__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

FORFØLG DINE MÅL OG DRØMME GRIB EN ENESTÅENDE MULIGHED FOR AT KOMBINERE SKOLE OG ELITESPORT

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

HAR DU EN DRØM OM AT KOMBINERE DIN SPORT MED DIN SKOLEGANG OG FORFØLGE DINE SPORTSLIGE AMBITIONER, SÅ KAN DU MED FORDEL SØGE OM OPTAGELSE I ENTEN TALENTIDRÆTSKLASSERNE PÅ LANGMARKSKOLEN ELLER PÅ SPORTSCOLLEGE HORSENS. Horsens Kommune har siden 2008 samarbejdet med Team Danmark og er officielt Team Danmark elitekommune. Samarbejdet har til formål at udvikle eliteidrætten i kommunen og i særdeleshed at fremme vilkårene for unge atleter, så de får optimale muligheder for at videreudvikle deres talent. Elitesport Horsens er et partnerskab mellem Horsens Kommune, lokale eliteidrætsklubber, byens uddannelsesinstitutioner herunder Sportscollege Horsens og Langmarkskolen samt Team Danmark. Via Elitesport Horsens tilbydes idrætstalenter mulighed for at kombinere uddannelse og elitesport. Målet er samtidig at udvikle stærke lokale talentudviklingsmiljøer og styrke de prioriterede idrætsgrene jf. Team Danmark aftalen. Og hvor

det er muligt: at løfte idrætsgrenene til national eller international elite.

Talent-idrætsklasserne på Langmarkskolen eller på Sportscollege Horsens.

Samarbejdsklubberne i de prioriterede idrætsgrene stiller sammen med Horsens Kommune et morgentræningsmiljø til rådighed for unge idrætstalenter med topmotiverede trænere indenfor en lang række idrætsgrene. Det er også muligt for talenter fra ”mindre idrætsgrene” at blive en del af morgentræningsmiljøet. Her tilknyttes talenterne en basislinje på tværs af idrætsgrene.

Elitesport Horsens har i dag et stort antal talenter, der kombinerer skolegang, uddannelse og sport fra 7. klasse til afslutningen af en ungdomsuddannelse med mulighed for at forfølge deres mål og drømme både på det sportslige og det uddannelsesmæssige område.

Samarbejdet via Elitesport Horsens sørger for koordinering mellem morgentræning, klubtræning og skolegang – hele tiden med fokus på talentet i centrum. Har du en drøm om at kombinere din elitesport og din uddannelse, så kan du med fordel søge optagelse i enten

Rigtig god fornøjelse med folderen, hvor du kan læse mere om dine fleksible muligheder som idrætstalent i Horsens Kommune.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

UDDANNELSESTRAPPEN Mulighederne via Elitesport Horsens illustreres ved uddannelsestrappen med 3 trin, hvor sport og skolegang hænger sammen i dagligdagen – fra 7. klasse på folkeskoleniveau til ungdomsuddannelserne. Der er tilmed mulighed for at den unge kan forfølge sine sportslige ambitioner helt frem til universitetsniveau – som antydet med et 4. trin. Elitesport Horsens omfatter helt konkret skolegang, lektier og den unges sportsliges ambitioner, der kan udvikles og udøves dagligt – på præcis det skole- og uddannelsestrin, han eller hun befinder sig.

Syddansk Elite Aarhus Universitet Elite VIA Elitesport

SCH

Sportscollege Horsens > Ungdomsuddannelser

10. KL

Sportscollege Horsens

7. – 9. KL

Talent-Idrætsklasser > Langmarksskolen

2

HORSENS ER

9. – 10. KL BGI Akademiet

ELITEKOMMUNE


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

HORSENS SPILLER EN NØGLEROLLE FOR TALENTARBEJDET I DANSK ELITEIDRÆT v./ Lone Hansen, direktør Team Danmark

Dansk elitesport skal udvikles på en social og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Elitesport skal derfor gå hånd i hånd med uddannelse og arbejde. Her spiller Horsens som en af Danmarks Elitekommuner en nøglerolle for talentarbejdet i dansk eliteidræt. Elitekommunerne har et tæt samarbejde med lokale idrætsskoler, ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser.

SAMARBEJDET MED HORSENS HAR FOKUS PÅ AT UDVIKLE OG UNDERSTØTTE DE LOKALE TALENTMILJØER, SÅ DE UNGE TALENTER KAN UDVIKLE SIG TIL AT KUNNE BEGÅ SIG PÅ HØJESTE INTERNATIONALE NIVEAU.

I Danmark insisterer vi på, at atleter også skal udvikle sig uden for sportens verden. Det kan være gennem uddannelse eller gennem et arbejde, og vi kan se, at den model virker. En god uddannelse er med til at udvikle dygtige atleter, og vi ved fra forskningen, at idrætsskolerne med det særlige dobbelte fokus både på uddannelse og idræt, er en stor succes: Eleverne, forældrene og lærerne er alle meget tilfredse, lige som det boglige niveau bliver forøget på idrætsskolerne.

Sportscollege Horsens er rigtig gode udgangspunkter for et stærkt samarbejde med de lokale eliteidrætsklubber. Horsens er en visionær Elitekommune, som allerede har skabt attraktive vilkår for talenternes sportslige udvikling. Det er vigtigt, at unge talenter har rammer i høj kvalitet, hvis de sportsligt skal udvikle sig. Sports Campus for de lokale atleter er tillige et vigtigt omdrejningspunkt, der bygger videre på den positive udvikling i Horsens – til glæde for både det eksisterende eliteidrætsmiljø og for de mange lokale talenter. Vi glæder os til at følge det dygtige arbejde i Horsens Kommune med at sikre sammenhæng mellem uddannelse og sportslig udvikling samt en høj kvalitet i træningen fra barn over ungdom til senioreliten.

I Horsens er der er stærkt fokus på uddannelsesområdet, hvor Langmarkskolens Talent-Idrætsklasser og

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

3


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

MØD FIRE UNGE FRA DEN VIRKELIGE VERDEN: SUCCESFULDE, AMBITIØSE OG RIGTIG GODT PÅ VEJ

SELIUS GINDEBERG Elev i Talent-Idrætsklasserne Fodboldspiller i AC Horsens - Som elev i Talent-Idrætsklasserne er skoleskemaet tilpasset med morgentræning så man kan træne mere. Træningen er doseret på den rigtige måde, så man både har overskud til morgentræning og træningen i AC Horsens. - På Langmarkskolen går du i klasse med andre der vil sporten ligeså meget som en selv. Så alle forstår hvor meget vores sport kræver. Det er fedt at være blandt andre ligesindede, og klasserne fungerer godt.

4

ANNEMONE KIRSTINE RASMUSSEN Elev i Talent-Idrætsklasserne Svømmer i Brædstrup Svømmeklub - Jeg svømmer i Brædstrup Svømmeklub 5 gange om ugen, og ved at gå i Talent-Idrætsklasserne får jeg 2 ekstra morgentræninger hver mandag og onsdag morgen. - Morgentræningen har gjort, at jeg har forøget mine personlige rekorder, og har deltaget i flere stævner. Ved morgentræningerne er der andre trænere end i min egen klub. Fordelen ved dette er, at jeg lærer nye teknikker og træningsformer, og får tilført ny inspiration til min træning.

CHRISTOFFER GRANDAHL JAKOBSEN Elev på Sportscollege Horsens Badmintonspiller i Horsens Badminton Klub - Sportscollege Horsens er et fantastisk koncept, som gavner dem som virkelig brænder for sin sport og ønsker at forbedre sig. Som Sportscollege elev får man muligheden for at kunne få nogle ekstra træningspas ind i sin hverdag, som man ellers normalt ikke ville kunne få. Jeg nyder morgentræningen og syntes det er en god måde at starte sin dag på. Jeg kan sagtens mærke, at der er sket en positiv udvikling for mig på badmintonbanen.

- At gå på Langmarksskolen har været med til at flytte mit faglige niveau, da lærerne er dygtige. Skoletiden er tilrettet, så vi møder ind efter morgentræning. Dette fungerer godt for mig, og det er fedt, at alle i klassen går meget op i både skole og sport.

- At være en del af Sportscollege Horsens er med til, at gøre det lettere for mig at strukturere min hverdag. Det er en stor hjælp at der bliver koordineret mellem skole og morgentræning, så jeg får mest muligt ud af mine træningspas. Lærerne har god forståelse for sporten, så derfor kan jeg også tale med dem og få koordineret skolearbejdet, så der er plads til både min skole og sport.

JULIE SOLSØ Elev på Sportscollege Horsens Håndboldspiller Horsens HK

den individuelle morgentræning har været med til at rykke mine individuelle kompetencer.

- Sportscollege Horsens har betydet, at jeg har mulighed for at spille håndbold på eliteniveau samtidig med, at jeg går på gymnasiet. Det har gjort, at jeg har kunne fokusere på mine lektier og afleveringer, og ligeledes har kunnet udvikle mig på håndboldbanen, hvor specielt

- At gå på sportscollege, og have muligheden for at kombinere sport og skole, har derfor betydet, at jeg har flyttet mig både på og udenfor håndboldbanen.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

LANGMARKSKOLEN: TALENT-IDRÆTSKLASSER – 7.- 9. ÅRGANG Talent-Idrætsklasserne på Langmarkskolen blev oprettet første gang i august 2008. Siden starten har mange unge idrætstalenter haft mulighed for at optimere og udvikle deres talent i kombination med deres skolegang. Det er muligt at gå i Talent-idrætsklasserne på Langmarkskolen fra 7. – 9. klasse. I klasserne kombineres skole og idræt på et højt niveau, og de unge talenter færdes i et uddannelses – og træningsmiljø sammen med andre unge, der brænder for idræt. Talent-idrætseleverne tilbydes en god og faglig stærk skolegang, hvor de kan få hjælp til at få en hverdag med mange træningstimer og de faglige krav i en udskolingsklasse til at hænge sammen. Derudover får eleverne mulighed for at udvikle deres sociale og personlige kompetencer ud over det sædvanlige, i en skolekultur, hvor forskellighed og samarbejdsevne er et must.

For yderligere information: Langmarkskolen Nørrebakken 1 8700 Horsens Tlf. 76 29 33 00 www.langmark.skoleporten.dk

Som elev i Talent-Idrætsklasserne: • oplever du, at skole og sport går hånd i hånd • får du idrætsspecifik træning som en del af skoleskemaet • bliver du fagligt udfordret gennem målstyret læring, så du udnytter både dit faglige og sportslige potentiale • færdes du i et miljø med andre elever der brænder for deres sport • udvikler du dine personlige kompetencer og bliver uddannelsesparat • får du undervisning og vejledning om sportsernæring, skadesforebyggelse, sportsskader, sportspsykologi og livet som elitesportsudøver • får du hjælp ved skader og mentale udfordringer (fysioterapeut, fysisk træner, coaching)

I løbet af skoleårene tilbydes talent-idrætseleverne samt deres forældre diverse kurser omhandlende eksempelvis sportsernæring, skadesforebyggelse, sportsskader og sportspsykologi. Forløb der støtter udviklingen som eliteidrætsudøver samt miljøet omkring atleterne.

På Langmarkskolen går der ca. 100 talent-idrætselever på 7. - 9. årgang.

• Orienteringsløb • Pigefodbold • Svømning

Der tilbydes idrætsspecifik træning indenfor: • Badminton • Basketball • Drengefodbold • Håndbold

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

Talenter der kommer fra andre idrætsgrene end ovenstående, kan ansøge om optagelse på Basislinjen, der rummer elever fra flere ”mindre idrætsgrene”, hvor der trænes skadesforebyggelse og fysisk træning.

5


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

SPORTSCOLLEGE HORSENS: KOMBINER DIN UNGDOMSUDDANNELSE OG DIN SPORT Sportscollege Horsens er et spændende tilbud til dig, som har ambitioner og talent, og gerne vil udvikle dine idrætsfærdigheder i et unikt elitemiljø med moderne faciliteter samtidig med, du tager din ungdomsuddannelse i Horsens. Sportscollege Horsens’ motto er ”Professionel For Livet”, hvilket vi tager meget alvorligt. Indenfor de forskellige sportsgrene tilbyder vi veluddannede og meget kompetente trænere, ligesom vores træningsfaciliteter er indbydende og toptrimmede. Størstedelen af idrætsgrenene er tilknyttet Forum Horsens og CASA Arena, hvor talenter på tværs af idrætterne træner og møder hinanden dagligt. Sportscollege Horsens tilbyder idrætstalenterne fleksible uddannelsestilbud så de unge sportsfolk kan få indpasset deres træning og konkurrencer med skolegangen på en ungdomsuddannelse i Horsens.

Sportscollege Horsens har et tæt samarbejde med ungdomsuddannelserne i Horsens, og de Team Danmark prioriterede idrætter har deres eget særskilte Sportscollege tilbud, som kan findes på www.sportscollegehorsens.dk. Ved at vælge Sportscollege Horsens, får du: • en hverdag, hvor sport og uddannelse kombineres • skemalagt morgentræning to gange ugentligt • træning af veluddannede og kompetente trænere • adgang til fysioterapeut og fysisk træner • adgang til styrketræningsfaciliteter • flotte træningsfaciliteter

Talenter der kommer fra andre idrætsgrene end de prioriterede idrætsgrene i Team Danmark aftalen, kan ansøge om optagelse på Basislinjen, der rummer elever fra flere mindre idrætsgrene, hvor der trænes skadesforebyggende og fysisk træning.

Sportscollege Horsens c/o Learnmark Horsens Stadionsvej 2 8700 Horsens Tlf. 88 16 36 00

6

For yderligere information: Daglig leder Torben Knudsen tkn@learnmark.dk Tlf.: 42 12 72 70 www.sportscollegehorsens.dk

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

• transport til din uddannelse efter morgentræning • sportslig udvikling, både teknisk, taktisk og fysisk • nye venner, der har samme mål og interesser som dig


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

SPORTS CAMPUS HORSENS: HJEMSTED FOR FYSISK TRÆNING, FYSIOTERAPI OG OPHOLDSRUM Campus lokalet og HFS Cafeen er placeret på CASA Arena i sammenhæng med svømmehal og idrætshallerne i Forum Horsens, samt fodboldbanerne ved CASA Arena. Lokalerne er vigtige elementer i det fællesskab, der er ved at være ung eliteidrætsudøver i Horsens. Omdrejningspunkt for fællesskabet Campus lokalet og HFS Cafeen på CASA Arena er vigtige elementer i det fællesskab, der er ved at være ung eliteidrætsudøver i Horsens. I lokalerne er der mulighed for at mødes, styrketræne, hvile sig mellem skole og træning samt spise lidt medbragt mad.

Er du eliteidrætsudøver i en samarbejdsklub jf. Team Danmark-aftalen mellem Horsens Kommune og Team Danmark, kan du via din klub ansøge om adgang til Sports Campus. Sports Campus er også hjemsted for Elitesport Horsens fysioterapi. Elitesport Horsens har samarbejde med uddannede fysioterapeuter, der foretager skadestilsyn, diagnosticering samt vejledning til videre forløb ved skader hos elitesportsudøvere.

Campus er indrettet med styrketræningsfaciliteter og fysioterapi, mindre rum til afslapning samt tekøkken, mens der i HFS Cafeen er faciliteter til lektielæsning. Adgang til Campus og HFS Cafeen Er du elev i talent-Idrætsklasserne (7.9. klasse) på Langmarkskolen eller på Sportscollege Horsens, kan du få udleveret en adgangsbrik til Campus og HFS Cafeen mod betaling af et depositum på 100 kroner.

SportsCampus Horsens

Sports Campus Horsens Langmarksvej 61, 1. sal 8700 Horsens For yderligere information: Horsens Kommune Eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen sojoc@horsens.dk Tlf.: 40 10 23 10

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

7


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

EKSPERTBISTAND TIL ELITEIDRÆTSUDØVERE Horsens Kommune er Team Danmark elitekommune, og som en del af samarbejdet med Team Danmark tilbydes en sammenhængende servicemodel for ekspertbistand for eliteidrætsudøvere. Vilkår for ekspertbistand. Ekspertbistanden tilbydes primært til talenter, som er tilknyttet Langmarkskolens Talent-idrætsklasser (7.-9. klasse), samt talenter i regi af ungdomsuddannelserne (Sportscollege Horsens). Derudover er der adgang til fysioterapi for alle Team Danmark prioriterede idrætsgrene samt de lokalt prioriterede idrætsgrene efter aftale med Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent. Bistanden er gratis for talenter, så længe den finder sted indenfor den angivne tidsramme for hvert område. Der kan indstilles til ekstra støtte/adgang til yderligere ekspertbistand til det enkelte talent via Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent. Fysioterapi/Sportsmedicin: Talenter har adgang til behandling hos fysioterapeut flere gange ugentligt i klinik på CASA Arena. Desuden arbejdes der med skadesforebyggende træning og genoptræning i et samarbejde mellem klubber, talenter og fysioterapeut.

8

HORSENS ER

Sportsfysiologi: Fysioterapeut og fysisk træner er tilknyttet som ekspert til at køre undervisningsforløb for talenter, trænere samt forældrekurser. Sportsernæring: En ernæringsrådgiver er tilknyttet som ekspert til at varetage undervisningsforløb for talenter, trænere og forældrekurser. Omfang og indhold af forløb og kurser planlægges for hvert skoleår. Derudover kan der aftales individuelle forløb for udvalgte talenter – dette sker i samråd mellem klub, træner, ernæringsrådgiver og Horsens Kommunes eliteidrætskonsulent. Sportspsykologi: En ekstern sportspsykolog er tilknyttet som ekspert til at køre undervisningsforløb for talenter, trænere samt forældrekurser i klub- og skoleregi. Der kan aftales individuelle sportspsykologiske forløb for udvalgte talenter i samråd mellem klub, træner, sportspsykolog og Horsens Kommunes Eliteidrætskonsulent.

ELITEKOMMUNE


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

BGI AKADEMIET – AMBITIØS IDRÆTSEFTERSKOLE MED MANGE ÅRS ERFARING BGI akademiet er en af landets største idrætsefterskoler med imponerende, topmoderne faciliteter. Idrætsefterskolen tilbyder 9. og 10. klasse og et veletableret talentmiljø for de elever, der har ambitioner og talent herfor. Efterskolen BGI akademiet tilbyder unge idrætstalenter en unik mulighed for udvikling og uddannelse i et stærkt efterskolefællesskab med plads til alle. Fællesskabet vægtes højt i udviklingen af den enkelte spiller. Både individuelt og som vigtig del af et hold, og skolen har mange års erfaring i at få uddannelse, det sociale liv og elitesport til at gå op i en højere enhed.

Skolen lægger stor vægt på dyder som ydmyghed, sammenhold og hårdt arbejde. Vigtigst er dog GLÆDEN ved idræt og ønsket om, at træningen foregår med øje for den enkeltes udvikling.

Igennem årene har BGI akademiet været med til at udvikle mange talenter i samarbejde med klubberne. Flere af dem har opnået flotte sportslige resultater som både ungdomsspillere og på seniorniveau. Skolen arbejder løbende på udvikling af trænerkompetencerne og forholder sig nysgerrigt og innovativt til udvikling af faciliteter. Efterskolens veletablerede talentmiljø betyder, at der er stort fokus på at sikre den rette balance mellem træningsmængde, træningstype, socialt samvær, mentalt velvære og fysisk formåen. Alle elever har adgang til fysioterapi på skolen og uddannes i skadesforebyggelse i teori og praksis. Desuden tilbydes mentaltræning med det formål at forberede eleven på det elitære miljø og dets udfordringer, der venter på seniorplan. Sammen med den enkeltes sportslige udvikling fastholder skolen også et stærkt fagligt niveau. Der er således fokus på udvikling og dannelse af det hele menneske, og eleverne kommer til at opleve værdien af at indgå i forskellige former for forpligtende fællesskaber. Samarbejdet med Elitesport Horsens betyder, at eleverne kan træne og spille kampe i deres lokale eliteidrætsklub. Det gælder særligt fodbold, cykling, håndbold, basketball og amerikansk fodbold. De lokale samarbejder vægtes højt og prioriteres med eleven i centrum, så eleven får en god og sund hverdag, hvor idræt, skole og efterskoleliv passer ind.

BGI akademiet Gramvej 3 8783 Hornsyld www.bgiakademiet.dk info@bgi.dk

cykling, amerikansk fodbold, basketball, rytmisk gymnastik, spring, parkour, dans, sports acrobatik, teamgym. Flere af linjerne kan kombineres med ski og snowboard.

Invester i din fremtid - både på og uden for banen BGI akademiet tilbyder en lang række idrætslinjer; Fodbold, håndbold, fitness,

Udover ambitiøs idræt og undervisning får eleverne tre studieture, sjove, udfordrende oplevelser, entusiastiske lærere, fagligt kompetente trænere, over 500 nye

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

venner og meget mere. Idrætsefterskolen tilbyder desuden den internationale linje; Cambridge IGCSE. For yderligere oplysninger: JP Nielsen Sportsakademiet jp@bgi.dk Tlf. 4214 7483

9


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

DRENGEFODBOLD - AC HORSENS AC Horsens har et helt særligt fokus på talentudvikling. Målet for talentudviklingen er at træne spillerne på et meget højt niveau og skabe de bedst mulige rammer for de eliteaktive, så de kan udvikle sig til at blive indlemmet i A-truppen som seniorspillere. AC Horsens lægger stor vægt på klubbens værdier ydmyghed, sammenhold og hårdt arbejde, og det afspejler sig også i talentudviklingen, hvor det daglige arbejde er fokuseret omkring klubbens værdisæt. AC Horsens satser benhårdt på talentudvikling, og spillere som Mads Bech, Fre-

derik Rønnow og Troels Kløve er synlige beviser på, at spillere der har været gennem AC Horsens talentudvikling kan tage skridtet op til senioreliten.

Klubbens vision: ”Den der træner bedst bliver bedst.”

Klubbens talentarbejde starter fra Talentskolen i samarbejde med lokale samarbejdsklubber og frem til seniortrinnet i fællesskab med blandt andre TalentIdrætsklasserne på Langmarkskolen, BGI Akademiet og Sportscollege Horsens, hvor der hele tiden arbejdes på at udvikle muligheden for at kombinere uddannelse og elitesport på allerhøjeste niveau. Sammen med lokale samarbejdsklubber arbejdes der hårdt og målrettet på at skabe regionens stærkeste fodboldhold, bl.a. via et stærkt og innovativt trænersetup på de respektive ungdomsårgange.

AC Horsens Langmarksvej 61, 3. 8700 Horsens Tlf. 7562 6020 www.achorsens.dk achorsens@achorsens.dk

10

Drengefodbold er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 202023. Som talentfuld fodboldspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

PIGEFODBOLD - FC HORSENS FC Horsens er som en af Jyllands største pigeklubber garant for en selvstændig, helstøbt afdeling med fokus på udvikling, trivsel og fastholdelse indenfor pigefodbold. Klubben er kendt for at tilbyde ”fodbold for alle”, hvor der fokuseres på at være en klub med et balanceret mix mellem sportslige og sociale aktiviteter under mottoet ”oplevelser med og uden bold”. Det er klubbens vision at være blandt områdets mest attraktive pigeklubber, som kan udbyde hold i alle årgange og samti-

dig tilbyde udfordringer – også på højeste niveau. Via mulighed for at tilbyde talenttræning og matchning med drenge sikrer klubben det rigtige sportslige niveau for den enkelte. FC Horsens har samtidig en attraktiv samarbejdsaftale med BGI Akademiet, der giver adgang til unikke træningsfaciliteter, inklusive Goal Station.

morgentræning samt tilhørende vaskeordning

FC Horsens er Horsens Kommunes officielle samarbejdspartner omkring Talent-Idrætsklasser samt Sportscollege Horsens og fungerer som tovholder på pigeelitefodbolden. Det stærke morgentræningsmiljø er kendetegnet ved et højt niveau, og veluddannede trænere med et stort hjerte for udvikling af pigefodbold. Alle spillere i morgentræningen tilbydes træningstøj til

FC Horsens Ternevej 83 8700 Horsens info@fchorsens.dk http://www.fchorsens.dk/pigetalent/

Pigefodbold er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 202023. Som talentfuld fodboldspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i

Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

ORIENTERINGSLØB - HORSENS ORIENTERINGSKLUB Horsens Orienteringsklub prioriterer ungdomsarbejde og talentudvikling højt. Horsens Orienteringsklub tror på, at det skal være sjovt at træne og at det er sjovest at træne, hvis man udvikler sig sportsligt. Træningen tilrettelægges derfor med udgangspunkt i den enkelte løbers niveau. Horsens Orienteringsklub gennemfører således træningen efter Dansk Orienteringsforbunds Aldersrelaterede Trænings Koncept.

Horsens Orienteringsklub Åbjergskovvej 6 8700 Horsens www.horsensok.dk/kontakt www.horsensok.dk

Samtidig lægger Horsens Orienteringsklub vægt på at skabe og vedligeholde et godt og trygt socialt klubmiljø. For talenterne i Horsens Orienteringsklub sammensættes træningen hen over ugen af orienteringsteknisk træning, løbetræning og skadesforebyggende styrke- og koordinationstræning. Træningen gennemføres i klubregi, i Talentcenter Aarhus og i regi af morgentræning på Talent-idrætsklasserne og Sportscollege Horsens. Morgentræning er derfor en vigtig del af træningen for det målrettede talent i Horsens Orienteringsklub.

Orienteringsløb er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2020-23. Som talentfuld orienteringsløber er det

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

11


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

BASKETBALL – HORSENS IC Horsens IC er en af de førende klubber i dansk basketball. Horsens IC Elite har gennem mange år været med helt fremme, når vinderne af mesterskab og pokalturnering skulle findes, så det er en klub med store traditioner og flere mesterskaber. Horsens IC’s ungdomsafdeling har altid haft et stort fokus på, at udvikle talenter til senioreliten. Med dygtige og dedikerede ungdomstrænere omkring klub- og morgentræning, er mulighederne optimale for unge baskettalenter, som ønsker at udfordre sig selv i et stærkt udviklingsmiljø.

Horsens IC Langmarksvej 53 8700 Horsens www.hicbredde.dk Bestyrelse@hicbredde.dk

Ungdomsafdelingen har i den daglige træning fokus på at udvikle spillerne via hold- og individuel træning. Klubbens værdier fokuserer både på bredde og elite på ungdomssiden, og målet er, at kunne tilbyde så mange som muligt et godt baskettilbud. I Horsens IC ønsker vi: • at vi har glade og engagerede trænere • at der er tilstrækkeligt med trænere til alle hold • at der er ordentlige materialer til trænere og spillere • at der er uddannelsesmuligheder for trænerne • at vi har plads til alle, der vil være med • at vi kan udfordre vores medlemmer i ungdomsafdelingen uanset niveau

Basketball er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 202023. Som talentfuld basketspiller er det muligt at være tilknyttet morgentræning i

• at vi kan tilbyde en klub med et socialt sammenhold på tværs af hold, alder og køn • at vi har en velfungerende organisation, der kan løse de udfordringer vi støder på For at sikre den røde tråd fra talent- til eliteholdet er der et tæt samarbejde mellem elite og bredde, for at kunne sikre den bedst mulige udvikling for de unge talenter – hele tiden med talentet i fokus. HIC Elite og HIC Bredde træner og spiller kampe i Forum Horsens, Parkhallen, Vesthallen og Højvangshallen.

Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

SEJLSPORT - HORSENS SEJLKLUB Horsens Sejlklub har en stor ungdomsafdeling, med sejlere fra 7 år og opefter. Der foregår en masse aktiviteter året rundt for både små og store sejlere. Ud over træningsdagene på vandet, så foregår der mange andre sociale aktiviteter på havnen, og der er et godt kammeratskab i klubben.

Horsens Sejlklub hører under Dansk Sejlunions talentarbejde, og det betyder at klubben arbejder tæt sammen med Dansk Sejlunion for at klubbens sejlere kan aspirere til at komme på udviklingslandshold og senere på landsholdet.

I mange år har Horsens Sejlklub være med helt i toppen af de danske ungdomsklasser. Det har bl.a. ført til DM, NM, EM og VM-medaljer – senest med en OL-medalje til Anne-Marie Rindom i Rio i 2016, som også har sikret sig kvalifikation til det kommende OL i 2021.

Klubben har specialiseret træning i enmandsjoller inden for ZOOM8-, Laser- og Europa-jolle, samt J70 sportsbåde, hvor man sejler med 4-5 unge sammen. Desuden er der træning på vandet året rundt.

Horsens Sejlklub Langelinie 24 8700 Horsens www.horsens-sejlklub.dk hsh.optimist@gmail.com

12

Horsens Sejlklub er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 20202023.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

Som talentfuld sejler er det muligt at være tilknyttet morgentræning i TalentIdrætsklasserne og på Sportscollege Horsens to gange om ugen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

HÅNDBOLD - HORSENS HÅNDBOLDKLUB Vi har en ”hånd” indenfor! For Horsens Håndboldklub er visionen at komme på håndboldlandkortet i landets bedste ungdomsrækker. Vi ønsker at • skabe optimale vilkår for at højne ung– domsniveauet lokalt • skabe optimale vilkår for trænerudvikling • skabe spillere, talenter og hold på allerhøjeste niveau i ungdomsrækkerne • udvikle spillere til vores damehold i HTH ligaen • udvikle spillere til talentarbejdet i DHF

Gennem de seneste år har vores talent– arbejde båret frugt, og vi har skabt gode resultater, med medaljer i ungdomsrækkerne til både JM og DM, i Elitecuppen og i beachhandball som vi meget gerne spiller om sommeren. Horsens HK har et formaliseret samarbejde med HH Elite. Det indebærer: • Fast samtræning mellem de bedste U19 spillere og HH Elites seniorhold • Enkelte spillere træner mere med og deltager ligeledes i kampe • Der samarbejdes omkring specialfunktioner, eks. målvogtertræning

fysiske sektor omkring ungdomsafdelingen. Vi har derfor også forbedret og udvidet vores tilbud om fysisk træning, skadesforebyggelse og fysioterapi til klubbens ungdoms elite. Horsens Håndboldklub har et formaliseret samarbejde med efterskolen BGI Akademiet. Samarbejdet omhandler bl.a. brug skolens flotte faciliteter. Det er tilmed muligt, at kombinere et efterskoleophold på BGI med en elitesatsning hos Horsens HK som enten U15 eller U17 spiller.

En altafgørende del af talentarbejdet, fastholdelse samt udvikling af spillere er den

Horsens Håndboldklub Sportsvænget 4 8700 Horsens www.horsenshk.dk bestyrelsehh@gmail.com

Håndbold er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2020-23. Som talentfuld håndboldspiller er det

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

13


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

BADMINTON – HORSENS BADMINTONKLUB Horsens Badminton Klub tilbyder et varieret og attraktivt træningsmiljø med et hold af uddannede trænere, der også selv har erfaring fra badminton på eliteniveau. I klubbens træningstilbud er der bl.a. mulighed for morgentræning for de elever i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens, der har ambitioner om at blive bedst muligt med ketcher og fjerbold. Klubben har optimale faciliteter for talenttræning. Her er fuldtidsansat cheftræner, der også har ansvaret for to gange ugentlig

Horsens Badminton Klub Sognegårdsvej 4 8700 Horsens www.hbkbadminton.dk mail@hbkbadminton.dk

14

morgentræning for Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens.

gere i en frivillig forening – ”i det rette træningsmiljø kommer spidsen af bredden”.

Klubbens vision: 
 Horsens Badminton Klub er en eliteklub med en stærk ungdomsafdeling og et overordnet fokus på at bygge bro fra ungdomstalent til dygtig seniorspiller. Det er klubbens vision at tilbyde gode klubaktiviteter med henblik på at skabe en bred og velfungerende ungdomsafdeling for at rekruttere, fastholde og udvikle spillere til den danske ungdomselite og til klubbens bedste seniorhold. Med afsæt i værdierne Glæde, Udvikling, Fællesskab, Engagement og Oplevelser arbejder man for at dygtiggøre og danne de unge spillere i badmintonsporten og som aktive delta-

Badminton er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2020-23. Som talentfuld badmintonspiller er det

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

muligt at være tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.


HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

SVØMNING - HORSENS SVØMMEKLUB Horsens Svømmeklub gør sig gældende i den absolutte svømmeelite i både ind - og udland, og en af klubbens vigtigste målsætninger for fremtiden er at sikre et attraktivt elitemiljø for klubbens svømmetalenter. Horsens Svømmeklub har I den nyeste plan 2024, sat barren virkeligt højt. Målet er at være i toppen af dansk svømning og senere også på internationalt niveau, hvilket gerne skal munde ud i en OL svømmer fra Horsens Svømmeklub.

Horsens Svømmeklub Langmarksvej 53 8700 Horsens www.swimhorsens.dk kontor@swimhorsens.dk

Klubbens talentudviklingsprogram sikrer den rette balance mellem svømmerens alder, træningsmængde, træningstype, fysiske formåen og sociale velvære, baseret på det aldersrelaterede træningskoncept, ATK. Målet er at give enhver med et svømmetalent de optimale trænings- og udviklingsmuligheder i Horsens Svømmeklub.

Det er Horsens Svømmeklubs vision at: • Forbedre faciliterne for medlemmerne. • Gøre klubben større ved at favne bredt for både bredde og elite. • Udvikle målrettede sponsoraftaler til gavn for begge parter. • Forbedre undervisning og tilbud kontinuerligt for medlemmerne.

Svømning er prioriteret idrætsgren i Horsens Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark i perioden 2020-23. Som talentfuld svømmer er det muligt at være

tilknyttet morgentræning i Talent-Idrætsklasserne og Sportscollege Horsens to gange om ugen.

BORGMESTER PETER SØRENSEN ”I Horsens Kommune arbejder vi målrettet på at skabe nationale og internationale talenter til dansk eliteidræt samtidig med, at vi sikrer, at talenter og elitesportsfolks idrætskarrierer ikke sker på bekostning af job og uddannelse. Derfor skaber vi både attraktive vilkår for talenternes sportslige udvikling og fastholder et stærkt fokus på uddannelsesområdet. Her er Langmarkskolens Talent-idrætsklasser og Sportscollege Horsens rigtig gode udgangspunkter for et stærkt samarbejde med vores lokale eliteidrætsklubber.” Borgmester Peter Sørensen

Forum Horsens/CASA Arena er platformen for eliteidræt i Horsens Kommune.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

15


ER DET LIGE NOGET FOR DIG? – SÅ GRIB BOLDEN OG SPRING UD I DET…

For yderligere oplysninger: Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Tlf. 76 29 29 29

Få flere informationer om hverdagen for unge elitesportsfolk i Horsens Kommune på: elitesport.horsens.dk – eller ved at scanne QR-koden

Eliteidrætskonsulent Søren Jochumsen sojoc@horsens.dk Tlf. 40 10 23 10 Foto: Charlotte Adsbøl, m.fl.

HORSENS ER

ELITEKOMMUNE

Profile for Grafisk Forum

Elitesport Horsens  

Elitesport Horsens  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded