__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

DIN rapsspecialist

vi prĂŚsenterer 6 Topsorter med fantastisk udbytte

rapssorter 2020 Breeding your profit November 2019/Foto: Limagrain


Limagrain Limagrain er det 4. største frøfirma i verden - Et internationalt andelsselskab, grundlagt og ledet af Franske landmænd. Hvert år skaber Limagrain hundredevis af nye sorter af både landbrugs- og grøntsagsafgrøder. Sorter, der kan møde fremtidens udfordringer og krav i de lande og regioner, hvor de dyrkes. Rapssorter 2020 giver dig overblikket over Danmarks bedste rapssortiment. Kendetegnende for Limagrain’s rapsforædling er et højt innovationsniveau. Nye egenskaber udvikles løbende med en række samarbejdspartnere, og overføres til den kommercielle forædling. Det har ført til introduktionen af en række nye egenskaber i Limagrains vinterrapssortiment. Det drejer sig om resistens mod phoma, skulpeopsprings-resistens, kålbrok-resistens, og resistens mod rapsrødsot der forårsages af TuYV virus. LG var først med virus-resistente rapssorter og er ene på markedet med kombinationen af virus-resistens og skulpeopsprings-resistens. Senest arbejder Limagrain intensivt på at forbedre rapssorternes udnyttelse af kvælstof. I denne brochure introduceres sorterne LG AVIRON og LG AMBASSADOR, der er et resultat af dette arbejde. Sorterne har en usædvanlig lav udbyttenedgang ved en kvælstofforsyning under det optimale. Denne N-FLEX egenskab bidrager til sorternes robusthed og udbyttestabilitet på marker med varierende bonitet, og dermed stor variation i den mængde kvælstof jorden stiller til rådighed.

fakta -rapsrødsot • TuYV virus der forårsager rapsrødsot overføres i efteråret af ferskenbladlus • Pyrethorider er virkningsløse overfor ferskenbladlus • Udbyttetabet kan være op til 10 % • Kombination af en virusinfektion og tørkestress giver et stort udbyttetab. • Genetisk resistens er eneste effektive foranstaltning imod rapsrødsot

LG ARtemis Stabilt topudbytte

I gennemsnit af landsforsøgene 2018 og 19 gav LG ARTEMIS med forholdstal 109, det største udbytte af de sorter der deltog i forsøgene begge år. I værdiafprøvningen 2017 gav sorten forholdstal 111, og har således vist udbyttestabilitet over tre år. Udover topudbytte kombinerer LG ARTEMIS virus-resistens og skulpeopsprings-resistens med RLM7 phoma-resistens. LG ARTEMIS har et hovedskud, der er højere end sideskuddene, og marker med sorten kan se lidt uensartede ud. Den vekslende højde af skuddene tillader et større lysindfald, hvilket omsættes til store frø med et højt olieindhold. • • • • • • •

Topudbytte RLM7 phoma-resistens God Vinterfasthed God standfasthed Store frø med et højt olieindhold Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot (forårsaget af TuYV - virus)

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VIRUS RESISTENS

VINTER FASTHED

PHOMA RESISTENS RLM7

Modningstid Vinterfasthed Plantehøjde Standfasthed Skulpestyrke Glucosinolat

Se de 3 sorters data her →

Alle forsøgsresultater i denne brochure er fra Landsforsøgene, hvor ikke andet er nævnt, kilde: www.sortinfo.dk. Fotos: Limagrain og Colourbox Der tages forbehold for trykfejl.


NYHED

LG Aviron

LG Architect

LG AVIRON var med forholdstal 107 for udbytte topscoren i landsforsøgene 2019, og opnåede med forholdstal 114 det største udbytte i værdiafprøvningen året før. LG Aviron ligger i 2019 udbyttemæssigt i top i en række lande herunder England, Frankrig, Polen og Tjekkiet. Det er således en meget stabil sort. LG AVIRON er, sammen med LG Ambassador, den første af en ny generation af LG-sorter, der har en usædvanlig lav udbyttenedgang ved en kvælstofforsyning under det optimale. Denne N-FLEX egenskab bidrager til LG AVIRON’s robusthed og udbyttestabilitet på marker med varierende bonitet, og dermed stor variation i den mængde kvælstof jorden stiller til rådighed. LG AVIRON har en kraftig efterårsudvikling og egner sig til såning på kolde lokaliteter og til såning fra medio august og frem. Efteråret 2019 viser tydeligt at kraftigt voksende hybrider giver den bedste etablering, og dette sikrer det største udbytte-potentiale til kommende høst. Sorten skal etableres med en passende plantebestand, fremstår afgrøden meget tæt i foråret bør der vækstreguleres.

LG ARCHITECT er en topsort i store dele af Europa. Det skyldes dens stabile topudbytter gennem en årrække og markedets bedste vinterfasthed, kombineret med en god standfasthed og resisten mod skulpeopspring og rapsrødsot.

Spurter afsted!

• • • • • • • •

Robustehed i særklasse

LG ARCHITECT har i Danmark vist sin udbyttestabilitet og robusthed i landsforsøgene, med et forholdstal for udbytte på 104 i gennemsnit af fire år.

• • • • •

Nr. 1 i Landsforsøgene 2019 Kraftig efterårsudvikling Suveræn phoma-resistens med RLM7 og RLM3 generne Lav modtagelighed for lys bladplet Tidlig modning Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot (forårsaget af TuYV – virus) N-FLEX for større udbyttestabilitet SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VIRUS RESISTENS

Stabilt højt udbytte God standfasthed God vinterfasthed Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot (forårsaget af TuYV – virus)

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

VINTER FASTHED

PHOMA RESISTENS

VIRUS RESISTENS

PHOMA RESISTENS RLM7

Modningstid

Modningstid

Vinterfasthed

Vinterfasthed

Plantehøjde

Plantehøjde

Standfasthed

Standfasthed

Skulpestyrke

Skulpestyrke

Glucosinolat

Glucosinolat

Sort LG ARTEMIS LG AVIRON LG ARCHITECT

* Værdiafprøvningen

FHT, 2019

FHT, 2018

Udbytte 2019, kg std frø

Olieindhold, pct. i tørstof

Blomstringsdato

Resistens mod

105

112

5.970

50,0

21/4

Virus, phoma, skulpeopspring

107

114*

6.096

49,0

19/4

Virus, phoma, skulpeopspring

101

104

5.722

49,9

21/4

Virus, phoma, skulpeopspring


NYHED

NYHED

LG Aurelia

LG AMBASSADOR

LG ALASCO

LG AURELIA er kendetegnet ved en lav modtagelighed for alle vigtige sygdomme. Sorten udmærker sig især ved en lav modtagelighed for lys bladplet, hvor den har den bedste sygdomskarakter blandt sorterne på den engelske ”recommended list”. I LG AURELIA er dette kombineret med en stærk phoma-resistens og resistens mod rapsrødsot, resultatet er markedets bedste sygdomsprofil. LG AURELIA har en middel plantehøjde, samt skulpeopsprings-resistens. Sorten vokser hurtigt til i efteråret, men risikoen for hævet vækstpunkt er lille og sorten egner sig til tidlig til middeltidlig såning.

LG AMBASSADOR er sorten, der klarer sig fremragende under alle betingelser i hele Europa. Sorten har givet topudbytter gennem tre års dansk værdiafprøvning og landsforsøg, med et gennemsnitligt forholdstal på 109. LG AMBASSADOR vokser godt til i efteråret, og kan etableres fra midt august. LG AMBASSADOR er, sammen med LG AVIRON, den første af en ny generation af LG-sorter, med N-FLEX egenskaben. Sorten har en usædvanlig lav udbyttenedgang ved en kvælstofforsyning under det optimale. Denne N-FLEX egenskab bidrager til LG AMBASSADOR’s robusthed og udbyttestabilitet.

Robust kålbrok-resistent sort med skulpeopsprings-resistens. Markedets stærkeste kålbrok-resistente sort. LG ALASCO er en sort på fremmarch særligt i Tyskland og i Polen er sorten allerede blevet meget populær.

Markedets sundeste hybrid

• • • • • •

Den komplette sort

Meget lav modtagelighed for lys bladplet Højt udbytte God vinterfasted Suveræn phoma-resistens med RLM7 Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot (forårsaget af TuYV – virus)

• • • • • • • •

Topudbytte RLM7 phoma-resistens Lav modtagelighed for lys bladplet Store frø med et højt olieindhold God standfasthed Tidlig modning Skulpeopsprings-resistens Resistens mod rapsrødsot (forårsaget af TuYV – virus) • N-FLEX for større udbyttestabilitet

Kålbrok-resistens

LG ALASCO er meget hårdfør og LG ALASCO løfter udbyttet for de kålbrok-resistente sorter op på et nyt og højere niveau. LG ALASCO egner sig fortrinligt til såning fra medio august og frem. • • • • • •

Kålbrok-resistens* Robust og hårdfør plante Kraftig efterårsudvikling Skulpeopsprings-resistens God standfasthed Tidlig modning

*=Resistent mod racerne P1 og P3

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

SKULPEOPSPRINGSRESISTENS

VINTER FASTHED

VIRUS RESISTENS

PHOMA RESISTENS

VIRUS RESISTENS

PHOMA RESISTENS

KÅLBROK RESISTENS

PHOMA RESISTENS

RLM7

RLM7

Modningstid

Modningstid

Modningstid

Vinterfasthed

Vinterfasthed

Vinterfasthed

Plantehøjde

Plantehøjde

Plantehøjde

Standfasthed

Standfasthed

Standfasthed

Skulpestyrke

Skulpestyrke

Skulpestyrke

Glucosinolat

Glucosinolat

Glucosinolat

Sort LG AURELIA LG AMBASSADOR LG ALASCO

FHT, 2019

FHT, 2018

Udbytte 2019, kg std frø

Olieindhold, pct. i tørstof

Blomstringsdato

Resistens mod

103

107*

5.829

49,3

20/4

Virus, phoma, skulpeopspring

105

111*

5.966

49,4

20/4

Virus, phoma, skulpeopspring

92

100

5.206

48,3

21/4

Kålbrok, phoma, skulpeopspring

4


Gode udsigter for fremtiden! Interview med Dr. Stefan Abel - LG’s rapsforædler Et omfattende forædlingsprogram er nøglen til success. Vi har mødt Dr. Stefan Abel og stillet ham nogle spørgsmål til udviklingen indenfor rapsforædlingen.

de. Hvordan har forædlingen forandret sig siden da? Abel: Der var ingen grundlæggende ændring i forædlingen. Forædling betyder

Dr. Stefan Abel (LG rapsforædler) i interview med LG LG: Stefan, i hvor lang tid har LG forædlet raps i Tyskland og hvilke sorter har haft stor betydning indtil i dag? Dr. Stefan Abel: Vi har forædlet raps i Tyskland nu i 20 år. Vores gennembrud kom med sorterne LADOGA (2005) og ADRIANA (2007). Endnu en milepæl blev godkendelsen af hybridsorten ARTOGA i 2010 og slet ikke at forglemme LG ARCHITECT, vores virus-resistente hybrid, som kom på markedet i 2017. LG: Hvilke egenskaber prioriteres i forædlingen hos LG? Abel: Udbyttet er det vigtigste for en sort. Men de senere år har vist at udbyttestabilitet har fået mere betydning. Vi vil gerne kombinere udbytte med udbyttestabilitet. Dette opnår vi f.eks. ved at kombinere den af os udviklede skulpeopsprings-resistens med virus-resistens. LG: Hvorfor var LG firstmover på forædling for virusresistens? Abel: Virus-resistensen var allerede under udvikling i en række samarbejdsprojekter før bejdsningen faldt bort. Allerede tidligt så vi en effekt af resistensen på udbyttet i forsøg, der blev etableret uden bejdsning. Forbuddet mod bejdsninger med insekticid har fremskyndet vores succes med markedsføringen af virus-resistente sorter. LG: Fjernelsen af bejdsning var afgrøren-

at forske og undersøge hvad der kan være vigtigt i fremtiden. Derfor arbejder vi sammen med Universiteter og forskningsinstitutioner og forsøger at forudse de fremtidige politiske beslutninger. Højest sandsynligt bliver insekt-resistens et kommende tema, men der er stadig lang vej til vi har en sort på markedet, med resistens mod insekter.

Forædling betyder at forske og undersøge hvad der kan være vigtigt i fremtiden”

LG: Du nævner insekt-resistens. Hvilke andre fremtidsemner arbejder i med hos LG? Abel: Vi forsker i kvælstof-effektivitet og i sorter med bedre efterårsudvikling for bedre at kunne klare vanskelige vækstbetingelser som tørke, kulde og regn. I området omkring kålbrok-resistens er der viderudviklinger. Vi mener at en god tolerance mod storknoldet knoldbægersvamp og kransskimmel bliver vigtige egenskaber i fremtiden. Dette er dog langsigtet forskning, og det vil tage en årrække før tolerante sorter er på markedet.

LG: Personlige spørgsmål: Hvorfor er du blevet forædler? Abel: Forædlerjobbet er meget alsidigt og kreativt. Det kræver mange nye ideer og kombinerer innovative moderne teknologier med klassiske forædlingsmetoder. Også kontakten med naturen er meget vigtigt. Som forædler har man mulighed for at forandre. Der anvendes flere og flere nye metoder, som f. eks. genomisk udvælgelse, der skulle give os bedre forudsigelser om en sorts egenskaber i fremtiden. Selv om flere og flere tal og statistikker spiller en rolle, er det ofte forædlerens erfaring og indsigt, der gør forskellen, og det bør ikke undervurderes. LG: Hvorfor har du lige valgt rapsforædling? Abel: Raps er ikke kun en smuk plante. Det er en relativ ung afgrøde, hvor det stadig er muligt at gøre betydelige forædlingsfremskridt. LG: Det lyder spændende. Hvilke forædlingsfremskridt kan forventes? Abel: Selv om det ikke har set sådan ud, i de sidste to år, går jeg stærkt ud fra, at et udbytteniveau i raps på 6 t/ha er forædlingsmæssigt muligt. Men i praksis afhænger det naturligvis af mange andre faktorer, såsom plantebeskyttelse, klimaændringer osv.


Hybridrapssort viser sig stærk på vestjysk sandjord På Uhrenholt ved Tarm har det været svært at få et højt udbytte i rapsen på den sandede jord. De sidste par år har rapshøsten dog givet overraskende godt. Det skyldes, at bedriften er begyndt at bruge robuste hybridsorter med virus- og skulpeopsprings-resistens. Det er svært at avle et højt udbytte på sandet jord. Det ved Johannes Madsen, markmand hos Uhrenholt alt om. Han har flere gange set gode sorter blive minimeret til lave udbytter på grund af utaknemmelig sandjord. Det har været svært at få udbytterne til at matche forventningerne, og derfor var det en positiv overraskelse, da 50 hektar raps begyndte at give et stabilt højt udbytte for bedriften. ”Vi er først begyndt at have raps på vores marker de sidste fire år, fordi vi har meget sandjord, hvor raps ikke klarer det godt udbyttemæssigt. Vi har før prøvet at avle raps på Uhrenholt for ni år siden, hvor det næsten ikke gav noget. Men med den nye sort, ser vi nogle ret høje udbytter. Især sidste år var utroligt positivt for vores raps, hvor vi kunne avle 48 tønder på sandjord,” siger Johannes Madsen og fortsætter:

at blive lige så godt som sidste år. Det beviser for os, at det godt kan lykkes at avle raps på sandet jord. Så nu holder vi fast i den,” siger Johannes Madsen. I alt driver Uhrenholt 900 hektar med raps, majs, frøgræs og vårbyg. Byg og majs anvendes som foder i griseproduktion. Raps og frøgræs sælges til DLF. Alt sammen med stor fokus på høje udbytter ved en rigtig sammensætning af sædskifter og sorter.

Har ikke længere problemer med virus

Rapssorten LG ARCHITECT er en robust sort, der egner sig godt til alle slags jorde. Derudover er sorten både virus- og skulpeopsprings-resistent. Det vægter højt hos Johannes Madsen, da han fik virus i rapsen i 2016, der generelt var et hårdt år for rapsavlen i Danmark.

virus-resistente rapssorter på markedet i 2014. Siden er LG ARCHITECT blevet suppleret med hybriderne LG ARTEMIS, LG AURELIA og LG AMBASSADOR. Limagrain har især fokus på hybrider, der er bedre til at modstå klimaudsvingene, og selve rapsforædlingen ligger ved Hannover i Tyskland. ”LG ARCHITECT har vist en enestående tilpasningsevne i hele Europa. Ingen andre hybrider har så suveræn tilpasningsevne og det gør, at sorten er størst i Europa. Det er kombinationen af god vinterfasthed og en meget høj standfasthed sammen med virus- og skulpe-resistens, der gør, at LG ARCHITECT uanset forholdene står igennem med høje udbytter. Vores forsøg viser, at sorten giver et højt udbytte uanset jordtype, og derfor kan man dyrke vinterraps på skarp sandjord eller på en fed

VI KOMMER TIL AT HOLDE FAST I AT HAVE RAPS, FORDI DET ER GÅET SÅ FANTASTISK GODT. DET ER EN STABIL AFGRØDE, SOM KL ARER SIG UTROLIGT GODT PÅ VORES MARKER OG DER ER MANGE SIDESKUD” Sorten er LG ARCHITECT forædlet af Limagrain. Johannes Madsen blev anbefalet sorten af sin DLF konsulent, da det er en robust og stabil sort, der er virus- og skulpeopsprings-resistent samt passer godt til jordene i Vestjylland. Sorten er den mest udbredte rapssort i Europa i 2019, og leverer høje udbytter uanset vejr og dyrkningsforhold. ”Når jeg kigger på markerne nu, tegner det til

”Alle vores hektar med raps blev ramt af virus. Derfor har vi ledt efter en sort, der er resistent, hvis vi skulle risikere at få det igen. Med LG ARCHITECT undgår vi virus og får stadig et højt og stabilt udbytte i rapsen,” siger Johannes Madsen, der understreger, at sorten har en god overvintring. Det betyder meget, ved en kraftig vestenvind samt lave og kolde jorder. Limagrain er den eneste forædler på markedet, der tilbyder virus-resistente sorter med opsprings-resistens. Virksomheden var først med

6

muld eller lerjord med LG ARCHITECT,” fortæller produktchef for raps hos Limagrain, Lars Eriksen.


Jeg holder øje med mine planter, som var de mine smågrise Svineproducent Kristen Vendelboe dyrker sine 500 hektar pløjefrit med stort fokus på sundheden i sine planter. På bedriften De tre Gårde i Thy er alt sat i system, og planternes sundhed følges nøje. Sådan har Kristen opnået en større sikkerhed for stabile udbytter samtidig med, at han har reduceret omkostningerne. Høstsæsonen går snart i gang, og så er der én ting, alle landmænd har fokus på, og det er udbyttet. Også hos smågriseproducent Kristen Vendelboe er stabile udbytter det vigtigste parameter for en god høst. Derfor går ejeren af De Tre Gårde ApS ved Bubbel, Thy et spadestik dybere for at sikre sig et rentabelt udbytte, når han høster sine 500 hektar. ”Man kan godt sige, at vi går op i detaljerne for ikke at få et dårligt udbytte. Vi kører plantesaftsanalyse hver tredje uge på vores marker. Man kan en gang imellem blive overrasket over, hvad ens afgrøder mangler af vitaminer. Det har betydet, at sidste år sprøjtede vi med jern i vores raps på grund af tørken. Der har også været år, hvor vi har sprøjtet med molydæn og magnesium i markerne,” fortæller bedriftsejeren. Kristen Vendelboe er smågriseproducent med 1500 søer, og han sammenligner sin overvågning af afgrøderne med sin dagligdag hos smågrisene. Med stor detaljenøjagtighed driver Kristen Vendelboe sin bedrift – og det gælder lige fra smågrisene til valget af sorter i marken. ”Det gør det sjovere at være planteavler, når

man kan gå helt ind i planternes sundhed. Det er næsten, som når jeg holder øje med mine smågrises sundhed. Vi har taget plantesaftsanalyse på denne måde i tre år nu, og vi kan sagtens se en forskel. Nu opdager vi, hvad vores afgrøder mangler, inden vi kan se det med vores egne øjne, og det er en fordel, for ellers kan avlen allerede have taget skade,” siger Kristen Vendelboe og fortæller, at han også nøje udvælger sine afgrødesorter efter egenskaberne i sorten.

Raps dyrkes kun hver 6. år på den samme mark

Han kører blokkene med hver deres afgrøde, og på markerne er der vinterbyg, raps, vårbyg, to blokke med hvede og en blok opdelt med havre og hestebønner. Afgrøderne er sat i system med fast sædskifte, så der altid er styr på, hvilken afgrøde der skal efterfølge den anden. Sædskiftet, de har haft god erfaring med, er vinterbyg, raps, hvede, havre og hestebønner, hvede igen og til sidst vårbyg, hvorefter det gentages.

DE SIDSTE PAR ÅR HAR JEG HAFT LIMAGRAINS SORT LG ARCHITECT I MINE RAPSMARKER, OG DEN HAR JEG VÆRET MEGET TILFREDS MED”

– fortæller Kristen Vendelboe

Sidste år valgte jeg deres nyeste rapssort, LG ALASCO, da vi løb ind i problemer med kålbrok. LG ALASCO har klaret sig rigtig godt i forsøgene, og så har sorten både kålbrok-resistens og skulpeopsprings-resistens, hvilket er vigtigt her på min bedrift. Og jeg har absolut ikke været skuffet. Det står rigtig fint derude nu. Jeg udfører det samme arbejde som med den anden sort, men genetikken i sorten er med til at sikre mig de sidste tre procent, der betaler regningerne.”

7

De Tre Gårdes 500 hektar drives pløjefrit, og har ikke været pløjet siden 2001. Derudover er Kristen Vendelboes 500 hektar indlagt i seks blokke på hver 80 hektar for at sikre en mere overskuelig planlægning af driften. Den opdeling har han valgt efter at have set samme konstellation på en studietur til England for tre år siden, og han er meget tilfreds med den nye struktur.

”Det er utroligt nemt for mine medarbejdere, og vi får det rigtige sædskifte til hver afgrøde. Vi begyndte at gå mere op i vores sædskifte for ti år siden, for når vi er pløjefri, er det ekstra vigtigt, at vi har et godt sædskifte, for vores afgrøder skal sørme altid give godt,” siger Kristen Vendelboe. Rapsen fra De Tre Gårde sælges, mens resten af afgrøderne på bedriften bruges til foder til grisene.


LG ARTEMIS LG AVIRON LG ARCHITECT LG AURELIA LG AMBASSADOR LG ALASCO

SKULPE OPSPRING RESISTENS

VIRUS RESISTENS

PHOMA RESISTENS

KÅLBROK RESISTENS

VINTER FASTHED

RLM7

RLM7 + RLM3

RLM7

RLM7

N-FLEX

Fotos: Limagrain og Limagrain A/S

Sortsnavne/ forhandler:

www.LGseeds.dk Limagrain A/S - Erhvervsbyvej 13 - 8700 Horsens - tlf. 75892200

Profile for Grafisk Forum

LG Rapsorter 2020  

LG Rapsorter 2020  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded