 - 19.10

20.09.2021

20

1435

Ana Maria Contreras Green

Ahlmann-Skolen

220652

Spansk fortsætter (B1)

Tirsdag

17.00 - 18.40

21.09.2021

20

1435

Ana Maria Contreras Green

Ahlmann-Skolen

220654

Spansk for øvede (B1.2)

Onsdag

19.00 - 20.40

22.09.2021

20

1435

Ana Maria Contreras Green

Ahlmann-Skolen

220655

Spansk konversation (B2)

Onsdag

17.00 - 18.40

22.09.2021

20

1435

Ana Maria Contreras Green

Ahlmann-Skolen

Mandag

19.00 - 20.50

20.09.2021

12

1370

Hitomi Dahl

Ulkebøl Skole

212690 Japansk for begyndere (A1)

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

29


PRAKTISKE OPLYSNINGER Tilmelding og tilmeldingsfrist Du tilmelder dig vores kurser på www.fof.dk/soenderborg. Her finder du også vores til enhver tid gældende salgsbetingelser, regler for afbud/afmelding, privatlivspolitik og meget andet. Holdstart og aflysning af hold Hold sættes i gang, når der er tilstrækkeligt med (betalte) tilmeldinger. Kun tilmeldte får besked om eventuelle ændringer/aflysninger - mød derfor aldrig op på et hold uden at være tilmeldt. Afbud/afmelding/manglende betaling Det er vigtigt, at du giver besked i god tid, hvis du bliver forhindret i at deltage på et hold. Manglende betaling bliver ikke betragtet som en afmelding. Ved afmelding indtil ti dage før planlagt kursusstart refunderes det fulde kursusgebyr, dog fratrukket 50 kr. i administrationsgebyr. Herefter er tilmeldingen bindende. I enkelte tilfælde er fristerne anderledes, bl.a. på udflugter, ture og rejser, hvor tilmeldingen er bindende fra det øjeblik, du tilmelder dig. Ved for sen betaling pålægges et gebyr på 50 kr.

Bestyrelse Morten Menné (formand) Hans Peter Ballegaard (næstformand) Preben Grinsted Malene Marie Nielsen Mikkel Blønd Vestergaard Eva Carstensen (suppleant) Kontaktinformationer Telefon: 93 88 15 97 Hjemmeside: www.fof.dk/soenderborg Mailadresse: info@fof-sonderborg.dk CVR-nr.: 14 92 32 84 Telefon- og kontortid Der er telefontid mandag-torsdag kl. 9.30-12.00. Har du brug for at komme forbi kontoret, så ring eller skriv og lav en aftale inden.

Forbehold Vi tager forbehold for fejl og mangler, trykfejl og ændringer i det udsendte program. Desuden tager vi forbehold for ændringer af undervisere, undervisningstider og -steder foruden mangler i lokalers tilstand og udstyr.

Hotel Sønderborg Garni

Byens hyggelige hotel med den personlige service

Hotel Sønderborg Garni Kongevej 96 6400 Sønderborg Tlf.: +45 74 42 34 33 www.hotelsoenderborg.dk e-mail: info@hotelsoenderborg.dk

30

Tilmeld dig på www.fof.dk/soenderborg


Als Bilindretning v/ Hans Overby · www.alsbilindretning.dk Smedegade 14A · Ketting · 6440 Augustenborg mail@alsbilindretning.dk

7447 2550 · mobil 6135 1025 Delikatesser Design Interiør

Sejrsvej 101 • Rinkenæs • 6300 Gråsten www.benniksgaardbutik.dk

Buskørsel, udflugter, dagsture og flerdagsture - kørsel i ind og udland

• Minibusser • Turistbusser • Dobbelt­ dækker

Tlf. 74 45 95 70 Se mere på www.gfbusser.dk

Se uddybende tekst om alle hold og foredrag på hjemmesiden

31


SØNDERBORG

SENIORYOGA

STRIKKECAFÉ

MACRAMÉ

KROP OG BEVÆGELSE

PLANTEFARVNING

MALEKURSUS

MUSIK OG SANG

BRODERI

KULTURTURE

SPROG OG KULTURFORSTÅELSE

Sæson 2021/22

MAD- OG VINKUNDSKAB

FOREDRAG: PENSION

UD I NATUREN

JUL I TIVOLI

MADLAVNING FOR MÆND

MOTION

QI GONG

STUDIEKREDSE

KREATIV FRITID

Profile for Grafisk Forum

FOF Sønderborg - Efterår 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded