Page 1

UGE 22 · 2012 · Onsdag den 30. maj · 19. årgang Bøstrup · Brårup · Dommerby · Egeris · Feldingbjerg · Hejlskov · Højslev K · Højslev St. · Hald · Kobberup · Lund · Lundø · Nr. Søby · Nr. Ørum · Rettrup · Røgind · Sejstrup · Strandet · Stårup · Tastum · Virksund · Vinkel · Søby · Ørslevkloster

Håber på jubilæum med grønt flag 2012 kan blive tiende år, Nr. Søby Skole han hejse Friluftsrådets grønne flag. I hvert fald er der de seneste tre uger blevet arbejdet intenst med emnet “vand” og en rapport er sendt afsted til rådet. Læs mere inde i avisen...

Dahl, Rask & Partnere

Stoholm Revisionskontor

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Vestergade 6 · 7850 Stoholm · Tlf. 97 54 16 00 · Fax 97 54 16 37

NYHED

FANTASTISK Y LSTEJENDOM I SKØNNE OMGIVELSER MED 34 HA JORD I KUPERETTERRÆN , STOR T STUEHUS OG GODE, ANVENDELIGE UDHUSE.

Fan t ast i sk l y st ej en d o m m ed 34 h a!Landbrug LA NGV A D! Gam m el st r u p v ej 10 A Sag sn r. 2748 • • • • •

Kont ant : 4.985.000 Brut t o: 26.310 Net t o: 21.132 Boligar eal: 219 kvm Opf ørt : 1981

St uehus indeh.: 3 st uer .ovn, m/br spisekøkken m/udgang t il have og t errasse m/lyst hus, badevær . m/bruser , 2 gæst et oilet , t er bryggers, sovevær . og 3 vær . Udhuse med god lof t shøjde. Jorden ligger ved ejendommen og er meget kuperet , 20 ha i omdrif t , rest en eng og beplant ning.

Estate Torsten Nielsen S TAT S A U T. E J E N D O M S M Æ G L E R M D E Vestergade 11, 7850 Stoholm Tlf. 86 64 51 00


2

Ugeavisen Skive-egnen

Gudstjenester

maj & juni 2012

Onsdag den 30. maj 2012

Meddelelser

CYKELSPONSORLØB CYKELSPO ONSORLØB Ø ffor or KFUMs S Soldaterhjem oldaterhjem m på S Skive kive Kaserne Ka kl. 14-16.30 Lørdag Lør dag den 2. juni k l.. 1416.30 Kom og Kom og hjælp Soldaterhjemmet Soldaterhjemmeet med aatt sponsorpenge sjovv måde måde.. indsamle sp onsorpenge på en sjo ALLE er meget vvelkommen elkommen til aatt deltage eller oovervære vervære løb et. løbet. M an kkan an ccykle ykle eller løb empo på en rrundstrækning undstrækning på Man løbee i eget ttempo 1 kkm m i en time flere omgang ge, jo fler enge til glæde ffor or time.. JJoo flere omgange, fleree p penge vvore ore solda ter. D er er plads til fler ere sp onsorer. soldater. Der flere sponsorer. Anderson KKontakt ontakt PPer er A nderson på SSoldaterhjemmet oldaaterhjemmet eller 97 52 48 39. D er er fforfriskninger orfriskninger og og kaffebord. kafffebor o d. Der Arr. KFUMs SSoldaterhjem oldaterhjem Arr.

Generalforsamling

Ørum Kirke

i Søby – Røgind – Vinkel forsamlingshus

Søndag d. 3. juni Dommerby Kirke Ørslevkloster Kirke Lundø Kirke Ørum Kirke Kobberup Kirke Stoholm Kirke

kl. 9.00 Bjarke Møller-Sørensen kl. 9.30 Jeppe Jensen kl. 10.30 Bjarke Møller-Sørensen kl. 10.30 Jeppe Jensen kl. 10.30 Else Bjerg kl. 9.00 Else Bjerg

Der afholdes ord. generalforsamling i forsamlingshuset Onsdag den 6. juni kl. 19.00

Søndag d. 10. juni Højslev Kirke Ørum Kirke Dommerby Kirke Ørslevkloster Kirke Stoholm Anlæg

kl. 9.00 Barbara May Landmark kl. 9.30 Jeppe Jensen kl. 10.30 Barbara May Landmark kl. 10.30 Jeppe Jensen kl. 10.30 Else Bjerg

Grundlovsmøde

Søndag d. 17. juni Ørslevkloster Kirke Ørum Kirke Lundø Kirke Kobberup Kirke Feldingbjerg Kirke

kl. kl. kl. kl. kl.

9.30 10.30 10.30 10.30 19.00

Jeppe Jensen Jeppe Jensen Barbara May Landmark Else Bjerg Else Bjerg

Søndag d 24. juni Dommerby Kirke Ørum Kirke Lundø Kirke Ørslevkloster Kirke Kobberup Kirke Stoholm Kirke

kl. kl. kl. kl. kl. kl.

9.00 9.30 10.30 10.30 10.30 10.30

Bjarke Møller-Sørensen Jeppe Jensen Bjarke Møller-Sørensen Jeppe Jensen Else Bjerg Inger Pettersson

Søndag d. 1. juli Højslev Kirke kl. Ørslevkloster Kirke Ørum Kirke Dommerby Kirke Stoholm Kirke

kl. 9.00 Bjarke Møller-Sørensen kl. 9.30 Jeppe Jensen kl. 10.30 Jeppe Jensen kl. 10.30 Bjarke Møller-Sørensen kl. 9.00 Malene Dahl

Søndag d. 8. juli Lundø Kirke Højslev Kirke Ørslevkloster Kirke Kobberup Kirke Stoholm Kirke

kl. 9.00 Bjarke Møller-Sørensen kl. 10.30 Bjarke Møller-Sørensen kl. 10.30 Erik Mostrup kl. 10.30 Pia Søgaard Hansen kl. 9.00 Caspar W. Tornøe

Dagsorden ifølge vedtægter Bestyrelsen

I Højslev Præstegård Tirsdag den 5. juni 2012 kl. 14.00

Programoversigt Tirsdag d. 29. maj 2012 21:00 – 21:30 Haven netop nu. (G) 22:00 – 22:30 Uddrag fra Ross-Teigan festkoncert 2012 anden del. (G)

Onsdag d. 30. maj 2012 11:30 – 12:00 Haven netop nu. (G) 12:00 – 12:30 Uddrag fra Ross-Teigan festkoncert 2012 anden del. (G) 21:00 – 21:30 Onsdagsmagasinet.

Torsdag d. 31. maj 2012 16:00 – 16:30 Haven netop nu. (G) 16:30 – 17:00 Uddrag fra Ross-Teigan festkoncert 2012 anden del. (G) Lørdag d. 2. juni 2012 22:00 – 22:30 Vi tager hul på Skive Festival 2012 22:30 – 23:00 Klip fra Skive Festival 2010 og 2011

Tirsdag d. 29. maj 2012 21:00 – 21:30 Vi tager hul på Skive Festival 2012. (G) 22:00 – 22:30 Klip fra Skive Festival 2010 og 2011. (G)

Onsdag d. 30. maj 2012 11:30 – 12:30 Vi tager hul på Skive Festival 2012. (G) 21:00 – 21:30 Klip fra Skive Festival 2010 og 2011. (G)

Viceborgmester Peder Chr. Kirkegaard holder grundlovstalen. Kaffe, kringle og amerikansk lagkage.

Ald i mere Aldrig vil jeg kæmpe med min vægt! Før

Alle er velkomne Lundø, Dommerby og Højslev menighedsråd

med Grundtvig-Koldske skoletanker

Grundlovsfest

Tirsdag den 5. juni kl 14.00 er der grundlovsfest i Sognehuset med fællessang og et spændende foredrag om skolemanden Kresten Kold. Foredraget holdes af tidligere forstander på Virksund Kursuscenter og tidligere medlem af Ørslevkloster Menighedsråd, Svend Aage Jacobsen. Salg af kaffe og brød. Alle er velkomne!

Ørslevkloster

Ø Ørum Kirke

Nu

Annoncer? Tlf. 97 53 51 10

GRATIS PRØVETIME Ring allerede NU!

mail@grafisk-bureau.dk

Mette Engelbreth: MINUS 11 kg og 90 cm på 1 1/2 mdr mdr.. bailine er for kvinder

H else- og og slankeklinik slankeklinik Helse-

Ågade 2, 1. www.bailine.dk www .bailine.dk 7800 Skive Tlf. 9752 8811

www.ugeavisen-skive.dk

Begravelser

Ugeavisen Skive-egnen

KLOCHs Begravelsesforretning

Viborgvej 116 · 7800 Skive · Tlf. 97 53 51 51 · Fax 96 16 51 03

Skive og Omegns Begravelsesforretning

Trier Skovgaard Christensen

Din lokale avis der bringer de lokale historier hver uge året rundt og så lige til døren! Møllegade 2 - 7800 Skive ÅBNINGSTIDER: I Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00 Fredag kl. 14.00 · Lørdag lukket

ANNONCER:

REDAKTØR: Anette Thygesen I Telefon: 9753 5151 anette@grafisk-bureau.dk

Allan Kristensen I Telefon: 9753 5103 NORMALE INDLEVERINGSFRISTER: allan@grafisk-bureau.dk I Fredag kl. 12.00 Bogholderi - mindre annoncer mandag kl. 10.00 Bente Søndergård I Telefon: 9753 5110 I Telefon: 9753 5110 regnskab@grafisk-bureau.dk PRODUKTION: avis@grafisk-bureau.dk I Tryk: Skive Folkeblad www.ugeavisen-skive.dk Oplag: 15.000 eks.

Ugeavisen SKIVE-egnen omdeles hver onsdag til samtlige husstande i Højslev og Stoholm by, Tastum, Lånum og hele Skive: Affotografering af redaktionelt stof og annoncer er forbudt uden tilladelse! Ugeavisen tager forbehold for evt. fejl & prisændringer i tekst og annoncer

Tlf. 97 52 01 50 Svarer hele døgnet

Niels Jørgen Gaardsted

SE PRISER PÅ: www.klochs.dk

Tlf. 97 52 08 98 Vi er der, når du har brug for os. Vestergade 14 . Skive . boudigaard.dk

Paw Bergen

Søren Toft

Søren Boudigaard


Ugeavisen Skive-egnen

3

Ingen beslutning om fast støtte til Det Jyske Ensemble Pü sidste onsdags møde i Musikudvalget under Statens Kunstrüd blev der ikke givet det vigtige løfte om fast støtte til Det Jyske Ensemble. Dermed er ensemblets fremtidsudsigter kritiske. Det Jyske Ensembles henvendelse til Musikudvalget har ikke büret frugt.

Pü udvalgets møde onsdag den 23. maj 2012 blev det besluttet, at Det Jyske Ensemble ogsü fremover mü søge midler pü lige fod med andre ensembler. De støttegivendes kommuners ønske om en fast støtte har dermed ikke büret frugt. En fast støtte fra staten har ellers vÌret en betingelse for, at kommunerne vil fortsÌtte deres tilskud efter 2012.

Endnu har ensemblet ikke modtaget en skriftlig tilbagemelding fra Musikudvalget, men mundtligt har ensemblechef Erik Kamp Hansen altsü füet besked pü fremover at fortsÌtte med at søge midler fra den samme pulje, som ensemblet har füet penge fra de sidste par ür. Det vil tilsyneladende heller ikke blive muligt at lave en flerürig aftale med Musikudvalget.

Vii er vvejen V ejen till din fremtid Tilmeld T ilmeld dig nu u

nomi er pü ca. 3,4 mio. Mens ensemblet har haft begrÌnsede økonomiske muligheder, har det imidlertid udviklet sig formidlingsmÌssigt og ikke mindst publikumsmÌssigt siden 2010.

OBU

OrdBlindeUndervisning

FVU

ForberedendeVoksenUndervisning ForberedendeV oksenUndervisning isning

AVU A VU

Almen V VoksenUndervisning oksenUndervisning

Hovedmülgrupperne har vÌret børn og koncertfremmede voksne, og ensemblet har i perioden haft en tilskuerfremgang pü over 50 %.

Afklaring af ensemblets fremtid efter bestyrelsesmøde Bestyrelsen trÌder sammen onsdag den 30. maj kl. 17, og efter dette bestyrelsesmøde forventer bestyrelsen at have en afklaring af ensemblets fremtid.

HF

Højere Forberedelseseksamen me en n

Skive-Viborg S Skive-V iborg g

Book en tid ved vore vejledere tlf.: 9752 1822

10. INTERNATIONALE

Sandskulpturfestival I SĂ˜NDERVIG 2012

Baggrund: Musikudvalget besluttede i 2010 at fratage Det Jyske Ensemble rollen som basisensemble og dermed en fast støtte. De sidste to ür har ensemblet derfor kørt pü nedsat økonomisk blus, udelukkende finansieret af tilskud fra Viborg, Skive og Morsø kommuner samt et beløb fra Statens Kunstrüd. I 2011 var dette beløb pü 600.000 kr., mens det i 2012 var pü 500.000 kr. Ensemblets samlede øko-

- sĂĽ er DU med pĂĽ holdet til august

www.vucskive-viborg.dk www .v vucskive-viborg.dk

Onsdag den 30. maj 2012

Besøg Nordeuropas Nordeuropas største Sandskulpturfestival Sandskulpturfestivalog oplev “Verdens syv Arkivfoto undervĂŚrkerâ€? undervĂŚrkerâ€? udført udelukkende udelukkende i sand. Flotte individuelle individuelle skulpturer skulpturer og en kĂŚmpe skulpturvĂŚg skulpturvĂŚg pĂĽ 200 m i lĂŚngden og op til 7 m i højden.

Fra den 5. juni kan man følge de 35 internationale internationale kunstnere arbejde med skulpturene. kunstnere skulpturene. Officiel übning søndag den 10. juni kl. 14.00 Officiel ved Esben Lunde Larsen MF, Venstre Hovedsponsorer:

NICOLAISEN & LARSEN A/S

10.

INTERNATIONALE TIONALE JubilĂŚums Sandskulpturfestival estival

Ă˜rslevklostervej 107 Hald ¡ Tlf 97 53 80 03

EntrÊ: Voksne: kr. 40,-. Børn: kr. 20,- indtil 12 ür. Fra den 5. juni til den 2. september dagligt fra kl. 10.00 - 19.00. Fra den 3. september til den 28. oktober dagligt fra kl. 10.00 - 17.00.

SĂĽ er det...

Tilbud fra søn d. 27/5 - lørdag d. 2/6 - eller sü lÌnge lager haves

Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl!

Spar grøntsager

Pizza Ristorante

Flere var. 750-1000 g Dybfrost

Flere var. 330-375 g.

3 STK

FRIT VALG

10

5000

00

Ribbensteg Pr. kg. 27,90.

Iceberg Tyskland. Kl. 1.

Pr. stk.

5

1395

Lambi

Frem sodavand

00

Flere var. 24 fl., 25 cl. + pant.

Toiletpapir el. køkkenrulle. 3-6 ruller. FRIT VALG!

Hjemmelavede Hjemmelavede rillpølser g grillpølser

G!! ALLG VA PEE UDV ÆMP ÆM KÆ K

stk. kun Pr. stk. Pr.

KUN

stk. kun Pr. stk. Pr.

Ă…bent alle ugens dage

7.30 - 19.00

34

95

TIPS & LOTTO

995

ter m/urter alm. eller m/ur bakke r. bakke Pr. P

N KUN

1995

LÌkre LÌkre Sigøjnersspyd Sigøjnerspyd stk. Pr. stk. Pr.

Super pĂĽ grill KUN

Vi gĂĽr ikke pĂĽ kompromis med vores fars. Den er friskhakket og ikke gaspakket!

Dansk Oksefars - 2 kg KUN........ Dansk Skinkefars - 2 kg KUN ...

12000 10000

GĂŚlder tirsdag-onsdag-torsdag

Hündkøbsudsalg fra STOHOLM APOTEK

Tilbudene gÌlder til og med lørdag den 02.06.2012

1995

Honningmarinerede kyllingespyd Nemt & lĂŚkkert 10 stk.

KUN

3995

Hvidløgsmarinerede oksesteaks Pr. stk. kun

KUN

GRILLMARKEED: STTORT GRILLMARKED: STORT h Baconsteaks - zigøjnersch selv: Baconsteaks Mix selv: Mix 8 STK andet... griillkoteletter og meget andet... grillkoteletter

PR. KASSE

50

N KUN

995

Hjemmelavet Hjemmelavet artoffelsalat kartoffelsalat k

3 pakker

00

Pr. 1/2 kg.

fra Himmerland

Flotte Flotte eberschnitzler Peberschnitzler P

PR. 1/2 KG

6995

LĂŚkre danske kalveculotter

3995

95 9995 99

,˜NWPIZ

70%+8)6)2 80*     [[[WPEKXIVIRLSNWPIZHO


4

Ugeavisen Skive-egnen

Onsdag den 30. maj 2012

UGENS KRYDS Krydsordsbesvarelsen skal vĂŚre os i hĂŚnde senest mandag kl. 10.00.

VINDERE UGE 21: Inga Christensen, Toftevej 1 H, 7840 Højslev Aase Kristiansen, KÌrvÌnget 27, 7800 Skive

I forbindelse med helligdage, hold øje med hvornür krydsen skal afleveres. Gavekortet skal benyttes til køb af varer eller ydelser hos sidens annoncører og kan ikke ombyttes til kontanter.

Ugeavisen Skive-egnen ønsker tillykke med gevinsten! - gavekortet tilsendes med posten.

SĂ˜NDERVIG SANDSKULPTURER 5. og 12. juli, 7. og 24. august

Alt indenfor

ompolstring af møbler 1 dag

for private

og erhverv

25 318 118

275,-

Annes R e j se r. dk

Kig forbi butikken pĂĽ Resenvej 46 A

- vi kommer ogsĂĽ gerne og giver tilbud!

Tlf. 72 40 16 30 mail@roslevturist.dk www. annesrejser.dk

www.bjarnaa.dk

Mad ud af huset!

3 slags kød, 2 kartoffelretter samt salatbuffet. Min. 20 kuverter.

150.-

Vind 2 gavekort ĂĄ 100 kr.

Pr. kuvert

VÌlg hvilken forretning her pü siden, du ønsker gavekortet udstedt til.

¡ Tøj til tidens kvinder ¡

Tlf. 97 54 14 51

7FTUFSHBEF4UPIPMNUMG 4DU.BUIJBTDFOUSFU7JCPSHUMG XXXTUPIPMNTMBHUFSEL

Se mere pĂĽ: www.stoholm-slagter.dk

AflevÊr din løsning i postkassen senest mandag kl. 10.00.

Man. lukket - Tirs.-fre. 12-18 - Lør. 10-15 Nørregade 10 ¡ 7850 Stoholm

Salg af kunstige

Forhandler

Planter & Blomster

HOBBY-HUSET A/S Stoholm: Dornen 1 Tlf. 97 54 10 98

Brürupgade 16 ¡ 7800 Skive

Højslev: Søbyvej 35 Tlf. 97 53 51 13

Tlf. 97 52 85 20

hilmars@hilmars.dk ¡ www.hilmars.dk Åbningstider: Man.-fre. kl. 10-16 • Lør. kl. 10-12

Ure, Ìdelstene, guld & sølv

Omega, Tissot, Calvin Klein, Certina, Cartier, Georg Jensen, Kosta Boda, Orrefors

www.hobby-huset.dk

 KLIP KRYDSORDET + DENNE KUPON UD OG SEND DEN TIL: Ugeavisen Skive-egnen Viborgvej 116, 7800 Skive Mrk. kuverten “Krydsord�

Navn Adresse Postnr. og by

Uge 21

Du kan frit vÌlge, hvilken af krydsordssidens annoncører, du ønsker gavekortet udstedt til. Gavekort ønskes til

ĂŠ ĂŠ


Onsdag den 30. maj 2012

Ugeavisen Skive-egnen

5

Lokale cykler for KFUMs Soldaterhjem

UGENS HOROSKOP fra PIB Copenhagen Uge 22 Vædderen 20.3-19.4

Lørdag den 2. juni afholdes cykelsponsorløb på KFUMs Soldaterhjem i Skive ved kasernen.

I løbet af den kommende uge kan en person, du har haft stor tillid til, være mere åbenmundet, end godt er. Undlad at give udtryk for din skuffelse. Hold en stille weekend.

Skives borgmester Flemming Eskildsen cykler med for at støtte KFUMs Soldaterhjem og Oberst Christian Arildsen skyder løbet i gang.

Tyren 20.4-20.5

- Vi håber at cykelløbet giver ca. 50.000 kr. til gavn og glæde for soldaterne på Soldaterhjemmet, som er et yndet fristed for soldaterne, fortæller soldaterhjemslederen og fortsætter: - Hver eneste gang et hold forlader os, udsendes og kommer hjem igen kan vi mærke betydningen af soldaterhjemmenes arbejde.

Tvillingerne 21.5-20.6

Cykelløbet køres på en rundstrækning på kasernen fra kl. 14.30 til 15.30. Sponsorer giver et beløb pr. kørt omgang. Jo flere omgange der løbes/cykles, jo flere penge til glæde for soldaterne. Alle er velkommen til at overvære løbet og heppe på deres favorit. Under selve løbet er kantinevognen klar med forfriskninger. Efter løbet er der kaffe/kage samt resultater og præmieoverrækkelse på KFUM Soldaterhjem.

Det bliver en arbejdsom uge, hvor du ikke får mange stunder til dig selv. Sørg alligevel for at afsætte en time i ny og næ, så du kan bevare energien hele ugen igennem.

Midt i den kommende uge kan der dukke en sag op, som du må tage stilling til meget hurtigt. Forhør dig hos en af dine nærmeste, inden du træffer din afgørelse. Krebsen 21.6-21.7

Den kommende uge må du være ekstra opmærksom på, hvad du bruger dine penge til. Der er ikke plads til unødvendige indkøb. Hold en stille weekend med dine nærmeste. Løven 22.7-22.8

I begyndelsen af den kommende uge er det vigtigt, at du får afsluttet et længerevarende projekt. Sørg for at have ledelsen af de øvrige opgaver, uden at være for autoritær. Jomfruen 23.8-22.9

Den kommende uge giver dig mulighed for at arbejde koncentreret med en opgave, som har voldt dig nogle problemer. Dit følelsesliv bliver mere intenst, som ugen går. Vægten 23.9-22.10

Det er en krævende uge, du står overfor. Du må bruge al den energi, du har, for at opgaverne kan løses til alles tilfredshed. Sørg derfor for at holde en stille weekend. Skorpionen 23.10-21.11

Den kommende uge vil være præget af mange forskellige typer af opgaver. Du har den fornødne energi og får derfor resultater, der er langt bedre end først antaget. Skytten 22.11-20.12

Du kan i denne uge opleve, at opgaverne bliver mere rutine, end godt er. Vær meget opmærksom på, at din høje kvalitet ikke daler. Økonomien er stabil. Stenbukken 21.12-19.1

Et projekt, som du har arbejdet med længe, er ved at skulle afsluttes. Inden du afleverer det, så sørg for at gennemgå det en gang til. Hold en stille weekend med familien. Vandmanden 20.1-18.2

Den kommende uge bliver ikke så spændende. Det er rutineopgaverne, og en del pligter i privatlivet der fylder. For at få overskud kan du afsætte tid til din yndlingshobby. Fiskene 19.2-19.3

Den kommende uge kan blive meget interessant, hvis du sørger for at være opmærksom på signalerne fra din omverden. Den økonomiske situation er stabil.

10. internationale Sandskulpturfestival i Søndervig 2012 I perioden fra tirsdag den 5. juni til den 28. oktober 2012 kan publikum i sommerbyen Søndervig opleve et sandt orgie af professionel sandkunst - opført af 35 af verdens bedste sandskulptører. Fra den 5. juni og fem dage frem kan publikum komme meget tæt på kunstnere og følge deres spændende arbejde med at omdanne de mange tusinde tons sand til fantastiske kunstværker. Temaet for årets sandskulpturfestival er “Verdens syv underværker”, og for at leve op til tidligere års succeser, har arrangørerne i år valgt at satse yderligere på kunstnerisk udfoldelse ved at forøge antallet af kunstnere fra 32 til 35. - Sidste år fik vi meget stor respons fra publikum, når de stod foran den store skulpturvæg på omkring 130 meter i længde og 7 meter i højden. Denne væg vil vi i år gøre større, så den ialt kommer op på 200 meter i længden og stadig omkring 7 meter i højden. Yderligere vi vi sætte meget fokus på de enkelte skulpturer, som alle bliver omkring 4 meter i højden, siger Steen Holm, der er Marketingog Pressechef for festivalen. Kunstnerne har været meget ivrige efter at komme i gang med skitserne og allerede mellem jul og nytår fik arrangørerne de første skitser fra kunst-

nerne. Siden da er der blevet arbejdet ivrigt med at få det mest kreative ud af emnet. Som et yderligere nyt tiltag i år, vil der centralt på festivalpladsen blive lavet en kæmpe enkeltskulptur på 6 meter og på denne måde bliver de øvrige 7 skulpturer dem der danner ramme om området sammen med den enorme skulpturvæg. Det er 10. år i træk at Erik Frederiksen fra World Wide Sandsculpture Organisation, sammen med sit friske tekniske team og kunstnere fra det meste af verden sætter skovlen i sandet for at kunne præsentere omverdenen for endnu en perlerække af unikke skulpturer. Årets tema er valgt ud fra at kunne give kunstnerne muligheden for at udfolde sig optimalt. Publikum vil komme til at opleve skulpturer udført med så stor kunstnerisk dygtighed, at sommerens festival vil komme til at skrive sig ind i historien, som noget af det flotteste gæster fra hele nordeuropa endnu har oplevet. Hver dag i hele perioden fra kl. 10-19, vil publikum få mulighed for på tæt hold at studere de mange spændende skulpturer og den kæmpe skulpturvæg udført på nøje afgrænset tid og afleveret til ledelsen for WWSO søndag den 10. juni efter nøjagtig 10 dags arbejde.

Det er ikke noget væddeløb, men en sjov og festlig måde at samle penge ind på. De indsamlede penge vil bl.a. blive brugt på en ny ovn, da den gamle er slidt op. KFUMs Soldaterhjem er ikke en overskudsgivende forretning, men vi ønsker at være der for soldaterne, før, under og efter tjeneste.

Officiel indvielse bliver søndag den 10. juni kl. 14.00, hvor medlem af folketinget for venstre Esben Lunde Larsen vil stå for den officielle åbning.

KFUMs Soldaterhjem i Skive er et af 15 hjem her i Danmark. I udlandet er der 2, begge i Afghanistan. I Skive ligger soldaterhjemmet ved Ingeniørregimentet. 2 gange om året indkaldes 250-300 værnepligtige. Udover de værnepligtige bruger mange af de fastansatte også soldaterhjemmet, både før og efter udsendelse.

Allerede fra tirsdag den 5. juni kan man følge kunstnernes arbejde på festivalpladsen. Der vil være mulighed for at børn og voksne sammen kan prøve egne evner som sandskulptører i den store sandkasse, der findes på festivalpladsen.

Vores opgave er, at skabe et sted med hjemlig hygge, hvor alle føler sig velkommen. Nogle spiser deres mad, nogle spiller spil og andre deltager i vore arrangementer. Aftensang er fast på programmet og afsluttes altid med bøn. Vi håber på stor opbakning til vore arrangement.

Vil man ikke selv køre turen til Søndervig, arrangerer Annes Rejser to ture til de fantastiske sandkunstværker i juli og to ture igen i august måned.

NR. N R. SØBY SØBY v/Preben v/ Preben Andersen · Viborgvej Viborgvej 273 273 · Nr. Nrr. Søby · 7 7840 840 Højslev · Tlf. Tlf. 97 97 53 50 5 66

- et godt sted at handle - Butikken med de faste lave priser! Tilbuddene gælder til og med lørdag den 2. juni. - eller så længe lager haves!

Løs-vægt-slik ! Fredag & lørdag PR. 100 gram

00

6

Kelloggs Cornflakes Frosties m.fl.

25 cl. 24 stk.

EXCL. PANT

95

34 Spar Øl 33 cl. 30 stk. EXCL. PANT

95

69

2 PAKKER

5000

+ pant

Frem vand

TIPS & LOTTO

Spar Toppings Skinkestrimler, skinketern, bacontern og cocktailpølser 150-200 g.

FRIT VALG

700

+ pant

Iceberg salat Tyskland

PR. STK.

500 HUSK: Vi forhandler bagerbrød fra Doktor i Viborg!

- også bestilling af kagemand hos os!

- tænk norm normalt altt - handel lokalt! lokalt ! Åbent Å alle ugens dage! dagee! Åbningstider: Hverdage kl. 6.30-20.00 · Lørdag, søndag & helligdage kl. 7.00-20.00


6

Ugeavisen Skive-egnen

Onsdag den 30. maj 2012

HUS & HAVE

Ny stilfuld trend til have og terrasse Byggegrund til salg

Grunden er beliggende i Højslev by. Sælges med/uden byggeprojekt. Henvendelse kan ske til: Søren Mouritsen Telefon 40 85 60 51

Den nye trend til belægning af terrasse, have eller indkørsel er større fliser og mere lige kanter.

Viborgvej 77 7800 Skive www.huseksperten.dk post@huseksperten.dk

Carl Henrik Tallaksen Statsaut. ejendomsmægler, Indehaver, M.D.E.

Tlf. 2390 7800

Nyt tag, Nr. Søby

Og til at fuldende helhedsbilledet kan man nu vælge tilbehør i en matchende arkitektur. Systemet er helt unikt og enkelt. Man vælger model og farve, og i hvilket mønster

fliserne skal lægges. Dertil kan vælges tilbehør, såsom mur og eventuelt søjler, trappetrin, kummer, palisader, kantsten, sten med indbyggede LED lamper, betonskærver osv. Alt sammen matcher hinanden i farve, og giver en smuk sammenhæng og et luksuriøst udtryk.

Havestenene bliver produceret af firmaet Gerwing, der har flere betonværker i Tyskland. Produkterne er lavet af gennemfarvet beton, der har fået en overfladebehandling, så de skyr vand, olie, alge og smuds - og der gives 30 års garanti. Udførlig opsætningsvejledning medfølger, så det er lige til at læg-

Trætilbygning, Nr. Søby

Husk! -få 15.000,- i fradrag på timelønnen! Max. 30.000,- pr. husstand!

Ring og hør nærmere ... Nyt tag på ejendom, Højslev

Tilbygning og nyt tag, Lundø

Nyt sommerhus, Hjarbæk

TØMRERMESTER

Søren Mouritsen Specialopgaver udføres... Ring

ge eller bygge op. Nemmere bliver det ikke. Mulighederne for at skabe noget helt specielt, hvor alt bare passer sammen er næsten uendelige med Gerwings havekoncept, som her i landet lanceres af firmaet Brik+Brik i Esbjerg. Produkterne forhandles bl.a. af Hobby Huset i Stoholm og Højslev samt XL Diges, Skive.

40 85 60 51 og få et uforpligtende tilbud på kvalitet til tiden... VÆRKSTED | Søbyvej 50 · 7840 Højslev · mail@sm-byg.dk · www.sm-byg.dk


Onsdag den 30. maj 2012

Ugeavisen Skive-egnen

HUS & HAVE

7

Vi sælger & servicerer på tillid!

RAKTOR fra

95.-

Muligt grønt jubilæum i vente på Nr. Søby Skole Torsdag fremlagde eleverne på Nr. Søby Skole resultatet af deres arbejde med emnet “vand” for deres skolekammerater.

sjæl. Skolen valgte forleden at drage i samlet flok til stranden på Lundø for at arbejde ved vand-temaet der i det herlige sommervejr.

Emneperioden omkring vand har kørt de seneste tre uger og skal danne grundlag for, at skolen på Stoholmvej endnu engang kan hejse det grønne flag i flagstangen.

Torsdagens fremlæggelse for de øvrige elever gav mange gode råd om at spare på vandet og i det hele taget er erfaringen på Nr. Søby Skole, at eleverne hvert år har taget rigtig meget af materialet ind som en naturlig del af deres hverdag. - Vi sender vores rapport til Friluftsrådet, som så skal

Det grønne flag er bevis for, at man arbejder bevidst med at skåne miljøet og uddeles af Friluftsrådet, hvis ellers de indsendte rapporter er af tilpas høj faglig kvalitet. Og det har de været alle de forudgående ni år, hvor Nr. Søby Skole har indsendt rapporter efter emneforløb med skiftende miljøvenligt indhold. Vand-emnet, der gerne skulle udløse et jubilæum med det grønne flag har været bredt for elever og lærere. Både vandværk og vandforsyning, vandrensning samt sø og fjord har været inde over emneugerne og eleverne er gået op i arbejdet med liv og

godkende det, for at vi kan fortsætte med at flage med det grønne flag. Også borgmesteren får rapporten, så han kan læse om børnenes gode arbejde, og hidtil har vi været så heldige, at rapporten er blevet godkendt, og at borgmesteren har haft tid til at komme og aflevere samt hejse det grønne flag for os. Om det så bliver aktuelt, ved vi først i starten af det nye skoleår, slutter lærer Helle Lundsby, der også har sendt disse skønne billeder til avisen.

butik Skiveegnens største skov- og have

HUSQVARNA RIDER fra

18.995.-

Hos os står et stærkt team af fagfolk altid klar til at give dig den bedste oplevelse, hvad enten det gælder køb, leje, vedligeholdelse eller reparation!

HUSQVARNA HAVETR AKTOR fra

11.995.-

butik Skiveegnens største skov- og have

Vi tilbyder håndværktøj, maskiner, trailere og næsten alt andet til håndværkeren og gør-det-selv manden...

ROBOTPLÆNEKLIPPERE NEMT OG BEKVEMT!

Priser fra 10.995.-

BONDE MASKINER A/S · BILSTRUPVEJ · 7800 SKIVE TLF. 97 52 62 20 · www.bondemaskiner.dk Skiveegnens største skov- og havebutik


8

Ugeavisen Skive-egnen

Onsdag den 30. maj 2012

HUS & HAVE Danskerne vil have robotter:

Salget af robotplÌneklippere fordoblet Flere og flere danskere har füet øjnene op for fordelene ved at lade en robot klippe grÌsplÌnen for dem. Verdens største leverandør af havemaskiner Husqvarna fortÌller, at salget af deres robotplÌneklipperserie Automower nÌsten blev fordoblet i 2011. Det skyldes gode priser og behov for hjÌlp i en travl hverdag, mener administrerende direktør, Jakob B. Hansen. De er miljøvenlige, de er støjsvage, og de holder ukrudt og mos nede med

regelmÌssig grÌsklipning. Og sü behøver du ikke en gang selv at gøre arbejdet. Müske er det ikke sü underligt, at Husqvarnas salg af deres robotplÌneklipperserie Automower steg til knap det dobbelte i 2011, mere prÌcist en stigning pü 92 pct. i forhold til salget i 2010. - Hos Husqvarna oplever vi en stadig større interesse for robotplÌneklippere. Og det forstür jeg godt. Den krÌver nemlig et minimum af tid for haveejerne, larmer ikke, og sü er den tilmed miljøvenlig,

siger administrerende direktør for Husqvarna Danmark, Jakob B. Hansen og fortsÌtter: - Sü mens robotplÌneklipperen sørger for at vedligeholde den hurtigvoksende grÌsplÌne, kan de danske villaejere fokusere pü andre gøremül – eller bare slappe af i solvognen, udtaler administrerende direktør for Husqvarna Danmark, Jakob B. Hansen. Han forventede en stigning i salget af Husqvarnas robotplÌneklippere, men dog erkender, at en fordobling i salget alligevel er overraskende.

Hvem skal bygge dit nÌste hus? Eller renovere det gamle? Vi udfører alsidigt murerarbejde for private, virksomheder, institutioner og skoler, og for os er det altid kvalitet og service, der er nøgleordene. Ring til os for uforpligtende tilbud!

Tlf. 97 53 57 12 • Biltlf. 29 44 78 44 Se mere pü: www.kurt-sørensen.dk

Alt indenfor malerarbejde

ALT i tømrerarbejde t/:#:(t5*-#:( t&/&3(*'03#&%3*/(

- ring til Thor Asgeirsson Kvist ¡

2273 2721

TĂ˜MRERIET Â?TUFSCSP$4LJWF XXXU“NSFSJFUDPN

4258 2858

BONDE MASKINER A/S ¡ BILSTRUPVEJ ¡ 7800 SKIVE ¡ TLF. 97 52 62 20 www.bondemaskiner.dk Skiveegnens største skov- og havebutik

ROBOTPLÆNEKLIPPERE NEMT OG BEKVEMT!

Nybyggeri ¡ Omforandring ¡ Jord- og betonarbejde Snerydning ¡ Kloakering og arbejde med rendegraver Priser fra 10.995.-

Hald murer- og entreprenørforretning v/ Henrik Rasmussen

Mobiltelefon 40 42 24 81

VI SÆLGER OG SERVICERER PÅ TILLID!

En praktisk gadget i en travl hverdag Da robotplÌneklipperen blev lanceret i Danmark, var det til at starte med en gode for de fü. Men med den stigende interesse og fortsatte udvikling af robotternes evner og muligheder, er priserne faldet markant, og i dag har langt størstedelen af danske haveejere rüd til en robotplÌneklipper. - Hr. og fru Jensen har nu rüd til en robotplÌneklipper. Derfor er det ogsü blevet meget mere normalt for private at have robotter som en hjÌlp i en travl hverdag. Trenden startede med robotstøvsugere og er nu rykket ud i haverne. Og det er ikke kun kvinderne, der ser det praktiske i en robotplÌneklipper. For mÌndene er den lille robot en spÌndende gadget, fortÌller Jakob B. Hansen. Ogsü en hjÌlp for professionelle Danske haveejeres stigende brug af robotplÌneklippere er ogsü begyndt at smitte af pü de professionelle, der ser fordelene i at lade en robotplÌneklipper klare den trivielle grÌsklipning. - Parker, kirkegürde og hospitalsomrüder er nogen af de omrüder, der kan have stor gavn af en robotplÌneklipper. Gartnerne für frigivet tid til mindre ensartede og mere udfordrende arbejdsopgaver, mens robotplÌneklipperen sørger for at holde grÌs, ukrudt og mos nede, slutter den administrerende direktør, Jakob B. Hansen.


Onsdag den 30. maj 2012

Ugeavisen Skive-egnen

9

Salling Bank Højslev afdeling Tlf. 97 53 59 22 www.sallingbank.dk

Dommerby Kopi Center Lisbeth Mark Afdelingschef

97 53 51 51

Sporten kort v/ugeavisen Skive-egnen · tlf. 97 53 51 10 allan@grafisk-bureau.dk

KLAR PARAT TIL FESTIVAL START… Så går startskuddet til årets festival og dermed starten på fire fantastiske dage, som mange har set frem til hele året. Byen bliver fyldt med liv og glade festival gæster, som kommer for at nyde hinandens samvær til godt musik og forhåbentlig en masse solskin. I år spiller bl.a. Linkin Park, Robyn, The Offspring, D-A-D, Rasmus Seebach, Scooter, Nik & Jay, TV-2 og mange flere til festivalens 20 års jubilæum. FOR DE UNGE SOM ER BLEVET LIDT ÆLDRE Festivalen præsenterer i år VOKSENLAND – hvor 20 års jubilæet fejres med manér i et telt med Decco, Hancock og Jørgen de Mylius! Det er et helt specielt telt for de unge der er blevet lidt ældre siden Skive Festival startede. Teltet får plads til ca. 250 gæster og vil ose af 80’er og 90’er stemning med kulørte lamper og spejlkugler. Jacob Decco spiller i teltet hver eftermiddag, og de lokale helte fra Sæbeboblerne kigger også forbi. Om aftenen er det nogle af områdets legendariske Dj’s der spiller op til dans og fællessang og fredag aften er det selveste Jørgen de Mylius der vender plader. I festiva-

lens spæde start var det Hancock der leverede øl til Skive Festival, så derfor er det naturligt at de igen er at finde på Skive Festival, og denne gang i vort jubilæums telt. Glæd dig – Det bliver hylt! SKIVE FESTIVAL HAR FÅET EN BABY 2012 er året hvor Skive Festivals sprit nye avis BEAT kommer på gaden. BEAT er avisen du simpelthen må og skal have, hvis du er personen, der vil have fingeren på pulsen af Skive Festival. Vi skriver først og fremmest om det der vigtigst for dig på festivalen. Du kan læse spændende backstage interviews fra de store stjerner, der spiller på årets festival. Du kan læse alt om det der sker på campen. Du får stemningsrapporter fra festivalpladsen. Sidst men ikke mindst sætter vi fokus på DIG og alle de skægge indslag din festival oplevelse byder på, hvor du har mulighed for at sende en god historie eller et skægt billede ind på vores STIKKERLINIE beat@skivefestival.dk. Du kan også skrive ind hvis du har et godt spørgsmål til en af kunstnerne og hvem ved – måske er det dit spørgsmål vi

stiller til din favorit stjerne. BEAT er din bedste ven når du vågner op i dit telt eller når du er på vej på pladsen, for her kan du åbne op og tjekke alle gårsdagens og dagens begivenheder. BEAT er alletiders nyhed og det skal fejres, så der er LAUNCH PARTY i STÖJ teltet på campen, hvor også folk udefra har adgang, tirsdag d. 29/5 kl. 19.30, og der er happy hour i baren. SKIVE FESTIVAL FOR ALLE Festivalens musikprogram har igennem årene været underlagt en del forandringer, men den oprindelige ånd er stadig velbevaret. I bund og grund handler det om hygge, nærvær, oplevelser og afslapning når de fleste af os drager mod Strandtangen om en lille måneds tid. På festivalen er der plads til alle og musik for enhver smag. Der er fokus på de unges ønsker onsdag, torsdag og over midnat, imens det mere modne publikum kan nyde fridagene i weekenden til tonerne fra bl.a. D-A-D, Rasmus Seebach, TV-2, Johnny Madsen og Poul Krebs. Så foretrækker man at putte alt sin festival energi i 2 dage i stedet for 4 er der stadig weekend billetter til salg. Der er meget at være stolt af som skibonit, når det kommer til Skive Festival. For hvem havde i 1993 da det første Beach Party løb af stablen, i sin vildeste fantasi turdet drømme om at Strandtangen senere ville være afsats for optrædener fra nogle af de allerstørste verdensstjerner. Vi har haft besøg af bl.a. Linkin Park, Green Day, Rammstein, Bloodhound Gang, Maroon 5, Meat Loaf, Bryan Adams, INXS, Joe Cocker og Rod Stewart!

Guld til Marcus Breiner i Horsens Odder cykelklub afholdte i sidste weekend den tiende udgave af Tour de Himmelfart. Etapeløbet er det største for ungdom i nord Europa og kunne i år lave deltagerrekord med 765 ryttere. Nr. Søby cykelklub havde 5 ryttere til start. I U11 klassen kørte Marcus Breiner sig til en samlet 9.

plads i et stærkt felt. Lasse H. Krejberg kørte sig til en flot 13. plads i U 14 klassen. Frederik Jeppesen kørte i U 16 klassen, hvor han kørte et flot samlet løb men måtte udgå pga. styrt på næstsidste etape. I U 17 klassen var Andreas Bengård og Daniel Lyhne Bligård til start. De kom på en henholdsvis 72. og 36. plads i

et stærkt kørende felt, hvor mange måtte udgå. Søndag afholdte Horsens cykelklub løb. Her var Marcus Breiner og Daniel Bligård igen klar til start. Marcus kørte et taktisk flot løb, hvilket gav ham en 1. plads og Daniel udgik desværre, da kræfterne var opbrugt efter weekendens strabadser.

Vi sætter fokus på lokal sporten!


10

Ugeavisen Skive-egnen

Onsdag den 30. maj 2012

Find din lokale håndværker her! Smede- og VVS arbejde samt alt indenfor:

Vi er næsten foran fremtiden...

•Solvarme •Jordvarme •Fjernvarme •Naturgas •Stokeranlæg •Industriopgaver

Dan Group Alarm

Nr. Søby og Stoholm VVS- & Maskinforretning Søbyvej 35 • 7840 Højslev• 97 53 51 13 Dornen 1 • 7850 Stoholm• 97 54 10 98 www.nrsoeby-vvs.dk

Jens Hansensvej 4, Nr. Søby, 7840 Højslev

Tlf. 97 53 56 00 Telefax 97 53 63 43 E-mail: ch@borgehansenvvs.dk Home: www.borgehansenvvs.dk

Solcelleanlæg kan ødelægge taget I dag skal man ikke være specielt uddannet for at opsætte et solcelleanlæg. Derfor er det heller ikke alle håndværkere, der har styr på, om tagkonstruktionen kan bære de ekstra kilo, som et solcelleanlæg vejer.

Værksted: Søbyvej 50 · 7840 ·Højslev · mail@sm-byg.dk · www.sm-byg.dk v/Flemming Larsen Hejlskovvej 1 · 7840 Højslev

Tlf. 9753 8504 · Bil 2177 7876

Lægning af: Terrasser · Trapper · Indkørsler · Træfældning Et solcelleanlæg er en rigtig god investering. Ikke kun for din egen økonomi, men også for miljøregnskabet. For kun et år siden havde vi i Danmark omkring 1000 godkendte solcelleanlæg, i dag godkendes 1.000 nye anlæg om måneden.

www.nrsoby-malerforretning.dk

Men desværre forholder alt for få sig til, om bygningen kan holde til de tunge anlæg; et typisk solcelleanlæg til et ét-familieshus vejer omkring 500 kg. Derfor er det uhyre vigtigt, at forbrugeren vælger en montør, der har forstand på både solcelleanlæg og tagkonstruktioner og -bæreevne.

H.C. Ørstedsvej 24 · 7800 Skive

Tlf. 97 53 64 44 Ny åbningstider fra 10/4: Man. 15-17 Tirs. lukket Ons. 15-17

Tors. 15-17 Fre. 13-17 Lør. lukket

www.egerisfarvehandel.dk

ApS Naturstensgulve • Epoxybelægninger Slidstærke og fugefri industrigulve - til industri, butikker, kontorer, garager m.v. Søbyvej 62 · 7840 Højslev

Tlf. 40 33 57 77 www.søby-gulvteknik.dk mail@soeby-gulvteknik.dk

v/ Allan Rasmussen Hobrovej 44, 7840 Højslev

Ring på tlf. 21 69 92 09

- I bund og grund er tagkonstruktioner kun dimensioneret til at bære en tagbelægning. Sætter man uden videre et tungt solcelleanlæg op på et tag, som ikke har styrken til at bære anlægget, risikerer man nedbøjning af taget og andre sætningsskader på konstruktionen, siger Niels Heidtmann, der er bestyrelsesmedlem i VE-Byg, der er en interessegruppe i Dansk Byggeri.

- Foruden manglende beregning af tagets styrke og dermed nødvendig forstærkning af tagkonstruktionen, ser vi også gennembrudte undertage, montering direkte på eternitplader eller tegl og forkert inddækning. Det giver fugtskader, revner i tagpladerne og manglende garantidækning for taget, fordi arbejdet er forkert udført, siger Niels Heidtmann og tilføjer, at huse uden dokumentation for ordentligt udført arbejde kan blive svære at sælge.

40 85 60 51

Ring på tlf. for nedtagning af sne

(vi hjælper dig også af med farlige istapper) Tømrermester Søren Mouritsen Specialopgaver udføres... Værksted: Søbyvej 50 · 7840 Højslev · mail@sm-byg.dk · www.sm-byg.dk Tømrerarbejde udføres - kvalitet til tiden!

Tlf. 4085 6051

Energistyrelsen arbejder på at formulere krav til en certificeringsordning for montører af vedvarende energianlæg, herunder solcelleanlæg. Indtil den bliver godkendt, kræver det kun autorisation at slutte solcelleanlægget til husets installation, ikke til at montere anlægget. Kilde: danskbyggeri.dk

Tømrerfirmaet SKOVGÅRD Aps

Hald murer- og entreprenørforretning Tlf. 97 53 81 12 • Bil 40 42 24 81

- pas bl.a. på udestuer, terrasser og flade tage...

Der stilles i dag ikke uddannelseskrav til de folk, der monterer solcelleanlæggene. Meget ofte bliver anlæggene monteret af VVS’ere, elektrikere eller udenlandske håndværkere uden tilstrækkeligt kendskab til tagkonstruktioner.

Nybyggeri · Omforandring · Jord- og betonarbejde Kloakering og arbejde med rendegraver

v/ Henrik Rasmussen

Kan tagkonstruktionen holde til de store snemængder..?

v/Brian Skovgård · Ørslevklostervej 99 · Hald

Tlf. 97 53 57 12 • Biltlf. 29 44 78 44 www.kurt-sørensen.dk

Mobil 27 51 83 67 · Hjem 97 53 81 28 www.toemrerfirmaetskovgaard.dk

Alt i tømrerarbejde udføres


Onsdag den 30. maj 2012

Ugeavisen Skive-egnen

11

Din kommune informerer

'LJLWDODQQRQFHULQJ

INFO *UXQGORYVGDJ WLUVGDJGHQMXQL KDUUnGKXVHQHLUKKET EnGHIRUSHUVRQOLJHRJWHOHIRQLVNH KHQYHQGHOVHU Borgerservice borgerservice@skivekommune.dk

7D[DWLOODGHOVH 6NLYH.RPPXQHRSVOnUKHUYHGWD[DWLOODGHOVHWLOEHV WWHOVHSUHOOHU VQDUHVWGHUHIWHU 7LOODGHOVHQHURPUnGHEHVWHPWRJVNDOLV U EHWMHQH)XURJQ URPUnGHWVYDUHQGHWLO GHQWLGOLJHUH6XQGV¡UH.RPPXQH 7LOODGHOVHQJ OGHUWLOHQVWRUYRJQPLQGVW SDVVDJHUHU $QV¡JQLQJNDQHIWHUGHQMXQL DÀHYHUHVWLO 6NLYH.RPPXQH 7HNQLVN)RUYDOWQLQJ 5nGKXVSODGVHQ 6NLYH 9LVNDOKDYHGLQDQV¡JQLQJVHQHVWGHQ MXQL $QV¡JQLQJVEODQNHWWHUPHGYHMOHGQLQJXGOHYHUHVKRV Skive Kommune Borgerservice Torvegade 10 7800 Skive 'HUYLOYHGWLOGHOLQJDIEHYLOOLQJEODEOLYH ODJWY JWSn ‡GHQHUIDULQJDQV¡JHUHQKDUHUKYHUYHW LQGHQIRUK\UHYRJQVHUKYHUYHWHOOHUVRP YRJQPDQGFKDXII¡ULQGHQIRUDQGHQ HUKYHUYVP VVLJSHUVRQEHIRUGULQJ ‡DQV¡JHUHQV¡NRQRPLVNHIRUKROG ‡RPDQV¡JHUHQHUWLGOLJHUHVWUDIIHW

6WRUH*HQEUXJVGDJ KROGHUOXNNHW JUXQGORYVGDJ WLUVGDJGHQMXQL %RJEXVVHUQHN¡UHUKHOOHULNNHGHQQHGDJ

Er du mellem 3 og 23 år? Og vil du have din egen stand? +YLVGXHUEDUQHOOHUXQJVnKDUGXPXOLJKHGIRUDWInGLQHJHQVWDQGKYRUGXNDQ V OJHOHJHW¡ME¡UQHW¡ME¡UQHXGVW\UW¡MWLO XQJHRJXGVW\UWLOXQJH +DUGXQRJHWVRPGXLNNHEUXJHUO QJHUH PHQGHWHUIRUJRGWWLODWVPLGHXGVn V OJGHWSn6WRUH*HQEUXJVGDJ Lørdag den 9. juni kl. 10.00 - 17.00

1<73$6" 9LKROGHUHNVWUDRUGLQ UWnEHQW /¡UGDJGHQMXQLNO± /¡UGDJGHQMXQLNO± +86.IXOGPDJWYHGI OOHVIRU OGUHP\QGLJKHG Borgerservice Borgerservice@skivekommune.dk

/DQG]RQHWLOODGHOVH 6NLYH.RPPXQHKDUPHGGHOWODQG]RQHWLOODGHOVHWLO Hobrovej 36, Højslev 2SI¡UHOVHDIKDOPODGH 7LOODGHOVHQHUJLYHWHIWHUSODQORYHQV† RJNDQSnNODJHVLQGHQXJHULSHULRGHQ ± (YHQWXHONODJHVHQGHVVNULIWOLJWWLO6NLYH .RPPXQHVRPVHQGHUGHQYLGHUHWLO 1DWXURJ0LOM¡NODJHQ YQHW 1DWXURJ0LOM¡NODJHQ YQHWRSNU YHUHW JHE\USnNUIRUSULYDWSHUVRQHURJSn NUIRUDOOHDQGUHNODJHUHKHUXQGHU YLUNVRPKHGHURUJDQLVDWLRQHURJRIIHQWOLJH P\QGLJKHGHU )OHUHRSO\VQLQJHUNDQInVYHGKHQYHQGHOVH WLO6NLYH.RPPXQHWOIHOOHUSn ZZZVNLYHGN

9LV¡UJHUIRUHWN PSHWHOWPHGVWDGHSODGVHUYHGVLGHQDIJHQEUXJVSODGVHQL .nVWUXS'XVNDOEDUHEHVWLOOHGLQSODGV SnWOIHOOHU'HWHU JUDWLVRJI¡UVWWLOP¡OOH 1nUGXN¡EHURJV OJHUEUXJWHWLQJHUGX PHGWLODWIRUHE\JJHDIIDOG 6DPWLGLJPHGDWGHUHUPDVVHUDIN¡E VDOJVWDQGHHUGHUPDQJHDQGUHDNWLYLWHWHU SnSODGVHQ Genbrug gi’r mening

Kåstrupvej 20 – 22, 7860 Spøttrup 9758 1288 - 4-S@4-s.dk - www.4-s.dk

5XVPLGGHOFHQWHU6NLYH Rådgivning, behandling og IRUHE\JJHOVH Åbningstider: 0DQWRU NO )UHGDJNO

7LODIGHOLQJHQHUHQGYLGHUHNQ\WWHWO JH

'HEHU¡UWHORYRPUnGHUVRPIUHPRYHUDQQRQFHUHVSnZZZVNLYHGNHU0LOM¡EHVN\WWHOVHVORYHQ1DWXUEHVN\WWHOVHVORYHQ+XVG\UEUXJORYHQ5nVWRÀRYHQ9DQGO¡EVORYHQ 9DQGIRUV\QLQJVORYHQ-RUGIRUXUHQLQJVORYHQ 0LOM¡VNDGHORYHQ0LOM¡YXUGHULQJVORYHQ0LOM¡PnOVORYHQ/RYRPYXUGHULQJRJVW\ULQJ DIRYHUVY¡PPHOVHVULVLNRHQIUDYDQGO¡ERJ V¡HUVDPWYLVVHDIJ¡UHOVHUHIWHU3ODQORYHQ 6H´/RYQUDIRP Q GULQJDIORYRPPLOM¡EHVN\WWHOVHORYRP SODQO JQLQJRJIRUVNHOOLJHDQGUHORYH´ IRU\GHUOLJHUHGHWDOMHU'HQNDQ¿QGHVSn ZZZUHWVLQIRGN Teknisk Forvaltning tek@skivekommune.dk

OPLEV

´+XPRUXGHQRUG´

Rusmiddelcenter Skive 5HVHQYHM$6NLYHWOI www.rusmiddelcenterskive.dk

7MHNNLHWVDPEDVVDG¡U =GHQČN/\þND HUY UWYHGIHUQLVHULQJHQ GHQNOPHGWMHNNLVN¡O

3nU¡UHQGHWLOVLQGVOLGHQGH 6NLYHXSGDWHGN KDUQXPXOLJKHGIRUDQRQ\PWDWP¡GHVRJ GU¡IWHI OOHVVS¡UJVPnO

9LGVWHGXDWNXOWXUOLYHWL6NLYH.RPPXQH KDUVLQKHOWHJHQNDOHQGHU"

første tirsdag i hver måned kl. 19-21 i Mødestedet, Resenvej 17, Skive.

.OLNLQGSnVNLYHXSGDWHGNRJIn¡MQHQHRS IRUPDVVHUDIIHGHRSOHYHOVHU

'HUVHUYHUHVNDIIHRJEU¡G

+YLVGX¡QVNHUDWInHWNXOWXUDUUDQJHPHQW SnNDOHQGHUHQHUGXYHONRPPHQWLODW VNULYHWLO$QQHWWH%DFKSn abba@skivekommune.dk

Hilsen %HGUH3V\NLDWULRJ0¡GHVWHGHW6LQG

$IJ¡UHOVHURJK¡ULQJHURIIHQWOLJJ¡UHVSn ZZZVNLYHGNXQGHU8GEXGK¡ULQJHUDQQRQFHULQJ $IJ¡UHOVHUNDQL¡YULJWUHNYLUHUHVYHGDW NRQWDNWH7HNQLVN)RUYDOWQLQJ

6HXGVWLOOLQJPHGYLWWLJKHGVWHJQLQJHUDI Miroslav Barták LMXQLSn6NLYH%LEOLRWHN

9HGEHKDQGOLQJDIDQV¡JQLQJHQJ OGHU EHVWHPPHOVHUQHL/RYEHNHQGWJ¡UHOVHQU DIRNWREHUVDPW%HNHQGWJ¡UHOVHQUDIPDM

)RU\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHUNRQWDNW 7HDPOHGHU-HQV'DOE\WOIHOOHU jeda@skivekommune.dk

QGULQJHQWUnGWHLNUDIWGHQDSULO 

AlkoholambulatorietKDUnEHQW PDQGDJRJWRUVGDJIUDNO StofambulatorietKDUnEHQW PDQGDJWLOIUHGDJIUDNO

6NLYH.RPPXQH Teknisk Forvaltning .LUNH$OOp5DPVLQJ 6S¡WWUXS tek@skivekommune.dk

%HKDQGOLQJDIDQV¡JQLQJNRVWHUNU %HYLOOLQJVXGVWHGHOVHNRVWHUNU

'LVVHDIJ¡UHOVHURJK¡ULQJHUKDUKLGWLO Y UHWDQQRQFHUHWLDYLVDQQRQFHU'HQQH SUDNVLV QGUHVVnDQQRQFHULQJIUHPRYHU VNHUGLJLWDOWSnZZZVNLYHGN

5XVPLGGHOFHQWHU6NLYHKDUDQVDWUXVPLGGHONRQVXOHQWHUVRPNDQWLOE\GHUnGJLYQLQJYHMOHGQLQJRJDINODUHQGHVDPWDOHURJ EHKDQGOLQJLQGHQIRUQDUNRWLNDRJDONRKROPLVEUXJHIWHUIRUXGJnHQGHDIWDOH

%HV WWHOVHDIEHYLOOLQJHQYLOVNHXQGHU LDJWWDJHOVHDI$UEHMGVPDUNHGVVW\UHOVHQV EHNHQGWJ¡UHOVHRPNRPSHQVDWLRQWLOKDQGLFDSSHGHLHUKYHUY IRUWULQVDGJDQJIRU KDQGLFDSSHGH 

7LOODGHOVHQKDULNNHWLOVOXWQLQJVSOLJWWLOEHVWLOOLQJVNRQWRU

Telefontider: NO NO

(Q QGULQJ DIORYJLYQLQJHQKDUEHW\GHW DWDQQRQFHULQJDIDIJ¡UHOVHURJK¡ULQJHU HIWHUÀHUHIRUVNHOOLJHORYJLYQLQJHULQGHQ IRUQDWXUPLOM¡RJSODQRPUnGHWIUHPRYHU XGHOXNNHQGHNDQVNHGLJLWDOW'HWJ OGHU IHNVPLOM¡JRGNHQGHOVHDIYLUNVRPKHGHOOHU KXVG\UEUXJ

JOB Breum Skole O UHUH $QV¡JQLQJVIULVWMXQL Oddense Skoles SFO 3 GDJRJ $QV¡JQLQJVIULVWMXQLNO 6HVWLOOLQJVEHVNULYHOVHUQHVDPWÀHUH stillingsopslag på www.skive.dk

ZZZVNLYHGN 7RUYHJDGHͿ6NLYHͿ7OIͿVN#VNLYHNRPPXQHGN


12

Ugeavisen Skive-egnen

et b e r g v i l b g o Kom e af den nye dill QUILLING ! e Fås i flere flott . r e s l e r r ø t s g o farver

Onsdag den 30. maj 2012

Åbningstider: Man-tors: 10-16 Fredag: 10-14 Lørdag: 10-12 Ferielukket i uge 28+29

Dommerby Papir PAPIR P APIR | TILBEHØR TILB EHØR | T TRYK RYK AF S SANGE ANG E | SC SCRAPBØGER RAPBØG ER | IND INDBYDELSER BYD ELSER Viborgvej 116 116 · 7800 780 0 Skive Skive · Telefon Telefon 97 97 53 53 51 51 51 51 Viborgvej

Uge 22 · 2012  

Ugeavisen Skive uge 22 2012

Uge 22 · 2012  

Ugeavisen Skive uge 22 2012

Advertisement